System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Firma Systemy Informatyczne SYKOM działa na rynku usług informatycznych nieprzerwanie od 1987 roku. Oferujemy kompleksową obsługę informatyczną przedsiębiorstw, w tym dostarczanie i wdrażanie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie ERP SyKOF oraz narzędzie klasy Business Intelligence system VITIS. System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace. Poniżej przedstawiamy główne funkcje oraz cechy wszystkich modułów jakie zawiera nasz wiodący produkt system ERP SyKOF. Celem zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy oraz uzyskaniem szczegółowych informacji na temat możliwości systemu ERP SyKOF prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy oraz zapraszamy na naszą stronę: Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 1

2 SPIS TREŚCI SyKOF - Zintegrowany System do Zarządzania Przedsiębiorstwem...3 Opis funkcji realizowanych przez system SyKOF...6 Cechy systemu SyKOF...14 Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 2

3 ERP SyKOF Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Przedsiębiortswem System SyKOF zbudowany jest z modułów, które pozwalają na kompleksową obsługę przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania produkcją, logistyką, finansami oraz sprawami kadrowo-płacowymi. Dzięki szerokiej parametryzacji system doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją jednostkową, realizacją kontraktów budowlano-montażowych jak również w firmach o profilu produkcji seryjnej oraz handlowych i usługowych. Wszystkie moduły współdziałają ze sobą obsługując wspólną bazę danych (lub wspólne bazy danych). Nie ma potrzeby przenoszenia danych z modułu do modułu. System robi to automatycznie na bieżąco w czasie rzeczywistym. Dane w każdym module są zawsze aktualne. Bieżąca kontrola przedsiębiorstwa Połączenie poszczególnych działów firmy w jeden, działający na zasadzie naczyń połączonych system umożliwia pełną kontrolę wykorzystania posiadanych zasobów oraz ponoszonych kosztów. Dzięki zaawansowanemu modułowi raportowania użytkownik otrzymuje narzędzie pozwalające w łatwy sposób zapanować nad kluczowymi dla działalności firmy zagadnieniami. W prosty i zarazem przejrzysty sposób możemy uzyskać informację o stopniu realizacji zamówień, stanach magazynowych, zaawansowaniu produkcji, ilości zużywanych materiałów oraz wydajności pracy. W każdym momencie można porównać ilości wyprodukowanych wyrobów oraz zużytych materiałów z normami i wychwycić ewentualne przekroczenia. System pozwala na bieżąco kontrolować finanse firmy, zyski oraz ponoszone koszty. Koszty rejestrowane są na bieżąco w miejscu powstawania. Poszczególne moduły automatycznie tworzą dekrety do modułu FK. Mimo, że dowody źródłowe Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 3

4 nie zostały jeszcze zatwierdzone i zaksięgowane, możliwe jest oglądanie obrotów i sald na kontach oraz porównywanie ich z wartościami planowanymi (budżetami) celem wychwycenia ewentualnych odchyleń. Księgowość prowadzona jest na bieżąco a decyzje mogą być podejmowane na podstawie aktualnych i prawdziwych danych. Praca w kilku miesiącach księgowych. Zaletą systemu jest możliwość bieżącej rejestracji i księgowania dowodów, mimo, że poprzedni okres obrotowy nie został jeszcze zamknięty. Dotyczy to również przełomu lat. Dzięki temu informacja w systemie jest zawsze aktualna a praca poszczególnych działów firmy nie jest uzależniona od służb księgowych. Kompletność analiz. SyKOF daje użytkownikom możliwość definiowania dowolnych zestawień i raportów. W zależności od potrzeb użytkownik, na podstawie danych zgromadzonych w poszczególnych modułach systemu może budować własne raporty. Analizy mogą dotyczyć dowolnych okresów, również lat poprzednich. Wyniki raportów wykonywanych w systemie SyKOF mogą być przedstawiane w postaci liczb, tabel przestawnych oraz wykresów liniowych, słupkowych lub kołowych. Użytkownik sam określa jakie dane mają zostać przedstawione w tabeli oraz jakie dodatkowo zaprezentowane na wykresach. Dane będące wynikiem raportu można wysyłać do aplikacji MS Excel. System automatycznie uruchamia aplikację MS Excel i otwiera arkusz, w którym umieszcza dane z przygotowanego raportu. Użytkownik otrzymuje gotowy wypełniony danymi arkusz do dalszej obróbki. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 4

5 Wdrożony kompleksowo system SyKOF przyczynia się do bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Poprzez jednoznaczne określenie zadań, kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych pracowników umożliwia lepszą organizację pracy. Usprawnia procesy zarządzania oraz wspomaga wypracowany i zaakceptowany w danych przedsiębiorstwie schemat obiegu dokumentów. Daje użytkownikom silne narzędzie do zarządzania firmą zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wdrożenie systemu umożliwia między innymi : usprawnienie obsługi klientów, poprawę jakości wyrobów i usług, skrócenie cyklu produkcji, zmniejszenie zapasów materiałowych, nadzór nad wdrożeniem i działaniem międzynarodowych systemów jakości, ujednolicenie i ograniczenie ilości dokumentacji papierowej, sprawne zarządzanie kadrami, efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 5

6 Opis funkcji realizowanych przez system ERP SyKOF OFERTY I ZAMÓWIENIA przygotowywanie ofert z możliwością załączania dokumentów z innych aplikacji, kalkulacja cen sprzedaży oferowanych wyrobów lub usług, historia kontaktów z kontrahentami, dostęp do aktualnych danych o kontrahencie (m.in. oferty, zamówienia, obroty, salda), planowanie i ewidencja wysyłek towarów. ZAOPARZENIE i ZAKUP wyliczanie ilości materiałów potrzebnych do produkcji na podstawie planowanej i realizowanej produkcji, zdefiniowanych stanów minimalnych, aktualnych stanów magazynowych i zamówień w trakcie realizacji, rejestracja zamówienia na zakup danego materiału lub usługi, generowanie zapytań ofertowych, zamówień, baza ofert od dostawców, analiza i kontrola realizacji zamówień na podstawie faktycznych dostaw materiałów i zakupów, możliwość operowania indeksami handlowymi danego dostawcy, ocena realizacji zamówień i budowania rankingów dostawców wg zdefiniowanych kryteriów, ewidencja dokumentów zakupu, rejestry VAT, deklaracje Intrastat, generowanie przelewów, wielowalutowość. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 6

7 SPRZEDAŻ: wystawianie dokumentów sprzedaży, automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży wystawianie paragonów współpraca z drukarkami fiskalnymi, rejestry VAT, wielowalutowość, deklaracje Intrastat, deklarację Podsumowujące, cenniki dla kontrahentów, towarów, grup towarów, zarządzanie rabatami i upustami, GOSPODARKA MAGAZYNOWA zarządzanie magazynami materiałów, towarów, półwyrobów i wyrobów gotowych, wspólna dla całego systemu baza indeksów, definiowalne dla każdego z magazynów rodzaje dokumentów, uniwersalność wycen (fifo, lifo, ceny średnie, stałe ceny ewidencyjne, cena rzeczywista ze wskazanej dostawy), automatyczne generowanie dokumentów na podstawie zamówień, dyspozycji i potrzeb z modułu Produkcja, dokumentów sprzedaży i zakupu, wystawianie dyspozycji dokumentów magazynowych z możliwością rezerwacji towarów, precyzyjne zarządzanie lokalizacjami - możliwość określenia miejsca lokalizacji materiału (półka, regał, sektor, paleta), obsługa inwentaryzacji ciągłej oraz okresowej z wydrukiem różnic inwentaryzacyjnych, analizy obrotów, zapasów, oraz rozchodów według centrów kosztów, zleceń, historia transakcji magazynowych. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 7

8 MAJĄTEK TRWAŁY ewidencja posiadanego majątku według lokalizacji, osób odpowiedzialnych, użytkujących oraz innych parametrów, pełna charakterystyka ewidencjonowanych składników, ewidencja majątku własnego oraz obcego (np. leasing), obsługa inwentaryzacji, naliczanie amortyzacji kosztowej, bilansowej oraz podatkowej wg przyjętej metody, planowanie i ewidencja napraw, remontów, przeglądów poszczególnych urządzeń, ewidencja środków czynnych sezonowo, obsługa wypożyczalni narzędzi. KOSZTY rejestr i rozliczanie zleceń oraz projektów, definiowanie składników kosztów, gromadzenie kosztów, wielowymiarowe analizy kosztów, tworzenie kluczy rozdziałów kosztów, automatyzacja rozliczania kosztów według różnych rodzajów kluczy podziałowych, śledzenie kosztów przekroczonych, budżetowanie koszty planowane i ich realizacja. KASA tworzenie dyspozycji wypłat/przyjęć gotówki do wybranej kasy (np. zlecenie wypłaty zaliczki dla pracownika wystawiane przez osobę zlecającą wyjazd służbowy), tworzenie dokumentów KP i KW wraz z ich automatyczną Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 8

9 dekretacją, nadzorowanie bieżącego stanu kasy w walucie i złotówkach, możliwość dowolnego definiowania operacji kasowych i określania sposobu ich dekretacji, generowanie raportów kasowych. FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ definiowanie elastycznego planu kont : syntetyka i analityki, praca w kilku miesiącach księgowych, ewidencja rozrachunków z kontrahentami, generowanie not odsetkowych i upomnień, potwierdzenia sald, wiekowanie należności i zobowiązań według dowolnie definiowanych przedziałów czasowych, automatyczne lub ręczne rozliczanie rozrachunków, automatyczne dekretowanie zaimportowanych z systemów bankowych wyciągów bankowych, prowadzenia ewidencji kosztów w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym lub jednym i drugim, definiowalne dzienniki księgowe, zapewnienie zgodności obrotów na kontach podatku VAT z obrotami w modułach sprzedaży i zakupu, zapewnienie zgodności między saldami kont magazynowych i wartością magazynów, analizy obrotów dowolnej analityki, lub grupy kont analitycznych na wszystkich lub wybranych kontach syntetycznych, możliwość próbnego zamknięcia miesiąca, automatyczne tworzenie bilansu otwarcia, wielowalutowość, tabele kursów walut, wyliczanie różnic kursowych, przeszacowania i wycena walut, zgodność z aktualnymi przepisami. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 9

10 KADRY odzwierciedlenie wielopoziomowej struktury organizacyjnej firmy, bieżąca ewidencja danych o pracownikach, pełna historia zatrudnienia pracownika, wyszukiwanie pracowników według dowolnych kryteriów, wydruk dowolnych informacji o pracowniku, edycja pism kadrowych, rozbudowane analizy stanu zatrudnienia na dowolny dzień i za okres. EWIDENCJA CZASU PRACY prowadzenie bieżącej informacji o obecności pracowników, możliwość ewidencji godzin dodatków płacowych, dostarczanie niezbędnych informacji do naliczania wynagrodzeń, analizy obecności i nieobecności pracowników, ewidencje godzin odpracowanych, kartoteka urlopowa. KART PRACY bieżąca rejestracja pracy pracowników produkcyjnych oraz informacja o kosztach wynagrodzeń, automatyczne naliczenie płac akordowych (akord indywidualny i zespołowy) i dniówkowych, rejestracja płac (i godzin) w zadanym wymiarze np. w rozbiciu na zlecenia, wyroby gotowe itp., obliczenie płacy dla pracowników na podstawie opracowanej technologii, dostarczanie informacji o stopniu zaawansowania produkcji. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 10

11 PŁACE uniwersalny sposób definiowania algorytmów obliczania składników płacowych, definiowanie dowolnych list płac, kartoteki zarobkowe, możliwość definiowania i obliczania dochodów pracownika (np. dochód do rodzinnego), kartoteki podatkowe, bieżąca kontrola stóp podatkowych, definiowanie parametrów obliczania podatku, obliczanie składki ZUS, z dokładnością do składnika płacy dla pracownika, rozdzielnik kosztowy wynagrodzeń, przelewy do banków, analizy płac bezpośrednich w rozbiciu na centra kosztów, zlecenia, analizy płac z narzutami, analizy wypłat gotówkowych i przelewowych, wydruk PIT-ów, eksport danych do Płatnika oraz SOD. KARTOTEKI ZUS rejestr zwolnień chorobowych, wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby, kontrola stawki wynagrodzenia chorobowego, kartoteka zasiłkowa, asygnaty do poszczególnych zwolnień, generowane raporty RSA, analizy z zarejestrowanych przerw i świadczeń. BUDŻETOWANIE I KONTROLING wielowymiarowe budżety (np. cała firma, centra kosztów, rodzaje kosztów), Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 11

12 budżety na dowolne okresy czasu, budżetowanie realizowanych kontraktów oraz projektów, bieżące analizy wykonania budżetów, monitorowanie zaawansowania realizacji kontraktów oraz projektów, kontrola ilościowo-wartościowa wykorzystania posiadanego majątku, kontrola ponoszonych kosztów, przychodów, osiąganych wyników. EWIDENCJA PRACY MASZYN ewidencja maszyn własnych, rejestrowanie i rozliczanie kart pracy maszyn, rozliczanie czasu pracy maszyn, zużycia paliwa, przestojów i awarii, ewidencja zużycia materiałów eksploatacyjnych i części do poszczególnych maszyn, rozliczanie kosztów maszyn na poszczególne zlecenia i projekty, planowanie i ewidencja remontów i przeglądów, wielowymiarowe analizy kosztów i pracy posiadanego sprzętu, ewidencja i wyszukiwanie maszyn dostępnych u podwykonawców, PRODUKCJA definiowanie drzewa konstrukcyjnego wyrobów o dowolnej ilości poziomów -na etapie konstruowania wyrobu system umożliwia dwustronną wymianę danych z programami typu CAD, generowanie wstępnych zapotrzebowań materiałowych w oparciu o zdefiniowaną lub zaimportowaną dokumentację konstrukcyjną wyrobu, półautomatyczne tworzenie technologii produkcji wyrobów poprzez uzupełnienie danych pobranych z dokumentacji konstrukcyjnej, kalkulacje kosztów wytworzenia wyrobu na podstawie opracowanej technologii z uwzględnieniem aktualnych cen materiałów, kosztów płac, narzutów, tworzenie planu produkcji na z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zamówień od odbiorców, Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 12

13 wyliczanie ilości półwyrobów potrzebnych do wyprodukowania z uwzględnieniem aktualnych i planowanych stanów magazynowych wraz z możliwością automatycznego generowania zleceń produkcyjnych, wyliczanie potrzeb materiałowych na realizowaną i planowaną produkcję z uwzględnieniem aktualnych stanów magazynowych i zamówień w trakcie realizacji wraz z wygenerowaniem dyspozycji do działu zaopatrzenia, opracowywanie harmonogramu produkcji, automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie opracowanego planu i harmonogramu, emisja dokumentacji na produkcję (przewodniki, karty montażowe itd.), 1. wykorzystanie skanerów kodów kreskowych do rejestracji wykonania poszczególnych elementów i operacji, 2. śledzenie zaawansowania produkcji oraz zapotrzebowania (czasowe na maszynach, materiałowe i narzędziowe) na dokończenie wybranego zlecenia, analizy obciążenia stanowisk (maszyn), wąskich gardeł, analizy kosztów planowanych i rzeczywistych, rozliczenia powykonawcze zleceń. Wysoka elastyczność systemu ERP SyKOF sprawia, iż moduł Produkcja (podobnie jak pozostałe moduły) może być rozbudowywany o nowe funkcjonalności oraz rozwiązania, specyficzne dla różnych branż i profili działalności. Dzięki temu system ERP SyKOF w trakcie wdrożenia jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 13

14 Cechy systemu SyKOF 1. Modułowa budowa systemu. Każdy z modułów systemu może pracować samodzielnie. Wdrażanie systemu można rozpocząć od dowolnego z nich. Kolejno wdrażane moduły łączy się z poprzednimi, aż do uzyskania kompleksowego systemu zarządzania. 2. Niezależność od systemu operacyjnego i sprzętu. System stworzony został przy użyciu technologii, która zapewnia że może pracować na komputerach wszystkich znaczących producentów sprzętu i pod różnymi systemami operacyjnymi. Wykorzystując odpowiednie narzędzia system SyKOF może współpracować z najpopularniejszymi obecnie oferowanymi na rynku bazami danych tj.: MS SQL, Oracle, Progress. Oznacza to swobodę wyboru sprzętu, systemu operacyjnego, bazy danych. Zastosowana technologia umożliwia łatwe modyfikacje i dostosowanie systemu do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników. 3. Niezawodność i spójność danych. SyKOF może pracować w sposób ciągły (24 godz. na dobę) i obsługiwać dziesiątki czy setki użytkowników jednocześnie, aktualizujących na bieżąco dane. Archiwizacja bazy danych może odbywać się w trakcie pracy systemu bez ryzyka utraty spójności danych. Dane w systemie zabezpieczone są między innymi poprzez transakcje, dwufazowy protokół potwierdzeń, proces zabezpieczenia obrazu pierwotnego (before-imaging) oraz proces zabezpieczenia obrazu końcowego (after-imaging). Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 14

15 4. Poufność i bezpieczeństwo danych. Jeśli system informatyczny obsługiwany jest przez wielu użytkowników, znajdujących się często w różnych budynkach, to możliwości działania każdego z nich muszą być uzależnione od funkcji, jakie pełnią w przedsiębiorstwie. Moduł Administrator pozwala rozpisać funkcje systemu na poszczególnych użytkowników. Użytkownik systemu SyKOF jest identyfikowany poprzez nazwę i hasło. Każdemu użytkownikowi (lub grupie użytkowników) przydzielane są funkcje (menu) jakie może wykonywać. Dotyczy to zarówno aktualizacji, jak i wyświetlania danych. 5. Elastyczność. System jest silnie sparametryzowany. Na etapie instalacji daje się przystosować do potrzeb praktycznie każdej firmy. Parametry można definiować w zakresie globalnych ustawień systemu, poszczególnych modułów lub działów, a nawet konkretnych dokumentów generowanych w systemie. Dzięki temu wdrożenie przebiega stosunkowo szybko i sprawnie, a dostosowanie systemu do potrzeb Klienta nie wymaga zbyt wielkiego nakładu pracy zespołu programistów. 6. Przyjazna obsługa. Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i komunikatywne. Obsługa wszystkich modułów odbywa się według tego samego wzorca. 7. Otwartość systemu. System SyKOF można łatwo integrować z innymi aplikacjami. W szczególności system zapewnia dwukierunkową współpracę z systemami służącymi do projektowania wyrobów gotowych typu Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 15

16 CAD/CAM, dwukierunkową wymianę danych z systemami bankowości elektronicznej, eksport danych do programów Płatnik oraz SOD. Otwartość systemu umożliwia również tworzenie raportów za pomocą narzędzi zewnętrznych. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych systemu SyKOF można tworzyć dowolne analizy i zestawienia. Wykorzystując mechanizm ODBC system pozwala między innymi na współpracę z hurtowniami danych czy systemami typu Business Intelligence np. VITIS czy CorVu. 8. Rozwojowość. System jest rozbudowywany o dodatkowe moduły specyficzne dla danego przedsiębiorstwa oraz wzbogacany o nowe funkcje, stosownie do potrzeb użytkowników. SyKOF jest rozwijany i dostosowywany do zmieniających się przepisów. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 16

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera Czym jest jerp? Jest to system wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera wszystkie najważniejsze dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Zawiera w sobie moduły:

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość handlowa

Rachunkowość handlowa Rachunkowość handlowa Klasa 1 TH Na podstawie programu 341[03]/MEN/2009.02.03 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Rok szkolny 2011/2012 L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy Zakres

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco! Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię

Przedsiębiorco! Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię Zapewnij swojej firmie pakiet biznesowy optymalnie dopasowany do aktualnych potrzeb. Sprawdź, co zyskasz oraz ile zaoszczędzisz. Pakiet - Pełna kontrola księgowości Cena pakietu: 2 213 zł Oszczędzasz:

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

.: Oprogramowanie MADAR :.

.: Oprogramowanie MADAR :. .: Oprogramowanie MADAR :. Madar 7 INTERNETOWY SYSTEM ERP adresowany jest do firm poszukujących dobrego, zintegrowanego i spójnego rozwiązania do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Księgowość, gospodarka

Bardziej szczegółowo

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem.

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem. Program umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT, dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów. Posiada raporty i

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne MSP SIMPLE. SPRINT platforma ERP dla firm z sektora MSP

systemy informatyczne MSP SIMPLE. SPRINT platforma ERP dla firm z sektora MSP systemy informatyczne MSP Spółka od ponad 24 lat działa na rynku producentów systemów informatycznych, dostarczając rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie całą firmą. Specjalnie z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi II. System przetwarzania danych 1. Do programu KolFK dołączona

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do rozwoju firmy www.enova.pl MO DU ŁOprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności firmy:

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10. 81-531 Gdynia. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10. 81-531 Gdynia. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10 81-531 Gdynia www.agroma.olsztyn.pl Biuro rachunkowe Alfin Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2001r. Jest ono prowadzone przez osobę posiadającą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja - maj 2016

Konferencja - maj 2016 Konferencja - maj 2016 17 V 2016, Hotel Pałac w Myślęcinku, ul. Konna 10 Myślęcinek, 85-687 Bydgoszcz ENOVA365 RACJONALNY WYBÓR NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO PROWADZENIA BIZNESU Konferencja adresowana jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo