System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Firma Systemy Informatyczne SYKOM działa na rynku usług informatycznych nieprzerwanie od 1987 roku. Oferujemy kompleksową obsługę informatyczną przedsiębiorstw, w tym dostarczanie i wdrażanie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie ERP SyKOF oraz narzędzie klasy Business Intelligence system VITIS. System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace. Poniżej przedstawiamy główne funkcje oraz cechy wszystkich modułów jakie zawiera nasz wiodący produkt system ERP SyKOF. Celem zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy oraz uzyskaniem szczegółowych informacji na temat możliwości systemu ERP SyKOF prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy oraz zapraszamy na naszą stronę: Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 1

2 SPIS TREŚCI SyKOF - Zintegrowany System do Zarządzania Przedsiębiorstwem...3 Opis funkcji realizowanych przez system SyKOF...6 Cechy systemu SyKOF...14 Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 2

3 ERP SyKOF Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Przedsiębiortswem System SyKOF zbudowany jest z modułów, które pozwalają na kompleksową obsługę przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania produkcją, logistyką, finansami oraz sprawami kadrowo-płacowymi. Dzięki szerokiej parametryzacji system doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją jednostkową, realizacją kontraktów budowlano-montażowych jak również w firmach o profilu produkcji seryjnej oraz handlowych i usługowych. Wszystkie moduły współdziałają ze sobą obsługując wspólną bazę danych (lub wspólne bazy danych). Nie ma potrzeby przenoszenia danych z modułu do modułu. System robi to automatycznie na bieżąco w czasie rzeczywistym. Dane w każdym module są zawsze aktualne. Bieżąca kontrola przedsiębiorstwa Połączenie poszczególnych działów firmy w jeden, działający na zasadzie naczyń połączonych system umożliwia pełną kontrolę wykorzystania posiadanych zasobów oraz ponoszonych kosztów. Dzięki zaawansowanemu modułowi raportowania użytkownik otrzymuje narzędzie pozwalające w łatwy sposób zapanować nad kluczowymi dla działalności firmy zagadnieniami. W prosty i zarazem przejrzysty sposób możemy uzyskać informację o stopniu realizacji zamówień, stanach magazynowych, zaawansowaniu produkcji, ilości zużywanych materiałów oraz wydajności pracy. W każdym momencie można porównać ilości wyprodukowanych wyrobów oraz zużytych materiałów z normami i wychwycić ewentualne przekroczenia. System pozwala na bieżąco kontrolować finanse firmy, zyski oraz ponoszone koszty. Koszty rejestrowane są na bieżąco w miejscu powstawania. Poszczególne moduły automatycznie tworzą dekrety do modułu FK. Mimo, że dowody źródłowe Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 3

4 nie zostały jeszcze zatwierdzone i zaksięgowane, możliwe jest oglądanie obrotów i sald na kontach oraz porównywanie ich z wartościami planowanymi (budżetami) celem wychwycenia ewentualnych odchyleń. Księgowość prowadzona jest na bieżąco a decyzje mogą być podejmowane na podstawie aktualnych i prawdziwych danych. Praca w kilku miesiącach księgowych. Zaletą systemu jest możliwość bieżącej rejestracji i księgowania dowodów, mimo, że poprzedni okres obrotowy nie został jeszcze zamknięty. Dotyczy to również przełomu lat. Dzięki temu informacja w systemie jest zawsze aktualna a praca poszczególnych działów firmy nie jest uzależniona od służb księgowych. Kompletność analiz. SyKOF daje użytkownikom możliwość definiowania dowolnych zestawień i raportów. W zależności od potrzeb użytkownik, na podstawie danych zgromadzonych w poszczególnych modułach systemu może budować własne raporty. Analizy mogą dotyczyć dowolnych okresów, również lat poprzednich. Wyniki raportów wykonywanych w systemie SyKOF mogą być przedstawiane w postaci liczb, tabel przestawnych oraz wykresów liniowych, słupkowych lub kołowych. Użytkownik sam określa jakie dane mają zostać przedstawione w tabeli oraz jakie dodatkowo zaprezentowane na wykresach. Dane będące wynikiem raportu można wysyłać do aplikacji MS Excel. System automatycznie uruchamia aplikację MS Excel i otwiera arkusz, w którym umieszcza dane z przygotowanego raportu. Użytkownik otrzymuje gotowy wypełniony danymi arkusz do dalszej obróbki. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 4

5 Wdrożony kompleksowo system SyKOF przyczynia się do bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Poprzez jednoznaczne określenie zadań, kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych pracowników umożliwia lepszą organizację pracy. Usprawnia procesy zarządzania oraz wspomaga wypracowany i zaakceptowany w danych przedsiębiorstwie schemat obiegu dokumentów. Daje użytkownikom silne narzędzie do zarządzania firmą zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wdrożenie systemu umożliwia między innymi : usprawnienie obsługi klientów, poprawę jakości wyrobów i usług, skrócenie cyklu produkcji, zmniejszenie zapasów materiałowych, nadzór nad wdrożeniem i działaniem międzynarodowych systemów jakości, ujednolicenie i ograniczenie ilości dokumentacji papierowej, sprawne zarządzanie kadrami, efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 5

6 Opis funkcji realizowanych przez system ERP SyKOF OFERTY I ZAMÓWIENIA przygotowywanie ofert z możliwością załączania dokumentów z innych aplikacji, kalkulacja cen sprzedaży oferowanych wyrobów lub usług, historia kontaktów z kontrahentami, dostęp do aktualnych danych o kontrahencie (m.in. oferty, zamówienia, obroty, salda), planowanie i ewidencja wysyłek towarów. ZAOPARZENIE i ZAKUP wyliczanie ilości materiałów potrzebnych do produkcji na podstawie planowanej i realizowanej produkcji, zdefiniowanych stanów minimalnych, aktualnych stanów magazynowych i zamówień w trakcie realizacji, rejestracja zamówienia na zakup danego materiału lub usługi, generowanie zapytań ofertowych, zamówień, baza ofert od dostawców, analiza i kontrola realizacji zamówień na podstawie faktycznych dostaw materiałów i zakupów, możliwość operowania indeksami handlowymi danego dostawcy, ocena realizacji zamówień i budowania rankingów dostawców wg zdefiniowanych kryteriów, ewidencja dokumentów zakupu, rejestry VAT, deklaracje Intrastat, generowanie przelewów, wielowalutowość. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 6

7 SPRZEDAŻ: wystawianie dokumentów sprzedaży, automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży wystawianie paragonów współpraca z drukarkami fiskalnymi, rejestry VAT, wielowalutowość, deklaracje Intrastat, deklarację Podsumowujące, cenniki dla kontrahentów, towarów, grup towarów, zarządzanie rabatami i upustami, GOSPODARKA MAGAZYNOWA zarządzanie magazynami materiałów, towarów, półwyrobów i wyrobów gotowych, wspólna dla całego systemu baza indeksów, definiowalne dla każdego z magazynów rodzaje dokumentów, uniwersalność wycen (fifo, lifo, ceny średnie, stałe ceny ewidencyjne, cena rzeczywista ze wskazanej dostawy), automatyczne generowanie dokumentów na podstawie zamówień, dyspozycji i potrzeb z modułu Produkcja, dokumentów sprzedaży i zakupu, wystawianie dyspozycji dokumentów magazynowych z możliwością rezerwacji towarów, precyzyjne zarządzanie lokalizacjami - możliwość określenia miejsca lokalizacji materiału (półka, regał, sektor, paleta), obsługa inwentaryzacji ciągłej oraz okresowej z wydrukiem różnic inwentaryzacyjnych, analizy obrotów, zapasów, oraz rozchodów według centrów kosztów, zleceń, historia transakcji magazynowych. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 7

8 MAJĄTEK TRWAŁY ewidencja posiadanego majątku według lokalizacji, osób odpowiedzialnych, użytkujących oraz innych parametrów, pełna charakterystyka ewidencjonowanych składników, ewidencja majątku własnego oraz obcego (np. leasing), obsługa inwentaryzacji, naliczanie amortyzacji kosztowej, bilansowej oraz podatkowej wg przyjętej metody, planowanie i ewidencja napraw, remontów, przeglądów poszczególnych urządzeń, ewidencja środków czynnych sezonowo, obsługa wypożyczalni narzędzi. KOSZTY rejestr i rozliczanie zleceń oraz projektów, definiowanie składników kosztów, gromadzenie kosztów, wielowymiarowe analizy kosztów, tworzenie kluczy rozdziałów kosztów, automatyzacja rozliczania kosztów według różnych rodzajów kluczy podziałowych, śledzenie kosztów przekroczonych, budżetowanie koszty planowane i ich realizacja. KASA tworzenie dyspozycji wypłat/przyjęć gotówki do wybranej kasy (np. zlecenie wypłaty zaliczki dla pracownika wystawiane przez osobę zlecającą wyjazd służbowy), tworzenie dokumentów KP i KW wraz z ich automatyczną Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 8

9 dekretacją, nadzorowanie bieżącego stanu kasy w walucie i złotówkach, możliwość dowolnego definiowania operacji kasowych i określania sposobu ich dekretacji, generowanie raportów kasowych. FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ definiowanie elastycznego planu kont : syntetyka i analityki, praca w kilku miesiącach księgowych, ewidencja rozrachunków z kontrahentami, generowanie not odsetkowych i upomnień, potwierdzenia sald, wiekowanie należności i zobowiązań według dowolnie definiowanych przedziałów czasowych, automatyczne lub ręczne rozliczanie rozrachunków, automatyczne dekretowanie zaimportowanych z systemów bankowych wyciągów bankowych, prowadzenia ewidencji kosztów w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym lub jednym i drugim, definiowalne dzienniki księgowe, zapewnienie zgodności obrotów na kontach podatku VAT z obrotami w modułach sprzedaży i zakupu, zapewnienie zgodności między saldami kont magazynowych i wartością magazynów, analizy obrotów dowolnej analityki, lub grupy kont analitycznych na wszystkich lub wybranych kontach syntetycznych, możliwość próbnego zamknięcia miesiąca, automatyczne tworzenie bilansu otwarcia, wielowalutowość, tabele kursów walut, wyliczanie różnic kursowych, przeszacowania i wycena walut, zgodność z aktualnymi przepisami. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 9

10 KADRY odzwierciedlenie wielopoziomowej struktury organizacyjnej firmy, bieżąca ewidencja danych o pracownikach, pełna historia zatrudnienia pracownika, wyszukiwanie pracowników według dowolnych kryteriów, wydruk dowolnych informacji o pracowniku, edycja pism kadrowych, rozbudowane analizy stanu zatrudnienia na dowolny dzień i za okres. EWIDENCJA CZASU PRACY prowadzenie bieżącej informacji o obecności pracowników, możliwość ewidencji godzin dodatków płacowych, dostarczanie niezbędnych informacji do naliczania wynagrodzeń, analizy obecności i nieobecności pracowników, ewidencje godzin odpracowanych, kartoteka urlopowa. KART PRACY bieżąca rejestracja pracy pracowników produkcyjnych oraz informacja o kosztach wynagrodzeń, automatyczne naliczenie płac akordowych (akord indywidualny i zespołowy) i dniówkowych, rejestracja płac (i godzin) w zadanym wymiarze np. w rozbiciu na zlecenia, wyroby gotowe itp., obliczenie płacy dla pracowników na podstawie opracowanej technologii, dostarczanie informacji o stopniu zaawansowania produkcji. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 10

11 PŁACE uniwersalny sposób definiowania algorytmów obliczania składników płacowych, definiowanie dowolnych list płac, kartoteki zarobkowe, możliwość definiowania i obliczania dochodów pracownika (np. dochód do rodzinnego), kartoteki podatkowe, bieżąca kontrola stóp podatkowych, definiowanie parametrów obliczania podatku, obliczanie składki ZUS, z dokładnością do składnika płacy dla pracownika, rozdzielnik kosztowy wynagrodzeń, przelewy do banków, analizy płac bezpośrednich w rozbiciu na centra kosztów, zlecenia, analizy płac z narzutami, analizy wypłat gotówkowych i przelewowych, wydruk PIT-ów, eksport danych do Płatnika oraz SOD. KARTOTEKI ZUS rejestr zwolnień chorobowych, wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby, kontrola stawki wynagrodzenia chorobowego, kartoteka zasiłkowa, asygnaty do poszczególnych zwolnień, generowane raporty RSA, analizy z zarejestrowanych przerw i świadczeń. BUDŻETOWANIE I KONTROLING wielowymiarowe budżety (np. cała firma, centra kosztów, rodzaje kosztów), Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 11

12 budżety na dowolne okresy czasu, budżetowanie realizowanych kontraktów oraz projektów, bieżące analizy wykonania budżetów, monitorowanie zaawansowania realizacji kontraktów oraz projektów, kontrola ilościowo-wartościowa wykorzystania posiadanego majątku, kontrola ponoszonych kosztów, przychodów, osiąganych wyników. EWIDENCJA PRACY MASZYN ewidencja maszyn własnych, rejestrowanie i rozliczanie kart pracy maszyn, rozliczanie czasu pracy maszyn, zużycia paliwa, przestojów i awarii, ewidencja zużycia materiałów eksploatacyjnych i części do poszczególnych maszyn, rozliczanie kosztów maszyn na poszczególne zlecenia i projekty, planowanie i ewidencja remontów i przeglądów, wielowymiarowe analizy kosztów i pracy posiadanego sprzętu, ewidencja i wyszukiwanie maszyn dostępnych u podwykonawców, PRODUKCJA definiowanie drzewa konstrukcyjnego wyrobów o dowolnej ilości poziomów -na etapie konstruowania wyrobu system umożliwia dwustronną wymianę danych z programami typu CAD, generowanie wstępnych zapotrzebowań materiałowych w oparciu o zdefiniowaną lub zaimportowaną dokumentację konstrukcyjną wyrobu, półautomatyczne tworzenie technologii produkcji wyrobów poprzez uzupełnienie danych pobranych z dokumentacji konstrukcyjnej, kalkulacje kosztów wytworzenia wyrobu na podstawie opracowanej technologii z uwzględnieniem aktualnych cen materiałów, kosztów płac, narzutów, tworzenie planu produkcji na z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zamówień od odbiorców, Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 12

13 wyliczanie ilości półwyrobów potrzebnych do wyprodukowania z uwzględnieniem aktualnych i planowanych stanów magazynowych wraz z możliwością automatycznego generowania zleceń produkcyjnych, wyliczanie potrzeb materiałowych na realizowaną i planowaną produkcję z uwzględnieniem aktualnych stanów magazynowych i zamówień w trakcie realizacji wraz z wygenerowaniem dyspozycji do działu zaopatrzenia, opracowywanie harmonogramu produkcji, automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie opracowanego planu i harmonogramu, emisja dokumentacji na produkcję (przewodniki, karty montażowe itd.), 1. wykorzystanie skanerów kodów kreskowych do rejestracji wykonania poszczególnych elementów i operacji, 2. śledzenie zaawansowania produkcji oraz zapotrzebowania (czasowe na maszynach, materiałowe i narzędziowe) na dokończenie wybranego zlecenia, analizy obciążenia stanowisk (maszyn), wąskich gardeł, analizy kosztów planowanych i rzeczywistych, rozliczenia powykonawcze zleceń. Wysoka elastyczność systemu ERP SyKOF sprawia, iż moduł Produkcja (podobnie jak pozostałe moduły) może być rozbudowywany o nowe funkcjonalności oraz rozwiązania, specyficzne dla różnych branż i profili działalności. Dzięki temu system ERP SyKOF w trakcie wdrożenia jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 13

14 Cechy systemu SyKOF 1. Modułowa budowa systemu. Każdy z modułów systemu może pracować samodzielnie. Wdrażanie systemu można rozpocząć od dowolnego z nich. Kolejno wdrażane moduły łączy się z poprzednimi, aż do uzyskania kompleksowego systemu zarządzania. 2. Niezależność od systemu operacyjnego i sprzętu. System stworzony został przy użyciu technologii, która zapewnia że może pracować na komputerach wszystkich znaczących producentów sprzętu i pod różnymi systemami operacyjnymi. Wykorzystując odpowiednie narzędzia system SyKOF może współpracować z najpopularniejszymi obecnie oferowanymi na rynku bazami danych tj.: MS SQL, Oracle, Progress. Oznacza to swobodę wyboru sprzętu, systemu operacyjnego, bazy danych. Zastosowana technologia umożliwia łatwe modyfikacje i dostosowanie systemu do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników. 3. Niezawodność i spójność danych. SyKOF może pracować w sposób ciągły (24 godz. na dobę) i obsługiwać dziesiątki czy setki użytkowników jednocześnie, aktualizujących na bieżąco dane. Archiwizacja bazy danych może odbywać się w trakcie pracy systemu bez ryzyka utraty spójności danych. Dane w systemie zabezpieczone są między innymi poprzez transakcje, dwufazowy protokół potwierdzeń, proces zabezpieczenia obrazu pierwotnego (before-imaging) oraz proces zabezpieczenia obrazu końcowego (after-imaging). Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 14

15 4. Poufność i bezpieczeństwo danych. Jeśli system informatyczny obsługiwany jest przez wielu użytkowników, znajdujących się często w różnych budynkach, to możliwości działania każdego z nich muszą być uzależnione od funkcji, jakie pełnią w przedsiębiorstwie. Moduł Administrator pozwala rozpisać funkcje systemu na poszczególnych użytkowników. Użytkownik systemu SyKOF jest identyfikowany poprzez nazwę i hasło. Każdemu użytkownikowi (lub grupie użytkowników) przydzielane są funkcje (menu) jakie może wykonywać. Dotyczy to zarówno aktualizacji, jak i wyświetlania danych. 5. Elastyczność. System jest silnie sparametryzowany. Na etapie instalacji daje się przystosować do potrzeb praktycznie każdej firmy. Parametry można definiować w zakresie globalnych ustawień systemu, poszczególnych modułów lub działów, a nawet konkretnych dokumentów generowanych w systemie. Dzięki temu wdrożenie przebiega stosunkowo szybko i sprawnie, a dostosowanie systemu do potrzeb Klienta nie wymaga zbyt wielkiego nakładu pracy zespołu programistów. 6. Przyjazna obsługa. Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i komunikatywne. Obsługa wszystkich modułów odbywa się według tego samego wzorca. 7. Otwartość systemu. System SyKOF można łatwo integrować z innymi aplikacjami. W szczególności system zapewnia dwukierunkową współpracę z systemami służącymi do projektowania wyrobów gotowych typu Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 15

16 CAD/CAM, dwukierunkową wymianę danych z systemami bankowości elektronicznej, eksport danych do programów Płatnik oraz SOD. Otwartość systemu umożliwia również tworzenie raportów za pomocą narzędzi zewnętrznych. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych systemu SyKOF można tworzyć dowolne analizy i zestawienia. Wykorzystując mechanizm ODBC system pozwala między innymi na współpracę z hurtowniami danych czy systemami typu Business Intelligence np. VITIS czy CorVu. 8. Rozwojowość. System jest rozbudowywany o dodatkowe moduły specyficzne dla danego przedsiębiorstwa oraz wzbogacany o nowe funkcje, stosownie do potrzeb użytkowników. SyKOF jest rozwijany i dostosowywany do zmieniających się przepisów. Zintegrowany System SyKOF oferta ogólna str. 16

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy.

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Quatra Max to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Co zyskasz, wybierając Quatra Max? Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo