OPERAT AKUSTYCZNY ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT AKUSTYCZNY ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM"

Transkrypt

1 Audio-Com, Projekty i Oprogramowanie Akustyczne Poznań, os. Stefana Batorego 6/ , , NIP: , REGON: OPERAT AKUSTYCZNY ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Opracowanie : dr Piotr Pękala Poznań,

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego opracowania nie może być reprodukowana, streszczana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie graficznej, elektronicznej, mechanicznej, łącznie z fotografowaniem, powielaniem bez uzyskania pisemnej zgody Autora

3 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 1. Wstęp 2. Analiza rozkładu dźwięku w sali bez adaptacji akustycznej 3. Zalecenia adaptacji akustycznej 4. Koncepcja nagłośnienia Sali 5. Ocena skuteczności adaptacji akustycznej i nagłośnienia 6. Załącznik karty katalogowe /13

4 1. Wstęp ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Operat akustyczny przygotowano na zlecenie Pracowni Architektonicznej Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Celem opracowania jest dobór i ocena adaptacji akustycznej oraz koncepcja nagłośnienia konferansjerskiego dla Sali. Do wykonania operatu wykorzystano podkłady architektoniczne w wersji elektronicznej przekazane dnia 8 oraz 15 maja Jako kryteria doboru adaptacji akustycznej i systemu nagłośnienia przyjęto: Uzyskanie optymalnej charakterystyki pogłosowej wnętrza gwarantującej możliwie wysokie obniżenie hałasu pogłosowego we wnętrzu Sali Uzyskanie optymalnej zrozumiałości mowy na obszarze boiska i widowni przy założeniu stosowania nagłośnienia typu konferansjerskiego. Zalecany czas pogłosu dla częstotliwości 500 Hz dla sal sportowych o objętości V m 3 wynosi T P 1.5 s. Dopuszczalne odchylenia od wartości zalecanej przedstawiono na rys.1 poniżej. Zakres tolerancji charakterystyki pogłosu dla pełnej Sali 3.0 czas pogłosu (RT60), s częstotliwość, Hz Rys.1 Dopuszczalny przedział zmienności charakterystyki pogłosu dla sali sportowej o objętości V m /13

5 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Dla sal sportowych wymaga się, aby zrozumiałość mowy wyrażona za pomocą wskaźnika transmisji mowy (ang. Speech Transmission Index) przewyższała wartość 50% dla każdego punktu na widowni i boisku (STI 50%). 2. Analiza rozkładu dźwięku w sali bez adaptacji akustycznej Widok wnętrza sali sportowej w modelu komputerowym przedstawiono na Rys.2 poniżej. Objętość powietrza w sali wynosi V m 3 zaś pole powierzchni wszystkich ścian pomieszczenia (wliczając sufit i podłogę) S m 2 (w tym sufit nad boiskiem S S 800 m 2, boisko S B 800 m 2 i widownia S W 115 m 2 ). Rys.2 Widok wnętrza sali sportowej przy szkole nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim Dla sali sportowej przedstawionej na Rys.2 wykonano symulację charakterystyki pogłosu przy następujących danych wyjściowych (wyniki przedstawiono na Rys.3): boisko - parkiet klepka dębowa na legarach 20 mm z wypełnieniem granulatem styropianowym ściany - tynk gipsowo-wapienny sufit - nad boiskiem i widownią blacha trapezowa /13

6 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM sufit - nad przejściem za widownią płyta G/K siedziska - plastikowe, sportowe, zapełnione widownią w 100% Do wyznaczania STI przyjęto hałas tła na poziomie L A 70 dba. Rys.3 Charakterystyka pogłosowa Sali bez adaptacji akustycznej /13

7 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 3. Zalecenia adaptacji akustycznej Na Rys.4 poniżej przedstawiono zalecana adaptację akustyczną Sali. Do oznaczenia materiałów dźwiękochłonnych wykorzystano następujące symbole: 1. Ecophon SuperG gr.35 mm c.w.k. 200 mm na całej powierzchni sufitu nad boiskiem i widownią. 2. Ecophon SuperG PLUS gr. 40 mm umieszczony za drabinkami gimnastycznymi bezpośrednio na ścianie od poziomu podłogi do wysokości 270 cm nad podłogą 3. Ecophon SuperG PLUS gr. 40 mm umieszczony bezpośrednio na wskazanej ścianie od poziomu podłogi co najmniej do wysokości 200 cm nad podłogą. 4. Absorber płytowy (na ścianie powyżej ustrojów typu 3 ) o następującej konstrukcji (warstwy od ściany masywnej): Ściana masywna Profile drewniane (impregnowane p-poż.) 30x30mm przykręcane do ściany masywnej pionowo w odległości 60 cm od siebie. W przestrzeni pomiędzy profilami drewnianymi wełna mineralna o gęstości kg/m 3. Płyta G/K o grubości 6 mm Rys.4 Zalecane rozmieszczenie materiałów dźwiękochłonnych w sali sportowej /13

8 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Wszystkie podane materiały dźwiękochłonne mogą być zastąpione innymi po wykazaniu, że nie spowoduje to utraty komfortu akustycznego i walorów użytkowych poniżej wartości uzyskanych w niniejszym opracowaniu dla przyjętych rozwiązań. Powyższe dotyczy w szczególności zachowania wysokiej odporności materiałów dźwiękochłonnych na uszkodzenia spowodowane czynnikami mechanicznymi, takimi jak: częste dotykanie, uderzenia piłką, otarcia, itp. Na Rys.5 poniżej przedstawiono charakterystykę pogłosową Sali po zastosowaniu adaptacji akustycznej j.w. Rys.5 Charakterystyka pogłosowa Sali po wykonaniu adaptacji akustycznej 4. Koncepcja nagłośnienia Sali Poniżej zestawiono parametry systemu nagłośnienia, dobrane w celu uzyskania wymaganej zrozumiałości mowy dla obszaru widowni i boiska. Rozmieszczenie punktów głośnikowych pokazano schematycznie na Rys.5 poniżej. System nagłośnienia składa się z dwóch grup głośników wysokonapięciowych (linie 100 V): B i C. Grupę B stanowi 10 głośników tubowych skierowanych na widownię, zaś grupę C 6 pasywnych liniowych macierzy głośnikowych skierowanych na boisko. Na Rys. 6 zastosowano następujące oznaczenia: Id symbol głośnika. Type model głośnika zastosowany do obliczeń akustycznych. Modele głośników podano wyłącznie w celu precyzyjnego określenia ich własności akustycznych, Możliwa jest zamiana podanych modeli (BOSH LBC 3482 dla grupy B oraz BOSH LBC 3200 dla grupy C) dowolnymi innymi o parametrach gwarantujących uzyskanie wymaganego komfortu akustycznego w sali sportowej. W tym /13

9 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM przypadku należy ponownie wykonać wszystkie obliczenia potwierdzające skuteczność doboru parametrów systemu nagłośnienia. Position współrzędne kartezjańskie głośnika w układzie pokazanym na lewejdolnej części Rys.6A. H V Roll orientacja osi głównej promieniowania głośnika odpowiednio względem poziomu, pionu i obrót wokół osi głównej. Lp1m poziom ciśnienia akustycznego dźwięku emitowanego z danego głośnika liczony jako wartość całkowita dla oktawowych pasm częstotliwości o podanych częstotliwościach środkowych, w odległości 1m od głośnika na jego osi głównej promieniowania. Na podstawie tej wartości należy z karty katalogowej głośników (por. Załącznik) odczytać odpowiednią wartość znamionowej mocy elektrycznej, na jaką należy skonfigurować odczepy transformatorów głośnikowych. DI wskaźnik kierunkowości dla kolejnych oktawowych pasm częstotliwości dźwięku /13

10 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Rys.6 Schemat rozmieszczenia głośników w sali sportowej /13

11 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM A B Rys.7 Parametry systemu nagłośnienia w sali sportowej /13

12 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Rys.7 Parametry systemu nagłośnienia w sali sportowej (c.d.) /13

13 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 5. Ocena skuteczności adaptacji akustycznej i nagłośnienia Na Rys.8 Rys.11 zestawiono wyniki symulacji akustycznych rozkładów przestrzennych parametrów SPLdir-A (poziom dźwięku bezpośredniego) SPL-A (poziom dźwięku), STI (wskaźnik transmisji mowy) oraz wskaźnika C-50 (przejrzystość dźwięku) przed i po zastosowaniu adaptacji akustycznej. Rys.8 Zestawienie rozkładu SPLdir-A dla sali przed (część lewa) i po (część prawa) zastosowaniu adaptacji akustycznej Rys.9 Zestawienie rozkładu SPL-A dla sali przed (część lewa) i po (część prawa) zastosowaniu adaptacji akustycznej Rys.10 Zestawienie rozkładu STI sali przed (część lewa) i po (część prawa) zastosowaniu adaptacji akustycznej (kolor czarny oznacza wartości poniżej dopuszczalnego minimum STI=45%) /13

14 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Rys.11 Zestawienie rozkładu C-50 dla sali przed (część lewa) i po (część prawa) zastosowaniu adaptacji akustycznej Po zastosowaniu adaptacji akustycznej oraz dla podanych parametrów systemu nagłośnienia w sali sportowej uzyskano wymagane wartości parametrów rozkładu pola akustycznego na powierzchni widowni oraz na powierzchni boiska. Uzyskana redukcja hałasu pogłosowego w Sali na skutek zastosowanej adaptacji akustycznej wynosi L T 7 db /13

15 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Załącznik karty katalogowe /13

16 Systemy nagłośnieniowe Głośnik tubowy LBC 3482/00 Technologia bliżej nas Głośnik tubowy LBC 3482/00 Wysoka skuteczność Doskonała reprodukcja mowy Maksymalna moc 37,5 W Miejsce na montaż karty nadzoru poprawności działania linii / głośnika Odporność na wodę i zapylenie zgodnie z IP65 Zgodność z normami EVAC Głośniki tubowe Bosch charakteryzujące się wysoką skutecznością, doskonałą reprodukcją mowy i emisją dźwięku przeznaczone są do szerokiego kręgu zastosowań zewnętrznych. Głośniki te doskonale nadają się do instalacji w obiektach sportowych, parkach, wystawach, fabrykach i basenach pływackich. Model LBC 3482/00 to okrągły głośnik tubowy o mocy 25 W i średnicy tuby 355 mm wykonanej z aluminium. Krawędzie tuby wykończone są profilem z PCV zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi. Głośnik wykonany jest w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). Tuba jest wodoi pyłoszczelna. Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych Głośnik LBC 3482/00 jest przeznaczony do stosowania w dźwiękowych systemach ostrzegawczych i spełnia warunki normy EVAC. Głośnik posiada wbudowane zabezpieczenie, które w przypadku pożaru i uszkodzenia głośnika nie spowoduje awarii w obwodzie, do którego głośnik był dołączony. W ten sposób zostaje zachowana integralność systemu, co zapewnia poprawną pracę pozostałych głośników w innych strefach i dalszą możliwość informowania o rozwoju sytuacji. Głośnik posiada ceramiczny zespół zacisków, bezpiecznik termiczny oraz odporne na wysoką temperaturę okablowanie. Konstrukcja głośnika tubowego umożliwia dołączenie opcjonalnej płyty nadzoru poprawności działania linii / głośnika montowanej na zewnątrz urządzenia. Funkcje Pokrywa tylna głośników wykonana jest z samogasnącego tworzywa ABS (zgodnie z UL 94 V 0). Kabel połączeniowy przeprowadzany jest poprzez przepust kablowy (PG 13.5) w pokrywie tylnej. Drugi otwór w pokrywie (standardowo zasłonięty zaślepką) umożliwia łatwe wykonanie połączenia równoległego. Opisywany zintegrowany głośnik tubowy dostępny jest również jako oddzielna tuba i moduł sterujący (driver), co umożliwia zastosowanie wielu kombinacji połączeń. Bliższe szczegóły znajdują się w odpowiednich kartach katalogowych. Certyfikaty i zgodność ze standardami Wszystkie głośniki firmy Bosch są tak skonstruowane, aby zapewnić nieprzerwaną emisję dźwięku o mocy znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z wymaganiami normy IEC (PHC). Firma Bosch opracowała specjalny test symulujący wystąpienie dodatniego sprzężenia akustycznego (SAFE Simulated Acoustical Feedback Exposure), aby wykazać, że jej głośniki są w stanie emitować bez uszkodzenia przez krótki czas moc dwa razy większą od ich mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodność działania nawet w warunkach ekstremalnych, co daje większe zadowolenie klienta, dłuższy czas życia urządzenia i o wiele mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia lub obniżenia jakości reprodukowanego dźwięku podczas eksploatacji. Standard bezpieczeństwa EN Zgodność z normami EVAC BS 5839 Część 8 Wodo- i pyłoszczelność IEC IP 65

17 2 Głośnik tubowy LBC 3482/00 Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji Prosta regulacja mocy wyjściowej Głośniki tubowe wyposażone są w 3-stykowy zespół zacisków śrubowych (łącznie z uziemieniem). Posiadają one również 3 odczepy na uzwojeniu pierwotnym transformatora, które umożliwiają uzyskanie odpowiednio maksimum, połowy i ćwiartki mocy znamionowej głośnika (czyli co 3 db). Montaż Głośniki tubowe są dostarczane wraz wytrzymałymi wspornikami montażowymi umożliwiającymi takie umocowanie głośnika, że emitowana wiązka dźwięku skierowana będzie w żądanym kierunku. SPL [db] 10 db 90 31, k 4 k 8 k 16 k Częstotliwość [Hz] Pasmo przenoszenia ,6 311,1 424, ,0 95, , ,1 36,0 190, Wymiary 210, Hz 2000 Hz 500 Hz 4000 Hz 1000 Hz 8000 Hz Charakterystyka kierunkowości (pomiar szumem różowym) Zawartość zestawu 1 Wspólny 2 Faza 3 Uziemienie Ilość Element 1 Głośnik tubowy LBC 3482/00 1 Przepust kablowy PG 13.5 (zamocowany) Schemat połączeń

18 3 Głośnik tubowy LBC 3482/00 Dane techniczne Parametry elektryczne Moc maksymalna 37,5 W Moc znamionowa (PHC) 25 W (25 12,5 6,25 W) Poziom ciśnienia akustycznego przy mocy / 1 W (dla 1 khz, 1 m) 121 db / 107 db (SPL) Efektywne pasmo przenoszenia (-10 db) 550 Hz 5 khz Kąt promieniowania (przy 1 khz / 4 khz, -6 db) 70 / 25 Wejściowe napięcie znamionowe 100 V Impedancja znamionowa 400 Ω Parametry mechaniczne Połączenie zespół zacisków śrubowych Średnica kabla 6 mm (min.) 12 mm (maks.) Wymiary długość całkowita 425 mm wylot tuby (średnica) 355 mm Kolor jasnoszary (RAL 7035) Masa 3,6 kg Parametry środowiskowe Temperatura otoczenia C * Dane techniczne zgodnie z IEC Informacje do zamówień Model i opis LBC 3482/00 Głośnik tubowy 25 W, aluminium, okrągły Akcesoria / osprzęt LBC 3472/00 Moduł sterujący (driver) 25 W, 100 V LBC 3478/00 Tuba 14 bez modułu sterującego Aluminium LBC 3479/00 Tuba, 20 bez modułu sterującego Aluminium

19 Communication Systems LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker Extended listening area Excellent intelligibility of speech and music Uniform distribution of natural sound throughout the room Suitable for any small to medium venues, from canteens to meeting rooms Ultra-slim housing Voice evacuation compliant as standard Ideal combination of advanced acoustics and easy application Unrivalled sound quality for its size This loudspeaker, with its good directivity, can handle small and medium indoor environments like congress venues, meeting rooms, showrooms and canteens. The full frequency range of the LBC 3200/00 makes it ideal for speech as well as music reproduction. Its exceptionally narrow housing (only 8 cm wide) means it is extremely unobtrusive. Functions Range of Application The LBC 3200/00 is part of the XLA 3200 (extended Listening Area) range of line array loudspeakers. The positioning of the loudspeaker drivers* has resulted in greatly improved audio directivity. The specially developed high quality drivers enables reproduction of remarkably clear, natural sound which gives excellent intelligibility of both speech and music. Greater coverage is achieved, so more people can be reached with perceptual perfect sound. All the above, makes this small line array loudspeaker very suitable for use in small to medium sized applications. *patent pending Easy Installation Positioning of the loudspeaker drivers in the array generates larger vertical opening angles for high frequencies, so there is less narrow 'beaming' of higher tones. As an example, at 4 khz the vertical opening angle is still 18. Having larger vertical opening angles makes installation easier, as the positioning of the loudspeakers is less critical because they cover a wider area. An extremely wide horizontal opening angle of 130 at 4 khz means that a single loudspeaker can provide natural sound reproduction over an extensive listening area. Suppressed Side Lobes All conventional column loudspeakers produce a main lobe of sound, which is directed at listeners, and a number of unwanted side lobes. The LBC 3200/00 has highly suppressed side lobes in the vertical plane, typically at least 8 db suppression from the 500 Hz octave band at 90, resulting in a much clearer, less 'colored' sound and strongly reduced risks for acoustic feedback. Sound Reproduction The positioning and very high quality of the 2 -inch drivers contribute significantly in making the LBC 3200/00 a very efficient line array. With a sound

20 2 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker pressure level of 106 db at 1 m, at 30 W, loud and clear sound reproduction is possible even at a significant distance from the loudspeaker. The high-quality loudspeaker drivers used in the LBC 3200/00 give excellent, natural sound reproduction of frequencies ranging from 190 Hz to 18 khz. This ensures that all important frequencies for superb speech intelligibility are heard in the listening area. EVAC Compliant The loudspeakers ceramic terminal block, thermal fuse and heat-resistant, high-temperature wiring ensures that, in the event of a fire, damage to the loudspeaker does not result in failure of the circuit to which it is connected. In this way, system integrity is maintained, ensuring loudspeakers within the same loudspeaker zone in other areas can still be used to inform people of the situation. System Overview A wall bracket for mounting the line array onto walls and pillars is standard supplied. This is fully adjustable in two perpendicular planes for accurate positioning. For temporary installations, the LBC 3200/00 may be mounted on a LBC 1259/00 floor stand with an M10 threaded bolt without additional accessories. Detail mounting bracket Mounting bracket (included) with marked angle. Dimensions (in mm) Dimensions (in mm)

21 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker 3 Installation/Configuration Notes Circuit diagram Frequency response Mounted on optional loudspeaker stand (LBC 1259/00) A three-way ceramic terminal block with screw connections suitable for loop-through wiring is located in a compartment at the base of the loudspeaker. There is also a switch which allows the selection of nominal full power (30 W), half power (15 W) or quarter power (7.5 W). The compartment has knock-out slots for accommodating cables. Octave band (Hz) k 2k 4k 8k SPL SPL max Q-factor Hor. angle (deg) Vert. angle (deg) Quick reference table Certifications and Approvals All Bosch loudspeakers are designed to withstand operation at their rated power for 100 hours in accordance with IEC Power Handling Capacity (PHC) standards. These loudspeakers also comply with the Simulated Acoustical Feedback Exposure (SAFE) test, which demonstrates that they can withstand acoustical feedback at full power for short durations. This ensures extra reliability under extreme conditions, leading to higher customer satisfaction, longer operating life and much less chance of failure or performance deterioration. Safety acc. to EN and CE EVAC Compliant BS 5839 part 8 and IEC

22 4 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker

23 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker 5

24 6 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker Parts Included Quantity Component 1 LBC 3200/00 Line Array Loudspeaker 1 Wall Mounting Bracket

25 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker 7 Technical Specifications Electrical* Maximum Power 45 W Rated Power 30 W ( W) Sound Pressure Level at 30 W/1 W (at 1 khz, 1 m) Effective Frequency Range (-10 db) Opening Angle ( at 1 khz/4 khz, -6 db) 106 db / 91 db (SPL) 190 Hz to 18 khz Horizontal 220 / 130 Vertical 70 / 18 Rated Input Voltage Rated Impedance Mechanical 100 V 333 ohm Connection Dimensions (H x W x D) Color Weight Environmental Ambient Temperature Screw Terminal Block 600 x 80 x 90 mm (23.62 x 3.15 x 3.54 in) Silver 3 kg -25 C to +55 C *) Technical performance data acc. to IEC Ordering Information Model Description LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker for small and medium indoor environments, 30 W Hardware Accessories LBC 1259/00 Loudspeaker Floor-stand Americas: Bosch Security Systems 130 Perinton Parkway Fairport, New York, 14450, USA Phone: Fax: Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box JB Eindhoven, The Netherlands Phone: +31 (0) Fax: +31 (0) Asia-Pacific: Bosch Security Systems Pte Ltd 38C Jalan Pemimpin Singapore Phone: Fax: Represented by Bosch Security Systems, 2005 Data subject to change without notice 12. Dec. 2005

LBC 3482/00 Głośnik tubowy

LBC 3482/00 Głośnik tubowy Systemy komnikacji LBC 3482/ Głośnik tbowy LBC 3482/ Głośnik tbowy www.boschsecrity.pl Wysoka skteczność Doskonała reprodkcja mowy Miejsce na montaż karty nadzor poprawności działania linii / głośnika

Bardziej szczegółowo

LBC 3200/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych

LBC 3200/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych Systemy komunikacji LBC 3200/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych LBC 3200/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych www.boschsecurity.pl u u Rozszerzony obszar odsłuchowy

Bardziej szczegółowo

LBC 34xx/12 Głośniki tubowe

LBC 34xx/12 Głośniki tubowe Systemy komnikacji LBC 4xx/ Głośniki tbowe LBC 4xx/ Głośniki tbowe www.boschsecrity.pl Wysoka sktecz Maksymalna moc 4 W Szeroki kąt Doskonała reprodkcja mowy Prosta reglacja mocy wyjściowej Oferta głośników

Bardziej szczegółowo

LBC 3201/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych

LBC 3201/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych Systemy komunikacji LBC 3201/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych LBC 3201/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych www.boschsecurity.pl u u Rozszerzony obszar odsłuchowy

Bardziej szczegółowo

MCS 3500 System sufitowych głośników modułowych

MCS 3500 System sufitowych głośników modułowych Systemy komunikacji MCS 3500 System sufitowych głośników modułowych MCS 3500 System sufitowych głośników modułowych Innowacyjna technologia 3-membranowa Doskonała reprodukcja mowy i muzyki Bezkompromisowe

Bardziej szczegółowo

LH1 UC30E Głośnik tubowy do odtwarzania muzyki

LH1 UC30E Głośnik tubowy do odtwarzania muzyki Systemy komnikacji LH1 UC3E Głośnik tbowy do odtwarzania mzyki LH1 UC3E Głośnik tbowy do odtwarzania mzyki www.boschsecrity.pl Doskonała reprodkcja mowy i mzyki System dwdrożny Estetyczna obdowa z tworzywa

Bardziej szczegółowo

LH1 10M10E Głośnik tubowy

LH1 10M10E Głośnik tubowy Systemy komnikacji LH1 1M1E Głośnik tbowy LH1 1M1E Głośnik tbowy www.boschsecrity.pl Wysoka skteczność Doskonała reprodkcja mowy Miejsce na montaż opcjonalnej karty nadzor poprawności działania linii /

Bardziej szczegółowo

Kolumny głośnikowe. Systemy komunikacji Kolumny głośnikowe. Dobra zrozumiałość mowy i reprodukcja tła muzycznego

Kolumny głośnikowe. Systemy komunikacji Kolumny głośnikowe.  Dobra zrozumiałość mowy i reprodukcja tła muzycznego Systemy komnikacji Kolmny głośnikowe Kolmny głośnikowe www.boschsecrity.pl Dobra zrozmiałość mowy i reprodkcja tła mzycznego Do zastosowań, gdzie ważna jest kiernkowość promieniowania Wysoka skteczność

Bardziej szczegółowo

LBC 3090/01 Głośnik sufitowy

LBC 3090/01 Głośnik sufitowy Systemy komnikacji LBC 39/1 Głośnik sfitowy LBC 39/1 Głośnik sfitowy www.boschsecrity.pl Przeznaczony do odtwarzania mowy i mzyki Zwiększona skteczność Płaski montaż w sfitach podwieszanych Łatwość montaż

Bardziej szczegółowo

Głośniki w obudowie LBC 341x/01

Głośniki w obudowie LBC 341x/01 Systemy komnikacji Głośniki w obdowie LBC 1x/1 Głośniki w obdowie LBC 1x/1 www.boschsecrity.pl Doskonała reprodkcja mowy i mzyki Rozszerzone pasmo przenoszenia Możliwość wybor wejść 8 Ω lb 1 V Zwarta,

Bardziej szczegółowo

Seria sufitowych głośników modułowych LC1

Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Systemy komunikacji Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Seria sufitowych głośników modułowych LC1 www.boschsecurity.pl u Doskonała reprodukcja mowy i muzyki u Łatwy montaż dzięki osłonom tych samych

Bardziej szczegółowo

Seria sufitowych głośników modułowych LC1

Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Systemy komunikacji Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Doskonała reprodukcja mowy i muzyki Łatwy montaż dzięki osłonom tych samych rozmiarów i kompletnemu

Bardziej szczegółowo

Seria sufitowych głośników modułowych LC1

Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Systemy komunikacji Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Seria sufitowych głośników modułowych LC1 www.boschsecurity.pl u Doskonała reprodukcja mowy i muzyki u Łatwy montaż dzięki osłonom tych samych

Bardziej szczegółowo

LBC 3800/10 Głośnik w obudowie 100 W

LBC 3800/10 Głośnik w obudowie 100 W Systemy komnikacji LBC 300/10 Głośnik w obdowie 100 W LBC 300/10 Głośnik w obdowie 100 W www.boschsecrity.pl Odtwarzanie mowy i mzyki z wysoką jakością Estetyczna obdowa MDF Kształt trapezowy Wytrzymała,

Bardziej szczegółowo

LLBC 3210/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

LLBC 3210/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Systemy komnikacji LLBC 3210/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych LLBC 3210/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych www.boschsecrity.pl

Bardziej szczegółowo

LBC 310x/1x Głośnik w obudowie

LBC 310x/1x Głośnik w obudowie Systemy komnikacji LBC 31x/1x Głośnik w obdowie LBC 31x/1x Głośnik w obdowie www.boschsecrity.pl Wysokiej jakości reprodkcja mowy i mzyki Rozszerzone pasmo przenoszenia Szeroki kąt promieniowania dźwięk

Bardziej szczegółowo

LA1 UMx0E 1 Głośniki w metalowej kolumnie

LA1 UMx0E 1 Głośniki w metalowej kolumnie Systemy komnikacji LA UMxE Głośniki w metalowej kolmnie LA UMxE Głośniki w metalowej kolmnie www.boschsecrity.pl Dobra zrozmiałość mowy i reprodkcja tła mzycznego Do zastosowań, gdzie ważna jest kiernkowość

Bardziej szczegółowo

LBC 3011/x1 Głośniki panelowe

LBC 3011/x1 Głośniki panelowe Systemy komnikacji LBC 11/x1 Głośniki panelowe LBC 11/x1 Głośniki panelowe www.boschsecrity.pl Wysoka jakość odtwarzania mowy i mzyki System dwdrożny Prosta reglacja poziom mocy wyjściowej Montaż płaski

Bardziej szczegółowo

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA MODELU AKUSTYCZENEGO TEATRU 3. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

LB1 UMx0E Seria głośników w obudowie Premium sound Cabinet

LB1 UMx0E Seria głośników w obudowie Premium sound Cabinet Systemy komnikacji LB1 UMxE Seria głośników w obdowie Premim sond abinet LB1 UMxE Seria głośników w obdowie Premim sond abinet www.boschsecrity.pl Doskonała reprodkcja mowy i mzyki Dostarczane wraz z reglowanymi

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Geopoz projekt akustyczny DSO

Geopoz projekt akustyczny DSO Geopoz projekt akustyczny DSO 1. Cel projektu. Celem jest propozycja systemu nagłośnienia DSO budynku Geopoz w Poznaniu zoptymalizowana pod względem akustycznym. Istotne jest uzyskanie równomiernego rozkładu

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Ul. Jackowskiego 18, Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, Poznań

Ul. Jackowskiego 18, Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, Poznań Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE MIKOŁAJ JAROSZ GRUDZIEŃ, 2015 1. Korytarze i hole 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator

Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga Organizator Główne problemy akustyczne Pogłosowość wnętrz Zasięg dźwięku w budynku Wzmocnienie dźwięku w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 TEMAT System audio-wizualny WERSJA 1.1 AUTOR Paweł Moszczyoski DATA 15.03.2012 Panel dotykowy Hitachi T-19WX 19-calowy

Bardziej szczegółowo

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie Przy ul. Czarnowiejskiej 78

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie Przy ul. Czarnowiejskiej 78 Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie Przy ul. Czarnowiejskiej 78 faza budowlana. Kraków, sierpień 2011 r Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Raport symulacji komputerowej dla. projekt systemu nagłośnieni auli

Raport symulacji komputerowej dla. projekt systemu nagłośnieni auli ZAŁĄCZNIK 1 Raport symulacji komputerowej dla projekt systemu nagłośnieni auli NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy Skalników 6, 59-100 Polkowice INWESTOR: Zespół

Bardziej szczegółowo

100V. Wykonanie Moc znamionowa. Nastawy regulatora. Napięcie zasilania Skuteczność Pasmo przenoszenia. Regulator. Głośnik Wymiary T- 774W 100V

100V. Wykonanie Moc znamionowa. Nastawy regulatora. Napięcie zasilania Skuteczność Pasmo przenoszenia. Regulator. Głośnik Wymiary T- 774W 100V 35 GŁOŚNIKI T- 774H T- 774HW T-774H / T-775H / T-776H Głośniki serii T-774H, T-775H, T-776H to wysokiej klasy, dwudrożne głośniki ITC przeznaczone do montażu na ścianie. Zestawy głośnikowe posiadają indywidualne

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Systemy komunikacji Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.pl Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK zawiera płytkę drukowaną stacji wywoławczej

Bardziej szczegółowo

LS1 OC100E 1 Głośnik wszechkierunkowy

LS1 OC100E 1 Głośnik wszechkierunkowy Systemy komnikacji LS1 OC1E 1 Głośnik wszechkiernkowy LS1 OC1E 1 Głośnik wszechkiernkowy www.boschsecrity.pl Do dżych, wysokich pomieszczeń Opcjonalny wspornik do montaż na stałe Głośnik wysokotonowy z

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign. Oprawa / Fixture BOXSET miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 9 1 8 2 3a 4a 5 6 4b 3b 7 1. Profil BOX-Z / BOX-Z Extrusion 2. Klucz imbusowy

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ

ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ www.avprojekt.com projektowanie i wykonawstwo systemów audiowizualnych, nagłaśniających, DSO dystrybucja, instalacje i programowanie systemów sterowania ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

Mikrofon dynamiczny DM-055. Mikrofon dynamiczny DM-1000. Mikrofony Dynamiczne

Mikrofon dynamiczny DM-055. Mikrofon dynamiczny DM-1000. Mikrofony Dynamiczne Mikrofony Dynamiczne Mikrofon dynamiczny DM-055 Mikrofon estradowy, mowa i śpiew gwint do statywu 16mm (5/8"), śruba połączeniowa 9mm (3/8"), przełącznik ON/OFF :! Frequency range : 50-18,000Hz! Sensitivity

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY JEDNOSTKA WYKONUJĄCA POMIARY: WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak ul. Batalionów Chłopskich 8 61-695

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA " # $! % & # '! $ ( ) *

ZALECENIA  # $! % & # '! $ ( ) * ZALECENIA! " # $ % & # '! $ ( ) * ! Hala sportowa o wymiarach płyty 45,7 m x 32,0 m i kubaturze ok. 20.700 m 3. Wysokość hali od poziomu płyty do blachy trapezowej od ok. 10,25 m do 15,0 m. Ściany murowane

Bardziej szczegółowo

Szerokokątny głośnik sufitowy LC4 Najmniejsze wymiary. Największy zasięg działania.

Szerokokątny głośnik sufitowy LC4 Najmniejsze wymiary. Największy zasięg działania. Szerokokątny głośnik sufitowy LC4 Najmniejsze wymiary. Największy zasięg działania. 2 Szerokokątny głośnik sufitowy LC4 Niewielkie wymiary, wysoka jakość i rewelacyjny zasięg działania Najszerszy na rynku

Bardziej szczegółowo

LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie

LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie Systemy komnikacji LB3-PCx Głośniki wysokiej klasy w obdowie LB3-PCx Głośniki wysokiej klasy w obdowie www.boschsecrity.pl Wysoka jakość odtwarzania mzyki i mowy Odporność na czynniki atmosferyczne i możliwość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W PROGRAMIE EASE 3.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W PROGRAMIE EASE 3. mgr inŝ. Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu PoŜaru i Automatyki PoŜarniczej ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 4 ACTIVE 11SL CHROM P48PU SL mechanizm synchronicznego odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe. Three pole horizontal design fuse switch disconnectors

Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe. Three pole horizontal design fuse switch disconnectors Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe Three pole horizontal design fuse switch disconnectors Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe info info Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE. Pojedyńcza oprawa

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośników, SpeaKa, 2 średniotonowe, 1 średniozakresowy, 1 wysokotonowy, zwrotnica

Zestaw głośników, SpeaKa, 2 średniotonowe, 1 średniozakresowy, 1 wysokotonowy, zwrotnica INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośników, SpeaKa, 2 średniotonowe, 1 średniozakresowy, 1 wysokotonowy, zwrotnica Numer produktu: 300291 Strona 1 z 9 Zastosowanie Zestaw głośników służy do konwertowana elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

LTC 9420 Głowice uchylno-obrotowe do zastosowań zewnętrznych

LTC 9420 Głowice uchylno-obrotowe do zastosowań zewnętrznych Wideo LTC 9420 Głowice chylno-obrotowe do zastosowań LTC 9420 Głowice chylno-obrotowe do zastosowań www.boschsecrity.pl Maksymalne obciążenie: 10 kg Niewielkie rozmiary, zwarta konstrkcja Możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics WL9L-P430 Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics Nazwa modelu > WL9L-P430

Bardziej szczegółowo

Technika nagłaśniania

Technika nagłaśniania Technika nagłaśniania Pomiar parametrów akustycznych Sanner Tomasz Hoffmann Piotr Plan prezentacji Pomiar czasu pogłosu Pomiar rozkładu natężenia dźwięku Pomiar absorpcji Pomiar izolacyjności Czas Pogłosu

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANE GŁOŚNIKI DLA DSO

CERTYFIKOWANE GŁOŚNIKI DLA DSO CERTYFIKOWANE GŁOŚNIKI DLA DSO KATALOG PRODUKTÓW AAT HOLDING S.A. PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA www.aat.pl CERTYFIKOWANE GŁOŚNIKI USP-54 USP-61 OFERTA DŹWIĘKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED. www.klusdesign.eu. www.klusdesign.com

ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED. www.klusdesign.eu. www.klusdesign.com OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED www.klusdesign.eu Headquarter ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.klusdesign.com USA Department ) TEKNIK, LOKOM TEKNIK / TEKUS profil do budowy precyzyjnych gniazd (wpustów), dostosowany

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Pentura Mini LED ultracienka oprawa

Pentura Mini LED ultracienka oprawa Lighting Pentura Mini LED ultracienka oprawa Pentura Mini LED Pentura Mini LED to bardzo cienka oprawa, która dzięki technologii LED, oferuje energooszczędność w połączeniu z doskonałą jakością światła

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

IC Audio MEGA MUSIC. Głośniki sufitowe. DL E /T Głośnik sufitowy. tel. (58)

IC Audio MEGA MUSIC. Głośniki sufitowe. DL E /T Głośnik sufitowy. tel. (58) Głośniki sufitowe 16255 DL 06 130/T Głośnik sufitowy 92 PLN Głośnik sufitowy o mocy 6W przeznaczony do instalacji 100V, odporny na promienie UV i o wysokiej odporności na uderzenia. Głośnik przeznaczony

Bardziej szczegółowo

EDS-205A/208A. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych.

EDS-205A/208A. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych. EDS-205A/208A Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych switch przemysłowy w obudowie aluminiowej przeznaczony do montażu

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Indukcyjne S.A. Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe. One and multi layer air-core inductor with round cross section

Podzespoły Indukcyjne S.A. Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe. One and multi layer air-core inductor with round cross section Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe One and multi layer air-core inductor with round cross section 0 Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe Zastosowania: Cewki indukcyjne

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH dr inż. Witold Mikulski, inż. Izabela Jakubowska wimik@ciop.pl, izjak@ciop.pl Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program edukacyjny i materiały szkoleniowe w zakresie: KSZTAŁTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Czujniki pomieszczeniowe

Czujniki pomieszczeniowe 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Czujniki pomieszczeniowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFA31 Napięcie zasilania 24 V AC / 13,5...3 DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC / 4 20 ma wilgotności względnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych mgr inż. Urszula

Bardziej szczegółowo

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Na podstawie otrzymanych danych architektonicznych stworzono model pomieszczenia. Każdej z narysowanych powierzchni

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

Mikrofon elektretowy ECM-100. Mikrofon elektretowy ECM-150. Mikrofony Elektretowe

Mikrofon elektretowy ECM-100. Mikrofon elektretowy ECM-150. Mikrofony Elektretowe Mikrofony Elektretowe Mikrofon elektretowy ECM-100 Mikrofon jednokierunkowy, do wysokiego poziomu ciśnienia dźwięku ( SPL). Dzięki solidnej budowie odpowiedni szczególnie na estradzie, w orkiestrze itd.,

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ

PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ Piotr Odya PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ ODEON przede wszystkim do dużych pomieszczeń: hale koncertowe i sportowe, terminale lotnicze itp. strona domowa: www.odeon.dk od 2000 sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Stół odciągowy Extraction table. Typ Type

Stół odciągowy Extraction table. Typ Type e Uniwersalny stół odciągowy Standardowo odciąg przez górną część stołu Dostępny w dwóch rozmiarach: głębokość 1000 lub 1250mm Górna część stołu dostarczana z drewnianymi drążkami Wbudowana komora dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

ETNA BOXES DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER. Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA ACCESSORIES

ETNA BOXES DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER. Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA ACCESSORIES Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER BOXES ACCESSORIES ZAWIASY I KLAMRY DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER HINGES AND CLAMPS TGHU - ZAWIASY

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Projekt adaptacji akustycznej sal w Szkole Muzycznej

Projekt adaptacji akustycznej sal w Szkole Muzycznej Projekt adaptacji akustycznej sal w Szkole Muzycznej w Skawinie przy ul. Bukowskiej Wykonał: inż. Paweł Śnieć Kraków, 14.06.2013r. www.colosseum.net.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp Cel wykonania opracowania...3

Bardziej szczegółowo

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny produktów marki High Quality Music - Głośniki - Mikrofony - Wzmacniacze - Akcesoria

Cennik detaliczny produktów marki High Quality Music - Głośniki - Mikrofony - Wzmacniacze - Akcesoria Cennik detaliczny produktów marki High Quality Music - Głośniki - Mikrofony - Wzmacniacze - Akcesoria 1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo