Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji

2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 2 Zmiany funkcjonalne w wersji

3 Spis treści Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch Retail Wstęp... 6 ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI Wspólne TAX FREE Zmiana ergonomii przypinania baz... 9 Logistyka Blokada zmiany jednostki na dokumentach i edycja ilości w jednostce podstawowej POPRAWIONO Księgowość Nowy wzór deklaracji VAT-7(15) Nowe formaty przelewów POPRAWIONO Nieprawidłowe sortowanie w kolumnach pozycji wyciągu bankowego Comarch Retail Współpraca Comarch ERP Altum Comarch Retail Comarch Retail POS Blokada zmiany jednostki na dokumentach Współpraca z e-commerce Zmiany na karcie artykułu Zmiany na grupie artykułów Fantomy Edycja atrybutów w Comarch ERP e-sklep przy współpracy z Comarch ERP Altum Współpraca z Comarch ERP Pulpit Kontrahenta POPRAWIONO Naprawiono błąd związany z wyświetlaniem ceny w Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Naprawiono błąd związany z nieujęciem płatności Naprawiono błąd związany z błędnym wyliczaniem wartości brutto Naprawiono błąd związany z promocjami progowymi Naprawiono błąd związany z prezentacją wartości Dni po terminie Comarch ERP Altum, Comarch Retail 3 Zmiany funkcjonalne w wersji

4 1.6 Poprawiono błąd związany z dublowaniem elementów na dokumencie handlowym OBSŁUŻONO Spis rysunków Comarch ERP Altum, Comarch Retail 4 Zmiany funkcjonalne w wersji

5 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum Aplikacja Wersja Uwagi Comarch Retail Wszystko.pl Comarch ERP e-sklep 8.0 Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Comarch WMS Comarch WMS Zarządzanie Comarch WMS Magazynier Comarch ERP Mobile Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży Comarch ERP Mobile Sprzedaż Comarch ERP Altum Business Intelligence Księga raportów Panel Zarządzania BI Point Konfigurator Aktualna wersja: NE *Informacje o udostępnieniu odpowiednich wersji współpracujących z Comarch ERP Altum będą wysyłane w informacjach mailowych oraz powyższa tabela będzie odpowiednio aktualizowana. Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch Retail Aplikacja Centrala Backoffice Comarch ERP Altum Comarch ERP XL --- Wszystko.pl Nie współpracuje Comarch ERP e-sklep Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Comarch WMS Comarch WMS Zarządzanie Comarch WMS Magazynier Comarch ERP Mobile Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży Comarch ERP Mobile Sprzedaż Comarch ERP Altum Business Intelligence Księga raportów Panel Zarządzania BI Point Konfigurator Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje *Informacje o udostępnieniu odpowiednich wersji współpracujących z Comarch Retail będą wysyłane w informacjach mailowych oraz powyższa tabela będzie odpowiednio aktualizowana. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 5 Zmiany funkcjonalne w wersji

6 Wstęp ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI Wspólne 1. TAX FREE Od wersji w systemie Comarch ERP Altum dostępna jest funkcjonalność pozwalająca na obsługę zwrotu VAT dla podróżnych TAX FREE. Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej. Sprzedawca wystawia nabywcy paragon fiskalny z podatkiem VAT naliczonym według stawek krajowych. Dodatkowo do paragonu dołączony zostaje wypełniony formularz dokumentu TAX FREE z wyszczególnionymi towarami, ich cenami oraz kwotą zapłaconego podatku. Tak przygotowany formularz jest imienny. UWAGA: Dokument TAX FREE dostępny jest tylko w polskiej wersji bazy danych. Dokument TAX FREE może zostać wygenerowany z zafiskalizowanego paragonu, nie ma możliwości dodania ręcznego do systemu. Dokument TAX FREE można wygenerować: Tylko z paragonu, nie ma możliwości wygenerowania TAX FREE do dokumentu korekty paragonu, Z jednego paragonu, Jeśli paragon ma stan zatwierdzony lub zaksięgowany, Paragon jest fiskalny, Jeśli dokument paragonu nie posiada korekt lub wszystkie korekty zostały anulowane, Jeśli do paragonu nie została wystawiona faktura sprzedaży, Z paragonu, dla którego nie wygenerowano dokumentu TAX FREE lub wygenerowany dokument TAX FREE został anulowany. UWAGA: Jeśli do paragonu wygenerowano dokument TAX FREE, nie będzie można wygenerować korekty do takiego paragonu. Dokumenty są widoczne na liście TAX FREE. Szczegóły dokumentu dostępne są po wybraniu przycisku [Edytuj], umieszczonego w grupie przycisków Lista, w menu głównym. Formularz TAX FREE składa się z kilku standardowych zakładek, przy czym zakładka Ogólne posiada kilka unikalnych pól. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 6 Zmiany funkcjonalne w wersji

7 Rysunek 1 Zakładka Ogólne formularza TAX FREE Podobnie jak pozostałe dokumenty handlowe, formularz TAX FREE składa się z nagłówka, w którym umieszczony jest m.in. numer dokumentu, kontrahent, rodzaj transakcji i stawki VAT (pola te nie podlegają edycji), pole właściciel czyli centrum w którym wystawiono dokument, aktualny stanu dokumentu. Na dokumencie TAX FREE użytkownik ma możliwość zaznaczenia parametru Potwierdzenie wywozu. Jest on domyślnie odznaczony i dostępny do edycji tylko na zatwierdzonym dokumencie. W przypadku, gdy parametr zostanie: Zaznaczony utworzona zostanie płatność (zobowiązanie) na kwotę dokumentu, Odznaczony płatność zostanie usunięta. Parametr jest niedostępny do edycji w przypadku, gdy: Dokument TAX FREE został ujęty w KSD, Dokument TAX FREE został zaksięgowany, Płatność została rozliczona w całości lub częściowo, Płatność została ujęta w ZPP, ZPZ, Po zaznaczeniu parametru Potwierdzenie wywozu automatycznie data wywozu jest uzupełniana aktualną datą systemową. Domyślnie na utworzonym dokumencie TAX FREE nie jest uzupełniona data wpływu. Może ona zostać ręcznie wskazana przez użytkownika lub zostanie ona automatycznie uzupełniona po zaznaczeniu potwierdzenia wywozu. Lista elementów prezentuje wykaz artykułów pobranych z paragonu, z którego wygenerowano TAX FREE. Każdy element można jedynie podglądnąć, by uzyskać więcej szczegółów. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 7 Zmiany funkcjonalne w wersji

8 Generując dokument TAX FREE z paragonu, na zakładce Kwoty w tabelce VAT dodane zostaną odpowiednie wpisy z oznaczeniem TAX FREE. Rysunek 2 Tabelka VAT z TAX FREE Po zatwierdzeniu dokumentu TAX FREE, który ma zaznaczony parametr Potwierdzenie wywozu użytkownik może ręcznie lub automatycznie dodać taki dokument do KSD. UWAGA: W systemie można wystawić dokument TAX FREE na artykuł typu usługa zgodnie z tym co zostało ujęte na paragonie. Jeżeli dokument TAX FREE ma zostać wygenerowany tylko na artykuł typu towar konieczne jest oddzielne wystawianie paragonów na towary i usługi. Po zatwierdzeniu dokumentu KSD, na którym został ujęty dokument TAX FREE, automatycznie zostanie wygenerowany odpowiedni dokument VAT w rejestrze VAT. Rysunek 3 Korekta faktury VAT sprzedaży wygenerowana na podstawie dokumentu KSD Dla elementów dokumentu VAT, dotyczących TAX FREE zostanie ustawiona wartość parametru Krajowa-TAX FREE, na podstawie której dana kwota zostanie ujęta w odpowiednim polu na deklaracji VAT-7, związanym ze zwrotem podatku VAT dla podróżnych. Natomiast kwoty paragonu z pierwotną stawką VAT (np. 23%) zostaną odpowiednio skorygowane na deklaracji VAT-7. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 8 Zmiany funkcjonalne w wersji

9 WYDRUK Z poziomu listy dokumentów TAX FREE pod przyciskiem [Drukuj dokument] oraz z poziomu formularza dokumentu TAX FREE pod przyciskiem [Drukuj], dostępny jest wydruk ww dokumentu. Dane do wydruku pobierane są z formularza dokumentu, dla którego uruchomiono wydruk. 2. Zmiana ergonomii przypinania baz Ergonomia przypinania baz w Menedżerze Baz została znacznie poprawiona. Został dodany oddzielny formularz, który ułatwia przypinanie baz. Rysunek 4 Nowe okno przypinania baz. Logistyka 1. Blokada zmiany jednostki na dokumentach i edycja ilości w jednostce podstawowej Od wersji w systemie Comarch ERP Altum dostępna jest funkcjonalność ustawienia blokady zmiany jednostki podstawowej i pomocniczej na dokumentach. Z poziomu karty artykułu w sekcji jednostki, dodany został parametr Blokada zmiany, dostępny wyłącznie dla jednostek, które są domyślne dla danego typu dokumentu. Podczas dodawania nowych artykułów, ustawienia te zostaną pobrane z kartoteki grupy artykułów. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 9 Zmiany funkcjonalne w wersji

10 Rysunek 5 Blokada zmiany jednostek na dokumentach UWAGA: Ustawienie domyślności jednostki dla dokumentów oraz blokady jej zmiany jest niedostępne dla artykułu o typie komplet. Na dokumentach handlowych (np. faktury sprzedaży i zakupu) mogą być wykorzystywane wszystkie jednostki przypisane do danego artykułu, dla których nie została ustawiona blokada zmiany jednostki dla danego dokumentu Po wskazaniu na formularzu elementu na dokumencie jednostki pomocniczej możliwa jest edycja ilości zarówno w jednostce pomocniczej jak i jednostce podstawowej. Po zmianie ilości w jednostce podstawowej/pomocniczej automatycznie przeliczona zostanie ilość w jednostce pomocniczej/podstawowej zgodnie z przelicznikiem ustawionym na karcie artykułu. Zmiana ilości w jednostce podstawowej spowoduje przeliczenie w jednostce pomocniczej z uwzględnieniem precyzji jednostki pomocniczej. W przypadku, gdy po przeliczeniu jednostki podstawowej na pomocniczą ilość nie będzie zgodna z precyzją ustawioną na karcie tego artykułu, system automatycznie zaokrągli ilość w jednostce pomocniczej w górę. Następnie zgodnie z przelicznikiem na karcie artykułu obliczona zostanie ilość w jednostce podstawowej 2. POPRAWIONO Księgowość 1. Nowy wzór deklaracji VAT-7(15) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatków od towarów i usług, od 1 lipca 2015 r. obowiązuje nowy formularz deklaracji VAT-7(15). Zmiany dotyczą głównie pól na deklaracji VAT-7, w których wykazywane są kwoty związane z transakcjami objętymi odwrotnym obciążeniem oraz importem usług. W związku z powyższym w wersji umożliwiono przeliczanie deklaracji VAT-7 według nowego wzoru, a także udostępniono jej wydruk oraz możliwość wysłania w formie elektronicznej. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 10 Zmiany funkcjonalne w wersji

11 Rysunek 6 Wydruk deklaracji VAT-7(15) 2. Nowe formaty przelewów W wersji dodano dwa nowe formaty przelewów MT940, obsługujące import wyciągów bankowych otrzymywanych od Alior Bank oraz ING Bank Śląski. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 11 Zmiany funkcjonalne w wersji

12 3. POPRAWIONO 3.1. Nieprawidłowe sortowanie w kolumnach pozycji wyciągu bankowego W kolumnach Kwota uznania/obciążenia na liście pozycji wyciągu bankowego poprawiono typ sortowania z tekstowego na liczbowe. Comarch Retail 1. Współpraca Comarch ERP Altum Comarch Retail 1. Blokada zmiany jednostki na dokumentach W związku z wprowadzeniem w wersji systemu Comarch ERP Altum/Comarch Retail funkcjonalności ustawienia blokady zmiany jednostki podstawowej i pomocniczej na dokumentach, ustawienie parametru Blokada zmiany na formularzu artykułu oraz wzorcu artykułu będzie synchronizowane z centrali do oddziałów Retail (analogicznie jak parametr Domyślna dla w przypadku jednostki pomocniczej). 2. TAX FREE Od wersji w systemie Comarch ERP Altum/Comarch Retail dostępna jest funkcjonalność pozwalająca na obsługę zwrotu VAT dla podróżnych TAX FREE. Obsługa nowego typu dokumentu TAX FREE (TF) zarówno na centrali jak i oddziale Retail odbywa się według standardowych reguł obowiązujących w systemie dla pozostałych typów dokumentów np. PAR. Ustawienie na nowym typie dokumentu TF oraz uprawnienia dla grupy operatorów do obiektu TF synchronizowane są z centrali do oddziału Retail. Anulowanie dokumentu TF możliwe jest na oddziale Retail wyłącznie do momentu synchronizacji. Na centrali Retail nie ma możliwości anulowania dokumentu TF przesłanego z oddziału. Dokument TF w stanie Zatwierdzony synchronizowany jest domyślnie do centrali. W konfiguracji struktury centrum oddziałowego Retail na zakładce Synchronizacja dostępny jest parametr: Synchronizacja/Eksport Tax Free po potwierdzeniu. Ustawienie tego parametru decyduje o tym, w którym momencie dokumenty TAX FREE z oddziału Retail mają być przesyłane do centrali. Jeżeli parametr ten jest odznaczony to do centrali Retail będą wysyłane tylko dokumenty TAX FREE w stanie zatwierdzonym (analogicznie tak jak pozostałe dokumenty). Po zaznaczeniu parametru do centrali Retail będą wysyłane dokumenty TAX FREE dopiero po potwierdzeniu wywozu. Oznacza to, że zatwierdzony dokument TF bez zapisanego potwierdzenia wywozu nie zostanie przesłany do centrali. Natomiast nawet jeżeli dokument TF nie został rozliczony, ale zostanie zapisane potwierdzenie wywozu to zostanie on przesłany do centrali. Jeżeli użytkownik po zapisaniu potwierdzenia wywozu nie dokonał płatności na oddziale Retail, to po synchronizacji dokonanie płatności możliwe będzie wyłącznie z poziomu centrali Retail. Domyślnie parametr Synchronizacja/Eksport Tax Free po potwierdzeniu jest odznaczony. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 12 Zmiany funkcjonalne w wersji

13 Na dokumencie TAX FREE użytkownik ma możliwość zaznaczenia parametru Potwierdzenie wywozu. Jest on domyślnie odznaczony i dostępny do edycji tylko na zatwierdzonym dokumencie. Z poziomu oddziału Retail parametr ten jest możliwy do edycji wyłącznie do momentu synchronizacji dokumentu. Na centrali Retail na formularzu dokumentów TF, przesłanych z oddziału bez potwierdzenia wywozu, istnieje możliwość zaznaczenia tego parametru i określenia daty wywozu, zapisania tych zmian oraz dokonania zapłaty. Informacja o zmianach nie będzie przesyłana na oddział Retail z którego pochodzi dokument. Na dokumentach TF, przesłanych z oddziału do centrali Retail z potwierdzeniem wywozu, bez względu na to czy były rozliczone, czy też nie (nawet częściowo), nie będzie możliwości edycji tego parametru potwierdzenia i daty wywozu. Informacja o rozliczeniu dokumentu, który miał zaznaczony parametr potwierdzenia wywozu ale zobowiązanie nie zostało uregulowane, zostanie przesłana z centrali do oddziału Retail. Dokument TAX FREE będzie dołączany do KSD po zapisaniu potwierdzenia wywozu. Na centrali Retail nie ma możliwości wygenerowania dokumentu TAX FREE do paragonu, który został przesłany z oddziału, system wyświetli komunikat: Wykonanie akcji nie powiodło się. Dokument został zsynchronizowany lub brak uprawnień do obiektów użytych na dokumencie. Na oddziale/centrali Retail, gdzie zostało dodane stanowisko sprzedażowe POS jest możliwe wystawienie dokumentu TF do paragonu pochodzącego z tego stanowiska POS. 2. Comarch Retail POS 2.1 Blokada zmiany jednostki na dokumentach W Comarch Retail POS na elemencie dokumentu jest weryfikowane, czy dla domyślnej jednostki ustawionej na artykule dla tego dokumentu zaznaczony jest parametr Blokada zmiany. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony zmiana jednostki jest możliwa. W przypadku gdy jest zaznaczony wyświetlana jest tylko jednostka domyślna, na której zaznaczono blokadę zmiany. Współpraca z e-commerce 1. Zmiany na karcie artykułu W poprzednich wersjach systemu Comarch ERP Altum do sklepu przekazywane były opisy i nazwa z karty artykułu, które wykorzystywane były w całym systemie. W najnowszej wersji została dodana opcja dedykowanych opisów oraz nazw dla towarów w e-commerce. Z zakładki Aplikacje wyodrębniono parametry wykorzystywane do kreowania i pozycjonowania strony artykułu do dedykowanej zakładki Prezentacja. Poza parametrami przeniesionymi z grupy Pozycjonowanie na nowej zakładce znajdują się: Język Wybór języka dla jakiego wprowadzane będą wartości parametrów, Nazwa Nazwa artykułu prezentowana w aplikacjach e-commerce, Opis Opis artykułu prezentowany w aplikacjach e-commerce. Dla każdego z pól przygotowano opis w tooltipie opisujący jego wykorzystanie w aplikacjach e- commerce. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 13 Zmiany funkcjonalne w wersji

14 W przypadku gdy Nazwa lub Opis na zakładce Pozycjonowanie nie będzie wypełniona do sklepu będą wysyłane domyślne informacje z karty artykułu, odpowiednio nazwa artykułu z zakładki Ogólne pole Nazwa oraz opis z zakładki Opis. Rysunek 7 Zakładka Pozycjonowanie na zakładce aplikacje - karta artykułu Dla usprawnienia tworzenia opisów na podstawie istniejących opisów towarów na wstążce została dodana nowa grupa przycisków Nazwa i opis. Opcja Kopiuj z artykułu umożliwia kopiowanie nazwy lub opisu z istniejącego już w systemie artykułu. Rysunek 8 Przycisk Kopiuj z artykułu znajdujący się na wstążce z dostępnymi opcjami Zakładka Prezentacja, poprzez optymalizacje obszarów, uzyskała nowy wygląd. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 14 Zmiany funkcjonalne w wersji

15 Rysunek 9 Zakładka Prezentacja na zakładce aplikacje - karta artykułu 2. Zmiany na grupie artykułów Analogicznie również na grupie artykułów, w zakładce Pozycjonowanie zostały wprowadzone nowe pola: Nazwa - Nazwa grupy artykułów prezentowana w aplikacjach e-handlu, Nagłówek - Nazwa grupy artykułów prezentowana w nagłówku listy w aplikacjach, Opis - Opis grupy artykułów prezentowany w aplikacjach e-handlu. W przypadku gdy Nazwa lub Opis na zakładce Pozycjonowanie nie będzie wypełniona do sklepu będą wysyłane domyślne informacje z grupy artykułów, odpowiednio nazwa grupy z zakładki Ogólne pole Nazwa oraz opis z zakładki Opis. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 15 Zmiany funkcjonalne w wersji

16 Rysunek 10 Zakładka Pozycjonowanie na grupie artykułów Na wstążce została dodana nowa grupa przycisków Nazwa i opis. Tak jak w przypadku artykułów opcja Kopiuj z grupy umożliwia kopiowanie nazwy lub opisu z istniejącej już w systemie grupy artykułów. Rysunek 11 Nowy przycisk Kopiuj z grupy 3. Fantomy Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość grupowania tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem, w przypadku, gdy w oparciu o te cechy w systemie ERP tworzone są osobne karty towarowe (np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów). W tym celu zostały wykorzystane artykuły powiązane - do słownika został dodany nowy rodzaj powiązania Towar nadrzędny. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 16 Zmiany funkcjonalne w wersji

17 Dodatkowo, aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów - fantomów, został dodany dodatkowy parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary. 3.1 Nowy parametr dla atrybutów Grupujący Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-sklepie dla towarów zgrupowanych fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy. UWAGA: Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących. Rysunek 12 Parametr "Grupujący" dla atrybutu 3.2 Zmiany w słowniku Rodzaje powiązań artykułów Została dodana wartość słownika Rodzaje powiązań artykułów - Towar nadrzędny. Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch ERP e-sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-sklepie. UWAGA: Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany. 3.3 Artykuły powiązane W poprzednich wersjach Comarch ERP Altum możliwe jest tworzenie tylko jednego powiązania pomiędzy dwoma artykułami, w związku z wykorzystaniem powiązań pomiędzy artykułami w różnych aplikacjach, w najnowszej wersji została wprowadzona funkcjonalność tworzenia wielu powiązań pomiędzy tymi samymi artykułami. W przypadku powiązania Towar nadrzędny artykuł oznaczony jako nadrzędny będzie domyślnie wyświetlany w aplikacji Comarch ERP e-sklep. UWAGA: Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 17 Zmiany funkcjonalne w wersji

18 Zostały wprowadzone również między artykułami. zmiany w logowaniu dodawania powiązania Towar nadrzędny gdy z wiązanym towarem istnieje już powiązanie w dowolnym kierunku (A->B lub B- >A) o rodzaju Towar nadrzędny ; W logu wyświetla się komunikat: Artykuł nadrzędny: nazwa artykułu nadrzędny dla nazwa artykułu. gdy towar określany jako nadrzędny został już powiązany z innym towarem jako podrzędny (posiada inny artykuł powiązany do siebie jako Towar nadrzędny ), np. towar A->B Towar nadrzędny, definiuję powiązanie B->C. Powiazanie nie jest możliwe, bo towar B jest podrzędny do A; W logu wyświetla się komunikat: Artykuł nadrzędny: nazwa artykułu (z przykładu A) nadrzędny dla nazwa artykułu (z przykładu B). gdy dla towaru określanego w powiązaniu jako podrzędny istnieje już powiązanie z innym nadrzędnym towarem, np. towar A->B Towar nadrzędny, definiuję powiązanie C->B. Powiązanie nie jest możliwe, bo towar B ma już nadrzędny towar A; W logu wyświetla się komunikat: Artykuł: nazwa artykułu (z przykładu B) posiada już artykuł nadrzędny. 4. Edycja atrybutów w Comarch ERP e-sklep przy współpracy z Comarch ERP Altum W Comarch ERP Altum został wprowadzony parametr Edycja dla atrybutów w aplikacji e-sklep. Umożliwia dodanie dedykowanego opisu do zamawianego artykułu nie, jak w poprzednich wersjach, do całego zamówienia. Wartość atrybutu jest uzupełniana przez użytkownika sklepu. Rysunek 13 Parametr "Edycja" dla atrybutu Na elementach zamówienia wartości atrybutów są przenoszone na zakładkę Opis danego artykułu. Współpraca z Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 1. POPRAWIONO 1.1 Naprawiono błąd związany z wyświetlaniem ceny w Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Poprawiono błąd związany z cennikami na kartach towarowych i ich prezentacją w aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta. W aplikacji były wyświetlane zawsze wszystkie artykuły, a gdy nie było dla nich ustalonej ceny (lub cena była na inną jednostkę), to system ustawiał cenę 0.00zł. 1.2 Naprawiono błąd związany z nieujęciem płatności Poprawiono błąd związany z nieujęciem płatności przeterminowanych na dokumentach wystawionych z datą wcześniejszą niż data tworzenia dokumentu. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 18 Zmiany funkcjonalne w wersji

19 1.3 Naprawiono błąd związany z błędnym wyliczaniem wartości brutto Poprawiono błąd wyliczający błędnie wartość brutto dla dokumentów zawierających artykuł o cenie mniejszej niż 1zł. Przykład: Dodaje artykuł A. Cena 0.5 PLN. VAT 23%. W Pulpicie Kontrahenta NE dodaję do koszyka artykuł w ilości 100 szt. W szczegółach koszyka i w podglądzie koszyka mam wartości: Netto : 50 zł; VAT: 11,50 zł; Brutto : 62,00 zł (błąd: suma Netto i Vat 61,50) 1.4 Naprawiono błąd związany z promocjami progowymi Poprawiono błąd związany z promocjami progowymi. Błąd objawiał się brakiem prezentacji wartości promocji. Przykład: W systemie Comarch ERP Altum zdefiniowano rabat progowy "3" ustawiony dla artykułu A1 od ilości 2 sztuki - rabat ustawiony 3 %. Po zalogowaniu do aplikacji na kontrahenta K1, przechodząc na zakładkę Promocje, operator na liście promocji ma wyświetlony rabat o nazwie 3. Wchodząc w szczegóły promocji w kolumnie Wartość prezentowana jest wartość 0% zamiast 3 %. Błąd. Wartość rabatu powinna zostać wyświetlona 3%. 1.5 Naprawiono błąd związany z prezentacją wartości Dni po terminie Poprawiono błąd związany z błędną prezentacją na szczegółach dokumentu handlowego, wartości w polu Dni po terminie. Pomimo, iż dokument jest rozliczony (zapłacony) w kolumnie Dni po terminie, na liście płatności pojawiają się wartości. 1.6 Poprawiono błąd związany z dublowaniem elementów na dokumencie handlowym. Scenariusz błędu: Operator dodaje do koszyka towar T1 w ilości 1szt. Przechodzi do szczegółów koszyka, i klika złóż zamówienie. Składa się zamówienie i operator zostaje przekierowany do listy zamówień. Na tej liście potwierdza zamówienie. Następnie loguje się do systemu Comarch ERP Altum i z tego zamówienia generuje fakturę sprzedażową. System podnosi formatkę dokumentu, operator klika "Zatwierdź" (nic nie zmieniając). Operator generuję płatność dla tego dokumentu. Następnie loguje się do aplikacji, przechodzi na listę płatności, podnosi formatkę dokumentu handlowego i widzi dwa razy ten sam element. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 19 Zmiany funkcjonalne w wersji

20 2. OBSŁUŻONO Od wersji wprowadzono komunikat informujący zalogowanego operatora o braku otwartego okresu operacji handlowych. Funkcjonalność związana z aktywnością parametru Blokada wystawiania dokumentów poza okresem w konfiguracji Comarch ERP Altum. Przy włączonym parametrze nie można zapisać koszyka i wygenerować z niego zamówienia, gdy nie ma zdefiniowanego otwartego okresu. Jednocześnie wprowadzono komunikat przy blokadzie zatwierdzania dokumentów po niezamkniętym okresie. Funkcjonalność także związana z powyższym parametrem. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 20 Zmiany funkcjonalne w wersji

21 Spis rysunków Rysunek 1 Zakładka Ogólne formularza TAX FREE... 7 Rysunek 2 Tabelka VAT z TAX FREE... 8 Rysunek 3 Korekta faktury VAT sprzedaży wygenerowana na podstawie dokumentu KSD... 8 Rysunek 4 Nowe okno przypinania baz Rysunek 5 Blokada zmiany jednostek na dokumentach Rysunek 6 Wydruk deklaracji VAT-7(15) Rysunek 7 Zakładka Pozycjonowanie na zakładce aplikacje - karta artykułu Rysunek 8 Przycisk Kopiuj z artykułu znajdujący się na wstążce z dostępnymi opcjami Rysunek 9 Zakładka Prezentacja na zakładce aplikacje - karta artykułu Rysunek 10 Zakładka Pozycjonowanie na grupie artykułów Rysunek 11 Nowy przycisk Kopiuj z grupy Rysunek 12 Parametr "Grupujący" dla atrybutu Rysunek 13 Parametr "Edycja" dla atrybutu Comarch ERP Altum, Comarch Retail 21 Zmiany funkcjonalne w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

w wersji Comarch ERP XL Zmiany techniczne w wersji

w wersji Comarch ERP XL Zmiany techniczne w wersji Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.3 1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 12 stycznia 2017 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Business Intelligence Start Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 6.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 6.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 6.0 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Wersja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis obszaru... 4 Towary... 5 Relacje... 6 Edytuj... 7 2.3.1 Konfiguracja... 7 2.3.2 Kategorie... 7 2.3.3 Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Produkcja Moduł Produkcja umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Praca z ebay. Dokumentacja Użytkownika Systemu. od wersji

Praca z ebay. Dokumentacja Użytkownika Systemu. od wersji Dokumentacja Użytkownika Systemu od wersji Spis treści 1 Integracja... 3 2 Czego potrzebuję... 4 3 Konfiguracja serwisu ebay w Panelu Administracyjnym... 5 3.1 Konto ebay... 5 3.1.1 Dodawanie konta...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Instalacja programu... 3 3. Opcje programu... 5 3.1 Synchronizacja... 6 3.2 Słowniki... 8 3.2.1 Kontrahenci... 8 3.2.2 Produkty... 10 3.3 Zamówienia...11 3.4 Raporty... 16

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji Zmiany funkcjonalne wprowadzone Copyright 2016 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi: GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo