Wiśniowa - pomnikowe dęby w centrum wielkiej polany pomiędzy alejami, fot. A. Zachariasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiśniowa - pomnikowe dęby w centrum wielkiej polany pomiędzy alejami, fot. A. Zachariasz"

Transkrypt

1 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa - polana pomiędzy alejami grabowymi, w tle ściana wysokiej zieleni porastającej skarpę od zachodu, w centrum widoczny na niewielkim wyniesieniu karpa po wielkim soliterze, fot. A. Zachariasz Wiśniowa - pomnikowe dęby w centrum wielkiej polany pomiędzy alejami, fot. A. Zachariasz 124

2 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa - modrzewie w centralnej części parku, fot. A. Zachariasz Wiśniowa - brzozy w nie najlepszej kondycji, w centralnej części parku, fot. A. Zachariasz 125

3 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg rjajagflj^ najjjjjjjjprin.^ ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI wa.hmjmrilafll Tarn nwiskn Wiśniowa - na pierwszym planie klon jesionolistny (grupa) o ładnym pokroju. W głębi stara aleja, z lewej widoczne tulipanowce, w tle elewacja ogrodowa pałacu, fot. J. Szar Dąb na krawędzi skarpy, w głębi pałac, fot. J. Szar Dąb na tle ściany drzew, fot. J. Szar 126

4 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa pozostałości altany grabowej, fot. A. Zachariasz Wiśniowa - nagrobki psów panien Mycielskich, fot. A. Zachariasz 127

5 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa, fragmenty stołu kamiennego z altany grabowej przechowywanego obecnie w pałacu. Trzon podstawy na rzucie elipsy z dwunastoma zamkniętymi półkoliście żłobkami dookoła, fot. A. Zachariasz Wiśniowa, stół kamienny w altanie grabowej, Za: J. Piórecki, Zabytkowe ogrody i parki województwa rzeszowskiego, Bolestraszyce 1996 Wiśniowa, fragmenty stołu kamiennego z altany grabowej przechowywanego obecnie w pałacu, fot. A. Zachariasz 128

6 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa - kaplica grobowa Mycielskich, fot. J. Szar Wiśniowa - kaplica grobowa Mycielskich. Widok z alejki ziemnej poprzez nową grabową, fot. J. Szar 129

7 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa - fragment muru z furtką prowadząca w kierunku zabudowań gospodarczych, fot. J. Szar Wiśniowa - fragment muru, fot. J. Szar 130

8 fmigjjl jgjjjajflryganm ^ajfl^fiijjg jagfl^ njjjjjrin. ^jgjjjjmjpi J^aJjfljjf 701 PI w MjmrlaflL Tarn nwiskn Wiśniowa - piwnice - ziemianki kryte darnią usytuowane w zachodniej części parku, poniżej skarpy. Z lewej zabudowania gospodarcze przy blokach dawnego PGR, fot. J. Szar Wiśniowa - kurnik na skarpie od zachodu, element destrukcyjny w pobliżu pałacu, fot. J. Szar 131

9 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko 5. Ocena użytkowania - ocena obecnej funkcji parku Każde zabytkowe założenie, jeśli jest użytkowane podlega przekształceniom. Widoczne to jest wyraźnie w przypadku założenia w Wiśniowej. Wynika to z potrzeb zmieniającej się funkcji samego obiektu, jak i jego otoczenia, to pokazują kolejne fazy przekształceń, szczególnie okres powojenny. Obecnie obiekt czeka na nową funkcję, która da mu nową szansą na funkcjonowanie. Założenie pałacowo-parkowe w Wiśniowej przejęte zostało przez państwo po reformie rolnej. Zmieniono wówczas funkcję rezydencjonalną na użytkową (m.in. lokalne urzędy). Podzielone zostało pomiędzy różnych użytkowników, wielokrotnie zmienianych, co pokazuje historia. Obecnie są to: powiat, przedszkole samorządowe, parafia, dzierżawca jednego z obiektów gospodarczych wykorzystywanych jako budynek mieszkalny. Na szczęście różni użytkownicy nie przyczynili się do drastycznych zmian w kompozycji zabytkowego zespołu. Obecnie pałac jest nie użytkowany i choć z zabezpieczonym dachem, ale wymaga remontu. W bardzo złym stanie są zabudowania gospodarcze, obserwuje się postępującą destrukcję obiektów. W oficynie wyremontowanej i przystosowanej do nowej funkcji mieści się przedszkole samorządowe. Integralną częścią kompozycji założenia jest kaplica grobowa Mycielskich, obecnie w dobrym stanie, dobrze utrzymana, ogrodzona, stanowiąca własność parafii Jest także niebezpieczeństwo dla spójności kompozycji w postaci dzierżawionego budynku dawnej serowni (obecnie budynek mieszkalny nr 192 a). Budynek ten wraz z wydzielonym siatką ogrodem stanowi obce ciało", zagrażające układowi kompozycji zabytkowego obiektu. W żaden sposób nie powinien być odłączony od założenia, należy go włączyć w kompozycję zespołu i zagospodarować razem z całością układu. Należy też przeciwdziałać inwestycjom deprecjonującym obiekt, takim jak np. kurnik na skarpie od zachodu, w sąsiedztwie pałacu. W planach jest użytkowanie założenia jako Centrum Kultury Transgranicznej z rozbudowaną funkcją kulturalną. To pozwoli kontynuować tradycje Barbizonu. 132

10 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko 6. Analiza istniejącej kompozycji 6.1. Analiza wnętrz architektoniczno - krajobrazowych W celu określenia zachowanych wartości historycznych, kompozycyjnych i funkcjonalnych oraz wyznaczenia prawidłowego kierunku działań konserwatorskich posłużono się metodą wnętrz architektoniczno-krajobrazowych 1, która pozwala na porównanie wnętrz o różnych cechach wartości przy równoczesnym wskazaniu najbardziej wartościowych elementów oraz tych, które mogą ulec przekształceniom 6.2. Waloryzacja wnętrz uwzględniająca wartość przyrodniczą i kulturową oraz przydatność do projektu Park ozdobny ma pow. ok. 8 ha. Kompozycja parku oparta jest w głównej mierze na układzie roślinnym. Prawie całkowicie zatarty jest układ komunikacyjny we wnętrzach od północy. Swój przebieg zachowała jedynie alejka prowadząca w kierunku kaplicy i oczywiście wnętrza długie, jakimi są aleje grabowe. Czytelna jest też ścieżka wzdłuż wschodniej granicy parku (obecnie przyległa do kościoła usytuowanego w miejscu dawnego ogrodu użytkowego), przypominająca układ alejowy. Kompozycja części centralnej za starą aleją oraz zboczy i terenu poniżej skarpy od zachodu, tam gdzie niegdyś był staw jest zatarta i niezbyt czytelna i niejednolita o porowatej strukturze wnętrz. W układzie całości daje się zauważyć wielofazowość przekształceń, braki w drzewostanie, (aleje i altana grabowe), brak form soliterowych, poza pojedynczymi egzemplarzami, m.in. tulipanowce, lipy. Są drzewa charakterystyczne dominujące np. dęby. Część wnętrz czytelna, brak jest piętra pośredniego i barwnych akcentów. W tabeli poniżej przedstawiono rodzaj wnętrza, jego nazwę lub funkcję historyczną charakterystykę lub funkcję współczesną oraz waloryzację wnętrz z we względu na wartości przyrodnicze i kulturowe. Wprowadzono też dla konkretnych wnętrz zalecenia do projektu rewaloryzacji z uwzględnieniem historycznego charakteru wnętrz. Nr wnętrza/ Rodzaj Nazwa/ Funkcja historyczna Funkcja współczesna/ Charakterystyka Waloryzacja wnętrz uwzględniająca wartość przyrodniczą i kulturową/ Zalecenia do projektu rewaloryzacji I główne Wjazd na teren założenia od strony drogi na Stryżów Wjazd na teren zespołu w kierunku pałacu i zabudowań gospodarczych, Wysoka wartość wnętrza, widok na pałac i oficynę Wymaga korekt - Wprowadzenia linii energetycznej kablowej w miejsce napowietrznej; Zmiany nawierzchni (obecnie jest trylinka) II główne Wnętrze pomiędzy oficyną i stajnią przecięte drogą wjazdową Wjazd na teren zespołu Wartość wnętrza dobra, niekorzystna lokalizacja altany śmietnikowej Wymaga korekt - przeniesienia śmietnika lub przesłonięcia go grupami krzewów; Zmiany nawierzchni (obecnie jest trylinka) ' J. Bogdanowski, Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajbrazowych (JARK-WAK), w studiach i projektowaniu, Kraków 1989; J. Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Ossolineum, Wrocław, Kraków

11 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko lila podporządkowane III b główne podporządkowane IV główne IV a podporządkowane Dziedziniec części gospodarczej Dawniej plac maneżowy Dziedziniec części gospodarczej ^odjazd z kwietnikiem Miewielkie wnętrze orzyległe do zachodniej fasady oałacu Otoczenie pałacu Użytkowanie niezgodne z charakterem miejsca, wtórne zagospodarowanie przez ogródek wydzielony siatką Dziedziniec z grupą drzew 3 odjazd z miejscami parkingowymi, :rawnik, na którym dawniej znajdował się kwietnik i rabaty Wąskie taras stanowiący arzedpole pałacu od zachodu ogrodowej Ograniczone skarpą Wnętrze obecnie o średniej wartości, zachowane zabudowania folwarczne wymagają pilnego remontu, układ wymaga scalenia; Konieczna likwidacja wtórnego ogrodzenia; Zalecane przywrócenie funkcji zbliżonej do pierwotnej, np. łąki lub placu maneżowego, to zależy od nowej funkcji Wartość wysoka, starodrzew - -jesiony, grab i lipa Zabudowania folwarczne (ściany wnętrza) wymagają pilnego remontu; Zalecana zmiana nawierzchni drogi (obecnie jest trylinka) Wartości wysoka Wymagana rekonstrukcja podjazdu z nawierzchnią utwardzoną z uwagi na nową funkcję, także rekonstrukcja kwietnika, rabat, krzewów ramujących układ; Wprowadzenie linii energetycznej kablowej w miejsce napowietrznej, Z Zmiana nawierzchni (obecnie jest trylinka) Wartość wysoka, obiekt zachowany, brak figury Matki Boskiej, która znajdowała się we wnęce w elewacji; Zalecana zmiana nawierzchni V główne Va podporządkowane Vb podporządkowane VI wnętrze główne VII D olana wnętrze główne Główna polana za oałacem, Salon ogrodowy 3 olana od strony wschodniej z pozostałością altany grabowej D olana, ścieżka ziemna, teren zaniedbany 3 olna zaniedbany teren =ragment polany z ^olana, ścieżka tulipanowcami Aneks ziemna, teren wnętrza głównego zaniedbany aleja grabowa wnętrze długie, zakomponowane osiowo Mej a grabowa o nawierzchni trawiasto ziemnej D olana, ścieżka ziemna, teren zaniedbany Wartość średnia, zachowane ściany wnętrza, pałac, pierwsza aleja grabowa, okazałe drzewa pomnik przyrody dąb i so lite rowy jesion. Teren wymaga korekty otoczenia pałacu. Płaska elewacja nie ma odpowiedniej oprawy, warto powrócić do projektów regularnych parterów z 1914 i by nadać pałacowi odpowiedniej oprawy, Zaleca się wprowadzenie ścieżek Wartość wysoka, we wnętrzu również okazały dąb i szczątki altany grabowej Wymaga rekonstrukcji altany grabowej i odtworzenia elementów małej architektury, czyli kamiennego stołu i ławek. Zaleca się: wprowadzenia akcentów barwnych oraz ścieżek o nawierzchni żwirowej. Wartość wysoka, Ściana wnętrza, jaką tworzy stara aleja grabowa wymaga uzupełnienia, sątu także soliterowe okazy tulipanowców. Brak jest dęba solitera, wymaga odtworzenia. Zaleca się wprowadzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej Z punktu widzenia historii bardzo wysoka wartość elementu Obecnie kompozycyjnie wartość wnętrza średnia - wymaga korekt, uzupełnienia ubytków, cześć drzew ma zdeformowane korony. Wnętrze o wysokiej wartości, ścianę tworzy starodrzew starej alei grabowej, od północy to ściana grupy drzew tworzących świątynię dumań" oraz starodrzew od strony wschodniej. Akcentem jest tu zachowana grupa derenia jadalnego. Skład gatunkowy można uzupełnić o grupy barwnych krzewów, Zaleca się odtworzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej. 134

12 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko VIII 3 olana ^olana, teren wnętrze główne zaniedbany IXa podporządkowane IXb podporządkowane X główne XI główne XII wnętrze o charakterze labiryntowym Wnętrze labiryntowe Zadrzewienie, ścieżka ziemna, wąska polana, teren zaniedbany Wnętrze labiryntowe Zadrzewienia, ścieżka ziemna, teren zaniedbany ^olana, nagrobki psów, grupa modrzewi 3 olana Pozostałość dawnej świątyni dumań XIII Mej a grabowa wnętrze główne wnętrze długie, zakomponowane osiowo XIV wnętrze główne XV 3 olana poniżej wnętrze główne skarpy Dawne przedpole stawu 3 olana, ścieżka ziemna Wartość wnętrza wysoka, ściany tworzą grupy zadrzewień oraz stara aleja grabowa, Zaleca się odtworzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej Akcentem jest tu klon jesionolistny. Przyrodnicza wartość wysoka, kompozycyjna średnia, wymaga korekty, uczytelnienia, uzupełnienia o roślinne akcenty i barwne plamy. Zaleca się wprowadzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej Wartość wysoka, wymaga korekty, przesłonięcia nowej inwestycji (kościoła), uzupełnienia o barwne plamy roślin. Zaleca się wprowadzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej Wartość wnętrza wysoka, ścianę wnętrza tworzy fragment drugiej alei grabowej oraz grupy drzew. Nagrobki psów wymagają uczytelnienia np. za pomacą,.melancholijnej" grupy roślin i udostępnienia ze ścieżki głównej 3 olana Wartość wnętrza bardzo wysoka, z dobrze zachowanymi ścianami, które tworzy druga aleja grabowa oraz starodrzew, cenne egzemplarze dendrologiczne - grupa lip oraz pomnik przyrody - dęby, brak solitera, zaleca się jego rekonstrukcję, oraz wprowadzenie barwnych akcentów roślinnych. Zaleca się wprowadzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej. Zadrzewienie z icznymi samosiewami, zaniedbane, pozbawione -oślinności runa Mej a grabowa o nawierzchni ziemnożwirowej <aplica z otoczeniem Teren użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, <aplica grobowa w dobrym stanie toczona nawierzchnią z mamienia naturalnego Wartość wysoka ze względu na obecność starodrzewia budowanego przez klony, jawory, graby i dęby. Zaleca się wprowadzenie barwnych akcentów roślinnych, Zaleca się wprowadzenie ścieżek o nawierzchni żwirowej, można odtworzyć świątynię dumań np. w postaci placyku. Wartość wnętrza bardzo wysoka, dobrze zachowana aleja, oś widokowa. Zaleca się wprowadzenie ławek. Zaleca się w ciągu kilku lat przywrócenie dawnej strzyżonej formy alei. Wnętrze o bardzo wysokiej wartości, którego ściany tworzą nasadzenia liniowe z roślin wiecznie zielonych oraz ściana drugiej alei grabowej, bardzo dobrze zachowana kaplica grobowa, widok na obiekt z parku i z obiektu na park. Użytkowanie Średnia wartość wnętrza, widok na bloki zmienione przez mieszkalne i garaże. nową funkcję, dojazd Zaleca się przesłonięcie niekorzystnych do bloków widoków. mieszkalnych, pudynki gospodarcze, teren zaniedbany XVI D olana poniżej wnętrze główne skarpy łąka, teren zaniedbany Wartość wnętrza średnia, ściany tworzą: skarpa oraz grupy drzew, współczesny budynek gospodarczy (kurnik) Widok na budynek techniczny wodociągów - zalecane przesłonięcie. Należy usunąć kurnik element destrukcyjny. Zaleca się korekty samosiewów 135

13 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko XVII wnętrze labiryntowe Układ wnętrz o charakterze abiryntowym z granicą w postaci ścieżki schodzącej ao zboczu Starodrzew, ciągi Wartość kompozycyjna średnia, widokowe, ścieżki Wysoka ze względu na obecność starodrzewu ziemne, teren i pomnika przyrody (dąb), widok na Pogórze zaniedbany liczne Strzyżowskie samosiewy i Wymaga korekty, uczytelnienia, przecinki niepożądane gatunki Zaleca się wprowadzanie ścieżki o <rzewów nawierzchni żwirowej. Widok na budynek techniczny wodociągów - zalecane przesłonięcie. 136

14 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko 7. Wytyczne projektowe - konserwatorskie, kompozycyjne, programowe, komunikacyjne Wytyczne konserwatorskie do rewitalizacji parku w Wiśniowej otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Rzeszowie, opracowane przez mgr Barbarę Łyżkę: Odsłonięcie osi widokowych z dworu na Pogórze Strzyżowskie, poprzez usunięcie drzew powojennych rosnących przy drodze Strzyżów-Frysztak, Odsłonięcie i odtworzenie miejsca widokowego w płn.-zach. narożniku parku z małą architekturą, skąd rysowała się panorama pobliskich wzgórz poprzez dolinę dawnych nieistniejących stawów, Uzupełnienie drzewostanu w pierwszej alei grabowej wraz z odtworzeniem kamiennych siedzisk (pozostałości ich istniały w latach 80- tych XX w.), usytuowanych na początku alei, od zachodu, Odtworzenie altany grabowej wraz z kamiennymi ławkami i stołem, usytuowanej na wschód od dworu, na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do dworu, na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do dworu z drogą idącą w kierunku parku. Lokalizacja altany grabowej w tym miejscu podyktowana była widokiem na maneż dla koni cugowych, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie, Uczytelnienie i uzupełnienie drzewami dawnych wnętrz parkowych na ich obrzeżach, m.in. dawną świątynię dumań w centralnej części parku, od zachodu, Na polanie w środkowej części parku od zachodu, wprowadzić ponownie (w miejscu karpy) drzewo o charakterze soliterowym, Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych starodrzewia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dęby o charakterze pomnikowym (konserwowane w latach 80-tych XX wieku przy zachodniej granicy (usuwanie posuszu, wiązania elastyczne, korekta korony), Wprowadzenie linii energetycznej kablowej w miejsce napowietrznej, Wykonywanie nawierzchni ścieżek spacerowych z materiałów stosowanych w zabytkowych parkach ze zwróceniem uwagi na naturalną kolorystykę, Zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór gatunków, drzew i krzewów nawiązujących do pierwotnych, Dostosowanie planowanej małej architektury do zabytkowego charakteru parku. Przy opracowaniu projektu rewitalizacji zabytkowego parku należy przyjąć, że w kompozycji ogrodu wiśniowieckiego dominowała potrzeba wyeksponowania walorów krajobrazu otaczającego zespól dworski, poprzez celowo stworzone punkty widokowe. Z tych powodów Wiśniowa, w latach międzywojennych była miejscem nieoficjalnych plenerów malarskich. Dodatkowe zalecenia konserwatorskie Park w Wiśniowej jest cenny w skali regionu i ważny dla tożsamości miejsca. Stanowi cenny przykład zespołu różnorodnych elementów naturalnych i kulturowych łączących się w harmonijny układ. Ochronie i eksponowaniu winny tu podlegać: historyczny układ przestrzenny - układ zieleni, dróg, zachowane obiekty i związek obiektu z krajobrazem. Obecny park nie spełnia standardów odpowiednich dla tej rangi obiektu - jest zaniedbany, nie urządzony (w parku nie ma żadnego wyposażenia typu ławki, zarosły ścieżki), a nie pielęgnowane rośliny i samosiewy obniżają jego walory 137

15 Projekt rewaloryzacji zatożenia pałacowo-parkowego w Wiśniowej, Kraków 2010, wyk, firma: Hydroplant, Targowisko kompozycyjne. Park w Wiśniowej zasługuje na ochronę, opiekę i przywrócenie mu dawnych wartości. Główny problem w rewaloryzacji obiektu to scalenie i uczytelnienie wnętrz oraz podkreślenie i odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego charakterystycznego dla okresu, kiedy założenie należało do Mycielskich (fazy III i IV). Ciągła pielęgnacja ogrodów historycznych jest ogromnie ważna. Z uwagi materiał roślinny, podstawowe tworzywo, wymagany jest długoterminowy program pielęgnacji, odnowy i interwencji w nagłych wypadkach (np. wypadanie drzew). Odmiany roślin: drzew, krzewów i kwiatów, które mają być odnawiane, muszą być selekcjonowane, należy zachować ciągłość gatunków. Kompozycja parku w Wiśniowej oparta była w głównej mierze na układzie roślinnym, jako, że w parku, poza kaplicą oraz kamiennymi stołami i ławkami, lodownią nagrobkami psów panien Mycielskich oraz elementem wodnym w świątyni dumań oraz kaplicą brak było obiektów architektonicznych. Charakterystyczne są dla założenia aleje grabowe, roślinne ściany wnętrz oraz formy soliterowe. Niezbędne jest w zakresie zieleni uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji poprzez oczyszczenie terenu z samosiewów drzew i krzewów w ramach projektu gospodarki zielenią. W ramach rewaloryzacji istotne jest wykonanie szczegółowego projektu wykonawczego. Później ważne jest zapewnienie stałej opieki i pielęgnacji historycznego drzewostanu parkowego. Prezentowana tu koncepcja rewaloryzacji dotyczy zabytkowego parku. Prowadzone na terenie obiektu prace, dalsze projekty wykonawcze powinny odbywać się pod nadzorem konserwatora. W przypadku podejmowania prac ziemnych, zaleca się je poprzedzić badaniami archeologicznymi. W Wiśniowej należy rozważać użytkowanie pałacu i zabudowań gospodarczych w taki sposób by nie zagrażać zabytkowej materii i nie powodować drastycznych przekształceń. Proponowane Centrum Kultury Transgranicznej wydaje się te wymogi spełniać. Należy równocześnie zaznaczyć, że zarówno komfort użytkowy jak i opieka nad zabytkowym założeniem pałacowo-parkowym wymaga stałych nakładów. Prace pielęgnacyjne powinny być wykonywane systematyczne. 138

16 fmipjjljbmatomsinm DSi^LiMOrWiŚDitMSL Kl^KÓW D wu]^ ^JwJmrjlfljjL TarnnwlsWn 8. Gospodarka zielenią W związku ze zmianami, których wprowadzenie związane jest projektem rewaloryzacji, na terenie parku proponuje się wykonanie wycinki niektórych drzew. Zalecenia dotyczą przede wszystkim drzew najmłodszych o najmniejszej wartości historycznej. Najczęściej są to samosiewy, zaburzające historyczny układ kompozycyjny, głównie w części dotyczącej ciągów komunikacyjnych lub rosnące w zbyt dużym zwarciu. Zalecenia wycinki dotyczą również części starodrzewu, którego żywotność jest osłabiona lub jego ogólna kondycja i stan fito-sanitarny może stanowić zagrożenie. Poniższa tabela zawiera wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. Tab Wykaz drzew proponowanych do usunięcia Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Pow. Wiek Uwagi inw pnia [cm] krzewów 1 3w ierk pospolity 2 3w ierk pospolity i D icea abies 112 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ei D icea abies 90 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 3 Jpa drobnolistna Tilia cordata 55 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 4 Jesion wyniosły ~raxinus 29 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 5 3rab pospolity Zarpinus betulus 44 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 6 Jpa drobnolistna Tilia cordata 25 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 7 3rab pospolity Zarpinus betulus 47 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej " 8 3rab pospolity Zarpinus betulus 34 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej i - 9 Jesion wyniosły ~raxinus 36 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 10 3ez cza my 50%, rab 50% 11 iambucus ni gra, Zardnus betulus 12 do 70 do usunięcia Jesion wyniosły ~raxinus 26 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 12 Jesion wyniosły FraxTnus ixcelsior 28 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 13 3rab pospolity Zarpinus betulus 31 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 14 " 3rab pospolity Zarpinus betulus 34 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 15 u Zarpinus betulus 28 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 3rab pospolity 16 3rab pospolity Zarpinus betulus 29 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 17 3rab pospolity Zarpinus betulus 26 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej " 18 3rab pospolity Zarpinus betulus 30 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 1 i Zarpinus betulus 48 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 19 3rab pospolity 20 3rab pospolity Zarpinus betulus 49 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 21 3rab pospolity Zarpinus betulus 35 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 22 3rab pospolity Zarpinus betulus 53 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ei 23 " 3rab pospolity Zarpinus betulus 53 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 139

17 fmipjjljbmatomsinm DSi^LiMOrWiŚDitMSL Kl^KÓW wu]^ ^JwJmrjlfljjL TarnnwlsWn Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Pow. Wiek Uwagi inw pnia [cm] krzewów 24 3rab pospolity Oarpinus betulus 47 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 25 3rab pospolity Oarpinus betulus 37 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 26 Jesion wyniosły -raxinus lynelsinr 26 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii w idokow ej 27 3rab DOSDOIIIY Oarpinus b etulus 37 do 70 do usunięcia - odsłonięcie linii widokowej 2S 3rab pospolity Oarpinus betulus 43 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii widokowej 29 3rab DOSDOIIIY Oarpinus b etulus 44 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii widokowej 35 3raB pospottty Oarpinus betulus 90 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 31 3liw a dorrow a rirahplka Prunus cerasifers 15 do 70 do usunięcia- odsłonięcie linii w idokow ej 34 Bez czarny Sambucus nigra 12 do 70 do usunięcia- ze względów sanitarnych 36 Jatow iec pospolity luniperus ~nmm/ inię 15 do 70 do usunięcia - zarrierający 37 Róża dzika Rosa canina 4 do 70 do usunięcia- ze względów sanitarnych 47.eszczyna "łnsnnlita Oorylus avellana 55 do 70 do usunięcia 48 Mśnfa pospolita Prunus cerasus 29 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 65 Jesion wyniosły 70 kasztanowiec mc:nnlit\/ Jesion wyniosły Jesion wyniosły -raxinus lynelsinr Ąesculus ii nnnnaztani im -raxinus lynelsinr -raxinus =xcelsior 61 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e do usunięcia- ze względów sanitarnych 39 do 70 to usunięciair7\/nłuc;7nnp drzew o przypadków e, 45 do 70 to usunięcia - drzew o przypadków e, )rzvałuszone 78 Sosna w ejmutka Pinus strobus do usunięcia - ze względów sanitarnych 92 kasztanowiec iosnolitv Ąesculus linrmcastanum do usunięcia- ze względów sanitarnych 96 3rab pospolity Oarpinus betulus 84 do 70 to usunięcia - )rzvałuszone 100 Jesion wyniosły -raxinus zyrafginr drzew o przypadków e, do usunięcia- zagrożenie 103 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia - drzew o przygłuszone 105 3rab pospolity Oarpinus betulus to usunięcia- ze względów sanitarnych, 'anrnżpnip 115F 3rab pospolity Oarpinus betulus 66 do usunięcia- posusz 132 <lon jawor <\cer -).<: ei jtinnlafani JS do usunięcia- zagrożenie 149 3rab pospolity Oarpinus betulus to usunięcia - zewzględów sanitarnych, ' an rożpnip 156 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia- drzew o przygłuszone 158 3rab pospolity Oarpinus betulus to usunięcia- niekorzystny w pływ na Jrzewo rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia- zewzględów sanitarnych 177 Czereśnia ptasia Prunus avium 124 do 70 to usunięcia- zewzględów sanitarnych, ir7p\a/ n nr7\/narlknw p 140

18 fmipjjljbmatomsinm DSi^LiMOrWiŚDitMSL Kl^KÓW D wu]^ ^JwJmrjlfljjL TarnnwlsWn Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Pow. Wiek Uwagi inw pnia [cm] krzewów xtv 181 <lon pospolity Acer platanoides 35 do 70 to usunięcia - drzew o przypadków e, irzvałuszone 182 3ez czarny 50%, don pospolity 30%, dzika róża >n% Sambucus nigra, Acer platanoides, Rosa canina 205 Robinia akacjow a lob i ni a jseudoacacia 207 3obinia akacjow a Rob i ni a iseudoacacia 208 Robinia akacjow a Rob i ni a ->seudnacacia 210 Robinia akacjow a Rob i ni a oseudoacacia 20 do 70 do usunięcia - drzewa i krzewy Drzypadkow e 108 do 70 do usunięcia - ze względów sanitarnych to usunięcia - ze względów sanitarnych, 'aarożenie to usunięcia- ze względów saniłarnych, ' an mżenie to usunięcia - ze względów sanitarnych, aarożenie 222 Grab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia 228 Jesion wyniosły -raxinus wcelsinr 234 ~3rzoza srodaw kow ata to usunięcia- ze względów saniłarnych, ' an mżenie Betula pendula to usunięcia- ze względów sanitarnych, :aarożenie 238 3rab pospolity Oarpinus betulus 73 do 70 do usunięcia- ze względów sanitarnych 239 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia- ze względów sanitarnych 240 3raB pospoitty Oarpinus betulus do usunięcia- ze względów sanitarnych 242 jrab pospolity Oarpinus betulus 89 do 70 to usunięcia - ir7\/nłuc;7nnp drzew o przypadków e, 247 Jpa drobnolistna Tilia cordata 96 do 70 do usunięcia- ze względów sanitarnych 259 3rab pospolity Oarpinus betulus 48 do 70 do usunięcia- drzew o przygłuszone 2S4 "3olbinia afcacjow a lob i ni a -is&iirlnanania 265 Robinia akacjow a Rob i ni a ->seudnacacia 2B5 "<Tori Jawor Acer oseudodatanus 267 <lon jawor 'Acer ->seudnr>lafanus 2BB KTon Jawor Acer oseudodatanus 61 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 50 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 90 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 68 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 64 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 270 Dlsza czarna Alnus glutinosa 103 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 271 Dlsza czarna Alnus plutinosa 56 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 235 JesTon wyniosły -raxinus?xcelsior 37 do 70 do usunięcia- drzew o przypadków e 311 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia- bardzo słaba żyw otność 312 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia- bardzo słaba żyw otność 3T3 "JTodrzew surodeiski 334 Jesion wyniosły -raxinus zyrafginr Larix decidua do usunięcia- bardzo słaba żyw otność do usunięcia- ze względów sanitarnych 337 KTon polny Acer campestre do usunięcia- ze względów sanitarnych 338 Jesion wyniosły -raxinus lynelsinr do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej 339 <lon polny Acer campestre do usunięcia- odsłonięcie osi widokowej 141

19 fmipjjljbmatomsinm DSi^LiMOrWiŚDitMSL Kl^KÓW wu]^ ^JwJmrjlfljjL TarnnwlsWn Nr inw Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia [cm] Pow. krzewów Wiek Uwagi 343 klon polny Acer campestre do usunięcia - drzewo silnie przygłuszone 351 kasztanów iec in^nnlih/ Aesculus linnnnasfam im C to usunięcia - zewzględów sanitarnych, 'anrn7pnip 357 Topola szara opuius X 179 do 70 do usunięcia - drzewo przypadkowe, ratunpk nipno7fldanv 358 Topola szara opu!us X lanescens 359 Robinia akacjow a Riob i ni a ->seudnacacia 360 Robinia akacjow a Rob i ni a irinar.ania 365 Jesion wyniosły -raxinus wcelsinr 367 Topola kanadyjska Populus X zanadensis 371 Topola kanadyjska opulus X -:anadensjs 253 do 70 to usunięcia - drzewo przypadkowe, ratunek niepożadanv 74 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 72 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e do usunięcia - drzewo przygłuszone 172 do 70 to usunięcia - za względów sanitarnych, Jrzewo przypadkowe, gatunek iipnn7adan\/ 223 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e, ratunpk nipno7fldanv 407 3raB pospolity Oarpinus b etulus 49 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 408 3rab pospolity Oarpinus betulus 88 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 410 3rab pospolity Oaminus betulus 44 do 70 do usunięcia - drzewo przy duszone 413 3rab pospolity Oarpinus betulus 89 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 414 3rab pospolity Oarpinus betulus 75 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 422 3rab pospolity Oarpinus betulus 80 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 423 3rab pospolity Oarpinus betulus 86 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 450 3rab pospolity Oarpinus betulus 88 do 70 do usunięcia - drzewo przygłuszone 455 Jesion wyniosły -raxinus lyr.elsinr Jesion wyniosły jpa drobnolistna -raxinus avro/c/nr Tilia cordata 49 do 70 to usunięcia - drzewo przypadkowe, ld^łnnipnip n^i \A/ idnknw pi do do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ei 472 Jpa drobnolistna Tilia cordata do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej 473 I^erertcha 'wvc.7a ipa Prunus padus 102 do 70 do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej 474 Merzba iw a Salix caprea 59 do 70 do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej >ererrcha Prunus padus 53 do 70 do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej I^ererrcha :wvczaina Prunus padus 45 do 70 do usunięcia - odsłonięcie osi w idokow ej 480 >ererrcha Prunus padus 115 do 70 do usunięcia-ze względów sanitarnych 481 Dzererrcha wvr:7aipa Prunus padus 142 do 70 do usunięcia-ze względów sanitarnych 507 Dlsza czarna Ąlnus glutinosa 54 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 513 Dlsza czarna Alnus glutinosa 65 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 514 Dlsza czarna Alnus glutinosa 80 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 528 Klon jawor Acer -).<: ei jdnnlafani js 67 do 70 do usunięcia-ze względów sanitarnych 565 Dąb szypułkowy Quercus robur 27 do 70 do usunięcia - drzew o przypadków e 566 Jpa drobnolistna Tilia cordata 5 do 71 do usunięcia - samosiewv 567 3rab pospolity Oarpinus betulus 27 do usunięcia - samosiewy 142

20 fmipjjljbmatomsinm DSi^LiMOrWiŚDitMSL Kl^KÓW D wu]^ ^JwJmrjlfljjL TarnnwlsWn Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Pow. Wiek Uwagi nw pnia [cm] krzewów 568 Lipa drobnolistna Tilia cordata 8 do usunięcia - pniak z odroślami 569 II "570 II 3ez czarny Sambucus nigra 3490 do usunięcia - oczyszczenie skarpy z ^akrzaczeń i samosiew ów 3ez czarny Sambucus nigra 1908 do usunięcia - częściow e oczyszczenie 7. 7akr7an7,pń i samnsipw ńw 571 3ez czarny Sambucus nigra 140 do usunięcia - częściow e oczyszczenie i zakrzaczeń i samosiew ów 573 A/iśnia runus sp. 63 do 70 do usunięcia - ze w zględów (nmnn? vrvinvrh 574 ;; Jabłoń Vlalus sp 36 do 70 do usunięcia - ze w zględów erimririy \/n\/in\/nh 575 A/iśnia 3 runus sp do 70 do usunięcia - ze w zględów <omno7 vcvinvr:h A 576 Śliwa 'runus sp. 5 do 70 do usunięcia - ze w zględów fnmnn7unwinunh 577 Jabłoń Malus sp 6 do 70 do usunięcia - ze w zględów <ormozvcvinvch 578 II "579 Cyprysik,!vw otnik II 580 Czereśnia Ohamaecyparis, Thuia 15 do 70 do usunięcia - ze w zględów <ompozvcvinvch Jabłoń Malus sp 6 do usunięcia - ze w zględów fnmnn7wrvinvnh D runus sp. 22 do 70 do usunięcia - ze w zględów <ompozvcvinvch "581 Drzech włoski Juglans regia 3 do 70 do usunięcia - ze w zględów (nmnn7 vrvinvrh II 582 Drzech włoski fuglans regia 3 do 70 do usunięcia - ze w zględów erimririy \/n\/in\/nh 583 lesion w yniosły, <lon jawor, A/iśnia, krzew y iw nnnw p 584 Klon jaw or \cer ->seiidar>latanus 166 do 70 do usunięcia - ze w zględów <ompozycyjnych 30 do 70 do usunięcia - ze w zględów <omno7 vcvinvr:h 585.eszczyna Oorylus avellana 2 do 70 do usunięcia - ze w zględów II insnolita <omno7 vcvinvr:h 586.eszczyna Oorylus avellana 4 do 70 do usunięcia - ze w zględów incnniita fnmnn7unwinunh "587 Srzoskwinia P,runus sp. 3 do 70 do usunięcia - ze w zględów fnmnn7unwinunh 588 3rzoskw inia D runus sp. 6 do 70 do usunięcia - ze w zględów II <ompozvcvinvch "589 Cyprysik Ohamaecyparis 1 do 70 do usunięcia - ze w zględów fnmnn7wrvinvnh 590 3ez czarny Sambucus nigra do 70 do usunięcia 591 3ez czarny Sambucus nigra do 70 do usunięcia 522 Klon pospolity \cer platanoides do 70 do usunięcia li.593 Klon pospolity \cer platanoides do 70 do usunięcia,,594 3ez czarny Sambucus nigra do 70 do usunięcia 525 Klon jesionolistny \cer negundo do 70 do usunięcia 596 Klon pospolity \cer platanoides do 70 do usunięcia 603 3rab pospolity Oarpinus betulus 72 oosusz - do usunięcia 613 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia 659 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia "SS5 Irab pospolity Oarpinus betulus 56 oosusz - do usunięcia 830 3rab pospolity Oarpinus betulus do usunięcia 886 3rab pospolity Oarpinus betulus 47 oosusz - do usunięcia 143

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. szaty dendrologicznej. parku zabytkowego. gm. Jarocin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie

Inwentaryzacja. szaty dendrologicznej. parku zabytkowego. gm. Jarocin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie Inwentaryzacja szaty dendrologicznej parku zabytkowego w Zakrzewie gm. Jarocin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie Lipiec 2008r. WSTĘP Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje szatę drzewiastą występującą

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich

Rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich Rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich Ewa Szczepańska Zarząd Terenów Publicznych Źródło: http://picasaweb.google.com/ autor zdjęcia: Teresa Plan prezentacji Historia parku Cele rewaloryzacji Zakres rewaloryzacji

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. Mazow.08.194.7026 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 2 Spis zawartości I. Część opisowa 1.0. Przedmiot i cel opracowania. 2.0. Podstawy opracowania 3.0. Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń. 4.0. Podsumowanie i wnioski. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 3

Bardziej szczegółowo

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni Piotr Czescik 1g Pomniki przyrody w Gdyni Pomnik przyrody-definicja W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916)

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916) Załącznik nr 3 Pomniki przyrody zlokalizowane w Tarnowskich Górach Gatunek Akty prawne Obwód Lokalizacja Orzeczenie nr 00068 PWRN w Stalinogrodzie z 11.06.1955 roku Rozporządzenie Nr 47/06 Wojewody Śląskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 Przedmiotem usługi jest wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu rejon Białystok, Łomża (Białystok, ul. Kawaleryjska 70, Łomża, Al. Legionów 133, Łomża, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 LEGENDA rośliny do wycinki z powodów sanitarnych rośliny do wycinki z powodów kompozycyjnych O rośliny do konserwacji 21-1 1. brzoza brodawkowata

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIE Klasyfikacja obiektów architektury krajobrazu. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej obiektów architektury krajobrazu. Rodzaje i charakterystyka stref

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PONIEMIECKIEJ DROGI ROWEROWEJ NA UL. POWSTAŃCÓW ŚL. NA ODCINKU OD UL. SUDECKIEJ DO UL. SWOBODNEJ WE WROCŁAWIU WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM MIEJSC DO PARKOWANIA W REJONIE POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 11573 UCHWAŁA Nr XXXV/650/2013 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/117/99 Rady

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY mgr inż. Elżbieta Obrocka

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY mgr inż. Elżbieta Obrocka USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY mgr inż. Elżbieta Obrocka 33-100 TARNÓW, ul. DO PROCHOWNI 2/69 tel. (14) 624 18 64 kom. 606 641 673 NIP 873-118-77-21 Obiekt: Lokalizacja: Temat: Zabytkowy zespół dworsko parkowy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej 1. Przedmiot ochrony: Drzewo (zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole (a)) W Drzewo rodzime X W Drzewo obcego pochodzenia W Grupa drzew

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. DOLNEJ 41 Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 6

Załącznik aplikacyjny No 6 Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne Załącznik aplikacyjny No 6 wniosek o uznanie alei klonowej za pomnik przyrody praca magisterska DANIEL MIKULSKI Karta ewidencji obiektu proponowanego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, czerwiec 2012 r.

Wrocław, czerwiec 2012 r. PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTONICZNA JERZY MODLINGER 53-137 Wrocław, Al. Wiśniowa 36a tel.694 701 809, e-mail: jerzy.modlinger@sarp.org.pl NIP: 897-101-27-77 Temat Autor KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju

Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe Ul. Kasztanowa 21 63-421 Przygodzice Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju PLAN REWALORYZACJI Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚĆ 7 7.4 Pawilon Eugena EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach damdroń upr.bud.1 93/Lb/98 OBIEKT: mgrinż.a Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/677/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XXVII/677/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XXVII/677/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/587/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 15 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/36/06 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W PARKU PRZY UL. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU PRZY ZBIEGU ULIC CHOPINA I PIŁSUDSKIEGO NA DZ. NR EWID.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Przebudowa i modernizacja ulicy Korczaka oraz budowa łącznika ul. Bardiowskiej z ul. 11-go Listopada w Gorlicach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. MATERIAŁY OPISOWE 1. DANE OGÓLNE 1.1. Zakres opracowania 1.2. Materiały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2013 r. Poz. 4400 UCHWAŁA NR XLIV/548/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH w sprawie pomników przyrody rosnących na terenie Cmentarza Ewangelicko

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 29 października 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 29 października 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz. 2260 UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 14-678-10-32, 12-657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni rosnącej na terenie projektowanej inwestycji p.n.: "Wykonanie

Bardziej szczegółowo