opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP"

Transkrypt

1 nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN marca mija termin opłaty za psa Nie zapomnij! Oferta wynajmu sal w gminnych świetlicach i Domu Osiedlowym Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP Bądź fit w nowym roku Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las Suchy Las Biedrusko Ziel¹tkowo Z³otniki Wieœ Z³otniki Osiedle Chludowo Golêczewo Z³otkowo Osiedle Grzybowe Jelonek 1

2 R EKLA M A 2 01 styczeń 2015

3 Fot. B. Stachowiak Zbliża się termin płatności opłaty za psa! Polacy to naród psiarzy. Psy widać i słychać niemal wszędzie. Psy towarzyszą nam na spacerze w parku, podczas odpoczynku na kanapie, robią z nami zakupy w markecie. Posiadanie psa daje ogromną radość, ale związane jest też z obowiązkami, o których odpowiedzialni właściciele czworonogów nie powinni zapominać. Jednym z takich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa, jest coroczne regulowanie opłaty od posiadania psów. W gminie Suchy Las opłata od posiadania psów od lat utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 40 zł rocznie od jednego psa. Opłatę w tej wysokości, czyli 40 zł/1 pies należy wnieść także w 2015 roku. Opłatę od posiadania psów reguluje się: co roku z góry bez wezwania w terminie płatności I raty podatku od nieruchomości, czyli do 15 marca lub w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa, w wysokości pełnej stawki lub połowy stawki, jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca każdego roku. Stawka opłaty od posiadania psów w gminie Suchy Las jest najniższą wśród okolicznych gmin. Dla przykładu w Rokietnicy wynosi ona 42 zł, w Czerwonaku 50 zł, Murowanej Goślinie 52 zł, a w mieście Poznaniu 55 zł od jednego psa. Opłatę od posiadania psów pobieraną przez Gminę Suchy Las należy uregulować, dokonując przelewu bankowego lub wpłaty gotówką na indywidualny numer konta, który otrzymają Państwo w decyzji ustalającej wysokość podatku. Opłatę od posiadania psa można zapłacić również osobiście u sołtysów. Co Gmina robi dla psów i ich właścicieli? na terenie gminy ustawione są kosze na psie odchody z woreczkami, które są regularnie uzupełniane, 3 razy do roku przeprowadzana jest akcja sprzątania psich odchodów z terenów gminnych, strażnicy Straży Gminnej dbają, aby błąkające się psy trafiły do swoich właścicieli, akcje szczepień psów przeciw wściekliźnie organizowane są w poszczególnych miejscowościach gminy. bs Majątek kolejowy został przejęty Gmina przejęła nieodpłatnie w Golęczewie nieruchomości należące do Polskich Kolei Państwowych. Dokument w tej sprawie został podpisany 18 grudnia przez Wójta Gminy Suchy Las oraz przedstawicieli PKP. Dotyczy on następujących nieruchomości dwóch niezabudowanych działek oraz jednej działki, na której znajduje się budynek dworca, a także budynki m.in. gospodarcze, gospodarczo-sanitarne. Na przekazanie przez Polskie Koleje Państwowe czekają jeszcze nieruchomości znajdujące się w Chludowie i w Złotnikach. W dalszej kolejności, my jako Gmina wybudujemy na nich parkingi dla samochodów, rowerów, a także chodniki i skwery. Istniejące budynki zostaną wyremontowane i przystosowane do obsługi podróżnych informuje Wójt Grzegorz Wojtera. A wszystko po to, by obiekty te w przyszłości mogły służyć zmodernizowanej linii kolejowej nr 354 Poznań Główny Piła Główna. Jednak Gmina nie od razu przystąpi do inwestowania w nieruchomości po PKP. Proces inwestycyjny będzie przebiegał równolegle do postępu prac związanych z modernizacją linii kolejowej nr 354, przy której te nieruchomości się znajdują wyjaśnia Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się m.in. od: osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa, oraz od osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) z tytułu posiadania psa asystującego; osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa, podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Janusz Kobeszko, doradca Wójta Gminy Suchy Las. Modernizacja linii kolejowej Poznań Piła, którą Zarząd Województwa Wielkopolskiego będzie realizował wspólnie ze spółką Polskie Linie Kolejowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , obecnie jest na etapie projektowym. W projekcie o wartości ponad 600 milionów złotych przewiduje się, że modernizacja tej linii kolejowej ruszy w IV kwartale 2016 roku. Prace, które obejmą 92-kilometrowy odcinek mają zakończyć się w II kwartale 2019 roku dodaje Janusz Kobeszko. bs Wydawca: Urząd Gminy Suchy Las, Redakcja: Gazeta Sucholeska, ul. Szkolna 11, Suchy Las. Dział ogłoszeń i reklam: tel.: , fax Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Urszula Habrych, Joanna Nowak. Skład: Justyna Kasprzak. Druk: Drukarnia top DRUK z Łomży. Nakład: 4200 egzemplarzy. Materiały do następnego numeru zbierane są do: 12 lutego. 3

4 Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady informuje PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39 W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady informuje, że osoby fizyczne mogą składać swoje zeznania podatkowe w formie elektronicznej bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Do wysyłania zeznań podatkowych wystarczy, że mamy dostęp do Internetu i przygotowane dane takie jak: PESEL, NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą), imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata Informacja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji (2013). Dalej wystarczy 5 kroków: 1. wejdź na stronę 2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-deklaracje, 3. podpisz go wpisując kwotę przychodu, 4. wyślij dokument, 5. pobierz i zachowaj Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). System e-deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoja deklaracja zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancje bezpieczeństwa dają tylko te formularze, Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Dokumenty, których dotyczy zmiana to: informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R, PIT -8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40. Wprowadzone zmiany nakładają na Państwa, jako płatników i inne podmioty, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. W praktyce oznacza to, analogicznie jak w przypadku przepisów o ubezpieczeniach społecznych, że muszą być one przesyłane do urzędów skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jedynie w przypadku, gdy płatnikiem PIT lub podmiotem niepełniącym funkcji płatnika w tym podatku, jest osoba fizyczna, przewiduje się podpisywanie e-deklaracji podpisem elektronicznym opartym na danych autoryzujących osoby fizycznej. Podpis ten będzie miał zastosowanie bez względu na liczbę sporządzanych informacji lub rocznego obliczania podatku. Wyjątkowo przesyłając informacje, deklaracje oraz roczne obliczenie podatku do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników można nadal składać je w formie papierowej, z zastrzeżeniem jednak, że dokumentów tych nie składa w Państwa imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku też obowiązuje krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych, tj. 31 stycznia. Powyższa sytuacja nie dotyczy jednak informacji IFT-3/ IFT-3R, która zawsze musi być składana drogą elektroniczną. Obowiązująca od nowego roku nowelizacja ustawy nie zmienia jednak nic w zakresie sposobu i terminu przekazywania dokumentów PIT-BC, PIT-ll, PIT-R, IFT-l/ IFT-1R oraz PIT-40 podatnikom. Mogą one nadal być przesyłane papierowo lub elektronicznie, niezależnie od formy ich składania do urzędu skarbowego. Termin, tak jak dotychczas, upływa z końcem lutego następującego po roku podatkowym. Jednocześnie wprowadzane są także inne rozwiązania ułatwiające wypełnianie obowiązków, usprawniające składanie wybranych PIT-ów drogą elektroniczną, tj. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) umożliwiająca złożenie w ramach jednej transmisji danych do PIT-ll, PIT-BC, PIT-R, PIT-40 oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym funkcji płatnika w tym podatku, wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem. Obecnie trwa testowanie tego rozwiązania, do którego zapraszani są wszyscy zainteresowani. Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian można znaleźć na stronie mf.gov.pl w zakładce Dla PŁATNIKÓW lub dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej. xi ranking najlepszych urzędów Skarbowych Dziennik Gazety Prawnej zorganizował XI Ranking najlepszych urzędów skarbowych. Laureatów wyłoniono spośród czterech urzędów: małych (nie więcej niż 60 pracowników), średnich (maksymalnie do 130 pracowników), dużych (pow. 130 pracowników) oraz wyspecjalizowanych. Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady, należący do grupy dużych urzędów skarbowych w klasyfikacji generalnej, w ramach skuteczności i efektywności działania, zdobył w XI Rankingu - III miejsce. Jesteśmy dumni z wyróżnienia, zdobycia zaszczytnego III miejsca w XI Rankingu, jednocześnie dziękujemy za okazałe zaufanie i poparcie. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady Mariusz Hełkowski wraz z Pracownikami które zostały pobrane ze strony gov.pl. Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej: oszczędność czasu, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, łatwość wypełnienia, gwarancja poprawności składanej deklaracji, ochrona środowiska, bezpieczeństwo przesyłanych danych, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji. W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady we współpracy z Urzędem Gminy Suchy Las ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY NA BEZPŁATNE SPOTKANIA informacyjno-szkoleniowe w zakresie: elektronicznego składania zeznań rocznych, zagadnień związanych z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego. Spotkania odbywać będą się w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, w sali szkoleniowej (parter) w terminach: 2 i 16 lutego w godz. od 16:30 do 18:00, 2, 16 i 30 marca w godz. od 16:30 do 18:00, 20 kwietnia w godz. od 16:30 do 18:00. Ponadto w wyżej wymienionych terminach zapraszamy wszystkie osoby chcące założyć działalność gospodarczą, jak i te, które niedawno ją zarejestrowały. Pracownicy Urzędu Skarbowego będą udzielać informacji m.in. na następujące tematy: rejestracji działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, obowiązku lub nie rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), obowiązku instalacji kasy fiskalnej, zmian formy opodatkowania styczeń 2015

5 Fot. instytut obróbki plastycznej w Poznaniu Pamięć o Profesorze Tychowskim została uczczona Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu świętował 65-lecie istnienia. W związku z obchodami jubileuszowymi uczczono pamięć założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu, którym był mieszkaniec naszej gminy Profesor Feliks Tychowski (ur zm. 1977). Rada Naukowa Instytutu zdecydowała o nadaniu imienia Profesora Feliksa Tychowskiego Multimedialnemu Laboratorium Zarządzania i Udostępniania Informacji Instytutu Obróbki Plastycznej. Uroczystość z tej okazji odbyła się 10 grudnia. W odsłonięciu tablicy pamiątkowej, poświęconej Profesorowi Tychowskiemu uczestniczył jego syn pan Adam Tychowski oraz prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej. My, jako rodzina, jesteśmy oczywiście bardzo mile zaskoczeni pamięcią i sympatią, jaką do dzisiaj cieszy się mój ojciec w Instytucie Obróbki Plastycznej po ponad 37 latach od jego śmierci podkreśla Adam Tychowski. Pan Adam wspomina Głosujmy na mieszkańca gminy Głos Wielkopolski ogłosił plebiscyt na Człowieka Roku Wśród kandydatów do tego tytułu jest mieszkaniec Golęczewa, dr Przemysław Mańkowski, kierownik Kliniki Chirurgii, Traumatologii Urologii Dziecięcej w Poznaniu. Dr Przemysław Mańkowski ma liczne osiągnięcia zawodowe na swoim koncie. Jednym z nich jest udana operacja ogromnego nowotworu wątroby (uznanego za nieoperacyjnego) u 5-letniego chłopca. By zagłosować na dr. Przemysława Mańkowskiego wystarczy wysłać SMS o treści CR.13 na nr Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Szczegółowe informacje na temat plebiscytu można znaleźć na łamach Głosu Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej gazety: Zapraszamy również do przeczytania wywiadu z naszym kandydatem, który ukazał się w ubiegłorocznym, sierpniowym wydaniu Gazety Sucholeskiej na stronach 4-5. bs Kalendarze Gminne na 2015 rok czekają! Pięć pierwszych osób, które 2 lutego o godz prześle na adres: otrzyma KALENDARZE GMINNE NA 2015 ROK. Uwaga! W temacie wiadomości należy wpisać słowo: Kalendarz, natomiast w treści imię i nazwisko oraz adres. Redakcja Fot. B. Stachowiak także dokonania swojego ojca i dodaje. Największym osiągnięciem ojca było wypromowanie w świecie metody kucia wałów korbowych do silników okrętowych, opracowanej w INOP-ie przez inżyniera (później profesora) Tadeusza Ruta. Na Politechnice Poznańskiej ojciec kolejno organizował Katedrę Obróbki Cieplnej w 1952 r., Katedrę Technologii Metali i Metaloznawstwa w 1956 r., Zakład Obróbki Plastycznej w Instytucie Technologii Budowy Maszyn PP w 1970 r., którym kierował aż do śmierci (1977). W latach obejmował stanowisko prorektora Politechniki Poznańskiej d/s nauki. Był aktywnym członkiem międzynarodowej organizacji naukowej CIRP. Profesor Feliks Tychowski był mieszkańcem Złotnik. W miejscowości tej do dziś mieszka jego rodzina. Zebrała Barbara Stachowiak Czy wiesz, że Stefan Stefański, patron ulicy w Suchym Lesie biegnącej od ulicy Borówkowej do ulicy Sucholeskiej żył w latach Urodził się w Ciążeniu w rodzinie rolniczej. W Suchym Lesie mieszkał od 1949 r., gdzie w 1960 r. zmarł. W końcówce lat 20-tych ubiegłego wieku ukończył seminarium nauczycielskie. Do 1939 r. pracował jako nauczyciel. W tym czasie zajął się pszczelarstwem, któremu poświęcił całe swoje dalsze życie osobiste i zawodowe, będąc m.in. instruktorem powiatowym, inspektorem wojewódzkim pszczelarstwa. Po wojnie studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Poznańskiego. Studia te zakończył pracą magisterską na temat: Badania nad pamięcią pszczół. Zajmował się publicystyką pszczelarską, najpierw w Bartniku Wielkopolskim, później w Pszczelarstwie Współczesnym, którego był także współzałożycielem. Był inicjatorem i założycielem poznańskiego Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy i Wojewódzkiej Spółdzielni Pszczelarskiej w Poznaniu. Był także pierwszym powojennym prezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie. bs 5

6 W gospodarce komunalnej idzie nowe Jerzy Świerkowski po rezygnacji ze stanowiska zastępcy wójta objął funkcję prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las. O tym, jakie zmiany planowane są w działalności spółki nowy Prezes rozmawiał z Barbarą Stachowiak. Po 16 latach powrócił Pan na stare śmieci. Pracę w komunalce rozpocząłem 25 stycznia 1993 roku jako pracownik fizyczny. Najpierw byłem kierowcą samochodu asenizacyjnego. Po dziewięciu miesiącach, 4 października zostałem kierownikiem do spraw komunalnych. W tamtym czasie komunalka jak i komunikacja funkcjonowały w ramach jednego zakładu budżetowego. Kierownikiem, później dyrektorem całego zakładu był pan Andrzej Stawski. Po wyborach samorządowych w 1998 roku Wójt Grzegorz Wojtera zaproponował mi stanowisko zastępcy wójta. Miałem zająć się sprawami komunalnymi gminy, w związku z wcześniej pełnioną funkcją. Jednym z moich działań było przekształcenie zakładu budżetowego i powołanie dwóch odrębnych spółek Zakładu Komunikacji Publicznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej, będących w stu procentach własnością Gminy. Spółki te samodzielnie zaczęły funkcjonować od stycznia 2002 roku. Prezesem ZKP został Andrzej Stawski, natomiast ZGK Władysław Dolata. Pan Stawski w ubiegłym roku odszedł na emeryturę. Pan Dolata także doczekał wieku emerytalnego w ZGK. Pan Dolata wiek emerytalny nabył już dwa lata temu. Ale jeszcze nie odchodzi na zasłużoną emeryturę. W związku z tym, że planujemy kilka inwestycji, poprosiłem pana Dolatę żeby był przez okres około roku dyrektorem inwestycyjnym spółki. W ZGK szykują się zmiany? Pan Dolata prowadził spółkę na bardzo dobrym poziomie. Jednak przez 16 lat pracy w Urzędzie Gminy doskonale wiem, jakie są oczekiwania społeczne w zakresie komunalnym. Planuję wprowadzić korekty organizacyjne, polegające na podniesieniu efektywności pracy Zakładu. Dzięki temu otrzymamy z czasem niższe koszty funkcjonowania spółki. Zmiany te nie zostaną wprowadzone od razu, ale stopniowo, ponieważ wymagają również nakładów inwestycyjnych. Zmiany są nieuniknione W 1993 roku w komunalce pracowało 8 albo 9 osób. Dziś firma liczy 34 pracowników. Przed dwudziestoma dwoma laty działała jedna ekipa śmieciowa, która odbierała odpady od mieszkańców raz w miesiącu. Obecnie pięć samochód praktycznie codziennie wyjeżdża z bazy. Gmina się rozrosła, przybyło nam zadań, inne są w stosunku do nas oczekiwania władz samorządowych, a także samych mieszkańców. Dlatego musimy podnosić standardy naszej działalności. Co zatem Pan zamierza? Nie da się ukryć, że gospodarka odpadami jest dla nas sporym kosztem. W związku z tym teraz zamierzamy ponieść nakłady inwestycyjne, które docelowo obniżą koszty funkcjonowania systemu. W minionym roku nasz Zakład zebrał od mieszkańców ponad 840 ton odpadów zielonych. Twierdzę, że ilość tych odpadów zwiększy się do tysiąca. Dzisiaj odpady zielone z naszej gminy trafiają na kompostownię na Składowisku Odpadów w Suchym Lesie. Tam za odbiór jednej tony musimy płacić ok. 240 zł. W związku z tym priorytetem dla nas jest budowa kompostowni pryzmowej na potrzeby gminne. Kompostownia powstanie w Złotnikach, wśród pól uprawnych Akademii Rolniczej, w znacznej odległości od zabudowań. Kompostownia ta będzie przeznaczona tylko i wyłącznie na odpady zielone, czyli liście, trawę, zmielone gałęzie. Z tych odpadów zielonych otrzymamy produkt, jakim jest kompost. Produkt ten zamierzamy wprowadzić w obieg handlowy, ale żeby to zrobić w pierwszej kolejności będziemy musieli uzyskać atest Ministra Środowiska. Nie obawia się Pan reakcji mieszkańców na budowę tej inwestycji? Przygotowania do budowy już trwają. Pierwszy plac pryzmowy ma powstać do czerwca tego roku. Oczywiście trzeba mieć na względzie mentalność i psychikę ludzką. Dlatego będzie to mały obiekt, na którym będzie możliwość składowania nie więcej niż 2 tysięcy ton odpadów zielonych. Na Składowisku Odpadów w Suchym Lesie w dokumentacji jest mowa o 10 tysiącach ton, a ile ton składowanych jest naprawdę, tego nie wiem. Nie chcę się też wypowiadać o procesie technologicznym stosowanym na sucholeskim składowisku. My zastosujemy taką technologię, która nie będzie powodowała uciążliwości odorowych. Czy to prawda, że Zakład Gospodarki Komunalnej będzie miał nową siedzibę? Dzisiaj jesteśmy na terenie, który objęliśmy 22 lata temu. Ówczesny wójt już wtedy mówił, że jest to tymczasowa lokalizacja. A Zakład w Suchym Lesie na 1600-metrowej działce działa przez wszystkie te lata. Tak, jak wcześniej mówiłem na początku było kilku pracowników, teraz mamy ich ponad trzydziestu. Wykonują oni naprawdę ciężką pracę, a nie mają podstawowych warunków socjalnych, dlatego trzeba im takie stworzyć. Poza tym nie ma odpowiednich warunków administracyjnych. A nasz sprzęt i samochody stoją pod gołym niebem. Gdy jest duży mróz niestety olej i hydraulika zamarzają. Czy dla nowej siedziby ZGK brana jest pod uwagę jakaś lokalizacja? Dla nas najkorzystniejsza jest lokalizacja w okolicy Suchego Lasu, ponieważ w samej miejscowości i jej promieniu świadczymy najwięcej usług. Oczywiście mamy bazę w Chludowie, ale każdy dojazd koparki, ciągnika oznacza przejechanie na pusto 11 kilometrów. Dlatego im bliżej będziemy centrum gminy, tym mniejsze będziemy ponosić koszty naszej działalności. O komforcie dla mieszkańców nie muszę mówić. Dzisiaj jest możliwość zlokalizowania Zakładu na terenie po byłej stacji uzdatniania wody, który znajduje się w Złotnikach przy ulicy Złotnickiej. Wójt prowadzi rozmowy w tej sprawie. Teren ten jest trzykrotnie większy od tego, który obecnie posiadamy. Znajdują się na nim dość spore obiekty, które można zaadoptować także na garaże. Natomiast nieduży budynek biurowy, który spełniałby wymogi socjalne trzeba wybudować. Na działce tej istnieje także możliwość urządzenia PSZOK-u, czyli miejsca, gdzie bezpłatnie można zostawić posegregowane odpady komunalne, odpady problemowe oraz rozbiórkowe. Dzisiaj PSZOK mamy w Chludowie i widać, że jest on potrzebny. Są osoby, i wielkie uznanie dla nich, które regularnie przywożą odpady. Jednak dojazd do Chludowa z Biedruska czy Suchego Lasu to dla nich i strata czasu i nie ukrywajmy koszty paliwa. Gdyby PSZOK był w Złotnikach mieliby do niego znacznie bliżej. Fot. B. Stachowiak 6 01 styczeń 2015

7 W momencie uruchomienia PSZOK-u w Złotnikach ten w Chludowie zostanie zlikwidowany? W żadnym wypadku. PSZOK w Chludowie zostanie jedynie zmodernizowany. Chcemy wybudować rampę. Wówczas mieszkaniec będzie mógł wjechać na rampę wózkiem czy samochodem i odpady zrzucić w dół do kontenerów. Dzisiaj odpady trzeba wrzucać do kontenerów, co w przypadku tych wielkogabarytowych nie jest komfortowe. Na tę inwestycję i te, o których mówiłem wcześniej będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne. Czekamy na szczegółowe informacje na temat nowego rozdania środków unijnych. Gdy pojawią się możliwości na pewno będziemy aplikować. Przejdźmy do bieżących spraw komunalnych takich, jak harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok. Pojawiły się głosy mieszkańców, którzy są niezadowoleni z tego, że odpady segregowane odbierane są rzadziej niż miało to miejsce w roku ubiegłym. Harmonogram odbioru odpadów opracowywany jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Zmieszane odpady komunalne były i są odbierane są co dwa tygodnie, oczywiście z tolerancją do 2-3 dni w przypadku okresów świątecznych. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór odpadów segregowanych, to w starym systemie odbywał się on co dwa tygodnie tam, gdzie występuje intensywna zabudowa, czyli w Suchym Lesie, na Osiedlu Grzybowym. I powiem, że nawet przy tej częstotliwości odbioru odpadów segregowanych w miejscowościach tych było co robić. Mieszkańcy gminy bardzo dobrze segregują odpady i zawsze będę ich za to chwalił. Jednak niektóre osoby działające w Radzie Gminy stwierdziły, że w gminie mieszkańcy są traktowani nierówno, że od jednych odbiera się odpady co dwa tygodnie, a od innych co miesiąc. Dlatego odbiór odpadów Literackie opisy zimowego krajobrazu czytane w domowym zaciszu, przy roziskrzonym kominku tworzą bajkową atmosferę. Za to widok zasypanego śniegiem chodnika i perspektywa prac w minusowej temperaturze, budzi w nas skrajne emocje. Jesteśmy zgodni w postulacie poprawy infrastruktury drogowej w gminie. Kiedy jednak przychodzi wywiązać się z ustawowego obowiązku odśnieżania chodnika, z tym bywa różnie. Jakże często wypowiadane uwagi i nadinterpretacje, są nieproporcjonalne do samej ilości śniegu, który napada w okresie zimy. Jeszcze większe emocje wywołują wyroki sądów, które w swoich orzeczeniach skłaniają się do stwierdzenia, iż właściciele nieruchomości są zobowiązani do odśnieżania segregowanych został ujednolicony i teraz na terenie gminy odpady te odbieramy raz w miesiącu. Po ujednoliceniu odbioru odpadów tam, gdzie mamy intensywną zabudowę mieszkańcy wystawiają od 8 do 12 worków. Tych worków jest o połowę więcej niż wcześniej. Żeby je odebrać musimy wysyłać wzmocnione ekipy pracowników. Ale wkrótce sytuacja ta się zmieni, ponieważ w najbliższych miesiącach planujemy zakup wielokomorowego samochodu do odbioru odpadów segregowanych. Taki jeden samochód odbierze tyle odpadów co dwa, trzy auta, które posiadamy. Dla przykładu podam, że na zwykłym pojeździe zmieści się kilogramów luźno wrzuconych odpadów. Natomiast takim komorowym, gdzie jest możliwość zgniotu odpadów, można zebrać dwie tony. Proszę zobaczyć jaka to jest objętość a zarazem oszczędność. Przy tej okazji zwracam się do mieszkańców z gorącą prośbą, aby w dniu odbioru udostępniali odpady lub wystawiali na godzinę siódmą rano. Mieszkańcy, którzy mają tzw. ogródek na odpady wystarczy, że wejście do niego zostawią otwarte, natomiast pozostali muszą wystawić odpady przed posesję. Jeżeli komuś zdarzy się przeoczyć termin odbioru odpadów, my oczywiście wykonamy dla takiej osoby dodatkową usługę, jednak jest ona odpłatna i wynosi ok. 20 zł. Zdarzają się też telefony od mieszkańców, którzy sugerują, że śmieciarka do nich nie przyjechała w ustalonym terminie. W takich sytuacjach zawsze weryfikuję informację, a jestem wstanie to zrobić, ponieważ każdy nasz samochód wyposażony jest w system JPS. Dzięki niemu mogę sprawdzić w każdej chwili, czy danego dnia śmieciarka była w danym miejscu, także o której godzinie z dokładnością co do sekundy. ZGK to nie tylko odpady, ale również całoroczne utrzymanie dróg, wśród których jest teraz także ulica Obornicka. Paragrafy, sądy, obowiązki społeczne chodników, nawet w sytuacji gdy jest on oddzielony od nieruchomości pasmem zieleni. Także Trybunał Konstytucyjny w obszernym uzasadnieniu wyroku (ustawę zaskarżył RPO), stwierdził że przedmiotowy przepis jest wyrazem przyjętego od dawna poglądu, w myśl którego z prawa własności, wynikają także określone obowiązki społeczne. Zapisy ustawy z 1996 r. z dużą dowolnością interpretuje natomiast Zarząd Dróg Powiatowych. Dość, że chodniki wzdłuż dróg powiatowych nie są przez nich odśnieżane (twierdzą, że za ich utrzymanie odpowiada Gmina), to po przejeździe ich pługopiaskarek zwały śniegu z drogi trafiają wprost na chodniki. Ręce dosłownie opadają. I nikt w tych pracach nas nie wyręczy. Ktoś zasugerował, że W jakim standardzie ZGK będzie utrzymywał tę drogę? W drugiej połowie grudnia Gmina od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przejęła ulicę Obornicką od wiaduktu Narutowicza do Złotkowa. Wstępnie zostało ustalone, że utrzymaniem drogi w Złotkowie będziemy zajmowali się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Natomiast cały ok. 7-kilometrowy odcinek ulicy Obornickiej, zgodnie z decyzją Wójta, będzie przez nas utrzymywany w ekstra standardzie drogi krajowej. W tym sezonie zima jest łaskawa dla drogowców. Ale według długoterminowych prognoz zimy możemy się jeszcze spodziewać. W sytuacji wystąpienia opadów śniegu naszą ambicją jest, żeby na godzinę 7 rano wszystkie drogi gminne były posypane i odśnieżone. W związku z tym nasze pługi i piaskarki będą pracować w godzinach rannych. Mam gorącą prośbę do mieszkańców o nie zastawianie samochodami wąskich uliczek. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że występuje problem z miejscami postojowymi. Ale 2,5-metrowej szerokości pług musi mieć miejsce na przejazd. Poza tym śnieg ten musi odgarnąć w prawą albo lewą stronę, a zdarza się i to często, że auta zaparkowane są z obu stron wąskiej ulicy. Trzeba też pamiętać, że piasek lub piasek ze solą, który wyrzucany jest przez pojazd ma też swoją prędkość obrotową. Prośbę mam również do mieszkańców, jeżeli chodzi o odśnieżanie chodników, przy których mają zlokalizowaną posesję. Każdy, kto czuje spójność z gminą, to na tych kilku czy kilkudziesięciu metrach chodnik powinien odśnieżyć. Tu chodzi o nasze wspólne dobro mieszkańców! Forum Czytelników może bezrobotni? Realizacja programu w ramach aktywizacji osób bezrobotnych jest formalnie dość skomplikowana. Gdyby to zrobić, Gmina musiałaby zorganizować roboty publiczne. Problem w tym, że takie prace organizuje się na okres co najmniej miesiąca. Tyle musi trwać umowa o pracę, a tylko taka forma zatrudnienia może być dofinansowana ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Praca przez cały miesiąc, przy odśnieżaniu, u nas gdzie śniegu jak na lekarstwo Taki projekt nie miałby finansowego uzasadnienia. Tak jak i wałkowanie kolejną zimę spraw oczywistych, które powinny obchodzić tyle, co przysłowiowy, zeszłoroczny śnieg. Sławomir Machaj 7

8 Temat komisji stałych zdominował grudniowe obrady Druga sesja Rady Gminy Suchy Las nowej kadencji odbyła się 18 grudnia. Uczestniczyło w niej 14 z 15 radnych, którzy podjęli 16 uchwał. Pierwszych 11 uchwał dotyczyło komisji stałych Rady Gminy. W drodze podjętych uchwał określono ich ilość, liczebność, a także skład. W Radzie Gminy VII kadencji, tak jak w poprzedniej, będzie funkcjonowało 5 komisji stałych, ale pod nowym nazewnictwem. Radni głosowali także w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Dokonane w niej zmiany są wynikiem zwiększenia przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej dla Gminy Suchy Las, w związku z większą ilością dzieci uczących się w gminnych placówkach oświatowych, a także otwarciem filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. Kwota subwencji w wysokości zł została przekazana na realizację inwestycji oświatowych: zakup brakującego wyposażenia do filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie ( zł), remont klasy dla sześciolatków w szkole w Golęczewie ( zł), montaż monitoringu w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Biedrusku ( zł), oraz na zakup tablicy multimedialnej dla Gimnazjum w Suchym Lesie ( zł). Pozostałą kwotę zł przeznaczono na obniżenie deficytu budżetu w roku W związku z nową lokalizacją dwóch przystanków autobusowych w Suchym Lesie konieczne było uwzględnienie powstałych zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych. Przystanki, o których mowa zostały przeniesione z ulicy Obornickiej/Fortecznej w rejon ulicy Konwaliowej. Zmiany wprowadzono także w kolejnej podjętej uchwale. W Regulaminie Rady Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik do Statutu Gminy Suchy Las, zmieniono zapis określający ilość radnych niezbędnych do utworzenia klubu radnych. Do tej pory klub radnych mogły utworzyć co najmniej trzy osoby, obecnie co najmniej dwie. Uchwała w tej sprawie została przygotowana na wniosek radnego Włodzimierza Majewskiego. Podczas sesji ustanowiono także przedstawiciela gminy Suchy Las do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Został nim radny Zbigniew Hącia, a na jego zastępcę powołano radnego Grzegorza Łukszo. Podejmując ostatnią uchwałę grudniowej sesji ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, łącznie z ich planem finansowym. Wydatki te dotyczą inwestycji i zadań, na które zostały podpisane umowy w 2014 roku, a nie zostały one zrealizowane z końcem roku. Barbara Stachowiak Dyżury Rady Gminy Suchy Las Przewodnicząca Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy pełnią dyżur w każdy poniedziałek, w godzinach , pokój nr 13 w Urzędzie Gminy. Komisje Rady Gminy Suchy Las kadencji Komisja Rewizyjna Skład osobowy: Grzegorz Łukszo Przewodniczący Komisji Michał Przybylski Jarosław Ankiewicz Maciej Jankowiak Włodzimierz Majewski Przedmiot działania komisji określony jest w załączniku nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las. 2. Komisja Społeczna Skład osobowy: Krzysztof Pilas Przewodniczący Komisji Zbigniew Hącia Ryszard Tasarz Urszula Ćwiertnia Grzegorz Rewers Maciej Jankowiak Przedmiotem działania komisji są sprawy Gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej i zdrowotnej, współpracy ze stowarzyszeniami oraz gminami partnerskimi. 3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Skład osobowy: Włodzimierz Majewski Przewodniczący Komisji Urszula Ćwiertnia Zbigniew Hącia Ryszard Tasarz Dariusz Matysiak Przedmiotem działania komisji są sprawy Gminy w zakresie bezpieczeństwa obywateli, ruchu drogowego oraz likwidacji zagrożeń środowiskowych styczeń 2015

9 JEDNOSTKI POMOCNICZE ZŁOTNIKI OSIEDLE W budżecie na 2015 r. planuje się następujące inwestycje na terenie naszego Osiedla: Przebudowa skrzyżowań Obornicka/Pawłowicka oraz Obornicka/Radosna ( zł; lewoskręty, wysepki, oznakowanie). Modernizacja ulic: Zielona, Wrzosowa - Bluszczowa, Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana (koszt zł; prace budowlane rozpoczną się w II połowie roku). Rozpoczęcie modernizacji rejonu ulic: Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha. W 2015 r. planuje się wykonać projekt oraz zbudować ulicę Cichą ( zł). Opracowanie projektu dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa ( zł). Uzupełnienie siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej o 3 elementy: surfer i twister, Tai Chi, prasa nożna i wioślarz. Wszystkie przyrządy będą zakupione w firmie, od której zakupiono elementy siłowni już funkcjonujące. Planuje się również wyrównać podłoże i wykonać trawnik na terenie siłowni ( zł). Nasadzenie 50 tui o wysokości ok. 130 cm wokół placu zabaw przy ul. Obornickiej/Radosnej - naturalny żywopłot oddzielający plac zabaw od ulicy Obornickiej. Szacunkowy koszt zł. Remont świetlicy osiedlowej (zakup pochłaniacza do kuchni, malowanie korytarza, wymiana drzwi wejściowych na 1 piętrze oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej). Szacunkowy koszt zł. Ponadto Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Gminy zaakceptowała zgłoszone przeze mnie dodatkowe wnioski do budżetu: Wiata/scena w ogrodzie przy ul. Żukowej zł. Oświetlenie ul. Jelonkowej od Prostej do Azaliowej - 4 lampy zł. Oświetlenie ul. Ognikowej - 3 lampy zł. Dofinansowanie działalności koła łowieckiego SOKÓŁ w celu powstrzymania penetracji dzików na terenie Osiedla zł. Budowa chodnika z kostki brukowej na odcinku od przystanku do przejścia dla pieszych (ok. 50 m), po wschodniej stronie ul. Obornickiej. Dojścia do przejść dla pieszych przy okazji przebudowy skrzyżowań ul. Obornickiej z ul. Pawłowicką i ul. Radosną w Złotnikach zł. Wnioski te zostały przyjęte przez Zebranie Mieszkańców we wrześniu 2014 r. O ostatecznym kształcie budżetu na 2015 r. poinformuję Państwa w lutym, ponieważ sesja budżetowa została zaplanowana na koniec stycznia br. W 2015 roku planuje się też kilka imprez o charakterze integracyjno edukacyjnym: akcję Sprzątanie Osiedla, Dzień Dziecka, wycieczkę dla dorosłych, wycieczkę na grzybobranie, wigilię osiedlową. Przypominam o możliwości zapisywania się do naszego osiedlowego newslettera. Każdy zapisany użytkownik będzie na bieżąco otrzymywał wszystkie informacje osiedlowe automatycznie. Michał Przybylski Przewodniczący Zarządu Osiedla ZŁOTNIKI OSIEDLE Protest oddalony Maciej Jankowiak pozostaje z mandatem radnego. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił protest Komitetu Wyborczego Wyborców Gmina Razem i orzekł o ważności wyboru radnego Macieja Jankowiaka w wyborach do Rady Gminy Suchy Las, które odbyły się 16 listopada 2014 r. Lechosław Napierała, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Gmina Razem we wniosku złożonym do Sądu Okręgowego wniósł protest przeciwko ważności wyboru radnego Macieja Jankowiaka w okręgu nr 9 oraz o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego. Pełnomocnik Komitetu w uzasadnieniu wniosku wskazał, że w okręgu wyborczym nr 9 wśród członków komisji pojawiły się wątpliwości, co do oceny ważności głosów. Wnioskodawca zauważył także, że w okręgu tym odnotowano dużą liczbę głosów nieważnych, które jego zdaniem były m.in. wynikiem tego, że wyborcom zostały wydane karty do głosowania z innego okręgu. W toczącym się postępowaniu Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Lesie oraz Komisarz Wyborczy w Poznaniu wskazali, że protest ten jest bezpodstawny: liczba kart wyjętych z urny w okręgu 9 oraz 10 była równa ilości kart wydanych, po wyjęciu kart z urny nie było żadnej karty nieważnej, czyli z innego okręgu, w pracy komisji wyborczej uczestniczył mąż zaufania, który nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, ilość głosów nieważnych w okręgu 9 wyniosła 28 na 486 ogólnie oddanych głosów, co stanowi 5,8% i nie odbiegła od ilości głosów nieważnych oddanych w innych okręgach. Na podstawie wyjaśnień i dostarczonych materiałów przez Gminną Komisję Wyborczą: kopii protokołów głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w okręgach 9 i 10, protokołu wyboru do Rady Gminy Suchy Las, a także zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 9, dostarczonych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Poznaniu, Sąd uznał, że protest nie zasługuje na uwzględnienie. BS 4. komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Skład osobowy: Dariusz Matysiak Przewodniczący Komisji Małgorzata Salwa-Haibach Paweł Tyrka Jarosław Ankiewicz Michał Przybylski Agnieszka Targońska Wojciech Korytowski Przedmiotem działania komisji są sprawy dotyczące finansów i budżetu Gminy, sprawy z zakresu planowania przestrzennego, gospodarowania gruntami i rozwoju gospodarczego. 5. Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska Skład osobowy: Agnieszka Targońska Przewodnicząca Komisji Małgorzata Salwa-Haibach Krzysztof Pilas Grzegorz Łukszo Wojciech Korytowski Grzegorz Rewers Paweł Tyrka Przedmiotem działania komisji są sprawy komunalne, gospodarka ściekowa i ochrona środowiska naturalnego, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, rolnictwo i melioracja. 9

10 OSP Suchy Las w akcji Ostatni miesiąc ubiegłego roku rozpoczęliśmy od wyjazdu do pożaru. W Suchym Lesie na ul. Borówkowej doszło do zapalenia się sadz w kominie. Kolejne zdarzenie, do którego zostaliśmy zadysponowani 5 grudnia, dotyczyło załączenia się monitoringu pożarowego w obiekcie handlowym w Złotnikach. Na miejsce udała się nasza jednostka oraz jednostka z Piątkowa. Strażacy po sprawdzeniu całego obiektu stwierdzili brak zagrożenia pożarowego. Zlokalizowali także czujkę, która załączyła alarm monitoringu. Dwa dni później znów zawyła syrena na dachu naszej remizy. Tym razem wraz z jednostką z Piątkowa i OSP Golęczewo przyszło nam gasić pożar zabudowań gospodarczych w Morasku na ul. Deszczowej. Strażacy oprócz działań gaśniczych odłączyli zasilanie do palących się budynków, wykonali prace rozbiórkowe spalonych obiektów, a także przerzucili pogorzelisko jednocześnie je dogaszając. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji kury, które były w obiektach gospodarczych zostały uratowane a straty powstałe w wyniku pożaru zmniejszone do minimum. Przekaż Po tygodniowej przerwie otrzymaliśmy wezwanie do Poznania na ul. Obornicką, gdzie doszło do pożaru samochodu osobowego. Już w trakcie dojazdu do zdarzenia z wiaduktu Narutowicza było widać kłęby dymu unoszące się nad palącym się pojazdem. Akcję gaśniczą prowadziliśmy wraz z jednostką z Piątkowa. Oprócz tego zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, a także odłączyliśmy instalację LPG w bagażniku auta. Na szczęście oprócz częściowo spalonego samochodu nic nikomu się nie stało. W czasie prowadzonej akcji ruch na ul. Obornickiej odbywał się wahadłowo. Tuż przed świętami 22 grudnia dwukrotnie wyjeżdżaliśmy do interwencji. Pierwsza z nich miała miejsce w Suchym Lesie na ul. Obornickiej, gdzie w wyniku silnego wiatru doszło do odłamania części konaru z drzewa, który spadł na ulicę. Ruch drogowy na czas usuwania połamanych gałęzi został wstrzymany. Po trzech godzinach przerwy po raz drugi zawyła syrena w naszej remizie. Nasi strażacy oraz z piątkowskiej jednostki zostali wezwani do Suchego Lasu na ul. Bogusławskiego. Tym razem w wyniku silnego wiatru doszło do przetarcia się izolacji na linii energetycznej, co przyczyniło się do pożaru pobliskiego drzewa. Strażacy na czas usuwania zagrożenia zamknęli odcinek drogi oraz wyznaczyli objazd dla pojazdów. Na miejsce przybyło Pogotowie Energetyczne. Ostatni wyjazd ubiegłego roku miał miejsce 27 grudnia. W godzinach wieczornych nasi strażacy zostali zadysponowani do Złotkowa. Na ulicach Złotej i Platynowej usuwali plamę olejową, powstałą w wyniku awarii samochodu, który wcześniej wjechał w płot posesji a następnie uciekł. Strażacy oświetlali także miejsce zdarzenia w trakcie wykonywania czynności operacyjnych przez policjantów, a na koniec uprzątnęli elementy karoseryjne oraz z rozbitego płotu na pobocze drogi. Naczelnik OSP Suchy Las dh Patryk Tasarz Fot. OSP SUCHY LAS APEL NIE dla czadu!!! W związku z trwającym okresem grzewczym oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla, przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, głównie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego, zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych i urządzeń grzewczych. W Nowym 2015 Roku życzymy Państwu dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia. Strażacy OSP Golęczewo styczeń 2015

11 Z NOTATNIKA STRAŻNIKA Ciepła zima w styczniu tego roku spowodowała wzmożoną aktywność zwierzyny leśnej. Straż Gminna wzywana była przede wszystkim do zdarzeń drogowych związanych z potrąceniem dzików i zwierzyny płowej. Trzy interwencje dotyczyły też odłowienia lisów szukających pożywienia na posesjach prywatnych, na Osiedlu Grzybowym w Złotnikach, Osiedlu Platanowym w Suchym Lesie i w Chludowie. Prowadząc samochody, zwłaszcza po zmroku pamiętajmy, że w każdym miejscu może na drodze pojawić się zwierzę. Wobec tego musimy być przygotowani do natychmiastowej reakcji. Jedynym sposobem na zniwelowanie strat w takich przypadkach to zmniejszenie prędkości pojazdu, tak abyśmy mogli prawie natychmiast zatrzymać pojazd w razie wtargnięcia zwierzyny na drogę. W tym miesiącu ponownie musieliśmy zająć się likwidacją nielegalnych wysypisk śmieci. Wzmożone patrole terenów leśnych zaowocowały likwidacją 3 dużych wysypisk. Przy tej okazji 2 mieszkańców zostało ukaranych mandatem karnym, a co do jednego sprawa została skierowana do sądu. Niestety, jak co miesiąc realizując zadania stałe zmuszeni byliśmy do podjęcia działań w 97 interwencjach i zastosowania 137 środków prawnych w postaci grzywien mandatowych, pouczeń oraz Bezpieczne ferie O czym należy pamiętać: jazda na łyżwach dozwolona jest tylko w wyznaczonych miejscach; ślizganie się na zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach może doprowadzić do tragedii, na sankach należy zjeżdżać z daleka od ulic czy zbiorników wodnych, kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych, a doczepianie sanek do pojazdów jest niebezpieczne, zabawy ze śniegiem powinny być rozsądne; nie lepimy śniegu z kawałkami lodu, kamykami i ziemią; rzucając śnieżkami nie należy celować w głowę, a także w przypadkowe osoby czy pojazdy, ponieważ może się to skończyć groźnym wypadkiem. skierowania 2 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Poznaniu głównie za zanieczyszczanie, zaśmiecanie terenu i Z kronik sucholeskiej Policji W nocy z 8 na 9 oraz z 25 na 26 stycznia na terenie Suchego Lasu doszło do kradzieży dwóch aut. Z parkingu na Osiedlu Poziomkowym zniknął samochód Renault Clio, natomiast z Osiedla Platanowego Citroen C3. Policja prowadzi dochodzenie w obu przypadkach. 20 i 22 stycznia policjanci otrzymali zgłoszenia o kradzieży układów wydechowych z samochodów zaparkowanych przed posesjami. Złodzieje działali w Suchym Lesie. Policji udało się odzyskać skradzione części z dwóch aut, które leżały przygotowane do zabrania w pobliżu miejsca kradzieży. Sprawa jest w toku. W Biedrusku 24 stycznia przechodzień zauważył pływające w Warcie zwłoki mężczyzny. Na miejsce makabrycznego odkrycia przybył prokurator, policja oraz straż pożarna. Obecnie trwa ustalanie tożsamości znalezionego w rzece mężczyzny. W nocy z 25 na 26 stycznia doszło do włamania na działkach rekreacyjnych w Suchym Lesie. O zdarzeniu policja została powiadomiona przez działkowca, który zobaczył rozbite okno w domku letniskowym. Poszukiwania włamywacza nie trwały długo, funkcjonariusze znaleźli go na miejscu popełnienia przestępstwa. Mężczyzna smacznie spał upojony alkoholem, który znalazł w altanie. Jak się okazało opróżnił nie tylko barek, ale także lodówkę. W ostatnim czasie policjanci przyjęli dwa zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie. Interweniowali w Suchym Lesie i Chludowie, gdzie bezpośrednią przyczyną zajść był alkohol. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzi sucholeska policja pod nadzorem prokuratury rejonowej Stare Miasto w Poznaniu. Barbara Stachowiak Czeka na właściciela W drugiej połowie grudnia w Suchym Lesie na ul. Rzemieślniczej został znaleziony rower górski. Właściciel proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Suchym Lesie, ul. Poziomkowa 5, tel niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów. Ponadto za pośrednictwem Gazety Sucholeskiej informujemy, że w miesiącu marcu strażnicy Straży Gminnej będą sukcesywnie przeprowadzać kontrole posesji w każdej miejscowości naszej gminy pod kątem prawidłowej numeracji posesji oraz spełniania obowiązków związanych z posiadaniem psów, tzn. szczepień zwierząt, rejestracją w bazie danych i opłacaniem opłaty za posiadanie psa. Pamiętajmy też o obowiązku dbania, zwłaszcza podczas zimy, o czystość chodników przylegających do naszych posesji dla wspólnej wygody i bezpieczeństwa. Zimą szczególnej troski wymagają również nasze zwierzęta, które nie powinny cierpieć przez nasze zaniedbania. Numery telefonów do Straży Gminnej: , W sprawach związanych z kontrolą prędkości i reagowaniem kryzysowym kontakt pod nr tel Dyżurujemy w godz.: od poniedziałku do piątku oraz w godz w soboty. Straż Gminna mieści się przy ul. Poziomkowej 39 w Suchym Lesie. Zastępca Komendanta Straży Gminnej w Suchym Lesie Marek Łupiński Komisariat Policji w Suchym Lesie oraz Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter w Suchym Lesie ZAPRASZAJĄ MIESZKANKI GMINY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY. Zajęcia będą składać się z części teoretycznej oraz praktycznej i zostaną poprowadzone przez policjantów oraz trenerów sztuk walki. Zainteresowane Panie w każdym wieku proszone są o zgłaszanie swojego uczestnictwa do Komisariatu Policji w Suchym Lesie, od pon. do pt. w godz pod nr tel Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. O terminie i miejscu zajęć z samoobrony Panie zostaną powiadomione telefonicznie. Zajęcia z samoobrony odbędą się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Grzegorza Wojtery. 11

12 Dlaczego warto kupić Stary Bar w Chludowie? Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las Zbigniew Hącia Podczas ostatnich wyborów samorządowych, ubiegając się o mandat radnego w Chludowie, ogłosiłem kilka priorytetów, spośród których zakup Starego Baru należał do najważniejszych. W trakcie licznych rozmów z wyborcami deklarowałem z całą stanowczością, że o naszym zapomnianym zabytku przypomnę innym radnym. Cieszy mnie zatem fakt, że podczas posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Gminy Suchy Las został zgłoszony wniosek o wykup tej, jakże ważnej dla wszystkich Chludowian, nieruchomości. Dlaczego, moim zdaniem, ten wniosek jest słuszny: 1. Okazyjna cena: tys. zł za działkę w centrum wsi o powierzchni m² wraz z budynkiem nadającym się na wszelką działalność gospodarczą. Powierzchnia pomieszczeń użytkowych to 330 m², w tym 200 m² sala bankietowa, pomieszczenia mieszkalne 110 m² i dodatkowo 100 m² do adaptacji. Jeszcze kilka lat temu ta nieruchomość była wystawiana na sprzedaż za cenę kilkukrotnie wyższą. Dziś realia są takie, że całą nieruchomość można kupić w zasadzie za wartość gruntu. Trudno jednak oczekiwać, że cena będzie spadała ciągle. Nie wolno nam zatem przegapić takiej okazji, pisząc kolokwialnie, na tym interesie nie sposób stracić. 2. To ostatnia szansa na pozyskanie środków unijnych na rewitalizację tego wspaniałego zabytku. Wkrótce staniemy się beneficjentami ogromnych pieniędzy w ramach perspektywy finansowej Trzeba jednak pamiętać, że złote lata się skończą i to będzie ostatnia taka szansa, bowiem więcej pieniędzy z Unii Europejskiej nie będzie. Tak więc, jest bardzo realna szansa, że remont zostanie zrealizowany ze środków pozabudżetowych - to absolutny priorytet. Nie powinniśmy kosztami remontu obciążać budżetu Gminy. Niezależnie od powyższego, remont może być też prowadzony przez nowego dzierżawcę. 3. W 2010 roku w Chludowie odbyły się usankcjonowane w naszej Gminie prawem konsultacje społeczne w kwestii zakupu Starego Baru. Na 61 zapytanych osób tylko jedna wstrzymała się od głosu. Wszyscy pozostali jednoznacznie wypowiedzieli się za zakupem tej nieruchomości. Trudno o większą determinację i jednomyślność wśród mieszkańców! 4. W wyborach do Rady Gminy uzyskałem drugi wynik w Gminie. To dla mnie ogromny zaszczyt, ale i zobowiązanie do realizacji mojego programu wyborczego, O komentarz w sprawie zakupu budynku Starego Baru w Chludowie poprosiliśmy Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojterę. Budynek ten bezsprzecznie ma sporo walorów architektonicznych, które podkreślają walory historyczne wsi Chludowo. Aktualna oferta wydaje się być atrakcyjna przede wszystkim cenowo. Jest zdecydowanie niższa niż kilka lat temu. Najważniejszą sprawą będzie określenie docelowego przeznaczenia tego budynku. Dopiero wtedy, kiedy będziemy wiedzieli co tam ma być i kto będzie gospodarzem można zaplanować środki na remont i dalsze funkcjonowanie. którego jednym z najważniejszych punktów był zakup Starego Baru. Wyborców należy traktować poważnie. 5. Niestety na terenie gminy nie mamy zbyt wiele zabytków. Stary Bar mógłby być prawdziwą perełką, a Chludowo, które na kulturalnej mapie naszej gminy, powiatu czy regionu zajmuje miejsce szczególne, na taką perełkę zasługuje. Pomysłów na wykorzystanie tej nieruchomości jest sporo. Priorytetem będą jednak projekty angażujące środki europejskie, zwłaszcza w zakresie rewitalizacji zabytku. Nie dziwi zatem fakt, że moja inicjatywa podczas głosowania uzyskała poparcie radnych. Chęć zakupu tej nieruchomości wykracza zatem ponad podziały polityczne. Parking Biedrusko Informujemy, iż od stycznia 2015 r. parking w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia/ Rubinowa staje się parkingiem bezpłatnym niestrzeżonym. GMINA SUCHY LAS MA NOWEGO ZASTĘPCĘ WÓJTA Od stycznia funkcję tę pełni mgr Marcin Buliński. W kolejnym, lutowym wydaniu Gazety Sucholeskiej zamieścimy wywiad z nowym Zastępcą Wójta, a także przedstawimy zakres obowiązków, które będzie pełnił na swoim stanowisku styczeń 2015

13 Świetlice wiejskie i Dom Osiedlowy kuszą klientów Niskie ceny wynajmu, pełne wyposażenie, zaplecze socjalne to zalety sal w gminnych świetlicach i Domu Osiedlowym. Sale te można wynająć m.in. na organizację imprez okolicznościowych, wesela, pokazy czy promocje. Ponadto osoby korzystające z programu Karta Dużej Rodziny Gminy Suchy Las mogą skorzystać z sal świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego z 40-procentową zniżką. Na terenie gminy sale można wynająć w następujących obiektach użyteczności publicznej: dom Osiedlowy w Biedrusku, ul. Zjednoczenia 4, Biedrusko Opiekun: Mirosław Stencel tel Sala: 114 m 2, impreza okolicznościowa do 80 osób Świetlica wiejska w Chludowie, ul. Tysiąclecia 6, Chludowo Opiekun: Jarosław Sznajder tel Sala: 133 m 2, impreza okolicznościowa do 80 osób Świetlica wiejska w Zielątkowie, ul. Kręta 1, Zielątkowo Opiekun: Czesław Matelski tel , Sala: 80 m 2, impreza okolicznościowa do 50 osób Świetlica wiejska w Złotkowie, ul. Złota 15 A, Złotkowo Opiekun: Michał Brdęk tel Sala: 60 m 2, impreza okolicznościowa do 40 osób Świetlica wiejska w Złotnikach Wsi, ul. Słoneczna 28, Złotniki Wieś Opiekun: Ryszard Janasik tel Sala: 40 m 2, impreza okolicznościowa do 30 osób. Świetlica wiejska w Golęczewie, ul. Dworcowa 61 A, Golęczewo Opiekun: Magdalena Zaworska tel Sala: 140 m 2, impreza okolicznościowa do 80 osób. Świetlica wiejska w Złotnikach Osiedlu, ul. Żukowa 14, Złotniki Opiekun: Grzegorz Słowiński tel Sala: 71 m 2, impreza okolicznościowa do 60 osób. Regulamin korzystania z pomieszczeń świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego znajduje się na stronie internetowej w zakładce ŚWIETLI- CE. Dla mieszkańców Gminy Suchy Las Dla pozostałych osób WESELE impreza okolicznościowa Tabela opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego Cel korzystania z pomieszczeń Dom Osiedlowy Biedrusko Czas najmu Wysokość opłaty (zł brutto) 350 Świetlica Chludowo 350 Świetlica Golęczewo 350 Świetlica Złotkowo 320 Świetlica Zielątkowo 320 Świetlica Złotniki Osiedle jednorazowo 320 Dom Osiedlowy Biedrusko maksymalnie 190 do Świetlica Chludowo 24 godzin 190 Świetlica Golęczewo 190 Świetlica Złotkowo 170 Świetlica Zielątkowo 170 Świetlica Złotniki Wieś 170 Świetlica Złotniki Osiedle 170 Sylwester spotkania komercyjne (pokazy, promocje) na potrzeby organizacji wesela na potrzeby organizacji imprezy okolicznościowej 1 godzina 40 jednorazowo maksymalnie do 24 godzin Sylwester spotkania komercyjne (pokazy, promocje) Zadatek z tytułu rezerwacji sali Kaucja 1 godzina 40 w dniu dokonania rezerwacji w dniu przekazania pomieszczeń najemcy

14 Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT W terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Natomiast od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć wniosek za zakupy w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosi: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 1 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku. 1) Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 2) Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Posiadasz lub usunąłeś azbest? Zgłoś Wójtowi Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las przypomina, że osoby fizyczne będące właścicielami, zarządcami bądź użytkownikami nieruchomości, na terenie których znajdują się wyroby zawierające azbest, mają obowiązek przedłożenia Wójtowi Gminy Suchy Las informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz informacji o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest. 14 3) W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 4) W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku podaje numer z tego rejestru. 5) Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. z 2013 r., poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w urzędach gmin do kopiowania. 6) Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. 01 styczeń 2015 Nr 177, poz z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1669). Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 7) Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej prowadzi podinspektor Kazimierz Żmijewski w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, pok Kazimierz Żmijewski Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Leśnictwa Uaktualnioną informację należy przedkładać corocznie w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W związku z powyższym prosimy o przesłanie lub dostarczenie informacji o ilości posiadanych lub/i usuniętych wyrobów zawierających azbest w terminie do 31 stycznia 2015 r. Wzór formularza inwentaryzacyjnego dostępny jest na stronie internetowej: (w zakładce Ochrona Środowiska - Formularze - Azbest) oraz w Urzędzie. Nieprzekazanie powyższych informacji podlega karze grzywny. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. 2. Art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

15 ZBIÓRKA ( ŚWIĄTECZNYCH ) CHOINEK DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. uprzejmie informuje o możliwości odbioru ( świątecznych ) choinek od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na podstawie złożonego zlecenia (pisemnie w kasie ZGK przy ul. Młodzieżowej 1 w Suchym Lesie lub na adres mailowy: oraz po wniesieniu opłaty (nr konta bankowego: ). Koszt jednorazowego odbioru to 20,00 zł/brutto. Ostatni termin zbiórki to 31 stycznia 2015 r. Uwaga! W dniu zbiórki, choinki muszą ZADBAJ O ŚRODOWISKO I SWOJĄ KIESZEŃ Szanowni Mieszkańcy, W wyniku przeprowadzonej akcji składania przez Mieszkańców Gminy ankiet dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (dalej OZE), informujemy, że do Urzędu Gminy wpłynęło ok. 140 zgłoszeń. Duże zainteresowanie mieszkańców Gminy w przedmiotowym zakresie jest dla nas powodem do radości, wskazuje na funkcjonowanie w społecznej świadomości troski o najbliższe otoczenie (środowisko). być wystawione przed posesją do godz (choinki bez doniczek, ozdób, lampek itp.). * Warunkiem zrealizowania zlecenia jest wniesienie odpowiedniej opłaty na rachunek ZGK. dla ZABUDOWY WIELORODZINNEJ (OSIEDLA) Zarządcy (administratorzy) osiedli mieszkaniowych mogą na podstawie złożonego zlecenia (pisemnie w kasie ZGK przy ul. Młodzieżowej 1 w Suchym Lesie lub mailowo: zlecić usługę podstawienia kontenera na terenie osiedli w kwocie 150,00 zł/brutto za kontener 3m 3 lub 4m 3 lub 7m 3 (jest to całkowity koszt odbioru). Zlecenia na podstawienie kontenera w ramach Zbiórki choinek świątecznych można składać do r. * Warunkiem zrealizowania zlecenia jest wniesienie odpowiedniej opłaty na rachunek ZGK. zbiórka CHOINEK W PSZOK CHLUDOWO Odbiór choinek w PSZOK Chludowo (ul. Golęczewska) odbywa się zgodnie z godzinami funkcjonowania, a koszt to 2,00 zł/ brutto za sztukę (płatne na miejscu). W PSZOK Zbiórka choinek świątecznych potrwa do r. Kolejnym krokiem w drodze o środki zewnętrzne na sfinansowanie inwestycji będzie analiza złożonych ankiet, pod kątem proponowanych rozwiązań technicznych (kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła). Działanie to pozwoli nam szczegółowo ocenić zakres przedsięwzięcia, m.in. pod kątem finansowym, oraz w konsekwencji umożliwi przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją projektowo-techniczną. Wszystkich jeszcze niezdecydowanych, którzy rozważają możliwość zastosowania OZE, zachęcamy do złożenia ankiety w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Suchym Lesie jest jeszcze czas DO KOŃCA LUTEGO 2015 ROKU. Z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, ankiety złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O dalszych podejmowanych działaniach, będą Państwo informowani na bieżąco. Rafał Urbaniak Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy w Suchym Lesie Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) Zamieszkały(-a) (adres zamieszkania) nr ewid. działki... obręb... nr tel deklaruję zamiar wzięcia udziału w planowanym projekcie polegającym na: zakupie i instalacji kolektorów słonecznych wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej ANKIETA INFORMACYJNA Dane dotyczące budynku i wielkości gospodarstwa domowego 1. Rodzaj dachu: (zakreśl właściwe) a) dach płaski b) dach spadzisty / Kąt pochylenia dachu (orientacyjnie):... o 2. Ilość osób zamieszkujących budynek na stałe Powierzchnia całkowita (w m 2 ) Powierzchnia użytkowa (w m 2 )... Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowany projekt. (miejscowość i data)... (podpis)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych na realizację w/w przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. Ankiety wypełnione przez mieszkańców gminy oraz zwrócone w terminie, pozwolą oszacować liczbę osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem oraz wysokość kosztów projektu. W zależności od wyników ankiety i stopnia zainteresowania projektem, będzie on mógł być zgłoszony do dofinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. 15

16 Światłowód w gminie Suchy Las Spółka GCI od 2010 roku systematycznie realizuje plan budowy kanalizacji teletechnicznej na terenie całej gminy. W tym czasie powstało około 40 km sieci, na której możliwe jest świadczenie usług, oraz kilka kilometrów kanalizacji teletechnicznej, która czeka na włączenie do systemu. Szkielet sieci obejmuje teren całej gminy, za wyjątkiem miejscowości Biedrusko, ze względu na duże koszty budowy (ok. 1 mln zł) rurociągu kablowego na terenie poligonu. Część inwestycji realizuje spółka, część Gmina przy okazji inwestycji infrastrukturalnych. Konieczność budowy takiego kanału technologicznego wynika z art. 39 ust.6 ustawy o drogach publicznych (Dz.U Nr 14, poz. 60). Światłowód to medium transmisyjne, które nie daje nam ograniczeń. Dzisiaj naszym klientom możemy zaoferować pakiet 3 usług: Internet na poziomie 100 Mb/s, Chludowo Złotkowo Aktualizacja Opracowano na podstawie oraz danych własnych Map data (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA Złotniki Jelonek Golęczewo przebieg sieci światłowodowej Suchy Las telewizję z bogatą ofertą programową, oraz telefonię, w której nasi klienci wykonują połączenia między sobą i do wszystkich jednostek gminnych bezpłatnie. Dla klientów biznesowych mamy ofertę Internetu symetrycznego z gwarantowaną przepływnością na poziomie 100/100 Mb/s. Dodatkowo świadczymy usługi transmisji danych np. pomiędzy oddziałami firmy. Do sieci może podpiąć się każdy, kogo posesja jest zlokalizowana w odległości nie większej niż 100 m od naszej sieci. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie naszej spółki, Suchy Las ul. Obornicka 117, pok. nr 4 (nad Biedronką). Można również zadzwonić na nr tel lub napisać na adres: GCI Sp. z o.o styczeń 2015

17 Są środki unijne na budowę kanalizacji sanitarnej w Biedrusku W grudniu minionego roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Suchy Las o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gmina na budowę kanalizacji sanitarnej w Biedrusku ze środków unijnych pozyskała kwotę w wysokości nieco ponad 820 tys. zł. Projekt Plany realizacji tego przedsięwzięcia sięgają już kilku lat wstecz, kiedy to Gmina podjęła pierwsze działania w przygotowaniu wstępnej koncepcji i dalej dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Jej zakres dotyczy jednego z głównych ciągów infrastrukturalnych w miejscowości Biedrusko. Mając zaplanowaną tak ważną inwestycję, Gmina podjęła starania w uzyskaniu pomocy finansowej, która w zasadniczy sposób odciąża budżet Gminy, pozwalając na realizację innych, ważnych zadań. Tym samym, uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej przy wsparciu WFOŚiGW było bardzo ważnym wydarzeniem dla Gminy. Cel projektu Głównym zamierzeniem realizacji przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w gminie Suchy Las w sposób gwarantujący spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego oraz europejskiego. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki ściekowej ma decydujący wpływ na poprawę warunków i jakości życia oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dodatkowo zapewnienie szeroko pojętej podstawowej infrastruktury technicznej, w tym także ochrony środowiska, przyczynia się do osiągnięcia długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego, zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki. Brak tej podstawowej infrastruktury technicznej hamuje rozwój inwestycji, obniża poziom warunków życia mieszkańców oraz negatywnie wpływa na stan środowiska naturalnego. WFOŚiGW w Poznaniu. Struktura finansowa przedsięwzięcia kształtuje się następująco: 1/ wartość projektu brutto: ok ,00 PLN 2/ wartość dofinansowania w ramach POIŚ: ok ,00 PLN BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH POPRAWY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W BIEDRUSKU Etap I ul. Świerczewskiego i odcinek ul. Ogrodowej pomiędzy ulicami Poznańską a Świerczewskiego w Biedrusku 1. budowa kanalizacji sanitarnej 2. odtworzenia nawierzchni Etap II odcinek ul. Ogrodowej pomiędzy ulicami Świerczewskiego a Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich i odcinek do przepompowni ścieków Wskaźnikiem produktu jest wybudowanie ok. 1,7 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, a wskaźnikiem rezultatu będzie podłączenie ok RLM-ów, czyli równoważnej liczby mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Finansowanie Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych Gminy, a także przy udziale dotacji z Funduszu Spójności w ramach POIŚ, oraz przy udziale pożyczki z 1. budowa kanalizacji sanitarnej: odcinek P1-S16 2. odtworzenia nawierzchni 3. przepompownia 4. rurociąg tłoczny Etap III ulice: Ogrodowa, Powstańców Wielkopolskich i Świerczewskiego pozostały zakres 1. budowa sieci wodociągowej 2. przebudowa wodociągu 3. budowa kanalizacji deszczowej 4. budowa linii energetycznej 3/ wartość pożyczki: ok ,00 PLN Budowa W dniu 9 kwietnia 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, tj. firmą PBI KAJA Sp. z o.o. z Poznania, która niezwłocznie przystąpiła do realizacji zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji obejmuje IV kwartał 2015 roku. Zakres prac w ramach realizacji inwestycji przedstawia tabela. O postępie robót Czytelnicy będą informowani na bieżąco. Rafał Urbaniak Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy w Suchym Lesie 17

18 Bezpieczna przystań dla Twojego dziecka Stała pomoc w nauce, gry i zabawy, przeróżne zajęcia artystyczne i edukacyjne to oferta świetlic opiekuńczo-wychowawczych, których na terenie gminy działa osiem. Stała opieka jest niezwykle potrzebna dziecku w okresie dojrzewania i tą stałą opiekę są wstanie zagwarantować wychowawczynie prowadzące zajęcia w świetlicach, które w większości zostały powołane już w 1997 r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każde takie spotkanie rozpoczyna się odrabianiem lekcji i tutaj najczęściej starsi podopieczni pomagają swoim młodszym kolegom/koleżankom, co również będzie procentowało w przyszłości. Dla starszych dzieci jest to nauka, że pomoc może być również bezinteresowna a dla tych młodszych, że z problemami nie zawsze trzeba sobie radzić samemu. Jeśli problem w nauce jest na tyle poważny, że ani starsze ani młodsze dzieci nie mogą go rozwiązać, wtedy odbywa się indywidualne odrabianie lekcji z wolontariuszami, którzy przychodzą do świetlic właśnie w tym celu aby pomagać. W każdej świetlicy przeprowadzany jest cykl spotkań z różnymi ludźmi, np. warsztaty: artystyczne z panią plastyk Anną Dudek, które od marca odbywać się będą 2 razy w miesiącu wikliniarskie z panią Mariolą Wittchen oraz gry i zabawy edukacyjne, które organizowane są raz w miesiącu. W nowym roku zajęcia zostały uatrakcyjnione jeszcze bardziej. Dzieci wyjeżdżają również na spektakle profilaktyczne do Poznania. Każda ze świetlic zaopatrzona jest w gry edukacyjne, które rozwijają różne umiejętności. Istotnym elementem w każdym spotkaniu jest rozmowa, która pokazuje jak bardzo ważna dla tych dzieciaków jest chwila zainteresowania, możliwość dyskusji oraz wypowiedzenia swoich poglądów. Taki dzień kończy się oczywiście wspólnym posiłkiem, który przygotowują dzieci z pomocą opiekunów, co również jest bardzo ważnym elementem wychowawczym. Świetlice opiekuńczo-wychowawcze mają możliwość zorganizowania przeróżnych wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów do kina, teatru, muzeum. W świetlicach jest możliwość skorzystania z sal gimnastycznych, z placu zabaw, basenu lub wyjścia do Centrum Kultury i bibliotek. Od czasu do czasu na terenie świetlic odbywają się występy artystyczne spektakle, które przygotowują opiekunowie wspólnie z dziećmi na przeróżne okazje np. Dzień Matki, Dzień Ojca, jasełka. Jest to okazja, nie tylko na pokazanie swoich umiejętności, ale również na wspólne spędzenie czasu i świętowanie wraz z rodzicami, na co zazwyczaj brakuje czasu. Każda z naszych świetlic tworzy coś na wzór Polała się krew Rok 2014 okazał się przełomowym dla Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka z Biedruska działającego przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie. Rok 2013 zakończyliśmy z wynikiem 82 litrów zebranej krwi. Dlatego też z niecierpliwością czekaliśmy na dane z Działu Marketingu RCKiK za miniony rok. rodziny. Pomagamy sobie, martwimy się o siebie, troszczymy i dążymy do tego, aby każdy z nas czuł się dobrze. Jest to miejsce, w którym dziecko jest bezpieczne, gdzie jego kreatywność jest nie tylko rozwijana Świetlice opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie gminy Biedrusko Dom Osiedlowy, ul. Zjednoczenia 4; Suchy Las CKiBP, ul. Szkolna 16; Złotniki Osiedle świetlica osiedlowa, ul. Żukowa 14; Złotniki Wieś budynek komunalny, ul. Słoneczna 28; Golęczewo świetlica wiejska, ul. Dworcowa 61A; Chludowo budynek szkoły, ul. Szkolna 3; Zielątkowo świetlica wiejska, ul. Kręta 1. Świetlice opiekuńczo-wychowacze dla dzieci i młodzieży czynne są dwa razy w tygodniu po trzy godziny dziennie. Są bezpłatne. Szczegółowe informacje pod nr tel ale również nagradzana. Umiejętności społeczne są pogłębiane a cechy takie jak samodzielność, odpowiedzialność, tolerancja oraz szacunek są odkrywane na nowo. Wychowawczyni świetlicy w Suchym Lesie Jowita Rewers Członkowie Klubu HDK oraz krwiodawcy na akcjach organizowanych przez Klub, a także na Stacji Krwiodawstwa podając numer 527 oddali łącznie ponad 160 litrów krwi oraz 15 próbek na potencjalnego dawcę szpiku kostnego. Ponadto w minionym roku członkowie naszego Klubu brali udział w zawodach, których celem jest nie tylko sportowa rywalizacja ale również integracja z innymi Klubami HDK z całej Polski. Uczestniczyliśmy m.in. w zawodach pingponga w Kawnicach, zawodach strzeleckich w Murowanej Goślinie, zawodach wędkarskich w Swarzędzu. Byliśmy także na uroczystościach jubileuszowych zaprzyjaźnionych Klubów HDK w Rogowie, Luboniu oraz Świdniku. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować osobom, dzięki którym nasze akcje honorowego krwiodawstwa spotykają się z dużym odzewem i zainteresowaniem. Tych osób jest bardzo dużo i nie będę wymieniał wszystkich. Jednak chciałbym podkreślić, że bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy od: Wójta Gminy Suchy Las, Zarządu Osiedla Biedrusko, Właścicieli Cafe Szkolna 16, CKiBP, RCKIK w Poznaniu, ZKP w Suchym Lesie. Rok 2015 to dla nas dalsze wyzwania, nowe plany, pomoc potrzebującym. Mamy nadzieję, że wiele osób dołączy do naszych działań. Dziękuję i zapraszam na akcje poboru krwi. Prezes KLUBU HDK PCK Błękitna Kropelka Paweł Kolosza styczeń 2015

19 Spełnili dziecięce marzenia W grudniu zakończyła się akcja dobroczynna, którą zorganizowało pięć sucholeskich firm: Cafe Szkolna, Eumedica, Lou Lou, Yasumi, Chiromed. Firmy te postanowiły część zysku ze sprzedaży towarów lub usług przekazać na spełnienie marzeń dzieci z rodzin, które zostały wytypowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. Akcją objęto dziewięcioro dzieci z trzech rodzin mieszkających w Suchym Lesie, Złotkowie i Golęczewie. Dzieci te w listach do Świętego Mikołaja poprosiły o prezenty, które chciałyby znaleźć pod choinką. Dzieci wymarzyły sobie m.in. papugę, wózek dla lalek, słodycze, gry, książki, bilety do kina. A marzenia ich zostały spełnione. Akcje poboru krwi w 2015 roku organizowane przez klub HDK PCK Błękitna kropelka Akcja I (Walentynkowa) akcja stacjonarna w godz. 10:00 15:00 w Biedrusku Akcja II (Dzień Kobiet) akcja autobusowa w godz. 10:00 15:00 w Suchym Lesie Akcja III (Dzień Dziecka) akcja stacjonarna w godz. 10:00 15:00 w Biedrusku Akcja IV (Dni Suchego Lasu) akcja autobusowa w godz.12:00 16:00 w Suchym Lesie Akcja V (Dni Biedruska) akcja autobusowa w godz. 10:00 15:00 w Biedrusku Akcja Vi (Jesienne Pożegnanie) akcja autobusowa w godz.10:00 16:00 w Suchym Lesie Akcja VII (Mikołajkowa) akcja stacjonarna w godz. 10:00 15:00 Dom Osiedlowy w Biedrusku My, jako Ośrodek Pomocy Społecznej dbamy przede wszystkim o podstawowe potrzeby rodzin, które otaczamy wsparciem wyjaśnia Sylwia Nowak-Kabacińska, dyrektor OPS w Suchym Lesie. A takie akcje rzeczywiście spełniają marzenia. To jest piękne i godne polecenia. Z akcji zadowoleni są także sami jej organizatorzy. Poprzez nasze dobroczynne działanie chcieliśmy sprawić, by na twarzach dzieci pojawił się uśmiech. Myślę, że cel ten został przez nas osiągnięty podkreśla Wiesława Prycińska z Cafe Szkolna. Dlatego też na tej jednej akcji nie chcemy poprzestać. Zamierzamy dalej wspierać naszych małych mieszkańców. Tak jak teraz będziemy przekazywać na ich rzecz część naszych zysków, a jaką formę przybiorą same akcje, to zależy od naszych pomysłów. Firmy, które spełniły świąteczne dziecięce marzenia zapraszają także innych przedsiębiorców z terenu gminy, którzy chcieliby poprzez swoją działalność zrobić coś dla dobra innych. Barbara Stachowiak PODZIĘKOWANIA Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie wraz z podopiecznymi Ośrodka składa serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców za okazaną dobroć, którą traktujemy jako wyraz życzliwości i chęci niesienia pomocy potrzebującym w tym szczególnym czasie, jakim są święta Bożego Narodzenia. Pragniemy serdecznie podziękować Państwu Wiesławie i Krzysztofowi Prycińskim właścicielom Cafe Szkolna 16, którzy poprzez organizację akcji charytatywnej Trzymajmy się razem dla innych spełniali marzenia naszych najmłodszych. Do tej niezwykłej inicjatywy przyłączyły się również Eumedica, butik Fashion Spot, Instytut Zdrowia i Urody Yasumi oraz Centrum Terapii Kręgosłupa i Masażu Chiromed, którym również z całego serca dziękujemy. Podziękowania składamy również Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Red Box, Klubowi Basket Junior Suchy Las, Stowarzyszeniu Biedrusko Mirosławowi Stenclowi, Stowarzyszeniu Gmina Razem, Państwu Agnieszce i Michałowi Dziedzicom, Pani Małgorzacie Salwa-Haibach, Panu Włodzimierzowi Majewskiemu, Państwu Danucie i Stanisławowi Wróblom, Pani Annie Ankiewicz oraz Zarządowi Osiedla Suchy Las - Wschód, Szkole Podstawowej w Suchym Lesie, a w szczególności dzieciom i wychowawcy klasy Pani Beacie Wrzeszcz, wolontariuszom z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, Przedszkolu Leśnych Ludków z Suchego Lasu, za ofiarowane dary, dobro i otwartość na drugiego człowieka. Wsparcie, jakie udzieliliście naszym podopiecznym ma ogromną wartość, a poświęcony im czas okazał się bezcenny. Dzięki Wam na twarzach naszych dzieci niejednokrotnie pojawił się uśmiech, który jest najlepszym odzwierciedleniem Waszej dobroci. Zaangażowanie i wiara w ludzi, którym pomagacie to wielki i drogocenny dar. Porady psychologiczne dla rodziców i młodzieży Dyżur psychologa w każdą środę miesiąca, w godz. 15:45 17:45 w siedzibie Klubu Seniora Dębowy Liść (Gimnazjum w Suchym Lesie, ul. Poziomkowa 11). 19 Fot. B. Stachowiak

20 Centrum kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy LAs Najlepsi czytelnicy 2014 roku nagrodzeni 9 stycznia odbyło się X jubileuszowe spotkanie z najlepszymi czytelnikami Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, podczas którego nagrodziliśmy najaktywniejszych czytelników i podsumowaliśmy rok Statystyki dotyczące czytelnictwa nie przyniosły bibliotekarkom zaskoczenia. Z roku na rok Bibliotekę Publiczną w Suchym Lesie i jej filie w Chludowie i Złotnikach odwiedza coraz więcej osób. W roku 2014r. biblioteka osiągnęła spektakularny wzrost 30 %. Mamy obecnie 5130, czytelników, którzy wypożyczyli ponad 78 tys. książek. Systematycznie rośnie liczba książek i audiobooków na bibliotecznych półkach w ciągu ubiegłego roku księgozbiór zwiększył się prawie o 3600 woluminów. Dodatkowo zakupiono filmy, które będzie można wypożyczać od 1 lutego 2015r. Spotkanie umilił występ zespołu "GOOD STAFF". W dosłownym znaczeniu nazwa zespołu "Dobry Skład", czyli zawodowy zespół i grupa przyjaciół. Muzyka zespołu nawiązuje do renesansowych pieśni i tańców oraz folku. Podczas koncertu wysłuchaliśmy pieśni zimowoświątecznych w aranżacjach folkowo-goodstaffowych, Lista nagrodzonych czytelników Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las: Zbigniew Szyszka, Joanna Niedziela, Celina Koch, Maria Szumlewicz, Aleksandra Chudobiecka, Daria Matuszak, Martyna Świerbel, Antoni Dudek, Jadwiga Cichoń, Wiktoria Izdebska. Filia biblioteczna w Chludowie: Halina Ancuta, Halina Gramsch, Barbara Nowacka, Katarzyna Burchardt, Natalia Sokołowska, Emilia Górka, Zuzanna Bielejewska, Milena Kaczmarek, Zuzanna Matuszewska. Filia biblioteczna w Złotnikach: Joanna Klaba-Zasada, Magdalena Boruczkowska-Siwińska, Monika Degórska, Ewa Nowak, Malwina Hałas, Małgorzata Walkowiak, Antonina Rymaszewska. Nagrodzonym czytelnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! ale również Zbigniewa Preisnera, Elżbiety Adamiak czy opracowania z kantyczek karmelitańskich. Monika Majewska-Szymkowiak Zimowa ZAWIERUCHA, czyli co się dzieje w Centrum Kultury?! Spotykamy się z Państwem na koncertach, korytarzach, w bibliotece, w biurach, w Złotnikach, w Chludowie, w szatni i w windzie. Rozmawiamy, opowiadamy, wymieniamy luźne uwagi, żartujemy i debatujemy. Ale czy wszyscy wiedzą co naprawdę dzieje się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej?! 12 lutego o godz w Sali widowiskowej chcemy zdecydowanie ukrócić te wątpliwości i pokazać co naprawdę dokonuje się w salach, na zajęciach za drzwiami. Zapraszamy na zimowy pokaz działań uczestników zajęć i warsztatów w CKiBP. Wystąpią pianiści, perkusiści, malarze, ceramicy, tancerze i aktorzy a jak to zrobimy naraz?! Proszę się przekonać i zaprosić gości! 12 lutego 2015 r., godz , Sala widowiskowa CKiBP. Wstęp wolny! Czy grasz w gry planszowe? Jeśli odpowiedziałeś tak, mamy nadzieję, że nie masz na myśli tylko klasyki jak Monopoly czy Chińczyk? Wiadomo, że te gry są fajne, jednak mają prawie 100lat. Grupa KAWROZ pod patronatem CKiBP zaprasza na popołudnie i wieczór z grami planszowymi dla młodzieży i dorosłych. Jeśli chcesz poznać świat rozrywki intelektualnej pomożemy Ci przejść przez blokujące instrukcje i zasady. Przygotujemy do grania ok. 100 gier planszowych w różnej tematyce i każdą z nich wytłumaczymy. Będzie można pograć w przeróżne zarówno kultowe, jak i nowe gry planszowe. Nie zabraknie takich tytułów jak: Wiedźmin, Splendor, Dobble, Wsiąść do pociągu, Przebiegłe Wielbłądy, Pokój 25, Koncept, Abyss, Szogun itp. Bądź z nami: Piątek w godzinach 16:00 21:00 w CKiBP w Suchym Lesie, ul. Szkolna 16. Udział: 10zł/osoba; Rezerwacja miejsc: mail lub tel Zapraszamy Cię na WIECZÓR GIER PLANSZOWYCH! Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej z Chludowa Okres zimowy nie musi być szary, wręcz powinien być kolorowy, karnawałowy! Karnawałowe zatem koncerty przed nami! Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las wraz z Orkiestrą Dęta z Chludowa zapraszają na koncert karnawałowy Przetańczyć całą noc 6 lutego o godz w wykonaniu Orkiestry Dętej z Chludowa pod batutą Krzysztofa Żeleśkiewicza. Koncert odbędzie się w Sali widowiskowej CKiBP przy ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie. Wspólnie z Orkiestrą Dętą z Chludowa również muzycznie, radośnie i hucznie zakończymy karnawał ostatkowym koncertem 17 lutego o godz w Sali widowiskowej CKiBP. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! Bezpłatne zaproszenia do odbioru w Sekretariacie CKiBP. MM Wielkie serce na Wielką Orkiestrę Tradycyjnie 2. niedziela nowego roku należała do już 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który łączy ludzi dobrej woli na całym świecie, również w Suchym Lesie. Ten nieprawdopodobnie piękny i radosny dzień, pomimo różnych przeciwności z arktycznym wiatrem na czele, czyni nas lepszymi dla siebie i dla innych. W tym roku w Sztabie zorganizowanym przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie 42. uśmiechniętych wolontariuszy zbierając łącznie zł pokazało, że cel Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów i idea wolontariatu jest ważna dla wszystkich i razem pomaga lepiej żyć. Całe wydarzenie nie mogłoby dojść do skutku, gdyby nie zaangażowaniu wielu osób: wolontariuszy, opiekunów, osób pracujących przy organizacji sztabu i wszystkich, którzy wzięli udział w 23. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękujemy za datki, uśmiech i wsparcie, które okazali Państwo tego dnia. Życzymy i Państwu i sobie tak pozytywnej energii każdego dnia! styczeń 2015

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 nr 07 (140) sierpień 2014 ISSN 1233-0574 Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 Mieszkaniec Golęczewa został szefem poznańskiej Kliniki W Złotkowie powstała pierwsza w Wielkopolsce stanica rowerowa

Bardziej szczegółowo

nr 08 (141) wrzesień 2014

nr 08 (141) wrzesień 2014 nr 08 (4) wrzesień 204 ISSN 233-0574 VADEMECUM WYBORCY cz. Suchy Las zna angielski Vademecum wyborcy W Golęczewie żegnano lato Zielątkowska Pieczona Pyra w październiku Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców

Bardziej szczegółowo

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie?

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? nr 06 (139) czerwiec/lipiec 2014 ISSN 1233-0574 Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? Opinię Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d R E K L A M A 17.04.2015 r. nr 16/1003 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Co dalej

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Święta z Paczką Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom Sochaczewa pragniemy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PRZEZ OKNO WYSKOCZYŁA Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA

PRZEZ OKNO WYSKOCZYŁA Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA 9 WYBRANO NOWEGO SZEFA RAWICKIEJ LECZNICY Prezes szpitala spod Jarocina Tomasz Paczkowski, były szef jarocińskiego szpitala, posadę w Rawiczu ma objąć 1 marca. Został wybrany spośród sześciorga kandydatów,

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego

Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego R E K L A M A Nr 12 (212) Grudzień 2013 Cena: 1,90 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego Okazale wypadł finał obchodów 80. urodzin maestro

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o.

Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o. ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 03/177/2014 31.03.2014 r. Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o. fot. J.C.

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Dachy w centrum uwagi

Dachy w centrum uwagi MIESIĘCZNIK NR 2/167 LUTY 2006 W numerze: O zagrożeniach w bezpiecznym mieście, czyli 37. sesja Rady Miasta Jak dotrzymać umowy z Delitissue Do czego obliguje Regulamin utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji 18 stycznia 2014, Nr 5 - Miesięcznik bezpłatny - nakład 12 000 sztuk Trzebińska często zakorkowana w godzinach szczytu ZKKM - powyżki cen biletów nie będzie Były już cięcia, zarówno w administracji, jak

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo