Rok Conrada Joseph Conrads år. Hasior i Södertälje Hasior w Södertälje. Nana åker till Ryssland Nana jedzie do Rosji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok Conrada Joseph Conrads år. Hasior i Södertälje Hasior w Södertälje. Nana åker till Ryssland Nana jedzie do Rosji"

Transkrypt

1 tidskriften för kultur och information kwartalnik kulturalno-informacyjny SueciaPolonia Hasior i Södertälje Hasior w Södertälje Nana åker till Ryssland Nana jedzie do Rosji Rok Conrada Joseph Conrads år

2 Conrad pisz na Berdyczów Skriv till Berdyczow Berdyczów to miejsce urodzenia najbardziej na świecie znanego człowieka urodzonego na krainie i najpowszechniej czytanego pisarza polskiego pochodzenia osepha onrada orzeniowskiego którego rok właśnie obchodzimy na całym świecie iasto od dwóch wieków kojarzy się olakom z tajemniczym powiedzeniem pisz na erdyczów które mylnie rozumie się jako pisz do nikąd list i tak nigdy nigdzie nie dojdzie ało kto zna pochodzenie tego wyrażenia tóż przypomina dzisław ajder takiej instrukcji udzielał znajomym wyjeżdżający na sławne berdyczowskie targi ziemianin elem obowiązkowej wizyty w erdyczowie nie mu siało być tylko podpisanie kontraktów na dostawę płodów rolnych lecz spotkania towarzyskie otrzymanie dorocznych wieści z szero kiego świata utworzenie uzeum onrada w barokowym budynku nale żącym do zakonu armelitów osych w erdyczowie zabiega od lat olskie owarzystwo onradowskie wspierane przez siostrzane owarzystwa rytyjskie i rancuskie lany te wzbudziły szero kie zainteresowanie wśród miłośników onrada na całym świecie powodu niejasnych kompetencji ukraińskich władz samo rządowych muzeum nie powstało do dzisiaj erdyczowa dla jednych uosobienia prowincji dla innych pępka świata onrad trafił na szeroki ocean gdzie dosłużył się stopnia kapitana w angielskiej flocie po czym osiadł w ondynie i zaczął pisać mieszną rzeczą jest życie tajemniczy bezlitośnie logiczny system prowadzący do błahego celu ie ma na co liczyć prócz odrobiny samowiedzy która przychodzi za późno i staje się źródłem bezgranicznego żalu napisał w ądrze ciemności ohater tej powieści urz ma w chwili śmierci tyle do powiedzenia o kondycji ludzkiej zgroza horror co bardzo sugestywnie wypa dło w wykonaniu arlona rando z pewnością każdy kinoman ma w pamięci zas pokalipsy rancisa oppoli wórczość onrada pociągała filmowców już od lat tych ubiegłego wieku zas pokalipsy to kamień milowy światowego kina kranizacje ostromo czy fascynującego proroczego ajnego agenta również są godne uwagi byt wiele jednak zdarzało się kiksów zawsze wtedy gdy scenarzysta reżyser próbował tylko wykorzystać tekst onrada zamiast podjąć z nim dyskusję onradzie pisarzu zaskakująco nowoczesnym ze względu na podejmowaną problematykę i technikę pisarską którego postać i twórczość łączy krainę olskę rancję i nglię przeczytajcie państwo artykuł prof dzisława ajdera po nim wywiad z samym profesorem o tym jak działalność naukową łączył z podziemnym antykomunistycznym oporem I Berdyczow i kraina föddes den troligtvis mest berömda per sonen med rötter i kraina och samtidigt den i särklass mest lästa författaren av polsk härkomst oseph onrad orzeniowski ust nu firas hans år över hela världen edan två sekel tillbaka förknip par de flesta polacker den staden med uttrycket skriv till erdyc zow som felaktigt tolkas som att skriva till ingenstans det vill säga att brevet ändå inte kommer att komma fram å känner till bakgrunden till detta uttryck å här var det emellertid påpekar dzislaw ajder det var en instruktion man gav bekanta när man gav sig av på den berömda godsägarmarknaden i staden e obliga toriska marknadsbesöken i erdyczow handlade om långt mer än spannmålsleveranser och avtal de hade även en social dimension där nyheter från hela världen utbyttes et polska onradsällskapet har sedan flera år tillbaka försökt få tillstånd ett onradmuseum i den barockbyggnad som tillhör armeliterorden i erdyczow och de bistås i sin strävan av syster sällskapen i torbritannien och rankrike dén har väckt stort intresse bland onradläsare över hela världen klarheter kring ukrainska lokalmyndigheters befogenheter i frågan har tyvärr förhalat processen onrad lämnade erdyczow som vissa såg som världens mitt punkt och andra som själva definitionen av ett bakvatten och gav sig ut på de vida oceanerna an blev kapten i den brittiska flottan varefter han bosatte sig i ondon och började skriva ivet är en komisk sak detta hemlighetsfulla skoningslöst logiska system som leder fram till ett futtigt mål an kan inte räkna med något utöver en smula självkännedom som alltid kommer för sent och blir en källa till gränslös ånger skriver han i örkrets hjärta uvudpersonen i romanen ligger för döden och uttrycker sin skräckinjagande syn på människans tillstånd horror säger han et är väl knappt någon filmälskare som kan glömma hur arlon rando gestaltade detta i rancis oppolas pocalypse ow onrads verk intresserade filmskapare redan på talet poka lypse ow var epokgörande på sin tid och det var även filmatise ringarna av ostromo och den närmast profetiska narkisten en det har också förekommit en hel del misslyckade bearbet ningar oftast när regissören manusförfattaren bara har försökt att följa onrads text istället för att inleda en dialog med den det här numret kan ni bekanta er med onrad genom dzis law ajders artikel onrad är en förbluffande modern författare både tematiskt och berättartekniskt och hans person och romaner sträcker sig över och förenar kraina olen rankrike och ng land äsningen fortsätter med en intervju med ajder själv an berättar hur han förenade vetenskaplig forskning med oppositio nell kamp mot kommunistregimen i olen

3 Joseph Conrad-Korzeniowski był pisarzem najbardziej europejskim. Także w tym sensie, że już sto lat temu rozumiał to, czego dzisiaj się uczymy: wspólnota europejska jest najlepszym zabezpieczeniem wszystkich naszych bogatych i różnorodnych kultur narodowych. Czytaj str. 4 Joseph Conrad-Korzeniowski var den mest europeiska författare i den bemärkelsen att han redan för hundra år sedan insåg det vi lär oss i dag: att europeisk gemenskap är det bästa skyddet av våra rika och mångfacetterade kulturer. Se sid.4 Suecia Polonia Innehåll / Spis treści 4 Joseph Conrad-Korzeniowski Zdzisław Najder Långsiktiga drömmar samtal med Zdzisław Najder Program marzeń długodystansowych rozmowa ze Zdzisławem Najderem Hitlers nederlag i Ryssland (enl. Gen. Anders) Paweł Jaworski Klęska Hitlera w Rosji (wg gen. Andersa) Paweł Jaworski Hejdå Östeuropa Erik Zsigas bok Żegnaj Wschodnia Europo książka Erika Zsigi Grannar Sy ihop Sąsiedzi zszywanie Haiku och Kantor Janina Kraupe-Świderska berättar Haiku i Kantor opowiada Janina Kraupe-Świderska Słoneczny rydwan Hasior w Södertälje Solens segervagn Hasior i Södertälje Nanas krönika Nana Håkansson Nanafelieton Nana Håkansson Omslagsfoto/ Okładka: Anna Bidakowska Prenumeration / Prenumerata Vill du prenumerera på de följande 4 numren av Suecia Polonia så sätt in 100 SEK på plusgiro Glöm inte ange namn och adress på inbetalnigskortet. Jeśli chcesz zaprenumerować kolejne 4 numery Suecii Polonii wpłać 100 SEK na plusgiro Nie zapomnij podać imienia, nazwiska i adresu.

4 2007 Conrads år/ Rok Conrada Joseph Conrad-Korzeniowski: son till polska självständighetskämpar, verksam inom tre kulturer, en av den engelska litteraturens giganter och sann europé. syn polskich patriotów, człowiek trzech kultur, wielki pisarz angielski i Europejczyk Av Zdzisław Najder onrad orzeniowski znany później całemu czytającemu książki światu jako oseph onrad urodził się 150 lat temu w erdyczowie na dzisiejszej krainie ył synem pollona orzeniowskiego poety tłumacza i wybitnego dzia łacza niepodległościowego o właśnie ojciec onrada pollo orzeniowski założył w arszawie podziemny omitet uchu który stał się zalążkiem ządu arodowego kierującego później owstaniem tyczniowym 1863 roku esienią 1861 roku ojciec onrada został aresztowany przez władze rosyjskie onrad wspomi nał po wielu latach że jego świadome życie zaczęło się właśnie na dziedzińcu warszawskiej cytadeli dokąd czteroletni chłopiec razem z babką przynosił paczki z żywnością dla ojca boje orzeniowscy matka i ojciec zostali skazani na zesłanie do ołogdy w północnej osji tego okresu pochodzi zdjęcie małego onradka tak na odwrocie podpisane kochanej abuni która mi pomogła biednemu atkowi ciastka do więzienia posyłać wnuczek olak katolik i szlachcic onrad iedy chło piec miał osiem lat zmarła jego matka jciec został zwolniony z zesłania kiedy już był śmiertelnie chory ziad onrada po mieczu eodor orzeniowski kapitan ojsk olskich w owstaniu istopadowym odznaczony krzyżem irtuti ilitari i francuską egią onorową utracił resztę odziedziczo nego majątku w historycznych zawieruchach iał córkę milię o której wiemy tylko że była aresztowana w roku 1863, a w następnym zesłana w głąb osji i trzech synów obert zginął w owstaniu tyczniowym ilary zmarł na zesłaniu na yberii w roku 1878 rzeci pollo urodzony w roku 1820 miał talent do języków i słowa tudiował na uniwersytecie petersburskim a następnie po odmowie paszportu zagranicznego utrzymywał się z niechętnego administrowania cudzych majątków pisania satyrycznych i patrio onrad orzeniowski sedermera känd för läsare över hela världen som oseph onrad föddes för 150 år sedan i erdyczów i nuvarande kraina an var son till pollo orzeniowski poet översättare och framstående självständig hetskämpe et var onrads far pollo orzeniowski som lade grunden till den underjordiska örelsekommittén i arszawa en kommitté som utvecklades till ationsrörelsen och ledde till januariupproret mot ockupationen av olen 1863 östen 1861 arresterades onrads far av ryska myndigheter onrad erinrar sig flera år senare att hans medvetna liv inleddes just där på gården till arszawas citadell dit han kom som fyraåring med sin farmor för att överlämna matpaket till sin intagna far aret orzeniowski far och mor blev sedan deporterade till o logda i norra yssland et finns ett foto från den tiden på onrad som pojke med följande ord på baksidan ill min kära farmor som har hjälpt att skicka bröd till min stackars intagna pappa barn barnet polacken katoliken och adelsmannen onrad ans mor dog när han var åtta år gammal adern fick återvända från förvis ningen först när han var döende onrads farfar eodor orzeniowski kapten i polska armén under novemberupproret och belönad med den polska orden irt uti ilitari och franska hederslegionen förlorade de återstående delarna av släktförmögenheten i historiens malström an hade en dotter som hette milia allt vi vet om henne är att hon arresterades 1863 och deporterades österut och tre söner obert stupade un der januariupproret ilary dog i ibirien 1878 en tredje sonen pollo föddes 1820 och var språkbegåvad an studerade vid uni versitetet i t etersburg och efter det eftersom han förbjöds resa utomlands försörjde han sig genom att motvilligt sköta andras lantegendomar skriva satiriska och patriotiska 4

5 tycznych w wymowie komedii które były surowo okrajane przez carską cenzurę zdeklarowany demokrata atakował w nich egoizm i materializm polskich warstw posiadających oraz przekładami z angielskiego ickens i hakespeare francuskiego i or ugo i lfred de igny i niemieckiego eine isał również krążące w odpisach wiersze patriotyczne i religijne w których m in wyrażał życzliwość dla uciskanego chłopstwa rusińskiego i wzy wał olaków do wytrwania w wierności sprawie odbudowy nie podległej olski komedier som blev hårt beskurna av den ryska censuren som uttalad demokrat kritiserade han de besuttnas egoism och materia lism och översättningar från engelska ickens och hakespeare franska ugo och de igny och tyska eine an skrev även religiös och patriotisk lyrik som spreds från hand till hand och ut tryckte sympati för den exploaterade rutenska bondebefolkningen och manade polacker till uthållighet i kampen om oberoende onrads morbror adeusz obrowski hans yngre bror tefan var arszawas civila befälhavare under upproret 1863 blev den föräldralösa pojkens välgörare och officiella förmyndare onrad växte under några år upp i wów och raków an var sjuklig och när han var sjutton år gammal sändes han till rankrike där han tog värvning som sjöman an emigrerade av tvång snarare än av fri vilja om rysk undersåte och son till deporterade föräldrar hade han tvingats in i en utdragen militärtjänstgöring i tsarens armé 1878 fick han inte passet förlängt ärför kunde han inte fortsätta i den franska flottan och tog värvning i den brittiska istället ng elsmännen var i ständigt behov av besättningsmän till sina otaliga fartyg och brydde sig inte om formaliteter å så sätt kom han i tjugoårsåldern i kontakt med det språk på vilket han sedan skulle skriva några av den engelskspråkiga litteraturens med uppburna verk an påbörjade samtidigt sin yrkesbana som brittisk sjöman som slutade med ett sjökaptensbrev et var en ovanlig livsbana för en polsk emigrant och en indikation på vilka svårigheter han kunde tänkas ha haft på grund av sitt polska ursprung kan vara de tretton olika sätt på vilka hans efternamn stavas i de efterlämnade dokumenten från den tiden an var till sjöss vanligtvis på segel fartyg i många år på alla tänkbara hav och oceaner an inledde sin författarbana som en mogen man med romande buten lmayers dårskap 1895 ort efter det gifte han sig med en uj onrada adeusz obrowski którego młodszy brat tefan był naczelnikiem cywilnym arszawy w powstaniu 1863 roku stał się dobroczyńcą i oficjalnym opiekunem osieroconego chłopca ierota onradek wychowywał się przez parę lat we wowie i ra kowie ył chorowity kiedy miał lat siedemnaście wysłano go do rancji gdzie zaczął pracę marynarza ie był emigrantem z wy boru ale z konieczności ako poddany rosyjski i syn skazańców zobowiązany był do długoletniej służby wojskowej w armii carskiej roku 1878 odmówiono mu przedłużenia paszportu ie mógł więc już służyć w marynarce francuskiej przeniósł się do brytyjskiej bo nglików którzy potrzebowali załóg dla swoich niezliczonych statków dokumenty nie interesowały tak w wieku lat dwudziestu zaczął poznawać język w którym napisał później książki stanowiące dziś chlubę literatury angielskiej ozpoczął równocześnie karierę marynarza brytyjskiego uwieńczoną dyplo mem kapitańskim yła to dla olaka kariera niezwykła a jakie miewał kłopoty ze swoim pochodzeniem o tym świadczy choćby fakt że w jego dokumentach nazwisko orzeniowski jest zapisane na trzynaście różnych sposobów ływał zwykle na żaglowcach przez kilkanaście lat po morzach i oceanach całego globu ierwszą swoją powieść zaleństwo lmayera ogłosił w roku 1895 tał się więc pisarzem dopiero w wieku całkiem dojrzałym krótce potem ożenił się z ngielką i osiadł na stałe na wsi nieda leko ondynu ciągu następnych lat trzydziestu napisał jeszcze czternaście powieści i osiem tomów opowiadań asłynął jako pisarz morski i takie utwory jak urzyn z załogi arcyza i ajfun są uwa żane za czołowe osiągnięcia literatury marynistycznej ikt tak wspaniale jak onrad nie potrafi pisać o zdradliwych urokach morza i o ciężkiej pracy marynarzy ednakże akcja większości utworów onrada nie toczy się na wodzie łem dla nich są kraje alekiego schodu także fryka i meryka acińska najczęściej jednak rancja nglia i różne kraje uropy ohaterami jego książek są nglicy rancuzi łosi iemcy olacy orwegowie iszpanie olendrzy łaśnie z tego względu można onrada nazwać pisarzem prawdziwie europejskim bo podejmuje w swoich książkach tematy ważne i typowe dla naszego kontynentu ajbardziej znaną zwłaszcza w olsce powieścią jest ord im książka o oficerze marynarki który opuścił powierzony sobie statek rzecz o utraconym i odzyskanym honorze kazała się w roku 1900 i jest jednym z kluczowych dzieł światowej prozy XX wieku kunsztownym w budowie fascynującym przez postać głównego bohatera który wyrasta do rozmiarów mitycznych ostromo wielka opowieść o ostaguanie fikcyjnej republice 5

6 engelska och bosatte sig på landet en bit utanför ondon nder de kommande tretton åren skrev han ytterligare orton romaner och åtta novellsamlingar an blev känd som maritim författare och verk som tormen och yfon anses tillhöra genrens främsta ngen kan beskriva havets bedrägliga tjusning och sjö mannens slit som onrad rots detta utspelar sig majoriteten av hans berättelser på land e utspelar sig i ellanöstern frika och atinamerika men ännu oftare i rankrike ngland och andra europeiska länder uvud personerna är engelsmän fransmän italienare tyskar polacker norrmän spanjorer och holländare ust därför kan man beskriva onrad som en sant europeisk författare för hans böcker tar upp ämnen som är kännetecknande för vår kontinent południowo amerykańskiej cieszy się reputacją czołowego dzieła angielskiej prozy i jednej z najświetniejszych powieści politycznych w tym języku owieścią polityczną jest także ajny agent w której onrad zanurzony w tradycji dość obojętny na współczesne literackie mody okazał się wielkim i śmiało eksperymentującym nowatorem a ironiczno makabryczna powieść o międzynarodowym terroryzmie pozostaje po stu latach zarazem prorocza i modelowa w opisie przeplatania się prowokacji politycznej z politycznym buntem świata przestępców ze światem policji ohaterem powieści jest rosyjski agent organizujący akcje terrorystyczne w ondynie nadal aktualnej politycznej powieści o zdradzie i szpiegostwie oczach achodu z akcją w etersburgu i enewie pokazał kontrast między sytą uładzoną demokracją szwajcarską tym szczytowym wytworem zachodniej cywilizacji politycznej a osją nawykłą do samodzierżawia i bez prawia rozdzieraną między przemocą autokratycznej władzy i prze mocą krwawej anarchizującej rewolucji szyscy czytelnicy onrada znają osobliwości jego prozy ypowe są jak w ądrze ciemności czy ordzie imie opowiadania umieszczone w ramach opowieści ie bezosobowy autor ale konkretna postać przekazuje nam swoją wiedzę o innych współbohaterach utworu relacjonuje to czego się dowiedziała o wydarzeniach powtarza to co od innych zasłyszała powieści nie toczą się chronologicznie przeciwnie wchodzimy w środek akcji potem cofamy potem znowu przeskakujemy dalej abułę poznajemy więc z rozmaitych perspektyw zarówno osobowych jak czasowych le przecież w taki właśnie sposób w realnym życiu poznajemy świat i ludzi zadko dowiadujemy się o tym co zaszło od początku do końca i z tej samej perspektywy jak wiemy niebezpieczne jest poleganie na jednym źródle informacji an mest kända särskilt i olen roman är ord im n bok om en officer i flottan som överger sitt fartyg och en berättelse om förlorad och återvunnen heder en kom ut 1900 och är ett av 1900 talprosans nyckelverk mästerligt uppbyggt och med en fascinerande närmast mytologisk huvudperson ostromo den stora romanen om ostaguana ett påhittat land i ydamerika räk nas in bland den engelskspråkiga litteraturens främsta verk och det mest uppburna exemplet på politiska romaner på det språket ven narkisten är en politisk roman som trots att den är förhållandevis traditionell onrad hade ett rätt likgiltigt förhållningssätt till lit terära moden visade sig vara djärv experimentell och nydanande etta ironiskt makabra verk om internationell terrorism står sig hundra år senare som både profetisk och som ett skolexempel på förhållandet mellan politiska provokationer och politiskt mot stånd förbrytarnas värld och polisens omanens huvudperson är en rysk agent som genomför terrorattacker i ondon n alltjämt aktuell roman och förräderi och spionage ed andra ögon som utspelar sig i t etersburg och eneve bygger på kontrasten mel lan den mätta självbelåtna schweiziska demokratin och ett laglöst och korrupt yssland som slits mellan den auktoritära regimens övervåld och den blodiga och okontrollerade revolutionens våld lla som läst onrad känner till det särpräglade i hans prosa erättelser inom berättelsen som i örkrets hjärta och ord im är typiska för honom et är aldrig en allvetande berättare utan alltid en högst konkret gestalt som delger oss sina observationer av andra personer i boken sådant de har fått höra eller sett med egna ögon erättelserna flyter inte kronologiskt tvärtom vi kastas in i handlingen för att sedan backa tillbaka och sedan röra oss vidare framåt i delges handlingen med olika ögon och ur olika tidsper spektiv ch det är ju så vi upplever världen i det verkliga livet et är sällan vi får händelseförlopp berättade från början till slut ur ett och samma perspektiv ch vi vet hur farligt det är att förlita sig på en informationskälla onrad vill att läsaren ska delta i berättelsen återskapa skeenden och följa honom i sökandet efter deras mening och betydelse an vänder sig till läsaren och bryter därigenom sin egen isolering å samma sätt upphör den aktiverade läsaren att vara ensam åda blir varandras följeslagare i en process som onrad en gång beskrev som att göra den synliga världen rättvisa 6

7 sitt polska bagage hade oseph onrad erfarenheten av brutalt våld och politiskt förtryck under deportationen och vilket var än värre känslan av förnedring och laglöshet till följd av den utländska ockupationen an hade även med sig insikten om de stolta kollektiva traditioner han var en del av ch den insikten fick honom att känna sig ännu mer ensam ed en sådan utrustning gav han sig ut i vida världen an lärde känna många länder och civilisationer även de mest avlägsna an blev övertygad om att mänskliga samhällen är mycket olika men att människor ändå är jämlika nder kolonialismens blomnings tid då tankar om den vita rasens överlägsenhet var förhärskande visade han medborgare i världens mäktigaste imperium sig vara den hårdaste kritikern av de vita kolonisatörernas framfart i frika örkrets hjärta berättar han om kolonialismens grymhet och om en vit herre som förvandlat sitt civilisatoriska uppdrag till sko ningslös och barbarisk terror örkrets hjärta tillhör den moderna litteraturens mest lästa verk det analyseras av miljoner studenter över hela världen och har filmats i olika former det ovan nämnda mästerverket ostromo tecknade onrad bilden av den oundvikliga men likväl förödande amerikanska exploateringen av atinamerika oseph onrad orzeniowski var en del av tre kulturer den pols ka den franska och den engelska han rörde sig även obehindrat inom andra kulturer ed sig från olen hade han läsningen av de polska litterära mästarna särskilt romantikerna hans favoritpoet var lowacki som han kallade polskhetens själ och de centrala motiven i den traditionen trohet förräderi plikt och heder ran skan var hans andra språk e stora franska realisterna som lau bert och aupassant var hans huvudsakliga förebilder onrad var även väl insatt i rankrikes historia och det lustiga är att långt fler av hans berättelser utspelar sig i rankrike än i ngland an räknas till klassikerna inom den engelskspråkiga litteraturen trots att hans engelska bär tydliga spår av både franskan och polskan ela sitt liv talade onrad med en kraftig utländsk brytning på engelska även den vara lite polsk och lite fransk issa intellektuella i olen har betraktat honom som en förrädare i och med att han skrev på engelska et mest kända uttrycket för onrad chce ze swoich czytelników zrobić współuczestników zmusić do czynnej lektury do wspólnego odtwarzania wydarzeń i wspólnego poszukiwania ich sensu wracając się do czytelnika pisarz wynurza się z własnej izolacji ciągnięty do współdziałania czytelnik też przestaje być samotny baj stają się partnerami w pro cesie który onrad nazwał w słynnym zdaniu oddawaniem najwyższej sprawiedliwości widzialnemu światu swoim polskim bagażu duchowym osepha onrada znaj dywał doświadczenie brutalnej przemocy i braku wolności przeżyte podczas zesłania i więcej świadomość poniżenia i znieprawienia jakie niesie ze sobą niewola u obcych ieściło się w tym bagażu również przeświadczenie o wielkiej doniosłości więzi zbiorowych o przeświadczenie dodatkowo zaostrzało poczucie osamotnienia które miało go nękać do końca życia takim ekwipunkiem wyruszył w szeroki świat oznał roz maite kraje i cywilizacje także odległe od europejskich yrobił w sobie przekonanie o tym że społeczności ludzkie bardzo się różnią ale ludzie są w swoim człowieczeństwie równi dobie największego rozrostu kolonializmu i teorii o wyższości białej rasy ten posiadacz paszportu najpotężniejszego mocarstwa świata okazał się w ądrze ciemności najsurowszym krytykiem roli białych kolonialistów w czarnej fryce ądro ciemności opowiada o okrucieństwie kolonializmu i o białym nadczłowieku który swoją misję cywi lizacyjną w fryce zmienił w bezwzględny i barbarzyński terror ądro ciemności jest jednym z najbardziej znanych utworów literatury nowoczesnej analizowanym przez miliony studentów na całym świecie i przetwarzanym w postaci filmów e wspomnianym już arcydziele wielkiej powieści ostromo dał onrad obraz nieuchronnego niezbędnego ale i niszczącego rodzime kultury działania amerykańskiego imperializmu gospo darczego w krajach meryki acińskiej oseph onrad orzeniowski był człowiekiem trzech kultur polskiej francuskiej i angielskiej oruszał się zresztą swobodnie również po obszarach innych kultur europejskich własnej oj czyzny wyniósł znajomość naszej literatury przede wszystkim wielkich romantyków jego ulubionym poetą był łowacki dusza polskości jak go określił a także typowe motywy wierności zdrady obowiązku i honoru rugim jego językiem był francuski ielcy francuscy pisarza realiści jak laubert i aupassant byli dla niego głównymi wzorami literackimi onrad znał też doskonale historię rancji rzecz może zabawna ale akcja jego utworów rozgrywa się nawet częściej we rancji niż w nglii tał się klasykiem angielskiej prozy chociaż jego angielszczyzna nosi wyraźne ślady wpływów polskich i francuskich onrad do końca życia mówił po angielsku z bardzo silnym obcym akcentem trochę polskim trochę francuskim Handelsstation vid Ponta Lenha vid Kongofloden i dåvarande Belgiska Kongo Faktoria w Ponta Lenha nad rzeką Kongo iektórzy intelektualiści polscy oskarżali onrada o niewier ność wobec własnej ojczyzny przejawioną w fakcie pisania po angielsku ajważniejszym wyrazem takiego poglądu był artykuł migracja talentów ogłoszony w roku 1899 przez wybitną szano waną powieściopisarkę lizę rzeszkową onrad bardzo się tym zarzutem przejął i dwa lata później pisząc do krakowskiego bibliotekarza ózefa orzeniowskiego nie spokrewnionego z nim 7

8 oświadczył ani narodowości ani nazwiska naszego wspólnego nie zaparłem się est jasno wiadomym że olakiem jestem i że ózef onrad są dwa chrzestne imiona z których drugie używam jako nazwisko by mi mojego cudzoziemskie usta nie wykrzywiały czego znieść nie mogę ie zdaje mi się bym krajowi był niewierny dlatego że nglikom dowiodłem że szlachcic z krainy może być tak dobrym marynarzem jak i oni i mieć coś do powiedzenia im w ich własnym języku znanie takie jakie sobie zdobyłem właśnie z tego punktu widzenia oceniam i cichym hołdem składam gdzie należy yn polskich patriotów bardzo bolał nad faktem braku niepod ległości swojej ojczyzny iał wyrzuty sumienia że żyje z daleka od niej iedy olska odzyskała niepodległość w roku 1918 napisał pełne przejęcia szkice o zbrodni rozbiorów i odbudowie państwa polskiego iedy olska walczyła z najazdem bolszewickim w roku 1920 apelował gorąco o udzielenie jej pomocy le z dzisiejszej perspektywy może najciekawsze są poglądy onrada na jedność europejską tóż w roku 1905 w szkicu utokracja i wojna w którym przepowiedział rychły wybuch pierwszej wojny światowej nakreślił wizję uropy bez granic uropy opartej na wspólnych instytucjach ylko taka uropa może jego zdaniem zmniejszyć niebezpieczeństwo imperialnych agresji ze strony tak silnych państw jak iemcy tylko taka uropa zbudowana na fundamentach mniej kruchych niż interesy materialne może zapewnić trwały pokój między narodami naszego kontynentu ożemy więc śmiało powiedzieć że ze wszystkich pisarzy jakich wydała olska oseph onrad orzeniowski był pisarzem najbardziej europejskim akże w tym sensie że już sto lat temu rozumiał to czego dzisiaj się uczymy wspólnota europejska jest najlepszym zabezpieczeniem wszystkich naszych bogatych i różno rodnych kultur narodowych denna åsikt var artikeln alangernas flykt skriven 1899 av den renommerade författaren liza rzeszkowa onrad blev mycket illa berörd och två år senare skrev han i ett brev till den krakowska bibliotekarien ózef orzeniowski de var inte släkt jag har var ken avsagt mig min nationalitet eller vårt gemensamma efternamn et är allmänt känt att ózef onrad är mina dopnamn och att jag endast använder det senare som efternamn så att mitt riktiga efternamn inte förvrids av utländska tungor jag tål det inte ag anser inte att jag har varit otrogen mot mitt hemland när jag visade engelsmännen att en adelsman från kraina kan vara en lika god sjöman som de och kan ha något att säga på deras eget språk et erkännande jag har fått ser jag på ur just denna synvinkel och riktar min tacksamhet dit den hör hemma an sörjde olens förlorade självständighet och plågades av skuldkänslor för att han levde så långt ifrån sitt hemland är olen återuppstod som stat 1918 skrev han en passionerad text om delningens brott och landets återuppbyggande är olen angreps av bolsjevikerna 1920 vädjade han om stöd r dagens perspektiv är det kanske hans syn på uropas enande som är mest intressanta artikeln nvälde och krig där han förutsåg första världskrigets utbrott skissade han på en vision av ett gränslöst uropa en kontinent med gemensamma myndigheter ndast ett sådant uropa var i stånd att tämja den imperialistiska ådran i stater som yskland hävdade han ch endast ett sådant uropa byggt på en stabilare grund än ekonomiska intressen kan garantera en beständig fred mellan länderna i vår del av världen et står bortom tvivel att utav alla författare som kommit från olen var oseph onrad orzeniowski den mest europeiska i den bemärkelsen att han redan för hundra år sedan insåg det vi lär oss i dag att europeisk gemenskap är det bästa skyddet av våra rika och mångfacetterade kulturer versättning tefan ngvarsson Filmografia Conrada (wybór)/conrads filmografi (ett urval) Farornas paradis, USA, Szwecja/Sverige 1931, Rune Carlsten, pierwowzór / baserad på: Zwycięstwo / Victory. Czas Apokalipsy /Apocalypse Now, USA 1979, Francis Ford Coppola, pierwowzór / baserad på: Jądro ciemności / Mörkrets hjärta. Gabrielle, Francja/Frankrike, Włochy/Italien, Niemcy/Tyskland 2005, Patrice Chéreau, pierwowzór/baserad på: Powrót/The return. Jądro ciemności / Mörkrets hjärta, 1994, Nicholas Roeg, pierwowzór / baserad på: Jądro ciemności/mörkrets hjärta. Lord Jim, Wielka Brytania/Storbritannien 1964, Richard Brooks, pierwowzór / baserad på: Lord Jim. Pojedynek/The Duellists, Wielka Brytania/Storbritannien 1977, Ridley Scott, pierwowzór/baserad på: Pojedynek/The duell. Smuga cienia/the shadow line, Polska/Polen, Wielka Brytania/Storbritannien 1976, Andrzej Wajda, pierwowzór/ baserad på: Smuga cienia/the shadow line. Tajny agent / Sabotage, Wielka Brytania/Storbritannien 1936, Alfred Hitchcock, pierwowzór/baserad på: Tajny agent/the secret agent / Anarchisten. Tajny agent/the Secret Agent, Wielka Brytania/Storbritannien 1996, Christopher Hampton, pierwowzór/ baserad på: Tajny agent/the secret agent / Anarchisten. W oczach Zachodu/Under western eyes, Wielka Brytania/ Storbritannien, 1975, TV, Stuart Burge, pierwowzór/baserad på: W oczach Zachodu/ Under western eyes. 8

Michał Borowski. rebell och fundamentalist. buntownik i fundamentalista jak szwedzki architekt zostaje Naczelnym Architektem Warszawy

Michał Borowski. rebell och fundamentalist. buntownik i fundamentalista jak szwedzki architekt zostaje Naczelnym Architektem Warszawy tidskriften för kultur och information kwartalnik kulturalno-informacyjny SueciaPolonia Michał Borowski rebell och fundamentalist hur svensk arkitekt blir Warszawas stadsarkitekt buntownik i fundamentalista

Bardziej szczegółowo

Ionesco. Min käre. Kochany Panie

Ionesco. Min käre. Kochany Panie Kochany Panie Min käre Ionesco Pamiętam obraz z grudnia 1989 r udzie powiewający flagami w rumuńskich barwach narodowych z wyciętą w środku dziurą w miejscu gdzie przedtem widniał jakiś komunistyczny emblemat

Bardziej szczegółowo

Katyń historien om en lögn Katyń historia kłamstwa Jerzy Grotowski i Teatr Filozofii Człowieka Jerzy Grotowski och människofilosofins teater

Katyń historien om en lögn Katyń historia kłamstwa Jerzy Grotowski i Teatr Filozofii Człowieka Jerzy Grotowski och människofilosofins teater 1 N 1(31) 2010 årgång/rok IX tidskriften för kultur och information kwartalnik kulturalno-informacyjny SueciaPolonia Katyń historien om en lögn Katyń historia kłamstwa Jerzy Grotowski i Teatr Filozofii

Bardziej szczegółowo

Suecia. En halvårslång polsk kulturfestival Półroczny festiwal polskiej kultury. årgång/rok X N 2(36) 2011. tidskriften för kultur och information

Suecia. En halvårslång polsk kulturfestival Półroczny festiwal polskiej kultury. årgång/rok X N 2(36) 2011. tidskriften för kultur och information 2 N 2(36) 2011 årgång/rok X Suecia Polonia tidskriften för kultur och information kwartalnik kulturalno-informacyjny En halvårslång polsk kulturfestival Półroczny festiwal polskiej kultury pris: 26,50

Bardziej szczegółowo

masłowska mellan oss är det bara bra między nami dobrze jest årgång/rok VIII N 3(29) 2009 tidskriften för kultur och information

masłowska mellan oss är det bara bra między nami dobrze jest årgång/rok VIII N 3(29) 2009 tidskriften för kultur och information 3 N 3(29) 2009 årgång/rok VIII tidskriften för kultur och information SueciaPolonia kwartalnik kulturalno-informacyjny mellan oss är det bara bra między nami dobrze jest masłowska joanna ocias pris: 26,50

Bardziej szczegółowo

25 lat. Kongresu Polaków w Szwecji

25 lat. Kongresu Polaków w Szwecji 25 lat Kongresu Polaków w Szwecji Polska Kongressen i Sverige - 25 år 25 lat Kongresu Polaków w Szwecji ISBN: 978-91-976471-1-3 Opracowanie materiałów: Kongres Polaków w Szwecji Foto: Słowo Kongresu, Archiwum

Bardziej szczegółowo

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer. DWA LUB WIĘCEJ JĘZYKÓW? Porady dla rodzin wielojęzycznych

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer. DWA LUB WIĘCEJ JĘZYKÓW? Porady dla rodzin wielojęzycznych TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer DWA LUB WIĘCEJ JĘZYKÓW? Porady dla rodzin wielojęzycznych Polsk version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET I RINKEBY TVÅ

Bardziej szczegółowo

Nr 1(1)/2011. Z e s z y t y. Skandynawistyczne. N a u k o w e. Kraków 2011

Nr 1(1)/2011. Z e s z y t y. Skandynawistyczne. N a u k o w e. Kraków 2011 Nr 1(1)/2011 1 Z e s z y t y Skandynawistyczne N a u k o w e Kraków 2011 2 Skład i łamanie: Łukasz Lubecki Wydawca: Event Group Paweł Buchaniec ul. Bohaterów Monte Cassino 40/6 41-219 Sosnowiec Copyright

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI Materiały edukacyjne do filmu Jack Strong w reżyserii Władysława Pasikowskiego (film w kinach od 7 lutego) Czym jest patriotyzm? Co znaczyło być patriotą w czasach PRL-u? Co

Bardziej szczegółowo

POWOJENNE LOSY ŻOŁNIERZY POLSKICH NA ZACHODZIE (W ŚWIETLE TWÓRCZOŚCI BELETRYSTYCZNEJ PISARZY DRUGIEJ EMIGRACJI)

POWOJENNE LOSY ŻOŁNIERZY POLSKICH NA ZACHODZIE (W ŚWIETLE TWÓRCZOŚCI BELETRYSTYCZNEJ PISARZY DRUGIEJ EMIGRACJI) ARCHIWUM EMIGRACJI Studia Szkice Dokumenty Toruń, Rok 2011, Zeszyt 1 2 (14 15) HISTORIA LITERATURY POWOJENNE LOSY ŻOŁNIERZY POLSKICH NA ZACHODZIE (W ŚWIETLE TWÓRCZOŚCI BELETRYSTYCZNEJ PISARZY DRUGIEJ EMIGRACJI)

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI WYDAWNICZE Z MAM ARCINEM WOLSKIM PRASA KSIĄŻKI MULTIMEDIA ROZMOWA OPERACJA CHUSTA. Dla dzieci. Dla każdego. Dla każdego.

NOWOŚCI WYDAWNICZE Z MAM ARCINEM WOLSKIM PRASA KSIĄŻKI MULTIMEDIA ROZMOWA OPERACJA CHUSTA. Dla dzieci. Dla każdego. Dla każdego. NOWOŚCI WYDAWNICZE WYWIAD 1 PRASA KSIĄŻKI MULTIMEDIA MAGAZYN CZYTELNIKA, AUDIOFILA, KINOMANA MAJ 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ROZMOWA Z MAM ARCINEM WOLSKIM Dla dzieci Badania ameryka skiego National Cancer

Bardziej szczegółowo

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995 Postera NR 1(29) sierpień 2013 MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM ISSN 2081-6995 Od Redakcji Szanowne Panie, Szanowni Państwo, Europejskie Forum Właścicielek Firm działa już 10 lat. Niedawno

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Trzeci 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Spis treści Słowa wprowadzające 2 Prezydent Miasta Torunia 2 Prezeska MDR 5 Prezes Zarządu TVP SA 3 Dyrektor artystyczny festiwalu 7 Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Wersja pierwotna: papierowa.

Wersja pierwotna: papierowa. Wersja pierwotna: papierowa. SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA AKADEMIA HUMANISTYCZNA IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA Nr 1 (22)/2010 Pułtusk Rada Programowa: prof.

Bardziej szczegółowo

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o obywatelstwie pilotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych,

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, STAN KATASTROFY Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, a także innych zjawisk, włącznie z mnogością spiskowych interpretacji.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł 800-lecie Złotoryi: 1211-2011 Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Cena 3,00 zł ISSN 1897-4023 Złotoryjski kaganek Jak przypadło na rok jubileuszowy, uroczystości mamy wiele.

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski Jesienią wiadomo, rozpoczyna się szkoła. Czy bardzo się pan bał? zapytało jedno z dzieci (widocznych obok na fotografii) Mieczysława Rasieja. Uczniowie szkoły podstawowej w Materze miały specjalną okazję

Bardziej szczegółowo

o wolność Media w walce Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl

o wolność Media w walce Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl www.redakcjapdf.pl pismo warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Wejdź na stronę www.ankieta-pdf.pl do wygrania dyktafony cyfrowe Olympus prenumerata Press oraz 100 biletów do teatrów,

Bardziej szczegółowo

Polsk-svensk/svensk polsk handbok för planeringsbegrepp. Polsko-szwedzki podręcznik pojęć z zakresu planowania przestrzennego

Polsk-svensk/svensk polsk handbok för planeringsbegrepp. Polsko-szwedzki podręcznik pojęć z zakresu planowania przestrzennego EUROPEAN COMMUNITY European Regional Development Fund INTERREG II C - Programme Polsk-svensk/svensk polsk handbok för planeringsbegrepp Polsko-szwedzki podręcznik pojęć z zakresu planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy

Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy Publikacja non profit, nieprzeznaczona do sprzedaży, wydana z darowizny 10 000 zł otrzymanej na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie a panią

Bardziej szczegółowo

Nieznana Winnicczyzna

Nieznana Winnicczyzna Ostatni bój Polaka z Żytomierza Nieznana Winnicczyzna Ludobójstwo - kto na nim skorzysta? s. 4 s. 10 s.19 Październik 2014 nr 10 (27) Polskie uroczystości w Żytomierzu W dniach 11-12 października odbyły

Bardziej szczegółowo

ELITY III RP RODOWOD WŁADYSŁAW GAUZA. Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy

ELITY III RP RODOWOD WŁADYSŁAW GAUZA. Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy WŁADYSŁAW GAUZA ELITY III RP RODOWOD Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy Papież Grzegorz I Oslo 2011 Wstęp Ciekawa sytuacja zaistniała w maju

Bardziej szczegółowo

ÖVNINGAR I POLSK GRAMMATIK POLSKA I

ÖVNINGAR I POLSK GRAMMATIK POLSKA I DIDACTICA SLAVICA NR 3 SLAVISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET JANINA GESCHE ÖVNINGAR I POLSK GRAMMATIK POLSKA I Stockholm 2008 JANINA GESCHE ÖVNINGAR I POLSK GRAMMATIK POLSKA I Stockholm 2008 All

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Grudnia (December) 2009 No 23(989) Polska po traktacie Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia podporząd

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

Polska jest najważniejsza

Polska jest najważniejsza P POLISH a n o r a m a Niezalezny magazyn kulturalny Independent Cultural Magazine POLSKA VO L. 1 8, N O 6 ( 2 0 0 ) J U N E / C Z E RW I E C 2 0 1 0 Polska jest najważniejsza W czerwcu, a dokładnie 20

Bardziej szczegółowo