Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji

2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 2 Zmiany funkcjonalne w wersji

3 Spis treści Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch Retail Wstęp... 6 ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI Wspólne TAX FREE Zmiana ergonomii przypinania baz... 9 Logistyka Blokada zmiany jednostki na dokumentach i edycja ilości w jednostce podstawowej POPRAWIONO Księgowość Nowy wzór deklaracji VAT-7(15) Nowe formaty przelewów POPRAWIONO Nieprawidłowe sortowanie w kolumnach pozycji wyciągu bankowego Comarch Retail Współpraca Comarch ERP Altum Comarch Retail Comarch Retail POS Blokada zmiany jednostki na dokumentach Współpraca z e-commerce Zmiany na karcie artykułu Zmiany na grupie artykułów Fantomy Edycja atrybutów w Comarch ERP e-sklep przy współpracy z Comarch ERP Altum Współpraca z Comarch ERP Pulpit Kontrahenta POPRAWIONO Naprawiono błąd związany z wyświetlaniem ceny w Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Naprawiono błąd związany z nieujęciem płatności Naprawiono błąd związany z błędnym wyliczaniem wartości brutto Naprawiono błąd związany z promocjami progowymi Naprawiono błąd związany z prezentacją wartości Dni po terminie Comarch ERP Altum, Comarch Retail 3 Zmiany funkcjonalne w wersji

4 1.6 Poprawiono błąd związany z dublowaniem elementów na dokumencie handlowym OBSŁUŻONO Spis rysunków Comarch ERP Altum, Comarch Retail 4 Zmiany funkcjonalne w wersji

5 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum Aplikacja Wersja Uwagi Comarch Retail Wszystko.pl Comarch ERP e-sklep 8.0 Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Comarch WMS Comarch WMS Zarządzanie Comarch WMS Magazynier Comarch ERP Mobile Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży Comarch ERP Mobile Sprzedaż Comarch ERP Altum Business Intelligence Księga raportów Panel Zarządzania BI Point Konfigurator Aktualna wersja: NE *Informacje o udostępnieniu odpowiednich wersji współpracujących z Comarch ERP Altum będą wysyłane w informacjach mailowych oraz powyższa tabela będzie odpowiednio aktualizowana. Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch Retail Aplikacja Centrala Backoffice Comarch ERP Altum Comarch ERP XL --- Wszystko.pl Nie współpracuje Comarch ERP e-sklep Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Comarch WMS Comarch WMS Zarządzanie Comarch WMS Magazynier Comarch ERP Mobile Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży Comarch ERP Mobile Sprzedaż Comarch ERP Altum Business Intelligence Księga raportów Panel Zarządzania BI Point Konfigurator Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje *Informacje o udostępnieniu odpowiednich wersji współpracujących z Comarch Retail będą wysyłane w informacjach mailowych oraz powyższa tabela będzie odpowiednio aktualizowana. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 5 Zmiany funkcjonalne w wersji

6 Wstęp ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI Wspólne 1. TAX FREE Od wersji w systemie Comarch ERP Altum dostępna jest funkcjonalność pozwalająca na obsługę zwrotu VAT dla podróżnych TAX FREE. Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej. Sprzedawca wystawia nabywcy paragon fiskalny z podatkiem VAT naliczonym według stawek krajowych. Dodatkowo do paragonu dołączony zostaje wypełniony formularz dokumentu TAX FREE z wyszczególnionymi towarami, ich cenami oraz kwotą zapłaconego podatku. Tak przygotowany formularz jest imienny. UWAGA: Dokument TAX FREE dostępny jest tylko w polskiej wersji bazy danych. Dokument TAX FREE może zostać wygenerowany z zafiskalizowanego paragonu, nie ma możliwości dodania ręcznego do systemu. Dokument TAX FREE można wygenerować: Tylko z paragonu, nie ma możliwości wygenerowania TAX FREE do dokumentu korekty paragonu, Z jednego paragonu, Jeśli paragon ma stan zatwierdzony lub zaksięgowany, Paragon jest fiskalny, Jeśli dokument paragonu nie posiada korekt lub wszystkie korekty zostały anulowane, Jeśli do paragonu nie została wystawiona faktura sprzedaży, Z paragonu, dla którego nie wygenerowano dokumentu TAX FREE lub wygenerowany dokument TAX FREE został anulowany. UWAGA: Jeśli do paragonu wygenerowano dokument TAX FREE, nie będzie można wygenerować korekty do takiego paragonu. Dokumenty są widoczne na liście TAX FREE. Szczegóły dokumentu dostępne są po wybraniu przycisku [Edytuj], umieszczonego w grupie przycisków Lista, w menu głównym. Formularz TAX FREE składa się z kilku standardowych zakładek, przy czym zakładka Ogólne posiada kilka unikalnych pól. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 6 Zmiany funkcjonalne w wersji

7 Rysunek 1 Zakładka Ogólne formularza TAX FREE Podobnie jak pozostałe dokumenty handlowe, formularz TAX FREE składa się z nagłówka, w którym umieszczony jest m.in. numer dokumentu, kontrahent, rodzaj transakcji i stawki VAT (pola te nie podlegają edycji), pole właściciel czyli centrum w którym wystawiono dokument, aktualny stanu dokumentu. Na dokumencie TAX FREE użytkownik ma możliwość zaznaczenia parametru Potwierdzenie wywozu. Jest on domyślnie odznaczony i dostępny do edycji tylko na zatwierdzonym dokumencie. W przypadku, gdy parametr zostanie: Zaznaczony utworzona zostanie płatność (zobowiązanie) na kwotę dokumentu, Odznaczony płatność zostanie usunięta. Parametr jest niedostępny do edycji w przypadku, gdy: Dokument TAX FREE został ujęty w KSD, Dokument TAX FREE został zaksięgowany, Płatność została rozliczona w całości lub częściowo, Płatność została ujęta w ZPP, ZPZ, Po zaznaczeniu parametru Potwierdzenie wywozu automatycznie data wywozu jest uzupełniana aktualną datą systemową. Domyślnie na utworzonym dokumencie TAX FREE nie jest uzupełniona data wpływu. Może ona zostać ręcznie wskazana przez użytkownika lub zostanie ona automatycznie uzupełniona po zaznaczeniu potwierdzenia wywozu. Lista elementów prezentuje wykaz artykułów pobranych z paragonu, z którego wygenerowano TAX FREE. Każdy element można jedynie podglądnąć, by uzyskać więcej szczegółów. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 7 Zmiany funkcjonalne w wersji

8 Generując dokument TAX FREE z paragonu, na zakładce Kwoty w tabelce VAT dodane zostaną odpowiednie wpisy z oznaczeniem TAX FREE. Rysunek 2 Tabelka VAT z TAX FREE Po zatwierdzeniu dokumentu TAX FREE, który ma zaznaczony parametr Potwierdzenie wywozu użytkownik może ręcznie lub automatycznie dodać taki dokument do KSD. UWAGA: W systemie można wystawić dokument TAX FREE na artykuł typu usługa zgodnie z tym co zostało ujęte na paragonie. Jeżeli dokument TAX FREE ma zostać wygenerowany tylko na artykuł typu towar konieczne jest oddzielne wystawianie paragonów na towary i usługi. Po zatwierdzeniu dokumentu KSD, na którym został ujęty dokument TAX FREE, automatycznie zostanie wygenerowany odpowiedni dokument VAT w rejestrze VAT. Rysunek 3 Korekta faktury VAT sprzedaży wygenerowana na podstawie dokumentu KSD Dla elementów dokumentu VAT, dotyczących TAX FREE zostanie ustawiona wartość parametru Krajowa-TAX FREE, na podstawie której dana kwota zostanie ujęta w odpowiednim polu na deklaracji VAT-7, związanym ze zwrotem podatku VAT dla podróżnych. Natomiast kwoty paragonu z pierwotną stawką VAT (np. 23%) zostaną odpowiednio skorygowane na deklaracji VAT-7. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 8 Zmiany funkcjonalne w wersji

9 WYDRUK Z poziomu listy dokumentów TAX FREE pod przyciskiem [Drukuj dokument] oraz z poziomu formularza dokumentu TAX FREE pod przyciskiem [Drukuj], dostępny jest wydruk ww dokumentu. Dane do wydruku pobierane są z formularza dokumentu, dla którego uruchomiono wydruk. 2. Zmiana ergonomii przypinania baz Ergonomia przypinania baz w Menedżerze Baz została znacznie poprawiona. Został dodany oddzielny formularz, który ułatwia przypinanie baz. Rysunek 4 Nowe okno przypinania baz. Logistyka 1. Blokada zmiany jednostki na dokumentach i edycja ilości w jednostce podstawowej Od wersji w systemie Comarch ERP Altum dostępna jest funkcjonalność ustawienia blokady zmiany jednostki podstawowej i pomocniczej na dokumentach. Z poziomu karty artykułu w sekcji jednostki, dodany został parametr Blokada zmiany, dostępny wyłącznie dla jednostek, które są domyślne dla danego typu dokumentu. Podczas dodawania nowych artykułów, ustawienia te zostaną pobrane z kartoteki grupy artykułów. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 9 Zmiany funkcjonalne w wersji

10 Rysunek 5 Blokada zmiany jednostek na dokumentach UWAGA: Ustawienie domyślności jednostki dla dokumentów oraz blokady jej zmiany jest niedostępne dla artykułu o typie komplet. Na dokumentach handlowych (np. faktury sprzedaży i zakupu) mogą być wykorzystywane wszystkie jednostki przypisane do danego artykułu, dla których nie została ustawiona blokada zmiany jednostki dla danego dokumentu Po wskazaniu na formularzu elementu na dokumencie jednostki pomocniczej możliwa jest edycja ilości zarówno w jednostce pomocniczej jak i jednostce podstawowej. Po zmianie ilości w jednostce podstawowej/pomocniczej automatycznie przeliczona zostanie ilość w jednostce pomocniczej/podstawowej zgodnie z przelicznikiem ustawionym na karcie artykułu. Zmiana ilości w jednostce podstawowej spowoduje przeliczenie w jednostce pomocniczej z uwzględnieniem precyzji jednostki pomocniczej. W przypadku, gdy po przeliczeniu jednostki podstawowej na pomocniczą ilość nie będzie zgodna z precyzją ustawioną na karcie tego artykułu, system automatycznie zaokrągli ilość w jednostce pomocniczej w górę. Następnie zgodnie z przelicznikiem na karcie artykułu obliczona zostanie ilość w jednostce podstawowej 2. POPRAWIONO Księgowość 1. Nowy wzór deklaracji VAT-7(15) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatków od towarów i usług, od 1 lipca 2015 r. obowiązuje nowy formularz deklaracji VAT-7(15). Zmiany dotyczą głównie pól na deklaracji VAT-7, w których wykazywane są kwoty związane z transakcjami objętymi odwrotnym obciążeniem oraz importem usług. W związku z powyższym w wersji umożliwiono przeliczanie deklaracji VAT-7 według nowego wzoru, a także udostępniono jej wydruk oraz możliwość wysłania w formie elektronicznej. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 10 Zmiany funkcjonalne w wersji

11 Rysunek 6 Wydruk deklaracji VAT-7(15) 2. Nowe formaty przelewów W wersji dodano dwa nowe formaty przelewów MT940, obsługujące import wyciągów bankowych otrzymywanych od Alior Bank oraz ING Bank Śląski. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 11 Zmiany funkcjonalne w wersji

12 3. POPRAWIONO 3.1. Nieprawidłowe sortowanie w kolumnach pozycji wyciągu bankowego W kolumnach Kwota uznania/obciążenia na liście pozycji wyciągu bankowego poprawiono typ sortowania z tekstowego na liczbowe. Comarch Retail 1. Współpraca Comarch ERP Altum Comarch Retail 1. Blokada zmiany jednostki na dokumentach W związku z wprowadzeniem w wersji systemu Comarch ERP Altum/Comarch Retail funkcjonalności ustawienia blokady zmiany jednostki podstawowej i pomocniczej na dokumentach, ustawienie parametru Blokada zmiany na formularzu artykułu oraz wzorcu artykułu będzie synchronizowane z centrali do oddziałów Retail (analogicznie jak parametr Domyślna dla w przypadku jednostki pomocniczej). 2. TAX FREE Od wersji w systemie Comarch ERP Altum/Comarch Retail dostępna jest funkcjonalność pozwalająca na obsługę zwrotu VAT dla podróżnych TAX FREE. Obsługa nowego typu dokumentu TAX FREE (TF) zarówno na centrali jak i oddziale Retail odbywa się według standardowych reguł obowiązujących w systemie dla pozostałych typów dokumentów np. PAR. Ustawienie na nowym typie dokumentu TF oraz uprawnienia dla grupy operatorów do obiektu TF synchronizowane są z centrali do oddziału Retail. Anulowanie dokumentu TF możliwe jest na oddziale Retail wyłącznie do momentu synchronizacji. Na centrali Retail nie ma możliwości anulowania dokumentu TF przesłanego z oddziału. Dokument TF w stanie Zatwierdzony synchronizowany jest domyślnie do centrali. W konfiguracji struktury centrum oddziałowego Retail na zakładce Synchronizacja dostępny jest parametr: Synchronizacja/Eksport Tax Free po potwierdzeniu. Ustawienie tego parametru decyduje o tym, w którym momencie dokumenty TAX FREE z oddziału Retail mają być przesyłane do centrali. Jeżeli parametr ten jest odznaczony to do centrali Retail będą wysyłane tylko dokumenty TAX FREE w stanie zatwierdzonym (analogicznie tak jak pozostałe dokumenty). Po zaznaczeniu parametru do centrali Retail będą wysyłane dokumenty TAX FREE dopiero po potwierdzeniu wywozu. Oznacza to, że zatwierdzony dokument TF bez zapisanego potwierdzenia wywozu nie zostanie przesłany do centrali. Natomiast nawet jeżeli dokument TF nie został rozliczony, ale zostanie zapisane potwierdzenie wywozu to zostanie on przesłany do centrali. Jeżeli użytkownik po zapisaniu potwierdzenia wywozu nie dokonał płatności na oddziale Retail, to po synchronizacji dokonanie płatności możliwe będzie wyłącznie z poziomu centrali Retail. Domyślnie parametr Synchronizacja/Eksport Tax Free po potwierdzeniu jest odznaczony. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 12 Zmiany funkcjonalne w wersji

13 Na dokumencie TAX FREE użytkownik ma możliwość zaznaczenia parametru Potwierdzenie wywozu. Jest on domyślnie odznaczony i dostępny do edycji tylko na zatwierdzonym dokumencie. Z poziomu oddziału Retail parametr ten jest możliwy do edycji wyłącznie do momentu synchronizacji dokumentu. Na centrali Retail na formularzu dokumentów TF, przesłanych z oddziału bez potwierdzenia wywozu, istnieje możliwość zaznaczenia tego parametru i określenia daty wywozu, zapisania tych zmian oraz dokonania zapłaty. Informacja o zmianach nie będzie przesyłana na oddział Retail z którego pochodzi dokument. Na dokumentach TF, przesłanych z oddziału do centrali Retail z potwierdzeniem wywozu, bez względu na to czy były rozliczone, czy też nie (nawet częściowo), nie będzie możliwości edycji tego parametru potwierdzenia i daty wywozu. Informacja o rozliczeniu dokumentu, który miał zaznaczony parametr potwierdzenia wywozu ale zobowiązanie nie zostało uregulowane, zostanie przesłana z centrali do oddziału Retail. Dokument TAX FREE będzie dołączany do KSD po zapisaniu potwierdzenia wywozu. Na centrali Retail nie ma możliwości wygenerowania dokumentu TAX FREE do paragonu, który został przesłany z oddziału, system wyświetli komunikat: Wykonanie akcji nie powiodło się. Dokument został zsynchronizowany lub brak uprawnień do obiektów użytych na dokumencie. Na oddziale/centrali Retail, gdzie zostało dodane stanowisko sprzedażowe POS jest możliwe wystawienie dokumentu TF do paragonu pochodzącego z tego stanowiska POS. 2. Comarch Retail POS 2.1 Blokada zmiany jednostki na dokumentach W Comarch Retail POS na elemencie dokumentu jest weryfikowane, czy dla domyślnej jednostki ustawionej na artykule dla tego dokumentu zaznaczony jest parametr Blokada zmiany. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony zmiana jednostki jest możliwa. W przypadku gdy jest zaznaczony wyświetlana jest tylko jednostka domyślna, na której zaznaczono blokadę zmiany. Współpraca z e-commerce 1. Zmiany na karcie artykułu W poprzednich wersjach systemu Comarch ERP Altum do sklepu przekazywane były opisy i nazwa z karty artykułu, które wykorzystywane były w całym systemie. W najnowszej wersji została dodana opcja dedykowanych opisów oraz nazw dla towarów w e-commerce. Z zakładki Aplikacje wyodrębniono parametry wykorzystywane do kreowania i pozycjonowania strony artykułu do dedykowanej zakładki Prezentacja. Poza parametrami przeniesionymi z grupy Pozycjonowanie na nowej zakładce znajdują się: Język Wybór języka dla jakiego wprowadzane będą wartości parametrów, Nazwa Nazwa artykułu prezentowana w aplikacjach e-commerce, Opis Opis artykułu prezentowany w aplikacjach e-commerce. Dla każdego z pól przygotowano opis w tooltipie opisujący jego wykorzystanie w aplikacjach e- commerce. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 13 Zmiany funkcjonalne w wersji

14 W przypadku gdy Nazwa lub Opis na zakładce Pozycjonowanie nie będzie wypełniona do sklepu będą wysyłane domyślne informacje z karty artykułu, odpowiednio nazwa artykułu z zakładki Ogólne pole Nazwa oraz opis z zakładki Opis. Rysunek 7 Zakładka Pozycjonowanie na zakładce aplikacje - karta artykułu Dla usprawnienia tworzenia opisów na podstawie istniejących opisów towarów na wstążce została dodana nowa grupa przycisków Nazwa i opis. Opcja Kopiuj z artykułu umożliwia kopiowanie nazwy lub opisu z istniejącego już w systemie artykułu. Rysunek 8 Przycisk Kopiuj z artykułu znajdujący się na wstążce z dostępnymi opcjami Zakładka Prezentacja, poprzez optymalizacje obszarów, uzyskała nowy wygląd. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 14 Zmiany funkcjonalne w wersji

15 Rysunek 9 Zakładka Prezentacja na zakładce aplikacje - karta artykułu 2. Zmiany na grupie artykułów Analogicznie również na grupie artykułów, w zakładce Pozycjonowanie zostały wprowadzone nowe pola: Nazwa - Nazwa grupy artykułów prezentowana w aplikacjach e-handlu, Nagłówek - Nazwa grupy artykułów prezentowana w nagłówku listy w aplikacjach, Opis - Opis grupy artykułów prezentowany w aplikacjach e-handlu. W przypadku gdy Nazwa lub Opis na zakładce Pozycjonowanie nie będzie wypełniona do sklepu będą wysyłane domyślne informacje z grupy artykułów, odpowiednio nazwa grupy z zakładki Ogólne pole Nazwa oraz opis z zakładki Opis. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 15 Zmiany funkcjonalne w wersji

16 Rysunek 10 Zakładka Pozycjonowanie na grupie artykułów Na wstążce została dodana nowa grupa przycisków Nazwa i opis. Tak jak w przypadku artykułów opcja Kopiuj z grupy umożliwia kopiowanie nazwy lub opisu z istniejącej już w systemie grupy artykułów. Rysunek 11 Nowy przycisk Kopiuj z grupy 3. Fantomy Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość grupowania tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem, w przypadku, gdy w oparciu o te cechy w systemie ERP tworzone są osobne karty towarowe (np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów). W tym celu zostały wykorzystane artykuły powiązane - do słownika został dodany nowy rodzaj powiązania Towar nadrzędny. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 16 Zmiany funkcjonalne w wersji

17 Dodatkowo, aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów - fantomów, został dodany dodatkowy parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary. 3.1 Nowy parametr dla atrybutów Grupujący Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-sklepie dla towarów zgrupowanych fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy. UWAGA: Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących. Rysunek 12 Parametr "Grupujący" dla atrybutu 3.2 Zmiany w słowniku Rodzaje powiązań artykułów Została dodana wartość słownika Rodzaje powiązań artykułów - Towar nadrzędny. Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch ERP e-sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-sklepie. UWAGA: Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany. 3.3 Artykuły powiązane W poprzednich wersjach Comarch ERP Altum możliwe jest tworzenie tylko jednego powiązania pomiędzy dwoma artykułami, w związku z wykorzystaniem powiązań pomiędzy artykułami w różnych aplikacjach, w najnowszej wersji została wprowadzona funkcjonalność tworzenia wielu powiązań pomiędzy tymi samymi artykułami. W przypadku powiązania Towar nadrzędny artykuł oznaczony jako nadrzędny będzie domyślnie wyświetlany w aplikacji Comarch ERP e-sklep. UWAGA: Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 17 Zmiany funkcjonalne w wersji

18 Zostały wprowadzone również między artykułami. zmiany w logowaniu dodawania powiązania Towar nadrzędny gdy z wiązanym towarem istnieje już powiązanie w dowolnym kierunku (A->B lub B- >A) o rodzaju Towar nadrzędny ; W logu wyświetla się komunikat: Artykuł nadrzędny: nazwa artykułu nadrzędny dla nazwa artykułu. gdy towar określany jako nadrzędny został już powiązany z innym towarem jako podrzędny (posiada inny artykuł powiązany do siebie jako Towar nadrzędny ), np. towar A->B Towar nadrzędny, definiuję powiązanie B->C. Powiazanie nie jest możliwe, bo towar B jest podrzędny do A; W logu wyświetla się komunikat: Artykuł nadrzędny: nazwa artykułu (z przykładu A) nadrzędny dla nazwa artykułu (z przykładu B). gdy dla towaru określanego w powiązaniu jako podrzędny istnieje już powiązanie z innym nadrzędnym towarem, np. towar A->B Towar nadrzędny, definiuję powiązanie C->B. Powiązanie nie jest możliwe, bo towar B ma już nadrzędny towar A; W logu wyświetla się komunikat: Artykuł: nazwa artykułu (z przykładu B) posiada już artykuł nadrzędny. 4. Edycja atrybutów w Comarch ERP e-sklep przy współpracy z Comarch ERP Altum W Comarch ERP Altum został wprowadzony parametr Edycja dla atrybutów w aplikacji e-sklep. Umożliwia dodanie dedykowanego opisu do zamawianego artykułu nie, jak w poprzednich wersjach, do całego zamówienia. Wartość atrybutu jest uzupełniana przez użytkownika sklepu. Rysunek 13 Parametr "Edycja" dla atrybutu Na elementach zamówienia wartości atrybutów są przenoszone na zakładkę Opis danego artykułu. Współpraca z Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 1. POPRAWIONO 1.1 Naprawiono błąd związany z wyświetlaniem ceny w Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Poprawiono błąd związany z cennikami na kartach towarowych i ich prezentacją w aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta. W aplikacji były wyświetlane zawsze wszystkie artykuły, a gdy nie było dla nich ustalonej ceny (lub cena była na inną jednostkę), to system ustawiał cenę 0.00zł. 1.2 Naprawiono błąd związany z nieujęciem płatności Poprawiono błąd związany z nieujęciem płatności przeterminowanych na dokumentach wystawionych z datą wcześniejszą niż data tworzenia dokumentu. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 18 Zmiany funkcjonalne w wersji

19 1.3 Naprawiono błąd związany z błędnym wyliczaniem wartości brutto Poprawiono błąd wyliczający błędnie wartość brutto dla dokumentów zawierających artykuł o cenie mniejszej niż 1zł. Przykład: Dodaje artykuł A. Cena 0.5 PLN. VAT 23%. W Pulpicie Kontrahenta NE dodaję do koszyka artykuł w ilości 100 szt. W szczegółach koszyka i w podglądzie koszyka mam wartości: Netto : 50 zł; VAT: 11,50 zł; Brutto : 62,00 zł (błąd: suma Netto i Vat 61,50) 1.4 Naprawiono błąd związany z promocjami progowymi Poprawiono błąd związany z promocjami progowymi. Błąd objawiał się brakiem prezentacji wartości promocji. Przykład: W systemie Comarch ERP Altum zdefiniowano rabat progowy "3" ustawiony dla artykułu A1 od ilości 2 sztuki - rabat ustawiony 3 %. Po zalogowaniu do aplikacji na kontrahenta K1, przechodząc na zakładkę Promocje, operator na liście promocji ma wyświetlony rabat o nazwie 3. Wchodząc w szczegóły promocji w kolumnie Wartość prezentowana jest wartość 0% zamiast 3 %. Błąd. Wartość rabatu powinna zostać wyświetlona 3%. 1.5 Naprawiono błąd związany z prezentacją wartości Dni po terminie Poprawiono błąd związany z błędną prezentacją na szczegółach dokumentu handlowego, wartości w polu Dni po terminie. Pomimo, iż dokument jest rozliczony (zapłacony) w kolumnie Dni po terminie, na liście płatności pojawiają się wartości. 1.6 Poprawiono błąd związany z dublowaniem elementów na dokumencie handlowym. Scenariusz błędu: Operator dodaje do koszyka towar T1 w ilości 1szt. Przechodzi do szczegółów koszyka, i klika złóż zamówienie. Składa się zamówienie i operator zostaje przekierowany do listy zamówień. Na tej liście potwierdza zamówienie. Następnie loguje się do systemu Comarch ERP Altum i z tego zamówienia generuje fakturę sprzedażową. System podnosi formatkę dokumentu, operator klika "Zatwierdź" (nic nie zmieniając). Operator generuję płatność dla tego dokumentu. Następnie loguje się do aplikacji, przechodzi na listę płatności, podnosi formatkę dokumentu handlowego i widzi dwa razy ten sam element. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 19 Zmiany funkcjonalne w wersji

20 2. OBSŁUŻONO Od wersji wprowadzono komunikat informujący zalogowanego operatora o braku otwartego okresu operacji handlowych. Funkcjonalność związana z aktywnością parametru Blokada wystawiania dokumentów poza okresem w konfiguracji Comarch ERP Altum. Przy włączonym parametrze nie można zapisać koszyka i wygenerować z niego zamówienia, gdy nie ma zdefiniowanego otwartego okresu. Jednocześnie wprowadzono komunikat przy blokadzie zatwierdzania dokumentów po niezamkniętym okresie. Funkcjonalność także związana z powyższym parametrem. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 20 Zmiany funkcjonalne w wersji

21 Spis rysunków Rysunek 1 Zakładka Ogólne formularza TAX FREE... 7 Rysunek 2 Tabelka VAT z TAX FREE... 8 Rysunek 3 Korekta faktury VAT sprzedaży wygenerowana na podstawie dokumentu KSD... 8 Rysunek 4 Nowe okno przypinania baz Rysunek 5 Blokada zmiany jednostek na dokumentach Rysunek 6 Wydruk deklaracji VAT-7(15) Rysunek 7 Zakładka Pozycjonowanie na zakładce aplikacje - karta artykułu Rysunek 8 Przycisk Kopiuj z artykułu znajdujący się na wstążce z dostępnymi opcjami Rysunek 9 Zakładka Prezentacja na zakładce aplikacje - karta artykułu Rysunek 10 Zakładka Pozycjonowanie na grupie artykułów Rysunek 11 Nowy przycisk Kopiuj z grupy Rysunek 12 Parametr "Grupujący" dla atrybutu Rysunek 13 Parametr "Edycja" dla atrybutu Comarch ERP Altum, Comarch Retail 21 Zmiany funkcjonalne w wersji

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta Wersja: 2014.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 5 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 5 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 6 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.0.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo