ERASMUS MUNDUS MINERALS AND ENVIRONMENTAL PROGRAMME. doświadczenia, wyzwania, sukcesy (?)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERASMUS MUNDUS MINERALS AND ENVIRONMENTAL PROGRAMME. doświadczenia, wyzwania, sukcesy (?)"

Transkrypt

1 ERASMUS MUNDUS MINERALS AND ENVIRONMENTAL PROGRAMME doświadczenia, wyzwania, sukcesy (?) dr inż. Gabriela Paszkowska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 10 stycznia 2012 Warszawa

2 ERASMUS MUNDUS MINERALS AND ENVIRONMENTAL PROGRAMME KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA

3 Travel the world and obtain a multiple degree in minerals and environmental engineering! EMMEP is an excellent start for a career in the global l mineral industry

4 ERASMUS MUNDUS MINERALS AND ENVIRONMENTAL PROGRAMME EMMEP to dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) prowadzone w języku angielskim przez międzynarodowe konsorcjum 6 europejskich uczelni: Delft University of Technology (koordynator), RTWH Aachen University, University of Exeter, Helsinki University of Technology (Aalto University School of Science and Technology), University it of Miskolc Wroclaw University of Technology Plan studiów obejmuje 4 semestry zajęć (120 ECTS) Pierwszy rok (dwa semestry) podzielony jest na cztery okresy studiów w czterech uczelniach partnerskich (w zależności od specjalności) Pozostałe dwa semestry studenci spędzają na dwóch uczelniach dyplomujących (wybranych spośród czterech kształcących w pierwszym roku)

5 EMMEP trzy specjalności i niezwykła mobilność studentów

6 ERASMUS MUNDUS MINERALS AND ENVIRONMENTAL PROGRAMME HISTORIA I EWOLUCJA

7 European Mining and Minerals Engineering Programme koncepcja Światowe przemiany polityczne i ekonomiczne w latach 90-tych spowodowały konieczność zbudowania nowych strategii zaopatrzenia w surowce mineralne w poszczególnych krajach Europy i świata Zmieniły się wymagania stawiane absolwentom uczelni kształcących w zakresie geoinżynierii, górnictwa i nauk o ziemi W odpowiedzi na te wyzwania powstała koncepcjamiędzynarodowych sieci edukacyjnych w ramach których studenci mogliby przemieszczać się pomiędzy uczelniami w różnych krajach i wybierać moduły edukacyjne nie tracąc możliwości uzyskania dyplomu macierzystej uczelni Prekursorami takich struktur były Europejski Program Górniczy (European Mining Course EMC) który powstał w 1996 oraz Europejski Program Przeróbki Kopalin (European Mineral Engineering Course - EMEC) - utworzony 1998 Stworzyły je TU Delft, Imperial Collage, RWTH Aachen i TU Helsinki

8 Politechnika Wrocławska w gronie prekursorów Dzięki osobistym kontaktom profesorów górnictwa i ich zaangażowaniu studenci PWr od początku mogli uczestniczyć w międzynarodowych programach górniczych W 2003, pięć środkowoeuropejskich uczelni stworzyło nowy górniczy program edukacyjny w zakresie geotechniki i ochrony środowiska - European Geotechnical and Environmental Programme (EGEC). Roczny program edukacyjny oferowany był wspólnie przez: - TU Kosice (Słowacja) - University of Miskolc (Węgry) - TU Bergakademie Freiberg (Niemcy) - TU Berlin (Niemcy) i Politechnikę Wrocławską Dwie pierwsze edycje ( ) oferowano w języku niemieckim, a sześć kolejnych ( ) po angielsku

9 Trzy programy - jedna struktura Międzynarodową wspólpracę edukacyjną ułatwiło powstanie: Society of Mining Professors (przedstwiciele uczelni górniczych) Federation of European Mineral Programms (przedstawiciele uczelni zaangażowanych w międzynarodowe kształcenie i przemysłu sponsorującego programy) Wsparcie przemysłu pozwalało europejskim studentom utrzymać się w okresie studiów za granicą Aby do wspólnego studiowania zaprosić również studentów spoza Europy i zapewnić uczelniom partnerskim dodatkowe środki na kształcenie studiów międzynarodowych zdecydowano złożyć aplikację w programie Erasmus Mundus akcja 1 Przygotowanie aplikacji wymagało ewolucji każdego z programów, by tworzyły ł spójną całość

10 EMMEP trzy porażki Aplikacje w latach Nie uzyskały akceptacji Komisji Europejskiej (sklasyfikowano je na dalszych- przegranych miejscach) Konsorcjum odwoływało się, korygowało niedociągnięcia, wprowadzało zalecane zmiany - by w kolejnym konkursie przepaść z zupełnie innych powodów...

11 EMMEP czwarta aplikacja i wreszcie sukces! Framework Partnership Agreement n /001 European seal of quality for international mining and minerals engineering programme 5 October 2007 The European Commission has granted Erasmus Mundus status to the Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme (EMMEP). The Commission supports selected top-quality European Masters courses to enhance the visibility ibilit and attractiveness ti of European higher education outside the EU. The Commission selected 23 Masters programmes out of 174 applications in Komisja Europejska w październiku 2007 w piątym konkursie Akcji 1 przyznała międzynarodowym magisterskim studiom górniczym EMMEP (Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme) prestiżowy status Europejskich Studiów Magisterskich Erasmus Mundus. Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii jest uczestnikiem konsorcjum prowadzącego te studia i międzynarodowym koordynatorem jednej z trzech oferowanych specjalności - European Geotechnical and Environmental Programme (EGEC), w ramach której od 6 lat organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne dla międzynarodowej grupy studentów. EMMEP jest jednym z zaledwie 15 programów magisterskich nagrodzonych w pięcioletniej historii Mundusa, w których partnerem jest polska uczelnia. Na Politechnice Wrocławskiej WGGG jest obecnie drugą obok Wydziału Chemicznego jednostką prowadzącą takie studia.

12 ERASMUS MUNDUS MINERALS AND ENVIRONMENTAL PROGRAM Dwie specjalności oferowane na Politechnice Wrocławskiej: European Geotechnical and Environmental Course (EGEC) Politechnika Wrocławska Delft University of Technology University of Exeter University of Miskolc European Minerals Engineering Course (EMEC) University of Exeter Politechnika Wrocławska RWTH Aachen Helsinki University of Technology

13 EMMEP specjalność geotechniczna (EGEC) First year Second year Wrocław Delft Exeter Freiberg Miskolc Diploma issuing university 1 Diploma issuing university 2 September October November December Elective specialising courses offered by the chosen university January February March April Diploma thesis - joint diploma examination (two universities involved) May Total 60 ECTS Total 60 ECTS

14 EMMEP specjalność geotechniczna (EGEC) plan studiów Station Time of stay Course unit code Wroclaw Title of course unit ECTS credit W/CM Computer Aided Geological Modelling & Land Reclamation 3 September October W/GM Theory and Practice in Geomechanics 4 (8 weeks) W/GT Geothermal Energy 4 Freiberg Delft March (2 weeks) November December (8 weeks) W/UW Underground Waste Management 3 W/HU HSE & Underground d Practice 2 D/EG Environmental Geotechnics 4 D/RM Rock Mechanics Applications 5 D/SR Material Models for Soil and Rocks 6

15 EMMEP specjalność geotechniczna (EGEC) plan studiów (cd) Station Time of stay Course unit code Exeter Miskolc January-March (8 weeks) April-May (9 weeks) Title of course unit ECTS credit E/TU Tunnel and Underground Excavation Design 7.5 E/ED Surface Excavation Design 7.5 M/BP Bioprocessing of Contaminated Soil, Air and Waste Water 4 M/EG Environmental Geology 3,5 M/ER Environmental Risk Assessment 3 M/EGP Environmental Geophysics 3,5

16 UCZESTNICY EGEC w latach Year Number of students Number of female students Number of male students / / / Extra students (Wroclaw only) / / / / / Total / / / / / / /2010 Extra students (Wroclaw only) Number of male students Number of female students 2009/2011

17 ABSOLWENCI EGEC ( ) według narodowości Number of Home country students Poland 25 Germany 12 Hungary 12 Slovakia 11 Great Britain 7 China 4 Vietnam 4 The Netherlands 3 Belgium 3 Etiopia 2 India 2 Iran 2 Pakistan 2 Chile 1 Estonia 1 Indonesia 1 Italy 1 Malasia 1 Namibia 1 Nepal 1 Romania 1 Sierra Leone 1 Turkey 1 Ukraine 1 Total 100 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 7% 11% 11% Poland Germany Hungary Slovakia 25% Great Britain China Vietnam The Netherlands 12% Belgium Etiopia 12% India Iran Pakistan Other countries

18 EMMEP specjalność przeróbka kopalin (EMEC) First Year Second year Exeter Wrocław Aachen Helsinki Diploma issuing Diploma issuing university 1 university 2 September October November December Elective specialising courses offered by the chosen university January February March March April May Total 60 ECTS Diploma thesis - joint diploma examination (two universities involved) Total 60 ECTS

19 EMMEP specjalność przeróbka kopalin (EMEC) plan studiów Course ECTS EXETER Physical Separation Technology 7,5 Process and Equipment Selection 7,5 WROCŁAW Hydrometallurgy 4 Pyrometallurgy 4 Recycling 4 Mineral Economics 2 Biomining (Special Subjects) 2 AACHEN Recycling Metallurgy 7 WEFE Recycling 7 HELSINKI Chemical Engieering for EMEC 4 Project Work in Process Automation 3 Basics in Process Automation 4 Plant Design 4

20 Dla studentów EMMEP oznacza intensywną naukę

21 - doświadczenia praktyczne

22 - odkrywanie świata!

23 Wartość dodana i inne konsekwencje dla studentów Praca w wielokulturowych, międzynarodowych grupach - wiele zadań grupowych, by zachęcić studentów do współpracy Możliwość poznania kilku krajów europejskich, różnych stylów pracy na różnych uczelniach Niektóre uczelnie zlokalizowane są w dużych miastach inne w mniejszych, jeszcze inne w pozamiejskich campusach. Studenci przebywają w atrakcyjnych turystycznie regionach Ale... Brak możliwości powtarzania kursów Skomplikowana organizacja egzaminu poprawkowego Intensywny tryb nauki egzaminy po dwóch trzech tygodniach zajęć Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć jest obowiązkowe Przez rok mieszkają, uczą się i podróżują razem. Róznice kulturowe i charakterologiczne dają się we znaki!

24 Konsekwencje dla uczelni konsorcjum Mnóstwo pracy i mnóstwo problemów! Praca w międzynarodowym ę y konsorcjum wymaga częstych ę spotkań osobistych i ścisłego kontaktu mailowego, telefonicznego, telekonferencji Dodatkowe zajęcia w języku obcym, wycieczki techniczne i turystyczne są kosztowne dla wydziału, dodatkowe środki nie w pełni rekompensują dodatkowe koszty Prowadzenie studiów międzynarodowych wymaga nieustannej walki z administracją uczelni, przywykłą do tradycyjnego systemu kształcenia i wiele pomysłowości w dostosowaniu się ę do krajowych przepisów Poparcie i zaangażowanie Władz Wydziału i Uczelni jest niezbędne! Praca międ narodo ą ielok lt ro ą gr pą st dentó pr nosi Praca z międzynarodową wielokulturową grupą studentów przynosi wiele satysfakcji i niezwykłych doświadczeń!

25 Koszmarne problemy... Podpisanie umowy konsorcjum jedna Europa, wiele różnych przepisówp Trudna wspólpraca z partnerami zagranicznymi podział malejących wpływów do konsorcjum (stypendiów jest z roku na rok mniej!) Podwójna sprawozdawczość i dokumentacja (dla konsorcjum i dla własnej uczelni) Wizy (dzięki nowej wizie typu D jest dużo łatwiej!) Biurokracja uczelni i krajowe przepisy p teczki studentów, dyplomowanie, systemy informatyczne w dziekanatach Nieznajomość języków obcych przez pracowników obsługi dydaktyki

26 Problemy mniejsze, ale dokuczliwe Urzędnicy, pracownicy komunikacji, banków i przychodni nie znają angielskiego! g Wiele dokumentów obcokrajowiec musi wypełnić po polsku! Dostęp do służby ł zdrowia! Standard i dostępność miejsc w domach studenckich Ograniczone możliwości ś i wyposażenia ż biblioteki w literaturę zagraniczną Dostępność laboratoriów komputerowych, licencji oprogramowania specjalistycznego Dostępność pracowników dydaktyki w ramach konsultacji (studenci zagraniczni oczekują nieograniczonej niemal dostępności)

27 Korzyści? Wizerunek uczelni i miejsce w rankingach Pozycja yj wydziału na uczelni Rozwój kadry dydaktycznej motywacja do przygotowania wykładów w języku obcym Międzynarodowe d kontakty kt badawcze, rozwój współpracy Administracja uczelni, pracownicy dziekanatu też rozwijają wyobraźnię ę i własne umiejętności Z czasem wszyscy pracownicy wydziału zaczynają rozumieć znaczenie obecności studentów obcokrajowców Silny efekt motywacyjny dla studentów tó krajowych w czasie rekrutacji i w okresie studiów Ważny element wychowania studentów krajowych doświadczenie y y j y wielokulturowości

28 Satysfakcja! Dyplomy naszej Uczelni uzyskało dotąd 11 obcokrajowców z EMMEP: 2 z Etiopii, 2 z Chin, po jednym z Indii, Kamerunu, Sierra Leone, Iranu, Armenii, Ghany i Nepalu

29 Stypendyści EMMEP na PWr Nigeria Kolumbia Filipiny Wietnam Indonesia Maleisia Camerun Bangladesh Armenia USA Pakistan Sierra-Leone Brazylia Indonezjaa Nepal Pakistan Namibia Ghana z podziałem na kraje pochodzenia i płeć Filipiny Wietnam Namibia Iran Chile Chiny Indie liczba kobiet Ethiopia Iran Chile Chiny Indie Liczba studentów w sumie 38 stypendystów EM, w tym 8 kobiet

30 Pozostali studenci uczestniczący w programie EMMEP na PWr. ( ) W sumie - poza stypendystami EM 86 osób - w tym 28 kobiet Wielka Brytania Polska Turcja Niemcy Węgry Holandia Finlandia Belgia liczba kobiet całkowita liczba studentów Botswana Zambia Mauritania USA Hiszpania Chiny

31 Dziękuję za uwagę!

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Redakcja i opracowanie tekstu: Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni

wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni Kompendium projektów Akcji 1 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI Legnica 2012/2013 ECTS - INFORMACJE OGÓLNE* Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW Spis treści 1. Wprowadzenie...2 2. Programy podwójnego dyplomowania...2 2.1.. Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja): polski dyplom magisterski i francuski

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Górnictwo i Energetyka Mining and Power Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus

Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus W terminie 20-24 kwietnia 2009 roku odbyłam wizytę na Uniwersytecie im. Tomasa Masaryka w Brnie w ramach

Bardziej szczegółowo

Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01.

Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01. Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01.2015 Definicja umiędzynarodowienia uczelni Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

do IT GLOBAL WROCŁAW

do IT GLOBAL WROCŁAW do IT GLOBAL WROCŁAW PONTS MBA qwqweqweqweqw wqweqweqwe Spis treści: Witamy w globalnym towarzystwie MBA str. 3 Dla Kandydatów program w liczbach str. 6 Dlaczego Wrocław Ponts MBA? str. 7 O szkołach str.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie LANGUAGE JOB e-book GUIDE 2015 z Kariera językiem obcym www.linguajob.pl Jedyny w Polsce językowy serwis pracy Top language jobs Trendy językowego rynku pracy w 2015 Sinologia Nowe wyzwania, nowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej Raport przygotowany dla Urzędu Miasta Katowice przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z JLL i HAYS Poland Koordynator

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61

SPIS TRESCI 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 SPIS TRESCI 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 WSTĘP SYSTEM STUDIÓW ECTS REKRUTACJA JĘZYKI OPŁATY POBYT PRACA STYPENDIA LIDERZY 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012

publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012 publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012 W świąteczne dni bliskości, radości, ciepła, życzy Redakcja Serdeczne życzenia radosnych, pełnych ciepłych chwil i wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo