SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015"

Transkrypt

1 SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015 Spis treści 1. Zastosowana metoda Światowe tendencje w ruchu turystycznym Przyjazdy cudzoziemców do Polski Turystyka krajowa Polaków Wykorzystanie bazy turystycznej (dane GUS) Wykorzystanie bazy turystycznej w Warszawie na tle dużych miast i ośrodków turystycznych (dane GUS) Przyloty turystyczne do Polski (dane ULC) Oszacowanie ogólnej liczby turystów wizytujących Warszawę w Struktura ruchu turystycznego w Warszawie w 2015 r. z uwzględnieniem wyników badań terenowych Dynamika ruchu turystycznego w Warszawie... 16

2 1. ZASTOSOWANA METODA Jako podstawa oszacowań wielkości ruchu turystycznego w Warszawie w roku 2015 zaprezentowanych poniżej zostały wykorzystane następujące publicznie dostępne dokumenty. Raport UNWTO pokazujący podstawowe tendencje w międzynarodowym ruchu turystycznym w 2015 r. Ogólne badania krajowego ruchu turystycznego zrealizowane na zlecenie MSiT Badania KPMG Wakacyjne wyjazdy Polaków. Edycja 2015 Dane GUS o wykorzystaniu turystycznej bazy noclegowej w kraju, na Mazowszu i Warszawie w 2015 r. Dane ULC o obsłudze ruchu lotniczego w 2015 r. Raport z badania opinii turystów odwiedzających Warszawę w 2015 r. zrealizowanego na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy Konfrontacja wymienionych powyżej danych powinna pozwolić na w miarę precyzyjne oszacowanie wielkości ruchu turystycznego koncentrującego się w Warszawie w roku ubiegłym (2015). 2. ŚWIATOWE TENDENCJE W RUCHU TURYSTYCZNYM Rok 2015 był szóstym z kolei rokiem wzrostu globalnego ruchu turystycznego po jego kryzysowym załamaniu w 2009 r. Jednak zgodnie ze statystykami sporządzanymi przez UNWTO (United Nations World Tourism Organization) tempo rocznego wzrostu ulega stopniowemu obniżeniu. Wprawdzie organizacja ta zachowuje optymizm odnośnie kolejnych lat i np. szacuje przyrost ruchu turystycznego na świecie w bieżącym roku (2016) o ok. 4%, ale zachwiana stabilność wielu turystycznie znaczących krajów wskutek zamachów terrorystycznych i niedawne ostrzeżenia amerykańskiego Departamentu Stanu w odniesieniu do Europy, nakazują pewien stopień rezerwy w odniesieniu do tej prognozy. Tabela 1. Światowy ruch turystyczny w latach Wyszczególnienie Rozmiary globalne w mln turystów 1,087 1,138 1,184 Roczny przyrost w % W podziale na regiony: Europa w mln turystów Roczny przyrost w mln turystów Ameryka Płn. i Płd. w mln turystów Roczny przyrost w mln turystów Azja Pacyfik w mln turystów Roczny przyrost w mln turystów Bliski Wschód w mln turystów Afryka w mln turystów UNWTO

3 Od 2012 r. ponad miliard osób na świecie przekracza granice swoich krajów w celach turystycznych. Ponad połowa tej zbiorowości kieruje się do krajów europejskich, a dominującymi w tym regionie są Francja, Hiszpania i Włochy. Wyższą dynamiką charakteryzują się jednak kraje Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej, choć w tym ostatnim wypadku odnotowano załamanie na Ukrainie i w Rosji w 2014 r. w związku z konfliktem zbrojnym. Dostarczane do UNWTO dane POT (Polska Organizacja Turystyczna) ilustrujące ruch turystyczny w Polsce ukazują nieco wyższą dynamikę ruchu turystycznego na tle Europy jako regionu. Według wstępnych danych UNWTO łączne wpływy z turystyki światowej wzrosły w 2015 r. o 3.6% i przekroczyły 1.4 bln USD. Najwyższe wpływy z turystyki uzyskały Stany Zjednoczone (178 mld USD), Chiny (114 mld USD), Hiszpania (57 mld USD) i Francja (46 mld USD). 3. PRZYJAZDY CUDZOZIEMCÓW DO POLSKI Jeśliby rozwój ruchu turystycznego w Polsce mierzyć (zgodnie z metodologią UNWTO) wzrostem liczby nierezydentów przybywających do naszego kraju, to rozwój ten w 2015 r. wyraziłby się wskaźnikiem 5.4% w przypadku przyjazdów cudzoziemców ogółem oraz 4.5% w przypadku zagranicznych turystów. Jest to dynamika nieco wyższa niż średnio na kontynencie europejskim. Raport przygotowany dla Ministerstwa Sportu i Turystyki stwierdza 77,7 mln przyjazdów cudzoziemców, w tym 16,7 mln turystów zagranicznych do Polski. W podziale na ważniejsze kraje z zaznaczeniem dynamiki rocznego wzrostu dane te prezentują się jak poniżej (kraje są uporządkowane według liczby turystów): Tabela 2. Przyjazdy zagraniczne odwiedzających jednodniowych i turystów do Polski w 2015 r. według wiodących krajów Przyjazdy ogółem w tym: turyści Kraj w tys. Dynamika w % 2015/2014 w tys. Dynamika w % 2015/2014 Ogółem UE Niemcy Ukraina Rosja Białoruś W. Brytania Litwa Francja Niderlandy USA Włochy Austria Łotwa Szwecja Czechy Węgry Słowacja Ministerstwo Sportu i Turystyki GUS - NBP

4 Zagraniczni turyści stanowią 21.5% przyjeżdżających cudzoziemców ogółem. Przyjezdni jednodniowi (ponad 78% przyjeżdżających cudzoziemców) rekrutują się w przeważającej mierze z krajów sąsiednich (Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja) i przebywają w przygranicznych obszarach naszego kraju. W całości przyjazdów do Polski obywatele wymienionych krajów stanowili 88.8% ruchu przyjazdowego cudzoziemców w 2015 r. Ich udział w ruchu typowo turystycznym jest jednak również przeważający stanowiąc ok. 60% przyjazdów turystycznych ogółem. Zwraca uwagę wysoka dynamika przyjazdów z Ukrainy, W. Brytanii, Szwecji, USA i, a z drugiej strony wyraźny spadek przyjeżdżających i turystów z Białorusi i Rosji. Według oszacowań Ministerstwa Sportu i Turystyki wpływy dewizowe z turystyki przyjazdowej cudzoziemców do Polski w 2015 r. wyniosły 14.3 mld USD i były na poziomie roku poprzedniego. W porównaniu z 2014 r. zwiększyły się nieco wydatki turystów zagranicznych przy jednoczesnym niewielkim spadku wpływów od odwiedzających jednodniowych. Opracowanie MSiT powstałe we współpracy z GUS i NBP nie uwzględnia regionalnego, tzn. wg województw, zróżnicowania ruchu turystycznego nierezydentów na obszarze naszego kraju. Przypomnieć warto, że we wcześniejszych opracowaniach zleconych przez MSiT firmie badawczej Activ Group pojawiały się szacunki rozmieszczenia zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce według regionów budzące zasadnicze wątpliwości. 4. TURYSTYKA KRAJOWA POLAKÓW W opracowaniu MSiT Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski ujęte zostało tylko pierwsze półrocze 2015 r. Dane za cały rok 2015 nie są jeszcze gotowe. W pierwszym półroczu 2015 r. Polacy odbyli 16.2 mln podróży krajowych oraz 4.5 mln turystycznych podróży za granicę. Najważniejsze miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień; nie są ujęte w tym zestawieniu. Według badań KPMG Wakacyjne wyjazdy Polaków. Edycja realizowanych w okresie wakacyjnym 2015 r. 15,5 mln dorosłych Polaków wyjechało lub zamierzało wyjechać na co najmniej jeden wyjazd turystyczny w okresie czerwiec-wrzesień 2015 roku. Wśród tych osób 68% decydowało się na wyjazd krajowy i 32% na co najmniej jeden wyjazd wakacyjny za granicę. W oparciu o ustalenia MSiT oraz KPMG, a także raport MSiT za 2014 r. 2, można oszacować krajowy ruch turystyczny Polaków (z wyłączeniem wizyt zagranicznych) na poziomie 40 mln podróży długo- i krótko-okresowych. Byłby to wzrost o 4,4% w porównaniu z 2014 r. 1 Wakacyjne-wyjazdy-Polakow-2015.pdf 2

5 Z punktu widzenia celu obecnie sporządzanego szacunku najważniejsze jest rozlokowanie krajowego ruchu turystycznego według województw. W zestawieniach MSiT za pierwsze półrocze 2015 r. oraz za cały 2014 r. podaje się tego rodzaju ustalenia. Tabela 3. Natężenie krajowego ruchu turystycznego według województw i liczby krajowych podróży ogółem w mln w pierwszym półroczu 2015 r. i w całym 2014 r. Województwo Liczba podróży w mln w I półroczu 2015 r. Liczba podróży w mln w 2014 r. Liczba podróży krajowych ogółem ,3 Dolnośląskie 1,3 2,8 Kujawsko-pomorskie 0,7 1,7 Lubelskie 0,9 2,1 Lubuskie 0,4 0,8 Łódzkie 0,6 1,4 Małopolskie 2,3 4,5 Mazowieckie 2,2 4,5 Opolskie 0,2 0,5 Podkarpackie 1,1 2,2 Podlaskie 0,6 1,4 Pomorskie 1,4 4,6 Śląskie 1,0 2,3 Świętokrzyskie 0,4 0,9 Warmińsko-mazurskie 0,8 2,4 Wielkopolskie 1,1 1,9 Zachodniopomorskie 1,4 4,5 Ministerstwo Sportu i Turystyki GUS - NBP Z powyższej tabeli wynika, że Małopolska i Mazowsze dystansują pozostałe regiony kraju jako regionalne cele podróży turystycznych Polaków w I półroczu 2015 r.. Małopolska przyciąga 14,2% krajowego ruchu turystycznego, natomiast Mazowsze 13,6%. W mniejszym stopniu liczą się jeszcze Pomorskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie i Wielkopolskie. Dane roczne (2014) zmieniają nieco ten stan rzeczy. Jest to zrozumiałe, ponieważ w miesiącach wakacyjnych wzmożony ruch turystyczny kieruje się do regionów nadmorskich i atrakcyjnych wypoczynkowo. Należy przyjąć, że w całym 2015 r. cztery województwa: Pomorskie, Małopolska, Mazowsze i Zachodniopomorskie przyciągnęły podobne liczebności turystów krajowych, czyli łącznie prawie połowę ogólnej ich liczby. Wykazana liczba 40 mln turystów krajowych odbiega znacznie od ustaleń ActivGroup z zeszłego roku, w których przyjmowano ponad 42 mln podróży turystów krajowych już w 2013 r. Jak już wspomniano, tamte ustalenia wzbudzały wątpliwości. Raporty MSiT wskazują na przyjęcie liczby 40 mln turystów krajowych oraz 16,7 mln turystów zagranicznych przemieszczających się po naszym kraju w 2015 r. Łącznie daje to ok. 60 mln turystów. Dodatkowo do obszarów przygranicznych przybywało kolejne 60,1 mln zagranicznych przyjezdnych.

6 5. WYKORZYSTANIE BAZY TURYSTYCZNEJ (DANE GUS) Badania GUS w zakresie wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych uwzględniają obiekty posiadające 10 lub więcej miejsc noclegowych łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi. Ogółem w 2015 roku zatrzymało się w obiektach noclegowych 26,9 mln turystów (25,1 mln w 2014 r.), co oznacza wzrost o 7,2%. Najwięcej korzystających z bazy noclegowej, to turyści zatrzymujący się w hotelach 17,5 mln osób, wobec 16,1 mln w 2014 r. Oznacza to wzrost o 8,7%. GUS odnotował 4% wzrost wykorzystania krajowych obiektów noclegowych przez cudzoziemców w porównaniu z 2014 r. Wyższym wzrostem wykazana została liczba udzielonych im noclegów o 5,9%. W turystycznych obiektach noclegowych w 2015 r. udzielono 71,2 mln noclegów, (o 7,0% więcej niż w 2014 r.), w tym turystom zagranicznym 13,8 mln (o 5,9% więcej niż w roku poprzednim). Turyści zagraniczni jako miejsce swojego zakwaterowania najczęściej wybierali hotele 10,2 mln noclegów. Porównanie przytoczonych powyżej liczb i dynamiki w ujęciu rocznym wskazuje na wyraźnie wyższą dynamikę wykorzystania bazy noclegowej przez turystów krajowych w porównaniu z zagranicznymi. Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym stanowi pow. 1/5 wszystkich udzielonych turystom noclegów. Wśród turystów zagranicznych najwyższą dynamiką wykorzystania obiektów noclegowych charakteryzowali się turyści z krajów o stosunkowo niedużym udziale w całości zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce (w nawiasach roczny wzrost wykorzystania bazy noclegowej w 2015 r.): Hong Kong (34,3%), Malta (26,9%), Chiny (25,6%), Słowenia (21,8%), Grecja (21,0%), Turcja (20,1%), Portugalia (19,1%), Irlandia (19,0%) i Belgia (17%). Największe spadki w liczbie korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej odnotowano w przypadku turystów z Rosji (-34,9%), Republiki Korei (-14,2%), Bułgarii (-11,3%) i Brazylii (-9,1%).

7 Tabela 4. Liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w 2014 i 2015 r. w tys. Turystyczne obiekty noclegowe =100 Obiekty ogółem ,0 Obiekty hotelowe ,9 Hotele ,3 Motele ,4 Pensjonaty ,9 Inne obiekty hotelowe ,5 Pozostałe obiekty noclegowe ,8 w tym m. in. Ośrodki wczasowe ,5 Ośrodki kolonijne ,8 Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe ,1 Zespoły domków turystycznych ,7 Kempingi ,4 Hostele ,4 Uzdrowiska ,5 Kwatery agroturystyczne ,5 GUS Rozkład noclegów udzielonych w obiektach noclegowych według województw przedstawia tabela 5. Tabela 5. Liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w 2015 r. w tys. według województw Województwo =100 Kraj ,0 Dolnośląskie ,7 Kujawsko-pomorskie ,2 Lubelskie ,6 Lubuskie ,3 Łódzkie ,7 Małopolskie ,6 Mazowieckie ,4 Opolskie ,3 Podkarpackie ,2 Podlaskie ,4 Pomorskie ,1 Śląskie ,5 Świętokrzyskie ,4 Warmińsko-mazurskie ,6 Wielkopolskie ,8 Zachodniopomorskie ,4 GUS Pod względem liczby udzielonych noclegów Mazowieckie lokuje się na czwartej pozycji. Najwięcej noclegów udziela turystom baza noclegowa w Zachodniopomorskiem, następnie w Małopolskim i w województwie pomorskim. W Mazowieckim natomiast tradycyjnie wysoki jest stopień wykorzystania dostępnych miejsc noclegowych (43,0). Pod tym względem Mazowsze ustępuje tylko Zachodniopomorskiemu (48,3) oraz Kujawsko-Pomorskiemu (44,2).

8 6. WYKORZYSTANIE BAZY TURYSTYCZNEJ W WARSZAWIE NA TLE DUŻYCH MIAST I OŚRODKÓW TURYSTYCZNYCH (DANE GUS) W porównaniach dużych miast oraz ośrodków turystycznych (Zakopane, Kołobrzeg, Świnoujście itp.) Warszawa jest zdecydowanym liderem w przyciąganiu turystów korzystających z bazy. Klasyfikacja według powiatów, którą sporządza GUS corocznie, obrazuje ten stan rzeczy. Nie ma jeszcze kompletnych danych dla roku 2015 (poza udzielonymi noclegami, o czym niżej), dlatego należy skorzystać z danych dla 2014 roku. Klasyfikacja jest uporządkowana według liczby udzielonych noclegów. Tabela 6. Infrastruktura noclegowa i jej wykorzystanie w 10 najwyżej notowanych powiatach w 2014 r. Powiat Obiekty ogółem w tym: hotelowe Miejsca noclegow e w tys. Korzystaj ący ogółem w tys. w tym: turyści zagr. w tys. Noclegi udzielo ne w tys. w tym: zagr. w tys. Kraj ogółem , , , , ,2 m. Warszawa , , , , ,2 m. Kraków , , , , ,1 Kołobrzeski ,8 579,6 163, , ,0 Tatrzański ,2 665,0 69, ,7 187,3 m. Gdańsk ,4 719,4 265, ,6 638,1 Nowosądecki ,5 291,7 7, ,0 26,0 m. Wrocław ,4 916,7 291, ,1 547,3 Cieszyński ,0 415,5 40, ,5 80,0 Jeleniogórski ,0 479,8 26, ,5 77,7 m. Świnoujście ,5 232,8 111, ,7 688,5 GUS Warszawa nie dominuje pod względem infrastruktury turystycznej. Nie ma też najwyższej w kraju liczby obiektów czy miejsc noclegowych, przoduje jednak wyraźnie w wykorzystaniu tych miejsc i w liczbie udzielonych noclegów. Jedynie w liczbie udzielonych noclegów turystom zagranicznym ustępuje Krakowowi. GUS-owska klasyfikacja wiodących w ruchu turystycznym powiatów w 2015 r. obejmuje wyłącznie liczbę udzielonych noclegów.

9 Zgodnie z tą klasyfikacją liczba udzielonych noclegów w obiektach turystycznych wiodących powiatów przedstawiała się w 2015 r. w tys. następująco: Warszawa: (wzrost o 6,4% w odniesieniu do 2014 r.) Kraków: (7,7%) Kołobrzeski: (1,6%) Tatrzański: (2,4%) Gdańsk: (13,1%) Nowosądecki: (9,1%) Wrocław: (12,6%) Cieszyński: (1,8%) Jeleniogórski: (3,4%) Świnoujście: (7,9%) Z zestawienia wynika generalnie wysoka dynamika przyrostu liczby udzielonych noclegów w wielkich metropoliach (Warszawa odznacza się stosunkowo niską dynamiką) i niska dynamika przyrostu w powiatach atrakcyjnych turystycznie. Nowy Sącz i Świnoujście są wyjątkami od tej reguły. Hotele zlokalizowane w wielkich miastach przyciągają największą liczbę turystów korzystających z noclegów. Warszawa tradycyjnie przewodzi w liczbie korzystających z hoteli i udzielonych w nich noclegach. W tym wypadku również trzeba się wesprzeć danymi z 2014r. 84,6% wszystkich turystów korzystających z bazy noclegowej w Warszawie w 2014 r. wybrało hotel. Analogiczny wskaźnik wykorzystania bazy hotelowej w Krakowie wyniósł 77,4%. Tabela 7. Turyści korzystający z hoteli według wybranych miast w 2014 r. w tys. Miasto Ogółem ***** **** *** ** * Gdańsk 468,6 68,8 134,4 209,3-56,1 Katowice 277,4-75,0 9,7 44,2 48,5 Kraków 1 627,3 172,4 552,2 620,6 172,3 109,7 Łódź 415,9-145,6 116,8 117,1 36,4 Poznań 542,6 51,2 168,4 220,5-102,5 Szczecin 320,1-111,9 78,7 62,0 67,6 Warszawa 2 548,7 619,6 656,6 664,7 362,4 245,6 Wrocław 790,2 90,9 236,0 301,1 82,3 79,9 w tym: korzystający turyści zagraniczni Gdańsk 214,5 38,3 88,8 70,4-17,0 Katowice 78,3-61,0 1,3 7,0 9,0 Kraków 867,5 124,2 317,4 318,6 68,3 39,0 Łódź 89,7-48,1 12,1 27,9 1,6 Poznań 166,6 27,8 71,9 46,6-20,4 Szczecin 124,2-66,2 27,8 19,1 11,2 Warszawa 1 001,3 379,1 319,5 195,6 66,1 41,1 Wrocław 270,1 52,3 105,8 83,1 17,2 11,7 GUS Warszawa i Kraków dominują zdecydowanie nad pozostałymi wielkimi miastami Polski w przyciąganiu turystów do bazy hotelowej. Liczba korzystających z tej bazy w Warszawie była

10 w 2014 r. trzykrotnie, a w Krakowie dwukrotnie wyższa, niż we Wrocławiu lokującym się na trzeciej pozycji wśród największych miast kraju. Hotele w Warszawie przyciągnęły o ponad 56% korzystających turystów więcej, niż hotele w Krakowie. W przypadku korzystających turystów zagranicznych różnice między obu miastami ulegają spłaszczeniu. Hotele warszawskie przyjęły w 2014 r. o ponad 15% turystów zagranicznych więcej niż hotele krakowskie. Statystyki ukazujące liczbę udzielonych noclegów w hotelach obu miast w 2014 r. odnotowują 3 374,5 tys. noclegów udzielonych w Krakowie oraz tys. w Warszawie, czyli o 22,7% więcej niż w Krakowie. W przypadku noclegów udzielonych turystom zagranicznym Kraków wykazał się wyższą ich liczbą 2 028,7 tys. wobec 1 784,5 tys. w Warszawie (o 13,7% więcej). 7. PRZYLOTY TURYSTYCZNE DO POLSKI (DANE ULC) Według statystyk prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) z kwietnia 2016 r. wszystkie polskie porty lotnicze łącznie obsłużyły 30,4 mln pasażerów w 2015 r., co oznacza wzrost o 12,3%. Lotniska Okęcie i Modlin obsłużyły w 2015 r. łącznie 13,8 mln pasażerów, co stanowi 45,4% krajowego przewozu pasażerów. Obsługa na Okęciu wzrosła w 2015 r. o 5,7%, a na lotnisku Modlin o 52,9%. Dane ULC wskazują na wzmożony ruch turystyczny w Warszawie, choć naturalnie nie wszyscy klienci linii lotniczych stają się turystami w stolicy kraju. Dynamika ruchu lotniczego w ostatnich latach przedstawia się, jak następuje: Ogółem Okęcie Modlin 2011: 21,7 mln 9,3 mln : 24,4 mln 9,6 mln 0,86 mln 2013: 25,0 mln 10,7 mln 0,35 mln 2014: 27,0 mln 10,6 mln 1,7 mln 2015: 30,4 mln 11,2 mln 2,6 mln Obsługa połączeń międzynarodowych w polskich portach lotniczych wyniosła 23,6 mln pasażerów w 2015 r. (77,6% całości obsługi portów). Najwięcej obsługuje się pasażerów odlatujących do bądź przybywających z Wlk. Brytanii (pow. 26%). Na kolejnych pozycjach są pasażerowie z Niemiec (pow. 15%), Norwegii (pow. 8%) i Włoch (pow. 6%). Ponadto, znaczący udział mają pasażerowie z Francji, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, Holandii, Danii.

11 8. OSZACOWANIE OGÓLNEJ LICZBY TURYSTÓW WIZYTUJĄCYCH WARSZAWĘ W 2015 Powyżej zebrany i omówiony materiał ilustrujący dane dotyczące ruchu turystycznego w kraju, województwie oraz w Warszawie służy w zamierzeniu próbie oszacowania wielkości ruchu turystycznego w samej stolicy. 8.1 Liczebność korzystających z turystycznej bazy noclegowej w Warszawie w 2015 r. W końcu maja 2016 r. WUS w Warszawie opublikował dane o wykorzystaniu miejsc noclegowych przez turystów w Warszawie w 2015 r. Według tych danych liczba korzystających z bazy noclegowej przekroczyła po raz pierwszy 3 mln, tzn. zwiększyła się o 5,4% w relacji do 2014 r. Z tej liczby 2,7 mln turystów skorzystało z bazy hotelowej; wzrost o 5,9%. Liczba turystów krajowych korzystających z bazy noclegowej w 2015 r. zwiększyła się o 3,9% w odniesieniu do 2014 r. Znacznie wyższą dynamiką w wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych wykazali się turyści zagraniczni. Ta wielkość wzrosła o 7,8%. Podobne proporcje wzrostu wystąpiły w wypadku wykorzystania miejsc hotelowych; 4,5% wzrostu korzystających krajowych oraz 8,2% korzystających zagranicznych. Tabela 8. Wykorzystanie miejsc noclegowych w Warszawie w 2014 i 2015 r. w tys Turyści Baza noclegowa w tym: hotele Baza noclegowa w tym: hotele Turyści ogółem Krajowi Zagraniczni GUS Nieco pow. 3 mln turystów rejestrowanych w bazie warszawskiej, w tym 1,05 mln turystów zagranicznych, to liczebności niepodważalne. Liczebność niekorzystających z bazy noclegowej nie jest już tak niepodważalna. 8.2 Metoda oszacowania liczby odwiedzających i turystów w Warszawie w 2015 r. Z wieloletnich badań ruchu turystycznego w Warszawie wynika, że z rejestrowanej bazy noclegowej korzysta około 30% przebywających w stolicy turystów krajowych i 60% turystów zagranicznych. Gdyby te proporcje przyjąć jako podstawę szacunku należałoby oszacować w 2015 r. liczbę turystów krajowych w Warszawie na poziomie 6,2 mln, a zagranicznych 1,88 mln. W tych liczbach byliby ujęci odwiedzający jednodniowi (bez noclegu) i turyści korzystający z kwater nierejestrowanych w bazie, bądź u rodziny/znajomych. Szacunek opiera się na ustaleniu liczby korzystających z bazy (GUS) i przemnożeniu przez odsetek korzystających w całej populacji według formuły: Turyści krajowi: 1,9 mln x 100/30 = 6,2 mln Turyści zagraniczni: 1,13 mln x 100/60 = 1,9 mln Razem: 8,1 mln

12 Inna metoda oszacowania wielkości ruchu turystycznego w Warszawie polega na naniesieniu wspomnianych wyżej relacji korzystających z noclegów w Warszawie do korzystających w kraju, na ogólną wielkość ruchu turystycznego, jak w tabeli poniżej: Tabela 9. Korzystający z bazy noclegowej i turyści ogółem w Warszawie i kraju w 2015 r. Turyści Ogółem Krajowi Zagraniczni 1. Warszawa: korzystający z bazy w mln 3,01 1,85 1,16 2. Kraj: korzystający z bazy w mln 26,9 21,2 5,7 3. Relacja 1:2 w % 11,2 8,7 20,3 przy utrzymaniu relacji (3) 4. Kraj: turyści ogółem w mln 56,7 40,0 16,7 5. Warszawa: turyści ogółem w mln 6,4 3,5 3,4 * szacunek obliczenia własne w oparciu o dane GUS i MSiT Zwraca uwagę, że przy zastosowaniu zaprezentowanej w tabeli powyżej metody ulegają zmianom i to idącym w przeciwnych kierunkach, liczebności obu grup turystów w porównaniu z metodą pierwszą. Biorąc pod uwagę rezultaty obu metod oszacowań oraz ustalenia na podstawie szacunków z lat ubiegłych, a także wyniki badań zlecanych corocznie przez Urząd m. st. Warszawy, przyjmuje się następujące podstawowe wielkości ilustrujące ruch turystyczny w Warszawie w 2015 r.: Wielkość krajowego ruchu turystycznego: tys. Wielkość zagranicznego ruchu turystycznego: tys. w tym: turyści polonijni: 507 tys. Razem: tys. Szacunki własne w oparciu o dane GUS, ustalenia MSiT oraz badania ankietowe Przy przyjęciu tych wyliczeń Warszawa angażuje 13,9% krajowego ruchu turystycznego ogółem, w tym 11,3% turystów krajowych oraz 16,8% turystów zagranicznych. 9. STRUKTURA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015 R. Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKÓW BADAŃ TERENOWYCH W 2015 r. badania na zlecenie Urząd m. st. Warszawy prowadzone były, jak co roku, w wybranych punktach Warszawy w miesiącach czerwiec listopad 2015 r. W badaniach uczestniczyło respondentów, w tym: Turyści i odwiedzający krajowi 70% Turyści i odwiedzający zagraniczni 24% Turyści i odwiedzający polonijni 6% Takie też proporcje bierze się jako podstawę do oszacowań struktury ruchu turystycznego w Warszawie.

13 W porównaniu z latami ubiegłymi zwiększyły się udziały turystów krajowych i polonijnych, a zmniejszył się nieco udział w całości badanych grupy turystów zagranicznych. 9.1 Szacunek odwiedzających jednodniowych Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami definiujemy odwiedzających jednodniowych jako osoby, których pobyt w Warszawie trwa 0,5-1 dzień bez korzystania z noclegu. Odwiedzający jednodniowi stanowili ogółem 19% próby badawczej, w tym: 31% populacji krajowej 5% populacji zagranicznej 20% populacji polonijnej W oparciu o te odsetki należy przyjąć, że odwiedzający jednodniowi liczyli 1,8 mln ogółu odwiedzających Warszawę w 2015 r. W znakomitej większości byli to odwiedzający jednodniowi z kraju (1,65 mln). Odwiedzający jednodniowi z zagranicy to 150 tys. osób. W grupie polonijnej odwiedzający jednodniowi stanowią wysoki odsetek (1/5), ale liczebność grupy polonijnej ogółem jest mało znacząca. Warto zaznaczyć, że liczebności odwiedzających jednodniowych mogą być (i najprawdopodobniej są) niedoszacowane z uwagi na miejsca przeprowadzania badań, czyli najchętniej odwiedzane przez turystów atrakcje turystyczne miasta. Można przypuszczać, że wielu odwiedzających w ogóle w takie miejsca nie trafia. W odniesieniu do turystów zagranicznych i polonijnych warto wziąć pod uwagę ich deklaracje o podróży do Warszawy. 2/3 populacji zagranicznej (67%) i połowa polonijnej, czyli według powyższych wyliczeń prawie 1,9 mln osób, przybywa do naszej stolicy samolotem. Według wyliczeń ULC (p. 7) obsługa pasażerska na lotniskach warszawskich wyniosła 13,8 mln osób w 2015 r. 9.2 Szacunek wielkości ruchu turystycznego w Warszawie w 2015 r. Na postawie dotychczasowych wyliczeń przyjmuje się następujące wielkości poszczególnych kategorii turystów i odwiedzających. Tabela 10. Szacunek wielkości ruchu turystycznego w Warszawie w 2015 r. Rodzaj pobytu w tys. 2014=100 udział w % Odwiedzający zagraniczni ,1 1,7 Turyści zagraniczni ,9 31,4 Łącznie turyści i odwiedzający ,1 zagraniczni 33,1 Odwiedzający krajowi ,2 19,5 Turyści krajowi ,3 47,3 Łącznie turyści i odwiedzający krajowi ,4 66,9 Łącznie odwiedzający ,0 21,3 Łącznie turyści ,3 78,7 Łącznie turyści i odwiedzający ,6 100,0 Szacunki własne

14 Przyjmuje się tym samym wyższą dynamikę odwiedzających jednodniowych w porównaniu z populacją turystów. 9.3 Szacunek liczebności turystów krajowych według województw W krajowej reprezentacji turystycznej obejmującej 5,65 mln osób najliczniejszą grupę stanowią turyści z Mazowsza (13%). Turyści krajowi z pięciu województw (Mazowsze, Śląsk, Łódzkie, Pomorskie, Małopolskie) stanowią połowę całej krajowej populacji turystycznej. Pozostałe 11 województw tworzy drugą połowę. Tabela 11. Struktura turystów i odwiedzających Warszawę według województw Województwo Szacunkowa W odsetkach liczebność w tys. Mazowieckie ,6 Śląskie 548 9,7 Łódzkie 537 9,5 Pomorskie 525 9,3 Małopolskie 491 8,7 Wielkopolskie 410 7,2 Dolnośląskie 378 6,7 Lubelskie Zachodniopomorskie 266 4,7 Podkarpackie 254 4,5 Podlaskie 249 4,4 Kujawsko-pomorskie Opolskie 192 3,4 Świętokrzyskie 186 3,3 Warmińsko-mazurskie 173 3,1 Lubuskie 164 2,9 Ogółem Szacunek własny w oparciu o badania Realizacja Sp. z o. o. w 2015 Zaokrąglenia procentowe (brak dziesiętnych) w dostarczonym materiale sprawiają, że zarówno liczebności, jak odsetki nie sumują się do ustalonych kwot: tys. i 100%. 9.4 Szacunek liczebności turystów zagranicznych według reprezentacji narodowych W 2015 r. w badaniach turystów w Warszawie uczestniczyło 760 respondentów z zagranicy (24% próby) i 197 turystów polonijnych (6%). Inaczej niż w badaniach z 2014 r., kiedy najliczniejszą grupą zagraniczną okazali się turyści z Wlk. Brytanii, tym razem zdystansowali ich Niemcy. Turyści z Niemiec, Wlk. Brytanii, USA, Hiszpanii, Francji i Włoch stanowili łącznie 68% wszystkich turystów zagranicznych, czyli ponad 2/3. W oparciu o przeprowadzone badania ruchu turystycznego w Warszawie w 2015 r. można oszacować wielkość zbiorowości turystycznych poszczególnych krajów.

15 Tabela 12. Struktura zagranicznych turystów i odwiedzających Warszawę według krajów Kraj Szacunkowa liczebność w tys. W odsetkach Niemcy Wlk. Brytania USA Hiszpania Francja Włochy Ukraina Belgia Izrael 84 3 Białoruś 84 3 Rosja 84 3 Holandia 84 3 Kanada 84 3 Irlandia 56 2 Szwecja 56 2 Pozostałe 56 2 Ogółem 2 800,0 100 Szacunek własny w oparciu o badania Realizacja Sp. z o. o. w 2015 To zestawienie należy zakończyć również uwagą o zaokrągleniach. Grupa polonijna jest ujęta w tych szacunkach w ramach rozmaitych reprezentacji narodowych w zgodzie z miejscem osiedlenia, głównie w Niemczech, W. Brytanii, USA i Kanadzie. Jej liczebność ogółem szacuje się na ok. 160 tys.

16 10. DYNAMIKA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W latach mamy do czynienia z corocznym wzrostem ruchu turystycznego w Warszawie. Tylko w roku 2009 wystąpił spadek liczby turystów w relacji do roku poprzedzającego o 5,8%. Tabela 13. Szacunek wielkości ruchu turystycznego w Warszawie w latach Rodzaj pobytu w tys. Odwiedzający zagraniczni Turyści zagraniczni Łącznie turyści i odwiedzający zagraniczni 0 Odwiedzający krajowi Turyści krajowi Łącznie turyści i odwiedzający krajowi Łącznie odwiedzający Łącznie turyści Łącznie turyści i odwiedzający Dynamika w % - -5,8 2,3 4,4 4,8 2,7 5,3 5,6 Szacunki własne Pomiędzy rokiem 2009 a 2015 całkowita liczba turystów i odwiedzających w Warszawie wzrosła o 27,8%. Nieco wyższa była dynamika przyrostu turystów i odwiedzających z kraju 28,4%. Liczba zagranicznych turystów i odwiedzających wzrosła w tym czasie o 26,7%. Autor oszacowania: Jacenty Siewierski Kierownik projektu: Krzysztof Chmielewski Warszawa,

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2014

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2014 SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2014 Przygotowany dla Urzędu m.st. Warszawy Data: 11.05.2015 Ekspert: Zespół badawczy: Jacenty Siewierski Krzysztof Chmielewski, Paweł Jazukiewicz Ipsos

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa binacjonalne

Małżeństwa binacjonalne Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 213, Nr 3 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Małżeństwa binacjonalne Termin a binacjonalne oznacza zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem % Odwiedzający Kraków

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008 temat nr 1.30.06(087)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

PROFIL RYNKU SŁOWACJA PROFIL RYNKU SŁOWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Ambasador Desygnowany RP w Republice Słowackiej : Leszek Soczewica,

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2012 ROKU UKŁAD REGIONALNY

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2012 ROKU UKŁAD REGIONALNY NSTYTUT TURYSTYK SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYK i REKREACJ TURYSTYKA POLSKA W ROKU UKŁAD REGONALNY Warszawa, kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek Bożena Radkowska nstytut Turystyki Szkoła

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.05(098) Turystyka zagraniczna. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Wrocław, maj 2016 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2010 ROKU Raport badania opinii turystów sezon

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2013 ROKU UKŁAD REGIONALNY

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2013 ROKU UKŁAD REGIONALNY NSTYTUT TURYSTYK SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYK i REKREACJ TURYSTYKA POLSKA W ROKU UKŁAD REGONALNY Warszawa, kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek Bożena Radkowska nstytut Turystyki Szkoła

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku Główne zamorskie Ros, Biał., Ukr. Nowe kraje UE Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2012 ROKU Metodologia badania 2012. Liczebność

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 3 Maj 2015 r. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU ŁOTWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015

PROFIL RYNKU ŁOTWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 PROFIL RYNKU ŁOTWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 15 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej Ambasador: Jerzy Marek Nowakowski, Ryga, Mednieku iela 6b, LV 1010 Tel.:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 17.11.217 r. Notatka informacyjna Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 31.1.216 r. Turystyczne obiekty noclegowe 1 na obszarach nadmorskich 2 Uwaga: Począwszy od danych za 216 r. w statystyce dotyczącej turystycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo