przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LXXV.2014 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miasta zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz tekst jednolity) oraz 27 i 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm.). Sesja odbyła się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 25 listopada 2014 r. w godzinach od 9 00 do Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak i wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński oraz p. Jacek Budziński. W sesji uczestniczyli: 24 radnych na stan Rady 25 radnych 1, Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak, przedstawiciele Urzędu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta oraz przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, radna Gminy Zielona Góra p. Antonina Ambroziewicz-Sawczuk, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji. 1. Otwarcie sesji. Porządek obrad 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) ustanowienia pomników przyrody - druk nr 790, 2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok druk nr 792, 3) utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze - druk nr 793, 4) zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - druk nr 794, 5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze - druk nr 797, 6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 798, 7) powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg - druk nr 799, 8) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok druk nr 800, 9) przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra - druk nr 801, 10) określenia wzorów formularzy podatkowych - druk nr 802, 11) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym. 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie sesji. 1 Lista obecności Załącznik nr 1

2 Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności jej obrad, przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przedstawiał: Prezydent Miasta w dniach 19, 21 i 24 listopada 2014 r. (po ustaleniu porządku obrad) przedłożył kolejne projekty uchwał, z wnioskiem o ujęcie projektów w porządku obrad sesji: 1) projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - druk nr 804 1, 2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 805A 2, 3) projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 806A 3, 4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia realizacji zadania od Gminy Zielona Góra - druk nr 807 4, Projekty zostały radnym przekazane na piśmie i elektronicznie. Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu prezydenta miasta wnosił o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze dwóch projektów uchwał: 1) w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 808 5, 2) w sprawie przekazania Powiatowi Zielonogórskiemu realizacji zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej - druk nr Ze strony radnych, wniosek o zmianę porządku obrad zgłosiła radna p. Bożena Ronowicz. Wnosiła o przesunięcie, jako pkt 2, punktu Sprawy różne dla umożliwienia wystąpienia przedstawicielom mieszkańców os. Raculka. Po czym zmieniła wniosek, przystając na propozycję przewodniczącego obrad, aby nie przesuwać punktu Sprawy Różne, a wprowadzić dodatkowy. Głosowania nad zmianami porządku obrad: 1. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - druk nr 804. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 2. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 805A oraz zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 806A. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów 3. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia realizacji zadania od Gminy Zielona Góra - druk nr 807. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 1 głos 1 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - druk nr 804 Załącznik nr Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014 druk nr 805 i druk nr 805A Załącznik nr Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra druk nr 806 i druk nr 806A Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie przyjęcia realizacji zadania od Gminy Zielona Góra - druk nr 807 Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 808 Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Zielonogórskiemu realizacji zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej - druk nr 809 Załącznik nr 2-17 Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 2

3 4. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 808. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 1 głos. 5. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Zielonogórskiemu realizacji zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej - druk nr 809. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów 6. Głosowanie wniosku radnej Bożeny Ronowicz o wprowadzenie dodatkowo punktu Sprawy różne, jako pkt 2. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 1 głos. Porządek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawy różne. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) ustanowienia pomników przyrody - druk nr 790, 2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok druk nr 792, 3) utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze - druk nr 793, 4) zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - druk nr 794, 5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze - druk nr 797, 6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 798, 7) powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg - druk nr 799, 8) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok druk nr 800, 9) przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra - druk nr 801, 10) określenia wzorów formularzy podatkowych - druk nr 802, 11) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 803, 12) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - druk nr 804, 13) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 805A, 14) zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 806A, 15) przyjęcia realizacji zadania od Gminy Zielona Góra - druk nr 807, 16) wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 808, Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 3

4 17) przekazania Powiatowi Zielonogórskiemu realizacji zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej - druk nr Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie sesji. 2. SPRAWY RÓŻNE Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak udzielił głosu mieszkance os. Raculka, która zwróciła się o zabranie głosu na sesji 1. Pani Elżbieta Gruszecka w imieniu mieszkańców osiedla Raculka prosiła radnych, żeby wnieść poprawkę do projektu budżetu na 2015 r. Przedstawiała - chodzi o to, że osiedle Raculka budowane było w latach siedemdziesiątych, to jest stare osiedle, niezbyt urodziwe, ale pięknie położone i w najgorszym stanie są drogi, które w latach osiemdziesiątych były położone w sposób bardzo prowizoryczny. Położono nam na ulicach taką kratkę betonową, przepuszczalną, ponieważ tam nie ma kanalizacji deszczowej i zrobiono bardzo prowizoryczne betonowe chodniki. Ta prowizorka trwa do dzisiaj. Te drogi są w fatalnym stanie, nie tylko mało urodziwe, ale są mało bezpieczne. Bardzo byśmy prosili żebyście Państwo zwrócili na to uwagę. Jako mieszkańcy zmobilizowaliśmy się, gdy zaistniała inicjatywa budżetu obywatelskiego. Złożyliśmy wszyscy podpis żeby ewentualnie w taki sposób zwrócili Państwo na to uwagę. Okazało się, że za mało głosów osiągnęliśmy z tego względu, że domków jest 250, a więc 500 głosów to za mało. Poza tym uważamy, że budżet obywatelski powinien być przeznaczony na to, na co zostanie przeznaczony to znaczy na inicjatywy typu boiska dla młodych ludzi, czy miejsca spotkań. Chodzi nam o to, że naszymi drogami powinno zainteresować się Miasto i dlatego proszę Państwa o to, żeby wnieść tą poprawkę do projektu budżetu, ponieważ te drogi są naprawdę w fatalnym stanie. Wspólnie z innymi mieszkańcami pisaliśmy w tej sprawie do pana prezydenta. Mam przy sobie tę korespondencję i w jednym z pism z kwietnia tego roku otrzymałam tego typu informację, że wykonanie dokumentacji projektowej remontu zostanie zgłoszone, jako propozycja do projektu budżetu na rok W związku z tym uznałam, że sprawa jest bardzo zaawansowana, tym bardziej, że przypomnieliśmy jeszcze o tym, że składaliśmy taki wniosek, że prosimy o zainteresowanie się tą sprawę. Jeszcze we wrześniu napisaliśmy pismo do pana prezydenta i otrzymałam tego typu informację w odpowiedzi na pismo z dn. 29 września informuję, że remont sieci komunikacyjnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Raculka został ujęty w propozycjach do projektu budżetu Miasta Zielona Góra na 2015 r. Bardzo się ucieszyliśmy, czekaliśmy na ten projekt budżetu i okazało się, że tam nie ma. Jestem zupełnie zaskoczona tą sytuacja, dlatego postanowiłam, że przyjdę do Państwa i osobiście poproszę, żeby jednak wnieść poprawki do budżetu, bo bardzo nam zależy na tym i chyba nam się należy po czterdziestu latach nie robienia nic w sprawie dróg na Raculce. Tym bardziej, że to nie są jakieś strasznie pieniądze, dlatego że ten projekt został już wcześniej zrobiony. My jesteśmy w stanie zgodzić się na to, żeby było to robione etapami. Jeżeli Miasto nie ma pieniędzy na to żeby zrobić całą Raculkę, to bardzo proszę żeby robić to etapami. Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, że Państwo przyjęliście informację oraz poinformował, że jest jeszcze wniosek Stowarzyszenia Wspólna Droga o udzielenie głosu przedstawicielowi Stowarzyszenia 2. Po czym w związku z nieobecnością na sali przedstawiciela stowarzyszenia zamknął ten punkt porządku obrad. 1 Wniosek z dn r. Pani Elżbiety Gruszeckiej o zabranie głosu na sesji Załącznik nr Wniosek z dn r. Sekretarza Stowarzyszenia Wspólna Droga o udzielenie głosu na sesji przedstawicielowi Stowarzyszenia Załącznik nr 5.1 Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 4

5 3. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Na wstępie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował, że w okresie między sesjami radni nie zgłaszali interpelacji. Pytania zadawali radni: Radny p. Mirosław Bukiewicz 1. W tym roku jest inny budżet, połączeniowy i radni nie mają możliwości jak było dotychczas, umieszczenia w nim propozycji mieszkańców. Czy będzie budżet, gdzie mieszkańcy będą mogli również umieszczać swoje inwestycje poprzez radnych? 2. Czy będzie możliwość, żeby zwiększyć jednak budżet obywatelski, bo jeżeli będą duże projekty to nie ma szans, żeby je przeforsować. Pytają np. mieszkańcy ul. Lwowskiej 1-11 czy można umieścić w budżecie na 2015 rok: nowych chodników, uporządkowania terenów zielonych i nowego plac zabaw? Również mieszkańcy z Osiedla Kwiatowego zwrócili się o umieszczenie w budżecie na przyszły rok zadań: wybudowanie nowej wiaty na ul. Nowojędrzychowskiej, spowalniacze na ul. Liliowej, co z grzebowiskiem dla zwierząt, czy jest możliwość ustawienia ławek i koszy na śmieci przy dzikiej Ochli, zamontowania oświetlenia na dzikiej Ochli. Wniosków jest więcej proszę prezydenta o odpowiedź, w jaki sposób zaspokoić potrzeby inwestycyjne mieszkańców? Potrzeb inwestycyjnych w mieście, szczególnie w starej jego części, jest coraz więcej. Dlatego warto się zastanowić, w jaki sposób zacząć realizować te inwestycje mieszkańców i w jaki sposób zwiększyć dochody w mieście. 3. Pytanie do Prezydenta Miasta czy nie uważa Pan, że nie będzie rozwoju naszego Miasta bez rozwoju gospodarczego. Czy zgadza się pan z tym, ze inwestycje dają miejsca pracy, bogacą mieszkańców i powodują, że następuje rozwój. Bez rozwoju polityki gospodarczej nie zaspokoimy potrzeb społecznych, socjalnych i infrastrukturalnych. Nie będzie rozwoju edukacji, kultury, ochrony zdrowia i polityki mieszkaniowej. Nie będzie pracy i nasze płace nie będą rosły. Jeżeli nie będzie w mieście rozwoju inwestycji, rozwoju biznesu, to te inne dziedziny życia również będą miały problem z rozwojem. Czy Pan się zgadza, że polityka gospodarcza promuje, rozwija inne polityki, czyli społeczną i socjalną. 4. Jakie jest zatrudnienie w naszym mieście i podległych miastu jednostkach? 5. Żyjemy w bardzo skomplikowanych czasach, wkoło toczą się wojny. Czy edukacja ochroni nas przed radykalizmem i fanatyzmem? Radny p. Grzegorz Hryniewicz 1. Czy miasto zamierza poprawić warunki w siedzibie organizacji pozarządowych przy ul. Lisowskiego 1-3, zamierza coś tam wyremontować? 2. W związku z przedłożeniem projektu budżetu proszę o ogłoszenie konkursów dla organizacji pozarządowych. Proszę o priorytetowe potraktowanie organizacji, które działają cały rok i potrzebują dofinansowania od stycznia. 3. Czy miasto ma plany dotyczące budynku Urzędu Gminy przy ul. Dąbrowskiego 41? Budynek jest wyremontowany, jest tam winda, więc czy jest szansa żeby mogło tam powstać zielonogórskie centrum organizacji pozarządowych? 4. Czy prezydent mógłby podjąć rozmowy z dyrektorem szpitala odnośnie powstania oddziału geriatrycznego w szpitalu w Zielonej Górze? Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak - mieszkańcy ul. Bukowej prosili o chodnik, niestety pogorszono to co było, wysypując destrukt z warstwy asfaltu. Wykonanie tzw. chodnika kosztowało zł i naruszyło zasadę gospodarności, celowości i legalności. Apelował o naprawę albo przeznaczenie środków na wykonanie nowego chodnika. Przewodnictwo sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jacek Budziński: 1. Proszę prezydenta o interwencję w poniższej sprawie. Jestem mieszkanką Zielonej Góry i mieszkam przy ulicy Gen.J.Bema 56. Odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ul. Dziką w stronę internatu przy VII LO jest całkowicie zaniedbany przez właściciela i instytucje, zajmujące się utrzymaniem porządku. Chodnik dla pieszych po kilku metrach nagle się urywa, kruszy się asfalt, odcinek ten nigdy nie jest czyszczony. Samochody skręcają w ulicę Dziką, a z niej wracają w kierunku ul. Staszica. Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 5

6 Tak samo dzieje się z przycinaniem trawników wzdłuż ulicy. W czasie koszenia pracownicy zatrzymują się na rogu ulic Bema/Dzika i nie koszą reszty. Krzewy przy w/w odcinku bez dozoru zdziczały, a trawniki osiągają nawet metrową wysokość. Jako jedna z mieszkanek ul. Bema proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. 2. Mieszkaniec Zielonej Góry poprosił mnie o poruszenie na sesji Rady Miasta następującej kwestii. Coraz więcej drzew zostaje wycinane w mieście w związku z prowadzonymi inwestycjami, oraz z powodu starzenia się drzew. W zamian nie są dosadzane nowe szlachetne drzewka. Przez pojęcie szlachetne rozumiem takie drzewa jak lipy, graby, klony jesiony itp. Chodzi też o takie drzewa, które mają szansę wyrosnąć powyżej poziomu krzaka. Przykłady miejsc, w których wycięto drzewa, a nowych brak: ul. Dr. Pieniężnego (wycięte drzewka wzdłuż płotu przedszkola miedzy Urzędem Skarbowym a Muzeum), przy rondzie PCK nowych drzew jakoś nie widać, ul. Batorego, po inwestycji zniknęły drzewa od wiaduktu do ronda przy Energetyków, ul. Jaskółcza, powyżej Ogrodowej (kiedyś zacieniona ulica teraz łysa). To samo noże być z prowadzonymi obecnie inwestycjami, już wycięto lub będą wycięte drzewa: ul. Jedności i Wiejska - nowy market, ul. Batorego, koło ronda przy Intermarche, ul. Podgórna, obok szpitala. Proszę o w imieniu mieszkańca prezydenta i urzędników o interwencje w tej sprawie. Pierwsze, co trzeba zrobić to zwiększyć budżet ZGKiM-u w zakresie nowych nasadzeń i utrzymania zieleni. 3. Ponownie mieszkanka Zielonej Góry zadaje pytania, na których część nie otrzymała na poprzedniej sesji Rady Miasta satysfakcjonujących odpowiedzi. Zadam dość dokładnie sprecyzowane pytania, żeby tym razem otrzymać konkretną i wyczerpującą odpowiedź: I. Pytanie odnośnie prac adaptacyjnych. W związku z faktem przekazania przez UM nieruchomości dla ARKI, proszę o udzielenie konkretnej odpowiedzi, na jakim etapie są prace adaptacyjne w budynku oraz działki tj. dotyczy nieruchomości: nr działki 300/1, 300/5, 529 o pow.2224m 2, dz. 300/1 budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 471,63m 2, budynek gospodarczy o pow. 27,89 m 2, dz. 300/5 budynek jednokondygnacyjny o pow.55,97m 2 oraz budynek z poddaszem nieużytkowym, o pow.90,26m 2, dz. 529 budynek gospodarczy - stodoła - o pow. 85m 2, Proszę o wypunktowanie (może być procentowo), jaka powierzchnia w poszczególnych nieruchomościach została zaadoptowana, (na czym polegały prace) i ile zostało do zaadoptowania. Czy wszelkie przebudowy i zmiany zostały zaakceptowane przez Konserwatora zabytków ( budynek jest wpisany w rejestr zabytków)? Proszę o informacje, na czym polegały i jak na dzień dzisiejszy wygląda działka przy ul. Jesiennej sięgająca ul. Poznańskiej? Czy zwierzęta znajdujące na terenie Arki są pod kontrola weterynarza i czy w mieście kozy mogą się wypasać przy posesji (w Ośrodku są kozy)? Porządek przy ul.truskawkowej. Czy można bardziej zadbać o wygląd budynku i chodnika od strony ul.truskawkowej? II. Ponownie proszę o rzetelne podanie informacji ( Policja i Straż Miejska): o interwencjach - w okresie od kiedy powstał ten Ośrodek - policji i Straży Miejskiej w Arce lub akcje związane z mieszkańcami Arki i czego dotyczyły ( konkrety), jak Stowarzyszenie przeciwdziała powstawaniu takich sytuacji (wiadomo, że czasami niektórzy mieszkańcy ARKI zakupują alkohol w pobliskiej Żabce, awanturują się, włóczą się po Chynowie, zaczepiają ludzi, żebrają pod Biedronką). Nie jest rozwiązaniem nie wpuszczenie delikwenta na Ośrodek! Ma się włóczyć po Chynowie? jaki jest regulamin ośrodka i czy jest przestrzegany? Proszę o odpis regulaminu. ilu obecnie jest mieszkańców Ośrodka - DOROSŁYCH (K i M) oraz DZIECI? czy są prowadzone jakieś wizytacje z Urzędu Miasta w tym Ośrodku? Jeżeli były, to proszę o ich wykaz i czego dotyczyły. Reasumując proszę o podjęcie jakiś działań w kierunku właściwego działania Ośrodka. Powstały pewne niedogodności dla mieszkańców Chynowa, dlatego proszę o zainteresowanie się i nie pozostawianie tego problemu bez rozwiązana. III. MUZEUM PRZYRODNICZE ul. Dąbrowskiego w Zielonej Górze kiedy nastąpi otwarcie? na jakiej zasadzie będzie funkcjonował parking? jakie są plany na działkę obok ( po halach Lumelu )? czy ul. Piesza zostaje w jakiś sposób zagospodarowana? Bo jeśli będą wycieczki, które przyjadą pociągiem lub PKS właśnie tamta ulica to idealne dojście do Muzeum. co ewentualnie jest jeszcze planowane w okolicach muzeum dla ucywilizowania okolicy? 4. Proszę Panią wiceprezydent Haręźlak o pozytywne ustosunkowanie się do poniższej prośby, którą składam w imieniu MUKS 11. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 11 Zielona Góra działający przy Szkole Podstawowej nr 11 w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o pomoc w realizacji projektu zgłoszenia drużyny dziewcząt do rozgrywek III ligi Lubuskiej. Jesteśmy jedynym klubem szkolącym dziewczęta w dyscyplinie piłki nożnej, Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 6

7 osiągnęliśmy duże sukcesy w kategoriach młodzieżowych (uczestniczyliśmy w Finałowych Turniejach Ogólnopolskich Piłki Nożnej Dziewcząt U- 11 i U-12 uzyskując V i VIII miejsca), a niedawno dołączyły do nas dziewczęta, które trenowały pod szyldem UKP Zielona Góra, które nie uzyskały pomocy w swoim klubie i nie zostały zgłoszone do rozgrywek na rok 2014/2015. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy kontynuować historię kobiecej piłki nożnej w Zielonej Górze (posiadając szkolenie w kategoriach młodzieżowych dziewcząt, nasze zawodniczki powoływane są do kadry wojewódzkiej w swoich kategoriach wiekowych), ale niestety koszty finansowe na organizacje i koszty dojazdów na wyjazdowe mecze przekraczają możliwości finansowe naszego Szkolnego Klubu. W III lidze piłkarskiej kobiet zgłoszonych jest 8 drużyn kobiecych z województwa lubuskiego i koszta, jakie potrzebne są na występy tej drużyny w całym roku to kwota około zł (organizacja meczów, zgłoszenia licencyjne, dojazdy autokar). Dziewczyny, które w zeszłym wygrały III ligę lubuską i uzyskały awans do II ligi praktycznie zostały same. My na razie ze swej strony do grupy trenujących kobiet wyznaczył trenera, który prowadzi 2 razy w tygodniu zajęcia. Na wiosnę chcielibyśmy zgłosić tę drużynę do rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN. Bardzo prosimy o pomoc w realizacji tego projektu. Z poważaniem Prezes MUKS 11 Zielona Góra. 5. Na ostatniej sesji Rady Miasta przedstawiłem szereg uwag dotyczących sytuacji kultury w obecnej i powiększonej Zielonej Góry, gdyż miałem okazję porozmawiać z wieloletnią dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Panią Wandą Rutkowską. Prosiłem prezydenta Janusza Kubickiego o pisemne ustosunkowanie się do tego. Niestety tak się nie stało i dlatego ponawiam moją prośbę. W/w uwagi są do wglądu w protokołach z poprzedniej sesji Rady Miasta. 6. Na poprzedniej sesji Rady Miasta przedstawiłem również prezydentowi Kubickiemu pomysł moich byłych uczniów, a obecnie rodziców małego dziecka- Lokal przyjazny rodzinie oznaczenie graficzne bądź napis w formie naklejki. Otrzymałem następującą odpowiedź: Jest to ciekawy pomysł i poproszę urzędników o przeanalizowanie możliwości jego wprowadzenia. Chciałby się w związku z tym dowiedzieć, na jaki etapie jest analiza możliwości jego wprowadzenia. 7. Kolejny raz mieszkańcy mnie o to poprosili o zadanie następującego pytania. Co ma zamiar zrobić prezydent z nieruchomością tzw. spalony młyn przy ulicy Objazdowej? Czy nadal ta nieruchomość jest przeznaczona na sprzedaż i kiedy to nastąpi? Co będzie z ruiną znajdującą się na tej działce? 8. Kilku mieszkańców Zielonej Góry i okolic skontaktowało się ze mną osobiście, telefonicznie oraz drogą mailową i poprosiło mnie o przedstawienie na sesji Rady Miasta ich uwag dotyczących nowego rozkładu jazdy MZK. Mam nadzieję, że dyrekcja MZK je uwzględni, tym bardziej, że zachęca do zapoznania się z nowym rozkładem. 1. Szkoda, że ulica Osadnicza i cała al.zjednoczenia od strony Mc Donald`s w kierunku Tesco na Energetyków jest sukcesywnie pomijana. Liczba połączeń zamiast rosnąć maleje, a jedyny autobus z osiedla odjeżdża o godzinie Nie będę już wspominał o powrocie, bo piesza wycieczka to standard. Mieszkańcy dzwonili, pisali do MZK, które zapewniało, że będzie nowy rozkład i więcej połączeń na początku 2014 roku i jak do tej pory były to puste obietnice. 2. Interesują bardzo autobusy z os. Pomorskiego na ul. Osadniczą lub ul. Objazdową. Słyszałam, że mają od nowego roku coś wprowadzić na tej trasie, byle ostatni nie jechał np. o godzinie Jeszcze kwestia połączeń ul. Osadniczej z Uniwersytetem Zielonogórskim na ul. Wojska Polskiego. Od nas ani z kierunku z ul. Batorego przez al. Zjednoczenia nic tam nie dojeżdża. Przydałoby się kilka połączeń tych tras z UZ dopasowanych do godzin zajęć. 4. Z przystanku autobusu linii nr 6, który znajduje się pod wiaduktem na ul. Objazdowej można puścić autobus przez ul Jana z Kolna. Ta ulica zapomniana jest całkiem przez świat, a na pewno przez autobusy. Tam tylko autobus MZK przejeżdża jak w mieście jest jakiś remont i trzeba zrobić objazd lub organizują imprezę zamykając ważne ulice. Autobus mógłby jechać przez ul. Dworcową, obok PKP i zakończyć pod CRS-em. Od Nas nic z ul. Osadniczej tam nie dociera. 5. Sprawa dotyczy nowego rozkładu jazdy linii 44, który będzie obowiązywał od r. Mieszkańcy oś.kwiatowego są bardzo zadowoleni ze zwiększonej liczby kursów, szczególnie w soboty. Niezbyt przemyślane są natomiast zmiany niektórych kursów porannych. Według Kierownika Sekcji Rozkładów Jazdy i Marketingu, zmian można ewentualnie oczekiwać dopiero po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy i zebraniu odpowiedniej ilości uwag czy wniosków. Ale, po co robić bałagan, jeżeli można od razu wprowadzić niewielkie korekty, tym bardziej, że dotychczasowe godziny odjazdów były dobre? I tak: a) odjazd z przystanku Liliowa godz wg p. kierownika, opóźniony tylko o 7 minut - to jest dużo, ponieważ miejsca pracy są nie tylko przy przystankach, często trzeba jeszcze dojść i tego czasu zabraknie, powinien odjeżdżać 6.30 (chyba, że MZK uważa, że nie ma już zakładów pracy i potrzeby dojazdu ) b) kursy odjeżdżające miedzy godz.7.00 a 8.00, tzw. szkolne: 7.10, 7.30, pierwszy jedzie tylko do dworca PKP i jeszcze za wcześnie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół. A ostatni, w tym przedziale czasowym, jedzie za późno, aby np. dotrzeć na czas do liceum na Wyspiańskiego i dalej na UZ. Autobus środkowy będzie bardzo przepełniony, co już ma miejsce. Wg wypowiedzi p. Kierownika kursy są Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 7

8 skoordynowane z innymi liniami. Ale nie widzę powodów dlaczego pasażerowie mieliby się przesiadać do innych linii, skoro tą mogą dojechać na miejsce - tylko godziny odjazdów muszą być odpowiednie. Tym bardziej, że z tymi przesiadkami to jest bardzo różnie, a czasem całkiem źle. Chyba przesunięcie godziny odjazdów 3 kursów nie wpłynie aż tak negatywnie na inne linie. Tym bardziej, że jest to jedyna linia autobusowa z tej części Jędrzychowa i dlaczego zmieniać to, co było dobre? Zaznaczam jeszcze raz, że z tych kursów korzysta głównie młodzież dojeżdżająca do szkół i pod tym kątem te kursy należy ustalić. 6. Autobus nr 1 z dworca PKP w kierunku na Jędrzychów z 7:22 zostanie przesunięty na 7:19. Problemem jest to, że często jestem w stanie być na przystanku o 7:20. Ja i wielu uczniów dojeżdżających spoza Zielonej Góry do szkół. Dlatego korzystne dla mnie byłoby przesunięcie go, chociaż na 7:20, a optymalnie na 7: Mój autobus PKS (z Krosna Odrzańskiego)przyjeżdża na przystanek przy ulicy Wojska Polskiego punktualnie o godzinie 7:30.W załączonym poniżej linku wyraźnie widać, że jedyny autobus, którym mogę dojechać do szkoły (nr 13) ma zostać zlikwidowany. Uniemożliwi mi to szybki i komfortowy dojazd do szkoły( III LO). 8. Jestem mieszkanką Przylepu. Uważam, jaki i wielu mieszkańców mojej miejscowości, że w nowym rozkładzie jazdy powinno być więcej połączeń autobusów MZK Przylepu z Zieloną Górą. 9. Nawiązując do zamieszczonego przez Pana apelu dotyczącego zgłaszania uwag i propozycji w związku z zamieszczonym projektem rozkładu jazdy MZK, mającego obowiązującego od w związku z połączeniem się Miasta i Gminy oraz naszej rozmowy telefonicznej, przesyłam moje uwagi. Zaznaczam, że przedstawione moje propozycje w żaden sposób nie są krytyką w stosunku do Pani Barbary Langner, jako Dyrektora MZK, którą osobiście darzę szacunkiem, a jedynie propozycją konstruktywnych zmian. Jeżeli moje propozycje zostaną choć w części uwzględnione, będzie mi miło. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zapytań jestem gotowy do wspólnego spotkania się i konstruktywnej rozmowy. I. Likwidacja,,dziur w numeracji miejskich linii. Numerację mamy od,,0 do,,44, a tymczasem brakuje następujących linii:,,3,,,4,,,13,,,15,,,16,,,18,,,22,,,24,,,26,,,28,,,29,,,31,,,32,,,33,,,34,,,35,,,36,,,38,,,40,,,41,,,42 i,,43 przy ostatnim numerze 44 - pomijam linie marketowe,,55 i,,77 i wiadomą,,80 jako połączenie linii,,8 i,,0. W tym momencie mamy numerację od linii,,0 do,,44, co jednoznacznie daje do zrozumienia, że posiadamy aż 45 linii, kiedy faktycznie jest ich tylko 23!!! Pozostają więc 22,,dziury w numeracji. Połączenie Miasta i Gminy daje, więc ogromną szansę na uporządkowanie istniejącego stanu. II. Odstąpienie od planowanych oznaczeń literowych w numeracji linii. Przy liniach nr,,17,,,27 i,,30 zastosowano dodatkowe oznaczenia literowe,,a i,,b w celu oznaczenia lub wskazania kierunku docelowego przy jednoczesnym zachowaniu na ok. 80% wspólnym przebiegu linii. W przypadku linii nr,,17 niektóre kursy są realizowane w różnych wersjach przez naszą SSE. W tej sytuacji oznaczenie linii dodatkową literą, a na rozkładzie różnymi literami będzie wprowadzało w błąd podróżnych, a w szczególności osoby przyjezdne oraz w starszym wieku, które mogą z daleka mieć problem z rozróżnieniem dodatkowego oznaczenia literowego, nie mówiąc już licznych oznaczeniach na rozkładzie jazdy i legendzie. Podobna sytuacja występuje w linii nr,,25. III. Przyjęcie dla każdej dołączanej dzielnicy osobnej numeracji. Ta propozycja pomoże w likwidacji,,dziur numeracyjnych. Bardzo dobrym pomysłem zaproponowanym przez MZK jest linia nr,,21 do Jan, która w sposób prosty i oczywisty została poprowadzona bez żadnych dodatkowych oznaczeń. Proponuję następującą numerację: -,,17 - pozostaje linią wyłącznie do Chynowa; -,,22 nowa linia (zmodyfikowany przebieg) z Zawady Stadion przez Krępę i Chynów do np. Dworca PKP lub innego punktu w mieście (np. ul. Wyspiańskiego, Wrocławska lub Botaniczna); -,,27 pozostaje liną wyłącznie do Ochli (z mniejszą częstotliwością kursów); -,,28 nowa linia z Jarogniewic przez Kiełpin i Ochlę do miasta np. do dworca PKP lub ul. Wyspiańskiego; -,,29 nowa linia z Jeleniowa przez Ochlę do miasta np. do dworca PKP lub ul. Wyspiańskiego; W tym miejscu warto zauważyć, że zaproponowany podział linii,,27 na dwa kierunki nie daje szans mieszkańcom Jarogniewic i Kiełpina oraz Jeleniowa na dojazd w podobnej porze do centrum miasta, występują różnice ok. 30 minut. Przez to mieszkańcy tych dzielnic, chcąc dojechać do szkoły lub pracy nie chcąc się spóźnić będą musieli wyjechać np. 30 minut wcześniej. Podobnie będzie z drogą powrotną albo ktoś się,,urwie wcześniej z pracy lub szkoły, albo będzie musiał czekać godzinę na autobus. Komunikacja w tej części miasta powinna być realizowana w następujący sposób: w pierwszej kolejności powinien jechać autobus linii nr,,27, który zabrałby mieszkańców Ochli, a za nim w niewielkich odstępach czasu,,28 i,,29. Podobnie powinno być w kierunku odwrotnym. Dzięki temu uniknie się przeładowania proponowanych linii nr,,28 i,,29 wiozących mieszkańców Jarogniewic i Kiełpina oraz Jeleniowi, -,,30 pozostaje linią wyłącznie do Barcikowic; Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 8

9 -,,31 nowa linia z Ługowa przez Drzonków do miasta; W tym miejscu warto zauważyć, żeby mieszkańcy Barcikowic i Zatonia oraz Suchej i Ługowa mogli dojechać do centrum o podobnej porze, problem podobny jak w przypadku wcześniej przeze mnie opisanym (linie,,27,,,28 i,,29 ) -,,32 nowa linia z Drzonkowa do miasta na zasadzie,,bis-a przed,,30 i,,31. Proponowana linia nr,,32 mogłaby również prowadzić w rel. Jarogniewice Kiełpin Drzonków centrum miasta; -,,33 nowa linia z Barcikowic do miasta na zasadzie,,bis-a, ale od Zatonia przez Jędrzychów (jest przecież dobra, asfaltowa droga); -,,25 pozostaje linia wyłącznie do Nowego Kisielina z wybranymi kursami przez Stary Kisielin Zatorze; -,,26 pozostaje w obecnym kształcie linią podmiejską z Droszkowa -,,3 nowa linia miejska kursująca w systemie,,pętli w rel. Dworzec PKP ul. Westerplatte Al. Wojska Polskiego Prosta ul. Zacisze pętla przy ul. Wyczółkowskiego Al. Wojska Polskiego ul. Westerplatte Dworzec PKP -,,4 nowa linia miejska kursująca w systemie,,pętli w rel. Dworzec PKP ul. Westerplatte Al. Wojska Polskiego ul. St. Wyszyńskiego (rondo) Al. Wojska Polskiego ul. Westerplatte Dworzec PKP Zaproponowane linie nr,,3 i,,4 kursowałyby naprzemiennie, szczególnie w godzinach szczytów przewozowych w dni robocze oraz do południa w soboty celem rozładowania tłoku w linii nr,,8. Ponadto zapewniłyby dogodny dojazd do i z Uniwersytetu (Al. Wojska Polskiego) oraz dojazd i wyjazd z Osiedla Zacisze. Przez pętlę przy ul. Wyczółkowskiego autobus dokonywałby tylko przejazdu. -,,13 nowa linia miejska: Jędrzychów ul. Botaniczna centrum pętla ul. Wyspiańskiego ; -,,15 nowa linia miejska: ul. Zawadzkiego centrum SSE; -,,16 nowa linia miejska: Os. Leśne Os. Zacisze ul. Działkowa Al. Zjednoczenia pętla ul. Objazdowa ul. Jana z Kolna ul. Dworcowa Dworzec PKP ul. Wyspiańskiego (taki przebieg umożliwi dojazd mieszkańcom osiedli Leśnego i Zacisza do dworca PKP oraz szkół ZSEiS, VII LO z pominięciem korków w ciągu ul. Al. Wojska Polskiego i Westerplatte. Będzie to również ułatwienie dla mieszkańców mieszkających przy ul. Objazdowej; -,,18 nowa linia miejska: Os. Pomorskie (nie Śląskie!!!) ul. Podgórna ul. Chrobrego ul. Sulechowska Chynów (przez SSE); -,,24 nowa linia miejska: Łużycka (pętla parking przy Nadleśnictwie) ul. St. Wyszyńskiego Al. Wojska Polskiego Al. Zjednoczenia ul. Energetyków ul. Batorego Trasa Północna SSE Chynów -,,34 nowa linia miejska: Przylep Trasa Północna ul. Sulechowska Dworzec PKP -,,35 nowa linia miejska: Os. Czarkowo (konieczność powstania pętli) ul. Batorego ul. Dworcowa Dworzec PKP ul. Chrobrego ul. Podgórna Os. Pomorskie -,,6 obecna linia uległaby skróceniu na odc. Dworzec PKP (centrum przesiadkowe) Os. Braniborskie -,,36 nowa linia miejska: Raculka ul. Podgórna ul. Waryńskiego Dworzec PKP ul. Westerplatte ul. Kupiecka ul. Dąbrowskiego ul. Objazdowa (pętla) W proponowanym układzie nowych linii wykorzystane byłyby istniejące przystanki (zatoki przystankowe przywrócić należy do roli zatoki przystankowej obecną zatokę parkingową przy dworcu PKP) oraz odcinki dróg. Wprowadzenie tych nowości zaktywizowałoby komunikacyjnie więcej punktów miasta. -,,5 przywrócenie kursów w soboty i niedziele - wprowadzenie specjalnych kursów z Os. Pomorskiego, ul. Botanicznej, ul. Zawadzkiego oraz Os. Leśniego przez Os. Zacisze, ul. Objazdową, ul. Batorego, Trasę Północną do CRS-u w dni, kiedy odbywają się mecze koszykówki z dowozem na mecz na minut przed rozpoczęciem spotkania i odwożące 15 minut po zakończeniu meczu. Ponadto proponuję, aby we wszystkich kursach dojazdowych z Zajezdni MZK na wybraną linię oraz przy kursach zjazdowych wprowadzić na obecnych,,pustych odcinkach możliwość skorzystania z autobusu wówczas wszystkie dojazdy i zjazdy byłyby kursami handlowymi. W dalszych planach proponuję remont drogi łączącej Jany i Stary Kisielin. Obecna droga to stary bruk. Trochę nielogiczne wydaje się, aby mieszkańcy Jan do oddalonego Starego Kisielina lub Os. Pomorskiego jeździli przez... centrum miasta, co znacznie wydłuża czas i podraża koszty. Kolejną ważną inwestycją byłaby budowa drogi,,północno zachodniej obwodnicy od Krępy do Łężycy oraz z Chynowa do Łężycy i dalej z Łężycy do Przylepu. W obecnym układzie komunikacyjnym chcąc przejechać z Zawady, Krępy lub Chynowa do Łężycy konieczna jest jazda przez Trasę Północną, co powoduje nie tylko niepotrzebne nadkładanie drogi, ale również zwiększenie ruch na obwodnicy. Analogiczna sytuacja ma miejsce na odcinku Łężyca Przylep. A w tym miejscu warto zauważyć, że dzieci z Jan, Zawady, Krępy i Łężycy dowożone są do Gimnazjum w Przylepie. Budowa tej proponowanej drogi znacznie skróciłaby czas przejazdu oraz obniżyłaby kosztu dowozów. Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 9

10 Dziękują za poświęconą uwagę i wyrażam gotowość do dalszej współpracy w przedmiotowych kwestiach. Łączę wyrazy szacunku Andrzej Kizimowicz 9. Proszę Panią wiceprezydent Haręźlak o zajęcie się poniższym problemem zgłoszonym przez Pana Andrzeja Kizimowicza. Załączniki uzyskane od Pana Kizimowicza, a dotyczące tej sprawy przesłałem na adres mailowy Pani wiceprezydent Chciałbym podnieść kwestię wprowadzonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11, Panią Lidię Dubniewską, zarządzenia zakazującego (!!!) wstępu do szkoły rodzicom z dziećmi w wózkach. Samo zarządzenie jest pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych, w przedmiotowej sprawie złożyłem oficjalne pismo (którego skan dołączam). Odpowiedź, którą otrzymałem, jest bardzo ogólna i oczywiście brak w niej konkretów. Skorzystałem z zaproszenia i przybyłem na zebranie, proponując, aby umożliwić wejście rodzicom z dziećmi w wózkach (przychodzącymi po odbiór ze świetlicy lub po lekcjach tych najmłodszych z klas I-III) między dzwonkami (w trakcie lekcji). Propozycja nie spotkała się z konstruktywną rozmową, tylko,,nie. Czy w ten sposób tak szkoła jest przyjazna??? Najciekawsze jest więc dołączone również zdjęcie, na którym widoczna jest kartka informująca, że winda przewidziana jest dla osób niepełnosprawnych oraz dla matek z wózkami..., którego wstępu się im zabrania. Wydaje mi się, że w moim oficjalnym piśmie zawarłem wszystkie najistotniejsze kwestie. W związku z jego treścią oraz moją deklaracją podejmowania działań zgodnych z obowiązującymi przepisami, w tym miejscu również oficjalnie zwracam się do Pana, jako Radnego o pomoc w przedmiotowej sprawie. Podkreślam, że nie ma żadnej podstawy prawnej zakazującej wstępu do szkoły rodzicom z wózkami. Na tej samej zasadzie można zakazać przychodzenia do szkoły w czarnym kolorze, bo ma to związek np. ruchem satanistycznym lub zakazać chłopcom ćwiczyć na w-fie w dresie mającym różowy element (np. poprzeczny pas), bo to kolor uznawany powszechnie za damski lub w ogóle zakazać ćwiczenia w spodenkach koloru czerwonego, bo kojarzy się z...,,komuną. Podczas spotkania oprócz złożonej przeze mnie propozycji wejścia do szkoły z wózkami, (w których są niemowlaki przecież liczba dzieci w wózkach jest tak mała, że trudno zrozumieć takie postępowanie dyrekcji chodzi tu chyba o konieczność ewentualnego ścierania śladów po kółkach, jakie mogą się pojawić w okresie jesienno zimowym) złożyłem również propozycję, aby dla celów bezpieczeństwa dzieci, (co cały czas podnosiła Pani Dyrektor) wprowadzić dla rodziców identyfikator (wydawany przez Dyrektora Szkoły na wniosek rodziców) z napisem Rodzic / Opiekun. Wchodząc na teren szkoły byłby obowiązek przypięcia takiego identyfikatora. W ten sposób osoby niebędące rodzicami (opiekunami), które weszłyby na teren szkoły byłyby szybko rozpoznawalne. Dodam, taka forma jest przyjęta przy wejściu do KMP w Zielonej Górze oraz w Prokuraturze (osoba z zewnątrz otrzymuje identyfikator z nazwą,,gość lub,,wizyta ). Dziękują za poświęconą uwagę i wyrażam gotowość do dalszej współpracy w przedmiotowych kwestiach. Łączę wyrazy szacunku Andrzej Kizimowicz. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński 1. Czy jest szansa na rozpoczęcie jeszcze w tym roku tych drobnych inwestycji o których mówił radny Bukiewicz, w obszarze ulic Mieczykowa, Nowojędrzychowska, Liliowa: wiata przystankowa naprzeciw zakładu kamieniarskiego Granit, bezpieczne przejście dla pieszych vis a vis przychodni na Nowojędrzychowskiej. Po wykonaniu twardej nawierzchni na ulicach Mieczykowej i Liliowej wrócił problem bezpieczeństwa pieszych na tych ulicach i wzmożonego ruchu. Czy monitoruje się ruch na tych ulicach i czy warto użyć tam spowalniaczy? 2. Mieszkańcy posesji przy ul. Fabrycznej nr 11, 11a, 9 i 7 wyrażają niepokój, a związany jest on z tym, że wykorzystują tam na podstawie umów dzierżawy teren przyległy w postaci działek rekreacyjnych. Te umowy obecnie zostały z nimi podpisane, ale na krótko. Obok jest teren pod inwestycje budowlane i mieszkaniowe firmy Ekonbud Fadom. Mieszkańcy obawiają się, że za chwilę te ich działki, stanowiące teren zielony, stracą rację bytu. Czy są plany związane z tym terenem przy tych posesjach? Co plan zagospodarowania przestrzennego na ten temat mówi? Radna p. Aleksandra Mrozek 1. Wpisanie do budżetu zadania droga przy SP nr 11 Komisja Edukacji i Wychowania miała posiedzenie 6 listopada, 7 listopada złożyła stosowny wniosek do Prezydenta Miasta z prośbą o zapisanie w budżecie Miasta 1 mln 340 tys. zł na wykonanie tej drogi. Dlaczego ta droga nie została wpisana, skoro temat jest znany władzom Miasta, co najmniej od 6 lat? 2. Sprawa chodnika przy ul. Bukowej w październiku zadałam pytanie dotyczące wykonania tej inwestycji, koszty wykonania chodnika wyniosłyby 23 tys. zł. Dlaczego w projekcie budżetu nie uwzględnia się wykonania chodnika, a nastroje mieszkańców podniosła wypowiedź p. Urbańskiego, który zakłada, że na tej wąskiej drodze i poboczu trzeba postawić słupki. Po co komplikować sprawę, skoro trzeba naprawić błąd. 3. Kiedy Rada Miasta otrzymała notę sygnalizacyjną Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, Prezydent zareagował bardzo impulsywnie i w piśmie do Przewodniczącego Rady wyraził się dosłownie: Aleksandra Mrozek jest przeciwna występowaniu przez miasto o zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem. To pismo mówi o tym, że dotacja została Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 10

11 udzielona dla podmiotu nieuprawnionego i faktu nie da się zaprzeczyć, z uwagi na to, że to służby Pana Prezydenta podczas audytu, stwierdziły inne uchybienia: brak rachunku bankowego przedszkola, co było niezgodne z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. A zatem błąd był błędem. Sytuacja z tym przedszkolem jest na tyle dziwna, że przedszkole rozpoczęło działalność od września 2012 r. otrzymało dotację, którą czytam z audytu, który Państwo przygotowali, ponad 300 tys. zł, a w styczniu 2013 r. dostało wyrównanie 111 tys. Dlaczego inne przedszkola nie dostały wyrównania? Jak to się ma do dotacji, które Państwo przydzielacie? Wiceprezydent Miasta Zielona Góra pisze do podmiotów: przesyłam w załączeniu ostateczne rozliczenie i informuję, że nadpłacona dotacja za 2012 rok zostanie rozliczona w 2013 roku. I żeby było śmieszniej, takiego rozliczenia się nie dokonuje. Panie Prezydencie, to Państwo utrudniali dostęp do danych, które umożliwiły weryfikację rzeczywistej kwoty dotacji, jaką otrzymują przedszkola niepubliczne. To m.in. Prezydent Kaliszuk podpisał się na zestawieniu niepełnych danych wydatków bieżących po to, żeby przeciągnąć proces w czasie. W 2009 r. przyjęliśmy uchwałę o 100% dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Jak to wygląda w rzeczywistości? Koszty bieżące są wyraźnie zdefiniowane w ustawie o finansach, a my wypłacaliśmy w stosunku do 30 gmin, dla których wyliczyła kancelaria prawna z Warszawy 75% wysokości dotacji rok Białystok wypłaca 703 zł, Zielona Góra 705, to jest 75% dotacji, Dąbrowa Górnicza 677 zł tj. ich 75%, my 705 zł, Góra Kalwaria 754, my 705 zł, Tarnowo Podgórne 717, my 705. W związku z tym Panie Prezydencie, dlaczego z całą premedytacją zostało powiedziane, że płacimy 100% a wypłacamy 75%? To przecież w interesie mieszkańców kieruję te pytania, pan Prezydent natomiast lekceważy i ignoruje. Czy Prezydent jest świadomy tego? Sądzę, że tak, bo stąd spowalnialiście dojście do drogi sądowej. W 2011 roku należna kwota dla przedszkoli, dotacja liczona zgodnie z ustawą o finansach powinna wynieść 7944 zł rocznie na przedszkolaka, my płaciliśmy 6140 zł, 1800 zł mniej rocznie. W 2012 r. gdzie jeszcze pomniejszyliśmy nie wiadomo z jakiego powodu, dotacja według wyliczeń powinna wynieść 8460 zł, my płaciliśmy 5317 zł, 3147 zł mniej. Jak Państwo sobie przeliczą kwoty razy 1200 przedszkolaków w przedszkolach niepublicznych, to wiadomo czego sprawa dotyczy. W związku z tym bardzo proszę Pana Prezydenta, żeby rozwiązywał problemy, naprawiał, a nie przerzucał winę i odciągał uwagę od istotnego bałaganu jaki ma miejsce w obszarze finansowania przedszkoli niepublicznych. I myślę, że nie jest to jeden obszar. Radny p. Kamil Kawicki 1. Sprawa grzebowiska dla zwierząt w budżecie na 2015 rok nie jest to ponownie zaplanowane, bo opracowana koncepcja grzebowiska opiewa na 7 i 9 mln zł i jest to wydatek bardzo znaczący. Jaka jest koncepcja i pomysł Miasta na rozwiązanie tego problemu, jeśli nie w 2015 r. to w najbliższej perspektywie 3,4,5 lat? Czy istnieje możliwość zrobienia tego w wersji odchudzonej, niekoniecznie z wieloma atrakcjami i infrastrukturą wynikającą z tej koncepcji, tylko za połowę czy może jeszcze niższą kwotę w wersji absolutnie podstawowej, tak jak to jest w innych tego typu placówkach na terenie kraju. Czy pozostajemy przy lokalizacji przy ul. Konwaliowej w Zielonej Górze, czy jednak będzie inna lokalizacja związana z lokalizacją schroniska dla zwierząt. 2. W odpowiedzi na pytanie dot. nieprzyjemnego zapachu przy przepompowniach uzyskałem informacje, że należałoby zastosować zasyfonowane wpusty uliczne. Czy zostało to uwzględnione przy planowaniu budżetu na 2015 rok? 3. Kiedy planowana jest realizacja trasy rowerowej Zielona Strzała w obszarze ul. Strzeleckiej i kładki rowerowej przy ul. Sikorskiego, aby można było to połączyć z likwidacją bezsensownie istniejących tam torów? Radny p. Kazimierz Łatwiński 1. Panie Prezydencie, czy może pan we współpracy z Radą Miasta włączyć do budżetu Miasta zadanie - budowa drogi przy Szkole Podstawowej nr 11? Droga dojazdowa do szkoły jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. 2. Nadal występują zakłócenia spokoju przez cały tydzień w godzinach nocnych pod sklepem spożywczym przy ul Żeromskiego, obok pomnika Bachusa. Czy Pan Prezydent podjął już działania w tej sprawie, prosiłem o to już miesiąc temu. Czy może Pan wystąpić z prośbą do właściciela obiektu, aby ograniczył czas pracy sklepu, skoro próby wyegzekwowania porządku w godzinach nocnych są nieskuteczne. Czy ożywianie Starówki ma polegać na tym, że osoby urzędujące pod sklepem z alkoholem mają wszelkie prawa, właściciel, który chce zarobić na sprzedaży alkoholu w nocy ma wszelkie prawa, a zwykli ludzie którzy chcą odpocząć przed udaniem się do pracy lub wyspać się w nocy, nie mają żadnych praw i wsparcia ze strony Miasta. Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 11

12 3. Jaka jest sytuacja obszaru po dawnej Hali Ludowej i dawnej hali Polskiej Wełny pomiędzy ul. Wrocławską i Piaskową. Dlaczego nie ruszają inwestycje, czy miasto może coś zrobić w tej sprawie? Obecnie teren jest niewykorzystany, niebezpieczny, wiatr wznieca w stronę budynków mieszkalnych tumany kurzu i piasku. 4. Proszę o podjęcie interwencji stosownych służb w sprawie ruiny dawnego pawilonu meblowego przy Al. Zjednoczenia i ul. Objazdowej. Obiekt jest słabo zabezpieczony i pełni funkcje meliny dla ludzi spędzających czas rozrywkowo. 5. Czy może Pan podać jakie działania zostały już podjęte w zakresie przywrócenia porządku w prywatnym lesie obok giełdy towarowej od strony ul. Anny Jagiellonki. Po zakończeniu pracy giełdy, wiatr rozwiewa śmieci z giełdy po sąsiedniej okolicy. Czy można zwrócić się do zarządców giełdy, aby giełda była sprzątana po zakończeniu pracy handlowców? 6. Czy KTBS może wykonać badania ankietowe wśród mieszkańców osiedla przy ul. Anny Jagiellonki i sąsiednich, czy życzą sobie zamykania wiat śmietnikowych na osiedlu. Proponuje to część mieszkańców ze względu na bliskość kompleksów leśnych, do śmietników przychodzą zwierzęta. Na osiedlu zastalowskim wiaty śmietnikowe są zamykane. 7. Kiedy będzie wykonany tunel pod torami kolejowymi wzdłuż starego odcinka ul. Batorego? 8. Kto w Urzędzie Miasta będzie bilansował ilość drzew przy ul. Rzeźniczka, tak aby wykonywane w nim wycinki były zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o las pomiędzy os. Zastalowskim a os. Zdrojowym, między Trasą Północną i ul. Rzeźniczka. Nadzór nad wycinkami w tym lesie jest ważny ze względu na zapis w planie, stanowiący że kilkadziesiąt procent drzewostanu ma tam być zachowane. Chodzi o przestrzeganie prawa i zawartego kompromisu z mieszkańcami. 9. Czy pan Prezydent przewiduje niezbędne działania remontowe w Szkolnym Ognisku Artystycznym przy ul. I. Krasickiego? 10. Czy są już efekty poszukiwania środków zewnętrznych na przedłużenie tunelu kolejowego w stronę parku przemysłowego Zastal, przychodni lekarskiej, biurowca Zastalu i innych obiektów usługowych na tym terenie za torami? Szacunkowy koszt przedłużenia tunelu 2,2 do 3 mln zł. Kolej rozpoczyna przebudowę stacji Zielona Góra już od 1 kwietnia 2015 r. 11. Mieszkańcy osiedla przy Ogrodnictwie i osiedla Czarkowo pytają o zaaranżowany postój autobusów przy ul. Batorego, spełniający taką rolę jak pętla autobusowa. Proszę o wyjaśnienie tego rozwiązania. Dlaczego miasto skłoniło się do wydzielenia bus-pasa, czy wszystkie autobusy mogłyby jeździć do Łężycy, proszę o przybliżenie informacji w tym zakresie. 12. Kiedy zostaną uruchomione jazdy dla osób z miasta na zasadach komercyjnych w ośrodku jeździeckim w Raculce? Radna p. Bożena Mania 1. Nauczyciele z gminy Zielona Góra otrzymują dwa dodatki: dodatek mieszkaniowy oraz dodatek wiejski, a 1 stycznia po połączeniu Miasta i gminy tych dodatków nie będzie. Jakie są plany Miasta w sprawie negocjacji dotyczących płac nauczycieli, szczególnie dodatków? Żaden z nauczycieli nie może stracić z tytułu połączenia miasta z gminą, dlatego trzeba już te negocjacje rozpocząć. 2. Na osiedlu Zacisze płytki z deptaka zostały poukładane drogą, taką ścieżką rowerową do I części torów. Natomiast II część do osiedla Leśnego jest jaka jest. Czy nie można ująć w budżecie tego, aby pozostałe płytki wyłożyć od tej części torów do osiedla Leśnego? 3. Na osiedlu Zacisze nie ma boiska dla dzieci i młodzieży z prawdziwego zdarzenia. Na pytanie o własność terenu między blokami na ul. Prostej oraz nowym archiwum otrzymałam odpowiedź, że teren należy do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czy Miasto podejmie rozmowy z Uniwersytetem Zielonogórskim, aby ten teren został przekazany miastu, z przeznaczeniem na wybudowanie tam przez miasto boiska osiedlowego. Miasto przeznacza dla Uniwersytetu znaczne środki, co nie budzi kontrowersji. Ale ten teren mógłby być przekazany, a nie sprzedany, bo jeżeli Uniwersytet dzisiaj wyprzedaje swoje grunty i będzie chciał to sprzedać, to nasze prośby związane z powstaniem tam boiska spełzną na niczym. Radny p. Radosław Brodzik 1. Uwaga do zarządzających MOSiR-u - mieszkańcy zgłaszają problem, że osoby korzystające z odnowy biologicznej muszą przejść na nowo, żeby skorzystać z basenu. Uzyskałem informację, że w związku z wprowadzeniem nowego sytemu rejestracji, niestety osoby korzystające z odnowy Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 12

13 biologicznej nie mogą przejść bezpośrednio na basen. Wiąże się to z niewygodą dla korzystających z tych usług. 2. Zamknięty plac zabaw na terenie dzikiej Ochli byłem tam w niedzielę i faktycznie mieszkańcy z dziećmi nie mogli korzystać z tego placu zabaw. Dziwi nas, dlaczego to jest niedostępne i zamknięte. Rozumiem, że jest to teren dzierżawiony, ale można podjąć starania, aby na określony czas, w okresie dobrej pogody, uruchamiać ten plac zabaw, aby mieszkańcy mogli z tego obiektu korzystać. 3. Zgłaszany już był problem wiaty na ul. Nowojędrzychowskiej (koło Intermarche), dobrze byłoby żeby już teraz to wykonać dla poprawienia warunków oczekiwania dla mieszkańców. 4. Kieruję to Pana Prezydenta Lesickiego - Bank Gospodarstwa Krajowego na ostatniej konferencji w Warszawie, skierowanej dla małych i średnich przedsiębiorstw zaprezentował bardzo ciekawą inicjatywę Fundusz ekspansji zagranicznej skierowaną do wszystkich firm. To są środki finansowe skierowane dla przedsiębiorców chcących prowadzić aktywną wymianę międzynarodową, prowadzić handel z podmiotami zagranicznymi. Pomyślałem, że warto by było, żebyście państwo zorganizowali dla naszych przedsiębiorców takie spotkanie, zapraszając kogoś z Banku Gospodarstwa Krajowego. Oni są chętni do przyjeżdżania. To jest bardzo ciekawy program i rekomenduję zainteresowanie tego typu działalnością. Radny p. Mariusz Marchewka 1. Do dzisiejszej interpelacji skłoniło mnie jedno zdanie Pana Prezydenta Lesickiego, który mówi, że w Zielonej Górze dużego inwestora nie będzie. Zastanawiam się, czy zamiast poddawać nie powinniśmy walczyć o każde miejsce pracy i jeździć non stop do Warszawy, do dużych miasta, rozmawiać z inwestorami. Czy takie stwierdzenia publikowane oficjalnie powinny padać z ust wiceprezydenta, czy prezydenta? Mam nadzieję Panie Prezydencie, że zacznie Pan, jak przy połączeniu Miasta z Gminą zacznie Pan realizować program, z którym jak sobie przypominam szedł Pan cztery lata temu do wyborów. Jestem pewien, że miejsca pracy i jakie wynagrodzenia otrzymują zielonogórzanie za pracę, to jest temat, który zdecydowanie w tej kadencji nie został załatwiony, a który czas najwyższy trzeba zacząć realizować. Rozumiałem na początku kadencji, że nie ma warunków do inwestowania, że jest paraliż decyzyjny, natomiast, kiedy od 1 stycznia po połączeniu Miasta z Gminą tych problemów już nie będzie. Tylko od miasta będzie zależało, czy naszymi terenami inwestycyjnymi zainteresują się potencjalni pracodawcy. Stopa bezrobocia w naszym mieście faktycznie nie jest wysoka, ale poza stopą jest jeszcze wskaźnik wysokości wynagrodzeń i ten wskaźnik niestety jest bardzo niesatysfakcjonujący. Czas najwyższy trzeba zrobić coś, żeby w mieście pojawiły się wysokopłatne miejsca pracy. Myślę, że czas najwyższy, aby Pan Prezydent powołał zespół, kilku, kilkunastu osób, ekspertów, być może menadżerów ściągniętych z innych miast, którzy dzień w dzień będą chodzić krok w krok za każdym potencjalnym inwestorem, który może w naszym mieście zainwestować. Być może wzorem do naśladowania są ludzie, którzy pracują z Prezydentem Nowej Soli, którzy o tych inwestorach wiedzą bardzo wiele, którzy do Warszawy jeżdżą kilka razy w miesiącu, prowadzą sporo rozmów z potencjalnymi inwestorami. Jak wiele delegacji związanych pozyskiwaniem inwestorów odbyło się w tej kadencji prezydenckiej, nie tylko delegacji prezydenta, ale też wiceprezydentów, dyrektorów departamentów? Proszę o przygotowanie zestawienia, jak wiele delegacji, z iloma inwestorami poza Zieloną Górą udało nam się porozmawiać? Moim zdaniem osoby, które zajmują się obsługą inwestorów powinny być częściej poza Urzędem Miasta, a nie za biurkiem. Dziś walka o inwestora powinna polegać też na tym, że wyszarpujemy go z innych miast. Nie chciałbym po następnej kadencji jadąc do Starego Kisielina oglądać tylko kilka rosnących budynków, a w większej ilości puste działki. Liczę, że Pan tak jak przy połączeniu Miasta z Gmina powoła zespół, który będzie mógł się podzielić zadaniami i walczyć o inwestorów z różnych branż. 2. Ze wstępnej analizy projektu budżetu miasta ze zdziwieniem przyjąłem pojawieniem się nowej pozycji w dziale 750 Diety radnych dzielnicy w kwocie 270 tys. zł rocznie. Gdy założymy, że tych radnych ma być 15, to wychodzi ok. 1,5 tys. zł miesięcznie, za funkcjonowanie takiej rady dzielnicy. Przypomnę, że mamy wiele organów opiniujących i wspomagających pracę Rady Miasta. Jest rada seniorów, gdzie diety wynoszą zero złotych, a rada funkcjonuje i da się to zrobić. Czy w Pana opinii Panie Prezydencie naprawdę tak wielka kwotę powinno się zapisać przy tej pozycji? Czy czasem rola organu opiniującego nie powinna być rola wspomagającą podobnie, jak właśnie np. rada seniorów? Tym bardziej, że kwota, która zapisano 270 tys. zł jest niemal identyczna z tą, która zabrano z profilaktyki i walki z narkomania oraz z alkoholizmem. Ze zdziwieniem przyjmuję ten fakt, ze w działach dotyczących ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej o mniej więcej identyczną kwotę zmniejszamy działanie na terenie miasta dot. Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 13

14 profilaktyki alkoholowej. Do tej pory wynosiła ona w 2014 r. 454 tys. zł a w projekcie budżetu na przyszły rok jest 274 tys. zł, o 180 tys. zł mniej na terenie miasta. Natomiast, jeśli chodzi o narkomanię, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomani wynosiły 156 tys. zł, wynoszą 85 tys. zł. Nie chciałbym się posuwać do wniosku, że pieniądze z tych dwóch profilaktyk zostały przesunięte na diety radnych dzielnicy i mam nadzieję, że ktoś, zanim ten budżet zostanie realizowany, weźmie pod uwagę zdroworozsądkowe podejście i te pieniądze wrócą tam, gdzie powinny. Nie sadze, że problemy związane z narkomania i alkoholizmem zostały w Zielonej Górze tak rozwiązane, że o połowę zmniejsza się budżet na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ponieważ w utrzymaniu Urzędu Miasta znacząco wzrasta kwota dotycząca zakupu różnych usług, w tym m. in. remontów pojazdów, ewentualnych zakupów pojazdów, czy Pan Prezydent planuje w 2015 r. zakupy jakiś pojazdów na stan Urzędu Miasta? Radna p. Eleonora Szymkowiak Na wstępie podziękowała Policji za sprawne działania podczas święta Wszystkich Świętych, pracownikom biura Spraw Lokalowych za sprawną obsługę interesantów i dobrą współpracę, po czym przedstawiała: 1. Śmietnik pomiędzy garażami a sklepem Netto przy ul. Ogrodowej, podobno od trzech lat nie jest tam sprzątane. Prosiła o posprzątanie. 2. Pytanie mieszkańców ul Ptasiej, chyba nr 42, czy można byłoby zabudować dwa pojemniki na chyba na szkło i makulaturę, które stoją od strony amfiteatru, gdzie znajdują się garaże? Ponoć można to zabudować, ponieważ mieszkańcy składają tam również śmieci w workach, co nie wygląda estetycznie. 3. Pytanie do Pana Prezydenta czy te budy, ta straszna buda po lodach i ta z prawej strony znikną na okres zimy? Chodzi o to, że my w tym roku przewidujemy inna trasę orszaku Trzech Króli, i to będzie nam bardzo utrudniało. Chcemy równie inaczej ustawić scenę. Wiadomo, że te budy stoją nielegalnie i bardzo przeszkadzają. Mieszkańcy wielokrotnie to podnoszą. 4. Czy w świetle połączenia Miasta z Gminą jest przewidziana zmiana lokalu dla Pełnomocnika Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Obecna siedziba nie spełnia żadnych standardów, zero intymności, idąc po schodach słyszę głos znajomej osoby, nie wiedząc, że ta osoba ma problem alkoholowy. Tak być nie może. Teraz przybędzie pracy i myślę, że taki budynek przy deptaku Posterunek 13, gdzie pracuje kilka osób, ma warunki super, a ludzie, gdzie powinna być intymność i inne warunki pracy dla pracowników, ich nie mają. Tak w naszym mieście być nie powinno. 5. Co się dzieje z budową przy ul. Masarskiej z tym budynkiem za Zakładem Pogrzebowym, który się palił? Bardzo proszę żeby tą sprawę załatwić, bo to jest ścisłe centrum. 6. Prośba do Państwa radnych złóżmy na koniec kadencji paczuszkę serca dla jakiegoś biednego dziecka w biurze rady powiedzmy do 20 grudnia z zaznaczeniem, że to jest np. dla dziewczynki lub chłopczyka w wieku od do. Będzie to mile widziane i będę miała to, komu rozdać, bo potrzeb jest dużo. Radna p. Bożena Ronowicz Wracam do spraw straży miejskiej. Odpowiedzi, które są mi udzielane to, albo to są niezgodne z prawdą odpowiedzi, albo unikające odpowiedzi i właściwie nie wiadomo, czy prezydent chce, aby straż miejska funkcjonowała, czy też nie. Nie mówiąc, że nieprawdziwe informacje i upokarzające tę formację podaje do mediów w ramach polemiki prowadzonej ze mną, mówię o artykule, który ukazał się w Gazecie Lubuskiej. 1. Nie otrzymałam odpowiedzi, jak wygląda budżet tej formacji w kolejnych latach jej funkcjonowania? To świadczy, że w ogóle nie ma panowania nad finansami poszczególnych jednostek podległych prezydentowi. I tu wracam do sprawy przedszkoli, którą podniosła Pani radna Aleksandra Mrozek. Bo również nie ma panowania w zakresie funkcjonowania tychże placówek oświatowych. Nie są jednoznacznie określone reguły finansowe. Jeszcze raz proszę o podanie kosztów funkcjonowania tej formacji. Podania wszystkich kosztów jednocześnie, a nie rzucanie w poszczególnych odpowiedziach i jeszcze dodatkowo sprzeczne. 2. Prosiłam o podanie zasad finansowania umundurowania strażników. Podałam skrajne kwoty, które są strażnikom wypłacane za odzież. Między innymi podałam przykład strażniczek, które mają 2,- zł zwrotu za rajstopy. Śmieszna odpowiedź prezydenta w Gazecie Lubuskiej, że 2,- zł jest wystarczające, ponieważ chodzą w spodniach. Nie chodzą tylko w spodniach. Za 2,- zł nie można Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 14

15 w tej chwili kupić rajstop. Nie wiem, gdzie żona prezydenta kupuje za 2,- zł rajstopy. To jest skrajny przykład, bo te kwoty, szalenie niskie, dotyczą spodni dla strażników, spódnic dla strażniczek, koszul, krawatów itd. Ostatnio otrzymałam odpowiedź, że wypłacane są wg faktury kwoty za odzież. Pytam, więc, jeżeli zostanie przedstawiona faktura za rajstopy, za 12,- zł, czy zostanie ta faktura zrealizowana i odpowiednio w zakresie innej odzieży również? 3. Pytałam również, jakie są kwoty za najem pomieszczeń w Centrum Biznesu. Są to komercyjne kwoty. Miesięcznie ok. 6 tys. zł płacimy za najem pomieszczeń dla straży miejskiej, to jest kwota ok. 70 tys. zł rocznie. Natomiast na benzynę do samochodu wydajemy ok. 44 tys. zł. Nasuwa się pytanie po co Centrum Biznesu istnieje, czy nie można przekazać tej nieruchomości do gospodarowania ZGKiM-owi, dać w zarząd straży miejskiej i będą to koszty zdecydowanie niższe, jeżeli tak nie mamy pieniędzy na funkcjonowanie straży? 4. Nie dostałam również odpowiedzi - kto wyjeździł te 500 km w ciągu jednego dnia samochodem straży miejskiej? Przypominam, że była informacja, jakiś czas temu w mediach, poszło oskarżenie na strażników, bezpodstawne. Dlatego jeszcze raz proszę o wyjaśnienie w tym zakresie. 5. Również w Gazecie Wyborczej ukazała się informacja, że jakaś mieszkanka wydzwaniała o straż miejską, żeby samochód źle zaparkowany zabrano z tego miejsca. Ten telefon również nie miał miejsca do straży miejskiej i to informatycy z serwera Urzędu Miasta wykazali. Proszę prezydenta o sprostowanie tej informacji. Takie oskarżenia na grupę ludzi, którzy naprawdę ciężko pracują w tej chwili, są bezpodstawne. 6. Również w Gazecie Lubuskiej pokazała się informacja w ramach polemiki, że prezydent chce monitoring założyć. Proszę mi pokazać Panie Prezydencie w budżecie miasta na rok 2015, gdzie jest sprawa monitoringu podniesiona? Przeznaczyliśmy już w budżecie miasta 2 mln zł i te miliony się rozeszły. Natomiast teraz Pan mydli oczy mieszkańcom monitoringiem, którego w ogóle Pan nie planuje. 7. Kiedy pojawi się wreszcie porządna uchwała dotycząca finansowania przedszkoli niepublicznych? Te uchwały są obarczone błędem, są chaotyczne. Jeszcze jest szansa, że do końca tego roku takie uchwały dostaniemy do procedowania. 8. Czy i kiedy zostanie skierowany wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku wydawaniem pieniędzy, przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, niezgodnie ze statutem? Przypomnę, że statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez kilka lat nie obejmował nieruchomości, którymi zarządzał. Myśmy przekazywali pieniądze na zupełnie inne cele, które zostały określone w statucie starym, a nieuwzględnione do finansowania przez MOSiR. Kiedy taki wniosek ze strony prezydenta się pojawi? 9. Czy została przywrócona do pracy kierownik biura turystycznego, które funkcjonuje w ratuszu? Jaka kwota odszkodowania została za czas utraconej pracy wypłacona? Jakie koszty całkowite Urząd Miasta, patrz MOSiR, poniósł z tytuły spraw sądowych prowadzonych przez tyle lat przez dyrektora Miejskiego Ośrodka i Rekreacji? Radna p. Jolanta Danielak 1. W związku z pojawiającą się koncepcją rozwiązania problemów komunikacyjnych mieszkańców osiedla Braniborskiego poprzez zakup małych autobusów chciałabym zapytać, czy te zadania są ujęte w budżecie (na 2015 rok), bo nie mogę się tego doszukać? 2. Czy w związku z wypowiedzeniem umowy najmu terenu Dzikiej Ochli mamy innych kontrahentów? 3. Dzisiaj na posiedzeniu Komisji Zdrowia Kultury i Sportu mówiliśmy na temat problemów związanych z finansowaniem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i kwestią zapisania mniejszych kwot pieniędzy na realizowanie tego zadania w obrębie dzisiejszego Miasta Zielona Góra, co budzi niepokój. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli mniej problemów związanych z zagrożeniami problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami. W związku z tym nie ma absolutnie uzasadnienia, aby doszło do tak znaczących zmian w zakresie planowanych środków na te zadania. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie wyjaśniona i podczas uchwalania budżetu będziemy mieli jasność, że nic nie stanowi zagrożenia w realizacji tychże zadań. Po przerwie przewodnictwo sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jacek Budziński i przewodniczył sesji do końca. Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 15

16 4. PODJĘCIE UCHWAŁ 4.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody - druk nr 790 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody - druk nr w imieniu radnych projektodawców (Adama Urbaniaka i Jacka Budzińskiego) przedstawił przewodniczący obrad p. Jacek Budziński. Stwierdził, że radni projekt otrzymali i się z nim zapoznali. Opinie Następnie z uwagi na brak pytań poinformował, że projekt przekazano do Prezydenta Miasta. Opinia ze strony Prezydenta Miasta z uwagami z dn r. 1. Opinię tą przesłano radnym. Projekt przekazano do komisji. Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska opinia pozytywna i Komisja Statutowo Regulaminowej opinia negatywna 2. Projekt był również przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dyrektor zaakceptował w zakresie ochrony przyrody ustalenia zawarte w projekcie uchwały dot. ustanowienia dwóch pomników przyrody. Opinię Dyrektora z dn r. 1 przesłano radnym. Ponadto projekt, jako akt normatywny poddany był konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej UM w okresie od 4 do r. W tym okresie nie wpłynęły żadne uwagi lub opinie 1. Po czym przewodniczący obrad p. Jacek Budziński z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. Głosowanie druk nr 790 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody 3 podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za 10 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących 2 głosy Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok druk nr 792 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok druk nr 792 4, został przedłożony przez Prezydenta Miasta przedstawiał przewodniczący obrad p. Jacek Budziński. Stwierdził, że projekt został radnym przekazany i przyjmuję, że radni się z nim zapoznali. Poinformował także, że projekt nie był kierowany do komisji. Po czym z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. Głosowanie druk nr 792 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 1 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody - druk nr 790, opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn r., opinia Prezydenta Miasta z dn r., protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Załącznik nr Opinie-wnioski komisji Rady Miasta Załącznik nr 3 3 Uchwała nr LXXV w sprawie ustanowienia pomników przyrody Załącznik nr Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok druk nr 792 Załącznik nr Uchwała nr LXXV zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2014 Załącznik nr 7.2 Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 16

17 4.3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze - druk nr 793 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak - Z dniem 1 września 2015 roku tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Miejskie Przedszkole nr 40 w Zielonej Górze, zwane dalej przedszkolem, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szczekocińskiej 13. Opinie komisji 2 Komisja Edukacji i Wychowania opinia pozytywna. Dyskusja Radna p. Aleksandra Mrozek wczoraj na posiedzeniu Komisji Edukacji i Wychowania rozmawialiśmy na temat projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 40 i pani prezydent udzieliła informacje, że jest ostateczne rozstrzygnięcie sądu w tej kwestii. W związku z tym komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powołanie przedszkola publicznego w miejsce przedszkola niepublicznego przy ul. Szczekocińskiej. Dzisiaj w przerwie otrzymałam stanowisko kancelarii prawnej, która reprezentuje panią Nowak. Odczytała stanowisko: dotyczy posiedzenia Rady Miasta w dniu 25 listopada, działań w imieniu Małgorzaty Nowak, prowadzącej niepubliczne przedszkole z siedzibą w Zielonej Górze. Powołuję się na udzielone mi pełnomocnictwo i w związku z podjęciem przez moją mandantkę informacji, iż przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Rady Miasta będzie m.in. decyzja odnośnie powołania przedszkola w miejscu dotychczasowego, prowadzonego niepublicznego przedszkola z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szczekocińskiej 13, zwracam się z wnioskiem o rozważenie możliwości przesunięcia podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu sporządzenia i doręczenia przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydz. VI Cywilny Odwoławczy, uzasadnienia wyroku z dnia 9 października 2014 r. sygn. akt 6Ca 448/14 oraz do czasu rozstrzygnięcia kwestii związanych z wywiązaniem się przez Prezydenta Miasta Zielona Góra ze zobowiązania wynikającego z porozumienia zawartego 19 czerwca 2001 r. W przedmiotowej sprawie podkreślić należy, że iż Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydz. VI Cywilny Odwoławczy w wyroku z 9 października 2014 ustanowił, iż moja mandantka ma prawo do korzystania z nieruchomości do dnia 31 sierpnia 2015 na dotychczasowych warunkach tj. nieodpłatnie. W dniu 7 listopada 2014 złożony został w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww. wyroku. Pomimo tego, uzasadnienie wyroku z dnia 9 października 2014 nie zostało sporządzone. Podkreślić należy, iż moja mandantka po otrzymaniu uzasadnienia ww. wyroku zamierza wystąpić do prezydenta Miasta Zielona Góra o wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego w czerwcu 2001 r. Z uwagi na powyższe decydowanie o stanie faktycznym, o przeznaczeniu nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Szczekocińskiej, byłoby przedwczesne. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. Stwierdziła - wczorajsza opinia Komisji Edukacji została przyjęta z uwagi na informację, jaką otrzymaliśmy, że sprawy sadowe zostały zamknięte i dla nas było to jednoznaczne. W świetle faktów okazuje się, ze procedura nie została, co najmniej domknięta. Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak rozumiem, ze pełnomocnik pani Nowak ma swoje zdanie, natomiast ten projekt uchwały przygotowałam na podstawie wyroku, który został wydany 9 października 2014 r. na skutek apelacji wniesionej przez panią Małgorzatę Nowak. Sprawa trwała 4 lata i nie widzę powodów, dla których mielibyśmy dzisiaj odstąpić od przyjęcia tej uchwały. Szanuję opinie prawników, ale kieruję się tylko i wyłącznie wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie widzę związku pomiędzy oczekiwaniem na uzasadnienie wyroku a tym, żeby przyjąć dzisiaj uchwałę o utworzeniu przedszkola. Chciałabym po przyjęciu uchwały rozpocząć procedurę związaną z naborem do przedszkola i nie chciałbym, żeby przez odwlekanie tej uchwały nie zrobili naboru do tego przedszkola tak, aby dzieci mogły tam uczęszczać za 0 zł z pełną ofertą edukacyjną od 1 września. Radny p. Krzysztof Machalica czy te wyroki sadów są już wiążące i czy nie można się od nich odwoływać? Radna p. Aleksandra Mrozek rozumiem konieczność przeprowadzenia rekrutacji, która odbywa się w marcu. Mamy jeszcze trochę czasu i jeżeli uzasadnienie wyroku to jest kwestia kilku dni, a procedura wydaje się być niedomknięta, to jak podejmiemy tę uchwałę, to może być uchylona. W 1 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze - druk nr 793 Załącznik nr Opinie-wnioski komisji Rady Miasta Załącznik nr 3 Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 17

18 związku z tym ten pośpiech byłby wskazany w każdym innym przypadku, natomiast tutaj pośpiech bez uzasadnienia wyroku jest moim zdaniem niepotrzebny. Radny p. Krzysztof Machalica jeżeli jest decyzja sądu, że pani Nowak może prowadzić przedszkole prywatne do 31 sierpnia 2015, czyli od 1 września przedszkole staje się miejskie za darmo. Czyli możemy podjąć taką uchwałę. Radny p. Radosław Brodzik proszę powiedzieć, jakie będą konsekwencje nie podjęcia tej uchwały w kontekście niemożliwości zapisania tam dzieci. Czy to ma wpływ na nabór, jakie są tego konsekwencje. Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak tutaj nie chodzi absolutnie o to, żeby komukolwiek cokolwiek udowodnić, bo miasto zrobiło to w sądzie w sposób skuteczny odzyskując tę nieruchomość. Nie widzę powodów dla których mielibyśmy zwlekać, bo na ten wyrok sądu czekaliśmy 4 lata. 4 lata walki w sądzie o to, żeby budynek wrócił do Miasta i żebyśmy mogli zrobić tam miejskie przedszkole. Apeluję do Państwa i proszę o to, żeby dzisiaj przyjąć tę uchwałę, żebyśmy mogli rozpocząć procedurę naboru oraz przygotowania budynku do przyjęcia dzieci. To będzie bardzo karkołomne, ponieważ chcemy, żeby nabór prowadziło przedszkole na Jęczmiennej, bo na razie mamy problemy z dostaniem się do tego budynku. Nawet w dzisiejszej sytuacji prawnej. Radny p. Mirosław Bukiewicz czy przesunięcie w czasie tego projektu uchwały coś zmieni, czy ten wyrok sądu jest prawomocny, ostateczny czy będzie kasacja czy nie, jakie to spowoduje perturbacje? Jeżeli są sprawy kontrowersyjne proszę to wyjaśniać na komisjach albo w uzasadnieniu do druku, wtedy radny będzie mógł łatwiej podejmować decyzje i ta nerwowa dyskusja stanie się niepotrzebna. Zastępca prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki o tej sprawie wiedzieli wszyscy radni od 4 lat. Uważam, że w tej chwili procedowanie i szukanie dziury w całym spowoduje to, że będziemy dalej medialnie wyszukiwać czy wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej jest sprawiedliwy czy nie. Mając na uwadze koniec kadencji Rady, zwracamy się z prośbą, aby przyjąć tę uchwałę dzisiaj, co uspokoi również rodziców dzieci, które w tej chwili do tego przedszkola uczęszczają. Radna p. Jolanta Danielak na wczorajszym posiedzeniu komisji zadawaliśmy sporo pytań, ale z tej dzisiejszej informacji pełnomocnika, wynika że pani dyrektor ma pewne obawy związane z rozliczeniami jakie będą między nią a miastem. I to jest jakby obawa. Przyjmuję, ze mamy wyrok z października, ale też był czas, żeby rozmawiać, dogadywać się w kwestiach rozliczeniowych, dzisiaj byłoby po temacie. Natomiast chciałabym, żebyśmy mieli tą świadomość, niezależnie od podjętej decyzji, że będzie to rodzić sytuację konfliktową, jeżeli nie nastąpią pokojowe ustalenia między miastem a panią dyrektor. A one są niezbędne. Dzisiaj one jeszcze nie zapadły, co było wyraźnie słychać. Radny p. Andrzej Brachmański mylimy pojęcia i materię. Wiadomo, że miejskie przedszkole będzie funkcjonowało od 1 września. Każdy rozsądny gospodarz przygotowuje bazę, materiały, kadrę, ogłasza nabór. Żeby to uruchomić, musi mieć podstawę prawną, tu uchwałę Rady Miasta. Kwestia rozliczeń, sporów, kłótni itd. jest rozstrzygana przez sądy. Sąd ten pierwszy spór już rozstrzygnął, uzasadnienie nic do tego nie ma. Natomiast jeżeli dzisiaj Rada tego nie podejmie, to od 1 września nie będzie tego przedszkola i to trzeba przekazać rodzicom. Czym innym jest podstawa prawna do rozpoczęcia działań, a czym innym są spory pomiędzy miastem, a dotychczasowym prowadzącym. Bo spory będzie rozstrzygał sąd. Ale jeżeli dzisiaj tego nie podejmiemy, to trzeba rodzicom uczciwie powiedzieć, że przedszkola nie będzie. A ja uważam, że w naszym interesie to przedszkole powinno zostać powołane, dlatego zagłosujemy za, bo nie ma co dłużej nad tym dyskutować. Zastępca prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki zaczynamy dyskutować nad tym, co nie jest sednem tej sprawy. Uważam, ze sprawy dotyczące rozliczenia majątkowego, są sprawami odrębnymi od sprawy zasadniczej, czyli kto będzie zarządzał nieruchomością miejską. Radna p. Jolanta Danielak jak rozumiem, ta uchwała ma utworzyć miejskie przedszkole przy ul. Szczekocińskiej z dniem 1 września i za tym jesteśmy. Chciałam tylko zwrócić uwagę na informacje zawarte w piśmie, które nam dzisiaj odczytano, zapowiadające określone roszczenia, które pewno będą konfliktowe. I o to mi chodziło we wcześniejszym wystąpieniu. Po czym przewodniczący obrad p. Jacek Budziński przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 18

19 Głosowanie druk nr 793 W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze 1 podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za 14 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących 2 głosy Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - druk nr 794 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk. Uzasadniał Rada Miasta w jednej z deklaracji zapewniła, ze będą dalej funkcjonowały sołectwa i dlatego musimy w naszym statucie, który zakłada już możliwość tworzenia dzielnic, dopisać jeszcze sołectwa. Opinie komisji 3 Komisja Statutowo-Regulaminowa opinia pozytywna. Po czym z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Jacek Budziński przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. Głosowanie druk nr 794 W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra 4 podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze - druk nr 797 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki. Uzasadniał podczas pokazu slajdów projekt został przedstawiony na posiedzeniach Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki. Jest to koncepcja przystąpienia do zmiany planu przy ul. Naftowej i Chemicznej oraz Zjednoczenia. Przedsiębiorca, który tam funkcjonuje zwrócił się z prośbą o zmianę planu tak, aby on mógł rozbudować swoją dotychczasową działalność. Opinie komisji 6 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska opinia pozytywna. Po czym z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Jacek Budziński przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. 1 Uchwała nr LXXV w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - druk nr 794 Załącznik nr Opinie-wnioski komisji Rady Miasta Załącznik nr 3 4 Uchwała nr LXXV w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze - druk nr 797 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów Załącznik nr Opinie-wnioski komisji Rady Miasta Załącznik nr 3 Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 19

20 Głosowanie druk nr 797 W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze 1 podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 798 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki. Uzasadniał podczas pokazu slajdów - zwracamy się o wyrażenia zgody na zmianę, bardzo punktową, na os. Zastalowskim. W związku z prowadzoną procedurą sądową doszliśmy do porozumienia z tymi, którzy nas skarżą, że doprowadzimy, zmieniając plan, do stanu poprzedniego. Czyli na tym obszarze, gdzie jest budynek w stanie dużej destrukcji, zgodnie z planem przyjętym jeszcze przez Miejską Radę Narodową obszar ten mógł być zabudowany, następnie zmieniliśmy w 2005 r. ten obszar na obszar, który jest miejscem zieleni, aczkolwiek pozwoliliśmy tam na to, żeby można było tam zabudować. Obecnie nie ma możliwości żadnej zabudowy i ze stroną doszliśmy do porozumienia, że strona odstąpi od roszczeń finansowych względem Miasta, gdy naprawimy błąd w postaci tego, że pozwolimy na zlokalizowanie tam zabudowy w obszarze, który jest zabudowany. Budynek, który się wali strona chce odrestaurować, ale w tej chwili nie może, bo jest tam wpisana zieleń parkowa. Chcieli ok. 380 tys. zł odszkodowania. Jeżeli zmienimy ten plan, to kwoty te zmniejszą się do ok tys. zł, związane będą z pracami rzeczoznawców i biegłych wyznaczonych przez sąd. Myślę, że jest to rozwiązanie korzystne dla Miasta. Pytania Radny p. Mariusz Marchewka teren położony jest w atrakcyjnym miejscu w granicach Dolinie Gęśnika. Czy to nie zagraża jakiejkolwiek inwestycji związane z rewitalizacją tej Doliny? Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki przypominam, że grunt ten jest gruntem prywatnym, wiec jeżeli chcielibyśmy jakiekolwiek prace prowadzić musielibyśmy go wykupić. Mimo tego, że zapłacimy odszkodowanie za to, że zmieniliśmy plan i nie ma możliwości zagospodarowania tej działki, to jeszcze musimy ją wykupić. Są tam jakby dodatkowe kwoty i z tych planów, które mamy na chwilę obecną, nie przewidujemy możliwości zagospodarowania tej działki tym bardziej, że stoi tam pustostan, który cały czas niszczeje i będzie dalej niszczał i może się stać siedliskiem osób, które nie mają, co z czasem zrobić Opinie komisji 3 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska opinia pozytywna. Po czym z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Jacek Budziński przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. Głosowanie druk nr 798 W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze 4 podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za 19 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 1 Uchwała nr LXXV w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 798 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów Załącznik nr Opinie-wnioski komisji Rady Miasta Załącznik nr 3 4 Uchwała nr LXXV w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze Załącznik nr 7.6 Protokół Nr LXXV.2014 (kadencja ) str. 20

LXXV sesja Rady Miasta 25 listopada 2014 Pkt. 3 Interpelacje i zapytania radnych

LXXV sesja Rady Miasta 25 listopada 2014 Pkt. 3 Interpelacje i zapytania radnych LXXV sesja Rady Miasta 25 listopada 2014 Pkt. 3 Interpelacje i zapytania radnych Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. W tym roku jest inny budżet, połączeniowy i radni nie mają możliwości jak było dotychczas,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA UDOSTĘPNIONYCH OPERATOROWI I PRZEWOŹNIKOM

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA UDOSTĘPNIONYCH OPERATOROWI I PRZEWOŹNIKOM Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra data.. WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA UDOSTĘPNIONYCH OPERATOROWI I PRZEWOŹNIKOM Lp. 1 02 1 Maja 1 Maja Botaniczna operator

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 listopada 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 2595 UCHWAŁA NR LVIII.493.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Poznań Świerczewo

Rada Osiedla Poznań Świerczewo Rada Osiedla Poznań Świerczewo skr. pocztowa nr 3 60-992 Poznań 42 http://www.poznan-swierczewo.prv.pl numer telefonu osoby prowadzącej sprawę: 695 306 977 Nr wniosku: SWR/0123- /09 Poznań, dnia 6 maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XVI.126. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 maja r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok.

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok. Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej z 14 marca 2016 r. ========================================================================= Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna Zakręt, dnia 17.04.2015r. Wójt Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna Szanowny Pan Janusz Budny Dotyczy: procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zakręt

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR VII/2015 Z SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 roku (sala konferencyjna Rady i Zarządu Dzielnicy X ul. Inicjatywy Lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 9.I. WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE REJON I PÓŁNOCNY DROGI KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE - 21,74 km - droga krajowa nr 32 na odcinku od skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2011. posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku.

Protokół nr 5/2011. posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku. Protokół nr 5/2011 posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat Przewodnicząca Komisji. Obecni jak w załączonej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra Kontrakt Zielonogórski Gwarancje Kontraktu Zielonogórskiego w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra Kontrakt Zielonogórski 1. Ministerstwo Finansów,

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 10.I. WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE REJON I PÓŁNOCNY - ( 45,19 km ) DROGI KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE - droga krajowa nr 32 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz Czy ul. Pokrzywowa jest uwzględniona w dokumentacji projektowej sięgaczy? Czy wszystkie wymogi formalno-prawne zostały spełnione przez właścicieli posesji? Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 20 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10 00

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wyznaczyła na protokolanta Martę Żaboklicką. Obecnych 9 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wyznaczyła na protokolanta Martę Żaboklicką. Obecnych 9 radnych. Protokół z obrad XVII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 grudnia 2015 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XVII sesji

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów.

UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów. UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2014 r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów. Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 5 oraz art. 18 ust 2 pkt 1 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok. ROI.0012.1.25/2011 kat. arch. A Protokół Nr 25/2011 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r. W dniu 10 czerwca 2015 r. (środa) od godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Projekt Protokółu nr 6/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych z dnia roku

Projekt Protokółu nr 6/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych z dnia roku RK.0012.1.6.2014.II Projekt Protokółu nr 6/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych z dnia 25.06.2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: (załączniki nr 1 i nr 2) 1. Pawłowski Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej

PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 3 kwietnia 2014 r. Założenia do trasowania nowych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z V sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26 marca 2015 r.

Protokół z V sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26 marca 2015 r. Protokół z V sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26 marca 2015 r. Pkt 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy w Przewozie. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02 i powitała wszystkich

Bardziej szczegółowo