Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL"

Transkrypt

1 Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 15 VIII 1959 w Nowym Sączu; 1979 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie; 1985 uzyskał magisterium z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy Ideał chrześcijanina w De officiis ministrorum Świętego Ambrożego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kanii; po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz i katecheta szkół średnich w Tarnowie i Nowym Sączu; 1992 rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu katechetyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; 1996 doktoryzował się na podstawie rozprawy Katechizacja w diecezji tarnowskiej w okresie posługi biskupiej Jerzego Ablewicza , napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. M. Majewskiego; pracował w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, gdzie prowadził wykłady, ćwiczenia oraz seminarium naukowe z katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym oraz wykłady w Instytucie Teologicznym; równocześnie był zatrudniony w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na stanowisku referenta odpowiedzialnego za sprawy kadrowe i formację stałą katechetów świeckich; pełnił także funkcję diecezjalnego wizytatora nauki religii; był Diecezjalnym Duszpasterzem Nauczycieli i Wychowawców oraz asystentem diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z siedzibą w Tarnowie; od 1999 należy do Diecezjalnej Rady do spraw Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej; 2000 rozpoczął pracę w Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, gdzie m.in. prowadzi zajęcia z dydaktyki szczegółowej i przygotowania pedagogicznego oraz wykłady dla doktorantów; wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie oraz okresowo na Słowacji Trnavska Univerzita v Trnave, Fakulta Humanistyki oraz Univerzita Ružomberok; prowadzi zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie; 2002 został mianowany rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; od 2003 organizuje sympozja dla Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy), m.in. dla katechetów pracujących przy polskich misjach katolickich w Niemczech i Holandii; na zlecenie Delegatur der Deutschen Bischofskonferenz für die polnischsprachige Seelsorge in Deutschland Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech przygotował Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii Świętej (Hannover

2 2 Instytut Teologii Pastoralnej 2006); 2006 habilitował się na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy Katecheza maryjna w Polsce w latach ; od 2007 jest kierownikiem Katedry Katechetyki Fundamentalnej KUL. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się: recepcja Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie polskiej, historia katechezy parafialnej w Polsce, podstawowe źródła katechezy, utrzymanie dyscypliny i ładu w katechezie, dydaktyka szczegółowa, katecheza inicjacyjna oraz katecheza maryjna w Polsce. Publikacje Druki zwarte: 1. Katechizacja w diecezji tarnowskiej Tarnów 2000 ss. 317 [rozprawa doktorska]. 2. Katecheza maryjna w Polsce w latach Lublin 2006 ss. 446 [rozprawa habilitacyjna]. Prace redaktorskie: 1. W duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i w życiu. Red. Cz. Noworolnik, M. Zając. Tarnów 1997 ss. 311 (tłumaczenie na język słowacki: Katechizmus Katolickiej Cirkvi w päťdesiatich témach. Preklad a redakčná úprava J. Jurko a kolektiv. Bardejow 1998 ss. 292). 2. Opowieść o Zbawicielu. Pomoce katechetyczne. Red. M. Zając. Lublin 2005 ss Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych. Red. M. Zając. Tarnów 2000 ss. 68. Wydawnictwa podręcznikowe: 1. Katechezy o błogosławionej Kindze. Red. M. Zając. Tarnów 1999 ss Begegnung mit Jesus. Spotkanie z Jezusem. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii Świętej. Hannover 2006 [współautor: S. Budyn, A. Kiciński]. Przygotowany na zlecenie Delegatur der Deutschen Bischofskonferenz für die polnischsprachige Seelsorge in Deutschland. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. 3. Spotkanie z Jezusem. Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców. Hannover 2006 [współautor: A. Kiciński, Z. Barciński]. Artykuły naukowe: 1. Pielgrzymka papieska w nurcie katechezy okazjonalnej w Kościele tarnowskim. Tarnowskie Studia Teologiczne 18:1999 cz. 2 s Katecheta w społeczeństwie pluralistycznym. W: W poszukiwaniu kształtu katechezy. Red. B. Klaus. Tarnów 2000 s Troska arcybiskupa Jerzego Ablewicza o duszpasterstwo katechetyczne w Kościele partykularnym. W: Świadek wierny. Red. J. Stala. Tarnów 2000 s Ocenianie testem wyborów. W: Ocena w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2001 s

3 Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL 3 5. Wrażliwość na znaki czasu. W: Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do praktyk chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millenno ineunte. Red. J. Królikowski, J. Stala. Katowice 2001 s Droga katechezy do szkoły. W: Droga jako przestrzeń ludzka. Red. A. Drożdż, G. Witaszek. Lublin 2002 s Ocena szkolna a dialog katechetyczny. W: Katecheza dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s Praktyka katechizacji. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin 2002 s Rola podręcznika w wychowaniu do modlitwy na przykładzie katechizmu Wędrowanie z Bogiem. W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2002 s Wymiar eklezjalny katechezy. W: Katechetyka materialna. Red. J. Stala. Tarnów 2002 s Agresja wśród młodzieży jako problem katechetyczny. W: Katecheza młodzieży. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2003 s Katecheza parafialna. W: Wybrane zagadnienia katechetyki. Red. J. Stala. Tarnów 2003 s Katecheza przed wizytacją kanoniczną parafii. W: Przekonania i odpowiedzialność. Red. A. Drożdż, M. Drożdż. Kielce 2003 s Tradycja źródłem katechezy. Roczniki Teologiczne 50:2003 z. 6 s Biblijne inspiracje katechezy szkolnej. Tarnowskie Studia Teologiczne 23:2004 s Cele katechetyczne. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak [i in.]. Opole 2004 s Dekada polskiego wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Próba oceny konsekwencji dla katechezy. Roczniki Teologiczne 51:2004 z. 6 s Katechizm Kościoła Katolickiego. Wzorcowy tekst katechezy odnowionej u źródeł wiary. Teologiczne Studia Siedleckie 1:2004 s Odpowiedzialne oswajanie wirtualnego systemu uczestnictwa w realizacji katechezy. W: Środki audiowizualne w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2004 s Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Roczniki Teologiczne 52:2005 z. 6 s Parafia miejscem katechezy. W: Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2005 s Unikanie konfrontacji w wychowaniu toksycznych gimnazjalistów. W: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2005 s Inspiracje metodyczne zmierzające do pogłębienia katechezy pierwszokomunijnej. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin 2006 s Katechetyka w procesie kształcenia kaznodziejów. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin 2006 s Wzory osobowe ojca i ich wpływ na wychowanie katechizowanych. W: Człowiek między losem a wyborem. Red. M. Drożdż. Tarnów 2006 s Inicjacja chrześcijańska w świetle Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii.

4 4 Instytut Teologii Pastoralnej W: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym. Red. K. Kantowski. Szczecin 2007 s Katechetyka a historia Kościoła. W: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A. Kiciński. Poznań 2007 s Maryja. Matka nadziei i mistrzyni posługi pasterskiej biskupa. W: Przebóstwiać to co ludzkie. Red. S. Sojka, J. Stala. Tarnów 2007 s Przeobrażenia statusu i roli ojca w rodzinie a formacja współczesnych katechizowanych. Roczniki Teologiczne 54:2007 z. 6 s Sakramentalne aktualizowanie istoty Kościoła w decydujących sytuacjach życia katechizowanych. W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwińska. Lublin 2007 s Wychowanie maryjne w katechezie. Katecheta 51:2007 nr 5 s Wychowanie patriotyczne na katechezie w gimnazjum. W: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Cz. I. Wychowanie ogólne. Red. J. Stala. Tarnów 2007 s Hasła leksykograficzne: 1. Józef Stala. W: Słownik katechetyków polskich. Red. R Czekalski. Warszawa 2003 s Programy katechetyczne. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s Katechezy: 1. Wierzę w Jezusa Chrystusa, który nauczył mnie ewangelicznej drogi życia. W: Katechizm bierzmowanych. Red. B. Klaus. Tarnów 1997 s Czas żniwa. W: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 1999 s Czas żniwa. W: Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 1999 s Ostateczne powołanie. W: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 1999 s Ostateczne powołanie. W: Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 1999 s Powołani do zmartwychwstania. W: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 1999 s Powołani do zmartwychwstania. W: Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 1999 s Dekalog i wolność. W: Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 2000 s Dekalog i wolność. W: Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 2000 s Ekumeniczne znaczenie Wielkiego Jubileuszu Odkupienia. W: Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych. Red. M. Zając. Tarnów 2000 s Moje przygotowanie do peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W: Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych. Red. M. Zając. Tarnów 2000 s

5 Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL Trynitarny wymiar Wielkiego Jubileuszu Odkupienia. W: Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych. Red. M. Zając. Tarnów 2000 s W imieniu Boga. W: Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 2000 s W imieniu Boga. W: Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 2000 s Nowy człowiek. W: Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 2001 s Nowy człowiek. W: Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 2001 s Wiara, nadzieja i miłość. W: Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 2001 s Wiara, nadzieja i miłość. W: Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków 2001 s Czas żniwa. W: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. W drodze do Emaus. Red. Z. Marek. Kraków 2004 s Powołani do zmartwychwstania. W: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek. Kraków 2004 s Opowieść o Zbawicielu. Pomoce katechetyczne. Prezentacja multimedialna na płycie CD. Projekt M. Zając. Lublin 2005 [z płytą CD]. Artykuły popularnonaukowe: 1. Katechizm Kościoła Katolickiego w duszpasterstwie. Currenda 148:1998 nr 2 s Bóg ponad wszystko. Katecheta 6:1999 s Wychowanie eucharystyczne dziecka przygotowującego się do I Spowiedzi i Komunii świętej. Currenda 155:2005 nr 3 s Nauczanie religii w wielokulturowym społeczeństwie europejskim. Przegląd Uniwersytecki 108:2007 nr 4 s. 24 [współautor: P. Mąkosa]. Publikacje Artykuły: 1. Zając, M. (Red.): Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Lublin 2009 ss Zając, M. (Red.): Katecheza dzieci. Lublin 2009 ss Zając, M. (Red.): Spotkanie z Jezusem. Katowice 2009 ss. 30 [CD-ROM]. Artykuły: 1. Zając, M.: Elementy maryjne w katechezie młodzieży. W: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki (Red. A. Offmański). Szczecin 2008 s

6 6 Instytut Teologii Pastoralnej 2. Zając, M.: Katechizacja z paradygmatem ewangelicznym. W: Obecność Biblii w katechezie (Red. H. Słotwińska). Lublin 2008 s Zając, M.: Mesologia. W: Encyklopedia katolicka. T. XII. Lublin 2008 kol Zając, M.: Od przemawiania Boga do mówienia o Bogu. Refleksje z teologii katechezy. Roczniki Teologiczne 55:2008 z. 6 s Zając, M., Mąkosa, P.: Nauczanie religii w wielokulturowym społeczeństwie europejskim. Przegląd Uniwersytecki 108:2008 z. 4 s Zając, M.: Budowanie patriotyzmu przez działalność katechetyczną. W: W służbie piękna. Lublin 2009 ss Zając, M.: Formacja duchowa katechetów świeckich. W: Formacja katechetów świeckich. Kraków 2009 ss Zając, M.: Funkcje podręczników katechetycznych i ich modele. W: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy. Lublin 2009 ss Zając, M.: How Teachers in Europe Teach Religion: An International Empirical Study. Hans-Georg Ziebertz, Ulrich Riegel (Eds.). Berlin Katecheta 53:2009 z. 12 s Zając, M.: Idea Królestwa Bożego w nauczaniu katechetycznym. W: Scripturae Lumen. Ewangelia o Królestwie. Lublin 2009 ss Zając, M.: Ks. Franciszek Blachnicki ( ). W: 50 lat Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin 2009 ss Zając, M.: O wielkich postanowieniach małego dziecka w przygotowaniu do I Komunii Świętej. W: O wielkich postanowieniach małego dziecka. Warszawa 2009 ss Zając, M.: Reewangelizacja skutecznym antidotum w duszpasterstwie Europy zachodniej. W: Europa dla Chrystusa Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej. Kraków 2009 ss Zając, M.: Wprowadzenie. W: Katecheza dzieci. Lublin 2009 ss Zając, M.: Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji religijnej dorosłych. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 1:2009 s Zając, M.: Wychowanie do wspólnoty w wielokulturowej Europie. W: Kościół Communio jako podmiot i środowiska współczesnej katechezy. Szczecin 2009 ss Zając, M., Mąkosa, P.: Poland: Faithfulness to God and to People. W: How Teachers in Europe Teach Religion. Berlin 2009 ss Zając, M.: Ewangelizacja budzeniem zaufania do Słowa Bożego. W: Katecheza ewangelizacyjna. Lublin: Polihymnia 2010 s Zając, M.: Nowa Ewangelizacja. W: Encyklopedia katolicka. T. XIV. Lublin: TN KUL 2010 kol Zając, M.: (R)ewolucja myślenia o katechezie w szkole. W: Katecheza w szkole współczesnej. Lublin: Polihymnia 2010 s Zając, M.: Rodzina polska jako środowisko katechezy maryjnej. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 2(57):2010 s Zając, M.: Tożsamość katechety dziś zagrodzenia i wyzwania. W: Misja Świętego Pawła trwa. T. IX. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010 s

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny)

D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny) D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny) Parafia pw.... w (miejscowość):... Dekanat:... Proboszcz parafii:... Dane kontaktowe:..... Katecheci

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Helena Słotwińska

Prof. dr hab. Helena Słotwińska Prof. dr hab. Helena Słotwińska Biogram naukowy Urodzona 22 III 1969 w Jarosławiu; 1988-93 studiowała na Wydziale Teologii KUL; 1993 uzyskała Dyplom Studium Pedagogicznego KUL; kontynuowała studia specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I PEDAGOGIKA jako nauka i JEJ podstawy Rozdział I Pedagogika geneza i rozwój 25 1. Pojęcie pedagogiki jako nauki 25 1.1. Pojęcia pedagogiki w świetle literatury

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Tadeusz Michalik

Ks. dr Tadeusz Michalik Ks. dr Tadeusz Michalik Kapłan diecezji tarnowskiej, doktor teologii w zakresie katechetyki. od sierpnia 2008 roku - pracownik wydziału katechetycznego kurii diecezjalnej w Tarnowie i wizytator diecezjalny

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB Biogram naukowy

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB Biogram naukowy Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB Biogram naukowy Urodzony 17 VI 1936 w Łętowni koło Przemyśla; 1953-1959 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; po nowicjacie odbył praktykę pedagogiczną;

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Marian Pokrywka

Ks. dr Marian Pokrywka Ks. dr Marian Pokrywka Biogram naukowy Urodzony 10 II 1965 Tomaszowie Lubelskim; 1984 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie; 1990 uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA PROF. DR HAB. HALINY WROŃSKIEJ CMW

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA PROF. DR HAB. HALINY WROŃSKIEJ CMW ROCZNIKI PASTORALNO-KATECHETYCZNE Tom 3 (58) 2011 KS. ANDRZEJ KICIŃSKI * ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA PROF. DR HAB. HALINY WROŃSKIEJ CMW I. BIOGRAFIA NAUKOWA Halina Wrońska urodziła się 23 października

Bardziej szczegółowo

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Tarnów, 6 maja 2014 r. Nasz znak: OF.I-3.3/40/14 DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Niniejszym zatwierdzam na terenie diecezji tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA

TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA ORAZ TEOLOGIA TURYSTYKA RELIGIJNA INFORMACJE PRZEDMIOTACH SEKCYJNYCH (w porządku alfabetycznym) WZÓR tscnr. Nazwa przedmiotu ew. a/b (t teologia, s teologia katechetyczno-pastoralna

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Tadeusz Zadykowicz

Ks. dr Tadeusz Zadykowicz Ks. dr Tadeusz Zadykowicz Biogram naukowy W 1988-94 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku; magisterium uzyskał na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy Ideowe

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Paweł Mąkosa

Ks. dr hab. Paweł Mąkosa Ks. dr hab. Paweł Mąkosa Biogram naukowy Urodzony 24 VII 1971 w Radomiu; studia filozoficzno-teologiczne w Radomiu ukończył obroną pracy magisterskiej Idea życia wiecznego w Psalmach napisanej pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL

Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 30 IX 1956 w Puławach; 1975 rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie; 1981 otrzymał święcenia kapłańskie oraz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy.

A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. Spis treści: Wykaz skrótów 13 A. Draguła, Wprowadzenie 15 Część I. Wspólnota jako zasada działania Kościoła. A. Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum 75 Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/1-11 zgodnego z programem nauczania nr

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s Instrukcja o Przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004. Rzeszów 2004 s. 255-258. W trosce o realizację wskazań II Synodu Plenarnego oraz Dyrektorium Duszpasterstwa

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel Biogram naukowy Urodzony 03 I 1969 w Świeciu; 1988 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Peplinie; 1994 uzyskał tytuł magistra w Akademii

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA Wydział Wychowania Katolickiego ul. Papieża Pawła VI 4 71-459 Szczecin tel. 091/454-22-92 fax. 091/453-69-08 e-mail: wwk@kuria.pl www.wwk.szczecin.kuria.pl Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Teologia dogmatyczna

Teologia dogmatyczna Nazwa Język * *), w tym Teologia dogmatyczna SPKP_W1; SPKP_W7 SPKP_U1; SPKP_U6 SPKP_K7; SPKP_K11 pierwszy akademickiego (wykład) oraz praca własna słuchacza (lektura) wykład: 15; ćwiczenia: 10 5 wykład,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PROF. DRA HAB. ZBIGNIEWA MARKA 1 ZA LATA 1976-2006

WYKAZ PUBLIKACJI PROF. DRA HAB. ZBIGNIEWA MARKA 1 ZA LATA 1976-2006 11 WYKAZ PUBLIKACJI PROF. DRA HAB. ZBIGNIEWA MARKA 1 ZA LATA 1976-2006 1976 rok Współautorstwo katechez w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, cz. I, W Chrystusie jesteśmy ludem Bożym,

Bardziej szczegółowo

Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1

Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1 Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1 Wprowadzenie W roku jubileuszu 200-lecia powstania diecezji dnia 3 marca

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie sakramentów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Przyjmowanie sakramentów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną Przyjmowanie sakramentów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną Paweł VI w adhortacji Evangelii nuntiandi uwypuklił powszechność ostatnich słów Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Bardziej szczegółowo

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania Program przygotowania do sakramentu bierzmowania Wstęp Troska o katechezę należy do wszystkich członków Kościoła. Na pierwszym miejscu rodzice mają obowiązek formować dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej Wprowadzenie U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

9 WPROWADZENIE Kościół, świadomy swego posłannictwa głoszenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu, stara się to zadanie wypełniać wszystkimi dostępnymi mu sposobami. Ten proces, którego istotnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

Studium Wiary i Szkoła Katechetów Parafialnych

Studium Wiary i Szkoła Katechetów Parafialnych Studium Wiary i Szkoła Katechetów Parafialnych zaproszenie i podstawowe informacje Idea Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a zwłaszcza osoby już posługujące w parafiach

Bardziej szczegółowo

HOSPITACJA PRACY KATECHETY

HOSPITACJA PRACY KATECHETY KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ KATECHETYCZNY HOSPITACJA PRACY KATECHETY Na pytania odpowiadają wszyscy katecheci księża / siostry zakonne / katecheci świeccy zatrudnieni w parafii, w której odbywa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z

BIBLIOGRAFIA. stan z Ks. dr Grzegorz Noszczyk BIBLIOGRAFIA stan z 06.2013 Druki zwarte: Kryzys zachodniego modelu państwa opiekuńczego jako wyzwanie dla katolickiej myśli i akcji społecznej, Kraków 1998, ss. 209. Naród i państwo

Bardziej szczegółowo

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2010/2011

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2010/2011 Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2010/2011 Hasło: We wspólnocie z Bogiem Motto biblijne: Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was (J 15, 1.4) Kierunki działania przygotowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

Duszpasterze. Proboszcz: Ksiądz prałat Jerzy Kalinka r. z dniem 1 sierpnia objął urząd Proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Górznie.

Duszpasterze. Proboszcz: Ksiądz prałat Jerzy Kalinka r. z dniem 1 sierpnia objął urząd Proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Górznie. Duszpasterze Proboszcz: Ksiądz prałat Jerzy Kalinka - 01.08.2014r. z dniem 1 sierpnia objął urząd Proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Górznie. Wikariusz: Ksiądz Paweł Wysokiński - wikariusz - 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, przy obchodach którego 28 lipca 2016

Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, przy obchodach którego 28 lipca 2016 Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, przy obchodach którego 28 lipca 2016 roku brał czynny udział papież Franciszek, stał się ważnym wydarzeniem w dziejach narodu i Kościoła. Na jego znaczenie wpłynęły

Bardziej szczegółowo

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R.

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R. POROZUMIENIE POMIĘDZY KONFERENCJĄ EPISKOPATU POLSKI ORAZ MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCCH WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI RELIGII - ZESTAWIENIE TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNE W ŁOMŻY

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNE W ŁOMŻY KS. STANISŁAW DZIEKOŃSKI Studia Teologiczne Biał., Droh., Łom. 21(2003) SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNE W ŁOMŻY 10 maja 2003 r. w Łomży odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej

Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ 1. Katecheza, jako jedna z istotnych form posługi słowa w Kościele, stanowi zawsze aktualny i doniosły problem życia Kościoła, który wciąż na

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu religijnego (11-R2S-12-r2_13) 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga.

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga. Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERIAŁU W KLASACH II LO I. NA POCZATKU BÓG STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ I MIESIĄC TEMAT.Bóg stwarza LICZBA GODZIN TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY drogi

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA JAKO KATEGORIA BADAWCZA WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHETYCE

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA JAKO KATEGORIA BADAWCZA WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHETYCE 78 ANNA ZELLMA Studia Pastoralne 2008, nr 4, s. 78 89 Anna Zellma* Olsztyn PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA JAKO KATEGORIA BADAWCZA WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHETYCE Problematyka przygotowania

Bardziej szczegółowo

Formacja katechetów w Polsce

Formacja katechetów w Polsce sprawozdania Formacja katechetów w Polsce Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, Białystok, 9 11 czerwca 2010 roku Formacja katechetów stanowi jeden z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Jezus przyznaje się do mnie

Jezus przyznaje się do mnie Jezus przyznaje się do mnie Natalia Podosek: ( ) w świecie aktorstwa, w którym na co dzień się obracasz, temat Pana Boga jest spychany na margines zainteresowania, a czasami wręcz wyśmiewany przez niektóre

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

kształcenia modułu TP2_2 Poznanie różnorakich form działalności pastoralnej Kościoła. TkMA_W05

kształcenia modułu TP2_2 Poznanie różnorakich form działalności pastoralnej Kościoła. TkMA_W05 NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: Teologia pastoralna II NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: Pastoral Theology II KOD MODUŁU: 13-TS-14-TP2, 13-TN-13-TP2 KIERUNEK STUDIÓW: teologia POZIOM STUDIÓW: jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa.

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich KOCHAMY DOBREGO BOGA Bóg kocha dzieci Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Ogólna prezentacja i wprowadzenie do pracy z podręcznikiem Kochamy

Bardziej szczegółowo

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Częstochowa 2013 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Margita Kotas Redakcja

Bardziej szczegółowo

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Moja droga do katechezy Pochodzę z rodziny bardzo religijnej. Wzorem życia religijnego była dla mnie mama Anna i babcia Krystyna,

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Księża Proboszczowie Księża Wikariusze Katecheci młodzieży

Księża Proboszczowie Księża Wikariusze Katecheci młodzieży KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA Wydział Wychowania Katolickiego ul. Papieża Pawła VI 4; 71-459 Szczecin tel. 091/454-22-92; fax. 091/453-69-08 Szczecin, 9 stycznia 2008 r. Znak: N 3 a 1/2008

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...9 Wstęp... 11

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...9 Wstęp... 11 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...........................................9 Wstęp.................................................. 11 I. TEOLOGICZNE PODSTAWY REGUŁ O TRZYMANIU Z KOŚCIOŁEM Piotr Kasiłowski SJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. LITURGIKA (Sakramenty i sakramentalia)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. LITURGIKA (Sakramenty i sakramentalia) 1 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Kierunek: teologia Specjalność: kapłańska Poziom: jednolite studia magisterskie Nazwa przedmiotu: LITURGIKA (Sakramenty

Bardziej szczegółowo

FORMACJA PODSTAWOWA I PERMANENTNA W DOMOWYM KOŚCIELE

FORMACJA PODSTAWOWA I PERMANENTNA W DOMOWYM KOŚCIELE FORMACJA PODSTAWOWA I PERMANENTNA W DOMOWYM KOŚCIELE łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21 Dekret Biskupa Płockiego Piotra Libery w sprawie zamknięcia XIII Synodu Diecezji Płockiej i ogłoszenia uchwał synodalnych 5 Słowo redakcyjne 7 Wykaz skrótów................................ 15 CZEŚĆ I DEKRETY

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie dysertacji naukowej: Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ KATECHETYCZNY WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SPIS TREŚCI 1. Nowe dokumenty normujące katechezę od roku szkolnego 2012/2013 [s. 1] Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 0/0 Program dla MSHuS ROK Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 0 E/5 0 E/5 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WIARY W REFLEKSJI WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH KATECHETYKÓW. Wstęp

PROBLEMATYKA WIARY W REFLEKSJI WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH KATECHETYKÓW. Wstęp COLLOQUIA THEOLOGICA OTTONIANA 1/2014, s. 135 149 PROBLEMATYKA WIARY W REFLEKSJI WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH KATECHETYKÓW Ks. Jerzy Kostorz * Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego Opole Wstęp Katechetyka

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Jacenty Mastej

Ks. dr hab. Jacenty Mastej Ks. dr hab. Jacenty Mastej Biogram naukowy W 1986-92 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Przemyślu, zakończone uzyskaniem tytułu magistra na Wydziale Teologii KUL; po przyjęciu

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ I. KATECHEZA W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ KOŚCIOŁA DIECEZJALNEGO 1. Nauczanie religii w szkole i katecheza w środowisku parafialnym wzajemnie

Bardziej szczegółowo

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA:

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: Teologia pastoralna I NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: Pastoral Theology I KOD MODUŁU: 13-TS-14-TP1, 13-TN-14-TP1 KIERUNEK STUDIÓW: teologia POZIOM STUDIÓW: jednolite magisterskie PROFIL

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali

WYCHOWANIE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali WYCHOWANIE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali WYKAZ SKRÓTÓW WPROWADZENIE I. WYCHOWANIE OGÓLNE ROZDZIAŁ I HISTORIA SZKOLNICTWA (Teresa Olearczyk) 1. Polska oświata

Bardziej szczegółowo

O. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv

O. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv O. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv Biogram naukowy Urodzony 11 V 1965 w Bielsku-Białej; 1984 wstąpił do Zakonu Franciszkanów (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych OFMConv); po rocznym nowicjacie w Kalwarii

Bardziej szczegółowo

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Bp Ignacy Dec List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Umiłowani Diecezjanie, W ciągu roku kościelnego można zauważyć dwa

Bardziej szczegółowo

ROK WIARY W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE

ROK WIARY W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE ROK WIARY W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE CZYLI JAK PRZEŻYĆ ROK WIARY W SPOSÓB NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY I WŁAŚCIWY W SŁUŻBIE WIARY I EWANGELIZACJI Cele Roku Wiary określone przez Ojca

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Okres trwania stażu: 2 lata i 9miesięcy od 01.09.2009 r. do 31.05.2012 r. s. mgr Bożena Flisikowska nauczany przedmiot religia Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T BISKUP GRZEGORZ BALCEREK Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 D E K R E T Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z mandatu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA stacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/17 - cykl A i B

TEOLOGIA stacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/17 - cykl A i B TEOLOGIA stacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/17 - cykl A i B Cykl A, rok I, sem. 1 Przedmiot Wykładowca Ć/K/L W ECTS Zal. Historia filozofii: starożytność [Ć+W] ks. dr hab. P. Mrzygłód 15 30

Bardziej szczegółowo

Data dopuszczenia Przedszkole. Numer podręcznika. Tytuł podręcznika. Numer programu

Data dopuszczenia Przedszkole. Numer podręcznika. Tytuł podręcznika. Numer programu PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuł podręcznika Numer podręcznika Numer programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Nowy Testament Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Nowego Testamentu Apokalipsa Stary Testament

Nowy Testament Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Nowego Testamentu Apokalipsa Stary Testament SPIS TREŚCI Słowo Księdza Arcybiskupa Wacława Depo Słowo wstępne Ks. Profesora Antoniego Troniny Wprowadzenie I. Formacja katechetów w Kościele partykularnym 2. Odpowiedzialni za formację katechetów w

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Główne zadania kierunkowe w projektowaniu programów doskonalenia zawodowego

Główne zadania kierunkowe w projektowaniu programów doskonalenia zawodowego Pani mgr Doradca metodyczny z religii katolickiej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie (PODN; ul. Piłsudskiego 23; 07-100 Węgrów). Nauczyciel religii w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej Płock 2012 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń Wymagania edukacyjne z religii kl. IV VI SP (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

PARAFIALNE DUSZPASTERSTWO KATECHETYCZNE W OPTYCE MAGISTERIUM KOŚCIOŁA 1

PARAFIALNE DUSZPASTERSTWO KATECHETYCZNE W OPTYCE MAGISTERIUM KOŚCIOŁA 1 Łódzkie Studia Teologiczne 23 (2014) 3 ks. Włodzimierz Kujawin Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź PARAFIALNE DUSZPASTERSTWO KATECHETYCZNE W OPTYCE MAGISTERIUM KOŚCIOŁA 1 Słowa kluczowe: duszpasterstwo, parafia,

Bardziej szczegółowo