Lato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lato www.hamak-tur.pl"

Transkrypt

1 Lato

2 SPIS TEŚCI SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW i ZMIENIAMY SIĘ DLA NICH: OBOZY 14 DNIOWE NOWE Y i CENTRA SPORTU CENTRUM SPORTU NAD MORZEM - PODDĄBIE Poddąbie nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO OPERACJA SZTORM obóz asg, zajęcia w bazie wojskowej LEVEL 2 V-VI kl. SP [ [ PIŁKARSKI [ [ MINI PIŁKA NOŻNA [ SIATKARSKI VI kl. SP [ [ TANECZNO-PLASTYCZNY NOWY [ [ MAŁA AKADEMIA SPORTU tenis, team games, łuki, olimpiada sportowa [ [ TENISOWY [ [ TENIS + ANGIELSKI NOWOŚĆ [ [ Poddąbie nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO ANGIELSKI + SPORT NOWOŚĆ [ [ [ MAŁA AKADEMIA PRZYGODY team games, samoobrona, survival, łuki, beach games, karabinki pneumatyczne, gry NOWOŚĆ [ piknikowe, taniec, gry i zabawy OBÓZ CHŁOPAKA piłka nożna, samoobrona, survival, zajęcia NOWOŚĆ [ [ linowe, łuki, karabinki pneumatyczne OBÓZ DZIEWCZYNY taniec, fitness, siatkówka, łuki, plastyka NOWOŚĆ [ [ CENTRUM SPORTU NAD MORZEM HEL Hel nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO WINDSURFINGOWY [ [ [ KITESURFINGOWY [ [ [ WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE WJM nazwa obozu/dla kogo ŻEGLARSKI szkolenie na kwalifikowanego członka załogi ŻEGLARSKI szkolenie na kwalifikowanego członka załog INFO O OBOZIE OBÓZ Również dla dzieci Z CELIAKIĄ I DIETĄ BEZGLUTENOWĄ I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO VI kl. SP [ [ VI kl. SP [ [ CENTRUM SPORTU NAD JEZIORAMI - ŻABINKI Żabinki nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO SPORTÓW WODNYCH żagle, windsurfing, kajaki, team games, [ [ [ karabinki pneumatyczne, rowery SPORTOWO-PLASTYCZNY NOWOŚĆ [ [ ZACZYNAMY OBÓZ W SOBOTĘ, A KOŃCZYMY W PIĄTEK Poddąbie nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO TENISOWY INTENSYWNY NOWOŚĆ super cena [ [ [ TANECZNY [ [ LUZIK sport, plażowanie, dobra książka na hamaku NOWOŚĆ super cena [ [ Żabinki nazwa obozu/dla kogo 10 PRZYGÓD tyrolka, zajęcia linowe, żagle, kajaki, ścianka wspinaczkowa, survival, samoobrona, team games, rowery, tenis INFO O OBOZIE NOWOŚĆ TENIS I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO [ [ [ 2

3 CENTRUM SPORTU NAD JEZIORAMI ŚLESIN Ślesin ,.,,, nazwa obozu/dla kogo Podlesice nazwa obozu/dla kogo AKADEMIA PRZYGODY team games, gry piknikowe, gry i zabawy integracyjne, zamki i warownie, aguapark opcjonalnie PAKIET JURA zajęcia linowe, wspinaczka, jaskinie, survival, pierwsza pomoc, zajęcia na strzelnicy INFO O OBOZIE OBÓZ WYŁĄCZNIE dla dzieci Z CELIAKIĄ I DIETĄ BEZGLUTENOWĄ I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO [ [ [ [ [ [ [ Podlesice nazwa obozu/dla kogo POSZUKIWACZE PRZYGÓD INFO O OBOZIE LEVEL 2 DLA ZŁOTEJ ODZNAKI I-III kl. SP IV-VI kl. SP [ [ RYCERZE I ŻOŁNIERZE NOWOŚĆ [ [ OPERACJA ORLE GNIAZDO obóz asg i paintball LEVEL 2 VI kl. SP [ [ MŁODA KADRA NOWOŚĆ III kl. G [ Podlesice nazwa obozu/dla kogo POSZUKIWACZE PRZYGÓD DELTA FORCE obóz asg OPERACJA ORLE PIÓRO obóz paintballowy INFO O OBOZIE INFO O OBOZIE LEVEL 2 DLA ZŁOTEJ ODZNAKI I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO WAKEBOARDOWY wakeboard, narty wodne, kajaki NOWOŚĆ [ [ [ CENTRUM SPORTU W GÓRACH PODLESICE I-III kl. SP IV-VI kl. SP [ [ LEVEL 2 V-VI kl. SP [ [ LEVEL 2 V-VI kl. SP I[ [ OBÓZ ASG 17+ NOWOŚĆ od 17 lat G G LO LO CENTRUM SPORTU W GÓRACH STARY GIERAŁTÓW Stary Gierałtów nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO KONNY III kl. SP [ [ HAMAK ART WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ NOWOŚĆ III kl. SP [ [ HAMAK ART KONNY NOWOŚĆ III kl. SP [ [ REKREACYJNO-SPORTOWY [ [ SURVIVALOWO-PRZYGODOWY NOWOŚĆ [ [ CENTRUM SPORTU NA PODLASIU SUPRAŚL Supraśl ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,, nazwa obozu/dla kogo OBÓZ JEŹDZIECKI opcja ODZNAKI JEŹDZIECKIE PZJ INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO NOWOŚĆ [ [ [ CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU ZA GRANICĄ CHORWACJA Chorwacja / dalmacja / baśko polje nazwa obozu/dla kogo OBÓZ WYPOCZYNKOWY INFO O OBOZIE NOWY I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO [ [ [ Regulamin korzystania z rabatów dla stałych klientów Cena srebrnej karty 3 wyjazd z Hamak-tur. Cena złotej karty 7 wyjazd z Hamak-tur. Rodzeństwo rabat 100 zł/os (dotyczy tylko obozów dla dzieci i młodzieży). Rabatów nie można łączyć. Rabaty obowiązują tylko do terminu wpłaty I raty. Ostateczna cena imprezy jest ceną zaokrągloną, ustaloną przez biuro i zawsze podawaną w cenniku katalogu. Rabaty nie dotyczą imprez indywidualnie układanych i kalkulowanych dla konkretnych grup klientów. 3

4 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HAMAK-TUR Biuro Obsługi Klienta tel.: tel.: fax: mobile: Rezerwacja Wakacyjny telefon alarmowy mobile: Siedziba Hamak-tur Ul. Wrzeciono 6 lok Warszawa Zebrania przedwyjazdowe dla rodziców Odbędą się w Warszawie w czerwcu 2015 Dokładna informacja pojawi się na stronie w maju 2015 Opłaty I rata 500 zł do II rata 500 zł do III rata 500 zł do IV rata/pozostała kwota do Konto HAMAK-TUR Marek Wołkowycki ul. Wrzeciono 6 lok.147, Warszawa I. ZASADY OGÓLNE 1.1 Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a Hamak-tur (zwanym dalej Organizatorem) następuje poprzez podpisanie przez Uczestnika Zgłoszenia-umowy na zasadach określonych niniejszymi warunkami lub poprzez wypełnienie i wysłanie do Organizatora formularza rezerwacji ze strony internetowej na której Uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa. Zgłoszenie-umowa lub wysłany formularz rezerwacji ze strony internetowej i potwierdzenie tej rezerwacji przez Organizatora na mail klienta oraz program (katalog lub oferta na pl) wraz z opisem obiektu i niniejsze warunki stanowią integralne części umowy zawieranej z Uczestnikiem przez Organizatora. 1.2 Uczestnikiem imprezy jest podpisujący Zgłoszenie-umowę oraz inne osoby zgłoszone przez niego. Zgłoszenie-umowę za osobę niepełnoletnią podpisuje jej ustawowy przedstawiciel. 1.3 Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi programem i przyjętymi w formie Zgłoszenia-umowy. II. WARUNKI PŁATNOŚCI 2.1 Przy zgłoszeniu Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora. Pozostała należność, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień lub o ile nie stanowi o tym inaczej system wpłat w katalogu lub na stronie winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny. 2.2 Miejscem wpłaty jest siedziba Organizatora, jego oddział oraz jego ustalony rachunek bankowy. 2.3 a) W przypadku nie dokonania w ustalonym terminie przez uczestnika, na rzecz organizatora, pełnej wpłaty z tytułu umowy, organizator ma prawo wypowiedzenia umowy oraz obciążenia uczestnika kosztami związanymi z rozwiązania umowy. b) Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu, 2.4 Organizator nie przedstawia szczegółowej kalkulacji imprezy, określa cenę imprezy skalkulowaną na 1 uczestnika. III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 3.1 a) Organizator, w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, ma prawo przed rozpoczęciem imprezy zaproponować klientowi zmianę istotnych warunków umowy, klient zaś może wyrazić zgodę na zmianę tychże warunków, bądź też odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia klienta od umowy organizator niezwłocznie zwraca mu wszystkie wniesione świadczenia. b) W przypadku skorzystania przez klienta, w sytuacji opisanej w punkcie 3.1a), z prawa do odstąpienia od umowy lub w przypadku odwołania imprezy przez organizatora z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo: - uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, - wyrazić zgodę na imprezę o niższym standardzie w takim przypadku organizator niezwłocznie dokonuje na jego rzecz zwrotu różnicy w cenie, - żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. c) organizator ma prawo zastrzec w umowie, iż impreza może zostać odwołana w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organizator informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie najpóźniej 14 dni przed planowanym początkiem imprezy. d) gdy odwołanie imprezy przez organizatora następuje w warunkach opisanych w punkcie 3.1c), lub też było wynikiem działania siły wyższej klient nie może dochodzić odszkodowania z uwagi na niewykonanie umowy przez organizatora. 3.2 Organizator może dokonać zmiany ceny imprezy, nie później jednak niż na 21 dni przed jej rozpoczęciem. Wzrost ceny imprezy może wynikać wyłącznie z udokumentowanych następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut. 3.3 a) Organizator w przypadku niemożności wykonania usługi zagwarantowanej umową stanowiącą istotną część programu imprezy zapewnia uczestnikowi odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny, zaś organizator cenę tę obniża o kwotę wynikającą z różnicy obydwu usług. b) Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, organizator turystyki jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 4.1 Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy prawidłowo wypełniony druk Karta kwalifikacyjna. 4.2 Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez niego wyrządzone oraz zobowiązuje się do ich naprawienia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele. 4.3 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, paszportowo-wizowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju docelowym. Organizator nie odpowiada i nie zwraca wpłaconej ceny imprezy, jeżeli uczestnik w skutek decyzji organów kontroli granicznej począwszy od granicy polskiej, krajów tranzytowych, kraju docelowego nie dotrze do miejsca pobytu. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 5.1 Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie Uczestnika niepełnoletniego powstałe w czasie pozostawania przez Uczestnika niepełnoletniego pod opieką kadry Organizatora, wyłącznie na skutek zawinionego naruszenia obowiązków przez kadrę Organizatora 5.2 Rodzice/Opiekunowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika niepełnoletniego, jak również za wszelkie szkody wyrządzone Uczestnikowi niepełnoletniemu oraz szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego osobom trzecim na podczas trwania imprezy organizowanej przez Organizatora po przyprowadzeniu Uczestnika niepełnoletniego do momentu przejęcia nad nim opieki przez kadrę Organizatora, przy odbieraniu Uczestnika niepełnoletniego po przekazaniu przez kadrę Organizatora opieki nad Uczestnikiem niepełnoletnim Rodzicom/Opiekunom lub osobom upoważnionym przez Rodziców/Opiekunów do przejęcia opieki, oraz w czasie gdy Uczestnik niepełnoletni pozostaje jednocześnie pod opieką kadry Organizatora i Rodziców/Opiekunów. VI. UBEZPIECZENIE 6.1 Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w zakresie imprez zagranicznych także kosztów leczenia za granicą, na warunkach i zasadach obowiązujących u ubezpieczyciela. 6.2 Ubezpieczenie nie obejmue bagaży i rzeczy osobistych Uczestników oraz zakup antybiotyków i leków specjalistycznych. 6.3 Przed zawarciem umowy Organizator umożliwia Uczestnikom zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia. 6.4 Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział imprezie turystycznej. VII. REZYGNACJA Z IMPREZY 7.1 W przypadku rezygnacji z imprezy wszystkich bądź niektórych osób zgłoszonych przez klienta, klient zostaje obciążony kosztami faktycznie poniesionymi przez organizatora w związku z rezygnacją bądź zmniejszeniem liczby osób biorących udział w imprezie. 7.2 Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu. VIII. NIEWYKORZYSTANIE ŚWIADCZENIA 8.1 Organizator obciąża uczestnika faktycznie poniesionymi i udokumentowanymi kosztami powstałymi w związku z niewykorzystaniem świadczeń z winy uczestnika, dobrowolnego zrezygnowania z nich albo ich niewykorzystania z przyczyn osobistych (np. przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, nieszczęśliwy wypadek, brak paszportu). IX. REKLAMACJE 9.1 Organizator nie zwraca należności za świadczenia niewykorzystane z winy uczestnika lub z przyczyn osobistych (np. przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, nieszczęśliwy wypadek, brak ważnego paszportu) oraz za świadczenia, z których Uczestnik dobrowolnie zrezygnował. 9.2 Nie uważa się za wadę usługi, usterek o których uczestnik był poinformowany przed rozpoczęciem wyjazdu. 9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności i szkody, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług, działaniem sił wyższych, decyzjami państwowymi, warunkami atmosferycznymi. 9.4 Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie w formie pisemnej w ciągu trwania imprezy lub do 30 dni po jej zakończeniu. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe jej wykonywanie, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy usługi oraz organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, a w przypadku reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 10.1 Sądu do rozpoznania sporów pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o usługach turystycznych z dn r. (Dz. U. Nr 133 z późniejszymi zmianami). 4

5 DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWI NASZA MISJA TO WYCHOWANIE PRZEZ SPORT Propagujemy zdrowy styl życia. Przekazujemy wzorce do naśladowania. Uczymy współpracy, tolerancji oraz pomocy słabszym. Tworzymy zgrane społeczności obozowe. Uczymy, że Sport to nie tylko wyczyn, ale przede wszystkim świetna zabawa. Nasze wyjazdy opieramy na wartościach sportowych. Pokazujemy uczestnikom, że Sport to zdrowa rywalizacja, smak zwycięstwa i porażki. To przestrzeganie i podporządkowanie się jasnym i prostym regułom, a współdziałanie w grupie, może przynieść korzyści. Uczymy podejmowania trudnych decyzji, wytrwałości w dążeniu do celu, wiary we własne siły, motywacji do bycia lepszym oraz sztuki radzenia sobie z porażką. Propagujemy postawę Fair Play nie tylko na boisku ale podczas całego pobytu na obozie. Tu nie ma miejsca na używki. Wychowanie przez Sport to współdziałanie w społeczności, która kształtuje charakter na całe życie. BEZPIECZEŃSTWO Jesteśmy bezpośrednim organizatorem wszystkich naszych wyjazdów. Od ponad 17 lat oferujemy programy dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Są one tworzone i realizowane wyłącznie przez nas, za co bierzemy pełną odpowiedzialność. Tworzymy zgrany, doświadczony zespół nauczycieli, trenerów oraz instruktorów. Planujemy i działamy tak, aby zapewnić uczestnikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i zadowolenia z wyjazdu. Gwarancja bezpieczeństwa Bezpieczna lokalizacja: obozy organizujemy wyłącznie w bezpiecznych, sprawdzonych ośrodkach. Te miejsca stworzono z myślą o dzieciach i młodzieży. Bezpieczny transport: autokary wynajmujemy wyłącznie od solidnych, sprawdzonych od lat przewoźników. Bezpieczna firma: Hamak-Tur jest członkiem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej oraz od r. nieprzerwanie posiadamy Certyfikat Rzetelności Rzetelna Firma. Nasze uprawnienia/zezwolenia spełniają wszystkie wymagane kryteria. Posiadamy również stosowne gwarancje ubezpieczeniowe. NASZA KADRA TO HAMAK TEAM To profesjonalna i kompetentna grupa ludzi na co dzień zawodowo pracująca z dziećmi i młodzieżą, która ma proste i ciekawe pomysły na aktywne spędzanie czasu. W całości poświęca się tworzeniu i realizacji bezpiecznych programów dostosowanych do wieku i umiejętności obozowiczów. Zwraca równą uwagę na część programową oraz wychowawczą. Nasza Kadra koncentruje się na budowaniu pozytywnych relacji uczestników w grupie. Co istotne, Hamak Team nie tylko realizuje program, ale zawsze zadba o szczegóły: sprawdzi czy dzieci zjadły, wysuszyły mokre rzeczy, odpowiednio się ubrały na zajęcia, zadbały o higienę osobistą, czy utrzymują czystość w pokojach. Zadowolenie naszych uczestników jest dla Nas największą satysfakcją. OBIEKTY Nasze obozy organizujemy wyłącznie w bezpiecznych, sprawdzonych ośrodkach. Odpowiednie zabezpieczenie: ośrodki są ogrodzone i rok założenia: 1997 położone w kameralnych miejscach z dala od zgiełku dużych kurortów. Nasza kadra zawsze mieszka w tym samym budynku, co nasi uczestnicy. Bogata infrastruktura: nasze obiekty posiadają bogatą infrastrukturę sportową oraz dydaktyczną. W ich bliskim sąsiedztwie znajdują się pełnowymiarowe baseny, hale sportowe, stadniny koni, korty tenisowe, a zimą stoki narciarskie. Zdrowe żywienie: przywiązujemy dużą wagę do zdrowego żywienia, jego jakości, wartości, ilości oraz smaku. Dostosowane do potrzeb: nasza baza to miejsca stworzone wyłącznie z myślą o dzieciach i młodzieży. HAMAK MISTRZ System nagradzania i motywacji obozowiczów wpisuje się w ideę Wychowania przez Sport. Poprzez medale, odznaki i puchary doceniamy wysiłek uczestników. Odznaki (brązowe, srebrne, złote) motywują i zachęcają obozowiczów do osiągania zamierzonych celów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Obecność w Lidze Hamakowych Mistrzów daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości. Nasze ceny są transparentne i nie zawierają żadnych ukrytych opłat. Jako bezpośredni organizator gwarantujemy niezmienność ceny w sezonie. ZEZWOLENIE Hamak-tur posiada zezwolenie nr 17/99 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych wydane przez Wojewodę Mazowieckiego Centralny Rejestr Zezwoleń nr

6 Centrum Sportu nad Morzem PODDĄBIE Od 1998 roku INFRASTRUKTURA boisko do piłki nożnej boisko do siatkówki boisko do badmintona teren rekreacyjny do gier i zabaw oraz gier typu kwadrant, frisbee, ringo sala do tańca z lustrami/sala do samoobrony z profesjonalną matą mała salka gimnastyczna profesjonalna przenośna ścianka wspinaczkowa pracownia plastyczna/salka dydaktyczna strzelnica rowerownia stołówka świetlica wydzielone miejsce na ognisko na plaży: boisko do siatkówki plażowej, boisko do beach soccer, strzeżone kąpielisko pełnowymiarowa hala sportowa - Objazda 5 km pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej typu Orlik - Objazda 5 km nowoczesne korty tenisowe i hala tenisowa - Słupsk 25 km aquapark/pełnowymiarowy basen Słupsk 25 km MIEJSCE Poddąbie to kameralne, bezpieczne, otoczone enklawą leśną nadmorskie wczasowisko położone na klifowym wybrzeżu między Ustką a Rowami. Szeroka, czysta i prawie pusta plaża, las bukowososnowy, pobliska infrastruktura sportowa stwarza duże możliwości kreowania ciekawych zajęć sportowych i survivalowych. Poddąbie to także doskonała baza wypadowa na wycieczki piesze i rowerowe! Ze względu na osobliwy mikroklimat szczególnie polecane do wypoczynku dzieci i młodzieży. ZAKWATEROWANIE Ośrodek Wczasowy Korsarz w Poddąbiu (200 m od morza). Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu. Ładne, drewniane domki piętrowe typu Mazowsze z tarasami i balkonami, schludne pokoje 4, 5-osobowe, łóżka pojedyncze i piętrowe, nowe sanitariaty (WC, umywalki, prysznice) na piętrach lub murowany segment fiński, pokoje 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub drewniane domki 4, 5, 6-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. WYŻYWIENIE W stołówce ośrodka podawane są 3 posiłki dziennie: śniadanie pełnowartościowy, wysokogatunkowy o dużym urozmaiceniu potraw bufet szwedzki, obiad z bufetem surówkowym, świeże owoce codziennie podawane są po obiedzie, kolacja w formie bufetu szwedzkiego zawsze z ciepłym posiłkiem. W ciągu dnia dostępna jest dla uczestników woda lub herbata. Kuchnia przygotowana jest do serwowania indywidualnych diet konieczny wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną. TRANSPORT Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Poddąbie-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. UBEZPIECZENIE pakiet podstawowy: NNW zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie) pakiet rozszerzony: dodatkowo płatny 20 zł/os.: NNW zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie) Indywidualny dla każdego obozu. HAMAK MISTRZ System nagradzania i motywacji obozowiczów wpisujący się w ideę Wychowania przez Sport ściśle związany jest z programem wiodącym danego obozu. Poprzez medale, odznaki i puchary doceniamy wysiłek uczestników. Obecność w Lidze Hamakowych Mistrzów daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości. GRUPY WIEKOWE Oferta obozów w Poddąbiu skierowana jest zarówna do dzieci jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainteresowania obozowiczów przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obowiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia wieczorne. TELEFONY KOMÓRKOWE Obozowicze mogą posiadać telefony komórkowe, korzystanie z nich możliwe jest tylko w czasie wolnym od zajęć. Sugerujemy kontakt w ciszy poobiedniej. Podczas ciszy nocnej nie korzystamy już z telefonów komórkowych. CENA Cena każdego obozu jest ceną kompleksową i obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program, doświadczoną kadrę pedagogiczną, ratowników, opiekę medyczną. ZEBRANIA PRZEDWYJAZDOWE DLA RODZICÓW Odbędą się w Warszawie w miesiącu czerwcu Dokładna informacja pojawi się na stronie w maju Powyższe Informacje Dotyczą Wszystkich Ofert Centrum Sportu nad Morzem Poddąbie 6

7 OPERACJA SZTORM OBÓZ ASG od V do VI klasy SP oraz Gimnazjum i LO Level 2 Kryptonim: Operacja Sztorm Cel: zdobycie Kwatery Głównej przeciwnika Miejsce: rejon przybrzeżny pomiędzy Ustką a Rowami, teren bazy wojskowej na klifie k/dębiny (planowany) Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie, osiągnij cel, poczuj się jak członek Piechoty Morskiej ASG Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów ASG, maski o bardzo dobrym kącie widzenia. Każdy uczestnik ma nieograniczoną ilość BIO kul! codzienne zajęcia praktyczne z ASG (Air Soft Gun) treningi i bitwy w terenie leśnym, na plaży, na terenie bazy wojskowej na klifie k/dębiny (planowane) strzelanie do celów i tarcz nieruchomych oraz ruchomych zdobywanie bazy przeciwnika, rajdy za linie wroga, zasadzki szturm na umocnione pozycje przeciwnika na wybrzeżu zdobycie Kwatery Głównej przeciwnika działania nocne i piesze patrole działania inżynieryjne: budowanie i maskowanie stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty odbicie i ochrona zakładników SZKOLENIE LINOWE Według programu szkolenia jednostek specjalnych: nauka wiązania węzłów alpinistycznych wspinaczka - zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na sztucznej ścianie budowa komandoskich mostów linowych i przeprawa między wyznaczonymi punktami wychodzenie po linie - techniki wykorzystywane podczas zdobywania przeszkód pionowych Centrum Sportu nad Morzem PODDĄBIE SURVIVAL CAMP budowa i nocleg w prowizorycznych schronieniach nawiązywanie łączności: krótkofalówki, szyfry wojskowe, alfabet morsa. przeprawa przez pola minowe - gra terenowa z użyciem wykrywaczy metali ORIENTERING wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, czytanie mapy, zabawy terenowe GPS TREKKING gra terenowa wykorzystująca satelitarny system nawigacji ZAJĘCIA STRZELECKIE pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych SAMOOBRONA podstawowe elementy samoobrony PIERWSZA POMOC budowa noszy bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia, transport rannego ZAJĘCIA DODATKOWE kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie Odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych: kiermasz sportowy dyskoteki ZAJĘCIA WYJAZDOWE wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, jacuzzi, masaże TERMIN cena złota 2290 zł cena srebrna 2390 zł cena podstawowa 2490 zł UWAGA każdy uczestnik obozu otrzymuje kompletny zestaw sprzętu do ASG (maskę, broń i kulki plastikowe) należy zabrać: mundur, mały plecak, wygodne buty trekkingowe, latarkę czołówkę z zapasem baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną kurtkę, karimatę, śpiwór, menażkę, kubek, sztućce; możliwość zabrania własnej broni ASG (broń deponowana codziennie w zbrojowni) 7

8 OBÓZ PIŁKARSKI od IV do VI klasy SP oraz Gimnazjum codzienne profesjonalne treningi piłkarskie z trenerem - 2 x dziennie nauka i doskonalenie elementów technicznych gry w piłkę nożną, zapoznanie z podstawowymi elementami taktycznymi zajęcia odbywać się będą w miejscowości Objazda (5 km) na trawiastym pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej, typu Orlik lub na hali sportowej oraz na boiskach w obiekcie treningi beach soccer (uzależnione od warunków pogodowych) turnieje i rozgrywki ZAJĘCIA DODATKOWE kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą gry zespołowe strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych Odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych: gry terenowe igrzyska sportowe turniej gier zespołowych Hamak Games rajd Hamak Trophy kiermasz sportowy dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami, karaoke ZAJĘCIA WYJAZDOWE wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, jacuzzi, masaże wycieczka autokarowa do Ustki + rejs statkiem TERMIN cena złota 1840 zł cena srebrna 1940 zł cena podstawowa 2040 zł 8

9 OBÓZ MINI PIŁKA NOŻNA od I do III klasy SP codzienne profesjonalne treningi piłkarskie z trenerem - 2 x dziennie nauka i doskonalenie elementów technicznych gry w piłkę nożną, zapoznanie z podstawowymi elementami taktycznymi zajęcia odbywać się będą w miejscowości Objazda (5 km) na trawiastym pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej, typu Orlik lub na hali sportowej oraz na boiskach w obiekcie treningi beach soccer (uzależnione od warunków pogodowych) turnieje i rozgrywki ZAJĘCIA DODATKOWE kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą gry i zabawy strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych Odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych. gra terenowa igrzyska sportowe turniej gier zespołowych Hamak Mini Games rajd Hamak Trophy kiermasz sportowy dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami, karaoke ZAJĘCIA WYJAZDOWE wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, jacuzzi, masaże wycieczka autokarowa do Ustki + rejs statkiem TERMIN cena złota 1840 zł cena srebrna 1940 zł cena podstawowa 2040 zł Centrum Sportu nad Morzem PODDĄBIE 9

10 OBÓZ SIATKARSKI po VI klasie SP oraz Gimnazjum i LO codzienne profesjonalne treningi siatkówki z trenerem 2 x dziennie nauka i doskonalenie elementów technicznych gry w siatkówkę, zapoznanie z podstawowymi elementami taktycznymi zajęcia odbywać się będą na hali sportowej w miejscowości Objazda (5 km) oraz na boiskach w obiekcie treningi siatkówki plażowej (uzależnione od warunków pogodowych) turnieje i rozgrywki ZAJĘCIA DODATKOWE kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą gry zespołowe strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych Odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych: gry terenowe igrzyska sportowe turniej gier zespołowych Hamak Games rajd Hamak Trophy kiermasz sportowy dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami, karaoke ZAJĘCIA WYJAZDOWE wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, jacuzzi, masaże wycieczka autokarowa do Ustki + rejs statkiem TERMIN cena złota 1840 zł cena srebrna 1940 zł cena podstawowa 2040 zł 10

11 OBÓZ TANECZNO-PLASTYCZNY od I do VI klasy SP TANIEC codzienne zajęcia taneczne prowadzone w profesjonalnie przygotowanej w tym celu sali tanecznej z lustrami przez wykwalifikowaną kadrę trenerów obejmują podstawy tańca oraz układy choreograficzne różnych gatunków tanecznych, m.in. tańca nowoczesnego, jazzowego czy tańca towarzyskiego zapoznanie z technikami tanecznymi, ich podstawowymi krokami i elementami nauka układów choreograficznych o różnym stopniu zaawansowania na zakończenie obozu pokaz oraz turniej taneczny dla obozowiczów przygotowany na wzór profesjonalnych występów i zawodów tanecznych PLASTYKA rysowanie ołówkiem, węglem, piórkiem malowanie farbami akrylowymi na desce: martwa natura malowanie w plenerze batik: praca wykonana na płótnie kolorowymi barwnikami do tkanin i woskiem papieroplastyka ZAJĘCIA DODATKOWE kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą gry zespołowe strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych Odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych. gry terenowe igrzyska sportowe turniej gier zespołowych Hamak Games rajd Hamak Trophy kiermasz sportowy dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami, karaoke ZAJĘCIA WYJAZDOWE wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, jacuzzi, masaże wycieczka autokarowa do Ustki + rejs statkiem TERMIN cena złota 1940 zł cena srebrna 2040 zł cena podstawowa 2140 zł Centrum Sportu nad Morzem PODDĄBIE 11

Obóz ogólnosportowy. Mrągowo 18.07 28.07.2016 r.

Obóz ogólnosportowy. Mrągowo 18.07 28.07.2016 r. Obóz ogólnosportowy Mrągowo 18.07 28.07.2016 r. Informacje ogólne Termin: 18 28 lipca 2016 r. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Polonez w Mrągowie www.osrodekpolonez.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: )

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: ) Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: 109613-2008) Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Wołoska 137 02-507 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec

Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec Podróż-Transport Zapewniamy transport autokarem wysokiej klasy z klimatyzacją, DVD itp. na trasie Warszawa-Jarosławiec- Warszawa Firma transportowa

Bardziej szczegółowo

Obóz ogólnosportowy. Mrągowo r.

Obóz ogólnosportowy. Mrągowo r. Obóz ogólnosportowy Mrągowo 26.07 05.08.2017 r. Informacje ogólne Termin:26 lipca 05 sierpnia 2017 r. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Polonez w Mrągowie www.osrodekpolonez.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach

Bardziej szczegółowo

Obóz Windusurfingowy Brajniki r.

Obóz Windusurfingowy Brajniki r. Nasz Obóz skierowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat. Zapraszamy wszystkich miłośników sportów wodnych, a w szczególności windsurfingu. Program opiera się w szczególności na żeglarstwie

Bardziej szczegółowo

Obóz żeglarski. Wilkasy r.

Obóz żeglarski. Wilkasy r. Obóz żeglarski Wilkasy 12.07-22.07.2017 r. Informacje ogólne Termin: 12 lipca 22 lipca 2017 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 3-5 osobowych.

Bardziej szczegółowo

Obóz pływacki. Wilkasy. 31 lipca 10 sierpnia

Obóz pływacki. Wilkasy. 31 lipca 10 sierpnia Obóz pływacki Wilkasy 31 lipca 10 sierpnia Informacje ogólne Termin: 31 lipca 10 sierpnia 2016 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 6-8 osobowych

Bardziej szczegółowo

OBÓZ PRZYGODY PODLESICE JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

OBÓZ PRZYGODY PODLESICE JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA OBÓZ PRZYGODY PODLESICE JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA ORGANIZATOR: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Grodków 23 Strzelecka Drużyna Wielopoziomowa BUSZ pwd. Aleksander Pietryka tel. 0-604-814-332 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MRZEŻYNO i Bieszczady

MRZEŻYNO i Bieszczady KRAV MAGA KIDS - JUDO WAKACJE NAD MORZEM OBÓZ SPORTÓW WALKI MRZEŻYNO i Bieszczady 2014 MRZEŻYNO KMK / JUDO 2014 TYLKO Z NAMI OBÓZ SPORTÓW WALKI, KMK - JUDO NAD MORZEM CIEKAWE ZAJĘCIA i WSPANIAŁA ZABAWA!!!

Bardziej szczegółowo

Lat.

Lat. Lat www.hamak-tur.pl SPIS TEŚCI Zmieniamy się dla Ciebie Nowości w Ofercie Lato 2014 2 Wydłużamy Obozy 14 Dni Szanujemy Czas i Pracę Rodzica Start Obozu Zawsze w Sobotę, a Koniec w Piątek Słuchamy Naszych

Bardziej szczegółowo

LATO W MIEŚCIE. Zapewniamy: poczęstunek, atrakcje w mieście, gry i zabawy sportowe itp.

LATO W MIEŚCIE. Zapewniamy: poczęstunek, atrakcje w mieście, gry i zabawy sportowe itp. LATO W MIEŚCIE Termin: (od poniedziałku do piątku) I turnus II turnus 21.08 25.08.2017 dzieci 9-13 lat 28.08 31.08.2017 dzieci i młodzież SALTROM ul. Różana 5 30 zł Zapewniamy: poczęstunek, atrakcje w

Bardziej szczegółowo

OOH SZKÓŁKA ŻEGLARSKA 2016 ZAJĘCIA SPORTOWO- ŻEGLARSKIE UMOWA- ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

OOH SZKÓŁKA ŻEGLARSKA 2016 ZAJĘCIA SPORTOWO- ŻEGLARSKIE UMOWA- ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA OOH SZKÓŁKA ŻEGLARSKA 2016 ZAJĘCIA SPORTOWO- ŻEGLARSKIE UMOWA- ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA zawarta w dniu... pomiędzy: OOH Group Sp. z o.o. Adres rejestrowy: ul. Obrzeżna 5; 02-691 Warszawa tel. +48 22 381 60

Bardziej szczegółowo

TERMINY: 7 DNI PROPONUJEMY OBOZY: 14 DNI WINDSURFINGOWY ŻEGLARSKI PŁYWACKI PIŁKARSKI SURVIVALOWY ZUMBA

TERMINY: 7 DNI PROPONUJEMY OBOZY: 14 DNI WINDSURFINGOWY ŻEGLARSKI PŁYWACKI PIŁKARSKI SURVIVALOWY ZUMBA TERMINY: PROPONUJEMY OBOZY: WINDSURFINGOWY ŻEGLARSKI PŁYWACKI PIŁKARSKI SURVIVALOWY ZUMBA 7 DNI I termin: 12 VII-19 VII II termin: 19 VII-26 VII 14 DNI 12 VII-26 VII IMPREZY OBOZOWE: Igrzyska Extreme Ognisko

Bardziej szczegółowo

RASC FAMILY CAMP sierpnia 2017 GÓRKI ZACHODNIE k. GDAŃSKA

RASC FAMILY CAMP sierpnia 2017 GÓRKI ZACHODNIE k. GDAŃSKA Już po raz trzeci oddajemy w Wasze ręce wakacyjną ofertę. Tym razem zapraszamy nad morze do Górek Zachodnich k. Gdańska. Jak zawsze będzie dużo rodzinnych atrakcji, sportowych emocji i mnóstwo niezapomnianej

Bardziej szczegółowo

wychowanie przez SPORT

wychowanie przez SPORT wychowanie przez SPORT SPIS TREŚCI CENTRUM SPORTU NAD MORZEM PODDĄBIE PODDĄBIE 25.06-08.07.2016 (14 dni) str. 14-21 NAZWA OBOZU/DLA KOGO INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP Gimnazjum Liceum OPERACJA

Bardziej szczegółowo

Obóz sportów wodnych. Wilkasy. 31 lipca - 10 sierpnia

Obóz sportów wodnych. Wilkasy. 31 lipca - 10 sierpnia Obóz sportów wodnych Wilkasy 31 lipca - 10 sierpnia Informacje ogólne Termin: 31 lipca 10 sierpnia 2016 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 6-8

Bardziej szczegółowo

NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE:

NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Fun Active NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Komfort i absolutne bezpieczeństwo Wysoki profesjonalizm Odpowiedzialność Otwartość na innowacje Duży entuzjazm Fachową opiekę Potrzebę

Bardziej szczegółowo

OBÓZ STACJONARNO - WĘDROWNY 2015- DLA DZIECI 10-14 LAT przykładowy scenariusz wyjazdu 15 dniowego

OBÓZ STACJONARNO - WĘDROWNY 2015- DLA DZIECI 10-14 LAT przykładowy scenariusz wyjazdu 15 dniowego Miejsce: Woj. Pomorskie, Zatoka Gdańska, Zatoka Pucka Wiek: 9-14 lat Charakter imprezy: Obóz stacjonarno- żeglarski impreza skierowana zarówno dla debiutantów i początkujących żeglarzy, którzy mieli już

Bardziej szczegółowo

OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec

OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec karta pływacka 10-20.07.2014 cena 1499 zł 20-27.07.2014 cena 1299 zł KREATYWNI instruktorzy zapraszają nowoczesny triathlon, piłka nożna, koszykówka, siatkówka rabaciki! info

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH:

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: POŁOŻENIE Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Neptun jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

OBÓZ JĘZYKOWO SPORTOWY LATO 2012 1.07.- 11.07.2012 11.07 21.07.2012

OBÓZ JĘZYKOWO SPORTOWY LATO 2012 1.07.- 11.07.2012 11.07 21.07.2012 A OBÓZ JĘZYKOWO SPORTOWY LATO 2012 PIERWSZY TERMIN DRUGI TERMIN 1.07.- 11.07.2012 11.07 21.07.2012 Obóz językowo-sportowy to propozycja dla dzieci, które chcą w krótkim czasie poprawić swoją znajomość

Bardziej szczegółowo

DŁUGI WEEKEND SIERPNIOWY / KURS WINDSURFING / JEZIORO SUDETY.

DŁUGI WEEKEND SIERPNIOWY / KURS WINDSURFING / JEZIORO SUDETY. S t r o n a 1 DŁUGI WEEKEND SIERPNIOWY / KURS WINDSURFING / JEZIORO SUDETY. Zapraszamy na profesjonalny kurs windsurfing nad czyste i zjawiskowo położone Jezioro Sudety. Noclegi w klimatycznym pensjonacie,

Bardziej szczegółowo

OPIS WYCIECZKI. Ilość dni: Zagranica: strona 1/6

OPIS WYCIECZKI. Ilość dni: Zagranica: strona 1/6 OPIS WYCIECZKI Ilość dni: Polska: Zagranica: Rodzaj: Cena od: strona 1/6 7 Tak Nie narciarskie 1349 zł BIAŁKA TATRZAŃSKA PROGRAM WYCIECZKI OBÓZ NARCIARSKI BIAŁKA TATRZAŃSKA 2017 Na obóz narciarski zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PROMOSPORT FOOTBALL/DANCE CAMP SZTUTOWO 2012. Informacje dla rodziców

PROMOSPORT FOOTBALL/DANCE CAMP SZTUTOWO 2012. Informacje dla rodziców PROMOSPORT FOOTBALL/DANCE CAMP SZTUTOWO 2012 Informacje dla rodziców www.promo-sport.pl Godziny i miejsca odjazdu/przyjazdu WYJAZD 30.06.2012 (SOBOTA) zbiórka godz. 7:30, odjazd około godz. 8:00 Ursynów-

Bardziej szczegółowo

OBÓZ WINDSURFINGOWY DŹWIRZYNO, R.

OBÓZ WINDSURFINGOWY DŹWIRZYNO, R. OBÓZ WINDSURFINGOWY DŹWIRZYNO, 27.06-9.07.2016 R. Fun Active NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Komfort i absolutne bezpieczeństwo Wysoki profesjonalizm Odpowiedzialność Otwartość

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

Obóz Sportowo-Przygodowy JK Sport 6-12 lat Jarosławiec nad morzem

Obóz Sportowo-Przygodowy JK Sport 6-12 lat Jarosławiec nad morzem Obóz Sportowo-Przygodowy JK Sport 6-12 lat Jarosławiec nad morzem Podróż-Transport Zapewniamy transport autokarem wysokiej klasy z klimatyzacją, DVD itp. na trasie Warszawa-Jarosławiec- Warszawa Firma

Bardziej szczegółowo

OBÓZ WINDSURFINGOWY DŹWIRZYNO, 29.06-11.07.2015 R.

OBÓZ WINDSURFINGOWY DŹWIRZYNO, 29.06-11.07.2015 R. OBÓZ WINDSURFINGOWY DŹWIRZYNO, 29.06-11.07.2015 R. Fun Active NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Komfort i absolutne bezpieczeństwo Wysoki profesjonalizm Odpowiedzialność Otwartość

Bardziej szczegółowo

NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE:

NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Fun Active NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Komfort i absolutne bezpieczeństwo Wysoki profesjonalizm Odpowiedzialność Otwartość na innowacje Duży entuzjazm Fachową opiekę Potrzebę

Bardziej szczegółowo

LATO 2012 W PIECZYSKACH Obóz Wakacyjna Przygoda

LATO 2012 W PIECZYSKACH Obóz Wakacyjna Przygoda LATO 2012 W PIECZYSKACH Obóz Wakacyjna Przygoda Kameralny Ośrodek malowniczo położony wśród lasów nad brzegiem Jeziora Koronowskiego, na samym skraju Borów Tucholskich, jednego z najstarszych i najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Obóz piłkarski. Wilkasy lipca 2017 r.

Obóz piłkarski. Wilkasy lipca 2017 r. Obóz piłkarski Wilkasy 12 22 lipca 2017 r. Informacje ogólne Termin: 12 lipca 22 lipca 2017 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 3-5 osobowych Baza

Bardziej szczegółowo

PROMOSPORT EXTREME CAMP DĄBKI Informacje dla rodziców

PROMOSPORT EXTREME CAMP DĄBKI Informacje dla rodziców PROMOSPORT EXTREME CAMP DĄBKI 2012 Informacje dla rodziców www.promo-sport.pl Godziny i miejsca odjazdu/przyjazdu WYJAZD 29.07.2012 (NIEDZIELA) zbiórka godz. 7:30, odjazd około godz. 8:00 Dworzec Centralny-

Bardziej szczegółowo

Nasza kadra Nasza baza

Nasza kadra Nasza baza Nasza kadra Nasza baza...to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem. Uczymy windsurfingu ponad 20 lat. Mamy grono przyjaciół i Klientów, którzy spędzają z nami każdą wolną chwilę. Nauczamy windsurfingu

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.500m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

Oferta n1surf. TRAPEZ 5 zł 30 zł KITE (latawiec szkoleniowy) 10 zł 50 zł

Oferta n1surf. TRAPEZ 5 zł 30 zł KITE (latawiec szkoleniowy) 10 zł 50 zł Oferta n1surf WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WINDSURFINGOWEGO W naszej wypożyczalni dysponujemy sprzętem wiodących firm na rynku. Nasz sprzęt szkoleniowy to najlepsze dostępne na rynku deski FANATIC VIPER oraz

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SUCHY BÓR Sp. z o.o. Suchy Bór ul. Pawlety 26 46-053 Chrząstowice tel./fax (77) 421 97 96 e-mail: suchybor@interia.pl www.suchy-bor.pl wypoczynek - rekreacja uroczystości

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ Wszystkie imprezy, które organizujemy i zamieszczamy w naszej ofercie są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawsze są zgłaszane we właściwych kuratoriach

Bardziej szczegółowo

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35%

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35% A U T O K A R Miejscowość położona 9 km na wschód od Kołobrzegu. Ośrodek wczasowy Nadmorski Raj usytuowany nad samym morzem z bezpośrednim zejściem na plażę. Wyposażony w pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,

Bardziej szczegółowo

Nasza kadra. Nasza kadra. Nasza baza. Nasza baza. Nasza baza. Nasza kadra...to profesjonaliści z wieloletnim

Nasza kadra. Nasza kadra. Nasza baza. Nasza baza. Nasza baza. Nasza kadra...to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem. Uczymy windsurfingu Nasza kadra Nasza kadra Nasza kadra...to profesjonaliści z wieloletnim ponad 20 lat. Mamy grono przyjaciół i Klientów, którzy spędzają z nami każdą wolną chwilę. Nauczamy

Bardziej szczegółowo

DŁUGI WEEKEND BOŻE CIAŁO Z KURSEM WINDSURFING NAD JEZIOREM SUDETY. Szkolenie windsurfing z kompletnym sprzętem i piankami w super cenie 300 zł. / os.

DŁUGI WEEKEND BOŻE CIAŁO Z KURSEM WINDSURFING NAD JEZIOREM SUDETY. Szkolenie windsurfing z kompletnym sprzętem i piankami w super cenie 300 zł. / os. S t r o n a 1 DŁUGI WEEKEND BOŻE CIAŁO Z KURSEM WINDSURFING NAD JEZIOREM SUDETY. Połącz góry i wodę. Zapraszamy w Sudety Środkowe na 4 dni urlopu z profesjonalnym kursem windsurfing, można również skorzystać

Bardziej szczegółowo

Zwyciêstwo mamy w naturze!

Zwyciêstwo mamy w naturze! Zwyciêstwo mamy w naturze! OBOZY DLA DZIECI Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 7 do 16 lat na obóz sportowo-rekreacyjny na którym przeżyją niezapomnianą przygodę z golfem, windsurfingiem i tenisem.

Bardziej szczegółowo

RASC FAMILY CAMP Razem, a jednak osobno Wilkasy, 23-30 sierpnia 2015

RASC FAMILY CAMP Razem, a jednak osobno Wilkasy, 23-30 sierpnia 2015 RASC FAMILY CAMP Razem, a jednak osobno Wilkasy, 23-30 sierpnia 2015 Profesjonalne szkolenie z tenisa ziemnego dla dzieci i rodziców (1,5 h dziennie) Zajęcia sportowe oraz animacje dla dzieci i rodziców

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAWIEC NAD MORZEM

JAROSŁAWIEC NAD MORZEM JAROSŁAWIEC NAD MORZEM JAROSŁAWIEC SŁOŃCE, MORZE I PRZYGODA! INFORMACJE OGÓLNE: Jarosławiec leży nad Morzem Bałtyckim, 11 km na północ od drogi łączącej Darłowo z Ustką. Położony jest w sosnowych lasach

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie. Pokoje Do dyspozycji młodzieży oddajemy pokoje 2, 3 oraz 4 osobowe. wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny

Zakwaterowanie. Pokoje Do dyspozycji młodzieży oddajemy pokoje 2, 3 oraz 4 osobowe. wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny Zakwaterowanie Dom Wczasowy Kolejarz Ośrodek położony jest w przepięknych rejonach Beskidu Sądeckiego, w uzdrowiskowej części Muszyny, pośród gór i lasów. Położenie ośrodka z dala od dużych miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKCJI LATO W MIEŚCIE 2013. lipiec/sierpień. wtorki od 11:00 do 13:00. lipiec/sierpień. piątki od 11:00 do 14:00

PROGRAM AKCJI LATO W MIEŚCIE 2013. lipiec/sierpień. wtorki od 11:00 do 13:00. lipiec/sierpień. piątki od 11:00 do 14:00 PROGRAM AKCJI LATO W MIEŚCIE 2013 Osoba do kontaktu (telefon, mail): dział sportu (32) 261 21 05; sport@csir.pl Lp. Nazwa imprezy Krótka charakterystyka Termin Miejsce Współorganizator /osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 3 DNI

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 3 DNI BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 3 DNI indoor / outdoor 250 270 zł 10 100 osób 3 dni MIEJSCE Półwysep Lipa www.polwyseplipa.pl Półwysep Lipa to piękne miejsce na Kaszubach położone nad wschodnim brzegiem jeziora

Bardziej szczegółowo

OBÓZ STACJONARNO - WĘDROWNY 2015- DLA DZIECI 15-18 LAT przykładowy scenariusz wyjazdu 15 dniowego

OBÓZ STACJONARNO - WĘDROWNY 2015- DLA DZIECI 15-18 LAT przykładowy scenariusz wyjazdu 15 dniowego Miejsce: Woj. Pomorskie, Zatoka Gdańska, Zatoka Pucka Wiek: 15-18 lat Charakter imprezy: Obóz stacjonarno- żeglarski impreza skierowana zarówno dla debiutantów i początkujących żeglarzy, którzy mieli już

Bardziej szczegółowo

Wakacje z ks. Bosko 2015

Wakacje z ks. Bosko 2015 Wakacje z ks. Bosko 2015 RELAKSIK ŚRÓDZIEMNOMORSKI W HISZPANII Termin: 01.07 13.07.2015 r. Kolonie Letnie - uczestnicy: 7-13 lat SZALONA ZABAWA W ZNANYM KURORCIE Termin: 01.07 13.07.2015 r. Obóz młodzieżowy

Bardziej szczegółowo

NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE:

NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Komfort i absolutne bezpieczeństwo Wysoki profesjonalizm Odpowiedzialność Otwartość na innowacje Duży entuzjazm Fachową opiekę Potrzebę ruchu Moc

Bardziej szczegółowo

AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ

AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ ŻEGLARSTWO poniedziałek i środa od 10:00 do 13:00 (02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 13.08, 15.08, 20.08, 22.08, 27.08, 29.08)

Bardziej szczegółowo

Remplus Travel i POLSPORTY.PL zapraszają miłośników wietrzno-deskowego szaleństwa na Winsurfing Camp 2011

Remplus Travel i POLSPORTY.PL zapraszają miłośników wietrzno-deskowego szaleństwa na Winsurfing Camp 2011 Remplus Travel i POLSPORTY.PL zapraszają miłośników wietrzno-deskowego szaleństwa na Winsurfing Camp 2011 Firma POLSPORTY.PL to osiem lat zbieranych doświadczeń w dziedzinie rekreacji i sportu. Zgrana

Bardziej szczegółowo

adres: Alwernia ul. Zięby 1, tel: ;

adres: Alwernia ul. Zięby 1, tel: ; 14.08. 1 dzień podróż ( ok 900 km) wyjazd (ok 5-6 rano) przyjazd do okolice Belgradu Kolacja nocleg w hotelu 15.08 2 dzień wyjazd ok godz. 7 rano Przyjazd do Hotelu RIVA Złote Piaski między 17:00 a 18:00

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI indoor / outdoor 150 160 zł 10 100 osób 2 dni MIEJSCE Półwysep Lipa www.polwyseplipa.pl Półwysep Lipa to piękne miejsce na Kaszubach położone nad wschodnim brzegiem jeziora

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015

ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015 ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015 Termin: 17.01.2015 24.01.2015 (U-13, U-12, U-11, U10) Miejsce: Kielce. Stolica województwa świętokrzyskiego położona w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IMPREZY NIEODGADNIONA KOTLINA KŁODZKA - DLA ROWERZYSTÓW

PROGRAM IMPREZY NIEODGADNIONA KOTLINA KŁODZKA - DLA ROWERZYSTÓW PROGRAM IMPREZY NIEODGADNIONA KOTLINA KŁODZKA - DLA ROWERZYSTÓW WAKACJE 2 0 1 4 r. I. ORGANIZATOR: Telefon kontaktowy: 609 835 761, E-mail: kalimarci@interia.pl oferta@survivaldynamis.pl II. FORMA: IMPREZA

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2011. www.klubprzygoda.pl

ZIMA 2011. www.klubprzygoda.pl ZIMA 2011 www.klubprzygoda.pl Obóz narciarsko-snowboardowy w Szczyrku dla dzieci Spis wyjazdów 16.01.-27.01.2011 Wiek uczestników: Szkoła podstawowa narciarstwa i wychowawcy, całodobowa opieka lekarska

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów windsurfingowych w sezonie 2016

Oferta kursów windsurfingowych w sezonie 2016 Oferta kursów windsurfingowych w sezonie 2016 Kursy windsurfingowe przeznaczone są dla dzieci i młodzieży bez opieki wychowawcy przebywających w Jastarni z rodzicami i dla osób dorosłych. Grupy szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

adres: 32-566 Alwernia ul. Zięby 1, tel: +48 504 384 224;

adres: 32-566 Alwernia ul. Zięby 1, tel: +48 504 384 224; 14.08. 1 dzień podróż ( ok 900km) wyjazd (ok 4-5 rano) przyjazd do Zagrzebia zwiedzanie z przewodnikiem (ok 3 godziny) Kolacja (ok 18:00) nocleg w hotelu w okolicach Zagrzebia Dzień 2 Śniadanie w Zagrzebiu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

WYJAZD (PONIEDZIAŁEK) zbiórka godz. 7:30, odjazd około godz. 8:00 Parking Toru Wyścigów Konnych Służewiec ul.

WYJAZD (PONIEDZIAŁEK) zbiórka godz. 7:30, odjazd około godz. 8:00 Parking Toru Wyścigów Konnych Służewiec ul. WYJAZD 20.02.2017 (PONIEDZIAŁEK) zbiórka godz. 7:30, odjazd około godz. 8:00 Parking Toru Wyścigów Konnych Służewiec ul. Puławska 266 PRZYJAZD 25.02.2017 (SOBOTA) Około godz. 18:00 Parking Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

RAWA MAZOWIECKA 2017

RAWA MAZOWIECKA 2017 RAWA MAZOWIECKA 2017 Wakacje na sportowo w Rawie Mazowieckiej to gwarancja aktywnego i bogatego w atrakcje wypoczynku! Hala sportowa, kryty basen, boiska wielofunkcyjne oraz sprzęt wodny a wszystko w jednym

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Silesia oraz Ośrodek Wypoczynkowy SZAROTKA

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Silesia oraz Ośrodek Wypoczynkowy SZAROTKA Klub Sportowy Akademia Piłkarska Silesia oraz Ośrodek Wypoczynkowy SZAROTKA Zaprasza PONOWNIE na letni Obóz Piłkarski do Istebnej 2015r. Wyjazd odbędzie się w terminach: 4-11 lipca (45 osób) 11-18 lipca

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

BIWAK W NAMIOTACH 2 DNI

BIWAK W NAMIOTACH 2 DNI BIWAK W NAMIOTACH 2 DNI indoor / outdoor 140 zł 14 80 osób 2 dni MIEJSCE Półwysep Lipa www.polwyseplipa.pl Półwysep Lipa to piękne miejsce na Kaszubach położone nad wschodnim brzegiem jeziora Wdzydze,

Bardziej szczegółowo

NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE:

NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Fun Active NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Komfort i absolutne bezpieczeństwo Wysoki profesjonalizm Odpowiedzialność Otwartość na innowacje Duży entuzjazm Fachową opiekę Potrzebę

Bardziej szczegółowo

Obóz poprowadzi wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, która przygotowała bogaty program wyjazdu:

Obóz poprowadzi wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, która przygotowała bogaty program wyjazdu: W związku ze zbliżającymi się wakacjami, zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 8 do 18 lat na organizowany przez nas obóz tenisowy, który odbędzie się w Starych Juchach koło Ełku. Jest to malowniczo położona

Bardziej szczegółowo

Program kolonii letniej

Program kolonii letniej Program kolonii letniej Miejscowość: Piękna Góra k. Giżycka Termin: 4 turnusy od 9 lipca do 12 sierpnia 2017 Ilość dzieci: 50 na każdym turnusie Ilość grup: 4 na każdym turnusie Zakwaterowanie: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Załącznik Nr 5 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Kompleksowej Organizacji imprezy integracyjnej WODNA MAJÓWKA

PROGRAM. Kompleksowej Organizacji imprezy integracyjnej WODNA MAJÓWKA PROGRAM Kompleksowej Organizacji imprezy integracyjnej WODNA MAJÓWKA ORIENTACYJNA CENA: Chałupy 3 - kurs kitesurfingu/ windsurfingu/ katamaran Maj 2010 Orientacyjny koszt na uczestnika: od 1 200,00 PLN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI SPORTU I TURYSTYKI. 01 lipiec 14 lipiec 2011 AUGUSTÓW WIEK UCZESTNIKÓW 8-16 LAT

PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI SPORTU I TURYSTYKI. 01 lipiec 14 lipiec 2011 AUGUSTÓW WIEK UCZESTNIKÓW 8-16 LAT Stowarzyszenie Apetyt na Aktywność 02-764 Warszawa ul. Iberyjska 4 lok. 4 tel. 601 736 573,501 134 490, 22 550 57 28 apetytnaaktywnosc@gmail.com PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI

Bardziej szczegółowo

Obóz survivalowy SERPELICE, R.

Obóz survivalowy SERPELICE, R. Fun Active Obóz survivalowy SERPELICE, 6-17.08.2016 R. Fun Active NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Komfort i absolutne bezpieczeństwo Wysoki profesjonalizm Odpowiedzialność Otwartość

Bardziej szczegółowo

BIAŁKA TATRZAŃSKA -2017

BIAŁKA TATRZAŃSKA -2017 NAUKA REKREACJA,TURYSTYKA -WYPOCZYNEK NAUKA PŁYWANIA, ŻAGLE, GRY I ZABAWY Szkoła Pływania CHLOREK BIAŁKA TATRZAŃSKA -2017 Obóz Narciarski DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OD 7 DO 14 LAT Wygodne zapisy przez Internet

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców Informacje dla rodziców * WYJAZD * Jarosławiec 7.07.2015 (WTOREK) * zbiórka godz. 7:30, odjazd około godz. 8:00 * Poddąbie 16.08.2014 (NIEDZIELA) * zbiórka godz. 8:00, odjazd około godz. 8:30 * SŁUŻEWIEC

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa na letnim obozie językowym FCE English Summer Camp w Hotelu Kozioł, Kozioł 18-500 Kolno (www.hotelkoziol.com)

Warunki uczestnictwa na letnim obozie językowym FCE English Summer Camp w Hotelu Kozioł, Kozioł 18-500 Kolno (www.hotelkoziol.com) Warunki uczestnictwa na letnim obozie językowym FCE English Summer Camp w Hotelu Kozioł, Kozioł 18-500 Kolno (www.hotelkoziol.com) w terminie 27.06-7.07.2015 Par.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Poniższy regulamin

Bardziej szczegółowo

JOANNA STACHOW. skaut.pl

JOANNA STACHOW. skaut.pl JOANNA TEL++48 STACHOW SKA asia@ft 6955134 17 skaut.pl WODNE SZALEÑSTWO trampolina wodna 3,5 metrowej średnicy batut, umieszczony na okrągłym pontonie.można na nim skakać wykonywać różne akrobacje, kończąc

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Sportowe zielone szkoły

Sportowe zielone szkoły Sportowe zielone szkoły Spis treści Zaproszenie od organizatorów... strona 1 Sportowa Zielona Szkoła Gra-Nauka-Zabawa... strona 2-3 Cennik i kontakt... strona 4 O Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej...

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

Adventure FAMILY Camp

Adventure FAMILY Camp Adventure FAMILY Camp 30.07-05.08. 2017 LOKALIZACJA Położone wśród pięknych lasów, na wysokiej skarpie lewego brzegu Pilicy, Nowe Miasto jest wymarzonym miejscem do wypoczynku. Puszcza Pilicka jest największym

Bardziej szczegółowo

Czeskie morze surfing & wypoczynek

Czeskie morze surfing & wypoczynek Czeskie morze surfing & wypoczynek Termin. 23 do 25 lipiec 2010r Zapraszamy Paostwa na 3 dniową imprezę wypoczynkowo windsurfingową ze szkoleniem i możliwością pełnego korzystania ze sprzętu i surf bazy.

Bardziej szczegółowo

BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 2 DNI

BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 2 DNI BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 2 DNI indoor / outdoor 170 zł 14 100 osób 2 dni MIEJSCE hotel Gołuń www.hotel-golun.com.pl Hotel Gołuń położony jest na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, wśród lasów, bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 3 DNI

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 3 DNI BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 3 DNI indoor / outdoor 270 zł 14 100 osób 3 dni MIEJSCE Półwysep Lipa www.polwyseplipa.pl Półwysep Lipa to piękne miejsce na Kaszubach położone nad wschodnim brzegiem jeziora Wdzydze,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla młodzieży (obozy) zawartych w katalogu LATO 2012 zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

AKADEMIA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU UMOWA O USŁUGĘ ORGANIZACJI OBOZU ROZTOCZE w Janowie Lubelskim w OŚRODKU OW ALMATUR W TERMINIE: 09.08-19.08.2017 zawarta w dniu... roku w Mszanie Dolnej pomiędzy: JM Sport s.c. Jan Nawieśniak, Michał Wojnowski

Bardziej szczegółowo

Długi Weekend Sierpniowy / 3 dniowy kurs windsurfing / Jezioro Sudety / Dolny Śląsk.

Długi Weekend Sierpniowy / 3 dniowy kurs windsurfing / Jezioro Sudety / Dolny Śląsk. S t r o n a 1 Długi Weekend Sierpniowy / 3 dniowy kurs windsurfing / Jezioro Sudety / Dolny Śląsk. Połącz wodę i góry. Zapraszamy na 3 dni i kurs windsurfing nad piękne górskie jezioro Sudety. Podczas

Bardziej szczegółowo

OBOZY Z WODNYM ŚWIATEM LATO 2014

OBOZY Z WODNYM ŚWIATEM LATO 2014 OBOZY Z WODNYM ŚWIATEM LATO 2014 OFERTY ŁOWCY TAJEMNIC TURNUS 1 wiek 7 12 lat 29.06. - 10.07.2014 TURNUS 2 wiek 13 16 lat 10.07. - 21.07.2014 Fota OBÓZ SPORTOWO - REKREACYJNY Z ELEMENTAMI SURWIWALU TURNUS

Bardziej szczegółowo

RODZINNY OBÓZ PŁYWACKI NA FALI TERMIN: r. LOKALIZACJA: USTKA

RODZINNY OBÓZ PŁYWACKI NA FALI TERMIN: r. LOKALIZACJA: USTKA RODZINNY OBÓZ PŁYWACKI NA FALI TERMIN: 21.08-27.08.2017r. LOKALIZACJA: USTKA Ustka - nadmorski kurort pełen słońca, tętniący życiem, idealne miejsce na wypoczynek, nowe doznania i dobrą zabawę. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOZÓW TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ SGTiR

REGULAMIN OBOZÓW TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ SGTiR Szkoła Główna Turystyki i Rekreacja ul. Stokłosy 3 07-787 Warszawa REGULAMIN OBOZÓW TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ SGTiR I II III IV V VI VII Informacje ogólne. Prawa i obowiązki uczestników obozu. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy Akademia Piłkarska oraz Hotel Olimpic w Puławach

Klub Sportowy Akademia Piłkarska oraz Hotel Olimpic w Puławach Klub Sportowy Akademia Piłkarska oraz Hotel Olimpic w Puławach Zaprasza na letni Obóz Piłkarski w Puławach 2015r. Wyjazd odbędzie się w terminie: 27.06 4.07 (43 osoby) Gościć będzie nas Hotel Olimpic Cena:

Bardziej szczegółowo

zaprasza na obozy triathlonowe w Chodzieży 11-16 i 18-23 sierpnia 2013r. z bazą w komfortowym kompleksie hotelowym Łazienki Chodzieskie

zaprasza na obozy triathlonowe w Chodzieży 11-16 i 18-23 sierpnia 2013r. z bazą w komfortowym kompleksie hotelowym Łazienki Chodzieskie zaprasza na obozy triathlonowe w Chodzieży 11-16 i 18-23 sierpnia 2013r. z bazą w komfortowym kompleksie hotelowym Łazienki Chodzieskie Dwa turnusy w terminach 11-16 sierpnia oraz 18-23 sierpnia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA / SZKOLENIA w Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO Wieżyca

INTEGRACJA / SZKOLENIA w Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO Wieżyca INTEGRACJA / SZKOLENIA w Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO Wieżyca Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO w Wieżycy to kompleks 20 ha przeznaczonych do szeroko pojętej rekreacji, szczególnie sportowej.

Bardziej szczegółowo