Wioletta Cieślukowska. Pracownia ekonomiczno informatyczna Zbiór zadań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wioletta Cieślukowska. Pracownia ekonomiczno informatyczna Zbiór zadań"

Transkrypt

1 Do pracowni ekonomiczno informatycznej, nie było w ofercie podręcznika więc opracowałam własny zbiór zadań, który wykorzystywałam na zajęciach. W kilku ćwiczeniach dokonałam aktualizacji. Wioletta Cieślukowska Pracownia ekonomiczno informatyczna Zbiór zadań Wydanie 1 Suwałki, 2006 rok

2 SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne 2. Edytor tekstu - zasady redagowania pism 3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel 2

3 1. Wiadomości wstępne Ćwiczenie 1 Korzystając ze strony internetowej jednego z portali Interia, Onet, Wirtualna Polska, załóż własne konto internetowe(adres ). Pamiętaj swój login oraz hasło. Wyślij wiadomość do jednej z osób, która także wykonuje to ćwiczenie i poproś tę osobę o wysłanie potwierdzenia otrzymania Twojej wiadomości; Prześlij otrzymane potwierdzenie innej osobie i ją także poproś o potwierdzenie wiadomości; Ćwiczenie 2 Skonfiguruj Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express lub inny program pocztowy do pracy z utworzonym przez siebie kontem. Ćwiczenie 3 Korzystając z programu do obsługi poczty elektronicznej, dokonaj następującej wymiany korespondencji: a) wyślij z pierwszego konta wiadomość z załącznikiem na drugie utworzone konto z załącznikiem do wiadomości niech będzie dokument Microsoft Word sporządzany wg zamieszczonego poniżej wzoru 1. Wzór 1. Tekst Wpisywany teraz tekst stanowi jeden akapit. Najczęściej jest to fragment dokumentu zawierający jedną myśl. Może on się składać z jednego lub wielu zdań. Tutaj zastosowano czcionkę o wielkości 12 punktów. Tytuł napisano stosując styl Nagłówek 2. Marginesy są ustawione następująco: lewy 3cm, prawy 2cm, góra i dół standardowo po 2,5cm. Wpisywany teraz tekst stanowi też jeden akapit. W odróżnieniu od poprzedniego zastosowano tu wcięcia akapitowe z lewej 2cm, z prawej 3cm, odstępy przed akapitem wszędzie wynoszą 10 punktów. Wpisywany teraz tekst stanowi też jeden akapit. Jest on wyśrodkowany. Wpisywany teraz tekst stanowi też jeden akapit. Jest on wyrównany do lewej. Wpisywany teraz tekst stanowi też jeden akapit. Jest on wyrównany do prawej. Lp Jakaś tam legenda Jakieś liczby 1 a) Buty 2,265 3

4 2 b) Spodnie 125,2 A teraz prawie to samo pisane czcionką Arial o wysokości 13 punktów. Wpisywany teraz tekst stanowi jeden akapit. Najczęściej jest to fragment dokumentu zawierający jedną myśl. Może on się składać z jednego lub wielu zdań. Marginesy są ustawione następująco: lewy 3cm, prawy 2cm, góra i dół standardowo po 2,5cm. Wpisywany teraz tekst stanowi też jeden akapit. W odróżnieniu od poprzedniego zastosowano tu wcięcia akapitowe z lewej 2cm, z prawej 3cm, odstępy przed akapitem wszędzie wynoszą 10 punktów. Ostatni akapit wygląda inaczej nieprawdaż? (trzeba to uzyskać w odpowiedni sposób). Tekst opracował Marek Magiera. Sprawdzian napisał(a) z klasy IId LO. Przepisując ten dokument, zadbaj o jego właściwe sformatowanie (bliskie wzorowi ). Pamiętaj też o wpisaniu tematu wysyłanej wiadomości; c) wyślij z pierwszego konta wiadomość z załącznikiem na drugie utworzone konto (z ćwiczenia 5.)Załącznikiem niech będzie dokument Microsoft Excel zamieszczony we wzorze Wzór 2 A B C D E F 1 Wyniki działalności firmy LATO w 2004roku 2 Zysk w tys. Zł 3 I kw. II kw. III kw. IV kw. Rok 4 Woda życia 6,11 7,26 8,67 7,1 5 Zdrój 7,49 8,52 9,14 8,66 6 Radość 4,89 4,23 3,76 3,69 7 Smak 4,23 3,98 4,1 4,56 8 Pomarańcza 5,25 7,07 7,95 8,3 9 Razem 10 Średnia 11 Max 12 Min 2. Pamiętaj o wpisaniu tematu wysyłanej wiadomości; 4

5 Ćwiczenie 4 Przepisz podany tekst w załączniku 1 pamiętając o poprawnym umieszczeniu tekstu oraz formatowaniu Załącznik 1 Zespół Szkół Nr Suwałki ul.sejneńska14 Suwałki Znak AGORA sp z.o.o. Sprawa: uszczegółowienie oferty ul. Słoneczne Suwałki Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach, po otrzymaniu oferty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością AGORA na podręczniki szkolne do przedmiotów ekonomicznych, prosi o przesłanie szczegółowych informacji na temat planów wydawniczych spółki w roku Szczególnie interesujące dla nauczycieli pracujących w naszej szkole są pozycje dotyczące przedmiotów: technika biurowa oraz statystyka. Z poważanie, Dyrektor Szkoły Anna Kowalska 5

6 Ćwiczenie 5 Przepisz podany tekst w załączniku 2 pamiętając o poprawnym umieszczeniu tekstu oraz formatowaniu Załącznik 2 SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podstawa obliczenia podatku w zł ponad do Podatek wynosi % podstawy obliczenia minus kwota 530,08 zł ,48zł+30% nadwyżki ponad zł ,68 zł+40% nadwyżki ponad zł Ćwiczenie 6 Przepisz podany tekst w załączniku 3 pamiętając o poprawnym umieszczeniu tekstu oraz formatowaniu Załącznik 3 Lista wiadomości według tematu Lp. Temat wiadomości 1. Sporządzenie dokumentacji chorobowej pracownika z okresu marzec 2005-marzec Sporządzenie dokumentacji osób przeszkolonych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w roku Lista płac za miesiąc styczeń 2006r. 4. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za rok Ćwiczenie 7 Korzystając z jednej z dostępnych wyszukiwarek internetowych, znajdź strony banków. Nazwy pięciu banków oraz ich adresy internetowe prześlij w postaci wiadomości z pierwszego konta na konto drugie. Te same dane wpisz poniżej: Bank:..adres: Bank:..adres: Bank:..adres: Bank:..adres: Bank:..adres: 6

7 Ćwiczenie 8 Korzystając z jednej z dostępnych wyszukiwarek internetowych, znajdź strony funduszy inwestycyjnych. Nazwy pięciu funduszów inwestycyjnych oraz ich adresy internetowe prześlij w postaci wiadomości z pierwszego konta na konto drugie. Te same dane wpisz poniżej: Fundusz:.adres:.. Fundusz:.adres:.. Fundusz:.adres:.. Fundusz:.adres:.. Fundusz:.adres: Ćwiczenie 9 Wejdź na stronę Ministerstwa Finansów i wyszukaj tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Otwórz plik z tekstem tej ustawy w formacie MS Word. Utwórz na pulpicie swojego komputera nowy folder, a następnie zapisz w nim dokument z treścią tej ustawy. Ćwiczenie 10 Wyszukaj na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i wpisz te informacje do tabeli: Tabela.1 Rodzaj ubezpieczenia Łączna wysokość składki Emerytalne % Rentowe % Wypadkowe % Chorobowe % Razem % Ćwiczenie 11 Wyszukaj na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Finansów informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników i wpisz te informacje do tabeli: Tabela 2 Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki Zapłacone do ZUS Odliczone od podatku dochodowego od osób fizycznych % % 7

8 Ćwiczenie 12 Wyszukaj na dowolnej stronie internetowej informacje niezbędne do wypełnienia tabeli, a następnie wypełnij tę tabelę. Wyszukiwanie informacji tabela robocza Tabela 3 Informacje do wyszukiwania Adres strony internetowej Wysokość odsetek ustawowych Składka na Fundusz Pracy Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Stawka podatku dochodowego od osób prawnych Wysokość odsetek od zaległości podatkowych Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od umów zlecenia Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu działalność usługowej Wartość sprzedaży, której przekroczenie powoduje utratę statusu małego podatnika Maksymalna wartość zakupu środka trwałego, który może być jednorazowo wpisany do kosztów uzyskania przychodów Minimalne wynagrodzenie za pracę Wynik.%.%.%.%.%.%.%.zł Netto:...zł.% 8

9 Ćwiczenie 13 Wyszukaj na dowolnej stronie internetowej roczne stawki amortyzacji dla następujących środków trwałych: a) podziemny garaż:.. % b) maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych:.. % c) samochody osobowe: % d) kiosk towarowy trwale związany z gruntem:.% e) maszyny poligraficzne:.% f) kasy fiskalne: % g) samochód ciężarowy:..% Ćwiczenie 14 Skorzystaj z kalkulatora kredytowego zamieszczonego na stronie PEKAO.S.A i wylicz odsetki od kredytów w sytuacjach przedstawionych kolejnych wierszach tabeli. Wyniki obliczeń wpisz do tabeli. Tabela 4. Obliczenia odsetek od kredytów tabela robocza Kwota kredytu w zł Liczba w miesięczny ch rat Stopa procentowa Raty stałe Raty stałe Raty malejące Raty malejące Warunki oprocentowa nia Wysokość pierwszej raty Wysokość ostatniej raty Suma odsetek Ćwiczenie 15 Wyszukaj na stronie internetowej informacje na temat Bankowego Gwarancyjnego. Ustal, jaką kwotę otrzyma z BFG osoba, która ulokowała w banku zł, a bank upadł. Kwota: adres strony:... 9

10 Ćwiczenie 16 Podatnik podatku od towarów i usług nie dokonał przelewu należności podatkowej za kwiecień 2003r. Kwota zaległości podatkowej wynosi zł. Swój błąd przedsiębiorca dostrzegł 14 Czerwca 2004r. i w tym dniu złożył przelew. Korzystając z kalkulatora ilości dni między dwiema datami oraz informacji zamieszczonych w tabeli 5 na stronie 15.,ustal wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Ćwiczenie 17 Posługując się danymi z poprzedniego ćwiczenia, ustal wysokość odsetek od zaległości podatkowych podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za luty 2004r. Zaległość podatkowa wynosi zł, a zapłata ma nastąpić w dniu 24 września 2004r. 10

11 2. Edytor tekstu - zasady redagowania pism Obsługa edytora tekstu Podstawowym zadaniem podczas redagowania tekstu z użyciem komputera jest rozwiązywanie technicznych problemów opracowywania tekstu. Redagowanie merytoryczne czy uzgadnianie treści nie jest problemem informatycznym niemniej jednak stanowi istotny element całego procesu redagowania. Z tego powodu na zajęciach z edytorem należy wykorzystywać teksty gotowe lub takie, w których wszelkie zagadnienia merytoryczne zostały wyjaśnione na innych przedmiotach, niekoniecznie na języku polskim. Celowe może tu być wykorzystanie tradycji, specyfiki szkoły, można również wykorzystać indywidualne zainteresowania uczniów. Warto zająć się redagowaniem typowych dokumentów tj.: życiorys, podania, notatki, pisma urzędowe oraz teksty pisane wierszem. Należy również nauczyć ucznia tworzenia bardziej złożonych dokumentów, wstawiania takich obiektów jak tabele, rysunki itp. Poza umiejętnością poprawnego wprowadzania tekstu uczeń winien umieć: formatować czcionkę: zmieniać rodzaj, rozmiar i styl czcionki, używać indeksów górnych i dolnych, stosować inne, wybrane elementy formatu czcionki, formatować akapity: wyrównywać akapity, ustawiać wcięcia, stosować i ustawiać znaki i tabulacji, wykorzystywać mechanizmy wyliczania i numerowania, stosować inne, wybrane elementy formatu akapitu, formatować stronę i sekcję: dobrać odpowiedni układ i rozmiar strony, ustawiać marginesy, redagować nagłówki i stopki, stosować inne, wybrane elementy formatu strony i sekcji, formatować tabelę: wstawiać tabelę o określonej liczbie wierszy i kolumn, wstawiać, usuwać, scalać i dzielić komórki, wiersze oraz kolumny, ustalać rozmiary komórek, wierszy i kolumn, formatować obramowania, wykorzystywać opcję autoformatu tabeli, korzystać z bloku i schowka, wstawiać i formatować symbole, rysunki i inne obiekty, wykorzystywać narzędzia korekcyjne, wybierać odpowiednia style pisma, wykorzystywać inne, bardziej zaawansowane elementy formatu. POLECNIA DO WYKOANANIA: Przepisz powyższy tekst. Tekst skopiuj poniżej i dokonaj jego edycji. Ustaw interlinię 1,5. Tytuł wyśrodkuj oraz zastosuj czcionkę Curier New CE o rozmiarze 14. W tytule zastosuj pogrubienie, kapitaliki oraz cień. 11

12 Zastosuj wcięcie początku pierwszego akapitu na 1.8 cm. Pierwszy akapit wyjustuj. Zmień punktor na Wstaw numer strony w prawym dolnym rogu. Wstaw obramowanie strony wzór kwiaty. Ćwiczenie 18 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 3 12

13 Wzór 3. Zamówienie Sklepy ELLI Suwałki, 3 maja 2006 ul. Patli Suwałki tel./faks (087) NIP: Regon SE-129/06 Sprawa: zamówienie Szanowni Państwo Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA Ul. Korczaka Suwałki W odpowiedzi na Państwa ofertę z , pismo DH-302/06, zamawiam: Lp. Nazwa jogurtu Pojemność w gramach Liczba platonek Liczba sztuk Cena Jedn. Bez podatku VAT Cena bez Podatku VAT W zł 1 Jogurt naturalny , ,00 2 Jogurt jagodowy ,40 840,00 3 Jogurt malinowy ,40 920,00 4 Jogurt truskawkowy ,40 960,00 5 Jogurt brzoskwiniowy , ,00 6 Jogurt gruszkowy z ziarnami zbóż ,30 860,00 7 Jogurt cytrynowy ,70 900,00 Łączna wartość zamawianego towaru wynosi 7280,00 + VAT. Należności za jogurty zapłacę gotówką przy odbiorze towaru. Proszę o dostarczenie zamówionych jogurtów 12 maja br. Do mojego sklepu w godzinach w godzinach od 6 00 do Z poważaniem Właściciel Elżbieta Lawenda 13

14 Ćwiczenie 19 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 4 Wzór 4. Potwierdzenie zamówienia Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA ul. Korczaka 2, Suwałki tel. (0 87) , NIP: , Regon DH-210/06 Suwałki, 5 maja 2006 Pani Elżbieta Lewandowska Sklepy ELLI ul. Patli Suwałki Sprawa: potwierdzenie zamówienia Szanowna Pani Potwierdzamy niniejszym pismem przyjęcie zamówienia Pani pismo SE-129/06 Z 3 maja 2006 r. Potwierdzamy także warunki realizacji zamówienia. Z poważaniem Dyrektor ds. Handlowych Franciszek Maska 14

15 Ćwiczenie 20 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 5 Wzór 5. Odpowiedź na reklamę Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA ul. Korczaka 2, Suwałki tel. (0 87) , NIP: , Regon DH-335/06 Suwałki, 19 maja 2006 Pani Elżbieta Lewandowska Sklepy ELLI 6l. Patli Suwałki FAKS Sprawa: odpowiedź na reklamę Szanowna Pani Po sprawdzeniu stanu naszego magazynu stwierdzamy, że reklamacja jest uzasadniona. Jutro 20 maja br. realizujemy w Suwałkach inną dostawę, więc odbierzemy od Pani 20 opakowań jogurtu malinowego, a dostarczymy 20 opakowań jogurtu truskawkowego. Za pomyłkę przepraszamy Z poważaniem Dyrektor ds. Handlowych Franciszek Maska 15

16 Ćwiczenie 21 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 6 Wzór 6. Awizo Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA ul. Korczaka 2, Suwałki tel. (0 87) , NIP: , Regon DH-331/06 Suwałki, 28 maja 2006 Pani Elżbieta Lewandowska Sklepy ELLI Ul. Patli Suwałki FAKS Sprawa: awizo Szanowna Pani Potwierdzamy niniejszym pismem, że zamawiamy towar- pismo SE-125/06 Z roku- dostarczamy dziś własnym transportem ok. godz Z poważaniem Dyrektor ds. Handlowych Franciszek Maska 16

17 Ćwiczenie 22 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 6 Wzór 6. Reklamacja Sklepy ELLI Suwałki, 3 maja 2006 ul. Patli Suwałki tel./faks (087) NIP: Regon SE-125/06 FAKS Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA ul. Korczaka Suwałki Sprawa: reklamacja Szanowni Państwo Informujemy, że towar dostarczony 2 maja 2006 r.- nie odpowiada mojemu zamówieniu. Sporządzony został protokół przyjęcia towaru, który wykazał, że otrzymaliśmy 40 opakowań jogurtu malinowego, a nie otrzymaliśmy ani jednego opakowania jogurtu truskawkowego. Reklamację wysyłam również pocztą Załączniki Protokół przyjęcia towaru Z poważaniem Właściciel Elżbieta Lawenda 17

18 Ćwiczenie 23 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 7 Wzór 7. Odmowa przyjęcia zamówienia Zespół Szkół Gastronomicznych Suwałki, 13 czerwca 2007 r. ul. Sejneńska Suwałki Tel. (087) Fax.(087) ZS/UG-36/07 Sprawa: odmowa przyjęcia zamówienia Szanowni Państwo Państwo Jan i Janina Kowalscy ul. Waryńskiego 15 m Suwaki Z przykrością informujemy, że w proponowanym terminie- ze względu na zbyt krótki czas realizacji nie możemy zrealizować zamówienia nr 34/07 z 28 maja br. Mamy nadzieję, że następne nasze transakcje okażą się obopólnie korzystne. Zapraszamy do naszych warsztatów 22 czerwca Br. Na degustację wyrobów Dary Jesieni i negocjuje, dotyczące naszych nowych usług. Z poważaniem Kierownik Warsztatów Rozalia Michałowska Ćwiczenie 24 Utwórz nowy styl pod nazwą "numerowanie" według następujących zasad: a) czcionka: Times New Roman 11pkt; b) akapit: wyrównanie "do lewej i do prawej", wcięcie akapitu 1 cm; odstępy między akapitami 2pkt; odstępy między wierszami pojedyncze; c) numerowanie cyframi arabskimi z kropką. 18

19 Ćwiczenie 25 Utwórz nowy styl pod nazwą "ramka" według następujących zasad: a) czcionka: Arial 11 pkt; b) akapit: wyrównanie "do środka"; bez wcięć akapitu; odstępy między akapitami 3 pkt; odstępy między wierszami pojedyncze; c) obramowanie: ramka o szerokości linii 1/2 pkt; d) cieniowanie: szary 15% Ćwiczenie 26 Utwórz nowy styl pod nazwą "podpis obiektu" według następujących zasad: a) czcionka: "Arial" 11 pkt; b) akapit: wyrównanie "do lewej"; bez wcięć akapitu i pierwszego wiersza; odstępy między akapitami: przed 18 pkt, po 12 pkt. Ćwiczenie 27 Utwórz nowy styl pod nazwą "niemiecki" według następujących zasad: a) czcionka: "Arial" 11 pkt; b) akapit: wyrównanie "do lewej"; bez wcięć akapitu i pierwszego wiersza; odstępy między akapitami 6 pkt; odstępy między wierszami pojedyncze; c)wybierz jako język domyślny język niemiecki. Po wybraniu stylu "niemiecki" wpisz tekst ze wzoru 14. Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystany w kolejnych ćwiczeniach. Ćwiczenie 28 Utwórz nowy styl pod nazwą "angielski" według następujących zasad: a) czcionka: "Timez New Roman" 11 pkt; b) akapit: wyrównanie "do lewej"; bez wcięć akapitu i pierwszego wiersza; odstępy między akapitami 6 pkt; odstępy między wierszami pojedyncze; c) wybierz jako język domyślny język angielski. Po wybraniu stylu "angielski" wpisz tekst ze wzoru 15. Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystany w kolejnych ćwiczeniach. Ćwiczenie 29 Skorzystaj z szablonu "List klasyczny.dot" i sporządź list według wzoru 8. Zachowaj dokument w swoim folderze. 19

20 Wzór 8. Przykładowe pismo RAMAKO spółka cywilna Warszawa, A. Romanka, ul. Zwierzyniecka Suwałki Znak 14/2006 Pan Jan Kowalski ul. Kwiatowa 6 m Warszawa Sprawa: zwrot zamówionej przesyłki. Szanowny Panie, uprzejmie informujemy, że - zgodnie z zamówieniem - wysłaliśmy pod wskazany przez Pana adres przesyłkę z podręcznikami do przedmiotów ekonomicznych. Zgodnie z warunkami określonymi w naszej ofercie przesyłkę wysłano za zaliczeniem pocztowym. Po kilku dniach otrzymaliśmy zwrot przesyłki. Prosimy zatem o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i potwierdzenie aktualności przesłanego zamówienia. Jednocześnie prosimy o takie organizowanie przyjęcia ewentualnych przesyłek w przyszłości, aby nie był przez nasz podejmowany daremny wysiłek związany z wysyłką i odbiorem zwróconej przesyłki. Pozostajemy w nadziei na dalszą współpracę. Z poważaniem, PREZES Antoni Romanka Antoni Romanka 20

21 Ćwiczenie 30 Sporządź szablon dokumentu "Umowa zlecenia", zachowując w miarę możliwości formę dokumentu z wzoru 9. Wzór 9. Umowa Zlecenia ZLECENIODAWCA: "AGORA" sp.z o.o ul. Kwiatowa 6, Suwałki, repr. przez Monikę Romanowską ZLECENIOBIORCA:... zamieszkały: UMOWA ZLECENIA z dnia... r. 1. "AGORA" sp. zo.o. zleca wykonanie następującej pracy: Praca wykonana będzie przez Zleceniobiorcę w miejscu jego zamieszkania i za pomocą jego narzędzi. 3. Termin wykonania umowy: Wynagrodzenie w kwocie brutto:... zł (słownie:...zł). Warszawa, dnia... ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA Wynagrodzenie brutto 2 Koszty uzyskania przychodów (poz. 1. x 20%) 3 Dochód (poz. 1. poz. 2.) 4 Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona (poz. 1. x 7,75%) 5 Podatek dochodowy (poz. 3. x 19% - poz. 4.) 6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzona (poz. 1. x 8,25%) 7 Do wypłaty ( poz. 1. poz. 5. poz. 6.) Zatwierdzam wykonanie prac i akceptuję do wypłaty:... zł (słownie... zł)... (podpis przedstawiciela AGORA ) Kwotę:... zł (słownie:... złotych) Otrzymałem / proszę przekazać na rachunek bankowy nazwa banku i nr konta: (data) (podpis Zleceniobiorcy) 21

22 Ćwiczenie 31 Sporządź szablon sporządzanego dla uzyskania danych o zleceniobiorcy niezbędnych do wypełnienia obowiązków w zakresie podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych formularza Dane identyfikacyjne zleceniobiorcy, zachowując w miarę możliwości formę dokumentu ze wzoru 10 Wzór 10. Formularz Dane identyfikacyjne zleceniobiorcy DANE IDENTYFIKACYJNE ZLECENIOBIORCY: Nazwisko Imiona Imię Matki Imię Ojca Data urodzenia Miejsce urodzenia PESEL NIP ADRES: Województwo Powiat Gmina/dzielnica Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość URZĄD SKARBOWY: Gmina/dzielnica Ulica Kod pocztowy Nr domu Miejscowość ODDZIAŁ NFZ:... Oświadczenie zleceniobiorcy Oświadczam, że ubezpieczeniom społecznym podlegam z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie wyższe od najniższego w gospodarce. Z tytułu umowy zlecenia nie chcę podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym (data) (podpis zleceniobiorcy) 22

23 Ćwiczenie 32 Na podstawie danych zamieszczonych w piśmie zamieszczonym we wzorze 11. opracuj faks, wykorzystując do tego jeden z gotowych szablonów faksu. Wzór 11. Przykładowy faks EKONOMIAK SP. ZO.O. A. LIPOWSKA, Suwałki, ul. Pona 56 ; tel./fax , wpis do ewidencji dział gosp.: i Wydział Handlu i Usług Urzędu Gminy Suwałki Centrum konto: w PKO BP S.A XV o/suwałki; NIP strona internetowa: pl; REGON Pan Jan Kowalski ul. Kwiatowa 6 m Suwałki Wasze pismo z Znak Nasz znak Data / Sprawa: zwrot zamówionych książek Szanowny Panie, uprzejmie informujemy, że - zgodnie z zamówieniem - wysłaliśmy pod wskazany przez Pana adres przesyłkę z podręcznikami do przedmiotów ekonomicznych. Zgodnie z warunkami określonymi w naszej ofercie przesyłkę wysłano za zaliczeniem pocztowym. Po kilku dniach otrzymaliśmy zwrot przesyłki. Prosimy zatem o potwierdzenie aktualności przesłanego zamówienia. Jednocześnie prosimy o takie organizowanie przyjęcia ewentualnych przesyłek w przyszłości, aby nie był przez nasz podejmowany daremny wysiłek związany z wysyłką i odbiorem zwróconej przesyłki. Pozostajemy w nadziei na dalszą współpracę Z poważaniem PREZES Jolanta Borkowska Jolanta Borkowska 23

24 Ćwiczenie 33 Sporządź formularz umowy darowizny (wzór 12.), który po wydrukowaniu będzie wypełniany odręcznie. Zachowaj dokument w swoim folderze. Wzór 12. Umowa darowizny UMOWA DAROWIZNY Zawarta w dniu... pomiędzy... Z siedzibą w... reprezentowanym przez: a AGORA sp. zo.o. MDomin, M. Lipowska A. Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwiatowej 6. Spółka reprezentowana jest przez współwłaścicieli. 1 Przedmiotem darowizny są produkty oferowane przez AGORA SP. Z O.O. 2 Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny opisanej w odrębnym dokumencie (protokół). 3 Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, opisany w protokołach przedmiot darowizny na cele dobroczynne. Ofiarowany zaś tę darowiznę przyjmuje. 4 Wartość przedmiotu darowizny określona zostanie szczegółowo w protokołach przekazania na podstawie obowiązujących cen rynkowych. 5 Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wolny jest od obciążeń finansowych i praw osób trzecich. 6 Koszty dostarczenia przedmiotu darowizny Obdarowanemu obciążać będą Darczyńcę. Jednakże ewentualne dodatkowe opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny obciążać będą Obdarowanego. 7 Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi w siedzibie Obdarowanego, po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Obdarowanego i Darczyńcy. DARCZYŃCA OBDAROWANY

25 Ćwiczenie 34 Sporządź formularz umowy darowizny (wzór 13.), który będzie wypełniany w programie MS Word. W tym celu skorzystaj z paska narzędzi "Formularze" i wstaw odpowiednie pola w miejsca wykropkowane we wzorze 12. Zachowaj dokument jako szablon. 25

26 3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel Ćwiczenie 35 Przepisz do arkusza kalkulacyjnego dane z tabeli 5., następnie wpisz do trzeciej kolumny tej tabeli formuły pozwalające na obliczenie wskaźników struktury (formułę skonstruuj dla 1. wiersza, skopiuj ją do pozostałych, a w ostatnim wierszu kolumny wpisz formułę pozwalającą na podsumowanie wskaźników struktury). Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystywany w kolejnych ćwiczeniach. Tabela 5. Przedsiębiorstwa według uzyskanych przychodów w marcu 2004 r. w województwie podlaskim Obroty w tys. zł Liczba przedsiębiorstw (x io, x it > n i Razem 200 W s Ćwiczenie 36 Przenieś dane zamieszczone w tabeli 6. do arkusza Excela w taki sposób, aby w trzeciej kolumnie tabeli możliwe było wpisanie formuł pozwalających na wykonanie obliczeń do średniej arytmetycznej. Tabela 6. Przedsiębiorstwa według uzyskanych przychodów w marcu 2003 r. Obroty w tys. zł (x io, x it > Liczba przedsiębiorstw n i Razem

27 Ćwiczenie 37 Przenieś dane z tabeli 6. do arkusza, a następnie w kolejnych kolumnach arkusza wpisz formuły, które umożliwiają obliczenie odchylenia i przeciętnego i odchylenia standardowego. Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystywany w kolejnych ćwiczeniach. Tabela 7. Przedsiębiorstwa w Suwałkach według należnego podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. Podatek w zł Liczba przedsiębiorstw (x io, x it > n i Razem 185 Ćwiczenie 38 Na podstawie danych z poprzedniego ćwiczenia sporządź w arkuszu kalkulacyjnym wykres kołowy, a następnie opis ten wykres, aby miał on postać taką, jak w zamieszonym niżej wzorze Wzór 13. Wykres kołowy Przedsiębiorstwa w Suwałkach Według należnego podatku od towarów i usług za Grudzień 2005 r

28 Ćwiczenie 39 Wstaw dane z tabeli 8. do gotowego arkusza sporządzonego w ramach ćwiczenia 36. w miejsce danych z tabeli 7. Wykorzystaj gotowe formuły i dokonaj niezbędnych korekt w celu ustalenia wysokości odchylenia przeciętnego i odchylenia standardowego. Tabela 8. Pracownicy Spółki AGORA w Koniecpolu według nagród otrzymanych za II kwartał 2005 r. Nagroda w zł Liczba pracowników (x io, x it > n i Razem 715 Ćwiczenie 40 Przenieś dane z tabeli 15. do arkusza kalkulacyjnego, a następnie w kolejnych kolumnach arkusza wpisz formuły, które umożliwią obliczenie indeksów o podstawie stałej i łańcuchowej. Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystywany w kolejnych ćwiczeniach. Tabela 9. Zysk wydawnictwa Iwet w Olecku w latach Okres Zysk w zł I s I ł

29 Ćwiczenie 41 Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 9. sporządź: a) wykres na układzie współrzędnych; b) wykres punktowy Ćwiczenie 42 Wydrukuj na jednej stronie (orientacja pionowa) tabelę 9. oraz wykresy sporządzone w poprzednim ćwiczeniu. Ćwiczenie 43 Przenieś dane z tabeli 10. do arkusza, a następnie w kolejnych kolumnach arkusza wpisz formuły, które umożliwią obliczenie indeksów o podstawie stałej i łańcuchowej. Na podstawie danych na temat wysokości dywidendy sporządź wykres na układzie współrzędnych. Tabela 10. Dywidenda wypłacana akcjonariuszom S.A AGORA w Suwałkach w latach Okres Dywidenda na 1 aukcje w zł I s I ł , , , , ,5 29

30 Ćwiczenie 44 Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego dane z tabeli 21., a następnie napisz formuły pozwalające na obliczenie współczynnika korelacji. Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystywany w kolejnych ćwiczeniach. Tabela 11. Tygodniowe dochody i wydatki na kulturę dziesięciu przypadkowo wybranych osób Osoba Tygodniowy dochód w zł Wydatki w zł A 675,00 45,90 B 696,00 40,50 C 735,00 43,20 D 801,00 37,80 E 819,00 21,60 F 825,00 18,90 G 840,00 17,70 H 870,00 16,20 I 894,00 17,40 J 945,00 10,80 Razem 8 100,00 270,00 Ćwiczenie 54 Zaimportuj lub skopiuj tabelę z poprzedniego ćwiczenia do nowego arkusza kalkulacyjnego. Na podstawie danych z tej tabeli dowolną metodą wykonaj wykres, a następnie skopiuj ten wykres do dokumentu MS Word, z którego importowana byłą tabela. Umieść wykres dwa wiersze pod tabelą i wstaw nad nim automatyczny podpis. Po wpisaniu w ostatnim wierszu dokumentu swojego imienia i nazwiska wydrukuj dokument. 30

31 Ćwiczenie 45 Wypełnij tabelę mając wariant, że wszystkie raty kapitałowe mają taką samą wartość Tabela 12 MIESIĄC KREDYT NA POCZET OKRESU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ X RATY KREDYTU ODSETKI PRZY ROCZNEJ STOPIE 24% PŁATNOŚĆ KREDYTU KREDYT NA KONIEC OKRESU Ćwiczenie 46 Wypełnij tabelę mając wariant, że wszystkie raty kapitałowe mają taką samą wartość Tabela 13. MIESIĄC KREDYT NA RATA ODSETKI PŁATNOŚĆ POCZĄTEK OKRESU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ X KREDYTU PRZY ROCZNEJ STOPIE 16,8% KREDYTU KREDYT NA KONIEC OKRESU 31

32 Ćwiczenie 47 Wypełnij fakturę VAT mając następujące dane: Sprzedawca: Firma handlowa Hurt-Detal Janusz G., adres: Sejneńska 57, Suwałki NIP: Nabywca: Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, adres:mickiewicza 78, Suwałki NIP: Nazwa towaru: Długopis, PKWiU- 8745, J.m.- szt., ilość- 250, cena- 0,78, stawka VAT -7 Papier Xero, PKWiU- 2591, J.m.- szt., ilość- 20, cena- 12,50, stawka-7 Kopery, PKWiU- 7892, J.m.- szt., ilość 1200, cena 0,05, stawka- 7 Tusz do drukarki, PKWiU 78952, J.m. szt., ilość 4, cena- 125, stawka - 22 Ćwiczenie 55 Przenieś tabelę z ćwiczenia 40 do nowego arkusza kalkulacyjnego. Sporządź wykres przedstawiający dynamikę zysku w Wydawnictwie Iwet, a następnie skopiuj ten wykres do dokumentu z tabelą i umieść go bezpośrednio pod tabelą. Wstaw nad nim automatyczny podpis. Zachowaj dokument w swoim folderze. 32

33 4. Baza danych Access Ćwiczenie 48 Korzystając z polecenia Znajdź w menu Edycja, wyszukaj kolejno wszystkie towary zaliczane do grupy towarowej D, a następnie wszystkie towary opodatkowane stawką VAT w wysokości 7% Tabela 14.Towary - stan na dzień 1 stycznia 200 r. ustalony w wyniku inwentaryzacji Symbol Jednost - Cena Lp. Nazwa towaru towaru ka miary netto Stawka VAT Grupa towarowa Korektor w taśmie szt. 9,50 22 E Taśma paskowa rolka 4,00 22 J Teczka wiązana biała szt. 0,50 22 H Koszulka do segregatora przezroczysta A4 opak. 5,50 22 A Segregator ekonomiczny szt. 7,00 22 A Szufladka ESSELATE z opisem szt. 11,00 22 K Zszywki SAX 24/8 szt. 3,00 22 D Zszywacz Sax 39 czerwony 25 kartek szt. 24,00 22 D Dziurkacz SAX 608 czarny szt. 90,00 22 D Zszywacz SAX kartek szt. 210,00 22 D Toner CANON NPG1 1015/1215/1218 szt. 205,00 22 L Datownik automatyczny TRADOT TR4810 szt. 15,00 22 D Ręczniki papierowe VELVET szt. 3,00 7 C Papier POLSPED A4 80g/m2 ryza 12,00 22 A Worek na odpady szt. 2,00 7 C Papier rolka do faksów 210*30 szt. 6,00 22 E Marker PILOT MID-F szt. 3,50 7 F Koperty klejone na mokro B szt Koperty klejone na mokro B szt Dziurkacz NOVUM B kartek opak. 120,00 22 A opak. 180,00 22 A szt. 20,00 22 D Ramię pod telefon KELLY szt. 90,00 22 D Teczka ofertowa 40 koszulek szt. 8,50 22 A Etykieta zastępcza do segregatorów 7 cm kpl. 9,50 22 A Gilotyna RC363 szt. 470,00 22 D Gilotyna RC 380 SC na 43 kartki szt. 788,00 22 D Kalka Canson A4 90g szt. 135,00 22 A Pióro żelowe UNI zielony szt. 3,40 7 G Pióro żelowe UNI czarny szt. 3,20 7 G Pióro żelowe UNI niebieski szt. 3,20 7 G Pióro żelowe UNI czerwony szt. 3,40 7 G Krzesełko Komfort NS Szary szt. 285,60 22 K Datownik automatyczny TRADOT TR4871 szt. 24,00 22 D Segregator ekonomiczny A5/7 szt. 4,00 22 A Koszulka do segregatora przezroczysta A5 opak. 2,85 22 A Dziurkacz ABC 452 czarny szt. 40,00 22 D Zszywacz ABC kartek szt. 70,00 22 D 33

Sklepy ELLI Rzeszów, 23 września 2003 ul. Skowronka Rzeszów tel. /faks (17) NIP: Regon

Sklepy ELLI Rzeszów, 23 września 2003 ul. Skowronka Rzeszów tel. /faks (17) NIP: Regon Przykład 1. Zapytanie o ofertę Sklepy ELLI Rzeszów, 23 września 2003 ul. Skowronka 34 35-235 Rzeszów tel. /faks (17) 456 32 44 NIP: 324-12-45-562 Regon 002234589 SE/120/03 Spółdzielnia Mleczarska KRÓWKA

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE. Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! W jaki sposób odbywa się logowanie użytkownika do sieci?...

WIADOMOŚCI WSTĘPNE. Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! W jaki sposób odbywa się logowanie użytkownika do sieci?... Rozdział 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! 1. Sprawdź, czy komputer, którym się posługujesz: ma zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows w wersji 98 lub późniejszej;

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

11. KORESPONDENCJA SERYJNA

11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11.1. TWORZENIE SERYJNEGO LISTU MS Word dostarcza użytkownikowi narzędzie do sprawnego i szybkiego realizowania szczególnego rodzaju korespondencji- korespondencji spersonalizowanej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW...

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW... AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNEJ I INFORMATYCZNEJ Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA WSTĘP... 1. USTAWIENIA DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku; EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 Egzamin CKE A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Otwórz nowy dokument MS Word i zapisz go w swoim katalogu na dysku D pod nazwą word_tabele.

Otwórz nowy dokument MS Word i zapisz go w swoim katalogu na dysku D pod nazwą word_tabele. Otwórz nowy dokument MS Word i zapisz go w swoim katalogu na dysku D pod nazwą word_tabele. Wstaw numerację stron. W nagłówku umieść tekst Word tabele. Wstawianie tabel w programie MS Word można realizować

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 Korzystając z funkcji PMT oblicz miesięczną ratę i całkowity koszt pożyczki dla podanych niżej danych. Raty miesięczne/roczn e

Zadanie 2 Korzystając z funkcji PMT oblicz miesięczną ratę i całkowity koszt pożyczki dla podanych niżej danych. Raty miesięczne/roczn e Excel Warunki zaliczenia tych zajęć Rozwiązania zadań domowych proszę zapisać do pliku o nazwie Excel i wysłać do mnie jako załącznik. Ostateczny termin: niedziela, 19.05, godzina 24:00. Zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Praca Przejściowa Symulacyjna Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika Imię i Nazwisko:... Grupa: MTR 1st ST sem.6 Pnumer_grupy Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 07/2009

Zarządzenie nr 07/2009 Zarządzenie nr 07/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 20.05.2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 4/2008 z 02.01.2008r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Temat: Formatowanie akapitów. Tabulatory Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Redagowanie dokumentów tekstowych 45 min II Gimnazjum mgr inż. Alina Rajca 1. CELE

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL. Ćwiczenie 5 MS EXCEL

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL. Ćwiczenie 5 MS EXCEL Ćwiczenie 5 MS EXCEL 1. OPERACJE PODSTAWOWE... 1 1.1. Arkusz 1... 1 1.2. Arkusz 2... 2 1.3. Arkusz 3... 3 2. PRACA Z DANYMI... 4 2.1. Arkusz 4... 4 2.2. Arkusz 5... 5 2.3. Zapisywanie arkusza... 6 2.4.

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.:

Bardziej szczegółowo

Word ćwiczenia ZADANIE 1

Word ćwiczenia ZADANIE 1 Word ćwiczenia ZADANIE 1 1. Otworzyć nowy dokument i zapisać go pod nazwą tekst.doc 2. Wpisać przedstawiony poniŝej tekst. KaŜda linijka ma stanowić odrębny akapit! To jest ćwiczenie sprawdzające i utrwalające

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia z informatyki po ukończeniu gimnazjum

Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia z informatyki po ukończeniu gimnazjum Grażyna Koba Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia z informatyki po ukończeniu gimnazjum Część praktyczna Zadanie 1 [6 pkt.] a. Utwórz nowy plik w edytorze tekstu. Przepisz treść ćwiczeń: 3 7 3 0,02

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Przedsiębiorstwo Handlowe EMILIA sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace związane z zatrudnieniem

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 -

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 - Ćwiczenie 1. Uruchom MS Excel i zmień domyślną liczbę arkuszy dodając trzy nowe, po czym: a) usuń jeden z nowo dodanych arkuszy, b) zmień nazwę obu nowo dodanych arkuszy na: Nowy1 i Nowy2, c) za pomocą

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Utwórz strukturę bazy

Utwórz strukturę bazy Utwórz strukturę bazy Ćwiczenie 1. Utwórz plik bazy danych - zapisz pod nazwą Wpłaty.mdb. Zaprojektuj tabelę która będzie zawierać informacje o płatnikach. Nazwij ją Płatnicy. Wprowadź pola: Nazwa pola

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA WZBOGACA - NADZIEJĄ JEST PRACA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

AKTYWIZACJA WZBOGACA - NADZIEJĄ JEST PRACA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strachówka, 14.06.2012r. ZAPROSZENIE Nr 4/05/2012 DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce o wartości nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Konspekt lekcji TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Czas trwania : 3 x 45 min. CELE NAUCZANIA : 1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna) o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl email: swistak@swistak.pl Spis treści 1. Wstęp...2 2. Import oferty...2 3. Plik CSV...3 4. Przykład pliku...7 5. Aktualizacja oferty...7

Bardziej szczegółowo

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON. 1. PODSTAWA PRAWNA INF-U WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KWOCIE OBNIŻENIA WPŁAT NA PFRON WYSTAWIANEJ PRZY POMOCY SYSTEMU e-pfron2. (dla wzoru informacji obowiązującej od dnia 01.07.2016) Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Kolejne osoby możemy wyświetlać naciskając przyciski do przesuwania rekordów.

Kolejne osoby możemy wyświetlać naciskając przyciski do przesuwania rekordów. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 7, Korespondencja seryjna (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Autor: dr Mariusz Giero Narzędzie korespondencji seryjnej warto użyć, gdy naszym zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

mgr Elżbieta Galant-Zielonka

mgr Elżbieta Galant-Zielonka Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie PRZYGOTOWANIE SZABLONU DYPLOMU W PROGRAMIE MICROSOFT WORD Z WYKORZYSTANIEM KORESPONDENCJI SERYJNEJ mgr Elżbieta Galant-Zielonka Tczew 2003 Wstęp Nowoczesny nauczyciel,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U. M i c r o s o f t

Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U. M i c r o s o f t Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U M i c r o s o f t W o r d Doskonalisz się w zaawansowanych opcjach edytora tekstu. Realizując ćwiczenia, zdobędziesz umiejętność

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy: 341[02] 341[02]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT przygotowanie szablonu 1. Proszę wprowadzić następujące dane w odpowiednich komórkach arkusza:

Faktura VAT przygotowanie szablonu 1. Proszę wprowadzić następujące dane w odpowiednich komórkach arkusza: Faktura VAT przygotowanie szablonu 1. Proszę wprowadzić następujące dane w odpowiednich komórkach arkusza: Adres komórki Tekst w komórce H3 FAKTURA VAT H4 ORYGINAŁ I4 / KOPIA C5 Sprzedawca: D6 Nazwa firmy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów)

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) W pracy dyplomowej należy zachować: Styl całego dokumentu: Styl Standardowy: rodzaj czcionki: Times New Roman

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul...

WNIOSEK. o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul... ... Łódź, dnia r. (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul.... Praca

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Wykaz formularzy potrzebnych na praktyki pedagogiczne z zakresu drugiego przedmiotu i instrukcja postępowania z nimi

Wykaz formularzy potrzebnych na praktyki pedagogiczne z zakresu drugiego przedmiotu i instrukcja postępowania z nimi Wykaz formularzy potrzebnych na praktyki pedagogiczne z zakresu drugiego przedmiotu i instrukcja postępowania z nimi DLA KOGO? JAKI FORMULARZ? Dyrekcja szkoły 02 Nauczyciel-opiekun 03, 04, 05, 06, 07 (08)

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word MK(c)

Edytor tekstu Word MK(c) Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 3 W S T A W I A N I E E L E M E N T Ó W Wstawianie symboli 2 Aby wstawić symbol należy przejść na zakładkę Wstawianie i wybrać Symbol Następnie wybrać z okienka dialogowego

Bardziej szczegółowo

Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane

Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane W arkuszu kalkulacyjnym stosuje się adresowanie nazywane równieŝ odwołaniem. Adresowanie polega na korzystaniu z danych umieszczonych w róŝnych miejscach arkusza.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Wioletta Cieślukowska. Pracownia ekonomiczno informatyczna Zbiór zadań

Wioletta Cieślukowska. Pracownia ekonomiczno informatyczna Zbiór zadań Wioletta Cieślukowska Pracownia ekonomiczno informatyczna Zbiór zadań Wydanie 1 Suwałki, 2006 rok SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne 2. Edytor tekstu - zasady redagowania pism 3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 6a

Rozwiązanie ćwiczenia 6a Rozwiązanie ćwiczenia 6a Aby ponumerować strony: 1. Ustaw kursor tekstowy na pierwszej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Numer strony na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Termin realizacji. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie (partiami) przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Termin realizacji. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie (partiami) przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wodzisław Śląski, dnia 14 września 2011 roku MOPS 341R/ 15 /2011/ ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

Bardziej szczegółowo

UD-XVII-ZFE Warszawa, dnia 23 października 2012 r.

UD-XVII-ZFE Warszawa, dnia 23 października 2012 r. UD-XVII-ZFE.042... 2012.. Warszawa, dnia 23 października 2012 r. W związku z realizacją projektu TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Zadanie egzaminacyjne z siedzibą w Wyszkowie zajmuje się na terenie powiatu wyszkowskiego sprzedażą hurtową i detaliczną artykułów biurowych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu, np. kroju i stylu pisma, wielkości,

Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu, np. kroju i stylu pisma, wielkości, Zadanie 1 Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu, np. kroju i stylu pisma, wielkości, koloru, dodaniu efektów specjalnych. Otwórz dokument edytora tekstowego Word następnie przepisz zdania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROFIL USŁUGOWO-GOSPODARCZY

PROFIL USŁUGOWO-GOSPODARCZY ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM KLASA II LICEUM PROFILOWANE DZIAŁ wiadomości o edytorze tekstu. Zapoznanie z klawiaturą. Podstawowe wiadomości o programie MS Word. Formatowanie tekstu i u dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Formatowanie akapitu i czcionki. Tworzenie wzorów

Formatowanie akapitu i czcionki. Tworzenie wzorów Pytania teoretyczne Czym jest biuro? Co to jest stanowisko pracy? Co to jest komórka organizacyjna? Co określa struktura organizacyjna każdej jednostki organizacyjnej? Wymień czynności administracyjno-biurowe.

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2007 r. Dotyczy: zmiany formularzy umów cywilno-prawnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-102/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem Fizyki

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Spis treści

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Spis treści Wymagania dotyczące pracy dyplomowej Spis treści I. Wstęp - wymagania ogólne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.1. Forma i zawartość pracy... 2 1.2. Dokumenty do złożenia w Dziekanacie... 3 II. Marginesy...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo