Podręcznik Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 POLO, OMEGA, QUATRO (wersja 4.5) Podręcznik Użytkownika River Spółka Jawna Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) , fax. (0-12) ,

2 Opracowanie Instrukcji Obsługi : Robert Walaszczyk 2 Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

3 Spis treści GŁÓWNE MENU PROGRAMU...13 SPRZEDAŻ...16 Prowadzenie sprzedaży...17 Wybór towaru...18 Dokumenty sprzedaży...25 Ustalanie płatności...30 Zaokrąglenie ceny oraz rabat...33 Zakończenie sprzedaży...33 Sprzedaż na podstawie cennika ( niemagazynowa )...34 Sprzedaż niemagazynowa: faktury, rachunki i paragony bez rozchodu towaru...35 Zmiana trybu pracy podczas wystawiania dokumentu...35 Aktualizacja magazynu...36 Ułatwienia przy sprzedaży...38 Zmiana sposobu sortowania towarów i kontrahentów...38 Dodatkowe informacje o towarze...38 Bilans płatniczy z kontrahentem...39 Rabat przypisany do odbiorcy...40 Kilku sprzedawców przy jednym komputerze...41 Blokowanie sprzedaży...42 Sprzedaż na podstawie zamówienia...45 Sprzedaż na podstawie dokumentu źródłowego...46 Fakturowanie sumarycznej sprzedaży z dłuższego okresu...47 Sprzedaż towaru zamówionego przez klienta...48 Faktura do paragonu fiskalnego...48 Ewidencja całej sprzedaży na drukarce fiskalnej...49 Przegląd dokumentów sprzedaży...50 Firmy rejestrujące na urządzeniach fiskalnych tylko sprzedaż detaliczną...50 Firmy rejestrujące całą sprzedaż na urządzeniach fiskalnych...51 Firmy nie stosujące urządzeń fiskalnych...52 Fiskalizacja paragonów wystawionych na stanowiskach sprzedaży...53 Dokumenty WZ...54 Prawidłowa instalacja programu...54 Ustawienia w konfiguracji programu...55 Wydanie dokumentu WZ...56 Sprzedaż na podstawie WZ...57 Specyfika dokumentów wystawionych na podstawie WZ...58 Korekta dokumentu WZ...58 Drukowanie archiwalnych dokumentów WZ...59 Raporty ze sprzedaży...59 Raporty z dostaw...62 Informacje wstępne 3

4 Eksport danych do innych programów...63 Korekta dokumentu sprzedaży...63 Nagłówek dokumentu korygującego...66 Lista towarów zwrot...66 Lista towarów korekta wartościowa...68 Płatność za dokument korygujący...68 Korekta paragonu...69 Poprawy...69 Wydruki archiwalne...72 Zestawienie towarów do wydania z magazynu...73 Zestawienie do konkretnego dokumentu sprzedaży...73 Zbiorcze zestawienie towarów z kilku dokumentów...73 Lista towarowa - zestawienie dla wybranych towarów...74 Drukowanie zestawienia na drukarce magazynowej...75 Informacje o sprzedaży podgląd ostatnich transakcji...75 Aktualizacja danych...75 Informacja o sprzedaży dla kontrahenta...76 Informacja o sprzedaży towaru...76 Sprzedaż detaliczna kasy, drukarki fiskalne, skanery kodów kreskowych...76 Komputer w roli kasy drukarki fiskalne...77 Dla sklepów: kasy fiskalne i program Fiskas...78 Sprzedaż z użyciem skanera kodów kreskowych...79 OPERACJE KASOWE...80 Prezentowanie kwot przychodów i wydatków...80 Rozliczenia gotówkowe - dokumenty KP i KW...81 Szczególne przypadki wystawiania dokumentów KP i KW...84 Zaliczki...84 Wydanie zaliczki...85 Lista zaliczek...85 Rozliczenie zaliczki gotówkowej...86 Rozliczenie zaliczki wydanej czekiem...87 Zbiorcze rozliczanie zaliczek...88 Rozrachunki, czyli zobowiązania i należności...89 Różne typy rozrachunków...89 Lista rozrachunków...91 Zaznaczanie wg maski...92 Usuwanie zaznaczeń wg maski...94 Bilans - aktualny stan rozrachunków...94 Informacja o odsetkach za przeterminowane płatności...95 Zmiana parametrów płatności...96 Rozliczanie zobowiązań lub należności...97 Zbiorcze rozliczanie zobowiązań lub należności...98 Drukowanie polecenia przelewu Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

