Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów gimnazjów w Gdyni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów gimnazjów w Gdyni"

Transkrypt

1 Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów gimnazjów w Gdyni opracowanie: mgr Bartosz Orzechowski prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Gdynia 2015

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Zakres merytoryczny raportu i metodyka badań... 4 Charakterystyka badanej populacji..5 Postulaty przewozowe badanych uczniów gimnazjów 11 Zaspokajanie porzeb przewozowych przez badanych uczniów gimnazjów Ocena transportu zbiorowego w Gdyni przez badanych uczniów gimnazjów Proponowane kierunki zmian w funkcjonowaniu transportu miejskiego przez badanych uczniów gimnazjów 19 Podsumowanie Spis tabel Spis rysunków 24 Literatura.25 2 / 25

3 Wprowadzenie CIVITAS (DYNamic for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej). Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami, w zakresie m.in.: rozwoju systemów i usług web 2.0, wprowadzenia przyjaznych miastu i mieszkańcom pojazdów elektrycznych, zaangażowania mieszkańców w proces planowania mobilności i poprawy jakości usług. Projekt realizowany jest w 4 dynamicznie rozwijających się europejskich miastach: Akwizgran (Niemcy); Gdynia (Polska); Koprivnica (Chorwacja); Palma de Mallorca (Hiszpania). W celu realizacji założonych zadań każde z miast uczestniczących w projekcie tworzy swoje lokalne konsorcjum. W skład konsorcjum Gdyni wchodzą: Gmina Gdynia (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni), Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański (Katedra Rynku Transportowego) oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. Jednym z zadań gdyńskiego Konsorcjum jest zagadnienie G.1.3. Strefy piesze i kształtowanie ich dostępności (Pedestrian areas and access management). Cele ogólne przypisane do tego zadania to: zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w centrum miasta o 10% i obniżenie uciążliwości związanych z ruchem drogowym i kongestią transportową; 3 / 25

4 rozwijanie stref pieszych, które zostaną wskazane w gdyńskim planie zrównoważonej mobilności miejskiej; podniesienie atrakcyjności miasta i wzrost zadowolenia jego mieszkańców. Zakres merytoryczny raportu i metodyka badań Dynamiczny rozwój miast oraz zjawisko zaludniania terenów podmiejskich Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot sprawiły, że transport publiczny organizowany przez trójmiejskie jednostki i przedsiębiorstwa stoi przed znaczącym wyzwaniem skomunikowania obszarów objętych siecią komunikacyjną. Świadczone usługi powinny charakteryzować się wysoką jakością, spełniając oczekiwania pasażerów należących do różnych segmentów. Planowanie mobilności na obszarach zurbanizowanych wymaga więc kompleksowego podejścia, respektującego zagadnienia gospodarcze, przestrzenne i społeczne odniesione do różnych kategorii interesariuszy miejskich 1. W niniejszym raporcie dokonano analizy preferencji i zachowań komunikacyjnych w podróżach miejskich uczniów gimnazjów w Gdyni. Wybór tej grupy użytkowników wynika z obligatoryjności podróży w relacji dom miejsce nauki i ważnego znaczenia transportu zbiorowego dla tej grupy podróżnych. Według wyników badań marketingowych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni z 2013 roku, 82,1% uczniów i studentów mieszkających w tym mieście zawsze lub przeważnie korzysta z komunikacji zbiorowej 2. Uczniowie i studenci stanowili w 2013 roku 8,4% ogółu mieszkańców Gdyni. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie pracy magisterskiej jednego z autorów, napisanej w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem drugiego autora. Zakres badań zrealizowanych na potrzeby pracy został uzgodniony zarówno z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, jak i Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Raport zawiera wyniki własnych, pierwotnych badań marketingowych dotyczących preferencji i zachowań komunikacyjnych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014. Scharakteryzowano w nim badaną populację. Przedstawiono postulaty 1 M. Wołek: SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Logistyka 2014 nr 2, s Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni, Raport z badań marketingowych 2013, [dostęp: ]. 4 / 25

5 przewozowe i sposoby zaspokajania potrzeb przewozowych, z uwzględnieniem roweru jako środka transportu. Następnie dokonano ogólnej oceny oraz oceny poszczególnych elementów oferty przewozowej transportu zbiorowego, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o. o. W końcowej części raportu nakreślono kierunki rozwoju transportu miejskiego, zgodne z oczekiwaniami uczniów gimnazjów oraz podsumowano całość rozważań. Próba badawcza objęła 764 uczniów w wieku 13 do 17 lat uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do 12 gdyńskich gimnazjów. Badaniem objęto po jednej klasie z każdego rocznika. Jako instrument pomiarowy wykorzystano ustrukturyzowany kwestionariusz, opracowany we własnym zakresie. Zastosowano metodę ankiety audytoryjnej, poddając uczniów badaniu w ich szkołach. Charakterystyka badanej populacji Liczbę uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gdyni w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli 1. Dane w tej tabeli wskazują na tendencję spadkową liczby uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach pod wpływem ujemnego przyrostu naturalnego. Tabela 1. Liczba uczniów w szkołach w Gdyni w latach Szkoły 2010/ / /14 Podstawowe Gimnazja Ponadgimnazjalne Źródło: dostęp: r. 5 / 25

6 Szkoły, w których przeprowadzono badanie są placówkami publicznymi, z wyjątkiem Gimnazjum Jezuitów, które jest placówką niepubliczną. Rozmieszczenie wymienionych gimnazjów na terenie Gdyni przedstawiono na Rys.1. - symbol wyznaczający miejsce gimnazjum na mapie Rysunek 1 Położenie badanych gimnazjów na obszarze Gdyni Badanie ankietowe mające na celu poznanie segmentu rynku transportu miejskiego, jaki stanowią gdyńscy gimnazjaliści, zostało przeprowadzone w następujących szkołach na terenie Gdyni: 6 / 25

7 Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej, Gimnazjum nr 2 im. Leona Kąkola, Gimnazjum nr 4 w Gdyni im. Ks. Kmdr. ppor. Władysława Miegonia, Gimnazjum nr 7, Sportowe Gimnazjum nr 9 im. Józefa Wybickiego, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów, Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego, Gimnazjum nr 18 im. Franciszka Sokoła, Gimnazjum nr 19 im. Franciszki Cegielskiej, Gimnazjum nr 20, Gimnazjum Jezuitów im św. Stanisława Kostki. Strukturę badanych uczniów gimnazjów ze względu na płeć przedstawiono na Rys. 2. Uczniowie płci męskiej stanowili 55%, uczennice 45%. Struktura płci Mężczyźni Kobiety 45% 55% Rysunek 2. Struktura badanych uczniów gimnazjów w Gdyni wg kryterium płci w roku szkolnym 2013/ / 25

8 W Tabeli 2 przedstawiono strukturę zbadanych uczniów ze względu na wiek. Uczniowie urodzeni w latach 1998, 1999 i 2000 stanowili odpowiednio 32, 30 i 36%, łącznie 98%. Badania prowadzone były wiosną roku 2014, stąd większość uczniów uczęszczających do I klasy gimnazjum należała do rocznika 2000, do II klasy do rocznika 1999 i do III klasy do rocznika Tabela 2. Struktura badanych uczniów gimnazjów w Gdyni wg kryterium wieku w roku szkolnym 2013/2014 Rocznik Liczba respondentów Udział procentowy , , , , ,26 Razem ,00 W Tabeli 3 wymieniono miejscowości, które zadeklarowali ankietowani gimnazjaliści jako miejsce zamieszkania. Zdecydowana większość badanych gimnazjalistów gdyńskich gimnazjów pochodziła z Gdyni (90%). Pozostałe w kolejności miejscowości, w których mieszkali uczniowie to: Kosakowo (4%), Rumia (2%) i Szemud (1%). Nieliczni uczniowie uczęszczający do gdyńskich gimnazjów, pochodzili z takich miejscowości jak: Gdańsk, Gmina Wejherowo, Kartuzy, Luzino, Przodkowo, Puck, Reda, Sopot, Wejherowo i Żukowo. W Tabeli 4 pokazano dzielnice zamieszkania uczniów gimnazjów, którzy zadeklarowali, że mieszkają w Gdyni. Najwięcej uczniów mieszkało na Dąbrowie i w Chwarzno-Wiczlinie, a więc w dzielnicach zdominowanych przez młodą populację. Najmniej uczniów pochodziło z Cisowy i Babich Dołów. 8 / 25

9 Tabela 3. Miejsce zamieszkania badanych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Gmina Liczba respondentów Udział procentowy Gdańsk 1 0,13 Gdynia ,53 Gmina Wejherowo 2 0,26 Kartuzy 1 0,13 Kosakowo 28 3,66 Luzino 1 0,13 Przodkowo 4 0,52 Puck 3 0,39 Reda 3 0,39 Rumia 16 2,09 Sopot 2 0,26 Szemud 10 1,31 Wejherowo 2 0,26 Żukowo 7 0,92 Razem ,00. 9 / 25

10 Tabela 4. Dzielnica zamieszkania badanych uczniów gimnazjów mieszkających w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Dzielnica Gdyni Liczba respondentów Udział procentowy Babie Doły 8 1,2 Chwarzno-Wiczlino 71 10,4 Chylonia 18 2,6 Cisowa 8 1,2 Dąbrowa 92 13,5 Działki Leśne 18 2,6 Grabówek 32 4,7 Karwiny 22 3,2 Leszczynki 28 4,1 Mały Kack 47 6,9 Obłuże 49 7,2 Oksywie 70 10,2 Orłowo 17 2,5 Pogórze 17 2,5 Pustki Cisowskie-Demptowo 12 1,8 Redłowo 26 3,8 Śródmieście 38 5,6 Wielki Kack 41 6,0 Witomino 25 3,7 Wzgórze Św. Maks. 45 6,6 W gospodarstwie domowym 83% uczniów znajdował się przynajmniej jeden samochód osobowy, prywatny lub służbowy. 17% uczniów nie posiadało w swoim gospodarstwie domowym samochodu osobowego. Postulaty przewozowe badanych uczniów gimnazjów 10 / 25

11 Osoby kształcące się w gdyńskich gimnazjach w roku szkolnym 2013/2014 zostały poddane badaniu ankietowemu w zakresie wymagań dotyczących sposobu zaspokajania potrzeb komunikacyjnych, określanych mianem postulatów przewozowych 3. Na Rys. 3 przedstawiono najistotniejsze postulaty przewozowe, wskazane przez gimnazjalistów w Gdyni. Rysunek 3. Ranking postulatów przewozowych badanych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Najistotniejszą cechą komunikacji miejskiej według gimnazjalistów była bezpośredniość, wskazało na nią 32% badanych. Postulat częstotliwości, jako drugi co do ważności, został uznany za najważniejszy przez 16 % gimnazjalistów. Dla 11 % badanych cecha prędkości była najważniejsza, zajmując trzecie miejsce w rankingu. Niższe znaczenie przypisano kolejno takim cechom jak: punktualność, niezawodność, koszt i dostępność. Za trzy najmniej ważne postulaty przewozowe gimnazjaliści uznali natomiast w kolejności: informację, rytmiczność i wygodę. 3 Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Pod red. O. Wyszomirskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s / 25

12 Zaspokajanie potrzeb przewozowych przez badanych uczniów gimnazjów Ponad 1/3 uczniów (38%) zadeklarowała wykonywanie podróży miejskich przeważnie komunikacją zbiorową, drugie tyle komunikacją zbiorową i samochodem w równym stopniu. 12% uczniów stwierdziło, że podróżuje wyłącznie transportem zbiorowym, a 11%, że przeważnie samochodem osobowym. Tylko 1% uczniów wskazał, że podróżuje zawsze samochodem osobowym. Wśród innych sposobów podróżowania, o udziale poniżej 1%, znalazły się przemieszczenia rowerem (Rys. 4). W jaki sposób realizujesz podróże miejskie? 37,96% 37,96% 11,65% 11,39% 0,92% 0,13% zawsze komunikacją zbiorową przeważnie komunikacją zbiorową w równym stopniu komunikacją zbiorową i samochodem osobowym przeważnie samochodem osobowym zawsze samochodem osobowym Inny Rysunek 4. Sposoby realizacji podróży miejskich przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 W przeciętnym dniu w ciągu tygodnia szkolnego 24% uczniów nie wykonało żadnej podróży. Wśród uczniów podróżujących, 21 % skorzystało z transportu indywidualnego, na który składały się podróże samochodem osobowym, rowerem, motocyklem, skuterem, motorowerem i taksówką. Transportem zbiorowym, obejmującym komunikację autobusową, trolejbusową, tramwajową i kolejową, podróżowało 79% uczniów. 12 / 25

13 Wśród uczniów gimnazjów podróżujących transportem indywidualnym dominowali korzystający z samochodu osobowego. Ich udział we wszystkich podróżach miejskich uczniów wyniósł 18,5%, wobec 1,5% korzystających z roweru. Samochodem osobowym gimnazjaliści podróżowali wyłącznie w roli pasażera, co wynika z ich wieku. Na pytanie dotyczące wykorzystywania roweru w podróżach miejskich 12% uczniów odpowiedziało, że często podróżuje tym środkiem transportu po zakupy, 25% - w innych celach nie związanych z rekreacją i 49% - w celach rekreacyjnych. Podróżując transportem zbiorowym uczniowie gimnazjów w największym stopniu korzystali z autobusu. Udział tego środka transportu w strukturze wszystkich podróży gimnazjalistów wyniósł 55%. Z transportu trolejbusowego skorzystało 22% uczniów. SKM lub koleją podróżowało tylko 2,5% uczniów. Mniej niż 1% gimnazjalistów wykonał podróż tramwajem lub autobusem regionalnym. Najwięcej podróży gimnazjaliści realizowali do domu (44 %) i do miejsca nauki (35%). Podróże w pozostałych celach miały mniejsze udziały: w sprawach osobistych (6%), po zakupy (6%), dla rekreacji i uprawiania sportu (5%) i w sprawach towarzyskich (4%). W Tabeli 5 przedstawiono liczbę podróży w poszczególnych celach. Ponad ¾ uczniów gimnazjów (76%) posiadało ważny bilet na usługi transportu publicznego. Wśród wszystkich gimnazjalistów 67% dysponowało biletem okresowym ZKM w Gdyni, 5% - PKP SKM w Trójmieście i 4% - innych organizatorów. W strukturze posiadanych biletów okresowych 94,5% stanowiły bilety ulgowe, 3 % - bezpłatne dla rodzin wielodzietnych i 2,5% - socjalne dla rodzin pracowników jednostek organizacyjnych gdyńskiej komunikacji miejskiej. Wśród uczniów gimnazjów wystąpiło zjawisko braku wyczerpującej znajomości oferty taryfowej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Ponad połowa gimnazjalistów (52%) nie wiedziała, że istnieje bilet zintegrowany na wszystkie środki transportu w metropolii, a prawie co dziesiąty (9%) był w błędzie twierdząc, że nie można go zakupić. 13 / 25

14 Tabela 5. Cele podróży badanych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Cel podróży Liczba podróży Udział procentowy Dom ,93 Nauka ,58 Sprawy osobiste 94 5,98 Zakupy 90 5,72 Rekreacja/sport 84 5,34 Sprawy towarzyskie 65 4,13 Praca 3 0,19 Sprawy zawodowe i służbowe 2 0,13 Razem ,00 Najwięcej podróży uczniowie gimnazjów wykonywali między godz. 6 a 8 (poranny szczyt komunikacyjny) oraz 14 a 16 (popołudniowy szczyt komunikacyjny). Te dwa okresy wyznaczały godziny rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych w gimnazjach. Pewien wzrost mobilności uczniów wystąpił miedzy godz. 18 a 19, kiedy to realizowali oni głównie podróże fakultatywne. (Rys. 5). Powyższe wyniki korespondują z wnioskami z wcześniejszych badań przeprowadzonych w 2010 r. w Gdyni, które wskazują, że poza osobami pracującymi najliczniejszą grupą korzystającą z usług transportu zbiorowego jest młodzież ucząca się, gdyż rozkład godzin podróży jest zbieżny z godzinami rozpoczynania i kończenia nauki 4. 4 K. Hebel: Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s / 25

15 Rysunek 5. Rozkład czasowy podróży w ciągu doby badanych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Ocena transportu zbiorowego przez badanych uczniów gimnazjów Średnia ocena jakości usług transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przyznana w skali od 2 do 5 przez uczniów gimnazjów wyniosła 3,86. W przypadku badań przeprowadzonych na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców Gdyni w wieku lat w 2013 r. ocena ta w tej samej skali wyniosła 4,27. Niższa ocena ze strony gimnazjalistów mogła wynikać z bardziej krytycznej i roszczeniowej postawy, jaką charakteryzowała się ta grupa społeczna. Oceny wystawiane gdyńskiej komunikacji zbiorowej przez uczniów gimnazjów przedstawiono w Tabeli 6. Większość gimnazjalistów uznała gdyńską komunikację miejską za dobrą (57%). Ocenę niedostateczną wystawiło jedynie 4 % uczniów, natomiast 3%uczniów nie zdecydowało się ocenić gdyńskiej komunikacji miejskiej. 15 / 25

16 Tabela 6. Ogólna ocena gdyńskiej komunikacji miejskiej przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Ocena Liczba odpowiedzi Udział procentowy Bardzo dobrze ,66 Dobrze ,33 Dostatecznie ,07 Niedostatecznie 27 3,53 Nie mam zdania 26 3,40 Razem ,00 Niżej od gdyńskiej komunikacji miejskiej oceniona została komunikacja organizowana przez Szybką Kolej Miejską w Trójmieście. Średnia ocena przyznana przez gimnazjalistów w skali od 2 do 5 wyniosła 3,57. Szczegółowe oceny usług SKM przyznane przez uczniów gimnazjów zaprezentowano w Tabeli 7. Tabela 7. Ogólna ocena SKM przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Wariant Liczba odpowiedzi Udział procentowy Bardzo dobrze 63 8,25 Dobrze ,21 Dostatecznie ,74 Niedostatecznie 62 8,12 Nie mam zdania ,69 Razem ,00 16 / 25

17 Najwięcej gimnazjalistów oceniło SKM dobrze (35%), najmniejszy był odsetek ocen niedostatecznych, który wyniósł 8%. Prawie co czwarty gimnazjalista wstrzymał się od oceny. Wynika to z faktu, że większość gimnazjalistów dojeżdżała do miejsca nauki komunikacją miejską organizowaną przez ZKM w Gdyni. Rysunek 6. Ocena komunikacji trolejbusowej przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań odgrywają Istotną rolę w obsłudze komunikacyjnej organizowanej przez ZKM w Gdyni trolejbusy. Ponad połowa gimnazjalistów oceniła trolejbusy pozytywnie (54%). Niespełna procent uczniów gimnazjów ocenił trolejbusy zdecydowanie negatywnie. Aż 27% nie było w stanie wyrazić swojej oceny (Rys. 6). W celu uszczegółowienia oceny usług ZKM w Gdyni, respondenci ocenili poszczególne elementy oferty przewozowej, takie jak: rozkład jazdy, wygoda podróży, bezpieczeństwo osobiste w podróży, łatwość zakupu biletów, cena biletów, czystość przystanków, wyposażenie przystanków i strona internetowa ZKM w Gdyni. Otrzymane wyniki zaprezentowano w Tabeli / 25

18 Tabela 8. Ocena elementów oferty przewozowej gdyńskiej komunikacji miejskiej przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Cecha Udział procentowy bdb db dst ndst brak zdania razem Rozkład jazdy 17,02 57,07 19,76 3,4 2, Wygoda podroży 7,07 42,28 39,53 8,12 3, Bezpieczeństwo osobiste w podróży 13,09 43,06 32,33 7,07 4, Łatwość zakupu biletów 23,3 35,73 25,26 10,34 5, Cena biletów 6,15 27,88 34,95 23,82 7,2 100 Czystość przystanków 4,97 26,31 38,87 24,35 5,5 100 Wyposażenie przystanków 5,5 27,62 40,31 20,42 6, Strona internetowa ZKM Gdynia 47,51 32,2 5,37 1,44 13, Dominantę zaznaczono przez zaciemnione pola. Większość gimnazjalistów oceniła dobrze takie elementy oferty przewozowej jak rozkład jazdy, wygoda podróży, bezpieczeństwo osobiste i łatwość zakupu biletów. Gorzej oceniono ceny biletów oraz wyposażenie i czystość przystanków. Elementy te otrzymały ocenę dostateczną. Jedynym elementem ocenionym bardzo dobrze przez większość gimnazjalistów była strona internetowa ZKM. Tabela 9. Ocena elementów oferty przewozowej Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Cecha Udział procentowy bdb db dst ndst brak zdania razem Rozkład jazdy 16,36 37,57 12,96 2,62 30,5 100 Wygoda podroży 11,39 26,7 24,87 10,34 26,7 100 Bezpieczeństwo osobiste w podróży 6,28 25,79 27,75 11,91 28, Łatwość zakupu biletów 11,26 30,63 21,6 7,46 29, Cena biletów 7, ,83 9,82 30,5 100 Czystość przystanków 6,94 21,86 28,01 14,92 28, Wyposażenie przystanków 7,85 28,27 24,74 8,77 30, Strona internetowa SKM 20,03 22,64 9,69 3,01 44, Dominantę zaznaczono przez zaciemnione pola. 18 / 25

19 Gimnazjaliści dokonali również analogicznej oceny elementów oferty przewozowej Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście (Tabela 9). SKM wypadła gorzej w porównaniu do gdyńskiej komunikacji miejskiej. Żaden z elementów oferty przewozowej nie został oceniony bardzo dobrze, pięć z nich otrzymało ocenę dobrą, (rozkład jazdy, wygoda podróży, łatwość zakupu biletów, wyposażenie przystanków i strona internetowa). Bezpieczeństwo osobiste w podróży, ceny biletów i czystość przystanków większość respondentów oceniła dostatecznie. Znaczny odsetek gimnazjalistów nie był w stanie dokonać oceny (od 27 do 45% ). Proponowane kierunki rozwoju transportu miejskiego przez badanych uczniów gimnazjów Rozwój komunikacji miejskiej w Gdyni oraz w pozostałych miastach i gminach, w których ZKM w Gdyni organizuje obsługę komunikacyjną, oparty jest o strategię zrównoważonego rozwoju. Tabela 10. Proponowane kierunki działania władz samorządowych w odniesieniu do komunikacji trolejbusowej przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Wariant Zastępowanie istniejących linii autobusowych liniami trolejbusowymi Zastępowanie istniejących linii trolejbusowych liniami autobusowymi Utrzymanie obecnych proporcji linii trolejbusowych i autobusowych Liczba respondentów Udział procentowy 63 8, , ,35 Tworzenie nowych linii trolejbusowych ,61 Brak zdania ,80 Razem ,00 19 / 25

20 Gimnazjaliści mieli za zadanie wypowiedzieć się co do kierunków działań władz samorządowych w odniesieniu do komunikacji trolejbusowej w Gdyni. Odpowiedzi zaprezentowane zostały w Tabeli 10. Najwięcej gimnazjalistów (29 %) nie miało konkretnej opinii na temat polityki władz samorządowych wobec transportu trolejbusowego. Jedna czwarta badanych gimnazjalistów wyraziła poparcie dla tworzenia nowych linii trolejbusowych. Podobny odsetek uczniów gimnazjów opowiedział się za utrzymaniem istniejących proporcji linii autobusowych i trolejbusowych. Gimnazjaliści korzystający z transportu zbiorowego wypowiedzieli się czy w podróżach międzydzielnicowych preferują połączenia bezpośrednie o niskiej częstotliwości czy też połączenia z przesiadkami o wysokiej częstotliwości. Tabela 11 prezentuje udzielone odpowiedzi przez gimnazjalistów. Tabela 11. Preferencje co do częstotliwości i rodzaju połączeń w transporcie zbiorowym badanych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Wariant Połączenia bezpośrednie o niskiej częstotliwości (ponad 15 min) Połączenia z przesiadkami o wysokiej częstotliwości (do 10 min) Liczba respondentów Udział procentowy , ,77 Brak zdania ,19 Razem ,00 Prawie połowa gimnazjalistów (48 %) opowiedziała się za bezpośredniością połączeń kosztem ich częstotliwości. Prawie 30 % uczniów nie było w stanie udzielić w tej kwestii konkretnej odpowiedzi. Niezdecydowanie wynikało najprawdopodobniej ze sporadycznego korzystania z usług transportu zbiorowego przez tych gimnazjalistów. Tylko 23% uczniów wybrało wyższą częstotliwość połączeń, decydując się na przesiadki. 20 / 25

21 Podsumowanie Badania preferencji i zachowań komunikacyjnych w podróżach miejskich uczniów gimnazjów, które objęły 764 uczniów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014, pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: Samochód osobowy posiadało 83% gospodarstw domowych uczniów gimnazjów. Do trzech najważniejszych cech komunikacji miejskiej wg uczniów gimnazjów należały kolejno: bezpośredniość, częstotliwość i prędkość. Za trzy najmniej istotne postulaty przewozowe gimnazjaliści uznali natomiast w kolejności: informację, rytmiczność i wygodę. W podróżach miejskich gimnazjaliści głównie korzystali z transportu zbiorowego, którym w dniu objętym badaniem zrealizowali 79% podróży. W strukturze podróży uczniów gimnazjów transportem zbiorowym autobus był najpopularniejszym środkiem przewozowym, z kolei podróże transportem indywidualnym zdominował samochód osobowym, którym gimnazjaliści podróżowali wyłącznie jako pasażerowie. Tylko 1,5% gimnazjalistów skorzystało w badanym dniu z roweru w podróżach miejskich. W dobowym rozkładzie podróży uczniów gimnazjów wystąpiły dwa okresy szczytowe, pierwszy w godz. 6 8, drugi w godz Pewien wzrost mobilności gimnazjalistów zaznaczył się w godz Ponad ¾ uczniów gimnazjów (76%) posiadało ważny bilet na usługi transportu publicznego. Więcej niż połowa (52% ) nie wiedziała, że istnieje możliwość nabycia biletu zintegrowanego na wszystkie środki transportu publicznego w całej 21 / 25

22 metropolii, włącznie z SKM, w sprzedaży. 9 % było przekonanych że takiego biletu nie ma Uczniowie gimnazjów przyznali gdyńskiej komunikacji miejskiej skali od 2 do 5 niższą średnią ocenę (3,86) niż mieszkańcy Gdyni (4,27) w reprezentatywnych badaniach w 2013 r. Spośród elementów oferty przewozowej gdyńskiej komunikacji miejskiej najwyższą ocenę gimnazjalistów (bardzo dobrą) otrzymała strona internetowa ZKM. Najniższe oceny (dostateczne), gimnazjaliści przyznali takim elementom oferty jak: cena biletów, czystość i wyposażenie przystanków. Szybka Kolej Miejska w Trójmieście otrzymała w skali od 2 do 5 od uczniów gimnazjów niższą średnią ocenę (3,75) niż gdyńska komunikacja miejska. Spośród elementów oferty przewozowej SKM najwyższą ocenę, (dobrą) otrzymały: rozkład jazdy, wygoda podróży, łatwość zakupu biletów, wyposażenie przystanków i strona internetowa. Najniżej gimnazjaliści ocenili (dostatecznie) takie cechy SKM jak bezpieczeństwo osobiste w podróży, ceny biletów i czystość przystanków. Najwięcej gimnazjalistów opowiedziało się za tworzeniem nowych linii trolejbusowych lub utrzymaniem obecnych proporcji linii trolejbusowych i autobusowych w Gdyni. Więcej gimnazjalistów wybrało połączenia bezpośrednie o niższej częstotliwości niż połączenia z przesiadaniem się o wyższej częstotliwości. 22 / 25

23 Spis tabel Tabela 1. Liczba uczniów w szkołach w Gdyni w latach Tabela 2. Struktura badanych uczniów gimnazjów w Gdyni wg kryterium wieku w roku szkolnym 2013/ Tabela 3. Miejsce zamieszkania badanych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ Tabela 4. Dzielnica zamieszkania badanych uczniów gimnazjów mieszkających w Gdyni w roku szkolnym 2013/ Tabela 5. Cele podróży badanych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ Tabela 6. Ogólna ocena gdyńskiej komunikacji miejskiej przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ Tabela 7. Ogólna ocena SKM przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ Tabela 8. Ocena elementów oferty przewozowej gdyńskiej komunikacji miejskiej przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 (w skali od 2 do 5) Tabela 9. Ocena elementów oferty przewozowej Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ Tabela 10. Proponowane kierunki działania władz samorządowych w odniesieniu do komunikacji trolejbusowej przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ Tabela 11. Preferencje co do częstotliwości i rodzaju połączeń w transporcie zbiorowym badanych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ / 25

24 Spis rysunków Rysunek 1. Położenie badanych gimnazjów na obszarze Gdyni... 6 Rysunek 2. Struktura badanych uczniów gimnazjów w Gdyni wg kryterium płci w roku szkolnym 2013/ Rysunek 3. Ranking postulatów przewozowych badanych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ Rysunek 4. Sposoby realizacji podróży miejskich przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ Rysunek 5. Rozkład czasowy podróży w ciągu doby badanych uczniów gimnazjów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ Rysunek 6. Ocena komunikacji trolejbusowej przez badanych gimnazjalistów w Gdyni w roku szkolnym 2013/ / 25

25 Literatura 1. Hebel K.: Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni, Raport z badań marketingowych 2013, [dostęp: ]. 3. Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Pod red. O. Wyszomirskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Wołek M.: SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Logistyka 2014 nr / 25

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. zkmgdynia.pl BUS Trol F. Raport z badań marketingowych 2013

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. zkmgdynia.pl BUS Trol F. Raport z badań marketingowych 2013 zkmgdynia.pl BUS Trol F Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni Raport z badań marketingowych 2013 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni marzec 2013 r. Metodologia badań W raporcie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. zkmgdynia.pl BUS Trol. Raport z badań marketingowych 2015

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. zkmgdynia.pl BUS Trol. Raport z badań marketingowych 2015 zkmgdynia.pl BUS Trol Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni Raport z badań marketingowych 2015 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni maj 2016 r. Metodologia badań W raporcie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie

Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie opracowanie: mgr Michał Konarski prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Katedra Rynku Transportowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Michał Konarski, Olgierd Wyszomirski Preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie

Wstęp. Michał Konarski, Olgierd Wyszomirski Preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie Solaris Trollino 12M eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Michał Konarski, Olgierd Wyszomirski Preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni w 2010 r.

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni w 2010 r. Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni w 2010 r. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia Internet: www.zkmgdynia.pl 2010-01-01 Metodologia badao Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Preferowane cechy komunikacji zbiorowej określone na podstawie ankiety przeprowadzonej w maju 2015r. Metodologia badania:

Preferowane cechy komunikacji zbiorowej określone na podstawie ankiety przeprowadzonej w maju 2015r. Metodologia badania: Preferowane cechy komunikacji zbiorowej określone na podstawie ankiety przeprowadzonej w maju 2015r. Metodologia badania: Ankieta przeprowadzona była w dniach od 12.05.2015 r. do 22.05.2015 r. wśród osób

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Hebel Olgierd Wyszomirski

Katarzyna Hebel Olgierd Wyszomirski Katarzyna Hebel Olgierd Wyszomirski Uniwersytet Gdański Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni DETERMINANTY WYBORU SPOSOBU PODRÓŻY PRZEZ MIESZKAŃCÓW GDYNI W ŚWIETLE BADAŃ Z 2013 ROKU Metodologia badawcza

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB.

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB. Marcin Gromadzki PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB. WARSZTATY PROMOCYJNE Krzysztof Grzelec Public Transport Consulting Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM)

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Wnioski i rekomendacje 2 Konstatacje i wnioski (1 ) Z komunikacji miejskiej najczęściej korzystają osoby posiadające ograniczone zasoby finansowe.

Bardziej szczegółowo

1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO. Wyniki badań telefonicznych LOF W roku 20 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 13/2016 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 13/2016 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 2169 UCHWAŁA NR 13/2016 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ z dnia 1 czerwca 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab.

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab. Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej dr hab. Krzysztof Grzelec Pozyskiwanie danych o popycie i jego strukturze dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

Rozwój i funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni

Rozwój i funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni Rozwój i funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni Streszczenie artykułów opublikowanych w Transporcie Miejskim i Regionalnym Miesięczniku Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Komunikacji

Bardziej szczegółowo

GDYNIA. BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN

GDYNIA. BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN GDYNIA BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN ŹRÓDŁA DOCHODÓW W BUDŻECIE GDYNI 112% dynamika wzrostu dochodu PLN środki z UE 13% 1 644 mln zł subwencja ogólna 15% Przewiduje się, że w 2018 roku Gdynia uzyska dochody

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie 2013 Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie wykonane w ramach projektu: Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Cel badania 2 Uzyskanie informacji o obecnych zachowaniach

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku Planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gdynia, 23-24 października 2014 r. Aleksandra Romanowska,

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja podczas wydarzenia

Komunikacja podczas wydarzenia Komunikacja podczas wydarzenia Ogólnopolskie Spotkania Podróżników 2017 w Gdyni odbywają się w dwóch obiektach: 1. Gdynia Arenie, ul. K.Górskiego 8 2. Pomorskim Park Naukowo Technologicznym Gdynia - Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10 Taryfy Przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie

Bardziej szczegółowo

Badanie zachowań transportowych mieszkańców Obszaru Metropolitalnego

Badanie zachowań transportowych mieszkańców Obszaru Metropolitalnego mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Informacje o badaniu 02 Informacje o badaniu 3 Metoda Wywiady w domu respondenta Tradycyjna ankieta papierowa Próba badawcza Osoby w wieku 13+ Reprezentatywna Liczba

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Hebel Preferencje pasażerów miejskiego transportu zbiorowego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 59,

Katarzyna Hebel Preferencje pasażerów miejskiego transportu zbiorowego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 59, Preferencje pasażerów miejskiego transportu zbiorowego Ekonomiczne Problemy Usług nr 59, 145-158 2010 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 603 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 59 2010 KATARZYNA

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ W ZRÓWNOWAŻONYM MIEJSKIM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM

MOBILNOŚĆ W ZRÓWNOWAŻONYM MIEJSKIM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI MOBILNOŚĆ W ZRÓWNOWAŻONYM MIEJSKIM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM Streszczenie W artykule przedstawiono problematykę zrównoważonej mobilności w miastach, której jednym z priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dotyczącej funkcjonowania autobusu linii 252

Analiza ankiety dotyczącej funkcjonowania autobusu linii 252 Analiza ankiety dotyczącej funkcjonowania autobusu linii 252 I. Cel ankiety Rada Dzielnicy Mały Kack chcąc poznać opinię mieszkańców dotyczącą autobusu linii 252 przeprowadziła ankietę. Linia ta łączy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badania ankietowego

Podsumowanie badania ankietowego Podsumowanie badania ankietowego 1. Metodologia i cel badania W ramach badania zebrano 837 ankiet. Badanie prowadzono dwutorowo. Ankiety zbierano w formie papierowej (308 ankiet) oraz elektronicznej (529

Bardziej szczegółowo

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Warszawa, 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM)

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie biletów metropolitalnych. Informujemy, iż od 1 lipca 2016 r. nastąpią zmiany w ofercie biletów metropolitalnych BILETY ŁĄCZONE

Zmiany w ofercie biletów metropolitalnych. Informujemy, iż od 1 lipca 2016 r. nastąpią zmiany w ofercie biletów metropolitalnych BILETY ŁĄCZONE Zmiany w ofercie biletów metropolitalnych Informujemy, iż od 1 lipca 2016 r. nastąpią zmiany w ofercie biletów metropolitalnych BILETY ŁĄCZONE 1. Wycofane z oferty zostają okresowe (30-dniowe i miesięczne)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY TANDEMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU. 1. Uprawnieni

WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY TANDEMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU. 1. Uprawnieni WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY TANDEMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU 1. Uprawnieni 1) Z oferty Promocyjny Bilet Miesięczny Tandemowy (zwanego dalej biletem ) może

Bardziej szczegółowo

Badanie zachowań transportowych mieszkańców Wadowic

Badanie zachowań transportowych mieszkańców Wadowic mieszkańców Wadowic Podstawowe informacje o projekcie 2 projekt mieszkańców Wadowic próba 500 gospodarstw owych metodologia CAPI ter 20 kwietnia 03 czerwca 2017r. wykonawca PBS Sp. z o.o. Definicje podróży

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr 24/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego promocyjnego łączonego

Bardziej szczegółowo

Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni CIVITAS DYN@MO Projekt DYN@MO realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS dofinansowany z 7 Programu Ramowego Cele projektu rozwój systemów

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni Plany zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce Seminarium projektu CH4LLENGE Kraków, 29 czerwca 2015 r. Aleksandra Romanowska Zarząd Dróg i Zieleni

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW WARSZAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2005

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW WARSZAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2005 INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW WARSZAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2005 Warszawa, grudzień 2006r. 1 WPROWADZENIE W niniejszym materiale przedstawiono najważniejsze wyniki badań ruchu, przeprowadzonych w 2005r. w

Bardziej szczegółowo

REGUGLARNY MONITORING ZACHOWAŃ PASAŻERÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO

REGUGLARNY MONITORING ZACHOWAŃ PASAŻERÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO REGUGLARNY MONITORING ZACHOWAŃ PASAŻERÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO STUDIUM PRZYPADKU GDYNI Inteligentny transport publiczny Zorientowane na klienta zar ządzanie komunikacją miejską z wykorzystaniem nowych

Bardziej szczegółowo

Przynajmnie Kilka razy w Kilka razy w lub prawie. j raz w codziennie. miesiącu

Przynajmnie Kilka razy w Kilka razy w lub prawie. j raz w codziennie. miesiącu GMINA: MIEJSCOWOŚĆ: TYP: Gospodarstwo domowe Przystanek/ autobus/ tramwaj NR RESP.: Dzień dobry. Nazywam się... Jestem pracownikiem. Na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu przeprowadzam badanie

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Raport przygotowany przez: TNS Polska S.A. Warszawa, 23.06.2014 Plan prezentacji 1 Informacje na temat realizacji badania 03 2 Podsumowanie wyników badania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA

FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA Proszę wskazać rodzaj informacji, którą chciałaby Pani/Pan zamówić. Rozkłady jazdy linii autobusowych lub tramwajowych dla konkretnych przystanków.

Bardziej szczegółowo

Badania natężenia i struktury ruchu na ul. Świętojańskiej w Gdyni w 2015 roku

Badania natężenia i struktury ruchu na ul. Świętojańskiej w Gdyni w 2015 roku Badania natężenia i struktury ruchu na ul. Świętojańskiej w Gdyni w 2015 roku opracowanie: dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Gdynia, maj - październik 2015 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIEJSKI W POLSCE ROLA I ZNACZENIE

TRANSPORT MIEJSKI W POLSCE ROLA I ZNACZENIE TRANSPORT MIEJSKI W POLSCE ROLA I ZNACZENIE Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Zakład Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl Nieoczywisty związek pomiędzy jakością transportu zbiorowego a jego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, czerwca 2015r.

Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, czerwca 2015r. Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, 22-23 czerwca 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. a integracja taryfowa w obszarze Aglomeracji Trójmiasta Bartłomiej Buczek

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BILETU METROPOLITALNEGO NA TERENIE METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ

FUNKCJONOWANIE BILETU METROPOLITALNEGO NA TERENIE METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ FUNKCJONOWANIE BILETU METROPOLITALNEGO NA TERENIE METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ Hubert Kołodziejski Przewodniczący Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badania ankietowego. przeprowadzonego wśród osób korzystających z komunikacji miejskiej w Skierniewicach w dniach lutego 2016 r.

Analiza wyników badania ankietowego. przeprowadzonego wśród osób korzystających z komunikacji miejskiej w Skierniewicach w dniach lutego 2016 r. MIASTO SKIERWICE MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W SKIERWICACH Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób korzystających z komunikacji miejskiej w Skierniewicach w dniach 22 26 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu MIASTO TORUŃ Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA Toruń 2012-2013 www.biostat.com.pl PODSTAWOWE INFORMACJE Badaniem objęto 598 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE I OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU DROGOWEGO W RADOMIU

PREFERENCJE I OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU DROGOWEGO W RADOMIU Marzenna DĘBOWSKA-MRÓZ, Andrzej ROGOWSKI PREFERENCJE I OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU DROGOWEGO W RADOMIU Celem artykułu jest ocena preferencji oraz ocena funkcjonowania systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Plan mobilności lubelskiego obszaru funkcjonalnego na lata Wyniki badania ankietowego

Plan mobilności lubelskiego obszaru funkcjonalnego na lata Wyniki badania ankietowego 1 ANKIETA INTERNETOWA 1.1 Założenia W ramach opracowywania Planu mobilności lubelskiego obszaru funkcjonalnego () na lata 2017-2025 przeprowadzono ankietę mieszkańców. Ankietę przeprowadzono w formie badania

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Projekt CIVITAS DYN@MO (2012-2016) dofinansowany z 7 Programu Ramowego projekt RTD zajmujący się planowaniem transportu,

Bardziej szczegółowo

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052 Kod zakresu Nazwa zakresu świadczeń Kod terytorialny Obszar kontraktowania Ryczałt miesięczny 2210 Powiat nowodworski 49 919,70 zł 2264 M. Sopot 51 462,20 zł 2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

Bardziej szczegółowo

Nr umowy o dofinansowanie: RPPM /16-00

Nr umowy o dofinansowanie: RPPM /16-00 W dniu 25.04.2017 r. została podpisana umowa nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu: Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej

Bardziej szczegółowo

Metropolia warszawska 2.0

Metropolia warszawska 2.0 Metropolia warszawska 2.0 Konwencja Metropolitalna 27 maja 2017 r. Komunikacja publiczna w metropolii warszawskiej Gminy podwarszawskie objęte transportem organizowanym przez ZTM 32 porozumienia międzygminne

Bardziej szczegółowo

Wyniki I edycji konkursu "Przyjazna dzielnica"

Wyniki I edycji konkursu Przyjazna dzielnica Wyniki I edycji konkursu "Przyjazna dzielnica" Lista zwycięskich wniosków I edycji konkursu Przyjazna dzielnica Lp. Nazwa dzielnicy Tytuł wniosku Przyznana kwota w zł 1. Babie Doły 1. Aktywne Babie Doły

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania prac. 10.VII.2015 Gdańsk

Stan zaawansowania prac. 10.VII.2015 Gdańsk Zad. 1.3 Strefy ruchu pieszego i zarządzanie dostępnością Stan zaawansowania prac 1.VII.215 Gdańsk dr hab. Inż. Kazimierz Jamroz prof. nadzw.pg, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Lucyna Gumińska, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Śródmieście

Usługi edukacyjne w dzielnicy Śródmieście Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH GOM 2014 DZIENNICZEK PODRÓŻY. SR 3 CZ 4 PYTANIA PODSTAWOWE: 1.[ ] kobieta 2. [ ]

BADANIE ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH GOM 2014 DZIENNICZEK PODRÓŻY. SR 3 CZ 4 PYTANIA PODSTAWOWE: 1.[ ] kobieta 2. [ ] NUMER WIĄZKI ADRES GOSPODARSTWA BADANIE ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH GOM 2014 DZIENNICZEK PODRÓŻY NUMER GOSP. W WIĄZCE RESPONDENTA (wg tab. skład gosp.) IMIĘ LUB INICJAŁY RESPONDENTA: DD-MM-RRRR DATA WYWIADU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR 2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr XXX/416/213 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi transportu komunalnego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W ROKU 2018

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W ROKU 2018 HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W ROKU 2018 GDYNIA CHWARZNO-WICZLINO, WITOMINO LEŚNICZÓWKA, WITOMINO RADIOSTACJA Daty: 6.04.2018 r., 9.11.2018 r. 8:30 1 Akademickie LO, ul. Narcyzowa

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

z o.o., tabela Odcinek Tczew Słupsk: otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany.

z o.o., tabela Odcinek Tczew Słupsk: otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52/2016 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2016 r. Zmiana nr 3 Wykazu taryfowych 1. W Wykazie taryfowych, wprowadza się następujące zmiany: 1) W części

Bardziej szczegółowo

InicjatywaLokalna.pl

InicjatywaLokalna.pl Projekt Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznawanych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA KATOWICE

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA KATOWICE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA BROSZURA INFORMACYJNA Z KOMPLEKSOWYCH BADAŃ RUCHU 2015 Projekt realizowany na zlecenie Miasta Katowice przez konsorcjum firm: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdynia-Półwysep Helski

Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdynia-Półwysep Helski Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdynia-Półwysep Helski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował w 2011 r. realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 51/2016. W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Anna Gwiazda

Interpelacja nr 51/2016. W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Anna Gwiazda Interpelacja nr 51/2016 W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Anna Gwiazda Proszę o podanie prawdziwych przyczyn trudnej sytuacji spółki Pomorska Kolej Metropolitalna, popartych konkretnymi danymi:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Do Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań jakości usług świadczonych przez Koleje Wielkopolskie 2013/2014

Wyniki badań jakości usług świadczonych przez Koleje Wielkopolskie 2013/2014 Wyniki badań jakości usług świadczonych przez Koleje Wielkopolskie 2013/2014 Zakres prowadzonych badań W marcu 2014 roku przeprowadzone zostały wśród pasażerów badania jakości usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce Praca badawcza pt. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce realizowana

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni: wyzwania w związku z perspektywą finansową na lata 2014-2020

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni: wyzwania w związku z perspektywą finansową na lata 2014-2020 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni: wyzwania w związku z perspektywą finansową na lata 2014-2020 Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock,

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego RAPORT KOŃCOWY Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego Węgrów 014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O BADANIU... 3 1.1. Cel główny badania oraz cele szczegółowe.... 3 1.. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp Grzegorz Karoń, Aleksander Sobota Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

d) Tabele nr Tabele opłat za bilety sieciowe imienne otrzymują brzmienie:

d) Tabele nr Tabele opłat za bilety sieciowe imienne otrzymują brzmienie: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 225/2016 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 9 listopada 2016 r. Zmiana nr 1 Cennika usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. (C-SKM) zawierającego tabele

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

"TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.

TRAKO WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com. Dokument przygotowany przez: "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.pl Spis rysunków Rys. 1. Płeć

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W REGIONIE I JEGO ZNACZENIE DLA INTEGRACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I KONKURENCYJNOŚCI POMORZA

ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W REGIONIE I JEGO ZNACZENIE DLA INTEGRACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I KONKURENCYJNOŚCI POMORZA Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W REGIONIE I JEGO ZNACZENIE DLA INTEGRACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH LINII I FRAGMENTÓW SIECI KOMUNIKACYJNEJ - STUDIUM PRZYPADKU GDYNI

OKREŚLANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH LINII I FRAGMENTÓW SIECI KOMUNIKACYJNEJ - STUDIUM PRZYPADKU GDYNI OKREŚLANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH LINII I FRAGMENTÓW SIECI KOMUNIKACYJNEJ - STUDIUM PRZYPADKU GDYNI Inteligentny transport publiczny Zorientowane na klienta zar ządzanie komunikacją miejską z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 9 82-3 Elbląg tel. 55-23-79- fax. 55-23-79-1 www.zkm.elblag.com.pl e-mail: zkm@elblag.com.pl komunikacja szybka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015 System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 MobilityHUB to inicjatywa na rzecz pozyskiwania oraz publikowania danych potrzebnych do zarządzania mobilnością mieszkańców aglomeracji,

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć. CEL EWALUACJI: Pozyskanie informacji na temat dostępności, atrakcyjności, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo