Protokół z sesji nr XLIV nadzwyczajnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z sesji nr XLIV nadzwyczajnej"

Transkrypt

1 Protokół z sesji nr XLIV nadzwyczajnej PROTOKÓŁ Nr XLIV/10 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 14 lipca 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz Obecnych 10 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Nieobecni: Pani A. Kozioł, Pan T. Luzar, Pan M. Małucha, Pan M. Sikora, Pan S. Zakrzewski. W obradach nie uczestniczył Radca Prawny Bartosz Frączyk. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku. 3. Zamknięcie obrad. Ad. 1. Przewodniczący Rady przywitał zebranych i po stwierdzeniu quorum (10 radnych) ogłosił, iż sesja jest prawomocna. Ad. 2. Przewodniczący proszę o wprowadzenie do tego projektu uchwały W. Kułaj proszę Państwa to jest propozycja Pana Skarbnika w okresie kiedy były deszcze, zerwało nam magistralę wodociągową w Byszycach, za kwotę 45 tysięcy złotych zrobiliśmy przepięcie polegające na tym, że ta prowizorka idzie górą na powierzchni, ponieważ przed zimą musimy zrobić to na stałe, i ta przełączka inaczej bajpas ma 150 mm szerokości, natomiast ma być 315 mm wtedy kiedy lały deszcze nie było innego wyjścia. W związku z tym, że była to niezaplanowana inwestycja kanalizacja w Świątnikach jest w trakcie, jest wykonywana, my założyliśmy stosunkowo wysokie środki na tą kanalizację, po przetargu okazało się, że te pieniądze na ten zakres robót w przetargu są mniejsze, w związku z tym uzyskaliśmy oszczędności 73 tysiące na kanalizacji w Świątnikach po przetargu. Niemniej jednak, ażeby można było zmienić wpi czyli wieloletni plan inwestycyjny na kanalizację musieliśmy mieć zgodę Urzędu Marszałkowskiego stąd czekaliśmy, czy Urząd Marszałkowski w stosunku do projektu pozwoli zmienić nam harmonogram środków w związku z rozstrzygniętym przetargiem. Ta zgoda przyszła bodajże w zeszłym tygodniu, w czwartek, i pozwoliło nam to, że tak powiem zmienić harmonogram, a skoro zmieniamy harmonogram wpi, który ustala Rada, to 73 tysiące, które jest zaoszczędzone na kanalizacji dajemy na budowę wodociągu, równocześnie zmniejszamy o ,57 zł dochody i wydatki, przy czym wydatki z kanalizacji ,57 zł 73 tys. zł przesuwamy z wpi na budowę wodociągu, czyli na remont tej instalacji wodociągowej, która została uszkodzona w czasie powodzi, musimy to zrobić przed zimą, ponieważ jest okres wakacyjny, dobra pogoda, chcemy to wykorzystać Przewodniczący jak długi jest to odcinek? W. Kułaj w granicach do 200m, m, w zależności jaki będzie najlepszy przebieg tej linii, bo obsuwa się góra, być może będzie trzeba zrobić jakieś obejście i naprawić tą uszkodzoną magistralę. Kanalizacja jest zabezpieczona, jak po przetargu, taki sam zakres jaki był do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 73 tys. zostaje po przetargu i dajemy na remont magistrali S. Stryszowski wiadomo, że jeśli jest taka sytuacja, nie ulega wątpliwości, że to należy zrobić, natomiast czy kosztorys jest zrobiony, czy to nas będzie kosztować w granicach 240 tys. zł? W. Kułaj to nie będzie 240 tys. My zmniejszamy dochody i wydatki o 171 tys. zł, w ogóle tych dochodów nie zrealizujemy, natomiast my tylko przesuwamy te 73 tys., ale część pieniędzy na wodociągi mamy w budżecie m.in. wodociągi na ulicę Spokojną w Rzeszotarach, i w związku z tym w momencie kiedy firma, która robiła to obejście, ten bajpas złożyła ofertę, że zrobiłaby to za 80 tys.

2 zł, tzn. to właściwe naprawienie, ta cena nie jest dla nas wyrocznią, bo mamy swoje kosztorysy i będziemy robić na to przetarg natomiast jest to jakby obraz za jaką kwotę mogłoby to kosztować, nie będzie kosztowało więcej niż 80, 90 tys. W. Słomka wcześniejsze prognozy zakładały, że to może kosztować nawet 250 tys. zł, tak wstępnie nam wyceniono ta naprawę, teraz okazuje się, że ten koszt jednak będzie mniejszy Skarbnik Szanowni Państwo, chciałbym wytłumaczyć, skąd wzięła się sytuacja w dniu 28 maja ostatecznie uzgodniliśmy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji programu, ponieważ na sesji 30 marca ustaliliśmy przy wprowadzeniu limitów, że budowa kanalizacji sanitarnej będzie w latach łączne nakłady zł; po przetargu, który wygrał Pan z Nowego Sącza ostatecznie jest, że koszt tego wynosi zł i tak: jeżeli w pierwotnym planie na rok 2010 planowaliśmy ogółem zł, to obecnie po tych zmianach spowodowanych m.in. tym przetargiem i zawarciem umowy, jak i zaliczeniem kosztów kwalifikowanych, niekwalifikowanych, uzgodnieniem z Urzędem Marszałkowskim wychodzi, że procent naszych wydatków to jest ,62 zł, stąd też musimy dostosować środki, te które wpływają z unii na ten rok, jak i wysokość wydatków własnych; zaznaczę, że my już w miesiącu kwietniu dostali z Ministerstwa Finansów na to zadanie 22 czerwca 500 tys. zł, 19 maja tytułem refundacji za ubiegły rok zł, czyli można powiedzieć, że połowę tych środków zaplanowanych na kwotę zł po podpisaniu porozumienia z Urzędem Marszałkowskim o blisko połowę, niecałą połowę już z Unii dostaliśmy, te środki już wpłynęły na rachunek. Zaznaczę jeszcze, że już zapłaciłem pierwszy rachunek Zakładowi inżynieryjno-budowlanemu Augustyn Anioł z Nowego Sącza, zapłaciłem 12 lipca tys. zł, jak również zapłaciłem za roboty Zakładowi Gospodarki Komunalnej 9499 i 2 faktury tj. Józefowi Sułowskiemu, który prowadzi nadzór nad inwestycją B. Thier a Zakładowi Gospodarki Komunalnej za co? Skarbnik nie mam przy sobie faktury, tylko wyciągi komu płacimy B. Thier ale przy czym wykonywali? Skarbnik przy wodociągu. Płacimy nie tylko wykonawcy, ale i nadzór i jeśli są jakieś roboty. Natomiast skąd wyszła ta sytuacja, że kwota jest znacząco na poczet 3 laty, tj. kwota duża, z na S. Stryszowski dlaczego tak jest? Skarbnik przetarg. Zaplanowane zł, np. w 2010 r. po sesji marcowej mieliśmy zł, dalej zł. W 2012r tys zł, a teraz po zmianach mamy , , w 2012 r zł S. Stryszowski czyli te zadania, które były w budżecie przyjęte zostaną wykonane Skarbnik mniejszym nakładem środków S. Stryszowski to dlaczego nie zmniejszamy kredytu, który mamy założony w budżecie Skarbnik proszę Państwa, te dochody, które były musimy zmniejszyć, natomiast tu nie dając na remont można by było zmniejszyć o 73 tys. zł S. Stryszowski ale tu mamy prawie 300 tys. zmniejszone a tam , gdzieś 250 tys. zł mniej, czyli o tyle można by ten kredyt zmniejszyć Skarbnik o 240 minus środki unijne, czyli zostaje nam te 73 tys. zł z groszami, można by było nie dając na remont wodociągu, to wtedy tak, S. Stryszowski w ten sposób my wtedy bierzemy na kanalizację kredyt, w budżecie zakładamy, że jest to kwota 3 mln, rok mija, wtedy za 4 kadencje zrobiliśmy 34 przyłącza Skarbnik zgodzę się z Panem, gdybyśmy te 73 tys. zł wzięli i obcięli deficyt, ale my w tym wypadku dajemy na remont wodociągu, gdyby nie remont wodociągu to można by tak myśleć, że należałoby wziąć i obniżyć deficyt żeby nie brać tyle kredytu S. Stryszowski jeszcze jedna uwaga dotycząca tego wydatku, bo najlepiej jest wziąść z zadań, które są ujęte w strategii i priorytetowe, co do tego, że kanalizacja jest zadaniem priorytetowym, to nie ulega wątpliwości, i wszyscy za tym głosujemy, natomiast jeżeli potrzeba nagle jakiś pieniędzy, tak jak teraz, to też nie ulega wątpliwości, to zadanie trzeba zrobić, jest niezbędne i należy to zrobić tak żeby było trwałe ale dlaczego nie szukamy środków czy w administracji czy np. w fajerwerkach? Tam też są pieniądze które wydajemy i jeżeli byśmy powiedzieli społeczeństwu co by wybrali, na pewno by powiedzieli tam szukaj oszczędności, a kanalizację jeżeli możemy, to niech będzie jeszcze więcej pieniędzy żeby to szybciej zrobić, a nie zabierać stamtąd pieniądze, jeżeli mamy mniejszy przetarg, to zróbmy więcej tych przyłączy W. Słomka tak nie da rady, to są środki unijne, więc jeżeli jest przetarg na taką kwotę, to musi być

3 korekta i naszych środków i środków unijnych, nie jesteśmy w stanie zwiększyć zadania S. Stryszowski to jeżeli nie jesteśmy w stanie zwiększyć zadania, to, zmniejszmy to zadłużenie, tj. te 3 mln zakładane przy budżecie; bierzemy kredyt pod to, że kanalizacja, jeżeli mamy zagwarantowane pieniądze na inwestycje, ale teraz widzimy, że oszczędności szukamy tylko w kanalizacji W. Słomka myślę, że po przetargowe kwoty np. dotyczące kanalizacji są dużo mniejsze niż wstępne kosztorysy, przy wszystkich inwestycjach ostatnio tak to wychodzi, bo dzięki temu mamy jednak te oszczędności, i środki unijne też są mniej wydawane W. Kułaj Panie Stefanie, proszę powiedzieć poszczególnym miejscowościom, jak są organizowane dni Świątnik, żeby z tego zrezygnowały, ja jestem za S. Stryszowski dni Rzeszotar nie dostały ani grosza, a są robione co roku W. Kułaj nie, to nie jest tak S. Stryszowski to na co? na fajerwerki? W. Kułaj nie na fajerwerki, tylko na występ piosenkarki, co roku dopłacamy S. Stryszowski skąd! do Rzeszotar? na dni Świątnik tak są zespoły finansowane, ale dni Rzeszotar nigdy nie były finansowane W. Słomka w tym roku będą S. Stryszowski pierwszy raz, ale do tej pory nie było W. Kułaj ja też jestem zdania, że zbyt dużo pieniędzy wydaje się mam takie samo zdanie, jeśli nie będziemy wydawać tyle na te imprezy, to jestem za L. Kuc czy rurociąg na Spokojnej w Rzeszotarach nie będzie robiony? W. Kułaj będzie robiony, tylko te środki po prostu połączymy L. Kuc myślałem, że będą zabrane S. Stryszowski ile pieniędzy będzie na te dwa zadania? Skarbnik zgłosił w załączniku nr 3 w tabeli ostatnia kolumna wiersz 1 poprawa rok 2012, pierwotnie Przewodniczący zgłosił poprawkę w pkt. 4 projektu uchwały kwotę na kwotą, w załączniku nr 1 w drugiej linijce na oraz w załączniku nr 2 do projektu uchwały poprawa na W. Pawłowski proszę, aby Skarbnik powtórzył jakie środki były przeznaczone na kanalizację w 2011 roku Skarbnik wg uchwały z 30 marca 2010 roku wg załącznika nr 3 do uchwały nr 319 było planowane w roku w roku , a w załączniku, który Państwo macie w 2010 roku , 62 zł, w roku ,25 zł i w 2012 ma być zakończone w pierwszym kwartale , 71 zł. Całość daje ,62 zł, i to jest w oparciu o pismo z 28 maja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w sprawie weryfikacji wniosku o płatność MRPO W. Pawłowski 70 tysięcy bierzemy w tym roku z kanalizacji na naprawienie tego przyłącza, ale zmniejszamy o 244 Skarbnik tak, ponieważ środków unijnych W. Pawłowski 73 tysiące zmniejszenie kanalizacji, następne kwoty to są, które były w naszym budżecie już przyjęte na wodociąg, tak? Skarbnik tu zmieniam więcej, bo w granicach 240, ale te środki, które były planowane z Unii jako dotacja nie możemy przeznaczyć na co innego, po prostu zmniejszamy plan po stronie przychodów, czyli po stronie tej dotacji jak i po stronie wydatków, a możemy tylko przeznaczyć środki własne na inny cel W. Kułaj one nie wejdą ani na dochody ani na wydatki Skarbnik środki własne Państwo przeznaczacie na konkretny cel W. Pawłowski czyli ile mniej środków unijnych będzie teraz? W. Kułaj 171 tysięcy Skarbnik środków unijnych ,57 zł W. Pawłowski to wynika z tego, że po tych uzgodnieniach po przetargach ta kwota całej decyzji jest mniejsza o 3 mln W. Kułaj o 2 mln 600 Skarbnik jest mniejsza, jakby odjąć 6 mln 093 minus 3 mln 410 W. Pawłowski te 73 tysiące ma nam zabezpieczyć te wszystkie prace na Piasnej Górce, tak? W. Kułaj tak W. Pawłowski i innych środków nie ruszamy?

4 Skarbnik na razie W. Kułaj nie ma żadnego ruchu w tym budżecie Skarbnik jeśli będą jeszcze jakieś dodatkowe roboty jak awarie i inne W. Pawłowski czy już Państwo macie ustalone z firmą kosztorys, jaki będzie koszt? W. Kułaj nie. Firma, która to naprawiała złożyła ofertę sama z siebie, że ona by zrobiła za 80 tys. zł, natomiast my ogłosimy na to przetarg W. Słomka- jeśli będzie tańsza firma, to ją weźmiemy W. Pawłowski- ale mniej więcej takie rozeznanie W. Kułaj taką ofertę złożyła przy okazji naprawy tego w maju W. Słomka nie będzie to kwota większa W. Kułaj tak podejrzewamy Sołtys B. Rykała dlaczego budowa kanalizacji jest na dwa etapy? Skarbnik były dwa programy pierwszy etap kanalizacja sanitarna długości 7,92, na który jest podpisana umowa W. Kułaj i to jest rozstrzygnięte i przyznane Skarbnik był rozstrzygnięty przetarg i zawarta umowa z wykonawcą W. Kułaj drugi wniosek do Unii Europejskiej był złożony na wiosnę tego roku i Rada przyjmowała uchwałę w sprawie drugiego wniosku, i ten wniosek jest po ocenie formalnej, jest sporządzony prawidłowo, poszedł do oceny merytorycznej i jego rozstrzygnięcia jeszcze nie ma, i to jest etap zlewni rzeki Skawinki tj. program ochrony rzeki Skawinki, drugi etap. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle generalnie o kanalizację, to wszystkie aglomeracje miejskie mają obowiązek skończenia kanalizacji do 2015 roku, ponieważ cała część północna Świątnik, Wrząsowice, Ochojno, Rzeszotary są w aglomeracji tzw. miejskiej, czyli krakowskiej, więc pewnie można liczyć się z tym, że zostaną w jakiś sposób środki na kanalizację zwiększone, ponieważ Polska jeśli nie wykona kanalizacji do 2015 roku, to będzie miała sankcje, więc mam nadzieję, że cała ta sprawa od Wrząsowic, od Rzeszotar ruszy w związku z tym żeby zdążyć przed sankcjami, że będą zwiększone pieniądze na kanalizację Sołtys B. Rykała od strony Pokrzywnicy teraz nic nie będzie się działo w tym roku? W. Kułaj nie, dlatego, że ten wniosek mógł tylko dotyczyć ochrony rzeki Skawinki W. Słomka nie było w tym momencie naboru z PROW, liczyliśmy, że takie coś się jeszcze pojawi w lecie, ale nie ma ogłoszonego konkursu na środki z PROW Skarbnik instytucją zarządzającą tym programem jest Urząd Marszałkowski i wszelakiego rodzaju korekty dotyczące tego programu jak i zmiany są tylko uzgadniane i po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski W. Kułaj gdyby pojawił się program z PROW dotyczący aglomeracji miejskiej, to w budżecie mamy 250 tys. zarezerwowane, to wtedy przygotowujemy wpi, projekt i przystępujemy Przewodniczący jest szansa, że po wakacjach pojawi się? W. Kułaj jest szansa, tylko proszę Państwa, ja myślę, że to wszystko jest związane z wyborami, polityką, bieżącą gospodarką Skarbnik również na remizę dostaliśmy środki z Ministerstwa, z programu wieloletniego, na bieżąco te środki wpływają jak również, te które były poniesione w roku ubiegłym środki kwalifikowane zostały nam wrócone, Państwo to zobaczycie w sprawozdaniu za pierwsze półrocze W. Kułaj generalnie teraz jest zmiana formy polega to na tym, że mamy możliwość zaliczkowania, czego wcześniej nie było, na zasadzie refundacji, i my takie wnioski regularnie o zaliczki składamy; dostaliśmy zaliczkę i na strażnicę i na kanalizację. W tej chwili jest zrobiona dokumentacja sali gimnastycznej w Świątnikach, złożona o zezwolenie na budowę, firma przystępuje do porządkowania placu budowy, bo tam gdzie jest boisko asfaltowe będzie ono wyburzone i sala będzie przesunięta w kierunku południowym także oni złożyli w czerwcu te wnioski o pozwolenie na budowę, liczą, że w sierpniu, po otrzymaniu zezwolenia ruszą z budową sali gimnastycznej, zresztą plac budowy już zorganizowali, przemieszczają ziemię, karczują krzewy W. Słomka kiedy dostaną pozwolenie na budowę, ruszą bardzo ostro, bo chcieli by jeszcze w okresie dobrej pogody jak najwięcej zrobić W. Kułaj strażnica jest przygotowana na położenie dachu Świątniki Górne, strażnica w Ochojnie jest podpisana umowa na 86 tys. zł na remont dofinansowanie 50% z Urzędu Marszałkowskiego, drugie 50% my. W tej chwili mamy informację, że otrzymaliśmy 0,5 mln zł z Leadera na otoczenie Krakusa, w tym tygodniu, lub w przyszłym będzie ogłoszony przetarg, jest rozstrzygnięty przetarg na Clavię, wyłoniona jest firma, umowa jest na podpisywaniu, jeśli chodzi o Zielonkę jest w trakcie

5 W. Słomka to znaczy przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty W. Kułaj ale w trakcie jest postępowanie przetargowe. Chodnik we Wrząsowicach ruszył, w Świątnikach na ulicy Sportowej ruszył, natomiast na końcowym etapie jest pozwolenie wodnoprawne, w tym mieliśmy gigantyczne problemy, bo nie było gdzie odprowadzić wody, jeśli chodzi o Rzeszotary mam uzgodnienie z Dyrektorem Pałachem, że w momencie kiedy ostatni dokument, bo wszystko do dokumentów na budowę jest, czyli jest dokumentacja Telekomunikacji, dokumentacja drogowa, chodzi o pozwolenie wodno-prawne, czyli cała procedura tzw. ochrony środowiska i odprowadzenie wód zostanie dołączona do dokumentacji, dyrektor Pałach, aby nie tracić czasu ogłasza przetarg na ten chodnik w Rzeszotarach. Ruszyły remonty dróg, w tej chwili firma pracuje w Ochojnie droga na Cosówkę, koło Pana Guzika, jest podpisana umowa na ulicę Graniczną w Świątnikach, ta umowa razem z Sieprawiem D. Dębska a co tam będzie? W. Kułaj nakładka asfaltowa, natomiast jest dokumentacja na oświetlenie, ale w tym momencie nie na nią pieniędzy W. Słomka wójt Pitala powiedział, że oni mają umowę z Zakładem Energetycznym Skarbnik środki unijne są na wyodrębnionym rachunku, to co przysyła doksięgowuje się tylko wirtualnie do budżetu, bo środki są na odrębnym rachunku, tych środków nie wolno przeznaczyć na coś innego B. Thier czy jeżeli byłaby wyliczona większa kwota np. 4 miliony czy zakres wtedy byłby powiększony? W. Kułaj nie da się, jest złożony B. Thier ale nie teraz, wcześniej jeżeli był zrobiony kosztorys inwestorski W. Kułaj ale jest rozporządzenie Ministra określające sposób robienia kosztorysu inwestorskiego, i nie da się tego dowolnie ustalić B. Thier nie dowolnie, nie mówię tak W. Słomka nie da przyjąć się mniejszej kwoty, tylko prawdopodobieństwo W. Kułaj są przyjęte zasady i nie można inaczej, to jest znormalizowany sposób, było 9 ofert- były oferty po 5,5 mln, po 5 mln 800 i jedna była 3 mln 400 to jest najtańsza oferta z tych 9, ponieważ referencje ten wykonawca miał bardzo dobre, nie było powodów żeby mu nie wierzyć, i w tej chwili nie żadnych z nim problemów, ta oferta znacznie odbiegała od wszystkich innych ofert bardzo znacznie, bo były głównie po 4 mln 400, 4 mln 800, 5 mln 800 była oferta, czasem zdarza się tak, że ktoś się wyłamie W. Pawłowski to, co Pani Sołtys z Wrząsowic podnosiła budowa kanalizacji pkt. 1 i pkt. 5, te dwie inwestycje będą w Świątnikach, tak? Skarbnik tak W. Kułaj to znaczy pierwsza będzie na pewno, a druga będzie jak będzie zresztą nie obejmują tylko Świątnik, obejmują także część Rzeszotar, część Olszowic aż po ulicę Stawową. Środki unijne na kanalizację dostaje się w przypadku, gdy jest 120 tzw. elelemów, czyli 120 odbiorców sieci kanalizacyjnej, tak naprawdę jest to potwornie rygorystyczny wskaźnik, który umożliwia wykonywanie kanalizacji ze środków unijnych właściwie miastom, bo są duże aglomeracje, natomiast są odstępstwa od tego np. ochrona rzeki, i tu jest przyjęte, że możemy złożyć wniosek obejmujący zakres w linii prostej 10 km od rzeki, takie są zasady, czyli jeżeli coś przekracza 10 km, już ujęte być nie może; z tzw. programu ochrony obszarów wiejskich (PROW) nie ma elelemów, natomiast wszędzie w pozostałych programach są i tego nie możemy ominąć, a w środkach unijnych jest tak, że jeśli czegoś nie ma, to nie ma po prostu środków, w związku z tym mamy z ochrony rzeki. Być może w następnym wniosku można by ująć ochronę rzeki Wilgi B. Thier czy jest jeszcze przyznawana umażalna pożyczka z Banku Ochrony Środowiska? A jeśli jest, to dlaczego nie korzystamy? W. Kułaj nie, B. Thier kredyt był umarzany 40% z funduszu ochrony środowiska, dlaczego nie bierzemy na to zadanie, typowo na kanalizację? W. Kułaj z dniem 1 stycznia 2010 zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych zostały zlikwidowane wszystkie fundusze celowe, a funduszem celowym jest gminny fundusz ochrony środowiska kiedy go zlikwidowaliśmy? Skarbnik na koniec roku W. Kułaj powiatowy fundusz ochrony środowiska jest także zlikwidowany, likwidował azbest,

6 wojewódzki fundusz ochrony środowiska zlikwidowany i narodowy fundusz ochrony środowiska także zlikwidowany termin likwidacji to 31 kwietnia 2010, w związku z tym zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe są likwidowane, zakłady budżetowe mogą zostać tylko działając o elementy wymienione w ustawie, tzn. dostawa wody, odbiór ścieków, ochrona zieleni, prace przy drogach; pozostałe zakłady budżetowe muszą zostać zlikwidowane B. Thier czyli nie ma teraz kredytów umarzanych przy osiągniętym efekcie ekologicznym? W. Kułaj w tym momencie nie ma D. Dębska solary dostaję telefony chce odpowiedzieć tym ludziom, co w tej kwestii? W. Kułaj to było konsorcjum chyba 52 gmin, chyba 15 tysięcy chętnych, ze wszystkich gmin górskich, naszej, Wieliczka, prowadziło to Starostwo Powiatowe w Wieliczce, z tego co mi jest wiadomo, ten projekt nie przeszedł B. Thier kanalizacja czy rozpatrywano czy nie ma możliwości odzyskania VAT-u? bo tak jak Pani mówi środki mogą być dużo większe i nie robimy nic w tym kierunku żeby można było VAT odzyskać, a przy 3 mln 400, 22% to już mamy jakąś olbrzymią kwotę czy ten temat rozpatrywano? Myślenice chwaliły się w telewizji, że odzyskują VAT to są olbrzymie pieniądze, a nic się w tym kierunki nie robi W. Słomka to jest tylko własny wkład B. Thier dobrze. ale choćby przy milionie naszego wkładu do tych dwóch lat, to jest 200 tys. zł W. Słomka beneficjentem środków nie może być Gmina, tylko to musi być inny podmiot B. Thier albo w ZGK założyć spółkę, aby oni występowali, bo np. Kraków, aby zbudować halę w Czyżynach powołał spółkę całkiem nową, więc możliwości są wszelakie, tak jak i solne miasto w Wieliczce, też wszystkie inwestycje sportowe, wszystkie hale Wieliczka odzyskuje VAT S. Mirocha a w Olszowicach w jakich latach przewiduje się kanalizację? W. Kułaj trudno powiedzieć S. Mirocha czyli na razie ścieki są dozwolone do rowu np. przy wyczyszczonych rowach przy drodze powiatowej Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 995. W zarządzonym głosowaniu projekt nr 995 zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku został przyjęty 9 głosami za przy 1 wstrzymującym Ad. 3. Na tym sesję zakończono i Przewodniczący zamknął obrady. Protokołowała: Aneta Kurowska Liczba odwiedzin: 17 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :10:34 Czas publikacji: :10:34 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r.

Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r. Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 Obecnych 14 radnych, zaproszeni goście wg załączonej listy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Nr 26/09

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Nr 26/09 Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Nr 26/09 Protokół Nr 26/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju w dniu 11 września 2009 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr II

Protokół z sesji nr II Protokół z sesji nr II Org.0002.2.2014 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 29 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr II/2014 Sesja rozpoczęła się o godz. 15.00. Obecnych 15 radnych oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z Sesji nr XLI

Protokół z Sesji nr XLI Protokół z Sesji nr XLI PROTOKÓŁ Nr XLI/14 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 27 marca 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 14 radnych, zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 11/07

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 11/07 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 11/07 Protokół Nr 11/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych Nr 32/10

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych Nr 32/10 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych Nr 32/10 Protokół Nr 32/10 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Nr 28/09

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Nr 28/09 Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Nr 28/09 Protokół Nr 28/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju w dniu 7 grudnia 2009 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r.

Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r. Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz, odbytej w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz, pod przewodnictwem Danuty Świerk - przewodniczącej Rady. Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr L/326/06 z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-08-14 Numer aktu 326 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst. art. 18 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej wspólnie z Komisją Finansowo- Budżetową. w dniu 27 grudnia 2006 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej wspólnie z Komisją Finansowo- Budżetową. w dniu 27 grudnia 2006 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki wspólnie z Komisją Finansowo- Budżetową w dniu 27 grudnia 2006 r. Obecni : wg listy obecności. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20.

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20. Protokół Nr LI/2013 LI sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 28 maja 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 5 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku Protokół Nr XIII/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 z wykonania budżetu za 2011 rok. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2011 rok. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Powołanie Komisji Uchwał 4. Podjęcie uchwał:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Właściciele domów dostaną dofinansowanie na oczyszczalnie. Wpisany przez Małgorzata Schwarzgruber

Właściciele domów dostaną dofinansowanie na oczyszczalnie. Wpisany przez Małgorzata Schwarzgruber Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do kanalizacji zbiorczej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

XXX/291/13 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

XXX/291/13 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. XXX/291/13 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. UCHWAŁA Nr XXX/291/13 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.12 00 zakończono o godz. 13 10. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 29 kwietnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 2807 UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

NIE. Uchwała nr 159/413/13. Zarządu Powiatu Wielickiego. z dnia 13 grudnia 2013 roku

NIE. Uchwała nr 159/413/13. Zarządu Powiatu Wielickiego. z dnia 13 grudnia 2013 roku nr 159/413/13 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2014-2016 tj. prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2014 roku do

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Komisja Rewizyjna Rady Gminy w osobach: 1. Zbigniew Rydzik - Przewodniczący 2. Stanisław Ryfa - Z-ca Przewodniczącego 3. Feliks Joniec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/08 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 grudnia 2008r.

Protokół Nr XL/08 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 grudnia 2008r. Protokół Nr XL/08 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 grudnia 2008r. Protokół Nr XL/08 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 grudnia 2008r. P R OT O K Ó Ł Nr XL/08 Sesji Rady Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XLI/2014

P r o t o k ó ł Nr XLI/2014 P r o t o k ó ł Nr XLI/2014 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 31 marca 2014 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 13.00-13.30. Posiedzeniu sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo