Doc. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doc. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska"

Transkrypt

1

2 Doc. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska p.o. Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Associate Professor Bożenna Balcerzak-Paradowska Director of the Institute of Labour and Social Studies, Warsaw

3 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Prof. dr hab.helena Strzemińska director of the Project, Intitute of Labour and Social Studies, Warsaw

4 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Wprowadzenie do konferencji Tak sformułowany temat projektu badawczego i dzisiejszej konferencji podjęliśmy uznając, iż problem zmian w organizacji czasu pracy, jej uelastycznienie jest niezwykle ważne w obecnych warunkach warunkach wzmożonej konkurencji, globalizacji, postępu technicznego, sytuacji na rynkach pracy, nowych wymagań klientów.

5 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Celem konferencji jest wymiana poglądów, wyników badań, doświadczeń jakie mają już Nowe Kraje Unii Europejskiej (UE-10), które weszły do Unii w 2004 r. Wydaje się również bardzo pożądana, a wręcz niezbędna, konfrontacja tych, skromnych jeszcze doświadczeń z bogatą praktyką krajów, Starej Unii tj. UE-15. Te kraje mają bowiem za sobą znacznie dłuższy okres stosowania nowych form organizacji czasu pracy, wypracowane formy, zasady i modele a co ważne drogi zabezpieczenia socjalnego i prawnego.

6 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Przypomnijmy, że w krajach Europy Zachodniej, szczególnie w Niemczech, od 1985 roku wprowadzano różne modele elastycznego czasu pracy, które przynosiły korzystne efekty gospodarcze, pomagały przedsiębiorstwom w lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów pracy, przyczyniały się do obniżenia kosztów i poprawiały ich konkurencyjność. Jednocześnie były akceptowane przez pracowników i związki zawodowe, co zresztą było warunkiem ich stosowania.

7 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa W Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie istniał centralny system planowania i zarządzania, możliwości odchodzenia od sztywnych norm czasu pracy były ograniczone.

8 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Nasz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych już w 1990 roku zajmował się elastycznym czasem pracy, organizowaliśmy konferencje międzynarodowe i staraliśmy się propagować w Polsce nowoczesne, elastyczne formy wprowadzane w krajach Zachodniej Europy. Już wtedy obecny tu Pan Profesor Ackermann oraz naukowcy z innych krajów dzielili się swoimi doświadczeniami. Jednakże nasze ustawodawstwo pracy, przy nikłej roli układów zbiorowych pracy nie dawało takich możliwości.. Podobnie było, w mniejszym lub większym zakresie, i w pozostałych krajach naszej części Europy.

9 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Co zmieniło się w tych krajach? Obecnie we wszystkich nowo przyjętych do UE krajach znane są, jak wiemy, formy i metody zarządzania elastycznym czasem pracy, stosowane w krajach starej Unii. Potwierdzają to wyniki badania modułowego z IIq 2004 dotyczącego organizacji pracy i czasu pracy we wszystkich 25 krajach, które są już obecnie członkami Unii Europejskiej, badania zleconego zarządzeniem Komisji Europejskiej. Z badania tego wynika, że we wszystkich 10 Nowych Krajach Członkowskich zdecydowanie przeważa sztywna organizacja czasu pracy, a z elastycznych form określonych w badaniu jako variable working hours korzysta przeważnie 17-20% pracowników najemnych. Tymczasem w Starej Unii jest ich na ogół dwa do trzech razy więcej.

10 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Wyniki tych badań statystycznych nie mówią jednak wszystkiego. Nie mamy dostatecznych przesłanek i empirycznych podstaw aby ocenić różnorodne aspekty wprowadzania elastycznego czasu pracy, w tym efekty ekonomiczne i społeczne.

11 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Czy powinniśmy te formy szerzej stosować w naszych krajach tj. w naszej części Nowej Unii.? W wytycznych Komisji Europejskiej, dotyczących polityki zatrudnienia coraz większy nacisk kładzie się na elastyczność czasu pracy. W podobnym duchu wypowiada się OECD, wskazując korzyści wynikające ze stosowania elastycznych form czasu pracy.

12 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Organizacja czasu pracy nie jest problemem oderwanym od innych elementów szeroko pojętej gospodarki w zmieniającym się otoczeniu. Jest ona ważnym czynnikiem elastycznego rynku pracy, który nabiera coraz większego znaczenia. Dlatego przy omawianiu problemów elastycznego czasu pracy nie sposób pominąć koncepcji flexicurity, z którą jest on ściśle związany.

13 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Zaprosiliśmy specjalistów z krajów Nowej UE aby wymienić poglądy i doświadczenia, zastanowić się nad przyszłym rozwojem organizacji czasu pracy. Na wstępie pragniemy jednak oddać głos naukowcom z Europy Zachodniej, a konkretnie z Niemiec, mających bogate doświadczenia w stosowaniu elastycznego czasu pracy, którzy zgodzili się przyjąć nasze zaproszenie

14 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa W dalszej części, na podstawie prezentowanych referatów i dyskusji, mamy nadzieję odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Jak czas pracy jest uregulowany w ustawodawstwie pracy poszczególnych krajów? W jakim zakresie partnerzy społeczni wpływają, bądź mogą wpływać na regulacje czasu pracy. Jaki jest aktualny obszar stosowania elastycznego czasu pracy, jakie formy są bardziej rozpowszechnione a jakie natrafiają na opory? Jakie dodatnie efekty ekonomiczne i społeczne może przynieść elastyczny czas pracy, bądź spowodować skutki niepożądane? Czy wobec tego należy elastyczną organizację pracy szerzej stosować? Jeśli tak, to jakie zmiany są konieczne w ustawodawstwie pracy i w ustawodawstwie socjalnym? Czy elastyczny czas pracy ułatwia czy utrudnia zachowanie zgodności i równowagi w bilansie: czas pracy i życie rodziny (work-life balance)?

15 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Reasumując spróbujmy więc ocenić, czy elastyczny czas pracy stanowi szansę dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Czy jest jego zagrożeniem? Jakie korzyści dadzą te zmiany przedsiębiorstwom a jakie zatrudnionym i ich rodzinom?

16 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Pytań jest wiele i na pewno nie uda nam się na wszystkie odpowiedzieć ale miejmy nadzieję, że wygłoszone dzisiaj referaty i dyskusje a także nawiązane kontakty przyczynią się do pogłębiania wiedzy na te tematy.

17 Sesja wprowadzająca Prowadzenie: prof. dr hab. Ludwik Florek Uniwersytet Warszawski Introductory session Moderator: Prof. dr hab. Ludwik Florek Warsaw University dr Dorothea Voss-Dahm Institute for Work, Skills and Training at University Duisburg, Essen, Niemcy dr Steffen Lehndorff Institute for Work, Skills and Training at University Duisburg, Essen, Niemcy

18 Sesja wprowadzająca Prowadzenie: prof. dr hab. Ludwik Florek Uniwersytet Warszawski Introductory session Moderator: Prof. dr hab. Ludwik Florek Warsaw University prof. dr hab. Karl-Friedrich Ackermann Director of ISPA consult GmbH, Stuttgart, Niemcy

19 Contribution to Working Time Conference on June, 14th 2007 in Warsaw Flexible Working Time in Germany and its Economic Effects Author: Karl-Friedrich Ackermann ISPA consult GmbH, Stuttgart Kontaktadresse: ispa GmbH Tel.: 0711/ Kernerstr. 43 Fax: 0711/ homepage: www. ispa-consult.de Stuttgart page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

20 Flexible Working Time in Germany and ist Economic Effects Content 1. The interdisciplinary knowledge base on Flexible Working Time 2. The importance of Flexible Working Time from a management s view 3. The present state of Flexible Working Time in Germany 4. Flexicurity: the legal framework of Flexible Working Time 5. Flexible Working Time in Labour Agreements 6. Company Agreements with Workers Councils on Flexible Working Time. Time Accounts as an example 7. Insolvency Insurance of individual Time Accounts 8. Closing remarks: Approaches for Time Account Management page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

21 1. The Interdisciplinary Knowledge Base of Flexible Working Time Quantitative Analysis: Qualitative Analysis: Sources: Personal knowledge base: page Warsaw, June 14th 2007 Google identifies about German written titles on Flexible Working Time (keywords: Arbeitszeitflexibilisierung, flexible Arbeitszeiten) and English written titles on the same subject Descriptions; Interpretations and explanations for better understanding; forecasts on what will happen in the future and finally, recommendations on what to do and how to do better Scientists from various disciplines (Economy, Ergonomics, Labour Law, Management Science, Psychology, Sociology); consultants specialized on Flexible Working Time; numerous experts from companies and public organisations, from employers associations and trade unions; training specialists and conference suppliers; politicians and journalists. own research and consulting in Flexible Working Time with a focus on Part-time, Flexitime, Time Accounts and on rational decision-making in Working Time Management including analysis and appraisal of Working Time Systems ISPA consult GmbH

22 2. The importance of Flexible Working Time from a management s view Flexible Working Time relating to length, position and structure of dayly, weekly, monthly and annual working time is part of total system flexibility required for flexible response to market changes; Flexible Working Time is a critical success factor because research has identified some important economic effects, which are more or less interrelated: lower total costs or production unit costs; higher productivity per employee or full time equivalent respectively; higher service quality and higher customer satisfaction; higher motivation and satisfaction of the labour force with well-known positive side-effects on absenteeism and labour turnover; inproved attractiveness of the company as employer on the labour market; Flexible Working Time is a cornerstone of the Breathing Factory-Approach with a stable employment-strategy instead of the traditional hire and fire-strategy. From an economist s view this employment effect might be the most important effect of Flexible Working Time at all. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

23 3. The present state of Flexible Working Time in Germany (I) a) What types of Flexible Working Time are applied how frequently? Tools of Flexible Working Time investigated Measure Year (1) Payed overtime work (Contractual working time in brackets) Hours per employee and week ,0 (38,8) 0,7 (37,4) (2) Part-time work Percentage of total employees (3) Saturday work (Extended working week) Percentage of total employees (4) Sunday work (Extended working week) Percentage of total employees (5) Staggered work schedules ( versetzte Arbeitszeiten ) Percentage of total employees 21,3 20,0 20,2 18,0 9,5 11,0 23,8 15,0 (6) Shift Work Percentage of total 21,0 18,0 employees Fig. 1: Representative SFS- Survey on Working Time Schedules in Germany, Dortmund 2006 by H. Groß and M. Schwarz (7) Time accounts Percentage of total 48,0 40,0 (SFS= Sozialforschungsstelle Dortmund; sample size: N= employees companies, n= companies) page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

24 3. The present state of Flexible Working Time in Germany (II) Other tools of Flexible Working Time not investigated in the survey are: Flexitime with or without obligatory presence modules ( Gleitzeit mit oder ohne Kernzeit ); Temporary Employment Contracts ( Befristete Arbeitsverträge ); Scheduled Short Time Work ( Kurzarbeit ); Work on demand ( Arbeit auf Abruf ); Special types of Flexible Working Time in various labour agreements, e.g. Differentiation and Variation ; Annual Working Time Contracts; Temporary Work ( Zeitarbeit ). page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

25 3. The present state of Flexible Working Time in Germany (III) b) What does this mean for the future? (1) Segmentation of the company s labour force in two groups: Group 1: a decreasing number of permanent staff members ( Stammbelegschaft ) working full-time or even extended full-time on the basis of regular employment contracts; Group 2: an increasing number of Part-time Workers, Fixed Time Contractors, Temporary Workers and others who belong to the peripheral staff members ( Randbelegschaft ) not as closely related to the company as group 1. (2) Forthcoming of a New Psychological Contract, which respects the employee to accept the new role of a manpower entrepreneur, who tries to make best use of his or her competencies. (Example: the so called job hoppers) (3) Employability (internal and external) as a social responsibility for companies, in particular for training and development page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

26 3. The present state of Flexible Working Time in Germany (IV) c) How satisfied is the labour force with present Working Time conditions? An unpublished survey of ISPA consult, based on a large number of organisational surveys in metal and electronic industry in the time period from 2004 to 2005, including n= employees came up with the following results: 44 % are higly satisfied; 43 % are satisfied; 10 % are dissatisfied and 3 % are highly dissatisfied. Comments The results confirm the view that Flexible Working Time, if well designed and implemented, will pay for the company. Following the Balanced Scorecard- Approach, high satisfaction is a leading key variable for many other variables and should finally result in financial improvement. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

27 4. Flexicurity: the legal framework of Flexible Working Time (Historical Working Time Regulation in the 19th and 20th century) (1)Co-determination Act 1972: ( Betriebsverfassungsgesetz ) (2)Working Time Act 1994: ( Arbeitszeitgesetz ) (3)Old-age Part-time Act 1996: ( Altersteilzeitgesetz ) (4)Social Insurance Act for flexible Working Time regulations 1998: ( Flexi-Gesetz ) (5)Part-time Act 2001: ( Teilzeit- u. Befristungsgesetz ) makes working time regulations in the companies a subject of Co-determination. Workers Councils receive farreaching rights in social affairs; sets new limits in terms of maximum length of working time per day and week and also of minimum standards for leisure time; promotes old-age full-time employees moving to part-time work before retirement; requires insurance of long term time accounts against the risk of insolvency of the company for the sake of the time account holders; defines claims of full-time employees to work part-time; provides standards for Temporary Employment Contracts. Note: the overview above focusses on the milestones only which are of outstanding relevance for Flexible Working Time in Germany page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

28 5. Flexible Working Time in Labour Agreements (I) Example: A regional Labour Agreement in Metal and Electronic Industry (1) General Working time: 35 hours per week (without recovery periods not being part of paid working time) (2) Regular Individual Working Time: (IRWAZ) 35 hours per week (as the rule); extended working time to 40 hours per week for a maximum of 18% of the total labour force of the company, provided that the employees agree; special rules for those, who regularly spend a considerable part of their working time in a stand-by position. (3) Distribution of working time over the week: page Warsaw, June 14th hours on five days from Monday to Friday as the rule; extended working week including Saturday as a regular working day if required by he company and permitted by the Workers Councils; equal or inequal distribution of the scheduled working time over the week by Company Agreement with the Workers Councils; ISPA consult GmbH

29 5. Flexible Working Time in Labour Agreements (II) (4) Varying of Individual Regular Working Time per week ( IRWAZ ): 35 hours per week to be reached on the average of a 6 months period; upper and lower limits of the varying working time to be fixed by Company Agreement with the responsible Workers Council. Note: though working time of the employees might vary (longer in high season, shorter in other periods of the year) monthly pay level will not change during the whole period). (5) Regular Daily Working Time: one fith of regular working time per week, that is 7 hours from a 35 hours week. Company Agreement with the Workers Councils can fix other distribution schedules; permission of 10 hours-day and even of 12 hours-day unter special prerequisites; beginning and end of working day to be fixed by Company Agreements page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

30 6. Company Agreements with Workers Councils on Flexible Working Time. Time Accounts as an example (I) Example: Short-term Time Account for Flexitime only Subject of Company Agreement (1) Content of Time Account Specification The contractual working time ( target ), the performed working time ( actual ) and the target vs. actual-difference per month (2) Limits Fixed maximum target vs. actual-difference permitted at the end of each month to be transferred to the following month (e.g. ± 20 hours); rules how to handle exceeding hours (e.g. time credits above 20 hours to be canceled without pay) (3) Time credit disposal Employee is enabled to dispose of a maximum number of hours per month (e.g. 2 days scattered in 1 whole day and 2 half days upon request; (4) Time frame for Flexitime page Warsaw, June 14th 2007 Note: Employer might also dispose of a maximum number of hours per month (e.g. 2 days) or not Earliest start of work (e.g. 6 a.m.) and latest end of working day (e.g. 7 p.m.) from Monday to Friday; Note: if Flexitime with one or two obligatory presence periods is applied, then those periods will be separately fixed. ISPA consult GmbH

31 6. Company Agreements with Workers Councils on Flexible Working Time. Time Accounts as an example (II) Example: Short-term Time Account for Flexitime only (continued) Subject of Company Agreement Specification (5) Measurement of actual working time Mechanical or electronic time records or confidence time records by the employees themselves (6) Time account records e.g. monthly records to the employees as time account holders (7) Legal framework Reference to upper limits of daily working time and to other general regulations which have to be observed (8) Monthly pay Monthly pay for the employees will remain constant, while actual working time might vary (9) Other subjects e.g. right of the employer to abolish time account regulations in case of emergency Note, that overtime work on command of the company will be booked either on the same time account or separately on a special Annual Time Account. Special regulations referring to overtime work will determine the maximum time credits at the end of the year, limited or unlimited transfers to the following year, disposal of time credits during the year and other details. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

32 7. Insolvency Insurance of individual Time Accounts Though required by law and by a growing number of labour agreements in different sectors of the economy, only 26% to 39% of the companies with long-term Time Accounts have already introduced insolvency insurance (WSI-study 2004/ 2005). A wide range of Insolvency Insurance models are available: Block account-model : company transfers a reasonable amount of cash to a company-owned block account, which, in principle, is not at the disposal of the company; Holding company clause-model : companies beeing subsidaries of a holding company, receive agreement, that the holding will take over the obligation to pay for the existing time accounts in the case of insolvency of one or the other subsidiary; Bank guaranteemodell: company receives guarantee, e.g. from its house bank amounting to the value of the time accounts in question. For this service, the company has to pay a provision; Fonds-Modell : company invests the value of long-term Time Accounts in external fonds which then are available in case of company s insolvency, for paying to the employees. Note: which of these and other models is chosen, is subject of managerial decision-making. It should be noticed however, that not each of the models mentioned above, really fulfill the true purpose of Insolvency Insurance. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

33 8. Closing remarks: Approaches for Time Account Management (I) a) Is there a need for special Time Account Management? Arguments Avoid the risk that time is misused, when each minute of presence in the company counts for additional credits on the time accounts (in German: Zeithamstern, Minutenschinden ); avoid the risk that time accounts run out of control because time credits or time debts become too high for the company and can no longer be handled within the rules of the game (in German: aus dem Ruder laufen ); avoid the risk that bottlenecks in staffing might occur, when employees want to make use of his or her individual time account for private reasons only without considering job requirements properly; use Time Account-Management to train staff members for making better use of their time and develop suitable time culture within the company; let Time Account Management be a joint effort of HR-department, line managers and staff members and if possible include customers and suppliers; many other good reasons for a systematic Time Account Management exist. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

34 8. Closing remarks: Approaches for Time Account Management (II) b) What approaches are available? Research work has identified at least three types, which can be combined with each othe The balance-period approach (= Zwangsausgleichskonzept ) (Example: balance time account within 6 months); the fixed maximum approach (= Bandbreitenkonzept ) (Example: never exceed a defined upper limit for time credits and time debts); The traffic light-approach (= Ampelkonten ), defining three positions of each time account: green (everything is ok; no intervention required) yellow (pay attention; consider how to return to the green zone); red (not acceptable; strong intervention required) Note: it becomes obvious, that short term and long term Time Accounts must be handled separately. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

35 Thank you for your attention If you need more information, please contact: Your questions and critical comments are highly appreciated. A list of German written publications on Flexible Working Time is available. An English written comprehensive article of the author is forthcoming. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

36 Sesja wprowadzająca Prowadzenie: prof. dr hab. Ludwik Florek Uniwersytet Warszawski Introductory session Moderator: Prof. dr hab. Ludwik Florek Warsaw University prof. dr hab. Elżbieta Kryńska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska Institute of Labour and Social Studies, Warsaw

37 Elżbieta Kryńska JAK ELASTYCZNY JEST POLSKI RYNEK PRACY? Warszawa 14 czerwca 2007

38 Elastyczność rynku pracy 1. elastyczność zatrudnienia (ilościowa, numeryczna) - zdolność dostosowania liczby zatrudnionych do zmieniających się warunków 2. elastyczność czasu pracy, 3. elastyczność funkcjonalna (skutek rozwoju horyzontalnych wewnętrznych rynków pracy) - pokonanie tradycyjnych ograniczeń wykonywania zawodów. 4. elastyczność płac - dostosowywanie wysokości i struktury (rozpiętości) wynagrodzeń do zmian wydajności pracy, rentowności działalności i sytuacji panującej na rynku pracy; 5. mobilność zasobów pracy - przestrzenna, zawodowa i międzyzakładowa.

39 EPL EMPLOYMENT PROTECTION LEGISLATION PRAWNA OCHRONA ZATRUDNIENIA

40 Overall strictness of EPL in 2003 (scale 0-6) UK IE HU DK CZ SK FI PL AT NL IT DE BE SE FR EL ES PT EPL regular EPL temporary EPL collective dismissals Źródło: OECD (2004)

41 Składowe indeksu EPL dla Polski w 2003 Indeks Indeks odniesiony do średniej w OECD Indeks EPL ogółem, w tym: 2,1 0,98 EPL umowy na czas nieokreślony 2,2 1,0 EPL umowy czasowe 1,3 0,72 EPL zwolnienia zbiorowe 4,1 1,38 Źródło: Bukowski M. red., 2005, Zatrudnienie w Polsce 2005, MGiP, Warszawa

42 Samozatrudnienie (% pracujących) , ,8 28,8 15,5 15,4 15,7 15,8 15, UE25 Polska Źródło: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Employment in Europe 2006,

43 Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (% pracujących) ,3 16, ,7 18, ,3 10,8 10,5 10,8 10, UE25 Polska Źródło: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Employment in Europe 2006,

44 Zatrudnienie na czas określony (% pracujących) ,7 25, ,9 15,4 19, ,7 12, ,7 14, UE25 Polska Źródło: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Employment in Europe 2006,

45 Polskie prawo pracy jest dość elastyczne, pozwalające na względnie elastyczną organizację pracy oraz wykorzystywania nietypowych form zatrudnienia.

46 Nie ma istotnych barier prawnych zwiększania elastyczności organizacji pracy w drodze: kontraktowania (outsourcing i zlecanie do wykonania zadań w innym trybie) wykorzystania tzw. zatrudnienia niepracowniczego (na podstawie umów cywilnoprawnych) ALE SĄ w przypadku zastępowania zatrudnienia pracowniczego tzw. samozatrudnieniem.

47 Nie ma istotnych barier prawnych wykorzystania nietypowych form zatrudnienia bariery dotyczą głównie zatrudnienia typowego (umów na czas nieokreślony) wykorzystaniu nietypowych form zatrudnienia na ogół nie przeciwstawiają się zakładowe związki zawodowe

48 ALE - wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia ocenić można jako skromne

49 Odsetek osób w wieku lata uczących się ,8 7,9 9,2 10,3 10, ,8 4,3 5 5, UE25 Polska

50 Stosunkowo elastyczny mechanizm ustalania płac i procedura rokowań płacowych Negocjacje płacowe w sektorze prywatnym zdecentralizowane (niskie uzwiązkowienie) Układy zbiorowe pracy zawierane rzadko, najczęściej jako umowy zakładowe, porozumienia ponadzakładowe są sporadyczne W uzwiązkowionym sektorze przedsiębiorstw państwowych płace ustalane w rokowaniach wewnętrznych W sektorze rządowym poziom wynagrodzeń ustalany przez rząd.

51 Szacunki liczby migracji zarobkowych Polaków po akcesji do UE (do końca 2006) MPiPS Kościół katolicki Media Eksperci Raport European Citizen Action Service (ECAS) 600 tys. 1 mln 2-4 mln 1-2 mln 1,12 mln

52 DZIĘKUJĘ

53 Sesja I Polityka flexicurity, jako równowaga między polityką elastycznego rynku pracy i elastycznego czasu pracy a bezpieczeństwem socjalnym pracowników Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Wratny Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Session I Policy of flexicurity as a balance between policy of flexible labour market, flexible working time and social security of employees Moderator: Prof. dr hab. Jerzy Wratny Institute of Labour and Social Studies, Warsaw prof. dr hab. Boguslavas Gruzevskis Instytut Pracy i Badań Społecznych, Litwa dr Inga Blażiene Instytut Pracy i Badań Społecznych, Wilno, Litwa

54 Flexibility and security in the Lithuanian labour market Prof. Assoc. Dr. Boguslavas Gruzevskis Dr. Inga Blaziene Institute of Labour and Social Research Vilnius June 2007

55 Structure of the presentation Flexicurity before 2005; Changes of ; Flexicurity in Lithuania. What further?

56 FLEXICURITY in Lithunia In 2004 by the initiative of ILO the research on FLEXICURITY issue was carried out in Lithuania. The main conclusion was made: Lithuanian labour market could not be characterised neither as flexible nor as a secure one

57 Why not FLEXIBLE? (1) share of part-time employment is low; Full-time employment Part-time employment

58 Why not FLEXIBLE? (2) share of temporary employment is low; Permanent employment Temporary employment

59 In addition: Why not FLEXIBLE? (3) flexible working time is almost not used in Lithuanian enterprises; atypical forms of employment (telework, temporary agency work, etc.) did not spread in Lithuania; national labour law could be characterised as relatively strict (possibilities to liberalise employment conditions, set in the Labour Code, are not utilised due to extremely low level of social dialogue in the country)

60 Why not SECURE? (1) until 2004 only ~12% of unemployed registered at PES received unemployment benefits and this share was shrinking ,5 25,8 27,7 31,3 28, ,2 16,6 15,8 14, ,5 11,

61 Why not SECURE? (2) until 2004: according the expenditure on ALMPM level (as share of GDP) Lithuania stand at the very end in the EU rank; ALMPM was not sufficiently design to satisfy the actual labour market needs (low impact on employability, not attractive for unemployed with higher education, etc.); according participation in LLL Lithuania stand at the very end in the EU rank as well.

62 FLEXICURITY in Lithuania (1) However since situation in Lithuania with regard to FLEXICURITY changed significantly. Why? the labour law is gradually liberalising; the Law on Employment Support, adopted in 2006, significantly increased efficiency of ALMPM; the Law on Unemployment Social Insurance, in force since 2005, cardinally changed levels as well as availability of unemployment benefits;

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne (red.) Magdalena Barbara Rycak Warszawa 2008 Spis treści WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW... 15 WSTĘP... 17

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o czasie pracy

Zmiany w przepisach o czasie pracy Dr Magdalena Rycak prodziekan Wydziału Prawa i Administracji kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Zmiany w przepisach o czasie pracy W

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne 1.2. Płaszczyzny uelastyczniania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 ZAGADNIENIA: POLSKA FEDERACJA SZPITALI WYMIANA KADRY SZPITALNEJ W RAMACH PROGRAMU HOPE PRZYKŁAD WYMIANY SZPITAL

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Migracja powrotna korzyścią dla regionu Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu Wyniki internetowych sondaży Thank you for your attention! przeprowadzonych wśród emigrantów

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność wynagrodzeń Efektywność wynagrodzeń Saratoga Human Capital Benchmarking Robert Kujoth Saratoga HC Benchmarking narzędzie pomiaru HR SARATOGA jest badaniem pozwalającym na pomiar efektywności procesów wewnątrz organizacji

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo