Protokół z sesji nr XLIV nadzwyczajnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z sesji nr XLIV nadzwyczajnej"

Transkrypt

1 Protokół z sesji nr XLIV nadzwyczajnej PROTOKÓŁ Nr XLIV/10 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 14 lipca 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz Obecnych 10 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Nieobecni: Pani A. Kozioł, Pan T. Luzar, Pan M. Małucha, Pan M. Sikora, Pan S. Zakrzewski. W obradach nie uczestniczył Radca Prawny Bartosz Frączyk. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku. 3. Zamknięcie obrad. Ad. 1. Przewodniczący Rady przywitał zebranych i po stwierdzeniu quorum (10 radnych) ogłosił, iż sesja jest prawomocna. Ad. 2. Przewodniczący proszę o wprowadzenie do tego projektu uchwały W. Kułaj proszę Państwa to jest propozycja Pana Skarbnika w okresie kiedy były deszcze, zerwało nam magistralę wodociągową w Byszycach, za kwotę 45 tysięcy złotych zrobiliśmy przepięcie polegające na tym, że ta prowizorka idzie górą na powierzchni, ponieważ przed zimą musimy zrobić to na stałe, i ta przełączka inaczej bajpas ma 150 mm szerokości, natomiast ma być 315 mm wtedy kiedy lały deszcze nie było innego wyjścia. W związku z tym, że była to niezaplanowana inwestycja kanalizacja w Świątnikach jest w trakcie, jest wykonywana, my założyliśmy stosunkowo wysokie środki na tą kanalizację, po przetargu okazało się, że te pieniądze na ten zakres robót w przetargu są mniejsze, w związku z tym uzyskaliśmy oszczędności 73 tysiące na kanalizacji w Świątnikach po przetargu. Niemniej jednak, ażeby można było zmienić wpi czyli wieloletni plan inwestycyjny na kanalizację musieliśmy mieć zgodę Urzędu Marszałkowskiego stąd czekaliśmy, czy Urząd Marszałkowski w stosunku do projektu pozwoli zmienić nam harmonogram środków w związku z rozstrzygniętym przetargiem. Ta zgoda przyszła bodajże w zeszłym tygodniu, w czwartek, i pozwoliło nam to, że tak powiem zmienić harmonogram, a skoro zmieniamy harmonogram wpi, który ustala Rada, to 73 tysiące, które jest zaoszczędzone na kanalizacji dajemy na budowę wodociągu, równocześnie zmniejszamy o ,57 zł dochody i wydatki, przy czym wydatki z kanalizacji ,57 zł 73 tys. zł przesuwamy z wpi na budowę wodociągu, czyli na remont tej instalacji wodociągowej, która została uszkodzona w czasie powodzi, musimy to zrobić przed zimą, ponieważ jest okres wakacyjny, dobra pogoda, chcemy to wykorzystać Przewodniczący jak długi jest to odcinek? W. Kułaj w granicach do 200m, m, w zależności jaki będzie najlepszy przebieg tej linii, bo obsuwa się góra, być może będzie trzeba zrobić jakieś obejście i naprawić tą uszkodzoną magistralę. Kanalizacja jest zabezpieczona, jak po przetargu, taki sam zakres jaki był do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 73 tys. zostaje po przetargu i dajemy na remont magistrali S. Stryszowski wiadomo, że jeśli jest taka sytuacja, nie ulega wątpliwości, że to należy zrobić, natomiast czy kosztorys jest zrobiony, czy to nas będzie kosztować w granicach 240 tys. zł? W. Kułaj to nie będzie 240 tys. My zmniejszamy dochody i wydatki o 171 tys. zł, w ogóle tych dochodów nie zrealizujemy, natomiast my tylko przesuwamy te 73 tys., ale część pieniędzy na wodociągi mamy w budżecie m.in. wodociągi na ulicę Spokojną w Rzeszotarach, i w związku z tym w momencie kiedy firma, która robiła to obejście, ten bajpas złożyła ofertę, że zrobiłaby to za 80 tys.

2 zł, tzn. to właściwe naprawienie, ta cena nie jest dla nas wyrocznią, bo mamy swoje kosztorysy i będziemy robić na to przetarg natomiast jest to jakby obraz za jaką kwotę mogłoby to kosztować, nie będzie kosztowało więcej niż 80, 90 tys. W. Słomka wcześniejsze prognozy zakładały, że to może kosztować nawet 250 tys. zł, tak wstępnie nam wyceniono ta naprawę, teraz okazuje się, że ten koszt jednak będzie mniejszy Skarbnik Szanowni Państwo, chciałbym wytłumaczyć, skąd wzięła się sytuacja w dniu 28 maja ostatecznie uzgodniliśmy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji programu, ponieważ na sesji 30 marca ustaliliśmy przy wprowadzeniu limitów, że budowa kanalizacji sanitarnej będzie w latach łączne nakłady zł; po przetargu, który wygrał Pan z Nowego Sącza ostatecznie jest, że koszt tego wynosi zł i tak: jeżeli w pierwotnym planie na rok 2010 planowaliśmy ogółem zł, to obecnie po tych zmianach spowodowanych m.in. tym przetargiem i zawarciem umowy, jak i zaliczeniem kosztów kwalifikowanych, niekwalifikowanych, uzgodnieniem z Urzędem Marszałkowskim wychodzi, że procent naszych wydatków to jest ,62 zł, stąd też musimy dostosować środki, te które wpływają z unii na ten rok, jak i wysokość wydatków własnych; zaznaczę, że my już w miesiącu kwietniu dostali z Ministerstwa Finansów na to zadanie 22 czerwca 500 tys. zł, 19 maja tytułem refundacji za ubiegły rok zł, czyli można powiedzieć, że połowę tych środków zaplanowanych na kwotę zł po podpisaniu porozumienia z Urzędem Marszałkowskim o blisko połowę, niecałą połowę już z Unii dostaliśmy, te środki już wpłynęły na rachunek. Zaznaczę jeszcze, że już zapłaciłem pierwszy rachunek Zakładowi inżynieryjno-budowlanemu Augustyn Anioł z Nowego Sącza, zapłaciłem 12 lipca tys. zł, jak również zapłaciłem za roboty Zakładowi Gospodarki Komunalnej 9499 i 2 faktury tj. Józefowi Sułowskiemu, który prowadzi nadzór nad inwestycją B. Thier a Zakładowi Gospodarki Komunalnej za co? Skarbnik nie mam przy sobie faktury, tylko wyciągi komu płacimy B. Thier ale przy czym wykonywali? Skarbnik przy wodociągu. Płacimy nie tylko wykonawcy, ale i nadzór i jeśli są jakieś roboty. Natomiast skąd wyszła ta sytuacja, że kwota jest znacząco na poczet 3 laty, tj. kwota duża, z na S. Stryszowski dlaczego tak jest? Skarbnik przetarg. Zaplanowane zł, np. w 2010 r. po sesji marcowej mieliśmy zł, dalej zł. W 2012r tys zł, a teraz po zmianach mamy , , w 2012 r zł S. Stryszowski czyli te zadania, które były w budżecie przyjęte zostaną wykonane Skarbnik mniejszym nakładem środków S. Stryszowski to dlaczego nie zmniejszamy kredytu, który mamy założony w budżecie Skarbnik proszę Państwa, te dochody, które były musimy zmniejszyć, natomiast tu nie dając na remont można by było zmniejszyć o 73 tys. zł S. Stryszowski ale tu mamy prawie 300 tys. zmniejszone a tam , gdzieś 250 tys. zł mniej, czyli o tyle można by ten kredyt zmniejszyć Skarbnik o 240 minus środki unijne, czyli zostaje nam te 73 tys. zł z groszami, można by było nie dając na remont wodociągu, to wtedy tak, S. Stryszowski w ten sposób my wtedy bierzemy na kanalizację kredyt, w budżecie zakładamy, że jest to kwota 3 mln, rok mija, wtedy za 4 kadencje zrobiliśmy 34 przyłącza Skarbnik zgodzę się z Panem, gdybyśmy te 73 tys. zł wzięli i obcięli deficyt, ale my w tym wypadku dajemy na remont wodociągu, gdyby nie remont wodociągu to można by tak myśleć, że należałoby wziąć i obniżyć deficyt żeby nie brać tyle kredytu S. Stryszowski jeszcze jedna uwaga dotycząca tego wydatku, bo najlepiej jest wziąść z zadań, które są ujęte w strategii i priorytetowe, co do tego, że kanalizacja jest zadaniem priorytetowym, to nie ulega wątpliwości, i wszyscy za tym głosujemy, natomiast jeżeli potrzeba nagle jakiś pieniędzy, tak jak teraz, to też nie ulega wątpliwości, to zadanie trzeba zrobić, jest niezbędne i należy to zrobić tak żeby było trwałe ale dlaczego nie szukamy środków czy w administracji czy np. w fajerwerkach? Tam też są pieniądze które wydajemy i jeżeli byśmy powiedzieli społeczeństwu co by wybrali, na pewno by powiedzieli tam szukaj oszczędności, a kanalizację jeżeli możemy, to niech będzie jeszcze więcej pieniędzy żeby to szybciej zrobić, a nie zabierać stamtąd pieniądze, jeżeli mamy mniejszy przetarg, to zróbmy więcej tych przyłączy W. Słomka tak nie da rady, to są środki unijne, więc jeżeli jest przetarg na taką kwotę, to musi być

3 korekta i naszych środków i środków unijnych, nie jesteśmy w stanie zwiększyć zadania S. Stryszowski to jeżeli nie jesteśmy w stanie zwiększyć zadania, to, zmniejszmy to zadłużenie, tj. te 3 mln zakładane przy budżecie; bierzemy kredyt pod to, że kanalizacja, jeżeli mamy zagwarantowane pieniądze na inwestycje, ale teraz widzimy, że oszczędności szukamy tylko w kanalizacji W. Słomka myślę, że po przetargowe kwoty np. dotyczące kanalizacji są dużo mniejsze niż wstępne kosztorysy, przy wszystkich inwestycjach ostatnio tak to wychodzi, bo dzięki temu mamy jednak te oszczędności, i środki unijne też są mniej wydawane W. Kułaj Panie Stefanie, proszę powiedzieć poszczególnym miejscowościom, jak są organizowane dni Świątnik, żeby z tego zrezygnowały, ja jestem za S. Stryszowski dni Rzeszotar nie dostały ani grosza, a są robione co roku W. Kułaj nie, to nie jest tak S. Stryszowski to na co? na fajerwerki? W. Kułaj nie na fajerwerki, tylko na występ piosenkarki, co roku dopłacamy S. Stryszowski skąd! do Rzeszotar? na dni Świątnik tak są zespoły finansowane, ale dni Rzeszotar nigdy nie były finansowane W. Słomka w tym roku będą S. Stryszowski pierwszy raz, ale do tej pory nie było W. Kułaj ja też jestem zdania, że zbyt dużo pieniędzy wydaje się mam takie samo zdanie, jeśli nie będziemy wydawać tyle na te imprezy, to jestem za L. Kuc czy rurociąg na Spokojnej w Rzeszotarach nie będzie robiony? W. Kułaj będzie robiony, tylko te środki po prostu połączymy L. Kuc myślałem, że będą zabrane S. Stryszowski ile pieniędzy będzie na te dwa zadania? Skarbnik zgłosił w załączniku nr 3 w tabeli ostatnia kolumna wiersz 1 poprawa rok 2012, pierwotnie Przewodniczący zgłosił poprawkę w pkt. 4 projektu uchwały kwotę na kwotą, w załączniku nr 1 w drugiej linijce na oraz w załączniku nr 2 do projektu uchwały poprawa na W. Pawłowski proszę, aby Skarbnik powtórzył jakie środki były przeznaczone na kanalizację w 2011 roku Skarbnik wg uchwały z 30 marca 2010 roku wg załącznika nr 3 do uchwały nr 319 było planowane w roku w roku , a w załączniku, który Państwo macie w 2010 roku , 62 zł, w roku ,25 zł i w 2012 ma być zakończone w pierwszym kwartale , 71 zł. Całość daje ,62 zł, i to jest w oparciu o pismo z 28 maja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w sprawie weryfikacji wniosku o płatność MRPO W. Pawłowski 70 tysięcy bierzemy w tym roku z kanalizacji na naprawienie tego przyłącza, ale zmniejszamy o 244 Skarbnik tak, ponieważ środków unijnych W. Pawłowski 73 tysiące zmniejszenie kanalizacji, następne kwoty to są, które były w naszym budżecie już przyjęte na wodociąg, tak? Skarbnik tu zmieniam więcej, bo w granicach 240, ale te środki, które były planowane z Unii jako dotacja nie możemy przeznaczyć na co innego, po prostu zmniejszamy plan po stronie przychodów, czyli po stronie tej dotacji jak i po stronie wydatków, a możemy tylko przeznaczyć środki własne na inny cel W. Kułaj one nie wejdą ani na dochody ani na wydatki Skarbnik środki własne Państwo przeznaczacie na konkretny cel W. Pawłowski czyli ile mniej środków unijnych będzie teraz? W. Kułaj 171 tysięcy Skarbnik środków unijnych ,57 zł W. Pawłowski to wynika z tego, że po tych uzgodnieniach po przetargach ta kwota całej decyzji jest mniejsza o 3 mln W. Kułaj o 2 mln 600 Skarbnik jest mniejsza, jakby odjąć 6 mln 093 minus 3 mln 410 W. Pawłowski te 73 tysiące ma nam zabezpieczyć te wszystkie prace na Piasnej Górce, tak? W. Kułaj tak W. Pawłowski i innych środków nie ruszamy?

4 Skarbnik na razie W. Kułaj nie ma żadnego ruchu w tym budżecie Skarbnik jeśli będą jeszcze jakieś dodatkowe roboty jak awarie i inne W. Pawłowski czy już Państwo macie ustalone z firmą kosztorys, jaki będzie koszt? W. Kułaj nie. Firma, która to naprawiała złożyła ofertę sama z siebie, że ona by zrobiła za 80 tys. zł, natomiast my ogłosimy na to przetarg W. Słomka- jeśli będzie tańsza firma, to ją weźmiemy W. Pawłowski- ale mniej więcej takie rozeznanie W. Kułaj taką ofertę złożyła przy okazji naprawy tego w maju W. Słomka nie będzie to kwota większa W. Kułaj tak podejrzewamy Sołtys B. Rykała dlaczego budowa kanalizacji jest na dwa etapy? Skarbnik były dwa programy pierwszy etap kanalizacja sanitarna długości 7,92, na który jest podpisana umowa W. Kułaj i to jest rozstrzygnięte i przyznane Skarbnik był rozstrzygnięty przetarg i zawarta umowa z wykonawcą W. Kułaj drugi wniosek do Unii Europejskiej był złożony na wiosnę tego roku i Rada przyjmowała uchwałę w sprawie drugiego wniosku, i ten wniosek jest po ocenie formalnej, jest sporządzony prawidłowo, poszedł do oceny merytorycznej i jego rozstrzygnięcia jeszcze nie ma, i to jest etap zlewni rzeki Skawinki tj. program ochrony rzeki Skawinki, drugi etap. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle generalnie o kanalizację, to wszystkie aglomeracje miejskie mają obowiązek skończenia kanalizacji do 2015 roku, ponieważ cała część północna Świątnik, Wrząsowice, Ochojno, Rzeszotary są w aglomeracji tzw. miejskiej, czyli krakowskiej, więc pewnie można liczyć się z tym, że zostaną w jakiś sposób środki na kanalizację zwiększone, ponieważ Polska jeśli nie wykona kanalizacji do 2015 roku, to będzie miała sankcje, więc mam nadzieję, że cała ta sprawa od Wrząsowic, od Rzeszotar ruszy w związku z tym żeby zdążyć przed sankcjami, że będą zwiększone pieniądze na kanalizację Sołtys B. Rykała od strony Pokrzywnicy teraz nic nie będzie się działo w tym roku? W. Kułaj nie, dlatego, że ten wniosek mógł tylko dotyczyć ochrony rzeki Skawinki W. Słomka nie było w tym momencie naboru z PROW, liczyliśmy, że takie coś się jeszcze pojawi w lecie, ale nie ma ogłoszonego konkursu na środki z PROW Skarbnik instytucją zarządzającą tym programem jest Urząd Marszałkowski i wszelakiego rodzaju korekty dotyczące tego programu jak i zmiany są tylko uzgadniane i po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski W. Kułaj gdyby pojawił się program z PROW dotyczący aglomeracji miejskiej, to w budżecie mamy 250 tys. zarezerwowane, to wtedy przygotowujemy wpi, projekt i przystępujemy Przewodniczący jest szansa, że po wakacjach pojawi się? W. Kułaj jest szansa, tylko proszę Państwa, ja myślę, że to wszystko jest związane z wyborami, polityką, bieżącą gospodarką Skarbnik również na remizę dostaliśmy środki z Ministerstwa, z programu wieloletniego, na bieżąco te środki wpływają jak również, te które były poniesione w roku ubiegłym środki kwalifikowane zostały nam wrócone, Państwo to zobaczycie w sprawozdaniu za pierwsze półrocze W. Kułaj generalnie teraz jest zmiana formy polega to na tym, że mamy możliwość zaliczkowania, czego wcześniej nie było, na zasadzie refundacji, i my takie wnioski regularnie o zaliczki składamy; dostaliśmy zaliczkę i na strażnicę i na kanalizację. W tej chwili jest zrobiona dokumentacja sali gimnastycznej w Świątnikach, złożona o zezwolenie na budowę, firma przystępuje do porządkowania placu budowy, bo tam gdzie jest boisko asfaltowe będzie ono wyburzone i sala będzie przesunięta w kierunku południowym także oni złożyli w czerwcu te wnioski o pozwolenie na budowę, liczą, że w sierpniu, po otrzymaniu zezwolenia ruszą z budową sali gimnastycznej, zresztą plac budowy już zorganizowali, przemieszczają ziemię, karczują krzewy W. Słomka kiedy dostaną pozwolenie na budowę, ruszą bardzo ostro, bo chcieli by jeszcze w okresie dobrej pogody jak najwięcej zrobić W. Kułaj strażnica jest przygotowana na położenie dachu Świątniki Górne, strażnica w Ochojnie jest podpisana umowa na 86 tys. zł na remont dofinansowanie 50% z Urzędu Marszałkowskiego, drugie 50% my. W tej chwili mamy informację, że otrzymaliśmy 0,5 mln zł z Leadera na otoczenie Krakusa, w tym tygodniu, lub w przyszłym będzie ogłoszony przetarg, jest rozstrzygnięty przetarg na Clavię, wyłoniona jest firma, umowa jest na podpisywaniu, jeśli chodzi o Zielonkę jest w trakcie

5 W. Słomka to znaczy przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty W. Kułaj ale w trakcie jest postępowanie przetargowe. Chodnik we Wrząsowicach ruszył, w Świątnikach na ulicy Sportowej ruszył, natomiast na końcowym etapie jest pozwolenie wodnoprawne, w tym mieliśmy gigantyczne problemy, bo nie było gdzie odprowadzić wody, jeśli chodzi o Rzeszotary mam uzgodnienie z Dyrektorem Pałachem, że w momencie kiedy ostatni dokument, bo wszystko do dokumentów na budowę jest, czyli jest dokumentacja Telekomunikacji, dokumentacja drogowa, chodzi o pozwolenie wodno-prawne, czyli cała procedura tzw. ochrony środowiska i odprowadzenie wód zostanie dołączona do dokumentacji, dyrektor Pałach, aby nie tracić czasu ogłasza przetarg na ten chodnik w Rzeszotarach. Ruszyły remonty dróg, w tej chwili firma pracuje w Ochojnie droga na Cosówkę, koło Pana Guzika, jest podpisana umowa na ulicę Graniczną w Świątnikach, ta umowa razem z Sieprawiem D. Dębska a co tam będzie? W. Kułaj nakładka asfaltowa, natomiast jest dokumentacja na oświetlenie, ale w tym momencie nie na nią pieniędzy W. Słomka wójt Pitala powiedział, że oni mają umowę z Zakładem Energetycznym Skarbnik środki unijne są na wyodrębnionym rachunku, to co przysyła doksięgowuje się tylko wirtualnie do budżetu, bo środki są na odrębnym rachunku, tych środków nie wolno przeznaczyć na coś innego B. Thier czy jeżeli byłaby wyliczona większa kwota np. 4 miliony czy zakres wtedy byłby powiększony? W. Kułaj nie da się, jest złożony B. Thier ale nie teraz, wcześniej jeżeli był zrobiony kosztorys inwestorski W. Kułaj ale jest rozporządzenie Ministra określające sposób robienia kosztorysu inwestorskiego, i nie da się tego dowolnie ustalić B. Thier nie dowolnie, nie mówię tak W. Słomka nie da przyjąć się mniejszej kwoty, tylko prawdopodobieństwo W. Kułaj są przyjęte zasady i nie można inaczej, to jest znormalizowany sposób, było 9 ofert- były oferty po 5,5 mln, po 5 mln 800 i jedna była 3 mln 400 to jest najtańsza oferta z tych 9, ponieważ referencje ten wykonawca miał bardzo dobre, nie było powodów żeby mu nie wierzyć, i w tej chwili nie żadnych z nim problemów, ta oferta znacznie odbiegała od wszystkich innych ofert bardzo znacznie, bo były głównie po 4 mln 400, 4 mln 800, 5 mln 800 była oferta, czasem zdarza się tak, że ktoś się wyłamie W. Pawłowski to, co Pani Sołtys z Wrząsowic podnosiła budowa kanalizacji pkt. 1 i pkt. 5, te dwie inwestycje będą w Świątnikach, tak? Skarbnik tak W. Kułaj to znaczy pierwsza będzie na pewno, a druga będzie jak będzie zresztą nie obejmują tylko Świątnik, obejmują także część Rzeszotar, część Olszowic aż po ulicę Stawową. Środki unijne na kanalizację dostaje się w przypadku, gdy jest 120 tzw. elelemów, czyli 120 odbiorców sieci kanalizacyjnej, tak naprawdę jest to potwornie rygorystyczny wskaźnik, który umożliwia wykonywanie kanalizacji ze środków unijnych właściwie miastom, bo są duże aglomeracje, natomiast są odstępstwa od tego np. ochrona rzeki, i tu jest przyjęte, że możemy złożyć wniosek obejmujący zakres w linii prostej 10 km od rzeki, takie są zasady, czyli jeżeli coś przekracza 10 km, już ujęte być nie może; z tzw. programu ochrony obszarów wiejskich (PROW) nie ma elelemów, natomiast wszędzie w pozostałych programach są i tego nie możemy ominąć, a w środkach unijnych jest tak, że jeśli czegoś nie ma, to nie ma po prostu środków, w związku z tym mamy z ochrony rzeki. Być może w następnym wniosku można by ująć ochronę rzeki Wilgi B. Thier czy jest jeszcze przyznawana umażalna pożyczka z Banku Ochrony Środowiska? A jeśli jest, to dlaczego nie korzystamy? W. Kułaj nie, B. Thier kredyt był umarzany 40% z funduszu ochrony środowiska, dlaczego nie bierzemy na to zadanie, typowo na kanalizację? W. Kułaj z dniem 1 stycznia 2010 zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych zostały zlikwidowane wszystkie fundusze celowe, a funduszem celowym jest gminny fundusz ochrony środowiska kiedy go zlikwidowaliśmy? Skarbnik na koniec roku W. Kułaj powiatowy fundusz ochrony środowiska jest także zlikwidowany, likwidował azbest,

6 wojewódzki fundusz ochrony środowiska zlikwidowany i narodowy fundusz ochrony środowiska także zlikwidowany termin likwidacji to 31 kwietnia 2010, w związku z tym zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe są likwidowane, zakłady budżetowe mogą zostać tylko działając o elementy wymienione w ustawie, tzn. dostawa wody, odbiór ścieków, ochrona zieleni, prace przy drogach; pozostałe zakłady budżetowe muszą zostać zlikwidowane B. Thier czyli nie ma teraz kredytów umarzanych przy osiągniętym efekcie ekologicznym? W. Kułaj w tym momencie nie ma D. Dębska solary dostaję telefony chce odpowiedzieć tym ludziom, co w tej kwestii? W. Kułaj to było konsorcjum chyba 52 gmin, chyba 15 tysięcy chętnych, ze wszystkich gmin górskich, naszej, Wieliczka, prowadziło to Starostwo Powiatowe w Wieliczce, z tego co mi jest wiadomo, ten projekt nie przeszedł B. Thier kanalizacja czy rozpatrywano czy nie ma możliwości odzyskania VAT-u? bo tak jak Pani mówi środki mogą być dużo większe i nie robimy nic w tym kierunku żeby można było VAT odzyskać, a przy 3 mln 400, 22% to już mamy jakąś olbrzymią kwotę czy ten temat rozpatrywano? Myślenice chwaliły się w telewizji, że odzyskują VAT to są olbrzymie pieniądze, a nic się w tym kierunki nie robi W. Słomka to jest tylko własny wkład B. Thier dobrze. ale choćby przy milionie naszego wkładu do tych dwóch lat, to jest 200 tys. zł W. Słomka beneficjentem środków nie może być Gmina, tylko to musi być inny podmiot B. Thier albo w ZGK założyć spółkę, aby oni występowali, bo np. Kraków, aby zbudować halę w Czyżynach powołał spółkę całkiem nową, więc możliwości są wszelakie, tak jak i solne miasto w Wieliczce, też wszystkie inwestycje sportowe, wszystkie hale Wieliczka odzyskuje VAT S. Mirocha a w Olszowicach w jakich latach przewiduje się kanalizację? W. Kułaj trudno powiedzieć S. Mirocha czyli na razie ścieki są dozwolone do rowu np. przy wyczyszczonych rowach przy drodze powiatowej Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 995. W zarządzonym głosowaniu projekt nr 995 zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku został przyjęty 9 głosami za przy 1 wstrzymującym Ad. 3. Na tym sesję zakończono i Przewodniczący zamknął obrady. Protokołowała: Aneta Kurowska Liczba odwiedzin: 17 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :10:34 Czas publikacji: :10:34 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r.

Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r. Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XLVIII

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r.

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 14 listopada 2012 r. Radni nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży III sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku w godzinach od 12,30 do 14,50. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo