Lato

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lato www.hamak-tur.pl"

Transkrypt

1 Lato

2 SPIS TEŚCI SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW i ZMIENIAMY SIĘ DLA NICH: OBOZY 14 DNIOWE NOWE Y i CENTRA SPORTU CENTRUM SPORTU NAD MORZEM - PODDĄBIE Poddąbie nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO OPERACJA SZTORM obóz asg, zajęcia w bazie wojskowej LEVEL 2 V-VI kl. SP [ [ PIŁKARSKI [ [ MINI PIŁKA NOŻNA [ SIATKARSKI VI kl. SP [ [ TANECZNO-PLASTYCZNY NOWY [ [ MAŁA AKADEMIA SPORTU tenis, team games, łuki, olimpiada sportowa [ [ TENISOWY [ [ TENIS + ANGIELSKI NOWOŚĆ [ [ Poddąbie nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO ANGIELSKI + SPORT NOWOŚĆ [ [ [ MAŁA AKADEMIA PRZYGODY team games, samoobrona, survival, łuki, beach games, karabinki pneumatyczne, gry NOWOŚĆ [ piknikowe, taniec, gry i zabawy OBÓZ CHŁOPAKA piłka nożna, samoobrona, survival, zajęcia NOWOŚĆ [ [ linowe, łuki, karabinki pneumatyczne OBÓZ DZIEWCZYNY taniec, fitness, siatkówka, łuki, plastyka NOWOŚĆ [ [ CENTRUM SPORTU NAD MORZEM HEL Hel nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO WINDSURFINGOWY [ [ [ KITESURFINGOWY [ [ [ WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE WJM nazwa obozu/dla kogo ŻEGLARSKI szkolenie na kwalifikowanego członka załogi ŻEGLARSKI szkolenie na kwalifikowanego członka załog INFO O OBOZIE OBÓZ Również dla dzieci Z CELIAKIĄ I DIETĄ BEZGLUTENOWĄ I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO VI kl. SP [ [ VI kl. SP [ [ CENTRUM SPORTU NAD JEZIORAMI - ŻABINKI Żabinki nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO SPORTÓW WODNYCH żagle, windsurfing, kajaki, team games, [ [ [ karabinki pneumatyczne, rowery SPORTOWO-PLASTYCZNY NOWOŚĆ [ [ ZACZYNAMY OBÓZ W SOBOTĘ, A KOŃCZYMY W PIĄTEK Poddąbie nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO TENISOWY INTENSYWNY NOWOŚĆ super cena [ [ [ TANECZNY [ [ LUZIK sport, plażowanie, dobra książka na hamaku NOWOŚĆ super cena [ [ Żabinki nazwa obozu/dla kogo 10 PRZYGÓD tyrolka, zajęcia linowe, żagle, kajaki, ścianka wspinaczkowa, survival, samoobrona, team games, rowery, tenis INFO O OBOZIE NOWOŚĆ TENIS I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO [ [ [ 2

3 CENTRUM SPORTU NAD JEZIORAMI ŚLESIN Ślesin ,.,,, nazwa obozu/dla kogo Podlesice nazwa obozu/dla kogo AKADEMIA PRZYGODY team games, gry piknikowe, gry i zabawy integracyjne, zamki i warownie, aguapark opcjonalnie PAKIET JURA zajęcia linowe, wspinaczka, jaskinie, survival, pierwsza pomoc, zajęcia na strzelnicy INFO O OBOZIE OBÓZ WYŁĄCZNIE dla dzieci Z CELIAKIĄ I DIETĄ BEZGLUTENOWĄ I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO [ [ [ [ [ [ [ Podlesice nazwa obozu/dla kogo POSZUKIWACZE PRZYGÓD INFO O OBOZIE LEVEL 2 DLA ZŁOTEJ ODZNAKI I-III kl. SP IV-VI kl. SP [ [ RYCERZE I ŻOŁNIERZE NOWOŚĆ [ [ OPERACJA ORLE GNIAZDO obóz asg i paintball LEVEL 2 VI kl. SP [ [ MŁODA KADRA NOWOŚĆ III kl. G [ Podlesice nazwa obozu/dla kogo POSZUKIWACZE PRZYGÓD DELTA FORCE obóz asg OPERACJA ORLE PIÓRO obóz paintballowy INFO O OBOZIE INFO O OBOZIE LEVEL 2 DLA ZŁOTEJ ODZNAKI I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO WAKEBOARDOWY wakeboard, narty wodne, kajaki NOWOŚĆ [ [ [ CENTRUM SPORTU W GÓRACH PODLESICE I-III kl. SP IV-VI kl. SP [ [ LEVEL 2 V-VI kl. SP [ [ LEVEL 2 V-VI kl. SP I[ [ OBÓZ ASG 17+ NOWOŚĆ od 17 lat G G LO LO CENTRUM SPORTU W GÓRACH STARY GIERAŁTÓW Stary Gierałtów nazwa obozu/dla kogo INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO KONNY III kl. SP [ [ HAMAK ART WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ NOWOŚĆ III kl. SP [ [ HAMAK ART KONNY NOWOŚĆ III kl. SP [ [ REKREACYJNO-SPORTOWY [ [ SURVIVALOWO-PRZYGODOWY NOWOŚĆ [ [ CENTRUM SPORTU NA PODLASIU SUPRAŚL Supraśl ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,, nazwa obozu/dla kogo OBÓZ JEŹDZIECKI opcja ODZNAKI JEŹDZIECKIE PZJ INFO O OBOZIE I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO NOWOŚĆ [ [ [ CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU ZA GRANICĄ CHORWACJA Chorwacja / dalmacja / baśko polje nazwa obozu/dla kogo OBÓZ WYPOCZYNKOWY INFO O OBOZIE NOWY I-III kl. SP IV-VI kl. SP G LO [ [ [ Regulamin korzystania z rabatów dla stałych klientów Cena srebrnej karty 3 wyjazd z Hamak-tur. Cena złotej karty 7 wyjazd z Hamak-tur. Rodzeństwo rabat 100 zł/os (dotyczy tylko obozów dla dzieci i młodzieży). Rabatów nie można łączyć. Rabaty obowiązują tylko do terminu wpłaty I raty. Ostateczna cena imprezy jest ceną zaokrągloną, ustaloną przez biuro i zawsze podawaną w cenniku katalogu. Rabaty nie dotyczą imprez indywidualnie układanych i kalkulowanych dla konkretnych grup klientów. 3

4 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HAMAK-TUR Biuro Obsługi Klienta tel.: tel.: fax: mobile: Rezerwacja Wakacyjny telefon alarmowy mobile: Siedziba Hamak-tur Ul. Wrzeciono 6 lok Warszawa Zebrania przedwyjazdowe dla rodziców Odbędą się w Warszawie w czerwcu 2015 Dokładna informacja pojawi się na stronie w maju 2015 Opłaty I rata 500 zł do II rata 500 zł do III rata 500 zł do IV rata/pozostała kwota do Konto HAMAK-TUR Marek Wołkowycki ul. Wrzeciono 6 lok.147, Warszawa I. ZASADY OGÓLNE 1.1 Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a Hamak-tur (zwanym dalej Organizatorem) następuje poprzez podpisanie przez Uczestnika Zgłoszenia-umowy na zasadach określonych niniejszymi warunkami lub poprzez wypełnienie i wysłanie do Organizatora formularza rezerwacji ze strony internetowej na której Uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa. Zgłoszenie-umowa lub wysłany formularz rezerwacji ze strony internetowej i potwierdzenie tej rezerwacji przez Organizatora na mail klienta oraz program (katalog lub oferta na pl) wraz z opisem obiektu i niniejsze warunki stanowią integralne części umowy zawieranej z Uczestnikiem przez Organizatora. 1.2 Uczestnikiem imprezy jest podpisujący Zgłoszenie-umowę oraz inne osoby zgłoszone przez niego. Zgłoszenie-umowę za osobę niepełnoletnią podpisuje jej ustawowy przedstawiciel. 1.3 Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi programem i przyjętymi w formie Zgłoszenia-umowy. II. WARUNKI PŁATNOŚCI 2.1 Przy zgłoszeniu Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora. Pozostała należność, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień lub o ile nie stanowi o tym inaczej system wpłat w katalogu lub na stronie winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny. 2.2 Miejscem wpłaty jest siedziba Organizatora, jego oddział oraz jego ustalony rachunek bankowy. 2.3 a) W przypadku nie dokonania w ustalonym terminie przez uczestnika, na rzecz organizatora, pełnej wpłaty z tytułu umowy, organizator ma prawo wypowiedzenia umowy oraz obciążenia uczestnika kosztami związanymi z rozwiązania umowy. b) Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu, 2.4 Organizator nie przedstawia szczegółowej kalkulacji imprezy, określa cenę imprezy skalkulowaną na 1 uczestnika. III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 3.1 a) Organizator, w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, ma prawo przed rozpoczęciem imprezy zaproponować klientowi zmianę istotnych warunków umowy, klient zaś może wyrazić zgodę na zmianę tychże warunków, bądź też odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia klienta od umowy organizator niezwłocznie zwraca mu wszystkie wniesione świadczenia. b) W przypadku skorzystania przez klienta, w sytuacji opisanej w punkcie 3.1a), z prawa do odstąpienia od umowy lub w przypadku odwołania imprezy przez organizatora z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo: - uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, - wyrazić zgodę na imprezę o niższym standardzie w takim przypadku organizator niezwłocznie dokonuje na jego rzecz zwrotu różnicy w cenie, - żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. c) organizator ma prawo zastrzec w umowie, iż impreza może zostać odwołana w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organizator informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie najpóźniej 14 dni przed planowanym początkiem imprezy. d) gdy odwołanie imprezy przez organizatora następuje w warunkach opisanych w punkcie 3.1c), lub też było wynikiem działania siły wyższej klient nie może dochodzić odszkodowania z uwagi na niewykonanie umowy przez organizatora. 3.2 Organizator może dokonać zmiany ceny imprezy, nie później jednak niż na 21 dni przed jej rozpoczęciem. Wzrost ceny imprezy może wynikać wyłącznie z udokumentowanych następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut. 3.3 a) Organizator w przypadku niemożności wykonania usługi zagwarantowanej umową stanowiącą istotną część programu imprezy zapewnia uczestnikowi odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny, zaś organizator cenę tę obniża o kwotę wynikającą z różnicy obydwu usług. b) Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, organizator turystyki jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 4.1 Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy prawidłowo wypełniony druk Karta kwalifikacyjna. 4.2 Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez niego wyrządzone oraz zobowiązuje się do ich naprawienia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele. 4.3 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, paszportowo-wizowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju docelowym. Organizator nie odpowiada i nie zwraca wpłaconej ceny imprezy, jeżeli uczestnik w skutek decyzji organów kontroli granicznej począwszy od granicy polskiej, krajów tranzytowych, kraju docelowego nie dotrze do miejsca pobytu. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 5.1 Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie Uczestnika niepełnoletniego powstałe w czasie pozostawania przez Uczestnika niepełnoletniego pod opieką kadry Organizatora, wyłącznie na skutek zawinionego naruszenia obowiązków przez kadrę Organizatora 5.2 Rodzice/Opiekunowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika niepełnoletniego, jak również za wszelkie szkody wyrządzone Uczestnikowi niepełnoletniemu oraz szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego osobom trzecim na podczas trwania imprezy organizowanej przez Organizatora po przyprowadzeniu Uczestnika niepełnoletniego do momentu przejęcia nad nim opieki przez kadrę Organizatora, przy odbieraniu Uczestnika niepełnoletniego po przekazaniu przez kadrę Organizatora opieki nad Uczestnikiem niepełnoletnim Rodzicom/Opiekunom lub osobom upoważnionym przez Rodziców/Opiekunów do przejęcia opieki, oraz w czasie gdy Uczestnik niepełnoletni pozostaje jednocześnie pod opieką kadry Organizatora i Rodziców/Opiekunów. VI. UBEZPIECZENIE 6.1 Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w zakresie imprez zagranicznych także kosztów leczenia za granicą, na warunkach i zasadach obowiązujących u ubezpieczyciela. 6.2 Ubezpieczenie nie obejmue bagaży i rzeczy osobistych Uczestników oraz zakup antybiotyków i leków specjalistycznych. 6.3 Przed zawarciem umowy Organizator umożliwia Uczestnikom zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia. 6.4 Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział imprezie turystycznej. VII. REZYGNACJA Z IMPREZY 7.1 W przypadku rezygnacji z imprezy wszystkich bądź niektórych osób zgłoszonych przez klienta, klient zostaje obciążony kosztami faktycznie poniesionymi przez organizatora w związku z rezygnacją bądź zmniejszeniem liczby osób biorących udział w imprezie. 7.2 Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu. VIII. NIEWYKORZYSTANIE ŚWIADCZENIA 8.1 Organizator obciąża uczestnika faktycznie poniesionymi i udokumentowanymi kosztami powstałymi w związku z niewykorzystaniem świadczeń z winy uczestnika, dobrowolnego zrezygnowania z nich albo ich niewykorzystania z przyczyn osobistych (np. przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, nieszczęśliwy wypadek, brak paszportu). IX. REKLAMACJE 9.1 Organizator nie zwraca należności za świadczenia niewykorzystane z winy uczestnika lub z przyczyn osobistych (np. przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, nieszczęśliwy wypadek, brak ważnego paszportu) oraz za świadczenia, z których Uczestnik dobrowolnie zrezygnował. 9.2 Nie uważa się za wadę usługi, usterek o których uczestnik był poinformowany przed rozpoczęciem wyjazdu. 9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności i szkody, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług, działaniem sił wyższych, decyzjami państwowymi, warunkami atmosferycznymi. 9.4 Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie w formie pisemnej w ciągu trwania imprezy lub do 30 dni po jej zakończeniu. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe jej wykonywanie, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy usługi oraz organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, a w przypadku reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 10.1 Sądu do rozpoznania sporów pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o usługach turystycznych z dn r. (Dz. U. Nr 133 z późniejszymi zmianami). 4

5 DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWI NASZA MISJA TO WYCHOWANIE PRZEZ SPORT Propagujemy zdrowy styl życia. Przekazujemy wzorce do naśladowania. Uczymy współpracy, tolerancji oraz pomocy słabszym. Tworzymy zgrane społeczności obozowe. Uczymy, że Sport to nie tylko wyczyn, ale przede wszystkim świetna zabawa. Nasze wyjazdy opieramy na wartościach sportowych. Pokazujemy uczestnikom, że Sport to zdrowa rywalizacja, smak zwycięstwa i porażki. To przestrzeganie i podporządkowanie się jasnym i prostym regułom, a współdziałanie w grupie, może przynieść korzyści. Uczymy podejmowania trudnych decyzji, wytrwałości w dążeniu do celu, wiary we własne siły, motywacji do bycia lepszym oraz sztuki radzenia sobie z porażką. Propagujemy postawę Fair Play nie tylko na boisku ale podczas całego pobytu na obozie. Tu nie ma miejsca na używki. Wychowanie przez Sport to współdziałanie w społeczności, która kształtuje charakter na całe życie. BEZPIECZEŃSTWO Jesteśmy bezpośrednim organizatorem wszystkich naszych wyjazdów. Od ponad 17 lat oferujemy programy dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Są one tworzone i realizowane wyłącznie przez nas, za co bierzemy pełną odpowiedzialność. Tworzymy zgrany, doświadczony zespół nauczycieli, trenerów oraz instruktorów. Planujemy i działamy tak, aby zapewnić uczestnikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i zadowolenia z wyjazdu. Gwarancja bezpieczeństwa Bezpieczna lokalizacja: obozy organizujemy wyłącznie w bezpiecznych, sprawdzonych ośrodkach. Te miejsca stworzono z myślą o dzieciach i młodzieży. Bezpieczny transport: autokary wynajmujemy wyłącznie od solidnych, sprawdzonych od lat przewoźników. Bezpieczna firma: Hamak-Tur jest członkiem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej oraz od r. nieprzerwanie posiadamy Certyfikat Rzetelności Rzetelna Firma. Nasze uprawnienia/zezwolenia spełniają wszystkie wymagane kryteria. Posiadamy również stosowne gwarancje ubezpieczeniowe. NASZA KADRA TO HAMAK TEAM To profesjonalna i kompetentna grupa ludzi na co dzień zawodowo pracująca z dziećmi i młodzieżą, która ma proste i ciekawe pomysły na aktywne spędzanie czasu. W całości poświęca się tworzeniu i realizacji bezpiecznych programów dostosowanych do wieku i umiejętności obozowiczów. Zwraca równą uwagę na część programową oraz wychowawczą. Nasza Kadra koncentruje się na budowaniu pozytywnych relacji uczestników w grupie. Co istotne, Hamak Team nie tylko realizuje program, ale zawsze zadba o szczegóły: sprawdzi czy dzieci zjadły, wysuszyły mokre rzeczy, odpowiednio się ubrały na zajęcia, zadbały o higienę osobistą, czy utrzymują czystość w pokojach. Zadowolenie naszych uczestników jest dla Nas największą satysfakcją. OBIEKTY Nasze obozy organizujemy wyłącznie w bezpiecznych, sprawdzonych ośrodkach. Odpowiednie zabezpieczenie: ośrodki są ogrodzone i rok założenia: 1997 położone w kameralnych miejscach z dala od zgiełku dużych kurortów. Nasza kadra zawsze mieszka w tym samym budynku, co nasi uczestnicy. Bogata infrastruktura: nasze obiekty posiadają bogatą infrastrukturę sportową oraz dydaktyczną. W ich bliskim sąsiedztwie znajdują się pełnowymiarowe baseny, hale sportowe, stadniny koni, korty tenisowe, a zimą stoki narciarskie. Zdrowe żywienie: przywiązujemy dużą wagę do zdrowego żywienia, jego jakości, wartości, ilości oraz smaku. Dostosowane do potrzeb: nasza baza to miejsca stworzone wyłącznie z myślą o dzieciach i młodzieży. HAMAK MISTRZ System nagradzania i motywacji obozowiczów wpisuje się w ideę Wychowania przez Sport. Poprzez medale, odznaki i puchary doceniamy wysiłek uczestników. Odznaki (brązowe, srebrne, złote) motywują i zachęcają obozowiczów do osiągania zamierzonych celów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Obecność w Lidze Hamakowych Mistrzów daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości. Nasze ceny są transparentne i nie zawierają żadnych ukrytych opłat. Jako bezpośredni organizator gwarantujemy niezmienność ceny w sezonie. ZEZWOLENIE Hamak-tur posiada zezwolenie nr 17/99 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych wydane przez Wojewodę Mazowieckiego Centralny Rejestr Zezwoleń nr

6 Centrum Sportu nad Morzem PODDĄBIE Od 1998 roku INFRASTRUKTURA boisko do piłki nożnej boisko do siatkówki boisko do badmintona teren rekreacyjny do gier i zabaw oraz gier typu kwadrant, frisbee, ringo sala do tańca z lustrami/sala do samoobrony z profesjonalną matą mała salka gimnastyczna profesjonalna przenośna ścianka wspinaczkowa pracownia plastyczna/salka dydaktyczna strzelnica rowerownia stołówka świetlica wydzielone miejsce na ognisko na plaży: boisko do siatkówki plażowej, boisko do beach soccer, strzeżone kąpielisko pełnowymiarowa hala sportowa - Objazda 5 km pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej typu Orlik - Objazda 5 km nowoczesne korty tenisowe i hala tenisowa - Słupsk 25 km aquapark/pełnowymiarowy basen Słupsk 25 km MIEJSCE Poddąbie to kameralne, bezpieczne, otoczone enklawą leśną nadmorskie wczasowisko położone na klifowym wybrzeżu między Ustką a Rowami. Szeroka, czysta i prawie pusta plaża, las bukowososnowy, pobliska infrastruktura sportowa stwarza duże możliwości kreowania ciekawych zajęć sportowych i survivalowych. Poddąbie to także doskonała baza wypadowa na wycieczki piesze i rowerowe! Ze względu na osobliwy mikroklimat szczególnie polecane do wypoczynku dzieci i młodzieży. ZAKWATEROWANIE Ośrodek Wczasowy Korsarz w Poddąbiu (200 m od morza). Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu. Ładne, drewniane domki piętrowe typu Mazowsze z tarasami i balkonami, schludne pokoje 4, 5-osobowe, łóżka pojedyncze i piętrowe, nowe sanitariaty (WC, umywalki, prysznice) na piętrach lub murowany segment fiński, pokoje 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub drewniane domki 4, 5, 6-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. WYŻYWIENIE W stołówce ośrodka podawane są 3 posiłki dziennie: śniadanie pełnowartościowy, wysokogatunkowy o dużym urozmaiceniu potraw bufet szwedzki, obiad z bufetem surówkowym, świeże owoce codziennie podawane są po obiedzie, kolacja w formie bufetu szwedzkiego zawsze z ciepłym posiłkiem. W ciągu dnia dostępna jest dla uczestników woda lub herbata. Kuchnia przygotowana jest do serwowania indywidualnych diet konieczny wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną. TRANSPORT Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Poddąbie-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. UBEZPIECZENIE pakiet podstawowy: NNW zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie) pakiet rozszerzony: dodatkowo płatny 20 zł/os.: NNW zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie) Indywidualny dla każdego obozu. HAMAK MISTRZ System nagradzania i motywacji obozowiczów wpisujący się w ideę Wychowania przez Sport ściśle związany jest z programem wiodącym danego obozu. Poprzez medale, odznaki i puchary doceniamy wysiłek uczestników. Obecność w Lidze Hamakowych Mistrzów daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości. GRUPY WIEKOWE Oferta obozów w Poddąbiu skierowana jest zarówna do dzieci jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainteresowania obozowiczów przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obowiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia wieczorne. TELEFONY KOMÓRKOWE Obozowicze mogą posiadać telefony komórkowe, korzystanie z nich możliwe jest tylko w czasie wolnym od zajęć. Sugerujemy kontakt w ciszy poobiedniej. Podczas ciszy nocnej nie korzystamy już z telefonów komórkowych. CENA Cena każdego obozu jest ceną kompleksową i obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program, doświadczoną kadrę pedagogiczną, ratowników, opiekę medyczną. ZEBRANIA PRZEDWYJAZDOWE DLA RODZICÓW Odbędą się w Warszawie w miesiącu czerwcu Dokładna informacja pojawi się na stronie w maju Powyższe Informacje Dotyczą Wszystkich Ofert Centrum Sportu nad Morzem Poddąbie 6

7 OPERACJA SZTORM OBÓZ ASG od V do VI klasy SP oraz Gimnazjum i LO Level 2 Kryptonim: Operacja Sztorm Cel: zdobycie Kwatery Głównej przeciwnika Miejsce: rejon przybrzeżny pomiędzy Ustką a Rowami, teren bazy wojskowej na klifie k/dębiny (planowany) Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie, osiągnij cel, poczuj się jak członek Piechoty Morskiej ASG Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów ASG, maski o bardzo dobrym kącie widzenia. Każdy uczestnik ma nieograniczoną ilość BIO kul! codzienne zajęcia praktyczne z ASG (Air Soft Gun) treningi i bitwy w terenie leśnym, na plaży, na terenie bazy wojskowej na klifie k/dębiny (planowane) strzelanie do celów i tarcz nieruchomych oraz ruchomych zdobywanie bazy przeciwnika, rajdy za linie wroga, zasadzki szturm na umocnione pozycje przeciwnika na wybrzeżu zdobycie Kwatery Głównej przeciwnika działania nocne i piesze patrole działania inżynieryjne: budowanie i maskowanie stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty odbicie i ochrona zakładników SZKOLENIE LINOWE Według programu szkolenia jednostek specjalnych: nauka wiązania węzłów alpinistycznych wspinaczka - zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na sztucznej ścianie budowa komandoskich mostów linowych i przeprawa między wyznaczonymi punktami wychodzenie po linie - techniki wykorzystywane podczas zdobywania przeszkód pionowych Centrum Sportu nad Morzem PODDĄBIE SURVIVAL CAMP budowa i nocleg w prowizorycznych schronieniach nawiązywanie łączności: krótkofalówki, szyfry wojskowe, alfabet morsa. przeprawa przez pola minowe - gra terenowa z użyciem wykrywaczy metali ORIENTERING wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, czytanie mapy, zabawy terenowe GPS TREKKING gra terenowa wykorzystująca satelitarny system nawigacji ZAJĘCIA STRZELECKIE pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych SAMOOBRONA podstawowe elementy samoobrony PIERWSZA POMOC budowa noszy bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia, transport rannego ZAJĘCIA DODATKOWE kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie Odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych: kiermasz sportowy dyskoteki ZAJĘCIA WYJAZDOWE wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, jacuzzi, masaże TERMIN cena złota 2290 zł cena srebrna 2390 zł cena podstawowa 2490 zł UWAGA każdy uczestnik obozu otrzymuje kompletny zestaw sprzętu do ASG (maskę, broń i kulki plastikowe) należy zabrać: mundur, mały plecak, wygodne buty trekkingowe, latarkę czołówkę z zapasem baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną kurtkę, karimatę, śpiwór, menażkę, kubek, sztućce; możliwość zabrania własnej broni ASG (broń deponowana codziennie w zbrojowni) 7

8 OBÓZ PIŁKARSKI od IV do VI klasy SP oraz Gimnazjum codzienne profesjonalne treningi piłkarskie z trenerem - 2 x dziennie nauka i doskonalenie elementów technicznych gry w piłkę nożną, zapoznanie z podstawowymi elementami taktycznymi zajęcia odbywać się będą w miejscowości Objazda (5 km) na trawiastym pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej, typu Orlik lub na hali sportowej oraz na boiskach w obiekcie treningi beach soccer (uzależnione od warunków pogodowych) turnieje i rozgrywki ZAJĘCIA DODATKOWE kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą gry zespołowe strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych Odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych: gry terenowe igrzyska sportowe turniej gier zespołowych Hamak Games rajd Hamak Trophy kiermasz sportowy dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami, karaoke ZAJĘCIA WYJAZDOWE wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, jacuzzi, masaże wycieczka autokarowa do Ustki + rejs statkiem TERMIN cena złota 1840 zł cena srebrna 1940 zł cena podstawowa 2040 zł 8

9 OBÓZ MINI PIŁKA NOŻNA od I do III klasy SP codzienne profesjonalne treningi piłkarskie z trenerem - 2 x dziennie nauka i doskonalenie elementów technicznych gry w piłkę nożną, zapoznanie z podstawowymi elementami taktycznymi zajęcia odbywać się będą w miejscowości Objazda (5 km) na trawiastym pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej, typu Orlik lub na hali sportowej oraz na boiskach w obiekcie treningi beach soccer (uzależnione od warunków pogodowych) turnieje i rozgrywki ZAJĘCIA DODATKOWE kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą gry i zabawy strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych Odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych. gra terenowa igrzyska sportowe turniej gier zespołowych Hamak Mini Games rajd Hamak Trophy kiermasz sportowy dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami, karaoke ZAJĘCIA WYJAZDOWE wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, jacuzzi, masaże wycieczka autokarowa do Ustki + rejs statkiem TERMIN cena złota 1840 zł cena srebrna 1940 zł cena podstawowa 2040 zł Centrum Sportu nad Morzem PODDĄBIE 9

10 OBÓZ SIATKARSKI po VI klasie SP oraz Gimnazjum i LO codzienne profesjonalne treningi siatkówki z trenerem 2 x dziennie nauka i doskonalenie elementów technicznych gry w siatkówkę, zapoznanie z podstawowymi elementami taktycznymi zajęcia odbywać się będą na hali sportowej w miejscowości Objazda (5 km) oraz na boiskach w obiekcie treningi siatkówki plażowej (uzależnione od warunków pogodowych) turnieje i rozgrywki ZAJĘCIA DODATKOWE kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą gry zespołowe strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych Odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych: gry terenowe igrzyska sportowe turniej gier zespołowych Hamak Games rajd Hamak Trophy kiermasz sportowy dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami, karaoke ZAJĘCIA WYJAZDOWE wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, jacuzzi, masaże wycieczka autokarowa do Ustki + rejs statkiem TERMIN cena złota 1840 zł cena srebrna 1940 zł cena podstawowa 2040 zł 10

11 OBÓZ TANECZNO-PLASTYCZNY od I do VI klasy SP TANIEC codzienne zajęcia taneczne prowadzone w profesjonalnie przygotowanej w tym celu sali tanecznej z lustrami przez wykwalifikowaną kadrę trenerów obejmują podstawy tańca oraz układy choreograficzne różnych gatunków tanecznych, m.in. tańca nowoczesnego, jazzowego czy tańca towarzyskiego zapoznanie z technikami tanecznymi, ich podstawowymi krokami i elementami nauka układów choreograficznych o różnym stopniu zaawansowania na zakończenie obozu pokaz oraz turniej taneczny dla obozowiczów przygotowany na wzór profesjonalnych występów i zawodów tanecznych PLASTYKA rysowanie ołówkiem, węglem, piórkiem malowanie farbami akrylowymi na desce: martwa natura malowanie w plenerze batik: praca wykonana na płótnie kolorowymi barwnikami do tkanin i woskiem papieroplastyka ZAJĘCIA DODATKOWE kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą gry zespołowe strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych Odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych. gry terenowe igrzyska sportowe turniej gier zespołowych Hamak Games rajd Hamak Trophy kiermasz sportowy dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami, karaoke ZAJĘCIA WYJAZDOWE wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, jacuzzi, masaże wycieczka autokarowa do Ustki + rejs statkiem TERMIN cena złota 1940 zł cena srebrna 2040 zł cena podstawowa 2140 zł Centrum Sportu nad Morzem PODDĄBIE 11

SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl

SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl LATO 2013 SPIS TREŚCI: MORZE Międzyzdroje - Stilo 3 Mrzeżyno - Piramida 4 Łeba - Słoneczko 5 Jastrzębia Góra - Vis 6 MAZURY Pisz Camp Pisz 7 Kulka 8-9 GÓRY KLUSZKOWCE - U Benedykta 10 TRESNA - Odys 11

Bardziej szczegółowo

Ahoj! aktywnie, bezpiecznie, z pasją aktywnie, bezpiecznie, z pasją

Ahoj! aktywnie, bezpiecznie, z pasją aktywnie, bezpiecznie, z pasją aktywnie, bezpiecznie, z pasją aktywnie, bezpiecznie, z pasją Ahoj! Spis terści: 2. Spis treści 3. Jak rezerwować ofertę? 4. Żeglarska wycieczka szkolna - Nieporęt 5. Zielona Szkoła Mazury 6. Półkolonie

Bardziej szczegółowo

KOLONIE 2015 OBOZY MŁODZIEŻOWE BIURO PODRÓŻY. Rezerwacja on-line. www.indexpolska.com.pl DZIAŁAMY JUŻ OD 1994 ROKU!

KOLONIE 2015 OBOZY MŁODZIEŻOWE BIURO PODRÓŻY. Rezerwacja on-line. www.indexpolska.com.pl DZIAŁAMY JUŻ OD 1994 ROKU! KOLONIE 2015 OBOZY MŁODZIEŻOWE Rezerwacja on-line www.indexpolska.com.pl DZIAŁAMY JUŻ OD 1994 ROKU! SPIS TREŚCI: POLSKA: morze Rewal 4 Kąty Rybackie 5 Władysławowo 6 Łeba 7 Mrzeżyno 7 Kołobrzeg 8 Darłówko

Bardziej szczegółowo

Róża Wiatrów Sp. z o.o. Łódź, ul. Wigury 12/3, infolinia: 780 114 926, e-mail: roza@roza.pl

Róża Wiatrów Sp. z o.o. Łódź, ul. Wigury 12/3, infolinia: 780 114 926, e-mail: roza@roza.pl KOLONIE DLA DZIECI 8 13 LAT OBOZY MŁODZIEŻOWE 13 18 LAT SZKOLENIA I REJSY DLA DOROSŁYCH Róża Wiatrów Sp. z o.o. Łódź, ul. Wigury 12/3, infolinia: 780 114 926, e-mail: roza@roza.pl Telefony miejskie: Łódź

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2009 OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY www.harctur.pl www.bestharctur.pl HARCTURU Szanowni Państwo!!! Z przyjemnością przekazujemy Państwu nasz katalog LATO 2009 oferta dla dzieci i młodzieży. Znajdziecie

Bardziej szczegółowo

LATO 2008 www.kliwer.com.pl

LATO 2008 www.kliwer.com.pl LATO 2008 Polski Związek Żeglarski Biuro Turystyczne KLIWER Szkoła Żeglarstwa 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 3 tel. (022) 648-08-61, 648-21-52 fax (022) 859-19-30 Szanowni Państwo! WITAMY! Polska Izba Turystyki

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO JECHAĆ NA WAKACJE Z LEKTOREM?

DLACZEGO WARTO JECHAĆ NA WAKACJE Z LEKTOREM? 1 DLACZEGO WARTO JECHAĆ NA WAKACJE Z LEKTOREM? 2 2 MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE Organizujemy obozy i kolonie językowe od 1990 roku. Dlatego wiemy, jak zapewnić dzieciom i młodzieży pełne wrażeń, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

www.obozy.pl WIEK STRONA Cogito dlaczego warto? 4 Promocje, informacje organizacyjne. 5 KOLONIE Z RODZICAMI

www.obozy.pl WIEK STRONA Cogito dlaczego warto? 4 Promocje, informacje organizacyjne. 5 KOLONIE Z RODZICAMI SPIS TREÂCI www.obozy.pl WIEK STRONA Cogito dlaczego warto? 4 Promocje, informacje organizacyjne. 5 KOLONIE Z RODZICAMI Zakopane Sugerowany wiek dziecka 6-9, 10-12 17 Łeba Sugerowany wiek dziecka 6-9,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

www.wasilewski-felska.pl

www.wasilewski-felska.pl 2015 wszystkie www.wasilewski-felska.pl wasilewski-felska * TURYSTYKA DZIECIĘCA Spis treści Jastrzębia Góra dom wczasowy vis www.visjastrzebia.pl 28.06-08.07.15 r. 10 STR. WAKACJE Z GWIAZDAMI 11 STR. Wakacje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 KOLONIE I OBOZY. www.ctravel.pl. Odwiedź nas na facebooku i sprawdź naszą ofertę

LATO 2015 KOLONIE I OBOZY. www.ctravel.pl. Odwiedź nas na facebooku i sprawdź naszą ofertę LATO 2015 Odwiedź nas na facebooku i sprawdź naszą ofertę www.ctravel.pl KOLONIE I OBOZY Miasta, z których możesz dojechać na swoją kolonię /obóz SKĄD GDZIE Wdzydze Borków Rabka Zdrój Zakopane Rabka Zdrój

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już sześć lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE 2014 Drodzy Państwo! Witamy w kolejnym, dla nas już 23-cim sezonie turystycznym! Mamy nadzieję, że w tym roku dołączycie Państwo

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

SEZON 2015 ZIELONE SZKOŁY. W KULCE Biwaki edukacyjne i Zielone Szkoły na Mazurach

SEZON 2015 ZIELONE SZKOŁY. W KULCE Biwaki edukacyjne i Zielone Szkoły na Mazurach SEZON 2015 ZIELONE SZKOŁY W KULCE Biwaki edukacyjne i Zielone Szkoły na Mazurach projekt i przygotowanie: Studio Gravite zdjęcia: Bartosz Cirut, Jakub Obarek SŁOWA UCZĄ, PRZYKŁADY POCIĄGAJĄ Tytus Liwiusz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek 1 Publikacja Poradnik

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!! Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!! Biuro Podróży Juvenia 2000 jest biurem z 27 - letnią tradycją, jego właściciel brał czynny udział przy zawiązywaniu się Śląskiej Izby Turystyki w 1991 roku. Za całokształt

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo