Nie taki komputer straszny jak go malują

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie taki komputer straszny jak go malują"

Transkrypt

1 Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

2 Autor: Andrzej Szwed Korekta i recenzja: dr Małgorzata Iwanowicz Opracowanie graficzne: Fajne Chłopaki

3 Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+ CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA REALIZATOR: PARTNER:

4

5 Spis treści Wprowadzenie 6 Wskazówki metodyczne 7 Spotkanie 1 27 TEMAT: KOMPUTER, JAKI JEST, KAŻDY WIDZI. Spotkanie 2 53 TEMAT: NO BO TY SIĘ BOISZ MYSZY Spotkanie 3 69 TEMAT: KLAWIATURA, CZYLI NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY Spotkanie 4 87 TEMAT: OKNO NA ŚWIAT. LOGOWANIE ORAZ BUDOWA OKNA WINDOWS. Spotkanie TEMAT:ZAKŁADAMY FOLDERY. ZASADY TWORZENIA KATALOGÓW I KORZY- STANIA Z NICH... Spotkanie TEMAT: JAK SOBIE USTAWISZ, TAK BĘDZIESZ UŻYWAŁ. O PODSTAWOWYCH PARAMETRACH KOMPUTERA. Spotkanie TEMAT: POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS. POWTÓRZENIE I UTRWALENIE POD- STAWOWYCH ZASAD OBSŁUGI KOMPUTERA.

6 wstęp 6 WPROWADZENIE Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla Trenerów, prowadzących zajęcia w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+. Celem projektu jest stworzenie punktów Sieci Fifty:Fifty, w których osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia będą mogły bezpłatnie poznawać nowe technologie. Punkty Fifty:Fifty oferują m.in. nieodpłatne kursy komputerowe, w których trenerzy w wieku 50 lat i więcej uczą obsługi komputera inne osoby 50+. Zadaniem skryptu jest pokazanie krok po kroku, w jaki sposób prowadzić zajęcia komputerowe. Materiały zostały opracowane przez trenerów-praktyków, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu IT. W materiałach znalazły się zatem wskazówki, w jaki sposób można się zwracać do Uczestników, na co należy zwracać szczególną uwagę, ile czasu mogą zajmować poszczególne ćwiczenia. Skrypt obejmuje materiał do zrealizowania na siedmiu zajęciach. Każde zajęcia trwają trzy godziny. W opracowaniu zawarto informację na temat zagadnień do zrealizowania, celów poszczególnych zajęć, wykorzystywanych metod i technik pracy oraz pomocy dydaktycznych. Każde zajęcia zostały przygotowane według tego samego schematu: rozpoczynają się ćwiczeniami lub pytaniami powtórzeniowymi, następnie wprowadzony jest nowy temat, a wykład teoretyczny zawsze jest podparty demonstracją, ćwiczeniami. Ostatnia część zajęć służy wyrównaniu poziomu wiedzy Uczestników oraz podsumowaniu zagadnień, które były poruszane. Naszym celem jest przygotowanie Trenerów Sieci Fifty:Fifty do prowadzenia efektywnych kursów, które przebiegać będą w miłej, inspirującej atmosferze. Pragniemy, aby Trenerzy potrafili zmotywować swoją wiedzą i umiejętnościami inne osoby w wieku 50 lat i więcej do korzystania z technologii informatycznych. Mamy nadzieję, że niniejszy skrypt będzie stanowił realne wsparcie dla Trenerów, pokazywał najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych. Życzymy owocnej lektury i sukcesów w prowadzeniu szkoleń.

7 wstęp 7 WSKAZÓWKI METODYCZNE Trenerze! W trosce o Ciebie przygotowaliśmy wskazówki metodyczne. Ułatwią Ci one pracę na kursie i realizację założonych celów. Lepiej też zrozumiesz istotę użytych na zajęciach metod, technik i form pracy, a poszczególne ogniwa zajęć będziesz realizować bez obaw. Z taką wiedzą oraz gotowym do realizacji materiałem poczujesz się pewniej. 1. ZANIM ROZPOCZNIESZ ZAJĘCIA PRZYGOTOWANIE Na tym wstępnym etapie dokładnie zapoznaj się z materiałem, który masz zrealizować. W skrypcie znajdziesz opisy podejmowanych działań oraz wyjaśnienia, w jaki sposób je zrealizujesz i co musisz zrobić, aby osiągnąć wyznaczone cele kursu IT. Oczywiście nie ogranicza to Twojej kreatywności i możesz modyfikować zawarte w skrypcie treści. Zdajemy jednak sobie sprawę z tego, że najtrudniej jest ułożyć zajęcia oraz wypełnić je treścią, dlatego dajemy Ci gotowy do realizacji materiał. Aby móc go w pełni wykorzystać, powinieneś zadbać o swoje przygotowanie merytoryczne. Na początek zrób sam sobie trening i powtórz wszystkie zagadnienia, które zaplanowałeś w ramach kursu. Przygotuj się starannie, bo od Twojej wiedzy będzie zależeć wartość wszystkich zajęć oraz to, czy uda się zrealizować materiał, jaki otrzymałeś. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem zajęć podłączyć sprzęt i naszykować prezentację. Przygotuj też na pendrivie wszystkie potrzebne do zajęć pliki i przed ich rozpoczęciem lub na samym początku podczas czynności organizacyjnych wgraj je do komputerów Uczestników. Warto też zadbać o swój warsztat metodyczny i przyjrzeć się wszystkim metodom, jakimi będziesz pracować, technikom, które je wspomagają oraz formom pracy. Obszerniejsze wyjaśnienia na temat ich istoty zamieszczamy poniżej. Pamiętaj też, że zajęcia są realizowane przy pomocy odpowiednich środków dydaktycznych i to jest kolejny punkt w Twoim przygotowaniu się do prowadzenia kursu. Na liście pomocy dydaktycznych powinny znaleźć się: sprzęt multimedialny, prezentacja PowerPoint, lista obecności, materiały informacyjne i prezentacyjne dla Uczestników, kwestionariusze do badania zadowolenia, flipchart, markery, czyste kartki, na których Kursanci będą mogli robić notatki.

8 wstęp 8 Wcześniejsze przygotowanie do zajęć usprawni ich przebieg i zapewni Ci komfort pracy. Tematy będą mogły być sprawnie realizowane bez niepotrzebnych przerw związanych z kwestiami organizacyjnymi i technicznymi. Pozwoli to także na budowanie u Uczestników poczucia bezpieczeństwa oraz wytworzenia przekonania, że Trener jest profesjonalistą. ZANIM WIĘC ROZPOCZNIESZ ZAJĘCIA PRZYGOTUJ SIĘ DO NICH: POWTÓRZ MA- TERIAŁ I CO NAJWAŻNIEJSZE: DOKŁADNIE PRZECZYTAJ MATERIAŁ Z ZAJĘĆ, ABYŚ BEZ PROBLEMÓW MÓGŁ JE ZREALIZOWAĆ. Pozostaje już tylko odpowiednio przygotować salę i czekać na Uczestników. 2. TWÓJ PIERWSZY KONTAKT Z GRUPĄ POWITANIE Standardem rozpoczęcia zajęć jest miłe powitanie tradycyjnym Dzień dobry. Kiedy Uczestnicy kursu zaczną pojawiać się w sali, z uśmiechem witaj każdego z osobna i zapraszaj do zajęcia miejsca. Pamiętaj, że to Ty jako pierwszy powinieneś podać dłoń. Taki gest jest nierozerwalnie związany z powitaniem słownym. Kiedy zbierze się cała grupa, raz jeszcze powitaj wszystkich. Możesz użyć następujących sformułowań: Przede wszystkim chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać i podziękować za przybycie. Skoro jesteśmy już wszyscy, to możemy zacząć zajęcia. Kolejny ważny element powitania stanowi przedstawienie się, co możesz uczynić następująco: Nazywam się i będę się z Państwem co tydzień spotykać w ramach zajęć dotyczących Trener przedstawia się tylko na pierwszych zajęciach z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy do grupy dołącza nowy Uczestnik. Wówczas ponawia tę czynność. Ważne jest także, aby na pierwszych zajęciach umożliwić Uczestnikom wzajemne poznanie się. Ze względu na ograniczony czas, należy poprosić, aby każdy napisał swoje imię na kartce i postawił przed sobą. Ułatwi to bezpośredni kontakt z Uczestnikami. JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ, CZYLI PIERWSZE WRAŻENIE Pierwsze wrażenie w pracy z grupą bywa decydujące o panującej na zajęciach atmosferze. Dlatego tak ważne jest, abyś odpowiednio się zaprezentował poprzez ubiór, gesty i wypowiedzi. Lepiej postrzegany jest trener ubrany schludnie, elegancko i skromnie, który przyjmuje otwartą, wyprostowaną postawę, uśmiecha się, utrzymuje kontakt wzrokowy z Uczestnikami i zwraca się serdecznie do grupy.

9 wstęp 9 Istotne jest także, aby zadeklarować swoją pomoc i ustalić jasne zasady zwracania się o taką pomoc (np. przez podniesienie ręki). Pozwoli to uniknąć zakłóceń w pracy. Najlepszą formą złożenia takiej deklaracji chęci pomocy są proste komunikaty typu: Jeśli w trakcie ćwiczeń ktoś z Państwa nie będzie sobie radził, proszę podnieść rękę, wówczas podejdę i pomogę. W razie wątpliwości proszę o podniesienie ręki. Ustalenie takiej prostej zasady jest szczególnie ważne w grupie 50+ ze względu na długą zwykle przerwę w kształceniu czy samokształceniu. 3. ZANIM ZACZNIESZ REALIZACJĘ MATERIAŁU Na początek podejmij czynności organizacyjne: sprawdź listę obecności lub podaj gotową do podpisania, rozdaj Uczestnikom materiały, Dobrze byłoby, gdybyś każde zajęcia rozpoczynał także zadaniami pobudzającymi kreatywność grupy i sprzyjającymi jej integracji, a także pytaniami kontrolnymi. Będą one pełniły taką samą funkcję jak rozgrzewka w przypadku ćwiczeń fizycznych. Mają przygotować Uczestników do dalszej pracy. Istotne jest, aby zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze. Dobrze byłoby, gdybyś od początku starał się być dla Uczestników partnerem, który troszczy się o przełamywanie barier i budowanie zaufania do swojej osoby. Powinna charakteryzować Cię postawa otwartości, chęci niesienia pomocy, dostosowania sposobu swojej pracy do potrzeb grupy, elastyczności. Relację partnerską można budować na różne sposoby, np. poprzez: rozmowy na tematy inne niż bezpośrednio związane ze szkoleniem (można np. na początku zajęć poprosić kursantów, aby krótko opowiedzieli, jak spędzili wczorajszy dzień, albo co ciekawego im się ostatnio przydarzyło); żartowanie, budowanie rozluźniającej atmosfery; wyrażanie zainteresowania oczekiwaniami uczestników kursów, ich opiniami, potrzebami; znoszenie barier także fizycznych (w miarę możliwości siadaj z kursantami, przechodź między ich stanowiskami). ZADANIA INTEGRUJĄCE GRUPĘ Podczas pierwszych zajęć funkcję rozgrzewki będą pełniły ćwiczenia na rozluźnienie atmosfery w grupie i przełamanie barier Uczestników. Przykłady przydatnych gier i zabaw zostały

10 wstęp 10 zaprezentowane w dalszej części opracowania. Pamiętaj jednak, że możesz je samodzielnie modyfikować i dostosowywać do swoich potrzeb, a także do okoliczności, w których pracujesz (np. liczebności grupy, poziomu jej otwartości). Ćwiczenia te w różnej formie mogą być również pomocne podczas kolejnych zajęć jako sposób aktywizujący grupę. Będziesz mógł je zastosować zawsze, ilekroć zauważysz spadek energii i zaangażowania grupy, jej zmęczenie czy zniechęcenie. GRY GRUPOWE Uczestnikom zajęć możesz zaproponować ćwiczenia (zabawy), które pozwolą się Wam lepiej poznać. Będą one mogły stanowić także przerywnik między kolejnymi zagadnieniami teoretycznymi i zadaniami praktycznymi, jakie dla nich przygotowałeś. Ćwiczenia możesz przygotować samodzielnie lub skorzystać z tych, które prezentujemy poniżej. Proponujemy Ci, abyś pracę z nową grupą (której nie znasz i która nie zna Ciebie) rozpoczął od prostej zabawy, dzięki której wszyscy będziecie mieli okazję dowiedzieć się czegoś o sobie. W ten sposób będziecie mogli nauczyć się komunikować ze sobą, zintegrujecie się i zaczniecie budować poczucie zaufania w zespole. Pamiętaj, że nie powinieneś traktować udziału w zabawie jako obligatoryjnego dla Uczestników. Jeżeli któraś osoba wyraźnie nie ma ochoty na angażowanie się we wspólne działanie, musisz pamiętać, że ma do tego prawo. Zaprezentowany przez nas zestaw gier to tylko propozycja. Jeśli masz ochotę, możesz wykorzystać inne, znane Ci zabawy. WSZYSTKIE OPISY GIER I ZABAW POCHODZĄ Z KSIĄŻKI: JACHIMSKA M., GRUPA BAWI SIĘ I PRACUJE. ZBIÓR GRUPOWYCH GIER I ĆWICZEŃ PSYCHOLOGICZNYCH, OFI- CYNA WYDAWNICZA UNUS, WAŁBRZYCH GRY WPROWADZAJĄCE PRZEDSTAWIENIE SIĘ Poproś Uczestników, aby usiedli w kręgu. Wyjaśnij, że zaproponowana przez Ciebie zabawa będzie miała na celu wzajemne poznanie się. Możesz mieć ze sobą małą piłeczkę lub zabawkę wykonaną z plastycznego materiału, która będzie podawana kolejnym osobom zabierającym

11 wstęp 11 głos. Dzięki temu publiczna wypowiedź nie będzie aż tak stresująca, gdyż uwaga osoby mówiącej skoncentruje się poniekąd na trzymanym w ręku przedmiocie. Poproś Uczestników, aby każdy powiedział swoje imię i przekazał kolejnej osobie piłeczkę, o ile będziesz ją wykorzystywał w tym ćwiczeniu. Zacznij od siebie. Uprzedź Uczestników, aby starali się zapamiętać swoje imiona. W zależności od nastawienia grupy, możesz po takim przedstawieniu się stanąć w środku okręgu i wskazując na jedną osobę powiedzieć: w prawo ratatatum lub w lewo ratatatum. W zależności od komunikatu, osoba na którą wskazujesz musi podać imię swojego sąsiada. Jeśli nie uda się jej zrobić tego zanim skończysz wypowiadać swoją kwestię (w prawo/w lewo ratatatum), wchodzi do środka koła i przejmuje Twoją rolę. Jeżeli zdąży podać poprawne imię sąsiada, wskazujesz kolejną osobę. Pamiętaj, że gra powinna być dynamiczna. Innym sposobem poznania imion jest przedstawienie się poprzez dokańczanie zdań: Mam na imię Jestem Lubię Każde zdanie musi być dokończone wyrazem zaczynającym się na pierwszą literę imienia. Po przedstawieniu się wszystkich uczestników możesz ich również poprosić o dokończenie któregoś ze zdań (lub kilku wybranych). Zacznij od siebie: Najlepsza rzecz, która zdarzyła mi się w tym tygodniu Chciałbym napisać książkę o Gdybym był sławną/znaną osobą to byłbym, bo Gdybym był zwierzęciem to byłbym, bo Wykorzystując zabawę w dokańczanie zdań, możesz również dowiedzieć się, czego Uczestnicy kursu oczekują od Ciebie, od grupy. Pozwoli ona też poznać oczekiwania względem kursu. Od grupy oczekuję Od prowadzącego oczekuję Od zajęć oczekuję Szczególnie chciałbym nauczyć się ZŁAP MOJE IMIĘ Jeśli chciałbyś wykorzystać tę grę podczas zajęć, przygotuj wcześniej piłkę. Poproś, aby Uczestnicy ustawili się w taki sposób, żeby stworzyć koło. Następnie zachęć, aby każdy się

12 wstęp 12 przedstawił. Wyjaśnij, że osoba, która otrzyma od Ciebie piłkę, będzie proszona o rzucenie przedmiotu do następnego kursanta. Ten zaś ma wymienić imię osoby, która mu ją przekazała. Następnie piłka jest przekazywana dalej. Kolejna osoba znowu wymienia imię Uczestnika, który rzucił do niej piłkę. Ważne jest, aby każdy Uczestnik otrzymał piłkę kilkakrotnie. Gdy zauważysz, że grupa zapamiętała imiona, zakończ zabawę. GRA W IMIONA Aby Uczestnicy szkolenia lepiej zapamiętali imiona pozostałych członków grupy, można zaproponować im grę. Poproś kursantów, aby ustawili się lub usiedli w kręgu. Wyjaśnij, że zabawa polega na tym, aby przedstawić siebie, a następnie swojego partnera z lewej strony (osobę, która przedstawiała się chwilę wcześniej). Pierwsza osoba mówi Mam na imię ( Nazywam się, Jestem ), druga zaś Mam na imię, a po mojej lewej strony siedzi. Kolejni kursanci powtarzają zdanie, przedstawiając siebie oraz swojego poprzednika. Zabawa kończy się w momencie, kiedy cała grupa zostanie przedstawiona. POZNAJMY SIĘ Innym sposobem na zapamiętanie imion pozostałych członków grupy szkoleniowej jest zabawa Poznajmy się. Poproś Uczestników kursu, aby wstali od swoich stanowisk komputerowych i zaczęli przemieszczać się po całej sali. Wskaż, że w momencie mijania kolejnych osób należy się przed nimi zatrzymać, podać rękę i przedstawić się. Następnie należy przejść dalej i powtórzyć czynność po spotkaniu kolejnej osoby. GRY INTEGRACYJNE UROCZYSTOŚCI Poproś Uczestników szkolenia, aby wstali od swoich stanowisk komputerowych i zaczęli chodzić po sali. Uprzedź, że co jakiś czas będziesz mówił początek zdania, które będzie wymagało dokończenia. Najpierw jednak dasz sygnał, oznaczający, że należy stanąć przed osobą, która akurat przechodziła najbliżej. Zdanie ma zostać dokończone w tak utworzonych parach. Najpierw jedna osoba buduje wypowiedź skierowaną do partnera, później zamieniają się rolami. Gdy obie osoby w każdej parze dokończą zdanie, odnoszące się do ich partnera, zabawę należy kontynuować. Zdania do dokończenia mogą być następujące, np.: Kiedy Cię zobaczyłem po raz pierwszy pomyślałem, że Chciałbym Ci powiedzieć, że Przypominasz mi/kojarzysz mi się z, ponieważ Gdybyś miał być postacią z bajki/filmu, to byłbyś, ponieważ Gdybyś miał być zwierzęciem to byłbyś, ponieważ

13 wstęp 13 Podkreśl, że ważne jest, aby wypowiedzią nie urazić osoby, z którą stworzyło się parę. Zabawa ta przyczyni się do rozluźnienia atmosfery w grupie, przywróci jej energię do dalszej pracy. Może również przyczynić się do przełamania barier komunikacyjnych między Uczestnikami szkolenia. ZNAJDŹ SWOJEGO PARTNERA Przygotuj kartki, na których zapiszesz nazwy różnych zwierząt, których odgłosy łatwo naśladować (np. pies, kot, krowa). Upewnij się, że każda nazwa jest zapisana na dwóch kartkach. Podczas szkolenia poproś kursantów, aby wstali od swoich stanowisk komputerowych. Rozdaj przygotowane bileciki. Wyjaśnij, na czym polega zabawa. Każda osoba powinna starać się naśladować odgłosy, jakie wydaje zwierzę, którego nazwa widnieje na jej kartce. Uczestnicy powinni przemieszczać się po sali w poszukiwaniu swojej pary osoby naśladującej odgłosy tego samego zwierzęcia. Zabawa ta przyczyni się do rozluźnienia atmosfery w grupie, przywróci jej energię do dalszej pracy. Może również przy okazji stać się metodą podzielenia grupy na pary, w których następnie wykonywane będą, np. ćwiczenia praktyczne do tematu zajęć. NIE ROZŚMIESZAJ MNIE Poproś, aby Uczestnicy szkolenia dobrali się w pary. Wyjaśnij, że zadaniem jednej osoby będzie próba rozśmieszenia drugiej. Drugi z Uczestników zaś ma się starać nie uśmiechać, gdy jednak mu się to nie uda, następuje zamiana ról. Zabawa ma na celu rozluźnienie atmosfery w grupie, ale również jest okazją do ćwiczenia koncentracji, co przyda się przed przystąpieniem do dalszej części zajęć. ZGADNIJ, O KOGO CHODZI Wybierz z grupy dwie chętne osoby. Poproś jedną z nich, aby stanęła tyłem do pozostałych. Zadaniem drugiej jest opisanie któregoś z pozostałych Uczestników szkolenia. Na odgadnięcie o kogo chodzi osoba stojąca tyłem ma określony czas (w zależności od stopnia integracji grupy zdecyduj, ile czasu zaproponujesz). Nie wolno jej zadawać pytań. Jeśli zagadka zostanie rozwiązana, osoba odgadująca wskazuje swojego następcę oraz Uczestnika, który będzie opisywał następną osobę. Jeśli zaś nie odgadnie sam, wskaż kolejną parę. Do gry można wprowadzić również niewielką modyfikację tak, aby osoba stojąca tyłem mogła sama zadawać pytania. Bez względu na to, który wariant wybierzesz pamiętaj, aby uczulić Uczestników zabawy, że opisy nie mogą urazić osoby, o której jest mowa. SHERLOCK HOLMES Poproś Uczestników szkolenia, aby każdy pomyślał o jakiejś znanej osobie (np. postaci historycznej, fikcyjnej). W międzyczasie rozdaj kartki i długopisy. Powiedz, aby każdy zapisał

14 wstęp 14 na kartce sześć rzeczy, które w kieszeni mogłaby mieć postać, o której przed chwilą pomyślał. Kiedy wszyscy skończą, wybierz jedną osobę i poproś, aby odczytała na głos utworzoną przez siebie listę. Zadaniem grupy jest odgadnięcie, kogo miała na myśli wybrana przez Ciebie osoba. Kiedy zagadka zostanie rozwiązana, poproś, aby osoba, która odczytywała swoją listę, wybrała swojego następcę. Zakończ grę w momencie, kiedy wszyscy Uczestnicy szkolenia odczytają stworzone przez siebie listy przedmiotów. Zabawa ma na celu rozluźnienie atmosfery w grupie, podniesienie poziomu energii przed dalszą pracą. Przyczyni się również do integracji grupy. ZAMIANA MIEJSC Ustaw krzesła w półkole. Dopilnuj, aby ich liczba była o jeden mniejsza od liczby Uczestników zabawy (Ty sam również nim jesteś). Poproś, aby wszyscy usiedli, sam zaś stań przed nimi i powiedz Teraz wstają wszystkie osoby, które. Zdanie należy dokończyć według własnego pomysłu (np. które mają blond włosy, które noszą okulary, które mają dziś na sobie coś niebieskiego). Zadaniem osób, które spełniają wymienione kryterium jest jak najszybsze wstanie z własnego miejsca i zajęcie innego. W tym czasie Ty również powinieneś starać się zająć któreś krzesło. Osoba, która nie zdąży usiąść, zajmuje Twoje miejsce i podaje kolejne kryterium zmiany miejsc. Przypomnij, że w tej grze najważniejsza jest dobra zabawa i bezpieczeństwo. Poproś, aby Uczestnicy zachowali ostrożność podczas ćwiczenia. Celem zabawy jest podniesienie poziomu energii grupy. Świetnie nadaje się do zastosowania, kiedy zauważysz znużenie Kursantów. 4. PIERWSZE MINUTY ZAJĘĆ OMÓWIENIE AGENDY Aby Kursanci mieli pełną świadomość tego, czego i w jaki sposób będą się uczyć na kursie, na początek każdego zajęcia przedstaw jego plan. Bazuj na umieszczonej w materiałach agendzie. Skoncentruj uwagę Uczestników na godzinowym rozkładzie treści w danym dniu. W agendzie masz umieszczony dokładny plan zajęć z rozkładem godzinowym oraz podziałem na części i poszczególne ogniwa, czyli elementy zajęć. Możesz w omawianiu agendy użyć następującego komunikatu: Przyjrzyjmy się teraz planowi naszych dzisiejszych zajęć. Otwórzcie Państwo swoje materiały na stronie (podaj numer) i zobaczmy, że do przerwy mamy zająć się takimi zagadnieniami, jak.(wymień je). Po przerwie będziemy Cały kurs zakończymy o godzinie. Pamiętaj agenda ma pomóc, ale nie ograniczać Twojej swobody. Ty jesteś Trenerem i najlepiej ocenisz bieżące potrzeby oraz wyczujesz oczekiwania grupy, dlatego możesz modyfikować wcześniejszy plan, dokonując bieżącej identyfikacji potrzeb i oczekiwań grupy.

15 wstęp 15 Każde ogniwo w agendzie masz nazwane. Przyporządkowano mu kolejne działania. I tak wszystkie zajęcia (z wyjątkiem pierwszych, na których jest dodatkowe ogniowo w postaci zadań integracyjnych) podzielono na 3 zasadnicze części; I CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Czynności organizacyjne 2. Powtórzenie II REALIZACJA MATERIAŁU (TU 4 OGNIWA) 3. Wprowadzenie do nowego materiału 4. Praca z programem /zestawem komputerowym 5. Wyrównanie poziomu wiedzy/umiejętności 6. Podsumowanie / ocena końcowa III ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ (LUB CZĘŚĆ KOŃCOWA) 5. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODYCZNE NAKREŚLENIE ŚCIEŻKI Kursanci nie zawsze mają dogłębną wiedzę na temat tego, czego mogą się spodziewać po szkoleniu. Często nie podejmowali wcześniej tego typu aktywności. Przedstaw cele, metody i formy pracy. W ten sposób nakreślisz Uczestnikom ścieżkę, którą będziecie wspólnie podążać i dasz im obraz spotkania jako spójnej całości, która ma umożliwić realizację bardzo konkretnych zadań. Na początku założeń metodycznych do każdego zajęcia znajdziesz gotowe odpowiedzi na dwa najważniejsze pytania: Co masz osiągnąć? W jaki sposób masz to osiągnąć? CELE Cele zostały podzielone na: cel ogólny, który pokazuje Twoje najważniejsze zamierzenia w zakresie przekazania wiedzy i wykształcenie umiejętności;

16 wstęp 16 cele szczegółowe, które precyzują cel ogólny i konkretnie nazywają zakres niezbędnej wiedzy (poznanie - czego?) oraz pożądanych umiejętności (wykształcenie czego?), jakie Uczestnicy zdobywają w ramach pojedynczego zajęcia. Ogólne cele są wspólne dla wszystkich trenerów IT, zaś cele szczegółowe stanowią o specyfice danego kursu. Cele mają ułatwić Tobie realizację konkretnych zadań, dlatego zostały jasno sprecyzowane. Ogólnym celem całego kształcenia informatycznego w ramach kursu jest nauczenie posługiwania się danym programem / sprzętem w aspekcie korzyści, czyli pokazania ich praktycznych zastosowań. Twój skrypt jest zaplanowany według zasady: TEORIA PRAKTYCZNE WY- KORZYSTANIE (zadania, ćwiczenia) UWAGI O MOŻLIWOŚCIACH ZASTOSOWANIA W ŻYCIU CODZIENNYM. Poznaj teraz metody, jakimi będziesz pracować na zajęciach. METODY Metody pracy to wszelkie sposoby nauczania, szkolenia, w tym sposoby wprowadzania, praktycznego wykorzystania oraz sprawdzania wiedzy i wykształconych umiejętności. Ogólnie metody szkoleniowe możemy podzielić na: A. Prezentacyjne, poznawcze takie, które pozwalają na wprowadzenie nowej wiedzy (miniwykład, pogadanka wstępna). B. Kształcące takie, za pomocą których kształcimy konkretne umiejętności / sprawności (np. metoda ćwiczeń praktycznych, metoda działaniowa z instruktażem). C. Poznawczo-kształcące takie, które łączą przekazywanie treści z działaniami lub ćwiczeniami praktycznymi (pokaz z opisem lub instruktażem w powiązaniu z ćwiczeniami praktycznymi). D. Aktywizujące takie, które mobilizują do działania i bazują zarówno na doświadczeniach Uczestników, jak i pomysłowości prowadzącego (np. dyskusja, burza mózgów ). E. Kontrolne takie, które dają prowadzącemu wiedzę nt. poziomu opanowania określonej sprawności (np. pogadanka sumująca z pytaniami kontrolnymi, minitest). A. METODY PREZENTACYJNE, POZNAWCZE Są to metody oparte na mówieniu Trenera oraz słuchaniu Uczestników w powiązaniu z obserwacją materiału ilustracyjnego. W materiałach znajdziesz takie metody jak:

17 wstęp 17 Miniwykład - skondensowana forma wykładu, ograniczona czasowo (od min. 15 do maks. 45 minut), zwykle powiązana z różnymi technikami prezentacyjnymi, takimi jak prezentacja multimedialna, pokaz (na przygotowanych slajdach, specjalnych planszach lub konkretnym obiekcie, jakim jest na przykład komputer czy zestaw komputerowy). Pogadanka wstępna rozmowa z Uczestnikami, zwykle prowadzona za pomocą połączenia krótkiego opowiadania i pytań trenera. Opis polega na opisywaniu sposobów wykonywania czynności (konkretnych poleceń, zadań, funkcji) i powinien być wsparty pokazem slajdów z prezentacji multimedialnej oraz ożywiony ciekawostkami, obrazowymi porównaniami. Instruktaż polega na formułowaniu dokładnych, rzeczowych objaśnień do wykonywanych działań w postaci krótkich instrukcji, bez ciekawostek i porównań. Analiza przypadku polega na tym, że Uczestnicy wraz z trenerem rozważają sposób wykonania określonego przypadku (np. wykonania prostej ilustracji, sformatowania tekstu itd.), rozważając punkt po punkcie, co zostało wykonane, a następnie sami wykonują to zadanie, realizując wcześniej ustalony plan. Plan powinien być zapisany na filpcharcie, a rozważany przypadek pokazany poprzez rzutnik na ekranie w dwóch wersjach: przed obróbką i po. Jest to metoda poszukująca i dobrze się sprawdza w grupach już zaawansowanych. Może też być stosowana w części utrwalającej materiał. B. METODY KSZTAŁCĄCE Do wykształcenia konkretnych umiejętności informatycznych zastosowaliśmy metody, oparte na działaniach Uczestników, którymi kieruje trener. Zwróć uwagę na to, że zdobyte na kursie umiejętności powinny być podstawą do nabycia sprawności praktycznych, czyli takich, które są użyteczne w życiu codziennym. Dlatego często w skrypcie wskazujemy na praktyczne zastosowanie różnych działań. Spośród metod kształcących wykorzystaliśmy takie, jak: Metoda ćwiczeń praktycznych (inaczej nazywana też metodą ćwiczeniową, metodą zajęć praktycznych) stosowana jest równolegle z przekazywaniem wiedzy cząstkowej na dany temat i polega na ćwiczeniu materiału zgodnie ze specyfiką danego modułu kursu, tj. wykonywaniu przez Uczestników ćwiczeń w ramach pracy z danym programem. W skrypcie masz gotowe ćwiczenia utrwalające zdobytą przez Uczestników wiedzę.

18 wstęp 18 Metoda działaniowa (nazywana też metodą analizy i twórczego wykorzystania wzorca) polega na pokazaniu wykonanego już zadania (np. na slajdzie), które Uczestnicy mają wykonać analogicznie, już bez dokładnych wskazówek. Trener ogranicza swoją aktywność tylko do udzielania wsparcia indywidualnego lub naprowadzania na właściwy tok rozumowania. UWAGA! Metoda może być użyta w grupie zaawansowanej lub na końcowych zajęciach kursu podstawowego. Metoda działaniowa z instruktażem W grupie podstawowej stosuje się połączenie elementów metody działaniowej z ćwiczeniową i instruktażem. Polega to na tym, że najpierw trener pokazuje na ekranie poprzez rzutnik, jak wykonać daną czynność, a następnie Uczestnicy powtarzają po nim tę czynność. Po kilku takich krokach trener poleca ćwiczenie o charakterze utrwalającym czynności wcześniej wykonane. ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, ABY PRZED KAŻDYM ĆWICZENIEM UTRWALAJĄCYM DO- KŁADNIE WYJAŚNIĆ UCZESTNIKOM, NA CZYM ONO POLEGA. UPEWNIJ SIĘ TEŻ, CZY WSZYSCY ZROZUMIELI POLECENIE, A W TRAKCIE ĆWICZENIA MONITORUJ JEGO WYKONANIE. Metoda projektów polega na tym, że Uczestnicy pod kierunkiem trenera samodzielnie lub w małej, kilkuosobowej grupie przygotowują określone zadanie projekt. Metodę stosuje się w grupie zaawansowanej. Przykładowa tematyka zadań-projektów: profil na Facebooku; strona o mnie na portalu aukcyjnym Allegro; multimedialna autoprezentacja; tekstowo-graficzny mail z życzeniami świątecznymi; nowoczesne CV i list motywacyjny; album fotograficzny (z wykorzystaniem takich programów, jak PowerPoint, Paint oraz programu do obróbki zdjęć, np. Picasa); życzenia okazjonalne (świąteczne, imieninowe, jubileuszowe) w postaci krótkiej prezentacji PowerPoint; projekt spłaty kredytu bankowego (przygotowany w programie Excel, z wykorzystaniem narzędzia Windows, kalkulatora); opracowanie w programie Excel budżetu domowego na wybrany miesiąc; opracowanie (tekstowe i graficzne) krótkiego poradnika (np. kucharskiego, dla wędkarzy, majsterkowiczów itd.);

19 wstęp 19 portret wybranej postaci ( z wykorzystaniem materiałów tekstowych i graficznych z Internetu); opracowanie tekstowo-graficzne drzewa genealogicznego rodziny (z wykorzystaniem programów graficznych i edytora tekstu oraz pozyskanych wiadomości z Internetu). C. METODY POZNAWCZO-KSZTAŁCĄCE Aby zwiększyć efektywność metod na kursach IT, łączy się metody poznawcze z kształcącymi. Dobrym przykładem tego jest pokaz, który stosuje się równolegle z przekazywaniem treści (za pomocą opisu czy instruktażu) i wykonywaniem ćwiczeń po każdej partii materiału. Pokaz Metoda, inaczej nazywana demonstracją, oparta jest na obserwacji wykonywanych przez Trenera czynności na komputerze. Trener, pracując bezpośrednio w programie, którego naucza, pokazuje poprzez rzutnik multimedialny wszystkie czynności, które składają się na określoną funkcję. Zwróć uwagę na to, aby dokładnie wyjaśniać Uczestnikom wykonywane czynności, a następnie, krok po kroku, wspólnie je wykonywać. Aby Uczestnicy nie pogubili się w czynnościach, poproś, aby najpierw obserwowali na ekranie projekcyjnym, jak sam je wykonujesz, a dopiero później powtarzali teczynności po Tobie. D. METODY AKTYWIZUJĄCE Stosowane są zwykle jako niesamodzielne, wspomagające inne metody, a ich celem jest zaktywizowanie Uczestników, ożywienie zajęć. W skrypcie pojawiają się jedynie elementy tych metod z uwagi na ograniczenia czasowe w realizacji konkretnych zagadnień. Oczywiście, możesz samodzielnie dodawać ich elementy, pamiętając jednak o celach, jakie masz zrealizować. Dyskusja polega na wymianie zdań Uczestników i trenera w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska. Jeśli w trakcie zajęć pojawi się element nieprzewidzianej dyskusji, pamiętaj o kilku zasadach. Przede wszystkim kontroluj czas i trzymaj się też tematu. Zachęcaj do wypowiedzi osoby mniej aktywne kosztem osób dominujących w dyskusji. I najważniejsza sprawa: zwracaj uwagę Uczestnikom, aby w trakcie ożywionej rozmowy nie oceniali się wzajemnie. Burza mózgów polega na swobodnym wypowiadaniu się Uczestników i trenera, zgłaszaniu pomysłów, rozwiązań określonych problemów, które można notować (np. na flicharcie). Wskazaliśmy w skrypcie miejsca, w których użyta jest ta metoda. Możesz samodzielnie

20 wstęp 20 wprowadzić elementy tej metody, jeśli chcesz ożywić atmosferę lub bardziej zaangażować Uczestników, ale kontroluj czas. E. METODY POWTÓRZENIOWE / KONTROLNE Pogadanka sumująca (syntetyzująca) z pytaniami kontrolnymi polega na zadawaniu pytań kontrolnych, sumujących zdobytą wiedzę; stosowana jest w powiązaniu ze strategią pętli powtórzeniowej (zob. niżej). Minitest krótki test wyboru spośród podanych możliwości lub minitest otwarty, który polega na dopisaniu wyrazów do obrazków lub wykonaniu krótkich zadań. TECHNIKI / STRATEGIE PRACY Są to techniki czy też strategie wspomagające metody główne; poruszające wszystkie zmysły Uczestników i dzięki nim proces kształcenia staje się bardziej efektywny. Do najważniejszych należą: Pętla powtórzeniowa 1 polega na dwukrotnym w ciągu jednych zajęć powtarzaniu materiału: na początku z materiału poprzedniego i na końcu z materiału bieżącego. Krok po kroku polega na wykonywaniu zadań do ćwiczeń małymi krokami, w których będzie łączona teoria z praktycznym działaniem w trybie PODĄŻAJ ZA MNĄ. Prezentacja multimedialna polega na przygotowaniu prezentacji, którą za pomocą rzutnika multimedialnego pokazujemy na ekranie. Pokaz polega na demonstrowaniu materiału bezpośrednio na ekranie za pomocą projektora (ale nie za pomocą slajdów, tylko np. pokazu zdjęć, obrazów typu print screen) lub na przygotowanych twardych planszach, a w przypadku sprzętu na konkretnym zestawie komputerowym (komputer, monitor, klawiatura, mysz itd.). W przypadku kursu IT pokaz jest niezbędny przy tak złożonych czynnościach, jakie występują w działaniach operacjach na konkretnym programie. Może też być stosowany jako technika wspomagająca takie metody, jak: metoda działaniowa, analiza przypadku, miniwykład. I jeszcze kilka uwag praktycznych. W kursach,dotyczących programów komputerowych, rzadko realizuje się typowy wykład polegający na prezentowaniu Uczestnikom treści teoretycznych. Zajęcia są zazwyczaj realizowane różnymi metodami, w trybie podążaj za mną trener wykonuje czynności, Uczestnicy zaś je odwzorowują. Takie założenie pozwala na kontrolowanie tempa pracy grupy oraz za- 1 Termin stosowany jest w informatyce i stąd przeniesiony na grunt metodyki szkoleń.

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III KURSY INTERNETOWE Z OPERONEM JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III MODUŁ 3. Co robić, żeby dziecko polubiło czytanie AUTORKA: MAŁGORZATA ROŻYŃSKA 1 Po realizacji

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ

TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ Materiał szkoleniowy dla instruktorów KDP CMAS TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ Praca dyplomowa na stopień CMAS M3 Dawid Rutkowski Instruktor KDP/CMAS ** Promotor: Marcin Dąbrowski Instruktor KDP/CMAS ***

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego 1 Publikację opracowano i wydano w wyniku realizacji projektu REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny. Projekt dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo