Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z działalności między Sesjami Rady Miejskiej w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 26

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z działalności między Sesjami Rady Miejskiej w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 26"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z działalności między Sesjami Rady Miejskiej w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 26 sierpnia 2010 roku. 25 czerwca 2010 roku 1. Uczestniczyłem w uroczystości zorganizowanej z okazji 10-lecia działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Podczas Jubileuszowej uroczystości okolicznościowe gratulacje, w imieniu władz samorządowych naszej Gminy, dyrekcji i pracownikom Spółki, złożyłem wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Andrzejem Jedynakiem. W uroczystości uczestniczyli również m.in. Starosta Pan Tomasz Miłowski oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z NZOZ MEDICUS w Nakle. Podczas tej samej uroczystości Złoty Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej jako lekarz obchodziła doktor Pani Halina Chrząszcz pracownik NZOZ MEDICUS w Nakle. Życzenia i okolicznościowe gratulacje Pani Halinie Chrząszcz złożyłem wspólnie z Panem Przewodniczącym RM, Starostą oraz dyrekcją i pracownikami MEDICUSA. 26 czerwca 2010 roku 1. W odpowiedzi na otrzymane zaproszenie brałem udział w zorganizowanym w Potulicach - Turnieju Piłki Nożnej Zdrowo, na sportowo. Inicjatorami i organizatorami zawodów byli działacze LZS Dąb Potulice. W turnieju wzięły udział drużyny młodzieżowe, seniorów i oldboyów z Paterka, Nakła, Potulic, Minikowa, Gorzenia, Występu oraz Jadownik (k. Żnina). Imprezie towarzyszył turniej piłki plażowej. Imprezę finansowo wsparła Gmina Nakło, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle oraz Starostwo Powiatowe. 27 czerwca 2010 roku 1. Brałem udział w otwarciu XVII-tych Okręgowych Mistrzostw Służby Więziennej w Piłce Nożnej, które odbyły się w Potulicach. W otwarciu zawodów uczestniczył również Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach ppłk Pan Jarosław Nurkiewicz. Mistrzostwa odbyły się na gminnym stadionie, a uczestniczyło w nich 9 drużyn. Oprócz ZK Potulice w turnieju uczestniczyły reprezentacje podobnych instytucji z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Koronowa i Inowrocławia.

2 Tego samego dnia uczestniczyłem w tegorocznym Turnieju Wsi, który zorganizowany został w Minikowie. Na wstępie jako gospodarz Gminy dokonałem otwarcia Turnieju. Zawody zorganizowała Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz Radą Sołecką wsi Minikowo. Rywalizowało w nim 17 sołectw (na 20 istniejących): Gorzeń, Gumnowice, Karnowo, Karnówko, Kazin, Małocin, Michalin, Minikowo, Paterek, Polichno, Potulice, Rozwarzyn, Suchary, Ślesin, Trzeciewnica, Wieszki i Występ. Zmagania oceniało jury w składzie: radna i Przewodnicząca Komisji Rolnictwa RM Pani Halina Mnichowska przewodnicząca jury, oraz członkowie radni RM Panowie: Tadeusz Matczuk, Janusz Dąbrowski, Władysław Górski oraz Pan Krzysztof Kwiatkowski (z rady sołeckiej Gorzenia) i Pan Jarosław Warmke - inspektor Wydziału RNL Urzędu. Reprezentacje zmagały się w pięciu konkurencjach: bieg narciarski (3 osoby na parze nart), rzut lotką (sołtysi), przetaczanie koła, rzut do kosza i wbijanie gwoździ (przez panie). Zwycięzcą tegorocznego Turnieju Wsi zostało Sołectwo Gorzeń. 28 czerwca 2010 roku 1. Wspólnie z Zastępcą Panem Andrzejem Krupińskim dokonaliśmy lustracji robót drogowych tj. przebudowy fragmentu skrzyżowania ul. Bohaterów z ul. Staszica w Nakle. Po zakończeniu robót charakterystyczny i niebezpieczny zakręt został poszerzony i złagodzony, a bezpieczeństwo ruchu na tym skrzyżowaniu znacznie się poprawiło. 2. Tego samego dnia wspólnie z Zastępcą oraz naczelnikiem Panem Lechem Barczem byliśmy na terenie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Tuwima w Nakle. Inwestycja obejmująca budowę kanalizacji: sanitarnej i deszczowej oraz drenarkę terenu kosztować będzie ok. 3 miliony zł. Prace ruszyły już w 2008 roku. Pod koniec czerwca br. dokonano rozruchu technicznego przepompowni ścieków. Od tego momentu regularnie nieczystości płynne z części posesji płyną kanalizacją do oczyszczalni ścieków na Bielawach. Obecnie kanalizacja wybudowana jest już w ok. połowie ulicy. Zgodnie z harmonogramem roboty mają zakończyć się w roku Szacunkowy koszt zadania to ok. 3 miliony zł, z czego gmina pozyskała wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka) w kwocie 1 milion 394 tysiące 800 złotych (umarzalna do 30 procent).

3 czerwca 2010 roku 1. W Przysieku podpisałem umowę na dofinansowanie rekultywacji drogi Olszewka Lubaszcz. Kolejne środki finansowe w wysokości zł,-, które pozyskaliśmy z funduszy zewnętrznych zasiliły budżet na rekultywację wymienionej drogi. Do końca października br. zmodernizowana zostanie gminna droga gruntowa łącząca Olszewkę z Lubaszczem na odcinku 698 m. Droga zostanie utwardzona tłuczniem. Przewidywane koszty całej inwestycji wynoszą 95,5 tys. zł,-. Wyżej wymienione środki gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Wniosek opracował Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu. 2. Również w tym dniu uczestniczyłem wspólnie z Zastępcą w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle. Podczas posiedzenia podsumowany został rok 2009 i Zarząd Spółki otrzymał absolutorium. Spółka zamknęła ubiegły rok zyskiem netto ok zł,-. Walne Zgromadzenie nie wyraziło natomiast zgody na proponowane przez Spółkę ceny mieszkań w planowanym do budowy budynku mieszkalnym w Występie. Uznałem, iż zaproponowane ceny są zbyt wysokie, a Spółka powinna tak skalkulować ceny aby osiągnąć minimalną marżę. 3. Tego samego dnia razem z Zastępcą Panem A. Krupińskim braliśmy udział w uroczystej gali dziesiątej jubileuszowej edycji prestiżowego konkursu o tytuł HIT 2010, która odbyła się na Dworze Artusa w Toruniu. Gmina Nakło nad Notecią brała udział w tegorocznej edycji konkursu HIT 2010 i otrzymała wyróżnienie w kategorii Edukacja, Kultura, Sport - za dynamiczny rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i oświatowej. Do wyróżnienia naszą gminę już w miesiącu kwietniu rekomendowały nakielskie instytucje. W maju z przygotowaną przez Referat Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych prezentacją zapoznała się komisja konkursowa. Członkowie komisji obejrzeli między innymi nowy budynek Zespołu Szkół w Paterku oraz znajdujące się przy nim boisko sportowe, boisko sportowe w Potulicach, budowane sale gimnastyczne w Ślesinie i przy Gimnazjum nr 3 w Nakle oraz budowę krytej pływalni w Nakle. Komisja obejrzała już funkcjonujące boisko Orlik w Nakle oraz zapoznała się z planami budowy kolejnego tego typu kompleksu. Już wówczas członkowie komisji wyrażali swoje uznanie dla podjętych przez władze obecnej kadencji działań inwestycyjnych, które w najbliższych latach zapewnią kompleksową ofertę sportową zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Łącznie do konkursu zgłoszono blisko 200 rekomendacji.

4 - 4 - Pozostało tylko 37 finalistów, wśród których znalazła się Gmina Nakło nad Notecią. Pragnę Państwa poinformować, iż wyróżnienie HIT 2010 otrzymało również Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz NZOZ MEDICUS, który do konkursu zgłosiła Gmina Nakło. 2 lipca 2010 roku 1. Uczestniczyłem w wiecu przedwyborczym Prezesa PiS Pana Jarosława Kaczyńskiego, który został zorganizowany na nakielskim rynku. W Nakle tego dnia gościli politycy z pierwszych stron gazet oraz czołowe krajowe media. Jako przedstawiciele władz samorządowych i gospodarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, wspólnie z Przewodniczącym RM Panem Andrzejem Jedynakiem, powitaliśmy kandydata PiS na Prezydenta RP. W wiecu uczestniczyli m.in. mieszkańcy naszej Gminy, Powiatu i Województwa. 2. Tego samego dnia brałem udział w uroczystości Jubileuszu 20-lecia pracy młodszego inspektora Straży Miejskiej Pana Dariusza Chruścińskiego, który pracuje w nakielskiej Straży Miejskiej już od blisko 10 lat. 3 lipca 2010 roku (sobota) 1. W tym dniu powitałem goszczących w Nakle nad Notecią członków Towarzystwa Miłośników Róż. Tego dnia na terenie naszej Gminy gościła grupa licząca ponad 50 osób członków ww. Towarzystwa. Goście zwiedzili ogrody działkowe ROD Jedność, pole golfowe w Olszewce i ogrody zwycięzców w tegorocznym Konkursie na najładniejszy ogród przydomowy w sołectwach. Atrakcją był również rejs po Noteci. Goście otrzymali upominki i gadżety promujące Nakło, przygotowane przez Referat Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych. Pragnę podkreślić, iż inicjatorką tej wizyty była Pani Halina Michowska ( nasza radna RM i Przewodnicząca Komisji Rolnictwa), która jest sekretarzem bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż.

5 - 5-5 lipca 2010 roku 1. Uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem SM Chrobry w Nakle Panem Tomaszem Kielakiem. Tematem spotkania była sprawa dot. przejść dla pieszych na Osiedlu Łokietka oraz na ul. Ks. Piotra Skargi i wejścia na teren kościoła pw. św. Stanisława w Nakle. Na ostatniej sesji rady miejskiej problemy dotyczące przejść dla pieszych i wejścia na teren kościoła zgłosili radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Panowie - Czesław Kucharski i Grzegorz Nadolny. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. wymienieni radni, Przewodniczący RM, Prezes SM Chrobry Pan Tomasz Kielak, Zastępca, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Marek Michalak oraz inspektor Pan Adam Losik (z tegoż wydziału). 20 lipca 2010 roku 1. Wspólnie z Zastępcą reprezentowaliśmy naszą Gminę w podpisaniu umowy z firmą Kaszub z Kiełpina Leszna na budowę kompleksu boisk Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle. Natomiast Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Pan Tomasz Miłowski oraz Wicestarosta Pan Krzysztof Mikietyński. Zadanie to realizuje Gmina Nakło, jako inwestor, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nakle. Ponadto dofinansowanie inwestycji pochodzi również ze środków: Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego (po 33 procent kosztów kwalifikowanych). Na wywiązanie się z umowy wyżej wymieniona firma ma 10 tygodni. Kompleks boisk wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle powstanie za kwotę zł. To jeden z najtańszych Orlików na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Informuję, że rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło dnia 9 lipca br. Wygrała najtańsza z 10 ofert przedłożonych do postępowania przetargowego - Firmy "Kaszub" z Kiełpina-Leszna. 21 lipca 2010 roku 1. Tego dnia brałem udział w podpisaniu umowy z firmą PPHU Ford-Pol z Lisiego Ogona na dokończenie ogrodzenia działki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku. Budowy tego ogrodzenia za kwotę zł,- podjęła się wyżej wymieniona firma, która została wyłoniona w drodze przetargu.

6 - 6-4 sierpnia 2010 roku 1. Gościłem w Urzędzie żołnierzy z 1. Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej oraz przedstawicieli Klubu Żołnierzy Rezerwy w Nakle. Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat przebiegu uroczystości w dniu 15 sierpnia br. i udziału w nich 1. Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej oraz Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią. 2. Uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników NADM Sp. z o.o. w Nakle, którego tematem było wyrażenie zgody na sprzedaż i ustalenie cen lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc parkingowych wraz z przysługującymi częściami wspólnymi w budynku wielorodzinnym w Występie, który ma powstać w 2011 roku. W zgromadzeniu uczestniczył również Prezes Spółki Pan Paweł Warszawski oraz Zastępca Pan A. Krupiński. W Występie w nowym budynku ma powstać 28 mieszkań oraz 10 garaży jednostanowiskowych i dwa garaże dwustanowiskowe. Na poprzednim zgromadzeniu nie wyraziłem zgody na sprzedaż mieszkań, ponieważ uznałem zaproponowane przez NADM stawki za metr kwadratowy mieszkania za zbyt wysokie. Prezes NADM przedstawił więc nowe propozycje, które zaakceptowałem. Ostatecznie podczas zgromadzenia podjęto stosowna uchwałę o sprzedaży i ustaleniu cen lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc parkingowych wraz z przysługującymi częściami wspólnymi w budynku wielorodzinnym. Ceny za metr kwadratowy mieszkań wyniosą od 2900zł do 3400 zł plus podatek VAT. Ceny zależeć będą od położenia mieszkania w bloku (czy jest ono szczytowe, w zależności od kondygnacji) i wielkości danego lokalu. Natomiast przysługujące części wspólne (głównie grunt), w zależności od wielkości lokalu, to wydatek rzędu od 2200 do 9400 zł netto. Metr kwadratowy za garaż jednostanowiskowy będzie wynosił 800 zł netto, a za dwustanowiskowy 500 zł,- netto. Podsumowując pragnę podkreślić, iż tego typu działania spółki są cennymi inicjatywami na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej na terenie Miasta i Gminy Nakło. 6 sierpnia 2010 roku 1. W Urzędzie Miasta i Gminy spotkałem się z przedstawicielami mieszkańców wsi Lubaszcz, tj. Panem Marianem Olszyńskim, Panią Dalilą Szarszewską dyrektorem ZSP w Lubaszczu i Panem Wojciechem Jaranowskim właścicielem POM Lubaszcz, w celu skonsultowania treści opinii wydanej w sprawie likwidacji drugiego zjazdu z drogi krajowej w Lubaszczu (patrząc z kierunku Nakła). Wyjaśniam, iż droga prowadząca przez Lubaszcz to droga krajowa 10, na której Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje jej gruntowną modernizację.

7 - 7 - Projekt przedstawiony nam do zaopiniowania przez biuro projektowe, zakłada gruntowną przebudowę pierwszego skrzyżowania (budowę wysepek, przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej), ale jednocześnie likwidację drugiego zjazdu (na wysokości bloków i ZSP im. Wł. Łokietka w Lubaszczu). Jako Burmistrz Miasta i Gminy Nakło zwołałem w tej sprawie zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy stanowczo sprzeciwili się pomysłowi likwidacji drugiego skrzyżowania, gdyż droga gminna obsługująca wieś, jest zbyt wąska. Dlatego przed wydaniem oficjalnej opinii w przedmiotowej sprawie zorganizowałem również spotkanie w Urzędzie, podczas którego ww. przedstawiciele potwierdzili uwagi mieszkańców Lubaszcza. Po wysłuchaniu wszystkich opinii i uwag wydałem negatywną opinię w sprawie zamknięcia zjazdu na drogę gminną na działce nr 325 w Lubaszczu. Pozytywnie zaopiniowałem plany dot. przebudowy pierwszego skrzyżowania. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 9 sierpnia 2010 roku 1. W Przysieku kolo Torunia podpisałem umowę na dofinansowanie budowy placu zabaw w Wieszkach na kwotę zł,-. W podpisaniu umowy uczestniczył Skarbnik Pan Andrzej Kowalski. 10 sierpnia 2010 roku 1. Brałem udział w uroczystej gali, która odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nakle podinspektor Pan Andrzej Cieślik wręczył mi brązowy medal Za zasługi dla Policji. Ponadto takim samym medalem został odznaczony Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu Pan Tadeusz Milewski. Komendant Policji w Nakle podziękował nam m.in. za współpracę i wspieranie Policji. Korzystając z okazji podziękowałem za otrzymane wyróżnienie. 12 sierpnia 2010 roku 1. Wspólnie ze Skarbnikiem Panem A. Kowalskim brałem udział w uroczystości pożegnania Pani Marii Jolanty Ulatowskiej, byłej kierownik MGOPS Nakło i wieloletniego pracownika Ośrodka, która po 35 latach zakończyła pracę zawodową. W uroczystości uczestniczyli: współpracownicy i kierownictwo MGOPS, przedstawicielki Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej.

8 - 8 - Podczas uroczystości w imieniu władz samorządowych naszej Gminy podziękowałem Pani Ulatowskiej za jej wieloletnią pracę i pełną poświęcenia oraz zaangażowania służbę na rzecz mieszkańców naszej Gminy. 14 sierpnia 2010 roku (sobota) 1. Brałem udział w Festynie zorganizowanym przez Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle z okazji Święta Wojska Polskiego. Impreza zorganizowana została na torze motocrossowym w Paterku. Inicjatorami sobotniego (14 sierpnia) festynu byli członkowie motocyklowej sekcji Koła Żołnierzy Rezerwy w Nakle nad Notecią Nadnoteckie Sokoły. Współorganizatorami byli: 1. Batalion Logistyczny Ziemi Nakielskiej, Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Organizatorzy zapewnili moc atrakcji. Były pokazy jazdy motocyklami na specjalnym torze przeszkód, pokazy umiejętności strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Kowalewu (przejęcie handlarzy bronią i odbicie jeńca) oraz samoobrony w wykonaniu członków KŻR LOK Nakło. Widzowie mogli podziwiać nowoczesne motocykle, quady, i stare traktory. Nie zabrakło cateringu, a żołnierze z 1blog rozwinęli kuchnię polową. 2. Tego samego dnia uczestniczyłem również w zawodach strzeleckich służb mundurowych z okazji Święta Wojska Polskiego, które zorganizowano na strzelnicy w Paterku. W rywalizacji udział wzięło dwanaście trzyosobowych reprezentacji różnych instytucji i organizacji społecznych: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Nakle nad Notecią, Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 2 w Szubinie, Nadnoteckich Sokołów, Jednostki Poszukiwawczo- Ratowniczej w Kowalewku, Bractwa Kurkowego w Nakle nad Notecią, Zakładu Karnego w Potulicach, 1 Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy, Straży Miejskiej w Mroczy oraz dwa zespoły KŻR-LOK w Nakle nad Notecią. Puchary i nagrody wręczyliśmy wspólnie ze Starostą Panem Tomaszem Miłowskim i Prezesem KŻR LOK w Nakle Panem Janem Nowakowskim w trakcie Festynu z okazji Święta Wojska Polskiego w Paterku. W zawodach zwyciężył Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle. Korzystając z okazji wręczyłem Pani Joannie Nowakowskiej okolicznościowe podziękowania z jej wybitne osiągnięcia sportowe oraz promowanie naszej Gminy w kraju i za granicą.

9 sierpnia 2010 roku (niedziela) 1. Tego dnia uczestniczyłem w Gminnych obchodach Święta Wojska Polskiego oraz 90 rocznicy Cudu nad Wisłą. Uroczystości tradycyjnie odbyły się w nakielskiej farze oraz na Rynku. Mszę celebrował proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca, ks. prałat Grzegorz Nowak. W modlitwie udział wzięli, oprócz mieszkańców Nakła, kompania honorowa wystawiona przez 1. Batalion Logistyczny Ziemi Nakielskiej z Bydgoszczy, poczty sztandarowe i delegacje różnych organizacji społecznych, politycznych i instytucji. Nie zabrakło również władz Powiatu Nakielskiego. Tradycyjnie oprawę muzyczną mszy zapewniła orkiestra dęta OSP Nakło. Po uroczystej mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Nakła na Rynek. Od kościoła kolumnę prowadziła grupa rekonstrukcyjna motocykli wojskowych, w których zasiedli m.in. Starosta Nakielski, przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, prezes KŻR-LOK w Nakle nad Notecią oraz ja. Centralne uroczystości odbyły się na Rynku. Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu wygłosiłem okolicznościowe przemówienie. Przemówienie wygłosił również Starosta Nakielski. Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu. Wartę honorową pod pomnikiem wystawił 1 blog Ziemi Nakielskiej. Na zakończenie krótki koncert zaprezentowała orkiestra dęta OSP w Nakle nad Notecią pod batutą kapelmistrza Pana Józefa Zasady. Podczas uroczystości na Rynku można było także wpisać się do księgi pamiątkowej Klub Żołnierzy Rezerwy-LOK w Nakle nad Notecią. Ponadto można było przyjrzeć się pojazdom bojowym i wyposażeniu osobistemu żołnierzy. Niespodziankę przygotował Referat Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Z okazji 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozdawano darmowe egzemplarze wydawnictwa na temat pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego w Nakle nad Notecią. 18 sierpnia 2010 roku 1. Wspólnie z dyrektorem ZOOR Panią Alicją Jaranowską i Skarbnikiem Panem Andrzejem Kowalskim, po wcześniej złożonym ślubowaniu, wręczyliśmy akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego oraz kwiaty - 12 nauczycielom. Pozostałym nieobecnym podczas uroczystości 2 nauczycielom, których nieobecność była usprawiedliwiona, akty mianowania zostaną wręczone w terminie późniejszym. Wszystkim ww. nauczycielom złożyłem okolicznościowe gratulacje i życzenia.

10 sierpnia 2010 roku 1. Tego dnia brałem udział w spotkaniu dotyczącym problemu zagospodarowania wód deszczowych na terenie miasta. Spotkanie zostało zorganizowane w Urzędzie, a uczestniczyli w nim merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, przedstawiciele KPWiK Nakło oraz projektanci. Ostatecznie ustalono, że trzeba kompleksowo podejść do problemu i określić punkty krytyczne oraz ustalić ich przyczyny. Mają być też podjęte działania w celu wykrywania i efektywnej egzekucji nakazów likwidacji nielegalnych podłączeń kanalizacji sanitarnych do sieci deszczowej. Do czasu powstania takiej koncepcji będą podejmowane doraźne działania w celu likwidacji skutków zalań na ulicach Nakła, szczególnie w obrębie ulic: Placu Konopnickiej, Kilińskiego i Potulickiej. 20 sierpnia 2010 roku. 1. Uczestniczyłem w I Festynie Rodzinnym, który został zorganizowany w Kazinie, przez władze nowego sołectwa z Panią sołtys Anitę Teodorską na czele. Bardzo dziękuję Pani sołtys oraz całej radzie sołeckiej za pomysł, inicjatywę oraz zaangażowanie. 21 sierpnia 2010 roku (sobota) 1. W odpowiedzi na otrzymane zaproszenie brałem udział w zorganizowanym po raz 11 Turnieju Piłki Nożnej im. J. Januszewskiego, który rozegrany został na boisku w Paterku. Organizatorem zawodów co roku jest Klub LZS Skra Paterek. Przypominam, iż Pan Jerzy Januszewski w roku 1994 został pierwszym trenerem drużyny juniorów LZS Skra Paterek. W 1995 r. zmarł nagle w wieku 39 lat, co było szokiem dla rodziny i znajomych oraz środowiska sportowego Paterka, dlatego jego imieniem nazwano ten turniej. Przybyłych na zawody sportowców, działaczy i kibiców powitał prezes LZS Skry Paterek oraz nasz radny RM Pan Janusz Dąbrowski. W zawodach uczestniczył również Starosta Nakielski. W Turnieju I miejsce zajęła drużyna z Sadek. 2.Tego samego dnia brałem udział w Festynie Rodzinnym w Chrząstowie, którego organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, a finanse na jego organizację pozyskano ze środków unijnych.

11 Festyn dla mieszkańców Chrząstowa zorganizowany został w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Aktywności Lokalnej Chrząstowo czas na zmiany. Oprócz mieszkańców i pracowników MGOPS w festynie uczestniczyli m.in.: Starosta Nakielski Pan Tomasz Miłowski, przewodnicząca Komisji Rolnictwa Pani Halina Mnichowska, miejscowy sołtys Pan Antoni Domek i członkowie rady sołeckiej. Dzięki dobrej pogodzie i wielu atrakcjom w festynie udział wzięło ok. 150 osób. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tego Festynu, szczególnie pracownikom MGOPS Nakło, sołtysowi i radzie sołeckiej Chrząstowa, dyrekcji SDOO Chrząstowo za zaangażowanie i pomoc. 22 sierpnia 2010 roku (niedziela) 1. W odpowiedzi na otrzymane zaproszenie uczestniczyłem w Parafialnych Dożynkach w Samsiecznie. 23 sierpnia 2010 roku 1. Spotkałem się ze Starostami Gminnego Święta Plonów Suchary 2010 Panią Marleną Franczak z Suchar i Panem Lechem Cemel z Michalina, którzy w bieżącym roku będą czynić honory starostów Dożynek. W spotkaniu uczestniczyła również Sekretarz Miasta i Gminy Pani Iwona Romińska-Jędrzejczak, która omówiła szczegóły niedzielnych uroczystości dożynkowych. Na spotkaniu obecni byli również: sołtys Michalina Pan Mieczysław Mrówczyński, sołtys Suchar Pani Barbara Strzelewicz, radna RM i Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Pani Halina Mnichowska i Pan Jarosław Warmke z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. W tym miejscu chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców na dożynki gminne do Suchar w dniu 29 sierpnia. 25 sierpnia 2010 roku 1. Uczestniczyłem w odbiorze robót polegających na oczyszczeniu i odnowieniu pomnika na cmentarzu terroru hitlerowskiego w Potulicach. Wykonawcą robót była firma KONTBUD Sp. o.o. z Bydgoszczy. Prace zostały wykonane za kwotę ,00 zł,-. Komisja odbierająca roboty nie wniosła żadnych uwag. 2. Tego samego dnia zapoznałem się z postępem prac na budowie mieszkań komunalnych i socjalnych w budynku byłej kotłowni w Potulicach.

12 Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu wokół, pozostały do wykonania tylko prace specjalistyczne jak położenie sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Kierownik budowy Pan Jacek Jankowski poinformował, że roboty powinny zakończyć się na przełomie sierpnia i września br. Podczas lustracji na budowie towarzyszył mi sołtys Potulic Pan Marek Małkowski. 3. Również tego dnia uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie złego stanu zalewanych dróg w Występie. W spotkaniu uczestniczyli: radny Pan Rafał Mróz, inspektor nadzoru ds. dróg Pan Lotar Ziomek oraz Pan Adam Losik. Podczas spotkania ustalono, iż w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie podejmiemy próbę przeprofilowania zalewanych dróg i wykonania rowów odwadniających. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w niektórych zebraniach samorządów wsi, których głównym tematem był podział środków funduszu sołeckiego przeznaczonego dla danego sołectwa, w pozostałych reprezentował mnie m.in. Pan Jarosław Warmke inspektor Wydziału RNL, który był przeszkolony w przedmiotowym temacie. W okresie tym odbyło się łącznie 5 zebrań w sołectwach: Chrząstowo, Polichno, Potulice, Minikowo i Karnowo. Podczas wyżej wymienionych zebrań poruszane były również sprawy i problemy nurtujące mieszkańców wymienionych wsi. Dominowały głównie sprawy bieżące, problemy dot. m.in. głównie złego stanu dróg, ich oznakowania oraz sprawy i problemy o znaczeniu typowo lokalnym dla poszczególnych samorządów wsi. We wszystkich zebraniach uczestniczyli licznie radni RM, którym bardzo dziękuję za udział i aktywność.

13 W okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej uczestniczyłem również w odczytaniu protokołów z kontroli przeprowadzonych w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy: 1) w dniu 1 lipca br. - protokołu z kontroli Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle. W odczytaniu uczestniczyli - inspektor Pani Małgorzata Balzer, dyrektor NOK Pan Sławomir Łaniecki oraz główna księgowa Pani Elżbieta Dembińska. W kontrolowanej jednostce stwierdzono tylko drobne nieprawidłowości, których usunięcie zalecono w wystąpieniach pokontrolnych. 2) w dniu 19 sierpnia br. protokołu z kontroli Zakładu Robót Publicznych w Nakle. W odczytaniu uczestniczyli - inspektor Pani Małgorzata Balzer, kierownik ZRP Pan Mieczysław Kubiak oraz główna księgowa Pani Zofia Nowak. W kontrolowanej jednostce stwierdzono również tylko drobne nieprawidłowości, których usunięcie zalecono w wystąpieniach pokontrolnych. 3) w dniu 24 sierpnia br. protokołu z kontroli Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle. W odczytaniu uczestniczyli - inspektor Pani Małgorzata Balzer, dyrektor Muzeum Pan Andrzej Sołtysiak oraz główna księgowa Pani Renata Erlich. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Zakres przedmiotowych kontroli obejmował: - kontrolę co najmniej 5% wydatków w 2010 roku obejmująca realizację procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, - kontrolę dochodów i otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta i Gminy za 2009 rok, - kontrolę wykonania wniosków pokontrolnych. W okresie sprawozdawczym przyjmowałem na bieżąco mieszkańców Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Ponadto uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej rozwiązując problemy mieszkaniowe. Uczestniczyłem również w posiedzeniach niektórych Komisji Rady Miejskiej omawiających materiały sesyjne.

14 Informacja dotycząca realizacji inwestycji przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w okresie sprawozdawczym: 1. Dnia 5 lipca 2010 roku po rozruchu przepompowni ścieków sanitarnych odbył się częściowy odbiór zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią Zadanie jest kontynuowane z lat ubiegłych (wieloletnie) - finansowane ze środków budżetu gminy oraz preferencyjnej pożyczki z WFOŚ. Na zadanie została zawarta umowa pożyczki ze środków WFOŚ i GW o łącznej kwocie zł, w tym: ,- zł w 2008 r., zł,- w 2009 r., ,- w 2010 r., i zł w 2011 r. Wykonawcą robót budowlanych jest wyłoniony w drodze przetargu w 2008 roku firma P. P. U. IKOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Zadanie nadal jest w toku realizacji. Kontynuowana jest budowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz drenażu wzdłuż ul. Tuwima. Zakończenie planowane jest w 2011 roku. 2. Dnia 10 sierpnia 2010 roku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził obowiązkową kontrolę przed wydaniem pozwolenia na częściowe użytkowanie przebudowy istniejącej sieci kanalizacji w rejonie ulicy Długiej w Nakle nad Notecią, z podczyszczalnią wód opadowych do rzeki Śleski. 3. W dniu 20 lipca br. podpisano umowę z Firmą Kaszub Dariusz Kaszuba z Kiełpino-Leszno na budowę kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK Obiekty będą realizowane na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią. Termin wykonania 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca został wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego. W dniu podpisania umowy przekazano wykonawcy również - plac budowy. Obecnie ukończono roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką asfaltu. Na ukończeniu są roboty związane z wykonaniem drenażu boisk. Trwają roboty remontowe w adaptowanym budynku garażowym na zaplecze socjalnosanitarne. 4. W m-cu lipcu br. podpisano umowy na wykonanie zadania p.n. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Paterku- II etap, obejmujące: 1) Utwardzenie terenu przy budynku dydaktycznym, 2) Ogrodzenie działki szkolnej. Na wykonanie ogrodzenia części działki szkolnej długości 330 mb podpisano umowę z firmą P.P.U.H. FORD - POL z siedzibą w Lisim Ogonie. Termin wykonania zadania do r.

15 Na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku dydaktycznym podpisano umowę z firmą EURO-SYSTEM z siedzibą w Toruniu. Zakres robót obejmuje wykonanie placu o powierzchni 431m kw. z kostki betonowej. Termin wykonania zamówienia : do dnia 6 września 2010 r. 5. W dniu 2 lipca br. Starosta Nakielski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenie na budowę inwestycji polegającej na rewitalizacji obszarów położonych w pobliżu Os. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią. 6. W dniu 5 sierpnia 2010 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim, a Gminą Nakło nad Notecią na udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki Gmina Nakło nad Notecią w kwocie ,00 zł co stanowi 75% wartości zadania. Natomiast w dniu 18 sierpnia 2010 roku została wybrana Firma FENSTER Marek Szczęsny z Bydgoszczy na realizację zadania p.n. Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki Gmina Nakło nad Notecią za kwotę ,31 zł brutto. 7. Dnia 25 sierpnia zakończyły się prace przy Gimnazjum nr 3 w Nakle polegające na utwardzeniu placu kostką polbrukową (ok. 360 m kw) za kwotę ok. 40 tys. zł. Roboty wykonała firma DROGPOL. Lustracji na budowie dokonał Zastępca Pan A. Krupiński. Przypominam, iż po budowie uniwersalnego boiska w ramach Orlika 2012, zlikwidowano boisko do koszykówki przy Gimnazjum nr 3 w Nakle. Powstały wolny plac został więc utwardzony i będzie go można wykorzystać na miejsca postojowe dla pojazdów. Natomiast wyposażenie boiska do gry w piłkę koszykową oraz bramki ze zlikwidowanego boiska piłki nożnej przekazano sołectwu Chrząstowo.

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014) Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO W DOLINIE ORZA PAŹDZIERNIK 3/2012 NUMER 7 JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ISSN 2084-5022 WAŻNE TEMATY: - DOBIEGŁA KOŃCA RE- ALIZACJA INWESTYCJI PN. ZA G O

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-1768 nr 9, sierpień 2009 WŁOCŁAWEK nakład: 26 600 egz. 0 zł

ISSN 1897-1768 nr 9, sierpień 2009 WŁOCŁAWEK nakład: 26 600 egz. 0 zł Czytaj str. 3 Rozmowa z MARKIEM JASKULSKIM rolnikiem z Rakutowa Powiatowe święto sportu na stałe wpisało się do kalendarza imprez powiatu włocławskiego Str. 15 Trwa dyskusja nad projektem statutu powiatu

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

100 lat. pietrzykowickiej OSP. Modernizacja Szkoły Specjalnej W NUMERZE:

100 lat. pietrzykowickiej OSP. Modernizacja Szkoły Specjalnej W NUMERZE: LIPIEC 2012 NR 80 W NUMERZE: Absolutorium dla Wójta Radni Gminy jednomyślnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok. Więcej na str. 2. 100 lat pietrzykowickiej OSP Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY

WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr7/2014 WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO ISSN 2300-4770 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY w numerze o powiecie Podsumowanie kadencji samorządu powiatowego 2010 2014 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ułani

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ czerwiec 2011 ~ nr 6 (243) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Już wiercą! str. 4 Zobacz projekt PRL u 2012-2016 str. 11 Zagłosuj

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21 Jesteśmy stabilną i wiarygodną gminą (wywiad) str. 9 Mszczonowskie święto muzyki poważnej str. 18 Mszczonów po raz kolejny w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Rzeczpospolitej str. 9 Pierwszy i już z pewnością

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Świdnica, 26 lutego 2015 r. 24-31 stycznia Wraz z Romanem Szełemejem, prezydentem Wałbrzycha, Andrzejem Kosiórem, wicemarszałkiem

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 1 POWIATOWO GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW Barwny korowód dożynkowy delegacji wieńcowych powiatu i wszystkich miast i gmin tworzących powiat wągrowiecki oraz 11 sołectw z Gminy Skoki prowadzony przez Orkiestrę Dętą

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo