Czas. Biuletyn informacyjny / the Ventor Bulletin. Wszyscy na pokład! na przygodę. s.5. s.44. All hands on board! Time for an adventure...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas. Biuletyn informacyjny / the Ventor Bulletin. Wszyscy na pokład! na przygodę. s.5. s.44. All hands on board! Time for an adventure..."

Transkrypt

1 lipiec/july 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 18 Wszyscy na pokład! Czas na przygodę Time for an adventure... s.44 s.5 All hands on board! Biuletyn informacyjny / the Ventor Bulletin

2 ALCOHOL AND TIREDNESS LACK OF CONCENTRATION ABSENT-MINDEDNESS AND CARELESSNESS ACCIDENT DISABILITY AND DEATH THINK IF IT S WORTH IT?

3 Wstęp Introduction temat numeru / cover topic Wszyscy na pokład! All_hands_on_board! Chciałbym kontynuować współpracę z takim zespołem _I would_certainly_look_forward_to_working_with_them_again Skarv FPSO kilka faktów Skarv_FPSO_ _a few_facts AKtUAlności / news Norweski Ventor Ventor Construction AS Norway_Ventor_ _Ventor_Construction_AS Przegląd projektów zagranicznych Relations_from_foreign_projects Trwa realizacja kontraktu w Koninie Realization_of_contract_in_Konin_is_under_way Wschód atrakcyjne kierunki dla Ventor East_ _attractive_directions_for_ventor Weryfikacje w Straszęcinie Verification_in_Straszęcin Doskonalenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy Perfection_of_the_safety_and_hygiene_at_work_culture Warsztat Menedżera Workshop_of_manager DZiAŁ techniczny / technical SUBJectS Zdarzenia potencjalnie wypadkowe High_Potential_Incident Nie każdy urodził się malarzem Not_everyone_is_born_painter Polska gazowym El Dorado? Poland_ _gas_el_dorado? Proces oczyszczania gazów przetwarzanie CO 2 Gas_purification_process_ _processing_of_co 2 Po GoDZinAcH / After WorK Pracownik pyta: Związki zawodowe The_employee_asks:_trade_unions Nasze pasje: Jeżeli wytrzyma 10 rund Our_passions:_If_he_lasts_ten_rounds Mistrzostwa Polski Lekarzy w pływaniu Doctors _Polish_Swimming_Championships Czas na przygodę Time_for_an_adventure SPiS treści list of content Na okładce: Wszyscy na pokład! Czas na przygodę On cover: All hands on board! Time for an adventure... Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin Ventor Sp. z o.o., ul. Drogowców 7, Dębica, Poland Tel , Fax Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować: All proposals and comments regarding bulletin please send to Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Cyberpunkt Jan Bosak, tel

4 Wstęp Introduction autor/author: Jarosław Brzeziński Przez_ostatnie_miesiące_rynki_europejskie,_w tym_i norweski,_ były_mocno_uśpione._większość_inwestycji_została_ wstrzymana_lub_odłożona_w czasie._przebudzenie_nastąpiło_ w odpowiednim_dla_nas_momencie,_tuż_przed_nadejściem_ wiosny._wtedy_to_do_stoczni_kvaerner_w Stord_(dawniej_ Aker)_wpłynął_Skarv_FPSO,_na_którym,_pracując_dla_BIS_ Industrier,_staliśmy_się_odpowiedzialni_za_realizacje_prac_ związanych_z izolacją_i zabezpieczeniem_antykorozyjnym._ Do_końca_czerwca_zmobilizowaliśmy_700_pracowników_ i chyba_nikogo_nie_zdziwi_fakt,_że_to_właśnie_jednostka_ wydobywcza,_której_właścicielem_jest_angielski_koncern_bp,_ zdominuje_nowy_numer_naszego_biuletynu. Co_na_przyszłość?_Po_cichu_liczymy,_że_dobra_passa_ będzie_wciąż_kontynuowana_bowiem_druga_połowa_ roku_zapowiada_się_dla_nas_bardzo_owocnie._na_dalszych_ stronach_zaprezentujemy_relacje_z pozostałych_projektów,_na_których_mamy_przyjemność_pracować._stosunkowo_nie_tak_dawno_otworzyliśmy_także_nasz_norweski_ oddział_w Stavanger,_dając_początek_nowemu_tworowi_ _Ventor_Construction_AS._Wychodzimy_naprzeciw_ oczekiwaniom_rynku! Rozwój_gospodarczy_nie_byłby_jednak_możliwy_bez_ surowców_energetycznych._olbrzymią_szansą_dla_polski_ jest_gaz_łupkowy,_którego_ewentualna_eksploatacja_ mogłaby_spowodować_istotne_zmiany_na_europejskim_ rynku_gazu._szerzej_o tej_sprawie_w artykule_ Polska_ gazowym_el_dorado?._w dziale_technicznym_przedstawimy_także_metodę_oczyszczania_gazów_spalinowych_ z CO 2._Sprawy_ekologii_powinny_mieć_dla_każdego_z nas_ wysoki_priorytet._ For_last_few_months_the_European_markets,_including_ the_norwegian,_have_been_slightly_dormant._most_ investments_have_been_stopped_or_postponed._ Awakening_occurred_in_the_very_suitable_moment_for_ us,_just_before_spring_came._then,_to_the_kvaerner_ shipyard_in_stord_(former_aker)_entered_the_skarv_ FPSO,_where_working_for_BIS_Industrier,_we_became_ responsible_for_realization_of_works_connected_with_ insulation_and_anti-corrosion_protection._by_the_end_ of_june_we_mobilized_700_workers_and_probably_no_ one_was_surprised_that_just_the_vessel_owned_by_the_ English_concern_BP,_would_dominate_the_newest_ edition_of_our_newsletter. Silently,_we_hope_for_continuation_of_this_run_of_good_ luck._second_half_of_the_year_is_promising_to_be_ fruitful,_so_on_further_pages_we_will_present_the_review_ of_our_other_projects_ _some_of_them_are_under_way,_ and_other_are_entering_in_progressing_stage._relatively_recently,_we_have_also_opened_our_norwegian_ branch_in_stavanger,_giving_outset_to_the_new_ creation_ _Ventor_Construction_AS._We_are_meeting_ market_expectations! Economic_progress,_however,_could_not_be_possible_ without_energy_raw_materials._for_poland,_the_shale_gas_ poses_such_a chance_and_its_possible_exploitation_could_ cause_essential_changes_on_the_european_gas_market._ More_about_that_you_can_find_in_the_article_ Poland_as_ gas_el_dorado? _In_the_technical_column_we_will_present_ also_the_method_of_flue_gas_purification_from_co 2 _ _environmental_issues_should_be_of_priority_for_everyone._ Nowy_numer_to_także_artykuł_o związkach_zawodowych,_ a dokładnie_korzyściach_i obowiązkach_jakie_spoczywają_ na_członkach._przy_pasjach_naszych_pracowników_ skrzyżowaliśmy_rękawice_na_ringu_bokserskim._obyło_się_ jednak_bez_nokautu. The_new_edition_contains_also_the_article_about_labour_ unions_and_in_particular_about_benefits_and_responsibilities_of_their_members._at_passions_of_our_workers_we_ crossed_boxing_gloves._however,_we_have_done_without_ knock-out. Miłego czytania! Have a good reading! Skarv FPSO w stoczni Kvaerner Stord / Skarv FPSO in Kvaerner Stord shipyard 4

5 temat numeru cover topic Nasi formeni zmiana dzienna i nocna, tydzień 23 / Our foremen day and night shift, week 23 Wszyscy na pokład! Po_zakończeniu_prac_przy_platformie_Gjøa,_wierzyliśmy,_ iż_chude_lata_już_za_nami,_a kolejny_duży_projekt_to_tylko_ kwestia_czasu._kryzys_w branży_nakreślił_jednak_inny_ scenariusz_i nakazał_czekać_cierpliwe._opłaciło_się._ Odnowiliśmy_współpracę_z BIS_Industier_i z końcem_ lutego_wróciliśmy_do_znanej_nam_stoczni_aker_stord_(od_ maja_br._nosi_nazwę_kvaerner_stord),_gdzie_czekała_już_ specjalna_jednostka_wydobywcza_skarv_fpso._do_końca_ czerwca_zaangażowaliśmy_700_osób,_stając_się_tym_ samym_najliczniejszą_grupą_na_projekcie._ Inwestycja_jest_przełomowa_pod_kilkoma_względami:_po_ pierwsze_bp_chce_odbudować_swój_wizerunek_po_ ubiegłorocznej_katastrofie_ekologicznej_w Zatoce_ Meksykańskiej,_po_drugie_Skarv_FPSO_ma_być_największą_ i najbardziej_zaawansowaną_jednostką_tego_typu_ w obrębie_norweskiego_szelfu_kontynentalnego._ Postawiono_więc_jasny_i klarowny_cel_ _perfekcyjne_ wykonawstwo._ Mimo_olbrzymich_nacisków_na_jakość,_był_jeszcze_jeden,_ o wiele_ważniejszy_priorytet_ _życie_i zdrowie_wszystkich_ All hands on board! After_finishing_works_at_the_Gjøa_platform_we_believed_ that_lean_years_are_behind_us_and_the_next_large_ project_is_only_a matter_of_time._the_crisis_in_this_ industry,_however,_wrote_different_script_for_us_and_ forced_us_to_wait_patiently._it_paid_off._we_renewed_our_ collaboration_with_bis_industier_and_at_the_end_of_february_we_returned_to_the_well_known_shipyard_aker_ Stord_(from_May_this_year_it_bears_the_name_Kvaerner_ Stord)_where_was_already_waiting_the_special_ extracting_unit_skarv_fpso._at_first,_all_works_were_ scheduled_for_6_weeks;_nevertheless,_the_setting_out_ of_the_vessel_to_sea_was_postponed._by_the_end_of_ June_we_hired_700_persons_becoming_in_that_way_the_ largest_group_in_the_project._ The_project_is_crucial_with_many_respects:_firstly,_BP_ wants_to_recreate_its_image_after_the_eco-catastrophe_ previous_year_in_gulf_of_mexico;_secondly,_skarv_fpso_ is_to_be_the_largest_and_most_advanced_unit_of_this_ type_within_the_norway_continental_shelf._so_the_ clear_and_transparent_target_had_been_set_ _perfect_ performance._ autor/author: Jarosław Brzeziński 5

6 6teMAt numeru cover topic Roman Domański (po lewej) oraz Mariusz Lasek (po prawej) piastowali stanowisko general foremana / Roman Domanski (left) and Mariusz Lasek (right) held the position of general foreman (as back to back) Ventor Construction na Skarv FPSO Despite_enormous_pressures_on_maintaining_high_ quality_there_was_one_more,_much_more_important_ priority_ _life_and_health_of_all_employees._all_doubts_ with_respect_to_safety_had_to_be_dispelled_before_commencing_with_the_work._everyone_had_to_be_aware_ that_in_case_of_even_small_danger_one_had_right_(or_ even_a duty)_to_stop_doing_his_task._what_is_more,_all_ involved_had_to_take_part_in_two_training_courses_of_ HSE:_first_was_about_general_principles_in_force_on_the_ area_of_the_shipyard,_and_second_was_oriented_on_the_ unit_skarv_fpso_where,_among_others,_they_got_ familiar_with_the_specificity_of_ship_building,_stages_of_ its_construction_and_the_ BP s_golden_rules _were_ presented._additionally,_during_project_duration,_ cyclic_meetings_were_organized_during_which_the_ management_informed_about_possible_events_and_ also_guidelines_were_relayed_how_to_prevent_them_in_ future._thanks_to_all_those_measures_we_avoided_ accidents_what_also_makes_us_happy,_and_our_ employees_were_awarded_in_competitions_for_the_best_ written_risk_reports_(ruh). pracowników._wszelkie_wątpliwości_co_do_bezpieczeństwa_musiały_zostać_rozwiane_zanim_przystąpiono_do_ prac._każdy_musiał_mieć_świadomość,_iż_w przypadku_ nawet_niewielkiego_zagrożenia_miał_prawo_(a nawet_ i obowiązek)_przerwać_wykonywane_zadania._co_więcej,_ wszyscy_zaangażowani_przeszli_przez_dwa_kursy_bhp:_ pierwszy_dotyczył_ogólnych_zasad_funkcjonujących_na_ terenie_stoczni,_a drugi_był_ukierunkowany_na_jednostkę_ Skarv_FPSO,_gdzie_m.in._poznano_specyfikę_budowy_ statku,_etapy_jego_powstawania_oraz_przedstawiono_ Złote_zasady_BP _( BP S_Golden_Rules )._Dodatkowo,_ podczas_trwania_projektu,_cyklicznie_organizowane_były_ spotkania,_na_których_kierownictwo_informowało_ o ewentualnych_zdarzeniach_i przekazywało_zalecenia_ jak_w przyszłości_im_zapobiec._dzięki_tym_wszystkim_ zabiegom,_uniknęliśmy_wypadków,_a co_nas_również_ cieszy,_nasi_pracownicy_byli_nagradzani_w konkursach_za_ najlepiej_opisane_raporty_zagrożenia_(ruh). Byliśmy_obecni_na_wielu_stanowiskach_projektowych_ począwszy_od_inżynierów,_kontrolerów_jakości,_brygadzistów,_a skończywszy_na_monterach_izolacji_i malarzach_ przemysłowych._rotacja,_w której_pracowaliśmy_(2/3)_ spowodowała,_iż_zaangażowaliśmy_blisko_700_osób._co_ Ventor Construction at Skarv FPSO We_were_present_on_many_project_workplaces_starting_ from_engineers,_quality_controllers,_foremen_and_

7 tydzień,_w środę,_przylatywaliśmy_specjalnie_wynajętym_ samolotem_do_miasta_haugesund,_skąd_podstawione_ autobusy_dowoziły_nas_do_docelowego_miejsca. Początek_nie_należał_do_najłatwiejszych._Niezbędne_było_ odpowiednie_zorganizowanie_prac_oraz_przygotowanie_ materiałów._na_szczęście_zaprocentowało_doświadczenie_ wyniesione_z poprzednich_naszych_inwestycji_(choćby_ Alvheim_FPSO)._Zadania_wykonywane_były_bez_opóźnień_ i z należytą_starannością._duży_ukłon_należy_również_ skierować_w kierunku_pani_evy_tyse,_project_managera_ ze_strony_bis_industrier,_której_wskazówki_i porady_ przyspieszyły_wiele_procesów._ Nowością_dla_naszych_monterów_izolacji_był_stosowany_ materiał_ _Ulva._Na_miejscu_jednak,_David_Joseph_oraz_ Danny_Mahoney,_reprezentanci_Ulva_Insulation_Systems,_ odpowiedzialni_byli_za_prowadzenie_bieżącego_ programu_szkoleń_oraz_zapewnie_pomocy_technicznej._ Dzięki_takiemu_wsparciu_szybko_wyeliminowaliśmy_braki_ teoretyczne,_a krótki_trening_praktyczny_sprawił,_że_prace_ ruszyły_pełną_parą._ ending_with_insulation_fitters_and_industrial_painters._ Rotation_we_were_working_(2/3)_caused_that_we_ engaged_almost_700_persons._every_week,_on_ Wednesday,_we_were_flown_in_by_specially_chartered_ plane_to_the_town_of_haugesund_from_where_the_ awaiting_coaches_took_us_to_the_target_place. The_outset_was_not_the_easiest_one._Necessary_was_ correct_organization_of_work_and_preparation_of_ materials._fortunately,_the_experience_derived_from_ our_previous_investments_(for_example_alvheim_fpso)_ turned_out_to_be_of_great_value._the_tasks_were_ realized_on_time_and_with_due_care._great_thanks_are_ due_also_to_ms._eva_tyse_ _the_project_manager_from_ the_part_of_bis_industrier,_whose_guidelines_and_tips_ accelerated_many_processes. A novelty_for_the_fitters_was_the_material_ulva._ However_onsite,_David_Joseph_and_Danny_Mahoney,_ Ulva s_representatives,_were_providing_site_services_ throughout_the_project:_a rolling_training_programme_ for_the_insulation_teams_in_the_application_of_the_ulva_ Insulation_Systems_and_technical_assistance._Their_ responsibilities_were_also_to_liaise_with_bp_and_their_ contractors_on_any_insulation_matters_relating_to_the_ Ulva_range_of_insulation_products._For_our_operators,_ short_theoretical_training_and_having_them_getting_ familiar_with_specificity_of_fitting_was_enough_to_make_ work_go_with_full_blast._ Foreman Michał Zając wraz ze swoim zespołem / Foreman Michał Zając together with his team During_the_project_we_also_tried_to_facilitate_contacts_of_ our_employees_with_various_offices._thanks_to_close_ cooperation_with_kvearner_stord_and_bis_industrier,_the_ meetings_were_organized_every_monday_with_skatteetaten_and_nav_during_which_one_could_apply_for_ Skattekort_or_get_information_about_social_benefits._ Additionally,_we_implemented_our_internal_action_ Think,_is_it_worth? _which_was_aimed_at_remembering_ Podczas_projektu,_staraliśmy_się_także_ułatwić_kontakt_ pracowników_z różnymi_urzędami._dzięki_bliskiej_ współpracy_z Kvearner_Stord_i BiS_Industrier,_w każdy_ poniedziałek_organizowane_były_spotkania_z Skatteetaten_oraz_NAV,_podczas_których_można_było_aplikować_ o Skattekort,_bądź_uzyskać_informacje_na_temat_ świadczeń_socjalnych._ Dodatkowo_wcieliliśmy_w życie_naszą_wewnętrzną_akcję_ Zastanów_się_czy_warto?,_która_miała_na_celu_przypomnienie_konsekwencji_pracy_na_ podwójnym_gazie._ W drodze na co tygodniowe zebrania pracowników / On the way to weekly employees meeting 7

8 8teMAt numeru cover topic the_consequences_of_working_ under_influence._we_also_ tried_to_respond_on_current_basis_to_all_needs_of_our_ internal_customers_during_their_stay_in_stord. In_the_end_I would_like_to_stress_the_mood_during_the_ Skarv_project._It_was_extremely_friendly._We_acted_as_ one_harmonious_team_what_was_well_seen_both_at_ work_and_outside_it._in_case_of_any_doubts_or_lesser_ experience_one_could_always_hope_for_assistance._we_ celebrated_together_birthdays_of_some_of_our_workers,_ we_celebrated_coffee_breaks._these_are_trifles_and_some_ can_say_it s_not_important_although_it_certainly_would_ influence_work_effectiveness._the_established_rotational_system_caused_we_were_present_on_the_site_for_7_days_ a week,_every_shift_lasting_12_hours._time_in_stord_flew_ very_fast_and_the_willingness_to_work_we_were_never_ missing._of_course,_there_were_also_some_snags_and_ unexpected_situations._these,_however,_we_handled_ like_new_challenges_and_lessons_to_be_learn_to_gain_ more_experience. Staraliśmy_się_na_bieżąco_odpowiadać_na_potrzeby_ naszych_klientów_wewnętrznych_w trakcie_ich_pobytu na_stord. Na_koniec_chciałbym_podkreślić_jeszcze_atmosferę_ panującą_na_projekcie_skarv._była_ona_niezwykle_ przyjacielska._działaliśmy_jako_jeden_zgrany_zespół,_co_ widoczne_było_w pracy_i poza_nią._w przypadku_ wątpliwości,_mniejszego_doświadczenia_zawsze_można_ było_liczyć_na_pomoc._wspólnie_świętowaliśmy_urodziny_ niektórych_naszych_pracowników,_celebrowaliśmy_ przerwy_kawowe._są_to_drobiazgi,_niektórzy_powiedzą,_że_ mało_ważne,_aczkolwiek_na_pewno_wpłynęły_one_na_ efektywność_pracy._ustalony_system_rotacyjny_powodował,_iż_byliśmy_obecni_na_budowie_7_dni_w tygodniu,_po_ 12_godzin_każda_zmiana._Czas_w Stord_płynął_jednak_ niezwykle_szybko,_a chęci_do_pracy_nie_brakowało._nie_ obyło_się_oczywiście_bez_problemów_i niespodziewanych_ sytuacji._te_jednak_traktowaliśmy_jako_nowe_wyzwania_ i lekcje,_które_dadzą_nam_bezcenne_doświadczenia._ Monterzy izolacji podczas pracy / Insulation operators during the work

9 Chciałbym kontynuować współpracę z takim zespołem Tomasz Orłowski (QC izolacja) wraz z Davidem Josephem (Ulva Insulation Systems) / Tomasz Orlowski (QC insulation) together with David Joseph (Ulva Insulation Systems) Podczas_budowy_Skarv_FPSO,_BP_poprosiło_firmę_Ulva_ o wydelegowanie_przedstawiciela,_który_zajmowałby_się_ przeprowadzaniem_szkoleń_oraz_kontrolą_prac_związanych_ z izolacją_rurociągów_oraz_zbiorników._został_nim_david_ Joseph,_którego_to_poprosiliśmy_o krótki_komentarz_na_ temat_aktywności_naszych_pracowników_na_projekcie. Współpraca pomiędzy firmą Ventor Construction a firmą Ulva rozpoczęła się w marcu 2011 kiedy to Skarv FPSO przybył do Norwegii. W tym samym czasie wytypowano drugiego przedstawiciela, którym został Danny Mahoney. Zajmował się głównie PFP oraz łatwo usuwalną izolacją połączeń rurociągów (tzw. thermal removable jacket programme ) zgodną z właściwym systemem na projekcie. I would certainly look forward to working with them again Ulva_Insulation_Systems_Ltd._were_asked_by_BP_to_ provide_representative_onsite_to_provide_site_services_ throughout_the_project._david_joseph_was_appointed_ in_this_role_and_his_main_responsibilities_were_to_ provide_a rolling_training_programme_and_technical_ assistance._we_asked_him_for a brief comment_about_ the_activities_of our_employees on_skarv_fpso. The working relationship between the Ventor Construction personnel and Ulva site services started in March 2011 when the BP Skarv FPSO arrived in Norway. By this time Ulva had appointed a second site services representative called Danny Mahoney. My job was primarily the installation of all pipework and vessel insulation programme while Danny was looking after the PFP and Thermal removable jacket programme. When the Ventor personnel arrived at Stord they were keen to set up their operation on the quayside as near as possible to the ship. It was not long before they had settled in to their roles and Tomasz Orlowski (Ventor QC) and Roman Domanski (GF) and his team soon had the foremen located in their offices and ready to carry out their tasks. The Ventor warehouse personnel immediately took control of the Ulva materials carried shipped over from Korea in 21x40 " containers. These materials had been initially stored in the 3 warehouses procured by BP for the duration of the project in Norway. Initial inventories temat numeru cover topic autor/author: David Joseph Po przybyciu na Stord, pracownikom firmy Ventor Construction zostały przydzielone pomieszczenia biurowe znajdujące się w pobliżu budowanej jednostki wydobywczej. Nie długo potem, w swoje role wcielili się Tomasz Orłowski (QC) i Roman Domański (GF) i wraz z swoimi zespołami rozpoczęli wykonywanie powierzonych im zadań. Podobnie rzecz się miała z obsługą magazynu, gdzie magazynierzy, niezwłocznie po dostarczeniu materiałów (przypłynął z Korei w pojemnikach o wielkości 21x40"), sporządzili inwentaryzację zasobów i opracowali system dostarczania ich pod konkretne job packi. Pracownicy magazynu na wszystkich rotacjach mieli Danny Mahoney podczas wykonywania prac izolacyjnych / Danny Mahoney during installation the removable thermal jacket 9

10 temat numeru cover topic Szkolenie w zakresie stosowania materiału Ulva / Ulva s training bardzo dobre relacje z zespołem logistyki w stoczni Aker w tym również operatorami dźwigów odpowiedzialnych za umieszczanie materiałów na budowanej jednostce. Dodatkowo, w jednym z magazynów wyodrębniono miejsce przeznaczone dla pracy warsztatowców, gdzie przygotowywano elementy izolacji (tzw. Personal Protection materials ) pod rurociągi i zbiorniki. Materiały zostały nabyte przez BIS Industrier, a jakość ich późniejszego wykonania, była znakomita. Co więcej, poza głównym zakresem obowiązków (produkcja ochrony indywidualnej do pracy przy wysokich temperaturach) warsztat otrzymywał szereg dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres ich podstawowych obowiązków. Polecenia te wykonywano na bardzo wysokim poziomie, a wszystko zostało bardzo pozytywnie odebrane przez odpowiedzialnych za nadzór, pracowników BP. Z punktu widzenia prac izolacyjnych, pierwszą rzeczą, którą musiałem dokonać na Skarv FPSO, było przeprowadzenie szkolenia w zakresie stosowania materiałów Ulva. Materiały te musiały być nakładane w sposób zgodny ze specyfikacją projektu i standardami jakości BP. Szkolenie składało się z dwóch prezentacji, po których to przeprowadzono szkolenie praktyczne. Wręcz trudno uwierzyć, jak sprawnie poszła pracownikom firmy Ventor Construction, zamiana teorii w praktykę w zakresie wykonywania czynności związanych z systemem niemetalicznych okładzin. Oczywiste było, iż uczestnicy szkolenia byli bardzo doświadczonymi fachowcami, a konkretne i rzeczowe pytania z ich strony, tylko to potwierdziły. were made of the materials in the warehouses and a system of preparing the materials in jobs packs ready to be lifted onto the ship was introduced. The warehouse personnel, throughout all of the rotations, had a good working relationship with the logistics team at the Aker Shipyard and also with the Banksmen/Crane Operators responsible for the lifts onto the ship. A metal fabrication workshop was set up in one of the warehouses and was soon ready to start work on the fabrication of Personal Protection materials for the ships pipework and vessels. Materials were procured for this task through BIS Industrier and the standard of work being prepared for the ship was first class. Outside of the remit to provide personal protection for the pipework/ vessels the fabrication department were tasked with a number of additional metal fabrication jobs not in the initial scope. Again this fabrication work was of a high standard and well accepted by BP personnel responsible for commissioning the work. From an insulation point of view the first thing for me to do was to start training the Ventor applicators on how the Ulva materials should be applied in order that the insulation materials would be installed in line with the project specification and BP Quality Standards. The training consisted of two indoor presentations followed by practical training in the workshop. I can t believe how well the Ventor personnel took to this introduction into a new non-metallic cladding system. The guys were obviously very experienced and asked all of the right questions throughout the training day. On-board the Skarv, the applicators really showed how good they were and soon mastered the application of 10 Na pokładzie jednostki Skarv, izolerzy ponownie pokazali swój profesjonalizm. Bardzo szybko opanowali technikę aplikowania Ulvy oraz sposoby uszczelniania szwów, powstających po zastosowaniu systemów izolacyjnych. Moim zdaniem, wykonano kawał dobrej roboty od momentu kiedy statek Skarv przybył do Norwegii. Dla mnie Część teoretyczna szkolenia Ulva / Theoretical Ulva s training

11 the Ulva products and tricky art of sealing the seams after applying the insulation system. A lot of good work has been done on the Skarv since it has arrived in Norway which has complimented the work carried out in Korea. For me personally it was interesting to compare the benefits of a young, thrusting, and relatively inexperienced Korean workforce with that of the more senior, steady and experienced workforce provided by Ventor. Szkolenie praktyczne w zakresie stosowania materiału Ulva / Practical Ulva s training osobiście interesujące było porównanie jakości prac wykonanych przez młodych, stosunkowo niedoświadczonych koreański pracowników, z jakością prac wykonanych przez doświadczonych już pracowników firmy Ventor. Stosunki pomiędzy QC, formenami zatrudnionymi przez firmę Ventor Construction a przedstawicielami obsługi firmy Ulva, zawsze były profesjonalne i przyjazne. Nigdy nie omawiano problemów lecz raczej omawiano stawiane przed nami wyzwania. To z pewnością, przyczyniło się do tego, iż moja praca stała się łatwiejsza i upewniło mnie to w przekonaniu, że produkty firmy Ulva stosowano prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami BP. Wiem również, że mogę powiedzieć to samo w imieniu Dannego. Uważam, że zespół firmy Ventor Construction w pełni pokazał, jak szybko i dobrze przyswaja nowe technologie w systemach izolacyjnych, czego dowodem był profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków na projekcie Skarv. Z całą pewnością chciałbym kontynuować z nimi współpracę w przyszłości. Fakty Wymagania_projektu_Skarv_FPSO_w zakresie_izolacji: X Na_projekty_dostarczono_ponad_30.000_metrów_materiałów izolacji_systemów_ulva_ X 2500+_usuwalnych_powłok_termicznych_zostało wyprodukowanych_dla_zaworów,_przyrządów_oraz_kołnierzy._ X 1900+_usuwalnych_powłok_izolacyjnych_typu_PFP_zostało wyprodukowanych_w celach_ochrony_przeciwpożarowej dla_górnych_zaworów,_przyrządów_oraz_kołnierzy._ X 4200_usuwalnych_paneli_izolacyjnych_typu_PFP_zostało wyprodukowanych_w celach_ochrony_przeciwpożarowej_dla zaworów_i kołnierzy_turret u. The relationship between the QC and the foremen of Ventor and that of the Ulva site services representatives was at all times professional and friendly. No-one ever discussed problems only the challenges that lay before us. This certainly made my job easier and ensured that the Ulva product range was applied correctly in keeping with BP s expectations. I also know that I can speak for Danny as far as the jacketing programme is concerned. To date, I believe that the Ventor Construction team have shown how well they can adapt to new insulation systems, how skilful they have been in applying the insulation and how professional they have conducted themselves throughout their time on the Skarv project. I would certainly look forward to working with them again. Facts BP_Skarv_Insulation_requirement_were: X In_excess_of_30,000_meters_of_Ulva_insulation_materials_were supplied_for_the_project. X 2500+_removable_Thermal_jackets_were_manufactured_for valves,_instruments_and_flanges. X 1900+_removable_PFP_insulation_jackets_were_manufactured for_fire_protection_of_the_topside_valves,_instruments_and_flanges X 4200_removable_PFP_insulation_panels_for_the_fire_protection of_the_turret_valves_and_flanges. Zadowolenie było często widoczne na twarzach pracowników / Job satisfaction was often visible on the employees faces 11

12 temat numeru cover topic Skarv FPSO w całej okazałości / Skarv FPSO vessel Skarv FPSO kilka faktów Skarv FPSO a few facts autor/author: Jarosław Brzeziński Złoże Złoże_Skarv_to_obecnie_największy_projekt_wydobywczy_ w Norwegii,_a położony_jest_150_mil_morskich_na_ południowych_południowy_zachód_od_sandnessjøen. BP_Norge_AS_jest_operatorem_pola_Skarv,_a jego_udziałowcami_są_statoil_petroleum_as_(36,16%),_e.on_ruhrgas_ Norge_AS_(11,92%),_BP_Norge_AS_(23,84%)_oraz_PGNiG_ Norway_AS_(11,92%)._Wiercenie_otworu_produkcyjnego_ zaplanowana_na_drugą_połowę_2011_roku._wykonany_ zostanie_tzn._ sidetrack _(poszerzenie_złoża_lub_wydrążenie_ nowego_wykorzystując_istniejące_dojście)_z otworu_ poszukiwawczego_i wiercony_będzie_jako_otwór_poziomy_ w strefie_złożowej._bp_norge_as_jest_także_operatorem_ i armatorem_zarządzającym_pływającym_systemem_ wydobywczo_przeładunkowym_skarv_fpso. FPSO co to jest? FPSO what is that? 12 Z ang._floating,_production,_storage,_offloading_ _jest_to_ pływająca_jednostka_wydobywcza_posiadająca_na_swoim_ pokładzie_urządzenia_do_wstępnej_obróbki_surowców._ Nie_jest_to_ani_statek,_ani_platforma,_aczkolwiek_ spełniająca_funkcję_obu._rozwiązanie_to_sprawdza_się_na_ wodach_różnej_głębokości._system_obrotowy_(turret)_ pozwala_na_swobodny_obrót_statku_w zależności_od_ Oil field The_Skarv_oil_field_is_currently_the_largest_extracting_ project_in_norway_situated_150_sea_miles_south-west_ from_sandnessjøen._bp_norge_as_is_the_operator_of_ the_skarv_field,_and_the_shareholders_are_statoil_as_ (36,16%),_E.ON_Ruhrgas_Norge_AS_(11,92%),_BP_Norge_ AS_(23,84%)_and_PGNiG_Norway_AS_(11,92%)._Drilling_ a production_hole_is_scheduled_for_the_second_half_of_ 2011._The_so_called_ sidetrack _will_be_made_(broadening_the_oilfield_or_drilling_the_new_hole_using_the_ existing_entrance)_from_the_exploratory_well_and_it_ will_be_drilled_as_horizontal_hole_within_the_accumulation_zone._bp_norge_as_is_also_the_operator_and_ managing_owner_of_the_floating_production_storage_ offloading_vessel_skarv_fpso. In_English,_floating,_production,_storage,_offloading_ _it_is_the_floating_extracting_unit_having_on_its_board_ the_equipment_for_initial_processing_for_raw_materials._it_is_neither_ship_nor_rig_although_it_works_as_ both._such_solution_proves_on_waters_of_various_ depths._the_rotary_system_(turret)_permits_for_free_ rotation_of_the_ship_depending_on_weather_condi-

13 tions_and_other_factors._fpso_is_connected_at_the_ same_time_to_different_underwater_deposits._ Transported_raw_materials_are_sent_from_sea_bottom_ to_the_turret_and_further_to_the_tanks._further_part_ consists_in_initial_treatment_and_preparation_of_raw_ materials_for_transport._crude_oil_is_run_to_tankers_ while_gas_is_sent_directly_to_pipelines._fpso_is_a more_ economical_solution_than_rigs_and_that_mainly_ because_of_its_possibility_of_relocation._on_top_of_that,_ in_case_of_lack_of_transporting_line,_it_is_an_optimal_ choice_because_of_the_tanks. Skarv FPSO Skarv_FPSO_will_serve_the_Skarv,_Idun_Snadd_deposits_ below_the_polar_circle_in_north_sea._the_extracted_oil_ will_be_initially_processed_and_then_loaded_to_tankers_ while_gas_will_be_transported_via_a pipeline_80_km_ long_to_the_transporting_system_of_asgard_field._the_ unit_can_simultaneously_run_extraction_from_17_ wellbores_at_wind_strength_on_the_sea_up_to_10_in_ Beaufort s_scale._ The_construction_was_developed_in_stages._BP_was_ awarded_a contract_for_building_of_the_hull_which_was_ contracted_at_the_shipyard_samsung_heavy_industries_ in_south_korea._the_hull_contains_also_accommodations_for_100_workers_with_full_social_facility._the_ warunków_pogodowych_i innych_czynników._fpso_ podłączony_jest_równocześnie_do_wielu_podwodnych_ złóż._transportowane_surowce_przesyłane_są_z dna_ morza_do_turretu,_a dalej_do_zbiorników._dalsza_część_ przebiega_polega_na_wstępnej_obróbce_i przygotowaniu_ surowca_do_dalszego_transportu._ropa_kierowana_jest_do_ tankowców,_natomiast_gaz_przesyłany_jest_bezpośrednio_ do_rurociągów._fpso_jest_bardziej_ekonomicznym_ rozwiązaniem,_aniżeli_platformy,_a to_głównie_za_sprawą_ możliwości_przemieszczania._dodatkowo_w przypadku_ braku_linii_przesyłowej_jest_to_optymalny_wybór_ze_ względu_na_posiadane_zbiorniki. Skarv FPSO Skarv_FPSO_obsługiwać_będzie_złoża_Skarv,_Idun_oraz_ Snadd_tuż_poniżej_koła_podbiegunowego_na_Morzu_ Północnym._Wydobyta_ropa_poddawana_będzie_ wstępnej_obróbce,_a następnie_przeładowywana_na_ zbiornikowce,_natomiast_gaz_transportowany_będzie_ rurociągiem_długości_80_km_do_systemu_transportowego_ pola_asgard._jednostka_może_prowadzić_równolegle_ wydobycie_z 17_odwiertów,_przy_sile_wiatru_na_morzu_do_ 10_w skali_beauforta._ Konstrukcja_powstawała_etapowo._BP_otrzymało_ kontrakt_na_budowę_kadłuba,_który_zlecono_stoczni_samsung_heavy_industries_w Korei_Południowej._Kadłub_ 13

14 temat numeru cover topic The_extracting_industry,_however,_is_making_constant_ progress._not_so_long_ago,_royal_dutch_shell_announced_the_outset_of_realization_for_the_project_ Prelude._The_floating_vessel_under_construction_will_ have_500_meters_length_and_deadweight_600_ thousand_ton._what_is_more,_she_is_to_work_in_the_ dazzling_new_technology_fnlg_where_natural_gas_ after_extraction_undergoes_refining_and_further_ cooling_for_transport_purposes_(as_liquid_gas_ _LNG)._ The_construction_is_to_be_realized_by_Samsung_Heavy_ Industries,_and_the_completion_is_scheduled_on_2017._ The_Prelude_oil_field_is_situated_200_km_from_West_ coast_of_australia. zawiera_również_kwatery_mieszkalne_dla_100_pracowników_oraz_pełne_zaplecze_socjalne._wspomnianą_część_ ukończono_w styczniu_2010_roku,_po_czym_rozpoczęto_ realizację_etapu_tfi_(topside_fabrication_and_installation),_czyli_sześć_głównych_modułów_(każdy_waży_2500_t)_ oraz_flara_(popularnie_zwana_ świeczką )._Dalej_miał_ miejsce_proces_łączenia_wszystkich_gotowych_elementów_i jednostka_mogła_wyruszyć_do_europy._ Podróż_z Korei_Południowej_trwała_blisko_100_dni._Dwa_ uniwersalne_holowniki_offshore_ _Fairmount_Sumnit_oraz_ Fairmount_Sherpa_przebyły_drogę_ponad_15_tys._mil_ morskich_i doprowadziły_skarv_fpso_do_stoczni_stord,_ gdzie_przeprowadzono_końcowe_prace_(opisywana_ jednostka_sama_w sobie_nie_jest_w stanie_pływać_na_ dłuższe_dystanse,_jej_silniki_pozwalają_jedynie_na_ samodzielność_przy_dokowaniu). Bez_wątpienia,_Skarv_FPSO_będzie_największą_i najbardziej_nowoczesną_konstrukcją_tego_typu_w obrębie_ Norweskiego_Szelfu_Kontynentalnego._Charakteryzuje_ się_nośnością_128_000_ton_(choć_największe_jednostki_ FPSO_na_świecie,_np._Kizomba,_mają_nośność_rzędu_340_ 660_ton,_a FPSO_Dalia_ _ok._400_000_ton) above-mentioned_part_was_completed_in_january_ 2010_and_after_that_they_commenced_with_realization_ of_the_stage_tfi_(topside_fabrication_and_installation)_ that_is_six_main_modules_(2500_t_each)_and_flare_tower._ After_that_the_process_of_connecting_all_ready_ elements_took_place_and_the_unit_was_ready_to_set_out_ for_europe._ Journey_from_South_Korea_was_long_and_lasted_ almost_100_days._two_universal_offshore_tow_boats_ _Fairmount_Summit_and_Fairmount_Sherpa_traveled_ over_15_thousand_sea_miles_and_led_up_skarv_fpso_to_ the_stord_shipyard_where_final_works_were_carried_ out_(the_described_unit_cannot_sail_on_her_own_for_ longer_distance,_her_motors_permit_her_only_for_ independent_docking). Without_any_doubts,_Skarv_FPSO_will_be_the_largest_and_ most_modern_construction_of_this_type_within_the_ Norwegian_Continental_Shelf._It_characterizes_with_ deadweight_128_000_ton,_although_the_biggest_fpso_ units_in_the_world,_e.g.,_kizomba_have_deadweight_of_the_ order_340_660_ton,_and_fpso_dalia_ _about_400_000_ton. 14 DANE LICZBOWE SKArV * miejsca dla załogi: 100 kabin jednoosobowych wydajność produkcyjna ropy naftowej: baryłek na dobę wydajność produkcyjna gazu: 15 mln m 3 na dobę ładowność (pojemność magazynowa): baryłek ropy masa topsides (funkcjonalne urządzenia ton i systemy zainstalowane na pokładzie m.in. systemy procesowe do obróbki /przygotowania ropy i gazu do transportu): wartość kontraktu 350 mln USD na budowę/instalację topsides: masa kadłuba: ton masa obrotnicy/systemu kotwiczącego: 7000 ton liczba jednocześnie obsługiwanych odwiertów: 16 kotwiczenie: przez obrotnicę (turret mooring) * źródło: Branża_wydobywcza_cały_czas_się_jednak_rozwija._Nie_tak_ dawno_royal_dutch_shell_ogłosił_początek_realizacji_ projektu_prelude._budowana_jednostka_pływająca_będzie_ mieć_500_metrów_długości_i nośność_600_tys._ton._co_ więcej,_ma_działać_w przełomowej_technologii_fnlg,_ gdzie_gaz_ziemny,_po_wydobyciu_poddawany_będzie_ rafinacji,_a dalej_chłodzeniu_w celach_transportowych_ (jako_skroplony_gaz_lng)._budową_ma_się_zająć_samsung_ Heavy_Industries,_a ukończenie_planuje_się_na_rok_2017._ Złoże_Prelude_znajduje_się_ok._200_km_od_zachodniego_ wybrzeża_australii. SOME FIgurES ABOuT SKArV * Places for the crew: 100 single cabins oil productivity: barrel/day gas productivity: 15 mln m 3 /day storage capacity: barrels topside weight (functional equipment and systems ton installed on board among others, processing systems/oil and gas preparation for transport): (contractual value for building/installation of topsides: 350 mln USD) hull weight: ton turret mooring weight/anchoring system: 7000 ton number of wellbores operated at the same time: 16 anchoring: by turret mooring * source:

15 Norweski Ventor Ventor Construction AS Norway Ventor Ventor Construction AS AKtUAlności news Wychodząc_naprzeciw_oczekiwaniom_rynkowym,_zarząd_ podjął_strategiczną_decyzje_o powołaniu_norweskiego_ oddziału_naszej_firmy_w Stavanger._Od_tego_momentu_ wszystkie_projekty_realizowane_na_terenie_norwegii_ będą_obsługiwane_poprzez_nową_spółkę_ventor_ Construction_AS_,_która_jest_w pełni_zależna_od_rodzimej_ firmy_ventor_sp._z o.o._jest_też_pełnoprawnym_przedsiębiorstwem_działającym_wg_norweskiego_prawa._ Prezesem_nowego_podmiotu_jest_Janusz_Urbanik,_ dyrektorem_zarządzającym_michal_olesinski,_dyrektorem_ ds._rozwoju_i inwestycji_rafał_urbanik_a QMS_Managerem_ Magdalena_Sroczyńska Biuro_Ventor_Construction_ma_swoja_siedzibę_w samym_ centrum_starówki_stavanger_w porcie_ _najbardziej_ ekskluzywnej_części_miasta._ Aby_w pełni_spełniać_oczekiwania_klientów,_w Ventor_ Construction_został_wdrożony_system_zarządzania_ jakością_iso_9001_oraz_system_zarządzania_bezpieczeństwem_ohsas_18001._oba_systemy_przeszły_pozytywne_ audyty_oraz_proces_certyfikacji_przez_det_norske_veritas._ Wdrożenie_systemów_zarządzania_pozwoliła_nam_m.in._ na_kwalifikację_nowej_firmy_jako_dostawców_usług_dla_ dotychczasowych_klientów_ventor_sp._z o.o._sukcesem_ jest_przebrniecie_przez_wszystkie_audyty_kwalifikacyjne_ nawet_bez_jednej_niezgodności_systemowej!_osiągnięciem_jest_też_podpisanie_umowy_z Norweskimi_Związkami_Zawodowymi,_które_nadzorują_m.in._przestrzeganie_ prawa_pracy_i praw_pracowników_podczas_prac_ w Norwegii._ Stan_zatrudnienia_na_maj_2011_wynosi_w Ventor_ Construction_około_720_osób._ In_order_to_meet_market_expectations_the_management_has_ undertaken_a strategic_decision_to_establish_norway_ division_of_our_company_in_stavanger._from_that_moment_ on_all_projects_which_are_realized_in_norway_will_be_ supported_by_the_new_company_ventor_construction_as_ which_is_in_full_subsidiary_with_their_parental_company_ Ventor_sp._z o.o._it_is_also_rightful_company_acting_according_ to_norway_law._the_president_of_this_new_entity_is_janusz_ Urbanik,_the_managing_Director_Michal_Olesinski,_director_ of_development_and_investment_rafał_urbanik_and_qms_ Manager_Magdalena_Sroczyńska. Office_of_Ventor_Construction_is_headquartered_in_the_ very_centre_of_old_city_of_stavanger,_in_the_port_ _the_ most_exclusive_part_of_town._ To_meet_customers _expectations_in_full,_in_ventor_ Construction_has_been_implemented_the_Quality_ Management_System_according_to_ISO_9001_as_well_as_ the_safety_management_system_ohsas_18001._both_ systems_have_been_successfully_certified_by_det_norske_ Veritas._Implementation_of_the_management_systems_ allows_us,_among_others,_for_qualifying_the_new_ company_as_suppliers_of_services_for_hitherto_customers_ of_ventor_sp._z o.o._going_over_all_qualification_audits_ without_even_one_noncompliance_has_proved_to_be_ a great_success!_signing_a contract_with_norwegian_ Labour_Unions_which_supervise,_among_others,_ observation_of_labour_code_regulations_and_workers _ rights_during_their_employment_in_norway_is_also_a great_ achievement._ Number_of_employees_in_May_2011_in_Ventor_Construction_was_about_720_persons._ autor/author: Michał Olesiński 15

16 AKtUAlności news Przegląd projektów zagranicznych grenland group, Sandefjord (autor: Jacek Bierła) Grenland_Group_został_wybrany_przez_Statoil_do_ prowadzenia_projektu_rozbudowy_systemu_wtrysku_ wody_(water_injection_system)_na_platformie_gullfaks_b._ Zadaniem_tegoż_systemu_jest_tłoczenie_wody_morskiej_ z powrotem_do_zbiornika_ropy_tak,_aby_ciśnienie_ i zdolność_produkcyjna_były_utrzymane_na_wysokim_ poziomie_podczas_całego_procesu_odzysku. Relations from foreign projects grenland group, Sandefjord (author: Jacek Bierła) Grenland_Group_was_selected_by_Statoil_to_conduct_ the_project_of_expansion_of_water_injection_system_on_ the_gullfaks_b_platform._the_task_of_this_system_is_to_ pump_sea_water_again_to_the_oil_tank_in_order_to_keep_ the_pressure_and_production_capacity_at_the_high_ level_during_the_whole_recuperation_process. The_platform_Gullfaks_B_is_the_central_platform_for_ recuperation_from_the_gullfaks_deposit_and_delivers_ oil_and_gas_to_the_platforms_gullfaks_a and_c_from_ where_the_oil_is_further_transported_to_customers_by_ tankers_while_gas_is_sent_to_the_refinery_in_kårstø. In_what_does_our_work_consist? 16 Platforma Gullfaks B, zdjęcie: Øyvind Hagen / Statoil Gullfaks B platform, photo: Øyvind Hagen / Statoil Platforma_Gullfaks_B_jest_centralną_platformą_do_odzysku_ ze_złoża_gullfaks_i dostarcza_ropę,_i gaz_do_platform_ Gullfaks_A i C,_z których_ropa_jest_dalej_transportowana_ tankowcami_do_odbiorców,_natomiast_gaz_jest_przesyłany_rurociągiem_do_rafinerii_w Kårstø. X Na_czym_polega_nasza_praca? Zajmujemy_się_przygotowywaniem_Engineering_Work_ Packeges,_które_stanowią_bazę_dla_osób_z jobsetingu_ przygotowujących_standardowe_work_packages._nasza_ działka_to_izolacja_(rurociągi_oraz_pfp_na_elementach_ konstrukcji)_oraz_malowanie_(rurociągi_i konstrukcja),_ jednak_podczas_pracy_nieodzowna_jest_współpraca_ z innymi_dyscyplinami._w każdym_ewp_musi_się_znaleźć_ dokładny_opis_modyfikacji_technicznej_wraz_z rysunkami_ i wymaganymi_certyfikatami,_jeśli_używane_materiały_lub_ proces_technologiczny_nie_są_zgodne_z obowiązującą_ specyfikacją_techniczną_norsok. We_deal_with_preparation_of_Engineering_Work_ Packages_which_constitute_a base_for_job_setting_ people_preparing_standard_work_packages._our_field_ is_insulation_(pipelines_and_pfp_on_the_construction_ elements)_and_painting_(pipelines_and_construction);_ however,_the_work_requires_cooperation_with_other_ specializations._every_ewp_must_contain_precise_ description_of_technical_modification_together_with_ drawings_and_required_certificates_for_the_case_the_ materials_used_and_the_technological_process_are_not_ consistent_with_technical_specification_of_norsok. Atmosphere_in_the_office_is_very_pleasant_we_work_ with_internationals_(there_are_people_from_england,_ China,_India,_Poland,_Portugal,_Romania,_and_Sweden_ and,_of_course,_from_norway). Oslo (author: Piotr Hajduczek) Project_Oslo _is_not_a single_investment._under_this_ term_are_virtually_hidden_a few_projects_localized_in_ different_sites._the_scope_of_carried_out_activities_is_ connected_with_workshop_jobs,_ventilation,_insulation_ and_construction. Since_a few_years_the_company_ventor_cooperates_ with_the_company_ventistal._the_scope_of_the_work_ includes_manufacturing_of_ventilation_elements_

17 Atmosfera_w biurze_jest_bardzo_miła,_pracujemy_ w międzynarodowym_towarzystwie_(są_ludzie_z Anglii,_ Chin,_Indii,_Polski,_Portugalii,_Rumunii,_Szwecji_i oczywiście_norwegowie). Oslo (autor: Piotr Hajduczek) _ Projekt_Oslo _nie_jest_pojedynczą_inwestycją._pod_tym_ pojęciem_mieści_się_tak_naprawdę_kilka_projektów_ zlokalizowanych_w różnych_miejscach._zakres_prowadzonych_działań_objętych_projektem_oslo,_wiąże_się_z pracą_ warsztatową,_wentylacją,_izolacją_oraz_budownictwem. Od_kilku_lat_firma_Ventor_współpracuje_z firmą_ventistal._ Zakres_wykonywanej_pracy_obejmuje_produkcję_ elementów_wentylacyjnych_(wykonywanych_ze_stali_ wszelkiego_rodzaju),_oraz_od_2010_roku_nową_produkcję_ elementów_wentylacyjnych_z wykorzystaniem_materiału_ isoduct._ta_nowa_technologia_bardzo_szybko_się_rozwija_ i z dnia_na_dzień_wzrasta_zainteresowanie_oraz_popyt_na_ produkty_wykonywane_z tego_surowca._cechą_charakterystyczną_materiału_isoduct_jest_lekkość_oraz_znaczne_ właściwości_izolacyjne._cechy_te_sprawiają_że_isoduct_jest_ coraz_powszechniej_stosowany_i wszystko_wskazuje,_że_ jest_to_technologia_przyszłości. Ponadto_współpracujemy_z innymi_kontrahentami,_dla_ których_wykonujemy_prace_w zakresie_montażu_wentylacji_oraz_izolacji_na_terenie_całego_oslo_i okolic._w roku_ 2011_można_zauważyć_zwiększenie_liczby_przeprowadzanych_prac_remontowo-budowlanych_oraz_powstawanie_nowych_obiektów_w Oslo._Mamy_nadzieję,_że_ w niedługim_czasie_przyczyni_się_to_do_wzrostu_ zapotrzebowania_na_pracowników_i projekt_oslo_ zwiększy_się_o kolejną_grupę_monterów_i izolerów. W dziedzinie_budownictwa_prowadzimy_budowę_hali_ w Notodden._Prace_rozpoczęły_się_w sierpniu_2010_roku_ i potrwają_przypuszczalnie_do_końca_2011_roku._w chwili_ obecnej_przygotowujemy_hale_do_wykonania_wylewek,_ równolegle_wstawiając_szyby_na_fasadzie._po_ukończeniu_ tego_etapu_rozpoczną_się_prace_wewnątrz. Od_kwietnia_2011_roku_rozpoczęliśmy_remont_bloków_ szeregowych_należących_do_wspólnoty_mieszkaniowej_ Slattevangen.._Zakres_prac_jest_bardzo_szeroki,_między_ innymi_polega_na_tworzeniu_nowej_konstrukcji_drewnianej,_wymianie_okien_i drzwi_oraz_wykonywaniu_podłóg_ tarasowych_oraz_zadaszenia_nad_tarasami_i balkonami._ Ponadto_wykonywana_jest_dodatkowa_izolacja,_ balustrady_na_balkonach_oraz_montowane_są_nowe_płyty_ (made_from_all_types_of_steel),_and_since_2010,_the_ new_production_of_ventilation_elements_using_the_ material_called_isoduct._this_new_technology_is_ progressing_very_fast_and_every_day_the_interest_and_ demand_for_products_made_from_this_material_is_ growing._characteristic_property_of_isoduct_is_low_ weight_and_good_insulation_properties._these_ qualities_make_that_this_material_is_in_widespread_use_ and_everything_indicates_it_to_be_the_technology_of_ the_future. Moreover,_we_cooperate_with_other_contractors_for_ whom_we_perform_work_in_assembly_of_ventilation_ and_insulation_on_the_area_of_oslo_and_around._in_ 2011_one_can_observe_increase_in_number_of_carried_ out_repair_and_building_works_as_well_as_appearing_ many_new_objects_in_oslo._we_hope_that_soon_it_will_ contribute_to_growing_demand_for_labour_force_and_ project_oslo_will_increase_by_the_next_group_of_fitters_ and_insulators. In_the_field_of_civil_building_we_carry_out_a construction_ of_a hall_in_notodden._the_works_started_in_august_2010_ and_would_probably_be_conducted_by_the_end_of_2011._ Our_employees_started_realization_from_casting_of_ foundations_and_at_the_moment_they_prepare_the_hall_ for_making_screeds_and_simultaneously_they_fit_glass_ panes_in_the_front_elevation._the_works_are_constantly_ progressing_and_from_outside_the_hall_the_building_ seems_almost_finished._as_soon_as_the_screeds_are_ completed_the_interior_works_will_start._ We_have_been_realizing_repair_of_serial_block_belonging_to_Residential_Community_Slattevangen_since_ April_2011._The_scope_of_work_is_very_wide_and,_ among_others,_it_consists_in_building_of_the_new_ wooden_structure,_replacement_of_windows_and_ doors_and_execution_of_terrace_floors_and_roofing_ over_the_terraces_and_balconies._moreover,_additional_ insulation_is_being_made,_balustrades_on_balconies_ and_new_boards_on_external_walls_and_panels_are_ mounted._all_works_are_carried_out_in_the_presence_of_ residents_what_poses_some_impediments_both_for_ workers_and_the_residents._we_hope_that_till_the_end_ of_the_carried_out_works_the_cooperation_and_ relations_with_both_the_tenants_and_out_contractors_ will_be_good. Fortunately,_with_so_many_diversified_works,_no_ accident_has_happened_as_yet_ _and_let_it_stay_like_ that._at_the_moment,_in_the_project_oslo_participate_ 17

18 AKtUAlności news Platforma Skarabeo8 w stoczni Westcon w Ølen / Skarabeo8 platform in Westcon shipyard in Ølen For_repair_the_platform_was_moved_to_Norway_shipyard_ Westcon_situated_near_Ølen_in_the_very_center_of_fjords,_ about_50_km_east_from_haugesund._for_the_shipyard_it_is_ first_such_large_project_which_is_a harbinger_of_good_ chances_for_the_future._currently,_together_with_repair_of_ damages,_the_works_connected_among_others_with_ insulation_and_painting_of_pipe_segments_with_participation_of_the_company_ventor_are_carried_out._ The_material_used_for_insulation_of_pipes_is_well_ known_foamglass_ _and_relatively_fresh_on_the_market_ _Stenca._At_the_moment_the_project_involves_4_our_ engineers_whose_task_is_the_preparation_of_documentation_necessary_for_commencing_work_by_production_ department._ na_ścianach_zewnętrznych_i panele._całość_prac_toczy_się_ w obecności_zamieszkujących_lokatorów,_co_jest_ pewnego_rodzaju_utrudnieniem_zarówno_dla_wykonawców_jak_i mieszkańców._mamy_nadzieję,_że_do_końca_ wykonywanych_prac_współpraca_będzie_się_pomyślnie_ układała_zarówno_w relacjach_z_lokatorami_jak_i_naszym_ kontrahentem. Przy_tak_wszelkiego_rodzaju_zróżnicowanych_pracach_na_ szczęście_do_tej_pory_nie_wydarzył_się_żaden_przykry_ wypadek_ _i oby_tak_pozostało._obecnie_w projekcie_oslo_ bierze_udział_około_70_osób_na_rotację._chcemy_dołożyć_ wszelkich_starań,_aby_liczba_ta_się_zwiększyła_i projekt_ Oslo_stał_się_bardziej_zauważalny._ Ølen Skarabeo 8 (autor: Bartosz Feret) about_70_persons_per_rotation._we_want_to_do_our_ best_to_increase_their_number_in_order_to_make_the_ project_oslo_more_conspicuous._ ØLEN Skarabeo 8 (author: Bartosz Feret) The_next_project_we_have_an_occasion_to_participate_ in_is_building_of_the_drilling_platform_scarabeo8._main_ customer_is_italian_saipem_which_has_a track_record_of_ a few_such_objects._scarabeo_8_is_a platform_adapted_ for_drilling_very_deep_holes_and_in_very_unfriendly_ conditions_of_the_north_seas._its_building_started_6_ years_ago_in_murmansk_from_where,_after_four_years,_it_ was_towed_away_to_palermo_in_italy_for_completion._ However,_following_fire_it_suffered_many_damages_ which_prevented_it_from_putting_it_into_final_use._ 18 Kolejnym_projektem_w którym_mamy_okazje_brać_udział_ jest_budowa_platformy_wiertniczej_scarabeo8._głównym_ klientem_jest_włoski_saipem,_który_na_swoim_koncie_ma_ już_kilka_tego_typu_obiektów._scarabeo_8_jest_platformą_ przystosowaną_do_odwiertów_na_bardzo_dużych_ głębokościach_w bardzo_nieprzyjaznych_warunkach_ mórz_północy._jej_budowa_rozpoczęła_się_6_lat_lat_temu_ w Murmańsku,_skąd_po_czterech_latach_została_odholowana_do_Palermo_we_Włoszech,_aby_ją_dokończyć._Tam_ jednak_w wyniku_pożaru_jednej_z nóg,_doszło_do_wielu_ uszkodzeń_które_wstrzymały_termin_oddania_jej_do_ końcowego_użytku._ W celu_remontu,_platforma_znalazła_się_w norweskiej_ stoczni_westcon_leżącej_przy_miejscowości_ølen_

19 w samym_centrum_fiordów,_ok_50_km_na_wschód_od_haugesund._dla_stoczni_jest_to_pierwszy_tak_duży_projekt,_ który_daje_szanse_na_przyszłość._obecnie_przy_wraz_ z naprawą_szkód,_trwają_prace_m.in._związane_z izolacją_ i malowaniem_odcinków_rurowych,_przy_których_firma_ Ventor_bierze_udział._ Materiałem_stosowanym_do_izolacji_rur_jest_znany_już_ Foamglass_oraz_stosunkowo_świeży_na_rynku_Stenca._ Na_tą_chwilę_w projekt_zaangażowanych_jest_naszych_4_ inżynierów,_których_zadaniem_jest_tworzenie_dokumentacji_niezbędnej_do_rozpoczęcia_prac_przez_dział_ produkcji._ Przygotowywane_są_niezbędne_rysunki_techniczne,_ tworzone_w rysunki_3d,_specyfikacje_wraz_z klasami_ izolacji_lub_malowania._obowiązki_nie_kończą_się_jednak_ na_pracy_biurowej,_ich_zakres_sięga_również_inspekcji_na_ obiekcie_oraz_czynnym_udziale_w życiu_budowy._stocznia_ Westcon_jak_dotąd_dobrze_sobie_radzi_z realizacją,_co_ wróży_kolejne_projekty,_w których_będziemy_mieć_szanse_ brać_udział._dowodem_na_to_jest_z pewnością_ciągła_ rozbudowa_zaplecza_związanego_z zakwaterowaniem_ pracowników._oby_było_to_kolejne_miejsce_w świecie,_ w którym_pokażemy_pełny_zakres_naszych_możliwości. Z początkiem_lipca_na_projekt_dojadą_będą_kolejni_ nasi_pracownicy_ _pierwsza_mobilizacja_obejmie 31_monterów_izolacji_oraz_3_foremenów. TCM Mongstad (autor: Mirosław Biłek) Firma_Ventor_znów_na_Mongstad._Tym_razem_bierzemy_ udział_w projekcie_firmy_alstom_pracując_dla_głównego_ wykonawcy_nli._przedmiotem_projektu_jest_zespół_ urządzeń,_konstrukcji_oraz_rurociągów_służących_do_ odzyskiwania_dwutlenku_węgla_z gazów_spalinowych_ opuszczających_elektrownię_oraz_rafinerię._jest_to_ projekt_bardzo_ciekawy,_bowiem_firma_alstom_zastosowała_tam_wiele_nowatorskich_rozwiązań._obecnie_na_ projekcie_mamy_dwóch_inżynierów,_dwóch_foremanów_ oraz_sześciu_malarzy. Wkrótce_na_ten_sam_projekt_ wyruszy_również_grupa_15_monterów_i_spawaczy. Prepared_are_all_necessary_technical_drawings,_created_ are_3d_drawings,_specifications_including_insulation_ At_the_beginning_of_July_our_next_workers_will_join_the_ Scarabeo8_project_ _first_mobilization_will_contain 31_insulation_operators_and_3_foremen. TCM Mongstad (author: Mirosław Biłek) and_painting_classes._their_duties_however_do_not_end_ with_office_work;_their_scope_includes_also_inspections_ on_the_object_and_active_participation_in_the_construction_life._the_shipyard_westcon_as_yet_has_been_coping_ well_with_realization_what_is_the_augury_of_next_ projects_we_are_going_to_participate_in._a proof_for_ that_is_certainly_constant_expansion_of_backup_ facilities_connected_with_accommodations_for_the_ workers._may_it_be_the_next_place_in_the_world_where_ we_can_show_full_scope_of_our_possibilities. Company_Ventor_again_in_Mongstad._This_time_we_ participate_together_in_the_project_of_alstom_working_ for_the_main_contractor_of_nli._the_subject_of_the_ project_is_the_group_of_equipment,_structures_and_ pipelines_for_recuperation_of_carbon_dioxide_from_flue_ gases_emitted_by_power_station_and_refinery._it_is_very_ interesting_project._alstom_implemented_many_ innovative_solutions._currently_we_have_two_engineers_in_the_project,_two_foremen_and_six_painters._ Soon, _the_group_of_15 fitters_and_welders_will_also_ join_the_this_project. Hammerfest return to Polar Circle (author: Konrad Przyszowiec) In_the_end_of_April_our_workers_joined_the_personel_that_ was_occupied_with_repair_works_on_the_isle_of_melkoya._ We_are_returning_to_this_project_after_about_2,5_year_ break_on_invitation_of_the_company_bis_industrier. Hammerfest powrót na koło podbiegunowe (autor: Konrad Przyszowiec) Pod_koniec_kwietnia_nasi_pracownicy_dołączyli_do_ personelu_zajmującego_się_pracami_remontowymi_na_ wyspie_melkoya._wracamy_na_ten_projekt_po_około_2,5_ rocznej_przerwie_na_zaproszenie_firmy_bis_industrier. Rafineria Mongstad, zdjęcie: HELGE HANSEN / Statoil Mongstad refinery, Photo: HELGE HANSEN / Statoil 19

20 AKtUAlności news Snøhvit_Hammerfest_LNG_jest_jedynym_na_świecie_tego_ rodzaju_obiektem,_który_zajmuje_się_przesyłaniem_gazu_na_ ląd_z pola_ Snøhvit,_położonym_na_morzu_w okolicach_ Hammerfest._Budowa_zakładu_rozpoczęła_się_w 2001_roku._ Pod_koniec_2007_roku_zakład_był_już_gotowy_do_produkcji._ Kontrakt_dotyczący_obsługi_i utrzymania_obiektu_zawarty_ pomiędzy_statoil_a BIS_Industrier_dotyczy_prac_izolacyjnych,_rusztowań_i prac_na_powierzchni._kontrakt_zaczął_ obowiązywać_pod_koniec_2007_roku._ważność_kontraktu_ przewidziana_jest_na_okres_5_lat_z możliwością_jego_ przedłużenia_o kolejny_rok._ Obecnie_większość_prac_naszego_personelu_skoncentrowana_jest_głównie_przy_pracach_remontowo-modernizacyjnych_na_wyznaczonych_odcinkach_rurociągów,_ zaworach_systemu_schładzania_(coldbox)_oraz_wydziałach_g1,_l5,_m1,_b5._podczas_demontaży_płaszczy_ ochronnych_oraz_izolacji_zimnochronnych_pracownicy,_ którzy_uczestniczyli_w pracach_musieli_wykazać_się_ odpowiedzialnością,_doświadczeniem_oraz_zdyscyplinowaniem_ponieważ_prace_te_były_wykonywane_podczas_ trwania_produkcji_lng._(temperatury_na_rurociągach_ zimnochronnych_to_nawet_-168_stopni_celsjusza!). Snøhvit_Hammerfest_LNG_is_one_of_the_biggest_ objects_of_this_type_in_the_world_which_transports_ gas_to_the_mainland_from_the_oil_field_ Snøhvit _ situated_in_the_sea_near_hammerfest._the_building_of_ the_plant_started_in_2001._in_the_end_of_2007_the_ plant_was_ready_for_production._the_contract_for_ servicimng_nd_maintenance_of_the_object_concluded_ between_statoil_and_bis_industrier_is_connected_with_ insulation_works,_scaffoldings_and_surface_works._the_ contract_entred_into_force_in_the_end_of_2007._the_ contract_is_valid_for_5_years_with_the_option_of_its_ prolongation_for_next_year._ Currently,_most_works_carried_out_by_our_personnel_ concentrates_mainly_on_reapir_and_modernization_ works_in_selected_sectors_of_pipelines,_valves_of_ cooling_system_(coldbox)_and_in_departments_g1,_l5,_ M1_and_B5._During_dismatling_of_protective_mantels_ and_cold_insulation_the_workers_who_partticipated_in_ works_had_to_demonstrate_responsibility,_experience_ and_discipline_as_these_works_were_carried_out_when_ production_of_lng_were_run._(temperatures_on_cold_ pipelines_are_so_high_as_-168_centigrades_celsius!). Poza_monterami_izolacji_termicznych_w projekcie_biorą_ udział_nasi_rusztowaniowcy_jak_również_osoby_odpowiedzialne_za_ochronę_antyogniową. Next_to_fitters_of_thermal_insulations_in_the_project_ participate_our_people_from_scaffoldings_as_well_as_ persons_responsible_for_fire_protection. 20 Snøhvit LNG (Hammerfest)

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Appra. Valuation raport of technical means (abridged version) rzeczoznawstwo i doradztwo technologiczne

Appra. Valuation raport of technical means (abridged version) rzeczoznawstwo i doradztwo technologiczne Appra Warsaw, th September 2015 Valuation raport of technical means (abridged version) Valuation No.: 81/RL/Primeralabel.FX400e/09/2015 Subject: Valued object: Valuation of the equipment for laminating

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo