nr 99/522. biuletyn wewnętrzny. powołano komisję dyscyplinarną... podziękowania... dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.11.2006 nr 99/522. biuletyn wewnętrzny. powołano komisję dyscyplinarną... podziękowania... dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN"

Transkrypt

1 nr 99/522 biuletyn wewnętrzny Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera strategia ezdrowie dla województwa łódzkiego konferencja w Linz warsztaty Ochrona przed PEM co, gdzie, kiedy w kraju... wyjazdy zagraniczne powołano komisję dyscyplinarną... Pismem z dnia 6 września 2006 roku Minister Zdrowia Powołał Komisję dyscyplinarną ds. postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie Medycyny Pracy. Kadencja Komisji trwa 4 lata począwszy od 1 października 2006 r. W skład Komisji weszli: przewodniczący prof. dr hab. med. Wojciech Hanke zastępca przewodniczącego prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska zastępca przewodniczącego dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk, doc. IMP członkowie: prof. dr hab. Sławomir Czerczak, prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, dr hab. Jolanta Gromadzińska, doc. IMP, dr hab. med. Cezary Pałczyński, doc. IMP. dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN Dyrektor TVN Med Agnieszka Szczepaniak zaprosiła dr n. med. Ewę Wągrowską-Koski do uczestnictwa w pracach Rady Naukowej, tworzonej w związku z powstaniem innowacyjnego, telewizyjnego kanału edukacyjnego dla lekarzy, TVN med. Gremium to ma skupiać autorów oraz recenzentów audycji edukacyjnych, które będą emitowane w zamkniętym, kodowanym kanale telewizyjnym oraz w portalu intemetowym. Programy te, tworzone z myślą o kształceniu lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, mają dać im okazję również do wypełnienia obowiązku kształcenia ustawicznego poprzez możliwość zdobywania punktów edukacyjnych. Rada Naukowa TVN med składać się będzie z autorytetów medycyny polskiej: wykładowców akademickich, autorów podręczników, ordynatorów wiodących oddziałów klinicznych itd. W jej skład wejdą też Rektorzy i Dziekani Uczelni Medycznych w Polsce, Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy oraz Prezesi i Członkowie Zarządów Głównych Towarzystw Naukowych. Przewodniczenia Radzie Naukowej TVN med podjął się Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong. Aktualna lista wszystkich członków Rady zostanie umieszczona na stronach portalu edukacyjnego Gratulacje! podziękowania... Prof. Bogusław Barański pragnie serdecznie podziękować za wspaniałe przyjęcie w naszym Instytucie delegacji rosyjskiej, która przebywała w ramach Study Tour w Polsce w dniach września 2006 r. W trakcie zebrania oceniającego wyniki Study Tour wszyscy, zarówno przedstawiciele Federalnego Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju Społecznego w Moskwie, jak i przedstawiciele rządów regionalnych w Izhewsku, Kazaniu, Rostowie i Saratowie podkreślali użyteczność otrzymanych informacji, jak i szczerość oraz otwartość przyjęcia przez stronę polską. Wizyta z pewnością przyczyniła się do lepszego zrozumienia zasad, koncepcji oraz prawa Unii Europejskiej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz transpozycji unijnego prawa w Polsce. Uczestnicy wyrazili nadzieje na zwiększenie w przyszłości współpracy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracujących pomiędzy Polską i Federacją Rosyjską. *** Prezydent World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006 (WC 2006) dr Sun I. Kim oraz vice Prezydent dr Tae Suk Suh, pragną wyrazić swoją wdzięcz- 1

2 ność za udział prof. Jerzego Jankowskiego w tegorocznej imprezie. Jak piszą w liście, to była prawdziwa przyjemność spotkać się z Panem profesorem podczas kongresu, który odbył się w dniach r. i pragną złożyć na jego ręce podziekowania za wszystkie wysiłki włożone w to wydarzenie. Życząc Panu profesorowi wielu sukcesów już czekają na spotkanie podczas następnego zjazdu. Ponadto strategia ta bardzo dobrze wpisuje się zarówno w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 2020 jak i Strategię Unii Europejskiej i2oio: Europejskie Społeczeństwo Informacyjne w roku Określać będzie ona priorytety, kierunki oraz wysokość środków, jakie powinno Województwo Łódzkie przeznaczyć na prodr A. Marcinkiewicz w Radzie Programowej... Marszałek Województwa Łódzkiego Stanisław Witaszczyk poinformował, że dr Andrzej Marcinkiewicz został powołany w skład Rady Programowej ds. opracowania Strategii ezdrowie Województwa Łódzkiego na lata jako przedstawiciel Szkoły Zdrowia Publicznego w Łodzi. Pan Marszałek w liście do Doktora Marcinkiewicza składa mu serdeczne gratulacje, wyrażając nadzieję, że jego praca i zaangażowanie przyczynią się do opracowania dokumentu określającego priorytety i kierunki działań związane z tematem ezdrowia w latach Jak pisze, jest przekonany, iż ta pionierska w skali kraju inicjatywa z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego. Przyłączamy się do gratulacji! Strategia ezdrowia Województwa Łódzkiego będzie pierwszą tego typu strategią regionalną w Polsce. Władze województwa zamierzają stworzyć plan operacyjny działań związanych z inwestycjami w technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w ochronie zdrowia, które zgodnie z najnowszymi wytycznymi Unii Europejskiej przyczyniają się skutecznie do podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnej. W dokumencie wskazane zostaną najważniejsze inwestycje w obszarze ezdrowia, które przyczynią się do systematycznego podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności województwa łódzkiego pod względem gospodarczym. Strategia ezdrowia dla Województwa Łódzkiego na lata , obok Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Łódzkiego oraz powstającej właśnie estrategii Województwa Łódzkiego, ma szansę stać się jednym z elementów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata jekty i działania związane z tematem ezdrowia w latach Może zostać zrealizowana dzięki wykorzystaniu w naszym regionie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rada Programowa ds. opracowania strategii, powołana przez Zarząd Województwa Łódzkiego, reprezentować będzie sfery nauki, polityki zdrowotnej i biznesu. W skład nowo powołanej Rady Programowej weszli: Przewodniczący Rady Waldemar Podhalicz, reprezentujący Marszałka Województwa Łódzkiego, Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej Krzysztof Głomb, przedstawiciel Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Członkowie Rady Programowej: Czesław Beda przedstawiciel placówek ochrony zdrowia podległych Zarządowi Województwa Łódzkiego, Jacek Bednarek przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, Wojciech Brzeski przedstawiciel Gmin Regionu Łódzkiego, Cezary Dzierżek przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, Aldona Frąckiewicz-Wronka przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Adam Fronczak przedstawiciel placówek ochrony zdrowia podległych Zarządowi Województwa Łódzkiego, Edward Gabryś przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Dariusz Kałdoński przedstawiciel placówek ochrony zdrowia podległych Zarządowi Województwa Łódzkiego, Bogumiła Kempińska-Mirosławska przedstawiciel Związku Miast Polskich, Tomasz Krawczyk przedstawiciel Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Marcinkiewicz przedstawiciel Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Tadeusz Markowski przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego, Włodzimierz Stelmach przedstawiciel placówek ochrony zdrowia podległych Zarządowi Województwa Łódzkiego, Paweł Strumiłło przedstawiciel Politechniki Łódzkiej, Marcin Zawisza przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Arkadiusz Złotnicki przedstawiciel Stowarzyszenia Miasta w Internecie. zmarł Jan Piskło... W dniu 17 października 2006 r. zmarł mgr Jan Piskło, długoletni, główny specjalista ds. ochrony radiologicznej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (GIS), a ostatnio kierownik Oddziału Ochrony Radiologicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SSE) w Gdańsku. Jego działalność w dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM) przyczyniła się w znaczącej mierze do utworzenia i funkcjonowania bazy danych o istniejących 2

3 W Warszawie na ulicy 17 Stycznia 47 znajduje się parking polecany przez BP Orbis dla osób wylatujących z Okęcia i potrzebujących zostawić samochód w bezpiecznym miejscu na kilka dni. Telefon kontaktowy na parking: (0 22) W cenie zapewniony jest dowóz taksówką na lotnisko przed odlotem oraz z powrotem na parking po powrocie do kraju. Należy wcześniej zarezerwować sobie miejsce telefonicznie. w Polsce źródłach PEM wielkiej częstotliwości (w.cz.), prowadzonej na szczeblu krajowym przez Pracownię Zagrożeń Elektromagnetycznych naszego Instytutu. Z inicjatywy mgr. Jana Piskło pracownicy wszystkich SSE szczebla wojewódzkiego (49 stacji w latach 90.) zostali przeszkoleni merytorycznie i praktycznie w naszym Instytucie, na specjalistycznych kursach prowadzonych na koszt Ministerstwa Zdrowia w zakresie pomiarów i oceny higienicznej PEM zakresu w.cz. i prowadzenia wojewódzkich baz danych o źródłach PEM. Działania te podniosły kompetencje pracowników SSE i wzmocniły tym samym nadzór nad istniejącym krajowym systemem kontroli ekspozycji na PEM w środowisku pracy. Zasługi mgr. Jana Piskło w nadaniu odpowiedniej rangi problematyce ochrony przed PEM na szczeblu Państwowej Inspekcji Sanitarnej są znaczące i do dziś skutkują chociażby w formie konsolidacji inspektorów sanitarnych od PEM zajmujących się szerzej, niż to przewidują obowiązki służbowe tą właśnie problematyką. Pomimo ciężkiej choroby, o której wiedział od kilku lat pozostawał zawsze uśmiechnięty, życzliwy i otwarty na współpracę. Dziękując Mu za wszystko, zachowamy Go we wdzięcznej pamięci. Pracownicy Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych Instytutu Medycyny Pracy prof. J. Nofera w Łodzi w Łodzi dokładniejsze infromacje: mgr Anna Dąbrowska, tel. 904 V Europejska Konferencja Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Linz Już po raz piąty Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (EN WHP) we współpracy z Komisją Europejską przeprowadziła międzynarodową konferencję poświęconą dbaniu o dobrostan pracujących. Głównym tematem zorganizowanego 19 i 20 czerwca w Linz, w Austrii, spotkania były rozwiązania w obszarze zarządzania starzejącą się siłą roboczą. Ten silny demograficzny trend wymaga już dziś od odpowiedzialnych i myślących o rozwoju firm inwestowania w zdrowie pracowników i podtrzymywanie ich zdolności do pracy, tak by jak najdłużej zatrzymać wykwalifikowaną siłę roboczą i przyciągać najzdolniejszych kandydatów do pracy. Jest to także wyzwanie dla polityki społecznej państw Europy, które zmuszone są do reformowania systemówu ubezpieczeń społecznych i przystosowania się do nadchodzących zmian. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań naukowych, analiz oraz, co z praktycznego punktu widzenia było najbardziej interesujące, tzw. wzory dobrej praktyki w zakresie zarządzania starzejącą się siłą roboczą w przedsiębiorstwach. Szanowni Państwo, zwracamy się do wszystkich osób, które odbyły służbowe podróże zagraniczne z prośbą o jak najszybsze dostarczanie sprawozdań z wyjazdów do Działu Współpracy z Zagranicą. Podsumowania bieżących podróży zawarte w tychże sprawozdaniach będą zamieszczane w biuletynie. Z góry dziękujemy. mgr Anna Dąbrowska, mgr Ida Kuśmierczyk Maria Rauch-Kallat, Ministerstwo Zdrowia, Austria 3

4 Sesja plenarna skonstruowana została tak by doniesienie zaprezentowane przez badacza teoretyka spotkało się z odpowiedzią ze strony praktyka przedstawiciela konkretnej firmy czy związków zawodowych. Dzięki temu debaty plenarne stanowiły doskonały wstęp do dalszej dyskusji podczas prezentowania osiągnięć poszczególnych krajów na sesjach satelitarnych. Konferencja poświęcona była trzem obszarom tematycznym związanym ze starzejącą się siłą roboczą: 1. Zarządzanie stylami życia wspieranie aktywnego starzenia się. 2. Doskonalenie kształcenia w okresie całego życia (life long learnig) oraz podnoszenie szans na zatrudnienie. 3. Dostosowanie środowiska pracy oraz sposobów organizacji pracy do potrzeb starzejącej się siły roboczej. Wszystkie prezentacje przedstawione podczas konferencji, w tym dwa referaty przygotowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy: Older Employees Expectations from Workplace Health Promotion Programmes autorstwa Krzystofa Puchalskiego, Patrycji Wojtaszczyk, Elizy Iwanowicz oraz Health Perceptions of Older Employees as the Basis for Focusing on their Education autorstwa Elzbiety Korzeniowskiej, Jacka Pyżalskiego dostępne są pod adresem: Podczas V Konferencji obchodzono także 10 lecie istnienia Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Narodowe Biuro Kontaktowe tej organizacji ulokowane jest od 2001 roku w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Nasz wkład w rozwój Sieci oraz fakt, że jako pierwsza w Polsce instytucja zostaliśmy koordynatorem projektu uczestnicy dyskusji panelowej członkowie Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, kolejno od lewej: Elfriede Kiesewetter (Oberösterreichische Gebietskrankenkasse, Austria), Ása G. Ásgeirsdóttir, Administration of Occupational Safety and Health, Islandia), Marc De Greef (Prevent, Belgia), Patrycja Wojtaszczyk (Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Polska), Maria Dolores Solé przewodnicząca EN WHP (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT Centro Nacional de Condiciones de Trabajo CNCT, Hiszpania), oraz moderator: John Griffiths (Work2Health, Wlk. Brytania) w ramach Programu Zdrowia Publicznego UE zdecydowały o tym, że podczas debaty na temat osiągnięć EN WHP i perspektyw rozwoju promocji zdrowia pracujących przedstawiciele Krajowego Centrum poproszeni zostali o reprezentowanie nowych Państw Członkowskich i państw kandydujących do UE. W konferencji brało udział 200 uczestników ze wszystkich państw UE, EOG oraz państw kandydujących do UE. przedstawiciele koncernu voest-alpine (80 zakładów produkcyjnych i centrów sprzedaży w ponad 30 państwach na całym świecie, ponad 23,5 tys. zatrudnionych) prezentują swoją korporacyjną strategię promocji zdrowia: Alfred Düsing, Alexandra Ronacher, Austria warsztaty Ochrona przed PEM 2006 w Instytucie W dniach października 2006 r. odbyły się w Instytucie warsztaty Ochrona przed PEM nt. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Sprawozdania z pomiarów i badań. Warsztaty zorganizowane zostały przez dr Halinę Aniołczyk wraz z zespołem Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych. Po zmianach w krajowych przepisach, przeprowadzonych w latach oraz trwających przygotowaniach do wdrożenia wymogów Dyrektyw UE w dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM) 0 Hz 300 GHz zaistniała pilna potrzeba umocnienia roli poszczególnych służb państwowych w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem krajowego Systemu Kontroli Ekspozycji na PEM. Jednocześnie nie tylko pilnego uporządkowania ale i doskonalenia wymagają dokumenty opracowywane na potrzeby administracji państwowej, właścicieli urządzeń/źródeł PEM oraz społeczeństwa. Krytyczna analiza raportów o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć wytwarzających PEM a także sprawozdań z pomiarów i badań obiektów istniejących wykazała potrzebę ich dalszego doskonalenia i opracowania szczegółowych wytycznych do ich sporządzania. Bardzo istotnym problemem jest również przebieg uzgodnień między urzędami a inwestorami i użytkownikami urządzeń będących źródłem PEM w kwestii wymogów 4

5 formalnych dotyczących przygotowywania dokumentacji na etapie uzyskiwania stosownych pozwoleń jak i decyzji o konieczności, zakresie i częstotliwości pomiarów kontrolnych PEM. W tematyce warsztatów uwzględniono specyfikę urządzeń, instalacji i systemów wytwarzających PEM w otoczeniu człowieka, tj. w środowisku pracy oraz w miejscu zamieszkiwania, rekreacji czy nauki, wybierając jako podmiot dyskusji dziedziny: elektroenergetykę, radiokomunikację i łączność bezprzewodową. Do udziału w imprezie zaproszono wybitnych specjalistów krajowych i praktyków z różnych dziedzin. W kolejnym wykładzie plenarnym doc. dr hab. Marek Zmyślony dokonał Oceny działania biologicznego i skutków zdrowotnych pól elektromagnetycznych w aspekcie wymagań raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Pierwsza część spotkania zakończona została omówieniem przez dr Elżbietę Sobiczewską z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie Skutków zdrowotnych ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne w świetle badań krajowych i zagranicznych. Na koniec firma UEI S.C. dokonała prezentacji aparatury do pomiarów PEM w środowisku pracy i środowisku komunalnym. Kolejny dzień warsztatów rozpoczęły wykłady plenarne z zakresu ochrony środowiska. Wymagania przepisów dotyczących NATURA 2000 z punktu widzenia ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi przedstawił mgr Artur Kawicki z Ministerstwa Środowiska, natomiast dr Małgorzata Rochalska (SGGW, Warszawa) omówiła Wpływ pól elektromagnetycznych na organizmy żywe: rośliny, ptaki i inne zwierzęta. Otwarcia warsztatów dokonali: Dyrektor IMP prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński, Katarzyna Kitajewska (Naczelnik Wydziału Higieny Pracy i Higieny Radiacyjnej, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa) oraz Irena Mazur (Dyrektor Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Warszawa). Wykłady plenarne pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej rozpoczęła dr Halina Aniołczyk prezentując Raport oraz sprawozdanie z pomiarów i badań jako element systemu kontroli bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed polami elektromagnetycznymi 0 Hz 300 GHz. Z kolei Procedury administracyjne związane z lokalizacją obiektów radiowych i elektroenergetycznych przedstawiła Dyrektor Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska mgr Irena Mazur. Następnie blok Ochrona środowiska w świetle raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz sprawozdań z pomiarów i badań otworzył mgr inż. Stefan Różycki (Ministerstwo Środowiska, Warszawa) prezentując zebranym wymagania szczegółowe Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Streszczenia raportu w języku niespecjalistycznym w imieniu dr. inż. Pawła Bieńkowskiego (ITTA Politechnika Wrocławska), dokonała dr Halina Aniołczyk. Tę część spotkania zakończył Marek Kałuski (Instytut Łączności, Wrocław) omawiając zagadnienia Modelowania rozkładów pól elektromagnetycznych w otoczeniu obiektów radiokomunikacji i telefonii komórkowych dla potrzeb ochrony środowiska. Podczas warsztatów zorganizowane zostało seminarium w całości poświęcone raportom. Dr inż. Marek Szuba (Politechnika Wrocławska) przedstawił Raporty oddziaływania na środowisko elektroenergetycznych inwestycji liniowych w ocenie inwestorów. Następnie Raporty o oddziaływaniu na środowisko obiektów telefonii komórkowej w ocenie inspekcji sanitarnej omówiła Pani 5

6 Następnie problematykę Rozruszników serca i innych implantów w polu elektromagnetycznym symulacje i pomiary przedstawił. prof. dr hab. Andrzej Krawczyk (CIOP-PIB, Warszawa). Grażyna Grobelna, (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Poznań). Ryszard Chlebda (TP EmiTel, Kraków) przedstawili Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko typu obiekty radiokomunikacyjne w ocenie inwestora. Z kolei Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko typu obiekty telefonii komórkowej w ocenie wydziałów ochrony środowiska omówiła Joanna Sawicka (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Poznań). Na zakończenie seminarium Pan Stefan Różycki wraz z dr Haliną Aniołczyk przedstawili wymagania szczegółowe dotyczące Sprawozdania z pomiarów i badań środowiska. W godzinach wieczornych odbyło się kolejne seminarium nt. Sprawozdania środowisko. Moderatorem 3 bloku warsztatów Ochrona środowiska pracy w świetle sprawozdań z pomiarów i badań była dr Halina Aniołczyk, otwierając go wykładem na temat wymagań szczegółowych Sprawozdania z pomiarów i badań w środowisku pracy. Autorami kolejnego wykładu Możliwości pomiarowe pól elektromagnetycznych modulowanych impulsowo w warunkach rzeczywistych na przykładach typowych źródeł pól, byli: dr hab. inż. Roman Kubacki, dr inż. Jarosław Kieliszek i Robert Puta (WIHE, Warszawa). Seminarium rozpoczął dr inż. Marek Szuba prezentacją sprawozdania z pomiarów i badań PEM wytwarzanych przez obiekty elektroenergetyczne dla celów ochrony środowiska w ocenie wykonawców i inwestorów. Następnie Danuta Grącka (WSSE Bydgoszcz) omówiła Sprawozdanie z pomiarów i badań PEM dla celów ochrony środowiska w praktyce akredytowanego laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Drugi dzień warsztatów zakończył wykład prof. Tadeusza Tyszki (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa) poświęcony uwarunkowaniom percepcji zagrożeń, który wzbudził ogromne zainteresowanie wszystkich uczestników warsztatów. Następnie odbyła się dyskusja panelowa. Ostatni dzień warsztatów otworzył wykład z zakresu Krajowych uregulowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych Pani mgr Grażyny Jaroszewicz (Główny Inspektorat Pracy, Warszawa). Ostatnie zorganizowane w ramach warsztatów seminarium nt. Sprawozdania bhp rozpoczął mgr inż. Jacek Masiak (TP EmiTel, Gdynia) sprawozdaniem z pomiarów i badań PEM dla celów BHP w ocenie użytkownika obiektów radiokomunikacyjnych. Sprawozdania z pomiarów i badań PEM dla celów BHP w obiektach elektroenergetyki w praktyce akredytowanego laboratorium Energopomiar przedstawił natomiast mgr inż. Ireneusz Hasiec (ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRY- KA, Gliwice). Wreszcie Sprawozdania z pomiarów i badań PEM dla celów BHP w ocenie inspekcji sanitarnej omówiła Pani Grażyna Grobelna (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Poznań). Warsztaty zakończyła wyjątkowo gorąca dyskusja panelowa. 6

7 Ponadto odbyła się dyskusja na temat doświadczeń osobistych i instytucjonalnych Instytutu Medycyny Pracy w ramach programu Europhamili oraz wykorzystania tych doświadczeń w dalszej współpracy międzynarodowej. Szkoła Zdrowia Publicznego w Rennes przygotowała także z udziałem Pana Pyżalskiego film szkoleniowy dla dalszych grup nauczycieli akademickich zajmujących się kształceniem w programach międzynarodowych. dr T. Hałatek w Chinach... W trzydniowej imprezie wzięło udział ponad 170 osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w PEM, a także pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych z oddziałów nadzoru i ochrony radiologicznej, wydziałów ochrony środowiska, inspekcji ochrony środowiska, inspekcji pracy, laboratoriów komercyjnych wykonujących pomiary PEM dla celów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, przedstawiciele operatorów 4 sieci telefonii komórkowej oraz TP Emitel (stacje radiowe i telewizyjne). Warsztaty stanowiły także doskonałą okazję do prezentacji publikacji autorstwa naszych naukowców wydanych nakładem Oficyny Wydawniczej IMP. W dniach września 2006 r. przebywał z wizytą w Pekinie (Chiny) dr Tadeusz Hałatek (Zakład Toksykologii i Kancerogenezy). Doktor Hałatek wziął udział w konferencji SETAC 2006 zorganizowanej przez Society of Environmental Toxicology and Chemistry na Uniwersytecie Pekińskim i prezentował doniesienie pt. Early neurotoxic effects of inhalation exposure to aluminium and/or manganese assessed by serum levels of phospholipid binding Clara cells protein. Współautorami doniesienia byli także: H. Sinczuk-Walczak i K. Rydzyński. Prezentowany poster cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Doniesienie zostało wybrane spośród 358 prac prezentowanych przez autorów z 40 krajów do publikacji w specjalnym numerze J. Environmental Science and Health Part A, poświeconym konferencji SETAC 2006, co należy uznać za wyróżnienie prezentowanej pracy. 3th International Melanoma Research Congress w Amsterdamie Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński pragnie serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, które wsparły finansowo organizację tegorocznych warsztatów. seminarium projektowe MANAHEALTH W dniach na zaproszenie organizatorów dr Jacek Pyżalski przebywał w Rennes (Francja) biorąc udział w seminarium projektowym MANAHEALTH. W ramach sesji szkoleniowej z przyszłymi wykładowcami akademickimi ze Szkoły Zdrowia Publicznego w Hiszpanii przedstawił wystąpienie pod tytułem Looking back at a transcultural tutoring experience: Insights and ideas for structuring tutoring process. W dniach b.r. września odbył się w Noorwijk k. Amsterdamu (Holandia) zjazd naukowy zorganizowany przez firmę Imedex Perspectives in Melanoma X and The Third International Melanoma Research Congress, w którym wzięli udział najwybitniejsi znawcy problematyki raka skóry. Czerniak stanowi poważny, zagrażający życiu rodzaj nowotworu, jeżeli jednak wykryty jest we wczesnym stadium rozwoju, rokowania co do wyleczenia są bardzo dobre. W przypadku stadium zaawansowanego bądź przerzutów na inne części ciała, czerniak jest niezwykle trudny do wyleczenia i w większości przypadków powoduje śmierć. Ostatnie badania skupiają się głównie na zrozumieniu procesu rozwoju czerniaka, np. ze stadium łagodnego do jego metastatycznej formy. Wiele związków sprzyjających rozwojowi raka zostało zidentyfikowanych, powodując tym samym konieczność zmiany podejścia w prowadzonych dotychczas badaniach klinicznych. IMP na konferencji reprezentował Markus Düchler (Zakład Toksykologii i Kancerogenezy), który zajmuje się na co dzień m.in. badaniami nad genami nowotworów, jeden z nich (Notch receptor) okazał się również istotny dla wzrostu i rozwoju czerniaka. 7

8 konferencja z cyklu How Clean is Clean w Moskwie... W dniach września tego roku przebywała w Moskwie (Federacja Rosyjska) dr Daria Pakulska (Zakład Informacji Naukowej). Pani doktor reprezentowała IMP na międzynarodowej konferencji Decontamination of Buildings and Facilities after Chemical Terrorism. Konferencja została zorganizowana przez International Science and Technology Center (ISTC, Moskwa), Research Institute of Hygiene, Toxicology and Occupational Pathology (RIHTOP, Wołgograd), Federal Medical and Biological Agency (FMBA, Federacja Rosyjska), Environment Canada (Kanada), Foreign Affairs (Kanada), Defens Research and Development (Kanada) i dotyczyła sposobów dekontaminacji budynków i urządzeń po atakach terrorystycznych z użyciem broni chemicznej. Była to już druga edycja konferencji z cyklu How Clean is Clean. Pierwsza odbyła się w Wołgogradzie w 2005 r. Uczestnikami tegorocznej konferencji byli delegaci reprezentujący krajowe instytucje rządowe i instytuty naukowe Federacji Rosyjskiej, USA, Kanady, Polski, UK i Republiki Czeskiej. Konferencja składała się z następujących sesji: Research Programs on Chemical Decontamination, Means and Methods for Decontamination, Chemical Contamination: Hazard and Risk Assessment, Standards of Decontamination. W ostatnim dniu konferencji doktor Daria Pakulska została zaproszona, wraz z kilkoma innymi uczestnikami konferencji, do odwiedzenia nowoczesnego ośrodka naukowego CHEMRAR HI-TECH CENTER Instytutu Zaawansowanych Technologii w dziedzinie farmacji, biologii i chemii. Przedstawiciele Instytutu wyrazili chęć nawiązania współpracy. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie szacowania ryzyka, opracowywania normatywów higienicznych i postępowania z odpadami chemicznymi. Nawiązane zostały kontakty z prof. Borysem Filatovem (Dyrektorem Research Institule of Hygiene, Toxicology and Occupational Pathology, Volgograd, Federacja Rosyjska), dr Cynthią Sonich-Mullin (Dyrektorem Threat and Consequence Assessment Division, EPA), dr. Otakarem J. Miką (Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection, Brno, Republika. konferencja Europejskiego Towarzystwa Teratologicznego w Padwie W dniach 2 7 września 2006 r. dr Krystyna Sitarek wzięła udział w 34th Annual Conference of the European Teratology Society w Abano Terme, Padwa (Włochy). Podobnie jak co roku w konferencji Europejskiego Towarzystwa Teratologicznego brało udział ponad 100 uczestników, głównie z krajów europejskich (Szwecja, Wlk. Brytania, Dania, Finlandia, Włochy, Francja, Niemcy), a także z Japonii i Chin. Prezentowano liczne wyniki badań doświadczalnych, których celem była ocena rozrodu i rozwoju potomstwa w testach in vivo. Kilka prac poświęconych było porównaniu wyników badań w testach in vivo i testach in vitro oraz odniesieniu ich wyników do obserwacji rodzaju wad wrodzonych u ludzi. Postulowano wprowadzenie modyfikacji testu dwupokoleniowego do oceny rozrodu u zwierząt narażanych na substancje chemiczne, o badania neurotoksyczności wykonywane u potomstwa w różnym wieku (oseski, zwierzęta dojrzałe płciowo) i ewentualnie takie rozbudowanie testu, które dawałoby możliwość oceny np. rakotwórczości testowanych substancji. Powyższe postulaty są związane z koniecznością testowania wielu substancji związaną z wprowadzeniem systemu REACH. Rozbudowany w proponowany sposób test dwupokoleniowy pozwoliłby na kompleksową ocenę toksyczności przy jednoczesnym ograniczeniu liczby zwierząt koniecznych do badań. Postulat ten spotkał się z żywym oddźwiękiem i aprobatą większości uczestników. Miejmy nadzieję, że prezentowane podczas konferencji sposoby kompleksowej oceny toksyczności reprodukcyjnej posłużą w przygotowaniu kolejnych planów badawczych IMP. Dr Krystyna Sitarek podczas konferencji przedstawiła prezentację Early postnatal development of the progeny of female rats expose to methylmercury and PCB 153 during pregnancy and lactation. co, gdzie, kiedy w kraju... Szkolenie nt. Odpowiedzialność lekarzy oraz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej za błędy Warszawa, 3 sierpnia 2006 r. udział: J. Gruchała Seminarium nt. Klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów chemicznych oraz zasad postępowania z czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym Wrocław, 31 sierpnia 2006 r. K. Konieczko Klasyfikacja i oznakowanie substancji i preparatów chemicznych omówienie najnowszych zmian w ustawodawstwie 8

9 Szczególny sposób oznakowania niektórych preparatów chemicznych w świecie obowiązujących przepisów A. Pałaszewska Substancje i preparaty o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w świetle przepisów prawnych Praktyczne aspekty związane z zatrudnianiem pracowników w narażeniu na substancje i preparaty o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 11th European Society for Heath and Medical Sociology International Congress European health old and new challenges Tackling health inequalities Kraków, 31 sierpnia 2 września 2006 r. E. Korzeniowska Promocja zdrowia pracujących w Polsce; socjologiczna analiza procesu w perspektywie teorii innowacji (przewodniczenie sesji naukowej) K. Puchalski Problem palenia tytoniu w przedsiębiorstwach obszary zastosowań socjologii (przewodniczenie sesji naukowej) Kurs chromatografii cieczowej Lublin, 4 8 września 2006 r. udział: P. Szychta IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Makrobiotyczna Materiałów Technicznych Łódź, 6 8 września 2006 r. M. Cyprowski, M. Piotrowska, Z. Żakowska, I. Szadkowska-Stańczyk Mikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziw do obróbki metali i ich wpływ na stan czystości powietrza J. Walusiak, M. Wiszniewska, I. Sander, M. Ralf-Heimsoth, E. Zahradnik, P. Krawczyk, C. Pałczyński Rola grzybów pleśniowych w rozwoju astmy piekarzy J. Walusiak, M. Wiszniewska, P. Krawczyk D. Świerczyńska- Machura, C. Pałczyński Uczulenie na pleśnie jako czynnik ryzyka zawodowej alergii na alfa-amylazę u uczniów szkół piekarskich M. Wiszniewska, J. Walusiak, I. Pannenko, M. Draniak, M. Kowalczyk, C. Pałczyński Pleśnie alergen obecny w środowisku pracy muzealników IVth International Sympodium on METALS, ENVIRON- MENT and HEALTH Szklarska Poręba, 6 10 września 2006 r. M. Stępnik, D. Lewińska, M. Stańczyk, Markus Düchler, J. Stetkiewicz, K. Rydzyński Two faces of arsenic (na zaproszenie organizatorów) C. Pałczyński (na zaproszenie organizatorów) Occupational asthma induced by inhalation exposure to metals Konferencja szkoleniowa VIII Zamkowe Spotkania z Anestezjologią, Intensywną Terapią i Toksykologią Kliniczną Sieniawa, 8 9 września 2006 r. udział: Piotr Rusiński I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna Warszawa, września 2006 r. E. Niebudek-Bogusz, M. Just, M. Śliwińska-Kowalska Prezentacja projektu strony internetowej szkolenia technik emisji głosu Analiza porównawcza diagnostyki chorób zawodowych narządu głosu w I i II instancji w latach E. Zamysłowska-Szmytke, M. Śliwińska-Kowalska Ocena układu równowagi u pracowników narażonych na mieszaninę rozpuszczalników organicznych. Badania pilotażowe W. Sułkowski, S. Kowalska, I. Korpus-Kamińska Zawodowe zaburzenia głosu: diagnostyka i postępowanie P. Kotyło, D. Merecz-Kot, M. Śliwińska-Kowalska Program interwencji psychologicznej u pacjentów z szumami usznymi P. Kotyło prowadzenie warsztatów Szumy uszne i obniżona tolerancja na dźwięki trudne przypadki M. Śliwińska-Kowalska Genetyczne uwarunkowania uszkodzeń słuchu (przewodniczenie sesji plenarnej) W. J. Sułkowski, S. Kowalska, I. Korpus-Kamińska Zawodowe zaburzenia głosu w materiale chorych konsultowanych w IMP w Łodzi: diagnostyka i postępowanie Ocena funkcjonowania nowych zasad orzekania o zawodowym uszkodzeniu słuchu M. Bąk, A. Dudarewicz, M. Zmyślony, M. Śliwińska-Kowalska Ocena wpływu pola elektromagnetycznego telefonii komórkowej systemu GSM na słuchowe potencjały korowe VII Konferencja Chromatograficzna Chromatografie i techniki pokrewne a zdrowie człowieka Białystok, września 2006 r. S. Brzeźnicki Jednoczesne oznaczanie heterocyklicznych amin aromatycznych i WWA w powietrzu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej M. Zieliński Zastosowanie różnych technik ekstrakcji podczas przygotowywania próbek do znaczeń PCDD/PCDF metodą rozcieńczeń izotopowych W. Wesołowski Technika HRGC/HRMS w ocenie kształtowania się stężeń polichlorowanych dibenzodioksyn i furanów w lotnym popiele M. Kucharska Ocena narażenia zawodowego personelu medycznego narażonego na halogenowe anestetyki wziewne 9

10 Szkolenie Rozliczanie projektu SPO-WKP czyli nie taki diabeł straszny jak go malują Warszawa, 13 września 2006 r. udział: B. Borowiecka, K. Kazimierczak, I. Krzemińska Seminarium dot. Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy Międzyzdroje, września 2006 r. A. Pałaszewska (na zaproszenie organizatorów) Praktyczne aspekty nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Znaczenie normatywów higienicznych w procesie dokonywania oceny narażenia na substancje rakotwórcze lub mutagenne w środowisku pracy Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Poznań, września 2006 r. E. Makowska-Matuszkiewicz Etyczne aspekty ochrony zdrowia pracujących Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze Opieka zdrowotna nad pracującymi wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy Myszęcin, września 2006 r. E. Korzeniowska (na zaproszenie organizatorów) Uwarunkowania gotowości do angażowania się w ponadstandardowe działania na rzecz zdrowia personelu przyszłych menadżerów K. Puchalski (na zaproszenie organizatorów) Promocja zdrowia a zarządzanie zdrowiem E. Wągrowska-Koski (na zaproszenie organizatorów) Opieka zdrowotna nad pracownikami ochrony zdrowia jako element zarządzania zdrowiem w miejscu pracy Zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w narażeniu na czynniki rakotwórcze i orzecznictwo o zawodowej etiologii nowotworów złośliwych A. Mościcka (na zaproszenie organizatorów) Zarządzanie stresem w miejscu pracy Mobbing skutki, diagnoza i prewencja Seminarium nt. Produkty z pogranicza a branża kosmetyczna Warszawa, 22 września 2006 r. M. Kotwica (na zaproszenie organizatorów) Produkty z pogranicza o czym warto wiedzieć przed wprowadzeniem produktu do obrotu? VIII Zjazd Stowarzyszenia Psychologów Transportu Międzyzdroje, września 2006 r. D. Merecz (na zaproszenie organizatorów) Zasady udzielania pomocy psychologicznej kierowcom uczestnikom wypadków drogowych Konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez Kujawsko-Pomorski Oddział Towarzystwa Medycyny Pracy w Bydgoszczy Bydgoszcz, 26 września 2006 r. E. Wągrowska-Koski (na zaproszenie organizatorów) Orzecznictwo lekarskie o zdolności do kierowania pojazdami silnikowymi i pracy na stanowisku kierowcy II Konferencja Naukowa Texmedico Net Wisła, września 2006 r. M. Kieć-Świerczyńska, D. Świerczyńska-Machura Alergia na substancje zapachowe B. Kręcisz Choroby skóry wywołane działaniem światła słonecznego Asbestos Risk Reduction and Measurement of Asbestos Fibre Concentration Kraków, września 2006 r. N. Szeszenia-Dąbrowska Environmental Asbestos Exposure in Poland Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 55-lecia Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Katowice, września 2006 r. M. Śliwińska-Kowalska (na zaproszenie organizatorów) Alergiczny zawodowy nieżyt nosa oraz przewodniczenie sesji Okrągłego Stołu pt. Alergiczne nieżyty dróg oddechowych Konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy i Małopolską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie Bukowina Tatrzańska, września 2006 r. E. Wągrowska-Koski (na zaproszenie organizatorów) Współczesny model pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce Słok k/bełchatowa, 5 7 października 2006 r. M. Śliwińska-Kowalska (na zaproszenie organizatorów) Współczesne spojrzenie na choroby alergiczne u dzieci III Ogólnopolskie Forum Ergonomia w stomatologii Pomoce optyczne w stomatologii, zastosowanie lup i mikroskopu perspektywy i problemy Wrocław, 5 7 października 2006 r. Z. Jóźwiak (na zaproszenie organizatorów) Ergonomiczne kształtowanie środowiska pracy Dorota Merecz (na zaproszenie organizatorów) Stres w gabinecie stomatologicznym. Jak sobie radzić ze stresem towarzyszącym pracy zespołu? Jak łagodzić stres pacjenta? A. Pas-Wyroślak Znużenie narządu wzroku a nawyki pracy lekarzy stomatologów 10

11 Warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów i konsultantów ds. profilaktyki Rynia k/warszawy, 9 12 października 2006 r. D. Merecz Pierwsza pomoc psychologiczna po zdarzeniach traumatycznych debriefing i wsparcie psychologiczne A. Mościcka Psychologiczne metody redukcji zachowań agresywnych praca z ofiarą i sprawcą agresji II Szkoła Fluorescencyjnej Analizy Rentgenowskiej Ustronie-Zawodzie, października 2006 r. udział: M. Przybylska-Stanisławska Konferencja Zintegrowane zarządzanie zdrowiem jako nowa koncepcja w ochronie zdrowia Dębowa Góra k/płocka, października 2006 r. E. Wągrowska-Koski (na zaproszenie organizatorów) Obszary wiedzy niezbędne w realizacji nowoczesnego podejścia do ochrony zdrowia pracujących Potrzeba modyfikacji kształcenia podyplomowego w medycynie pracy Problemy orzecznicze dotyczące chorób zawodowych W. Hanke (na zaproszenie organizatorów) Potrzeba zintegrowanego spojrzenia na choroby o etiologii zawodowej i cywilizacyjnej w opiece zdrowotnej nad pracującymi Z. W. Jóźwiak (na zaproszenie organizatorów) Miejsce problemów ergonomicznych w całościowo pojmowanym zdrowiu J. Walusiak udział w posiedzeniu konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny pracy Konferencja Naukowa Nowe trendy w ochronie zdrowia pracujących wyzwania dla pracodawców i służb medycyny pracy Białystok, 13 października 2006 r. D. Merecz (na zaproszenie organizatorów) Psychologiczne zagrożenia w środowisku pracy w Polsce Zdarzenia traumatyczne w miejscu pracy skutki zdrowotne i profilaktyka A. Mościcka (na zaproszenie organizatorów) Narażenie na przemoc w pracy charakterystyka zjawiska, jego skala i konsekwencje dla funkcjonowania zatrudnionych i organizacji Prewencja zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy interwencje nastawione na jednostkę i organizację M. Drabek (na zaproszenie organizatorów) Mobbing szczególny rodzaj zagrożenia w środowisku pracy Czynniki psychospołeczne, a jakość funkcjonowania organizacji Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt Development of Structures for Dissemination of Good Practice In the Field of Workplace Heath Promotion In the Acceding and the Applicant Countries (Dragon-fly) Kraków, października 2006 r. E. Korzeniowska Summary of status-quo analysis of workplace health promotion in 12 Applicant and Acceding Countries E. Iwanowicz, T. Haratau, R. Sochert Development of workplace Health promotion infrastructures In enlarging Europe P. Wojtaszczyk, K. Puchalski Presentation of the Dragon-fly Project its aims and concept P. Wojtaszczyk, J. Pyżalski Polish Network for Workplace Health Promotion J. Pyżalski Methodology of gathering data concerning status-quo analysis of workplace health promotion in 12 Applicant and Acceding Countries E. Korzeniowska, P. Wojtaszczyk, E. Iwanowicz, K. Puchalski, J. Pyżalski przewodniczenie sesji naukowej Seminarium czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Lublin 17 października 2006 r. M. Kupczewska-Dobecka (na zaproszenie organizatorów) Karta charakterystyki źródło informacji o własnościach rakotwórczych produktu Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników rakotwórczych w powietrzu środowiska pracy S. Czerczak (na zaproszenie organizatorów) Substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w świetle przepisów prawnych Preparaty o działaniu rakotwórczym lub mutagennym K. Konieczko (na zaproszenie organizatorów) Praktyczne aspekty związane z zatrudnianiem pracowników w narażeniu na substancje i preparaty o działaniu rakotwórczym lub mutagennym Aspekty związane z prowadzeniem Centralnego Rejestru Danych o narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym Spotkanie lekarzy głównych konsultantów, pielęgniarek oddziałowych oraz kierownictwa firmy B. Braun Avitum Poland Białokosz, października 2006 r. B. Zachara Układ antyoksydacyjny we krwi chorych z przewlekłymi chorobami nerek ze szczególnym uwzględnieniem stężenia selenu i aktywności peroksydaz glutationowych Szkolenie pn. Finansowanie inwestycji i badań przez uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe w latach z PO-IG Warszawa 19 października 2006 r. udział: I. Krzemińska, K. Ławiński Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Rzeszów, 19 października 2006 r. D. Merecz (na zaproszenie organizatorów) Stres zawodowy. Źródła, konsekwencje, profilaktyka A. Mościcka (na zaproszenie organizatorów) Stres w pracy lekarza i pielęgniarki 11

12 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WOMP Kielce, 19 października 2006 r. E. Wągrowska-Koski (na zaproszenie organizatorów) Problemy orzecznicze dotyczące badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy IV Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Medicover Mikołajki października 2006 r. E. Wągrowska-Koski (na zaproszenie organizatorów) Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy Propozycje zmian legislacyjnych dotyczących ochrony zdrowia pracujących zwiększa obciążenia budżetu Państwa. Ale jest i druga strona medalu: ludzie po pięćdziesiątce są wypychani z firm, żeby zrobić miejsce młodym, a chcieliby pracować. W każdym razie wszystkim z generacji 50+ nie ułatwia się pozostania w pracy stanowiska, organizacja i tempo pracy przeznaczone są dla ludzi młodych. Pani Teresa Makowiec-Dąbrowska kierowała pracami zespołu, który (...) badał związane z wiekiem zdolności do pracy. II Kongres Onkologii Polskiej Poznań, października 2006 r. B. Świątkowska Środowiskowe czynniki ryzyka raka płuca w badaniach epidemiologicznych Szkolenie Horyzonty Funduszy Unijnych Warszawa, 25 października 2006 r. udział: K. Kazimierczak, I. Krzemińska, K. Żuraw IX Konferencja Aerozolowa Kraków, 26 października 2006 r. K. Konieczko Nowa polityka Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów projekt rozporządzenia REACH z branżowej prasy... W październikowym wydaniu ATEST-u w dziale nauka i praktyka znajdziemy obszerny artykuł poświęcony badaniom prowadzonym w Zakładzie Fizjologii i Ergonomii Pracy. Redaktor Robert Kozela rozmawia z doc. dr hab. med. Teresą Makowiec-Dąbrowską na temat osób starszych w pracy. Jak pisze we wstępie, w Polsce ludzie po pięćdziesiątce (generacja 50+) chętnie uciekają z pracy na renty i różne świadczenia przedemerytalne. Tak mówią media i socjologowie. To na pewno niekorzystna dla nas tendencja, bo fot. Artur Knyziak Doc. Teresa Makowiec-Dąbrowska zwraca uwagę, że subiektywny wskaźnik zdolności do pracy zależy też od poziomu wykształcenia. Ludzie lepiej wykształceni lepiej radzą sobie na rynku pracy, mają wyższą samoocenę i bardziej dbają o swoje zdrowie. Od tego ostatniego dużo zależy: wskaźnik zdolności do pracy jest większy u tych osób, które uprawiają jakieś sporty i stosują prawidłową dietę. Naukowcy potwierdzają, że nasz styl życia powoli się zmienia. Kiedyś ludzie nie przyznawali się, że mają czas wolny. Obecnie nie tylko się do tego przyznają, ale i coraz częściej mówią o jeździe na rowerze, bieganiu, spacerach po lesie i innych formach aktywnego spędzania czasu. Taka aktywność fizyczna może poprawić zdolność do pracy w każdym wieku. Stąd poziom tej zdolności jest zależny nie tylko od wieku, ale i od cech indywidualnych pracowników oraz od stylu życia. Naukowcy badając subiektywną zdolność do pracy, sprawdzili, na co zwracają uwagę kobiety, a na co mężczyźni. Mężczyźni wyżej niż kobiety oceniają swoją aktualną zdolność do pracy i wysiłku fizycznego, a przede wszystkim wskazują na mniejszą liczbę chorób. Kobiety natomiast lepiej oceniają możliwości swojej pracy w perspektywie dwóch lat oraz mają mniejszą absencję.(...) Badania nad procesem starzenia się wykazały też systematyczne obniżanie się poziomu inteligencji tak, że w wieku lat traci się ok. 8% maksymalnej wartości współczynnika inteligencji, a wieku lat nawet 16%. W związku z tym na stanowiskach operatorskich, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, powinni pracować głównie ludzie młodzi. (więcej na s. 6 7, Starsi w pracy, ATEST 10/2006) fot. Artur Knyziak Na łamach najnowszego wydania ATEST-u ukazał się również wywiad z dr Małgorzatą Waszkowską. Zdaniem Pani doktor w ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w Polsce podejmowano badania dotyczące procesu starzenia się i tego, jak wpływa ono na naszą sprawność 12

13 i zdolność do wykonywania różnego rodzaju prac, w tym także do kierowania pojazdami. I badania wykazały, że właściwie takim krytycznym momentem w naszym życiu jest wiek ok lat. Jest to moment, w którym procesy starzenia się zaczynają już w sposób istotny wpływać na nasze funkcjonowanie. Oczywiście, każdy starzeje się w różnym tempie. Jest to proces uwarunkowany wieloma czynnikami: stylem życia, warunkami pracy, odżywianiem i czynnikami genetycznymi. Niemniej stwierdzono, że właśnie w tym wieku powinniśmy zacząć obserwować swój organizm. Zwłaszcza kierowcy amatorzy, którzy nie podlegają żadnym okresowym sprawdzianom lekarskim ani psychologicznym powinni zastanowić się, czy przypadkiem nie dzieje się coś niedobrego, co utrudnia im prawidłową jazdę. Czy nie popełniają większej liczby błędów, nie stwarzają zagrożeń. Czy nie jest tak, że bardziej się męczą, niż było to dawniej. Zaobserwowanie takich symptomów oznacza, że powinniśmy coś z tym zrobić. Na przykład sprawdzić swój stan zdrowia i zacząć zmieniać styl jazdy, dostosowując go do swoich możliwości. Dr Waszkowska wspólnie z prof. Bohdanem Dudkiem przeprowadziła badania dotyczące kierowców zawodowych wykonujących pracę o szczególnym charakterze. Czyli takich, u których w przypadku popełnienia błędu w pracy dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Ponadto byli to kierowcy pracujący w służbach ratowniczych: straży pożarnej, pogotowiu ratunkowym oraz kierowcy autobusów, motorniczowie tramwajów. Kierowcy Ci w zależności właśnie od wieku poddawani są systematycznym okresowym badaniom i lekarskim, i psychologicznym. Przeciętnie do 55 roku życia wykonują te badania co 5 lat, następnie co 2, a powyżej 65 roku życia nawet co roku. Oczywiście zależy to jeszcze od kategorii, rodzaju prawa jazdy, od rodzaju prowadzonych pojazdów. Ten system funkcjonuje od trzech lat, autorzy projektu badań postanowili sprawdzić jego skuteczność. Wcześniej przepisy tak restrykcyjnie nie nakazywały przeprowadzania badań psychologicznych. Tylko niektóre kategorie kierowców im podlegały, a więc głównie właśnie pracujący w straży pożarnej, pogotowiu ratunkowym i w zakładach komunikacji miejskiej. Nowe przepisy nałożyły dodatkowo obowiązek badań psychologicznych na grupę kierowców zawodowych: wszystkich prowadzących pojazdy powyżej 3,5 tony, jak również taksówkarzy oraz egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy. Poza tym wprowadziły obligatoryjnie okresowość tych badań, czego wcześniej nie było. Nasunęło się wobec tego pytanie: czy badanie psychologiczne, powtarzane tak często, jest konieczne? Okazuje się, że w odróżnieniu od badań laboratoryjnych, rozwiązywania testów do badania psychologicznego można się z czasem w jakiś sposób nauczyć. Tu nie chodzi nawet o nauczenie się na pamięć jakichś kwestionariuszy, ale o zapoznanie się z całą sytuacją badania, co już wpływa na wyniki. Naukowcy z zakładu Psychologii Pracy zaczęli się zastanawiać czy w związku z tym częste powtarzanie badań jest konieczne, czy może należałoby wprowadzić te badania jako obowiązkowe od jakiegoś wieku, ale to wymagało sprawdzenia, jak procesy psychiczne, ważne przy wykonywaniu określonych zawodów, zmieniają się wraz z wiekiem. nowości wydawnicze... W październiku br. ukazała się, wydana nakładem Oficyny Wydawniczej IMP anglojęzyczna publikacja książkowa zatytułowana Workplace Health Promotion in Enlarging Europe. Została opracowana w ramach współfinansowanego przez Komisję Europejską Projektu pod nazwą Development of Structures for Dissemination of Good Practice in the Field of Workplace Health Promotion in the Acceding and the Applicant Countries (w skrócie Dragon-fly). Jego koordynatorem oraz głównym wykonawcą było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi pełniące funkcję Narodowego Biura Kontaktowego Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (w skrócie z ang. EN WHP). Publikacja Workplace Health Promotion in Enlarging Europe, pod redakcją E. Korzeniowskiej oraz K. Puchalskiego, została opracowana przez międzynarodowy zespół realizujący Projekt. Jest ona poświęcona analizie stanu upowszechnienia promocji zdrowia pracujących w 10 nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry) oraz w 2 państwach kandydujących (Bułgaria i Rumunia) należących do EN WHP. W książce poza analizą uwarunkowań prawno-organizacyjnych zostały opisane wybrane wzory dobrej praktyki, poruszono też kwestie tożsamości promocji zdrowia w miejscu pracy oraz perspektyw rozwoju tego typu działań w opisywanych krajach. (więcej na s. 7 9, Starszy jak pijany?, ATEST 10/2006) 13

14 kiedy? gdzie? kto? cel wyjazdu Bruksela Paryż (Francja) Bruksela Modra Harmonia (Słowacja) Surrey (Wielka Brytania) Bruksela Moskwa (Rosja) Zurich (Szwajcaria) Amsterdam (Holandia) Kinga Polańska Konrad Rydzyński Konrad Rydzyński Wojciech Hanke, Kinga Polańska Dorota Wiaderna, Radosław Świercz Wojciech Hanke Daria Pakulska Jan Stetkiewicz Markus Düchler udział w spotkaniu ECNIS Ethical Review Panel udział w posiedzeniu Network Governing Council Sieci Doskonałości ECNIS udział w posiedzeniu członków SCENIHR Grupy Roboczej Nanomaterials in TGD udział w konferencji Child Health and Environment, prezentacja doniesienia: Anti-smoking interventions to reduce children s exposure to ETS udział w kursie Biomarkers organizowanym przez Uniwersytet w Surrey udział w posiedzeniu grupy roboczej dt. Indoor Air Quality w ramach komisji Scientific Committee on Health and Environmental Risks udział w konferencji Decontamination of Buildings and Facilities after Chemical Terrorism zudział w spotkaniu wykonawców pro- jektu NANOTOX z przedstawicielami UE i realizatorami projektu IMPART udział w III Międzynarodowym Kongresie nt. Perspektyw w leczeniu czer- niaka Maastricht (Holandia) Dorota Chromińska-Szosland udział w XXVII Annual ASPHER Conference oraz posiedzeniu General Assembly, prezentacja doniesień: granic grani HIV/AIDS New Gą Public Health Threat Example for International Collabo- ration; Bioterrorism are we ready for new challenge in Public Health Bruksela Wojciech Hanke udział w zebraniu plenarnym Scientific Committee on Health and Environmen Greifswald Beata Świątkowska, udział w Polish-German Symposium tal Risks (Niemcy) Wojciech Hanke on Occupational Health Research na zaproszenie organizatorów, prezentacja doniesień: B. Świątkowska Occupational risk factors and lung cancer W. Hanke Occupational diseases in Poland in period of economic transition 14

15 Antwerpia Sveti Stefan (Czarnogóra) Bruksela Sinaia (Rumunia) Ispra (Włochy) Luksemburg (Luksemburg) Rennes (Francja) Bruksela Bruksela Alicante (Hiszpania) Luksemburg (Luksemburg) Tallin (Estonia) Mariola Śliwińska-Kowalska, Małgorzata Malczyk, Adam Dudarewicz, Elżbieta Rajkowska, Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska Maciej Stępnik IzabelaRydlewska-Liszkowska Jan Gromiec Sławomir Czerczak Cezary Pałczyński Jacek Pyżalski Izabela Rydlewska-Liszkowska Konrad Rydzyński Małgorzata Stańczyk Patrycja Wojtaszczyk Dorota Chromińska-Szosland udział w spotkaniu roboczym dotyczącym raportu końcowego z realizacji projektu Flandria/2004 w ramach dwustronnej współpracy z Flandrią udział w spotkaniu roboczym projektów Diephy i Research Management Group Mechanisms of Induction of cancers in the Head/Neck Region by Tobacco and Alcohol and Their Prevention dział w spotkaniu organizowanym przez CEFIC Joint Industry-Commission meeting on Socio-Economic Analysis udział w kongresie Rumuńskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, przewodniczenie sesji, udział w posiedzeniu Komitetu Technicznego przy Ministerstwie Zdrowia, udział w obradach Okrągłego Stołu na temat NDS Udział w Expert Drafting on derivation of DNELs w charakterze eksperta udział w posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Chorób Zawodowych Komisji Europejskiej udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu MANAHEALTH w Szkole Zdrowia Publicznego (ENSP), prezentacja na zaproszenie organizatorów doniesienia pt.: Looking back at a transcultural tutoring experience: insights and ideas for structuring tutoring process udział w spotkaniu organizowanym przez CEFIC Joint Industry-Commission meeting on Socio-Economic Analysis udział w posiedzeniu plenarnym SCE- NIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) udział w konferencji ECOPA s Scientific Event udział na zaproszenie organizatorów DG SANCO w spotkaniu koordynatorów projektów wspólnotowych w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy. Spotkanie poświęcone omówieniu przebiegu projektów oraz możliwości dalszej współpracy w UE w obszarze zdrowia pracujących udział w spotkaniu Steering Committee projektu BalticHealthTrain 15

16 Luksemburg (Luksemburg) Rawenna (Włochy) Wiedeń (Austria) Bruksela Neonila Szeszenia-Dąbrowska Sławomir Czerczak, Daria Pakulska Jolanta Gromadzińska, Ewa Pytlińska Wojciech Hanke udział w Meeting of Health and Safety at Work Statisctics zorganizowanym przez Eurostat udział w charakterze eksperta w ICSC Meeting udział w konferencji Molecular and physiological effects of bioactive food compounds oraz w spotkaniu roboczym partnerów WP9 projektu ECNIS udział w posiedzeniu grupy roboczej Research Needs w ramach komisji Scientific Committee on Health and Environmental Risks Bruksela Konrad Rydzyński udział w posiedzeniu grupy SCENIHR Kreta (Grecja) Ryga (Łotwa) Alicja Bortkiewicz Elżbieta Gadzicka Konrad Rydzyński doc. A. Bortkiewicz prowadzenie sesji i wygłoszenie referatu na zaproszenie organizatorów: Methodological problems in the assessment of the cardiovascular function in workers exposed to electromagnetic fields E. Gadzicka prezentacja na zaproszenie organizatorów doniesienia: Subjective symptoms in GSM network operators udział w Seminarium Get ready for EC 7th Framework programme, prezentacja doniesienia: Network of Excellence ECNIS Utrecht Wojciech Hanke, udział w spotkaniu roboczym grupy (Holandia) Wojciech Sobala WP11 projektu ECNIS Integration of Biomarkers in Cancer Risk Assessment Hiszpania Jerzy Jankowski zudział w grupie roboczej WG9 EURA- (Barcelona) DOS w celu omówienia warunków i zakresu interkalibracji acji dozymetrów TL Bruksela Konrad Rydzyński udział w posiedzeniu grupy SCENIHIR Praga Dorota Chromińska-Szosland udział w międzynarodowej Konferencji (Czechy) Taiwan-Europe Health Cooperation Program, prezentacja doniesienia: Current and Future Health Care System in Poland granic Kolonia Zbigniew Jóźwiak udział w Targach ORGATEC 2006, zapo- (Niemcy) znanie się z najnowszymi ąymi światowymi osiągnięciami w zakresie e ergonomii w biurze Rzym, Carpi Stanisław Tarkowski udział w naradzie w Centrum WHO (Włochy) (ECEH) w sprawie realizacji projektu SPHERE oraz udział w posiedzeniu iu Col- legium Ramazzini 16 opracowanie: mgr Ida Kuśmierczyk (Dział Planowania Badań Naukowych, tel.: 910,

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Eksperci o powietrzu w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim

Eksperci o powietrzu w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim Eksperci o powietrzu w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim sliwka.a, 15.03.2016 W poniedziałek 14 marca 2016 roku w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbyła się konferencja Opoczno i Tomaszów Mazowiecki dla

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt EUROBIOL pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej nr POKL 04.01.01-00-178/09 Człowiek

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM HOTEL SCANDIC WROCŁAW ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH MAJ 2015 W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym mógł się odbyć cykl warsztatów naukowo szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12896,odprawa-w-koszalinskim-osrodku-kadry-medycznej-sg-i- MSW.html Wygenerowano: Wtorek,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA

European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA Józefów koło Warszawy, 20-21 Maja 2013 rok. INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 2 lipca2014 Białystok Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 Bartosz Majewski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli:

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli: Podsumowanie szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych we Wrocławiu W dniach 4-5 października

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

V Krajowa Konferencja

V Krajowa Konferencja V Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii pod hasłem Szczepienia-wykorzystaj szansę Lublin, 24-26 października 2013 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego ul. Akademicka 15 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe. SALA WISŁA Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych

PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe. SALA WISŁA Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych Środa, 21 września 2016 r. 12.00 19.30 PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe 19.30 20.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych Wykład organizowany

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP ECHO Environmental Group zaprasza na 2-dniowe szkolenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi REACH,

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap II / 2011-2013

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy etap II / 2011-2013 Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program wieloletni Potrzeba realizacji programu wieloletniego wynikała ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki Czy rozporządzenie REACH wpłynie na wzrost czy spadek konkurencyjności ci polskich firm w Europie i na Świecie? Warszawa, 14 grudnia 2007 roku PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM BHP WM 007873-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i higiena pracy / red. Danuta Koradecka Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2008. - 782 s. : il. ; 24 cm ISBN 83-7373-045-8 WM 007859-WM BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

W szkoleniu udział wzięło 56 przedstawicieli kadry medycznej, w tym:

W szkoleniu udział wzięło 56 przedstawicieli kadry medycznej, w tym: Podsumowanie szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych w Poznaniu W dniach 13-14 września

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu:

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie spotkania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI godz.10.00 PLANOWANE ZAKOŃCZENIE godz.17.00

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Historia Zakład Pielęgniarstwa

Historia Zakład Pielęgniarstwa Zakład Pielęgniarstwa został utworzony 1 listopada 2003 roku jako jeden z formalnych wymogów funkcjonowania kierunku Pielęgniarstwo, powołanego 1 października 2002 roku, decyzją Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY. 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA

PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY. 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA 9 PAŹDZIERNIK 2015 8 00-10 00 Rejestracja uczestników 10 00-10 30 Sesja inauguracyjna 10 00-10 15 Ochrona zdrowia pracujących wobec

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jolanta Przyłuska Łódź IMP

Dr inż. Jolanta Przyłuska Łódź IMP Dr inż. Jolanta Przyłuska Łódź IMP seminarium Praca, Zdrowie, Środowisko platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi Łódź IMP, 16 XII 2013 R. Dnia 16 XII 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych dr Paweł Modrzyński Prezentacja przygotowana w ramach projektu pn: Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED EkoDialog zaprasza na szkolenie: "Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 Strona 1 STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy powołany został w ramach

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia Wojskowy Instytut Medyczny Wojskowy Instytut Medyczny Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP mają zaszczyt zaprosić na V konferencję naukową im.

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce. mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce. mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce to Integracja i wspólne działanie środowiska pielęgniarek i położnych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

Udar. Każdy pacjent jest ważny

Udar. Każdy pacjent jest ważny Opis projektu Udar. Każdy pacjent jest ważny DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Warszawa 2015 wersja 1.00 Dotyczy: cyklu debat uświadamiających wagę problemu udarów, rolę samorządów w profilaktyce udarów, skalę

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Dane techniczne o projekcie Realizacja w latach 2011-2013 Finansowanie z Programu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr POKL.02.03.02-00-007/09-00 w sprawie dofinansowania projektu wydana została w dniu 30.09.2009 r. przez Ministra Zdrowia.

Decyzja Nr POKL.02.03.02-00-007/09-00 w sprawie dofinansowania projektu wydana została w dniu 30.09.2009 r. przez Ministra Zdrowia. Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego realizowany w latach 2009-2015. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów PROJEKT System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Projekt Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska składał się z dwóch zasadniczych elementów.

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014 Platforma IUSER Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej 2 lata działalności 2 października 2014 prof. Józef Modelski, Politechnika Warszawska USTANOWIENIE PLATFORMY 10 października 2012

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE. Doc. Adam Fronczak

Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE. Doc. Adam Fronczak Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE Doc. Adam Fronczak Zdrowie obywateli jest podstawowym priorytetem Unii Europejskiej. Unijna polityka w dziedzinie zdrowia funkcjonuje równolegle

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. Patronat Honorowy JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski Pierwszy komunikat konferencyjny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

1. Nie przewiduje się przedłużenia okresu funkcjonowania przepisów art. 88 Karty Nauczyciela

1. Nie przewiduje się przedłużenia okresu funkcjonowania przepisów art. 88 Karty Nauczyciela Warszawa, 10 czerwca 2008 r. Stanowisko strony rządowej w odpowiedzi na pytania zadane w czasie spotkania przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z przedstawicielami rządu w Ministerstwie Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne?

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Wieloaspektowy charakter wiedzy studiując Zdrowie Publiczne zdobywasz wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski 16 października 2015 roku Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków

Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski 16 października 2015 roku Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski 16 października 2015 roku Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków Konferencja podsumowująca projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marek

Bardziej szczegółowo