5 Eksport danych do programu EdiCash Wezwanie do zapłaty Kompensata Sposób przeprowadzenia kompensaty Warunki prawidłowej kompensaty Kasowanie kompensaty Wspólna lista rozrachunków Usuwanie dokumentów kasowych Kasowanie dokumentów Kasowanie operacji bezdokumentowych Przegląd operacji kasowych Wydruki archiwalne Historia płatności Rozrachunki rozliczone Automatyczna blokada kontrahenta PRZYJĘCIE TOWARU Sposoby przyjęcia towaru na PZ Przyjęcie towarów z jednoczesną rejestracją faktur Nagłówek dokumentu PZ Lista dokumentów Towary Import listy towarów z kolektora danych Uzgodnienie cen aktualizacja cennika Towary, produkty i koszty Kalkulacja dodatkowych kosztów Wydruk Efekty przyjęcia pełnej dostawy Dostawa na raty, czyli dokumenty i towary otrzymujemy oddzielnie Dostawa niefakturowana otrzymujemy transport towaru, czekamy na dokumenty Towary w drodze dostarczono nam tylko dokumenty Dokumenty są już zarejestrowane, otrzymujemy wreszcie towary Jak zarejestrować fakturę za transport? Połączenie dostaw Rozliczenie połączonej dostawy Przyjęcie towarów i rejestracja faktur RR Typy dostaw podsumowanie Przyjęcie towaru na przesunięcie wewnętrzne (PP) Przyjęcie zwrotu korekta faktury (KF) Inne operacje Korekta dostawy Poprawy Wydruki archiwalne Informacje wstępne 5

6 PRZESUNIĘCIE WEWNĘTRZNE Przesunięcie wewnętrzne Drukowanie dokumentu PW - pełne czy skrócone? Przesunięcie ręczne czy automatyczne? Rozchód wewnętrzny Poprawy Wydruki archiwalne PRODUKCJA Receptury Definiowanie receptury Dane niezbędne w recepturze produkcji Dane niezbędne w recepturze dekompletacji Produkcja Produkcja zgodna z recepturą Produkcja z modyfikacją receptury Dekompletacja Dekompletacja zgodna z recepturą Dekompletacja według zmodyfikowanej receptury Kasowanie dokumentów Wydruki archiwalne ZAMÓWIENIA Przyjęcie zamówienia od klienta Dodanie nowego zamówienia Przegląd listy zamówień Rezerwacja zamówionych towarów Modyfikacja zamówień Realizacja zamówienia i jego status Archiwum zamówień PRZECENA Zanim przystąpimy do przeceny Przecena Przeglądamy listę towarów Przeceniamy pojedynczy towar Zaznaczamy towary do przeceny Wstępne przeliczenie cen Ujednolicenie aktualnych cen Przecena na raty Ostatnie poprawki Zatwierdzenie przeceny Aktualizacja cennika Wydruki archiwalne Edytor grup Definiujemy nowy podział na grupy Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

7 Sporządzamy listę towarów Tworzymy listę grup towarowych Przypisujemy towary do grup Zaznaczanie towarów RAPORTY Parametry oraz listy wyboru dostępne przy tworzeniu raportów Kartoteki Kartoteka kontrahentów Kartoteka towarów Kartoteka receptur Raporty o aktualnych stanach Magazyn Stan kasy Stan rozrachunków Zaliczki Zamówienia Transakcje Dokumenty Towary Płatności Odchylenia Raporty kasowe Raport kasowy gotówkowy Raport kasowy czekowy Raport kasowy bankowy Raport kasowy ze zmian parametrów VAT Rozliczenia VAT Ewidencje VAT Cenniki Cennik z kartoteki Z magazynu Standardy i ostatnie ustawienie gotowe wzorce raportów Raporty z zaznaczaniem a praca w sieci KONFIGURACJA Ustawienia podstawowe Dane firmy Stawki VAT Konfiguracja wydruków Prefiksy i nazwy dokumentów Konfiguracja sprzedaży Konfiguracja dostawy Inne Informacje wstępne 7

8 Odsetki Periody Aktualizacja programu Definiowanie drukarki Dodatkowe ustawienia Dodatkowa informacja tekstowa na fakturze Zmiana standardu polskich znaków na drukarce Katalog roboczy z plikami tymczasowymi Jakie czynności należy wykonać po wprowadzeniu nowej stawki VAT? Aktualizacja listy podatków (zmiana konfiguracji) Przecena towarów w magazynie Zmiany w cenniku (katalogu towarów) Zmiana stawek podatku VAT w drukarce fiskalnej Zmiany w pozostałych cennikach Zmiana stawek VAT w konfiguracji programu Fiskas Zmiana stawek VAT w pamięci kasy fiskalnej Przyporządkowanie stawek VAT w programie Fiskas do stawek VAT zaprogramowanych w kasie Zdefiniowanie stawek VAT dla poszczególnych działów Cały obrót gotówką rejestrowany za pomocą dokumentów KP i KW Wspólna lista rozrachunków Aktyn w systemie Windows Drukarka sieciowa w systemie Windows UŻYTKOWNICY Rejestracja - pierwsza czynność po uruchomieniu programu Przegląd listy użytkowników i ustalenie ich uprawnień Szczegółowe uprawnienia użytkowników Zmiana hasła Wyrejestrowanie INWENTARYZACJA Kolejność czynności podczas Inwentaryzacji Arkusz spisu z natury rozpoczynamy kontrolę Inwentaryzacja Sposób wyświetlania listy towarów Brak towaru w magazynie Brak towaru w ewidencji komputerowej Ilość towaru w ewidencji niezgodna ze stanem faktycznym Ilość i wartość towaru w magazynie Zatwierdzenie gotowej listy Ponowne uruchomienie programu (inwentaryzacja na raty ) Kasowanie inwentaryzacji Wydruki archiwalne Dokumenty generowane przez program Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

9 Komunikacja z kolektorami danych Optikon, Denso, ScanPal DODATKI Poruszanie się po katalogach Poszukiwanie kontrahenta na podstawie sekwencji znaków Kontrahenci Automatyczne przydzielenie rabatu Karty stałego klienta Katalog towarów (cennik) Konstruowanie kodu towaru Edycja katalogu towarów (cennika) Kontrola poprawności kodów EAN Towary, koszty, produkty i usługi, czyli typy towarów Wyszukiwanie starych towarów Zmiana podatku VAT Zaznaczanie towarów w cenniku, których cena została zmieniona automatycznie Stanowiska Tabela rabatów Uzgodnienie cen Odtwarzanie kluczy Kasowanie plików Odlokowywanie plików Remanent początkowy Mazanie WSK Obliczanie limitów Magazyn Grupy Zaawansowany system rabatów Automatyczne przydzielenie rabatu Tabela rabatów na podstawie kodu Tabela rabatów na podstawie działu Tabela rabatów na podstawie pliku Jak program uczy się tabeli rabatów? Uwaga na sumowanie się rabatów! WSPÓŁPRACA Z KASĄ Import sprzedaży z Fiskas-a Import transakcji Niezgodności podczas importu Kasa rejestruje sprzedaż z jednego magazynu Kasa rejestruje sprzedaż z różnych magazynów ARCHIWIZACJA DANYCH Kopiowanie danych Które dane umieścić w archiwum? Informacje wstępne 9

10 Gdzie i w jaki sposób zapisać kopię danych? Weryfikacja archiwum i kasowanie starych danych Jak zorganizować archiwum? Odtwarzanie danych Odtwarzanie danych z dłuższego okresu ZMIANA STANOWISKA NARZĘDZIA Ustalenie listy programów narzędziowych Jak wykorzystywać NARZĘDZIA? Dodatkowe raporty Ewidencja VAT zakupów w cenach detalicznych Rankingi sprzedaży Raport z nadmiernych rabatów Raport ze sprzedaży wg dostawców Raport dotyczący towarów zalegających w magazynie Raport dotyczący towarów zarezerwowanych Harmonogram rozrachunków Konfiguracja raportów różnych Magazyn Archiwalny Jak korzystać z programu? Zapisywanie raportu w pliku tekstowym Magazyn Archiwalny a przeceny bezdokumentowe Magazyn Archiwalny jako test spójności danych Wystawianie faktur eksportowych Raporty dbase Jak przygotować program do pracy? Jak korzystać z programu? Tworzenie struktury raportów - wykorzystanie parsera Struktura pliku dbf Eksport i Import Jak zorganizować pracę, aby uniknąć błędów? Praca programów w sieci Dla początkujących: Jak w prosty sposób przenieść dane? Program Eksport Program Import Szczególne przypadki wykorzystania programu Edytor kodów Jak korzystać z edytora kodów? Zamiana istniejących kodów Zmiana danych Wyświetlanie i zaznaczanie Zatwierdzenie wprowadzonych zmian Dodanie brakujących pozycji Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

11 Ponowne uruchomienie programu (zamiana kodów na raty ) Raport Eksport i import zamiana kodów na kilku komputerach (nie połączonych w sieć) Krok pierwszy: zamiana danych i przygotowanie dyskietki Krok drugi: przyjęcie importu na komputerze docelowym Krok trzeci: zamiana kodów na podstawie zaimportowanego pliku Wpływ zamiany kodów na programy współpracujące z Aktynem INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE SYSTEMU Dane systemowe Informacje o stanowisku Najważniejsze liczby Stan magazynu Wersja programu DODATKOWE INFORMACJE Poszukiwanie nie wykorzystanych numerów dokumentów DODATEK 1: KALKULATOR Jak posługiwać się kalkulatorem? Kalkulator stale w pamięci Pomoc Zaawansowane opcje (wybór pamięci) DODATEK 2: AUTORYZACJA PRZEZ TELEFON Etap pierwszy: złożenie zamówienia Dalsze czynności (dyskietka autoryzacyjna) Dalsze czynności (klucz sprzętowy) DODATEK 3: PRZELEWY Przygotowanie do drukowania przelewów Sposób użycia programu Informacje wstępne 11

12 12 Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

13 GŁÓWNE MENU PROGRAMU Aby uruchomić program, należy: r przejść do katalogu AKTYN30 i wywołać program przez wpisanie: aktyn [Enter] (lub skorzystać ze skrótu Windows); r wpisać swój identyfikator i hasło (jeśli pomylimy się, musimy wpisać je jeszcze raz, tym razem poprawnie); na początku program zna tylko jednego użytkownika. Posiada on identyfikator NADZORCA i puste hasło. r sprawdzić, czy data pamiętana przez komputer jest poprawna (w razie potrzeby wpisać właściwą) oraz zdecydować, czy chcemy pracować zgodnie z konfiguracją zapisaną na dysku (jeśli NIE, przystępujemy automatycznie do jej zmiany). Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie program wyświetla główne menu różne dla poszczególnych wersji programu. Niezależnie jednak od posiadanej wersji, w Konfiguracji programu możemy ustalić, która postać menu (właściwa dla wersji UNO, POLO czy OMEGA) ma być wyświetlana. w wersji POLO 1 - Sprzedaż 2 - Operacje kasowe 3 - Przyjęcie towaru 4 - Przesunięcia 6 - Zamówienia 7 - Przecena 8 - Raporty 9 - Konfiguracja U - Użytkownicy D - Dodatki F - Współpraca z kasą A - Archiwizacja danych N - Narzędzia K - Koniec Informacje wstępne 13

14 w wersji OMEGA i QUATRO: 1 - Sprzedaż 2 - Operacje kasowe 3 - Przyjęcie towaru 4 - Przesunięcia 5 - Produkcja 6 - Zamówienia 7 - Przecena 8 - Raporty 9 - Konfiguracja U - Użytkownicy D - Dodatki F - Współpraca z kasą A - Archiwizacja danych Z - Zmiana stanowiska N - Narzędzia K - Koniec Możemy w nim znaleźć: 1. Sprzedaż. (moduł przeznaczony dla sprzedawcy); sprzedaż towarów, przyjmowanie zwrotów od klientów (z wystawieniem dokumentów korygujących), drukowanie archiwalnych dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków i paragonów). Możliwość wystawienia faktury na podstawie wcześniejszego zamówienia. 2. Operacje kasowe. Przyjmowanie płatności na dokument KP, wydawanie gotówki z wystawieniem dokumentu KW, obsługa zaliczek. Kontrola stanu rozrachunków (należności i zobowiązań firmy) oraz ich realizacja. 3. Przyjęcie towaru. Przyjmowanie dostaw towaru z możliwością uwzględnienia dodatkowych kosztów, ustalanie form i terminów płatności. Przyjęcie PZ towarowego (tylko przyjęcie towarów do magazynu) lub dokumentowego (dla towarów w drodze ). Połączenie obu typów PZ, w celu obliczenia faktycznej ceny nabycia towaru. Przyjęcie przesunięcia towaru z innego stanowiska. Przyjmowanie zwrotów towaru sprzedanego przed wprowadzeniem programu AKTYN. Zwroty dostaw. 14 Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

15 4. Przesunięcie. Wydanie towaru w ramach przesunięcia wewnętrznego lub zużycie towaru w ramach rozchodu wewnętrznego. 5. Produkcja. Składanie produktów z elementów znajdujących się w magazynie. Dekompletacja, czyli rozkładanie złożonych produktów na elementy. 6. Zamówienia. Przyjmowanie zamówień od klientów. 7. Przecena. Zmiana cen sprzedaży obowiązujących na aktualnym stanowisku. Wprowadzanie informacji o ewentualnych zmianach stawek podatkowych. 8. Raporty. Drukowanie raportów z działalności firmy, tj. raportów ze sprzedaży, z dostaw (z możliwością wyboru pewnej grupy kontrahentów lub towarów) oraz przesunięć wewnętrznych. Sporządzanie raportów kasowych i raportów o stanie magazynu. Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT oraz rozliczenia podatku VAT. Drukowanie cenników oraz katalogów towarów i kontrahentów. Drukowanie aktualnego stanu zobowiązań i należności. 9. Konfiguracja. Ustalanie priorytetów (praw użytkowników do poszczególnych modułów programu), standardu polskich znaków. Definiowanie informacji drukowanych na dokumentach i stosowanych w nich zaokrągleń. Organizacja drukowania i zapisu danych na dysku. Nazwy drukowanych dokumentów. U - Użytkownicy. Spis użytkowników uprawnionych do korzystania z programu, ustalenie ich szczegółowych uprawnień. D - Dodatki. Katalogi towarów i kontrahentów. Remanent początkowy. Funkcje awaryjne. F - Współpraca z kasą. Współdziałanie Aktyna z elektroniczną kasą rejestrującą (fiskalną): przygotowanie cennika na podstawie katalogu towarów lub aktualnego stanu magazynu, import danych o dokonanej sprzedaży (kontrola stanu magazynu). Sporządzanie raportów o zaimportowanej sprzedaży. A - Archiwizacja danych. Kopiowanie danych na dyskietki archiwalne. Z - Zmiana stanowiska. Zmiana obsługiwanego aktualnie stanowiska (magazynu i kasy). Lista stanowisk obsługiwanych przez program. N - Narzędzia. Dostęp do dołączonych uprzednio dodatkowych programów wspomagających pracę w systemie. K - Koniec. Zakończenie pracy z programem. Informacje wstępne 15

16 SPRZEDAŻ Podstawową i najczęściej wykorzystywaną funkcją programu jest rejestracja sprzedaży towarów. Sprawna i szybka obsługa klienta jest rzeczą szczególnie ważną, dlatego w tej części programu znalazły się wszystkie niezbędne funkcje wykorzystywane przez sprzedawcę. Menu modułu sprzedaży zawiera więc następujące opcje: 1 - Sprzedaż na FA (faktury) 2 - Sprzedaż na PA (paragony) 3 - Sprzedaż na RA 4 - RA, RF do paragonu 5 - FA do paragonu 6 - Wydanie towarów na WZ 7 - Inne operacje A - Aktualizacja magazynu Z - Zmiana stanowiska N - Narzędzia K - Koniec Pierwsze trzy opcje prowadzą nas do tego samego celu: na ekranie ukazuje się lista towarów dostępnych w magazynie. Wstępny wybór dotyczy typu dokumentu sprzedaży, jaki chcemy wystawiać, a jeszcze dokładniej - stosowanego sposobu zaokrąglania cen. Nie oznacza to, że po wybraniu opcji Sprzedaż FA nie możemy wystawić paragonu! Jak okaże się za chwilę, ewentualna rezygnacja z faktury na rzecz paragonu (lub odwrotnie) jest błyskawiczna, a w żadnym wypadku nie wymaga powtórnego wypełniania listy towarów. Przy pomocy opcji RA, RF do paragonu możemy wystawić dodatkowy dokument potwierdzający dokonanie zakupu na paragon fiskalny (dzieje się tak zwykle w przypadku, gdy sprzedaż detaliczną rejestrujemy na kasie fiskalnej, ale klient prosi nas o wystawienie faktury). Natomiast opcja Faktura do paragonu służy do zamiany paragonu (wystawionego przy pomocy programu lub zarejestrowanego na kasie fiskalnej) na fakturę. Wydanie towarów na WZ (dostępna tylko w wersji Quatro) pozwala rejestrować dokumenty wydania towaru na zewnątrz (bez dokonywania płatności). Inne operacje to wystawianie dokumentów korygujących, poprawy istniejących dokumentów oraz wydruki archiwalne. Możemy ponadto wydrukować zestawienie towarów do wydania z magazynu (na podstawie wcześniej wystawionych dokumentów sprzedaży). Jeśli posługujemy się czytnikiem kodów kreskowych, możemy tu zdefiniować własny standard tzw. kodu wagowego EAN. Dostępna jest także dodatkowa informacja o sprzedaży, czyli tworzona przez Użytkownika lista zarejestrowanych w ostatnim czasie transakcji sprzedaży. W modułach 16 Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

17 sprzedaży fiskalnej dostępna jest tu opcja Aktualizacja programu umożliwiająca wprowadzenie kodu gwarancyjnego (w standardowym module sprzedaży opcja ta nie jest wykorzystywana). Aktualizacja magazynu odnosi się do opisanej na str. 34 sprzedaży niemagazynowej. Polega na uaktualnieniu stanu magazynu na podstawie dokumentów wystawionych w trybie niemagazynowym. Prowadzenie sprzedaży Przed przystąpieniem do sprzedaży wybieramy jedną z opcji Sprzedaż na FA, Sprzedaż na PA lub Sprzedaż na RA. Decydujemy wstępnie, jakie dokumenty sprzedaży chcemy wystawiać. Nie oznacza to jednak, że wybór ten jest ostateczny. Jeżeli np. po wybraniu towarów na paragon klient zmieni zdanie i zażyczy sobie wystawienia faktury wystarczy, że skorzystamy z odpowiedniego klawisza funkcyjnego. Wstępnego wyboru dokumentu sprzedaży dokonujemy po to, aby program zastosował odpowiedni algorytm zaokrąglania wartości towaru (netto i brutto) oraz sposób prezentacji cen. Dalsza kolejność postępowania przy sprzedaży jest analogiczna do kolejności czynności wykonywanych przez sprzedawcę. Procedura sprzedaży składa się bowiem z trzech etapów: r sporządzenie listy towarów; r wprowadzenie danych odbiorcy, zatwierdzenie numeru dokumentu i opatrzenie go ewentualnym komentarzem (w przypadku paragonu nie wprowadzamy danych odbiorcy); r ustalenie sposobu płatności. Przez ustawienie odpowiedniej opcji (Konfiguracja - Inne - Wybór kontrahenta przed listą towarową) możemy zmienić standardową kolejność powyższych czynności. Rozpoczynamy wówczas edycję dokumentu od wypełnienia nagłówka dokumentu, a więc i od wprowadzenia danych kontrahenta. Dzięki temu przed wypełnieniem listy towarowej możemy sprawdzić, czy wybrany klient dokonywał już zakupów w naszej firmie, jaki przyznano mu rabat, czy nie zalega z płatnościami itp. Dodatkowo w wersji Quatro mamy możliwość tworzenia listy rabatowej (zob. str. 337). Możemy z niej korzystać tylko wtedy, gdy wybór kontrahenta następuje przed sporządzeniem listy towarów. Uwaga: Dokumenty sprzedaży (faktury, dokumenty RA oraz paragony) umieszczane są automatycznie w rejestrze sprzedaży VAT. Modyfikacja rejestru sprzedaży po wystawieniu dokumentu jest możliwa jedynie w tym samym dniu na drodze Poprawy tego dokumentu lub wystawienia dokumentu korygującego. Sprzedaż 17

18 Wybór towaru W górnej części okna widoczna jest informacja, jaki rodzaj dokumentu zostanie wystawiony (np. faktura w cenach brutto). Wybierając towary do sprzedaży będziemy obsługiwać dwa okna (Rys. 1): Sprzedawane towary wybieramy z widocznej w dolnej części ekranu listy. Standardowo jest to lista towarów znajdujących się w magazynie. (W przypadku sprzedaży niemagazynowej wyświetlana jest lista towarów zapisanych w cenniku. Co to jest sprzedaż niemagazynowa zob. str. 35) Rys. 1. W dolnej części ekranu widoczne są towary dostępne w magazynie, towary wybrane do sprzedaży pojawią się na górnej liście. Towary, które wybierzemy do sprzedaży, pojawią się w górnym oknie. W jaki sposób wybieramy towary do sprzedaży? Po wybraniu z menu Sprzedaż jednej z trzech pierwszych opcji na ekranie ujrzymy następującą sytuację (Rys. 2). W górnej części ekranu znajdują się pola Szukaj kodu towaru oraz Szukaj nazwy towaru. A zatem prowadząc sprzedaż możemy szukać interesującego nas towaru korzystając zarówno z kodu towaru jak i z jego nazwy. r W każdej chwili możemy wywołać pełny spis towarów do dolnego okna. Możemy to uczynić przez dwukrotne naciśnięcie [Enter], tzn. zaakceptowanie obu pól pustych. W dolnym oknie pojawi się wówczas spis wszystkich towarów znajdujących się w magazynie. (Jest to najszybszy sposób wywołania listy towarów). 18 Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

19 r Jeśli interesuje nas pewna klasa towarów, wpisujemy pierwszą literę kodu (lub kilka początkowych liter), w zależności od tego, jak wąską grupę towarów chcemy wywołać. Sekwencję kończymy klawiszem [Enter], drugie okno pozostawiamy puste ponownie naciskając [Enter]. W dolnym oknie pojawia się wówczas spis tych towarów, których kod rozpoczyna się od wpisanej sekwencji. Jeżeli w magazynie jest tylko jeden taki towar, zostanie on natychmiast wybrany do wpisania na fakturę lub paragon. r Gdy znamy kod konkretnego towaru, możemy wpisać cały kod i w ten sposób wybrać towar bezpośrednio do wpisania na listę. r Możemy też pozostawić puste pole kodu, posługując się w opisany wyżej sposób polem dotyczącym nazwy towaru. r Istnieje wreszcie możliwość jednoczesnego korzystania z obu pól, np. wpisanie w polu kodu litery K, a w polu nazwy - litery N spowoduje wybranie tych wszystkich towarów, których kod rozpoczyna się od litery K, a nazwa - od litery N. Wybór towaru z listy następuje przy pomocy strzałek oraz klawiszy [PgUp] i [PgDn]. Gdy Rys. 2. Ekran po wybraniu opcji Sprzedaż na FA. wychodzimy poza zasięg okna, spis przewija się w górę lub w dół. Można też posłużyć się polem Szukaj kodu towaru : wpisanie w tym polu pierwszej litery lub cyfry szukanego kodu powoduje natychmiastowe wyszukanie pierwszego towaru, którego kod rozpoczyna się od tego znaku. Wpisanie drugiej - ustawia kursor na pozycji rozpoczynającej się od sekwencji wpisanych przez nas dwóch znaków itd. Po odnalezieniu właściwego towaru akceptujemy wybór klawiszem [Ins] - Pobranie towaru. Jeśli zamiast klawisza [Ins] użyjemy [Enter], to po umieszczeniu towaru na fakturze powrócimy do listy towarów dostępnych w magazynie. Sprzedaż 19

20 Jeśli wolimy posługiwać się nie kodami, ale nazwami towarów, możemy skorzystać z klawisza [F2] - sortowanie. Zmienimy wówczas sposób wyświetlania towarów: ustawią się one w kolejności alfabetycznej według nazwy. Opisana powyżej metoda poszukiwania towaru przez wpisywanie kolejnych liter odnosi się teraz do nazwy towaru, a nie do kodu. Obok każdego towaru widoczna jest jego cena detaliczna. Klawiszem [F5] - zmiana ceny możemy przełączać cenę widoczną obok nazwy towaru. Dostępne są ceny: r detaliczna (brutto); r hurtowa (brutto); r zakupu (brutto); r nabycia; r detaliczna (netto); r hurtowa (netto); r zakupu (netto). Rys. 3. W oknie znajdują się dokładne informacje dotyczące sprzedawanego towaru. Po wybraniu towaru do sprzedaży ujrzymy okienko zawierające informacje dotyczące danego towaru (Rys. 3). Są to: r kod i nazwa towaru oraz jego numer według PKWiU oraz numer działu, do którego przypisano towar; r archiwalia, czyli nr dokumentu PZ (ewentualnie PP lup KF), na który towar został po raz pierwszy przyjęty do magazynu oraz data wystawienia tego dokumentu; 20 Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

21 r ilość towaru w magazynie z uwzględnieniem ilości opakowań zbiorczych; r ceny sprzedaży: detaliczną i hurtową; możemy przepisać jedną z nich do pola Cena sprzedaży naciskając odpowiednio klawisz [F4] lub [F5]. Klawisze funkcyjne [F4] i [F5] działają przez cały czas edycji ramki. r informacje o obowiązującym podatku VAT (podpowiadane są ceny i podatek, jaki wpisano na dokument PZ podczas przyjmowania dostawy); r naciskając klawisz [F7] wywołujemy okienko z dodatkowym opisem towaru (możemy tu przechowywać informację o numerach seryjnych, numerach atestów, danych technicznych itp.) r aby udzielić dodatkowego rabatu promocyjnego, korzystamy z klawisza [F8] - rabat. Pojawia się wówczas okienko złożone z jednego pola Rabat, w którym wpisujemy żądaną wartość procentową rabatu. r pod klawiszem [F10] dostępna jest informacja o cenie nabycia towaru czasem jest ona potrzebna przy szczególnych przypadkach udzielania rabatu (klawisz działa tylko wówczas, gdy użytkownik ma prawo do wglądu w ceny nabycia). r po naciśnięciu [Ctrl]+[F2] (nie opisane na ekranie) pojawia się informacja o aktualnie obowiązujących dla danego towaru poziomach zaokrągleń cen odpowiednio ceny sprzedaży netto i brutto. (Jeśli np. poziom ten jest ustalony na 1 zł, to towar który kosztuje 2.88 zł zostanie sprzedany za 3 zł.) Widoczne w ramce zaokrąglenia możemy zmienić, jednak zmiana ta będzie obowiązywać tylko do momentu zakończenia pracy z modułem Sprzedaż. W ramce tej wypełniamy kolejno: r ilość towaru (standardowo podpowiadana jest 1). Wybierając towar do sprzedaży możemy operować ilością towaru w postaci pojedynczych sztuk lub opakowań zbiorczych. Po wpisaniu ilości sztuk aktualizowana jest ilość opakowań zbiorczych i reszta, która nie mieści się w pełnych opakowaniach. Analogicznie po wypełnieniu ilości opakowań i reszty - modyfikuje się ilość pojedynczych sztuk. W polu Ilość można wpisać dowolną liczbę różną od zera, nie większą jednak niż ilość towaru w magazynie. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat: Przekroczona ilość towaru a na fakturę zostanie wpisany cały zapas, jaki posiadamy w magazynie. Może się zdarzyć, że w magazynie znajdują się towary o tym samym kodzie, ale występujące jako oddzielne pozycje (różnią się opisem, ceną, pochodzą z różnych dostaw itp.). Towar jest wybierany do sprzedaży zawsze z tej pozycji, która jest podświetlona. Jeśli zażądamy ilości większej, niż występująca w danej pozycji Sprzedaż 21

22 brakująca ilość może być automatycznie dobrana z innej. Automatyczne dobieranie jest zależne od ustawienia parametrów w Konfiguracji sprzedaży, (zob. str. 259). O tym, jak towary z różnych dostaw będą prezentowane na wydruku, decyduje opcja Sklejanie towarów i usług na wydruku (zob. Konfiguracja wydruków, str. 255). r cenę sprzedaży (podpowiadana jest ta z cen detaliczna lub hurtowa, netto lub brutto która jest wyświetlana podczas wybierania towarów). Wpisujemy tu tę cenę, jaka pojawi się na dokumencie sprzedaży. W przypadku paragonu lub rachunku uproszczonego jest to cena brutto, w przypadku faktury - cena netto lub brutto, w zależności od rodzaju faktury. r za pomocą strzałek możemy powrócić do położonej wyżej części okna, aby wpisać procentowy rabat, jakiego udzielamy naszemu klientowi. Rabat ten dotyczy tylko konkretnego towaru (o rabacie do całej faktury powiemy w dalszej części). Możemy tu wpisać ujemną wartość, przy czym najpierw wprowadzamy liczbę, a następnie znak. Ujemny rabat oznacza dopłatę (np. rabat 10% oznacza 10% dopłaty). Uwaga: Mamy możliwość udzielenia rabatu w wysokości ułamkowych części procenta (np. rabat 2.41 %). Rabat obliczany jest z dokładnością do setnych części procenta, ale (z uwagi na przejrzystość wydruku), na fakturze drukowana jest wysokość rabatu z dokładnością do dziesiątych części procenta, np. (2.4%). Po wpisaniu rabatu oraz po każdej wprowadzonej zmianie automatycznie modyfikowana jest cena sprzedaży. Uwaga: Rabat, który wpiszemy w ramce dotyczącej pierwszego ze sprzedawanych towarów, będzie podpowiadany przy pobraniu następnego towaru na ten dokument. Zob. też zaawansowany system rabatowy str Niezależnie od tego po wypełnieniu całej listy towarów możemy udzielić rabatu na całą fakturę. Podpowiedzi pojawiające się w poszczególnych polach ułatwiają szybkie prowadzenie sprzedaży, wymagają bowiem jedynie zaakceptowania klawiszem [Enter]. Sprzedanie jednej sztuki towaru po cenie detalicznej wymaga tylko trzykrotnego naciśnięcia [Enter] lub zaakceptowania całej zawartości okienka przez [Ctrl]+[Enter]. Dodanie kolejnego towaru odbywa się w identyczny sposób. Standardowo, jeżeli towar znajduje się na liście nie możemy go już dopisać (na fakturze nie mogą pojawić się dwie 22 Aktyn Programy wspomagające zarządzanie

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13

SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13 strona 1/18 Dostawy Uwaga!!! Niniejszy rozdział zawiera opis podstawowego modelu przyjmowania dostaw, bez dostaw dewizowych i bez rozdzielenia dokumentu dostawy tzw. PZ od faktury. Spis treści SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Kiedy użyć odpowiedników?... 2 3. Definowanie odowiedników przetargowych w module 22-Kartoteki... 2 3.1. Dodawanie nowego powiązania towar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO ODWROTNE OBCIĄŻENIE opis zmian, stan na 21-10-2013. Kolejne, wykonane po 9-10-2013, zmiany dotyczą: 1. sprawdzania czy faktura typu odwrotne obciążenie jest wystawiana odpowiedniemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem.

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem. Program umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT, dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów. Posiada raporty i

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany dla wersji 4.5 5.8

Zmiany dla wersji 4.5 5.8 Zmiany dla wersji 4.5 5.8 POLO OMEGA QUATRO (Suplement zbiorczy do Instrukcji Obsługi) River Jacek Bator Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5.

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nazwy fiskalne towarów... 2 Sprzedaż detaliczna kody pocztowe zapisywanie, analiza sprzedaży... 3 Zapisywanie kodów pocztowych... 3 Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 1. Zmiany w opcji Magazyn zaznaczanie typu (Towar/Produkt) oraz modyfikacja wydruku raportu Dodatki/Magazyn/F9 a) Dodatki - zmiany w opcji Magazyn W oknie

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo