Doc. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doc. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska"

Transkrypt

1

2 Doc. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska p.o. Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Associate Professor Bożenna Balcerzak-Paradowska Director of the Institute of Labour and Social Studies, Warsaw

3 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Prof. dr hab.helena Strzemińska director of the Project, Intitute of Labour and Social Studies, Warsaw

4 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Wprowadzenie do konferencji Tak sformułowany temat projektu badawczego i dzisiejszej konferencji podjęliśmy uznając, iż problem zmian w organizacji czasu pracy, jej uelastycznienie jest niezwykle ważne w obecnych warunkach warunkach wzmożonej konkurencji, globalizacji, postępu technicznego, sytuacji na rynkach pracy, nowych wymagań klientów.

5 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Celem konferencji jest wymiana poglądów, wyników badań, doświadczeń jakie mają już Nowe Kraje Unii Europejskiej (UE-10), które weszły do Unii w 2004 r. Wydaje się również bardzo pożądana, a wręcz niezbędna, konfrontacja tych, skromnych jeszcze doświadczeń z bogatą praktyką krajów, Starej Unii tj. UE-15. Te kraje mają bowiem za sobą znacznie dłuższy okres stosowania nowych form organizacji czasu pracy, wypracowane formy, zasady i modele a co ważne drogi zabezpieczenia socjalnego i prawnego.

6 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Przypomnijmy, że w krajach Europy Zachodniej, szczególnie w Niemczech, od 1985 roku wprowadzano różne modele elastycznego czasu pracy, które przynosiły korzystne efekty gospodarcze, pomagały przedsiębiorstwom w lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów pracy, przyczyniały się do obniżenia kosztów i poprawiały ich konkurencyjność. Jednocześnie były akceptowane przez pracowników i związki zawodowe, co zresztą było warunkiem ich stosowania.

7 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa W Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie istniał centralny system planowania i zarządzania, możliwości odchodzenia od sztywnych norm czasu pracy były ograniczone.

8 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Nasz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych już w 1990 roku zajmował się elastycznym czasem pracy, organizowaliśmy konferencje międzynarodowe i staraliśmy się propagować w Polsce nowoczesne, elastyczne formy wprowadzane w krajach Zachodniej Europy. Już wtedy obecny tu Pan Profesor Ackermann oraz naukowcy z innych krajów dzielili się swoimi doświadczeniami. Jednakże nasze ustawodawstwo pracy, przy nikłej roli układów zbiorowych pracy nie dawało takich możliwości.. Podobnie było, w mniejszym lub większym zakresie, i w pozostałych krajach naszej części Europy.

9 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Co zmieniło się w tych krajach? Obecnie we wszystkich nowo przyjętych do UE krajach znane są, jak wiemy, formy i metody zarządzania elastycznym czasem pracy, stosowane w krajach starej Unii. Potwierdzają to wyniki badania modułowego z IIq 2004 dotyczącego organizacji pracy i czasu pracy we wszystkich 25 krajach, które są już obecnie członkami Unii Europejskiej, badania zleconego zarządzeniem Komisji Europejskiej. Z badania tego wynika, że we wszystkich 10 Nowych Krajach Członkowskich zdecydowanie przeważa sztywna organizacja czasu pracy, a z elastycznych form określonych w badaniu jako variable working hours korzysta przeważnie 17-20% pracowników najemnych. Tymczasem w Starej Unii jest ich na ogół dwa do trzech razy więcej.

10 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Wyniki tych badań statystycznych nie mówią jednak wszystkiego. Nie mamy dostatecznych przesłanek i empirycznych podstaw aby ocenić różnorodne aspekty wprowadzania elastycznego czasu pracy, w tym efekty ekonomiczne i społeczne.

11 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Czy powinniśmy te formy szerzej stosować w naszych krajach tj. w naszej części Nowej Unii.? W wytycznych Komisji Europejskiej, dotyczących polityki zatrudnienia coraz większy nacisk kładzie się na elastyczność czasu pracy. W podobnym duchu wypowiada się OECD, wskazując korzyści wynikające ze stosowania elastycznych form czasu pracy.

12 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Organizacja czasu pracy nie jest problemem oderwanym od innych elementów szeroko pojętej gospodarki w zmieniającym się otoczeniu. Jest ona ważnym czynnikiem elastycznego rynku pracy, który nabiera coraz większego znaczenia. Dlatego przy omawianiu problemów elastycznego czasu pracy nie sposób pominąć koncepcji flexicurity, z którą jest on ściśle związany.

13 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Zaprosiliśmy specjalistów z krajów Nowej UE aby wymienić poglądy i doświadczenia, zastanowić się nad przyszłym rozwojem organizacji czasu pracy. Na wstępie pragniemy jednak oddać głos naukowcom z Europy Zachodniej, a konkretnie z Niemiec, mających bogate doświadczenia w stosowaniu elastycznego czasu pracy, którzy zgodzili się przyjąć nasze zaproszenie

14 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa W dalszej części, na podstawie prezentowanych referatów i dyskusji, mamy nadzieję odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Jak czas pracy jest uregulowany w ustawodawstwie pracy poszczególnych krajów? W jakim zakresie partnerzy społeczni wpływają, bądź mogą wpływać na regulacje czasu pracy. Jaki jest aktualny obszar stosowania elastycznego czasu pracy, jakie formy są bardziej rozpowszechnione a jakie natrafiają na opory? Jakie dodatnie efekty ekonomiczne i społeczne może przynieść elastyczny czas pracy, bądź spowodować skutki niepożądane? Czy wobec tego należy elastyczną organizację pracy szerzej stosować? Jeśli tak, to jakie zmiany są konieczne w ustawodawstwie pracy i w ustawodawstwie socjalnym? Czy elastyczny czas pracy ułatwia czy utrudnia zachowanie zgodności i równowagi w bilansie: czas pracy i życie rodziny (work-life balance)?

15 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Reasumując spróbujmy więc ocenić, czy elastyczny czas pracy stanowi szansę dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Czy jest jego zagrożeniem? Jakie korzyści dadzą te zmiany przedsiębiorstwom a jakie zatrudnionym i ich rodzinom?

16 prof. dr hab. Helena Strzemińska kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Pytań jest wiele i na pewno nie uda nam się na wszystkie odpowiedzieć ale miejmy nadzieję, że wygłoszone dzisiaj referaty i dyskusje a także nawiązane kontakty przyczynią się do pogłębiania wiedzy na te tematy.

17 Sesja wprowadzająca Prowadzenie: prof. dr hab. Ludwik Florek Uniwersytet Warszawski Introductory session Moderator: Prof. dr hab. Ludwik Florek Warsaw University dr Dorothea Voss-Dahm Institute for Work, Skills and Training at University Duisburg, Essen, Niemcy dr Steffen Lehndorff Institute for Work, Skills and Training at University Duisburg, Essen, Niemcy

18 Sesja wprowadzająca Prowadzenie: prof. dr hab. Ludwik Florek Uniwersytet Warszawski Introductory session Moderator: Prof. dr hab. Ludwik Florek Warsaw University prof. dr hab. Karl-Friedrich Ackermann Director of ISPA consult GmbH, Stuttgart, Niemcy

19 Contribution to Working Time Conference on June, 14th 2007 in Warsaw Flexible Working Time in Germany and its Economic Effects Author: Karl-Friedrich Ackermann ISPA consult GmbH, Stuttgart Kontaktadresse: ispa GmbH Tel.: 0711/ Kernerstr. 43 Fax: 0711/ homepage: www. ispa-consult.de Stuttgart page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

20 Flexible Working Time in Germany and ist Economic Effects Content 1. The interdisciplinary knowledge base on Flexible Working Time 2. The importance of Flexible Working Time from a management s view 3. The present state of Flexible Working Time in Germany 4. Flexicurity: the legal framework of Flexible Working Time 5. Flexible Working Time in Labour Agreements 6. Company Agreements with Workers Councils on Flexible Working Time. Time Accounts as an example 7. Insolvency Insurance of individual Time Accounts 8. Closing remarks: Approaches for Time Account Management page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

21 1. The Interdisciplinary Knowledge Base of Flexible Working Time Quantitative Analysis: Qualitative Analysis: Sources: Personal knowledge base: page Warsaw, June 14th 2007 Google identifies about German written titles on Flexible Working Time (keywords: Arbeitszeitflexibilisierung, flexible Arbeitszeiten) and English written titles on the same subject Descriptions; Interpretations and explanations for better understanding; forecasts on what will happen in the future and finally, recommendations on what to do and how to do better Scientists from various disciplines (Economy, Ergonomics, Labour Law, Management Science, Psychology, Sociology); consultants specialized on Flexible Working Time; numerous experts from companies and public organisations, from employers associations and trade unions; training specialists and conference suppliers; politicians and journalists. own research and consulting in Flexible Working Time with a focus on Part-time, Flexitime, Time Accounts and on rational decision-making in Working Time Management including analysis and appraisal of Working Time Systems ISPA consult GmbH

22 2. The importance of Flexible Working Time from a management s view Flexible Working Time relating to length, position and structure of dayly, weekly, monthly and annual working time is part of total system flexibility required for flexible response to market changes; Flexible Working Time is a critical success factor because research has identified some important economic effects, which are more or less interrelated: lower total costs or production unit costs; higher productivity per employee or full time equivalent respectively; higher service quality and higher customer satisfaction; higher motivation and satisfaction of the labour force with well-known positive side-effects on absenteeism and labour turnover; inproved attractiveness of the company as employer on the labour market; Flexible Working Time is a cornerstone of the Breathing Factory-Approach with a stable employment-strategy instead of the traditional hire and fire-strategy. From an economist s view this employment effect might be the most important effect of Flexible Working Time at all. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

23 3. The present state of Flexible Working Time in Germany (I) a) What types of Flexible Working Time are applied how frequently? Tools of Flexible Working Time investigated Measure Year (1) Payed overtime work (Contractual working time in brackets) Hours per employee and week ,0 (38,8) 0,7 (37,4) (2) Part-time work Percentage of total employees (3) Saturday work (Extended working week) Percentage of total employees (4) Sunday work (Extended working week) Percentage of total employees (5) Staggered work schedules ( versetzte Arbeitszeiten ) Percentage of total employees 21,3 20,0 20,2 18,0 9,5 11,0 23,8 15,0 (6) Shift Work Percentage of total 21,0 18,0 employees Fig. 1: Representative SFS- Survey on Working Time Schedules in Germany, Dortmund 2006 by H. Groß and M. Schwarz (7) Time accounts Percentage of total 48,0 40,0 (SFS= Sozialforschungsstelle Dortmund; sample size: N= employees companies, n= companies) page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

24 3. The present state of Flexible Working Time in Germany (II) Other tools of Flexible Working Time not investigated in the survey are: Flexitime with or without obligatory presence modules ( Gleitzeit mit oder ohne Kernzeit ); Temporary Employment Contracts ( Befristete Arbeitsverträge ); Scheduled Short Time Work ( Kurzarbeit ); Work on demand ( Arbeit auf Abruf ); Special types of Flexible Working Time in various labour agreements, e.g. Differentiation and Variation ; Annual Working Time Contracts; Temporary Work ( Zeitarbeit ). page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

25 3. The present state of Flexible Working Time in Germany (III) b) What does this mean for the future? (1) Segmentation of the company s labour force in two groups: Group 1: a decreasing number of permanent staff members ( Stammbelegschaft ) working full-time or even extended full-time on the basis of regular employment contracts; Group 2: an increasing number of Part-time Workers, Fixed Time Contractors, Temporary Workers and others who belong to the peripheral staff members ( Randbelegschaft ) not as closely related to the company as group 1. (2) Forthcoming of a New Psychological Contract, which respects the employee to accept the new role of a manpower entrepreneur, who tries to make best use of his or her competencies. (Example: the so called job hoppers) (3) Employability (internal and external) as a social responsibility for companies, in particular for training and development page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

26 3. The present state of Flexible Working Time in Germany (IV) c) How satisfied is the labour force with present Working Time conditions? An unpublished survey of ISPA consult, based on a large number of organisational surveys in metal and electronic industry in the time period from 2004 to 2005, including n= employees came up with the following results: 44 % are higly satisfied; 43 % are satisfied; 10 % are dissatisfied and 3 % are highly dissatisfied. Comments The results confirm the view that Flexible Working Time, if well designed and implemented, will pay for the company. Following the Balanced Scorecard- Approach, high satisfaction is a leading key variable for many other variables and should finally result in financial improvement. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

27 4. Flexicurity: the legal framework of Flexible Working Time (Historical Working Time Regulation in the 19th and 20th century) (1)Co-determination Act 1972: ( Betriebsverfassungsgesetz ) (2)Working Time Act 1994: ( Arbeitszeitgesetz ) (3)Old-age Part-time Act 1996: ( Altersteilzeitgesetz ) (4)Social Insurance Act for flexible Working Time regulations 1998: ( Flexi-Gesetz ) (5)Part-time Act 2001: ( Teilzeit- u. Befristungsgesetz ) makes working time regulations in the companies a subject of Co-determination. Workers Councils receive farreaching rights in social affairs; sets new limits in terms of maximum length of working time per day and week and also of minimum standards for leisure time; promotes old-age full-time employees moving to part-time work before retirement; requires insurance of long term time accounts against the risk of insolvency of the company for the sake of the time account holders; defines claims of full-time employees to work part-time; provides standards for Temporary Employment Contracts. Note: the overview above focusses on the milestones only which are of outstanding relevance for Flexible Working Time in Germany page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

28 5. Flexible Working Time in Labour Agreements (I) Example: A regional Labour Agreement in Metal and Electronic Industry (1) General Working time: 35 hours per week (without recovery periods not being part of paid working time) (2) Regular Individual Working Time: (IRWAZ) 35 hours per week (as the rule); extended working time to 40 hours per week for a maximum of 18% of the total labour force of the company, provided that the employees agree; special rules for those, who regularly spend a considerable part of their working time in a stand-by position. (3) Distribution of working time over the week: page Warsaw, June 14th hours on five days from Monday to Friday as the rule; extended working week including Saturday as a regular working day if required by he company and permitted by the Workers Councils; equal or inequal distribution of the scheduled working time over the week by Company Agreement with the Workers Councils; ISPA consult GmbH

29 5. Flexible Working Time in Labour Agreements (II) (4) Varying of Individual Regular Working Time per week ( IRWAZ ): 35 hours per week to be reached on the average of a 6 months period; upper and lower limits of the varying working time to be fixed by Company Agreement with the responsible Workers Council. Note: though working time of the employees might vary (longer in high season, shorter in other periods of the year) monthly pay level will not change during the whole period). (5) Regular Daily Working Time: one fith of regular working time per week, that is 7 hours from a 35 hours week. Company Agreement with the Workers Councils can fix other distribution schedules; permission of 10 hours-day and even of 12 hours-day unter special prerequisites; beginning and end of working day to be fixed by Company Agreements page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

30 6. Company Agreements with Workers Councils on Flexible Working Time. Time Accounts as an example (I) Example: Short-term Time Account for Flexitime only Subject of Company Agreement (1) Content of Time Account Specification The contractual working time ( target ), the performed working time ( actual ) and the target vs. actual-difference per month (2) Limits Fixed maximum target vs. actual-difference permitted at the end of each month to be transferred to the following month (e.g. ± 20 hours); rules how to handle exceeding hours (e.g. time credits above 20 hours to be canceled without pay) (3) Time credit disposal Employee is enabled to dispose of a maximum number of hours per month (e.g. 2 days scattered in 1 whole day and 2 half days upon request; (4) Time frame for Flexitime page Warsaw, June 14th 2007 Note: Employer might also dispose of a maximum number of hours per month (e.g. 2 days) or not Earliest start of work (e.g. 6 a.m.) and latest end of working day (e.g. 7 p.m.) from Monday to Friday; Note: if Flexitime with one or two obligatory presence periods is applied, then those periods will be separately fixed. ISPA consult GmbH

31 6. Company Agreements with Workers Councils on Flexible Working Time. Time Accounts as an example (II) Example: Short-term Time Account for Flexitime only (continued) Subject of Company Agreement Specification (5) Measurement of actual working time Mechanical or electronic time records or confidence time records by the employees themselves (6) Time account records e.g. monthly records to the employees as time account holders (7) Legal framework Reference to upper limits of daily working time and to other general regulations which have to be observed (8) Monthly pay Monthly pay for the employees will remain constant, while actual working time might vary (9) Other subjects e.g. right of the employer to abolish time account regulations in case of emergency Note, that overtime work on command of the company will be booked either on the same time account or separately on a special Annual Time Account. Special regulations referring to overtime work will determine the maximum time credits at the end of the year, limited or unlimited transfers to the following year, disposal of time credits during the year and other details. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

32 7. Insolvency Insurance of individual Time Accounts Though required by law and by a growing number of labour agreements in different sectors of the economy, only 26% to 39% of the companies with long-term Time Accounts have already introduced insolvency insurance (WSI-study 2004/ 2005). A wide range of Insolvency Insurance models are available: Block account-model : company transfers a reasonable amount of cash to a company-owned block account, which, in principle, is not at the disposal of the company; Holding company clause-model : companies beeing subsidaries of a holding company, receive agreement, that the holding will take over the obligation to pay for the existing time accounts in the case of insolvency of one or the other subsidiary; Bank guaranteemodell: company receives guarantee, e.g. from its house bank amounting to the value of the time accounts in question. For this service, the company has to pay a provision; Fonds-Modell : company invests the value of long-term Time Accounts in external fonds which then are available in case of company s insolvency, for paying to the employees. Note: which of these and other models is chosen, is subject of managerial decision-making. It should be noticed however, that not each of the models mentioned above, really fulfill the true purpose of Insolvency Insurance. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

33 8. Closing remarks: Approaches for Time Account Management (I) a) Is there a need for special Time Account Management? Arguments Avoid the risk that time is misused, when each minute of presence in the company counts for additional credits on the time accounts (in German: Zeithamstern, Minutenschinden ); avoid the risk that time accounts run out of control because time credits or time debts become too high for the company and can no longer be handled within the rules of the game (in German: aus dem Ruder laufen ); avoid the risk that bottlenecks in staffing might occur, when employees want to make use of his or her individual time account for private reasons only without considering job requirements properly; use Time Account-Management to train staff members for making better use of their time and develop suitable time culture within the company; let Time Account Management be a joint effort of HR-department, line managers and staff members and if possible include customers and suppliers; many other good reasons for a systematic Time Account Management exist. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

34 8. Closing remarks: Approaches for Time Account Management (II) b) What approaches are available? Research work has identified at least three types, which can be combined with each othe The balance-period approach (= Zwangsausgleichskonzept ) (Example: balance time account within 6 months); the fixed maximum approach (= Bandbreitenkonzept ) (Example: never exceed a defined upper limit for time credits and time debts); The traffic light-approach (= Ampelkonten ), defining three positions of each time account: green (everything is ok; no intervention required) yellow (pay attention; consider how to return to the green zone); red (not acceptable; strong intervention required) Note: it becomes obvious, that short term and long term Time Accounts must be handled separately. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

35 Thank you for your attention If you need more information, please contact: Your questions and critical comments are highly appreciated. A list of German written publications on Flexible Working Time is available. An English written comprehensive article of the author is forthcoming. page Warsaw, June 14th 2007 ISPA consult GmbH

36 Sesja wprowadzająca Prowadzenie: prof. dr hab. Ludwik Florek Uniwersytet Warszawski Introductory session Moderator: Prof. dr hab. Ludwik Florek Warsaw University prof. dr hab. Elżbieta Kryńska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska Institute of Labour and Social Studies, Warsaw

37 Elżbieta Kryńska JAK ELASTYCZNY JEST POLSKI RYNEK PRACY? Warszawa 14 czerwca 2007

38 Elastyczność rynku pracy 1. elastyczność zatrudnienia (ilościowa, numeryczna) - zdolność dostosowania liczby zatrudnionych do zmieniających się warunków 2. elastyczność czasu pracy, 3. elastyczność funkcjonalna (skutek rozwoju horyzontalnych wewnętrznych rynków pracy) - pokonanie tradycyjnych ograniczeń wykonywania zawodów. 4. elastyczność płac - dostosowywanie wysokości i struktury (rozpiętości) wynagrodzeń do zmian wydajności pracy, rentowności działalności i sytuacji panującej na rynku pracy; 5. mobilność zasobów pracy - przestrzenna, zawodowa i międzyzakładowa.

39 EPL EMPLOYMENT PROTECTION LEGISLATION PRAWNA OCHRONA ZATRUDNIENIA

40 Overall strictness of EPL in 2003 (scale 0-6) UK IE HU DK CZ SK FI PL AT NL IT DE BE SE FR EL ES PT EPL regular EPL temporary EPL collective dismissals Źródło: OECD (2004)

41 Składowe indeksu EPL dla Polski w 2003 Indeks Indeks odniesiony do średniej w OECD Indeks EPL ogółem, w tym: 2,1 0,98 EPL umowy na czas nieokreślony 2,2 1,0 EPL umowy czasowe 1,3 0,72 EPL zwolnienia zbiorowe 4,1 1,38 Źródło: Bukowski M. red., 2005, Zatrudnienie w Polsce 2005, MGiP, Warszawa

42 Samozatrudnienie (% pracujących) , ,8 28,8 15,5 15,4 15,7 15,8 15, UE25 Polska Źródło: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Employment in Europe 2006,

43 Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (% pracujących) ,3 16, ,7 18, ,3 10,8 10,5 10,8 10, UE25 Polska Źródło: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Employment in Europe 2006,

44 Zatrudnienie na czas określony (% pracujących) ,7 25, ,9 15,4 19, ,7 12, ,7 14, UE25 Polska Źródło: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Employment in Europe 2006,

45 Polskie prawo pracy jest dość elastyczne, pozwalające na względnie elastyczną organizację pracy oraz wykorzystywania nietypowych form zatrudnienia.

46 Nie ma istotnych barier prawnych zwiększania elastyczności organizacji pracy w drodze: kontraktowania (outsourcing i zlecanie do wykonania zadań w innym trybie) wykorzystania tzw. zatrudnienia niepracowniczego (na podstawie umów cywilnoprawnych) ALE SĄ w przypadku zastępowania zatrudnienia pracowniczego tzw. samozatrudnieniem.

47 Nie ma istotnych barier prawnych wykorzystania nietypowych form zatrudnienia bariery dotyczą głównie zatrudnienia typowego (umów na czas nieokreślony) wykorzystaniu nietypowych form zatrudnienia na ogół nie przeciwstawiają się zakładowe związki zawodowe

48 ALE - wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia ocenić można jako skromne

49 Odsetek osób w wieku lata uczących się ,8 7,9 9,2 10,3 10, ,8 4,3 5 5, UE25 Polska

50 Stosunkowo elastyczny mechanizm ustalania płac i procedura rokowań płacowych Negocjacje płacowe w sektorze prywatnym zdecentralizowane (niskie uzwiązkowienie) Układy zbiorowe pracy zawierane rzadko, najczęściej jako umowy zakładowe, porozumienia ponadzakładowe są sporadyczne W uzwiązkowionym sektorze przedsiębiorstw państwowych płace ustalane w rokowaniach wewnętrznych W sektorze rządowym poziom wynagrodzeń ustalany przez rząd.

51 Szacunki liczby migracji zarobkowych Polaków po akcesji do UE (do końca 2006) MPiPS Kościół katolicki Media Eksperci Raport European Citizen Action Service (ECAS) 600 tys. 1 mln 2-4 mln 1-2 mln 1,12 mln

52 DZIĘKUJĘ

53 Sesja I Polityka flexicurity, jako równowaga między polityką elastycznego rynku pracy i elastycznego czasu pracy a bezpieczeństwem socjalnym pracowników Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Wratny Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Session I Policy of flexicurity as a balance between policy of flexible labour market, flexible working time and social security of employees Moderator: Prof. dr hab. Jerzy Wratny Institute of Labour and Social Studies, Warsaw prof. dr hab. Boguslavas Gruzevskis Instytut Pracy i Badań Społecznych, Litwa dr Inga Blażiene Instytut Pracy i Badań Społecznych, Wilno, Litwa

54 Flexibility and security in the Lithuanian labour market Prof. Assoc. Dr. Boguslavas Gruzevskis Dr. Inga Blaziene Institute of Labour and Social Research Vilnius June 2007

55 Structure of the presentation Flexicurity before 2005; Changes of ; Flexicurity in Lithuania. What further?

56 FLEXICURITY in Lithunia In 2004 by the initiative of ILO the research on FLEXICURITY issue was carried out in Lithuania. The main conclusion was made: Lithuanian labour market could not be characterised neither as flexible nor as a secure one

57 Why not FLEXIBLE? (1) share of part-time employment is low; Full-time employment Part-time employment

58 Why not FLEXIBLE? (2) share of temporary employment is low; Permanent employment Temporary employment

59 In addition: Why not FLEXIBLE? (3) flexible working time is almost not used in Lithuanian enterprises; atypical forms of employment (telework, temporary agency work, etc.) did not spread in Lithuania; national labour law could be characterised as relatively strict (possibilities to liberalise employment conditions, set in the Labour Code, are not utilised due to extremely low level of social dialogue in the country)

60 Why not SECURE? (1) until 2004 only ~12% of unemployed registered at PES received unemployment benefits and this share was shrinking ,5 25,8 27,7 31,3 28, ,2 16,6 15,8 14, ,5 11,

61 Why not SECURE? (2) until 2004: according the expenditure on ALMPM level (as share of GDP) Lithuania stand at the very end in the EU rank; ALMPM was not sufficiently design to satisfy the actual labour market needs (low impact on employability, not attractive for unemployed with higher education, etc.); according participation in LLL Lithuania stand at the very end in the EU rank as well.

62 FLEXICURITY in Lithuania (1) However since situation in Lithuania with regard to FLEXICURITY changed significantly. Why? the labour law is gradually liberalising; the Law on Employment Support, adopted in 2006, significantly increased efficiency of ALMPM; the Law on Unemployment Social Insurance, in force since 2005, cardinally changed levels as well as availability of unemployment benefits;

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich . Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich Anassessmentofdirect andindirectliabilities ofpolishbanksad2015 Mieczysław Groszek MarekRadzikowski

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market 46 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 46-57 GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market KRYSTYNA BUCHTA The Josef Pilsudski

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND SPIS TREŚCI wprowadzenie preferencje najemców powierzchni biurowej ZIELONE BUDOWNICTWO NOWE LOKALIZACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A.

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Rok 2008 to rok, w którym firma Mota- Engil Polska S.A. umacniała zaufanie do polityki modernizacji, którą jednocześnie

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

European Commission Representatives

European Commission Representatives AKTUALNE PROBLEMY I NOWE REGULACJE W UE W ZAKRESIE KOORDYNACJI SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO dr Rob Cornelissen Sasha Trevelyan Przedstawiciele Komisji Europejskiej CURRENT PROBLEMS AND LATEST DEVELOPMENTS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT:

SPIS TREŚCI: CONTENT: SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef Matuszek Strategia Lizbońska 2 Krzysztof J. Konsztowicz Ewolucja modelu rozwojowego badań naukowych oraz mechanizmów ich finansowania 12 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Rozwój

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab Ryszard S. Choraś prof. dr hab. Olgierd

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Poland Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Bardziej szczegółowo