Wioletta Cieślukowska. Pracownia ekonomiczno informatyczna Zbiór zadań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wioletta Cieślukowska. Pracownia ekonomiczno informatyczna Zbiór zadań"

Transkrypt

1 Do pracowni ekonomiczno informatycznej, nie było w ofercie podręcznika więc opracowałam własny zbiór zadań, który wykorzystywałam na zajęciach. W kilku ćwiczeniach dokonałam aktualizacji. Wioletta Cieślukowska Pracownia ekonomiczno informatyczna Zbiór zadań Wydanie 1 Suwałki, 2006 rok

2 SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne 2. Edytor tekstu - zasady redagowania pism 3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel 2

3 1. Wiadomości wstępne Ćwiczenie 1 Korzystając ze strony internetowej jednego z portali Interia, Onet, Wirtualna Polska, załóż własne konto internetowe(adres ). Pamiętaj swój login oraz hasło. Wyślij wiadomość do jednej z osób, która także wykonuje to ćwiczenie i poproś tę osobę o wysłanie potwierdzenia otrzymania Twojej wiadomości; Prześlij otrzymane potwierdzenie innej osobie i ją także poproś o potwierdzenie wiadomości; Ćwiczenie 2 Skonfiguruj Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express lub inny program pocztowy do pracy z utworzonym przez siebie kontem. Ćwiczenie 3 Korzystając z programu do obsługi poczty elektronicznej, dokonaj następującej wymiany korespondencji: a) wyślij z pierwszego konta wiadomość z załącznikiem na drugie utworzone konto z załącznikiem do wiadomości niech będzie dokument Microsoft Word sporządzany wg zamieszczonego poniżej wzoru 1. Wzór 1. Tekst Wpisywany teraz tekst stanowi jeden akapit. Najczęściej jest to fragment dokumentu zawierający jedną myśl. Może on się składać z jednego lub wielu zdań. Tutaj zastosowano czcionkę o wielkości 12 punktów. Tytuł napisano stosując styl Nagłówek 2. Marginesy są ustawione następująco: lewy 3cm, prawy 2cm, góra i dół standardowo po 2,5cm. Wpisywany teraz tekst stanowi też jeden akapit. W odróżnieniu od poprzedniego zastosowano tu wcięcia akapitowe z lewej 2cm, z prawej 3cm, odstępy przed akapitem wszędzie wynoszą 10 punktów. Wpisywany teraz tekst stanowi też jeden akapit. Jest on wyśrodkowany. Wpisywany teraz tekst stanowi też jeden akapit. Jest on wyrównany do lewej. Wpisywany teraz tekst stanowi też jeden akapit. Jest on wyrównany do prawej. Lp Jakaś tam legenda Jakieś liczby 1 a) Buty 2,265 3

4 2 b) Spodnie 125,2 A teraz prawie to samo pisane czcionką Arial o wysokości 13 punktów. Wpisywany teraz tekst stanowi jeden akapit. Najczęściej jest to fragment dokumentu zawierający jedną myśl. Może on się składać z jednego lub wielu zdań. Marginesy są ustawione następująco: lewy 3cm, prawy 2cm, góra i dół standardowo po 2,5cm. Wpisywany teraz tekst stanowi też jeden akapit. W odróżnieniu od poprzedniego zastosowano tu wcięcia akapitowe z lewej 2cm, z prawej 3cm, odstępy przed akapitem wszędzie wynoszą 10 punktów. Ostatni akapit wygląda inaczej nieprawdaż? (trzeba to uzyskać w odpowiedni sposób). Tekst opracował Marek Magiera. Sprawdzian napisał(a) z klasy IId LO. Przepisując ten dokument, zadbaj o jego właściwe sformatowanie (bliskie wzorowi ). Pamiętaj też o wpisaniu tematu wysyłanej wiadomości; c) wyślij z pierwszego konta wiadomość z załącznikiem na drugie utworzone konto (z ćwiczenia 5.)Załącznikiem niech będzie dokument Microsoft Excel zamieszczony we wzorze Wzór 2 A B C D E F 1 Wyniki działalności firmy LATO w 2004roku 2 Zysk w tys. Zł 3 I kw. II kw. III kw. IV kw. Rok 4 Woda życia 6,11 7,26 8,67 7,1 5 Zdrój 7,49 8,52 9,14 8,66 6 Radość 4,89 4,23 3,76 3,69 7 Smak 4,23 3,98 4,1 4,56 8 Pomarańcza 5,25 7,07 7,95 8,3 9 Razem 10 Średnia 11 Max 12 Min 2. Pamiętaj o wpisaniu tematu wysyłanej wiadomości; 4

5 Ćwiczenie 4 Przepisz podany tekst w załączniku 1 pamiętając o poprawnym umieszczeniu tekstu oraz formatowaniu Załącznik 1 Zespół Szkół Nr Suwałki ul.sejneńska14 Suwałki Znak AGORA sp z.o.o. Sprawa: uszczegółowienie oferty ul. Słoneczne Suwałki Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach, po otrzymaniu oferty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością AGORA na podręczniki szkolne do przedmiotów ekonomicznych, prosi o przesłanie szczegółowych informacji na temat planów wydawniczych spółki w roku Szczególnie interesujące dla nauczycieli pracujących w naszej szkole są pozycje dotyczące przedmiotów: technika biurowa oraz statystyka. Z poważanie, Dyrektor Szkoły Anna Kowalska 5

6 Ćwiczenie 5 Przepisz podany tekst w załączniku 2 pamiętając o poprawnym umieszczeniu tekstu oraz formatowaniu Załącznik 2 SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podstawa obliczenia podatku w zł ponad do Podatek wynosi % podstawy obliczenia minus kwota 530,08 zł ,48zł+30% nadwyżki ponad zł ,68 zł+40% nadwyżki ponad zł Ćwiczenie 6 Przepisz podany tekst w załączniku 3 pamiętając o poprawnym umieszczeniu tekstu oraz formatowaniu Załącznik 3 Lista wiadomości według tematu Lp. Temat wiadomości 1. Sporządzenie dokumentacji chorobowej pracownika z okresu marzec 2005-marzec Sporządzenie dokumentacji osób przeszkolonych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w roku Lista płac za miesiąc styczeń 2006r. 4. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za rok Ćwiczenie 7 Korzystając z jednej z dostępnych wyszukiwarek internetowych, znajdź strony banków. Nazwy pięciu banków oraz ich adresy internetowe prześlij w postaci wiadomości z pierwszego konta na konto drugie. Te same dane wpisz poniżej: Bank:..adres: Bank:..adres: Bank:..adres: Bank:..adres: Bank:..adres: 6

7 Ćwiczenie 8 Korzystając z jednej z dostępnych wyszukiwarek internetowych, znajdź strony funduszy inwestycyjnych. Nazwy pięciu funduszów inwestycyjnych oraz ich adresy internetowe prześlij w postaci wiadomości z pierwszego konta na konto drugie. Te same dane wpisz poniżej: Fundusz:.adres:.. Fundusz:.adres:.. Fundusz:.adres:.. Fundusz:.adres:.. Fundusz:.adres: Ćwiczenie 9 Wejdź na stronę Ministerstwa Finansów i wyszukaj tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Otwórz plik z tekstem tej ustawy w formacie MS Word. Utwórz na pulpicie swojego komputera nowy folder, a następnie zapisz w nim dokument z treścią tej ustawy. Ćwiczenie 10 Wyszukaj na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i wpisz te informacje do tabeli: Tabela.1 Rodzaj ubezpieczenia Łączna wysokość składki Emerytalne % Rentowe % Wypadkowe % Chorobowe % Razem % Ćwiczenie 11 Wyszukaj na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Finansów informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników i wpisz te informacje do tabeli: Tabela 2 Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki Zapłacone do ZUS Odliczone od podatku dochodowego od osób fizycznych % % 7

8 Ćwiczenie 12 Wyszukaj na dowolnej stronie internetowej informacje niezbędne do wypełnienia tabeli, a następnie wypełnij tę tabelę. Wyszukiwanie informacji tabela robocza Tabela 3 Informacje do wyszukiwania Adres strony internetowej Wysokość odsetek ustawowych Składka na Fundusz Pracy Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Stawka podatku dochodowego od osób prawnych Wysokość odsetek od zaległości podatkowych Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od umów zlecenia Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu działalność usługowej Wartość sprzedaży, której przekroczenie powoduje utratę statusu małego podatnika Maksymalna wartość zakupu środka trwałego, który może być jednorazowo wpisany do kosztów uzyskania przychodów Minimalne wynagrodzenie za pracę Wynik.%.%.%.%.%.%.%.zł Netto:...zł.% 8

9 Ćwiczenie 13 Wyszukaj na dowolnej stronie internetowej roczne stawki amortyzacji dla następujących środków trwałych: a) podziemny garaż:.. % b) maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych:.. % c) samochody osobowe: % d) kiosk towarowy trwale związany z gruntem:.% e) maszyny poligraficzne:.% f) kasy fiskalne: % g) samochód ciężarowy:..% Ćwiczenie 14 Skorzystaj z kalkulatora kredytowego zamieszczonego na stronie PEKAO.S.A i wylicz odsetki od kredytów w sytuacjach przedstawionych kolejnych wierszach tabeli. Wyniki obliczeń wpisz do tabeli. Tabela 4. Obliczenia odsetek od kredytów tabela robocza Kwota kredytu w zł Liczba w miesięczny ch rat Stopa procentowa Raty stałe Raty stałe Raty malejące Raty malejące Warunki oprocentowa nia Wysokość pierwszej raty Wysokość ostatniej raty Suma odsetek Ćwiczenie 15 Wyszukaj na stronie internetowej informacje na temat Bankowego Gwarancyjnego. Ustal, jaką kwotę otrzyma z BFG osoba, która ulokowała w banku zł, a bank upadł. Kwota: adres strony:... 9

10 Ćwiczenie 16 Podatnik podatku od towarów i usług nie dokonał przelewu należności podatkowej za kwiecień 2003r. Kwota zaległości podatkowej wynosi zł. Swój błąd przedsiębiorca dostrzegł 14 Czerwca 2004r. i w tym dniu złożył przelew. Korzystając z kalkulatora ilości dni między dwiema datami oraz informacji zamieszczonych w tabeli 5 na stronie 15.,ustal wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Ćwiczenie 17 Posługując się danymi z poprzedniego ćwiczenia, ustal wysokość odsetek od zaległości podatkowych podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za luty 2004r. Zaległość podatkowa wynosi zł, a zapłata ma nastąpić w dniu 24 września 2004r. 10

11 2. Edytor tekstu - zasady redagowania pism Obsługa edytora tekstu Podstawowym zadaniem podczas redagowania tekstu z użyciem komputera jest rozwiązywanie technicznych problemów opracowywania tekstu. Redagowanie merytoryczne czy uzgadnianie treści nie jest problemem informatycznym niemniej jednak stanowi istotny element całego procesu redagowania. Z tego powodu na zajęciach z edytorem należy wykorzystywać teksty gotowe lub takie, w których wszelkie zagadnienia merytoryczne zostały wyjaśnione na innych przedmiotach, niekoniecznie na języku polskim. Celowe może tu być wykorzystanie tradycji, specyfiki szkoły, można również wykorzystać indywidualne zainteresowania uczniów. Warto zająć się redagowaniem typowych dokumentów tj.: życiorys, podania, notatki, pisma urzędowe oraz teksty pisane wierszem. Należy również nauczyć ucznia tworzenia bardziej złożonych dokumentów, wstawiania takich obiektów jak tabele, rysunki itp. Poza umiejętnością poprawnego wprowadzania tekstu uczeń winien umieć: formatować czcionkę: zmieniać rodzaj, rozmiar i styl czcionki, używać indeksów górnych i dolnych, stosować inne, wybrane elementy formatu czcionki, formatować akapity: wyrównywać akapity, ustawiać wcięcia, stosować i ustawiać znaki i tabulacji, wykorzystywać mechanizmy wyliczania i numerowania, stosować inne, wybrane elementy formatu akapitu, formatować stronę i sekcję: dobrać odpowiedni układ i rozmiar strony, ustawiać marginesy, redagować nagłówki i stopki, stosować inne, wybrane elementy formatu strony i sekcji, formatować tabelę: wstawiać tabelę o określonej liczbie wierszy i kolumn, wstawiać, usuwać, scalać i dzielić komórki, wiersze oraz kolumny, ustalać rozmiary komórek, wierszy i kolumn, formatować obramowania, wykorzystywać opcję autoformatu tabeli, korzystać z bloku i schowka, wstawiać i formatować symbole, rysunki i inne obiekty, wykorzystywać narzędzia korekcyjne, wybierać odpowiednia style pisma, wykorzystywać inne, bardziej zaawansowane elementy formatu. POLECNIA DO WYKOANANIA: Przepisz powyższy tekst. Tekst skopiuj poniżej i dokonaj jego edycji. Ustaw interlinię 1,5. Tytuł wyśrodkuj oraz zastosuj czcionkę Curier New CE o rozmiarze 14. W tytule zastosuj pogrubienie, kapitaliki oraz cień. 11

12 Zastosuj wcięcie początku pierwszego akapitu na 1.8 cm. Pierwszy akapit wyjustuj. Zmień punktor na Wstaw numer strony w prawym dolnym rogu. Wstaw obramowanie strony wzór kwiaty. Ćwiczenie 18 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 3 12

13 Wzór 3. Zamówienie Sklepy ELLI Suwałki, 3 maja 2006 ul. Patli Suwałki tel./faks (087) NIP: Regon SE-129/06 Sprawa: zamówienie Szanowni Państwo Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA Ul. Korczaka Suwałki W odpowiedzi na Państwa ofertę z , pismo DH-302/06, zamawiam: Lp. Nazwa jogurtu Pojemność w gramach Liczba platonek Liczba sztuk Cena Jedn. Bez podatku VAT Cena bez Podatku VAT W zł 1 Jogurt naturalny , ,00 2 Jogurt jagodowy ,40 840,00 3 Jogurt malinowy ,40 920,00 4 Jogurt truskawkowy ,40 960,00 5 Jogurt brzoskwiniowy , ,00 6 Jogurt gruszkowy z ziarnami zbóż ,30 860,00 7 Jogurt cytrynowy ,70 900,00 Łączna wartość zamawianego towaru wynosi 7280,00 + VAT. Należności za jogurty zapłacę gotówką przy odbiorze towaru. Proszę o dostarczenie zamówionych jogurtów 12 maja br. Do mojego sklepu w godzinach w godzinach od 6 00 do Z poważaniem Właściciel Elżbieta Lawenda 13

14 Ćwiczenie 19 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 4 Wzór 4. Potwierdzenie zamówienia Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA ul. Korczaka 2, Suwałki tel. (0 87) , NIP: , Regon DH-210/06 Suwałki, 5 maja 2006 Pani Elżbieta Lewandowska Sklepy ELLI ul. Patli Suwałki Sprawa: potwierdzenie zamówienia Szanowna Pani Potwierdzamy niniejszym pismem przyjęcie zamówienia Pani pismo SE-129/06 Z 3 maja 2006 r. Potwierdzamy także warunki realizacji zamówienia. Z poważaniem Dyrektor ds. Handlowych Franciszek Maska 14

15 Ćwiczenie 20 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 5 Wzór 5. Odpowiedź na reklamę Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA ul. Korczaka 2, Suwałki tel. (0 87) , NIP: , Regon DH-335/06 Suwałki, 19 maja 2006 Pani Elżbieta Lewandowska Sklepy ELLI 6l. Patli Suwałki FAKS Sprawa: odpowiedź na reklamę Szanowna Pani Po sprawdzeniu stanu naszego magazynu stwierdzamy, że reklamacja jest uzasadniona. Jutro 20 maja br. realizujemy w Suwałkach inną dostawę, więc odbierzemy od Pani 20 opakowań jogurtu malinowego, a dostarczymy 20 opakowań jogurtu truskawkowego. Za pomyłkę przepraszamy Z poważaniem Dyrektor ds. Handlowych Franciszek Maska 15

16 Ćwiczenie 21 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 6 Wzór 6. Awizo Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA ul. Korczaka 2, Suwałki tel. (0 87) , NIP: , Regon DH-331/06 Suwałki, 28 maja 2006 Pani Elżbieta Lewandowska Sklepy ELLI Ul. Patli Suwałki FAKS Sprawa: awizo Szanowna Pani Potwierdzamy niniejszym pismem, że zamawiamy towar- pismo SE-125/06 Z roku- dostarczamy dziś własnym transportem ok. godz Z poważaniem Dyrektor ds. Handlowych Franciszek Maska 16

17 Ćwiczenie 22 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 6 Wzór 6. Reklamacja Sklepy ELLI Suwałki, 3 maja 2006 ul. Patli Suwałki tel./faks (087) NIP: Regon SE-125/06 FAKS Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA ul. Korczaka Suwałki Sprawa: reklamacja Szanowni Państwo Informujemy, że towar dostarczony 2 maja 2006 r.- nie odpowiada mojemu zamówieniu. Sporządzony został protokół przyjęcia towaru, który wykazał, że otrzymaliśmy 40 opakowań jogurtu malinowego, a nie otrzymaliśmy ani jednego opakowania jogurtu truskawkowego. Reklamację wysyłam również pocztą Załączniki Protokół przyjęcia towaru Z poważaniem Właściciel Elżbieta Lawenda 17

18 Ćwiczenie 23 Przepisz tekst Zamówienia podany we wzorze 7 Wzór 7. Odmowa przyjęcia zamówienia Zespół Szkół Gastronomicznych Suwałki, 13 czerwca 2007 r. ul. Sejneńska Suwałki Tel. (087) Fax.(087) ZS/UG-36/07 Sprawa: odmowa przyjęcia zamówienia Szanowni Państwo Państwo Jan i Janina Kowalscy ul. Waryńskiego 15 m Suwaki Z przykrością informujemy, że w proponowanym terminie- ze względu na zbyt krótki czas realizacji nie możemy zrealizować zamówienia nr 34/07 z 28 maja br. Mamy nadzieję, że następne nasze transakcje okażą się obopólnie korzystne. Zapraszamy do naszych warsztatów 22 czerwca Br. Na degustację wyrobów Dary Jesieni i negocjuje, dotyczące naszych nowych usług. Z poważaniem Kierownik Warsztatów Rozalia Michałowska Ćwiczenie 24 Utwórz nowy styl pod nazwą "numerowanie" według następujących zasad: a) czcionka: Times New Roman 11pkt; b) akapit: wyrównanie "do lewej i do prawej", wcięcie akapitu 1 cm; odstępy między akapitami 2pkt; odstępy między wierszami pojedyncze; c) numerowanie cyframi arabskimi z kropką. 18

19 Ćwiczenie 25 Utwórz nowy styl pod nazwą "ramka" według następujących zasad: a) czcionka: Arial 11 pkt; b) akapit: wyrównanie "do środka"; bez wcięć akapitu; odstępy między akapitami 3 pkt; odstępy między wierszami pojedyncze; c) obramowanie: ramka o szerokości linii 1/2 pkt; d) cieniowanie: szary 15% Ćwiczenie 26 Utwórz nowy styl pod nazwą "podpis obiektu" według następujących zasad: a) czcionka: "Arial" 11 pkt; b) akapit: wyrównanie "do lewej"; bez wcięć akapitu i pierwszego wiersza; odstępy między akapitami: przed 18 pkt, po 12 pkt. Ćwiczenie 27 Utwórz nowy styl pod nazwą "niemiecki" według następujących zasad: a) czcionka: "Arial" 11 pkt; b) akapit: wyrównanie "do lewej"; bez wcięć akapitu i pierwszego wiersza; odstępy między akapitami 6 pkt; odstępy między wierszami pojedyncze; c)wybierz jako język domyślny język niemiecki. Po wybraniu stylu "niemiecki" wpisz tekst ze wzoru 14. Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystany w kolejnych ćwiczeniach. Ćwiczenie 28 Utwórz nowy styl pod nazwą "angielski" według następujących zasad: a) czcionka: "Timez New Roman" 11 pkt; b) akapit: wyrównanie "do lewej"; bez wcięć akapitu i pierwszego wiersza; odstępy między akapitami 6 pkt; odstępy między wierszami pojedyncze; c) wybierz jako język domyślny język angielski. Po wybraniu stylu "angielski" wpisz tekst ze wzoru 15. Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystany w kolejnych ćwiczeniach. Ćwiczenie 29 Skorzystaj z szablonu "List klasyczny.dot" i sporządź list według wzoru 8. Zachowaj dokument w swoim folderze. 19

20 Wzór 8. Przykładowe pismo RAMAKO spółka cywilna Warszawa, A. Romanka, ul. Zwierzyniecka Suwałki Znak 14/2006 Pan Jan Kowalski ul. Kwiatowa 6 m Warszawa Sprawa: zwrot zamówionej przesyłki. Szanowny Panie, uprzejmie informujemy, że - zgodnie z zamówieniem - wysłaliśmy pod wskazany przez Pana adres przesyłkę z podręcznikami do przedmiotów ekonomicznych. Zgodnie z warunkami określonymi w naszej ofercie przesyłkę wysłano za zaliczeniem pocztowym. Po kilku dniach otrzymaliśmy zwrot przesyłki. Prosimy zatem o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i potwierdzenie aktualności przesłanego zamówienia. Jednocześnie prosimy o takie organizowanie przyjęcia ewentualnych przesyłek w przyszłości, aby nie był przez nasz podejmowany daremny wysiłek związany z wysyłką i odbiorem zwróconej przesyłki. Pozostajemy w nadziei na dalszą współpracę. Z poważaniem, PREZES Antoni Romanka Antoni Romanka 20

21 Ćwiczenie 30 Sporządź szablon dokumentu "Umowa zlecenia", zachowując w miarę możliwości formę dokumentu z wzoru 9. Wzór 9. Umowa Zlecenia ZLECENIODAWCA: "AGORA" sp.z o.o ul. Kwiatowa 6, Suwałki, repr. przez Monikę Romanowską ZLECENIOBIORCA:... zamieszkały: UMOWA ZLECENIA z dnia... r. 1. "AGORA" sp. zo.o. zleca wykonanie następującej pracy: Praca wykonana będzie przez Zleceniobiorcę w miejscu jego zamieszkania i za pomocą jego narzędzi. 3. Termin wykonania umowy: Wynagrodzenie w kwocie brutto:... zł (słownie:...zł). Warszawa, dnia... ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA Wynagrodzenie brutto 2 Koszty uzyskania przychodów (poz. 1. x 20%) 3 Dochód (poz. 1. poz. 2.) 4 Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona (poz. 1. x 7,75%) 5 Podatek dochodowy (poz. 3. x 19% - poz. 4.) 6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzona (poz. 1. x 8,25%) 7 Do wypłaty ( poz. 1. poz. 5. poz. 6.) Zatwierdzam wykonanie prac i akceptuję do wypłaty:... zł (słownie... zł)... (podpis przedstawiciela AGORA ) Kwotę:... zł (słownie:... złotych) Otrzymałem / proszę przekazać na rachunek bankowy nazwa banku i nr konta: (data) (podpis Zleceniobiorcy) 21

22 Ćwiczenie 31 Sporządź szablon sporządzanego dla uzyskania danych o zleceniobiorcy niezbędnych do wypełnienia obowiązków w zakresie podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych formularza Dane identyfikacyjne zleceniobiorcy, zachowując w miarę możliwości formę dokumentu ze wzoru 10 Wzór 10. Formularz Dane identyfikacyjne zleceniobiorcy DANE IDENTYFIKACYJNE ZLECENIOBIORCY: Nazwisko Imiona Imię Matki Imię Ojca Data urodzenia Miejsce urodzenia PESEL NIP ADRES: Województwo Powiat Gmina/dzielnica Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość URZĄD SKARBOWY: Gmina/dzielnica Ulica Kod pocztowy Nr domu Miejscowość ODDZIAŁ NFZ:... Oświadczenie zleceniobiorcy Oświadczam, że ubezpieczeniom społecznym podlegam z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie wyższe od najniższego w gospodarce. Z tytułu umowy zlecenia nie chcę podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym (data) (podpis zleceniobiorcy) 22

23 Ćwiczenie 32 Na podstawie danych zamieszczonych w piśmie zamieszczonym we wzorze 11. opracuj faks, wykorzystując do tego jeden z gotowych szablonów faksu. Wzór 11. Przykładowy faks EKONOMIAK SP. ZO.O. A. LIPOWSKA, Suwałki, ul. Pona 56 ; tel./fax , wpis do ewidencji dział gosp.: i Wydział Handlu i Usług Urzędu Gminy Suwałki Centrum konto: w PKO BP S.A XV o/suwałki; NIP strona internetowa: pl; REGON Pan Jan Kowalski ul. Kwiatowa 6 m Suwałki Wasze pismo z Znak Nasz znak Data / Sprawa: zwrot zamówionych książek Szanowny Panie, uprzejmie informujemy, że - zgodnie z zamówieniem - wysłaliśmy pod wskazany przez Pana adres przesyłkę z podręcznikami do przedmiotów ekonomicznych. Zgodnie z warunkami określonymi w naszej ofercie przesyłkę wysłano za zaliczeniem pocztowym. Po kilku dniach otrzymaliśmy zwrot przesyłki. Prosimy zatem o potwierdzenie aktualności przesłanego zamówienia. Jednocześnie prosimy o takie organizowanie przyjęcia ewentualnych przesyłek w przyszłości, aby nie był przez nasz podejmowany daremny wysiłek związany z wysyłką i odbiorem zwróconej przesyłki. Pozostajemy w nadziei na dalszą współpracę Z poważaniem PREZES Jolanta Borkowska Jolanta Borkowska 23

24 Ćwiczenie 33 Sporządź formularz umowy darowizny (wzór 12.), który po wydrukowaniu będzie wypełniany odręcznie. Zachowaj dokument w swoim folderze. Wzór 12. Umowa darowizny UMOWA DAROWIZNY Zawarta w dniu... pomiędzy... Z siedzibą w... reprezentowanym przez: a AGORA sp. zo.o. MDomin, M. Lipowska A. Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwiatowej 6. Spółka reprezentowana jest przez współwłaścicieli. 1 Przedmiotem darowizny są produkty oferowane przez AGORA SP. Z O.O. 2 Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny opisanej w odrębnym dokumencie (protokół). 3 Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, opisany w protokołach przedmiot darowizny na cele dobroczynne. Ofiarowany zaś tę darowiznę przyjmuje. 4 Wartość przedmiotu darowizny określona zostanie szczegółowo w protokołach przekazania na podstawie obowiązujących cen rynkowych. 5 Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wolny jest od obciążeń finansowych i praw osób trzecich. 6 Koszty dostarczenia przedmiotu darowizny Obdarowanemu obciążać będą Darczyńcę. Jednakże ewentualne dodatkowe opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny obciążać będą Obdarowanego. 7 Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi w siedzibie Obdarowanego, po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Obdarowanego i Darczyńcy. DARCZYŃCA OBDAROWANY

25 Ćwiczenie 34 Sporządź formularz umowy darowizny (wzór 13.), który będzie wypełniany w programie MS Word. W tym celu skorzystaj z paska narzędzi "Formularze" i wstaw odpowiednie pola w miejsca wykropkowane we wzorze 12. Zachowaj dokument jako szablon. 25

26 3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel Ćwiczenie 35 Przepisz do arkusza kalkulacyjnego dane z tabeli 5., następnie wpisz do trzeciej kolumny tej tabeli formuły pozwalające na obliczenie wskaźników struktury (formułę skonstruuj dla 1. wiersza, skopiuj ją do pozostałych, a w ostatnim wierszu kolumny wpisz formułę pozwalającą na podsumowanie wskaźników struktury). Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystywany w kolejnych ćwiczeniach. Tabela 5. Przedsiębiorstwa według uzyskanych przychodów w marcu 2004 r. w województwie podlaskim Obroty w tys. zł Liczba przedsiębiorstw (x io, x it > n i Razem 200 W s Ćwiczenie 36 Przenieś dane zamieszczone w tabeli 6. do arkusza Excela w taki sposób, aby w trzeciej kolumnie tabeli możliwe było wpisanie formuł pozwalających na wykonanie obliczeń do średniej arytmetycznej. Tabela 6. Przedsiębiorstwa według uzyskanych przychodów w marcu 2003 r. Obroty w tys. zł (x io, x it > Liczba przedsiębiorstw n i Razem

27 Ćwiczenie 37 Przenieś dane z tabeli 6. do arkusza, a następnie w kolejnych kolumnach arkusza wpisz formuły, które umożliwiają obliczenie odchylenia i przeciętnego i odchylenia standardowego. Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystywany w kolejnych ćwiczeniach. Tabela 7. Przedsiębiorstwa w Suwałkach według należnego podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. Podatek w zł Liczba przedsiębiorstw (x io, x it > n i Razem 185 Ćwiczenie 38 Na podstawie danych z poprzedniego ćwiczenia sporządź w arkuszu kalkulacyjnym wykres kołowy, a następnie opis ten wykres, aby miał on postać taką, jak w zamieszonym niżej wzorze Wzór 13. Wykres kołowy Przedsiębiorstwa w Suwałkach Według należnego podatku od towarów i usług za Grudzień 2005 r

28 Ćwiczenie 39 Wstaw dane z tabeli 8. do gotowego arkusza sporządzonego w ramach ćwiczenia 36. w miejsce danych z tabeli 7. Wykorzystaj gotowe formuły i dokonaj niezbędnych korekt w celu ustalenia wysokości odchylenia przeciętnego i odchylenia standardowego. Tabela 8. Pracownicy Spółki AGORA w Koniecpolu według nagród otrzymanych za II kwartał 2005 r. Nagroda w zł Liczba pracowników (x io, x it > n i Razem 715 Ćwiczenie 40 Przenieś dane z tabeli 15. do arkusza kalkulacyjnego, a następnie w kolejnych kolumnach arkusza wpisz formuły, które umożliwią obliczenie indeksów o podstawie stałej i łańcuchowej. Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystywany w kolejnych ćwiczeniach. Tabela 9. Zysk wydawnictwa Iwet w Olecku w latach Okres Zysk w zł I s I ł

29 Ćwiczenie 41 Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 9. sporządź: a) wykres na układzie współrzędnych; b) wykres punktowy Ćwiczenie 42 Wydrukuj na jednej stronie (orientacja pionowa) tabelę 9. oraz wykresy sporządzone w poprzednim ćwiczeniu. Ćwiczenie 43 Przenieś dane z tabeli 10. do arkusza, a następnie w kolejnych kolumnach arkusza wpisz formuły, które umożliwią obliczenie indeksów o podstawie stałej i łańcuchowej. Na podstawie danych na temat wysokości dywidendy sporządź wykres na układzie współrzędnych. Tabela 10. Dywidenda wypłacana akcjonariuszom S.A AGORA w Suwałkach w latach Okres Dywidenda na 1 aukcje w zł I s I ł , , , , ,5 29

30 Ćwiczenie 44 Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego dane z tabeli 21., a następnie napisz formuły pozwalające na obliczenie współczynnika korelacji. Zachowaj dokument w swoim folderze, będzie on wykorzystywany w kolejnych ćwiczeniach. Tabela 11. Tygodniowe dochody i wydatki na kulturę dziesięciu przypadkowo wybranych osób Osoba Tygodniowy dochód w zł Wydatki w zł A 675,00 45,90 B 696,00 40,50 C 735,00 43,20 D 801,00 37,80 E 819,00 21,60 F 825,00 18,90 G 840,00 17,70 H 870,00 16,20 I 894,00 17,40 J 945,00 10,80 Razem 8 100,00 270,00 Ćwiczenie 54 Zaimportuj lub skopiuj tabelę z poprzedniego ćwiczenia do nowego arkusza kalkulacyjnego. Na podstawie danych z tej tabeli dowolną metodą wykonaj wykres, a następnie skopiuj ten wykres do dokumentu MS Word, z którego importowana byłą tabela. Umieść wykres dwa wiersze pod tabelą i wstaw nad nim automatyczny podpis. Po wpisaniu w ostatnim wierszu dokumentu swojego imienia i nazwiska wydrukuj dokument. 30

31 Ćwiczenie 45 Wypełnij tabelę mając wariant, że wszystkie raty kapitałowe mają taką samą wartość Tabela 12 MIESIĄC KREDYT NA POCZET OKRESU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ X RATY KREDYTU ODSETKI PRZY ROCZNEJ STOPIE 24% PŁATNOŚĆ KREDYTU KREDYT NA KONIEC OKRESU Ćwiczenie 46 Wypełnij tabelę mając wariant, że wszystkie raty kapitałowe mają taką samą wartość Tabela 13. MIESIĄC KREDYT NA RATA ODSETKI PŁATNOŚĆ POCZĄTEK OKRESU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ X KREDYTU PRZY ROCZNEJ STOPIE 16,8% KREDYTU KREDYT NA KONIEC OKRESU 31

32 Ćwiczenie 47 Wypełnij fakturę VAT mając następujące dane: Sprzedawca: Firma handlowa Hurt-Detal Janusz G., adres: Sejneńska 57, Suwałki NIP: Nabywca: Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, adres:mickiewicza 78, Suwałki NIP: Nazwa towaru: Długopis, PKWiU- 8745, J.m.- szt., ilość- 250, cena- 0,78, stawka VAT -7 Papier Xero, PKWiU- 2591, J.m.- szt., ilość- 20, cena- 12,50, stawka-7 Kopery, PKWiU- 7892, J.m.- szt., ilość 1200, cena 0,05, stawka- 7 Tusz do drukarki, PKWiU 78952, J.m. szt., ilość 4, cena- 125, stawka - 22 Ćwiczenie 55 Przenieś tabelę z ćwiczenia 40 do nowego arkusza kalkulacyjnego. Sporządź wykres przedstawiający dynamikę zysku w Wydawnictwie Iwet, a następnie skopiuj ten wykres do dokumentu z tabelą i umieść go bezpośrednio pod tabelą. Wstaw nad nim automatyczny podpis. Zachowaj dokument w swoim folderze. 32

33 4. Baza danych Access Ćwiczenie 48 Korzystając z polecenia Znajdź w menu Edycja, wyszukaj kolejno wszystkie towary zaliczane do grupy towarowej D, a następnie wszystkie towary opodatkowane stawką VAT w wysokości 7% Tabela 14.Towary - stan na dzień 1 stycznia 200 r. ustalony w wyniku inwentaryzacji Symbol Jednost - Cena Lp. Nazwa towaru towaru ka miary netto Stawka VAT Grupa towarowa Korektor w taśmie szt. 9,50 22 E Taśma paskowa rolka 4,00 22 J Teczka wiązana biała szt. 0,50 22 H Koszulka do segregatora przezroczysta A4 opak. 5,50 22 A Segregator ekonomiczny szt. 7,00 22 A Szufladka ESSELATE z opisem szt. 11,00 22 K Zszywki SAX 24/8 szt. 3,00 22 D Zszywacz Sax 39 czerwony 25 kartek szt. 24,00 22 D Dziurkacz SAX 608 czarny szt. 90,00 22 D Zszywacz SAX kartek szt. 210,00 22 D Toner CANON NPG1 1015/1215/1218 szt. 205,00 22 L Datownik automatyczny TRADOT TR4810 szt. 15,00 22 D Ręczniki papierowe VELVET szt. 3,00 7 C Papier POLSPED A4 80g/m2 ryza 12,00 22 A Worek na odpady szt. 2,00 7 C Papier rolka do faksów 210*30 szt. 6,00 22 E Marker PILOT MID-F szt. 3,50 7 F Koperty klejone na mokro B szt Koperty klejone na mokro B szt Dziurkacz NOVUM B kartek opak. 120,00 22 A opak. 180,00 22 A szt. 20,00 22 D Ramię pod telefon KELLY szt. 90,00 22 D Teczka ofertowa 40 koszulek szt. 8,50 22 A Etykieta zastępcza do segregatorów 7 cm kpl. 9,50 22 A Gilotyna RC363 szt. 470,00 22 D Gilotyna RC 380 SC na 43 kartki szt. 788,00 22 D Kalka Canson A4 90g szt. 135,00 22 A Pióro żelowe UNI zielony szt. 3,40 7 G Pióro żelowe UNI czarny szt. 3,20 7 G Pióro żelowe UNI niebieski szt. 3,20 7 G Pióro żelowe UNI czerwony szt. 3,40 7 G Krzesełko Komfort NS Szary szt. 285,60 22 K Datownik automatyczny TRADOT TR4871 szt. 24,00 22 D Segregator ekonomiczny A5/7 szt. 4,00 22 A Koszulka do segregatora przezroczysta A5 opak. 2,85 22 A Dziurkacz ABC 452 czarny szt. 40,00 22 D Zszywacz ABC kartek szt. 70,00 22 D 33

WIADOMOŚCI WSTĘPNE. Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! W jaki sposób odbywa się logowanie użytkownika do sieci?...

WIADOMOŚCI WSTĘPNE. Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! W jaki sposób odbywa się logowanie użytkownika do sieci?... Rozdział 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! 1. Sprawdź, czy komputer, którym się posługujesz: ma zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows w wersji 98 lub późniejszej;

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02

Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Agnieszka Rozwadowska Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.04

Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ludmiła Łopacińska-Kupidura Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści 1

Spis treści. Spis Treści 1 KPR Madar MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu komputerowego kadrowo- -płacowego 341[03].Z3.02

Zastosowanie programu komputerowego kadrowo- -płacowego 341[03].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Magdalena Tomczak Zastosowanie programu komputerowego kadrowo- -płacowego 341[03].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012 Symfonia Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

CRMadar Instrukcja Obsługi.

CRMadar Instrukcja Obsługi. CRMadar Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Zabrze, grudzień 2003 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 1.1.Instalacja... 5 1.2.Ogólne informacje o obsłudze... 6 1.3.Katalogi...7 Wyszukanie elementu...8 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo