Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.23 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.23 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.23 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.23, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł aklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.23 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.23 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Dla nowych faktur zaliczkowych cząstkowych umożliwiono wybranie płatności ratalnej. Do tej pory ten sposób płatności był

2 niedostępny. Dodano możliwość dopisania kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość dopisania rachunku bankowego kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość wczytywania wyciągów w formacie MT940 pochodzących z banku PKO BP. Dodano możliwość wyszukiwania ("F7") oraz wybierania ("F8") w tabelach z transakcjami w module "Homebanking". Dodano możliwość zbiorczego usuwania towarów z kartoteki. Opcja usuwania zbiorczego dostępna jest w podmenu operacji zbiorczych, z menu głównego "Operacje" oraz z menu kontekstowego. Dodano na listach dokumentów możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów wg nazwiska opiekuna kontrahenta. Opcja jest niedostępna dla list paragonów i zwrotów ze sprzedaży detalicznej. Dodano nowy moduł "Inwentaryzacja" pozwalający na wielostanowiskowe i znacznie wygodniejsze wprowadzanie danych inwentaryzacyjnych. Dotychczasową inwentaryzację pozostawiono w nienaruszonej formie, lecz pod nową nazwą "Szybka inwentaryzacja". 9. Dodano nowy moduł umożliwiający wystawianie not korygujących. Noty wystawiać można do faktur, rachunków i korekt zakupu. 10. Stworzono nowy mechanizm fiskalizacji zdalnej, który jest całkowicie niezależny od używanej do tej pory fiskalizacji z wykorzystaniem modelu DCOM. Nowy model oparty jest na usłudze napisanej w środowisku Microsoft.Net, która zainstalowana na stanowisku klienckim, oczekuje na komunikaty wysyłane z serwera. Komunikaty są przesyłane w postaci plików ML. W momencie odebrania komunikatu z danymi dokumentu, usługa dokonuje fiskalizacji na urządzeniu. Po stronie serwera działa specjalny sterownik, którego parametry ustawia się w Kasiarzu GT. Ten sterownik odbiera od programu dane o dokumencie i przesyła do fiskalizacji usłudze działającej na stacji klienckiej. Więcej informacji w pomocy technicznej do programu w temacie Fiskalizacja zdalna. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: Dodano możliwość ewidencjonowania pozycji dokumentu w zapisach ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość importu pozycji dokumentu do zapisów ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość podania daty zdarzenia gospodarczego we wpisach do KPiR, która powinna obrazować moment zajścia transakcji różny od momentu powstania obowiązku rozliczenia podatku dochodowego. Dodano możliwość wykonania podsumowania KPiR za zadany okres w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Dodano obsługę rachunków ryczałtowych do umów cywilnoprawnych. Dodano zestawienie ewidencji VAT sprzedaży z rozbiciem na pozycje dokumentu. Płatne zmiany w Rewizorze GT: Dodano możliwość dopisania kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość dopisania rachunku bankowego kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość ewidencjonowania pozycji dokumentu w zapisach ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość importu pozycji dokumentu do zapisów ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość wczytywania wyciągów w formacie MT940 pochodzących z banku PKO BP. Dodano możliwość wyszukiwania ("F7") oraz wybierania ("F8") w tabelach z transakcjami w module "Homebanking". Dodano obsługę rachunków ryczałtowych do umów cywilnoprawnych. Dodano zestawienie ewidencji VAT sprzedaży z rozbiciem na pozycje dokumentu. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. Dodano możliwość wysłania mailem szansy sprzedaży. 2. Dodano obsługę telefonii VOIP w zakresie wybierania numerów telefonów 3. Dodano rozbudowaną funkcję do kasowania załączników do wiadomości lub całych wiadomości w celu zmniejszenia bazy danych. Zmiany w wersji 1.23 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany Dla faktur drukowanych na drukarkach fiskalnych Posnet Combo DF FV oraz Posnet Thermal HS dodano możliwość wyboru, czy jako kontrahent do urządzenia ma być przesyłany płatnik czy odbiorca z dokumentu.

3 Dla faktur zaliczkowych końcowych odblokowano przełącznik wyliczania dokumentu wg cen netto/brutto. Przełącznik dostępny jest wyłącznie w sytuacji, gdy wybrana jest różnicowa metoda wyliczania VAT (na zakładce "VAT" dokumentu). Dla kas Novitus PS 3000 zaimplementowano import dodatkowych kodów kreskowych z urządzenia. Dla kas Posnet Combo (L) umożliwiono przesyłanie towarów bez nadanego kodu kreskowego, ale z nadanym kodem PLU. Dotychczas przesłanie danych takiego towaru było niemożliwe. Dla kas Posnet Neo i Combo poprawiono stabilność transmisji danych. Przy większej ilości danych przesyłanych do urządzenia mógł się pojawiać komunikat o błędzie: "Polecenie w trakcie wykonywania. (DLL: 10004h)". Dla nowych faktur zaliczkowych cząstkowych umożliwiono wybranie płatności ratalnej. Do tej pory ten sposób płatności był niedostępny. Dla zbiorczych faktur zakupu i sprzedaży wyłączono błędnie działającą możliwość ręcznego sortowania listy towarów w specyfikacji towarowej. Do parametrów umów cywilnoprawnych dodano ustawienie znacznika "ogranicz sumę rachunków do tej kwoty". Dodano do wydruku schematu importu do KPiR pole daty zdarzenia gospodarczego. Dodano do wzorcowego planu kont przypisanie stawek VAT 5%, 6%, NPO (niepodlegające opodatkowaniu). Dodano generowanie zamówienia i dokumentu końcowego niezależnie od etapu szansy sprzedaży. Dodano kolumnę "składka na ubezpieczenie rentowe płatne przez zakład pracy" w zestawieniu "Statystyka wypłat". Dodano komunikat potwierdzający zamknięcie okresu obrotowego w przypadku, gdy okres ten nie zawiera zapisów na kontach. Dodano możliwość blokowania zmiany składników kompletu, jeśli został on użyty w dokumentach. Dotychczas taka zmiana zawsze była możliwa, co powodowało przy demontażu kompletu możliwość wprowadzania na stan towarów, z których nie był on złożony. O blokadzie decyduje parametr. Dodano możliwość dopisania kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość dopisania rachunku bankowego kontrahenta, pracownika, wspólnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module "Homebanking". Dodano możliwość ewidencjonowania pozycji dokumentu w zapisach ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość importu pozycji dokumentu do zapisów ewidencji VAT sprzedaży na potrzeby ewidencyjne sprzedaży poza terytorium kraju, gdzie ze względu na miejsce świadczenia VAT rozliczany jest przez usługobiorcę. Dodano możliwość obsługi wag etykietujących Medesa w oparciu o program producenta. Dodano możliwość obsługi wyższych prędkości transmisji - do bps w konfiguracji kas Elzab opartych na sterowniku uniwersalnym. Dodano możliwość podania daty zdarzenia gospodarczego we wpisach do KPiR, która powinna obrazować moment zajścia transakcji różny od momentu powstania obowiązku rozliczenia podatku dochodowego. Dodano możliwość przeglądania zadań prywatnych innych pracowników przez szefa. Dodano możliwość przełączenia sposobu wyliczania w podsumowaniu VAT faktury zaliczkowej końcowej wartości w danych stawkach wg proporcji zdefiniowanej w rozporządzeniu MF o sposobie wystawiania faktur bądź wg pomniejszania o kwoty VAT występujące we wcześniejszych zaliczkach. Dodano możliwość przewijania zawartości poszczególnych deklaracji ZUS w opcji podglądu. Dodano możliwość usuwania załącznika do wiadomości z okna jej edycji. Dodano możliwość wczytywania wyciągów w formacie MT940 pochodzących z banku PKO BP. Dodano możliwość wykonania podsumowania KPiR za zadany okres w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Dodano możliwość wysłania mailem szansy sprzedaży. Dodano możliwość wysyłania wydruku cennika do kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej. Dodano możliwość wyszukiwania ("F7") oraz wybierania ("F8") w tabelach z transakcjami w module "Homebanking". Dodano możliwość wyświetlania standardowych pól własnych w listach kontrahentów, szans sprzedaży i działań. Dodano możliwość wyświetlenia na wszystkich listach systemu kolumn prezentujących zawartość pól własnych obiektów.

4 Dodano możliwość wywołania "danych wdrożeniowych", "ewidencji innych dochodów", "ewidencji ekwiwalentów za urlop" oraz "danych o urlopach" z modułów "Umowy o pracę", "Umowy cywilnoprawne", "Wypłaty" i "Rachunki". Dodano możliwość zablokowania w parametrach faktur zaliczkowych wystawiania tych dokumentów. Blokada ta będzie pomocna dla tych użytkowników, którzy chcą wystawiać faktury zaliczkowe jedynie na podstawie zamówień zaliczkowych. Dodano możliwość zatwierdzenia oraz anulowania w ewidencji list płac wielu list płac równocześnie. Dodano możliwość zbiorczego usuwania towarów z kartoteki. Opcja usuwania zbiorczego dostępna jest w podmenu operacji zbiorczych, z menu głównego "Operacje" oraz z menu kontekstowego. Dodano na listach dokumentów możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów wg nazwiska opiekuna kontrahenta. Opcja jest niedostępna dla list paragonów i zwrotów ze sprzedaży detalicznej. Dodano nowe autoteksty dotyczące danych kontrahenta i pracowników w szablonach wiadomości. Dodano nowe parametry "osoby z cechą", "osoby z grupy" i "osoby wg płci" do zestawienia "Przeciętne zatrudnienie w okresie". Dodano nowe uprawnienia do kontrahentów i działań pod kontem opiekunów. Dodano nowy "sposób potrącania" w ewidencji potrąceń komorniczych - "stała rata do wyzerowania salda". Dodano nowy moduł "Inwentaryzacja" pozwalający na wielostanowiskowe i znacznie wygodniejsze wprowadzanie danych inwentaryzacyjnych. Dotychczasową inwentaryzację pozostawiono w nienaruszonej formie, lecz pod nową nazwą "Szybka inwentaryzacja". Dodano nowy moduł umożliwiający wystawianie not korygujących. oty wystawiać można do faktur, rachunków i korekt zakupu. Dodano numery PESEL i NIP pracownika do wydruku odcinka z wypłaty. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Bingo HS. Dodano obsługę rachunków ryczałtowych do umów cywilnoprawnych. Dodano obsługę telefonii VOIP w zakresie wybierania numerów telefonów Dodano ostrzeżenie przy wejściu do biblioteki dokumentów dla kontrahentów (gdy brak jest zielonego PLUSA), że funkcjonalność zostanie zablokowana po wygaśnięciu wersji demo Gestora GT. Dodano pełną obsługę (pomniejszanie składników i naliczanie wynagrodzeń) absencji usprawiedliwionych płatnych. Dodano podczas generowania deklaracji ZUS naliczeniowych komunikowanie, którzy pracownicy bądź wspólnicy posiadają niepoprawny numer PESEL. Dodano rozbudowaną funkcję do kasowania załączników do wiadomości lub całych wiadomości w celu zmniejszenia bazy danych. Dodano składkę FEP do standardowego wydruku listy płac. Dodano uwzględnianie limitu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dodano w archiwizatorze komunikat ostrzegający o nieprawidłowej wersji pliku SQLDMO.DLL, który może być nadpisywany przez aplikacje firm trzecich. Przy złej wersji tego pliku, przy próbie archiwizacji, pojawiał się komunikat, iż nie można przeprowadzić archiwizacji, a szczegóły błędu są w logu serwera. Tymczasem z powodu uszkodzenia mechanizmu SQL Servera w logu nie było żadnych informacji o błędzie. Dodano W InsTYNK-cie kontrahentów możliwość wyszukiwania po numerze NIP bez znaków separatora. Dodano w module towarów i usług, do komunikatu o zdublowanym kodzie kreskowym (który pojawia się przy próbie dopisania nieunikalnego kodu kreskowego) wykaz towarów, które taki kod posiadają. Dodano w podglądzie zapisu w ewidencji VAT ("F9") informacje o znacznikach "VAT rozliczany przez usługobiorcę" i "VAT zwrócony podróżnym". Dodano w umowie cywilnoprawnej znacznik umożliwiający pomijanie limitu ubezpieczenia chorobowego - niezbędne przy umowie cywilnej z własnym pracownikiem. Dodano w zestawieniach własnych SQL podsumowanie dla kolumn typu "money". Dodano w zestawieniu "Bilans z księgi" sumę przychodów oraz sumę kosztów. Dodano wymiar zatrudnienia do wydruku odcinka z wypłaty. Dodano wyświetlanie numeru oryginalnego dokumentu w zestawieniu "Odpisy na fundusze promocji". Dodano zestawienie ewidencji VAT sprzedaży z rozbiciem na pozycje dokumentu. Dostosowano wywołanie skrótu klawiszowego (CTRL+F5) w kontekście programu, z którego został on zainicjowany.

5 Listę urządzeń zewnętrznych pracujących na sterowniku uniwersalnym uzupełniono o urządzenia firmy Elzab. Poprawiono automatyczne rozliczanie rozrachunków w module "Homebanking" przy zaznaczonej strategii analizowania kwoty oraz tytułu transakcji. Poprawiono błąd zależności operacji "Ustaw status fiskalny" od uprawnienia "Dokumenty - zapis poniżej minimalnej marży". W sytuacji, gdy użytkownik miał odebrane to uprawnienie, ustawienie statusu fiskalnego kończyło się błędem systemowym. Poprawiono błędne filtrowanie według działów w statystyce wypłat. Poprawiono błędy przy uwzględnianiu potrąceń komorniczych w wydrukach świadectwa pracy. Poprawiono dla sprawozdań z datą początkową, opcję wylicz, która przestawiała tą datę na początek roku obrotowego, co nie było widoczne w interfejsie. Objawiało się to m.in. tym, że na wydruku nie pojawiał się nowy podtytuł "Sprawozdanie na okres". Poprawiono domyślną czcionkę na standardowym wzorcu faktur zakupu RR. Dotychczasowa czcionka błędnie drukowała polskie znaki w uwagach do dokumentu. Poprawiono domyślne ustawienie znacznika "pomniejszaj kwotę do chorobowego" dla niektórych absencji w składnikach płacowych. Poprawiono drukowanie danych podatnika (bądź osoby reprezentującej) na deklaracji VAT-UE (wer.2). Poprawiono drukowanie faktur sprzedaży wg standardowego wzorca "FS Przedpłaty". Poprawka dotyczy wydruku dokumentów wystawionych w starszych wersjach programu, oraz wydruku dokumentu przy ustawionej płatności kredytowej. Poprawiono drukowanie informacji o dokumentach źródłowych (w przypadku faktury zbiorczej) na wydruku faktury sprzedaży w języku niemieckim. Do tej pory drukowane były w języku polskim. Poprawiono drukowanie pola "gmina/dzielnica" w wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej. Poprawiono drukowanie specyfikacji towarowej na wydrukach tekstowych faktur zaliczkowych końcowych. Dotychczas nie drukowały się towary z podłączanych do zamówień wydań zewnętrznych. Błąd występował wyłącznie na wydrukach tekstowych. Poprawiono działanie dyspozycji i rezerwacji na zamówieniach. Problem objawiał się nieuzasadnionym komunikatem o braku towaru na stanie i występował w sytuacji pracy na wielu stanowiskach lub w sytuacji, gdy ten sam towar był używany wielokrotnie na dokumencie. Poprawiono działanie filtra "obroty" w zestawieniu "Sprzedaż wg kontrahentów". Był on ignorowany w czasie wyliczania zestawienia. Poprawiono działanie filtrów okresu w informatorze o towarze. Dotychczas na niektórych instalacjach i specyficznych ustawieniach SQL Servera, mogły one działać niepoprawnie i wyświetlać zafałszowane wyniki. Poprawiono działanie filtrów w modułach "Wydania odbiorcy" i "Przyjęcia dostawcy". Specyficzne ustawienie filtrów mogło spowodować niewyświetlanie się dokumentów na liście lub brak możliwości wejścia do modułu. Poprawiono działanie instynktu kontrahentów według pracowników. Poprawiono działanie opcji "Wypróbuj" we wzorcu wydruku oferty. Poprawiono działanie opcji "zmień cenę" (CTRL+E) w przypadku dokumentu w walucie obcej. Do tej pory po takiej operacji, jeśli dokument był wystawiany w walucie innej niż złoty, nie następowało przeliczanie ceny ze złotówek na walutę obcą. Poprawiono działanie uprawnienia "Kontrahenci - Dostęp do kontrahentów, którzy nie mają przypisanego opiekuna". Poprawiono działanie zakładki "Tytuł" we wzorcach graficznych wydruków podsumowania KPiR. Poprawiono działanie zestawienia "Bilans z księgi z podziałem na kategorie" w przypadku, gdy wyłączono jedną z kolumn. Poprawiono działanie znacznika "Grupuj pozycje" w tekstowych wzorcach wydruku dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego. Poprawiono edycję daty dokumentów ZA, LT, NP, LT, SP środków trwałych. Poprawiono eksport do pliku tekstowego, wydruków graficznych z przedpłatami dla dokumentów: faktur sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych oraz rachunków sprzedaży. Występujący błąd powodował m.in. niemożność drukowania na tych wzorcach z mobilnego Subiekta. Poprawiono formatowanie danych o firmie w wydruku oferty. Poprawiono funkcję powielania szablonów wiadomości. Poprawiono generator plików ML do Płatnika dla deklaracji ZUS ZWUA. Poprawiono generowanie elektronicznej deklaracji VAT-7D (wer. 2) w przypadku braku zaznaczenia pola 63.

6 Poprawiono grupowanie danych w obrębie tygodni w zestawieniach "Sprzedaż wg okresów" oraz "Zakup wg okresów". Poprawka dotyczy sprzedaży w niedzielę, która powodowała zdublowanie grupowania. Poprawiono historiowanie danych kontrahenta na wydrukach tekstowych. Dotychczas po zmianie danych kontrahenta ponowny wydruk tekstowy dokumentu dla tego kontrahenta zamiast danych sprzed zmiany drukował dane zmienione. Błąd dotyczył wyłącznie wydruków tekstowych. Poprawiono informację o ilości udanych i nieudanych operacji w okienku połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Nieprawidłowe ilości mogły się pojawiać przy transmisjach powyżej kilkudziesięciu tysięcy towarów. Poprawiono kolejność dokumentów podczas generowania pliku komunikacji - wpływa to na kolejność importowania dokumentów do księgowości. Poprawiono komunikowanie błędu braku uprawnień do wystawiania dokumentu faktury sprzedaży zaliczkowej przy przekształceniu szansy sprzedaży w zamówienie zaliczkowe. Poprawiono komunikowanie błędu czasu oczekiwania na odpowiedź urządzenia podczas komunikacji z kasą Novitus PS-3000 przy ustawionym połączeniu przez FTP. Poprawiono komunikowanie o niepoprawnym miesiącu przy próbie zapisu, po poprawie daty na wcześniejszą, nieodpłatnego przekazania bądź sprzedaży (z automatycznym naliczeniem amortyzacji w danym miesiącu) środka trwałego. Poprawiono komunikowanie problemów związanych z generowaniem deklaracji elektronicznej VAT-UE. Poprawiono kopiowanie nazwy do nazwy pełnej w czasie wprowadzania kontrahenta jednorazowego do dokumentów. Poprawiono mechanizm filtrowania wspólników przy wystawianiu kompensat. Wcześniej lista ta zawierała wszystkich wspólników bez względu na brak nierozliczonych przeciwstawnych rozrachunków. Poprawiono mechanizm generowania pliku ML deklaracji Intrastat - obecnie nie są wstawiane w tagu atrybuty, które posiadają pustą zawartość bądź same "białe" znaki. Poprawiono mechanizm importu kwoty "Rozrachunek na centrum autoryzacji kart płatniczych" dla dokumentów zakupu. W tej chwili kwota ta przyjmuje wartość zerową. Poprawiono mechanizm kontroli wprowadzanych danych, który uniemożliwiał zawarcie kolejnej umowy z pracownikiem, z którym rozwiązano poprzednią umowę przed czasem. Poprawiono mechanizm naliczania amortyzacji, w przypadku gdy zaznaczona była tylko amortyzacja bilansowa. Poprawiono mechanizm podglądu dokumentów (F9) zawierających przedpłaty. Poprawiono mechanizm przeniesienia danych poprzez pliki ML z programów Rejestrant, Rewizor 3 EURO, Rachmistrz 4 EURO. Po przeniesieniu danych z plików ML, podczas uruchomienia programu pojawiał się kreator wdrożeniowy dla przeniesionego podmiotu. Poprawiono mechanizm przenoszenia danych programów księgowych dotyczących środków trwałych posiadających naliczoną modernizację. Poprawiono mechanizm wyboru wartości pola "Kartoteka" przy wyborze konkretnego konta analitycznego kontrahenta w schemacie importu. Poprawiono mechanizm wydruku not odsetkowych. Wcześniej noty te drukowane były na drukarce domyślnej. Poprawiono mechanizm wyszukiwania (Ctrl + F) w widokach list umożliwiających wybór rozrachunków do rozliczenia. Poprawiono menu "Operacje" w ewidencjach: osobowej, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, które zawierało wywołanie deklaracji PIT-8B. Poprawiono na graficznym wydruku nowej faktury zaliczkowej, w sekcji wykazu poprzednich faktur drukowanie wartości, jeśli poprzednie faktury były wystawiane w walucie obcej. Poprawiono na wydruku wg wzorców tekstowych zestawienia "Bilans z księgi z podziałem na kategorie" wartości w kolumnie "Przychody ze sprzedaży". Poprawiono naliczanie wynagrodzenia urlopowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Poprawiono obsługę nagłówków wydruków dzienników księgowań, zapisów na koncie, raportu bankowego z zapisów na koncie, raportu kasowego z zapisów na koncie oraz ZSO. Problem dotyczył podmiotów konwertowanych do ostatniej wersji programu, posiadających w starszych wersjach własne nagłówki lub stopki dokumentów. Poprawiono odświeżanie widoku pozycji towarowych podczas poprawiania dokumentu korekty zakupu/sprzedaży do nieistniejącego. Poprawiono operację zmiany cen towarów dla kasy DSA4000S. W przypadku zmiany cen towarów wraz z opakowaniami kasa w niektórych sytuacjach mogła zgłaszać błąd "Kasa zgłosiła błąd numer 23

7 (teraz niemożliwe)". Poprawiono oznaczanie rachunku kontrahenta jako podstawowy podczas importu wyciągu, w przypadku gdy zostało wykonane dodanie rachunku z poziomu określania parametrów importu. Poprawiono pobieranie danych adresowych z danych kontrahenta w szablonie naklejek tworzonych z wykorzystaniem źródła "Kontrahenci z dokumentów". Poprawiono pobieranie kursu z tabeli kursów podczas automatycznego rozliczania rozrachunków w module "Homebanking". Poprawiono pobieranie ustawień drukarki w oknie wydruku rachunku do umowy zlecenia programu mikrogratyfikant. Poprawiono podgląd zapisu ewidencji VAT sprzedaży (F9) z transakcją SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju). Poprawiono podpinanie wiadomości do klienta w wypadku, gdy adres zawiera także dane opisowe. Poprawiono podpowiadanie miesiąca naliczeń deklaracji (raportów) miesięcznych przy ustawionym filtrze na konkretny miesiąc. Poprawiono pojawiający się w pewnych sytuacjach problem z naliczaniem dodatku za pracę w godzinach nocnych liczonych do pensji minimalnej. Poprawiono problem z konwersją bazy danych powodujący brak dostępu do dokumentów powiązanych. Poprawiono problem z konwersją bazy danych w przypadku, gdy wzorzec wydruku dekretacji posiadał przypisaną drukarkę występującą w systemie. Poprawiono problem z powielaniem kontrahentów przy dogrywaniu danych Rachmistrza 4 bądź Rachmistrza 4 EURO do istniejącego podmiotu. Poprawiono problem z weryfikacją struktury poświadczenia odbioru dla elektronicznych deklaracji rocznych zawierających załącznik PI/O ze zdefiniowaną ulgą prorodzinną. Poprawiono problem ze zdublowanym nagłówkiem strony, który pojawiał się po konwersji bazy danych. Poprawiono przenoszenie danych programu Subiekt 4/Subiekt 4 MEGA na systemie Windows Vista. Poprawiono przenoszenie numerów NIP kontrahentów do ewidencji VAT i KPiR w mechanizmie przenoszenia danych z Rachmistrza 3 EURO. Poprawiono przenoszenie stawki ubezpieczenia wypadkowego z programu Gratyfikant 3. Poprawiono przenoszenie stawki ubezpieczenia wypadkowego z programu Rachmistrz 4 EURO. Poprawiono przenoszenie środków trwałych z naliczoną ujemną modernizacją z programu Rewizor 3 EURO i Rachmistrz 4 EURO. Poprawiono przenoszenie środków trwałych z programu Rachmistrz 4 EURO, które posiadały zdefiniowaną datę nabycia późniejszą od daty przyjęcia. Środki takie trafiały do ewidencji jako nieprzyjęte do użytkowania. Poprawiono przenoszenie umów cywilnoprawnych z programu Gratyfikant 3. Poprawiono przenoszenie zapisów KPiR z programu Rachmistrz 4 EURO, które posiadały powiązany zapis z ewidencją VAT wprowadzony z poziomu edycji zapisu w księdze. Poprawiono przenoszenie znacznika "VAT rozliczany przez usługobiorcę" z programu Rachmistrz 4 EURO. Poprawiono przenoszenie znacznika "VAT rozliczany przez usługobiorcę" z programu Rewizor 3 EURO. Poprawiono przesyłanie towarów dla nowych kas DSA 4000S z ilością PLU powyżej 20 tys. Poprawiono raportowanie automatycznego rozliczania rozrachunków z poziomu modułu "Homebanking". Poprawiono sprawdzanie długości pola "Nazwa" w adresie korespondencyjnym i dostawy kontrahenta - system pozwalał prowadzić 51 znaków zamiast 50, co powodowało błąd zapisu do bazy danych. Poprawiono standardowy wzorzec wydruku faktury RR poprzez zwiększenie domyślnej szerokości pola "Ilość". Dotychczasowa domyślna szerokość nie pozwalała prawidłowo drukować ilości powyżej 999. Poprawiono sumowanie mas towarów na wszystkich wydrukach. Błąd polegał na sumowaniu mas w różnych jednostkach, bez ich przeliczania. Poprawiono szereg błędów literowych na wydrukach deklaracji i załączników. Poprawiono uwzględnianie towarów bez przypisanego kodu CN (nomenklatury scalonej) na deklaracjach Intrastat. Poprawiono w automatycznym rozliczaniu rozrachunków, w tabeli propozycji rozliczenia wyświetlanie kolumny z flagami własnymi. Poprawiono w wydruku umowy o pracę drukowanie sekcji ze składnikami płacowymi, która nie pojawiała się w pewnych sytuacjach.

8 Poprawiono w zestawieniu "Firmy kupujące dany towar" wyliczanie danych z dokumentów nowych faktur zaliczkowych. Błąd polegał na uwzględnianiu sprzedaży zarówno z faktur cząstkowych, jak i końcowych, co powodowało zafałszowanie wyników. Poprawiono w zestawieniu "Firmy kupujące dany towar" wyliczanie wyników z faktur zbiorczych powstałych z kilku WZ. W takiej sytuacji wyliczana była nieprawidłowa ilość towaru. Poprawiono w zestawieniu "Podliczenie okresu - dokumenty", w oknie głównym zestawienia wyliczanie danych z rachunków zakupu i sprzedaży oraz faktur detalicznych. Zestawienie pokazywało wartości ostatniego dokumentu zamiast danych sumarycznych. Poprawiono w zestawieniu "Sprzedaż wg okresów" wyliczanie marży, która w specyficznych okolicznościach mogła być prezentowana jako ujemna. Poprawiono w zestawieniu aktywności pracowników sumowanie czasu pracy w wypadku czynności wykonywanych w tym samym czasie. Poprawiono walidację pola 34 załącznika PIT/O (liczba dzieci). Poprawiono widoczność źródła powstania dokumentów handlowych w wypadku ich generowania na podstawie szans sprzedaży. Poprawiono wprowadzanie kursu waluty w dokumentach handlowych, w sytuacji gdy w słowniku kursów brakuje kursu na dzień określony w parametrach dokumentu. Program do tej pory blokował wprowadzanie kursu z bieżącego dnia. Poprawiono wstawianie numeru domu adresu zamieszkania podatnika w deklaracji elektronicznej PIT-40. Poprawiono wydruk "Potwierdzenia rozliczenia". Wcześniej w polu "Data wystawienia" dokumentów rozliczanych drukowana była data wystawienia dokumentu rozliczającego. Poprawiono wydruk opisu w wydruku oferty. Poprawiono wydruk rachunków zakupu i sprzedaży w sytuacji, gdy w ich zawartości znajdowały się wyłącznie opakowanie. W tej sytuacji generował się pusty wydruk. Poprawiono wydruk schematu importu, na którym niewykazywany był typ dokumentu importowanego oraz importowana wartość (w przypadku wydruku schematu importu do ewidencji przychodów). Poprawiono wydruk zestawienia "Bilans z księgi z podziałem na kategorie" wg wzorca graficznego 15 cali, 16 kolumn. Poprawiono wykazywanie kwoty dochodu po uwzględnieniu różnic remanentowych na wydruku tekstowym podsumowania KPiR. Poprawiono wykazywanie kwoty rozliczenia w raporcie z automatycznego rozliczania w module "Homebanking", w przypadku gdy jedna transakcja rozliczała wiele rozrachunków. Poprawiono wykazywanie transakcji w automatycznym rozliczaniu rozrachunków w module "Homebanking" - problem dotyczył kontrahentów posiadających "historyczne" rachunki bankowe. Poprawiono wykazywanie upływających okresów ważności badań i kursów BHP w zestawieniach. Poprawiono wyliczanie kolumny 6 w raporcie ZUS Z-3. Poprawiono wyliczanie kursu waluty podczas przekształcania zamówień od klienta w faktury sprzedaży. Do tej pory data kursu na fakturze brana była z parametrów dokumentu, ale kurs pozostawał z zamówienia (nieadekwatny do daty). Poprawiono wyliczanie kwoty wynagrodzenia chorobowego w raporcie ZUS Z-7. Poprawiono wyliczanie marży dla dokumentów ZWZ w zestawieniach wydań wg kontrahentów. Poprawiono wyliczanie podstawy wynagrodzenia urlopowego z 3/12 miesięcy - program uwzględniał 3/12 wcześniejszych wypłat a nie miesięcy. Poprawiono wyliczanie pola 49 deklaracji VAT-7/7K/7D dla zakupów krajowych. Poprawiono wyliczanie raportu ZUS Z-3 w wypadku choroby w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia. Poprawiono wyliczanie rejestru zakupu, w sytuacji gdy pojawiała się w nim nowa stawka VAT (dotychczas nie występująca). Poprawiono wyliczanie wartości dla dokumentów ZPZ i ZWZ w zestawieniu "Raport o dokumentach". Nie były one brane pod uwagę jako ujemne wartości. Poprawiono wyliczanie warunkowych pól deklaracji skarbowych. Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku VAT na podglądach F9 faktur zbiorczych. Poprawiono wyświetlanie numeru listy płac rozliczającej ewidencję czasu pracy po edycji listy płac. Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w wiadomościach. Poprawiono wyświetlanie wartości szansy sprzedaży wystawionej w walutach obcych. Poprawiono wywołanie listy personelu przy zmianie opiekuna dla szansy sprzedaży oraz wywołanie listy klientów przy dodawaniu pracownika firmy.

9 Poprawiono wywołanie pomocy dla okna komunikacji z biurem rachunkowym. Wywołanie pomocy poprzez klawisz F1 kończyło się błędem. Poprawiono zachowanie programu w przypadku montowania kompletu w okresie objętym korektą kosztów. Dotychczas program nie pozwalał na wykonanie operacji nie wyjaśniając przyczyny takiego działania. Poprawiono zaokrąglanie wyliczanych kwot na poszczególne fundusze per pojedynczy dokument w zestawieniu "Odpisy na fundusze promocji". Poprawiono zestawienie "Analiza płynności finansowej". Wcześniej zestawienie wykazywało również rozrachunki rozliczone. Poprawiono znacznie zachowanie zestawień w sytuacji, gdy wystąpiło przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź serwera. Zamiast znikającego "dymka" z informacją jest trwały komunikat. Wprowadzono także dla zestawień wielokrotnie złożonych, zerowanie wyników w takim wypadku, gdyż mogło się zdarzyć iż w takiej sytuacji tylko część zestawienia zostawała wyliczona, co dawało zafałszowane wyniki. Przyspieszono działanie Przeceny, jeśli była uruchamiana z modułu "Towary". Następowało niepotrzebne odświeżanie listy towarów "w tle" w czasie zapisywania nowych cen. Rozszerzono funkcjonalność zestawienia "podliczenie wypłat" na podliczenie dla dowolnego okresu. Rozwiązano problem drukowania danych o towarach za pomocą interfejsu programistycznego Sfera. Rozwiązano problem pracy w szczególnych warunkach (składka FEP) przez niepełny miesiąc. Rozwiązano problem z zapamiętywaniem ustawień filtrów w listach wszystkich obiektów. Rozwiązano problemy z odbieraniem wiadomości z wielu kont pocztowych znajdujących się na tym samym serwerze. Stworzono nowy mechanizm fiskalizacji zdalnej, który jest całkowicie niezależny od używanej do tej pory fiskalizacji z wykorzystaniem modelu DCOM. owy model oparty jest na usłudze napisanej w środowisku Microsoft. et, która zainstalowana na stanowisku klienckim, oczekuje na komunikaty wysyłane z serwera. Komunikaty są przesyłane w postaci plików ML. W momencie odebrania komunikatu z danymi dokumentu, usługa dokonuje fiskalizacji na urządzeniu. Po stronie serwera działa specjalny sterownik, którego parametry ustawia się w Kasiarzu GT. Ten sterownik odbiera od programu dane o dokumencie i przesyła do fiskalizacji usłudze działającej na stacji klienckiej. Więcej informacji w pomocy technicznej do programu w temacie Fiskalizacja zdalna. Uaktualniono kody tytułów ubezpieczeń wykorzystywane w danych wspólników i pracowników. Uaktualniono wartość parametru "limit dobrowolnego chorobowego", który od wynosi 8109 zł. Umożliwiono dodawanie szansy sprzedaży z poziomu listy pracowników firm. Umożliwiono usunięcie zdefiniowanego konta wraz z wiadomościami. Umożliwiono zapisanie okresu pracy w szczególnych warunkach dla kodu 210. Uprawnienie do wystawiania zamówień od klienta rozdzielono na dwa uprawnienia, odpowiednio do zamówień od klienta oraz zamówień zaliczkowych od klienta. Usunięto naliczanie świadczenia rehabilitacyjnego w "małych firmach", w których płatnikiem zasiłków jest ZUS. Usunięto rezerwowanie stanów magazynowych przez szanse sprzedaży. Usunięto w mechanizmie przenoszenia danych możliwość zaznaczenia do przeniesienia deklaracji skarbowych. Usunięto znacznik drukowania danych odbiorcy we wzorcu wydruku oferty. W ewidencji pracowników rozszerzono filtr "z aktualną umową" o opcję "o pracę w bieżącym miesiącu". W instalatorze programu, w belce okna instalatora dodano informację o numerze instalowanej wersji. W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektów aplikacji dodano atrybut OperatorId zwracający id użytkownika, na koncie którego pracuje aplikacja Sferyczna. W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektu SuDokumentyKolekcja dodano metody związane z obsługą nowych faktur zaliczkowych: DodajZKzal, DodajFSzc, DodajFSzk, DodajKFSzc. W interfejsie programistycznym Sfera dodano atrybuty RejestrujNaUF oraz DrukarkaFiskalnaId dla obiektu SuDokument, które pozwalają sterować ze Sfery czy i na jakiej drukarce fiskalnej dokument zostanie wydrukowany. W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość ustawiania programowego filtrów dla obiektu DzialaniaLista. W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość ustawienia atrybutu DokKasBezDanychKh dla obiektu FinDokument (KP i KW).

10 W interfejsie programistycznym Sfera dodano nowy obiekt UstawieniaWydruku. Pozwala on sterować min. takimi parametrami wydruków jak wzorzec wydruku, drukarka, ilość kopii i zakres stron. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym działaniu atrybutu Flaga obiektu . W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z wyświetlaniem filtrów na liście dekretów. Problem dotyczył systemów Windows Vista i późniejszych. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono dodawanie kontrahenta będącego osobą. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono działanie atrybutów KredytKupiecki oraz KredytKupieckiProcent w obiekcie Kontrahent. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono działanie mechanizmu zapisującego kolekcję cen dla obiektu Towar. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono działanie metody CreateAdoNetTransConnection. Problem polegał na tym, że połączenie zawsze miało ustawioną autentykację Windows niezależnie od tego, w jaki sposób zalogowano się do bazy danych Navireo. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono działanie metody Wybierz dla obiektu PracownicyKolekcja W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono obsługę numeracji dokumentów kasowych. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono sortowanie danych na lookupach. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono wyświetlanie się listy obiektów VatDokument. W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem niewidocznych poleceń w oknach dialogowych obiektów. Problem dotyczył systemów Windows Vista oraz Windows 7. W interfejsie programistycznym Sfera wprowadzono nowy atrybut ZaliczkaKwota do obiektu SuDokument. Jego stosowanie dla dokumentów magazynowych PZ, WZ, PZv i WZv skutkuje wygenerowaniem zaliczki. W interfejsie programistycznym Sfera zdjęto właściwość "read-only" dla atrybutu CenaMagazynowa (dotyczy tylko dokumentów ZWn i KFSn). W parametrach zamówień oraz zamówień zaliczkowych przywrócono parametr "zamówienie różnicowe", który został ukryty w jednej z poprzednich wersji. W pozycjach dokumentów przywrócono wyróżnienie kolorem pozycji z ilością zerową. Wyróżnienie zniknęło w jednej z wcześniejszych wersji. Wprowadzono naliczanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przy braku w wypłacie składników uwzględniających godziny nadliczbowe - 60% od podstawy wynagrodzenia urlopowego (art. 151,1 3). Wprowadzono pomniejszanie "liczby godzin do urlopowego" przez "nieobecność usprawiedliwioną niepłatną". Wprowadzono uwzględnianie parametru "sposób naliczania wynagrodzenia urlopowego" przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop. Zmieniono domyślny przycisk w oknie wyboru daty realizacji kompensaty. Zmiany w wersji 1.23 SP1 Zmieniono mechanizm numeracji w dekretacji wcześniej dekretowanych dokumentach. Wcześniej program nadawał kolejny wolny numer. Zmieniono mechanizm podpowiadania kont przy wyborze konta w dekrecie. Wcześniej program wyświetlał konta wszystkich poziomów analityk. Zmieniono mechanizm przeniesienia danych z programu Rewizor 3 EURO, Rewizor dla Windows. W przypadku odznaczenia opcji "Przenieś plany kont z bilansem otwarcia począwszy od roku:", przeniesiony zostanie tylko ostatni rok obrotowy. Zmieniono parser ML wykorzystywany w deklaracjach elektronicznych z wersji MSML 4.01 na wersję MSML 6.0. Zmieniono położenie oraz kolejność pól "Typ id" oraz "Identyfikator" w zakładce "Przelew US", w dokumencie "Wypłata bankowa" wystawionym dla instytucji typu "Urząd skarbowy". Zmieniono w modułach związanych z importem opis dokumentów typu "Zwrot" i "Zwrot do nieistniejącego" na "Zwrot detaliczny" oraz "Zwrot detaliczny do nieistniejącego". 1. Naprawiono problem dearchiwizacji dużych baz danych (powyżej 4 GB), objawiający się komunikatem "archiwum zostało uszkodzone". 2. Poprawiono drukowanie polskich liter w opisie dokumentu oferty. 3. Poprawiono działanie przycisków "Edycja", "Podgląd", "Eksport", "Drukuj" w oknie wydruku świadectwa pracy (z poziomu dokumentów kadrowych, wzorzec RTF). 4. Poprawiono mechanizm drukowania dokumentów operacji na środkach trwałych - w przypadku występowania dużej ilości

11 dokumentów wydruk mógł trwać długo. 5. Poprawiono problem (który pojawił się w ostatniej wersji) z kodowaniem znaków w pliku ML deklaracji Instrastat. 6. Poprawiono wydruk graficzny świadectwa pracy (pojawiał się komunikat "File not found"). 7. Poprawiono wyliczanie podstawy na Fundusz Emerytur Pomostowych dla przypadków, w których umowa nie obowiązywała przez cały miesiąc oraz okresy pracy w szczególnym charakterze nie dotyczyły całego okresu umowy. 8. Poprawiono wyliczanie podstawy składki FEP w przypadku, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca oraz nie miał zaznaczonej pracy w szczególnych warunkach. Wyliczała się wówczas niezerowa wartość podstawy naliczania składek DEP. 9. Poprawiono wyliczanie podstawy składki FEP w przypadku, gdy występowało uzupełnienie wynagrodzenia pracownika do płacy minimalnej. 10. Poprawiono wyliczanie składki na FEP przy niepełnym miesiącu przepracowanym w szczególnych warunkach i równoczesnym występowaniu niektórych składników (np. wynagrodzenie urlopowe). 11. Poprawiono wyświetlanie wartości pól masy i objętości w zawartości dokumentu handlowego. Problem dotyczył tylko podmiotów konwertowanych z poprzedniej wersji. 12. Poprawiono zapamiętywanie kolejności kolumn w modułach zawierających tabele z kolumnami pól własnych. 13. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuDokument został dodany nowy atrybut WartosciInneNizWyliczone działający tylko dla dokumentów zakupowych, zachowujący się analogicznie jak checkbox "Wartości inne niż wyliczone" w okienku dialogowym obiektu. 14. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd z zapisem dokumentów ZWn. Błąd polegał na tym, że bez wyświetlenia interfejsu dokumentu nie ustawiało się pole SuDokument.Wystawil. 15. W nowym mechanizmie fiskalizacji zdalnej rozwiązano problem otwierania szuflady po rejestracji dokumentu na drukarce fiskalnej. 16. W nowym mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono możliwość drukowania numeru dokumentu nadawanego przez program (w postaci liczbowej) na dokumencie fiskalnym. Np. dla dokumentu o numerze PA 4524/MAG/2010 będzie się drukować liczba Kompleksowe rozwiązanie problemu polegające na drukowaniu pełnego numeru nadawanego przez program planowane jest w kolejnych wersjach systemu.

deklaracji. 1. Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny

deklaracji. 1. Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny Uwagi do wersji 1.42 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.12.2015 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.01.2016 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 18.12.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 24 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 7.10.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 12.1.2015 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.16 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.16 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 16 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT 1 z 8 2017-02-15 15:49 Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.2.2017 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Funkcja GT nexo nexo PRO. Sfera dla Subiekta * - + Zaawansowane pola własne * - + Raporty własne i wydruki +/- własne

Funkcja GT nexo nexo PRO. Sfera dla Subiekta * - + Zaawansowane pola własne * - + Raporty własne i wydruki +/- własne Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii InsERT GT (wersja 1.34), InsERT nexo (wersja 1.0) oraz InsERT nexo PRO (wersja 1.0). W zestawieniach zastosowano

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.19 SP3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.19 SP3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.19 SP3 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 16.2.2009 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji. Lista zmian programu SOGA Zmiany w wersji 1.25 - poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez, - poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe, -

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Subiekt GT Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

Subiekt GT Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów. Subiekt GT Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów. Najważniejsze cechy programu Subiekt GT Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.20 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.20 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.20 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 21.4.2009 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo