FARMACJA POMORZA środkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA POMORZA środkowego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 3 (172) marzec 2007 Moje fascynacje... 2 Zjazd naszej Izby... 3 Nasz Zjazd w Mielnie - XVIII... 5 Bezpieczeństwo stosowania leków...18 Legenda świętokrzyska...24 Wiadomości...25 Z prasy...29 Muzyka NATURY...33 Odtruwanie organizmu...37 Syria...41 Aptekarskie love-story...42 Praca w Anglii...44 Chorwackie refleksje...52 Autorka legend świętokrzyskich...53 Koszalińskie zabytki...57 Muzeum Farmacji Kraków...58 Twórczość księdza Jana Twardowskiego...59 O O. Grzegorzu, który leczył ziołami...61 Życzenia dla dr Tadeusza J. Szuby Złote gody farmaceutki z Koszalina...64 Jubileusz 60-lecia Wydziału Farmaceutycznego we Wrocławiu...67 Zaproszenie do Krasiczyna, Wrocławia, Krakowa i Rumunii Kwiat Męki Pańskiej Listy z Biecza Na wesoło FARMACJA POMORZA ŚRODKOWEGO Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, ul. Jedności 5, tel./fax (094) , tel Nr konta NRB: Prezes Izby mgr farm. Maria Walkowiak-Falender Redaktor Naczelny dr Jadwiga Brzezińska Wydawca: Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska (Koszalin-Słupsk) Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada ISSN Nasz adres internetowy:

6 O zachodzie słońca Z czerwonym zachodem słońca Żegnałam słoneczny dzień; Wraz z morzem, które bez końca, Ogarniał wieczorny cień. Fale wraz z szumem wznosiły się, Ponad powierzchnię wód; I kładąc się, jeszcze mówiły: Życzymy ci dobrych snów. Wszystko wokoło ucichło, Uciekł gdzieś mewy śmiech; A za nim podążał rychło, Wieczorny nadmorski zmierzch. Bezgłośnie w międzyczasie, Słońce zapadło w toń; A wiatr w bezwolnym impasie, Ocierał emocji skroń. mgr Weronika Zarzycka Unieście, 22 lutego 2004 r. 2 Biuletyn Informacyjny

7 Zjazd naszej Izby Tegoroczny XVIII już Zjazd naszej Izby odbył się w dniu 17 lutego 2006 r. w Mielnie w Ośrodku Sanatoryjnym Unitral. Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu cały budynek przeszedł niezwykłą metamorfozę. Została tylko stara nazwa i mury. Całe wnętrze ma aranżację i wystrój hotelu XXI wieku: przeszklona z czterech stron ogromna winda, duży basen kąpielowy, stołówka, restauracja I kategorii, wśród kuracjuszy większość gości z zachodu. Kameralna sala, w której odbywał się nasz Zjazd, miała obok podobnej wielkości salę koktajlową oraz drugą dla wystawców. Wśród nich niezawodny i sympatyczny pan Nowak z Kawonu polecał naszej uwadze i pamięci swoje znakomite herbatki. Wśród innych stolików wystawców uśmiechała się nasza wierna, przemiła Pani z Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych. Było wiele nowych twarzy. Zjazd cieszył się znakomitą frekwencją, bo i pogoda - jak na zamówienie - była piękna, słoneczna. Pani Prezes, mgr Maria Falender, w cudnej kreacji, witała ciepło i serdecznie każdego przybywającego. Obie panie z biura Izby perfekcyjnie przygotowały sekretariat Zjazdu. Każdy delegat otrzymał mandat i szyldzik identyfikacyjny. Zjazd zagaiła pani Prezes mgr Maria Falender, a jej serdeczne słowa wytworzyły zaraz atmosferę pełną ciepła, radości i przyjaźni. Zjazd prowadził, jako przewodniczący, nasz przemiły, utalentowany Kolega, mgr Rajmund Zarzycki z właściwym sobie humorem i wdziękiem. Prezes naszej Izby mgr Maria Walkowiak-Falender Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 3

8 Wystąpienie wiceprezesa NIA dr Wojciecha Giermaziaka Pierwsze słowa powitalne wygłosił pan prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie dr Łabędź, który wraz z życzeniami owocnych obrad wręczył pani Prezes mgr M. Falender, bardzo ogromny bukiet kwiatów. Napomknął przy tym, że tego samego dnia odbywał się bal karnawałowy piekarzy w Kołobrzegu, dokąd się niezwłocznie udaje. Honorowym gościem Zajazdu był pan dr Wojciech Giermaziak, wiceprezes NIA, znakomity erudyta. Przedstawił on nam pokrótce wyniki starań o naprawę sytuacji w aptekarstwie polskim. Jego słowa napełniły wszystkich otuchą i optymizmem. Zarazem każdy uświadomił sobie, ile ogromnej pracy wkładają nasze Koleżanki i Koledzy w samorządzie aptekarskim, by prowadzić żmudne starania legislacyjne. Ile zaangażowania, ofiarności i czasu wymaga praca w samorządzie aptekarskim, praca poświęcona dla dobra wspólnego. Jesienią kończy się kadencja samorządu. Będą wybory delegatów i nowych władz Izby. Już teraz musimy pomyśleć, żeby młode pokolenie farmaceutów zechciało przejąć obowiązki i trudy społecznej pracy. Muszą się najpierw wdrożyć do specyfiki tej pracy, zapoznać z zagadnieniami i procedurami ustalonymi ustawowo. Ale najważniejsze, by wykazali dużo chęci, optymizmu i dobrej woli. Zawsze nasz region słynął z licznych, szlachetnych i utalentowanych osobowości. Zapewne i wśród młodego pokolenia aptekarzy nie brakuje Judymów. Pragniemy by się ujawnili i przystąpili do działania dla dobra wspólnego. Wieczorem na balu bawiono się znakomicie. I słusznie! Czas ucieka, trzeba korzystać z możliwości rozrywki w tak sympatycznym gronie. dr Jadwiga Brzezińska Biuletyn Informacyjny

9 Nasz Zjazd w Mielnie -XVIII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE ZA 2006 ROK. W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie wpłynęło 9 powiadomień o naruszeniu przepisów dotyczących postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej (Kodeks Etyki Aptekarza RP). Stronami wnoszącymi były: - osoby prywatne 8. - Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie 1. Jedna skarga, o naruszeniu przepisów dotyczących wykonywania zawodu aptekarza przeszła z 2005 roku i została wniesiona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawa zakończyła się skierowaniem do Sądu Aptekarskiego z wnioskiem o ukaranie. Prezydium Zjazdu. Od lewej: Prezes Izby mgr Maria Walkowiak-Falender, mgr Rajmund Zarzycki, mgr Dorota Pastok, mgr Lilla Szewczyk Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska

10 Odnośnie, powiadomień o naruszeniu przepisów dotyczących postępowania sprzecznego z zasadami etyki 8 powiadomień (dotyczących tej samej osoby) z uwagi na to, że dotyczyły członka innej Izby Aptekarskiej zostało przesłane do właściwej Izby Aptekarskiej, a skarżących poinformowano, że mogą wystąpić w charakterze świadków, gdyż przeciwko tej osobie toczy się właśnie postępowanie. Jedna skarga zakończyła się odmową wszczęcia postępowania. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej miał w 2006 roku dużo pracy, gdyż jesienią zastępca rzecznika mgr Wojciech Szuler złożył rezygnacje z pełnionej funkcji. Rezygnacja została przyjęta. Na okres do końca kadencji tj. do końca 2007 roku Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej będzie pracował z jednym zastępca tj. mgr Dariuszem Tatara ze Słupska. Na koniec pragnę zaznaczyć, że w postanowieniach kierowaliśmy się zasadą wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących zgłaszanych spraw, zachowując bezstronność w wydawanych orzeczeniach. PROTOKÓŁ KOMSJI REWIZYJNEJ ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE ZA OKRES OD r. DO r. Komisja Rewizyjna Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie odbyła spotkanie robocze dnia 17 stycznia 2007 r. w obecności kierownika biura Izby pani Ireny Walichniewicz oraz pani Elżbiety Sobolewskiej pracownika biura Izby. Na wstępie sprawdzono stan kasy na dzień r. Stan kasy wyniósł = 3754,01 złotych i był zgodny z dokumentacją. Numer zrealizowanego ostatnio czeku: Biuletyn Informacyjny

11 Przychody i rozchody prowadzone są na zasadach pełnej księgowości. Analizując księgi sprawdzono wykonanie preliminarza za rok Po stronie przychodów stwierdzono kwoty: Przychody planowane ,00 Przychody wykonane ,49 Po stronie rozchodów stwierdzono kwoty: Wydatki planowane ,00 Wydatki wykonane ,22 Sprawdzono rejestr rachunków prowadzony wg numeracji kolejnych rachunków. Ilość zapisów 209. (W 2006 r. wystawiono 209 rachunków). Kwota salda bankowego na koncie Izby na dzień r. = ,82 Lokaty bankowe na dzień r. = ,00 Zapoznano się z rejestrem uchwał. Posiedzenia Rady są protokołowane podejmowane uchwały są tematycznie wpisywane do rejestru uchwał. W 2006 roku Rada podjęła 95 uchwał, które dotyczyły: opiniowania magistrów farmacji proponowanych na pełnienie funkcji kierownika apteki, stwierdzania Prawa Wykonywania Zawodu, wpisania do rejestru farmaceutów prowadzonego przez Izbę, skreślenia z rejestru. Sprawdzono rejestr wpłacanych składek. W 2006 r. wpływy ze składek wynoszą ,30. Kilkadziesiąt osób zalega z terminową zapłatą. Osoby, które otrzymały 2 wezwania i nie uregulowały zaległości zostaną skierowane podobnie jak w poprzednich latach do egzekucji komorniczej. W 2006 roku wdrożono wcześniej przygotowany program możliwości indywidualnego przeglądania składek członkowskich na stronie internetowej Izby. W 2006 r. Izba wykupiła prawa do szkoleń za pomocą Internetu, z których mogą skorzystać bezpłatnie członkowie niezalegający z opłatą składek Mając powyższe na uwadze Komisja wnosi o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, dn mgr farm. Wojciech Dopierała mgr farm Zdzisława Wojtukiewicz Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 7

12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO SĄDU APTEKARSKIEGO ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE ZA OKRES r r. Sąd Aptekarski działa w składzie: Mgr farm. Irena Borys przewodnicząca Mgr farm. Barbara Bąk z-ca przewodniczącej Mgr farm. Małgorzata Chomej sędzia Mgr farm. Mirosława Jastrzębska sędzia Mgr farm. Jolanta Nadolska sędzia Mgr farm. Jadwiga Muskała sędzia Mgr farm. Weronika Zarzycka sędzia W okresie sprawozdawczym do Sądu Aptekarskiego w Koszalinie wpłynął 1 wniosek o ukaranie od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Sąd Aptekarski po wnikliwym i dokładnym rozpatrzeniu sprawy orzekł karę upomnienia. W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie szkoleniowe dla członków Sądu Aptekarskiego ŚOIA w biurze Izby w Koszalinie, a mgr farm Irena Borys uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie. Dziękuję członkom Sądu Aptekarskiego za aktywny udział w posiedzeniach Sądu i zebraniach szkoleniowych. Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚOIA w Koszalinie Mgr Irena Borys Koszalin, dn r. Biuletyn Informacyjny

13 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE Za okres od 1 stycznia 2006 r. do r. W trzecim roku kadencji Rada Aptekarska ŚOIA w Koszalinie odbyła 19 posiedzeń. Jak każdego roku posiedzenia odbywały się dwa razy w miesiącu. W 2006 roku podjęto znaczącą ilość uchwał aż 95, które dotyczyły: - 42 uchwał opiniujących pozytywnie pełnienie funkcji kierownika apteki i hurtowni, w tym po przekroczeniu wieku emerytalnego. - 3 uchwały opiniujące negatywnie pełnienie funkcji kierownika apteki i hurtowni uchwał w sprawie wydawania prawa samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty. - 2 uchwały dot. wydania duplikatu prawa samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty uchwały dot. wpisania w poczet członków ŚOIA. - 7 uchwał dot. wykreślenia z listy członków ŚOIA. - 3 uchwały w sprawach formalno-administracyjnych. - 1 uchwała dotycząca wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikom (7 osób). Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska

14 Sprawy dość istotne * Częstym tematem wiodącym posiedzeń było nieetyczne postępowanie niektórych aptekarzy, a które ściśle związane jest ze sprzedażą leków za 1 grosz, reklamą, dopłacaniem do realizowanej recepty. W związku, z tym Rada skierowała 4 skargi do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej naszej Izby. Ponadto dwie skargi zostały złożone do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku. Rzecznik w Gdańsku skierował powyższe sprawy do Sądu Aptekarskiego w Gdańsku. Należy mieć nadzieje, że nowelizacja Prawa Farmaceutycznego wyraźnie określi co jest reklamą i wprowadzi jej zakaz. Sprawa Corhydronu wyraźnie wykazała, że tylko apteka jest w stanie ściągnąć z rynku zakwestionowane leki. Środkowopomorska Okręgowa Rada Aptekarska poparła stanowisko NRA, które mówi, że sklepy, kioski itp. nie mogą być miejscem obrotu jakimkolwiek produktem leczniczym. *Na prośbę Departamentu Nauki i Szkolnictwa, podano kandydatów do komisji egzaminacyjnej dla specjalizujących się w osobach: mgr farm. Maria Walkowiak-Falender mgr farm. Maria Mach Szkolenia Członkowie naszej Izby mogą korzystać ze szkoleń internetowych. W 2006 roku według zestawienia otrzymanego z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie z Środkowopomorskiej Izby zalogowało się na stronie ponad 400 magistrów farmacji. Osoby korzystające z tej formy szkolenia są usatysfakcjonowane. Pracownicy aptek ogólnodostępnych prowadzący samodzielnie apteki oszczędzają swój cenny czas, pieniądz a zdobywają tzw. miękkie i twarde punkty. 10 Biuletyn Informacyjny

15 W roku 2006 ŚOIA zorganizowała 9 szkoleń, w których brało udział 401 osób. Koszt tych szkoleń wyniósł złote Środkowopomorska Okręgowa Rada Aptekarska zwraca uwagę, że warunkiem podjęcia pracy w aptece jest posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu, a nie tylko dyplom ukończenia studiów. Rada krytykuje powstawanie tylu techników, w których młodzi ludzie zdobywają zawód techników farmacji. Poziom tych szkół bywa żenująco niski, często brak jest zaplecza do zajęć praktycznych, dlatego żądania Stowarzyszenia Techników aby skrócić staże z dwóch lat do jednego roku są nieuzasadnione. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Obowiązkiem kierowników jest niezwłoczne zawiadamianie Izby o zmianach kadr w aptece. Prowadząc komputerowy rejestr członków, jest bardzo ważne aby informacje o ruchach kadrowych były wprowadzane na bieżąco. Izba często dowiaduje się o w/w sprawach dopiero wtedy gdy członek potrzebuje jakiegoś zaświadczenia, zostaje wysłane upomnienie dotyczące zalegania ze składkami lub chce zmienić Izbę. Najczęściej w takich przypadkach okazuje się gdzie członek jest zatrudniony. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

16 Osobowe Prof. Edmund Grześkowiak - Dziekan Wydziału Farmacji AM w Poznaniu jest nowym konsultantem krajowym w dziedzinie farmacji szpitalnej. * medal Koskowskiego otrzymała mgr farm. Maria Dziemianko-Żurawska. Realizacja wniosków zjazdowych z obrad XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie z dnia roku. Wniosek 1. wypełniając wniosek w dniu r. wysłano do wszystkich aptek pismo o treści, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania (ksero pisma). Niestety do ŚOIA w Koszalinie nie dotarła żadna informacja w sprawie osób, które kandydowały w wyborach. 12 Biuletyn Informacyjny

17 Wniosek 2. nie został utworzony bank Aptek, ponieważ żaden z członków nie wystąpił z problemem pomocy do Izby co do kupna lub sprzedaży apteki. Wniosek 3. został wykonany. Identyfikatory zostały delegatom w dniu dzisiejszym przekazane. Wniosek 4. problem został przedstawiony przez Prezesa na posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie Wniosek 5. w sprawie noszenia identyfikatorów w aptece nie został zrealizowany, ponieważ nie ma umocowania w przepisach prawa. Wniosek 6. w sprawie ograniczenia obrotu poza apteką produktami leczniczymi wystąpiliśmy do NRA w związku z nowelizacją przepisów Prawa Farmaceutycznego o wprowadzenie tego postanowienia do opracowywanej nowelizacji. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 13

18 Mgr Mieczysław Marzec i mgr Rajmund Zarzycki podczas rozmowy po zakończeniu Zjazdu Różne * Izba zleciła wykonanie znaczka ŚOIA projektu mgr farm. Doroty Pastok. Znaczki zostały wykonane w ilości 500 szt. i rozesłane do wszystkich członków Izby, a nowym członkom są wręczane wraz z Prawem Wykonywania Zawodu Farmaceuty. * Izba dofinansowała kwotą 500 zł wydanie przez PTF, książki Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce, której autorem jest dr farm. Jan Majewski. Sekretarz Rady mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka Prezes Rady mgr farm. Maria Walkowiak-Falender 14 Biuletyn Informacyjny

19 Sprawozdanie z XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Środkowopomorskiej OIA w Koszalinie W dniu 17 lutego 2007 roku w Mielnie odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Naczelną Izbę Aptekarską reprezentował v-ce Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr n. farm. Wojciech Giermaziak, Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie Przewodniczący dr n. med. Roman Łabędź Zjazd swoją obecnością zaszczyciła Redaktor Naczelny Biuletynu Farmacja Pomorza Środkowego dr n. farm. Jadwiga Brzezińska. Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes ŚOIA w Koszalinie mgr farm. Maria Walkowiak-Falender, po czym oddała głos dr n. farm. Wojciechowi Giermaziakowi. V-ce Prezes NRA pokrótce przybliżył zmiany w prawie farmaceutycznym, które w niedługim czasie wejdą w życie. Zmiany te dotyczyć mają między innymi zakazu sprzedaży leków za grosz, reklam aptek i leków oraz dziedziczenia aptek. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został Rajmund Zarzycki oraz sekretarzy Zjazdu w osobach Dorota Pastok- Chomicka i Lilla Szewczyk. Osoby te zostały przyjęte 42 głosami delegatów. Nad prawidłowością obrad czuwała mec. Ludwika Januchowska Kolejnym punktem Zjazdu jest wybór Komisji Zjazdowych: mandatowej - w osobach: Małgorzata Telega, Wojciech Domino, Małgorzata Chomej, uchwał i wniosków- w osobach: Mieczysław Marzec, Janusz Zaręba, Mirosława Jastrzębska. Komisje zostały wybrane jednogłośnie przez obecnych delegatów. Komisja mandatowa uznała ważność obrad poprzez stwierdzenie quorum na 74 delegatów obecnych na Zjeździe jest 42 delegatów. Kolejnym punktem obrad były sprawozdania z działalności organów Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie za okres od r. do r.: sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA przedstawiła Pani Prezes Izby mgr farm. Maria Walkowiak-Falender, sprawozdanie Skarbnika ŚOIA przedstawił skarbnik mgr farm. Jerzy Grocholski, sprawozdanie Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚOIA przedstawiła mgr farm. Irena Borys, Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 15

20 sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚOIA przedstawiła mgr farm. Urszula Białek Okręgowy Rzecznik ŚOIA, sprawozdanie komisji Rewizyjnej ŚOIA wraz z złożeniem wniosku o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie aptekarskiej przedstawił mgr farm. Wojciech Dopierała, Przedłożono preliminarz na 2007 rok, który odczytał skarbnik mgr farm Jerzy Grocholski. Wszystkie sprawozdania wraz z przedłożonym preliminarzem w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie w postaci uchwał. Poczym rozpoczęto dyskusję na tematy, o których mówił we wstępie dr n. farm. Wojciech Giermaziak. Pierwszy głos zabrał mgr M. Marzec. Pytanie dotyczyło realizacji wniosku z poprzedniego Zjazdu dotyczące utworzenia Banku sprzedaży-kupna aptek od aptekarzy dla aptekarzy. Wniosek ten nie został zrealizowany. Zdaniem mgr M. Marca należy ten wniosek podtrzymać i opracować regulamin takiego Banku E. Łotysz dopytywała się w sprawie sprzedaży leków za grosz dr n. farm. W. Giermaziak odpowiedział jak we wstępnej wypowiedzi, że po wejściu znowelizowanego prawa farmaceutycznego, będzie obowiązywał zakaz sprzedaży leków za grosz. Pani E. Łotysz ponownie zabrała głos w sprawie rozsyłania ulotek do domów przez apteki. - W. Giermaziak ponownie potwierdził, że wraz z nowelizacją prawa farmaceutycznego nie będzie takiej możliwości. Z. Wolf zabrała głos w sprawie nieuczciwej konkurencji. Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Prezes cytując fragment wypowiedzi GIF Pani mgr farm. Zofię Ulz Bardzo mnie boli, że polską aptekę zmieniono w bazar. Wszelkie akcje typu lek za grosz, dopłaty do recept, nagrody są dla mnie bulwersujące. Traktuję je jako reklamę i wydaję odpowiednie decyzję już teraz. Dla mnie nie ma nic gorszego, jak kupczenie lekami, bo to prowadzi do obniżenia zdrowotności społeczeństwa i marnotrawstwa naszych wspólnych pieniędzy. Zofii Ulz nie podoba się wiele zjawisk na rynku farmaceutycznym Puls Medycyny, 14 lutego 2007 r. Pani mgr J. Nadolska potwierdziła skuteczność działania Pani Z. Ulz. Można już znaleźć na stronie internetowej GIF zakaz rozprowadzania ulotki reklamowej ze stycznia 2007 r. dla Pani Chojnackiej. M. Marzec wnioskował, aby napisać pismo go GIF ogólne, aby zakazać drukowania ulotek w ogóle przez Dom Leków apteki będące w posiadaniu Pani Chojnackiej. Wniosek przyjęto. W przerwie dyskusji Pan Dyrektor Zakładu Zielarskiego KAWON Krzysztof Nowak przedstawił produkty zakładu, które pochodzą w istocie z czystych naturalnych terenów lub plantacji i są wysokiej jakości. 16 Biuletyn Informacyjny

21 Mgr A. Budkiewicz w sprawie dziedziczenia aptek. Odpowiedziała - mec. L. Januchowska - dziedziczenie może być ustawowe przyznane sądownie lub testamentowe, osoba wymieniona z nazwiska tzw. spadkodawca-spadkobiorca i data sporządzenia testamentu. Mgr W. Domino w sprawie sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez PGF. Zamówienie jest dokonywane drogą internetową, a realizacja w dowolnej aptece będącej w programie lojalnościowym. V-ce Prezes W. Giermaziak apteki internetowe przestają istnieć, ponieważ nie ma pewności czy pod nazwą aspiryny nie jest sprzedawana fałszywka. P. Prezes ŚOIA w Koszalinie mgr M. Walkowiak-Falender - może być realizowana recepta przez pacjenta w aptece, a dowóz leku do pacjenta. W Niemczech, Izba Aptekarska nie zgodziła się na wprowadzenie aptek internetowych, ale Prawo Europejskie dopuściło. W związku z czym Niemiecka Izba określiła jakie leki będą tą drogą sprzedawane. Nasze media są przeciwko zakazowi funkcjonowania aptek internetowych. Mgr M. Marzec zabrał głos w sprawie płacenia składek przez osoby, które wyjechały z kraju i pracują za granicą w swoim zawodzie, czy jest to prawidłowe. P. Prezes - np. w Irlandii nie ma Samorządu, w związku z czym osoba pracująca w swoim zawodzie poza granicami naszego państwa jest zobligowana do płacenia składek w tej Izbie, do której należała przed jej opuszczeniem. A. Butkiewicz zwróciła się z prośbą, aby informacje o dyżurach, które zamieszczają codzienne gazety, umieszczały nie tylko adresy aptek pełniących dyżury, ale też ich nazwy. Wnioski po Zjazdowe: 1. Bank pośrednictwa sprzedaży-kupna aptek należy podtrzymać wniosek i opracować regulamin działalności, procedur postępowania Mieczysław Marzec 2. wystąpić z wnioskiem do GIF o zabronieniu reklamy Dom leków prowadzony przez Panią mgr farm Chojnacką - reklama apteki w postaci ulotek rozsyłanych do domów 3. wprowadzenie nowych list leków refundowanych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym Bogumiła Dzięgielewska-Ściepko 4. zwrócić się do Departamentu Prawa przy NIA w sprawie dotacji unijnych dla aptek. Na koniec Pani Prezes zwróciła się z pytaniem dotyczącym przyszłych wyborów czy nie należałoby zmniejszyć ilość delegatów spośród obecnych na spotkaniach przed wyborczych np.: 1 delegat na 8 członków lub 1 na 10 członków. Większość z obecnych na Zjeździe uznała, że należy pozostawić ten sam sposób wyborów jaki dotychczas obowiązywał Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 17

22 Bezpieczeństwo stosowania leków Interakcje leków to dziedzina wiedzy dobrze poznana. Coraz częściej jednak zostaje poszerzana o interakcje leków zachodzące nie tylko między sobą, ale również między lekami a pożywieniem. Jest coraz więcej doniesień o istotnych następstwach klinicznych interakcji leków ze składnikami pożywienia. W wyniku takich oddziaływań zaobserwowano zwiększenie lub brak działania terapeutycznego wielu leków. Powikłania farmakoterapii występują u około 20-50% osób chorych, a u 5% są tak groźne, że pacjenta trzeba hospitalizować, aby nie doszło do zgonu. Powikłania te wynikają z braku lub niedostatecznej wiedzy chorych, jak też personelu medycznego, na temat konsekwencji przyjmowania wielu leków z pożywieniem. Z ankiety przeprowadzonej w jednym z warszawskich szpitali wynika, że aż 50% ankietowanych nie widzi związku pożywienia z leczeniem, tylko 47% ankietowanych zwraca uwagę na zalecenia dotyczące sposobu przyjmowania leku. Warto pamiętać o podstawowych udokumentowanych już zależnościach między spożytym pokarmem a przyjętym lekiem, aby uniknąć w terapii przynajmniej tych interakcji, które zostały już poznane. Sok grapefruitowy Zawiera: flawonoidy, kempferol, naryngeininę, kwercetynę i furanokumaryny. Związki te powodują zmianę aktywności enzymów wątroby i ściany jelita szczególnie tych, które wpływają na przechodzenie leków do krwi (cytochrom P 450). Mechanizm działania flawonoidów polega na hamowaniu jednego z enzymów cytochromu P 450, odpowiedzialnego za pierwszą fazę metabolizmu leku. Prowadzi to do znacznego wzrostu stężenia leku we krwi i zwiększa ewentualną jego toksyczność. Duże niebezpieczeństwo występuje szczególnie podczas terapii lekami, dla których różnica między dawką terapeutyczną a toksyczną jest mała. Sok grapefruitowy wypity do 2 godzin przed podaniem leków, takich jak np.: Cordafen, Adalat, Plendil, Norvasc, Amlopin, Nitrendypina, Amlozek itd. znacznie podwyższa ich stężenie we krwi. Powoduje to duży spadek ciśnienia krwi, zwiększając jednocześnie działanie uboczne tj. bóle głowy, zaczerwienienia skóry. Może dojść też do przełomu nadciśnieniowego i zgonu. Leki immunosupresyjne np. Sandimmun, zażywane razem z sokiem grapefruitowym lub po jego wcześniejszym wypiciu zwiększają znacząco swoje 18 Biuletyn Informacyjny

23 stężenie we krwi. Nasilają się wtedy objawy uboczne tj. wzrost ciśnienia krwi i napady drgawek. Podobne zwiększenie stężenia leku we krwi obserwuje się w trakcie stosowania leków przeciwmiażdżycowych, takich jak np.: Mevacor, Zocor, Vasilip itd. Zwiększenie stężenia tych leków powoduje również wystąpienie wielu działań niepożądanych. Zażywanie leków psychotropowych tj. Relanium, Oxazepam, Nitrazepam, Lorafen, Signopam, Dormicum itd., leków przeciwpadaczkowych tj. Amizepin czy Tegretol, leków zawierających estradiol np. Klimonorm, Estraderm itd., jak również preparatów: Gasprid, Spamilan, Astemizol i in. z sokiem grapefruitowym, wywołuje szereg objawów ubocznych, będących następstwem wzrostu ich stężenia we krwi. Szczególnie niebezpieczna jest arytmia mięśnia sercowego, prowadząca do zgonu. Wzrost stężenia wszystkich w/w leków we krwi stanowi zagrożenie życia w wyniku pojawienia się powikłań spowodowanych toksycznym działaniem niezmetabolizowanej części leku. Leki dobrze jest zażywać 2 godziny przed lub 5 godzin po wypiciu soku grapefruitowego. Sok pomarańczowy i cytrynowy Zawiera kwas cytrynowy. Powoduje on wchłanianie do organizmu glinu zawartego w lekach stosowanych w nadkwasocie żołądka i chorobie wrzodowej. Glin z leków tj. Alugastrin, Alumag, Alusal, Gastrinal, Gealcid, Compensan, Maalox itp. w normalnych warunkach nie powinien ulegać wchłanianiu. Nie należy popijać sokami z owoców cytrusowych również antybiotyków tj. V cylina, Erytromycyna, ponieważ kwas cytrynowy tworzy z nimi kompleksy, co uniemożliwia uzyskanie w czasie leczenia dawki terapeutycznej. Kawa, herbata i napoje zawierające kofeinę Herbata zawiera garbnik taninę, a kawa kofeinę. Popijanie preparatów żelaza tj. Hemofer, Ascofer itp. herbatą powoduje zmniejszenie wchłaniania żelaza, które zostaje połączone z taniną w trudno wchłaniane związki chemiczne. Prowadzi to do braku efektów terapeutycznych. Garbniki zmniejszają również wchłanianie alkaloidów oraz niektórych leków neuroleptycznych. Kawa, Coca Cola, Pepsi, Red Bul i inne napoje zawierające kofeinę zwiększają działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna). Kofeina nasila również działanie teofiliny na układ oddechowy i sercowo- -naczyniowy. Powoduje to pojawienie się szeregu działań niepożądanych tj. niepokój, zaburzenia snu, zaburzenia rytmu serca, pobudzenie psychoruchowe, bóle głowy, skurcze mięśni itp. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 19

24 Kawa i herbata obniżają natomiast efekt działania leków neuroleptycznych tj. Flufenazyna, Haloperidol, Chlorpromazyna, Droperydol, Prometazyna itp. Mleko, twarogi, jogurty. Zawierają duże ilości jonów wapnia. Jony te powodują zmniejszenie lub całkowicie uniemożliwiają wchłanianie niektórych leków, przez tworzenie z nimi nierozpuszczalnych w wodzie soli wapnia. Brak efektów terapeutycznych po posiłkach mlecznych, z powodu zmniejszenia stężenia leku we krwi nawet do 50%, zauważono podczas stosowania fluorochinolonów, tetracyklin, cefalosporyn, soli żelaza, fluoksymetylopenicyliny i innych. Przyjmowanie Bisacodylu wraz z posiłkami bogatymi w wapń, powoduje zmniejszenie lub uniemożliwienie jego działania. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mleko zmniejsza kwaśność soku żołądkowego, co może powodować rozpuszczenie otoczki tabletki w żołądku a nie w jelicie cienkim. Uwolniony w ten sposób lek nie ulega wchłanianiu, powoduje natomiast silne podrażnienie błony śluzowej żołądka. Między spożyciem posiłku zawierającego wapń a stosowaniem w/w leków należy zrobić, co najmniej 2 godzinną przerwę. Błonnik Jest składnikiem wielu produktów spożywczych. Zawiera inhibitory proteaz, a włókna błonnika mają właściwości adsorpcyjne. Inhibitory proteaz - enzymów hamujących rozkład białek, zwalniają szybkość trawienia i wchłaniania białek w jelicie cienkim. Leki nasercowe tj. Digoxin, Bemecor, Talusin itp. oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne takie jak: Amitryptylina, Imipramina itp. są adsorbowane przez włókna błonnika, co powoduje zmniejszenie ich właściwości leczniczych. Powoduje to u chorego nasilenie niewydolności serca lub pozostawanie w stanie depresji. Błonnik wpływa także niekorzystnie na wchłanianie żelaza, wapnia i witamin. Chleb razowy, płatki owsiane, musli, otręby, powinny być spożywane w czasie nie krótszym niż 2 godziny po przyjęciu leku. Lukrecja Jej głównym składnikiem jest glicyrrhizyna. Ma ona właściwości usuwania z organizmu potasu, co w połączeniu z lekami moczopędnymi, prowadzi do groźnych zaburzeń sercowych oraz bolesnych skurczów mięśni. 20 Biuletyn Informacyjny

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 4 (197) Kwiecień 2009 Życzenia... 2 Moje fascynacje... 3 Rozporządzenie Ministra Finansów... 4 Stanowisko Prezydium NRA... 5 Główny Inspektor Farmaceutyczny...

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 12 (205) Grudzień 2009 Moje fascynacje... 3 Warunki przechowywania i transportu szczepionek... 5 Instytucje chroniące zadłużone apteki... 8 Termin opiniowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2009 (26) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Apteka przy ul. Puławskiej 39, róg ul. Willowej Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 9 (190) wrzesień 2008 Moje fascynacje... 2 Opinia NIA o nowych limitach... 3 Interwencja w sprawie aptek szpitalnych... 6 Interwencja NIA dot. projektu

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 2 (207) Luty 2010 Moje fascynacje... 2 Wykonywanie zawodu farmaceuty w Polsce i w Unii Europejskiej... 3 Zmiany w zasadach dziedziczenia... 5 Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT)

Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT) Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT) Ona płaci najniższe rachunki na rynku, nie tylko od święta - według niezależnych badań. Wybrała: - nielimitowane rozmowy w Play - nielimitowane rozmowy na

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2012 (38) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

Spis treści Nr 6 (163) czerwiec 2006

Spis treści Nr 6 (163) czerwiec 2006 FARMACJA POMORZA ŚRODKOWEGO Kliknij temat Spis treści Nr 6 (163) czerwiec 2006 Moje fascynacje... 2 Polski rynek leków...3 Problemy lekarzy-emerytów...8 Potrzeba życzliwości...9 Ptasia grypa co to jest?...10

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc. w czasie upałów. apteki kontra NFZ prezes NRA o absurdach formalnej poprawności

Pierwsza pomoc. w czasie upałów. apteki kontra NFZ prezes NRA o absurdach formalnej poprawności PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW WWW.FARMACJAPRAKTYCZNA.PL POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 7-8 (34) Lipiec/Sierpień 2010 Cena: 6,70 zł TEMAT NUMERU apteki kontra NFZ prezes NRA o absurdach formalnej poprawności

Bardziej szczegółowo

1 ISSN 1895-3557 RAPORT: CHOROBA WE KRWI NIELEGALNY EKSPORT UDERZA W PACJENTÓW POŻEGNANIE Z DYMKIEM W APTECE KONCERT NOWOROCZNY APTEKARZY

1 ISSN 1895-3557 RAPORT: CHOROBA WE KRWI NIELEGALNY EKSPORT UDERZA W PACJENTÓW POŻEGNANIE Z DYMKIEM W APTECE KONCERT NOWOROCZNY APTEKARZY 131 LUTY 2015 1 ISSN 1895-3557 Nakład 12 000 egzemplarzy 52 RAPORT: CHOROBA WE KRWI NIELEGALNY EKSPORT UDERZA W PACJENTÓW 14 KONCERT NOWOROCZNY APTEKARZY 18 24 POŻEGNANIE Z DYMKIEM W APTECE UZDRAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Farmacja Krakowska

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Farmacja Krakowska Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Farmacja Krakowska Kwartalnik, rok XV / nr 2 / 2012 WYDAWCA: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków tel.:

Bardziej szczegółowo

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI TOM XXI Nr 3(79)2013 R. ISSN 1232-857X KWARTALNIK FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI PKWiU 22.13.10-00.29 ISSN

Bardziej szczegółowo

Przyszłość. farmakoterapii. bezpieczne ryzyko o czym warto pamiętać przy ubezpieczaniu apteki. nikt nie lubi kontroli

Przyszłość. farmakoterapii. bezpieczne ryzyko o czym warto pamiętać przy ubezpieczaniu apteki. nikt nie lubi kontroli PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW WWW.FARMACJAPRAKTYCZNA.PL POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 5 (32) Maj 2010 Cena: 6,70 zł TEMAT MIESIĄCA nowa postać leku wiemy, jak przekonać do niej pacjenta senior w aptece

Bardziej szczegółowo

Apteki pod. lupą Funduszu. zaburzenia erekcji próby leczenia podejmuje wciąż niewielu Polaków

Apteki pod. lupą Funduszu. zaburzenia erekcji próby leczenia podejmuje wciąż niewielu Polaków PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW WWW.FARMACJAPRAKTYCZNA.PL POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 5 (22) Maj 2009 Cena: 6,70 zł NAUKA zaburzenia erekcji próby leczenia podejmuje wciąż niewielu Polaków załóż stronę

Bardziej szczegółowo

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2 W TYM NUMERZE : Zdaniem Prezesa 3 Z prac Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej 6 Posiedzenia Wlkp. ORA 6 Posiedzenia Prezydium Wlkp. ORA 6 Komunikat Prezesa

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA

MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA Czwartkowe Obiady u Diabetyków Trzeba marzyć Żeby coś się zdarzyło Żeby mogło się zdarzyć I zjawiła się miłość Trzeba marzyć Zamiast dmuchać na zimne Na gorącym się sparzyć Z

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Rola farmaceuty. praktyczna. w leczeniu miażdżycy. asertywność bez agresji kontroluj emocje, nie ulegaj, bądź spokojny

Farmacja. Rola farmaceuty. praktyczna. w leczeniu miażdżycy. asertywność bez agresji kontroluj emocje, nie ulegaj, bądź spokojny PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 1 (61) Styczeń 2013 Cena: 6,70 zł psychologia asertywność bez agresji kontroluj emocje, nie ulegaj,

Bardziej szczegółowo

3/2008 lipiec-wrzesień ISSN 1898-6749

3/2008 lipiec-wrzesień ISSN 1898-6749 Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego Choroba Leśniowskiego-Crohna 3/2008 lipiec-wrzesień ISSN 1898-6749 kwartalnik Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nasze Towarzystwo wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

II Lubuski Różowy Marsz

II Lubuski Różowy Marsz W NUMERZE M.IN.: II Lubuski Różowy Marsz - str. 6 III Lubuski Kongres Kobiet - str. 7 Z poradnika Orzecznika - str. 8 Najsilniejszy pojedyńczy kiler - str. 10 Historia Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16 Lecznictwo Otwarte Kwartalnik Nr 02/2006 (20) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 125832710 temat numeru Zapanuj nad stresem str. 8 Leczenie w Unii Europejskiej str. 6 Laboratorium Nasza

Bardziej szczegółowo

Raport: FILTRY ŻYCIA. 9 ISSN 1895-3557 Nakład 12 000 egzemplarzy

Raport: FILTRY ŻYCIA. 9 ISSN 1895-3557 Nakład 12 000 egzemplarzy 109 LISTOPAD 2012 9 ISSN 1895-3557 Nakład 12 000 egzemplarzy Raport: FILTRY ŻYCIA DOBRA STRATEGIA TO PODSTAWA 12 NIEBEZPIECZNE ODPADY 18 DROGOCENNE TŁUSZCZE 26 GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI FARMACEUTY 30 ZAMÓW

Bardziej szczegółowo

Raport: GDY BOLI I PĘKA

Raport: GDY BOLI I PĘKA 122 MARZEC 2014 2 ISSN 1895-3557 Nakład 12 000 egzemplarzy Raport: GDY BOLI I PĘKA FARMACEUCI TRACĄ MILIONY 12 POMAGAJĄ I SZKODZĄ 22 LEK W KAPSUŁCE 26 CZY WARTO SIĘ UBEZPIECZYĆ? 34 RAK NA CELOWNIKU 62

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3 Radosnego Alleluja! Radosnego Alleluja! MAH Społem Wiosna nasza! MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok XLVIII nr 4 (518) WARSZAWA, kwiecień 2010 r. Cena 4,50 zł (plus 7% VAT) KRS PSS Szczecin

Bardziej szczegółowo