WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) centrala Tel. (32) sekretariat Fax (32) DZP/38/382-64/09 Jastrzębie Zdrój, 07 października 2009 r. Do wszystkich uczestników postępowa Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - DZP/38/382-64/09 WYJAŚNIENIE ODNOŚNIE SIWZ W związku ze złoŝonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje: Pytanie nr 1 Pakiet 7 poz 1 Codeinum phosh. tab 0,02-brak produkcji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji lub podanie ostatniej aktualnej ceny z adnotacją pod pakietem o braku produkcji? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), wykreśla z Pakietu 7: Środki narkotyczne, z pozycji 1 - Codeinum phosh. tab 0,02. Pytanie nr 2 Pakiet poz 25 Dimeticonum 350F aerozol, 350F płyn -braki na rynku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji lub podanie ostatniej aktualnej ceny z adnotacją pod pakietem o braku na rynku? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), wykreśla z Pakietu : Leki VIII, z pozycji 25 - Dimeticonum 350F aerozol, 350F płyn. Pytanie nr 3 Pakiet 11 poz 7 Glucosum 40%400mg/ml- braki na rynku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji lub podanie ostatniej aktualnej ceny z adnotacją pod pakietem o braku na rynku? Zamawiający nie wyraŝa zgody na wykreślenie preparatu Glucosum 40%400mg/ml a 20 amp. Z wiedzy Zamawiającego wynika, Ŝe lek jest na rynku dostępny. Pytanie nr 4 Pakiet 12 poz -Natrium bicarbonicum subst rec.- braki na rynku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji lub podanie ostatniej aktualnej ceny z adnotacją pod pakietem o braku na rynku? 1

2 Zamawiający nie wyraŝa zgody na wykreślenie preparatu Natrium bicarbonicum subst rec. Z wiedzy Zamawiającego wynika, Ŝe lek jest na rynku dostępny. Pytanie nr 5 Pakiet 13 poz 14 Polstigminum tbl 15mg, -brak produkcji - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji lub podanie ostatniej aktualnej ceny z adnotacją pod pakietem o braku produkcji? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), wykreśla z Pakietu 13: Leki XI, z pozycji 14 - Polstigminum tbl 15mg. Pytanie nr 6 Pakiet 13 poz 14-Polstigminum inj 0,5/ml - braki na rynku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji lub podanie ostatniej aktualnej ceny z adnotacją pod pakietem o braku na rynku? Zamawiający nie wyraŝa zgody na wykreślenie preparatu Polstigminum inj 0,5/ml. Z wiedzy Zamawiającego wynika, Ŝe lek jest na rynku dostępny. Pytanie nr 7 Pakiet 13 poz 17- Promazini inj 0,1/2ml- brak produkcji - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji lub podanie ostatniej aktualnej ceny z adnotacją pod pakietem o braku produkcji? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), wykreśla z Pakietu 13: Leki XI, z pozycji 17 - Promazini inj 0,1/2ml. Pytanie nr 8 Pakiet 9 poz 19-standardowe mleko modyfikowane następne czy wycenić opakowania dostępne na rynku-bebilon2-350g -w ilości 6 opakowań? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), zmienia w Pakiecie 9: Leki VII, w pozycji 19 - standardowe mleko modyfikowane następne od 5-go m-ca proszek, w kolumnie Opakowanie z 400g na 350g oraz w kolumnie Ilość z 5 na 6. Pytanie nr 9 Pakiet 9 poz 19- mieszanka mleczna z kleikiem ryŝowym 400g- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 6 opakowań Babico 2 R z kleikiem ryŝowym 350g? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), zmienia w Pakiecie 9: Leki VII, w pozycji 19 - standardowe mleko modyfikowane mieszanka mleczna z kleikiem ryŝowym, w kolumnie Opakowanie z 400g na 350g oraz w kolumnie Ilość z 5 na 6. Pytanie nr Pakiet poz 5- Clemastin syrop-na rynku są dostępne opakowania 0 ml czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 6 opakowań? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), 2

3 zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), zmienia w Pakiecie : Leki VIII, w pozycji 5 - Clemastinum Syrop 1mg/ml, w kolumnie Opakowanie z 120 ml na 0 ml oraz w kolumnie Ilość z 5 na 6. Pytanie nr 11 Pakiet 11 poz 12- Heparinum 25000j/ml-proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli: Heparinum 25000j/5ml? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), zmienia w Pakiecie 11: Leki IX, w pozycji 12 w kolumnie - NAZWA (dawka, postać) z Heparinum 25000j/ml na Heparinum 25000j/5ml. Pytanie nr 12 Pakiet 12 poz 24 Omeprazolum 20mg 9000 kaps - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 9016 kaps(161 opakowań * 56 kaps)? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), zmienia w Pakiecie 12: Leki X, w pozycji 24 - Omeprazolum tbl 20mg w kolumnie Opakowanie z 1 kaps na 56 kaps oraz w kolumnie Ilość z 9000 na 161. Pytanie nr 13 Pakiet 13 poz 18 Phytomenadionum tbl mg- na rynku są dostępne opakowania * tabl - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 47 opakowań? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), zmienia w Pakiecie 13: Leki XI, w pozycji 18 - Phytomenadionum tbl mg w pozycji Opakowanie z 20 tabl na tabl oraz w kolumnie Ilość z 70 na 47. Pytanie nr 14 Pakiet 14 poz 3 Simeticon kaps 400mg- proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli Simeticon 40mg? Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1), zmienia w Pakiecie 14: Leki XII, w pozycji 3 w kolumnie - NAZWA (dawka, postać) z Simeticonum kaps 400 mg na Simeticonum kaps 40 mg. 3

4 W związku z przedstawionymi wyjaśnieniami, Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmieniony Formularz asortymentowo-cenowy (Załączniki nr 1,) w zakresie pakietów 7,9,,11,12,13,14. ÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 Zamawiający informuje, iŝ działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść ogłoszenia. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: Punkt.11. SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferta na: Dostawy leków dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Pakiet nr... NIE OTWIERAĆ przed r. godz. 12:, znak sprawy: DZP/38/382-64/09 W wyniku wprowadzonych zmian treści SIWZ Zamawiający wyznaczył nowy termin składania ofert na r. do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. PowyŜsze informacje naleŝy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZ powaŝaniem 4

5 PAKIET 7: Środki narkotyczne L.P NAZWA ( dawka, postać) OPAKO WANIE ILOŚĆ 1 Fentanylum amp 0,1mg/2ml 50 amp Morphinum sulf. amp mg/1ml amp 20 mg/1ml Morphinum h/chl subs. recepturowa 1 g 1g proszek 50 4 Penthidini h/chl amp 0,1g/2ml amp Pentazocinumm amp 0,03g/1ml amp 20 CENA JEDN. Wartość ogółem VAT [%] BRUTTO Nazwa Producenta/ nazwa handlowa - jeśli dotyczy X X Miejscowość,., dnia r. podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy Uwaga: w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek itp.) niŝ określona w SIWZ, Zamawiający wyraŝa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych przy zachowaniu ogólnej ilości podanej w Formularzu asortymentowo-cenowym w rubryce Ilość. 5

6 PAKIET 9: Leki VII L.P NAZWA ( dawka, postać) OPAKO WANIE ILOŚĆ 1 Acidum boricum subst. rec. 1 kg 3,50 2 Acenocumarolum tbl. 4 mg 60 tbl Acidum folicum tbl 15 mg 0 4 Allopurinolum tbl 0 mg 50 tbl Aluminii acetas tartras Tbl. 1g 6 tbl Aluminii hydroxydutum 500 mg 20 7 Allantoinum + Dexpanthenolum maść g 80 8 Ambroxoli h/ch gtt 7,5mg/ml amp 0,015g/2ml syrop mg/5ml 9 Amitryptilini h/ch draŝ. 0,01g 0,025g 50 ml ml 120 ml 60 draŝ. 60 draŝ. 60 Amlodipinum tbl. 5 mg mg 11 Atecortinum zawiesina 5 ml Atropinum sulfuricum 0,5mg/ml 1mg/ml 1% gutt opht ml ml 5 ml Ammonium bituminosulfon subst, rec. 1 kg 1 14 Acetazolamidum tbl. 250 mg 0 15 Argentum nitricum pulv. g Acidum acetylosalicylicum tbl powl. dojelitowe 0,75 mg 150 mg Antazolini h/ch inj, 50mg/ml Benzocainum subst, rec. 1g CENA JEDN. VAT [%] BRUTTO Nazwa Producenta/ nazwa handlowa - jeśli dotyczy 19 Standardowe mleko modyfikowane 6

7 Początkowe od 1-go m-ca proszek Następne od 5 go m-ca proszek Mieszanka mleczna z kleikiem ryŝowym 400 g 350g 350 g 20 Preparat mlekozastępczy, dietetycznoleczniczy dla niemowląt od 1-go m-ca Ŝycia zawierający triglicerydy o średniej długości łańcucha ( MCT) proszek 400 g 3 21 Bromcriptini mesilas tabl 2,5 mg tabl. 22 Betaxololum 0,5%gtt opht 5 ml 5 23 Bromhexini h/chl tbl 8 mg syrop 4 mg/5ml 20 tbl. 120 ml Belladonnae + papaverini Czopki 15mg/40,g szt Barium sulfuricum zawiesina 200 g Wartość ogółem X X Miejscowość,., dnia r. podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy Uwaga: w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek itp.) niŝ określona w SIWZ, Zamawiający wyraŝa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych przy zachowaniu ogólnej ilości podanej w Formularzu asortymentowo-cenowym w rubryce Ilość. 7

