p r o g r a m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.anest.eu p r o g r a m"

Transkrypt

1 p r o g r a m

2 Główni sponsorzy / Major Sponsors Sponsorzy / Sponsors Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. Baxter Poland Sp. z o. o. Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o. o. Gambro Poland Sp. z o. o. Linde Gaz Polska Sp. z o. o. Nutricia Polska Sp. z o. o. Organon Polska i Schering Plough Central East S.A. Pfizer Polska Sp. z o. o. PROMED S.A. Torrex Chiesi Polska Sp. z o. o. Wyeth Sp. z o. o. Firmy uczestniczące / Participating Companies AKME Sp. z o. o., Anestezjologia i Ratownictwo Wydawnictwo Akademia Medycyny, AOP Orphan Pharmaceuticals S. A., Ascor S. A., AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o. o., AxMediTec Sp. z o. o., B. Braun Aesculap Chifa Sp. z o. o., Balton Sp. z o. o., Beryl Med Ltd., Dutchmed Sp. z o. o. / Cardinal Health, Centrum Medyczne Aspel Sp. z o. o., Covidien Polska Sp. z o. o., Diagnos Sp. z o. o., Dräger Polska Sp. z o. o., DRG MedTek Sp. z o. o., Edwards Lifesciences AG Oddział w Polsce, EFmed Sp. z o. o., Ekomark Sp. z o. o., Elamed E. i R. Cholewa Sp. j., Elsevier Urban & Partner Sp. z o. o., Emtel Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne, Eres Medical, EUMed Sp. z o. o., Farum S.A., Fresenius Medical Care Sp. z o.o., GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., GSK Commercial Sp. z o. o., Hammer Med Piotr Hammer, Hand-Prod Sp. z o. o., Konkret Dagmara Fik, Lifemed Poland Sp. z o. o., LMP Sp. z o. o., Meden Inmed Sp. z o. o., Medi Press, Medicom Sp. z o. o., Medim Sp. z o. o., Medima Sp. z o. o., MediPage Sp. z o. o., Medline Sp. z o. o., MSD Polska Sp. z o. o., Nobipharm Sp. z o. o., Novo Nordisk Pharma Sp. z o. o., Polfa Warszawa S. A., Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o. o., PPH REAL Olsztyn, Richter Med Anna Richter, Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o., Shar Pol Sp. z o. o., Skamex Company Ltd., Stolter Sp. z o. o., Sumi ZTS K. Rek A. Krzanowski Sp. j., Tehand Sp. z o. o., Unomedical a/s, WALMED Sp. z o. o., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ZTS Hagmed Sp. j. Patronat medialny / Media Patronage

3 Spis treści / List of contents Powitanie Prezesa PTAiIT prof. dr hab. med. Leona Drobnika / Welcome Letter...4 Powitanie Przewodniczącego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. dr hab. med. Janusza Andresa / Welcome Letter...6 Patronat nad Zjazdem / Honoraty Patronage...8 Komitet Honorowy / Honorary Committee...8 Rada Programowa / Programme Committee...9 Komitet Naukowy / Scientific Committee...9 Komitet Organizacyjny / Organizing Committee...10 Organizatorzy / Organizers...10 Biuro Zjazdowe / Congress Office...10 Miejsce Zjazdu / Congress Venue...11 Lista wykładowców / Faculty...12 Lista Przewodniczących Sesji / Chairpersons...13 Informacje ogólne / General Information...14 Program ramowy / Programme At Glance...17 Legenda / Legend...23 Program naukowy dzień po dniu / Scientific Programme day by day Środa / Wednesday Program naukowy dzień po dniu / Scientific Programme day by day Czwartek / Thursday Program naukowy dzień po dniu / Scientific Programme day by day Piątek / Friday Program naukowy dzień po dniu / Scientific Programme day by day Sobota / Saturday Program towarzyszący / Social events...90 Program dla osób towarzyszących / Accompanying Persons Tourist Programme...90 Program turystyczny wycieczki / Tourist programme - Excursions...91 Lista stoisk firmowych / List of exhibitors...92 Miejsce stoisk firmowych / Exhibition Area Floor Plan...93 Profile firm / Profiles of Exhibiting Companies...97 Stanowiska plakatów / Poster Area Plan Indeks / Index

4 Powitanie Prezesa PTAiIT Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Tak niedawno, bo zaledwie trzy lata temu, wraz ze środowiskiem wielkopolskich anestezjologów miałem zaszczyt powitać Państwa na XV Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na kolejny XVI Zjazd zapraszają nas Koledzy z Małopolski do Królewskiego Miasta Krakowa, symbolu tego, co najlepsze w historii Polski oraz polskiej nauki i kultury. Jesteśmy świadkami ogromnego przyspieszenia, jakiego nabiera współczesny świat, Europa, Polska, w rozwoju technologicznym, cywilizacyjnym, w międzynarodowej integracji, ale też w międzynarodowej konkurencji. Z przekonaniem, ale nie bez obaw, stawaliśmy się członkami Unii Europejskiej. Dzisiaj pracujemy jeszcze intensywniej niż poprzednio, aby w Unii być równym partnerem i naszemu społeczeństwu zapewnić nie gorszą opiekę lekarską anestezjologiczną i intensywną terapię, niż mają obywatele zachodnich krajów europejskich. Wyzwania, jakie przed nami stoją, nie są mniejsze niż kiedyś. Koniecznością stało się kształcenie ustawiczne i stały rozwój osobowości lekarza, który spotyka ludzi chorych, o zmieniających się oczekiwaniach, ludzi chorych przejściowo, ale ludzi rozwijających się stale. Nasz system kształcenia specjalistycznego, wprowadzony przez pionierów polskiej anestezjologii, w oparciu o najlepsze, sprawdzone wzorce, musimy nadal doskonalić i harmonijnie dopasowywać do systemów kształcenia w Unii Europejskiej. Integracja ułatwi współpracę i zdrową konkurencję. Rozwój ludzkości to rozwój każdego z nas. Dobrze, że mamy kongresy, sympozja i inne okazje do spotkań, bo w codziennym zgiełku i walce o to, by było czym znieczulać i zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom, a równocześnie zapewnić byt sobie i swoim bliskim, patrzymy pod nogi, a nie na horyzont i cel, do którego zmierzamy. Kochani, nasze krakowskie spotkanie jest kolejną okazją do podziękowań za Waszą codzienną, ciężką, pełną stresów i napięć pracę, w warunkach, które są coraz lepsze, ale ciągle daleko odbiegają od standardów bardziej rozwiniętych krajów naszego kontynentu. Dziękuję w imieniu własnym i ustępującego Zarządu Głównego oraz innych wybieranych organów Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, za pełną poświęcenia pracę w cieniu dla dobra chorego bez reklamy, bez oklasków, często bez zrozumienia ze strony tych, od których tego oczekujemy. Przez szacunek dla najsłabszych i najbardziej bezbronnych, a do takich należą chorzy, śpiący nienaturalnym snem znieczulenia ogólnego, przez szacunek do siebie wzajemnie, możemy budować piękno trwalsze od skał, które wietrzeją i stali, którą niszczy korozja. Nie jesteśmy tylko konsumentami, chorzy i my także tworzymy wartości, z pozoru kruche i liche, w perspektywie czasu nieprzemijające. Kochani! Życzę wszystkim miłego pobytu w Krakowie, chwili wytchnienia, sympatycznych spotkań, momentów refleksji i twórczego ożywienia, podczas kongresowych sesji naukowych i szkoleniowych. Za niedoskonałość mojej pracy i Zarządu Głównego Towarzystwa, serdecznie przepraszam. Przejmującemu funkcję sternika, Panu Profesorowi Andresowi i nowemu Zarządowi, życzę wiele optymizmu, wytrwałości i wiary w to, że reprezentują jedno z najbardziej dynamicznych, o dużym potencjale możliwości, środowisk anestezjologicznych Europy. Jeszcze raz wszystkim z serca dziękuję i życzę w pełni udanego Zjazdu w Krakowie. Z poważaniem Leon Drobnik Poznań, dnia 4 sierpnia 2008 roku Prezes PTAiIT 4

5 Welcome Letter Ladies and Gentlemen, Dear Friends! Not so long, only three years, ago I together with the anaesthesiologist community from the Wielkopolska region had the honour of welcoming you to 15th International Congress of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy. Now for the 16th Congress, we are invited by our friends from the Malopolska region to the royal city of Krakow, the city which is a symbol of everything that is best in Polish history and in Polish science and culture. We witness today the rapid acceleration with which technology, civilization, international integration and also international competition are developing in the modern world as a whole and in Europe and Poland specifically. With conviction, but not without a certain anxiety, we became members of the European Union. Today we work even more intensively than before to be an equal partner within the European Union and to ensure that anaesthesiology and intensive therapy medical care in our society is on par with what citizens of the western European countries enjoy. The challenges which face us now are no lesser than they were before. Continuing education and the permanent development of the personality of the physician who meets patients with ever changing expectations, persons who are temporarily ill but who are permanently growing and developing, has now become a necessity. We must still perfect our system of specialty training which was introduced by the pioneers of Polish anaesthesiology according to the best tried standards and methods and work to harmoniously adopt them to the educational systems of the European Union. Integration will facilitate cooperation and a healthy competition. Humanity s development means the personal development of each one of us. It is good that we have congresses, symposia and other opportunities to meet because in the daily hustle and bustle of fighting to have means of anaesthesia and to ensure the safety of our patients and at the same time to make a living for ourselves and our loved ones, we take to looking under our feet and not to the horizon and goal for which we are aiming. Dear friends, our Cracovian meeting is one more opportunity to thank you for your daily work which is difficult, full of stress and tension and is carried out in conditions which are improving but which are still a long way from the standards of the better developed countries of our continent. On my own behalf and also on behalf of the outgoing Executive Board and of the other elected organs of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy, I extend to you my gratitude for your abnegated and silent work for the patient s well being carried out without publicity, without applause and often without comprehension from those from whom it would be most expected. Through respect for the weakest and most vulnerable (and among these are the patients who are asleep with the artificial slumber of general anaesthesia) and through respect for each other, we can build a pulchritude which is more lasting than rock which weathers and than steel which corrodes. We are not just consumers. With patients we create values which appear to be brittle and flimsy at first but are truly lasting from time s perspective. Dear friends! In the midst of the Congress sessions, lectures and workshops, I wish for all of you to have a pleasant stay in Krakow, to enjoy a time of relaxation, of friendly meetings, of moments of reflection and creative revival. I ask you to forgive myself and the Society s Executive Board for the imperfections in our work. I wish Professor Andres and the new Board, as they now assume the helmsman s function, abundant optimism, perseverance and faith in the fact that they are representing a community of anaesthesiologists which has huge potential and is one of the most vibrant in Europe. Once again, a heartfelt thank-you to everyone and my best wishes for a successful Congress in Krakow. Sincerely, Leon Drobnik President of the PTAIIT Poznań, August 4th,

6 Powitanie Przewodniczącego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy Serdecznie witam Uczestników XVI Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Królewskim Mieście Krakowie. Czujemy się zaszczyceni, że Honorowy Patronat na Zjazdem przyjęła Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz. W czasie 50-ciu lat istnienia PTAiIT nasza specjalność rozwinęła się niezwykle dynamicznie, obejmując swoim wpływem nie tylko główne pola działania, jakimi są sala operacyjna i intensywna terapia, ale dała początek nowym specjalnościom, takimi jak medycyna ratunkowa czy medycyna paliatywna. W ostatnich latach rozwój naszej specjalności nabrał dodatkowego przyśpieszenia za sprawą powołania Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii (ESA), którego coroczne kongresy gromadzą tysiące anestezjologów,a ich naukowy poziom ustawicznie rośnie. Jednym z głównych zadań naszego Towarzystwa jest nieustanne przekazywanie aktualnej wiedzy ponad trzytysięcznej rzeszy anestezjologów w Polsce. Rada Programowa i Komitet Naukowy zrobili wszystko, aby umieścić w programie naukowym XVI Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT najważniejsze tematy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Oficjalną Ceremonię Otwarcia XVI Międzynarodowego Zjazdu uświetni przyznanie członkostwa honorowego PTAiIT Pani Profesor Elżbiecie Sokół-Kobielskiej, Profesorowi Joachimowi Radke oraz Profesorowi Zbigniewowi Rybickiemu, a także przyznanie nagród z okazji 40-lecia istnienia czasopisma Anestezjologia i Intensywna Terapia Profesorowi Zdzisławowi Rondio oraz Doktorowi Januszowi Szepietowskiemu. Wykład inauguracyjny na temat Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa wygłosi Profesor Krzysztof Kaczanowski. W każdym dniu obrad Zjazdu, będziemy rozpoczynać na wszystkich salach od prezentacji popularnych wśród polskich anestezjologów wykładów kursu programu FEEA, który od przyszłego roku będzie oficjalnym systemem szkolenia podyplomowego w ESA. W czwartek wykłady i prezentacje będą odbywały się na dziesięciu salach jednocześnie. Główne sesje poświęcone będą układom: krążenia, oddychania, OUN, ale także zakażeniom, metodom znieczulenia ogólnego, miejscowego i dożylnego oraz monitorowaniu, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, medycynie ratunkowej, etyce, medycynie paliatywnej oraz metodom nauczania poprzez symulację w anestezjologii i intensywnej terapii. Interesująco zapowiada się Sesja Związku Zawodowego Anestezjologów. Odbędzie się też Sesja najlepszych prac zakwalifikowanych do prezentacji plakatowych. W piątek na szczególną uwagę zasługuje Sesja na temat edukacji i specjalizacji oraz ustawicznemu kształceniu w Europie i USA. Przedstawiona będzie idea Europejskiego Dyplomu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego część teoretyczną mamy szansę zaadaptować w szkoleniu specjalizacyjnym. Sesja ta powinna wzbudzić zainteresowanie wśród wszystkich Uczestników. Wykłady gości zagranicznych będą tłumaczone na język polski. Ponadto, omówione zostaną aktualne problemy intensywnej terapii, urazów, znieczulenia ambulatoryjnego, anestezji i intensywnej terapii pediatrycznej oraz znieczulenia w położnictwie. Odbędzie się Sesja najlepszych prac zakwalifikowanych do prezentacji posterowych, z których publiczność wybierze zwycięzców. Obrady w sobotę będą głównie dotyczyły zagadnień leczenia bólu ostrego i przewlekłego oraz problemom intensywnej terapii w tym leczeniu, żywieniowemu, toksykologii oraz transplantologii. Jak w każdy dzień Zjazdu odbywać się będą Warsztaty praktyczne: trudne drogi oddechowe, symulacja w anestezjologii i intensywnej terapii, ultrasonografia praktyczna. O godz odbędzie się Walne Zebranie PTAiIT, na które zapraszamy wszystkich członków naszego Towarzystwa. Na zakończenie Zjazdu ogłoszeni i nagrodzeni zostaną zwycięzcy najlepszych Sesji prac zakwalifikowanych do prezentacji posterowych i plakatowych. W imieniu PTAiIT wyrażam uznanie i podziękowanie za liczny udział firm sponsorujących i biorących udział w XVI Międzynarodowym Zjeździe naszego Towarzystwa. Bez Waszego udziału Zjazd nie mógłby zakończyć się sukcesem. W czasie Zjazdu odbędzie się kilkanaście Sesji firmowych, wiele wykładów sponsorowanych oraz firmowe warsztaty praktyczne. Zapraszam wszystkich Uczestników do odwiedzenia wystaw, rozmieszczonych w ciekawych wnętrzach Auditorium Maximum. Zapraszam wszystkich Uczestników do zapoznania się z propozycją programu socjalnego, towarzyszącemu Zjazdowi i czynnego w nim udziału oraz z zawsze atrakcyjną ofertą kulturalną Magicznego Miasta Krakowa, miasta największej ilości noblistów, miasta królów i gołębi, miasta jedynego Uniwersytetu Jagiellońskiego, miasta największego Polaka Jana Pawła II, miasta festiwali, miasta z atmosferą Piwnicy pod Baranami i nadzwyczajnym Kazimierzem. Będziemy Państwu wdzięczni za przekazanie wszelkich uwag i ocen dotyczących treści merytorycznych oraz organizacyjnych, związanych z XVI Międzynarodowym Zjazdem PTAiIT na stronie w zakładce Ocena Międzynarodowego XVI Zjazdu. Pragnę wyrazić podziękowanie członkom Rady Programowej i Komitetu Naukowego XVI Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT za owocną współpracę w kształtowaniu programu naukowego. Dziękuję członkom Komitetu Organizacyjnego i Biura Zjazdu za ciężką i żmudną pracę organizacyjną. Moje szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję do Pani Dr Alicji Machety, której niespożyte siły i aktywność doprowadziły do ostatecznego kształtu zarówno programu naukowego, jak i organizacyjnego przedsięwzięcia. Dziękuję ponadto Zofii Cześnikiewicz, a także Agnieszce Frączek, Tomkowi Skórze, Monice Starowicz oraz Janinie Wójcik, na których zawsze i niezawodnie mogłem liczyć w czasie organizacji tego Zjazdu. Życzę owocnych obrad i udanego pobytu w Krakowie Janusz Andres Kraków, wrzesień 2008 roku Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XVI Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT Prezes-Elekt PTAiIT 6

7 Welcome Letter Ladies and Gentlemen, Dear Friends! I extend a warm welcome to all of the participants of the 16th International Congress of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy which is taking place in the royal city of Krakow. We feel honoured that our Congress is being held under the Honorary Patronage of Poland s Minister of Health, Ms. Ewa Kopacz. In the 50 years since the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy ( PTAiIT ) was founded, the progress of our specialty has been astonishing and it has come to bear influence not only on the main areas of focus which are the operating room and intensive therapy, but has also given rise to new specialties such as emergency medicine and palliative medicine. In recent years, the growth of our specialty has received an additional boost with the foundation of the European Society for Anaesthesiology (ESA) whose annual congress brings together thousands of anaesthesiologists the scientific expertise of whom is continually growing. One of our Society s main goals is to constantly provide up-to-date information to the more than three thousand anaesthesiologists in Poland. The Scientific and Programme Committee has done its best to include in the scientific programme of this Congress those topics from the fields of anaesthesiology and intensive therapy which are most significant today. The Congress Opening Ceremony will be highlighted with the bestowment of PTAIIT honorary membership to Professor Elżbieta Sokół-Kobielska, Professor Joachim Radke and Professor Zbigniew Rybicki. Awards will also be given to Professor Zdzisław Rondio and Doctor Janusz Szepietowski on the occasion of the 40th anniversary of Anaesthesiology and Intensive Therapy magazine. The Inaugural Address entitled "Who is man? Considerations of an anthropologist-biologist will be delivered by Professor Krzysztof Kaczanowski. Each day of the Congress will begin for all groups with a presentation of the F.E.E.A. programme course lectures which are very popular among Polish anaesthesiologists and which will become ESA's official system for postgraduate training starting next year. On Thursday the lectures and presentations will take place in 10 different rooms simultaneously. The main sessions will focus on the cardiovascular, respiratory and central nervous systems but also on infections and methods of general, local and intravenous anaesthesia as well as monitoring, cardiocerebral resuscitation, emergency medicine, ethics, palliative medicine and teaching by simulation methods in anaesthesiology and intensive therapy. The Anaesthesiologist's Trade Union Session also promises to be interesting. There will also be a Session to present the works which have qualified for poster presentations. On Friday, the Session dedicated to the topic of education, specialization and continuing education in Europe and the USA merits particular attention. The idea of the European Anaesthesiology and Intensive Therapy Diploma will be presented, the theoretical part of which we have an opportunity to adapt in our specialty training. This Session should be interesting for all of the Congress participants. Lectures delivered by our international guests will be translated into Polish. Moreover, current problems in intensive therapy, trauma, ambulatory anaesthetics, paediatric anaesthesia and intensive therapy and obstetric anaesthesia will be discussed. There will also be a Session to present works chosen for poster presentations from among which winners will be chosen by the Congress participants. The Saturday session will mainly focus on the treatment of acute and chronic pain and intensive therapy problems including nutritional therapy, toxicology and transplantology. As everyday, practical workshops will also be held on topics such as difficult airways, simulations in anaesthesiology and intensive therapy and practical ultrasonography. The PTAIIT s Plenary Meeting, to which all members of our Society are invited, will take place at 2:00 pm. Before closing the Congress, the poster presentation winners will be announced. On behalf of PTAIIT I would like to acknowledge and thank the business firms which are sponsoring and taking part in the Congress. Without your participation it would not be possible to successfully organize this Congress. During the Congress there will also be several sessions, sponsored lectures and practical workshops organized by these firms. I would also like to invite all Congress participants to visit the exhibitions which are placed around in the remarkable interior of the Auditorium Maximum. I invite you to also familiarize yourself with and participate in the events of the social programme which will accompany the Congress, as well as with the exceptionally attractive cultural offering of the magical city of Krakow, which is the city with the largest number of Nobel prize winners, the city of kings and pigeons, the city of the one and only Jagiellonian University, the city of Poland's greatest son John Paul II, the city of festivals, of the unique atmosphere of the Piwnica pod Baranami Cabaret and of the extraordinary Kazimierz district. We will be grateful to you for providing us with your feedback and comments regarding the programme and the organization of the 16th PTAIIT Congress. These can be submitted on the Congress website, in the 16th Congress Comments tab. I would like to thank the members of the Programme and Scientific Committee of the 16th PTAIIT Congress for the fruitful collaboration in planning the scientific programme of the Congress. My thanks go out to the members of the Organizing Committee and the Congress Secretariat for their hard and tedious organizational work. My special acknowledgement and gratefulness is extended to Dr. Alicja Macheta whose inexhaustible strength and activity have led to the final version both of the scientific programme and the organizational undertaking. I also thank Zofia Cześnikiewicz and also Agnieszka Frączek, Tomek Skóra, Monika Starowicz and Janina Wójcik on whose assistance I could always steadfastly rely as we were working to prepare the Congress. I wish you a very fruitful participation in the Congress and an enjoyable stay in Krakow. Janusz Andres Chairman of the Scientific and Organizing Committees 16th PTAIIT Congress President-Elect of the PTAiIT Krakow, September

8 Patronat nad Zjazdem / Honoraty Patronage Honorowy Patronat nad XVI Międzynarodowym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjęła Minister Zdrowia Ewa Kopacz XVI International Congress of the PTAiIT under the auspices of Minister of Health Ewa Kopacz Komitet Honorowy / Honorary Committee Prof. dr hab. Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Rector of the Jagiellonian University, Krakow Prof. dr hab. Wojciech Nowak Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, Kraków Vice-Rector of Jagiellonian University for the Collegium Medicum Affairs, Krakow Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków Dean of Faculty of Jagiellonian University Collegium Medicum, Krakow Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski Metropolitan Archbishop of Krakow Jerzy Miller Wojewoda Małopolski Governor of Malopolska Province Prof. dr hab. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa President of Krakow Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Marshall of Malopolska Province Dr med. Jerzy Friediger Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Chairman of the Regional Medical Bard in Krakow 8

9 Rada Programowa / Programme Committee Janusz Andres Przewodniczący / Chairman Alicja Macheta Vice-Przewodnicząca / Vice-Chairman Jan Dobrogowski Leon Drobnik Rafał Drwiła Wojciech Gaszyński Przemysław Jałowiecki Ewa Karpel Krzysztof Kobylarz Andrzej Kübler Krzysztof Kusza Ewa Mayzner-Zawadzka Andrzej Nestorowicz Jerzy Wordliczek Andrzej Zawadzki Komitet Naukowy / Scientific Committee Janusz Andres Romuald Bohatyrewicz Jan Dobrogowski Leon Drobnik Rafał Drwiła Grażyna Durek Anna Dyaczyńska-Herman Michał Gaca Ryszard Gajdosz Jerzy Garstka Wojciech Gaszyński Tomasz Gaszyński Przemysław Jałowiecki Jerzy Jarosz Jacek Jastrzębski Witold Jurczyk Bogdan Kamiński Andrzej Kański Ewa Karpel Zbigniew Karwacki Piotr Knapik Krzysztof Kobylarz Teresa Korta Lech Krawczyk Jerzy Konieczny Zdzisław Kruszyński Krzysztof Kusza Marian Kuś Andrzej Kübler Tomasz Łazowski Jacek Łuczak Waldemar Machała Alicja Macheta Dariusz Maciejewski Włodzimierz Majewski Ewa Mayzner-Zawadzka Hanna Misiołek Adam Mikstacki Andrzej Nestorowicz Marek Pertkiewicz Andrzej Piotrowski Krzysztof Przesmycki Zdzisław K. Rondio Zbigniew Rybicki Zdzisław Sićko Paweł Stefan Sobczyński Elżbieta Sokół-Kobielska Janina Suchorzewska Tadeusz Szreter Roman Szulc Laura Wołowicka Jerzy Wordliczek Maria Wujtewicz Andrzej Zawadzki Małgorzata Złotorowicz 9

10 Komitet Organizacyjny / Organizing Committee Janusz Andres Przewodniczący / Chairman Alicja Macheta Vice-Przewodnicząca / Vice-Chairman Irena Andres Zofia Cześnikiewicz Kamilia Dudek Agnieszka Frączek Helena Fröss Wojciech Popiela Wiesław Pyrczak Tomasz Skóra Monika Starowicz Janina Wójcik Organizatorzy / Organizers Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Podkarpacki Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteu Jagiellońskiego CM Kraków, ul. Kopernika 17 tel./fax , tel./fax Bank PKO BP S.A. Kraków, ul. Wielopole 19/21 Konto PL Swift BPKO PL PW Regon NIP Biuro Zjazdowe / Congress Office 10 Symposium Cracoviense ul. Krupnicza 3, Kraków tel , fax Bank BRE Bank S.A. o/kraków, ul. Augustiańska 15 Konto Pl Swift BREXPLPWKRA Regon NIP

11 Miejsce Zjazdu / Congress Venue Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. Krupnicza 33 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. Św. Anny 12 11

12 Lista wykładowców / Faculty Katarzyna Adamkiewicz Ram Adapa Janusz Andres Zuhal Aykaç Włodzimierz Baranowski Krystyna Basińska William Blunnie Stefano Carenini Tomasz Cieniawa William R. Clark Jan Dobrogowski Edyta Drab Leon Drobnik Rafał Drwiła Grażyna Durek Wiesława Duszyńska Danuta Dzierżanowska Gordon A. Ewy Michał Gaca Ryszard Gajdosz Tomasz Gaszyński Wojciech Gaszyński Matthias Göpfert Zeev Goldik Marzena Górniak Irina Grecu Waleria Hryniewicz Przemysław Jakubowski Przemysław Jałowiecki Piotr Janicki Ville Jäntti Jerzy Jarosz Robert Kacmarek Krzysztof Kaczanowski Krzysztof Kaczka Andrzej Kański Keyvan Karkouti Ewa Karpel Zbigniew Karwacki Katarzyna Karwowska Piotr Knapik Johannes T. A. Knape Krzysztof Kobylarz Jerzy Konieczny Andrzej Kononowicz Teresa Korta Lech Krawczyk Andrzej Kübler Krzysztof Kuczkowski Krzysztof Kusza Dariusz Kuśmierski Burkhard Lachmann Małgorzata Lipińska-Gediga Anne Lippert Tomasz Łazowski Jacek Łuczak Waldemar Machała Alicja Macheta Piotr Maciejasz Dariusz Maciejewski Krystyna Majewska Włodzimierz Majewski Małgorzata Malec-Milewska Daniel Mathieu Ewa Mayzner-Zawadzka Jakub Mazur Berent Mets Adam Mikstacki Hanna Misiołek Andrzej Mital Stefan Mönk Piotr Müller Muhammed Aslam Nasir Andrzej Nestorowicz Paweł Nyckowski Dariusz Onichimowski Mukadder O. Sungur Radosław Owczuk Janusz Pach Piotr Paluszkiewicz Marek Pertkiewicz Marek Piłczyński Ewa Podwińska Henryk Podziorny Lech Pomorski Jacek Puchała Joachim Radke Dagmara Radke Paweł Ratajczyk Jordi Rello Zdzisław Rondio Robert Rudner Krzysztof Rytlewski Philippe Scherpereel Zdzisław Sićko Robert Słotwiński Paweł Sobczyński Sławomir Sobieszczyk Jens Soukup Janina Suchorzewska Małgorzata Symonides Ewa Syweńki Zbigniew Szkulmowski Tadeusz Szreter Roman Szulc Janusz Świetliński Witold Tomkowski Tomasz Trojanowski Arkadiusz Trzos Sebastian Turek Jerzy Tyrak Tomasz Urbanek Jose A. Vazquez Bernadette Th. Veering Marcin Wąsowicz Ryszard Wieczorek Andrzej Wieczorek Paweł Witt Bogusława Wołoszczuk-Gębicka Jerzy Wordliczek Jarosław Woroń Maria Wujtewicz Krzysztof Zając Andrzej Zawadzki Marzena Zielińska Urszula Zielińska Mirosław Ziętkiewicz Cezary Żugaj 12

13 Lista Przewodniczących Sesji / Chairpersons Janusz Andres Ulku Aygar Romuald Bohatyrewicz Maciej Błaszczyk Tomasz Cieniawa Witold Dardziński Jan Dobrogowski Leon Drobnik Rafał Drwiła Grażyna Durek Anna Dyaczyńska-Herman Danuta Dyk Anna Fijałkowska Zofia Foryś Michał Gaca Ryszard Gajdosz Jarosław Garlicki Jerzy Garstka Tomasz Gaszyński Wojciech Gaszyński Maciej Gordon Zeev Goldik Izabella Grabowska Danuta Heród Waldemar Hładki Przemysław Jałowiecki Jerzy Janc Jerzy Jarosz Jacek Jastrzębski Witold Jurczyk Andrzej Kański Ewa Karpel Zbigniew Karwacki Piotr Knapik Johannes T. A. Knape Krzysztof Kobylarz Magdalena Kocot-Kępska Jerzy Konieczny Teresa Korta Jacek Kot Wojciech Krajewski Lech Krawczyk Ewa Kucewicz-Czech Krzysztof Kuczkowski Ewa Kurleto-Kalitowska Krzysztof Kusza Andrzej Kübler Romuald Lango Ryszard Lauterbach Anne Lippert Tomasz Łazowski Jacek Łuczak Waldemar Machała Alicja Macheta Dariusz Maciejewski Włodzimierz Majewski Ewa Mayzner-Zawadzka Adam Mikstacki Piotr Müller Tomasz Muszyński Andrzej Nestorowicz Radosław Owczuk Dorota Pach Janusz Pach Piotr Paluszkiewicz Marek Pertkiewicz Andrzej Piotrowski Michał Pirożyński Henryk Podziorny Anna Przeklasa-Muszyńska Wiesław Pyrczak Zdzisław Rondio Zbigniew Rybicki Zdzisław Sićko Paweł Sobczyński Elżbieta Sokół-Kobielska Janina Suchorzewska Philippe Scherpereel Tadeusz Szreter Roman Szulc Witold Tomkowski Arkadiusz Trzos Jerzy Tyrak Marcin Wąsowicz Teresa Weber Renata Witkowska-Mańko Bogusława Wołoszczuk-Gębicka Laura Wołowicka Jerzy Wordliczek Maria Wujtewicz Krzysztof Zając Małgorzata Zając Andrzej Zawadzki Mirosław Ziętkiewicz 13

14 Informacje ogólne / General Information BIURO ZJAZDU CONGRESS OFFICE Symposium Cracoviense 3 Krupnicza Street, Krakow phone , fax Bank BRE Bank S.A. o/kraków, 15 Augustiańska Street Bank account PL Swift BREXPLPWKRA Regon NIP RECEPCJA / RECEPTION Recepcja Zjazdu będzie w hollu Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33 w następującym czasie: The congress reception will be located in the entrance hall of the Auditorium Maximum UJ, 33 Krupnicza Street, operating during the following hours: środa / Wednesday czwartek / Thursday piątek / Friday sobota / Saturday CERTYFIKATY / CERTIFICATES Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne na podstawie rozp. Min. Zdrowia z dnia (Dz.u.nr 231.poz 2326) Educational points will be awarded to participants in accordance with the regulation of the Ministry of Health dated (Journal of Laws no. 231, art 2326). Cetyfikaty uczestnictwa i faktury VAT będą wydawane w recepcji Zjazdu. Certificates of attendance and invoices can be collected at the congress reception. IDENTYFIKATORY / IDENTITY BADGES Wszystkie identyfikatory będą w jednym kolorze z określeniem rodzaju uczestnika: uczestnik, wykładowca, gość, przedstawiciel firmy, osoba towarzysząca, organizator, członek honorowy PTAiIT, media, wolontariusz, student All identity badges will be in one colour and will indicate the delegate s status: participant, lecturer, guest, company representative, accompanying person, organiser, honorary PTAiIT member, media, volunteer, student Identyfikatory będą obowiązywały podczas obrad i programu towarzyszącego. Badges should be worn during the sessions and social events. Zagubiony identyfikator będzie można otrzymać w Recepcji Zjazdu po uiszczeniu opłaty 300 PLN. Replacement badges are available at the registration desk. There will be a fee of PLN 300 for badge replacement. PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI / SPEAKER S ROOM Przygotowanie prezentacji (materiały multimedialne na nośnikach elektronicznych) należy oddać obsłudze technicznej możliwie najpóźniej na pół godziny przed wystąpieniem, w pokoju przy Sali A. The speaker s room will be located near Hall A. The presentation slides should be pre-checked and handed to the operator at last half an hour prior to the beginning of the session. JĘZYK OBRAD / OFFICIAL LANGUAGE Polski, z tłumaczeniem symultanicznym wykładowców zagranicznych wybranych Sesji. Polish with the simultaneous translation of selected sessions. PUBLIKACJA ABSTRAKTÓW / ABSTRACT BOOK Prace oraz wykłady zakwalifikowane do prezentacji na Zjeździe będą opublikowane w suplemencie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Publikacja będzie znajdowała się w teczce zjazdowej. The works and lectures qualified for presentation at the Congress shall be published in the supplement Anesthesia and Intensive Care. The publication will be included in the congress bag. TELEFONY KOMÓRKOWE / CELLULAR PHONES Telefony komórkowe muszą być wyłączone podczas sesji. Cellular phones must be switched off during all sessions. 14

15 Informacje ogólne / General Information SZATNIA, BAGAŻ / CLOAKROOM AND LUGGAGE Szatnia znajduje się w głównym hollu Auditorium Maximum w pobliżu wejścia i recepcji. Pamiętaj o zabraniu swoich rzeczy na koniec dnia. The cloakroom is located in the entrance hall near the registration area. Please be sure to collect all personal effects at the end of the day. LUNCH I PRZERWY KAWOWE / LUNCH AND COFFEE BREAKS Bezpłatna kawa/herbata oraz lunch będą serwowane w pomieszczeniu na poziomie 1, zgodnie z czasem podanym w Programie. Complimentary tea/coffee and lunch will be served on special areas level 1 in accordance with the time in the programme. TELEFON RATUNKOWY / EMERGENCY NUMBER Obowiązujący numer dla wezwania straży pożarnej, ambulansu i policji jest 112 The general telephone number for the fire brigade, ambulance and police is 112 PIERWSZA POMOC / FIRST AID W budynku Zjazdu będziemy zabezpieczać pierwszą pomoc na miejscu, na parterze pod schodami. For any first aid requirements, please note that there is a first aid office located in the entrance hall under the stairs. WIESZANIE PLAKATÓW / POSTER SERVICE Autorzy plakatów, zakwalifikowanych do prezentacji na wyznaczonych stanowiskach G (poziom 1 ) będą mogli je tam umieścić od środy od godz do soboty Plakaty będą przypinane do tablic zszywkami. Przypominamy o zabieraniu plakatów po Zjeździe, bo ulegają zniszczeniu. Poster presenters qualified to present at the indicated G stands (level 1 ) will be able to deliver their posters there from 7 p.m. Wednesday ( ) to Saturday, Posters will be mounted on boards with staples. We remind you to remove posters following the congress as they will otherwise be destroyed. KĄCIK WIADOMOŚCI / MESSAGES Jeśli chcesz pozostawić komuś wiadomość, zawieś ją na tablicy obok recepcji. You can use the message board that is located at the reception to post a message to other congress delegates. INTERNET Uczestnicy mogą korzystać z internetu na wyznaczonych miejscach w Auditorium Maximum, albo używać własnych laptopów, po otrzymaniu hasła dostępu w recepcji, za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (WiFi). Participants can use the internet at points marked in the Auditorium Maximum, or use their own laptops after receiving a password from reception, via the wireless WIFI network. ZAKAZ PALENIA / SMOKING POLICY Obowiązuje całkowity zakaz palenia podczas Zjazdu w budynku Auditorium Maximum UJ. This congress operates a strict non-smoking policy. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA / INTERNAL COMMUNICATION Ze względu na dużą liczbę uczestników, prosimy o korzystanie przy schodzeniu na poziom 1 (posiłki i sesje plakatowe) z prowadzących tam schodów, a nie tylko z windy. Due to the large number of delegates, we ask you to use not only the lift but also the stairs, when moving to level 1 (meals and poster sessions). TAXI SERVICE Można korzystać z numerów taxi; Please use the following Taxi numbers: Radio taxi (91-91), Barbakan Taxi (96-61), Euro Taxi (96-64), Mega Taxi (96-25) or Metro Taxi (96-67) Kraków Tourist Card 15

16

17 PROGRAM RAMOWY / AT GLANCE

18 AT GLANCE 25 września 2008 czwartek AT GLANCE 25 września 2008 czwartek Godzina Sala A Sala B Sala C1 Sala C2 Sala D Sala E Sala N (ul. Św Anny 12) Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Sesja: Układ oddechowy i leczenie wentylacyjne Sesja: Układ krążenia w okresie okołooperacyjnym Część I Sesja: Znieczulenie ogólne Sesja: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Sesja: Ośrodkowy układ nerwowy w medycynie okołooperacyjnej Sesja: Zakażenia bakteryjne i grzybicze w intensywnej terapii u dorosłych i u dzieci Sesja: Problemy etyczne i prawne w anestezjologii i intensywnej terapii Przerwa kawowa Sesja firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. Sesja firmy Sanofi-Aventis Sp. z o. o. Sesja firmy PROMED S.A. / / GE Healthcare Sesja firmy Gambro Poland Sp. z o. o. Sesja firmy Nutricia Polska Sp. z o. o. Sesja firmy Pfizer Polska Sp. z o. o. Sesja: Historia anestezjologii i intensywnej terapii Lunch Sesja: Znieczulenie całkowicie dożylne Sesja Związku Zawodowego Anestezjologów Sesja: Jakość i bezpieczeństwo znieczulenia - bezpieczeństwo anestezjologa Sesja: Anestezja regionalna wybór świadomy czy nieświadomy Sesja: Resuscytacja mózgowo-krążeniowooddechowa Sesja: Symulacja w anestezjologii i intensywnej terapii Sesja Sekcji przyrządowego udrażniania dróg oddechowych PTAiIT Przerwa kawowa Sesja firmy Torrex Chiesi Polska Sp. z o. o. Sesja Związku Zawodowego Anestezjologów c.d. Sesja pielęgniarstwa anestezjologicznego Prezentacje ustne Sesja: Transfuzjologia i hemostaza sesja pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków Sesja: Medycyna paliatywna Sesja: Układ krążenia w okresie okołooperacyjnym Część II Prezentacje ustne Sesja Studenckich Kół Naukowych Prezentacje ustne Sala Asklepiosa (ul. Św. Anny 12) Oddychanie i krążenie Prezentacje posterowe Znieczulenie ogólne Prezentacje posterowe Sala Zodiakalna (ul. Św. Anny 12) Układ krążenia. Znieczulenie ogólne. Prezentacje posterowe OUN, resuscytacja, transplantologia Prezentacje posterowe 18

19 AT GLANCE 25 września 2008 czwartek Godzina Stanowisko G1 Stanowisko G2 Stanowisko G3 Stanowisko G4 Stanowisko G5 Sala S1 Sala S2 Stoisko firmowe nr 34 (poziom 2) Plakaty Plakaty Znieczulenie ogólne i miejscowe OUN, resuscytacja, transplantologia Plakaty Warsztaty symulacyjne firmy METI/Medline Warsztaty firmy Laerdal Warsztaty ultrasonograficzne SonoSite Learning Center (LIFEMED POLAND/SonoSite, USA) Prezentacje posterowe Prezentacje posterowe Prowadzący : Krzysztof Ulbrych Stefan Mönk Przerwa kawowa Plakaty Plakaty Plakaty Plakaty Plakaty Warsztaty symulacyjne firmy METI/Medline cd. Warsztaty firmy Laerdal cd. Warsztaty ultrasonograficzne SonoSite Learning Center (LIFEMED POLAND/SonoSite, USA) cd Lunch Plakaty Oddychanie i krążenie Prezentacje plakatowe Plakaty Plakaty Ból ostry i przewlekły Prezentacje posterowe Warsztaty symulacyjne firmy METI/Medline cd. Warsztaty firmy Laerdal cd. Warsztaty ultrasonograficzne SonoSite Learning Center (LIFEMED POLAND/SonoSite, USA) cd Przerwa kawowa Sesja: Najlepsze prace plakatowe Plakaty Plakaty Plakaty Plakaty Warsztaty symulacyjne firmy METI/Medline cd. Warsztaty firmy Laerdal cd. Warsztaty ultrasonograficzne SonoSite Learning Center (LIFEMED POLAND/SonoSite, USA) cd. AT GLANCE 25 września 2008 czwartek 19

20 AT GLANCE 26 września 2008 piątek AT GLANCE 26 września 2008 piątek Godzina Sala A Sala B Sala C1 Sala C2 Sala D Sala E Sala Asklepiosa (ul. Św. Anny 12) Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Wykład FEEA Sesja: Edukacja i specjalizacja oraz ustawiczne kształcenie w anestezjologii i intensywnej terapii w Europie i USA wykłady tłumaczone na język polski Sesja: Płynoterapia w okresie okołooperacyjnym Wykład sponsorowany firmy B.Braun Aesculap Chifa Sp. z o. o. Sesja: Hemostaza w urazach Sesja: Znieczulenie oraz postępowanie okołooperacyjne w ginekologii i położnictwie Sesja: Intensywna terapia Wykład sponsorowany firmy Unomedical a/s Warsztaty oddechowe Część I Wykład sponsorowany firmy Intersurgical Sesja: Tematy rózne Prezentacje posterowe Przerwa kawowa Sesja firmy Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o. Wykład sponsorowany firmy Medima Sp. z o. o. Sesja firmy Pfizer Polska Sp. z o. o. Sesja firmy Linde Gaz Polska Sp. z o. o. Warsztaty oddechowe firmy Covidien Polska Sp. z o. o. Sesja: Intensywna terapia, zakażenia Część I Prezentacje posterowe Lunch Sesja: Międzynarodowe aspekty anestezjologii i intensywnej terapii wykłady tłumaczone na język polski Sesja firmy Wyeth Sp. z o. o. Sesja: Znieczulenie ambulatoryjne i w chirurgii jednego dnia Sesja: Urazy u dzieci pomoc przed i wewnątrzszpitalna Sesja: Medycyna hiperbaryczna Warsztaty torako-anestezjologiczne oraz zebranie Sekcji Kardio-torakoanestezji PTAiIT Znieczulenie ogólne Prezentacje posterowe Przerwa kawowa Sesja: Publikacje naukowe w anestezjologii i intensywnej terapii wykłady tłumaczone na język polski Sesja 10-ciu najlepszych prezentacji posterowych interaktywne głosowanie publiczności sna najlepszą pracę Sesja Środki zwiotczające mięśnie prążkowane fakty na na dziś, nadzieja na przyszłość Sesja: Urazy u dzieci pomoc przed i wewnątrzszpitalna cd. Sesja: Ból ostry i przewlekły Część I Wykład sponsorowany firmy Polpharma Warsztaty oddechowe Część II Sala Zodiakalna (ul. Św. Anny 12) Sesja: Problemy anestezjologiczne w ginekologii, połoznictwie i pediatrii Prezentacje posterowe Sesja: Intensywna terapia, zakażenia Część II Prezentacje posterowe OUN, resuscytacja, transplantologia Prezentacje posterowe 20

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 st Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Program Spis treści / Table of contents

Bardziej szczegółowo

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 PONSORZY PARTNER RADIOLOGICZNY PATRONI MEDIALNI Scientific Chairman Dr Ewa Czochrowska Kierownik naukowy Dr n. med. Ewa Czochrowska

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

W BADANIACH NAUKOWYCH

W BADANIACH NAUKOWYCH YOGA & AYURVEDA W BADANIACH NAUKOWYCH EN 26 KONFERENCJA 1 Redakcja editors Chandra Mohan Bhandari Lesław Kulmatycki Tłumaczenie tekstów Texts Translation Marta Kamińska, Iwona Kozłowska, Karolina Klucznik,

Bardziej szczegółowo

WIHE 2013 HOSPITAL KATALOG CATALOGUE

WIHE 2013 HOSPITAL KATALOG CATALOGUE WIHE 2013 HOSPITAL KATALOG CATALOGUE ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do 2008 Krakowa na / We heartily invite you to 24-25 listopada November 24 th -25 th 3 rd International Symposium Evidence-Based Health Care s Kraków, Poland

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo