p r o g r a m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.anest.eu p r o g r a m"

Transkrypt

1 p r o g r a m

2 Główni sponsorzy / Major Sponsors Sponsorzy / Sponsors Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. Baxter Poland Sp. z o. o. Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o. o. Gambro Poland Sp. z o. o. Linde Gaz Polska Sp. z o. o. Nutricia Polska Sp. z o. o. Organon Polska i Schering Plough Central East S.A. Pfizer Polska Sp. z o. o. PROMED S.A. Torrex Chiesi Polska Sp. z o. o. Wyeth Sp. z o. o. Firmy uczestniczące / Participating Companies AKME Sp. z o. o., Anestezjologia i Ratownictwo Wydawnictwo Akademia Medycyny, AOP Orphan Pharmaceuticals S. A., Ascor S. A., AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o. o., AxMediTec Sp. z o. o., B. Braun Aesculap Chifa Sp. z o. o., Balton Sp. z o. o., Beryl Med Ltd., Dutchmed Sp. z o. o. / Cardinal Health, Centrum Medyczne Aspel Sp. z o. o., Covidien Polska Sp. z o. o., Diagnos Sp. z o. o., Dräger Polska Sp. z o. o., DRG MedTek Sp. z o. o., Edwards Lifesciences AG Oddział w Polsce, EFmed Sp. z o. o., Ekomark Sp. z o. o., Elamed E. i R. Cholewa Sp. j., Elsevier Urban & Partner Sp. z o. o., Emtel Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne, Eres Medical, EUMed Sp. z o. o., Farum S.A., Fresenius Medical Care Sp. z o.o., GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., GSK Commercial Sp. z o. o., Hammer Med Piotr Hammer, Hand-Prod Sp. z o. o., Konkret Dagmara Fik, Lifemed Poland Sp. z o. o., LMP Sp. z o. o., Meden Inmed Sp. z o. o., Medi Press, Medicom Sp. z o. o., Medim Sp. z o. o., Medima Sp. z o. o., MediPage Sp. z o. o., Medline Sp. z o. o., MSD Polska Sp. z o. o., Nobipharm Sp. z o. o., Novo Nordisk Pharma Sp. z o. o., Polfa Warszawa S. A., Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o. o., PPH REAL Olsztyn, Richter Med Anna Richter, Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o., Shar Pol Sp. z o. o., Skamex Company Ltd., Stolter Sp. z o. o., Sumi ZTS K. Rek A. Krzanowski Sp. j., Tehand Sp. z o. o., Unomedical a/s, WALMED Sp. z o. o., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ZTS Hagmed Sp. j. Patronat medialny / Media Patronage

3 Spis treści / List of contents Powitanie Prezesa PTAiIT prof. dr hab. med. Leona Drobnika / Welcome Letter...4 Powitanie Przewodniczącego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. dr hab. med. Janusza Andresa / Welcome Letter...6 Patronat nad Zjazdem / Honoraty Patronage...8 Komitet Honorowy / Honorary Committee...8 Rada Programowa / Programme Committee...9 Komitet Naukowy / Scientific Committee...9 Komitet Organizacyjny / Organizing Committee...10 Organizatorzy / Organizers...10 Biuro Zjazdowe / Congress Office...10 Miejsce Zjazdu / Congress Venue...11 Lista wykładowców / Faculty...12 Lista Przewodniczących Sesji / Chairpersons...13 Informacje ogólne / General Information...14 Program ramowy / Programme At Glance...17 Legenda / Legend...23 Program naukowy dzień po dniu / Scientific Programme day by day Środa / Wednesday Program naukowy dzień po dniu / Scientific Programme day by day Czwartek / Thursday Program naukowy dzień po dniu / Scientific Programme day by day Piątek / Friday Program naukowy dzień po dniu / Scientific Programme day by day Sobota / Saturday Program towarzyszący / Social events...90 Program dla osób towarzyszących / Accompanying Persons Tourist Programme...90 Program turystyczny wycieczki / Tourist programme - Excursions...91 Lista stoisk firmowych / List of exhibitors...92 Miejsce stoisk firmowych / Exhibition Area Floor Plan...93 Profile firm / Profiles of Exhibiting Companies...97 Stanowiska plakatów / Poster Area Plan Indeks / Index

4 Powitanie Prezesa PTAiIT Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Tak niedawno, bo zaledwie trzy lata temu, wraz ze środowiskiem wielkopolskich anestezjologów miałem zaszczyt powitać Państwa na XV Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na kolejny XVI Zjazd zapraszają nas Koledzy z Małopolski do Królewskiego Miasta Krakowa, symbolu tego, co najlepsze w historii Polski oraz polskiej nauki i kultury. Jesteśmy świadkami ogromnego przyspieszenia, jakiego nabiera współczesny świat, Europa, Polska, w rozwoju technologicznym, cywilizacyjnym, w międzynarodowej integracji, ale też w międzynarodowej konkurencji. Z przekonaniem, ale nie bez obaw, stawaliśmy się członkami Unii Europejskiej. Dzisiaj pracujemy jeszcze intensywniej niż poprzednio, aby w Unii być równym partnerem i naszemu społeczeństwu zapewnić nie gorszą opiekę lekarską anestezjologiczną i intensywną terapię, niż mają obywatele zachodnich krajów europejskich. Wyzwania, jakie przed nami stoją, nie są mniejsze niż kiedyś. Koniecznością stało się kształcenie ustawiczne i stały rozwój osobowości lekarza, który spotyka ludzi chorych, o zmieniających się oczekiwaniach, ludzi chorych przejściowo, ale ludzi rozwijających się stale. Nasz system kształcenia specjalistycznego, wprowadzony przez pionierów polskiej anestezjologii, w oparciu o najlepsze, sprawdzone wzorce, musimy nadal doskonalić i harmonijnie dopasowywać do systemów kształcenia w Unii Europejskiej. Integracja ułatwi współpracę i zdrową konkurencję. Rozwój ludzkości to rozwój każdego z nas. Dobrze, że mamy kongresy, sympozja i inne okazje do spotkań, bo w codziennym zgiełku i walce o to, by było czym znieczulać i zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom, a równocześnie zapewnić byt sobie i swoim bliskim, patrzymy pod nogi, a nie na horyzont i cel, do którego zmierzamy. Kochani, nasze krakowskie spotkanie jest kolejną okazją do podziękowań za Waszą codzienną, ciężką, pełną stresów i napięć pracę, w warunkach, które są coraz lepsze, ale ciągle daleko odbiegają od standardów bardziej rozwiniętych krajów naszego kontynentu. Dziękuję w imieniu własnym i ustępującego Zarządu Głównego oraz innych wybieranych organów Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, za pełną poświęcenia pracę w cieniu dla dobra chorego bez reklamy, bez oklasków, często bez zrozumienia ze strony tych, od których tego oczekujemy. Przez szacunek dla najsłabszych i najbardziej bezbronnych, a do takich należą chorzy, śpiący nienaturalnym snem znieczulenia ogólnego, przez szacunek do siebie wzajemnie, możemy budować piękno trwalsze od skał, które wietrzeją i stali, którą niszczy korozja. Nie jesteśmy tylko konsumentami, chorzy i my także tworzymy wartości, z pozoru kruche i liche, w perspektywie czasu nieprzemijające. Kochani! Życzę wszystkim miłego pobytu w Krakowie, chwili wytchnienia, sympatycznych spotkań, momentów refleksji i twórczego ożywienia, podczas kongresowych sesji naukowych i szkoleniowych. Za niedoskonałość mojej pracy i Zarządu Głównego Towarzystwa, serdecznie przepraszam. Przejmującemu funkcję sternika, Panu Profesorowi Andresowi i nowemu Zarządowi, życzę wiele optymizmu, wytrwałości i wiary w to, że reprezentują jedno z najbardziej dynamicznych, o dużym potencjale możliwości, środowisk anestezjologicznych Europy. Jeszcze raz wszystkim z serca dziękuję i życzę w pełni udanego Zjazdu w Krakowie. Z poważaniem Leon Drobnik Poznań, dnia 4 sierpnia 2008 roku Prezes PTAiIT 4

5 Welcome Letter Ladies and Gentlemen, Dear Friends! Not so long, only three years, ago I together with the anaesthesiologist community from the Wielkopolska region had the honour of welcoming you to 15th International Congress of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy. Now for the 16th Congress, we are invited by our friends from the Malopolska region to the royal city of Krakow, the city which is a symbol of everything that is best in Polish history and in Polish science and culture. We witness today the rapid acceleration with which technology, civilization, international integration and also international competition are developing in the modern world as a whole and in Europe and Poland specifically. With conviction, but not without a certain anxiety, we became members of the European Union. Today we work even more intensively than before to be an equal partner within the European Union and to ensure that anaesthesiology and intensive therapy medical care in our society is on par with what citizens of the western European countries enjoy. The challenges which face us now are no lesser than they were before. Continuing education and the permanent development of the personality of the physician who meets patients with ever changing expectations, persons who are temporarily ill but who are permanently growing and developing, has now become a necessity. We must still perfect our system of specialty training which was introduced by the pioneers of Polish anaesthesiology according to the best tried standards and methods and work to harmoniously adopt them to the educational systems of the European Union. Integration will facilitate cooperation and a healthy competition. Humanity s development means the personal development of each one of us. It is good that we have congresses, symposia and other opportunities to meet because in the daily hustle and bustle of fighting to have means of anaesthesia and to ensure the safety of our patients and at the same time to make a living for ourselves and our loved ones, we take to looking under our feet and not to the horizon and goal for which we are aiming. Dear friends, our Cracovian meeting is one more opportunity to thank you for your daily work which is difficult, full of stress and tension and is carried out in conditions which are improving but which are still a long way from the standards of the better developed countries of our continent. On my own behalf and also on behalf of the outgoing Executive Board and of the other elected organs of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy, I extend to you my gratitude for your abnegated and silent work for the patient s well being carried out without publicity, without applause and often without comprehension from those from whom it would be most expected. Through respect for the weakest and most vulnerable (and among these are the patients who are asleep with the artificial slumber of general anaesthesia) and through respect for each other, we can build a pulchritude which is more lasting than rock which weathers and than steel which corrodes. We are not just consumers. With patients we create values which appear to be brittle and flimsy at first but are truly lasting from time s perspective. Dear friends! In the midst of the Congress sessions, lectures and workshops, I wish for all of you to have a pleasant stay in Krakow, to enjoy a time of relaxation, of friendly meetings, of moments of reflection and creative revival. I ask you to forgive myself and the Society s Executive Board for the imperfections in our work. I wish Professor Andres and the new Board, as they now assume the helmsman s function, abundant optimism, perseverance and faith in the fact that they are representing a community of anaesthesiologists which has huge potential and is one of the most vibrant in Europe. Once again, a heartfelt thank-you to everyone and my best wishes for a successful Congress in Krakow. Sincerely, Leon Drobnik President of the PTAIIT Poznań, August 4th,

6 Powitanie Przewodniczącego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy Serdecznie witam Uczestników XVI Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Królewskim Mieście Krakowie. Czujemy się zaszczyceni, że Honorowy Patronat na Zjazdem przyjęła Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz. W czasie 50-ciu lat istnienia PTAiIT nasza specjalność rozwinęła się niezwykle dynamicznie, obejmując swoim wpływem nie tylko główne pola działania, jakimi są sala operacyjna i intensywna terapia, ale dała początek nowym specjalnościom, takimi jak medycyna ratunkowa czy medycyna paliatywna. W ostatnich latach rozwój naszej specjalności nabrał dodatkowego przyśpieszenia za sprawą powołania Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii (ESA), którego coroczne kongresy gromadzą tysiące anestezjologów,a ich naukowy poziom ustawicznie rośnie. Jednym z głównych zadań naszego Towarzystwa jest nieustanne przekazywanie aktualnej wiedzy ponad trzytysięcznej rzeszy anestezjologów w Polsce. Rada Programowa i Komitet Naukowy zrobili wszystko, aby umieścić w programie naukowym XVI Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT najważniejsze tematy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Oficjalną Ceremonię Otwarcia XVI Międzynarodowego Zjazdu uświetni przyznanie członkostwa honorowego PTAiIT Pani Profesor Elżbiecie Sokół-Kobielskiej, Profesorowi Joachimowi Radke oraz Profesorowi Zbigniewowi Rybickiemu, a także przyznanie nagród z okazji 40-lecia istnienia czasopisma Anestezjologia i Intensywna Terapia Profesorowi Zdzisławowi Rondio oraz Doktorowi Januszowi Szepietowskiemu. Wykład inauguracyjny na temat Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa wygłosi Profesor Krzysztof Kaczanowski. W każdym dniu obrad Zjazdu, będziemy rozpoczynać na wszystkich salach od prezentacji popularnych wśród polskich anestezjologów wykładów kursu programu FEEA, który od przyszłego roku będzie oficjalnym systemem szkolenia podyplomowego w ESA. W czwartek wykłady i prezentacje będą odbywały się na dziesięciu salach jednocześnie. Główne sesje poświęcone będą układom: krążenia, oddychania, OUN, ale także zakażeniom, metodom znieczulenia ogólnego, miejscowego i dożylnego oraz monitorowaniu, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, medycynie ratunkowej, etyce, medycynie paliatywnej oraz metodom nauczania poprzez symulację w anestezjologii i intensywnej terapii. Interesująco zapowiada się Sesja Związku Zawodowego Anestezjologów. Odbędzie się też Sesja najlepszych prac zakwalifikowanych do prezentacji plakatowych. W piątek na szczególną uwagę zasługuje Sesja na temat edukacji i specjalizacji oraz ustawicznemu kształceniu w Europie i USA. Przedstawiona będzie idea Europejskiego Dyplomu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego część teoretyczną mamy szansę zaadaptować w szkoleniu specjalizacyjnym. Sesja ta powinna wzbudzić zainteresowanie wśród wszystkich Uczestników. Wykłady gości zagranicznych będą tłumaczone na język polski. Ponadto, omówione zostaną aktualne problemy intensywnej terapii, urazów, znieczulenia ambulatoryjnego, anestezji i intensywnej terapii pediatrycznej oraz znieczulenia w położnictwie. Odbędzie się Sesja najlepszych prac zakwalifikowanych do prezentacji posterowych, z których publiczność wybierze zwycięzców. Obrady w sobotę będą głównie dotyczyły zagadnień leczenia bólu ostrego i przewlekłego oraz problemom intensywnej terapii w tym leczeniu, żywieniowemu, toksykologii oraz transplantologii. Jak w każdy dzień Zjazdu odbywać się będą Warsztaty praktyczne: trudne drogi oddechowe, symulacja w anestezjologii i intensywnej terapii, ultrasonografia praktyczna. O godz odbędzie się Walne Zebranie PTAiIT, na które zapraszamy wszystkich członków naszego Towarzystwa. Na zakończenie Zjazdu ogłoszeni i nagrodzeni zostaną zwycięzcy najlepszych Sesji prac zakwalifikowanych do prezentacji posterowych i plakatowych. W imieniu PTAiIT wyrażam uznanie i podziękowanie za liczny udział firm sponsorujących i biorących udział w XVI Międzynarodowym Zjeździe naszego Towarzystwa. Bez Waszego udziału Zjazd nie mógłby zakończyć się sukcesem. W czasie Zjazdu odbędzie się kilkanaście Sesji firmowych, wiele wykładów sponsorowanych oraz firmowe warsztaty praktyczne. Zapraszam wszystkich Uczestników do odwiedzenia wystaw, rozmieszczonych w ciekawych wnętrzach Auditorium Maximum. Zapraszam wszystkich Uczestników do zapoznania się z propozycją programu socjalnego, towarzyszącemu Zjazdowi i czynnego w nim udziału oraz z zawsze atrakcyjną ofertą kulturalną Magicznego Miasta Krakowa, miasta największej ilości noblistów, miasta królów i gołębi, miasta jedynego Uniwersytetu Jagiellońskiego, miasta największego Polaka Jana Pawła II, miasta festiwali, miasta z atmosferą Piwnicy pod Baranami i nadzwyczajnym Kazimierzem. Będziemy Państwu wdzięczni za przekazanie wszelkich uwag i ocen dotyczących treści merytorycznych oraz organizacyjnych, związanych z XVI Międzynarodowym Zjazdem PTAiIT na stronie w zakładce Ocena Międzynarodowego XVI Zjazdu. Pragnę wyrazić podziękowanie członkom Rady Programowej i Komitetu Naukowego XVI Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT za owocną współpracę w kształtowaniu programu naukowego. Dziękuję członkom Komitetu Organizacyjnego i Biura Zjazdu za ciężką i żmudną pracę organizacyjną. Moje szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję do Pani Dr Alicji Machety, której niespożyte siły i aktywność doprowadziły do ostatecznego kształtu zarówno programu naukowego, jak i organizacyjnego przedsięwzięcia. Dziękuję ponadto Zofii Cześnikiewicz, a także Agnieszce Frączek, Tomkowi Skórze, Monice Starowicz oraz Janinie Wójcik, na których zawsze i niezawodnie mogłem liczyć w czasie organizacji tego Zjazdu. Życzę owocnych obrad i udanego pobytu w Krakowie Janusz Andres Kraków, wrzesień 2008 roku Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XVI Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT Prezes-Elekt PTAiIT 6

7 Welcome Letter Ladies and Gentlemen, Dear Friends! I extend a warm welcome to all of the participants of the 16th International Congress of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy which is taking place in the royal city of Krakow. We feel honoured that our Congress is being held under the Honorary Patronage of Poland s Minister of Health, Ms. Ewa Kopacz. In the 50 years since the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy ( PTAiIT ) was founded, the progress of our specialty has been astonishing and it has come to bear influence not only on the main areas of focus which are the operating room and intensive therapy, but has also given rise to new specialties such as emergency medicine and palliative medicine. In recent years, the growth of our specialty has received an additional boost with the foundation of the European Society for Anaesthesiology (ESA) whose annual congress brings together thousands of anaesthesiologists the scientific expertise of whom is continually growing. One of our Society s main goals is to constantly provide up-to-date information to the more than three thousand anaesthesiologists in Poland. The Scientific and Programme Committee has done its best to include in the scientific programme of this Congress those topics from the fields of anaesthesiology and intensive therapy which are most significant today. The Congress Opening Ceremony will be highlighted with the bestowment of PTAIIT honorary membership to Professor Elżbieta Sokół-Kobielska, Professor Joachim Radke and Professor Zbigniew Rybicki. Awards will also be given to Professor Zdzisław Rondio and Doctor Janusz Szepietowski on the occasion of the 40th anniversary of Anaesthesiology and Intensive Therapy magazine. The Inaugural Address entitled "Who is man? Considerations of an anthropologist-biologist will be delivered by Professor Krzysztof Kaczanowski. Each day of the Congress will begin for all groups with a presentation of the F.E.E.A. programme course lectures which are very popular among Polish anaesthesiologists and which will become ESA's official system for postgraduate training starting next year. On Thursday the lectures and presentations will take place in 10 different rooms simultaneously. The main sessions will focus on the cardiovascular, respiratory and central nervous systems but also on infections and methods of general, local and intravenous anaesthesia as well as monitoring, cardiocerebral resuscitation, emergency medicine, ethics, palliative medicine and teaching by simulation methods in anaesthesiology and intensive therapy. The Anaesthesiologist's Trade Union Session also promises to be interesting. There will also be a Session to present the works which have qualified for poster presentations. On Friday, the Session dedicated to the topic of education, specialization and continuing education in Europe and the USA merits particular attention. The idea of the European Anaesthesiology and Intensive Therapy Diploma will be presented, the theoretical part of which we have an opportunity to adapt in our specialty training. This Session should be interesting for all of the Congress participants. Lectures delivered by our international guests will be translated into Polish. Moreover, current problems in intensive therapy, trauma, ambulatory anaesthetics, paediatric anaesthesia and intensive therapy and obstetric anaesthesia will be discussed. There will also be a Session to present works chosen for poster presentations from among which winners will be chosen by the Congress participants. The Saturday session will mainly focus on the treatment of acute and chronic pain and intensive therapy problems including nutritional therapy, toxicology and transplantology. As everyday, practical workshops will also be held on topics such as difficult airways, simulations in anaesthesiology and intensive therapy and practical ultrasonography. The PTAIIT s Plenary Meeting, to which all members of our Society are invited, will take place at 2:00 pm. Before closing the Congress, the poster presentation winners will be announced. On behalf of PTAIIT I would like to acknowledge and thank the business firms which are sponsoring and taking part in the Congress. Without your participation it would not be possible to successfully organize this Congress. During the Congress there will also be several sessions, sponsored lectures and practical workshops organized by these firms. I would also like to invite all Congress participants to visit the exhibitions which are placed around in the remarkable interior of the Auditorium Maximum. I invite you to also familiarize yourself with and participate in the events of the social programme which will accompany the Congress, as well as with the exceptionally attractive cultural offering of the magical city of Krakow, which is the city with the largest number of Nobel prize winners, the city of kings and pigeons, the city of the one and only Jagiellonian University, the city of Poland's greatest son John Paul II, the city of festivals, of the unique atmosphere of the Piwnica pod Baranami Cabaret and of the extraordinary Kazimierz district. We will be grateful to you for providing us with your feedback and comments regarding the programme and the organization of the 16th PTAIIT Congress. These can be submitted on the Congress website, in the 16th Congress Comments tab. I would like to thank the members of the Programme and Scientific Committee of the 16th PTAIIT Congress for the fruitful collaboration in planning the scientific programme of the Congress. My thanks go out to the members of the Organizing Committee and the Congress Secretariat for their hard and tedious organizational work. My special acknowledgement and gratefulness is extended to Dr. Alicja Macheta whose inexhaustible strength and activity have led to the final version both of the scientific programme and the organizational undertaking. I also thank Zofia Cześnikiewicz and also Agnieszka Frączek, Tomek Skóra, Monika Starowicz and Janina Wójcik on whose assistance I could always steadfastly rely as we were working to prepare the Congress. I wish you a very fruitful participation in the Congress and an enjoyable stay in Krakow. Janusz Andres Chairman of the Scientific and Organizing Committees 16th PTAIIT Congress President-Elect of the PTAiIT Krakow, September

8 Patronat nad Zjazdem / Honoraty Patronage Honorowy Patronat nad XVI Międzynarodowym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjęła Minister Zdrowia Ewa Kopacz XVI International Congress of the PTAiIT under the auspices of Minister of Health Ewa Kopacz Komitet Honorowy / Honorary Committee Prof. dr hab. Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Rector of the Jagiellonian University, Krakow Prof. dr hab. Wojciech Nowak Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, Kraków Vice-Rector of Jagiellonian University for the Collegium Medicum Affairs, Krakow Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków Dean of Faculty of Jagiellonian University Collegium Medicum, Krakow Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski Metropolitan Archbishop of Krakow Jerzy Miller Wojewoda Małopolski Governor of Malopolska Province Prof. dr hab. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa President of Krakow Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Marshall of Malopolska Province Dr med. Jerzy Friediger Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Chairman of the Regional Medical Bard in Krakow 8

9 Rada Programowa / Programme Committee Janusz Andres Przewodniczący / Chairman Alicja Macheta Vice-Przewodnicząca / Vice-Chairman Jan Dobrogowski Leon Drobnik Rafał Drwiła Wojciech Gaszyński Przemysław Jałowiecki Ewa Karpel Krzysztof Kobylarz Andrzej Kübler Krzysztof Kusza Ewa Mayzner-Zawadzka Andrzej Nestorowicz Jerzy Wordliczek Andrzej Zawadzki Komitet Naukowy / Scientific Committee Janusz Andres Romuald Bohatyrewicz Jan Dobrogowski Leon Drobnik Rafał Drwiła Grażyna Durek Anna Dyaczyńska-Herman Michał Gaca Ryszard Gajdosz Jerzy Garstka Wojciech Gaszyński Tomasz Gaszyński Przemysław Jałowiecki Jerzy Jarosz Jacek Jastrzębski Witold Jurczyk Bogdan Kamiński Andrzej Kański Ewa Karpel Zbigniew Karwacki Piotr Knapik Krzysztof Kobylarz Teresa Korta Lech Krawczyk Jerzy Konieczny Zdzisław Kruszyński Krzysztof Kusza Marian Kuś Andrzej Kübler Tomasz Łazowski Jacek Łuczak Waldemar Machała Alicja Macheta Dariusz Maciejewski Włodzimierz Majewski Ewa Mayzner-Zawadzka Hanna Misiołek Adam Mikstacki Andrzej Nestorowicz Marek Pertkiewicz Andrzej Piotrowski Krzysztof Przesmycki Zdzisław K. Rondio Zbigniew Rybicki Zdzisław Sićko Paweł Stefan Sobczyński Elżbieta Sokół-Kobielska Janina Suchorzewska Tadeusz Szreter Roman Szulc Laura Wołowicka Jerzy Wordliczek Maria Wujtewicz Andrzej Zawadzki Małgorzata Złotorowicz 9

10 Komitet Organizacyjny / Organizing Committee Janusz Andres Przewodniczący / Chairman Alicja Macheta Vice-Przewodnicząca / Vice-Chairman Irena Andres Zofia Cześnikiewicz Kamilia Dudek Agnieszka Frączek Helena Fröss Wojciech Popiela Wiesław Pyrczak Tomasz Skóra Monika Starowicz Janina Wójcik Organizatorzy / Organizers Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Podkarpacki Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteu Jagiellońskiego CM Kraków, ul. Kopernika 17 tel./fax , tel./fax Bank PKO BP S.A. Kraków, ul. Wielopole 19/21 Konto PL Swift BPKO PL PW Regon NIP Biuro Zjazdowe / Congress Office 10 Symposium Cracoviense ul. Krupnicza 3, Kraków tel , fax Bank BRE Bank S.A. o/kraków, ul. Augustiańska 15 Konto Pl Swift BREXPLPWKRA Regon NIP

11 Miejsce Zjazdu / Congress Venue Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. Krupnicza 33 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. Św. Anny 12 11

12 Lista wykładowców / Faculty Katarzyna Adamkiewicz Ram Adapa Janusz Andres Zuhal Aykaç Włodzimierz Baranowski Krystyna Basińska William Blunnie Stefano Carenini Tomasz Cieniawa William R. Clark Jan Dobrogowski Edyta Drab Leon Drobnik Rafał Drwiła Grażyna Durek Wiesława Duszyńska Danuta Dzierżanowska Gordon A. Ewy Michał Gaca Ryszard Gajdosz Tomasz Gaszyński Wojciech Gaszyński Matthias Göpfert Zeev Goldik Marzena Górniak Irina Grecu Waleria Hryniewicz Przemysław Jakubowski Przemysław Jałowiecki Piotr Janicki Ville Jäntti Jerzy Jarosz Robert Kacmarek Krzysztof Kaczanowski Krzysztof Kaczka Andrzej Kański Keyvan Karkouti Ewa Karpel Zbigniew Karwacki Katarzyna Karwowska Piotr Knapik Johannes T. A. Knape Krzysztof Kobylarz Jerzy Konieczny Andrzej Kononowicz Teresa Korta Lech Krawczyk Andrzej Kübler Krzysztof Kuczkowski Krzysztof Kusza Dariusz Kuśmierski Burkhard Lachmann Małgorzata Lipińska-Gediga Anne Lippert Tomasz Łazowski Jacek Łuczak Waldemar Machała Alicja Macheta Piotr Maciejasz Dariusz Maciejewski Krystyna Majewska Włodzimierz Majewski Małgorzata Malec-Milewska Daniel Mathieu Ewa Mayzner-Zawadzka Jakub Mazur Berent Mets Adam Mikstacki Hanna Misiołek Andrzej Mital Stefan Mönk Piotr Müller Muhammed Aslam Nasir Andrzej Nestorowicz Paweł Nyckowski Dariusz Onichimowski Mukadder O. Sungur Radosław Owczuk Janusz Pach Piotr Paluszkiewicz Marek Pertkiewicz Marek Piłczyński Ewa Podwińska Henryk Podziorny Lech Pomorski Jacek Puchała Joachim Radke Dagmara Radke Paweł Ratajczyk Jordi Rello Zdzisław Rondio Robert Rudner Krzysztof Rytlewski Philippe Scherpereel Zdzisław Sićko Robert Słotwiński Paweł Sobczyński Sławomir Sobieszczyk Jens Soukup Janina Suchorzewska Małgorzata Symonides Ewa Syweńki Zbigniew Szkulmowski Tadeusz Szreter Roman Szulc Janusz Świetliński Witold Tomkowski Tomasz Trojanowski Arkadiusz Trzos Sebastian Turek Jerzy Tyrak Tomasz Urbanek Jose A. Vazquez Bernadette Th. Veering Marcin Wąsowicz Ryszard Wieczorek Andrzej Wieczorek Paweł Witt Bogusława Wołoszczuk-Gębicka Jerzy Wordliczek Jarosław Woroń Maria Wujtewicz Krzysztof Zając Andrzej Zawadzki Marzena Zielińska Urszula Zielińska Mirosław Ziętkiewicz Cezary Żugaj 12

13 Lista Przewodniczących Sesji / Chairpersons Janusz Andres Ulku Aygar Romuald Bohatyrewicz Maciej Błaszczyk Tomasz Cieniawa Witold Dardziński Jan Dobrogowski Leon Drobnik Rafał Drwiła Grażyna Durek Anna Dyaczyńska-Herman Danuta Dyk Anna Fijałkowska Zofia Foryś Michał Gaca Ryszard Gajdosz Jarosław Garlicki Jerzy Garstka Tomasz Gaszyński Wojciech Gaszyński Maciej Gordon Zeev Goldik Izabella Grabowska Danuta Heród Waldemar Hładki Przemysław Jałowiecki Jerzy Janc Jerzy Jarosz Jacek Jastrzębski Witold Jurczyk Andrzej Kański Ewa Karpel Zbigniew Karwacki Piotr Knapik Johannes T. A. Knape Krzysztof Kobylarz Magdalena Kocot-Kępska Jerzy Konieczny Teresa Korta Jacek Kot Wojciech Krajewski Lech Krawczyk Ewa Kucewicz-Czech Krzysztof Kuczkowski Ewa Kurleto-Kalitowska Krzysztof Kusza Andrzej Kübler Romuald Lango Ryszard Lauterbach Anne Lippert Tomasz Łazowski Jacek Łuczak Waldemar Machała Alicja Macheta Dariusz Maciejewski Włodzimierz Majewski Ewa Mayzner-Zawadzka Adam Mikstacki Piotr Müller Tomasz Muszyński Andrzej Nestorowicz Radosław Owczuk Dorota Pach Janusz Pach Piotr Paluszkiewicz Marek Pertkiewicz Andrzej Piotrowski Michał Pirożyński Henryk Podziorny Anna Przeklasa-Muszyńska Wiesław Pyrczak Zdzisław Rondio Zbigniew Rybicki Zdzisław Sićko Paweł Sobczyński Elżbieta Sokół-Kobielska Janina Suchorzewska Philippe Scherpereel Tadeusz Szreter Roman Szulc Witold Tomkowski Arkadiusz Trzos Jerzy Tyrak Marcin Wąsowicz Teresa Weber Renata Witkowska-Mańko Bogusława Wołoszczuk-Gębicka Laura Wołowicka Jerzy Wordliczek Maria Wujtewicz Krzysztof Zając Małgorzata Zając Andrzej Zawadzki Mirosław Ziętkiewicz 13

14 Informacje ogólne / General Information BIURO ZJAZDU CONGRESS OFFICE Symposium Cracoviense 3 Krupnicza Street, Krakow phone , fax Bank BRE Bank S.A. o/kraków, 15 Augustiańska Street Bank account PL Swift BREXPLPWKRA Regon NIP RECEPCJA / RECEPTION Recepcja Zjazdu będzie w hollu Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33 w następującym czasie: The congress reception will be located in the entrance hall of the Auditorium Maximum UJ, 33 Krupnicza Street, operating during the following hours: środa / Wednesday czwartek / Thursday piątek / Friday sobota / Saturday CERTYFIKATY / CERTIFICATES Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne na podstawie rozp. Min. Zdrowia z dnia (Dz.u.nr 231.poz 2326) Educational points will be awarded to participants in accordance with the regulation of the Ministry of Health dated (Journal of Laws no. 231, art 2326). Cetyfikaty uczestnictwa i faktury VAT będą wydawane w recepcji Zjazdu. Certificates of attendance and invoices can be collected at the congress reception. IDENTYFIKATORY / IDENTITY BADGES Wszystkie identyfikatory będą w jednym kolorze z określeniem rodzaju uczestnika: uczestnik, wykładowca, gość, przedstawiciel firmy, osoba towarzysząca, organizator, członek honorowy PTAiIT, media, wolontariusz, student All identity badges will be in one colour and will indicate the delegate s status: participant, lecturer, guest, company representative, accompanying person, organiser, honorary PTAiIT member, media, volunteer, student Identyfikatory będą obowiązywały podczas obrad i programu towarzyszącego. Badges should be worn during the sessions and social events. Zagubiony identyfikator będzie można otrzymać w Recepcji Zjazdu po uiszczeniu opłaty 300 PLN. Replacement badges are available at the registration desk. There will be a fee of PLN 300 for badge replacement. PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI / SPEAKER S ROOM Przygotowanie prezentacji (materiały multimedialne na nośnikach elektronicznych) należy oddać obsłudze technicznej możliwie najpóźniej na pół godziny przed wystąpieniem, w pokoju przy Sali A. The speaker s room will be located near Hall A. The presentation slides should be pre-checked and handed to the operator at last half an hour prior to the beginning of the session. JĘZYK OBRAD / OFFICIAL LANGUAGE Polski, z tłumaczeniem symultanicznym wykładowców zagranicznych wybranych Sesji. Polish with the simultaneous translation of selected sessions. PUBLIKACJA ABSTRAKTÓW / ABSTRACT BOOK Prace oraz wykłady zakwalifikowane do prezentacji na Zjeździe będą opublikowane w suplemencie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Publikacja będzie znajdowała się w teczce zjazdowej. The works and lectures qualified for presentation at the Congress shall be published in the supplement Anesthesia and Intensive Care. The publication will be included in the congress bag. TELEFONY KOMÓRKOWE / CELLULAR PHONES Telefony komórkowe muszą być wyłączone podczas sesji. Cellular phones must be switched off during all sessions. 14

15 Informacje ogólne / General Information SZATNIA, BAGAŻ / CLOAKROOM AND LUGGAGE Szatnia znajduje się w głównym hollu Auditorium Maximum w pobliżu wejścia i recepcji. Pamiętaj o zabraniu swoich rzeczy na koniec dnia. The cloakroom is located in the entrance hall near the registration area. Please be sure to collect all personal effects at the end of the day. LUNCH I PRZERWY KAWOWE / LUNCH AND COFFEE BREAKS Bezpłatna kawa/herbata oraz lunch będą serwowane w pomieszczeniu na poziomie 1, zgodnie z czasem podanym w Programie. Complimentary tea/coffee and lunch will be served on special areas level 1 in accordance with the time in the programme. TELEFON RATUNKOWY / EMERGENCY NUMBER Obowiązujący numer dla wezwania straży pożarnej, ambulansu i policji jest 112 The general telephone number for the fire brigade, ambulance and police is 112 PIERWSZA POMOC / FIRST AID W budynku Zjazdu będziemy zabezpieczać pierwszą pomoc na miejscu, na parterze pod schodami. For any first aid requirements, please note that there is a first aid office located in the entrance hall under the stairs. WIESZANIE PLAKATÓW / POSTER SERVICE Autorzy plakatów, zakwalifikowanych do prezentacji na wyznaczonych stanowiskach G (poziom 1 ) będą mogli je tam umieścić od środy od godz do soboty Plakaty będą przypinane do tablic zszywkami. Przypominamy o zabieraniu plakatów po Zjeździe, bo ulegają zniszczeniu. Poster presenters qualified to present at the indicated G stands (level 1 ) will be able to deliver their posters there from 7 p.m. Wednesday ( ) to Saturday, Posters will be mounted on boards with staples. We remind you to remove posters following the congress as they will otherwise be destroyed. KĄCIK WIADOMOŚCI / MESSAGES Jeśli chcesz pozostawić komuś wiadomość, zawieś ją na tablicy obok recepcji. You can use the message board that is located at the reception to post a message to other congress delegates. INTERNET Uczestnicy mogą korzystać z internetu na wyznaczonych miejscach w Auditorium Maximum, albo używać własnych laptopów, po otrzymaniu hasła dostępu w recepcji, za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (WiFi). Participants can use the internet at points marked in the Auditorium Maximum, or use their own laptops after receiving a password from reception, via the wireless WIFI network. ZAKAZ PALENIA / SMOKING POLICY Obowiązuje całkowity zakaz palenia podczas Zjazdu w budynku Auditorium Maximum UJ. This congress operates a strict non-smoking policy. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA / INTERNAL COMMUNICATION Ze względu na dużą liczbę uczestników, prosimy o korzystanie przy schodzeniu na poziom 1 (posiłki i sesje plakatowe) z prowadzących tam schodów, a nie tylko z windy. Due to the large number of delegates, we ask you to use not only the lift but also the stairs, when moving to level 1 (meals and poster sessions). TAXI SERVICE Można korzystać z numerów taxi; Please use the following Taxi numbers: Radio taxi (91-91), Barbakan Taxi (96-61), Euro Taxi (96-64), Mega Taxi (96-25) or Metro Taxi (96-67) Kraków Tourist Card 15

16

17 PROGRAM RAMOWY / AT GLANCE

18 AT GLANCE 25 września 2008 czwartek AT GLANCE 25 września 2008 czwartek Godzina Sala A Sala B Sala C1 Sala C2 Sala D Sala E Sala N (ul. Św Anny 12) Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Sesja: Układ oddechowy i leczenie wentylacyjne Sesja: Układ krążenia w okresie okołooperacyjnym Część I Sesja: Znieczulenie ogólne Sesja: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Sesja: Ośrodkowy układ nerwowy w medycynie okołooperacyjnej Sesja: Zakażenia bakteryjne i grzybicze w intensywnej terapii u dorosłych i u dzieci Sesja: Problemy etyczne i prawne w anestezjologii i intensywnej terapii Przerwa kawowa Sesja firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. Sesja firmy Sanofi-Aventis Sp. z o. o. Sesja firmy PROMED S.A. / / GE Healthcare Sesja firmy Gambro Poland Sp. z o. o. Sesja firmy Nutricia Polska Sp. z o. o. Sesja firmy Pfizer Polska Sp. z o. o. Sesja: Historia anestezjologii i intensywnej terapii Lunch Sesja: Znieczulenie całkowicie dożylne Sesja Związku Zawodowego Anestezjologów Sesja: Jakość i bezpieczeństwo znieczulenia - bezpieczeństwo anestezjologa Sesja: Anestezja regionalna wybór świadomy czy nieświadomy Sesja: Resuscytacja mózgowo-krążeniowooddechowa Sesja: Symulacja w anestezjologii i intensywnej terapii Sesja Sekcji przyrządowego udrażniania dróg oddechowych PTAiIT Przerwa kawowa Sesja firmy Torrex Chiesi Polska Sp. z o. o. Sesja Związku Zawodowego Anestezjologów c.d. Sesja pielęgniarstwa anestezjologicznego Prezentacje ustne Sesja: Transfuzjologia i hemostaza sesja pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków Sesja: Medycyna paliatywna Sesja: Układ krążenia w okresie okołooperacyjnym Część II Prezentacje ustne Sesja Studenckich Kół Naukowych Prezentacje ustne Sala Asklepiosa (ul. Św. Anny 12) Oddychanie i krążenie Prezentacje posterowe Znieczulenie ogólne Prezentacje posterowe Sala Zodiakalna (ul. Św. Anny 12) Układ krążenia. Znieczulenie ogólne. Prezentacje posterowe OUN, resuscytacja, transplantologia Prezentacje posterowe 18

19 AT GLANCE 25 września 2008 czwartek Godzina Stanowisko G1 Stanowisko G2 Stanowisko G3 Stanowisko G4 Stanowisko G5 Sala S1 Sala S2 Stoisko firmowe nr 34 (poziom 2) Plakaty Plakaty Znieczulenie ogólne i miejscowe OUN, resuscytacja, transplantologia Plakaty Warsztaty symulacyjne firmy METI/Medline Warsztaty firmy Laerdal Warsztaty ultrasonograficzne SonoSite Learning Center (LIFEMED POLAND/SonoSite, USA) Prezentacje posterowe Prezentacje posterowe Prowadzący : Krzysztof Ulbrych Stefan Mönk Przerwa kawowa Plakaty Plakaty Plakaty Plakaty Plakaty Warsztaty symulacyjne firmy METI/Medline cd. Warsztaty firmy Laerdal cd. Warsztaty ultrasonograficzne SonoSite Learning Center (LIFEMED POLAND/SonoSite, USA) cd Lunch Plakaty Oddychanie i krążenie Prezentacje plakatowe Plakaty Plakaty Ból ostry i przewlekły Prezentacje posterowe Warsztaty symulacyjne firmy METI/Medline cd. Warsztaty firmy Laerdal cd. Warsztaty ultrasonograficzne SonoSite Learning Center (LIFEMED POLAND/SonoSite, USA) cd Przerwa kawowa Sesja: Najlepsze prace plakatowe Plakaty Plakaty Plakaty Plakaty Warsztaty symulacyjne firmy METI/Medline cd. Warsztaty firmy Laerdal cd. Warsztaty ultrasonograficzne SonoSite Learning Center (LIFEMED POLAND/SonoSite, USA) cd. AT GLANCE 25 września 2008 czwartek 19

20 AT GLANCE 26 września 2008 piątek AT GLANCE 26 września 2008 piątek Godzina Sala A Sala B Sala C1 Sala C2 Sala D Sala E Sala Asklepiosa (ul. Św. Anny 12) Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Sesja: Edukacja i specjalizacja oraz ustawiczne kształcenie w anestezjologii i intensywnej terapii w Europie i USA wykłady tłumaczone na język polski Sesja: Płynoterapia w okresie okołooperacyjnym Wykład sponsorowany firmy B.Braun Aesculap Chifa Sp. z o. o. Sesja: Hemostaza w urazach Sesja: Znieczulenie oraz postępowanie okołooperacyjne w ginekologii i położnictwie Sesja: Intensywna terapia Wykład sponsorowany firmy Unomedical a/s Warsztaty oddechowe Część I Wykład sponsorowany firmy Intersurgical Sesja: Tematy rózne Prezentacje posterowe Przerwa kawowa Sesja firmy Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o. Wykład sponsorowany firmy Medima Sp. z o. o. Sesja firmy Pfizer Polska Sp. z o. o. Sesja firmy Linde Gaz Polska Sp. z o. o. Warsztaty oddechowe firmy Covidien Polska Sp. z o. o. Sesja: Intensywna terapia, zakażenia Część I Prezentacje posterowe Lunch Sesja: Międzynarodowe aspekty anestezjologii i intensywnej terapii wykłady tłumaczone na język polski Sesja firmy Wyeth Sp. z o. o. Sesja: Znieczulenie ambulatoryjne i w chirurgii jednego dnia Sesja: Urazy u dzieci pomoc przed i wewnątrzszpitalna Sesja: Medycyna hiperbaryczna Warsztaty torako-anestezjologiczne oraz zebranie Sekcji Kardio-torakoanestezji PTAiIT Znieczulenie ogólne Prezentacje posterowe Przerwa kawowa Sesja: Publikacje naukowe w anestezjologii i intensywnej terapii wykłady tłumaczone na język polski Sesja 10-ciu najlepszych prezentacji posterowych interaktywne głosowanie publiczności sna najlepszą pracę Sesja Środki zwiotczające mięśnie prążkowane fakty na na dziś, nadzieja na przyszłość Sesja: Urazy u dzieci pomoc przed i wewnątrzszpitalna cd. Sesja: Ból ostry i przewlekły Część I Wykład sponsorowany firmy Polpharma Warsztaty oddechowe Część II Sala Zodiakalna (ul. Św. Anny 12) Sesja: Problemy anestezjologiczne w ginekologii, połoznictwie i pediatrii Prezentacje posterowe Sesja: Intensywna terapia, zakażenia Część II Prezentacje posterowe OUN, resuscytacja, transplantologia Prezentacje posterowe 20

Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kraków, 25 27 czerwca 2009 Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016. XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa.

PROGRAM. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016. XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa. PROGRAM XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii i IV Sympozjum SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016 organizowana przez: KATEDRĘ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi

Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi Wydanie pod redakcją prof. dr. hab. med. Janusza Andresa i dr. hab. med. Rafała Drwiły Kraków 4 7 grudnia 2013 r. Redakcja naukowa: prof.

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem. Janusz Andres. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XVI Zjazdu PTAiIT Prezes-Elekt PTAiIT

W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem. Janusz Andres. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XVI Zjazdu PTAiIT Prezes-Elekt PTAiIT Kraków, listopad 2007 roku Drogie Koleżanki i Koledzy, W imieniu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XVI Międzynarodowym Zjeździe Polskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz...... 13 ROZDZIAŁ 2 CELE ZNIECZULENIA I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ANESTEZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM I INTENSY WNEJ TERAPII ANESTEZJOLOGII I Z ACHODNIOPOMORSKIE 10-11.10.2015

SYMPOZJUM I INTENSY WNEJ TERAPII ANESTEZJOLOGII I Z ACHODNIOPOMORSKIE 10-11.10.2015 Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć PUM Stowarzyszenie Pro-ICU 10-11.10.2015

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Śląskiego PTAiIT Wisła, Hotel Stok, PROGRAM

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Śląskiego PTAiIT Wisła, Hotel Stok, PROGRAM Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Śląskiego PTAiIT Wisła, Hotel Stok, 11.05-13.05.2012 PROGRAM 11 Maja 2012, Piątek 16.00 Rejestracja 16.30-19.00 Sesja Konsultanta Wojewódzkiego Prowadzenie: prof.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Kursy Materiały polecane do Europejskiego Egzaminu z Anestezjologii i Intensywnej Terapii (EDAIC)

PODRĘCZNIK Kursy Materiały polecane do Europejskiego Egzaminu z Anestezjologii i Intensywnej Terapii (EDAIC) CEEA PODRĘCZNIK Kursy 2012 2014 Materiały polecane do Europejskiego Egzaminu z Anestezjologii i Intensywnej Terapii (EDAIC) Do nabycia przez stronę www.ceea.pl I Bezpieczeństwo pacjenta Deklaracja Helsińska

Bardziej szczegółowo

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na I Małopolską konferencję dla pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW Organizator: Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie W dniach 25-26 października 2013 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, czerwca 2005 roku. Polska Rada Resuscytacji

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, czerwca 2005 roku. Polska Rada Resuscytacji II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku q Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii NIP: 527-20-97-275, REGON: 001085458, KONTO BANKOWE: 47 1240 6218 1111 0000 4614 8793, Adres do korespondencji: ul. Bytnara 13a/ m. 65 02-645 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Poznań, 21 23 maja 2015 roku Pobierz aplikacją mobilną XXI ZJAZDU PTCHO GŁÓWNY SPONSOR ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER Sesja Młodych przy XXI Zjeździe Polskiego

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa:

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z 11. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT WARSZAWA, dnia r.

PROTOKÓŁ Z 11. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT WARSZAWA, dnia r. PROTOKÓŁ Z 11. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT WARSZAWA, dnia 10.04.2014 r. 11. posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się dnia 10.04.2014 roku w Warszawie. Program 11. posiedzenia ZG PTAiIT: 1.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ 19.05.2017-20.05.2017 Ossa Program konferencji 19.05.2017 Rejestracja 10:00-10:50 Rejestracja Rozpoczęcie konferencji 10:50-11:05

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa PTHiT Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 16-18.05.2014 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna Kraków, 25-27 listopada 2012 r. PROGRAM Organizatorzy Konferencja realizowana w ramach IV Europejskiego

Bardziej szczegółowo

26-27 kwietnia 2017, godz

26-27 kwietnia 2017, godz ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków i Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na IX WARSZAWSKIE

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

National Programme for the Development of Transplantation Medicine

National Programme for the Development of Transplantation Medicine National Programme for the Development of Transplantation Medicine Conference & Workshop on Human Transplants Identification and Monitoring in European Union Quality and Safety Standards Katowice, October

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

Warszawa 20-21.11.2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii,

Warszawa 20-21.11.2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii, TRZECIE SYMPOZJUM STANDARDY GASTROENTEROLOGICZNE, HEPATOLOGICZNE I ŻYWIENIOWE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO I PEDIATRY INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Warszawa 20-21.11.2009 Organizatorzy: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO SYMPOZJUM: METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa, 06-07.06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Zakład Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r.

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r. SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU Warszawa, 06 07.06.2015 r. 25 rocznica działalności Instytutu Psychosomatycznego Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

zaprasza do wzięcia udziału w XI Sympozjum

zaprasza do wzięcia udziału w XI Sympozjum Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oddz. Ziemi Lubuskiej Komisja Problemowa ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Ratownictwa Medycznego działająca przy OIPiP

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr. hab.

IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr. hab. Kraków, 24 25 września 2009 IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka Hasło przewodnie: Jak zwiększyć

Bardziej szczegółowo

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y 2 października 2015 r. (piątek) Miejsce Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 Godz. 13.30-14.30 INAUGURACJA SYMPOZJUM Prowadzenie Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI!MIĘDZYNARODOWEGO!KONGRESU! POLSKIEJ!RADY!RESUSCYTACJI!

PROGRAM VI!MIĘDZYNARODOWEGO!KONGRESU! POLSKIEJ!RADY!RESUSCYTACJI! PolskaRadaResuscytacji www.prc.krakow.pl www.kongres.prc.krakow.pl VIMIĘDZYNARODOWEGOKONGRESU POLSKIEJRADYRESUSCYTACJI HASŁOPRZEWODNIE: Jakzwiększyćprzeżywalnośćpacjentów wstaniebezpośredniegozagrożeniażycia?

Bardziej szczegółowo

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Tarczyca a ciąża Kraków 22-23 października 2010 Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki,

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PTOK/Centrum Onkologii Instytut w Warszawie pod patronatem Polskiej Unii Onkologii

SZKOŁA PTOK/Centrum Onkologii Instytut w Warszawie pod patronatem Polskiej Unii Onkologii SZKOŁA /Centrum Onkologii Instytut w Warszawie pod patronatem Polskiej Unii Onkologii Warszawa, styczeń 2007 roku Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego i Rady Programowej Szkoły Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA 11. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Laura Wołowicka... 3 Wybrane informacje demograficzne... 3 Światowe tendencje demograficzne... 4 Europejskie badania demograficzne...

Bardziej szczegółowo

CHOROBY PŁUC OD A do Z

CHOROBY PŁUC OD A do Z 14 14 Interaktywne Repetytorium Pulmonologiczne Repetitio mater studiorum est CHOROBY PŁUC OD A do Z 6-7 kwietnia 2016 GNIEZNO 14 INTERAKTYWNE REPETYTORIUM PULMONOLOGICZNE Repetitio mater studiorum est

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

I Konferencja Naukowa

I Konferencja Naukowa www.ptzkd.org I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci 22-23 października 2011 Dwór Ostoya w Jasionce pod Rzeszowem Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Bardzo serdecznie

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

Wydział Wojskowo- Lekarski

Wydział Wojskowo- Lekarski Wydział Wojskowo- Lekarski Kierunek Lekarski PROGRAM 2014/2015 IV ROK Semestr zimowy Semestr letni Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Ch. wewn. - choroby

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu Opłaty I termin do dnia 1 kwietnia 2013 r. członkowie PTBO: 450 PLN pozostali uczestnicy: 590 PLN studenci: 190 PLN II termin do dnia 1 lipca 2013 r. członkowie PTBO: 550 PLN pozostali uczestnicy: 690

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział 1 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki 17 Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek Rozdział 2 Marginalny dawca, marginalny biorca 34 Marek Ostrowski Rozdział 3 pobranie

Bardziej szczegółowo

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 THE POLISH BIOMETRIC SOCIETY PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER STUDIES

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce

Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce Cel Debaty: Budowanie rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długoterminowej w Polsce w świetle zmian systemowych. Debata z udziałem

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania 2014 Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania Warszawa 12-13 grudnia 2014 2 Organizator: Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Hotel Victoria***, Lublin

Hotel Victoria***, Lublin Klinika Pediatrii UM w Lublinie Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego II Konferencja Polska Pediatria w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju PROGRAM 5-6 kwietnia 2013 r. Hotel Victoria***,

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo