OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi Adres pocztowy: Miejscowość: Czeladź Kod pocztowy: Województwo: śląskie Tel.: 32 / Faks: 32 / Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej ochrony prawa, sąd trybunał Uczelnia publiczna Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu psychologicznodoradczego, specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego oraz szkolenia wyjazdowego z zakresu treningu umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego dla podopiecznych MOPS, w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pt. Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w ramach PO KL /11

2 II.1.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca organizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu psychologiczno-doradczego, specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego oraz szkolenia wyjazdowego z zakresu treningu umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego dla podopiecznych MOPS, w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pt. Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w ramach PO KL CPV: usługi szkoleniowe usługi szkolenia zawodowego doradztwo prawne i usługi informacyjne usługi doradztwa usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Usługi restauracyjne, hotelarskie i handlu detalicznego Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Część I kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu: Kurs kosmetyczny i wizażu, manicure, pedicure, stylizacji paznokci + dodatkowy moduł profesjonalnej obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej. Usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 6 osób. Liczba osób: 6 osób Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 300 godzin dydaktycznych (godzina Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Zakres tematyczny kursu powinien m.in. obejmować: ABC Savoir Vivru, utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej, sztuka negocjacji z klientem, kultura obsługi klienta, podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu w sprzęt, narzędzia, aparaty, materiały i kosmetyki wykorzystywane w pracy, zasady bhp i p.poż. w pracy kosmetyczki, pielęgnacja skóry i twarzy, pielęgnacja oprawy oczu, zabiegi na ciało, elementy wizażu, elementy masażu, schorzenia skóry utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej, zajęcia z zakresu dermatologii, anatomii i higieny, manicure tradycyjny i biologiczny, masaż i pielęgnacja dłoni (m. in. zabieg parafinowania), pedicure, 2/35

3 masaż i pielęgnacja stopy, stopy z problemami, (wrastające i narastające paznokcie, modzele, nagniotki, pękające pięty), pielęgnacja paznokci, rekonstrukcja płytki paznokciowej, zdobienie paznokci (m. in. manicure francuski), przyklejanie i zdobienie sztucznych paznokci, nakładanie tipsów metodą żelową i akrylową, historia makijażu, harmonia kolorów, barwy podstawowe, ich typologia, kompozycja i zastosowanie, stylizacja określenie typu urody i sylwetki, dobór fryzury, ubioru, korekcji stylu, figury, twarzy, zastosowanie dodatków, makijaż odpowiedni do typu urody, techniki kamuflowania, makijaż dzienny, wieczorny, sporty visage, śny i fotograficzny, makijaż permanentny (teoria i praktyka): historia, cel, efekty, wskazania, i przeciwwskazania. obsługa kasy fiskalnej Część II kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu: Kurs kucharz, barman, kelner + dodatkowy moduł profesjonalnej obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej Usługi szkolenia zawodowego Przewidziano do przeszkolenia 14 osób. Liczba osób: 14 osób Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 300 godzin dydaktycznych (godzina Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Program kursu powinien obejmować m.in.: - bhp, zasady bezpieczeństwa żywności, HACCP, - szkolenie z zakresu minimum sanitarnego, - podstawowe informacje nt nazw, pojęć i określeń typowych w gastronomii, -klasyfikacja surowców, półproduktów i gotowych wyrobów w zależności od pochodzenia i wartości odżywczej, - warunki przechowywania surowców i półproduktów, - rozpoznanie zmian w surowcach i półproduktach stosowanych w gastronomii, - identyfikacja i wykorzystanie informacji zawartych na opakowaniach, - obliczanie surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzania potraw, przewidywanie czasu potrzebnego na wykonanie potraw, - dobieranie narzędzi, naczyń, maszyn i urządzeń do wykonywania czynności, - techniki przyrządzania potraw, - obliczanie wartości energetycznej i odżywczej przygotowanych potraw, - zestawienia potraw, - skutki niezgodnego z normami wykorzystania surowców i półproduktów, - dobieranie surowców i technik wykonania potraw w zależności od diety, - zasady przygotowania potraw z wybranej kuchni regionalnej, - estetyka podawania potraw, - sylwetka barmana kelnera, - utrzymania wyglądu i prezentacji osobistej, - ABC Savoir Vivru, - sprzęt barowy - techniki miksowania napojów, - organizacja i technika pracy w cocktail barze, - kultura obsługi klienta, - techniki obsługi klienta na Sali, - rozliczenia i wydawanie rachunków, - podstawowe czynności kelnerskie, 3/35

4 - zasady obsługi baru, bufetu, - obsługa kasy fiskalnej. Część III kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu: Kurs spawania metodą MAG i TIG Usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 3 osób. Liczba osób: 3 osoby Liczba godzin i program szkolenia Szkolenie winno zostać przeprowadzone na podstawie programu zgodnego z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego. Ma ono za zadanie przygotować jego uczestników do egzaminu w zakresie podstawowego spawania metodą TIG - elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego 141 materiałowa 1.1. oraz podstawowego spawania metodą MAG - elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych 135 materiałowa 1.1 Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min). Część IV kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu: Profesjonalna obsługa firmy - kurs księgowości, kadry, płace, ZUS + Moduł asystencko - sekretarski + sztuka negocjacji Usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 3 osoby. Liczba osób: 3 osoby Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 300 godzin dydaktycznych (godzina Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Program kursu powinien obejmować m. in.: I Księgowość: 1. Podstawy i organizacja rachunkowości - zasady rachunkowości, - księgi rachunkowe i ich rodzaje, 2. Konta księgowe - syntetyczne, - analityczne, - bilansowanie aktywów, - bilansowanie pasywów, - pozabilansowe, 3. Sprawozdania finansowe i statystyczne. 4. Bilans. 5. Rachunek zysków i strat. 6. Klasyfikacja kosztów. 7. Rachunek przepływów pieniężnych - prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, II Kadry,płace, ZUS: 1. Prawo pracy po nowelizacji - źródła i zasady. 2. Forma, treść, sposób zawierania i rodzaje umów o pracę. 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wygaśnięcie umowy. 4. Wynagrodzenie za pracę, za godziny nadliczbowe i za czas przestoju. 5. Regulamin wynagrodzenia za pracę. 4/35

5 6. Obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. 7. Obowiązki pracownika wynikające z Kodeksu Pracy, wykazy obowiązków służbowych, zakresy odpowiedzialności. 8. Regulamin pracy. 9. Czas pracy. Praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta. 10. Urlopy pracownicze. 11. Ochrona danych osobowych. Prawo ubezpieczeń społecznych 1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa. 2. Rodzaje zasiłków, dokumentowanie prawa do zasiłków, podstawa wymiaru zasiłków Naliczanie płac 1. Elementy składowe płac. 2. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 3. Dokumentacja wynagrodzeń. 4. Obowiązki zakładu pracy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych 5. Ewidencja płac. 6. Wykazanie danych o płacach w sprawozdaniu finansowym. III Moduł asystencko - sekretarski 1. Organizacja pracy sekretariatu 2. Psychologia pracy sekretarki 3. Obsługa urządzeń biurowych IV Sztuka negocjacji 1. Style i techniki negocjacji 2. Sztuka negocjacji 3. Wizerunek negocjatora Część V kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu: Operator koparko ładowarki wszystkie typy kl. III + Operator koparko ładowarki jednonaczyniowej kl. III + Operator wózka widłowego Usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 11 osób. Liczba osób: 11 osób Liczba godzin i program szkolenia Szkolenie winno zostać zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263). Program szkolenia minimum 300 godzin musi zawierać m.in. następujące zagadnienia: część teoretyczna: I. Operator koparko ładowarki wszystkie typy kl. III 1. dokumentacja techniczna maszyn roboczych, 2. bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn roboczych 3. Podstawy elektrotechniki 4. Silniki spalinowe, 5. Elementy hydrauliki 6. technologii wykonywania robót ziemnych, 7. użytkowania i obsługi maszyn roboczych. II. Operator koparko ładowarki jednonaczyniowej kl. III 1. Budowa ładowarek jodnonaczyniowych 2. technologia robót ładowarką jednonaczyniową III Operator wózka widłowego 1. typy stosowanych wózków jezdniowych 2. czynności kierowcy w czasie pracy wózka Część praktyczna obejmująca naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. 5/35

6 Szkolenie musi zakończyć się sprawdzianem przeprowadzonych przez komisję powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Szkolenie w zakresie obsługi wózków widłowych musi zakończyć się egzaminem UDT i uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego w przypadku jego pozytywnego zaliczenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min). Program szkolenia musi być zgodny z właściwymi przepisami, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263) Część VI kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu: Kurs monter instalacji wod-kan-gaz Usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 5 osób. Liczba osób: 5 osób Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się od poniedziałku do soboty po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Zakres tematyczny kursu powinien m.in. obejmować: Przepisy bhp, ochrona przeciwpożarowa, zasady udzielania pierwszej pomocy Czytanie projektu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej Elementy instalacji wodociągowej Połączenie gwintowe rur stalowych ocynkowanych Połączenie lutowane rur miedzianych Połączenie zgrzewane rur z polipropylenowych Przygotowanie stanowiska pracy montera instalacji wodociągowej Montaż przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowej Montaż wodomierza Montaż instalacji wodociągowej przeciwpożarowej Próba szczelności i odbiór instalacji wodociągowej Elementy instalacji kanalizacyjnej Łączenie przewodów instalacji kanalizacyjnej Przygotowanie stanowiska pracy montera instalacji kanalizacyjnej Montaż przewodów i uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej bytowo-gospodarczej Montaż przewodów i uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej deszczowej Badanie szczelności i odbiór instalacji kanalizacyjnej Przybory sanitarne i warunki ich montażu Przygotowanie stanowiska pracy montera przyborów sanitarnych Montaż przyborów sanitarnych Elementy instalacji gazowych Przyłącza gazowe Wymagania dotyczące pomieszczeń Rodzaje odbiorników Odprowadzanie spalin Zasady napraw i konserwacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych Naprawa i konserwacja istniejących instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych Kontrola prawidłowości działania instalacji wod-kan i gaz Część VII kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu: Kurs ochrony osób i mienia Usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 5 osób. 6/35

7 Liczba osób: 5 osób Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r lecze socjalne i sanitariaty ( w.c., pomieszczenie socjalne wyposażone w bieżąca wodę zimną i ciepłą). Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Program kursu powinien obejmować m. in.: - bl- blok ogólnoprawny, - ochrony mienia, - ochrony osób, - wyszkolenia strzeleckiego oraz samoobrony, - technik interwencyjnych. Część VIII kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu: Kurs fryzjerski + dodatkowy moduł profesjonalnej obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej. Usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 3 osoby. Liczba osób: 3 osoby Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 300 godzin dydaktycznych (godzina Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Zakres tematyczny kursu powinien m.in. obejmować: ABC Savoir Vivru, utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej, kultura obsługi klienta, higiena i bezpieczeństwo pracy, organizacja pracy w salonie fryzjerskim, podstawy chemiczne materiałów fryzjerskich, technologie fryzjerskie pielęgnacja włosów, ondulowanie, strzyżenie, rozjaśnianie, dekoloryzacja, barwienie i układanie włosów, metody wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych i chemiczno-upiększajacych, techniki i stylizacja fryzur, budowa włosa, właściwości fizyczne, modelowanie włosów z zastosowaniem różnych technik skręcania i prostowania obsługa kasy fiskalnej, zajęcia praktyczne. Część IX kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu: Kroju i szycia Usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 2 osoby. Liczba osób: 2 osoby Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r 7/35

8 Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Program kursu powinien obejmować m. in.: materiałoznawstwo, analiza kolorystyczna, zagadnienia związane z modą, budowa i obsługa maszyny do szycia, technologia, zasady konstrukcji i modelowania odzieży, BHP, zagadnienia związane z działalnością gospodarczą, zajęcia praktyczne Część X kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu: Sprzedawca handlowiec, komputerowa obsługa sklepu i magazynu, kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe, dodatkowy moduł profesjonalnej obsługi klienta + wózek widłowy Usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 5 osób. Liczba osób: 5 osób Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 300 godzin dydaktycznych (godzina Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Program kursu powinien obejmować m. in.: przygotowanie do zawodu sprzedawcy-handlowca, minimum sanitarne i HACCP, podstawy obsługi komputera (obsługa programów magazynowych i do fakturowania), organizacja i nowoczesne techniki sprzedaży, marketing i reklama, obsługa kasy fiskalnej i gospodarka magazynowa, profesjonalna obsługa klienta, obsługa wózka widłowego, wiadomości z zakresu BHP, zajęcia praktyczne. Część XI kod CPV usługi szkolenia zawodowego Nazwa kursu/szkolenia: Kurs florysty i pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni + dodatkowy moduł profesjonalnej obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej Usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 5 osób. Liczba osób: 5 osób Zajęcia winny obejmować minimum 230 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min). Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Program kursu powinien obejmować m. in.: podstawy BHP w ogrodnictwie i zawodzie florysty, podział i przegląd roślin ozdobnych dla potrzeb dekoratorskich, zasady pielęgnacji po ścięciu, wykonanie kompozycji okolicznościowych (bukiety z kwiatów ciętych, suchych i sztucznych, aranżacje w naczyniach), kompozycji świątecznych (stroiki wielkanocne i bożonarodzeniowe, ikebany), florystykę komunijną, śną i pogrzebową, przystrajanie stołów i pomieszczeń na imprezy okolicznościowe typu: ś, komunia, przyjęcia biznesowe, 8/35

9 suszenie i utrwalanie roślin: przygotowanie roślin do suszenia, techniki suszenia i przechowywania, dobór gatunków roślin, dobór gatunków roślin do bukietów i kompozycji, techniki wykonania układów roślin, narzędzia, naczynia i środki pomocnicze, artystyczne pakowanie przedmiotów, rodzaje terenów zieleni i ich funkcje. analiza i rozróżnianie typów roślin ogrodowych (roślinoznawstwo) oraz dobór materiału roślinnego i pielęgnacja: rośliny cebulowe, rośliny dwuletnie, wieloletnie, byliny - ich gatunki i odmiany, gatunki i odmiany drzew i krzewów liściastych i iglastych, zastosowanie roślin ozdobnych w założeniach ogrodowych, kryteria doboru roślin zielnych dla terenów zieleni miejskiej, podłoża ogrodnicze, nawozy, potrzeby pokarmowe roślin, podstawy projektowania ogrodów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa m.in. wybrane elementy ustawy o ochronie przyrody, prawa budowlanego w tym przepisów warunkujących prowadzenie prac w terenie (z uwzględnieniem sieci gazowej, telefonicznej, elektrycznej i innych), zasad utrzymania czystości itp., elementy i czynniki kompozycji - proporcje, rytm, symetria - planowanie funkcji w ogrodzie, harmonogram prac ogrodniczych, inwentaryzacja zieleni, elementy ochrony środowiska, obsługa kasy fiskalnej ABC Savoir Vivru, utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej, zagadnienia z handlu hurtowego i detalicznego, zagadnienia z zakresu marketingu i reklamy, sztuka negocjacji i rozmowy z klientem, Część XII kod CPV: usługi szkoleniowe usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego usługi doradztwa Zadanie A Nazwa szkolenia: Trening umiejętności społecznych + indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe kod CPV Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. Przewidziano do przeszkolenia 30 osób. Liczba osób: 30 osób. Czas trwania szkolenia: od dnia podpisania umowy do r W szkoleniu powyższym będzie uczestniczyć 30 osób podzielonych na 2 grupy (po 15 osób) w celu zapewnienia uczestnikom dogodnych warunków w trakcie szkolenia. Realizacja szkolenia musi zakończyć się do r. Ukończenie kursu umożliwi jego uczestnikom zdobycie nowych umiejętności, uaktywni ich na rynku pracy a tym samym zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 35 godzin dydaktycznych (godzina Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Zakres tematyczny kursu powinien m.in. obejmować: 1) komunikacja interpersonalna, 2) asertywność, 3) motywacja do zmiany, 4) sporządzanie osobistego bilansu osiągnięć, 5) podniesienie kompetencji osobistych, 6) budowanie poczucia własnej wartości, 7) badanie predyspozycji zawodowych, 8) sporządzanie planu kariery zawodowej, 9) metody i sposoby poszukiwania pracy, 10) kreowanie wizerunku zawodowego, 9/35

10 11) autoprezentacja, wpływ wizerunku na powodzenie w rozmowie kwalifikacyjnej, 12) poradnictwo prawne ( prawo pracy, prawo rodzinne i opiekuńcze) 13) poradnictwo psychologiczne specjalistyczne 14) poradnictwo rodzinne Zadanie B Nazwa szkolenia: Trening umiejętności społecznych + indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe kod CPV Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. Przewidziano do przeszkolenia 22 osoby, 6 osób w wieku oraz 16 osób powyżej 50 roku życia podzielonych na te 2 grupy wiekowe. Liczba osób: 22 osoby Czas trwania szkolenia: od dnia podpisania umowy do r. Realizacja szkolenia musi zakończyć się do r. Ukończenie kursu umożliwi jego uczestnikom zdobycie nowych umiejętności, uaktywni ich na rynku pracy a tym samym zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 35 godzin dydaktycznych (godzina Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po max 7 godz. lekcyjnych. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Zakres tematyczny kursu powinien m.in. obejmować: 15) komunikacja interpersonalna, 16) asertywność, 17) motywacja do zmiany, 18) sporządzanie osobistego bilansu osiągnięć, 19) podniesienie kompetencji osobistych, 20) budowanie poczucia własnej wartości, 21) badanie predyspozycji zawodowych, 22) sporządzanie planu kariery zawodowej, 23) metody i sposoby poszukiwania pracy, 24) kreowanie wizerunku zawodowego, 25) autoprezentacja, wpływ wizerunku na powodzenie w rozmowie kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem specyfiki grupy osób w wieku 18-25, jak również osób powyżej 50 roku życia Część XIII Organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z zakresu treningu umiejętności społecznych + indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe CPV: usługi szkoleniowe usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego usługi doradztwa Usługi restauracyjne, hotelarskie i handlu detalicznego Liczba osób i czas trwania szkolenia W szkoleniu powyższym będzie uczestniczyć grupa 10 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (choroby układu oddechowego i krążenia, ruchowe), będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym. Realizacja szkolenia trwać będzie 7 dni (6 noclegów) i musi zakończyć się do r. Ukończenie kursu umożliwi jego uczestnikom zdobycie nowych umiejętności, uaktywni ich na rynku pracy a tym samym zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Należy przedstawić program wszystkich zajęć obejmujący minimum 35 godzin dydaktycznych (godzina Przykładowy zakres tematyczny szkolenia Zakres tematyczny kursu powinien m.in. obejmować: 2) komunikacja interpersonalna, 3) asertywność, 10/35

11 4) motywacja do zmiany, 5) sporządzanie osobistego bilansu osiągnięć, 6) podniesienie kompetencji osobistych, 7) budowanie poczucia własnej wartości, 8) strategia definiowania i rozwiązywania problemów życiowych, 9) zarządzanie czasem własnym oraz budżetem gospodarstwa domowego, 10) badanie predyspozycji zawodowych, 11) sporządzanie planu kariery zawodowej, 12) metody i sposoby poszukiwania pracy, 13) kreowanie wizerunku zawodowego, 14) autoprezentacja, wpływ wizerunku na powodzenie w rozmowie kwalifikacyjnej, 15) nauka niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością Część XIV Nazwa szkolenia: Przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego kod CPV doradztwo prawne i usługi informacyjne Przewidziano indywidualne konsultacje dla 62 osób. Liczba osób: 62 osoby. Czas trwania : od dnia podpisania umowy do r W poradnictwie będą uczestniczyć 62 osoby, każda z osób odbędzie 1 godz. indywidualnego poradnictwa prawnego i 1 godz. indywidualnego poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. Realizacja szkolenia musi zakończyć się do r. Ukończenie poradnictwa pozwoli uczestnikom uzyskać informacje z zakresu prawa oraz uzyskać pomoc psychologiczną. Indywidualne poradnictwo prawne. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 62 godzin konsultacji prawnych (1 godzina = 60 minut) Konsultacje w ramach poradnictwa psychologicznego z psychologiem psychoterapeutą. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 62 godzin konsultacji psychologicznych i rodzinnych (1 godzina=60 minut). Przykładowy zakres tematyczny: Zakres tematyczny Indywidualnego poradnictwa prawnego powinien m.in. obejmować: Zakres i tematyka porad prawnych związana będzie z indywidualnymi potrzebami klientów i obejmuje poradnictwo oraz sporządzanie pozwów, pism, wniosków i skarg m.in. z zakresu: Prawa cywilnego: poradnictwo z zakresu prawa zobowiązań, postępowania nieprocesowego, postępowań nakazowych i upominawczych. Prawa rodzinnego: poradnictwo oraz sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach rozwodowych i separacyjnych, poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej Prawa ubezpieczeń: poradnictwo z zakresu spraw emerytalno - rentowych, sporządzanie odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS. Poradnictwa z zakresu prawa pracy. Prawa lokalowego,. i ochrony praw lokatorów: sprawy dotyczące uzyskania odzyskania tytułu prawnego do lokalu poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp. Zakres tematyczny Indywidualnego poradnictwa psychologicznego i rodzinnego powinien m.in. obejmować: Zakres i tematyka doradztwa związana będzie z indywidualnymi potrzebami klientów; Doradztwo powinno zmierzać do zdiagnozowania potrzeb uczestnika konsultacji, poradnictwo świadczone na rzecz osób i rodzin mających trudności wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym problemów interpersonalnych, wychowawczych, psychospołecznych, problemów dot. przemocy w rodzinie, czy opieki nad osobą niepełnosprawną. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających tak nie (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego) Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówień uzupełniających II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 11/35

12 Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak liczba części: 14 1) nie II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak nie II.2) Czas trwania zamówienia termin WYKONANIA 2) Okres w miesiącach: dniach: data rozpoczęcia: // (dd/mm/rrrr) zakończenia:... (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 1) W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia terminu wykonania kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I. 2) Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. III. 2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia tak nie III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3) III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Metodą spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu III. 3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Metodą spełnia nie spełnia na podstawie: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykazu usług, wykonanych wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 12/35

13 ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkoleniową z zakresu tematycznego porównywalnego ze składaną ofertą, wraz z podaniem jej wartości, dat wykonania, odbiorców oraz przedstawi dokument na potwierdzenie, że usługa została wykonana należycie (np. list referencyjny), o wartości brutto nie mniejszej niż: dla Części I ,00 zł dla Części II ,00 zł dla Części III ,00 zł dla Części IV ,00 zł dla Części V ,00 zł dla Części VI ,00 zł dla Części VII ,00 zł dla Części VIII ,00 zł dla Części IX ,00 zł dla Części X ,00 zł dla Części XI ,00 zł dla Części XII ,00 zł dla Części XIII ,00 zł dla Części XIV ,00 zł III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Metodą spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Metodą spełnia nie spełnia na podstawie: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, którymi Wykonawca dysponuje będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby wskazane w wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Metodą spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3) Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis nie musi dotyczyć każdego z warunków. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć 4) : koncesję, zezwolenie licencję wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 4 ) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w pkt III.3. 13/35

14 do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone x wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych ciągłych również wykonywanych, dostaw usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy usługi zostały wykonane są wykonywane należycie wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie x wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami x oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień sprawozdanie finansowe w całości / w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 / 2 / 1 lata/ rok obrotowe/-y informację banku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: x oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia x aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 14/35

15 braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłożenie na raty zaległych płatności wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłożenie na raty zaległych płatności wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert x Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę miejsce zamieszkania potwierdzający, że: x nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłożenie na raty zaległych płatności wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 15/35

16 administracyjnym albo organem samorządu zawodowego gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby kraju, w którym wykonawca ma siedzibę miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć 5) : próbki, opisy fotografie opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom specyfikacjom technicznym zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji inne dokumenty III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony formularz oferty z kompletem załączników 2. Pisemne zobowiązania podmiotów oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych innych podmiotów 3. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 5 ) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. 16/35

17 reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przestawić następujące dokumenty: 1. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy oraz informacje o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w okresie trwania szkolenia. 2. Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach informujący o uprawnieniach Wykonawcy do szkolenia oraz egzaminowania spawaczy w zakresie metod zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku składania oferty częściowej na kursy dotyczące spawania wszystkimi wymienionymi metodami w zał. 5 Opis przedmiotu zamówienia - część III. Ważny minimum do r. 3. Harmonogram szkolenia 4. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 ust. 4 Ustawy). 5. W przypadku wybrania oferty osoby (osób) fizycznych prowadzącej działalność gospodarczą Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem Umowy przedstawienia oświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne nie tak - należy przedłożyć \ nie należy przedkładać oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej Europejskiego Obszaru Gospodarczego jeżeli wykonawca ma siedzibę miejsce zamieszkania w tych państwach. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Przetarg ograniczony Dialog konkurencyjny Licytacja elektroniczna IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT 17/35

18 IV.2.1) Kryteria oceny ofert 6) Najniższa cena Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie Kryteria Znaczenie 1. CENA IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna tak adres strony, na której będzie prowadzona: nie IV. 3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy tak nie Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w przypadku: 1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez strony. 2. zmiany ilości osób na podstawie obiektywnych przesłanek nie dających się przewidzieć np. niestawienia się kandydata na szkolenie pomimo wydania skierowania na szkolenie, przerwania uczestnictwa w szkoleniu (np. podjęcie zatrudnienia innej pracy zarobkowej, choroba, nieusprawiedliwiona rezygnacja ze szkolenia), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Wystąpienie następujących okoliczności ze strony Wykonawcy: 1. zmiana kadry realizującej szkolenie w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy umowy cywilnoprawnej), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy pod warunkiem, że nowo wskazany wykładowca będzie spełniał wymagania wskazane w SIWZ. 2. zmiana miejsca wykonywania zamówienia pod warunkiem, że nowe miejsce wykonania zamówienia zlokalizowane będzie zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ. Zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 17 Lipca 27, Czeladź, pokój nr 1, tel.: 032/ , Nr telefaksu (32) , IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): 6 ) Można nie wypełniać pkt IV.2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 18/35

19 IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ofert (jeżeli dotyczy): Data: 04/12/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 9.00 Miejsce: Siedziba MOPS w Czeladzi przy ul. 17 lipca 27 w pokoju nr 5 (sekretariat), IV.4.5) Termin związania ofertą Do: // (dd/mm/rrrr) okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy): IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): Licytacja jednoetapowa Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania: czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu? tak nie IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Data: // (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce: IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej): 19/35

20 IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy): Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w ramach PO KL IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości części zamówienia tak nie Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia pod numerem /35

Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2012/2013

Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2012/2013 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia Publicznego

Bardziej szczegółowo

UD-XI-ZZP-271-27/WIR/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

UD-XI-ZZP-271-27/WIR/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UD-XI-ZZP-271-27/WIR/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UD-XI-ZZP-271-25/ZFE/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

UD-XI-ZZP-271-25/ZFE/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UD-XI-ZZP-271-25/ZFE/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, 1 z 7 2010-05-10 17:13 Zgierz: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 127370-2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 279 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 28 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 279 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 28 lutego 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.01 11:00:02 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 279 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW.go

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/13/U/MOPS/11 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Częstochowa: Szkolenia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Numer

Bardziej szczegółowo

Roboty zewnętrzne przy budynku klubu sportowego RABA w Dobczycach

Roboty zewnętrzne przy budynku klubu sportowego RABA w Dobczycach Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia Publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl DTE.271.1.2015.AW Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 05.11.2015 r. nr

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski Organizacja i przeprowadzenie kursu spawacza, kursu obsługi wózków widłowych oraz kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Numer ogłoszenia: 322246-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski: Dostawa probówek do zagęszczania kału Numer ogłoszenia: 329312-2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bielsk Podlaski: Dostawa probówek do zagęszczania kału Numer ogłoszenia: 329312-2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl Bielsk Podlaski: Dostawa probówek do zagęszczania kału Numer ogłoszenia: 329312-2015;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022)

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2011-07-21 10:51 Rybnik: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej dla łącznie 20 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: 109367-2010; data zamieszczenia: 05.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Susiec: Przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów projektu systemowego Bądźcie aktywni

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Leasing operacyjny autobusu z opcją wykupu na potrzeby WORD w Warszawie Numer ogłoszenia: 36315-2010; data zamieszczenia: 22.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, PO KL 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-06-19 09:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Operator maszyn do robót ziemnych kl. III: -operator

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Tomaszów Mazowiecki: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza Numer ogłoszenia: 76640-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 337181-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprstarachowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprstarachowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprstarachowice.pl Starachowice: Usługi szkoleniowe i korepetycje w ramach realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks Cieszków: Budowa parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie Numer ogłoszenia: 110416-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Kalwaria Zebrzydowska: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43- Bielsko-Biała: Świadczenie usług związanych z oznakowaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2011 roku. Części zamówienia: Część I. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Numer ogłoszenia: 234647-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mieszka Starego 6, Świebodzice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mieszka Starego 6, Świebodzice, Świebodzice: Utrzymanie czystości i higieny w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach Numer ogłoszenia: 25985-2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.sokolowpodl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.sokolowpodl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sokolowpodlaski.asi.pl, www.pcpr.sokolowpodl.pl Sokołów Podlaski: Przeprowadzenie kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Suwałki: Przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kategorii B. Numer ogłoszenia: 160030-2011; data zamieszczenia: 16.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pogotowie.lomza.pl (w zakładce -zamówienia publiczne upzp) Zamówienie oznaczone jest znakiem:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC Numer ogłoszenia: 155732-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

UD-XI-ZZP WIR/2010 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

UD-XI-ZZP WIR/2010 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UD-XI-ZZP-3411-19-WIR/2010 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.edu.pl Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, Dobroń, woj. łódzkie, tel. 043

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, Dobroń, woj. łódzkie, tel. 043 Dobroń: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz Numer ogłoszenia: 269209-2011; data zamieszczenia: 13.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sosnowiec: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20 znak: OL/251-11/2012 Numer ogłoszenia: 77318-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl Podkowa Leśna: Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzanie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40. Janowo: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Janowie Numer ogłoszenia: 180173-2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych nad realizowanymi zadaniami przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia w BZP : 215402-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu pod nazwą Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn Numer ogłoszenia: 462382-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Strzyżów: Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie Numer ogłoszenia: 301836-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

UD-XI-ZZP WOŚ.2012 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

UD-XI-ZZP WOŚ.2012 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UD-XI-ZZP.271.12.WOŚ.2012 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marianki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marianki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marianki.pl Wrocław: Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem ogrodu na potrzeby rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Przejęcie i przechowywanie dokumentacji medycznej WSB SP ZOZ w likwidacji w Warszawie Numer ogłoszenia: 106613-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" Samodzielny

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Samodzielny Warszawa: Implanty i materiały do zabiegów laparoskopowych - 2 zadania. Numer ogłoszenia: 293386-2012; data zamieszczenia;09.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika.

Usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika. Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP/13/U/MOPS/11. Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe

ZP/13/U/MOPS/11. Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe ZP/13/U/MOPS/11 Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Sejny: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na pięć pakietów. Numer ogłoszenia: 318196-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. Krotoszyn: Usunięcie kolizji - branża energetyczna - w ul. Grudzielskiego i Szosa Benicka (od ul. Grudzielskiego do granic miasta) - przetarg II Numer ogłoszenia: 234741-2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Warszawa: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl 1 z 5 2014-05-30 15:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: organizację i przeprowadzenie kursów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: usługa wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Numer ogłoszenia: 340726-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.akwenczerwonak.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.akwenczerwonak.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.akwenczerwonak.pl Czerwonak: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenie szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach projektu Aktywna przyszłość szansą dla Ciebie

przeprowadzenie szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach projektu Aktywna przyszłość szansą dla Ciebie Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia Publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie - ABC prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z obsługą komputera - w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski: Dostawa preparatów do higieny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bielsk Podlaski: Dostawa preparatów do higieny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl Bielsk Podlaski: Dostawa preparatów do higieny Numer ogłoszenia: 345084-2015;

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl Masłów: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-

Bardziej szczegółowo

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-07-03 10:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp7legnica.szkolnastrona.pl Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Numer ogłoszenia: 37145-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopalnia-bochnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopalnia-bochnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopalnia-bochnia.pl Bochnia: 15/2015 - sprzątania i ochrony obiektów Kopalni Soli Bochnia sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=147124&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-09-29 13:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: USŁUGI SZKOLENIOWE W ZAKRESIE SPAWACZ SPOIN PACHWINOWYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl Bielsk Podlaski: Dostawa, wykonanie i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrum.com3.pl Łódź: Sprzątanie budynków oraz terenów zewnętrznych i zielonych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012. 1 z 5 2012-02-22 09:52 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 52502-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO - Łódź Sp. z o.o. pracowników tymczasowych. Numer ogłoszenia: 272507-2011;

Bardziej szczegółowo