8 PAKIET : Leki VIII L.P NAZWA ( dawka, postać) OPAKOWA NIE ILOŚĆ 1 Carvedilolum 6,25mg tbl 0 2 Calcium gluconicum tbl 50mg 50 tbl. 3 Carbo medicinalis tbl 0,3g 20 tbl Captoprilum tbl 12,5mg 25mg 50mg 5 Clemastinum tbl 1mg Inj, 0,002g/2ml Syrop 1mg/ml 6 Calcium glubionas amp % 5ml amp % ml 5 amp. 0 ml amp amp Czopki glicerynowe 1 g 2 g szt. 50 szt Carbamazepinum tbl 0,2g tbl o przedł, dział 400 mg 50 tbl. 50 tbl Chloramphenicol subst, rec, Ung 2% 5g 1 g 1 szt Chlorpromazini gutte 40mg/g g 11 Chlorguinaldolum + metronidazolum tbl dop tbl Clonidini h/chl tbl 0,075mg 50 tbl. 13 Carbacholi chloridum inj 0,1mg/ml,1,5ml 12 fiol Cetirizini dihydrochl. Krople mg/ml 20 ml 6 15 Dexpanthenolum 50 mg /g Ŝel g Dexamethasoni natrii phosphas inj, 4mg/1ml 8mg/2ml Digoxinum tbl 0,25 mg Inj, 0,5 mg/2ml tbl 5 amp Diltiazemi h/chl tbl 90 mg 36 CENA JEDN. VAT [%] BRUTTO Nazwa Producenta/ nazwa handlowa - jeśli dotyczy 19 Dopamini h/chl 0,05mg/5ml 0,2mg/5ml

9 20 Dobutamini h/chl 0,25g 1 fiol Doxepinum kaps mg 25 mg kaps. kaps Dydrogesteronum tbl mg 20 tbl Desmopressini acetas inj, 4 mcg/ml 24 Diclofenacum natr, gtt opht 5 ml Epinephrine inj 0,001g Etamsylatum tbl 250mg 160 inj, 125 mg.ml 1 amp Enalaprili maleas tbl 5 mg 0 tbl mg 200 tbl 20 mg Eucerini subst, rec 1 kg Ethacridini lac. subst, rec tbl 0,1g 1 g. 5 tbl Wartość ogółem X X Miejscowość,., dnia r. podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy Uwaga: w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek itp.) niŝ określona w SIWZ, Zamawiający wyraŝa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych przy zachowaniu ogólnej ilości podanej w Formularzu asortymentowo-cenowym w rubryce Ilość. 9

10 PAKIET 11: Leki IX L.P NAZWA ( dawka, postać) OPAKOWA NIE ILOŚĆ 1 Ferrosi gluconas draŝ 200mg 50 draŝ. 0 2 Fludrocortsoni acetas tbl 0,1mg 1% ung opht 20 tbl 3g Formaldehydum 40% subst rec, 1 kg Furaginum tbl 50 mg tabl Furosemidum tbl 40 mg amp 20mg/2ml tabl. 50 amp Gentamycinum 0,3% gtt opht 5 ml 70 7 Glucosum 40 % 400mg/ ml 20 amp 0 8 Gliceryna subst, rec 1 kg 9 Glyceroli trinitras tabl. podj.0,5 mg inj i.v. mg/ml aer.pod. 400mcg/d Hyoscini butylbromidum amp 20 mg/ml czopki mg 11 Hydrocortsonum fiol 0,025g 0,1g 20 tbl amp g amp 6 szt fiol 5 fiol Heparinum 25000j/5ml fiol Haloperidolum tbl 1mg tbl 5mg 40 tbl tbl amp 5mg/ml amp 0 14 Hydrocortisonum subst, rec 1g Hydrocortisoni butyras płyn 1mg/ml krem 0,1 % 16 Hydroxyzini h/chl tbl 25mg syrop 1,6mg/g g but. 20g tubki draŝ 250 g CENA JEDN. VAT [%] BRUTTO Nazwa Producenta/ nazwa handlowa - jeśli dotyczy

11 17 Hydrgenium peroxydatum % 1kg 0 Wartość ogółem X X Miejscowość,., dnia r. podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy Uwaga: w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek itp.) niŝ określona w SIWZ, Zamawiający wyraŝa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych przy zachowaniu ogólnej ilości podanej w Formularzu asortymentowo-cenowym w rubryce Ilość. 11

12 PAKIET 12: Leki X L.P NAZWA ( dawka, postać) OPAKOWA NIE ILOŚĆ 1 Ibuprofenum 0,2g draŝ 60 draŝ Indocollyre 0,1% gtt opht 5 ml 0 3 Ketaminum fiol mg/ml, 20 ml 50 fiol 50mg/ml, ml 4 Kalium chloratum amp 15 % 150mg/ml,ml subst, rec. 5 fiol. 5 fiol. 50 amp. 1 kg 240 0,50 5 Kalium jodatum subs, rec 1 g 0 g 6 Lactulosum syrop 7,5 g/15 ml 150 ml 0 7 Lanolinum subs, rec. 1 kg 50 8 Linomag 20 % maść g 9 Lactobacillus rhamnosus proszek 50 amp. Loperamidi h/chl tbl 2mg tbl Lerodopum + Benserazidum HBS kaps kaps 12 Levodopum + Carbidopum tbl 0 mg/25 mg 0 tbl Metildigoxinum tb 0,1 mg Methylprednisolonium Inj, 0,5g Inj 1g 15 Methylprednisoloni acetas inj 40mg/ml tbl 16 mg 1 fiol. 1 fiol fiol Methyldopum tbl 250 mg 50 tbl Magnesii carbonas basicum Tbl 05g 60 tbl Metformin h/chl Tbl 500 mg Tbl 850 mg Molsidominum tbl 4 mg Metoclopramidum tbl 0,01g 50 tbl 0 inj, 0,01g/2 ml 5 amp Metoprololum tbl 50 mg tbl 700 CENA JEDN. VAT [%] BRUTTO Nazwa Producenta/ nazwa handlowa - jeśli dotyczy 12

13 22 Metronidazolum tbl 0,25g tbl dopoch, 0,5g sol,0,5% czopki 0,5g 20 tbl tbl 0ml szt Oxytocinum inj, 5 j.m /1ml amp Omeprazolum tbl 20mg 56 kaps Octreotidum inj, 0,1mg/1ml 5 amp 7 26 Norfloxacinum gtt opht 0,3% 5 ml Nifendipinum 0,01g 50 tbl Norepinephrini bitartras amp, 1mg/ml 1ml 4ml amp 5 amp Naloxoni h/chl inj 0,4mg/ml amp 40 Natrium bicarbonicum subst. rec inj,8,4%/20ml 1 kg amp 0, Neomycinum 0,5% ung, opht aerosol subst, rec. 3 g 55 ml g Nifuroxazidum tbl. 0 mg 24 tbl Nitrendipinum tbl. mg 20 mg tbl tbl Natrii tetraboras subst. rec. 1 kg 5 36 Nimodipinum tbl. mg 0 tbl Nystatinum tbl j.m tbl dop.0000j.m zawiesina j.m Subst, rec. 16 tbl tbl 5 g 1 g Natrium chloratum subst. Rec. 1 kg 1 39 Nitrazepanum tbl. 5 mg 20 tbl. 250 Miejscowość,., dnia r. Wartość ogółem X X... podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy Uwaga: w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek itp.) niŝ określona w SIWZ, Zamawiający wyraŝa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych przy zachowaniu ogólnej ilości podanej w Formularzu asortymentowo-cenowym w rubryce Ilość. 13

14 PAKIET 13: Leki XI L.P NAZWA ( dawka, postać) OPAKOWA NIE ILOŚĆ 1 Proxymetacaini h/chl gtt 5mg/ml 15 ml Polidocanol 3% 2 ml 5 amp Prednisonum tbl 5 mg mg 20 mg 0 tbl. 40 tbl. 40 tbl Progesteronum tbl podjęz. 50 mg Tbl dopch. 0,05g tbl 5 Pyridostigmini bromidum tbl 60mg 150 tbl. 3 6 Papaverinum h/chl inj 0,04mg/2ml 65 7 Parafina ciekła 1 kg 8 Pilocarpinum h/chl 2% gtt opht 5 ml 25 9 Piracetamum tbl 400 mg tbl 1200 mg inj, 1g/5 ml Paracetamolum tbl 500 mg Syrop 120mg/5ml Czopki 125 mg Czopki 250 mg 60 tbl. 60 tbl. 12 amp. 20 tbl. 120 ml. szt. szt Pernazinum tbl 25mg Tbl 0mg 20 tbl Płyn p/wszawiczy Butelki Propafenoni h/chl tbl 150 mg inj 0,07g/20 ml 20 tbl. 5 amp Polstigminum inj 0,5mg/ml 595 CENA JEDN. N. VAT [%] BRUTTO Nazwa Producenta/ nazwa handlowa - jeśli dotyczy 15 Pentoxifyllinum tbl prol. 0,4g inj 0mg/5 ml inj 0mg/15 ml 16 Propranololi h/chl tbl mg tbl 40 mg inj 1mg/1ml 60 tbl. 5 amp. 50 tbl. 50 tbl

15 17 Promazini h/chl tbl 25 mg tbl 50 mg tbl 0mg 18 Phytomenadionum tblmg inj 1mg/0,5ml inj mg/1ml 60 tbl. 60 tbl. 60 tbl Ranitydinum inj i.v.0,5mg/ml,0ml 1 szt. 0 Wartość ogółem X X Miejscowość,., dnia r. podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy Uwaga: w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek itp.) niŝ określona w SIWZ, Zamawiający wyraŝa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych przy zachowaniu ogólnej ilości podanej w Formularzu asortymentowo-cenowym w rubryce Ilość. 15

16 PAKIET 14: Leki XII L.P NAZWA ( dawka, postać) OPAKOWA NIE ILOŚĆ 1 Szczepionka p/tęŝcowa 0,5 ml 1 amp Sulfamethoxazolum+ Trimethoprimum tbl 480mg/20 mg inj 480mg/20 mg 20 tbl Simeticonum kaps 40 mg 0 kaps Spironolactonum tbl 25 mg tbl 0 mg 0 tbl. 20 tbl Sulfasalazinum EN tbl pow 500 mg 0 tbl. 6 Spasmalgonum inj 5 ml 60 7 Sulfacetmidum natr. gtt opht 0 mg/ml 12 szt Sulpiridum kaps. 0 mg 24 kaps. 9 Ticlopidini h/chl tbl 250 mg 20 tbl. Thiamazolum tbl 5 mg 50 tbl. 11 Timololi maleas gtt opht 5mg/ml 5ml Tramadoli h/chl Kaps. 50mg Inj 50mg/1ml Inj 0mg/2ml Krople 0mg/ml 20 kaps. 5 amp. 5 amp. ml Terlipressinum inj0mcg/ml 5 amp Talcum subst, rec. 1 kg 2,5 15 Tropicamidum 1% gtt opht 5ml 186 mg/ml 17 Verapamili h/chl tbl 40 mg tbl 80mg inj 5mg/2ml 60 tbl. 60 tbl. 5 amp Vinpocetinum tbl 5mg 50 tbl Vitaminum A krople B1 tbl 25mg Inj 25mg/1ml B6 tbl 50mg ml 50 tbl. 50 tbl CENA JEDN. VAT [%] BRUTTO Nazwa Producenta/ nazwa handlowa - jeśli dotyczy 16

17 B12 inj 00j.m/2ml C draŝ. 0mg Inj, 500mg/5ml E krople 5 amp. draŝ. ml Wazelina biała subst. Rec. 1 kg Tormentiol, prep. złoŝony 20g 22 Immunoglobulina ANTY HBS 200j.m 1 amp Wartość ogółem X X Miejscowość,., dnia r. podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy Uwaga: w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek itp.) niŝ określona w SIWZ, Zamawiający wyraŝa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych przy zachowaniu ogólnej ilości podanej w Formularzu asortymentowo-cenowym w rubryce Ilość. przeliczanie opakowań handlowych przy zachowaniu ogólnej ilości podanej w Formularzu asortymentowo-cenowym w rubryce Ilość. 17

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP 46/2007 20.08.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

Znak sprawy: ZP 46/2007 20.08.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail:zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWY ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH, GAZÓW WZIEWNYCH, LEKÓW NARKOTYCZNYCH I PRZECIWBÓLOWYCH BZP /38/ /14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWY ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH, GAZÓW WZIEWNYCH, LEKÓW NARKOTYCZNYCH I PRZECIWBÓLOWYCH BZP /38/ /14 Załącznik nr 1 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWY ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH, GAZÓW WZIEWNYCH, LEKÓW NARKOTYCZNYCH I PRZECIWBÓLOWYCH BZP /38/ 383-54/14 Pakiet 1. Środki znieczulające

Bardziej szczegółowo

Formularz asortmentowo - cenowy. Dostawy leków i produktów farmaceutycznych DZP/38/382-41/13

Formularz asortmentowo - cenowy. Dostawy leków i produktów farmaceutycznych DZP/38/382-41/13 (Pieczęć Wykonawcy ) Formularz asortmentowo - cenowy Dostawy leków i produktów farmaceutycznych DZP/38/382-41/13 Załącznik nr 1 Nr Cena jedn. Wartość Stawka Wartość części Nazwa towaru /opakowanie j.m.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Proszowice, dnia 11.04.2013 r. ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - Varia (CPV 33690000-3) Wielkość Cena Cena Wartość Podatek Wartość Producent Nazwa Postać Dawka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1 L.p. Asortyment - opis Nazwa handlowa Jedn. miary Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań Cena jednostkowa netto za opakowanie Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

KOREKTA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KOREKTA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 4.04.207r KOREKTA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Vat Producent Zadanie I 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy 1 2 3 4 5 6 cena Lp. Artykuł, opis J.m. ilość jedn.netto % VAT podatku netto j.m. VAT brutto nazwa handlowa/ producent*

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84 REGON:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84 REGON: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 05.04.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Uwagi ogólne: - przy wypełnianiu tabeli w pozycjach w których wpisane są nazwy międzynarodowe należy wpisać nazwy własne i producenta oferowanych

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 Pakiet nr 1 Leki - Varia (CPV 33690000-3) 1 Lidocainum amp 1% 20 ml 5 amp 2 2 Amitryptylinum draŝ 10 mg 60 draŝ 1 3 Chlorpromazinum amp 50 mg/2 ml 10 amp 6 4 Chlorpromazinum krople

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, surowców i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 70342-2010; data zamieszczenia: 12.03.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 miligramów) 1 Acidum ascorbicum 100 mg /ml ampułka 5 ml 3000 2 Acidum salicylicum+flumetasonum (30+0,2mg)/g maść op. 15 g 40

Bardziej szczegółowo

Ilość na okres 1 roku

Ilość na okres 1 roku Pakiet nr 4 - Leki Nadroparinum calcicum 1. 2850j.m.a.Xa/0,3ml Nadroparinum calcicum 2. 3800j.m.a.Xa/0,4ml Nadroparinum calcicum 3. 5700j.m.a.Xa/0,6ml Nadroparinum calcicum 4. 7600j.m.a.Xa/0,8ml Nadroparinum

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak : DOP ZP / 238 /09 Kraków, dnia 3 września 2009 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę leków (ZP 20/2009) wg rozdzielnika PISMO ZAMAWIAJĄCEGO Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia - Część I - Leki i płyny infuzyjne

Przedmiot zamówienia - Część I - Leki i płyny infuzyjne ... pieczęć Wykonawcy Nr sprawy: NOZ 08/ 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - Część I - Leki i płyny infuzyjne Załącznik nr 2 Lp. cena jedn. Nazwa międzynarodowa, postać, dawka j.m. ilość

Bardziej szczegółowo

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19, tel.(12) 422-91-15, fax (12) 422-90-79 SPECYFIKACJA

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19, tel.(12) 422-91-15, fax (12) 422-90-79 SPECYFIKACJA 9/PZP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 Euro Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY załącznik nr 3 do SIWZ Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość 1 Abroxolum 15mg/5ml syrop x 1but. op 80 2 Abroxolum 30mg/5ml syrop x 1but. op 40 3 Abroxolum 30mg x 20tbl.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF Formularz cenowy EAZ-BG-3402/11/11 Matryca Leków LP. Nazwa handlowa Nazwa farmaceutyczna Producent jm ilość Cena jedn netto Stawka Vat % 1 0,5% Sol Ephedrinum 10 ml Lek recepturowy szt 15 2 1% Sol Ephedrinum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Pakiet 1

Załącznik nr 2 Pakiet 1 Załącznik nr 2 Pakiet 1 Lp. Przedmiot zamówienia - LEKI Jm Ilość 1 ACENOCUMAROLUM 1mg x 60 tabl. op. 6 2 ACEBUTOLOLUM 200mg x20 tabl. op. 1 3 ACENOCUMAROLUM 4mg x 60 tabl. op. 5 4 ACETYLOCYSTEINUM 200mg

Bardziej szczegółowo

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. Lublin, dnia 27 września 2007 roku SzNSPZOZ. N-ZP-372-36/07 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2016r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Pakiety Strona 1

Pakiety Strona 1 pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. do SIWZ Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - narkotyki (CPV 33661200-3) Lp Ilość Cena Cena Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Opakowanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy.

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy. ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cena Vat Cena Wartość Kwota VAT Wartość netto % brutto netto brutto Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 03.06.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent Pakiet nr 1 Załącznik Nr 1.1. do SIWZ Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV 33661500-6 neuroleptyki ) 1 Cetirizini dihydrochloridum tabl.powl. 0,01 g 20 tabl. op. 30 2 Loratadinum tabl. 0,01

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (4)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (4) SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl Znak sprawy: SZP-333-28/2010 Data:

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/1/2010 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut dnia 04.02.2010r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi: Numer sprawy: DTZ.8.14.1 Golub-Dobrzyń, dn. 1.0.1r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, substancji recepturowych, suplementów diety, antybiotyków, taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania

Bardziej szczegółowo

Cena brutto Suma ceny netto oraz kwoty należnego podatku VAT 1 Niejonowy środek kontrastowy stężenie 370, w op 50 lub 100ml

Cena brutto Suma ceny netto oraz kwoty należnego podatku VAT 1 Niejonowy środek kontrastowy stężenie 370, w op 50 lub 100ml Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) UWAGA: Proszę załączyć formularz dotyczący wyłącznie pakietów, na które została złożona oferta. Pakiet 1 1 Niejonowy środek

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - leki. ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ. Wartość netto. Podatek Vat. Wartość brutto. Cena jednostkowa brutto

Pakiet nr 1 - leki. ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ. Wartość netto. Podatek Vat. Wartość brutto. Cena jednostkowa brutto ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość netto Podatek Vat Wartość brutto Pakiet nr 1 - leki 1 ACENOCUMAROLUM 1mg x 60 tabl. op. 8 2 ACEBUTOLOLUM

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Lp. Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

www.attis.com.pl Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie

www.attis.com.pl Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/Zp-22/D/43/12 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 17.01.2013r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-58/13/14 Jastrzębie-Zdrój, r.

DZP/38/382-58/13/14 Jastrzębie-Zdrój, r. DZP/38/382-58/13/14 Jastrzębie-Zdrój, 15.02014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy heparyn, immunoglobulin oraz produktów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dz.U.11.18.94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie - Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie - Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie - Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi ... ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) Załącznik Nr a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/ 07 / 203..., dnia...203 r. ( miejscowość ) międzynarodowa handlowa i dawka miary ilość opak.netto VAT

Bardziej szczegółowo

BZP Jastrzębie - Zdrój, r. Do wszystkich Wykonawców

BZP Jastrzębie - Zdrój, r. Do wszystkich Wykonawców BZP.38.382-39.13.1.17 Jastrzębie - Zdrój, 17.10.2017 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy Ŝywienia dojelitowego i pozajelitowego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych

Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych Załącznik nr 1do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych Nr zad. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

Bardziej szczegółowo

Leki z medycyny ludzkiej stosowane w leczeniu zwierząt

Leki z medycyny ludzkiej stosowane w leczeniu zwierząt Nr postępowania: 27/2014/PN/DZP FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Leki z medycyny ludzkiej stosowane w leczeniu zwierząt Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 08.04.2015r. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków oraz płynów infuzyjnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą do Apteki leków na potrzeby SPZOZ w Wieluniu.SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet 1. lp. Nazwa/lub równowaŝne/ Ilość j.m. 30 op. 1 kręgowego.

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet 1. lp. Nazwa/lub równowaŝne/ Ilość j.m. 30 op. 1 kręgowego. Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Pakiet 1 Methylprednisolon 1g fiol. + rozp. Zarejestrowane wskazanieostre urazy rdzenia 30 op. 1 kręgowego. Pakiet 2 1 Prednisonum 5mg x 100 tabl. 15 op. Pakiet 3 1

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 04.11.2016 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/50/2016 WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie art. 38 ust. 1a

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ Załącznik nr 1 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ PAKIET I 1 Acidum ascorbicum 500 mg tabletka 3000 2 Acidum folicum 5 mg tabletka 1500 3 Aloe extractum sicc.+ boldinum (3,6-4,4mg)+ 1mg tabletka 3000

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Bydgoszcz: Dostawa substancji do receptury aptecznej Numer ogłoszenia: 15912-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 -

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 - ...... Znak: AE/ZP-27-05/17 Tarnów, 2017-02-28 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów

Bardziej szczegółowo

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. Pakiet nr 1 1 Paski Optium XIDO test pask. - 50 pasków 10 op. 2 Acetazolamidum tabl. 0,25 g 30 tabl.(3x10) 5 op. 3 Acidum tranexamicum rozt.do wstrz.doż. 0,5 g/5ml

Bardziej szczegółowo

RAZEM ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. FORMULARZ Asortymentowo Cenowy. Strona 1. Wartość Pakietu netto Wartość Pakietu brutto ( PLN )

RAZEM ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. FORMULARZ Asortymentowo Cenowy. Strona 1. Wartość Pakietu netto Wartość Pakietu brutto ( PLN ) RAZEM ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ FORMULARZ Asortymentowo Cenowy Pakietu netto Pakietu brutto L.p. Numer Pakietu ( PLN ) ( PLN ) Uwagi 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Umowy) 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Nasz znak: SIAKat-0006-2010 Katowice 2010-01-16 Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Dotyczy pisma z 2010-01-13 MZ-MD-634-255-16/JK/10 mi. w sprawie handlu szczepionkami w przychodniach i gabinetach

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-83/13 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-83/13 Tarnów, ... Znak: AE/ZP-27-83/13 Tarnów, 2013-12- 30 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastepczych płynnych dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dn r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dn r. Jastrzębie-Zdrój, dnia 01.07.20 r. BZP/38/382-2/ Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy leków

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2015r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Cena Szacunkowa. Wartość VAT. Wartość Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. ilość netto. Wartość brutto. netto SPECYFIKACJA CENOWA

Cena Szacunkowa. Wartość VAT. Wartość Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. ilość netto. Wartość brutto. netto SPECYFIKACJA CENOWA SPECYFIKACJA CENOWA PAKIET I PRODUKTY LECZNICZE Cena Szacunkowa Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. % VAT ilość 1 Dextromethorphan hydrodromide ACODIN tabl 15mg*30 15 2 Epinephrine h/chlor. ADRENALINI

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2. ... pieczątka firmowa Wykonawcy.

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2. ... pieczątka firmowa Wykonawcy. ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 12 m-cy netto % netto Załącznik nr 2 1 Adrenalinum hydrotartaricum 0,1% amp. 1

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 25.08.2011 EZ/6145/1/ 2011 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 105/2011 Zakup i dostawa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET NR 1 Lp Postać Dawka Opak. Ilość opak. jedn.opak Vat% jedn.opak.b Wartość Wartość 1 Ampicilinum Ampicillin inj 1g fiol 340 2 Ampicilinum Ampicillin

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Taromentin 1000mg Tab. x 1000mg Op. 14 tab Taromentin 625mg Tab. x 625mg Op. 14 tab Taromentin fiol. Fiol. 1,2 Op. 1 fiol.

Arkusz1. Taromentin 1000mg Tab. x 1000mg Op. 14 tab Taromentin 625mg Tab. x 625mg Op. 14 tab Taromentin fiol. Fiol. 1,2 Op. 1 fiol. Nr i nazwa pakietu Nazwa Nazwa handlowa Postać j.m. Ilość międzynarodowa Cena jedn. netto Wartość netto Wartość podatku VAT Pakiet 1 Poz. 1 Amikacin Biodacyna Fiol. 250mg 1 fiol. 50 Poz. 2 Ophtalmicum

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 11/ZP/2014

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 11/ZP/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Proszowice, dnia 29.04.2014 r. ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017. Przedmiot: Nazwa Oferenta:

FORMULARZ OFERTY. Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017. Przedmiot: Nazwa Oferenta: FORMULARZ OFERTY Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017 Przedmiot: Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych Nazwa Oferenta: ulica: nr domu: nr lokalu: kod: miejscowość: Powiat: Województwo:

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Lp Nazwa międzynarodowa / skład j.m. Wielkość Cena netto Vat Cena Wartość Kwota

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 9/P- MCM/14 MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE W TARNOWIE SP.Z O.O. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP /08 Tarnów,

Znak: AE/ZP /08 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-103/08 Tarnów, 2008-12-11 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mleko zastępczych płynnych oraz kontrastu.

Bardziej szczegółowo

WADIA. Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas 6,43+2,63 mg/ml x 5 amp.a 1 ml

WADIA. Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas 6,43+2,63 mg/ml x 5 amp.a 1 ml Pakiet I załącznik 6 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Zadanie I WADIA kwota wadium 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl. powl. op 5 0,65 zł 2 Acenocoumarolum 4mg x 60tbl. op 50 6,40 zł 3 Aciclovirum

Bardziej szczegółowo

BZP Jastrzębie - Zdrój, r.

BZP Jastrzębie - Zdrój, r. BZP.38.382-9.10.17 Jastrzębie - Zdrój, 07.03.2017 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy leków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ma zawierać: koszt przedmiotu oferty, tzn. wartość zakupionych leków, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ Tarnowskie Góry: SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ Numer ogłoszenia: 277348-2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

ZP/04/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. dla zamówienia pn.: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

ZP/04/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. dla zamówienia pn.: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. ZP/04/0 Załącznik nr do SIWZ FORMULARZ OFERTY dla zamówienia pn.: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oferty szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa. Ilość Cena VAT L.p. Nazwa - postać J.m. na okres jedn. Wartość. szt.

Formularz cenowy oferty szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa. Ilość Cena VAT L.p. Nazwa - postać J.m. na okres jedn. Wartość. szt. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy oferty szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa PAKIET I Ilość L.p. Nazwa - postać J.m. na okres jedn. 1 roku netto netto % brutto 1. Niejonowy, hypoosmolarny jodowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru Zał. nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/22/2015 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje

Bardziej szczegółowo

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych Szpital Bielański w Warszawie Źródło: http://www.bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne/6114,zp-212016-ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-dosta we-produktow-leczniczyc.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 33 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432023-2015:text:pl:html Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID:2011-077327 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

... data... pieczęć firmowa wykonawcy. Formularz oferty Nazwa i adres oferenta... tel...fax

... data... pieczęć firmowa wykonawcy. Formularz oferty Nazwa i adres oferenta... tel...fax 1... data... pieczęć firmowa wykonawcy Formularz oferty Nazwa i adres oferenta... tel...fax...e-mail... W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U Lp Nazwa międzynarodowa Nazwa wyrobu lub nazwa wyrobu równowaŝnego jm Ilość Cena jednostko wa netto Stawak VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ Pakiet Nr 1H Linkozaminy Linkomycin. Dawka Jedn. Ilość w Ilość w Cena netto Cena brutto Lp. Nazwa międzynarodowa Postać Ilość opak. Wartość netto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

... Miejscowość, data podpis

... Miejscowość, data podpis Załącznik nr 4a Pieczęć Firmowa ZESTAW I Heparyny LP Nazwa leku jm ilość Cena jedn. Wartość 1 2 3 4 5 6 kol. 4*5 1 Enoxaparinum natricum(drobnocząsteczkowa) 40mg/04mlx10 amp 2 Enoxaparinum natricum (drobnocząsteczkowa)

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

DZP/38/ /13 Jastrzębie-Zdrój, r.

DZP/38/ /13 Jastrzębie-Zdrój, r. DZP/38/382-54 /13 Jastrzębie-Zdrój, 13.12.2013 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo