Ćwierć mieszkańców. Wymowne milczenie Warszawy? W NUMERZE. Str. 2 Dwanaście miesięcy z Miłoszem Str.5 Litwin prowadził kradziony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwierć mieszkańców. Wymowne milczenie Warszawy? W NUMERZE. Str. 2 Dwanaście miesięcy z Miłoszem Str.5 Litwin prowadził kradziony"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 11 STYCZNIA 2011 r. Nr. 6 (16551) cena 1,20 Lt Nadciąga nowa fala emigracji Zamiar wyemigrowania z Litwy wyraża trzecia część mieszkańców dużych miast i ćwierć mieszkańców wsi Ćwierć mieszkańców dużych miast chciałoby wyemigrować z Litwy, ale nie na stałe. W ubiegłym roku emigracja na Litwie wzrosła czterokrotnie w porównaniu do roku Eksperci alarmują, że po zniesieniu przez Niemcy ograniczeń na przypływ siły Wymowne milczenie Warszawy? Rząd w zasadzie zaaprobował kasy na targowiskach Str. 2 Dwanaście miesięcy z Miłoszem Str.5 Litwin prowadził kradziony ciągnik siodłowy Scania Str. 6 Kongresmenka walczy o życie Str. 7 Pačėsas: reprezentacja to praca u podstaw, a nie sentymenty Str.9 Ostatni taki romantyk Organizatorzy jubileuszowych uroczystości 20-lecia wydarzeń styczniowych są zaniepokojeni brakiem odpowiedzi z Warszawy, czy przedstawiciele polskiego Sejmu i Senatu 13 stycznia wezmą udział w obchodach Dnia Obrońców Wolności. Media spekulują, że milczenie Warszawy jest jednak wymowne, bo świadczy o pogorszeniu relacji polsko-litewskich, co niedawno zauważył były prezydent Valdas Adamkus i czemu kategorycznie zaprzeczyła obecna prezydent Dalia Grybauskaitė. roboczej z krajów bałtyckich i niektórych państw Europy Wschodniej już w najbliższej przyszłości nasz kraj opuścić mogą najbardziej wykwalifikowani specjaliści. Zamiary w najbliższym czasie opuścić Litwę ma blisko 4 proc. mieszkańców dużych miast. 10 proc. miesz- Fot. Marian Paluszkiewicz kańców ma plany, by wyjechać z Litwy w ciągu najbliższych dwóch lat. Takie są wyniki badań przeprowadzonych przez spółkę Prime Consulting, które opublikował tygodnik Veidas i które zostały wykonane na początku stycznia br. str. 4 Tymczasem wiadomo, i to na pewno, że prezydent Bronisław Komorowski nie weźmie udziału w obchodach 13 stycznia. Potwierdził to Laurynas Kasčiūnas, doradca przewodniczącej Sejmu Ireny Degutienė. str. 3 W NUMERZE Str. 11 ISSN

2 2 WYDARZENIA Wtorek Styczeń Imieniny: Anastazego, Feliksa, Hilarego, Honoraty, Hortensji, Krzesimira, Małomira, Matyldy, Odona, Palemona, Tezeusza i Tomasza TRZY PYTANIA DO......Jūratė Vaidelienė, rzeczniczki prasowej Narodowego Centrum Krwi 10 stycznia start trzydniowej akcji bezpłatnego krwiodawstwa poświęcona upa- 1. miętnieniu wydarzeń z 13 stycznia. Kto jest jej inicjatorem i gdzie przebiega? 13 stycznia 1991 roku została przelana krew obrońców wolności. Upamiętniając 20-lecie tych wydarzeń wraz z kancelarią Sejmu, Bractwem Obrony Niepodległości Litwy 13 Stycznia organizujemy trzydniową akcję bezpłatnego krwiodawstwa. Inicjatorką jest posłanka Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. Akcja przebiega w gmachu Bractwa, na Alei Giedymina 64. We wtorek, w drugi dzień akcji, krwiodawców czekamy w godzinach 12-18, w środę natomiast w godzinach Tego rodzaju akcje zbliżają Litwę do realizacji zobowiązań złożonych Unii Europejskiej, czyli przejścia do 2. bezpłatnego krwiodawstwa... Bojąc się stracić swoich krwiodawców, do realizacji zobowiązań zmierzamy krok po kroku. Idee bezpłatnej krwi stają się wciąż bardziej popularne. Dzięki aktywnym akcjom bezpłatnego krwiodawstwa organizowanych w wyższych uczelniach. Właśnie dzięki osobom w wieku 18-25, które swoim przykładem zarażają innych, w dniu dzisiejszym procent bezpłatnego krwiodawstwa wynosi aż 51! Czy bezpłatne krwiodawstwo popierają też najmłodsi 3. obywatele? Od 2008 roku Centrum wraz ze szkołami realizuje projekt Dowiedz się więcej na temat krwiodawstwa!. Współpraca ze szkołami nie jest na tyle aktywna. Dlatego, aby pomóc uczniom w szukaniu odpowiedzi na takie pytania jak: Dlaczego krew trzeba dawać nieodpłatnie?, Dlaczego jeden człowiek może uratować życie 3 osobom?, zapraszamy do współpracy. Nasi pracownicy mogą przyjechać do szkół i odpowiedzieć na nurtujące uczniów pytania. Oprócz tego, organizowane są wycieczki do Centrum. Zainteresowanych prosimy rejestrować się telefonicznie pod nr lub (8-5) Można też kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną Rozmawiała Ewa Gedris Wyrazy głębokiego współczucia i żalu naszym kolegom Agacie Kiruzel oraz Władysławowi Kiruzel z powodu utraty Ojca składają przyjaciele z Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Dyrektor Lilija Kiejzik Rząd w zasadzie zaaprobował kasy na targowiskach Wczoraj rząd w zasadzie zaakceptował wprowadzanie kas fiskalnych dla handlujących na targowiskach żywnością, a jutro zamierza podjąć ostateczną decyzję. Kasy będą obowiązywały od początku maja. Minister finansów Ingrida Šimonytė, którą drobni handlowcy prosili o odroczenie decyzji w sprawie kas, wczoraj ponownie potwierdziła, że konstruktywne uwagi zostaną uwzględnione. W środę rząd powinien zaaprobować ustalenie, że od 1 maja handlujący żywnością, poza handlem pod gołym niebem, powinni korzystać z aparatów kasowych. A wtedy Ministerstwo Finansów, jak sądzę, w ciągu kilku tygodni przedstawi również drugą uchwałę, przewidującą tryb rekompensaty po naradzie rządu powiedziała dziennikarzom Šimonytė. Zaznaczyła ona, że prawdopodobnie ci handlowcy, którzy jako pierwsi nabędą aparaty kasowe i zadeklarują je, otrzymają największe rekompensaty. Według obliczeń rządu, zrekompensowanie kosztów nabycia kas fiskalnych pochłonie około 3 mln litów, jednakże z targowisk planuje się dodatkowo zebrać do budżetu około mln litów, które, jak się przypuszcza, nie są obecnie zaprzychodowane. Kasy fiskalne będą obowiązywały handlujących żywnością na targowiskach krytych, a na ich zainstalowane będą mieli trzy miesiące. Wcześniej informowano, że aparaty kasowe proponuje się wprowadzić od 1 lutego 2011 r., początkowo rekompensując 100 proc., a później 80 proc. ich ceny. Obecnie na Litwie działa 108 targowisk z pawilonami krytymi. Handlujących tam ludzi będą obowiązywały kasy. BNS Dzień Zdrowia W najbliższą sobotę 15 stycznia w Domu Kultury Polskiej odbędzie się Dzień Zdrowia. Nieodpłatnie można będzie sprawdzić poziom cukru we krwi. Pamiętać należy, że przed tym zabiegiem nie można jeść, czyli należy przybyć na czczo. Badania będą przeprowadzane w pomieszczeniu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego, które się mieści w DKP. Wejście od strony ul. Kauno. Inf. wł. Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik tel ) Sekretarz redakcji: Kazimierz Tomkowski (tel , Dziennikarze: He le na Gład kow ska, Stanisław Tarasiewicz, Ewa Gedris, Edyta Szałkowska, Brygita Łapszewicz Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Współpracownicy: Barbara Chikashua, Da nu ta Ka mi le wicz, Ja dwi ga Pod most ko, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk, Witold Janczys Dział Promocji: Zbi gniew Mar ko wicz pro mo cja (tel ), Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , re kla kurierwilenski.lt), Bożena Manatowa kolportaż-prenumerata (tel , kol rier wi len ski.lt). Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski" Druk: VšĮ Vilnijos žodis" Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od po wiada. Opinie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Nakład: 3500 egz. Redaktor dyżurny: Barbara Chikashua

3 Wymowne milczenie Warszawy? ze str.1 Poinformował on media, że kancelaria polskiego prezydenta poinformowała organizatorów uroczystości w Wilnie, że Bronisław Komorowski nie będzie mógł 13 stycznia przyjechać do Wilna na obchody jubileuszowe. Doradca przewodniczącej Sejmu potwierdził też, że ani Kancelaria Marszałka Sejmu RP, Grzegorza Schetyny, ani Kancelaria Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza, nie odpowiedziały jeszcze na zaproszenie Ireny Degutienė wysłane do marszałków Sejmu i Senatu. Urzędnik przyznał też, że odpowiedzi na zaproszenie nadeszły już ze wszystkich krajów, których przedstawicieli zaproszono do Wilna na 13 stycznia. Kasčiūnas nie dramatyzuje jednak sytuacji i jest przekonany, że w końcu nadejdzie z Warszawy odpowiedź na zaproszenie Wilna. Urzędnik odrzuca sugestie, że brak polskiej odpowiedzi na kilka dni przed 13 stycznia jest wymowny i świadczy o pogarszających się relacjach polsko-litewskich, przed czym obecne władze Litwy ostrzegał były prezydent kraju Valdas Adamkus. Za tym, że prezydent Adamkus ma jednak rację, jest też fakt, że od ostatniej wizyty zagranicznej 8 kwietnia ubiegłego roku śp. prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego na Litwę nie przyjechał z oficjalną wizytą nikt z najwyższych władz Polski. Wprawdzie latem ubiegłego roku kraj nasz odwiedził prezydent Bronisław Komorowski, ale była to prywatna wizyta prezydenta, który spędził na litewskim wybrzeżu część swego urlopu. Zdaniem wielu obserwatorów, właśnie 8 kwietnia doszło do przełomu w relacjach polsko-litewskich, bowiem w tym dniu wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego litewski Sejm zdecydowanie odrzucił projekt rządowej ustawy o pisowni polskich nazwisk, o co zabiegał w Wilnie prezydent Polski. Potem już było tylko gorzej. Litewskie władze nie tylko nie zgodziły się na złagodzenie zasad polskich nazwisk, ale też przygotowały projekt ustawy o oświacie, która miała mocno ograniczyć polskie szkolnictwo. Nowa ustawa miała być uchwalona jeszcze w grudniu, ale pod naciskiem protestów polskiej mniejszości w Wilnie oraz wobec sygnałów z Warszawy, że przyjęcie ustawy negatywnie wpłynie na perspektywę dwustronnych relacji, litewski parlament, przynajmniej do sesji wiosennej, schował projekt ustawy do szuflady. Stanisław Tarasiewicz Mimo wymownych sygnałów z Warszawy, władze w Wilnie wciąż tkwią w przekonaniu, że stosunki z Polską nadal są najlepsze w ciągu ostatnich 100 lat Fot. Marian Paluszkiewicz PULS KURIERA ZDJĘCIE DNIA WYDARZENIA Dziś na gmachu Domu Prasy uroczyście zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona wydarzeniom 11 stycznia, kiedy to dziennikarze znajdujących się tam 13 wydań zostali wypędzeni przez sowieckich komandosów Fot. Marian Paluszkiewicz KOMENTARZ DNIA Prawie państwo prawa Co może łączyć wdowę po prezydencie Kristinę Brazauskienė i byłego prezydenta Rolandasa Paksasa usuniętego z urzędu w drodze impeachmentu? Na pewno nie to, że wdowa może zostać pozbawiona renty prezydenckiej po zmarłym mężu, jakiej prezydent Paksas został pozbawiony automatycznie po usunięciu go z urzędu. Brazauskienė i Paksasa łączy natomiast to, że swoich praw a że wdowa ma prawo do renty, a były prezydent znowu być wybieranym, przyznaje też wielu prawników obydwoje będą dochodzić lat kilka jeśli nie kilkanaście, jeżeli w ogóle kiedykolwiek dojdą. W ciągu 20 lat nowej państwowości kraju litewskie elity polityczne wypracowały bowiem mechanizm warto zaznaczyć, że jak najbardziej prawny który pozwala przez lata, lub w ogóle prawnie ignorować należne prawa, należne zresztą nie tylko Brazauskienė i Paksasowi. Bowiem w świetle prawa też emeryci zostali okradzeni ze swoich emerytur. I choć w końcu przyznano im prawo do zabranych emerytur, to jednak nie wszyscy emeryci doczekają rewaloryzacji, bo okazuje się, ze proces ten może być długotrwały, nieraz trwalszy niż żywot niejednego emeryta. Podobnie jest też z Brazauskienė i Paksasem, którzy niby to mają prawo jedna do renty, a drugi do prawa wyborczego to może jednak okazać się, że tego prawa będą musieli dochodzić długo. Żeby jak najdłużej, polityczne elity nie wahając się gotowi nawet skierować ich sprawy do Sądu Konstytucyjnego. Co prawda, są też przykłady błyskawicznej realizacji prawa, nawet gdy trzeba było zwracać się do sądu, dowodem czego była sprawa obywatelstwa Valdasa Adamkusa, kiedy on po raz pierwszy kandydował na prezydenta. Sprawa Adamkusa, a raczej sławnych jego kapci, jest jednak wyjątkiem potwierdzającym regułę, że kraj nasz jest prawie państwem prawa, bo to zależy, jak elity polityczne potraktują konkretne prawo konkretnego obywatela. Stanisław Tarasiewicz CYTAT DNIA Chciałbym przypomnieć, że wolność religijna nie jest w pełni stosowana tam, gdzie zagwarantowana jest jedynie wolność kultu, tym bardziej z ograniczeniami. Ponadto zachęcam, aby połączyć pełną obronę wolności religijnej i innych praw człowieka z programami, które począwszy od szkoły podstawowej i w ramach nauczania religii, będą uczyć szacunku dla wszystkich braci w człowieczeństwie zaapelował wczoraj papież Benedykt XVI. LICZBA DNIA 3, mln osób liczyła ludność Litwy w dniu 1 stycznia 2011 roku.

4 4 WYDARZENIA KRÓTKO Prezydencki apel Nadciąga nowa fala emigracji ze str. 1 Prezydent Dalia Grybauskaitė zwróciła się listownie do liderów Unii Europejskiej, aby szukali możliwości jak najszybszego uproszczenia ruchu w przestrzeni Schengen i ułatwienia procedur wizowych mieszkańcom Białorusi. Zdaniem Grybauskaitė, bardzo istotne jest to, aby mieszkańcy Białorusi mogli podróżować do UE na warunkach nie mniej przychylnych, płacąc za wizy nie więcej niż inni obywatele wschodnich sąsiadów. W przekonaniu litewskiej prezydent, liberalizację Białorusi może przyśpieszyć tylko ułatwienie ruchu większości Białorusinów oraz ich kontaktów z obywatelami UE. Stanowisko attache ds. kultury w USA W przedstawicielstwie dyplomatycznym Litwy w Stanach Zjednoczonych Ameryki ma powstać przedstawicielstwo ds. kultury. Odpowiedni projekt uchwały rząd zamierza rozpatrzyć w tym tygodniu. Nowe stanowisko w USA będzie finansowane z zaoszczędzonych środków budżetu Ministerstwa Kultury po odwołaniu stanowiska zastępcy attache w Polsce. Ta zmiana ma się przyczynić do intensywniejszej współpracy kulturalnej z USA, zacieśnić dwustronne bezpośrednie kontakty kulturalne instytucji i ludzi sztuki. Poziom inflacji W grudniu na Litwie inflacja roczna (w porównaniu z grudniem 2009 r.) sięgała 3,8 proc. i była o 2,5 punktu procentowego wyższa w porównaniu z grudniem 2009 r., gdy inflacja roczna stanowiła 1,3 proc. W grudniu, w porównaniu z listopadem, odnotowano 0,8-procentową inflację miesięczną, a średnia inflacja roczna wynosiła 1,3 proc. BNS Według naszych badań, zamiar wyemigrowania z Litwy wyraża trzecia część mieszkańców dużych miast i ćwierć mieszkańców wsi nieco inne dane statystyczne podaje w rozmowie z Kurierem Audra Sipavičienė, kierownik Wileńskiego Biura Międzynarodowej Organizacji Migracji. Według Sipavičienė, najbardziej pragną wyemigrować z Litwy młodzi ludzie w wieku do 29 lat. Stanowią oni 58 proc. statystycznego ogółu potencjalnych emigrantów. Jak podaje Departament Statystyki, co drugi emigrant jest w wieku lat. Większość emigrantów woli zapomnieć o swoim wyższym wykształceniu i wykonywać za granicą czarną robotę i otrzymywać za nią większe wynagrodzenie. Oficjalne statystyki są zastraszające. Między innymi głoszą, że w ubiegłym roku co dzień z Litwy emigrowało po 140 osób. Ta zatrważająca statystyka nie odzwierciedla realnej sytuacji. W rzeczywistości liczby te wzrosły jedynie oficjalnie, ponieważ duża część osób, które opuściły kraj wcześniej, zadeklarowała to jedynie w kwietniu ub. roku. Po tym, gdy wynikła panika z powodu uwzględnionego w Ustawie o ubezpieczeniu zdrowia obowiązku płacenia składek z tytułu ubezpieczenia zdrowia i żeby uniknąć płacenia składek, emigranci starali się zadeklarować swój wyjazd z Litwy sprecyzowała kierownik Wileńskiego Biura Międzynarodowej Organizacji Migracji. Według innych obliczeń, już po odrzuceniu ekstremalnego kwietnia ub. roku, co dzień w średnim emigrowało po 63 osoby, czyli o 16 proc. więcej niż średnia z roku 2009 r. Z Litwy do Niemiec może wyjechać sporo lekarzy, inżynierów i specjalistów od technologii informatycznych Fot. Marian Paluszkiewicz Liczba potencjalnych emigrantów nie zmniejsza się. Emigracja również. W tym roku po powszechnym spisie mieszkańców będą znane dokładniejsze dane, ile osób wyemigrowało. Prognozy, jeśli chodzi o emigrację, mogą być różnorodne. Jedno jest pewne, że dotychczasowa tendencja utrzyma się, jeżeli na Litwie nie zmieni się polityka socjalna i sytuacja ekonomiczna. Nawet osoby, Większość emigrantów woli zapomnieć o swoim wyższym wykształceniu i wykonywać za granicą czarną robotę i otrzymywać za nią większe wynagrodzenie które miały zamiar wrócić na Litwę, zrezygnowały z tego zamiaru. Wracają jedynie emigranci, którzy byli zmuszeni powrócić uważa Sipavičienė. Według danych Departamentu Statystyki, w ubiegłym roku najwięcej mieszkańców Litwy wyemigrowało do Wielkiej Brytanii 34,5 tys., Irlandii 11,6 tys. Na trzecim miejscu znalazła się Norwegia. Do tego państwa skandynawskiego wyemigrowało 4,4 tys. osób. Już niebawem, na wiosnę br. Niemcy zamierzają znieść ograniczenia na przypływ siły roboczej z krajów bałtyckich i niektórych państw Europy Wschodniej. W pierwszym kwartale 2010 r. w Niemczech zarejestrowano 40 tys. wolnych miejsc pracy dla pracowników o niskiej kwalifikacji. Ekspertów jednak niepokoi nie tyle masowa emigracja mieszkańców Litwy do Niemiec, ile ucieczka mózgów. Zniesienie ograniczeń nie powinno spowodować masowej emigracji do Niemiec. Przede wszystkim chodzi o barierę językową. Poza tym niemieccy pracodawcy zwracają szczególną uwagę na legalne zatrudnienie. Nie chodzi w tym przypadku o ilość, tylko o kwalifikacje specjalistów. Z Litwy może wyjechać sporo lekarzy, inżynierów i specjalistów od technologii informatycznych. Właśnie na te zawody w Niemczech jest największe zapotrzebowanie powiedziała kierownik Wileńskiego Biura Międzynarodowej Organizacji Migracji. Edyta Szałkowska

5 WYDARZENIA 5 Dwanaście miesięcy z Miłoszem Rok 2011 został ustanowiony Rokiem Czesława Miłosza w Polsce i na Litwie. Będzie też obchodzony we Francji, USA, Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i innych krajach. W ciągu tego czasu odbędzie się szereg najprzeróżniejszych imprez, nasilenie których przewidziane jest na koniec czerwca miesiąc, kiedy to na świat przyszedł Noblista. Organizatorem obchodów 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza na Litwie jest Ministerstwo Kultury Litwy, a jej partnerami muzea: Sztuki w Koszedarach, Krajoznawcze w Kiejdanach oraz Wojska Witolda Wielkiego. W przededniu Nowego Roku miłą niespodzianką był kalendarz naścienny poświęcony Nobliście wydany staraniem Apostrofy, a sfinansowany przez Ministerstwo Kultury Litwy. To dwujęzyczne wydanie Česlovo Milošo jaunystės Lietuva Litwa lat młodości Czesława Miłosza jest okazją do prześledzenia kart życia tego wielkiego Człowieka, który tak oto mówił o Litwie: Dobrze jest urodzić się w małym kraju, gdzie przyroda jest ludzka na miarę człowieka, gdzie w ciągu stuleci współżyły ze sobą różne języki i różne religie. Mam na myśli Litwę, ziemię mitów i poezji. I chociaż moja rodzina już od XVI wieku posługiwała się językiem Czesław Miłosz Fot. M.P. polskim, tak jak wiele rodzin w Finlandii szwedzkim, a w Irlandii angielskim, wskutek czego jestem polskim, nie litewskim poetą, krajobrazy i być może duchy Litwy nigdy mnie nie opuściły. Dobrze jest słyszeć od dziecka słowa łacińskiej liturgii, tłumaczyć w szkole Owidiusza, uczyć się katolickiej dogmatyki i apologetyki. Jest błogosławieństwem, jeżeli ktoś otrzymał od losu takie miasto studiów szkolnych i uniwersyteckich, jakim było Wilno, miasto dziwaczne barokowej i włoskiej architektury przeniesionej w północne lasy i historii utrwalonej w każdym kamieniu.... Są to słowa z odczytu, jaki wygłosił z okazji otrzymania Nagrody Nobla w Akademii Szwedzkiej w dniu 10 grudnia 1980 roku. Otwierają one tę dwunastomiesięczną wędrówkę z Miłoszem. Wędrówkę zaopatrzoną strofami wierszy poety oraz odpowiednio dobranymi zdjęciami. Parafia Opitołoki, kiejdańskiego powiatu, pałac w Opitołokach, widok Niewiaży pod Krakinowem, Rynek Wielki w Kiejdanach to tylko kilka zdjęć, jakie upiększyły strony tego kalendarza. Oczywiście jest też Wilno kościół św. Teresy przy ulicy Ostrobramskiej, sala Franciszka Smuglewicza w bibliotece uniwersytetu Stefana Batorego, dzwonnica kościoła św. Jana oraz prześliczna panorama Wilna z Góry Trzykrzyskiej. I są strofy poezji Poety. Chociażby te z Gucio zaczarowany. Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać. Długa była mila, ale cofało mnie jak figurę w szachach. Uciekałem po ziemi obracającej się coraz prędzej A zawsze byłem tam: z książkami w płóciennej torbie, Gapiący się na brązowe pagórki za wieżami Świętego Jakuba. Kalendarz do nabycia w księgarniach Wilna. H. G. Wileński bieg Drogą życia i śmierci Około 3 tys. osób w wieku od 6 do 80 lat uczestniczyło w niedzielę w Wilnie w tradycyjnym biegu Drogą życia i śmierci. Biegu upamiętnia tych, którzy zginęli broniąc wolności Litwy 13 stycznia 1991 roku. Dziewięciokilometrowy wileński bieg od cmentarza Antokolskiego, gdzie są pochowane ofiary, do Wieży Telewizyjnej, gdzie zginęli, oficjalnie zapoczątkował na Litwie obchody 20. rocznicy krwawych wydarzeń z 1991 roku. Główne uroczystości odbędą się 13 stycznia w Sejmie, ale już od kilku dni w kraju są czynne wystawy fotografii o wydarzeniach sprzed dwóch dekad. Do końca stycznia w miastach Litwy będą odbywać się koncerty, konferencje, lekcje historii, spotkania ze świadkami historycznych wydarzeń. W ramach obchodów przed budynek parlamentu, broniony w styczniu 1991 roku przez ochotników i bezbronnych ludzi, powrócił rosyjski transporter opancerzony, którym 20 lat temu po Wilnie jeździli radzieccy żołnierze. Pojawił się wagon do transportu ochotników, a w samym Sejmie rozłożono worki z piaskiem, które wówczas służyły za barykadę. Chcieliśmy przynajmniej w jakimś stopniu odtworzyć atmosferę tamtych dni zaznaczają organizatorzy obchodów. PAP OFICJALNY KURS LITA Euro 3,4528 Dolar amerykański 2,6776 Dolar australijski 2, rubli białoruskich 8,9017 Lew bułgarski 1,7653 Dolar kanadyjski 2,6896 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duńskich 4,6345 Funt szterling 4, forintów węgierskich 1, islandzkich koron 2, japońskich jenów 3, juanów chińskich 4,0361 Łat łotewski 4, mołdawskich lei 2, koron norweskich 4, złotych polskich 8, rubli rosyjskich 8, koron szwedzkich 3,8684 Lira turecka 1, hrywin ukraińskich 3,3603 Bank Litewski 11 stycznia 2011 r.

6 6 WYDARZENIA KRONIKA KRYMINALNA Pobito mężczyznę W sobotni wieczór w rejonie wileńskim mocno pobito mężczyznę. Około godz. 22 do szpitala w Wilnie z Niemenczyna przywieziono I. B. (ur. 1975), u którego stwierdzono liczne obrażenia. Załamał się dach Z powodu odwilży pod wielkim ciężarem śniegu załamał się dach we wsi Apkartai rejonu jezioroskiego. Do nieszczęścia doszło w niedzielę około godz. 20. Pokryty eternitem dach nie wytrzymał ciężaru śniegu i wraz z całą drewnianą konstrukcją i kominem osunął się na ziemię. Zrozpaczeni mieszkańcy poinformowali strażaków, że nie mogą wyjść z domu. Po ich przybyciu trzech mieszkańców już było na dworze. Odłączyli elektryczność i udali się do krewnych. Dwie ofiary pożaru W rejonie szackim ogień pozbawił życia dwojga ludzi. O pożarze we wsi Matuliai służby specjalne poinformowano w niedzielę o godz Mniej więcej po 10 minutach strażacy byli na miejscu. Parterowy dom stał już w płomieniach, a dach się zapadł do wewnątrz. Ogień ugaszono w ciągu godziny. Na pogorzelisku znaleziono niemożliwe do rozpoznania zwłoki dwojga ludzi. Płynem zapalnym w kawiarnię W niedzielę w nocy w Kownie na kawiarnię rzucono dwie butelki z płynem zapalnym. Według danych policji kowieńskiej, około godz dwaj osobnicy rzucili dwie butelki na kawiarnię przy szosie Islandijos. Lokal jest własnością spółki Vaišinta ir ko. Ogień okopcił fasadę budynku, uszkodził zdobiącą budynek girlandę. Właściciele kawiarni oszacowali straty na litów. Litwin prowadził kradziony ciągnik siodłowy Scania Kradzione nie tuczy przekonał się o tym obywatel Litwy Vidas M., pracownik UAB Girteka w Wilnie. Vidas M. został poproszony przez córkę swojej konkubiny, by sprowadził z Danii na Litwę ciągnik siodłowy renomowanej skandynawskiej firmy Scania. Po pojazd Litwin udał się 28 listopada ub. r. W Danii ciągnik odebrali znajomi pasierbicy i przywieźli do miasteczka Kolding. Po regeneracji sił szofer wsiadł za kierownicę ciężarówki i ruszył w drogę powrotną, na Litwę, przez Polskę. Nic nadzwyczajnego by się nie wydarzyło, gdyby nie śnieg, mrozy i niezbyt czytelny znak stop przed przejazdem kolejowym w Pyrzycach (Zachodniopomorskie). Vidas M. nie zatrzymał się przed znakiem, co zauważył zmotoryzowany patrol policji drogowej. Kierowcę zatrzymano do rutynowej kontroli. Okazało się, że w europejskim systemie poszukiwanych pojazdów Scania widnieje jako pojazd ukradziony. Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach postawiła kierowcy mocny zarzut w związku z art. 291 paragraf 1 i art. 294 paragraf 1 kodeksu karnego. Czyn ten zagrożony jest karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat, ale Sąd Rejonowy znalazł podstawy, by na czas postępowania przygotowawczego zastosować tymczasowy areszt trzymiesięczny. Podjąłem stosowne czynności konsularne mówi Kurierowi konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie dr Wiesław Wierzchoś. Zatrzymany nie skarży się na wyżywienie, na współtowarzyszy. Porozumiewa się w języku polskim. Prosi jedynie o kontakt z konkubiną. Obecnie przebywa w zakładzie karnym w Stargardzie Szczecińskim dodaje konsul. Sprawa jest rozwojowa. Trwają czynności wyjaśniające. Nie wiadomo, czy Vidas M. sam ukradł auto, czy był paserem, czy tylko nieświadomym niczego tranzytowym kierowcą. Europejski system wykrywania skradzionych aut na terenie Unii Europejskiej wycenił zatrzymany ciągnik na 260 tys. zł. To tylko jedna z wielu spraw, gdzie konsulat RL w Szczecinie udziela wsparcia prawnego. Są i takie, gdzie pośredniczy nawet w zawieraniu związków małżeńskich oraz w kojarzeniu partnerów biznesowych. Krzysztof Subocz W ciągu roku zatrzymano 300 naruszycieli państwowej granicy W ubiegłym roku nielegalnie przedostać się na Litwę próbowali w większości obywatele Rosji i Gruzji. Funkcjonariusze Służby Ochrony Granicy Państwowej (SOGP) w 2010 r. za próbę nielegalnego przekroczenia granicy zatrzymali 53 obywateli Rosji, 51 Gruzji i 20 Białorusi. Również nielegalnie przekraczało granicę Litwy i wpadło w ręce funkcjonariuszy SOGP 19 Ormian, 8 Wietnamczyków, 6 Niemców, 7 Afgańczyków, 5 obywateli Mołdowy oraz innych państw, informuje SOGP. dr Wiesław Wierzchoś Fot. autor Funkcjonariusze Służby Ochrony Granicy Państwowej (SOGP) w 2010 r. za próbę nielegalnego przekroczenia granicy zatrzymali 53 obywateli Rosji, 51 Gruzji i 20 Białorusi Najczęściej jednak w ubiegłym roku granicę państwową naruszali obywatele Litwy, którzy wśród ogólnej liczby 301 zatrzymanych stanowili 115. Najwięcej naruszycieli zatrzymano na granicy z Białorusią (145) i z Rosją (119). W roku 2009 litewska straż graniczna zatrzymała 299 naruszycieli granicy. W roku ubiegłym w ręce litewskich pograniczników wpadli naruszyciele granicy z 16 państw, zatrzymano też jedną osobę o nieznanym obywatelstwie. Za nielegalne przekroczenie granicy Kodeks Karny przewiduje grzywnę, areszt lub pozbawienie wolności na okres do 2 lat.

7 WYDARZENIA 7 Kongresmenka walczy o życie W strzelaninie w amerykańskim mieście Tucson w stanie Arizona zginęło 6 osób, a 13 zostało rannych. Wśród postrzelonych jest Gabrielle Giffords, zasiadająca w Kongresie z ramienia Partii Demokratycznej. Władze Rumunii potępiły wczoraj namalowanie na ogrodzeniu ambasady Węgier w Bukareszcie obscenicznych, nacjonalistycznych napisów i wszczęły w tej sprawie śledztwo. Jak informują węgierskie media, na ogrodzeniu pojawiły się wczoraj rano antywęgierskie napisy i swastyki, które zostały Funkcjonariusze białoruskiego KGB przeprowadzili wczoraj od rana co najmniej trzy rewizje w Brześciu w mieszkaniach działaczy opozycji. Milicja przeszukała też redakcję niezależnej gazety Borisowskije Nowosti. W Brześciu przeszukano mieszkanie Arcioma Gabrielle Giffords komunikuje się z lekarzami, ale jej stan jest nadal kry- Ranna w głowę Giffords trafiła szpitala. Kongresmenka nadal jest w stanie krytycznym. Lekarze są jednak przekonani, że najgorsze ma ona już za sobą. Do zdarzenia doszło przy jednym ze sklepów spożywczych. Gabrielle Giffords miała tam publiczne spotkanie, na którym było kilkanaście osób. W pewnej chwili zaczął do niej strzelać młody mężczyzna. Sprawca został zatrzymany i obezwładniony przez ochroniarzy. Aresztowano go, gdy próbował uciec z miejsca zdarzenia. Zamachowcą okazał się 22-letni Jared Lee Loughner. W jego filmach zamieszczonych na portalach YouTube i MySpace pojawiały się przekazy o rządzie, który kontroluje umysły. Aby temu się sprzeciwić, Loughner proponował wprowadzenie nowej waluty i nowego alfabetu. Wszystko wskazuje na to, że szaleniec działał sam. Rewizja w jego domu i znalezione tam materiały, w tym listy, potwier- tyczny dziły hipotezę, że Loughner działał sam. W niedzielę zostały mu już postawione pierwsze zarzuty. Oskarżono go o podwójne zabójstwo i próbę dokonania kolejnych trzech zabójstw. Te zarzuty dotyczą pięciu ofiar, m.in. ciężko rannej w ataku Giffords, jej zabitego współpracownika i zastrzelonego także miejscowego sędziego. Kolejne zarzuty spodziewane są wkrótce. Wczoraj Loughner po raz pierwszy Rumuńskie władze potępiły nacjonalistyczne napisy Fot. Rzeczpospolita stanął przed sędzią. Prezydent USA Barack Obama zaapelował wczoraj, by minutą ciszy uczcić pamięć ofiar zamachu w Arizonie. Na budynkach federalnych opuszczono do połowy masztów flagi. Amerykańskie media zauważyły, że jedna z ofiar śmiertelnych szaleńca, 9-letnia Christina, urodziła się 11 września 2001 roku, w dniu ataków terrorystycznych na USA. już usunięte. Ambasador Węgier w Bukareszcie Oszkar Fuezes podkreślił, że był to odosobniony incydent, do którego nie należy przywiązywać znaczenia. Podkreślił też, że reakcja władz rumuńskich była zdecydowana i prawidłowa. W Rumunii mieszka około 1,4 mln Węgrów. Reprezentująca ich interesy partia Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii należy do koalicji rządzącej. W ubiegłym tygodniu w Rumunii przyjęto nową ustawę edukacyjną, która poszerza prawa Węgrów do pobierania nauki w ich ojczystym języku. Rewizje u działaczy białoruskiej opozycji Cieraszonka, który działał w grupie inicjatywnej zbierającej podpisy pod kandydaturami Jarosława Romańczuka i Uładzimira Niaklajeua. Nakaz rewizji mówił, że odbywa się ona w ramach śledztwa w sprawie o masowe zamieszki. Cieraszonok został wezwany na przesłuchanie do KGB. Rewizję przeprowadzono też u dwóch działaczy opozycji: Andreja Szarendy i Uładzimira Wujka. Funkcjonariusze przyszli też z nakazem do Dźmitryja Szurchaja, który był mężem zaufania innego kandydata opozycji w wyborach Witala Rymaszeuskiego. KRONIKA KRYMINALNA Katastrofa samolotu Co najmniej 70 osób zginęło, a 35 odniosło rany, kiedy samolot pasażerski państwowych linii Iran Air rozbił się w niedzielę w pobliżu miasta Urmia, na północnym zachodzie Iranu. Na pokładzie samolotu Boeing-727 znajdowało się 106 osób 12 członków załogi i 94 pasażerów. Samolot wyleciał z Teheranu z godzinnym opóźnieniem w kierunku Urmii i z powodu złych warunków pogodowych rozbił się na części, jednak nie doszło do eksplozji. Ofiary strzelaniny Trzy osoby zginęły, a trzy kolejne zostały ranne w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy w wyniku strzelaniny, której sprawcą był 33-letni mężczyzna. Do tragedii doszło w sobotę w jednej ze wsi obwodu. Bezrobotny mężczyzna zaczął strzelać w trakcie kłótni, zabijając 30-letnią kobietę, jej 35-letniego męża i ich 62-letnią sąsiadkę. Ranił jednocześnie 56-letniego ojca i 14-letniego syna zabitego wcześniej mężczyzny, oraz 34-letnią kobietę. W czasie strzelaniny, która rozegrała się w domu poszkodowanych, jedna z kul trafiła w telewizor, co doprowadziło do jego wybuchu i pożaru. Wypadek mikrobusu Co najmniej 10 osób zginęło a 25 zostało rannych, kiedy mikrobus, którym wracali z pikniku, zderzył się na wschodzie Indii z rozpędzoną ciężarówką. Do wypadku doszło w niedzielę w stanie Bengal Zachodni w rejonie miasta Jalpaiguri. Większość z ofiar czołowego zderzenia to młodzi ludzie wracający z pikniku w popularnej miejscowości wypoczynkowej położonej nad rzeką na północ stanu. Strony przygotowano na podstawie inf. BNS i PAP

8 8 SPORT SPRINTEM Awans Polaków Polscy siatkarze awansowali do mistrzostw Europy juniorów. W eliminacyjnym turnieju rozgrywanym w estońskiej miejscowości Parnawa w decydującym meczu pokonali reprezentantów gospodarzy 3:2. Wcześniej wygrali z Rumunią 3:0, Finlandią 3:2 i Włochami 3:2. Boe najlepszy 22-letni Norweg Tarjei Boe wygrał zawody biathlonowego Pucharu Świata w biegu na 15 km ze startu wspólnego. Tomasz Sikora nie startował ze względu na zapalenie oskrzeli. Zwycięstwo Ekholm Szwedka Helena Ekholm wygrała bieg na 12 km ze startu wspólnego biathlonowego Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. Druga była reprezentantka gospodarzy Andrea Henkel, a trzecia Rosjanka Swietłana Sliepcowa. 33. Rajd Dakar Łukasz Łaskawiec (Yamaha) zajął drugie miejsce w rywalizacji quadów na 7. etapie rajdu Dakar, którego trasa prowadziła z Aricy do Antofagasty w północnym Chile. Krzysztof Hołowczyc (BMW) był piąty i to samo miejsce zajmuje w klasyfikacji generalnej. Triumf Federera Rozstawiony z numerem drugim Roger Federer pokonał w dwóch setach 6:3, 6:4 Rosjanina Nikołaja Dawidienkę w finale tenisowych zawodów ATP w Dausze (pula nagród 1,024 mln dolarów). To 67. turniejowe zwycięstwo 29-letniego Szwajcara. Metę ostatniego, dziewiątego etapu na szczycie Alpe Cermis osiągnęła o 1.21,5 min przed Norweżką Therese Johaug. Kowalczyk do niedzielnych zmagań przystąpiła z wyraźną przewagą (2.08,3) nad Marianną Longą. Włoszka nie była w stanie zagrozić Polce. Stratę zmniejszyła co prawda o kilka sekund na pierwszych kilometrach, ale później wyraźnie osłabła. Niesamowitą wolą walki popisała się natomiast Therese Johaug. 22-letnia Norweżka na starcie traciła do mistrzyni olimpijskiej z Vancouver prawie trzy i pół minuty. Jej ambicja częściowo została nagrodzona z piątego miejsca przesunęła się na drugie. Przypadł jej także tytuł Lady of the day, czyli zawodniczki, która najszybciej pokonała trasę tego morderczego etapu. Meta TdS usytuowana była we włoskim Val di Fiemme na szczycie Alpe Cermis, gdzie o punkty Pucharu Świata rywalizują zjazdowcy. Biegacze pokonują jednak stok pod górę. Główna część wspinaczki liczy 3,5 km długości, różnica wzniesień na całym odcinku to 430 metrów, a największe nachylenie wynosi 29 procent. Na najniższym stopniu podium TdS stanęła Longa. 26. miejsce zajęła Paulina Maciuszek (LKS Poroniec Poronin). Ten wyczerpujący cykl ukończyły 32 zawodniczki. Na starcie prologu w Oberhofie 31 grudnia stanęło ich 57. Kowalczyk została pierwszą narciarką, która Tour de Ski wygrała rok po roku. Teraz będę odpoczywała, spała i jadła powiedziała na mecie. Podopieczna Aleksandra Wierietielnego zgodnie Triumf Kowalczyk w Tour de Ski Justyna Kowalczyk triumfowała w cyklu Tour de Ski w biegach narciarskich. Polka nie roztrwoniła wypracowanej wcześniej przewagi. Adam Małysz w sobotę zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich na mamucim obiekcie w czeskim Harrachovie. Wygrał po raz pierwszy w karierze Austriak Martin Koch, a drugi był lider klasyfikacji generalnej jego rodak Thomas Morgenstern. W niedzielę Małysz był czwarty. Wygrał, już po raz siódmy w sezonie, triumfator Turnieju Czterech Skoczni Austriak Thomas Morgenstern. Drugie miejsce zajął Szwajcar Simon Ammann, a Kowalczyk została pierwszą narciarką, która Tour de Ski wygrała rok po roku Fot. Rzeczpospolita trzecie reprezentant gospodarzy Roman Koudelka. Morgenstern uzyskał odległości 211,5 oraz 193 m, Amman 215,5 oraz 197,5, natomiast Koudelka 208,5 i 211. W finałowej serii wystąpili także Kamil Stoch, który zajął 14. miejsce, oraz Stefan Hula sklasyfikowany na 18. W pierwszej serii po skoku na 135,5 m odpadł Jakub Kot. Polakowi przypadła 34. lokata. Po pierwszej serii prowadził Morgenstern. Drugi w konkursie, jego rodak Wolfgang Loitzl, tracił do lidera 3,1 pkt, a trzeci Małysz 5,9. W finałowej serii z wcześniejszymi planami nie weźmie udziału w najbliższych (15-16 stycznia) zawodach Pucharu Świata w Libercu. W Czechach zaplanowano sprint indywidualny i drużynowy. W niedzielę dorobek Kowalczyk w klasyfikacji Pucharu Świata powiększył się aż o 440 punktów. Zawodniczka z Kasiny Wielkiej umocniła się na prowadzeniu. O 367 pkt wyprzedza Włoszkę Ariannę Follis. Norweżka Marit Bjoergen, która zrezygnowała ze startu w tej wyczerpującej imprezie, spadła na czwarte miejsce. Do Polki traci 511 punktów. Puchar Świata w skokach w Harrachowie skokiem na 211 m popisał się Koudelka. Szansy na zajęcie miejsca na podium nie wykorzystał Loitzl lądując na 182 metrze. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po 13 konkursach z 26 prowadzi Morgenstern. Drugiego Ammanna wyprzedza o 402 pkt. Trzeci jest Austriak Andreas Kofler 590, a czwarty Adam Małysz, którego od Koflera dzieli 31 pkt. Kolejne konkursy pucharowe rozegrane zostaną 15 i 16 stycznia w Sapporo (Japonia).

9 SPORT 9 Pačėsas: reprezentacja to praca u podstaw, a nie sentymenty Wymieniany jako kandydat na szkoleniowca reprezentacji Polski koszykarzy Tomas Pačėsas nie otrzymał na razie propozycji od prezesa związku Romana Ludwiczuka. Litwin nie wyklucza pracy z kadrą, gdyby pojawiła się taka opcja, ale pod pewnymi warunkami. Nie otrzymałem propozycji. Gdyby się taka pojawiła, niezależnie, kto stanie na czele związku po wyborach rozważyłbym ją. Związek musi przedstawić koncepcję, wizję pracy. Nie można wciskać kogoś na stanowisko, nie mając wyznaczonych precyzyjnych celów, wizji całości. Praca z reprezentacją to praca od podstaw, trzeba do niej podchodzić logicznie i pragmatycznie, a nie sentymentalnie powiedział litewski szkoleniowiec mistrza Polski Asseco Prokom Gdynia Tomas Pačėsas. Biało-czerwoni nie mają trenera od września 2010 r. W sierpniowych eliminacjach do ME-2011 biało-czerwonych prowadził Igor Griszczuk. Pod jego wodzą drużyna zajęła dopiero czwarte miejsce w grupie (w ośmiu spotkaniach doznała czterech porażek) i nie wywalczyła awansu. Polacy dostali się jednak do turnieju na Litwie Tomas Pačėsas nie wyklucza pracy z kadrą Polski, gdyby pojawiła się taka opcja Fot. EPA-ELTA dzięki decyzji FIBA-Europe. 5 września w Stambule prezydium zarządu federacji strefy europejskiej zwiększyło liczbę uczestników turnieju z 16 do 24. Losowanie grup odbędzie się 30 stycznia w Wilnie. Do tego czasu biało-czerwoni nie poznają nazwiska trenera. 29 stycznia odbędą się opóźnione przez zarząd PZKosz. (kadencja czteroletnia minęła 11 listopada minionego roku) wybory w związku. Kontrkandydatem Romana Ludwiczuka jest były sędzia międzynarodowy Grzegorz Bachański. Ludwiczuk, który w listopadzie prowadził rozmowy z kilkoma kandydatami, nie zdołał przekonać do pracy z reprezentacją Polski utytułowanego Serba Svetislava Pesica i Chorwata Drażena Anzulovica. Zdaniem Pačėsasa godzenia pracy w klubie i reprezentacji nie jest łatwe, ale możliwe do pogodzenia pod pewnymi warunkami. Z jednej strony to prosta sprawa, bo terminy pracy w klubie i kadrze nie kolidują ze sobą, ale jest też druga strona medalu, która zależy od wielu czynników tego, jak funkcjonuje reprezentacja, ilu kadrowiczów ma się w swoim zespole klubowym. Musi być koncepcja, pewna ciągłość i jednolitość przygotowań dodał litewski szkoleniowiec. Brytyjski premier ponownie krytykuje FIFA Anglicy nadal nie mogą się pogodzić z porażką w wyborach gospodarza mistrzostw świata w 2018 roku, które zostaną rozegrane w Rosji. W wywiadzie dla radia BBC brytyjski premier David Cameron ponownie skrytykował FIFA. Pod względem technicznym złożyliśmy zdecydowanie najlepszą ofertę. Nasza prezentacja również była bez zarzutu. Wielu ludzi ze ścisłego kierownictwa FIFA przed głosowaniem patrzyło mi w oczy i mówiło:»nie martw się, jesteśmy z wami«powiedział Cameron. Kandydatura Anglii w głosowaniu otrzymała jednak tylko dwa głosy poparcia i odpadła już w pierwszej turze. To było smutne, ponieważ niektórzy ludzie nie byli z nami szczerzy. Obawiam się, że światowy futbol, poprzez sposób zarządzania, jest raczej na mrocznej drodze mówił Cameron, który również bardzo sceptycznie odniósł się do powołania przez prezydenta FIFA Seppa Blattera specjalnej jednostki do walki z korupcją. Myślę, że będziemy mogli to ocenić dopiero po osiągniętych wynikach dodał. Według większości komentatorów, angielskiej kandydaturze mogła zaszkodzić seria krytycznych materiałów wyemitowanych przez brytyjskie media, w których zarzucono członkom Komitetu Wykonawczego FIFA korupcję. W wyniku opublikowanego artykułu w Sunday Times, który napisał, że sześciu oficjeli FIFA gotowych było wystawić swoje głosy na sprzedaż, dwóch członków Komitetu Wykonawczego (Amos Adamu oraz Reynald Temarii) zostało zawieszonych. Anglicy byli gospodarzami piłkarskiego mundialu tylko raz w 1966 roku. SPRINTEM Puchar Anglii Manchester United z Tomaszem Kuszczakiem w bramce w niedzielę pokonał 1:0 Liverpool i awansował do czwartej rundy piłkarskiego Pucharu Anglii. Do sporej niespodzianki doszło w Leicester, gdzie miejscowy zespół zremisował z Manchesterem City 2:2. Polak pozostanie w Dinamo Obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski Marcin Kowalczyk podpisał nową, 2,5-letnią umowę z Dinamem Moskwa. Miałem inne propozycje, ale zdecydowałem się pozostać w Dinamie. To najlepsze rozwiązanie przyznał 25-letni Kowalczyk. Polak występuje w moskiewskiej drużynie od 2008 r. Wcześniej reprezentował barwy m. in. GKS Bełchatów. Zakończył karierę Kłopoty zdrowotne były jednym z powodów zakończenia kariery przez byłego mistrza świata organizacji WBO w wadze ciężkiej Lamona Brewstera. W 2005 roku amerykański bokser po zaledwie 52 sekundach znokautował Andrzeja Gołotę. Di Luca pojedzie w Katiuszy Włoski kolarz Danielo Di Luca, któremu w październiku skrócono z dwóch lat do piętnastu miesięcy karę zawieszenia z powodu wspomagania się niedozwolonymi środkami, będzie w nowym sezonie reprezentować barwy rosyjskiej grupy Katiusza. 35-letni zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący rok. Strony przygotował Kazimierz Tomkowski

10 10 Z SIECI Opinie czytelników z Internetu Paksas polityczny feniks? Znad Solczy, Styczeń 8, 2011 at 20:17 Decyzja Trybunału oznacza, że Rolandas Paksas może znowu ubiegać się o stanowisko polityczne uwarunkowane przysięgą posła czy prezydenta. Nie przywraca ona jednak Paksasowi prawa do powrotu na urząd prezydenta, ani też nie decyduje w sprawie jego ponownego kandydowania na ten urząd. pieszy, Styczeń 8, 2011 at 21:12 Brawo Rolandas! Już widzę, jak kładą do portek ci hipokryci, którzy na sile i bezpodstawnie go wywalali. Teraz weźmie się za ich skóry! andrzej, Styczeń 9, 2011 at 11:45 Prezydent, który został wybrany przez większość obywateli to fe, premier, którego nie popiera większość społeczeństwa, dalej zajmuje stołek i skutecznie rujnuje kraj. maur, Styczeń 9, 2011 at 22:11 do robert: Szanowny Robercie, w Twoim zestawie pytań brakuje jeszcze jednego i to, moim zdaniem, dość ważnego. Otóż Sejm RL w 1990 roku, czyli w czasie przełomu ustrojowego, podjął uchwałę w sprawie utworzenia Polskiego Obszaru Autonomicznego. Tą uchwałą chciał zjednać Polaków litewskich jak i uzyskać wsparcie z Polski i Zachodu do swoich działań niepodległościowych. Treść tej uchwały jest pewnie do zdobycia. Polacy wówczas nie dowierzali Lietuvisom i stąd ta uchwała. Jak się okazuje, Rodacy zdążyli poznać się na wartości słowa Lietuvisa Białoruska opozycja oczekuje na unijną solidarność ben, Styczeń 8, 2011 at 17:07 12 stycznia usłyszą, że szefowie dyplomacji UE nie mają dla nich czasu. No może wystosują list otwarty do prezydenta Łukaszenki, w którym wyrażą swoje ubolewanie oraz poproszą, by już więcej tak nie robił, bo represje wobec opozycji były niewspółmierne do ich czynów, które owszem, można uznać za prowokację wobec władz, ale można i nie uznawać ich za prowokację wobec władz. A tak w ogóle, to niech takie sprawy załatwią tak, by nikt szefom dyplomacji UE nie zawracał głów skargami. Czesław57, Styczeń 8, 2011 at 19:38 Myślę, że wydarzenia na Białorusi 19 grudnia zachowując oczywiście proporcje są tym, czym dla Polaków stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Ma rację pan Suszkiewicz, twierdząc, że to agonia władz. Tyle, że tak jak w Polsce potrwa jeszcze co najmniej kilka lat. Wszystko zależy od postawy Rosji i UE. Moim zadaniem, sankcje powinny uderzyć w ludzi odpowiedzialnych za represje i podtrzymujących obecny reżim białoruski. W związku z tym, że Polska jest sąsiadem Białorusi, sankcje nie powinny dotknąć zwykłych ludzi. Jednym słowem: pełny izolacjonizm władz, jednocześnie pomoc społeczeństwu białoruskiemu, nie tylko samym opozycjonistom. pieszy, Styczeń 8, 2011 at 22:43 Ciekawie, jaka liczba Białorusinów podtrzymuje tzw. opozycję. Po prostu muszą odpracować kolejne wlewanie pieniążków z Zachodu. Marionetki i tyle. Bronislaw, Styczeń 8, 2011 at 23:57 Do Czesław57. Co ma piernik do wiatraka. Stan wojenny i wybory, gdzie opozycja otrzymała 5-6 procent i chcieli zrobić kolorową rewolucję jak w Gruzji. Trzeba umieć z 5-6% zagarnąć władze. Bardzo śmiesznie. pieszy, Styczeń 9, 2011 at 00:28 Właśnie odpowiedź Bronislawa dotyczy Białorusi. Ukraina, Gruzja to już czas przeszły. stefanos, Styczeń 9, 2011 at 01:17 Gdyby sami poradzili sobie z Łukaszenką, to byłoby dobrze, a tak jest problem, bo Łukaszenka poradził sobie z Rosją i Unią. stary, Styczeń 9, 2011 at 12:09 Ze słów E. Zingerisa Białoruś jest częścią Europy, a Litwa, gdzie nie dać się zwodzić obietnicami już 20 lat dla mniejszości na Litwie, to się nazywa demokracja. Kłamstwo na kłamstwie jedzie, dla władzy białoruskiej przez polityków litewskich wypowiadać niezadowolenie można i nie jest to wtrącenie się w jej sprawy, a jeżeli przeciw władzy litewskiej to wtrącenie się w sprawy Litwy, ciekawa propaganda. sąsiadka, Styczeń 9, 2011 at 12:37 Łukaszenko ma za sobą praktykę predsedatielia kołchozu, która pomaga mu w kierowaniu państwem. Może naszych demokratów skierować na kursy do łukaszenkowskich kołchozów? Wtedy i u nas znikną chwasty z pól, wszyscy będą mieli pracę, wystarczy pieniędzy na tankowanie samochodów na swoich stacjach paliwowych robert, Styczeń 9, 2011 at 14:35 Nie wiem, jaki jest stan gospodarczy Białorusi, gdyż dane są niepewne i nie wiadomo, czy prawdziwe. Po nowym roku wróciła z Mińska znajoma, której mąż pracował tam w ambasadzie. Stwierdziła, że ceny podstawowych artykułów 3 razy droższe niż w Polsce, w sklepach zaopatrzenie słabiutkie, a np. ubrania i tkaniny na poziomie Polski lat 80-tych, a zwykli ludzie żyją skromniutko i biedniutko. Wiem, znajoma ma tendencje do przesadzania, ale chyba nie aż tak. Z drugiej strony, gdyby ci demokraci dorwali się do władzy, byłby burdel jak na Ukrainie, czyli znacznie gorzej, a Białoruś już mogłaby być rosyjską prowincją. robert, Styczeń 9, 2011 at 14:48 Do Adam 81: Lepiej było nie tylko ziemiom, ludziom było znacznie lepiej. Ta znajoma, która wcześniej nie wykazywała jakiegoś większego zainteresowania polskością czy patriotyzmem, opowiadała, że po spotkaniach z miejscowymi Polakami, czy po występach polskich zespołów nieraz łza zakręciła jej się w oku. Chyba wróciła nieco inna niż wyjechała. *Zachowana oryginalna pisownia komentarzy internautów

11 KULTURA 11 Ostatni taki romantyk Krzysztof Kolberger nie żyje. Wybitny aktor i reżyser od 20 lat walczył z nowotworem. Miał 60 lat. KURTYNA The Social Network filmem roku 2010 Żar romantyczny potrafią zagrać tylko ci, którzy naprawdę nim płoną to powiedzenie świetnie pasowało do Krzysztofa Kolbergera. Był jednym z ostatnich artystów polskiego teatru, w których płonął romantyczny płomień. Dostrzegli to profesorowie warszawskiej PWST, m. in. Jerzy Jarocki, a potem dyrektorzy teatrów, w których występował. Przede wszystkim Adam Hanuszkiewicz w Narodowym. To właśnie tu zagrał tytułową postać w Wacława dziejach (1973), Sawę w Śnie srebrnym Salomei czy wreszcie Konrada w Dziadach. Był pełnym młodzieńczego czaru Romeem w telewizyjnej wersji Romea i Julii. Podczas pobytu w warszawskim Współczesnym okazał się świetnym Lorenzaccio w spektaklu Krzysztofa Zaleskiego, a w Ateneum przejmującym Jamesem Leedsem w Dzieciach mniejszego Boga czy Zbigniewem w Mazepie. Powrotem do romantyzmu była niezwykła rola Lucyfera zagrana na Scenie Narodowej w 1999 roku w spektaklu Janusza Wiśniewskiego Wybrałem dziś zaduszne święto na podstawie Samuela Zborowskiego. W filmie wydawał się niewykorzystany. Po serii bohaterów romantycznych i współczesnych, nieco zagubionych intelektualistów, zaskoczył wszystkich postacią hitlerowca sadysty w filmie Kornblumenblau Leszka Wosiewicza, potem była seria ubeków, rola Bergmana w Kuchni polskiej Bromskiego oraz szefa UOP w Extradycji Wójcika. Od lat młodzieńczych pasją Kolbergera stała się poezja. Koncerty z jego udziałem oblegane były przez młodzież. Dziewczyny ustawiały się w długiej kolejce po autografy. Wielkim powodzeniem cieszył się impresaryjny Pan Tadeusz, spektakl na pięciu aktorów, wymyślony i zrealizowany przez Jana Englerta. Z tym przedstawieniem objechali niemal cały świat. Mickiewicza-Narratora zagrał też w filmowej wersji Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. Autorem, do którego Kolberger miał szczególny stosunek, był Czesław Miłosz. Prawie dziesięciominutowy Walc Aktor czyta Testament Jana Pawła II, 2005 rok Fot. archiwum wyśpiewany przez aktora był kreacją, która pozostawała na długo w pamięci. Fragment jednej ze strof utworu Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna nabrał w jego życiu bardzo osobistego wymiaru. W autoryzowanym, a nieopublikowanym wywiadzie Moniki Kuc dla Rz tak wspomina długoletnią walkę z rakiem: O swojej chorobie dowiedziałem się przypadkowo. Kiedy na raka umierała moja siostra, rozsądna lekarka poradziła mi, żebym zrobił badania, na wszelki wypadek. Okazało się wtedy, że mam nowotwór. Na szczęście dało się go zwyciężyć operacyjnie. Ale od tamtej pory wszystkie następne lata traktuję jako darowane. Z jednej strony patrzę spokojniej na wiele spraw, z drugiej nabrałem większej życiowej i zawodowej odwagi. I np. zdecydowałem się stanąć także po drugiej stronie rampy i wyreżyserować kilka spektakli. Mimo operacji wciąż promieniował uśmiechem i podejmował się kolejnych zadań. Pobyt w szpitalu nie przerwał mu np. prac nad premierą Kocham O Keeffe, którą wyreżyserował i zagrał z Małgorzatą Zajączkowską w warszawskim Teatrze Bajka. Nie lubił mówić o swej prywatności. Miłość do kobiet dzielił bardzo sprawiedliwie między mamę, żonę i córkę. Do dziś wielu słuchaczy Lata z radiem wspomina słynne Strofy dla Ciebie, które recytował wspólnie z Anną Romantowską. Mimo że od lat nie byli małżeństwem, każde jej wspomnienie wywoływało na jego twarzy uśmiech połączony z nostalgią. W radiu tworzył role wybitne, wśród nich Konrada w Dziadach, Narratora w Irydionie, Ramzesa w Faraonie, Maćka Chełmickiego w Popiele i diamencie. Uznawano go za jednego z mistrzów interpretacji poezji, czytał wiersze w popularnym cyklu Poetyckie prezentacje. W 2009 roku otrzymał nagrodę Wielkiego Splendora, najważniejsze wyróżnienie aktorskie za role w Teatrze Polskiego Radia. Cieszę się niezmiernie, bo dostąpiłem zaszczytu wejścia do grona tak wielkich aktorów, jak Zofia Rysiówna czy Gustaw Holoubek. Dzięki radiu ludzie mogą zapoznać się z przepięknymi sztukami teatralnymi, kocham to medium mówił, odbierając statuetkę. Był też wielkim miłośnikiem muzyki. Szczycił się przyjaźnią z Krystianem Zimermanem. Kilkakrotnie realizował z powodzeniem spektakle muzyczne: Żołnierz królowej Madagaskaru, Krakowiacy i górale, Królewna śnieżka. Marzył o własnej wersji Strasznego dworu. Ponieważ od czasów studenckich reżyserzy wielokrotnie obsadzali go w Weselu Wyspiańskiego, myślał o wyreżyserowaniu tego arcydramatu. Miał nadzieję, że zrobi to niebawem, kiedy przybędzie mu sił Rzeczpospolita Skupiające 46 uznanych dziennikarzy piszących o kinie Narodowe Stowarzyszenie Krytyków Filmowych uznało The Social Network za najlepszy film 2010 roku. Jesse Eisenberg zdobył tytuł najlepszego aktora, David Fincher nie miał równych wśród reżyserów, a Aaron Sorkin wygrał w gronie scenarzystów. Film o portalu społecznościowym Facebook Social Network to nowoczesna opowieść o założycielu portalu Marku Zuckerbergu inteligentnym młodym chłopaku, który stworzył najpopularniejszy portal społecznościowy i stał się multimilionerem, ale bez zmrużenia oka zdradził przyjaciół. Muzeum zabawek Student studiów doktoranckich z zakresu archeologii Povilas Blaževičius z Wilna podczas poszukiwania materiałów do swojej pracy naukowej na temat Zabawki i gry z okresu Średniowiecza do Czasów Nowożytnych, w stolicy zauważył brak instytucji, w której można by się było zapoznać z rozwojem zabawek od lat najdawniejszych do współczesności. Na początku 2010 roku naukowiec postanowił założyć własne muzeum zabawek, chociaż dotychczas nie ma stałego pomieszczenia do realizacji swego zamierzenia. Blaževičius ma jednak nadzieję, że jeszcze tego roku muzeum przyjmie pierwszych odwiedzających. Dotychczas sprezentowane oraz nabyte rekwizyty na aukcji od kopii archeologicznych oraz etnograficznych zabawek do 20. wieku najczęściej były eksponowane w skrzynkach. Stronę przygotowała Barbara Chikashua

12 12 DLA DZIECI Wtorek 11 stycznia 2011 r. Zbliża się wielki dzień DZIEŃ BABCI I DZIADKA! Nie wolno o tym zapomnieć, ale nie można również zapomnieć o tym, jak ważne, wesołe, przyjemne i zdrowe są zimowe zabawy na dworze! Co nam w nich pomoże? To oczywiste! sanki i łyżwy! O łyżwach prawie wszystko Poszukiwania pierwszych łyżew prowadzono na terenie Skandynawii i Rosji. Skatalogowano wiele łyżew wykonanych z kości zwierzęcych. Najstarsze miały nawet 5 tys. lat! Ogrom obszaru, z którego badacze zbierali materiały, nie pozwolił na dokładne określenie miejsca narodzin łyżew za pomocą danych archeologicznych. Jednak naukowcy Rodzaje łyżew: łyżwy dwupłazowe (sanki); łyżwy metalowe; łyżwy plastikowe; łyżwy figurowe; łyżwy hokejowe; łyżwy panczenowe. Pokoruj! opowiedzieli się za południową Finlandią, ponieważ to jej mieszkańcom wynalazek przyniósłby największe korzyści. Pierwsze łyżwy były robione z krowich piszczeli, żeber, rogów, w których wywiercano dziurki, a do stóp przywiązywano je rzemieniami. Ślizgano się pomagając sobie długim, ostro zakończonym kijem. Początkowo łyżwy były używane jako środek transportu i sposób na szybkie przemieszczanie się, a zamarznięte kanały okazały się dobrym traktem komunikacyjnym. Pochodzące sprzed wieków stare ryciny ukazujące Holendrów ślizgających się po zamarzniętych kanałach udowadniają, że ta rozrywka spełniała także rolę skutecznego środka transportu. Łyżwy oszczędzają energię! Dzięki łyżwom ludzie polujący na tym terenie zmniejszali zużycie energii aż o 10 proc. W innych rejonach północnej Europy jazda na łyżwach pozwalała zaoszczędzić tylko 1 proc. energii. Powodem tej różnicy są liczne jeziora, które pokrywają południową Finlandię. Takiego ich skupiska nie ma nigdzie na świecie. Dlatego łyżwy znacznie ułatwiały zimowe wędrówki. By poznać zużycie energii podczas poruszania się na prehistorycznych łyżwach, naukowcy jeździli na ich replikach, odpychając się kijkiem. Taki dziwaczny dla nas sposób jeżdżenia znany jest z szesnastowiecznych rycin. Później naukowcy stworzyli matematyczne modele i symulacje komputerowe, które pozwoliły im urządzać wirtualne wycieczki po różnych regionach północnej Europy i sprawdzać, ile energii pozwalały zaoszczędzić łyżwy. Ewolucja łyżew Wyższa forma w ewolucji łyżwiarstwa to drewniane klocki z metalowym paskiem pod spodem. Najwcześniej w Europie, bo już w Średniowieczu, zaczęła się historia jazdy na łyżwach w Holandii. Łyżwy o płozie żelaznej oprawionej drewnem i przymocowane do butów rzemieniami pojawiły się tam już w XIII wieku. Około wieku XVI wynaleziono wąską dwukrawędziową płozę metalową, co zaowocowało nową techniką jazdy pozwalającą na porzucenie kija. Dopiero w połowie XIX wieku w Ameryce zaczęto produkować łyżwy całe ze stali. Początkowo mocowano je do zwykłego obuwia, później zespolono je na stałe z wysokimi, sznurowanymi butami. Pod koniec XX wieku sława łyżew nieco przygasła, a ich miejsce zajęły nowocześniejsze rolki.

13 DLA DZIECI 13 Wtorek 11 stycznia 2011 r. Prawie wszystko o sankach! Na początku były... sanie! Dziś trudno w to uwierzyć, ale przed tysiącami lat sanie były jedynym znanym ludziom środkiem transportu. Używano ich przez cały rok. Dopiero, gdy wynaleziono wóz na kołach, stały się przydatne tylko zimą. Pierwsze, prymitywne sanie to były włóki. Używali ich Indianie do transportu dobytku i upolowanej zwierzyny. Wystarczyło przywiązać do uprzęży konia lub psa dwie tyczki i umieścić pomiędzy nimi bagaż. Pędzi, pędzi kulig... Sanki a fotel na biegunach? Podobno dzisiejsze lekkie saneczki o cienkich, powyginanych płozach zawdzięczają swoje narodziny pewnemu stolarzowi z Nadrenii, który wynalazł tzw. gięte meble z bukowego drewna. Któregoś razu robiąc fotel bujany połączył końce przednich biegunów deseczką i jego oczom ukazały się... sanki. Piramidy??? Sanie na kulig musiały być paradne! Jedne przypominały wyglądem muszle lub łodzie, inne były podobne do ogromnych ptaków łabędzi albo orłów, które drewnianymi skrzydłami osłaniały od wiatru i mrozu siedzących w środku pasażerów. Takimi saniami jeździli bogaci mieszkańcy pałaców i dworów. Od domu do domu, po polach, łąkach i lasach mknęły szlacheckie kuligi z pochodniami i kapelą. Kumoterki! Pod tą swojsko brzmiącą nazwą kryją się małe dwuosobowe sanki, którymi ścigają się gazdowie w każdej podhalańskiej wsi. Zaprzęgiem powozi gazda kumoter (stąd nazwa!), a na dnie sań zasiada kumoszka. Górale zwyciężający w wyścigach kumoterek cieszą się powszechnym szacunkiem. Gorzej mają gaździnki, które często przy wywrotkach lądują głową w zaspie... Ciekawostki W Polsce centrum sportu bobslejowego i saneczkowego znajduje się w Karpaczu. W miejscowym muzeum można obejrzeć najstarsze egzemplarze sanek i bobslejów. Uczeni przypuszczają, że wiele budowli starożytnego świata, jak egipskie piramidy i świątynie, nie powstałyby bez udziału... sań. Na nich to transportowano kilkunastotonowe bloki kamienne. Aby sanie płynnie się poruszały, układano pod nimi drewniane tory, lano pod płozy wodę, a nawet mleko. Sanki na olimpiadzie Bobsleje wynalezione przez Amerykanów na wzór starych sań indiańskich, dwu- lub czteroosobowe sanki z kierownicą. Poruszają się po specjalnym betonowym torze pokrytym sztucznym lodem. Maksymalna szybkość to 150 kilometrów na godzinę! Skeleton wymyślone przez Anglików niskie sanie wyścigowe ze stali lub włókna szklanego. Zawodnik, leżąc na nich na brzuchu, nadaje kierunek jazdy ruchami ciała. Saneczkarstwo sportowe wprowadzone ponad 100 lat temu przez Norwegów. Wykorzystuje także naturalne trasy oblodzone górskie ścieżki. Inaczej niż w skeletonie, zawodnicy zjeżdżają z prędkością 145 kilometrów na godzinę, leżąc na plecach. POKOLORUJ Po raz pierwszy wyścigi saneczkowe zorganizowano w 1883 roku. Saneczkarstwo nazywano wtedy zawodami w ślizganiu się. Zachowane w torfowiskach Skandynawii szczątki i ślady płóz mają aż 7000 lat!

14 14 PRZEGLĄD PRASY Z bobasem przez Azję W tej podróży niemowlę bynajmniej nie jest uciążliwym bagażem. Maleńki turysta sprawi, że wszystkie drzwi staną przed wami otworem. Zyskacie w oczach miejscowych, bo z obcych przemienicie się w upragnionych gości. Kiedy wylądowaliśmy na lotnisku w Ho Chi Minh, natychmiast dotarło do nas, jakie będą konsekwencje decyzji, którą podjęliśmy: nasze dziecko zniknęło. Kelnerka w narożnym barze postawiła przed nami zupę i wyrwała nam córeczkę z rąk. Nie widzieliśmy jej aż do końca posiłku. Znaleźliśmy ją w kuchni w otoczeniu całego personelu lokalu. W hotelu maleństwo zostało porwane przez uśmiechniętą recepcjonistkę, która poszła przedstawić je wszystkim mieszkańcom okolicy. Na zatłoczonym targowisku w starej chińskiej dzielnicy Cholon, zgromadził się wokół nas mały tłumek. Wszyscy wyciągali ręce, żeby potrzymać niemowlę. Przyjechaliśmy do południowo-wschodniej Azji z naszą 10-miesięczną córeczką Yael za radą znajomych. Jako bardziej doświadczeni inni rodzice ostrzegali nas, że z czasem wspólne podróżowanie będzie coraz trudniejsze. Ich zdaniem, okres między kruchością wczesnego niemowlęctwa a ruchliwością malucha uczącego się chodzić czyli mniej więcej od 6. do 12. miesiąca życia to najlepszy czas, by zabrać dziecko ze sobą na urlop. Teraz jest jak torba z ziemniakami, dodatkowy bagaż przekonywali znajomi. Zaniepokojeni dziadkowie zastanawiali się, dlaczego ten mały bagaż nie może zostać z nimi. Byli pewni, że Yael wyląduje na międzynarodowym czarnym rynku. Nawet ja, choć raczej nie należę do neurotycznych matek, z trudem dławiłam lęk w miarę zbliżania się dnia wyjazdu. Mimo to postanowiliśmy wyruszyć z nadzieją, że ta podróż będzie choć trochę przypominała nasze wyjazdy sprzed narodzin dziecka. W Ho Chi Minh mieliśmy zaledwie przedsmak tego, co nas czeka. Kiedy wlekliśmy się zatłoczonym autobusem przez deltę Mekongu, Yael była podawana od jednego pasażera do drugiego. Każdy całował ją w policzki i szczypał po tłuściutkich nóżkach. Na plaży w mieście Danang wytatuowani młodzieńcy czule ją kołysali i wąchali jej szyję, jakby to był pierwszy kwiat wiosny. Poobwieszani medalami oficerowie wojska, nastolatki z postrzępionymi włosami, młode kobiety handlujące ananasami, starowinki z zębami czarnymi od żucia orzechów arekowych wszyscy chcieli pobawić się z naszą córeczką. Zrozumieliśmy, że wcale nie chodzi o jej słomkowy kolor włosów, rzadko tutaj spotykany ani też o stalowo błękitne oczy. W tej części świata ludzie mają bzika na punkcie niemowląt i traktują je jak wspólną własność. Amerykańska szkoła nadopiekuńczego rodzicielstwa nie dopuszcza takiej lekkomyślności. Powinniśmy raczej z podejrzliwością traktować obcych, paranoicznie unikać zarazków i Dla wielu par wyjeżdżających za granicę z dziećmi jest oczywiste: małe dzieci to najciekawszy rekwizyt turystyczny i niezrównany most kulturowy Fot. archiwum drżeć o bezpieczeństwo córki. Tymczasem my taszczyliśmy Yael do takich miejsce jak Muong Noi, maleńka wioska na północy Laosu, dostępna wyłącznie łodzią, gdzie nie mogłam przestać myśleć o ryzyku zakażenia lamblią przy kontakcie z wodą. Starałam się pilnować, żeby w jedzeniu córki nie było glutaminianu sodu i wachlowałam ją bez przerwy w upale przekraczającym 30 stopni. Jednak kiedy patrzyłam na Yael, wszelkie obawy mijały. Miała się znakomicie. W uroczy sposób uzależniła się od wszelkich owoców tropikalnych, jakie mogła złapać w maleńkie rączki. Codzienne widziała zwierzęta krowy, kury, świnie, żaby, żółwie i kozy, które do tej pory miała okazję oglądać tylko w książkach. Dla wielu par wyjeżdżających za granicę z dziećmi jest oczywiste: małe dzieci to najciekawszy rekwizyt turystyczny i niezrównany most kulturowy. Zamiast podglądać egzotyczne życie tubylców, sami staliśmy się widowiskiem. Przedstawiono nas chyba każdemu dziecku mieszkającemu między rzeką Mekong a Morzem Południowochińskim. Za pomocą gestów i prostej angielszczyzny błyskawicznie przełamywaliśmy lody z ich rodzicami: Ile lat? Chodzi? Ile zębów? Przesypia noc?. Jednocześnie prowadziliśmy niezależne badania z zakresu antropologii pediatrycznej. Mieszkanki wietnamskiego miasteczka Bac Ha poinformowały, że zgodnie z radą szamanów, jeśli maleństwo zbyt dużo płacze, należy zmienić mu imię. Kobiety były zdumione, kiedy powiedziałam im, że amerykańskie matki zwykle nie chodzą do pracy z dziećmi uwiązanymi na plecach (i omal nie umarły z wrażenia, kiedy podałam im stawki nowojorskich niań). Jednak największa różnica między nami a mieszkańcami półwyspu indochińskiego nie miała nic wspólnego z rytuałami, astrologią i zabobonami. Chodzi bowiem o miliony motocykli, które stały się takim samym znakiem rozpoznawczym południowo-wschodniej Azji jak tarasowe pola ryżowe i trawa cytrynowa. Cała czteroosobowa rodzina z maleńkimi dziećmi, usadzona bez kasków na jednośladzie, to częsty widok w tych rejonach. Na Zachodzie byłby to wystarczający powód do odebrania praw rodzicielskich. Pod koniec naszego dwumiesięcznego wyjazdu popłynęliśmy małym promem na wyspę Quan Lan na wschód od Hanoi. Zdążyliśmy już przyzwyczaić się do tego, że Yael jest nam natychmiast odbierana przez innych pasażerów. Tak było i tym razem, dzięki czemu mogliśmy wyciągnąć się na drewnianych ławach i uciąć sobie drzemkę. New York Times

15 ROZRYWKA 15 Uśmiechnij się Przed porodówką stoi tatuś i drze się do ślubnej, wychylającej się oknem na czwartym piętrze: Urodziło się? Urodziło. A co: chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec. A do kogo podobny? Żona macha ręką: Nie znasz... *** Grywa pan na fortepianie, hrabio? Owszem, ale nie lubię. Ależ, dlaczego? Bo karty się ślizgają. *** Rozmawiają dwie studentki: No dlaczego go rzuciłaś? Przecież mówiłaś, że ma w sobie to coś. Tak, ale już wszystko wydał. *** Babciu, widziałaś moje tabletki? pyta student. Były oznaczone LSD. Co tam tabletki... Widziałeś tego smoka w kuchni?! *** Konduktor w pociągu pyta się podróżującej z psem blondynki: Czy pani zapłaciła za tego psa? Ależ skąd. Dostałam go na urodziny. *** Dwóch studentów budzi się po imprezie: Stary, co dzisiaj mamy? Chyba wtorek. Dobra, ale sesja letnia czy zimowa? *** Przedszkolanka zwraca uwagę Krzysiowi: Dlaczego używasz takich brzydkich słów, kto cię tego nauczył? Tatuś. Tatuś?! Ty nawet nie wiesz, co one oznaczają! A właśnie, że wiem! To znaczy, że samochód nie chce zapalić! FOTODOWCIP Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie nazwę majątku ziemskiego, ofiarowanego przez społeczeństwo polskie w 1900 r. podczas uroczystości 25-lecia pracy pisarskiej Henryka Sienkiewicza. Ułożył Kazimierz Wołodko ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 7 STYCZNIA Poziomo: ość, egida, kalcyt, Zan, izba, gon, ćma, łamana, msza, oset, Wisłok, gała, tona. Pionowo: "Ośka", misja, ława, Rea, oda, glin, most, bicz, Jasło, dyby, neon, mata, matka. Hasło:...rozzłościć (Dokończenie myśli) KALENDARIUM Wtorek (11.I) jest 11 dniem roku. Do końca roku pozostało 354 dni. Znak Zodiaku Koziorożec. Wschód słońca Zachód Długość dnia 7 godz. 40 min. Księżyc Nów zmarł Emanuel Lasker (ur. 1968), szachista niemiecki, w 1894 r. zdobył tytuł mistrza świata wzrost napięcia sytuacji politycznej na Litwie, następuje dymisja rządu K. Prunskienė; oddziały MSW ZSRR zajmują Dom Prasy w Wilnie, Departament Ochrony Kraju oraz budynki w Kownie i Olicie. Polska wyraziła przed dyplomatami ZSRR zaniepokojenie wydarzeniami na Litwie zmarł Jarema Stępkowski (ur. 1925), polski aktor i piosenkarz, stworzył oryginalną postać warszawskiego cwaniaka.

16 16 TELEWIZJA 6.00 Labas rytas 9.00, Makleodo dukterys. Serialas 10.00, Komisaras Reksas. Serialas. N Ant svarstyklių Vilniaus albumas. (Album Wileńskie) Haris ir Hendersonai. Serialas Ryto suktinis Gamtos kodas. Viktorina Pasaulio panorama Volkeris, Teksaso reindžeris. Serialas Senis. Serialas. N Šiandien (su vertimu į gestų kalbą) Pinigų karta 20.25, Loterija Perlas Panorama 21.15, Nacionalinė paieškų tarnyba Dingę. Serialas Vakaro žinios Neįtikėtinos istorijos. Serialas , Gustavo enciklopedija 8.25, Stebuklingas Gaveino kristalas. 8.40, Robotukas Labas rytas Bardų festivalis Tai - aš 12.00, Veidai Dar širdyje - ne sutema Makleodo dukterys. Serialas Laiko ženklai Žmonės kaip žmonės Kultūrų kryžkelė. Trembita Skriaudžių žmonės ir dainos Kukučių sakmės. 1 d. TV filmas Praeitis dabar Kasdienybės aitvarai Vizijos ir tikrovė Durys atsidaro Kai gandras nuvilia. Pasaulio dok Proto šturmas. Pasaulio dok Muzikos pasaulio žvaigždės Panorama 0.45 Gyvenimas pagal uošvius.serialas 5.50 Teleparduotuvė 6.20 Deksterio laboratorija Kaukė. 7.20, Tomo ir Džerio nuotykiai. 7.50, Kur dingo Eliza?. Telenovelė 8.55 FTB (Faktų tyrimo biuras) (k) 9.50 Valanda su Rūta Kažkas atsitiko (k) Dviračio šou (k) Atskalūnas. Serialas. N Mano draugė beždžionėlė Teresa. Telenovelė Intrigų dvaras. Telenovelė Moters auka. Telenovelė valandos Susitikime virtuvėje 18.45, Žinios KK2. Infošou. N Abipus sienos Neišgalvoti gyvenimai Pričiupom! Dviračio šou Mentalistas. Serialas Ties riba. Serialas 0.30 Grožio peilis. Serialas. N Išrinktieji. Serialas. N , Televitrina 7.15, Smagiausios akimirkos 7.45, Mobis Dikas ir Mu paslaptis. 8.45, Atvirai su žvaigžde 9.45 Sekmadienio rytas 10.45, Dapkai ir Butkai II. Komedija 11.50, Mentai. Sudužusių žibintų gatvės. Serialas. N Tornadas. Trileris. N Moterų paslaptys. Komedija. N Karštas vakaras 20.00, Žinios Mano šaunioji sodyba Vyrukai. Drama. N Dakaras Liejyklos gatvė. Serialas. N Specialusis dalinys. N Tauro ragas Bamba. S 6.45 Teleparduotuvė 7.00, Kempiniukas. 7.30, Simpsonai" Mano vardas Erlas. Komedija. N Meilės sūkuryje. Drama Amžini jausmai. Drama. N Paskutinė instancija Gyvenimas yra gražus Akistata Padaužos bebriukai Katašunis Slaptasis agentas Konoras. Serialas Heraklis. Anim. serialas Klonas. Drama. N Meilės jūra. Drama. N Naisių vasara. Drama. N , TV3 žinios Drąsos kaina. Drama. N Prieš srovę. N Žiūrim, ką turim. N Moterys meluoja geriau. Serialas. N Eurolygos apžvalga Žvilgsnis į ateitį. Drama. N CSI kriminalistai. Serialas. N Išvaduotojas. Drama. N Kalėjimo bėgliai. Drama 6.54, TV parduotuvė 7.10, Teletabiai 7.40, 11.30, 13.40, Griūk negyvas! N , 12.50, 21.00, 0.25 Reporteris 9.00, 17.10, Šeimų dvikova 9.50, 18.20, Burbulas Pasiduodu! Aš - žvaigždė!. N Namų daktaras 12.00, Kas tu toks? 15.00, Super L.T..N , 17.00, 18.00, Žinios 18.20, Naša Raša. N minučių. Informacinė laida Alio, gamta? 21.47, 1.12 Orai Ciklas Laužai prie Parlamento. Priešprieša, Eilinė provokacija Giesmė tremtiniui. Drama. N , Antinas Dafis. 9.30, Superfilmukai! Ogis ir tarakonai , Fantastiškas ketvertas Supermergaitės Katinas ir kanarėlė Šiupininis , Atskalūnas. Serialas 13.00, Įstatymas ir tvarka. Serialas. N Teleparduotuvė Mano draugė beždžionėlė Likimo kerai. Telenovelė 16.00, Jos vardas Nikita. Serialas Žodis - ne žvirblis Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N Kur dingo Eliza?. Telenovelė Rūkas virš Avalono. Mini serialas Kelias per ramunes. Serialas 9.55, Teleparduotuvė Tavo augintinis 6.00, 16.00, 18.00, 1.00 Особое мнение. Экономические новости 7.00, Мультфильмы 8.00 Вечерние новости из Aмерики 9.00, 15.00, 2.00 C. Чёрный ворон 10.00, 21.00, 3.00 C. Мент в законе АРТ-навигатор Американский ликбез Цена победы Сто солдат и две девушки. Худ. фильм 17.00, 5.00 C. Улицы разбитых фонарей 19.00, 4.00 Клинч Большой дозор Сейчас в мире Придут страстимордасти. Худ. фильм 7.00 Доброе утро 7.30, 8.00, 8.30, 11.00, Новости Жить здорово! Ток-шоу Модный приговор 12.30, Ералаш Другие новости Хочу знать Фальшивая этикетка 15.25, 0.15 Давай поженимся! 15.25, 5.05 C. Детективы 16.10, 3.45 С. Обручальное кольцо Федеральный судья Пусть говорят 19.15, 4.30 C. След 20.00, 23.10, 6.55 Литовское Время Я хочу быть мером Владимир Мулявин. Горькое счастье песняра. Док. фильм C. Морской патруль 1.05 Муз. канал 3.15 Понять, простить! 5.35 Розыгрыш 6.15, C. Территория красоты 7.20 Панорама 7.55 Города Беларуси и России 8.00, Любовь как любовь. Mелодрама 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, Новости 9.10 Гладиаторы сегодня 9.40, Белорусское времечко Славянский проект Ответный ход 11.30, Карані Игра в прятки. Мелодрама Врачебные тайны 14.10, Sказка о sчастье. Мелодрама Арена Жизнь как жизнь Росчерк времени Вкусное утро Территория красоты. Комедия Деловая жизнь Обратный отсчет Карані Культурные люди Сфера интересов Панорама Актуальное интервью Овертайм Белорусское времечко 0.05 Квартет на двоих. Mелодрама 7.00 Утро России Опасный поворот. Х/ф 12.15, 6.10 Новости культуры 12.30, 6.25 Фабрика памяти: российские библиотеки. Библиотека Российской академии наук 13.00, 15.00, 18.00, 3.00 Вести Academia Загадки Рихарда Зорге Вести-Москва Фальшивомонетчики. Гении и злодеи О самом главном Настоящая жизнь. Мы вместе 18.10, 1.30 C. Богатая и любимая 19.45, 2.15 C. Ефросинья Дворик Вести.ru 21.15, 3.45 Капля света Опера. Хроники убойного отдела. Почерк убийцы 23.40, 5.55 Вести , 5.10 Дежурный по стране 0.45 Острова. Юрий Трифонов

17 TELEWIZJA , Išlikimas 11.30, Angelas. Serialas. N , Kobra 11. Serialas. N , Kaip aš susipažinau su jūsų mama. Komedija. N , Moderni šeima. Komedija. N , Nenugalimas banzuke 15.00, Detektyvas Monkas. Komedija Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai CSI Niujorkas (1). Serialas. N Gatvės karys. Krim. filmas Pinklės. Serialas 7.00 Kawa czy herbata? 9.05 Polityka przy kawie 9.25 Żegnaj Rockefeller (7) Indeks z piosenkami czyli Gala piosenki studenckiej Smaki polskie Barwy szczęścia (297, 298) M jak miłość (786) Wiadomości Plebania (1605) Złotopolscy (82) Egzamin z życia (51) Polska Golec uorkiestra na bis - wszystkim na uciechę Tomasz Lis na żywo Wideoteka dorosłego człowieka Teleexpress Szansa na sukces Plebania (1605) Dzika Polska Lis Leon Wiadomości Sport Londyńczycy (11) Kabaretowa scena Dwójki Polska Ekstradycja II (3) Tygrysy Europy (17) Pamiętaj o mnie 1.50 Plebania (1605) Lis Leon 2.30 Wiadomości 2.55 Sport 3.10 Miłość nad rozlewiskiem (4) Na Wspólnej (822) Kuba Wojewódzki 8.40 Plotkara (9) - serial, USA 9.30 BrzydUla (185, 186) J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (12, 13) - serial, USA Telezakupy Apetyt na kasę Marina (100) - serial, Meksyk/USA Kuba Wojewódzki Plotkara (10) - serial, USA BrzydUla (187, 188) J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (14, 15) - serial, USA Podwójny agent - film fab., W. Brytania Agenci NCIS (17) - serial, USA Imperium słońca - film fab., USA 2.50 Arkana magii 6.25 Marina (100) - serial, Meksyk/USA 7.00 Kawa czy herbata? 9.05 Polityka przy kawie 9.20 Do przerwy 0:1 (6) Jedynkowe przedszkole Dlaczego? Po co? Jak? Heidi (3) - serial, Francja/ Hiszpania Zagubieni z lotu 29 (5) - serial, USA ABC klimatu Telezakupy Wiadomości Agrobiznes Świry (6) - serial, USA Plebania (1613) Klan (2003) Program rozrywkowy Wiadomości Pogoda Jaka to melodia? Moda na sukces (5292, 5293) - serial, USA Celownik Rajd Dakar Teleexpress Pogoda Plebania (1615) Klan (2004) Jaka to melodia? Hallo, tu Hania! (2) - serial, W. Brytania Buli Wiadomości Sport Rajd Dakar Pogoda Trzynasty (2) - serial, Kanada/Francja Budząc zmarłych (2) - serial, W. Brytania 0.20 Warto rozmawiać 1.10 Druhna - film fab., Francja/Niemcy 3.10 Kojak (9) - serial, USA 4.00 Notacje 4.55 Zagadkowa Jedynka 6.05 Moda na sukces (5294, 5230) - serial, USA 7.10 Córki McLeoda (177) - serial, Australia 8.00 Telezakupy 8.30 Na dobre i na złe (89) Pytanie na śniadanie Aleja gwiazd Familiada odcinek specjalny Kabaretożercy William i Kate: królewskie zaręczyny Sąsiedzi (4) Barwy szczęścia (521) M jak miłość (800) Panorama - świat Giełda Tancerze (6) Jeden z dziesięciu Panorama Sport-telegram Śladami ORLEN Teamu - Dakar na obcasach Pogoda Gorący temat Licencja na wychowanie (45) Sąsiedzi (5) Barwy szczęścia (522) M jak miłość (801) Kulisy serialu M jak miłość Magazyn Ekspresu Reporterów Marzenia i łzy 0.50 Plac Zbawiciela - film fab., Polska 2.45 Rzym (7) - serial, W. Brytania/USA 3.45 XXL - film fab., Francja 5.20 Marzenia i łzy 6.40 M.A.S.H. (155) - serial, USA 9.05 Hi way - film fab., Polska Boski - film fab., Włochy/Francja Totus Tuus - Henryk Mikołaj Górecki Transmisja Studio R Brzytwa - film krótkometraż , Arcydzieła muzyki klasycznej Komisarz - film fab., Związek Radziecki Do zobaczenia pod wieżą Eiffla Obywatel Havel Sprawa Dantona Ecce bombo - film fab., Włochy 1.35 Los człowieka - film fab., Związek Radziecki 3.15 Skazany na bluesa - film fab., Polska 4.50 Sztuka mediów 5.35 Rozmowy istotne 4.00, Кука 6.00 В погоне за счастьем 9.00 Франц + Полина Когда боги уснули По 206-й Не пытайтесь понять женщину Никто не знает про секс Человек из черной Волги Рататуй 2.00 Артисты 9.30, 12.35, 21.15, 0.15, 1.50 Ралли Теннис 13.00, 0.45 Футбол 14.15, 15.30, Снукер 18.30, Горные лыжи Прыжки на лыжах с трамплина Олимпийские игры Дартс Экстремальные виды спорта 2.15 Вот это да!!! 4.05, 8.10, 0.55 Лаборатория взрывных идей 5.00, Рухлядь? Нет, машина! 5.25, Грязная работенка 6.20, 17.00, 3.10 Как это устроено? 6.50, 17.30, 3.40 Из чего это сделано? 7.15, 16.00, 1.50 Разрушители легенд 9.05 Выжить любой ценой 10.00, 13.40, 15.05, Оружие будущего 10.55, 18.00, Top Gear Крутой тюнинг Пятая передача 19.00, Строительная помощь Гигантские корабли Крутые взрывы Безопасность границ 2.45 Молниеносные катастрофы 4.05 Живая природа. Сафари Намибии. Док. сериал 5.00 Настроение. Информ.-развлек. канал 7.30 Салон красоты. Комедия 9.10 Синдром Феникса. Мелодрама. (в перерыве - События) 13.30, 16.30, 18.50, 19.30, События Деловая Москва 14.10, Петровка, C. Мошенники Врачи. Ток-шоу Сказка о рыбаке и рыбке. Мультфильм Три полуграции. Мелодрама. 1 с Реальные истории. Как в кино Ворожея. Kомедия Женская жизнь За прекрасных дам!. Kомедия 0.35 Укол зонтиком. Kомедия 8.30, 14.30, Обзор. Чрезвычайное происшествие 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, Сегодня 9.20 Живут же люди! 9.55 До суда Суд присяжных C. Ментовские войны C. Эра Стрельца C. Паутина C. Зверобой C. Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво Сделано в СССР. Док. фильм 6.35 Право на выстрел 8.05 Исключения без правил 8.35 Сибиряки Перикола Двое на голой земле 13.00, Пока стоят горы , Шестой 15.55, Прозрачное солнце осени 16.30, 0.30 Случай в вулкане 17.45, 1.45 Шаг навстречу 19.25, 3.25 Личное дело судьи Ивановой

18 18 OGŁOSZENIA SPRZEDAŻ Sprzedajemy dębowe i brzozowe brykiety trocinowe, białoruskie brykiety torfowe i granule opałowe. Tel USŁUGI Sztuka gry na gitarze i fachowy akompaniament. Indywidualnie. Wiek dowolny. Tel , Odnawianie starych mebli (twardych i miękkich) oraz produkcja futryn, framug, drzwi i arkad. Tel , Stanisław POZNAJMY SIĘ 57-letnia porządna i serdeczna wdowa w celach towarzyskich pragnie zapoznać się z poważnym mężczyzną w wieku do 67 lat. Tel Pamestas LSP priklausantis Evai G. (SPD , nr ). Radus laikyti negaliojančiu. Chochochochochopin Polskie Studio teatralne w Wilnie zaprasza na premierę spektaklu w reżyserii Liliji Kiejzik 19 lutego o godz Teatr na Pohulance (Rosyjski Teatr Dramatyczny) Bilety do nabycia: oraz w TIKETA

19 Dostał wątrobę w prezencie od dziadka 59-letni John Targett oddał 14-miesięcznemu wnukowi o imieniu Owen jedną piątą własnej wątroby, ratując mu w ten sposób życie. W sześć tygodni po operacji dokonanej w Leeds wnuczek czuje się dobrze. Wcześniej z powodu wrodzonej niedrożności dróg żółciowych (atrezji) choroby, która może być śmiertelna Owen nie miał siły usiąść i nie wykazywał zainteresowania zabawą. Pozwólcie dzieciom się kłócić Jeśli rodzice chcą, by dzieci prawidłowo się rozwijały, muszą pozwolić im się kłócić to główna teza opublikowanej we Włoszech książki pedagoga Daniele Novary. Jego zdaniem konflikty między rówieśnikami są niezbędnym elementem kształtowania postaw. Organizm chłopca zaakceptował przeszczep. Po sześciu tygodniach od operacji wątroba wnuczka funkcjonuje prawidłowo, choć przez całe życie będzie uzależniony od specjalistycznych leków. W ciągu miesiąca wnuczek zmienił się nie do poznania. Przedtem kończyny miał jak patyczki, a teraz przybrał na wadze i stawia samodzielne kroki. Niedługo będzie chodził i zacznie mówić cieszy się dziadek. Autor tomu Kłócić się, by rosnąć argumentuje, że nie należy uważać sprzeczek między dziećmi za incydenty, których trzeba unikać i nie można interweniować, kiedy do takich sporów dochodzi. Jak podkreśla Novara, postrzeganie dziecięcych kłótni za coś negatywnego jest archaiczne i błędne, gdyż prowadzi wyłącznie do interwencji, polegających na wyznaczaniu kary oraz histerycznych reakcji. Tymczasem zdaniem eksperta pedagogiki kłótnie te są zjawiskiem całkowicie naturalnym i znakomitą lekcją poznawczą i społeczną, w czasie której najmłodsi uczą się przebywania ze sobą. To właśnie w takich sytuacjach dzieci poznają swoje możliwości i ograniczenia, a także uświadamiają sobie własne błędy. Poza tym uczą się patrzeć na drugie dziecko z jego punktu widzenia, a także regulować swoje własne zachowania dostosowując je do drugiej strony.kiedy dorośli wtrącają się w taki spór, faktycznie uniemożliwiają zdolność zawarcia porozumienia między dziećmi i budzą niepotrzebnie poczucie winy ocenia włoski pedagog.w opinii autora książki do 6. roku życia najmłodsi mają wręcz naturalną tendencję do regulowania sprzeczek ze swymi rówieśnikami. Inf. agencyjne Rodzice muszą pozwolić dzieciom się kłócić, aby one prawidłowo się rozwijały Fot. archiwum Zapraszamy do tradycyjnego konkursu Moje dziecko w obiektywie. Na łamach naszego pisma zamieszczamy nadesłane przez Was zdjęcia pociech, które później zostaną wytypowane do finału. A trafi do finału tyle dzieci, ile lat liczy codzienne i jedyne pismo na Litwie w języku polskim. A ponieważ w tym roku obchodzić będziemy już 58 urodziny, więc tyle wyłonimy finalistów. Zdjęcia przysłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. Warunki są dwa: wiek dziecka nie może przekraczać 10 lat (na dzień 2 czerwca 2011r.) oraz ograniczona liczba zdjęć. Prosimy przysyłać maksymalnie A PROPOS Tradycyjny konkurs fotograficzny Moje dziecko w obiektywie 2 zdjęcia dziecka. Wszystkie zostaną zamieszczone na łamach Kuriera Wileńskiego. Do każdej fotografii należy dołączyć wycięty z gazety i wypełniony kupon (nie kserować) z oryginalnym podpisem. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres redakcji Kuriera Wileńskiego, Birbynių 4a, Vilnius-30, Lietuva, z dopiskiem Moje dziecko w obiektywie lub przynieść osobiście do kierownika działu promocji Zbigniewa Markowicza (tel ). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 kwietnia 2011 roku. Przed 1 czerwca Międzynarodowym Dniem Dziecka ogłosimy wyniki konkursu. Konkurs Moje dziecko w obiektywie Imię, nazwisko Dzień, miesiąc, rok urodzenia Adres, telefon Krótki podpis pod zdjęcie Konkurs Dziewczyna,,Kuriera Wileńskiego Miss Polka Litwy 2011 Dziewczyna Miss Czytelników Imię, nazwisko kandydatki Głos na Dziewczynę Miss Czytelników można oddać przysyłając wypełnione kupony (uwaga, nie kserować!) na adres redakcji Kurier Wileński, Birbynių 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, z dopiskiem Dziewczyna Miss Czytelników. Na kuponie należy wpisać nazwisko tylko jednej(!) kandydatki z 10. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20 lutego 2011 roku.

20 20 A PROPOS... POGODA W Londynie norweski kompozytor Terje Isungset gra na instrumencie wykonanym z lodu Fot. EPA-ELTA. Rozdają dzieciom 100 tys. komórek z GPS Ponad 100 tys. telefonów komórkowych wyposażonych w nadajniki GPS zostanie rozdanych w tym roku w szkołach w Pekinie. Ma to pomóc w walce z przemocą i porwaniami dzieci. Pekiński oddział Czerwonego Krzyża w pierwszej partii rozda uczniom szkół podstawowych i średnich 20 tys. komórek z GPS-em, które będzie można nosić na ręce jak zegarek. Telefony, które pozwalają zlokalizować osoby uprowadzone, są rozdawane dzieciom za darmo, rodzice muszą jedynie opłacić abonament, który wynosi około 100 euro za dwa lata. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa dzieci w Pekinie Niecodzienne zdarzenie w niemieckim Essen W niemieckim Essen doszło do niecodziennego zdarzenia. Stające przed warsztatem samochodowym trzy auta, dosłownie, zapadły się pod ziemię i to, jak się później okazało, na głębokość aż ośmiu metrów. Rzecznik miejscowej straży pożarnej wyjaśnił, że warsztat znajduje się na terenie dawnej kopalni węgla, więc przyczyną w czasie, gdy wzrasta poziom przemocy wyjaśnia prowadzący program Liu Quan. 27 osób, w tym 15 dzieci, zginęło między marcem i majem 2010 roku w atakach szaleńców, do jakich doszło w chińskich szkołach. Ponadto porwania dzieci stanowią w Chinach prawdziwą plagę. Według Czerwonego Krzyża każdego roku znika ich tam około 200 tys. Porwania te są przypisywane zazwyczaj prowadzonej w tym kraju polityce jednego dziecka. Dzięki prowadzonej przez sześć miesięcy w 2009 roku kampanii udało się odzyskać 5900 porwanych dzieci i rozbić 2400 handlujących nimi grup przestępczych. powstania potężnej dziury o głębokości ośmiu i szerokości dziewięciu metrów mogło być zawalenie się jednego z podziemnych korytarzy. Nie wykluczył jednak działania podziemnych wód. W tym niecodziennym wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Prawdopodobnie w samochodach, które zapadły się pod ziemię, nie było ludzi. Inf. agencyjne Dziś bez większych opadów, w dzień temperatura ujemna, około 3 stopni mrozu, ślisko. Jutro opady, w nocy i rano marznący deszcz. Wieczorem termometry wskażą od 3 do 8 stopni mrozu, a rano ociepli się do 0 stopni. W dzień słaba odwilż. Ludzie zaczęli nosić ubrania 170 tys. lat temu Nasi przodkowie zaczęli nosić ubrania 170 tys. lat temu, a świadczy o tym wesz znaleziona przez naukowców. Zdaniem naukowców, badania genetyczne świadczą, że wesz głowowa przekształciła się w wesz odzieżową około 170 tys. lat temu. To by oznaczało, że wtedy właśnie człowiek włożył na siebie pierwsze ubranie. Ponieważ te wszy są świetnie przystosowane do zamieszkiwania ubrań, uznajemy, że nie mogły pojawić się wcześniej, przed ubraniami opisuje kierownik badań, David Reed z Florida Museum of Natural History. Okazuje się więc, że ludzie zaczęli się ubierać na Dzięki przypadkowo nakręconemu filmowi bezdomny Amerykanin ma szansę odmienić swój los. Mężczyzna ujawnił swój talent radiowy głos. Wideo cieszy się ogromną popularnością w internecie. Bezdomnym zainteresowały się lokalne media. Mężczyznę odkrył na ulicy operator lokalnych mediów z Columbus, stolicy stanu Ohio. Ted Williams stał z tabliczką: Dostałem prawdziwy dar od Boga głos. Jestem byłym spikerem, który popadł w trudną sytuację. Każda pomoc będzie mile widziana. Ted Williams popadł w długo po tym, jak stracili włosy porastające całe ciało, co stało się około miliona lat temu. To interesujące, że ludzie potrafili przetrwać w Afryce przez setki tysięcy lat bez ubrania i bez owłosienia na ciele dodaje Reed. Wynalezienie ubrania umożliwiło człowiekowi wyjście z Afryki około tys. lat temu. Oprócz ubrania, sukces człowiekowi zapewniło opanowanie ognia, używanie narzędzi i rozwinięcie nowych strategii łowieckich przypomina Reed. Badania z 2003 r., również oparte na badaniu DNA wszy, wskazywały, że ludzie mogli zacząć używać ubrań ok. 107 tys. lat. Najnowsza praca korzysta jednak z bardziej aktualnych danych i metod obliczeniowych. Niezwykły talent bezdomnego alkoholizm i narkotyki. Na długie lata wylądował na ulicy. Teraz stara się wrócić do społeczeństwa. Film obejrzały miliony internautów. W ciągu doby zgłosiło się do niego ponad 10 stacji radiowych. Dostał też kilka zaproszeń do studiów radiowych i telewizyjnych.

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Justyna Kowalczyk: kamień spadł mi z serca, jest nadzieja na lepsze jutro

Justyna Kowalczyk: kamień spadł mi z serca, jest nadzieja na lepsze jutro Aktualności Justyna Kowalczyk: kamień spadł mi z serca, jest nadzieja na lepsze jutro 02/03/2015, dodał: Magda Polańska Dla Justyny Kowalczyk to najsłabszy sezon od lat. Polka wraca jednak z mistrzostw

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2: Co może Prezydent?

Lekcja 2: Co może Prezydent? Lekcja 2: Co może Prezydent? Cele lekcji w języku ucznia/uczennicy i kryteria sukcesu CEL 1. Określę, czym jest system parlamentarnogabinetowy. 2. Wyjaśnię, jaką rolę sprawuje w polskim systemie politycznym

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Komunikat z badań Instytutu Spraw Publicznych Coraz więcej Rosjan wychodzi na ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/19/2010 ZAINTERESOWANIE ZIMOWĄ OLIMPIADĄ W VANCOUVER ORAZ OCENA SZANS MEDALOWYCH POLSKIEJ REPREZENTACJI

Warszawa, luty 2010 BS/19/2010 ZAINTERESOWANIE ZIMOWĄ OLIMPIADĄ W VANCOUVER ORAZ OCENA SZANS MEDALOWYCH POLSKIEJ REPREZENTACJI Warszawa, luty 2010 BS/19/2010 ZAINTERESOWANIE ZIMOWĄ OLIMPIADĄ W VANCOUVER ORAZ OCENA SZANS MEDALOWYCH POLSKIEJ REPREZENTACJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

- o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Druk nr 861 Warszawa, 31 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Łączności z Polakami za Granicą LPG- 020-1-2008 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 631. 1. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich (IMP) oraz w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń 1 9 8 9 Okrągły Stół negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY Październik WIERZBICE 2009 1 VIII ZAWODY INTEGRACYJNE SUŁÓW 2009 24.10. 2009r. Grupa chłopców: Kamil Pisarek,Patryk Luty, Adam Matkowski i nasza koleżanka Beata Jankowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 54/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad BS/151/ PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

Co się wydarzy według sondaży

Co się wydarzy według sondaży Co się wydarzy według sondaży Jeśli wierzyć sondażom, Piotr Przytocki może wygrać wybory prezydenckie już w I turze, a związane z nim komitety kandydatów na radnych - Samorządne Krosno i Porozumienie Wyborcze

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września We wtorek straż pożarna zamknęła w Zasławiu wystawę poświęconą Białorusinom walczącym w szeregach polskiego wojska w kampanii wrześniowej.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Jesteś tutaj: Aktualności > Sukces zawodników Mustanga

Jesteś tutaj: Aktualności > Sukces zawodników Mustanga Jesteś tutaj: Aktualności > Sukces zawodników Mustanga 28 lipiec 2010 07:40:00 Sukces zawodników Mustanga W Lesznie i Zielonej Górze w dniach 23-25.07.2010 odbyły się Mistrzostwa Europy w Speedrowerze.

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 * Pozycje zaznaczone na czerwono odbędą się w Polsce 1 LIPIEC 2016 Czy Polacy w lipcu będą jeszcze na Euro 2016? By tak się stało, musieliby awansować co najmniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12074,najwieksza-operacja-sluzb-od-czasu-papieskiej-pielgrzymki.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:56 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 05

Bardziej szczegółowo

-AMATOR- ...Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę, jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia...

-AMATOR- ...Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę, jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia... NUMER 23 KATASTROFA POD SMOLEŃSKIEM ŚMIERĆ PREZYDENTA -AMATOR-...Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę, jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia... Kwiecień 2010 1 Wszyscy jesteśmy poruszeni wydarzeniem

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY 01 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata Ignacy Domeyko Obywatel Świata Czasy młodości Ignacy Domeyko urodził się 31 lipca 1802 w Niedźwiadce na terenie dzisiejszej Białorusi. Od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Rozliczenie dochodów zagranicznych... 3 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia... 7 W polskim PIT można odliczyć austriacki podatek... 12 Zarobki belgijskie rozliczane według proporcjonalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. VI Ogólnopolskiego Barbórkowego Biegu Solidarności. Bogdanka 02.12.2012 r.

REGULAMIN. VI Ogólnopolskiego Barbórkowego Biegu Solidarności. Bogdanka 02.12.2012 r. REGULAMIN VI Ogólnopolskiego Barbórkowego Biegu Solidarności Bogdanka 02.12.2012 r. 1. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej formy wypoczynku i sportu 2. Promocja Komisji Międzyzakładowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GUSIEW GOŁDAP. Gołdap 14.08.2011r.

REGULAMIN GUSIEW GOŁDAP. Gołdap 14.08.2011r. REGULAMIN XVII GUSIEW GOŁDAP REGULAMIN XVII Międzynarodowego Biegu Gusiew Gołdap (Półmaraton)- CEL IMPREZY - popularyzacja biegów masowych - współpraca miast Gusiewa i Gołdapi - realizacja ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w kwietniu NR 40/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w kwietniu NR 40/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 40/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w kwietniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA lipiec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. Pan Tomasz Machała Redaktor Naczelny natemat.pl Na podstawie art. 31 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 68/2015 POPARCIE DLA KANDYDATÓW W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH PRZED DRUGĄ Z DEBAT TELEWIZYJNYCH

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 68/2015 POPARCIE DLA KANDYDATÓW W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH PRZED DRUGĄ Z DEBAT TELEWIZYJNYCH Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 68/2015 POPARCIE DLA KANDYDATÓW W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH PRZED DRUGĄ Z DEBAT TELEWIZYJNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Religia. wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne.

Religia. wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne. ks. Zbigniew Paweł Maciejewski Religia wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne. Wydawnictwo NATAN Lublin 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY I MISTRZOSTWA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ W SZACHACH SZYBKICH POD HONOROWYM PATRONATEM METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KSIĘDZA KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA 1. Cele:

Bardziej szczegółowo

Raport Money.pl Obalamy mit - nie będzie masowych powrotów z emigracji. Autor: Bartłomiej Dwornik, Money.pl

Raport Money.pl Obalamy mit - nie będzie masowych powrotów z emigracji. Autor: Bartłomiej Dwornik, Money.pl Raport Money.pl Obalamy mit - nie będzie masowych powrotów z emigracji Autor: Bartłomiej Dwornik, Money.pl Wrocław, październik 2008 Cztery piąte emigrantów nie wróci do Polski w najbliższym czasie - wynika

Bardziej szczegółowo

POLICYJNI BIEGACZE ZDOMINOWALI MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

POLICYJNI BIEGACZE ZDOMINOWALI MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133058,policyjni-biegacze-zdominowali-mistrzostwa-polski-sluzb-mundurowych.html Wygenerowano: Czwartek, 19 stycznia 2017, 17:39 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r.

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. 078/04 Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. Za dobrego sąsiada najczęściej uważane są Czechy i Słowacja, a za złego Rosja; opinie o Niemczech są podzielone, ale w sumie pozytywne. Krajom, które uważamy

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego P R O G R A M Kijów, 25 marca 2015 roku 1 ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r.

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Miejsce spotkania/wizytacji Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych

Bardziej szczegółowo

, , PREFERENCJE WYBORCZE W PAŹDZIERNIKU 96 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 96

, , PREFERENCJE WYBORCZE W PAŹDZIERNIKU 96 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium Civitas, Warszawa DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Wprowadzenie Badania CBOS są powtarzane co miesiąc, przeprowadzane na losowej próbie ogólnopolskiej, przez

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Iwoną Arent

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Iwoną Arent Spotkanie z Posłem na Sejm RP Iwoną Arent 25.07.2016 PROGRAM SPOTKANIA 25.07.2016 godz. 17.00-19.00 1. Powitanie (przedstawienie programu spotkania) 2. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich spotkaniach

Bardziej szczegółowo

To jest nasza szkoła piątek, 05 październik 2007

To jest nasza szkoła piątek, 05 październik 2007 To jest nasza szkoła piątek, 05 październik 2007 Najpierw wybrałam uczelnię w Warszawie. Gdy dowiedziałam się, że mamy polskie studia u siebie, od razu się przeniosłam. Zostałam w domu, z rodziną mówi

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA styczeń 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka B7-0578/2010 } RC1/Am. 10 10 Punkt F a preambuły (nowy) Fa. mając na uwadze, Ŝe nie wszystkim partiom pozwolono kandydować we wszystkich prowincjach kraju, B7-0578/2010 } RC1/Am. 11 11 Ustęp F b (nowy)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 12/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 maj 2011: Msza Św. w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii smoleńskiej kościół pw. NNMP w Bełchatowie Odsłonięcie tablicy upamiętniającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX Międzynarodowego Biegu Gusiew Gołdap Gołdap 18.08.2013. (Półmaraton)Gołdap 18.08.2013r. I. CEL IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 23/2015 za okres od 23.01.2015 r. godz. 8.00 do 24.01.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 23/2015 za okres od 23.01.2015 r. godz. 8.00 do 24.01.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 23/2015 za okres od 23.01.2015 r. godz. 8.00 do 24.01.2015 r. do godz. 8.00 sobota, 24.01.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Legionowo ul. Zegrzyńska protest mieszkańców

Bardziej szczegółowo

V MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE

V MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE IPA POLSKA Źródło: http://www.ipapolska.pl/ipa/aktualnosci/1448,v-mistrzostwa-polski-pracownikow-sluzb-mundurowych-w-badmintonie.html Wygenerowano: Sobota, 29 lipca 2017, 22:16 V MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo