Instrukcja Systemu do Zarządzania Odpadami EcoNet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Systemu do Zarządzania Odpadami EcoNet"

Transkrypt

1 Instrukcja Systemu do Zarządzania Odpadami EcoNet Wersja Aktualizacja :21 Integrity Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, Biuro handlowe: ul. Krasińskiego 41a, Warszawa tel. +48 (22) faks +48 (22)

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI GŁÓWNA WITRYNA ARCHITEKTURA SYSTEMU ECONET LOGOWANIE DO SYSTEMU UWIERZYTELNIANIE SYSTEMU WINDOWS UWIERZYTELNIANIE FORMULARZY MODUŁ URZĄD ZARZĄDZANIE BAZĄ FIRM ODBIERAJĄCYCH ODPADY ZARZĄDZANIE BAZĄ NIERUCHOMOŚCI ECONET ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH MIESZKAŃCÓW PODGLĄD HARMONOGRAMU DEKLARACJE DEKLARACJE DODATKOWE DECYZJE MODUŁ PISMA PODGLĄD REKLAMACJI PODGLĄD UWAG PODGLĄD RAPORTÓW Z ODBIORU ODPADÓW PRACA Z LISTAMI SŁOWNIKOWYMI STAWKI ZA ODPADY RODZAJE ODPADÓW LISTA STREF SŁOWNIK ULIC SŁOWNIK MIEJSCOWOŚCI MODUŁ KSIĘGOWOŚĆ NALICZANIE OPŁATY ZA ODPADY PODGLĄD TRANSAKCJI PODGLĄD KWOTY SALDA MODUŁ MIESZKANIEC PODGLĄD BAZY FIRM ECONET PODGLĄD HARMONOGRAMU SKŁADANIE REKLAMACJAMI PODGLĄD UWAG PODGLĄD KWOTY SALDA PODGLĄD KWOTY OPŁATY ZA ŚMIECI PODGLĄD DEKLARACJI PODGLĄD DECYZJI MODUŁ FIRMA ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM PODGLĄD REKLAMACJI DODAWANIE UWAGI TWORZENIE RAPORTÓW Z ODBIORU ODPADÓW WERSJONOWANIE I KOSZ GEOLOKALIZACJA MODUŁ ŚLEDZENIA ODBIORU ODPADÓW ŚLEDZENIE ODBIORU ODPADÓW...39 Strona 1 z 45

3 10.2 MONITORING WOZÓW...40 SPIS ILUSTRACJI...42 HISTORIA ZMIAN...44 AKCEPTACJA DOKUMENTU...44 Strona 2 z 45

4 1 GŁÓWNA WITRYNA Niniejsza instrukcja ma na celu przedstawienie podstawowych funkcji i czynności wykonywanych podczas pracy z aplikacją EcoNet. System oparty jest o oprogramowanie Microsoft SharePoint Foundation Wygląd systemu EcoNet może się różnić w zależności od konfiguracji. Rysunek 1 Strona główna systemu EcoNet Strona 3 z 45

5 2 ARCHITEKTURA SYSTEMU ECONET System ECONET składa się z 4 głównych modułów przeznaczonych dla poszczególnych użytkowników systemu. Moduł MIESZKANIEC Moduł URZĄD Moduł FIRMA Moduł KSIĘGOWOŚĆ. Rysunek 2 Architektura systemu EcoNet EcoNet jest zintegrowany z bazami danych Urzędu Gminy, importuje i synchronizuje dane o nieruchomościach, mieszkańcach i właścicielach nieruchomości. EcoNet jest zintegrowany z system finansowo-księgowym Urzędu Gminy, poprzez eksport naliczeń za odpady z systemu EcoNet do systemu finansowo-księgowego Urzędu Gminy oraz pobieranie informacji o przypisach (wpłaty, korekty) i aktualizację salda w EcoNet. Strona 4 z 45

6 3 LOGOWANIE DO SYSTEMU System EcoNet jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. EcoNet działa w oparciu o platformę Microsoft SharePoint, dlatego zalecana jest przeglądarka Microsoft Internet Explorer, ponieważ zapewnia 100% kompatybilności. Jeśli chodzi o inne przeglądarki, można korzystać także z Google Chrome (najnowsza oficjalna wersja), Mozilla Firefox (najnowsza oficjalna wersja) i Apple Safari (najnowsza oficjalna wersja), ale zgodnie z informacjami producenta w pełni kompatybilny i wspierany jest tylko Internet Explorer od wersji 7 wzwyż - System może nieco inaczej wyglądać w różnych przeglądarkach. Wygląd i zawartość menu może zależeć od konfiguracji EcoNetu i odbiegać od opisanego w instrukcji. W celu korzystania z systemu należy w przeglądarce, w pasku adresu, wpisać adres witryny, domyślnie jest to Jeśli taki adres nie zadziała prosimy skontaktować się w administratorem systemu lub działem IT Urzędu Gminy. W systemie EcoNet mamy zaimplementowane dwie metody uwierzytelniania użytkowników: Uwierzytelnianie systemu Windows Uwierzytelnianie formularzy Rysunek 3 Wybór sposobu logowania 3.1 UWIERZYTELNIANIE SYSTEMU WINDOWS Dedykowane dla użytkowników po stronie urzędu: Moduł Urząd, Moduł Księgowość. Ten typ uwierzytelniania wymaga zautoryzowania się w systemie za pośrednictwem indywidual nego konta użytkownika Strona 5 z 45

7 wykorzystywanego w usłudze katalogowej Active Directory. Jedynie zautoryzowani użytkownicy otrzymują dostęp do portalu. Dla Modułu Urząd i Modułu Księgowość uprawnienia występują na poziomie EkoNet AD Współtworzenie. O inne uprawnienia prosimy skontaktować się z administratorem systemu EcoNet lub działem IT urzędu gminy. Po wybraniu Uwierzytelniania systemu Windows, w zależności od konfiguracji komputera, na którym pracuje użytkownik, może nastąpić automatyczne zalogowanie do systemu, lub zostanie wyświetlony formularz logowania. Rysunek 4 Okno logowania W formularzu należy podać dane logowania zgodne z usługą katalogową Active Directory w następującej postaci: Nazwa użytkownika: DOMENA\nazwa_uzytkownika Hasło: haslo_uzytkownika 3.2 UWIERZYTELNIANIE FORMULARZY Osoby, które nie posiadają konta w usłudze katalogowej Active Directory mogą korzystać z drugiego sposobu uwierzytelniania za pomocą formularzy (FBA). Jest ono dedykowane dla użytkowników po stronie mies zkańców oraz firm zarządzających odpadami: Moduł Mieszkaniec, Moduł Firma. Hasło nadawane jest i rozprowadzane przez urząd. Po wybraniu Uwierzytelniania formularzy, wyświetli się formularz logowania: Strona 6 z 45

8 Rysunek 5 Logowanie przy użyciu formularzy (FBA) Moduł Mieszkaniec Zarządca nieruchomości, w formularzu logowania, podaje dane logowania w następującej postaci (bez polskich znaków): Nazwa użytkownika: miejscowosc.ulica.nr_budynku Hasło: haslo_uzytkownika Lub w przypadku jeśli nieruchomość jest budynkiem wielorodzinnym: Nazwa użytkownika: miejscowosc.ulica.nr_ budynkumnr_mieszkania Hasło: haslo_uzytkownika Przed numerem mieszkania występuje w loginie litera m. Przykładowe loginy (nazwy użytkowników): Warszawa.KRAKOWSKIEPRZEDMIESCIE.1 Warszawa.ZIELONA.15 Warszawa.ZIELONA.15_17m123 Warszawa.ZLOTA.19m2 Moduł Firma: Przedstawiciel firmy zarządzającej odpadami, w formularzu logowania, podaje dane logowania w następującej postaci: Nazwa użytkownika: REGON Hasło: haslo_uzytkownika Domyślnie nazwą użytkownika - firmy jest numer REGON tej firmy (pisany bez spacji lub kresek). Strona 7 z 45

9 4 MODUŁ URZĄD Główny moduł systemu przeznaczony do pracy dla Urzędników. 4.1 ZARZĄDZANIE BAZĄ FIRM ODBIERAJĄCYCH ODPADY Z lewego menu przechodzimy na pozycję Baza firm EcoNet, wyświetli nam się lista firm odprowadzających odpady w danej gminie. Możemy dodawać firmy, aktualizować informacje o firmach, usuwać firmy (według nadanych użytkownikowi uprawnień). Rysunek 6 Baza firm EcoNet Aby dodać firmę, wybieramy poleceni Dodaj nowy element, wyświetli się okno dodawania nowego elementu. Wypełniamy dane firmy, rodzaj obsługiwanych odpadów oraz strefę, którą obsługuje firma. Wybieramy polecenie Zapisz. Nowa firma pojawiła się na liście Baza firm EcoNet. Strona 8 z 45

10 Rysunek 7 Dodawanie nowej firmy 4.2 ZARZĄDZANIE BAZĄ NIERUCHOMOŚCI ECONET System EcoNet automatycznie importuje i synchronizuje dane o nieruchomościach z bazy danych urzędu gminy. Nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania, czy aktualizacji tych danych. Strona 9 z 45

11 Rysunek 8 Baza nieruchomości EcoNet 4.3 ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI System EcoNet automatycznie importuje i synchronizuje dane o właścicielach nieruchomości z bazy danych urzędu gminy. Nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania, czy aktualizacji tych danych. Rysunek 9 Baza właścicieli nieruchomości EcoNet W celu wyświetlenia danych właściciela nieruchomości, klikamy w imię i nazwisko lub nazwę (w przypadku firm, instytucji, itp.). Wyświetla nam się widok danych wybranego właściciela. Strona 10 z 45

12 Rysunek 10 Widok danych właściciela nieruchomości 4.4 ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH MIESZKAŃCÓW System EcoNet automatycznie importuje i synchronizuje dane o mieszkańcach z bazy danych urzędu gminy. Nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania, czy aktualizacji tych danych. Rysunek 11 Baza mieszkańców EcoNet Strona 11 z 45

13 4.5 PODGLĄD HARMONOGRAMU Urzędnik ma możliwość podglądu harmonogramu wywozu nieczystości. Z lewego menu wybieramy pozycję Harmonogram. Wyświetla się harmonogram w widoku kalendarza. Urzędnicy mają tylko możliwość podglądu harmonogramu, bowiem zarządzanie harmonogramem leży po stronie firmy wywozowej. Klikamy na wybrany termin harmonogramu, wyświetla nam się podgląd terminu. Rysunek 12 Podgląd harmonogramu wywozu nieczystości Rysunek 13 Harmonogram - podgląd terminu 4.6 DEKLARACJE Urząd ma możliwość składowania elektronicznych wersji deklaracji przesłanych przez mieszkańców do Urzędu, poprzez wprowadzanie zeskanowanej wersji deklaracji do systemu. Strona 12 z 45

14 W lewego menu wybieramy pozycję Deklaracje. Wyświetla nam się lista wszystkich nieruchomości. Każdy folder odpowiada konkretnej nieruchomości. Rysunek 14 Lista Deklaracji Aby wprowadzić nową deklarację do systemu z górnego menu klikamy kartę Elementy, rozwija się menu typu wstążka. Klikamy ikonkę Nowy element. Rysunek 15 Wprowadzanie nowej deklaracji Otwiera się okno dodawania nowego elementu. Wypełniamy pola Nieruchomość (pole obowiązkowe), Opis. Przy polu nieruchomość po prawej stronie wybieramy małą ikonkę Książki, wyświetla się okno wyszukiwania nieruchomości. Wyszukujemy i wybieramy nieruchomość, wpisujemy opi s i dodajemy plik, czyli zeskanowany dokument deklaracji. Klikamy przycisk Zapisz. Deklaracja pojawia się na liście. Strona 13 z 45

15 Rysunek 16 Okno dodawania nowej deklaracji System oferuje następujące opcje wyszukiwania nieruchomości: contains zawiera (wpisane znaki), system wyświetli adresy nieruchomości, które zawierają wpisane znaki; begins with zaczyna się od (np. wpisując ok, system wyszuka wszystkie adresy nieruchomości rozpoczynające się od znaków ok); equals jest równa (wpisanej wartości) np. poprzez wpisanie Okopowa 16 system wyświetli nieruchomości spod wskazanego Rysunek 17 Okno wyboru nieruchomości adresu, czyli wszystkie lokale; not equal nie równa się (wpisanym znakom) np. wpisując ulicę Okopowa, system wyświetli nam wszystkie nieruchomości poza nieruchomościami na tej ulicy. Strona 14 z 45

16 Rysunek 18 Dodawanie załącznika (zeskanowanego pliku deklaracji) Rysunek 19 Dodawanie deklaracji - przykład wypełnionego formularza 4.7 DEKLARACJE DODATKOWE Urząd ma możliwość składowania elektronicznych wersji deklaracji dodatkowych przesłanych przez mieszkańców do Urzędu, poprzez wprowadzanie zeskanowanej wersji decyzji do systemu. W lewego menu wybieramy pozycję Deklaracje dodatkowe. Wyświetla nam się lista wszystkich nieruchomoś ci. Każdy folder odpowiada konkretnej nieruchomości. Wprowadzanie deklaracji dodatkowych do systemu odbywa się tak samo jak w przypadku Deklaracji (patrz punkt 4.6 instrukcji). 4.8 DECYZJE Urząd ma możliwość składowania elektronicznych wersji decyzji wysłanych przez Urząd do mieszkańców, poprzez wprowadzanie zeskanowanej wersji decyzji do systemu. W lewego menu wybieramy pozycję Decyzje. Wyświetla nam się lista wszystkich nieruchomości. Każdy folder odpowiada konkretnej nieruchomości. Wprowadzanie decyzji do systemu odbywa się tak samo jak w przypadku Deklaracji i Deklaracji dodatkowych (patrz punkt 4.6 instrukcji). Strona 15 z 45

17 4.9 MODUŁ PISMA Moduł Pisma pozwala nam na automatyczne generowanie większej ilości dokumentów na podstawie zdefiniowanego szablonu, np. szablonu decyzji, gdzie automatycznie tworzone są dokumenty dla wybranych nieruchomości. Automatycznie wypełniane są zdefiniowane w szablonie pola, np. adres nieruchomości, ulica, nr domu, nr lokalu, liczba mieszkańców, kwota należności, itp. Z lewego menu przechodzimy na listę Baza nieruchomości EcoNet. Zaznaczamy jedną lub wiele nieruchomości. Następnie z górnego menu przechodzimy na kartę Elementy, klikamy przycisk Generator pism. Wyświetla nam się nowe okno gdzie mamy możliwość wyboru szablonu dokumentu. Wybieramy sza blon dokumentu, klikamy przycisk Generuj. Następuje automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie wybranego szablonu, o czym jesteśmy informowani komunikatem. Po zakończeniu generowania dokumentów, wyświetla się komunikat o zakończeniu generowania elementów z szablonu oraz odnośnik do biblioteki Pisma, gdzie utworzone dokumenty są przechowywane. Klikamy w odnośnik, jesteśmy przekierowani do biblioteki Pisma (można również zamknąć okno z komunikatem i z lewego menu wejść do biblioteki Pisma). W bibliotece Pisma utworzyły nam się nowe dokumenty dla wybranych nieruchomości, gdzie automatycznie wypełniły się zdefiniowane w szablonie kolumny. Klikamy na ikonkę Worda lub w tytuł dokumentu, aby podejrzeć nowo utworzony dokument. Rysunek 20 Baza nieruchomości, Generator Pism Strona 16 z 45

18 Rysunek 21 Generator Pism - wybór szablonu dokumentu Rysunek 22 Komunikat o wygenerowaniu dokumentów z szablonu Strona 17 z 45

19 Rysunek 23 Generator Pism - nowo wygenerowane dokumenty Rysunek 24 Generator Pism - przykład automatycznie wypełnionych pół 4.10 PODGLĄD REKLAMACJI Urząd ma możliwość podglądu reklamacji jakie mieszkańcy składają na firmy odbierające odpady. Z lewego menu przechodzimy na listę Reklamacje od mieszkańców. Reklamacje skatalogowane są w folderach. Każdy folder dotyczy osobnej nieruchomości. Kolumny: Treść reklamacji, Dotyczy firmy, Zgłoszona przez, są widoczne po wejściu w folder danej nieruchomości. Wchodzimy w wybrany folder, na daną nieruchomość, wyświetlają nam się wszystkie reklamacje złożone przez właściciela danej nieruchomości. Klikając w tytuł reklamacji mamy możliwość podglądu treści reklamacji, ewentualnie podglądu załączników dołączonych do reklamacji. Strona 18 z 45

20 Rysunek 25 Reklamacje od Mieszkańców 4.11 PODGLĄD UWAG Urząd ma możliwość podglądu uwag, jakie firma odprowadzająca odpady złożyła na daną nieruchomość. Z lewego menu przechodzimy na listę Uwagi od Firm. Uwagi skatalogowane są w folderach. Każdy folder dotyczy osobnej nieruchomości. Kolumny: Treść uwagi, Nieruchomość, Zgłoszona przez, są widoczne dopiero po wybraniu folderu danej nieruchomości. Wchodzimy w wybrany folder, wyświetlają nam się wszystkie uwagi złożone przez firmy na daną nieruchomość. Klikając w tytuł reklamacji mamy możliwość podglądu treści reklamacji, ewentualnie podglądu załączników dołączonych do reklamacji. Rysunek 26 Uwagi od Firm Strona 19 z 45

21 4.12 PODGLĄD RAPORTÓW Z ODBIORU ODPADÓW Z lewego menu przechodzimy na listę Raport z odbioru odpadów. Wyświetla nam się lista Raportów jakie firma odbierająca odpady wprowadziła do systemu. Zaznaczamy wybrany raport, następnie z górnego menu przechodzimy na kartę Elementy, po prawej stronie wybieramy przycis k Wyświetl element. Wyświetla się podgląd raportu. Rysunek 27 Raport z odbioru odpadów - Podgląd raportu 4.13 PRACA Z LISTAMI SŁOWNIKOWYMI System EcoNet posiada listy słownikowe, na których bazują poszczególne funkcje systemu. Dzięki temu wszyscy użytkownicy dysponują identycznymi predefiniowanym danymi. Unika się w ten sposób literówek czy różnic w zapisie np. adresów. W lewym menu na dole mamy następujące listy słownikowe: Stawka, Odpady, Strefa, Miejscowość, Ulica STAWKI ZA ODPADY Przechodzimy na listę słownikową Stawka. Mamy tam skatalogowane stawki opłat ustanowione przez Urząd, np. uchwała rady miasta. Stawki są wykorzystywane do automatycznego naliczania opłat za odpady dla danej nieruchomości. Strona 20 z 45

22 Rysunek 28 Stawki opłat za odpady - przykład Stawki możemy dodawać lub usuwać, aktualizować ich dane np. zmienić kwotę opłaty. W celu dodania nowej stawki z górnego menu przechodzimy na kartę Elementy. Klikamy w Nowy element. Wyświetla się okno dodawania nowego elementu, możemy wprowadzić nową stawkę do systemu. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, wybieramy przycisk Zapisz. Nowa stawka pojawia się na liście stawek. Rysunek 29 Dodawanie nowej stawki Strona 21 z 45

23 RODZAJE ODPADÓW Z lewego menu przechodzimy na listę Odpady. Wyświetla nam się lista słownikowa odpadów. Możemy dodawać, usuwać, zmieniać nazwę rodzajów odpadów. Aby dodać nowy rodzaj odpadów z górnego menu przechodzimy na kartę Elementy, klikamy ikonkę Nowy element. Wyświetla się okno doda wania nowego elementu. Wprowadzamy nazwę nowego rodzaju odpadów. Następnie wybieramy przycisk Zapisz. Nowy rodzaj odpadów został dodany do listy. Rysunek 30 Dodawanie nowego rodzaju odpadów Aby usunąć rodzaj odpadów zaznaczamy element listy, następnie z górnego menu przechodzimy na kartę Elementy. Wybieramy polecenie Usuń element. Rodzaj odpadów zostanie usunięty z listy. Rysunek 31 Usuwanie elementu Strona 22 z 45

24 LISTA STREF Urząd ma możliwość zdefiniowania Stref na jakie podzielone jest miasto/gmina. Z lewego menu wybieramy listę Strefa, wyświetla nam się słownik stref. Rysunek 32 Słownik Stref SŁOWNIK ULIC Słownik ulic importowany jest automatycznie z bazy danych urzędu gminy. Z lewego menu przechodzimy na listę Ulica. Znajdują się tu wszystkie ulice znajdujące się w danym mieście/gminie SŁOWNIK MIEJSCOWOŚCI Słownik miejscowości zawiera nazwy miejscowości, które należą do danego Urzędu Gminy/Miasta. Może to być tylko jedna nazwa (jedna miejscowość). Strona 23 z 45

25 5 MODUŁ KSIĘGOWOŚĆ Moduł systemu przeznaczony do pracy dla Urzędników. Moduł ten nalicza opłaty za odpady oraz przechowuje informacje o należnościach. 5.1 NALICZANIE OPŁATY ZA ODPADY System automatycznie nalicza opłaty za odpady, na podstawie informacji wprowadzonych w bazie nieruchomości. Jeśli mieszkaniec złoży do urzędu deklarację o wyborze rodzaju opłat, możemy wprowadzić te dane do systemu EcoNet. Z lewego menu przechodzimy na listę Baza nieruchomości EcoNet. Zaznaczamy nieruchomość, następnie z górnego menu przechodzimy na kartę Elementy, wybieramy polecenie Edytuj element. Wyświetla się okno edycji elementu, możemy zaktualizować informację o typie nieruchomości, rodzaju opłat, liczbie mieszkańców, pojemności oraz liczbie pojemników na odpady. Na podstawie tak uzupełnionych danych system automatycznie wyliczy kwotę należności. Należności generowane są przez system EcoNet automatycznie raz na miesiąc (w razie potrzeby można to skonfigurować inaczej) i wyświetlają się na liście Transakcji. Rysunek 33 Widok danych nieruchomości - informacje o rodzaju opłat Strona 24 z 45

26 5.2 PODGLĄD TRANSAKCJI Z lewego menu przechodzimy na listę Transakcje. Widoczne są tam naliczone automatycznie należności za dany miesiąc dla każdej nieruchomości. Rysunek 34 Podgląd transakcji 5.3 PODGLĄD KWOTY SALDA Z lewego menu przechodzimy na listę Salda, wyświetla nam się lista Sald dla wszystkich nieruchomości. Kwota salda aktualizowana jest automatycznie na podstawie danych o przypisach (wpłaty, korekty, odsetki) pobranych z systemu finansowo-księgowego Urzędu Gminy. Strona 25 z 45

27 Rysunek 35 Podgląd kwoty salda Strona 26 z 45

28 6 MODUŁ MIESZKANIEC Moduł Mieszkaniec przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości. Właściciel potrzebny link do systemu oraz login i hasło powinien otrzymać od urzędników swojej gminy. Właściciel nieruchomości ma możliwość zalogowania się do systemu EcoNet przez przeglądarkę internetową. Po zalogowaniu widoczna jest strona główna Modułu Mieszkaniec. Rysunek 36 Strona główna Modułu Mieszkaniec 6.1 PODGLĄD BAZY FIRM ECONET Z lewego menu wybieramy pozycję Baza Firm EcoNet. Wyświetla się lista firm obsługujących daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości może podejrzeć dane firm obsługujących odpady, informację jaki rodzaj odpadów firma obsługuje, jaką strefę obsługuje. Właściciel nieruchomości widzi tylko firmy obsługujące jego nieruchomość (może to być tylko jedna firma). Strona 27 z 45

29 Rysunek 37 Podgląd Bazy firm EcoNet 6.2 PODGLĄD HARMONOGRAMU Właściciel nieruchomości ma możliwość podglądu harmonogramu wywozu odpadów. Harmonogram jest widoczny zaraz po zalogowaniu na stronie głównej Modułu Mieszkaniec, oraz z lewego menu wybierając pozycję Harmonogram. Harmonogram wyświetla się w widoku kalendarza. Po najechaniu i naciśnięciu na temin w harmonogramie, wyświetli się widok podglądu. W widoku kalendarza strzałkami w lewo, w prawo, możemy nawigować po miesiącach, do tyłu i do przodu. Po kliknięciu na nagłówek dnia wyświetla się widok kalendarza i wszystkich terminów danego dnia. Strona 28 z 45

30 Rysunek 38 Podgląd harmonogramu 6.3 SKŁADANIE REKLAMACJAMI Z lewego menu wybieramy pozycję Reklamacje. Wyświetla się widok listy Reklamacje. Wybieramy op cję Dodaj nowy element. Wyświetla się okno dodawania nowego elementu. Wypełniamy pola Tytuł, Treść reklamacji oraz wybieramy firmę, na którą składamy reklamację z listy dostępnych firm. Możemy także dołączyć plik, wybierając polecenie Dołącz plik. Po wypełnieniu wszystkich pól wybieramy przycisk Zapisz w celu zapisania reklamacji. Reklamacja pojawia się na liście. Po najechaniu i kliknięciu na tytuł reklamacji, wyświetli się okno z podglądem wybranej reklamacji. Rysunek 39 Okno dodawania nowej reklamacji Strona 29 z 45

31 W przypadku popełnienia pomyłki możemy edytować wprowadzoną treść reklamacji. Najeżdżamy na tytuł reklamacji, wyświetla się mała strzałka, klikamy na nią, rozwija się menu, wybieramy opcję Edytuj element. Wyświetla się okno edycji elementu, po wprowadzeniu zmian ponownie wybieramy przycisk Zapisz. Rysunek 40 Edycja reklamacji Właściciel nieruchomości nie może usunąć wprowadzonej reklamacji. Historię zmian danej reklamacji można śledzić wybierając opcję Historia wersji. Dostępna jest tutaj także opcja Wyświetl element, która wyświetli widok wprowadzonej reklamacji, tak jak w przypadku najechania bezpośrednio na tytuł reklamacji. 6.4 PODGLĄD UWAG Właściciel nieruchomości ma możliwość podglądu Uwag jakie firm odbierająca odpady złożyła na jego nieruchomość. Z lewego menu wybieramy listę Uwagi. Wyświetla się lista Uwagi. Po najechaniu na element listy wyświetla się widok Uwagi, możemy przeczytać jej treść. Rysunek 41 Podgląd uwag Strona 30 z 45

32 6.5 PODGLĄD KWOTY SALDA Z lewego menu przechodzimy na listę Salda. Właściciel nieruchomości ma możliwość podglądu kwoty salda. Rysunek 42 Podgląd kwoty salda 6.6 PODGLĄD KWOTY OPŁATY ZA ŚMIECI Z lewego menu przechodzimy na listę Transakcje. Wyświetla się kwota należności za dany miesiąc. Oraz historia naliczeń z ubiegłych miesięcy. Rysunek 43 Podgląd transakcji Strona 31 z 45

33 6.7 PODGLĄD DEKLARACJI Z lewego menu przechodzimy na listę Deklaracje. Wyświetla się lista elektronicznych wersji deklaracji wysłanych przez właściciela nieruchomości do urzędu, zeskanowanych i wprowadzonych do systemu. Rysunek 44 Podgląd deklaracji 6.8 PODGLĄD DECYZJI Z lewego menu przechodzimy na listę Decyzje. Wyświetla nam się lista dec yzji wysłanych przez urząd do właściciela nieruchomości, wersja elektroniczna, zeskanowany dokument wprowadzony do systemu. Strona 32 z 45

34 Rysunek 45 Podgląd Decyzji 7 MODUŁ FIRMA Moduł Firma przeznaczony jest dla przedstawicieli firm odbierających odpady. Pracownik firmy ma możliwość zalogowania się do systemu EcoNet przez przeglądarkę internetową. Po zalogowaniu widoczna jest strona główna Modułu Firma. 7.1 ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM Firma tworzy oraz zarządza harmonogramem wywozu śmieci. Istnieje możliwość podglądu harmonogramu wywozu odpadów. Harmonogram jest widoczny zaraz po zalogowaniu na stronie głównej Modułu Firma, oraz z lewego menu wybierając pozycję Harmonogram. Harmonogram wyświetla się w widoku kalendarza. Po najechaniu i naciśnięciu na temin w harmonogramie, wyświetli się widok podglądu. W widoku kalendarza strzałkami w lewo, w prawo, możemy nawigować po miesiącach, do tyłu i do przodu. Strona 33 z 45

35 Rysunek 46 Zarządzanie harmonogramem 7.2 PODGLĄD REKLAMACJI Firma ma możliwość podglądu reklamacji jakie złożyli na nią właściciele nieruchomości. Użytkownik Modułu Firma nie może usunąć wprowadzonej przez mieszkańca reklamacji. Historię zmian danej reklamacji można śledzić wybierając opcję Historia wersji. Dostępna jest tutaj także opcja Wyświetl element, która wyświetli widok wprowadzonej reklamacji, tak jak w przypadku najechania bezpośrednio na tytuł reklamacji. Rysunek 47 Podgląd reklamacji Strona 34 z 45

36 7.3 DODAWANIE UWAGI Firma ma możliwość złożenia uwagi na nieruchomość. Możliwe jest dołączanie plików, np. zdjęć pojemników na śmieci. Taką uwagę może potem podejrzeć właściciel nieruchomości oraz Urzędnicy (bez możliwości zmiany jej treści). Rysunek 48 Lista Uwag Rysunek 49 Okno dodawania nowej uwagi Strona 35 z 45

37 7.4 TWORZENIE RAPORTÓW Z ODBIORU ODPADÓW Z lewego menu wybieramy pozycję Raporty. Z górnego menu przechodzimy na kartę Elementy. Klikamy ikonkę Dodaj element. Wyświetla się formularz dodawania nowego elementu. Po wypełni eniu wszystkich danych, zapisujemy Raport klikając przycisk Zapisz. Raport pojawia się na liście Raportów. Możemy także dodać plik do Raportu. Można wielokrotnie edytować (uzupełniać) dany raport, aby np. kontynuować nad nim pracę w kolejnym dniu. Wszelkie zmiany są zapisywane w logach systemu (kto, co i kiedy zmienił, jaka była poprzednia treść i jaka jest nowa). Jest to tzw. wersjonowanie dokumentów (funkcjonalność systemu Microsoft SharePoint). Rysunek 50 Dodawanie raportu z odbioru odpadów 8 WERSJONOWANIE I KOSZ System EcoNet został zbudowany w oparciu o oprogramowanie Microsoft SharePoint Foundation Zapewnia on wersjonowanie dokumentów. Tzn. automatycznie zapisywane są wszelkie zmiany w specjalnej bazie danych, tzw. logach systemu (kto, co i kiedy zmienił, jaka była poprzednia treść i jaka jest nowa). Dzięki temu można sporządzić kto co zmienił, lub przywrócić wersję poprzednią. Ponadto wbudowany jest kosz czyli każdy usuwany element w SharePoint po usunięciu trafia do kosza. Dzięki temu można go przywrócić. Na temat szczegółów działania tych funkcjonalności prosimy kontaktować się z administratorem lub działem IT Urzędu Gminy. Strona 36 z 45

38 Rysunek 51 Wersjonowanie dokumentów - funkcjonalność systemu Microsoft SharePoint 9 GEOLOKALIZACJA Geolokalizacja ma za zadanie prezentować nieruchomość na mapie, aby można było w szybki sposób sprawdzić lokalizację nieruchomości. Z lewego menu przechodzimy na listę Baza nieruchomości EcoNet, zaznaczamy jedną lub więcej nieruchomości. Z górnego menu wybieramy przycisk Geolokalizacja. Wyświetla nam się mapa z zaznaczoną nieruchomością. Możemy nawigować po mapie, za pomocą metody przeciągnij i upuść, zmieniać skalę przyciskami plus, minus lub nawigując suwakiem oraz przełączać między mapą i mapą satelitarną za pomocą przycisków w prawym górnym rogu. Strona 37 z 45

39 Rysunek 52 Przycisk Geolokalizacji Rysunek 53 Geolokalizacja nieruchomości Strona 38 z 45

40 10 MODUŁ ŚLEDZENIA ODBIORU ODPADÓW Moduł Śledzenia odbioru odpadów składa się z dwóch części: Śledzenia odbioru odpadów oraz Monitoringu wozów ŚLEDZENIE ODBIORU ODPADÓW Śledzenie odbioru odpadów ma za zadanie sprawdzić czy danego dnia nastąpił odbiór odpadów z jednej lub wielu nieruchomości. Przechodzimy na listę nieruchomości, zaznaczamy nieruchomość i z górnego menu, wybieramy przycisk Śledzenie. Wyświetla nam się nowe okno z mapą, mapa jest ustawiona na daną nieruchomość, widoc zny jest czerwony lub zielony trójkącik. Jeśli nieruchomość jest oznaczona ikonką z czerwonym trójkącikiem tzn, że dziś nie było odbioru, jeśli zielonym tzn, że odbiór nastąpił. Rysunek 54 Przycisk Śledzenie Rysunek 55 Śledzenie odbioru odpadów - Legenda Strona 39 z 45

41 Rysunek 56 Śledzenie odbioru odpadów 10.2 MONITORING WOZÓW Z lewego menu przechodzimy na listę Monitoring Wozów. Tutaj, ze śmieciarek, trafiają dane GPS o trasie. Zaznaczamy wóz, który chcemy sprawdzić, z górnego menu wybieramy przycisk Monitoring (tarcza), wyświetla nam się mapka, która prezentuje wydarzenia danego dnia (dziś) w zakresie danych przekazanych z wozów. Inna ikonka dla odbioru inna dla postoju. Białe kółko oznacza odbiór, czerwone kółko oznacza postój. Rysunek 57 Przycisk Monitoring Rysunek 58 Monitoring wozów - Legenda Strona 40 z 45

42 Rysunek 59 Monitoring wozów Strona 41 z 45

43 SPIS ILUSTRACJI RYSUNEK 1 STRONA GŁÓWNA SYSTEMU ECONET... 3 RYSUNEK 2 ARCHITEKTURA SYSTEMU ECONET... 4 RYSUNEK 3 WYBÓR SPOSOBU LOGOWANIA... 5 RYSUNEK 4 OKNO LOGOWANIA... 6 RYSUNEK 5 LOGOWANIE PRZY UŻYCIU FORMULARZY (FBA)... 7 RYSUNEK 6 BAZA FIRM ECONET... 8 RYSUNEK 7 DODAWANIE NOWEJ FIRMY... 9 RYSUNEK 8 BAZA NIERUCHOMOŚCI ECONET...10 RYSUNEK 9 BAZA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ECONET...10 RYSUNEK 10 WIDOK DANYCH WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI...11 RYSUNEK 11 BAZA MIESZKAŃCÓW ECONET...11 RYSUNEK 12 PODGLĄD HARMONOGRAMU WYWOZU NIECZYSTOŚCI...12 RYSUNEK 13 HARMONOGRAM - PODGLĄD TERMINU...12 RYSUNEK 14 LISTA DEKLARACJI...13 RYSUNEK 15 WPROWADZANIE NOWEJ DEKLARACJI...13 RYSUNEK 16 OKNO DODAWANIA NOWEJ DEKLARACJI...14 RYSUNEK 17 OKNO WYBORU NIERUCHOMOŚCI...14 RYSUNEK 18 DODAWANIE ZAŁĄCZNIKA (ZESKANOWANEGO PLIKU DEKLARACJI)...15 RYSUNEK 19 DODAWANIE DEKLARACJI - PRZYKŁAD WYPEŁNIONEGO FORMULARZA...15 RYSUNEK 20 BAZA NIERUCHOMOŚCI, GENERATOR PISM...16 RYSUNEK 21 GENERATOR PISM - WYBÓR SZABLONU DOKUMENTU...17 RYSUNEK 22 KOMUNIKAT O WYGENEROWANIU DOKUMENTÓW Z SZABLONU...17 RYSUNEK 23 GENERATOR PISM - NOWO WYGENEROWANE DOKUMENTY...18 RYSUNEK 24 GENERATOR PISM - PRZYKŁAD AUTOMATYCZNIE WYPEŁNIONYCH PÓŁ...18 RYSUNEK 25 REKLAMACJE OD MIESZKAŃCÓW...19 RYSUNEK 26 UWAGI OD FIRM...19 RYSUNEK 27 RAPORT Z ODBIORU ODPADÓW - PODGLĄD RAPORTU...20 RYSUNEK 28 STAWKI OPŁAT ZA ODPADY - PRZYKŁAD...21 RYSUNEK 29 DODAWANIE NOWEJ STAWKI...21 RYSUNEK 30 DODAWANIE NOWEGO RODZAJU ODPADÓW...22 RYSUNEK 31 USUWANIE ELEMENTU...22 RYSUNEK 32 SŁOWNIK STREF...23 RYSUNEK 33 WIDOK DANYCH NIERUCHOMOŚCI - INFORMACJE O RODZAJU OPŁAT...24 RYSUNEK 34 PODGLĄD TRANSAKCJI...25 RYSUNEK 35 PODGLĄD KWOTY SALDA...26 RYSUNEK 36 STRONA GŁÓWNA MODUŁU MIESZKANIEC...27 RYSUNEK 37 PODGLĄD BAZY FIRM ECONET...28 RYSUNEK 38 PODGLĄD HARMONOGRAMU...29 RYSUNEK 39 OKNO DODAWANIA NOWEJ REKLAMACJI...29 RYSUNEK 40 EDYCJA REKLAMACJI...30 RYSUNEK 41 PODGLĄD UWAG...30 RYSUNEK 42 PODGLĄD KWOTY SALDA...31 RYSUNEK 43 PODGLĄD TRANSAKCJI...31 RYSUNEK 44 PODGLĄD DEKLARACJI...32 RYSUNEK 45 PODGLĄD DECYZJI...33 RYSUNEK 46 ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM...34 RYSUNEK 47 PODGLĄD REKLAMACJI...34 RYSUNEK 48 LISTA UWAG...35 RYSUNEK 49 OKNO DODAWANIA NOWEJ UWAGI...35 RYSUNEK 50 DODAWANIE RAPORTU Z ODBIORU ODPADÓW...36 RYSUNEK 51 WERSJONOWANIE DOKUMENTÓW - FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU MICROSOFT SHAREPOINT...37 RYSUNEK 52 PRZYCISK GEOLOKALIZACJI...38 RYSUNEK 53 GEOLOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI...38 RYSUNEK 54 PRZYCISK ŚLEDZENIE...39 RYSUNEK 55 ŚLEDZENIE ODBIORU ODPADÓW - LEGENDA...39 Strona 42 z 45

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo