Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.23 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.23 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.23 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.23, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł aklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.23 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.23 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Dla nowych faktur zaliczkowych cząstkowych umożliwiono wybranie płatności ratalnej. Do tej pory ten sposób płatności był

2 niedostępny. Dodano możliwość dopisania kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość dopisania rachunku bankowego kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość wczytywania wyciągów w formacie MT940 pochodzących z banku PKO BP. Dodano możliwość wyszukiwania ("F7") oraz wybierania ("F8") w tabelach z transakcjami w module "Homebanking". Dodano możliwość zbiorczego usuwania towarów z kartoteki. Opcja usuwania zbiorczego dostępna jest w podmenu operacji zbiorczych, z menu głównego "Operacje" oraz z menu kontekstowego. Dodano na listach dokumentów możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów wg nazwiska opiekuna kontrahenta. Opcja jest niedostępna dla list paragonów i zwrotów ze sprzedaży detalicznej. Dodano nowy moduł "Inwentaryzacja" pozwalający na wielostanowiskowe i znacznie wygodniejsze wprowadzanie danych inwentaryzacyjnych. Dotychczasową inwentaryzację pozostawiono w nienaruszonej formie, lecz pod nową nazwą "Szybka inwentaryzacja". 9. Dodano nowy moduł umożliwiający wystawianie not korygujących. Noty wystawiać można do faktur, rachunków i korekt zakupu. 10. Stworzono nowy mechanizm fiskalizacji zdalnej, który jest całkowicie niezależny od używanej do tej pory fiskalizacji z wykorzystaniem modelu DCOM. Nowy model oparty jest na usłudze napisanej w środowisku Microsoft.Net, która zainstalowana na stanowisku klienckim, oczekuje na komunikaty wysyłane z serwera. Komunikaty są przesyłane w postaci plików ML. W momencie odebrania komunikatu z danymi dokumentu, usługa dokonuje fiskalizacji na urządzeniu. Po stronie serwera działa specjalny sterownik, którego parametry ustawia się w Kasiarzu GT. Ten sterownik odbiera od programu dane o dokumencie i przesyła do fiskalizacji usłudze działającej na stacji klienckiej. Więcej informacji w pomocy technicznej do programu w temacie Fiskalizacja zdalna. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: Dodano możliwość ewidencjonowania pozycji dokumentu w zapisach ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość importu pozycji dokumentu do zapisów ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość podania daty zdarzenia gospodarczego we wpisach do KPiR, która powinna obrazować moment zajścia transakcji różny od momentu powstania obowiązku rozliczenia podatku dochodowego. Dodano możliwość wykonania podsumowania KPiR za zadany okres w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Dodano obsługę rachunków ryczałtowych do umów cywilnoprawnych. Dodano zestawienie ewidencji VAT sprzedaży z rozbiciem na pozycje dokumentu. Płatne zmiany w Rewizorze GT: Dodano możliwość dopisania kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość dopisania rachunku bankowego kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość ewidencjonowania pozycji dokumentu w zapisach ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość importu pozycji dokumentu do zapisów ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość wczytywania wyciągów w formacie MT940 pochodzących z banku PKO BP. Dodano możliwość wyszukiwania ("F7") oraz wybierania ("F8") w tabelach z transakcjami w module "Homebanking". Dodano obsługę rachunków ryczałtowych do umów cywilnoprawnych. Dodano zestawienie ewidencji VAT sprzedaży z rozbiciem na pozycje dokumentu. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. Dodano możliwość wysłania mailem szansy sprzedaży. 2. Dodano obsługę telefonii VOIP w zakresie wybierania numerów telefonów 3. Dodano rozbudowaną funkcję do kasowania załączników do wiadomości lub całych wiadomości w celu zmniejszenia bazy danych. Zmiany w wersji 1.23 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany Dla faktur drukowanych na drukarkach fiskalnych Posnet Combo DF FV oraz Posnet Thermal HS dodano możliwość wyboru, czy jako kontrahent do urządzenia ma być przesyłany płatnik czy odbiorca z dokumentu.

3 Dla faktur zaliczkowych końcowych odblokowano przełącznik wyliczania dokumentu wg cen netto/brutto. Przełącznik dostępny jest wyłącznie w sytuacji, gdy wybrana jest różnicowa metoda wyliczania VAT (na zakładce "VAT" dokumentu). Dla kas Novitus PS 3000 zaimplementowano import dodatkowych kodów kreskowych z urządzenia. Dla kas Posnet Combo (L) umożliwiono przesyłanie towarów bez nadanego kodu kreskowego, ale z nadanym kodem PLU. Dotychczas przesłanie danych takiego towaru było niemożliwe. Dla kas Posnet Neo i Combo poprawiono stabilność transmisji danych. Przy większej ilości danych przesyłanych do urządzenia mógł się pojawiać komunikat o błędzie: "Polecenie w trakcie wykonywania. (DLL: 10004h)". Dla nowych faktur zaliczkowych cząstkowych umożliwiono wybranie płatności ratalnej. Do tej pory ten sposób płatności był niedostępny. Dla zbiorczych faktur zakupu i sprzedaży wyłączono błędnie działającą możliwość ręcznego sortowania listy towarów w specyfikacji towarowej. Do parametrów umów cywilnoprawnych dodano ustawienie znacznika "ogranicz sumę rachunków do tej kwoty". Dodano do wydruku schematu importu do KPiR pole daty zdarzenia gospodarczego. Dodano do wzorcowego planu kont przypisanie stawek VAT 5%, 6%, NPO (niepodlegające opodatkowaniu). Dodano generowanie zamówienia i dokumentu końcowego niezależnie od etapu szansy sprzedaży. Dodano kolumnę "składka na ubezpieczenie rentowe płatne przez zakład pracy" w zestawieniu "Statystyka wypłat". Dodano komunikat potwierdzający zamknięcie okresu obrotowego w przypadku, gdy okres ten nie zawiera zapisów na kontach. Dodano możliwość blokowania zmiany składników kompletu, jeśli został on użyty w dokumentach. Dotychczas taka zmiana zawsze była możliwa, co powodowało przy demontażu kompletu możliwość wprowadzania na stan towarów, z których nie był on złożony. O blokadzie decyduje parametr. Dodano możliwość dopisania kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość dopisania rachunku bankowego kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość ewidencjonowania pozycji dokumentu w zapisach ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość importu pozycji dokumentu do zapisów ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość obsługi wag etykietujących Medesa w oparciu o program producenta. Dodano możliwość obsługi wyższych prędkości transmisji - do bps w konfiguracji kas Elzab opartych na sterowniku uniwersalnym. Dodano możliwość podania daty zdarzenia gospodarczego we wpisach do KPiR, która powinna obrazować moment zajścia transakcji różny od momentu powstania obowiązku rozliczenia podatku dochodowego. Dodano możliwość przeglądania zadań prywatnych innych pracowników przez szefa. Dodano możliwość przełączenia sposobu wyliczania w podsumowaniu VAT faktury zaliczkowej końcowej wartości w danych stawkach wg proporcji zdefiniowanej w rozporządzeniu MF o sposobie wystawiania faktur bądź wg pomniejszania o kwoty VAT występujące we wcześniejszych zaliczkach. Dodano możliwość przewijania zawartości poszczególnych deklaracji ZUS w opcji podglądu. Dodano możliwość usuwania załącznika do wiadomości z okna jej edycji. Dodano możliwość wczytywania wyciągów w formacie MT940 pochodzących z banku PKO BP. Dodano możliwość wykonania podsumowania KPiR za zadany okres w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Dodano możliwość wysłania mailem szansy sprzedaży. Dodano możliwość wysyłania wydruku cennika do kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej. Dodano możliwość wyszukiwania ("F7") oraz wybierania ("F8") w tabelach z transakcjami w module "Homebanking". Dodano możliwość wyświetlania standardowych pól własnych w listach kontrahentów, szans sprzedaży i działań. Dodano możliwość wyświetlenia na wszystkich listach systemu kolumn prezentujących zawartość pól własnych obiektów.

4 Dodano możliwość wywołania "danych wdrożeniowych", "ewidencji innych dochodów", "ewidencji ekwiwalentów za urlop" oraz "danych o urlopach" z modułów "Umowy o pracę", "Umowy cywilnoprawne", "Wypłaty" i "Rachunki". Dodano możliwość zablokowania w parametrach faktur zaliczkowych wystawiania tych dokumentów. Blokada ta będzie pomocna dla tych użytkowników, którzy chcą wystawiać faktury zaliczkowe jedynie na podstawie zamówień zaliczkowych. Dodano możliwość zatwierdzenia oraz anulowania w ewidencji list płac wielu list płac równocześnie. Dodano możliwość zbiorczego usuwania towarów z kartoteki. Opcja usuwania zbiorczego dostępna jest w podmenu operacji zbiorczych, z menu głównego "Operacje" oraz z menu kontekstowego. Dodano na listach dokumentów możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów wg nazwiska opiekuna kontrahenta. Opcja jest niedostępna dla list paragonów i zwrotów ze sprzedaży detalicznej. Dodano nowe autoteksty dotyczące danych kontrahenta i pracowników w szablonach wiadomości. Dodano nowe parametry "osoby z cechą", "osoby z grupy" i "osoby wg płci" do zestawienia "Przeciętne zatrudnienie w okresie". Dodano nowe uprawnienia do kontrahentów i działań pod kontem opiekunów. Dodano nowy "sposób potrącania" w ewidencji potrąceń komorniczych - "stała rata do wyzerowania salda". Dodano nowy moduł "Inwentaryzacja" pozwalający na wielostanowiskowe i znacznie wygodniejsze wprowadzanie danych inwentaryzacyjnych. Dotychczasową inwentaryzację pozostawiono w nienaruszonej formie, lecz pod nową nazwą "Szybka inwentaryzacja". Dodano nowy moduł umożliwiający wystawianie not korygujących. oty wystawiać można do faktur, rachunków i korekt zakupu. Dodano numery PESEL i NIP pracownika do wydruku odcinka z wypłaty. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Bingo HS. Dodano obsługę rachunków ryczałtowych do umów cywilnoprawnych. Dodano obsługę telefonii VOIP w zakresie wybierania numerów telefonów Dodano ostrzeżenie przy wejściu do biblioteki dokumentów dla kontrahentów (gdy brak jest zielonego PLUSA), że funkcjonalność zostanie zablokowana po wygaśnięciu wersji demo Gestora GT. Dodano pełną obsługę (pomniejszanie składników i naliczanie wynagrodzeń) absencji usprawiedliwionych płatnych. Dodano podczas generowania deklaracji ZUS naliczeniowych komunikowanie, którzy pracownicy bądź wspólnicy posiadają niepoprawny numer PESEL. Dodano rozbudowaną funkcję do kasowania załączników do wiadomości lub całych wiadomości w celu zmniejszenia bazy danych. Dodano składkę FEP do standardowego wydruku listy płac. Dodano uwzględnianie limitu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dodano w archiwizatorze komunikat ostrzegający o nieprawidłowej wersji pliku SQLDMO.DLL, który może być nadpisywany przez aplikacje firm trzecich. Przy złej wersji tego pliku, przy próbie archiwizacji, pojawiał się komunikat, iż nie można przeprowadzić archiwizacji, a szczegóły błędu są w logu serwera. Tymczasem z powodu uszkodzenia mechanizmu SQL Servera w logu nie było żadnych informacji o błędzie. Dodano W InsTYNK-cie kontrahentów możliwość wyszukiwania po numerze NIP bez znaków separatora. Dodano w module towarów i usług, do komunikatu o zdublowanym kodzie kreskowym (który pojawia się przy próbie dopisania nieunikalnego kodu kreskowego) wykaz towarów, które taki kod posiadają. Dodano w podglądzie zapisu w ewidencji VAT ("F9") informacje o znacznikach "VAT rozliczany przez usługobiorcę" i "VAT zwrócony podróżnym". Dodano w umowie cywilnoprawnej znacznik umożliwiający pomijanie limitu ubezpieczenia chorobowego - niezbędne przy umowie cywilnej z własnym pracownikiem. Dodano w zestawieniach własnych SQL podsumowanie dla kolumn typu "money". Dodano w zestawieniu "Bilans z księgi" sumę przychodów oraz sumę kosztów. Dodano wymiar zatrudnienia do wydruku odcinka z wypłaty. Dodano wyświetlanie numeru oryginalnego dokumentu w zestawieniu "Odpisy na fundusze promocji". Dodano zestawienie ewidencji VAT sprzedaży z rozbiciem na pozycje dokumentu. Dostosowano wywołanie skrótu klawiszowego (CTRL+F5) w kontekście programu, z którego został on zainicjowany.

5 Listę urządzeń zewnętrznych pracujących na sterowniku uniwersalnym uzupełniono o urządzenia firmy Elzab. Poprawiono automatyczne rozliczanie rozrachunków w module "Homebanking" przy zaznaczonej strategii analizowania kwoty oraz tytułu transakcji. Poprawiono błąd zależności operacji "Ustaw status fiskalny" od uprawnienia "Dokumenty - zapis poniżej minimalnej marży". W sytuacji, gdy użytkownik miał odebrane to uprawnienie, ustawienie statusu fiskalnego kończyło się błędem systemowym. Poprawiono błędne filtrowanie według działów w statystyce wypłat. Poprawiono błędy przy uwzględnianiu potrąceń komorniczych w wydrukach świadectwa pracy. Poprawiono dla sprawozdań z datą początkową, opcję wylicz, która przestawiała tą datę na początek roku obrotowego, co nie było widoczne w interfejsie. Objawiało się to m.in. tym, że na wydruku nie pojawiał się nowy podtytuł "Sprawozdanie na okres". Poprawiono domyślną czcionkę na standardowym wzorcu faktur zakupu RR. Dotychczasowa czcionka błędnie drukowała polskie znaki w uwagach do dokumentu. Poprawiono domyślne ustawienie znacznika "pomniejszaj kwotę do chorobowego" dla niektórych absencji w składnikach płacowych. Poprawiono drukowanie danych podatnika (bądź osoby reprezentującej) na deklaracji VAT-UE (wer.2). Poprawiono drukowanie faktur sprzedaży wg standardowego wzorca "FS Przedpłaty". Poprawka dotyczy wydruku dokumentów wystawionych w starszych wersjach programu, oraz wydruku dokumentu przy ustawionej płatności kredytowej. Poprawiono drukowanie informacji o dokumentach źródłowych (w przypadku faktury zbiorczej) na wydruku faktury sprzedaży w języku niemieckim. Do tej pory drukowane były w języku polskim. Poprawiono drukowanie pola "gmina/dzielnica" w wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej. Poprawiono drukowanie specyfikacji towarowej na wydrukach tekstowych faktur zaliczkowych końcowych. Dotychczas nie drukowały się towary z podłączanych do zamówień wydań zewnętrznych. Błąd występował wyłącznie na wydrukach tekstowych. Poprawiono działanie dyspozycji i rezerwacji na zamówieniach. Problem objawiał się nieuzasadnionym komunikatem o braku towaru na stanie i występował w sytuacji pracy na wielu stanowiskach lub w sytuacji, gdy ten sam towar był używany wielokrotnie na dokumencie. Poprawiono działanie filtra "obroty" w zestawieniu "Sprzedaż wg kontrahentów". Był on ignorowany w czasie wyliczania zestawienia. Poprawiono działanie filtrów okresu w informatorze o towarze. Dotychczas na niektórych instalacjach i specyficznych ustawieniach SQL Servera, mogły one działać niepoprawnie i wyświetlać zafałszowane wyniki. Poprawiono działanie filtrów w modułach "Wydania odbiorcy" i "Przyjęcia dostawcy". Specyficzne ustawienie filtrów mogło spowodować niewyświetlanie się dokumentów na liście lub brak możliwości wejścia do modułu. Poprawiono działanie instynktu kontrahentów według pracowników. Poprawiono działanie opcji "Wypróbuj" we wzorcu wydruku oferty. Poprawiono działanie opcji "zmień cenę" (CTRL+E) w przypadku dokumentu w walucie obcej. Do tej pory po takiej operacji, jeśli dokument był wystawiany w walucie innej niż złoty, nie następowało przeliczanie ceny ze złotówek na walutę obcą. Poprawiono działanie uprawnienia "Kontrahenci - Dostęp do kontrahentów, którzy nie mają przypisanego opiekuna". Poprawiono działanie zakładki "Tytuł" we wzorcach graficznych wydruków podsumowania KPiR. Poprawiono działanie zestawienia "Bilans z księgi z podziałem na kategorie" w przypadku, gdy wyłączono jedną z kolumn. Poprawiono działanie znacznika "Grupuj pozycje" w tekstowych wzorcach wydruku dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego. Poprawiono edycję daty dokumentów ZA, LT, NP, LT, SP środków trwałych. Poprawiono eksport do pliku tekstowego, wydruków graficznych z przedpłatami dla dokumentów: faktur sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych oraz rachunków sprzedaży. Występujący błąd powodował m.in. niemożność drukowania na tych wzorcach z mobilnego Subiekta. Poprawiono formatowanie danych o firmie w wydruku oferty. Poprawiono funkcję powielania szablonów wiadomości. Poprawiono generator plików ML do Płatnika dla deklaracji ZUS ZWUA. Poprawiono generowanie elektronicznej deklaracji VAT-7D (wer. 2) w przypadku braku zaznaczenia pola 63.

6 Poprawiono grupowanie danych w obrębie tygodni w zestawieniach "Sprzedaż wg okresów" oraz "Zakup wg okresów". Poprawka dotyczy sprzedaży w niedzielę, która powodowała zdublowanie grupowania. Poprawiono historiowanie danych kontrahenta na wydrukach tekstowych. Dotychczas po zmianie danych kontrahenta ponowny wydruk tekstowy dokumentu dla tego kontrahenta zamiast danych sprzed zmiany drukował dane zmienione. Błąd dotyczył wyłącznie wydruków tekstowych. Poprawiono informację o ilości udanych i nieudanych operacji w okienku połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Nieprawidłowe ilości mogły się pojawiać przy transmisjach powyżej kilkudziesięciu tysięcy towarów. Poprawiono kolejność dokumentów podczas generowania pliku komunikacji - wpływa to na kolejność importowania dokumentów do księgowości. Poprawiono komunikowanie błędu braku uprawnień do wystawiania dokumentu faktury sprzedaży zaliczkowej przy przekształceniu szansy sprzedaży w zamówienie zaliczkowe. Poprawiono komunikowanie błędu czasu oczekiwania na odpowiedź urządzenia podczas komunikacji z kasą Novitus PS-3000 przy ustawionym połączeniu przez FTP. Poprawiono komunikowanie o niepoprawnym miesiącu przy próbie zapisu, po poprawie daty na wcześniejszą, nieodpłatnego przekazania bądź sprzedaży (z automatycznym naliczeniem amortyzacji w danym miesiącu) środka trwałego. Poprawiono komunikowanie problemów związanych z generowaniem deklaracji elektronicznej VAT-UE. Poprawiono kopiowanie nazwy do nazwy pełnej w czasie wprowadzania kontrahenta jednorazowego do dokumentów. Poprawiono mechanizm filtrowania wspólników przy wystawianiu kompensat. Wcześniej lista ta zawierała wszystkich wspólników bez względu na brak nierozliczonych przeciwstawnych rozrachunków. Poprawiono mechanizm generowania pliku ML deklaracji Intrastat - obecnie nie są wstawiane w tagu atrybuty, które posiadają pustą zawartość bądź same "białe" znaki. Poprawiono mechanizm importu kwoty "Rozrachunek na centrum autoryzacji kart płatniczych" dla dokumentów zakupu. W tej chwili kwota ta przyjmuje wartość zerową. Poprawiono mechanizm kontroli wprowadzanych danych, który uniemożliwiał zawarcie kolejnej umowy z pracownikiem, z którym rozwiązano poprzednią umowę przed czasem. Poprawiono mechanizm naliczania amortyzacji, w przypadku gdy zaznaczona była tylko amortyzacja bilansowa. Poprawiono mechanizm podglądu dokumentów (F9) zawierających przedpłaty. Poprawiono mechanizm przeniesienia danych poprzez pliki ML z programów Rejestrant, Rewizor 3 EURO, Rachmistrz 4 EURO. Po przeniesieniu danych z plików ML, podczas uruchomienia programu pojawiał się kreator wdrożeniowy dla przeniesionego podmiotu. Poprawiono mechanizm przenoszenia danych programów księgowych dotyczących środków trwałych posiadających naliczoną modernizację. Poprawiono mechanizm wyboru wartości pola "Kartoteka" przy wyborze konkretnego konta analitycznego kontrahenta w schemacie importu. Poprawiono mechanizm wydruku not odsetkowych. Wcześniej noty te drukowane były na drukarce domyślnej. Poprawiono mechanizm wyszukiwania (Ctrl + F) w widokach list umożliwiających wybór rozrachunków do rozliczenia. Poprawiono menu "Operacje" w ewidencjach: osobowej, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, które zawierało wywołanie deklaracji PIT-8B. Poprawiono na graficznym wydruku nowej faktury zaliczkowej, w sekcji wykazu poprzednich faktur drukowanie wartości, jeśli poprzednie faktury były wystawiane w walucie obcej. Poprawiono na wydruku wg wzorców tekstowych zestawienia "Bilans z księgi z podziałem na kategorie" wartości w kolumnie "Przychody ze sprzedaży". Poprawiono naliczanie wynagrodzenia urlopowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Poprawiono obsługę nagłówków wydruków dzienników księgowań, zapisów na koncie, raportu bankowego z zapisów na koncie, raportu kasowego z zapisów na koncie oraz ZSO. Problem dotyczył podmiotów konwertowanych do ostatniej wersji programu, posiadających w starszych wersjach własne nagłówki lub stopki dokumentów. Poprawiono odświeżanie widoku pozycji towarowych podczas poprawiania dokumentu korekty zakupu/sprzedaży do nieistniejącego. Poprawiono operację zmiany cen towarów dla kasy DSA4000S. W przypadku zmiany cen towarów wraz z opakowaniami kasa w niektórych sytuacjach mogła zgłaszać błąd "Kasa zgłosiła błąd numer 23

7 (teraz niemożliwe)". Poprawiono oznaczanie rachunku kontrahenta jako podstawowy podczas importu wyciągu, w przypadku gdy zostało wykonane dodanie rachunku z poziomu określania parametrów importu. Poprawiono pobieranie danych adresowych z danych kontrahenta w szablonie naklejek tworzonych z wykorzystaniem źródła "Kontrahenci z dokumentów". Poprawiono pobieranie kursu z tabeli kursów podczas automatycznego rozliczania rozrachunków w module "Homebanking". Poprawiono pobieranie ustawień drukarki w oknie wydruku rachunku do umowy zlecenia programu mikrogratyfikant. Poprawiono podgląd zapisu ewidencji VAT sprzedaży (F9) z transakcją SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju). Poprawiono podpinanie wiadomości do klienta w wypadku, gdy adres zawiera także dane opisowe. Poprawiono podpowiadanie miesiąca naliczeń deklaracji (raportów) miesięcznych przy ustawionym filtrze na konkretny miesiąc. Poprawiono pojawiający się w pewnych sytuacjach problem z naliczaniem dodatku za pracę w godzinach nocnych liczonych do pensji minimalnej. Poprawiono problem z konwersją bazy danych powodujący brak dostępu do dokumentów powiązanych. Poprawiono problem z konwersją bazy danych w przypadku, gdy wzorzec wydruku dekretacji posiadał przypisaną drukarkę występującą w systemie. Poprawiono problem z powielaniem kontrahentów przy dogrywaniu danych Rachmistrza 4 bądź Rachmistrza 4 EURO do istniejącego podmiotu. Poprawiono problem z weryfikacją struktury poświadczenia odbioru dla elektronicznych deklaracji rocznych zawierających załącznik PI/O ze zdefiniowaną ulgą prorodzinną. Poprawiono problem ze zdublowanym nagłówkiem strony, który pojawiał się po konwersji bazy danych. Poprawiono przenoszenie danych programu Subiekt 4/Subiekt 4 MEGA na systemie Windows Vista. Poprawiono przenoszenie numerów NIP kontrahentów do ewidencji VAT i KPiR w mechanizmie przenoszenia danych z Rachmistrza 3 EURO. Poprawiono przenoszenie stawki ubezpieczenia wypadkowego z programu Gratyfikant 3. Poprawiono przenoszenie stawki ubezpieczenia wypadkowego z programu Rachmistrz 4 EURO. Poprawiono przenoszenie środków trwałych z naliczoną ujemną modernizacją z programu Rewizor 3 EURO i Rachmistrz 4 EURO. Poprawiono przenoszenie środków trwałych z programu Rachmistrz 4 EURO, które posiadały zdefiniowaną datę nabycia późniejszą od daty przyjęcia. Środki takie trafiały do ewidencji jako nieprzyjęte do użytkowania. Poprawiono przenoszenie umów cywilnoprawnych z programu Gratyfikant 3. Poprawiono przenoszenie zapisów KPiR z programu Rachmistrz 4 EURO, które posiadały powiązany zapis z ewidencją VAT wprowadzony z poziomu edycji zapisu w księdze. Poprawiono przenoszenie znacznika "VAT rozliczany przez usługobiorcę" z programu Rachmistrz 4 EURO. Poprawiono przenoszenie znacznika "VAT rozliczany przez usługobiorcę" z programu Rewizor 3 EURO. Poprawiono przesyłanie towarów dla nowych kas DSA 4000S z ilością PLU powyżej 20 tys. Poprawiono raportowanie automatycznego rozliczania rozrachunków z poziomu modułu "Homebanking". Poprawiono sprawdzanie długości pola "Nazwa" w adresie korespondencyjnym i dostawy kontrahenta - system pozwalał prowadzić 51 znaków zamiast 50, co powodowało błąd zapisu do bazy danych. Poprawiono standardowy wzorzec wydruku faktury RR poprzez zwiększenie domyślnej szerokości pola "Ilość". Dotychczasowa domyślna szerokość nie pozwalała prawidłowo drukować ilości powyżej 999. Poprawiono sumowanie mas towarów na wszystkich wydrukach. Błąd polegał na sumowaniu mas w różnych jednostkach, bez ich przeliczania. Poprawiono szereg błędów literowych na wydrukach deklaracji i załączników. Poprawiono uwzględnianie towarów bez przypisanego kodu CN (nomenklatury scalonej) na deklaracjach Intrastat. Poprawiono w automatycznym rozliczaniu rozrachunków, w tabeli propozycji rozliczenia wyświetlanie kolumny z flagami własnymi. Poprawiono w wydruku umowy o pracę drukowanie sekcji ze składnikami płacowymi, która nie pojawiała się w pewnych sytuacjach.

8 Poprawiono w zestawieniu "Firmy kupujące dany towar" wyliczanie danych z dokumentów nowych faktur zaliczkowych. Błąd polegał na uwzględnianiu sprzedaży zarówno z faktur cząstkowych, jak i końcowych, co powodowało zafałszowanie wyników. Poprawiono w zestawieniu "Firmy kupujące dany towar" wyliczanie wyników z faktur zbiorczych powstałych z kilku WZ. W takiej sytuacji wyliczana była nieprawidłowa ilość towaru. Poprawiono w zestawieniu "Podliczenie okresu - dokumenty", w oknie głównym zestawienia wyliczanie danych z rachunków zakupu i sprzedaży oraz faktur detalicznych. Zestawienie pokazywało wartości ostatniego dokumentu zamiast danych sumarycznych. Poprawiono w zestawieniu "Sprzedaż wg okresów" wyliczanie marży, która w specyficznych okolicznościach mogła być prezentowana jako ujemna. Poprawiono w zestawieniu aktywności pracowników sumowanie czasu pracy w wypadku czynności wykonywanych w tym samym czasie. Poprawiono walidację pola 34 załącznika PIT/O (liczba dzieci). Poprawiono widoczność źródła powstania dokumentów handlowych w wypadku ich generowania na podstawie szans sprzedaży. Poprawiono wprowadzanie kursu waluty w dokumentach handlowych, w sytuacji gdy w słowniku kursów brakuje kursu na dzień określony w parametrach dokumentu. Program do tej pory blokował wprowadzanie kursu z bieżącego dnia. Poprawiono wstawianie numeru domu adresu zamieszkania podatnika w deklaracji elektronicznej PIT-40. Poprawiono wydruk "Potwierdzenia rozliczenia". Wcześniej w polu "Data wystawienia" dokumentów rozliczanych drukowana była data wystawienia dokumentu rozliczającego. Poprawiono wydruk opisu w wydruku oferty. Poprawiono wydruk rachunków zakupu i sprzedaży w sytuacji, gdy w ich zawartości znajdowały się wyłącznie opakowanie. W tej sytuacji generował się pusty wydruk. Poprawiono wydruk schematu importu, na którym niewykazywany był typ dokumentu importowanego oraz importowana wartość (w przypadku wydruku schematu importu do ewidencji przychodów). Poprawiono wydruk zestawienia "Bilans z księgi z podziałem na kategorie" wg wzorca graficznego 15 cali, 16 kolumn. Poprawiono wykazywanie kwoty dochodu po uwzględnieniu różnic remanentowych na wydruku tekstowym podsumowania KPiR. Poprawiono wykazywanie kwoty rozliczenia w raporcie z automatycznego rozliczania w module "Homebanking", w przypadku gdy jedna transakcja rozliczała wiele rozrachunków. Poprawiono wykazywanie transakcji w automatycznym rozliczaniu rozrachunków w module "Homebanking" - problem dotyczył kontrahentów posiadających "historyczne" rachunki bankowe. Poprawiono wykazywanie upływających okresów ważności badań i kursów BHP w zestawieniach. Poprawiono wyliczanie kolumny 6 w raporcie ZUS Z-3. Poprawiono wyliczanie kursu waluty podczas przekształcania zamówień od klienta w faktury sprzedaży. Do tej pory data kursu na fakturze brana była z parametrów dokumentu, ale kurs pozostawał z zamówienia (nieadekwatny do daty). Poprawiono wyliczanie kwoty wynagrodzenia chorobowego w raporcie ZUS Z-7. Poprawiono wyliczanie marży dla dokumentów ZWZ w zestawieniach wydań wg kontrahentów. Poprawiono wyliczanie podstawy wynagrodzenia urlopowego z 3/12 miesięcy - program uwzględniał 3/12 wcześniejszych wypłat a nie miesięcy. Poprawiono wyliczanie pola 49 deklaracji VAT-7/7K/7D dla zakupów krajowych. Poprawiono wyliczanie raportu ZUS Z-3 w wypadku choroby w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia. Poprawiono wyliczanie rejestru zakupu, w sytuacji gdy pojawiała się w nim nowa stawka VAT (dotychczas nie występująca). Poprawiono wyliczanie wartości dla dokumentów ZPZ i ZWZ w zestawieniu "Raport o dokumentach". Nie były one brane pod uwagę jako ujemne wartości. Poprawiono wyliczanie warunkowych pól deklaracji skarbowych. Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku VAT na podglądach F9 faktur zbiorczych. Poprawiono wyświetlanie numeru listy płac rozliczającej ewidencję czasu pracy po edycji listy płac. Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w wiadomościach. Poprawiono wyświetlanie wartości szansy sprzedaży wystawionej w walutach obcych. Poprawiono wywołanie listy personelu przy zmianie opiekuna dla szansy sprzedaży oraz wywołanie listy klientów przy dodawaniu pracownika firmy.

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 21.04.2011 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy.

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Uwagi do wersji 1.31 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.3.2013 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.10.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.2.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 29.9.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT 09.06.2014 Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT Zmiany posortowane są według kategorii, a następnie według numeru wersji. (wersje 1.29 1.35) Zmiany wspólne dla InsERT

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL 2012.2.5.927... 7

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1 Ulotka v.2012.3.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo