Wiśniowa - pomnikowe dęby w centrum wielkiej polany pomiędzy alejami, fot. A. Zachariasz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiśniowa - pomnikowe dęby w centrum wielkiej polany pomiędzy alejami, fot. A. Zachariasz"

Transkrypt

1 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa - polana pomiędzy alejami grabowymi, w tle ściana wysokiej zieleni porastającej skarpę od zachodu, w centrum widoczny na niewielkim wyniesieniu karpa po wielkim soliterze, fot. A. Zachariasz Wiśniowa - pomnikowe dęby w centrum wielkiej polany pomiędzy alejami, fot. A. Zachariasz 124

2 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa - modrzewie w centralnej części parku, fot. A. Zachariasz Wiśniowa - brzozy w nie najlepszej kondycji, w centralnej części parku, fot. A. Zachariasz 125

3 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg rjajagflj^ najjjjjjjjprin.^ ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI wa.hmjmrilafll Tarn nwiskn Wiśniowa - na pierwszym planie klon jesionolistny (grupa) o ładnym pokroju. W głębi stara aleja, z lewej widoczne tulipanowce, w tle elewacja ogrodowa pałacu, fot. J. Szar Dąb na krawędzi skarpy, w głębi pałac, fot. J. Szar Dąb na tle ściany drzew, fot. J. Szar 126

4 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa pozostałości altany grabowej, fot. A. Zachariasz Wiśniowa - nagrobki psów panien Mycielskich, fot. A. Zachariasz 127

5 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa, fragmenty stołu kamiennego z altany grabowej przechowywanego obecnie w pałacu. Trzon podstawy na rzucie elipsy z dwunastoma zamkniętymi półkoliście żłobkami dookoła, fot. A. Zachariasz Wiśniowa, stół kamienny w altanie grabowej, Za: J. Piórecki, Zabytkowe ogrody i parki województwa rzeszowskiego, Bolestraszyce 1996 Wiśniowa, fragmenty stołu kamiennego z altany grabowej przechowywanego obecnie w pałacu, fot. A. Zachariasz 128

6 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa - kaplica grobowa Mycielskich, fot. J. Szar Wiśniowa - kaplica grobowa Mycielskich. Widok z alejki ziemnej poprzez nową grabową, fot. J. Szar 129

7 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa - fragment muru z furtką prowadząca w kierunku zabudowań gospodarczych, fot. J. Szar Wiśniowa - fragment muru, fot. J. Szar 130

8 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa - piwnice - ziemianki kryte darnią usytuowane w zachodniej części parku, poniżej skarpy. Z lewej zabudowania gospodarcze przy blokach dawnego PGR, fot. J. Szar Wiśniowa - kurnik na skarpie od zachodu, element destrukcyjny w pobliżu pałacu, fot. J. Szar 131

9 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko 5. Ocena użytkowania - ocena obecnej funkcji parku Każde zabytkowe założenie, jeśli jest użytkowane podlega przekształceniom. Widoczne to jest wyraźnie w przypadku założenia w Wiśniowej. Wynika to z potrzeb zmieniającej się funkcji samego obiektu, jak i jego otoczenia, to pokazują kolejne fazy przekształceń, szczególnie okres powojenny. Obecnie obiekt czeka na nową funkcję, która da mu nową szansą na funkcjonowanie. Założenie pałacowo-parkowe w Wiśniowej przejęte zostało przez państwo po reformie rolnej. Zmieniono wówczas funkcję rezydencjonalną na użytkową (m.in. lokalne urzędy). Podzielone zostało pomiędzy różnych użytkowników, wielokrotnie zmienianych, co pokazuje historia. Obecnie są to: powiat, przedszkole samorządowe, parafia, dzierżawca jednego z obiektów gospodarczych wykorzystywanych jako budynek mieszkalny. Na szczęście różni użytkownicy nie przyczynili się do drastycznych zmian w kompozycji zabytkowego zespołu. Obecnie pałac jest nie użytkowany i choć z zabezpieczonym dachem, ale wymaga remontu. W bardzo złym stanie są zabudowania gospodarcze, obserwuje się postępującą destrukcję obiektów. W oficynie wyremontowanej i przystosowanej do nowej funkcji mieści się przedszkole samorządowe. Integralną częścią kompozycji założenia jest kaplica grobowa Mycielskich, obecnie w dobrym stanie, dobrze utrzymana, ogrodzona, stanowiąca własność parafii Jest także niebezpieczeństwo dla spójności kompozycji w postaci dzierżawionego budynku dawnej serowni (obecnie budynek mieszkalny nr 192 a). Budynek ten wraz z wydzielonym siatką ogrodem stanowi obce ciało", zagrażające układowi kompozycji zabytkowego obiektu. W żaden sposób nie powinien być odłączony od założenia, należy go włączyć w kompozycję zespołu i zagospodarować razem z całością układu. Należy też przeciwdziałać inwestycjom deprecjonującym obiekt, takim jak np. kurnik na skarpie od zachodu, w sąsiedztwie pałacu. W planach jest użytkowanie założenia jako Centrum Kultury Transgranicznej z rozbudowaną funkcją kulturalną. To pozwoli kontynuować tradycje Barbizonu. 132

10 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko 6. Analiza istniejącej kompozycji 6.1. Analiza wnętrz architektoniczno - krajobrazowych W celu określenia zachowanych wartości historycznych, kompozycyjnych i funkcjonalnych oraz wyznaczenia prawidłowego kierunku działań konserwatorskich posłużono się metodą wnętrz architektoniczno-krajobrazowych 1, która pozwala na porównanie wnętrz o różnych cechach wartości przy równoczesnym wskazaniu najbardziej wartościowych elementów oraz tych, które mogą ulec przekształceniom 6.2. Waloryzacja wnętrz uwzględniająca wartość przyrodniczą i kulturową oraz przydatność do projektu Park ozdobny ma pow. ok. 8 ha. Kompozycja parku oparta jest w głównej mierze na układzie roślinnym. Prawie całkowicie zatarty jest układ komunikacyjny we wnętrzach od północy. Swój przebieg zachowała jedynie alejka prowadząca w kierunku kaplicy i oczywiście wnętrza długie, jakimi są aleje grabowe. Czytelna jest też ścieżka wzdłuż wschodniej granicy parku (obecnie przyległa do kościoła usytuowanego w miejscu dawnego ogrodu użytkowego), przypominająca układ alejowy. Kompozycja części centralnej za starą aleją oraz zboczy i terenu poniżej skarpy od zachodu, tam gdzie niegdyś był staw jest zatarta i niezbyt czytelna i niejednolita o porowatej strukturze wnętrz. W układzie całości daje się zauważyć wielofazowość przekształceń, braki w drzewostanie, (aleje i altana grabowe), brak form soliterowych, poza pojedynczymi egzemplarzami, m.in. tulipanowce, lipy. Są drzewa charakterystyczne dominujące np. dęby. Część wnętrz czytelna, brak jest piętra pośredniego i barwnych akcentów. W tabeli poniżej przedstawiono rodzaj wnętrza, jego nazwę lub funkcję historyczną charakterystykę lub funkcję współczesną oraz waloryzację wnętrz z we względu na wartości przyrodnicze i kulturowe. Wprowadzono też dla konkretnych wnętrz zalecenia do projektu rewaloryzacji z uwzględnieniem historycznego charakteru wnętrz. Nr wnętrza/ Rodzaj Nazwa/ Funkcja historyczna Funkcja współczesna/ Charakterystyka Waloryzacja wnętrz uwzględniająca wartość przyrodniczą i kulturową/ Zalecenia do projektu rewaloryzacji I główne Wjazd na teren założenia od strony drogi na Stryżów Wjazd na teren zespołu w kierunku pałacu i zabudowań gospodarczych, Wysoka wartość wnętrza, widok na pałac i oficynę Wymaga korekt - Wprowadzenia linii energetycznej kablowej w miejsce napowietrznej; Zmiany nawierzchni (obecnie jest trylinka) II główne Wnętrze pomiędzy oficyną i stajnią przecięte drogą wjazdową Wjazd na teren zespołu Wartość wnętrza dobra, niekorzystna lokalizacja altany śmietnikowej Wymaga korekt - przeniesienia śmietnika lub przesłonięcia go grupami krzewów; Zmiany nawierzchni (obecnie jest trylinka) ' J. Bogdanowski, Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajbrazowych (JARK-WAK), w studiach i projektowaniu, Kraków 1989; J. Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Ossolineum, Wrocław, Kraków

11 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko lila podporządkowane III b główne podporządkowane IV główne IV a podporządkowane Dziedziniec części gospodarczej Dawniej plac maneżowy Dziedziniec części gospodarczej ^odjazd z kwietnikiem Miewielkie wnętrze orzyległe do zachodniej fasady oałacu Otoczenie pałacu Użytkowanie niezgodne z charakterem miejsca, wtórne zagospodarowanie przez ogródek wydzielony siatką Dziedziniec z grupą drzew 3 odjazd z miejscami parkingowymi, :rawnik, na którym dawniej znajdował się kwietnik i rabaty Wąskie taras stanowiący arzedpole pałacu od zachodu ogrodowej Ograniczone skarpą Wnętrze obecnie o średniej wartości, zachowane zabudowania folwarczne wymagają pilnego remontu, układ wymaga scalenia; Konieczna likwidacja wtórnego ogrodzenia; Zalecane przywrócenie funkcji zbliżonej do pierwotnej, np. łąki lub placu maneżowego, to zależy od nowej funkcji Wartość wysoka, starodrzew - -jesiony, grab i lipa Zabudowania folwarczne (ściany wnętrza) wymagają pilnego remontu; Zalecana zmiana nawierzchni drogi (obecnie jest trylinka) Wartości wysoka Wymagana rekonstrukcja podjazdu z nawierzchnią utwardzoną z uwagi na nową funkcję, także rekonstrukcja kwietnika, rabat, krzewów ramujących układ; Wprowadzenie linii energetycznej kablowej w miejsce napowietrznej, Z Zmiana nawierzchni (obecnie jest trylinka) Wartość wysoka, obiekt zachowany, brak figury Matki Boskiej, która znajdowała się we wnęce w elewacji; Zalecana zmiana nawierzchni V główne Va podporządkowane Vb podporządkowane VI wnętrze główne VII D olana wnętrze główne Główna polana za oałacem, Salon ogrodowy 3 olana od strony wschodniej z pozostałością altany grabowej D olana, ścieżka ziemna, teren zaniedbany 3 olna zaniedbany teren =ragment polany z ^olana, ścieżka tulipanowcami Aneks ziemna, teren wnętrza głównego zaniedbany aleja grabowa wnętrze długie, zakomponowane osiowo Mej a grabowa o nawierzchni trawiasto ziemnej D olana, ścieżka ziemna, teren zaniedbany Wartość średnia, zachowane ściany wnętrza, pałac, pierwsza aleja grabowa, okazałe drzewa pomnik przyrody dąb i so lite rowy jesion. Teren wymaga korekty otoczenia pałacu. Płaska elewacja nie ma odpowiedniej oprawy, warto powrócić do projektów regularnych parterów z 1914 i by nadać pałacowi odpowiedniej oprawy, Zaleca się wprowadzenie ścieżek Wartość wysoka, we wnętrzu również okazały dąb i szczątki altany grabowej Wymaga rekonstrukcji altany grabowej i odtworzenia elementów małej architektury, czyli kamiennego stołu i ławek. Zaleca się: wprowadzenia akcentów barwnych oraz ścieżek o nawierzchni żwirowej. Wartość wysoka, Ściana wnętrza, jaką tworzy stara aleja grabowa wymaga uzupełnienia, sątu także soliterowe okazy tulipanowców. Brak jest dęba solitera, wymaga odtworzenia. Zaleca się wprowadzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej Z punktu widzenia historii bardzo wysoka wartość elementu Obecnie kompozycyjnie wartość wnętrza średnia - wymaga korekt, uzupełnienia ubytków, cześć drzew ma zdeformowane korony. Wnętrze o wysokiej wartości, ścianę tworzy starodrzew starej alei grabowej, od północy to ściana grupy drzew tworzących świątynię dumań" oraz starodrzew od strony wschodniej. Akcentem jest tu zachowana grupa derenia jadalnego. Skład gatunkowy można uzupełnić o grupy barwnych krzewów, Zaleca się odtworzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej. 134

12 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko VIII 3 olana ^olana, teren wnętrze główne zaniedbany IXa podporządkowane IXb podporządkowane X główne XI główne XII wnętrze o charakterze labiryntowym Wnętrze labiryntowe Zadrzewienie, ścieżka ziemna, wąska polana, teren zaniedbany Wnętrze labiryntowe Zadrzewienia, ścieżka ziemna, teren zaniedbany ^olana, nagrobki psów, grupa modrzewi 3 olana Pozostałość dawnej świątyni dumań XIII Mej a grabowa wnętrze główne wnętrze długie, zakomponowane osiowo XIV wnętrze główne XV 3 olana poniżej wnętrze główne skarpy Dawne przedpole stawu 3 olana, ścieżka ziemna Wartość wnętrza wysoka, ściany tworzą grupy zadrzewień oraz stara aleja grabowa, Zaleca się odtworzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej Akcentem jest tu klon jesionolistny. Przyrodnicza wartość wysoka, kompozycyjna średnia, wymaga korekty, uczytelnienia, uzupełnienia o roślinne akcenty i barwne plamy. Zaleca się wprowadzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej Wartość wysoka, wymaga korekty, przesłonięcia nowej inwestycji (kościoła), uzupełnienia o barwne plamy roślin. Zaleca się wprowadzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej Wartość wnętrza wysoka, ścianę wnętrza tworzy fragment drugiej alei grabowej oraz grupy drzew. Nagrobki psów wymagają uczytelnienia np. za pomacą,.melancholijnej" grupy roślin i udostępnienia ze ścieżki głównej 3 olana Wartość wnętrza bardzo wysoka, z dobrze zachowanymi ścianami, które tworzy druga aleja grabowa oraz starodrzew, cenne egzemplarze dendrologiczne - grupa lip oraz pomnik przyrody - dęby, brak solitera, zaleca się jego rekonstrukcję, oraz wprowadzenie barwnych akcentów roślinnych. Zaleca się wprowadzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej. Zadrzewienie z icznymi samosiewami, zaniedbane, pozbawione -oślinności runa Mej a grabowa o nawierzchni ziemnożwirowej <aplica z otoczeniem Teren użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, <aplica grobowa w dobrym stanie toczona nawierzchnią z mamienia naturalnego Wartość wysoka ze względu na obecność starodrzewia budowanego przez klony, jawory, graby i dęby. Zaleca się wprowadzenie barwnych akcentów roślinnych, Zaleca się wprowadzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej, można odtworzyć świątynię dumań np. w postaci placyku. Wartość wnętrza bardzo wysoka, dobrze zachowana aleja, oś widokowa. Zaleca się wprowadzenie ławek. Zaleca się w ciągu kilku lat przywrócenie dawnej strzyżonej formy alei. Wnętrze o bardzo wysokiej wartości, którego ściany tworzą nasadzenia liniowe z roślin wiecznie zielonych oraz ściana drugiej alei grabowej, bardzo dobrze zachowana kaplica grobowa, widok na obiekt z parku i z obiektu na park. Użytkowanie Średnia wartość wnętrza, widok na bloki zmienione przez mieszkalne i garaże. nową funkcję, dojazd Zaleca się przesłonięcie niekorzystnych do bloków widoków. mieszkalnych, pudynki gospodarcze, teren zaniedbany XVI D olana poniżej wnętrze główne skarpy łąka, teren zaniedbany Wartość wnętrza średnia, ściany tworzą: skarpa oraz grupy drzew, współczesny budynek gospodarczy (kurnik) Widok na budynek techniczny wodociągów - zalecane przesłonięcie. Należy usunąć kurnik element destrukcyjny. Zaleca się korekty samosiewów 135

13 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko XVII wnętrze labiryntowe Układ wnętrz o charakterze abiryntowym z granicą w postaci ścieżki schodzącej ao zboczu Starodrzew, ciągi Wartość kompozycyjna średnia, widokowe, ścieżki Wysoka ze względu na obecność starodrzewu ziemne, teren i pomnika przyrody (dąb), widok na Pogórze zaniedbany liczne Strzyżowskie samosiewy i Wymaga korekty, uczytelnienia, przecinki niepożądane gatunki Zaleca się wprowadzanie ścieżki o <rzewów nawierzchni żwirowej. Widok na budynek techniczny wodociągów - zalecane przesłonięcie. 136

14 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko 7. Wytyczne projektowe - konserwatorskie, kompozycyjne, programowe, komunikacyjne Wytyczne konserwatorskie do rewitalizacji parku w Wiśniowej otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Rzeszowie, opracowane przez mgr Barbarę Łyżkę: Odsłonięcie osi widokowych z dworu na Pogórze Strzyżowskie, poprzez usunięcie drzew powojennych rosnących przy drodze Strzyżów-Frysztak, Odsłonięcie i odtworzenie miejsca widokowego w płn.-zach. narożniku parku z małą architekturą, skąd rysowała się panorama pobliskich wzgórz poprzez dolinę dawnych nieistniejących stawów, Uzupełnienie drzewostanu w pierwszej alei grabowej wraz z odtworzeniem kamiennych siedzisk (pozostałości ich istniały w latach 80- tych XX w.), usytuowanych na początku alei, od zachodu, Odtworzenie altany grabowej wraz z kamiennymi ławkami i stołem, usytuowanej na wschód od dworu, na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do dworu, na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do dworu z drogą idącą w kierunku parku. Lokalizacja altany grabowej w tym miejscu podyktowana była widokiem na maneż dla koni cugowych, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie, Uczytelnienie i uzupełnienie drzewami dawnych wnętrz parkowych na ich obrzeżach, m.in. dawną świątynię dumań w centralnej części parku, od zachodu, Na polanie w środkowej części parku od zachodu, wprowadzić ponownie (w miejscu karpy) drzewo o charakterze soliterowym, Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych starodrzewia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dęby o charakterze pomnikowym (konserwowane w latach 80-tych XX wieku przy zachodniej granicy (usuwanie posuszu, wiązania elastyczne, korekta korony), Wprowadzenie linii energetycznej kablowej w miejsce napowietrznej, Wykonywanie nawierzchni ścieżek spacerowych z materiałów stosowanych w zabytkowych parkach ze zwróceniem uwagi na naturalną kolorystykę, Zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór gatunków, drzew i krzewów nawiązujących do pierwotnych, Dostosowanie planowanej małej architektury do zabytkowego charakteru parku. Przy opracowaniu projektu rewitalizacji zabytkowego parku należy przyjąć, że w kompozycji ogrodu wiśniowieckiego dominowała potrzeba wyeksponowania walorów krajobrazu otaczającego zespól dworski, poprzez celowo stworzone punkty widokowe. Z tych powodów Wiśniowa, w latach międzywojennych była miejscem nieoficjalnych plenerów malarskich. Dodatkowe zalecenia konserwatorskie Park w Wiśniowej jest cenny w skali regionu i ważny dla tożsamości miejsca. Stanowi cenny przykład zespołu różnorodnych elementów naturalnych i kulturowych łączących się w harmonijny układ. Ochronie i eksponowaniu winny tu podlegać: historyczny układ przestrzenny - układ zieleni, dróg, zachowane obiekty i związek obiektu z krajobrazem. Obecny park nie spełnia standardów odpowiednich dla tej rangi obiektu - jest zaniedbany, nie urządzony (w parku nie ma żadnego wyposażenia typu ławki, zarosły ścieżki), a nie pielęgnowane rośliny i samosiewy obniżają jego walory 137

15 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko kompozycyjne. Park w Wiśniowej zasługuje na ochronę, opiekę i przywrócenie mu dawnych wartości. Główny problem w rewaloryzacji obiektu to scalenie i uczytelnienie wnętrz oraz podkreślenie i odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego charakterystycznego dla okresu, kiedy założenie należało do Mycielskich (fazy III i IV). Ciągła pielęgnacja ogrodów historycznych jest ogromnie ważna. Z uwagi materiał roślinny, podstawowe tworzywo, wymagany jest długoterminowy program pielęgnacji, odnowy i interwencji w nagłych wypadkach (np. wypadanie drzew). Odmiany roślin: drzew, krzewów i kwiatów, które mają być odnawiane, muszą być selekcjonowane, należy zachować ciągłość gatunków. Kompozycja parku w Wiśniowej oparta była w głównej mierze na układzie roślinnym, jako, że w parku, poza kaplicą oraz kamiennymi stołami i ławkami, lodownią nagrobkami psów panien Mycielskich oraz elementem wodnym w świątyni dumań oraz kaplicą brak było obiektów architektonicznych. Charakterystyczne są dla założenia aleje grabowe, roślinne ściany wnętrz oraz formy soliterowe. Niezbędne jest w zakresie zieleni uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji poprzez oczyszczenie terenu z samosiewów drzew i krzewów w ramach projektu gospodarki zielenią. W ramach rewaloryzacji istotne jest wykonanie szczegółowego projektu wykonawczego. Później ważne jest zapewnienie stałej opieki i pielęgnacji historycznego drzewostanu parkowego. Prezentowana tu koncepcja rewaloryzacji dotyczy zabytkowego parku. Prowadzone na terenie obiektu prace, dalsze projekty wykonawcze powinny odbywać się pod nadzorem konserwatora. W przypadku podejmowania prac ziemnych, zaleca się je poprzedzić badaniami archeologicznymi. W Wiśniowej należy rozważać użytkowanie pałacu i zabudowań gospodarczych w taki sposób by nie zagrażać zabytkowej materii i nie powodować drastycznych przekształceń. Proponowane Centrum Kultury Transgranicznej wydaje się te wymogi spełniać. Należy równocześnie zaznaczyć, że zarówno komfort użytkowy jak i opieka nad zabytkowym założeniem pałacowo-parkowym wymaga stałych nakładów. Prace pielęgnacyjne powinny być wykonywane systematyczne. 138

16 fmipjjljbmatomsinm DSi^LiMOrWiŚDitMSL Kl^KÓW D wu]^ ^JwJmrjlfljjL TarnnwlsWn 8. Gospodarka zielenią W związku ze zmianami, których wprowadzenie związane jest projektem rewaloryzacji, na terenie parku proponuje się wykonanie wycinki niektórych drzew. Zalecenia dotyczą przede wszystkim drzew najmłodszych o najmniejszej wartości historycznej. Najczęściej są to samosiewy, zaburzające historyczny układ kompozycyjny, głównie w części dotyczącej ciągów komunikacyjnych lub rosnące w zbyt dużym zwarciu. Zalecenia wycinki dotyczą również części starodrzewu, którego żywotność jest osłabiona lub jego ogólna kondycja i stan fito-sanitarny może stanowić zagrożenie. Poniższa tabela zawiera wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. Tab Wykaz drzew proponowanych do usunięcia Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Pow. Wiek Uwagi inw pnia [cm] krzewów 1 3w ierk pospolity 2 3w ierk pospolity i D icea abies 112 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ei D icea abies 90 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 3 Jpa drobnolistna Tilia cordata 55 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 4 Jesion wyniosły ~raxinus 29 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 5 3rab pospolity Zarpinus betulus 44 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 6 Jpa drobnolistna Tilia cordata 25 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 7 3rab pospolity Zarpinus betulus 47 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej " 8 3rab pospolity Zarpinus betulus 34 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej i - 9 Jesion wyniosły ~raxinus 36 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 10 3ez cza my 50%, rab 50% 11 iambucus ni gra, Zardnus betulus 12 do 70 do usunięcia Jesion wyniosły ~raxinus 26 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 12 Jesion wyniosły FraxTnus ixcelsior 28 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 13 3rab pospolity Zarpinus betulus 31 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 14 " 3rab pospolity Zarpinus betulus 34 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 15 u Zarpinus betulus 28 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 3rab pospolity 16 3rab pospolity Zarpinus betulus 29 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 17 3rab pospolity Zarpinus betulus 26 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej " 18 3rab pospolity Zarpinus betulus 30 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 1 i Zarpinus betulus 48 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 19 3rab pospolity 20 3rab pospolity Zarpinus betulus 49 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 21 3rab pospolity Zarpinus betulus 35 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 22 3rab pospolity Zarpinus betulus 53 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 23 " 3rab pospolity Zarpinus betulus 53 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 139

17 fmipjjljbmatomsinm DSi^LiMOrWiŚDitMSL Kl^KÓW wu]^ ^JwJmrjlfljjL TarnnwlsWn Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Pow. Wiek Uwagi inw pnia [cm] krzewów 24 3rab pospolity Oarpinus betulus 47 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 25 3rab pospolity Oarpinus betulus 37 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 26 Jesion wyniosły -raxinus lynelsinr 26 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 27 3rab DOSDOIIIY Oarpinus b etulus 37 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii widokowej 2S 3rab pospolity Oarpinus betulus 43 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii widokowej 29 3rab DOSDOIIIY Oarpinus b etulus 44 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii widokowej 35 3raB pospottty Oarpinus betulus 90 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 31 3liw a dorrow a rirahplka Prunus cerasifers 15 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 34 Bez czarny Sambucus nigra 12 do 70 do usunięcia- ze względów sanitarnych 36 Jatow iec pospolity luniperus ~nmm/ inię 15 do 70 do usunięcia - zarrierający 37 Róża dzika Rosa canina 4 do 70 do usunięcia- ze względów sanitarnych 47.eszczyna "łnsnnlita Oorylus avellana 55 do 70 do usunięcia 48 Mśnfa pospolita Prunus cerasus 29 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 65 Jesion wyniosły 70 kasztanowiec mc:nnlit\/ Jesion wyniosły Jesion wyniosły -raxinus lynelsinr Ąesculus ii nnnnaztani im -raxinus lynelsinr -raxinus =xcelsior 61 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e do usunięcia- ze względów sanitarnych 39 do 70 to usunięciair7\/nłuc;7nnp drzew o przypadków e, 45 do 70 to usunięcia - drzew o przypadków e, )rzvałuszone 78 Sosna w ejmutka Pinus strobus do usunięcia - ze względów sanitarnych 92 kasztanowiec iosnolitv Ąesculus linrmcastanum do usunięcia- ze względów sanitarnych 96 3rab pospolity Oarpinus betulus 84 do 70 to usunięcia - )rzvałuszone 100 Jesion wyniosły -raxinus zyrafginr drzew o przypadków e, do usunięcia- zagrożenie 103 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia - drzew o przygłuszone 105 3rab pospolity Oarpinus betulus to usunięcia- ze względów sanitarnych, 'anrnżpnip 115F 3rab pospolity Oarpinus betulus 66 do usunięcia- posusz 132 <lon jawor <\cer -).<: ei jtinnlafani JS do usunięcia- zagrożenie 149 3rab pospolity Oarpinus betulus to usunięcia - zewzględów sanitarnych, ' an rożpnip 156 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia- drzew o przygłuszone 158 3rab pospolity Oarpinus betulus to usunięcia- niekorzystny w pływ na Jrzewo rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia- zewzględów sanitarnych 177 Czereśnia ptasia Prunus avium 124 do 70 to usunięcia- zewzględów sanitarnych, ir7p\a/ n nr7\/narlknw p 140

18 fmipjjljbmatomsinm DSi^LiMOrWiŚDitMSL Kl^KÓW D wu]^ ^JwJmrjlfljjL TarnnwlsWn Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Pow. Wiek Uwagi inw pnia [cm] krzewów xtv 181 <lon pospolity Acer platanoides 35 do 70 to usunięcia - drzew o przypadków e, irzvałuszone 182 3ez czarny 50%, don pospolity 30%, dzika róża >n% Sambucus nigra, Acer platanoides, Rosa canina 205 Robinia akacjow a lob i ni a jseudoacacia 207 3obinia akacjow a Rob i ni a iseudoacacia 208 Robinia akacjow a Rob i ni a ->seudnacacia 210 Robinia akacjow a Rob i ni a oseudoacacia 20 do 70 do usunięcia - drzewa i krzewy Drzypadkow e 108 do 70 do usunięcia - ze względów sanitarnych to usunięcia - ze względów sanitarnych, 'aarożenie to usunięcia- ze względów saniłarnych, ' an mżenie to usunięcia - ze względów sanitarnych, aarożenie 222 Grab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia 228 Jesion wyniosły -raxinus wcelsinr 234 ~3rzoza srodaw kow ata to usunięcia- ze względów saniłarnych, ' an mżenie Betula pendula to usunięcia- ze względów sanitarnych, :aarożenie 238 3rab pospolity Oarpinus betulus 73 do 70 do usunięcia- ze względów sanitarnych 239 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia- ze względów sanitarnych 240 3raB pospoitty Oarpinus betulus do usunięcia- ze względów sanitarnych 242 jrab pospolity Oarpinus betulus 89 do 70 to usunięcia - ir7\/nłuc;7nnp drzew o przypadków e, 247 Jpa drobnolistna Tilia cordata 96 do 70 do usunięcia- ze względów sanitarnych 259 3rab pospolity Oarpinus betulus 48 do 70 do usunięcia- drzew o przygłuszone 2S4 "3olbinia afcacjow a lob i ni a -is&iirlnanania 265 Robinia akacjow a Rob i ni a ->seudnacacia 2B5 "<Tori Jawor Acer oseudodatanus 267 <lon jawor 'Acer ->seudnr>lafanus 2BB KTon Jawor Acer oseudodatanus 61 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 50 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 90 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 68 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 64 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 270 Dlsza czarna Alnus glutinosa 103 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 271 Dlsza czarna Alnus plutinosa 56 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 235 JesTon wyniosły -raxinus?xcelsior 37 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 311 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia- bardzo słaba żyw otność 312 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia- bardzo słaba żyw otność 3T3 "JTodrzew surodeiski 334 Jesion wyniosły -raxinus zyrafginr Larix decidua do usunięcia- bardzo słaba żyw otność do usunięcia- ze względów sanitarnych 337 KTon polny Acer campestre do usunięcia- ze względów sanitarnych 338 Jesion wyniosły -raxinus lynelsinr do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej 339 <lon polny Acer campestre do usunięcia- odsłonięcie osi widokowej 141

19 fmipjjljbmatomsinm DSi^LiMOrWiŚDitMSL Kl^KÓW wu]^ ^JwJmrjlfljjL TarnnwlsWn Nr inw Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia [cm] Pow. krzewów Wiek Uwagi 343 klon polny Acer campestre do usunięcia - drzewo silnie przygłuszone 351 kasztanów iec in^nnlih/ Aesculus linnnnasfam im C to usunięcia - zewzględów sanitarnych, 'anrn7pnip 357 Topola szara opuius X 179 do 70 do usunięcia - drzewo przypadkowe, ratunpk nipno7fldanv 358 Topola szara opu!us X lanescens 359 Robinia akacjow a Riob i ni a ->seudnacacia 360 Robinia akacjow a Rob i ni a irinar.ania 365 Jesion wyniosły -raxinus wcelsinr 367 Topola kanadyjska Populus X zanadensis 371 Topola kanadyjska opulus X -:anadensjs 253 do 70 to usunięcia - drzewo przypadkowe, ratunek niepożadanv 74 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 72 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e do usunięcia - drzewo przygłuszone 172 do 70 to usunięcia - za względów sanitarnych, Jrzewo przypadkowe, gatunek iipnn7adan\/ 223 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e, ratunpk nipno7fldanv 407 3raB pospolity Oarpinus b etulus 49 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 408 3rab pospolity Oarpinus betulus 88 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 410 3rab pospolity Oaminus betulus 44 do 70 do usunięcia - drzewo przy duszone 413 3rab pospolity Oarpinus betulus 89 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 414 3rab pospolity Oarpinus betulus 75 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 422 3rab pospolity Oarpinus betulus 80 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 423 3rab pospolity Oarpinus betulus 86 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 450 3rab pospolity Oarpinus betulus 88 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 455 Jesion wyniosły -raxinus lyr.elsinr Jesion wyniosły jpa drobnolistna -raxinus avro/c/nr Tilia cordata 49 do 70 to usunięcia - drzewo przypadkowe, ld^łnnipnip n^i \A/ idnknw pi do do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ei 472 Jpa drobnolistna Tilia cordata do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej 473 I^erertcha 'wvc.7a ipa Prunus padus 102 do 70 do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej 474 Merzba iw a Salix caprea 59 do 70 do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej >ererrcha Prunus padus 53 do 70 do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej I^ererrcha :wvczaina Prunus padus 45 do 70 do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej 480 >ererrcha Prunus padus 115 do 70 do usunięcia-ze względów sanitarnych 481 Dzererrcha wvr:7aipa Prunus padus 142 do 70 do usunięcia-ze względów sanitarnych 507 Dlsza czarna Ąlnus glutinosa 54 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 513 Dlsza czarna Alnus glutinosa 65 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 514 Dlsza czarna Alnus glutinosa 80 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 528 Klon jawor Acer -).<: ei jdnnlafani js 67 do 70 do usunięcia-ze względów sanitarnych 565 Dąb szypułkowy Quercus robur 27 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 566 Jpa drobnolistna Tilia cordata 5 do 71 do usunięcia - samosiewv 567 3rab pospolity Oarpinus betulus 27 do usunięcia - samosiewy 142

20 fmipjjljbmatomsinm DSi^LiMOrWiŚDitMSL Kl^KÓW D wu]^ ^JwJmrjlfljjL TarnnwlsWn Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Pow. Wiek Uwagi nw pnia [cm] krzewów 568 Lipa drobnolistna Tilia cordata 8 do usunięcia - pniak z odroślami 569 II "570 II 3ez czarny Sambucus nigra 3490 do usunięcia - oczyszczenie skarpy z ^akrzaczeń i samosiew ów 3ez czarny Sambucus nigra 1908 do usunięcia - częściow e oczyszczenie 7. 7akr7an7,pń i samnsipw ńw 571 3ez czarny Sambucus nigra 140 do usunięcia - częściow e oczyszczenie i zakrzaczeń i samosiew ów 573 A/iśnia runus sp. 63 do 70 do usunięcia - ze w zględów (nmnn? vrvinvrh 574 ;; Jabłoń Vlalus sp 36 do 70 do usunięcia - ze w zględów erimririy \/n\/in\/nh 575 A/iśnia 3 runus sp do 70 do usunięcia - ze w zględów <omno7 vcvinvr:h A 576 Śliwa 'runus sp. 5 do 70 do usunięcia - ze w zględów fnmnn7unwinunh 577 Jabłoń Malus sp 6 do 70 do usunięcia - ze w zględów <ormozvcvinvch 578 II "579 Cyprysik,!vw otnik II 580 Czereśnia Ohamaecyparis, Thuia 15 do 70 do usunięcia - ze w zględów <ompozvcvinvch Jabłoń Malus sp 6 do usunięcia - ze w zględów fnmnn7wrvinvnh D runus sp. 22 do 70 do usunięcia - ze w zględów <ompozvcvinvch "581 Drzech włoski Juglans regia 3 do 70 do usunięcia - ze w zględów (nmnn7 vrvinvrh II 582 Drzech włoski fuglans regia 3 do 70 do usunięcia - ze w zględów erimririy \/n\/in\/nh 583 lesion w yniosły, <lon jawor, A/iśnia, krzew y iw nnnw p 584 Klon jaw or \cer ->seiidar>latanus 166 do 70 do usunięcia - ze w zględów <ompozycyjnych 30 do 70 do usunięcia - ze w zględów <omno7 vcvinvr:h 585.eszczyna Oorylus avellana 2 do 70 do usunięcia - ze w zględów II insnolita <omno7 vcvinvr:h 586.eszczyna Oorylus avellana 4 do 70 do usunięcia - ze w zględów incnniita fnmnn7unwinunh "587 Srzoskwinia P,runus sp. 3 do 70 do usunięcia - ze w zględów fnmnn7unwinunh 588 3rzoskw inia D runus sp. 6 do 70 do usunięcia - ze w zględów II <ompozvcvinvch "589 Cyprysik Ohamaecyparis 1 do 70 do usunięcia - ze w zględów fnmnn7wrvinvnh 590 3ez czarny Sambucus nigra do 70 do usunięcia 591 3ez czarny Sambucus nigra do 70 do usunięcia 522 Klon pospolity \cer platanoides do 70 do usunięcia li.593 Klon pospolity \cer platanoides do 70 do usunięcia,,594 3ez czarny Sambucus nigra do 70 do usunięcia 525 Klon jesionolistny \cer negundo do 70 do usunięcia 596 Klon pospolity \cer platanoides do 70 do usunięcia 603 3rab pospolity Oarpinus betulus 72 oosusz - do usunięcia 613 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia 659 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia "SS5 Irab pospolity Oarpinus betulus 56 oosusz - do usunięcia 830 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia 886 3rab pospolity Oarpinus betulus 47 oosusz - do usunięcia 143

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju

Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe Ul. Kasztanowa 21 63-421 Przygodzice Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju PLAN REWALORYZACJI Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚĆ 7 7.4 Pawilon Eugena EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO Część II: Ekspertyza dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW INWESTOR Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Na Grobli 14/16 50-4rocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ 2 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie I OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 4

Załącznik aplikacyjny No 4 Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne Załącznik aplikacyjny No 4 wniosek o uznanie dębu szypułkowego za pomnik przyrody praca magisterska DANIEL MIKULSKI Karta ewidencji obiektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Tab.2. Liczba drzew poszczególnych taksonów na opracowywanym terenie. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba drzew. Acer platanoides Klon pospolity 59

Tab.2. Liczba drzew poszczególnych taksonów na opracowywanym terenie. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba drzew. Acer platanoides Klon pospolity 59 21 ROŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA DRZEWOSTANU Pod względem bogactwa gatunkowego, park w Janczewie jest stosunkowo ubogi, na opracowywanym terenie zarejestrowano występowanie zaledwie 18 taksonów drzew liściastych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z utrzymaniem zieleni

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA KONCEPCJA

UPROSZCZONA KONCEPCJA UPROSZCZONA KONCEPCJA dotycząca WYKONANIA PRAC Z ZAKRESU ZAZIELENIENIA TERENÓW WOKÓŁ BOISKA ORLIK 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej. Artur Tusiński Lipiec 2015r.

Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej. Artur Tusiński Lipiec 2015r. Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej Artur Tusiński Lipiec 2015r. Podstawa prawna Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

Opracował Grzegorz Stawarz

Opracował Grzegorz Stawarz POMNIKI PRZYRODY GMINY PILZNO Opracował Grzegorz Stawarz Pilzno 2007 Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŝywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,

Bardziej szczegółowo

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 data:

Bardziej szczegółowo

dr Rafał Szymczyk Olsztyn 7.01.2011r.

dr Rafał Szymczyk Olsztyn 7.01.2011r. Inwentaryzacja bioty porostów chronionych na drzewach przeznaczonych do wycięcia w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Jelonki Rychliki od km 14+500 do km 22+815 dr Rafał Szymczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko

UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. c Gina Lokalizacja Rok uznania 309 2 głazy- granity 700; 600 0,5; 0,7 Dąbrówno L-ctwo Naproek oddz. 185 (1965) R-X-309/64 11.03.1964

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI adres obiektu: ul. Orła Białego w Piastowie Biuro projektowe: D.P. Biuro Projektowo-Usługowe ul. Marii Skłodowskiej- Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków wykonała: arch. kraj. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y

Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y K raków, ul.k onrada W allenroda 57\3 tel\fax 14-678-10-32, 12-657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni rosnącej na terenie projektowanej inwestycji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY Z całość terenu wydzielono na 4 strefy z wyróżnionymi funkcjami i propozycjami zagospodarowania terenu: 1. STREFA REKREACYJNA- SPORTOWA przewiduje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 PRZY UL. BIAŁOBRZESKIEJ 27 W WARSZAWIE

INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 PRZY UL. BIAŁOBRZESKIEJ 27 W WARSZAWIE _ 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 PRZY UL. BIAŁOBRZESKIEJ 27 W WARSZAWIE INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 im. Juliana

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PARK LUDOWY W LUBLINIE Wykonawca: EMSIDE MACIEJ KOLENDOWICZ ul. Pułku Baszta 4 lok. 9 02-649 Warszawa CERTUS JUSTYNA KOLENDOWICZ ul. Janowskiego 13 lok. 48 02-784 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI Zleceniodawca: Gmina Miasta Bochnia 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI wraz z analizą wartości szaty roślinnej oraz proponowanymi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ Temat : Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Lokalizacja : Projektowana ścieżka rowerowa nr 15; nr 179 obręb 4 miasta Nowogard nr 311/3; 311/4; 312 obręb

Bardziej szczegółowo

wschodniej i południowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie.

wschodniej i południowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie. Kraśnica Kolonia 28A 62-590 Golina NIP: 665-255-79-21 Stadium dokumentacji: PROJEKT ZIELENI dokumentacji: Projekt zagospodarowania terenów zielonych od strony wschodniej i południowej budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

- Lądczanin Roku - nowa edycja konkursu str. 7

- Lądczanin Roku - nowa edycja konkursu str. 7 nr III (167) MARZEC 2014 r. - Ruszyły prace rewitalizacyjne w zabytkowym parku im. Moniuszki str. 1 - Okiem Burmistrza str. 2 - Koncert Młodych Artystów i zakochanych w sztuce str. 6 - Nawiązanie współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Zastosowanie nasadzeń rodzimych i użytkowych gatunków roślin w miejscach publicznych Gminy Smołdzino

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Zastosowanie nasadzeń rodzimych i użytkowych gatunków roślin w miejscach publicznych Gminy Smołdzino Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Zastosowanie nasadzeń rodzimych i użytkowych gatunków roślin w miejscach publicznych Gminy Smołdzino Przedmiotem realizacji zadania było przeprowadzenie rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKA BASENU PPOś. W PARKU im. JANA KASPROWICZA

ROZBIÓRKA BASENU PPOś. W PARKU im. JANA KASPROWICZA ARCHIMEDES ARCHITEKTURA, MEDIA, DESIGN Ul. Gronowa 37 71-085 Szczecin tel. 4899476, fax: 4899754 ROZBIÓRKA BASENU PPOś. W PARKU im. JANA KASPROWICZA INWENTARYZACJA ZIELENI OBIEKT: PARK im. JANA KASPROWICZA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ROŚLINNOŚCI DRZEWIASTEJ W KOMPONOWANIU PRZESTRZENI MIASTA - FUNKCJA I FORMA

UDZIAŁ ROŚLINNOŚCI DRZEWIASTEJ W KOMPONOWANIU PRZESTRZENI MIASTA - FUNKCJA I FORMA UDZIAŁ ROŚLINNOŚCI DRZEWIASTEJ W KOMPONOWANIU PRZESTRZENI MIASTA - FUNKCJA I FORMA dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie Drzewa wyraźnie wykształcony pień

Bardziej szczegółowo

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Park pałacowy w Kobylnikach Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Kobylniki położone są na północny zachód od Poznania, w powiecie szamotulskim, 8 km od siedziby powiatu. Pod względem

Bardziej szczegółowo

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, IDEOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OSI ALEI RÓŻ I PLACU CENTRALNEGO W

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, IDEOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OSI ALEI RÓŻ I PLACU CENTRALNEGO W KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, IDEOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OSI ALEI RÓŻ I PLACU CENTRALNEGO W NOWEJ HUCIE OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI Projekt koncepcyjny

Bardziej szczegółowo

Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym. Projektowanie alej. Wybór, sadzenie i jakość materiału szkółkarskiego.

Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym. Projektowanie alej. Wybór, sadzenie i jakość materiału szkółkarskiego. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym. Projektowanie alej. Wybór, sadzenie i jakość materiału szkółkarskiego. mgr inż. Rafał Wodzicki architekt krajobrazu Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym. Na każdym

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II)

Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II) Lp. Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II) ul. Wietora (Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..206.205.BB z dnia 3.2.205 r.). robinia 98 znikoma korona al. Pokoju (Decyzja

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja drzew we Wrocławiu. Aleksandra Zienkiewicz

Pielęgnacja drzew we Wrocławiu. Aleksandra Zienkiewicz Pielęgnacja drzew we Wrocławiu Aleksandra Zienkiewicz Paryż Źródło: Pielęgnacja drzew podstawowe zasady Łukasz Pawlik, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków 2011 r. Przyczyny cięcia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ SZATĄ ROŚLINNĄ ORAZ PROJEKTEM NASADZEŃ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ SZATĄ ROŚLINNĄ ORAZ PROJEKTEM NASADZEŃ INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSODARKĄ SZATĄ ROŚLINNĄ ORAZ ROJEKTEM NASADZEŃ dla zadania: ZAGOSODAROWANIE ARKU RATUSZOWEGO W KRAKOWIE NOWEJ HUCIE DZIELNICA VIII DZIAŁKA 144 OBRĘB 45 NOWA HUTA Zawartość

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Wykonał: inżynier architekt krajobrazu Sebastian Machnowski Czysta Energia PV Warszawa, luty 2013 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian w prawie w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni

Projekt zmian w prawie w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni Opracowania wyjściowe: Projekt zmian w prawie w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni ekspertyza pt. Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p.

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p. Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka Lp. nr rej. woj. (rok)* Obiekt Lokalizacja Bliższa ogólna Wymiary początkowe obw. [m] Wymiary obw. [m] 1. 115 grusza pospolita

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

ZASOBY PRZYRODY, W TYM ZIELEŃ MIEJSKA

ZASOBY PRZYRODY, W TYM ZIELEŃ MIEJSKA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Tabela nr 6 ZASOBY PRZYRODY, W TYM ZIELEŃ MIEJSKA L.p. CELE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA Okres realizacji ZASOBY PRZYRODY, W TYM ZIELEŃ MIEJSKA Realizatorzy

Bardziej szczegółowo

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka [zwa łacińska i polska] 1* Quercus robur Dąb szypułkowy 2 Rhus typhi Sumak octowiec 3 Rhus typhi Sumak octowiec 4 Larix decidua Modrzew europejski 5 Larix decidua Modrzew europejski 6 Ligustrum vulgare

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OGÓLNOKRAJOWE. Modzerowo 49 c 87-800 WŁOCŁAWEK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OGÓLNOKRAJOWE. Modzerowo 49 c 87-800 WŁOCŁAWEK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OGÓLNOKRAJOWE Spółka z o.o. Modzerowo 49 c 87-800 WŁOCŁAWEK ISO 9001:2000 ROK ZAŁOŻENIA 1988 EGZ. NR 1 INWESTOR: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

posadzenie 7 drzew, 1 platan klonolistny i 6 lip odmiany Greenspire na trawnikach na działkach: Grabiszyn, AR_24, 3/6 i Grabiszyn, AR_24, 3/9.

posadzenie 7 drzew, 1 platan klonolistny i 6 lip odmiany Greenspire na trawnikach na działkach: Grabiszyn, AR_24, 3/6 i Grabiszyn, AR_24, 3/9. Nr Lokalizacja Komentarz Zdjęcie z lotu ptaka do mapy google JEST/BRAK Liczba drzew Liczba krzewów Gatunki Nasadzenie punktowe/ / 1 ul. Hallera/Grabiszyńska (południowozachodnia część skrzyżowania) posadzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Gmina Lokalizacja Rok uznania 179/67-5 373-566 23-25 Elbląg ctwo Jagodno, oddz. 293npark w Krasnym Lesie Orzec.

Bardziej szczegółowo

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Plan prezentacji Co zawiera projekt zieleni, na co zwrócić uwagę w rozmowie z architektem Etapy pracy nad projektem:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODERNIZACJI DZIAŁEK W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

PROGRAM MODERNIZACJI DZIAŁEK W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH PROGRAM MODERNIZACJI DZIAŁEK W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH I. WPROWADZENIE Rok 2012 jest dla Związku rokiem modernizacji działek w ROD. Jest to niezwykle ważne i bardzo potrzebne przedsięwzięcie, polegające

Bardziej szczegółowo

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Przy obliczaniu posługiwano się Tablicami miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących M.Czuraj, PWRiL, Warszawa

Bardziej szczegółowo

W opisie stanu drzew i sposobu postępowania w trakcie prac budowlanych użyto symboli, które zostały wyjaśnione poniżej:

W opisie stanu drzew i sposobu postępowania w trakcie prac budowlanych użyto symboli, które zostały wyjaśnione poniżej: Inwentaryzacja drzew kolidujących z projektowanym kolektorem sanitarnym o długości 5,6 km w Gminie Kamionka Wielka dla miejscowości Jamnica, Mystków, Mszalnica. Autor: Na zlecenie: MGGP S.A w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu

METRYKA PROJEKTU. Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu 11.2010 METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu Stadium dokumentacji: Inwentaryzacja zieleni + projekt gospodarki

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DZIAŁEK NR 14/5, 11 i 1 PRZY UL. DOLNEJ WE WROCŁAWIU zleceniodawca: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław kierownik

Bardziej szczegółowo

W aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie przyrody problematyka pielęgnacji drzew zawarta jest w dwóch artykułach:

W aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie przyrody problematyka pielęgnacji drzew zawarta jest w dwóch artykułach: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki, uprzejmie informuje posiadaczy nieruchomości o obowiązku właściwego utrzymania drzew i krzewów Obowiązkiem posiadacza terenu jest utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Zielona wyspa. Rewaloryzacja parku Dittricha w Żyrardowie

Zielona wyspa. Rewaloryzacja parku Dittricha w Żyrardowie Zielona wyspa Rewaloryzacja parku Dittricha w Żyrardowie Park założony został w drugiej połowie XIX w., stanowiąc otoczenie dla willi Karola Dittricha jr. prezesa Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich.

Bardziej szczegółowo

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach / konsultacje architektoniczno-krajobrazowe ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu numer konsultacji: K29 temat: ogród przedszkolny miejsce: ul. Afrykańska

Bardziej szczegółowo

tajemniczy ogród ul. Kalwaryjska 64/10 30-504 Kraków +48 795 57 75 57 biuro@pracowniak.pl

tajemniczy ogród ul. Kalwaryjska 64/10 30-504 Kraków +48 795 57 75 57 biuro@pracowniak.pl przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach / konsultacje architektoniczno-krajobrazowe tajemniczy ogród numer konsultacji: K06 temat: ogród przedszkolny miejsce: ul. Trakt Św. Wojciecha 320, Gdańsk inwestor:

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SKWERU PRZY PLACU BRONIEWSKIEGO W SŁUPSKU TOM I INWENTARYZACJA ZIELENI, OCENA BIOLOGICZNA DRZEW

REWITALIZACJA SKWERU PRZY PLACU BRONIEWSKIEGO W SŁUPSKU TOM I INWENTARYZACJA ZIELENI, OCENA BIOLOGICZNA DRZEW Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna mr aeroplan UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

VI Ogólnopolski. Kongres Zarządców Nieruchomości

VI Ogólnopolski. Kongres Zarządców Nieruchomości Nowe zasady przeprowadzania wycinki drzew i krzewów na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych odpowiedzialność zarządzających nieruchomością, zezwolenia, opłaty i kary. Klaudiusz Kawecki WYROK

Bardziej szczegółowo

Szkody wyrządzone przez burze w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Autorzy: Ewa Jerzak1, Bogdan H.

Szkody wyrządzone przez burze w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Autorzy: Ewa Jerzak1, Bogdan H. Szkody wyrządzone przez burze w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Autorzy: Ewa Jerzak1, Bogdan H. Chojnicki2 1 Ogród Dendrologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia Mój pomnik przyrody wyszukiwanie pomników Pomnik przyrody to pojedynczy twór przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 2

Załącznik aplikacyjny No 2 praca magisterska DANIEL MIKULSKI Załącznik aplikacyjny No 2 wniosek o utworzenie użytku ekologicznego Dolina Bardzianki na terenie gminy Dominowo Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu MZD/78/TP2/2006 data: VI 2006 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112730-1 Roboty w zakresie kałtowania zieleni ulicznej Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.56.2013.P117 HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przyłącze wodociągowe Ul. Fiołkowa 7a we Wrocławiu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo