OPERAT AKUSTYCZNY ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT AKUSTYCZNY ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM"

Transkrypt

1 Audio-Com, Projekty i Oprogramowanie Akustyczne Poznań, os. Stefana Batorego 6/ , , NIP: , REGON: OPERAT AKUSTYCZNY ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Opracowanie : dr Piotr Pękala Poznań,

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego opracowania nie może być reprodukowana, streszczana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie graficznej, elektronicznej, mechanicznej, łącznie z fotografowaniem, powielaniem bez uzyskania pisemnej zgody Autora

3 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 1. Wstęp 2. Analiza rozkładu dźwięku w sali bez adaptacji akustycznej 3. Zalecenia adaptacji akustycznej 4. Koncepcja nagłośnienia Sali 5. Ocena skuteczności adaptacji akustycznej i nagłośnienia 6. Załącznik karty katalogowe /13

4 1. Wstęp ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Operat akustyczny przygotowano na zlecenie Pracowni Architektonicznej Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Celem opracowania jest dobór i ocena adaptacji akustycznej oraz koncepcja nagłośnienia konferansjerskiego dla Sali. Do wykonania operatu wykorzystano podkłady architektoniczne w wersji elektronicznej przekazane dnia 8 oraz 15 maja Jako kryteria doboru adaptacji akustycznej i systemu nagłośnienia przyjęto: Uzyskanie optymalnej charakterystyki pogłosowej wnętrza gwarantującej możliwie wysokie obniżenie hałasu pogłosowego we wnętrzu Sali Uzyskanie optymalnej zrozumiałości mowy na obszarze boiska i widowni przy założeniu stosowania nagłośnienia typu konferansjerskiego. Zalecany czas pogłosu dla częstotliwości 500 Hz dla sal sportowych o objętości V m 3 wynosi T P 1.5 s. Dopuszczalne odchylenia od wartości zalecanej przedstawiono na rys.1 poniżej. Zakres tolerancji charakterystyki pogłosu dla pełnej Sali 3.0 czas pogłosu (RT60), s częstotliwość, Hz Rys.1 Dopuszczalny przedział zmienności charakterystyki pogłosu dla sali sportowej o objętości V m /13

5 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Dla sal sportowych wymaga się, aby zrozumiałość mowy wyrażona za pomocą wskaźnika transmisji mowy (ang. Speech Transmission Index) przewyższała wartość 50% dla każdego punktu na widowni i boisku (STI 50%). 2. Analiza rozkładu dźwięku w sali bez adaptacji akustycznej Widok wnętrza sali sportowej w modelu komputerowym przedstawiono na Rys.2 poniżej. Objętość powietrza w sali wynosi V m 3 zaś pole powierzchni wszystkich ścian pomieszczenia (wliczając sufit i podłogę) S m 2 (w tym sufit nad boiskiem S S 800 m 2, boisko S B 800 m 2 i widownia S W 115 m 2 ). Rys.2 Widok wnętrza sali sportowej przy szkole nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim Dla sali sportowej przedstawionej na Rys.2 wykonano symulację charakterystyki pogłosu przy następujących danych wyjściowych (wyniki przedstawiono na Rys.3): boisko - parkiet klepka dębowa na legarach 20 mm z wypełnieniem granulatem styropianowym ściany - tynk gipsowo-wapienny sufit - nad boiskiem i widownią blacha trapezowa /13

6 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM sufit - nad przejściem za widownią płyta G/K siedziska - plastikowe, sportowe, zapełnione widownią w 100% Do wyznaczania STI przyjęto hałas tła na poziomie L A 70 dba. Rys.3 Charakterystyka pogłosowa Sali bez adaptacji akustycznej /13

7 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 3. Zalecenia adaptacji akustycznej Na Rys.4 poniżej przedstawiono zalecana adaptację akustyczną Sali. Do oznaczenia materiałów dźwiękochłonnych wykorzystano następujące symbole: 1. Ecophon SuperG gr.35 mm c.w.k. 200 mm na całej powierzchni sufitu nad boiskiem i widownią. 2. Ecophon SuperG PLUS gr. 40 mm umieszczony za drabinkami gimnastycznymi bezpośrednio na ścianie od poziomu podłogi do wysokości 270 cm nad podłogą 3. Ecophon SuperG PLUS gr. 40 mm umieszczony bezpośrednio na wskazanej ścianie od poziomu podłogi co najmniej do wysokości 200 cm nad podłogą. 4. Absorber płytowy (na ścianie powyżej ustrojów typu 3 ) o następującej konstrukcji (warstwy od ściany masywnej): Ściana masywna Profile drewniane (impregnowane p-poż.) 30x30mm przykręcane do ściany masywnej pionowo w odległości 60 cm od siebie. W przestrzeni pomiędzy profilami drewnianymi wełna mineralna o gęstości kg/m 3. Płyta G/K o grubości 6 mm Rys.4 Zalecane rozmieszczenie materiałów dźwiękochłonnych w sali sportowej /13

8 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Wszystkie podane materiały dźwiękochłonne mogą być zastąpione innymi po wykazaniu, że nie spowoduje to utraty komfortu akustycznego i walorów użytkowych poniżej wartości uzyskanych w niniejszym opracowaniu dla przyjętych rozwiązań. Powyższe dotyczy w szczególności zachowania wysokiej odporności materiałów dźwiękochłonnych na uszkodzenia spowodowane czynnikami mechanicznymi, takimi jak: częste dotykanie, uderzenia piłką, otarcia, itp. Na Rys.5 poniżej przedstawiono charakterystykę pogłosową Sali po zastosowaniu adaptacji akustycznej j.w. Rys.5 Charakterystyka pogłosowa Sali po wykonaniu adaptacji akustycznej 4. Koncepcja nagłośnienia Sali Poniżej zestawiono parametry systemu nagłośnienia, dobrane w celu uzyskania wymaganej zrozumiałości mowy dla obszaru widowni i boiska. Rozmieszczenie punktów głośnikowych pokazano schematycznie na Rys.5 poniżej. System nagłośnienia składa się z dwóch grup głośników wysokonapięciowych (linie 100 V): B i C. Grupę B stanowi 10 głośników tubowych skierowanych na widownię, zaś grupę C 6 pasywnych liniowych macierzy głośnikowych skierowanych na boisko. Na Rys. 6 zastosowano następujące oznaczenia: Id symbol głośnika. Type model głośnika zastosowany do obliczeń akustycznych. Modele głośników podano wyłącznie w celu precyzyjnego określenia ich własności akustycznych, Możliwa jest zamiana podanych modeli (BOSH LBC 3482 dla grupy B oraz BOSH LBC 3200 dla grupy C) dowolnymi innymi o parametrach gwarantujących uzyskanie wymaganego komfortu akustycznego w sali sportowej. W tym /13

9 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM przypadku należy ponownie wykonać wszystkie obliczenia potwierdzające skuteczność doboru parametrów systemu nagłośnienia. Position współrzędne kartezjańskie głośnika w układzie pokazanym na lewejdolnej części Rys.6A. H V Roll orientacja osi głównej promieniowania głośnika odpowiednio względem poziomu, pionu i obrót wokół osi głównej. Lp1m poziom ciśnienia akustycznego dźwięku emitowanego z danego głośnika liczony jako wartość całkowita dla oktawowych pasm częstotliwości o podanych częstotliwościach środkowych, w odległości 1m od głośnika na jego osi głównej promieniowania. Na podstawie tej wartości należy z karty katalogowej głośników (por. Załącznik) odczytać odpowiednią wartość znamionowej mocy elektrycznej, na jaką należy skonfigurować odczepy transformatorów głośnikowych. DI wskaźnik kierunkowości dla kolejnych oktawowych pasm częstotliwości dźwięku /13

10 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Rys.6 Schemat rozmieszczenia głośników w sali sportowej /13

11 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM A B Rys.7 Parametry systemu nagłośnienia w sali sportowej /13

12 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Rys.7 Parametry systemu nagłośnienia w sali sportowej (c.d.) /13

13 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 5. Ocena skuteczności adaptacji akustycznej i nagłośnienia Na Rys.8 Rys.11 zestawiono wyniki symulacji akustycznych rozkładów przestrzennych parametrów SPLdir-A (poziom dźwięku bezpośredniego) SPL-A (poziom dźwięku), STI (wskaźnik transmisji mowy) oraz wskaźnika C-50 (przejrzystość dźwięku) przed i po zastosowaniu adaptacji akustycznej. Rys.8 Zestawienie rozkładu SPLdir-A dla sali przed (część lewa) i po (część prawa) zastosowaniu adaptacji akustycznej Rys.9 Zestawienie rozkładu SPL-A dla sali przed (część lewa) i po (część prawa) zastosowaniu adaptacji akustycznej Rys.10 Zestawienie rozkładu STI sali przed (część lewa) i po (część prawa) zastosowaniu adaptacji akustycznej (kolor czarny oznacza wartości poniżej dopuszczalnego minimum STI=45%) /13

14 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Rys.11 Zestawienie rozkładu C-50 dla sali przed (część lewa) i po (część prawa) zastosowaniu adaptacji akustycznej Po zastosowaniu adaptacji akustycznej oraz dla podanych parametrów systemu nagłośnienia w sali sportowej uzyskano wymagane wartości parametrów rozkładu pola akustycznego na powierzchni widowni oraz na powierzchni boiska. Uzyskana redukcja hałasu pogłosowego w Sali na skutek zastosowanej adaptacji akustycznej wynosi L T 7 db /13

15 ADAPTACJA AKUSTYCZNA I KONCEPCJA NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Załącznik karty katalogowe /13

16 Systemy nagłośnieniowe Głośnik tubowy LBC 3482/00 Technologia bliżej nas Głośnik tubowy LBC 3482/00 Wysoka skuteczność Doskonała reprodukcja mowy Maksymalna moc 37,5 W Miejsce na montaż karty nadzoru poprawności działania linii / głośnika Odporność na wodę i zapylenie zgodnie z IP65 Zgodność z normami EVAC Głośniki tubowe Bosch charakteryzujące się wysoką skutecznością, doskonałą reprodukcją mowy i emisją dźwięku przeznaczone są do szerokiego kręgu zastosowań zewnętrznych. Głośniki te doskonale nadają się do instalacji w obiektach sportowych, parkach, wystawach, fabrykach i basenach pływackich. Model LBC 3482/00 to okrągły głośnik tubowy o mocy 25 W i średnicy tuby 355 mm wykonanej z aluminium. Krawędzie tuby wykończone są profilem z PCV zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi. Głośnik wykonany jest w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). Tuba jest wodoi pyłoszczelna. Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych Głośnik LBC 3482/00 jest przeznaczony do stosowania w dźwiękowych systemach ostrzegawczych i spełnia warunki normy EVAC. Głośnik posiada wbudowane zabezpieczenie, które w przypadku pożaru i uszkodzenia głośnika nie spowoduje awarii w obwodzie, do którego głośnik był dołączony. W ten sposób zostaje zachowana integralność systemu, co zapewnia poprawną pracę pozostałych głośników w innych strefach i dalszą możliwość informowania o rozwoju sytuacji. Głośnik posiada ceramiczny zespół zacisków, bezpiecznik termiczny oraz odporne na wysoką temperaturę okablowanie. Konstrukcja głośnika tubowego umożliwia dołączenie opcjonalnej płyty nadzoru poprawności działania linii / głośnika montowanej na zewnątrz urządzenia. Funkcje Pokrywa tylna głośników wykonana jest z samogasnącego tworzywa ABS (zgodnie z UL 94 V 0). Kabel połączeniowy przeprowadzany jest poprzez przepust kablowy (PG 13.5) w pokrywie tylnej. Drugi otwór w pokrywie (standardowo zasłonięty zaślepką) umożliwia łatwe wykonanie połączenia równoległego. Opisywany zintegrowany głośnik tubowy dostępny jest również jako oddzielna tuba i moduł sterujący (driver), co umożliwia zastosowanie wielu kombinacji połączeń. Bliższe szczegóły znajdują się w odpowiednich kartach katalogowych. Certyfikaty i zgodność ze standardami Wszystkie głośniki firmy Bosch są tak skonstruowane, aby zapewnić nieprzerwaną emisję dźwięku o mocy znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z wymaganiami normy IEC (PHC). Firma Bosch opracowała specjalny test symulujący wystąpienie dodatniego sprzężenia akustycznego (SAFE Simulated Acoustical Feedback Exposure), aby wykazać, że jej głośniki są w stanie emitować bez uszkodzenia przez krótki czas moc dwa razy większą od ich mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodność działania nawet w warunkach ekstremalnych, co daje większe zadowolenie klienta, dłuższy czas życia urządzenia i o wiele mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia lub obniżenia jakości reprodukowanego dźwięku podczas eksploatacji. Standard bezpieczeństwa EN Zgodność z normami EVAC BS 5839 Część 8 Wodo- i pyłoszczelność IEC IP 65

17 2 Głośnik tubowy LBC 3482/00 Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji Prosta regulacja mocy wyjściowej Głośniki tubowe wyposażone są w 3-stykowy zespół zacisków śrubowych (łącznie z uziemieniem). Posiadają one również 3 odczepy na uzwojeniu pierwotnym transformatora, które umożliwiają uzyskanie odpowiednio maksimum, połowy i ćwiartki mocy znamionowej głośnika (czyli co 3 db). Montaż Głośniki tubowe są dostarczane wraz wytrzymałymi wspornikami montażowymi umożliwiającymi takie umocowanie głośnika, że emitowana wiązka dźwięku skierowana będzie w żądanym kierunku. SPL [db] 10 db 90 31, k 4 k 8 k 16 k Częstotliwość [Hz] Pasmo przenoszenia ,6 311,1 424, ,0 95, , ,1 36,0 190, Wymiary 210, Hz 2000 Hz 500 Hz 4000 Hz 1000 Hz 8000 Hz Charakterystyka kierunkowości (pomiar szumem różowym) Zawartość zestawu 1 Wspólny 2 Faza 3 Uziemienie Ilość Element 1 Głośnik tubowy LBC 3482/00 1 Przepust kablowy PG 13.5 (zamocowany) Schemat połączeń

18 3 Głośnik tubowy LBC 3482/00 Dane techniczne Parametry elektryczne Moc maksymalna 37,5 W Moc znamionowa (PHC) 25 W (25 12,5 6,25 W) Poziom ciśnienia akustycznego przy mocy / 1 W (dla 1 khz, 1 m) 121 db / 107 db (SPL) Efektywne pasmo przenoszenia (-10 db) 550 Hz 5 khz Kąt promieniowania (przy 1 khz / 4 khz, -6 db) 70 / 25 Wejściowe napięcie znamionowe 100 V Impedancja znamionowa 400 Ω Parametry mechaniczne Połączenie zespół zacisków śrubowych Średnica kabla 6 mm (min.) 12 mm (maks.) Wymiary długość całkowita 425 mm wylot tuby (średnica) 355 mm Kolor jasnoszary (RAL 7035) Masa 3,6 kg Parametry środowiskowe Temperatura otoczenia C * Dane techniczne zgodnie z IEC Informacje do zamówień Model i opis LBC 3482/00 Głośnik tubowy 25 W, aluminium, okrągły Akcesoria / osprzęt LBC 3472/00 Moduł sterujący (driver) 25 W, 100 V LBC 3478/00 Tuba 14 bez modułu sterującego Aluminium LBC 3479/00 Tuba, 20 bez modułu sterującego Aluminium

19 Communication Systems LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker Extended listening area Excellent intelligibility of speech and music Uniform distribution of natural sound throughout the room Suitable for any small to medium venues, from canteens to meeting rooms Ultra-slim housing Voice evacuation compliant as standard Ideal combination of advanced acoustics and easy application Unrivalled sound quality for its size This loudspeaker, with its good directivity, can handle small and medium indoor environments like congress venues, meeting rooms, showrooms and canteens. The full frequency range of the LBC 3200/00 makes it ideal for speech as well as music reproduction. Its exceptionally narrow housing (only 8 cm wide) means it is extremely unobtrusive. Functions Range of Application The LBC 3200/00 is part of the XLA 3200 (extended Listening Area) range of line array loudspeakers. The positioning of the loudspeaker drivers* has resulted in greatly improved audio directivity. The specially developed high quality drivers enables reproduction of remarkably clear, natural sound which gives excellent intelligibility of both speech and music. Greater coverage is achieved, so more people can be reached with perceptual perfect sound. All the above, makes this small line array loudspeaker very suitable for use in small to medium sized applications. *patent pending Easy Installation Positioning of the loudspeaker drivers in the array generates larger vertical opening angles for high frequencies, so there is less narrow 'beaming' of higher tones. As an example, at 4 khz the vertical opening angle is still 18. Having larger vertical opening angles makes installation easier, as the positioning of the loudspeakers is less critical because they cover a wider area. An extremely wide horizontal opening angle of 130 at 4 khz means that a single loudspeaker can provide natural sound reproduction over an extensive listening area. Suppressed Side Lobes All conventional column loudspeakers produce a main lobe of sound, which is directed at listeners, and a number of unwanted side lobes. The LBC 3200/00 has highly suppressed side lobes in the vertical plane, typically at least 8 db suppression from the 500 Hz octave band at 90, resulting in a much clearer, less 'colored' sound and strongly reduced risks for acoustic feedback. Sound Reproduction The positioning and very high quality of the 2 -inch drivers contribute significantly in making the LBC 3200/00 a very efficient line array. With a sound

20 2 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker pressure level of 106 db at 1 m, at 30 W, loud and clear sound reproduction is possible even at a significant distance from the loudspeaker. The high-quality loudspeaker drivers used in the LBC 3200/00 give excellent, natural sound reproduction of frequencies ranging from 190 Hz to 18 khz. This ensures that all important frequencies for superb speech intelligibility are heard in the listening area. EVAC Compliant The loudspeakers ceramic terminal block, thermal fuse and heat-resistant, high-temperature wiring ensures that, in the event of a fire, damage to the loudspeaker does not result in failure of the circuit to which it is connected. In this way, system integrity is maintained, ensuring loudspeakers within the same loudspeaker zone in other areas can still be used to inform people of the situation. System Overview A wall bracket for mounting the line array onto walls and pillars is standard supplied. This is fully adjustable in two perpendicular planes for accurate positioning. For temporary installations, the LBC 3200/00 may be mounted on a LBC 1259/00 floor stand with an M10 threaded bolt without additional accessories. Detail mounting bracket Mounting bracket (included) with marked angle. Dimensions (in mm) Dimensions (in mm)

21 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker 3 Installation/Configuration Notes Circuit diagram Frequency response Mounted on optional loudspeaker stand (LBC 1259/00) A three-way ceramic terminal block with screw connections suitable for loop-through wiring is located in a compartment at the base of the loudspeaker. There is also a switch which allows the selection of nominal full power (30 W), half power (15 W) or quarter power (7.5 W). The compartment has knock-out slots for accommodating cables. Octave band (Hz) k 2k 4k 8k SPL SPL max Q-factor Hor. angle (deg) Vert. angle (deg) Quick reference table Certifications and Approvals All Bosch loudspeakers are designed to withstand operation at their rated power for 100 hours in accordance with IEC Power Handling Capacity (PHC) standards. These loudspeakers also comply with the Simulated Acoustical Feedback Exposure (SAFE) test, which demonstrates that they can withstand acoustical feedback at full power for short durations. This ensures extra reliability under extreme conditions, leading to higher customer satisfaction, longer operating life and much less chance of failure or performance deterioration. Safety acc. to EN and CE EVAC Compliant BS 5839 part 8 and IEC

22 4 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker

23 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker 5

24 6 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker Parts Included Quantity Component 1 LBC 3200/00 Line Array Loudspeaker 1 Wall Mounting Bracket

25 LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker 7 Technical Specifications Electrical* Maximum Power 45 W Rated Power 30 W ( W) Sound Pressure Level at 30 W/1 W (at 1 khz, 1 m) Effective Frequency Range (-10 db) Opening Angle ( at 1 khz/4 khz, -6 db) 106 db / 91 db (SPL) 190 Hz to 18 khz Horizontal 220 / 130 Vertical 70 / 18 Rated Input Voltage Rated Impedance Mechanical 100 V 333 ohm Connection Dimensions (H x W x D) Color Weight Environmental Ambient Temperature Screw Terminal Block 600 x 80 x 90 mm (23.62 x 3.15 x 3.54 in) Silver 3 kg -25 C to +55 C *) Technical performance data acc. to IEC Ordering Information Model Description LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker for small and medium indoor environments, 30 W Hardware Accessories LBC 1259/00 Loudspeaker Floor-stand Americas: Bosch Security Systems 130 Perinton Parkway Fairport, New York, 14450, USA Phone: Fax: Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box JB Eindhoven, The Netherlands Phone: +31 (0) Fax: +31 (0) Asia-Pacific: Bosch Security Systems Pte Ltd 38C Jalan Pemimpin Singapore Phone: Fax: Represented by Bosch Security Systems, 2005 Data subject to change without notice 12. Dec. 2005

LBC 3482/00 Głośnik tubowy

LBC 3482/00 Głośnik tubowy Systemy komnikacji LBC 3482/ Głośnik tbowy LBC 3482/ Głośnik tbowy www.boschsecrity.pl Wysoka skteczność Doskonała reprodkcja mowy Miejsce na montaż karty nadzor poprawności działania linii / głośnika

Bardziej szczegółowo

LBC 3200/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych

LBC 3200/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych Systemy komunikacji LBC 3200/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych LBC 3200/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych www.boschsecurity.pl u u Rozszerzony obszar odsłuchowy

Bardziej szczegółowo

LBC 34xx/12 Głośniki tubowe

LBC 34xx/12 Głośniki tubowe Systemy komnikacji LBC 4xx/ Głośniki tbowe LBC 4xx/ Głośniki tbowe www.boschsecrity.pl Wysoka sktecz Maksymalna moc 4 W Szeroki kąt Doskonała reprodkcja mowy Prosta reglacja mocy wyjściowej Oferta głośników

Bardziej szczegółowo

LBC 3090/01 Głośnik sufitowy

LBC 3090/01 Głośnik sufitowy Systemy komnikacji LBC 39/1 Głośnik sfitowy LBC 39/1 Głośnik sfitowy www.boschsecrity.pl Przeznaczony do odtwarzania mowy i mzyki Zwiększona skteczność Płaski montaż w sfitach podwieszanych Łatwość montaż

Bardziej szczegółowo

Seria sufitowych głośników modułowych LC1

Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Systemy komunikacji Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Seria sufitowych głośników modułowych LC1 www.boschsecurity.pl u Doskonała reprodukcja mowy i muzyki u Łatwy montaż dzięki osłonom tych samych

Bardziej szczegółowo

Seria sufitowych głośników modułowych LC1

Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Systemy komunikacji Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Seria sufitowych głośników modułowych LC1 www.boschsecurity.pl u Doskonała reprodukcja mowy i muzyki u Łatwy montaż dzięki osłonom tych samych

Bardziej szczegółowo

Seria sufitowych głośników modułowych LC1

Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Systemy komunikacji Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Seria sufitowych głośników modułowych LC1 Doskonała reprodukcja mowy i muzyki Łatwy montaż dzięki osłonom tych samych rozmiarów i kompletnemu

Bardziej szczegółowo

LLBC 3210/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

LLBC 3210/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Systemy komnikacji LLBC 3210/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych LLBC 3210/00 Liniowa matryca głośnikowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych www.boschsecrity.pl

Bardziej szczegółowo

LBC 3011/x1 Głośniki panelowe

LBC 3011/x1 Głośniki panelowe Systemy komnikacji LBC 11/x1 Głośniki panelowe LBC 11/x1 Głośniki panelowe www.boschsecrity.pl Wysoka jakość odtwarzania mowy i mzyki System dwdrożny Prosta reglacja poziom mocy wyjściowej Montaż płaski

Bardziej szczegółowo

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA MODELU AKUSTYCZENEGO TEATRU 3. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator

Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga Organizator Główne problemy akustyczne Pogłosowość wnętrz Zasięg dźwięku w budynku Wzmocnienie dźwięku w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 TEMAT System audio-wizualny WERSJA 1.1 AUTOR Paweł Moszczyoski DATA 15.03.2012 Panel dotykowy Hitachi T-19WX 19-calowy

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign. Oprawa / Fixture BOXSET miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 9 1 8 2 3a 4a 5 6 4b 3b 7 1. Profil BOX-Z / BOX-Z Extrusion 2. Klucz imbusowy

Bardziej szczegółowo

Mikrofon dynamiczny DM-055. Mikrofon dynamiczny DM-1000. Mikrofony Dynamiczne

Mikrofon dynamiczny DM-055. Mikrofon dynamiczny DM-1000. Mikrofony Dynamiczne Mikrofony Dynamiczne Mikrofon dynamiczny DM-055 Mikrofon estradowy, mowa i śpiew gwint do statywu 16mm (5/8"), śruba połączeniowa 9mm (3/8"), przełącznik ON/OFF :! Frequency range : 50-18,000Hz! Sensitivity

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY JEDNOSTKA WYKONUJĄCA POMIARY: WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak ul. Batalionów Chłopskich 8 61-695

Bardziej szczegółowo

Szerokokątny głośnik sufitowy LC4 Najmniejsze wymiary. Największy zasięg działania.

Szerokokątny głośnik sufitowy LC4 Najmniejsze wymiary. Największy zasięg działania. Szerokokątny głośnik sufitowy LC4 Najmniejsze wymiary. Największy zasięg działania. 2 Szerokokątny głośnik sufitowy LC4 Niewielkie wymiary, wysoka jakość i rewelacyjny zasięg działania Najszerszy na rynku

Bardziej szczegółowo

LTC 9420 Głowice uchylno-obrotowe do zastosowań zewnętrznych

LTC 9420 Głowice uchylno-obrotowe do zastosowań zewnętrznych Wideo LTC 9420 Głowice chylno-obrotowe do zastosowań LTC 9420 Głowice chylno-obrotowe do zastosowań www.boschsecrity.pl Maksymalne obciążenie: 10 kg Niewielkie rozmiary, zwarta konstrkcja Możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie

LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie Systemy komnikacji LB3-PCx Głośniki wysokiej klasy w obdowie LB3-PCx Głośniki wysokiej klasy w obdowie www.boschsecrity.pl Wysoka jakość odtwarzania mzyki i mowy Odporność na czynniki atmosferyczne i możliwość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W PROGRAMIE EASE 3.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W PROGRAMIE EASE 3. mgr inŝ. Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu PoŜaru i Automatyki PoŜarniczej ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics WL9L-P430 Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics Nazwa modelu > WL9L-P430

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED. www.klusdesign.eu. www.klusdesign.com

ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED. www.klusdesign.eu. www.klusdesign.com OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED www.klusdesign.eu Headquarter ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.klusdesign.com USA Department ) TEKNIK, LOKOM TEKNIK / TEKUS profil do budowy precyzyjnych gniazd (wpustów), dostosowany

Bardziej szczegółowo

Czujniki pomieszczeniowe

Czujniki pomieszczeniowe 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Czujniki pomieszczeniowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFA31 Napięcie zasilania 24 V AC / 13,5...3 DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC / 4 20 ma wilgotności względnej

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

Mikrofon elektretowy ECM-100. Mikrofon elektretowy ECM-150. Mikrofony Elektretowe

Mikrofon elektretowy ECM-100. Mikrofon elektretowy ECM-150. Mikrofony Elektretowe Mikrofony Elektretowe Mikrofon elektretowy ECM-100 Mikrofon jednokierunkowy, do wysokiego poziomu ciśnienia dźwięku ( SPL). Dzięki solidnej budowie odpowiedni szczególnie na estradzie, w orkiestrze itd.,

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ

PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ Piotr Odya PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ ODEON przede wszystkim do dużych pomieszczeń: hale koncertowe i sportowe, terminale lotnicze itp. strona domowa: www.odeon.dk od 2000 sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Na podstawie otrzymanych danych architektonicznych stworzono model pomieszczenia. Każdej z narysowanych powierzchni

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH dr inż. Witold Mikulski, inż. Izabela Jakubowska wimik@ciop.pl, izjak@ciop.pl Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program edukacyjny i materiały szkoleniowe w zakresie: KSZTAŁTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TB10 - System Box DOŻYWOTNIA GWARANCJA

TB10 - System Box DOŻYWOTNIA GWARANCJA TB10 - System Box DOŻYWOTNIA GWARANCJA TB10 - System Box AKCESORIA MEBLOWE TB10 - System Box Nowoczesny system do zabudowy szuflad. Prowadnice z funkcją miękkiego domyku gwarantują cichą i bezpieczną pracę.

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Do it yourself

Zrób to sam. Do it yourself Zrób to sam Do it yourself Zrób to sam Płyty wielokomorowe Doświetla dachowe U-Panele Zrób to sam Panele Dzięki zakończonej zamkiem typu pióro-wpust krawędzi panelu, możliwe jest stworzenie ściany lub

Bardziej szczegółowo

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS 100 200 300 40 80 120 160 100 200 300 VIP bezpośredni i bezpośrednio-pośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej oraz rastrów aluminiowych. montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM www.morad.pl www.morad.eu SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM M-SLDS M-SLDS100B-1 System drzwi przesuwnych Rolki drzwi przesuwnych Sliding door rollers

Bardziej szczegółowo

Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej

Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ

Bardziej szczegółowo

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air 5/9/PL/10 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ RN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary 4 Dane aerodynamiczne i akustyczne Szybki dobór 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe Thermocassette Thermocassette 3 6 0,8 m 0,8 m Minimalne odległości montażowe Minimalne odległości [mm] Sufit 80 Ściana, długi bok urządzenia 50 Ściana, krótki bok urządzenia 50 Przeszkoda 500 Podłoga 1800

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED ARCHITECTURAL LED FIXTURES

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED ARCHITECTURAL LED FIXTURES ) TEKNIK, LOKOM TEKNIK / TEKUS profil do budowy precyzyjnych gniazd (wpustów), dostosowany do montażu razem z konstrukcjami stropów i ścian kartonowo-gipsowych.

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła WT12L-2B550A02 Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła Nazwa modelu > WT12L-2B550A02

Bardziej szczegółowo

Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard

Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard KATALOG ONLINE www.mysick.com Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard C20E-165304A12, C20S-165104A12 Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard Odbiornik Nazwa modelu > C20E-165304A12 Numer części > 1016614 Nadajnik

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

M-815 Pyłoszczelne gniazdo rygla Dust - proof keeper M-822 M-823. System okuć do drzwi i ścianek Swing door and glass wall system

M-815 Pyłoszczelne gniazdo rygla Dust - proof keeper M-822 M-823. System okuć do drzwi i ścianek Swing door and glass wall system M-815 Pyłoszczelne gniazdo rygla Dust - proof keeper M-822 Zamek centralny z wkładką patentową Security centre lock with cylinder M-823 Puszka z gniazdem rygla do zamka centr. Strike patch for centre lock

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA Opracował: Maciej Barański Spis treści 1. Wstęp 3 2. Projekt Technologiczny 3 3. Program Pomieszczenia 3 4. Analizy akustyczne 3 5. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 3 4 ACTIVE 11SL CHROM P48 PU SL mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska/oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE 31 61 PŁYTA AKUSTYCZNA WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE dobre możliwości tłumienia dźwięku bogata różnorodność profili ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Szafki ARCA NOWOŚĆ Wytrzymałe szafki poliwęglanowe Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Nowość! Fibox ARCA Fibox ARCA - Szafki poliwęglanowe do stosowania w trudnych warunkach Poliwęglan Szafki wykonane

Bardziej szczegółowo

83 mm 93 mm 52 mm 55 mm 83 mm 93 mm. 98.2 g 117.6 g 30 szt. 26 szt.

83 mm 93 mm 52 mm 55 mm 83 mm 93 mm. 98.2 g 117.6 g 30 szt. 26 szt. Puszki elektroinstalacyjne naścienne Seria profesjonalna bezhalogenowa, samogasnąca IP 55 Electrical installations boxes Superficial boxes Non-halogen, unflamed professional series IP 55 6.3 IP55 N80x80

Bardziej szczegółowo

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i Wrocław kwiecień 21 4SOUND Parametry akustyczne 4SOUND ul Klecińska 123 54-413 Wrocław info@4soundpl www4soundpl l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i tel +48 53 127 733 lub 71 79 85 746 NIP: 811-155-48-81

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres:

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części: Zadanie 1: Dostawa systemów

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90

Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90 Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90 Kompletne, małe nagłośnienie do sal szkoleniowych i konferencyjnych, również z prezentacją wideo. Ten zestaw stanowi bazę, którą dalej rozbudowujemy o mikrofony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project MTB-SYSTEM ŁĘKI 180C, 32-425 TRZEMEŚNIA, www.mtb-system.pl 2015r. 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt systemu elektroakustycznego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. OccuSwitch DALI

Opis produktu. OccuSwitch DALI Opis produktu OccuSwitch DALI Zintegrowany czujnik i sterownik uwzględniający obecność i natężenie światła dziennego oraz dający się lokalnie regulować Może sterować maksymalnie 15 oprawami DALI Łatwe

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

SOUND & SPACE Robert Lebioda 60-682 Poznań, ul. W. Biegańskiego 61A. Tarnowskie Centrum Kultury 33-100 Tarnów, ul. Staszica 4

SOUND & SPACE Robert Lebioda 60-682 Poznań, ul. W. Biegańskiego 61A. Tarnowskie Centrum Kultury 33-100 Tarnów, ul. Staszica 4 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I AKUSTYKI, ROBERT LEBIODA 60-68 POZNAŃ Ul. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel.: (061) 80-558, Fax. (061) 856-57 NIP 614-16-64-30 MODERNIZACJA SALI WIELOFUNKCYJNEJ KINA MARZENIE W TARNOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

η 86-95% Robust luminaire, IP23 for T5 and T8 tubes made of galvanized steel.

η 86-95% Robust luminaire, IP23 for T5 and T8 tubes made of galvanized steel. η 86-95% Wytrzymała oprawa przemysłowa, IP23 z blachy stalowej ocynkowanej na świetlówki T5 i. Wielopozycyjny i łatwy system montażu źródła światła w uniwersalnym zakończeniu oprawy (end-capie) z tworzywa

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY OSPRZĘT PODTYNKOWY

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY OSPRZĘT PODTYNKOWY OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY OSPRZĘT PODTYNKOWY ŁĄCZNIKI QUATTRO System Gniazda i łączniki podtynkowe QUATTRO System Sockets and switches flush mounted QUATTRO System Łączniki: 10A/250V~ Samozaciski Gniazda:

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Przeznaczony do stosowania w halach sportowych innych pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko oddziaływania mechanicznego. Ecophon Super G Plus A ma solidną konstrukcję nośną

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo