SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012

2 Spis treści 1. WSTĘP STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ JAKO OGNIWO SYSTEMU POLITYKI SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ JAKO ANIMATOR ŚRODOWISKA LOKALNEGO PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE Strona 2

3 1. WSTĘP Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy jest drugą co do wielkości dzielnicą m.st. Warszawy zajmującą powierzchnie 73,04 km2. Dzielnicę można podzielić na dwa obszary. Pierwszym z nich jest obszar wysokiego budownictwa (Tarchomin, Nowodwory), w których zamieszkuje około 2000 osób/km². Drugi to obszar do niedawna wykorzystywany głównie rolniczo tzw. zielone tereny, które obejmują: Dąbrówkę Szlachecką, Płudy, Choszczówkę i Białołękę Dworską. Zabudowę na tym terenie stanowią głównie wille i kompleksy domków jednorodzinnych. Liczba mieszkańców tych okolic nie przekracza 300 osób/km². Strona 3

4 Białołęka wykazuje największy przyrost naturalny w porównaniu do pozostałych dzielnic Warszawy. Dzielnica odpowiadając na potrzeby jej mieszkańców koncentruje się na inwestowaniu m.in. w szkoły, drogi, parki i place zabaw. Jeszcze w tym roku sfinalizowany zostanie pierwszy etap prac związanych z powstaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Magicznej. W najbliższym czasie Białołęka wzbogaci się również o nowy budynek komunalny i trzy szkoły wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz zlokalizowane w atrakcyjnych, przyjaznych uczniom miejscach SYTUACJA SPOŁECZNO DEMOGRAFICZNA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY W 2012 r. na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zameldowanych na pobyt stały i czasowy było tyś. 2 mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu 1 2 Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 4

5 Statystycznego na koniec 2012 r. liczba mieszkańców wynosiła tyś. 3 Powyższe rozbieżności świadczą o trudnościach związanych z faktycznym określeniem liczby osób zamieszkujących na terenie Dzielnicy Białołęka. Poniżej porównanie poszczególnych przedziałów wiekowych mieszkańców Dzielnicy Białołęka w latach w podziale na płeć oraz przedziały wiekowe. Źródło: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne 3 Strona 5

6 Źródło: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Jak wynika z powyższych danych najliczniejszą grupą mieszkańców Dzielnicy stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Kolejną grupa to osoby od 0 do 17 lat. Na chwilę obecną najmniej liczną grupę na terenie Dzielnicy Białołęka stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Powyższy wykres nie odzwierciedla faktycznej liczby osób zamieszkujących na Białołęce, ponieważ duża grupa osób przebywających na terenie dzielnicy w sposób formalny nie jest zameldowana. Szacunkowa liczba zamieszkujących teren Dzielnicy może wynosi nawet 120 tys. osób. Na koniec 2012 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy z terenu Dzielnicy Białołęka wynosiła tyś. w tym 940 kobiet, podczas gdy liczba wszystkich osób poszukujących zatrudnienia w Warszawie na dzień r. wynosiła 49.2 tyś. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 3,44 % w odniesieniu do 4,4 % z terenu całego miasta. Strona 6

7 Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy, opracowanie własne Jak wynika z powyższego zestawienia liczba osób bezrobotnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy stale wzrasta, co jest efektem trudnej sytuacji gospodarczej kraju. Strona 7

8 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY W 2012r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona lokalach: była w czterech 1. ul. Antalla 4 2. ul. Wincenta van Gogha 7 3. ul. Porajów ul. Marywilska 44 Strona 8

9 Komórki organizacyjne OPS Lp. Nazwa komórki Ilość pracowników Ilość etatów 1. Dyrekcja Dział Pomocy Środowiskowej Dział Pomocy Specjalistycznej Dział Świadczeń Dział Finansowo-Księgowy Dział Administracyjny, kadry, zamówienia publiczne, informatyk 6. Samodzielne stanowiska (radca prawny, 11 9, EFS 3 2,5 Razem 54 49,75 Według stanu na r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 54 pracowników w ramach 49,75 etatów, w tym: 3 osoby z EFS - 2,5 etatu 2 osoby na zastępstwo W ramach współpracy z Urzędem Pracy Ośrodek zaangażował 2 osoby bezrobotne odbywające staż: w Dziale Finansowo-Księgowym od r. do r. w Dziale Pomocy Środowiskowej od r. do r. Wśród pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej zdecydowaną większość stanowią osoby posiadające wykształcenie wyższe ( 29 osób) w tym: 1 osoba posiadająca 2 kierunki studiów Strona 9

10 3 osoby posiadające studia podyplomowe na dwóch kierunkach 6 osób posiadających studia podyplomowe na jednym kierunku Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W 2012 r. podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Ośrodka systematycznie podnosili swoją wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia oraz udział w konferencjach i spotkaniach. Strona 10

11 3. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY Rozdział Plan Wykonanie Procentowy udział w wydatkach ogółem , ,23 0,14% , ,50 0,11% , ,60 0,88% , ,00 0,76% , ,78 28,37% , ,17 9,55% , ,07 50,53% , ,50 3,40% , ,18 3,33% , ,78 2,93% Ogółem , ,81 99,11% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99,11 %. Strona 11

12 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 12

13 Rozdział Pozostała działalność Plan Wykonanie Procent wykonania , ,23 82,27% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr. 175 poz z późn. zm.) i zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr. 164 poz z póź. zm.) Zadanie to było realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Strona 13

14 Rozdział Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Plan Wykonanie Procent wykonania 8 000, ,50 99,99% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach rozdziału kwotę 7 999,50 zł przeznaczono na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 1. sfinansowanie widowiska "Karmik" - odbiorcami przedstawienia byli rodzice dzieci szkolnych oraz przedstawiciele służb pracujących z rodzinami doświadczającymi przemocy; 2. dystrybucja ulotek informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan zrealizowano w 99,99%.

15 Rozdział Wspieranie rodziny Plan Wykonanie Procent wykonania , ,60 93,93% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach rozdziału wydatkowano kwotę ,60 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i wyposażenie stanowisk pracy asystentów rodziny. Plan zrealizowano w 93,93 %. Strona 15

16 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan Wykonanie Procent wykonania , ,00 100,00% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Z planowanych środków finansowych rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 188 osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości świadczeń na kwotę ,00 zł. Strona 16

17 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan Wykonanie Procent wykonania , ,78 99,73% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę ,78 zł na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań własnych ( ,98 zł - środki własne, ,80 zł - dotacja). W/w środki przeznaczono na: 1. zasiłki celowe 2. specjalne zasiłki celowe 3. zasiłki okresowe 4. pomoc w formie dożywiania dzieci 5. pomoc w formie dożywiania osób starszych i niepełnosprawnych 6. sprawianie pogrzebów 7. zasiłki w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (wkład własny). Strona 17

18 Kwotę ,78 zł, rozdysponowano na: zasiłki celowe i celowe specjalne dla 975 osób, w ilości świadczeń na kwotę ,37zł ( ,37 zł - środki własne, ,00 zł - dotacja) w tym: zakup żywności dla 560 osób w ilości świadczeń na kwotę zł pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia dla 387 osób w ilości świadczeń na kwotę zł zakup odzieży dla 726 osób w ilości świadczeń na kwotę zł opłatę czynszu dla 336 osób w ilości świadczeń na kwotę zł opłatę energii i gazu dla 387 osób w ilości świadczeń na kwotę zł zakup opału dla 178 osób w ilości 235 świadczeń na kwotę zł pokrycie kosztów remontu dla 21 osób w ilości 27 świadczeń na kwotę zł wyposażenie szkolne dla 177 osób w ilości 198 świadczeń na kwotę zł pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na kolonie i obozy dla 25 osób w ilości 27 świadczeń na kwotę zł, pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 8 osób w ilości 9 świadczeń na kwotę zł, zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla 59 osób w ilości 71 świadczeń na kwotę zł, zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (np.: opłaty za telefon, wyrobienie zdjęć do dokumentów, zakup biletów ZTM,PKP, zakup bielizny pościelowej, środków czystości i higienicznych) dla 560 osób w ilości świadczeń na kwotę zł, zdarzenie losowe w tym: wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego dla 1 osoby w ilości 1 świadczenie na kwotę zł (środki te pochodziły z dotacji) pomoc rodzinie dotkniętej pożarem dla 1 osoby w ilości 1 świadczenie na kwotę zł, Strona 18

19 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zasiłki okresowe dla 76 osób w ilości 191 świadczeń na kwotę ,80 zł (10.085,00 zł- środki własne, ,80 zł - dotacja ) w tym z tytułu: niepełnosprawności - dla 41 osób w ilości 106 świadczeń, bezrobocia - dla 27 osób w ilości 66 świadczeń długotrwałej choroby - dla 7 osób w ilości 13 świadczeń, innych przyczyn - dla 5 osób w ilości 6 świadczeń. Strona 19

20 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy pomoc w formie dożywiania dzieci dla 403 świadczeniobiorców w ilości posiłków dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach szkolno-wychowawczych, na kwotę zł, pomoc w formie dożywiania osób dorosłych dla 32 klientów w ilości świadczeń na kwotę zł sprawienie pogrzebu dla 12 osób na kwotę ,61 zł zasiłki w ramach realizacji projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez EFS dla 18 osób w ilości 111 świadczeń na kwotę ,00 zł Strona 20

21 Rozdział Zasiłki stałe Plan Wykonanie Procent wykonania , ,17 99,98% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na świadczenia w formie zasiłków stałych dla 206 osób w ilości świadczeń na kwotę ,17 zł w tym: dla 180 osób samotnie gospodarujących w ilości świadczeń, dla 27osób pozostających w rodzinach w ilości 164 świadczeń. Strona 21

22 Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej Plan Wykonanie Procent wykonania , ,07 99,52% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Realizacja wydatków w w/w rozdziale: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,57 zł ( w tym ,00 zł dotacji od wojewody), wydatki rzeczowe na kwotę ,50 zł,( w tym ,00 zł dotacji od wojewody) zakup m.in.: materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki), zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty porto od zasiłków, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, opłaty czynszowe, ochrona mienia, ekwiwalent za odzież ochronną, ubezpieczenie samochodu, delegacji krajowych; wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 4 200,00 zł finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Strona 22

23 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan Wykonanie Procent wykonania , ,50 96,97% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości ,50 zł, realizując plan w 96,97%. Na usługi opiekuńcze finansowane ze środków budżetu miasta jako zadanie własne wydatkowano kwotę ,00zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę ,50 zł. Strona 23

24 Rozdział Pozostała działalność Plan Wykonanie Procent wykonania , ,18 99,64% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału przeznaczono środki: ,00zł - na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w ramach którego opłacono posiłki dla dzieci, wydawane w szkołach i przedszkolach, opłacono posiłki z dowozem do osób starszych i niepełnosprawnych oraz przyznano świadczenia pieniężne na zakup żywności. Środki te pochodziły z budżetu wojewody na realizacje zadań własnych ,18 zł działania na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizację imprez okolicznościowych, grup wsparcia, samopomocowych, edukacyjnych Strona 24

25 Rozdział Pozostała działalność (realizacja projektu w ramach EFS "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Białołęka oraz Warszawskie Inspiracje Do Pracy ). Plan Wykonanie Procent wykonania , ,78 88,94% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie: ,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1.1, 2 996,58 zł na działania wynikające z Projektu WARSZAWSKIE INSPIRACJE DO PRACY realizowanego przez Miasto St. Warszawa oraz partnera Fundację Manzana. Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenie w postaci dodatku do pensji dla opiekuna uczestników projektu z Dzielnicy Białołęka Strona 25

26 4. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ JAKO OGNIWO SYSTEMU POLITYKI SPOŁECZNEJ Według prof. Jana Rosnera polityka społeczna jest działalnością państwa i organizacji społecznych w dziedzinie kształtowania warunków bytu i pracy, zmierzających do optymalnego zaspokojenia indywidualnych i społecznych potrzeb. Polityka społeczna realizowana jest przez instytucje państwowe oraz jednostki samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina) oraz organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe oraz kościół katolicki. Obszarem działania polityki społecznej są następujące dyscypliny polityk szczegółowych: Źródło: Opracowanie własne Strona 26

27 Jednym z elementów systemu polityki społecznej jest pomoc społeczna. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna w Polsce realizowana jest przez Wojewodów oraz władze samorządu terytorialnego. Źródło: Opracowanie własne Strona 27

28 Podstawowe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Źródło: Opracowanie własne Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy realizuje w szczególności zadania wynikające z zapisów ustaw: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U ), Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z Nr 70 poz.473 Strona 28

29 z póź. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012, Nr 124, tekst jednolity), Ustawy z dn r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008, Nr 164, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1735 tekst jednolity.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. z 2005 Nr 267, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 tekst jednolity), Ustawy z dnia r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264 poz tekst jednolity) Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata m.st. Warszawy Strona 29

30 4.1. POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY W LATACH ROK Ubóstwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa W tym: Wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym: a) rodzin niepełnych b) rodzin wielodzietnych Przemoc w rodzinie Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi Alkoholizm Narkomania Strona 30

31 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy Zdarzenie losowe Sytuacja Kryzysowa Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Jak wynika z powyższego zestawienia Ośrodek odnotował w porównaniu do 2011 r. znaczący wzrost w przypadku rodzin dotkniętych bezrobociem, które przekłada się bezpośrednio na standard i jakość życia osób objętych pomocą Ośrodka. Ponadto znacznie częściej przyznawano pomoc z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa (wzrost o 12,73 % w porównaniu do roku 2011). Wzrosła również liczba rodzin, w których występuje problem alkoholizmu (wzrost o 7,5 % w stosunku do 2011 r.). Na uwagę zasługuje również utrzymujący się trend wzrostowy ubóstwa (wzrost o 4,99 % do 2011 roku), i bezdomności (wzrost o 5,08 % do 2011 roku). Powyższa sytuacja odzwierciedla stale postępującą tendencję powiększania się liczby rodzin doświadczających negatywnych skutków pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju. Strona 31

32 4.2. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Ubóstwo Ubóstwo to niemożność osiągnięcia minimalnego standardu życiowego Webster s New Encyclopedic Dictionary Ubóstwo to nie kwestia przetrwania, ale niezdolność do uczestnictwa w zwykłych aktywnościach, które składają się na normalne życie w społeczności, i życie na przeciętnym poziomie w danej społeczności H. Zandler Ubóstwo jest jednym z najbardziej dotkliwych problemów życia społecznego. Zwiększa dystans pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi, powoduje niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Ubóstwo jest rozpatrywane w kategoriach: Niezaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, kiedy dochód osoby lub rodziny znajduje się poniżej kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dn r. (529,00 zł osoba samotna, 456,00 zł osoba w rodzinie). Naruszenia zasad sprawiedliwości społecznej, kiedy na skutek sytuacji kryzysowej następuje nagły spadek zasobów znacznie poniżej kryterium dochodowego Z analizy danych będących w posiadaniu Ośrodka wynika, że poziom ubóstwa wśród mieszkańców Dzielnicy Białołęka ulega systematycznemu wzrostowi. W porównaniu z rokiem 2011 zanotowano wzrost liczby osób ubogich o 4,99 % Strona 32

33 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW UBÓSTWA NA TERENIE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Strona 33

34 Powyższa mapa przedstawia obszary koncentracji osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Zauważyć można zasadnicze 4 największe skupiska (rejony) osób, które objęte są pomocą i wsparciem Ośrodka Pomocy: Ad. 1) Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot, Izba Chorych Stowarzyszenia Monar, Osiedle Marywilska 160 świadczeniobiorców Ad. 2) Ulice: Antalla, Porajów, Myśliborska, Atutowa, Wittiga, Van Gogha, Nagodziców, Pancera 132 świadczeniobiorców Ad. 3) Ulice : Odkryta, Książkowa, Ciołkosza, Stefanika, Strumykowa, Pasłęcka, Nowodworska, Światowida 118 świadczeniobiorców Ad. 4) Ulice : Skierdowska, Aluzyjna 65 świadczeniobiorców Ponadto do obszarów z dużą liczbą osób objętych wsparciem Ośrodka należy zaliczyć ulice Kowalczyka (33), Skarbka z Gór (15), Białołęcką (9), Bohaterów (9), Modlińską (20), Mehoffera (14). Dokonując charakterystyki osób korzystających z pomocy społecznej w obszarach dużej koncentracji analizowanej populacji zauważyć należy, że dominującymi problemami w tych rejonach są: Nr 1- bezdomność, bezrobocie, ubóstwo. Nr 2 niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych w rodzinach niepełnych. Nr 3 bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych w rodzinach niepełnych, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, ubóstwo. Nr 4 bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych w rodzinach niepełnych, niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, Wszystkie przedstawione rejony charakteryzują się wielością problemów oraz wspólnymi kwestiami społecznymi, a w szczególności niepełnosprawnością, długotrwałymi chorobami oraz ubóstwem. Rejony nr 1 i 4 są to skupiska osób bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rejonie nr 4 występuje Strona 34

35 również problem samotnego macierzyństwa, oraz trudności opiekuńczo wychowawcze, konieczność dozoru ze strony kuratorów rodzinnych oraz wzmożonej pomocy ze strony asystentów rodziny. Rejon nr 3 ul. Odkryta, Książkowa, Pasłęcka charakteryzuje się dużym ruchem naturalnym ludności napływowej z poza Warszawy. Pracownicy socjalni coraz częściej spotykają się z osobami i rodzinami, które opuściły swoje miejsce dotychczasowego pobytu, wynajęły mieszkanie, licząc na polepszenie warunków życia, większe zarobki, stabilne zatrudnienie. Dużą grupę osób korzystających z pomocy Ośrodka stanowią osoby, którym się nie powiodło w Warszawie, utraciły pracę, co doprowadziło do pogorszenia ich sytuacji ekonomiczno społecznej, w konsekwencji, której stali świadczeniobiorcami Ośrodka Pomocy Społecznej Bezrobocie Bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która: 1. Ukończyła 18 rok życia 2. Nie ukończyła 65 lat w przypadku kobiet i 67 lat w przypadku mężczyzn 3. Aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez UP Strona 35

36 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Niepokojąca jest ogólna liczba mieszkańców Białołęki zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: Długotrwale bezrobotnych, Do 25 roku życia, Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełnosprawnych Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego Strona 36

37 Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy, opracowanie własne W porównaniu do roku ubiegłego liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wzrosła o 24 %. Powyższy wzrost ma swoje przełożenie na liczbę świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Rodziny niepełne Rodzina niepełna rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe. Obecnie rezygnuje się z określenia rodzina niepełna na rzecz takich sformułowań jak rodzina monoparentna, monorodzicielska, minimalna Strona 37

38 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Jak wynika z przedstawionego wykresu liczba rodzin niepełnych korzystających z pomocy społecznej stale wzrasta. Samotne matki wychowujące dzieci odczuwają problemy takie jak poczucie osamotnienia i lęk o przyszłość swoją i dzieci. Problemy te są wspólne dla rodzin matek niezamężnych i rozwiedzionych. Sytuacja ekonomiczna samotnych matek jest na ogół gorsza niż sytuacja przeciętnej rodziny polskiej. Z reguły trudniejsza jest sytuacja matek niezamężnych. Nie zawsze potrafią uporać się z napotykanymi trudnościami. Jako jedyne żywicielki rodzin często muszą podejmować dodatkowe prace zarobkowe, by zapewnić dzieciom niezbędne warunki materialne, co skutkuje brakiem odpowiedniej opieki nad dziećmi lub jej ograniczeniem Ochrona macierzyństwa Rzeczpospolita Polska postanowieniem zawartym w artykule 71., ustępie 1. Konstytucji z 1997 roku zobowiązała się do uwzględnienia dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarczej. Artykuł ten stanowi, że prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych mają rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a zwłaszcza rodziny wielodzietne i niepełne. Strona 38

39 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Wraz ze stale wzrastającą liczbą mieszkańców Dzielnicy Białołęka Ośrodek Pomocy Społecznej odnotowuje zwiększającą się liczbę osób wymagających wsparcia z tytułu ochrony macierzyństwa Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Przestępczość to ogół przestępstw popełnionych w pewnym okresie w danym kraju lub środowisku społecznym albo przez określoną kategorię sprawców. Przestępstwo stanowi zawiniony czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Przestępca to sprawca czynu zabronionego ustawą i podlegający odpowiedzialności karnej. Strona 39

40 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, opracowanie własne Główne problemy, z jakim borykają się osoby opuszczające zakłady karne to: Bezdomność Brak możliwości podjęcia zatrudnienia (niechęć do zatrudniania osób karanych, konieczność udokumentowania niekaralności) Brak środków do życia Zerwane więzi rodzinne Stygmatyzacja społeczna (niedostosowanie społeczne) Zadłużenie alimentacyjne wobec dzieci, rodziców Zły stan zdrowia Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W ramach poszerzonych działań na rzecz osób mających trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego na terenie Zakładu Karnego i Strona 40

41 Aresztu Śledczego Białołęka prowadzony jest projekt socjalny Obywatel w Urzędzie. Celem projektu jest przygotowanie osób, które w ciągu 30 dni opuszczą teren placówki penitencjarnej do powrotu do społeczeństwa. Pracownik socjalny Ośrodka prowadzi z osadzonymi prelekcje w formie wykładów, dyskusji w trakcie, których poruszana jest problematyka ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej, poszukiwania pracy, udziału w szkoleniach, kursach, projektach współfinansowanych ze środków EFS, prawa lokalowego (ubieganie się o mieszkanie komunalne, socjalne), prawa emerytalno-rentowego. Strona 41

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 2. 2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie Czernikowo, dnia 2014.03.09 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 179 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Aleksandra Leszczyńska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo