Rekalkulacja a co to takiego? Koszty szacowane a koszty rzeczywiste

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekalkulacja a co to takiego? Koszty szacowane a koszty rzeczywiste"

Transkrypt

1 Rekalkulacja a co to takiego? Koszty szacowane a koszty rzeczywiste O ile przy produkcji powtarzalnej i masowej, doświadczonemu technologowi, nie jest trudno trafnie oszacować koszty wykonania zlecenia, o tyle szacowanie kosztów dla produkcji jednostkowej (produkcja na zlecenie klienta - głównie obróbka metali), czasochłonnej (o długich terminach realizacji branża konstrukcyjna) sprawa staje się bardziej skomplikowana. Niemniej jednak, jest ona ważniejsza z punktu widzenia zysków i strat na zleceniu. A to zwykle cena, czas - i coraz częściej - jakość wyrobów oraz nasza wiarygodność, decydują o pozyskaniu oraz utrzymaniu klienta. Rekalkulacja to porównanie planów z rzeczywistością. Dotyczy to nie tylko kosztów, ale również czasu oraz ilości materiałów wykorzystanych na realizację zlecenia. Dzięki wprowadzeniu w przedsiębiorstwie systemu Plan-de-CAMpagne, który w jednej bazie danych łączy informacje powstające w różnych działach (ofertowanie i sprzedaż, logistyka i magazyn, przygotowanie i planowanie produkcji, rejestracja czasów pracy itp.) mamy dostęp do rekalkulacji zlecenia już w trakcie jego realizacji, a nie dopiero po zakończeniu wszystkich prac. Jeżeli dane na bieżąco trafiają do systemu, wówczas rekalkulacja odbywa się automatycznie i jest dostępna (dla kadry kierowniczej) w każdej chwili. System Plan-de-CAMpagne umożliwia także utworzenie szablonów standardowych zestawień i analiz, które ułatwią podejmowanie zarówno operacyjnych, jak i strategicznych decyzji. Korzyści z szybkiej rekalkulacji: Świadomość rentowności produkcji w czasie rzeczywistym, Możliwość szybkiej reakcji w przypadku przekroczenia planowanych kosztów (renegocjacja kontraktu), Szybka identyfikacja przeszacowań i niedoszacowań na etapie planowania czasu wykonania zlecenia i zużycia materiałów, Śledzenie kosztów związanych z kooperacją. Analiza wstecz pozwala między innymi na: Lepsze szacowanie czasu pracy i zużycie materiałów, Dostarcza danych ułatwiających ciągłe usprawnienie procesów oraz minimalizację kosztów, Dostosowanie strategii sprzedaży na podstawie rzeczywistych zysków z poszczególnych asortymentów, Właściwe ustawienie priorytetów zadań (określenie kluczowych klientów ). Aby dobrze zrozumieć istotę rekalkulacji i jej zalety, warto przeanalizować następującą sytuację: Pewne przedsiębiorstwo produkcyjne pracuje na systemie klasy ERP o nazwie Plan-de-CAMpagne. Specjalizuje się w obróbce metali o niewielkim stopniu skomplikowania, w produkcji małoseryjnej (głównie na podstawie zamówienia klienta zgodnie z przedstawioną przez niego dokumentacją).

2 Zamówienie na produkcję pięciu sztuk Wyrobu XYZ dla klienta STIGO Sp.z.o.o. 1. Przygotowanie produkcji (szacowanie kosztów: zużycia materiałów oraz obciążenia maszyn i czasu pracy pracowników) 2. Rekalkulacja częściowa (na poszczególnych etapach produkcji) 3. Rekalkulacja finalna (po zakończeniu produkcji)

3 1. PRZYGOTOWANIE a. Technolodzy (na podstawie utworzonej wcześniej w systemie BAZY WIEDZY o operacjach i materiałach) opracowują drzewko technologiczne zawierające informacje o procesie produkcyjnym (kolejności i szacowanych czasach niezbędnych na realizację zlecenia) oraz materiałach (rozmiarach jednostkowych) planowanych do wykorzystania na poszczególnych etapach produkcji. Rys.1. Okno danych dotyczących zlecenia, uzupełniane przez technologów. b. System oblicza szacowany koszt wytworzenia zlecenia i sprawdzając dostępność materiałów na magazynie, podpowiada najbliższy możliwy termin realizacji zlecenia. c. Na podstawie opracowanego drzewka można wydrukować dokumenty produkcyjne, które w połączeniu z opcją Rejestracji czasów pracy umożliwiają szybkie gromadzenie i przetwarzanie rzeczywistych danych w systemie Plan-de- CAMpagne (więcej o rejestracji czasów pracy w newsletterze z poprzedniego miesiąca). Opracowana technologia, wraz z ustaloną datą dostawy wyrobu finalnego do klienta, stanowi podstawę planów produkcyjnych. Rys.2. Fragment Tabeli obciążeń dotyczący zlecenia W podstawowym module systemu Plan-de-CAMpagne plany produkcyjne odzwierciedlone są w tzw. Tabeli obciążeń, która gromadzi informacje o proponowanym terminie rozpoczęcia produkcji (do każdej operacji przypisana jest kolumna teoretyczna data rozpoczęcia ). Tabela ta informuje nas o dostępności niezbędnych materiałów i podzespołów (tzw. podkalkulacja), szacowanym czasie pracy dla każdej operacji (czas całkowity) oraz ilości zarejestrowanej liczby sztuk, które przeszły już daną operację. W zaawansowanym module planowania produkcji, opisana tabela obciążeń jest podstawą do tworzenia wykresów obciążeń i harmonogramów produkcji umożliwiających tworzenie różnych wersji planów produkcyjnych w zależności od przyjętej filozofii planowania (np. Just-in-time, Shortest processing time). Więcej na temat zaawansowanego planowania w kolejnym numerze newslettera.

4 2. REKALKULACJA CZĘŚCIOWA rejestracja produkcji Rekalkulacja odbywa się w pamięci systemu i jest dostępna w postaci zestawienia szacowanych i rzeczywistych kosztów wytworzenia. Dostępna jest do wglądu już od chwili wykonania pierwszych działań związanych z realizacją zlecenia, a więc od decyzji o uruchomieniu produkcji. Nadanie numeru produkcyjnego jest rozpoznawalne przez system jako podjęcie takiej decyzji. a. Pierwszym istotnym etapem, od którego system rozpoczyna naliczanie kosztów rzeczywistych, jest pobranie materiałów z magazynu. W zależności od ustawień systemu, materiał może być pobrany z magazynu z ceną, po jakiej ostatnio został zakupiony ten materiał, średnią ceną zakupu lub po cenie z faktury (przy wskazaniu partii, z której został pobrany). Rys.3. Fragment tabeli zarezerwowanych (na magazynie) materiałów dla zlecenia Do wykonania zlecenia nr 146/002 niezbędne jest pobranie ok. 5,5 m pręta okrągłego 24mm. Aby terminowo rozpocząć produkcję, dnia r. pobierzemy 1 pręt o standardowej długości 6m. Załóżmy, że po zakończeniu obróbki tego materiału, pozostały tak małe skrawki, że zdecydowano o doliczeniu ich wartości do kosztu wytworzenia tego zlecenia. W systemie, rejestracja pobrania materiału odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej linii i wpisanie ilości wydanej. Informacje takie jak: numer zlecenia, do którego został pobrany materiał, kto go pobrał i kiedy to nastąpiło, są przypisywane automatycznie jednocześnie są zapisywane w historii materiału oraz przetworzone w rekalkulacji zlecenia. Możliwe jest pobranie większej ilości niż planowana i późniejszy zwrot niewykorzystanej części oraz pobranie dodatkowych, nieplanowanych materiałów. Na zestawieniu, rekalkulacja dla tego pręta może wyglądać w następujący sposób: Ilość szacowana 5,56 m, a ilość wykorzystana to 6,00 m. Koszt szacowany różni się od kosztu rzeczywistego o 39%, co może być spowodowane zwiększoną ilością wykorzystanego materiału, bądź ceną zakupu materiału. b. Kolejnym etapem jest rejestracja czasów pracy. Nieocenionym wsparciem jest na tym etapie moduł rejestracji czasów pracy, zbierający i przetwarzający informacje spływające z produkcji. Prace mogą przebiegać sprawniej niż planowano, albo trwać dłużej (z przyczyn np. błędnego szacowania czasu, awarii maszyny, braku materiałów, nieterminowego rozpoczęcia produkcji) i być niedoszacowane lub przeszacowane

5 kosztowo. Na koszt operacji wpływa głównie czas pracy pracownika i koszt pracy maszyny w tym czasie. Rys.4. Podgląd tabelaryczny zestawienia szacowanych i rzeczywistych kosztów dotyczących operacji wykonywanych dla zlecenia /002 z podtabelą zarejestrowanych czasów pracy. Zarejestrowane operacje produkcyjne trafiają jako kolejne pozycje do tabeli Wpisy czasów. Przechowywane są informacje o tym, który pracownik i w jakich godzinach pracował nad wykonaniem określonej operacji dla zlecenia produkcyjnego o numerze /002. Informacje te, są pobierane przez system i przeliczane w pamięci na koszt rzeczywisty nazywany kosztem naliczonym (w podziale na poszczególne operacje). Na zestawieniu, rekalkulacja zlecenia /002 dla operacji może wyglądać w następujący sposób: Zestawienie to informuje dodatkowo o: ilości wykonanych dotychczas sztuk wyrobu na poszczególnych operacjach, ich gotowości (np. status PwT oznacza produkcję w toku) oraz różnicy procentowej pomiędzy szacowanym a rzeczywistym kosztem poniesionym dotychczas na wykonanie poszczególnych operacji. Jeżeli koszt rzeczywisty przekroczy znacząco koszt planowanym, wówczas pozycja, która wymaga analizy (w celu usprawnienia i wyeliminowania podobnej sytuacji w przyszłości), będzie podświetlona na kolor czerwony. Tak jak w następującym przykładzie:

6 3. REKALKULACJA KOŃCOWA ZLECENIA Po wykonaniu zlecenia na produkcji, następuje etap wysyłki wyrobów gotowych do klienta oraz wystawienie faktury. Wszystkie te etapy, aż do rejestracji wpływu należności od klienta są przechowywane w systemie i łatwo dostępne. Umożliwiają one finalną rekalkulację zlecenia i wykazanie różnicy pomiędzy szacowanym a rzeczywistym kosztem wytworzenia wyrobu dla klienta, wraz ze wskazaniem miejsc niedoszacowań i przeszacowań. Rekalkulacja zbiorcza zlecenia Rekalkulacja szczegółowa zlecenia Rys.5. Standardowe zestawienie szacowanych i rzeczywistych kosztów dotyczących zlecenia /001. Dla naszego przykładu, na pełnym zamówieniu 5 sztuk wyrobu XYZ różnica pomiędzy szacowanym, a rzeczywistym kosztem produkcji wynosi 3,09 zł. (0,12% błędu). Aby dążyć do maksymalizacji zysków i minimalizacji strat, zawsze warto zwrócić uwagę na miejsca, które mają dużą różnicę procentowej odchyłki od planu i w razie konieczności wprowadzić usprawnienia. W powyższym przykładzie operacja montażu (kod BO001) ma prawie 15% niedoszacowania. Skoro czas szacowany pokrywa się z czasem rzeczywistej produkcji, różnica w kosztach spowodowana może być wyższą niż szacowana pensją pracownika (wykwalifikowany pracownik, nadgodziny ).

7 Odchyłki na poszczególnych etapach produkcyjnych mogą być jednorazowe lub występować cyklicznie. Mogą one dotyczyć pewnego typu wyrobów, pojawiać się podczas wykonywania określonych operacji, być powiązane z gatunkiem przetwarzanego materiału lub być wynikiem nieświadomego, nieumiejętnego działania pracownika (lub źle ustawionej maszyny). Niekwestionowaną zaletą poszerzenia podstawowej funkcjonalności systemu Plan-de-CAMpagne o moduł rejestracji czasów pracy jest rejestrowanie w systemie (bezpośrednio przez pracowników produkcyjnych) przyczyn występowania poszczególnych odchyłek (moduł raporty produktów połączony z rejestracją produkcji za pomocą czytników kodów kreskowych). Informacja taka, pozwala na szybszą i bardziej rzetelną analizę zysków i strat wykazanych podczas rekalkulacji. Największe korzyści przynosi rekalkulacja zlecenia, które rejestrowane jest w systemie klasy ERP, jakim jest Plan-de-CAMpagne. Umożliwia on bowiem kompleksowe gromadzenie informacji dotyczących zlecenia w jednej bazie danych oraz tworzenie zestawień i analiz porównawczych dostawanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W czasach, kiedy szybki dostęp do rzetelnych informacji stanowi o konkurencyjności przedsiębiorstwa, mądre korzystanie z narzędzia informatycznego tego typu umożliwiają dynamiczne kreowanie strategii przedsiębiorstwa i zdobywanie klientów nawet podczas kryzysu. M.M.

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

ERP przyspiesza Kontrolę Jakości

ERP przyspiesza Kontrolę Jakości ERP przyspiesza Kontrolę Jakości Jedną z priorytetowych wartości, najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw produkcyjnych jest: Kontrola Jakości. Przedsiębiorcy zwiększają konkurencyjność swoich firm,

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Madar MES program do nadzorowania produkcji. Instrukcja obsługi

Madar MES program do nadzorowania produkcji. Instrukcja obsługi Madar MES program do nadzorowania produkcji Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace Proponujemy Państwu nowoczesne oprogramowania stworzone w oparciu o platformę Microsoft.NET i J2EE, które pozwala na doskonalenie wewnętrznych procesy

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4

Czas na Profe al. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 3 1/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4 System Profesal: wsparcie dla procesów handlowych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów okołoprodukcyjnych ilościowo i wartościowo

Rozliczanie kosztów okołoprodukcyjnych ilościowo i wartościowo Rozliczanie kosztów okołoprodukcyjnych ilościowo i wartościowo Wstęp Prowadząc działalność produkcyjną ważnym jest, aby zarządzający mieli szersze spojrzenie na rozliczenia kosztów prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo