FARMACJA POMORZA środkowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA POMORZA środkowego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 3 (172) marzec 2007 Moje fascynacje... 2 Zjazd naszej Izby... 3 Nasz Zjazd w Mielnie - XVIII... 5 Bezpieczeństwo stosowania leków...18 Legenda świętokrzyska...24 Wiadomości...25 Z prasy...29 Muzyka NATURY...33 Odtruwanie organizmu...37 Syria...41 Aptekarskie love-story...42 Praca w Anglii...44 Chorwackie refleksje...52 Autorka legend świętokrzyskich...53 Koszalińskie zabytki...57 Muzeum Farmacji Kraków...58 Twórczość księdza Jana Twardowskiego...59 O O. Grzegorzu, który leczył ziołami...61 Życzenia dla dr Tadeusza J. Szuby Złote gody farmaceutki z Koszalina...64 Jubileusz 60-lecia Wydziału Farmaceutycznego we Wrocławiu...67 Zaproszenie do Krasiczyna, Wrocławia, Krakowa i Rumunii Kwiat Męki Pańskiej Listy z Biecza Na wesoło FARMACJA POMORZA ŚRODKOWEGO Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, ul. Jedności 5, tel./fax (094) , tel Nr konta NRB: Prezes Izby mgr farm. Maria Walkowiak-Falender Redaktor Naczelny dr Jadwiga Brzezińska Wydawca: Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska (Koszalin-Słupsk) Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada ISSN Nasz adres internetowy:

6 O zachodzie słońca Z czerwonym zachodem słońca Żegnałam słoneczny dzień; Wraz z morzem, które bez końca, Ogarniał wieczorny cień. Fale wraz z szumem wznosiły się, Ponad powierzchnię wód; I kładąc się, jeszcze mówiły: Życzymy ci dobrych snów. Wszystko wokoło ucichło, Uciekł gdzieś mewy śmiech; A za nim podążał rychło, Wieczorny nadmorski zmierzch. Bezgłośnie w międzyczasie, Słońce zapadło w toń; A wiatr w bezwolnym impasie, Ocierał emocji skroń. mgr Weronika Zarzycka Unieście, 22 lutego 2004 r. 2 Biuletyn Informacyjny

7 Zjazd naszej Izby Tegoroczny XVIII już Zjazd naszej Izby odbył się w dniu 17 lutego 2006 r. w Mielnie w Ośrodku Sanatoryjnym Unitral. Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu cały budynek przeszedł niezwykłą metamorfozę. Została tylko stara nazwa i mury. Całe wnętrze ma aranżację i wystrój hotelu XXI wieku: przeszklona z czterech stron ogromna winda, duży basen kąpielowy, stołówka, restauracja I kategorii, wśród kuracjuszy większość gości z zachodu. Kameralna sala, w której odbywał się nasz Zjazd, miała obok podobnej wielkości salę koktajlową oraz drugą dla wystawców. Wśród nich niezawodny i sympatyczny pan Nowak z Kawonu polecał naszej uwadze i pamięci swoje znakomite herbatki. Wśród innych stolików wystawców uśmiechała się nasza wierna, przemiła Pani z Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych. Było wiele nowych twarzy. Zjazd cieszył się znakomitą frekwencją, bo i pogoda - jak na zamówienie - była piękna, słoneczna. Pani Prezes, mgr Maria Falender, w cudnej kreacji, witała ciepło i serdecznie każdego przybywającego. Obie panie z biura Izby perfekcyjnie przygotowały sekretariat Zjazdu. Każdy delegat otrzymał mandat i szyldzik identyfikacyjny. Zjazd zagaiła pani Prezes mgr Maria Falender, a jej serdeczne słowa wytworzyły zaraz atmosferę pełną ciepła, radości i przyjaźni. Zjazd prowadził, jako przewodniczący, nasz przemiły, utalentowany Kolega, mgr Rajmund Zarzycki z właściwym sobie humorem i wdziękiem. Prezes naszej Izby mgr Maria Walkowiak-Falender Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 3

8 Wystąpienie wiceprezesa NIA dr Wojciecha Giermaziaka Pierwsze słowa powitalne wygłosił pan prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie dr Łabędź, który wraz z życzeniami owocnych obrad wręczył pani Prezes mgr M. Falender, bardzo ogromny bukiet kwiatów. Napomknął przy tym, że tego samego dnia odbywał się bal karnawałowy piekarzy w Kołobrzegu, dokąd się niezwłocznie udaje. Honorowym gościem Zajazdu był pan dr Wojciech Giermaziak, wiceprezes NIA, znakomity erudyta. Przedstawił on nam pokrótce wyniki starań o naprawę sytuacji w aptekarstwie polskim. Jego słowa napełniły wszystkich otuchą i optymizmem. Zarazem każdy uświadomił sobie, ile ogromnej pracy wkładają nasze Koleżanki i Koledzy w samorządzie aptekarskim, by prowadzić żmudne starania legislacyjne. Ile zaangażowania, ofiarności i czasu wymaga praca w samorządzie aptekarskim, praca poświęcona dla dobra wspólnego. Jesienią kończy się kadencja samorządu. Będą wybory delegatów i nowych władz Izby. Już teraz musimy pomyśleć, żeby młode pokolenie farmaceutów zechciało przejąć obowiązki i trudy społecznej pracy. Muszą się najpierw wdrożyć do specyfiki tej pracy, zapoznać z zagadnieniami i procedurami ustalonymi ustawowo. Ale najważniejsze, by wykazali dużo chęci, optymizmu i dobrej woli. Zawsze nasz region słynął z licznych, szlachetnych i utalentowanych osobowości. Zapewne i wśród młodego pokolenia aptekarzy nie brakuje Judymów. Pragniemy by się ujawnili i przystąpili do działania dla dobra wspólnego. Wieczorem na balu bawiono się znakomicie. I słusznie! Czas ucieka, trzeba korzystać z możliwości rozrywki w tak sympatycznym gronie. dr Jadwiga Brzezińska Biuletyn Informacyjny

9 Nasz Zjazd w Mielnie -XVIII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE ZA 2006 ROK. W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie wpłynęło 9 powiadomień o naruszeniu przepisów dotyczących postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej (Kodeks Etyki Aptekarza RP). Stronami wnoszącymi były: - osoby prywatne 8. - Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie 1. Jedna skarga, o naruszeniu przepisów dotyczących wykonywania zawodu aptekarza przeszła z 2005 roku i została wniesiona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawa zakończyła się skierowaniem do Sądu Aptekarskiego z wnioskiem o ukaranie. Prezydium Zjazdu. Od lewej: Prezes Izby mgr Maria Walkowiak-Falender, mgr Rajmund Zarzycki, mgr Dorota Pastok, mgr Lilla Szewczyk Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska

10 Odnośnie, powiadomień o naruszeniu przepisów dotyczących postępowania sprzecznego z zasadami etyki 8 powiadomień (dotyczących tej samej osoby) z uwagi na to, że dotyczyły członka innej Izby Aptekarskiej zostało przesłane do właściwej Izby Aptekarskiej, a skarżących poinformowano, że mogą wystąpić w charakterze świadków, gdyż przeciwko tej osobie toczy się właśnie postępowanie. Jedna skarga zakończyła się odmową wszczęcia postępowania. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej miał w 2006 roku dużo pracy, gdyż jesienią zastępca rzecznika mgr Wojciech Szuler złożył rezygnacje z pełnionej funkcji. Rezygnacja została przyjęta. Na okres do końca kadencji tj. do końca 2007 roku Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej będzie pracował z jednym zastępca tj. mgr Dariuszem Tatara ze Słupska. Na koniec pragnę zaznaczyć, że w postanowieniach kierowaliśmy się zasadą wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących zgłaszanych spraw, zachowując bezstronność w wydawanych orzeczeniach. PROTOKÓŁ KOMSJI REWIZYJNEJ ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE ZA OKRES OD r. DO r. Komisja Rewizyjna Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie odbyła spotkanie robocze dnia 17 stycznia 2007 r. w obecności kierownika biura Izby pani Ireny Walichniewicz oraz pani Elżbiety Sobolewskiej pracownika biura Izby. Na wstępie sprawdzono stan kasy na dzień r. Stan kasy wyniósł = 3754,01 złotych i był zgodny z dokumentacją. Numer zrealizowanego ostatnio czeku: Biuletyn Informacyjny

11 Przychody i rozchody prowadzone są na zasadach pełnej księgowości. Analizując księgi sprawdzono wykonanie preliminarza za rok Po stronie przychodów stwierdzono kwoty: Przychody planowane ,00 Przychody wykonane ,49 Po stronie rozchodów stwierdzono kwoty: Wydatki planowane ,00 Wydatki wykonane ,22 Sprawdzono rejestr rachunków prowadzony wg numeracji kolejnych rachunków. Ilość zapisów 209. (W 2006 r. wystawiono 209 rachunków). Kwota salda bankowego na koncie Izby na dzień r. = ,82 Lokaty bankowe na dzień r. = ,00 Zapoznano się z rejestrem uchwał. Posiedzenia Rady są protokołowane podejmowane uchwały są tematycznie wpisywane do rejestru uchwał. W 2006 roku Rada podjęła 95 uchwał, które dotyczyły: opiniowania magistrów farmacji proponowanych na pełnienie funkcji kierownika apteki, stwierdzania Prawa Wykonywania Zawodu, wpisania do rejestru farmaceutów prowadzonego przez Izbę, skreślenia z rejestru. Sprawdzono rejestr wpłacanych składek. W 2006 r. wpływy ze składek wynoszą ,30. Kilkadziesiąt osób zalega z terminową zapłatą. Osoby, które otrzymały 2 wezwania i nie uregulowały zaległości zostaną skierowane podobnie jak w poprzednich latach do egzekucji komorniczej. W 2006 roku wdrożono wcześniej przygotowany program możliwości indywidualnego przeglądania składek członkowskich na stronie internetowej Izby. W 2006 r. Izba wykupiła prawa do szkoleń za pomocą Internetu, z których mogą skorzystać bezpłatnie członkowie niezalegający z opłatą składek Mając powyższe na uwadze Komisja wnosi o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, dn mgr farm. Wojciech Dopierała mgr farm Zdzisława Wojtukiewicz Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 7

12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO SĄDU APTEKARSKIEGO ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE ZA OKRES r r. Sąd Aptekarski działa w składzie: Mgr farm. Irena Borys przewodnicząca Mgr farm. Barbara Bąk z-ca przewodniczącej Mgr farm. Małgorzata Chomej sędzia Mgr farm. Mirosława Jastrzębska sędzia Mgr farm. Jolanta Nadolska sędzia Mgr farm. Jadwiga Muskała sędzia Mgr farm. Weronika Zarzycka sędzia W okresie sprawozdawczym do Sądu Aptekarskiego w Koszalinie wpłynął 1 wniosek o ukaranie od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Sąd Aptekarski po wnikliwym i dokładnym rozpatrzeniu sprawy orzekł karę upomnienia. W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie szkoleniowe dla członków Sądu Aptekarskiego ŚOIA w biurze Izby w Koszalinie, a mgr farm Irena Borys uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie. Dziękuję członkom Sądu Aptekarskiego za aktywny udział w posiedzeniach Sądu i zebraniach szkoleniowych. Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚOIA w Koszalinie Mgr Irena Borys Koszalin, dn r. Biuletyn Informacyjny

13 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE Za okres od 1 stycznia 2006 r. do r. W trzecim roku kadencji Rada Aptekarska ŚOIA w Koszalinie odbyła 19 posiedzeń. Jak każdego roku posiedzenia odbywały się dwa razy w miesiącu. W 2006 roku podjęto znaczącą ilość uchwał aż 95, które dotyczyły: - 42 uchwał opiniujących pozytywnie pełnienie funkcji kierownika apteki i hurtowni, w tym po przekroczeniu wieku emerytalnego. - 3 uchwały opiniujące negatywnie pełnienie funkcji kierownika apteki i hurtowni uchwał w sprawie wydawania prawa samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty. - 2 uchwały dot. wydania duplikatu prawa samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty uchwały dot. wpisania w poczet członków ŚOIA. - 7 uchwał dot. wykreślenia z listy członków ŚOIA. - 3 uchwały w sprawach formalno-administracyjnych. - 1 uchwała dotycząca wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikom (7 osób). Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska

14 Sprawy dość istotne * Częstym tematem wiodącym posiedzeń było nieetyczne postępowanie niektórych aptekarzy, a które ściśle związane jest ze sprzedażą leków za 1 grosz, reklamą, dopłacaniem do realizowanej recepty. W związku, z tym Rada skierowała 4 skargi do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej naszej Izby. Ponadto dwie skargi zostały złożone do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku. Rzecznik w Gdańsku skierował powyższe sprawy do Sądu Aptekarskiego w Gdańsku. Należy mieć nadzieje, że nowelizacja Prawa Farmaceutycznego wyraźnie określi co jest reklamą i wprowadzi jej zakaz. Sprawa Corhydronu wyraźnie wykazała, że tylko apteka jest w stanie ściągnąć z rynku zakwestionowane leki. Środkowopomorska Okręgowa Rada Aptekarska poparła stanowisko NRA, które mówi, że sklepy, kioski itp. nie mogą być miejscem obrotu jakimkolwiek produktem leczniczym. *Na prośbę Departamentu Nauki i Szkolnictwa, podano kandydatów do komisji egzaminacyjnej dla specjalizujących się w osobach: mgr farm. Maria Walkowiak-Falender mgr farm. Maria Mach Szkolenia Członkowie naszej Izby mogą korzystać ze szkoleń internetowych. W 2006 roku według zestawienia otrzymanego z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie z Środkowopomorskiej Izby zalogowało się na stronie ponad 400 magistrów farmacji. Osoby korzystające z tej formy szkolenia są usatysfakcjonowane. Pracownicy aptek ogólnodostępnych prowadzący samodzielnie apteki oszczędzają swój cenny czas, pieniądz a zdobywają tzw. miękkie i twarde punkty. 10 Biuletyn Informacyjny

15 W roku 2006 ŚOIA zorganizowała 9 szkoleń, w których brało udział 401 osób. Koszt tych szkoleń wyniósł złote Środkowopomorska Okręgowa Rada Aptekarska zwraca uwagę, że warunkiem podjęcia pracy w aptece jest posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu, a nie tylko dyplom ukończenia studiów. Rada krytykuje powstawanie tylu techników, w których młodzi ludzie zdobywają zawód techników farmacji. Poziom tych szkół bywa żenująco niski, często brak jest zaplecza do zajęć praktycznych, dlatego żądania Stowarzyszenia Techników aby skrócić staże z dwóch lat do jednego roku są nieuzasadnione. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Obowiązkiem kierowników jest niezwłoczne zawiadamianie Izby o zmianach kadr w aptece. Prowadząc komputerowy rejestr członków, jest bardzo ważne aby informacje o ruchach kadrowych były wprowadzane na bieżąco. Izba często dowiaduje się o w/w sprawach dopiero wtedy gdy członek potrzebuje jakiegoś zaświadczenia, zostaje wysłane upomnienie dotyczące zalegania ze składkami lub chce zmienić Izbę. Najczęściej w takich przypadkach okazuje się gdzie członek jest zatrudniony. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

16 Osobowe Prof. Edmund Grześkowiak - Dziekan Wydziału Farmacji AM w Poznaniu jest nowym konsultantem krajowym w dziedzinie farmacji szpitalnej. * medal Koskowskiego otrzymała mgr farm. Maria Dziemianko-Żurawska. Realizacja wniosków zjazdowych z obrad XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie z dnia roku. Wniosek 1. wypełniając wniosek w dniu r. wysłano do wszystkich aptek pismo o treści, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania (ksero pisma). Niestety do ŚOIA w Koszalinie nie dotarła żadna informacja w sprawie osób, które kandydowały w wyborach. 12 Biuletyn Informacyjny

17 Wniosek 2. nie został utworzony bank Aptek, ponieważ żaden z członków nie wystąpił z problemem pomocy do Izby co do kupna lub sprzedaży apteki. Wniosek 3. został wykonany. Identyfikatory zostały delegatom w dniu dzisiejszym przekazane. Wniosek 4. problem został przedstawiony przez Prezesa na posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie Wniosek 5. w sprawie noszenia identyfikatorów w aptece nie został zrealizowany, ponieważ nie ma umocowania w przepisach prawa. Wniosek 6. w sprawie ograniczenia obrotu poza apteką produktami leczniczymi wystąpiliśmy do NRA w związku z nowelizacją przepisów Prawa Farmaceutycznego o wprowadzenie tego postanowienia do opracowywanej nowelizacji. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 13

18 Mgr Mieczysław Marzec i mgr Rajmund Zarzycki podczas rozmowy po zakończeniu Zjazdu Różne * Izba zleciła wykonanie znaczka ŚOIA projektu mgr farm. Doroty Pastok. Znaczki zostały wykonane w ilości 500 szt. i rozesłane do wszystkich członków Izby, a nowym członkom są wręczane wraz z Prawem Wykonywania Zawodu Farmaceuty. * Izba dofinansowała kwotą 500 zł wydanie przez PTF, książki Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce, której autorem jest dr farm. Jan Majewski. Sekretarz Rady mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka Prezes Rady mgr farm. Maria Walkowiak-Falender 14 Biuletyn Informacyjny

19 Sprawozdanie z XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Środkowopomorskiej OIA w Koszalinie W dniu 17 lutego 2007 roku w Mielnie odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Naczelną Izbę Aptekarską reprezentował v-ce Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr n. farm. Wojciech Giermaziak, Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie Przewodniczący dr n. med. Roman Łabędź Zjazd swoją obecnością zaszczyciła Redaktor Naczelny Biuletynu Farmacja Pomorza Środkowego dr n. farm. Jadwiga Brzezińska. Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes ŚOIA w Koszalinie mgr farm. Maria Walkowiak-Falender, po czym oddała głos dr n. farm. Wojciechowi Giermaziakowi. V-ce Prezes NRA pokrótce przybliżył zmiany w prawie farmaceutycznym, które w niedługim czasie wejdą w życie. Zmiany te dotyczyć mają między innymi zakazu sprzedaży leków za grosz, reklam aptek i leków oraz dziedziczenia aptek. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został Rajmund Zarzycki oraz sekretarzy Zjazdu w osobach Dorota Pastok- Chomicka i Lilla Szewczyk. Osoby te zostały przyjęte 42 głosami delegatów. Nad prawidłowością obrad czuwała mec. Ludwika Januchowska Kolejnym punktem Zjazdu jest wybór Komisji Zjazdowych: mandatowej - w osobach: Małgorzata Telega, Wojciech Domino, Małgorzata Chomej, uchwał i wniosków- w osobach: Mieczysław Marzec, Janusz Zaręba, Mirosława Jastrzębska. Komisje zostały wybrane jednogłośnie przez obecnych delegatów. Komisja mandatowa uznała ważność obrad poprzez stwierdzenie quorum na 74 delegatów obecnych na Zjeździe jest 42 delegatów. Kolejnym punktem obrad były sprawozdania z działalności organów Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie za okres od r. do r.: sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA przedstawiła Pani Prezes Izby mgr farm. Maria Walkowiak-Falender, sprawozdanie Skarbnika ŚOIA przedstawił skarbnik mgr farm. Jerzy Grocholski, sprawozdanie Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚOIA przedstawiła mgr farm. Irena Borys, Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 15

20 sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚOIA przedstawiła mgr farm. Urszula Białek Okręgowy Rzecznik ŚOIA, sprawozdanie komisji Rewizyjnej ŚOIA wraz z złożeniem wniosku o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie aptekarskiej przedstawił mgr farm. Wojciech Dopierała, Przedłożono preliminarz na 2007 rok, który odczytał skarbnik mgr farm Jerzy Grocholski. Wszystkie sprawozdania wraz z przedłożonym preliminarzem w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie w postaci uchwał. Poczym rozpoczęto dyskusję na tematy, o których mówił we wstępie dr n. farm. Wojciech Giermaziak. Pierwszy głos zabrał mgr M. Marzec. Pytanie dotyczyło realizacji wniosku z poprzedniego Zjazdu dotyczące utworzenia Banku sprzedaży-kupna aptek od aptekarzy dla aptekarzy. Wniosek ten nie został zrealizowany. Zdaniem mgr M. Marca należy ten wniosek podtrzymać i opracować regulamin takiego Banku E. Łotysz dopytywała się w sprawie sprzedaży leków za grosz dr n. farm. W. Giermaziak odpowiedział jak we wstępnej wypowiedzi, że po wejściu znowelizowanego prawa farmaceutycznego, będzie obowiązywał zakaz sprzedaży leków za grosz. Pani E. Łotysz ponownie zabrała głos w sprawie rozsyłania ulotek do domów przez apteki. - W. Giermaziak ponownie potwierdził, że wraz z nowelizacją prawa farmaceutycznego nie będzie takiej możliwości. Z. Wolf zabrała głos w sprawie nieuczciwej konkurencji. Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Prezes cytując fragment wypowiedzi GIF Pani mgr farm. Zofię Ulz Bardzo mnie boli, że polską aptekę zmieniono w bazar. Wszelkie akcje typu lek za grosz, dopłaty do recept, nagrody są dla mnie bulwersujące. Traktuję je jako reklamę i wydaję odpowiednie decyzję już teraz. Dla mnie nie ma nic gorszego, jak kupczenie lekami, bo to prowadzi do obniżenia zdrowotności społeczeństwa i marnotrawstwa naszych wspólnych pieniędzy. Zofii Ulz nie podoba się wiele zjawisk na rynku farmaceutycznym Puls Medycyny, 14 lutego 2007 r. Pani mgr J. Nadolska potwierdziła skuteczność działania Pani Z. Ulz. Można już znaleźć na stronie internetowej GIF zakaz rozprowadzania ulotki reklamowej ze stycznia 2007 r. dla Pani Chojnackiej. M. Marzec wnioskował, aby napisać pismo go GIF ogólne, aby zakazać drukowania ulotek w ogóle przez Dom Leków apteki będące w posiadaniu Pani Chojnackiej. Wniosek przyjęto. W przerwie dyskusji Pan Dyrektor Zakładu Zielarskiego KAWON Krzysztof Nowak przedstawił produkty zakładu, które pochodzą w istocie z czystych naturalnych terenów lub plantacji i są wysokiej jakości. 16 Biuletyn Informacyjny

21 Mgr A. Budkiewicz w sprawie dziedziczenia aptek. Odpowiedziała - mec. L. Januchowska - dziedziczenie może być ustawowe przyznane sądownie lub testamentowe, osoba wymieniona z nazwiska tzw. spadkodawca-spadkobiorca i data sporządzenia testamentu. Mgr W. Domino w sprawie sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez PGF. Zamówienie jest dokonywane drogą internetową, a realizacja w dowolnej aptece będącej w programie lojalnościowym. V-ce Prezes W. Giermaziak apteki internetowe przestają istnieć, ponieważ nie ma pewności czy pod nazwą aspiryny nie jest sprzedawana fałszywka. P. Prezes ŚOIA w Koszalinie mgr M. Walkowiak-Falender - może być realizowana recepta przez pacjenta w aptece, a dowóz leku do pacjenta. W Niemczech, Izba Aptekarska nie zgodziła się na wprowadzenie aptek internetowych, ale Prawo Europejskie dopuściło. W związku z czym Niemiecka Izba określiła jakie leki będą tą drogą sprzedawane. Nasze media są przeciwko zakazowi funkcjonowania aptek internetowych. Mgr M. Marzec zabrał głos w sprawie płacenia składek przez osoby, które wyjechały z kraju i pracują za granicą w swoim zawodzie, czy jest to prawidłowe. P. Prezes - np. w Irlandii nie ma Samorządu, w związku z czym osoba pracująca w swoim zawodzie poza granicami naszego państwa jest zobligowana do płacenia składek w tej Izbie, do której należała przed jej opuszczeniem. A. Butkiewicz zwróciła się z prośbą, aby informacje o dyżurach, które zamieszczają codzienne gazety, umieszczały nie tylko adresy aptek pełniących dyżury, ale też ich nazwy. Wnioski po Zjazdowe: 1. Bank pośrednictwa sprzedaży-kupna aptek należy podtrzymać wniosek i opracować regulamin działalności, procedur postępowania Mieczysław Marzec 2. wystąpić z wnioskiem do GIF o zabronieniu reklamy Dom leków prowadzony przez Panią mgr farm Chojnacką - reklama apteki w postaci ulotek rozsyłanych do domów 3. wprowadzenie nowych list leków refundowanych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym Bogumiła Dzięgielewska-Ściepko 4. zwrócić się do Departamentu Prawa przy NIA w sprawie dotacji unijnych dla aptek. Na koniec Pani Prezes zwróciła się z pytaniem dotyczącym przyszłych wyborów czy nie należałoby zmniejszyć ilość delegatów spośród obecnych na spotkaniach przed wyborczych np.: 1 delegat na 8 członków lub 1 na 10 członków. Większość z obecnych na Zjeździe uznała, że należy pozostawić ten sam sposób wyborów jaki dotychczas obowiązywał Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 17

22 Bezpieczeństwo stosowania leków Interakcje leków to dziedzina wiedzy dobrze poznana. Coraz częściej jednak zostaje poszerzana o interakcje leków zachodzące nie tylko między sobą, ale również między lekami a pożywieniem. Jest coraz więcej doniesień o istotnych następstwach klinicznych interakcji leków ze składnikami pożywienia. W wyniku takich oddziaływań zaobserwowano zwiększenie lub brak działania terapeutycznego wielu leków. Powikłania farmakoterapii występują u około 20-50% osób chorych, a u 5% są tak groźne, że pacjenta trzeba hospitalizować, aby nie doszło do zgonu. Powikłania te wynikają z braku lub niedostatecznej wiedzy chorych, jak też personelu medycznego, na temat konsekwencji przyjmowania wielu leków z pożywieniem. Z ankiety przeprowadzonej w jednym z warszawskich szpitali wynika, że aż 50% ankietowanych nie widzi związku pożywienia z leczeniem, tylko 47% ankietowanych zwraca uwagę na zalecenia dotyczące sposobu przyjmowania leku. Warto pamiętać o podstawowych udokumentowanych już zależnościach między spożytym pokarmem a przyjętym lekiem, aby uniknąć w terapii przynajmniej tych interakcji, które zostały już poznane. Sok grapefruitowy Zawiera: flawonoidy, kempferol, naryngeininę, kwercetynę i furanokumaryny. Związki te powodują zmianę aktywności enzymów wątroby i ściany jelita szczególnie tych, które wpływają na przechodzenie leków do krwi (cytochrom P 450). Mechanizm działania flawonoidów polega na hamowaniu jednego z enzymów cytochromu P 450, odpowiedzialnego za pierwszą fazę metabolizmu leku. Prowadzi to do znacznego wzrostu stężenia leku we krwi i zwiększa ewentualną jego toksyczność. Duże niebezpieczeństwo występuje szczególnie podczas terapii lekami, dla których różnica między dawką terapeutyczną a toksyczną jest mała. Sok grapefruitowy wypity do 2 godzin przed podaniem leków, takich jak np.: Cordafen, Adalat, Plendil, Norvasc, Amlopin, Nitrendypina, Amlozek itd. znacznie podwyższa ich stężenie we krwi. Powoduje to duży spadek ciśnienia krwi, zwiększając jednocześnie działanie uboczne tj. bóle głowy, zaczerwienienia skóry. Może dojść też do przełomu nadciśnieniowego i zgonu. Leki immunosupresyjne np. Sandimmun, zażywane razem z sokiem grapefruitowym lub po jego wcześniejszym wypiciu zwiększają znacząco swoje 18 Biuletyn Informacyjny

23 stężenie we krwi. Nasilają się wtedy objawy uboczne tj. wzrost ciśnienia krwi i napady drgawek. Podobne zwiększenie stężenia leku we krwi obserwuje się w trakcie stosowania leków przeciwmiażdżycowych, takich jak np.: Mevacor, Zocor, Vasilip itd. Zwiększenie stężenia tych leków powoduje również wystąpienie wielu działań niepożądanych. Zażywanie leków psychotropowych tj. Relanium, Oxazepam, Nitrazepam, Lorafen, Signopam, Dormicum itd., leków przeciwpadaczkowych tj. Amizepin czy Tegretol, leków zawierających estradiol np. Klimonorm, Estraderm itd., jak również preparatów: Gasprid, Spamilan, Astemizol i in. z sokiem grapefruitowym, wywołuje szereg objawów ubocznych, będących następstwem wzrostu ich stężenia we krwi. Szczególnie niebezpieczna jest arytmia mięśnia sercowego, prowadząca do zgonu. Wzrost stężenia wszystkich w/w leków we krwi stanowi zagrożenie życia w wyniku pojawienia się powikłań spowodowanych toksycznym działaniem niezmetabolizowanej części leku. Leki dobrze jest zażywać 2 godziny przed lub 5 godzin po wypiciu soku grapefruitowego. Sok pomarańczowy i cytrynowy Zawiera kwas cytrynowy. Powoduje on wchłanianie do organizmu glinu zawartego w lekach stosowanych w nadkwasocie żołądka i chorobie wrzodowej. Glin z leków tj. Alugastrin, Alumag, Alusal, Gastrinal, Gealcid, Compensan, Maalox itp. w normalnych warunkach nie powinien ulegać wchłanianiu. Nie należy popijać sokami z owoców cytrusowych również antybiotyków tj. V cylina, Erytromycyna, ponieważ kwas cytrynowy tworzy z nimi kompleksy, co uniemożliwia uzyskanie w czasie leczenia dawki terapeutycznej. Kawa, herbata i napoje zawierające kofeinę Herbata zawiera garbnik taninę, a kawa kofeinę. Popijanie preparatów żelaza tj. Hemofer, Ascofer itp. herbatą powoduje zmniejszenie wchłaniania żelaza, które zostaje połączone z taniną w trudno wchłaniane związki chemiczne. Prowadzi to do braku efektów terapeutycznych. Garbniki zmniejszają również wchłanianie alkaloidów oraz niektórych leków neuroleptycznych. Kawa, Coca Cola, Pepsi, Red Bul i inne napoje zawierające kofeinę zwiększają działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna). Kofeina nasila również działanie teofiliny na układ oddechowy i sercowo- -naczyniowy. Powoduje to pojawienie się szeregu działań niepożądanych tj. niepokój, zaburzenia snu, zaburzenia rytmu serca, pobudzenie psychoruchowe, bóle głowy, skurcze mięśni itp. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 19

24 Kawa i herbata obniżają natomiast efekt działania leków neuroleptycznych tj. Flufenazyna, Haloperidol, Chlorpromazyna, Droperydol, Prometazyna itp. Mleko, twarogi, jogurty. Zawierają duże ilości jonów wapnia. Jony te powodują zmniejszenie lub całkowicie uniemożliwiają wchłanianie niektórych leków, przez tworzenie z nimi nierozpuszczalnych w wodzie soli wapnia. Brak efektów terapeutycznych po posiłkach mlecznych, z powodu zmniejszenia stężenia leku we krwi nawet do 50%, zauważono podczas stosowania fluorochinolonów, tetracyklin, cefalosporyn, soli żelaza, fluoksymetylopenicyliny i innych. Przyjmowanie Bisacodylu wraz z posiłkami bogatymi w wapń, powoduje zmniejszenie lub uniemożliwienie jego działania. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mleko zmniejsza kwaśność soku żołądkowego, co może powodować rozpuszczenie otoczki tabletki w żołądku a nie w jelicie cienkim. Uwolniony w ten sposób lek nie ulega wchłanianiu, powoduje natomiast silne podrażnienie błony śluzowej żołądka. Między spożyciem posiłku zawierającego wapń a stosowaniem w/w leków należy zrobić, co najmniej 2 godzinną przerwę. Błonnik Jest składnikiem wielu produktów spożywczych. Zawiera inhibitory proteaz, a włókna błonnika mają właściwości adsorpcyjne. Inhibitory proteaz - enzymów hamujących rozkład białek, zwalniają szybkość trawienia i wchłaniania białek w jelicie cienkim. Leki nasercowe tj. Digoxin, Bemecor, Talusin itp. oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne takie jak: Amitryptylina, Imipramina itp. są adsorbowane przez włókna błonnika, co powoduje zmniejszenie ich właściwości leczniczych. Powoduje to u chorego nasilenie niewydolności serca lub pozostawanie w stanie depresji. Błonnik wpływa także niekorzystnie na wchłanianie żelaza, wapnia i witamin. Chleb razowy, płatki owsiane, musli, otręby, powinny być spożywane w czasie nie krótszym niż 2 godziny po przyjęciu leku. Lukrecja Jej głównym składnikiem jest glicyrrhizyna. Ma ona właściwości usuwania z organizmu potasu, co w połączeniu z lekami moczopędnymi, prowadzi do groźnych zaburzeń sercowych oraz bolesnych skurczów mięśni. 20 Biuletyn Informacyjny

Interakcje leków z żywnością. Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Interakcje leków z żywnością. Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Interakcje leków z żywnością Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska wchłanianie dystrybucja metabolizm synergizm wydalanie Efekty interakcji lek-pożywienie Osłabienie działania leku Wzmocnienie działania

Bardziej szczegółowo

Czy dieta ma wpływ na działanie leków kardiologicznych? mgr Hanna Wilska

Czy dieta ma wpływ na działanie leków kardiologicznych? mgr Hanna Wilska Czy dieta ma wpływ na działanie leków kardiologicznych? mgr Hanna Wilska Spożycie leków 75,7% Polaków sięga po leki lub suplementy diety Najwyższy odsetek osoby powyżej 60 r.ż (97%) Najniższy osoby w wieku

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wzajemne oddziaływanie substancji leczniczych, suplementów diety i pożywienia może decydować o skuteczności i bezpieczeństwie terapii. Nawet przyprawy kuchenne mogą w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad działania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu rękojmi naleŝytego prowadzenia apteki przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2009r. 1100 (+20) Przemyski

2009r. 1100 (+20) Przemyski Sprawozdanie z działalności PORA między XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORA za okres 16.04.2009r -15.04.2010 r Rzeszów 2010 Cel zjazdu przyjęcie sprawozdania organów POIA za okres od XXIV Zjazdu Delegatów,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania.

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania. Uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów farmaceutycznych, 14 kwietnia 2012 r., Sala Warszawskiego Domu Technika NOT. Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie opakowania bezpośredniego

Oznakowanie opakowania bezpośredniego Oznakowanie opakowania bezpośredniego Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) (Calcii glubionas + Calcii lactobionas) 116 mg jonów wapnia / 5 ml syrop, 150 ml Skład: 5 ml syropu zawiera 116 mg jonów wapnia

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Toruń / Łódź dnia 18.10.2011r TF/18/10/11/GW Szanowni Państwo! "Gazeta Wrocławska" ul. św. Antoniego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ

STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "Razem pokonamy depresję". 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO RUTINOSAL C Salicis cortex + Rutosidum + Vitaminum C tabletka, 300 mg + 20 mg + 40 mg Skład tabletki: kora wierzby - 300 mg rutozyd

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "Aktywnie przeciwko depresji". 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy To NASZ Zielony sklepik w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach! ZIELONKI = Zielony Sklepik = zdrowe i smaczne jedzenie Mamy coś do powiedzenia o piramidzie zdrowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Gmach Podchorążówki siedziba Szkoły Oficerów Piechoty Księstwa Warszawskiego. Słoneczne popołudnie w Łazienkach w dniu 15 kwietnia 2009 r.

Gmach Podchorążówki siedziba Szkoły Oficerów Piechoty Księstwa Warszawskiego. Słoneczne popołudnie w Łazienkach w dniu 15 kwietnia 2009 r. Uroczystość ślubowania i wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów oraz dyplomów specjalizacji. Warszawa Podchorążówka w Łazienkach Królewskich, 15 kwietnia 2009 r. Gmach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Niedożywienie może występować u osób z nadwagą (powyżej 120% masy należnej) niedowagą (poniżej 80%

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015.

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. Lp. Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2015 Ogółem w tym planowych Planowe Sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Nasz znak: SIAKat-025-2006 Katowice 2007-03-15 Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustaliliśmy zasady opiniowania kandydatów na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój.

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Nastrój urlopowo-letni, ale nie w sensie poruszanych problemów i omawianych tematów. Od lewej uczestnicy

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

Sprawozdanie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Sprawozdanie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie 2010-2013 Komisja Bioetyczna przy OIL Warszawa V kadencji (kadencja komisji bioetycznych jest w odróżnieniu od innych komisji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Suplementy diety w Polsce - 2008

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Suplementy diety w Polsce - 2008 PATRONAT : dr Kazimierz F. Plocke dr n.med. Andrzeja Wojtyła dr n.farm. Leszek Borkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektor Sanitarny Prezes Urzędu Rejestracji Produktów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia

SPIS TREŚCI 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia SPIS TREŚCI Wstęp 13 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia 15 1.1. Wiadomości ogólne 17 1.1.1. Krew 18 1.1.2. Transport gazów 19 1.1.3. Charakterystyka schorzeń układu krążenia 21 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Polski Związek Tenisowy Polish Tennis Association Kolegium Sędziów Officiating Committee Stadion Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 03 901 Warszawa www.sedziowiepzt.pl sedziowie@sedziowiepzt.pl

Bardziej szczegółowo

pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności 2% 1

pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności 2% 1 Zdrowy styl życia Strona 1 1. Jaką najważniejszą rolę pełni odżywianie? pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO

Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie STOMIDO zwane dalej Stowarzyszeniem jest samorządną organizacją osób fizycznych i prawnych. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Podstawy prawne Ustawa z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2016.2142

Bardziej szczegółowo

SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ

SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ 2011-02-18 SZTYWNE CENY I MARŻE, NOWA TABELA MARŻ DETALICZNYCH, OBOWIĄZEK POBIERANIE ODPŁATNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY, CAŁKOWITY ZAKAZ REKLAMY APTEK I ICH DZIAŁALNOŚCI, ZAKAZ STOSOWANIA ZACHĘT ODNOSZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE PIRAMIDY EGIPSKIE Piramidy to budowle, które przetrwały tysiące lat. Najbardziej trwała była ich podstawa, czyli część zbudowana na ziemi. PIRAMIDA ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: OIAKat Katowice

Nasz znak: OIAKat Katowice Nasz znak: OIAKat-379-2005 Katowice 2005-06-13 Stanowisko Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach w sprawie reklamy leków wydawanych wyłącznie na receptę. W dniu 2005-06-07 Okręgowa Rada Aptekarska w

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0087-2009 Katowice 2009-04-15 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Szanowna Pani Minister, Centrala NFZ przesłała izbom aptekarskim do wiadomości niesamowitą interpretację prawną Wiceministra

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA K O M U N I K A T Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad realizacji sześciomiesięcznego stażu w aptece objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja ZASADY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA "PICTOR"

STATUT STOWARZYSZENIA PICTOR STATUT STOWARZYSZENIA "PICTOR" KOSZALIN 2006 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie PICTOR, dalej zwana Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Nazwa stowarzyszenia Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Wieś Czołowo ARTYKUŁ 2 Siedziba i teren działania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Towarzystwo używa nazwy w języku angielskim Polish Society of Medicinal Chemistry.

2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Towarzystwo używa nazwy w języku angielskim Polish Society of Medicinal Chemistry. POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMII MEDYCZNEJ STATUT Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej zwane w dalszej części statutu Towarzystwem oraz powołane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

KURACJA OCZYSZCZAJĄCA zalecana przez prof. Valeria Szedlak-Vadocz (Przewodniczącą Zespołu Doradców Medycznych CaliVita)

KURACJA OCZYSZCZAJĄCA zalecana przez prof. Valeria Szedlak-Vadocz (Przewodniczącą Zespołu Doradców Medycznych CaliVita) KURACJA OCZYSZCZAJĄCA zalecana przez prof. Valeria Szedlak-Vadocz (Przewodniczącą Zespołu Doradców Medycznych CaliVita) Kuracja będzie skuteczna gdy będziemy: regularnie stosować wskazane suplementy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Regulamin Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR w Poznaniu ZSMS2.0001-1/07 Regulamin Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu 1. Rada Szkoły liczy 15 osób. W jej skład wchodzą w równej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T. Tekst jednolity na dzień r.

POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T. Tekst jednolity na dzień r. POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T Tekst jednolity na dzień 14.04.2011 r. Do użytku wewnętrznego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego 1 Rozdział I Postanowienia ogólne Towarzystwo przyjmuje

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Talerz zdrowia skuteczne

Talerz zdrowia skuteczne Talerz zdrowia skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania PSSE Chełm Kierownik Sekcji OZiPZ Alicja Bork PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE Gwarancją właściwego rozwoju fizycznego, sprawności umysłu oraz dobrego zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 3. Stowarzyszenie Mój Dom jest stowarzyszeniem osób fizycznych.

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 3. Stowarzyszenie Mój Dom jest stowarzyszeniem osób fizycznych. Stowarzyszenie Mój Dom na Rzecz Mieszkańców Domu Dziecka i Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Jeleniogórskim STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Mój Dom na

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych Rozdział I 1 Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane dalej Towarzystwem. 2 Terenem działania Towarzystwa jest obszar

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Poniżej opisałem najważniejsze z punktu apteki zmiany jakie wprowadza ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zebrania ROD Tulipan w Nowym Miasteczku z dnia r.

Protokół Walnego Zebrania ROD Tulipan w Nowym Miasteczku z dnia r. Protokół Walnego Zebrania ROD Tulipan w Nowym Miasteczku z dnia 26.03.2015 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo