PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich lat zmieniła się nie do poznania. Dziś gmina rozkwita i z każdym rokiem staje się coraz piękniejsza, coraz bardziej przyjazna dla mieszkańców. Jest miejscem, w którym dobrze się mieszka, o czym najlepiej świadczy fakt dodatniego salda migracji, które notowane jest bez przerwy od 2000 roku. W 2003 roku wyniosło 165, w 2004 r , w , co w praktyce oznacza, że więcej osób zostało zameldowanych niż wymeldowało się. W Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Sulejowie, gdzie załatwia się sprawy meldunkowe, rzadko można spotkać osoby, które chcą opuścić obszar gminy. Najczęściej meldują się nowi mieszkańcy lub ci, którzy zmieniają adres, ale pozostają wierni swojej gminie. Zjawiskiem pozytywnym jest również kształtowanie się w ostatnich latach dodatniego przyrostu naturalnego, przy czym w 2004 i 2005 r. charakteryzują go najwyższe wartości. Wskaźnik dla gminy na 1000 ludności wyniósł 0,2 natomiast dla obszaru województwa łódzkiego przyrost jest ujemny i wynosi -3,1. W porównaniu z wcześniejszymi latami wzrosła również liczba osób z wykształceniem wyższym, co korzystnie wpływa na sytuację na lokalnym rynku pracy. Od momentu powstania gminy w 1990 roku rozpoczął się dynamiczny rozwój Sulejowa. Samorządna gmina oznaczała możliwość samodzielnego gospodarowania własnym budżetem i sprawiła, że gmina zyskała osobowość, przestała być jedynie obszarem rolniczym. W tym okresie systematycznie wzrasta budżet Gminy Sulejów, co umożliwia podejmowanie licznych działań inwestycyjnych. Przy czym największy przyrost dochodów własnych gmina zanotowała w okresie trwania III kadencji samorządu. Łączne dochody gminy z poziomu 15,6 mln zł w 2003 r. wzrosły do 20,7 mln zł w 2004 oraz do 23,9 mln zł w 2005 (łącznie w okresie dochody wzrosły o 53%). W tym czasie wydatki na inwestycje zwiększyły się z poziomu 1,8 mln zł w 2003 do wysokości 3,5 mln zł w 2004 oraz 4,2 mln zł w 2005 r. (łącznie w okresie wydatki inwestycyjne wzrosły o 233%). Stabilny budżet umożliwia realizację w naszym regionie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sulejów oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sulejowa w latach Władze samorządowe III kadencji na początku określiły priorytety, którymi kierowały się przez cztery lata. Należą do nich w szczególności: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa warunków drogowych, rozbudowa i modernizacja szkół i placówek oświatowych, poprawa warunków bytowych mieszkańców w ramach rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, uporządkowanie spraw związanych z lokalną komunikacją publiczną, wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Upływające czterolecie było okresem największych od kilkunastu lat inwestycji infrastrukturalnych w gminie, mających wpływ bezpośredni na poprawę zarówno jakości życia mieszkańców, jak i perspektyw rozwoju regionu.

2 Drogownictwo Przejrzysty układ drogowy, dobra jakość dróg i dostępność komunikacyjna wpływa na rozwój gospodarczy gminy. Główną oś komunikacyjną w Gminie Sulejów stanowi droga krajowa nr 12. Ze względu na stan i znaczenie w układzie komunikacyjnym, jakość oraz czas podróżowania, jak również narastające koszty remontów droga bez wątpienia wymaga przebudowy. Jednak projekt modernizacji DK nr 12, opracowany przez inwestora - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi nie satysfakcjonuje nas jako władz gminnych. Jako nadrzędny priorytet modernizacji inwestor wskazał interes bezpieczeństwa ruchu, który dyktuje konieczność eliminacji indywidualnych wjazdów. Droga krajowa nr 12 jest osią rozwoju regionu, stąd projektowane ograniczenia w dostępie do niej zagrażają z punktu widzenia Gminy lokalnej koniunkturze. Te zastrzeżenia zgłosiliśmy inwestorowi, który przychylił się do naszych propozycji m.in. utrzymanie przejazdu na wprost na rzecz rolników w km w Przygłowie, otworzenie wjazdów z ulic Energetycznej i Polnej we Włodzimierzowi. W obrębie Sulejowa zachowane zostaną wszystkie indywidualne wjazdy, w tym wjazd do ulicy Leśnej. Jednak odkładana w czasie modernizacja DK nr 12 (do 2013 r.) oraz daleka wizja obwodnicy Sulejowa oraz nie satysfakcjonują nas. W związku z powyższym podjęliśmy działania w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia skupiającego jednostki samorządu terytorialnego na rzecz przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej S12. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest potrzebne z punktu widzenia lobbingu na rzecz drogi krajowej nr 12. Stowarzyszenie popiera ok. 30 samorządów zlokalizowanych na trasie Piotrków-Radom-Lublin. Stowarzyszenie ma pozyskać poparcie parlamentarzystów wywodzących się terenów poszczególnych samorządów, którzy dopilnują, by S12 znalazła się w Narodowym Planie Rozwoju do realizacji na lata Oprócz wspierania dużych inwestycji drogowych nie zapomniano o nakładach na bieżące remonty oraz budowę nowych. W okresie w ramach środków inwestycyjnych wydano na poprawę układu drogowego łącznie ponad 5,0 mln zł, z czego w poszczególnych latach wydatki te kształtowały się następująco: ,9 tys. zł ,5 tys. zł ,4 tys. zł W analizowanym okresie wydatki na drogownictwo wzrosły blisko 11-krotnie. Wśród najważniejszych inwestycji były: W 2003 r. - modernizacja ulicy Rolniczej w Przygłowie, ulicy Orzechowej w Poniatowie, Kopalnia Dolna w Sulejowie W 2004: budowa przystanku krańcowego dla Minibusów częściowa nakładka bitumiczna na drodze Witów-Kłudzice nakładka bitumiczna na drodze gminnej Przygłów - Barkowice Mokre modernizacja ulicy Rolniczej w Przygłowie III etap, realizacja ulicy Krawieckiej w Uszczynie etap I przebudowa części ulic Barbary i Rudnickiego w Sulejowie etap I przebudowa drogi Witów Kolonia Kałek etap I W 2005 r. Przebudowa ulicy Rolniczej w Uszczynie Przebudowa ulicy Przedszkolnej, Krzywej i Kasztanowej w Poniatowie 2

3 Przebudowa drogi gminnej we wsi Podlubień Przebudowa części ulic Barbary i Rudnickiego w Sulejowie etap II Budowa zatoki autobusowej i chodnika w ulicy Rudnickiego w Sulejowie Przebudowa części ulic Jagiellończyka i Romańskiej w Sulejowie etap II Przebudowa ulicy Energetycznej we Włodzimierzowie etap II Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Sulejowie Przebudowa części ulicy Wyszyńskiego we Włodzimierzowie Przebudowa drogi Witów Kolonia Kałek - etap II Przebudowa ulicy Krawieckiej w Uszczynie Przebudowa drogi gminnej w Witowie Przebudowa drogi gminnej w Zalesiach Przebudowa drogi we wsi Biała (w części we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych) Przebudowa ulicy Dworcowej w Sulejowie (wraz z wymianą oświetlenia i kostki brukowej) W 2006 r. Nakładki bitumiczne na drogach gminnych Barkowice, Barkowice Mokre, Kłudzice. Modernizacja uliczek przed blokami komunalnymi w Sulejowie. Dokończenie przebudowy ulicy Przedszkolnej w Poniatowie. Zakończenie przebudowy drogi Witów Kolonia Kałek, położenie nawierzchni bitumicznej. Przebudowa drogi gminnej w Zalesiach II etap. Przebudowa ulicy Nowe Osiedle we Włodzimierzowie. Dokończenie przebudowy ulicy Nowe Osiedle we Włodzimierzowie. Modernizacja ulicy Rudnickiego w Sulejowie etap I Przebudowa ulicy W. Łokietka i Mauretańskiej w Sulejowie - etap I Przebudowa części ulicy Nadpilicznej w Sulejowie etap I Ponadto aktualnie realizujemy zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze całej gminy Sulejów. Gruntownej wymianie na energooszczędne podlegać będzie 600 lamp oświetleniowych. Dodatkowo zamontowane zostaną czujniki zmierzchu. Po zakończeniu inwestycji planujemy maksymalnie wydłużyć czas pracy lampodpowiednio do długości nocy w ciągu roku. Dodatkowo realizowana jest rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach Przygłów przy ul. Sulejowskiej oraz Św. Jana w Sulejowie. Rozwiązano również problem zasilania energetycznego placu pod festyny na Podklasztorzu. Do zaplanowanych na najbliższe lata inwestycji wieloletnich z zakresu drogownictwa należą w szczególności: Modernizacja drogi Łazy Dąbrowa Łazy Duże Dokończenie modernizacji ulicy Rudnickiego w Sulejowie Dokończenie przebudowy ulicy W. Łokietka i Mauretańskiej w Sulejowie Modernizacja drogi Witów Kolonia Przygłów Przebudowa ulicy Parafialnej w Sulejowie Dokończenie przebudowy części ulicy Nadpilicznej w Sulejowie Dokończenie modernizacji ulicy Jesionowej w Poniatowie Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie Przebudowa części ulicy K. Sprawiedliwego w Sulejowie Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie Modernizacja ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury Modernizacja ulicy Polnej we Włodzimierzowie Przebudowa ulicy Zielonej we Włodzimierzowie 3

4 Modernizacja ulicy Poprzecznej w Przygłowie Przebudowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742 Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola Realizacja powyższych zamierzeń istotnie wzmocni sieć drogową w gminie, co w konsekwencji wpłynie na jej rozwój. Bezpieczeństwo mieszkańców Władze samorządowe postawiły sobie również za cel poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców, choć zadanie to formalnie leży w kompetencjach państwa. Wspierane były finansowo policja i straż pożarna. W latach wspomogliśmy te jednostki na łączną kwotę 366,0 tys. zł, na co się złożyło się m.in.: - sponsorowanie w okresach wakacyjnych dodatkowych patroli policyjnych, - uczestnictwo w zakupie 2 samochodów dla potrzeb Policji oraz 6 pojazdów dla potrzeb straży pożarnej, - współfinansowanie remontów strażnic. Edukacja, sport i opieka społeczna Gmina Sulejów na utrzymaniu posiada sieć placówek oświatowych, do których należą: 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 3 przedszkola. W latach na budowę, rozbudowę i kompleksową modernizację obiektów oświatowych, a także na wyposażenie szkół i boiska szkolne urząd wydał ogółem 2,2 mln zł, z czego na poszczególne lata przypadło: w 2003 r. 884,9 tys. zł - rozbudowa i modernizacja budynku szkoły w Przygłowie etap II, remont zaplecza kuchennego w Przedszkolu Samorządowym w Sulejowie wraz z wymianą dachu, w 2004 r. 992,9 tys. zł - III etap rozbudowy szkoły podstawowej i gimnazjum w Przygłowie wraz z zakupem wyposażenia, dobudowa części budynku i remont Szkoły Podstawowej w Klementynowie, w 2005 r. 366,0 tys. zł, na co złożyło się: wymiana parkietu w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przygłowie; Remont zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu Samorządowym w Przygłowie; Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie- etap I, Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Poniatowie wraz z wymianą instalacji CO. Dla potrzeb rozbudowy budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przygłowie pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 300,0 tys. zł oraz 200,0 tys. zł na wyposażenie obiektu w ramach grantu Ministra Edukacji Narodowej. Łącznie na remonty w placówkach oświatowych w okresie pozyskaliśmy 100,0 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto dla potrzeb zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wybudowano na obszarze gminy 11 wiat przystankowych na trasach obsługiwanych przez gimbusy w ramach dowozu dzieci do szkół. Przeprowadzono również adaptację ośrodka zdrowia w Sulejowie, gdzie w piwnicach zorganizowano pomieszczenia dla klubu abstynenckiego AA i świetlicę środowiskową. Na I piętrze - po zrealizowanym remoncie umieszczono siedzibę dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie. 4

5 Aktualnie trwają prace remontowe siedziby dawnego Urzędy Gminy przy ul. Górnej (wymiana instalacji CO, dachu, podłóg, stolarki drzwiowej), gdzie zorganizowano już m.in. punktu wydawania posiłków dla ubogich. Dokończono również remont budynku Biblioteki i Miejskiego Domu Kultury w Sulejowie. W wyremontowanej Bibliotece zorganizowano Gminne Centrum Informacji wraz z punktem informacji turystycznej. Zorganizowano ponadto Park Straży z przeznaczeniem pod imprezy masowe. Na 2006 r. przypadają następujące zadania do realizacji: Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie etap II, Utworzenie boiska sportowego na potrzeby mieszkańców wsi Uszczyn (Rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe po zaakceptowaniu złożonego przez Gminę wniosku i podpisaniu umowy z Wojewodą przyznającej Gminie środki z SPO ROL). Podjazd dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie. Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Sulejowie. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Poniatowie. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Przygłowie. Obecnie trwa remont Szkoły Podstawowej w Witowie, której patronem zostanie Jan Paweł II. Ponadto dokonano rozbiórki zdewastowanego obiektu przedszkola w Sulejowie koło Policji oraz sprzedano aktualnie zbędne budynku lecznicy w Sulejowie oraz szkół w Kole, Barkowicach, Kłudzicach. Dodatkowo planujemy przeprowadzenie termomodernizacji budynków szkolnych w Łęcznie i Uszczynie. Z większych inwestycji zaplanowanych na kolejne lata warto wymienić budowę nowych i modernizację istniejących boisk przy szkołach podstawowych w gminie (do realizacji w latach ) oraz budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Kulturalnego w Sulejowie przy ul. Szkolnej (planowana realizacja do 2011 r.). Nadal jednak dostrzegamy niedostatki w szkolnictwie. Realizacja większych inwestycji rzeczowych pozwoli na zaplanowanie wydatków związanych z doposażeniem poszczególnych jednostek oświatowych i podniesieniem jakości nauczania. Aktualnie zinformatyzowano wszystkie placówki szkolne na terenie gminy w ramach zakupu lub darowizn komputerów, drukarek, skanerów wraz zakupem legalnego oprogramowania. Mając na uwadze wszechstronny rozwój sprawności dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy stworzyliśmy naszym mieszkańcom warunki do uprawiania sportu w ramach działalności Klubu Skalnik Sulejów oraz Klubu Luciążanka Przygłów. Bazą sportową Klubu w Sulejowie jest boisko, hala sportowa, siłownia i pomieszczenia sanitarne użyczane przez Gimnazjum i Szkołę Podstawową nr 1 w Sulejowie, natomiast Klubu w Przygłowie sala Szkoły Podstawowej w Przygłowie. Działalność statutowa Klubów prowadzona jest w oparciu o: dotacje z budżetu miasta i gminy, pracę społeczną działaczy, środki od osób fizycznych oraz środki własne. Środki finansowe przeznaczone są na: zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na mecze, ubezpieczenie zawodników, diety dla zawodników, opłaty związane z uczestnictwem w rozgrywkach, konserwację boiska i urządzeń sportowych. 5

6 Łącznie na działalność sportową na terenie gminy wydatkowano w 2005 r. 71,0 tys. zł w ramach organizacji pożytku publicznego, natomiast na 2006 r. zaplanowano w budżecie 100,0 tys. zł. Za sukces uważamy udostępnienie bazy sportowej w gminie, istniejącej w ramach placówek oświatowych, nie tylko na treningi dla zawodników klubów sportowych, lecz przede wszystkim na ogólne zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców, którzy w nich aktywnie uczestniczą. Np. w każdy wtorek i piątek w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie odbywają się spotkania ludzi chcących pograć w piłkę siatkową. Na zajęcia rekreacyjne udostępniona została również sala gimnastyczna w budynku Szkoły Podstawowej w Przygłowie trzy razy w tygodniu w godz : w poniedziałki i piątki (siatkówka), w czwartek (ping-pong). Ponadto planujemy utworzenie boiska sportowego na potrzeby mieszkańców wsi Uszczyn. W tym celu wyłączyliśmy spod użytkowania Szkoły Podstawowej grunt, na którym planujemy utworzyć pełnowymiarowe boisko i przekazaliśmy do Radzie Sołeckiej wsi Uszczyn. Aktualnie czekamy na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach programu SPO Restrukturyzacja Sektora żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich. Podobnie przekazaliśmy Radzie Sołeckiej w Zalesiach istniejące boisko przyszkolne celem korzystania w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych przez lokalną społeczność. Rozwój budownictwa mieszkaniowego Budownictwo mieszkaniowe na obszarze gminy reprezentowane jest w większości przez zabudowę jednorodzinną. O skali rozwoju budownictwa indywidualnego w gminie świadczy ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy, która systematycznie wzrasta z roku na rok w 2004 r. wydano średnio 18 decyzji miesięcznie (211/rok), w 2005 r. 29 decyzji miesięcznie (344/rok), w 2006 r. ( do końca sierpnia) 33 decyzje miesięcznie. Długofalowym przedsięwzięciem w polityce miasta jest wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez utrzymywanie na niskim poziomie podatków lokalnych, wspieranie nowych inicjatyw z zakresu budownictwa społecznego. Gmina posiada tereny przeznaczone pod budownictwo społeczne przy ul. Wschodniej w Sulejowie. Chęć realizacji takiego zadania zgłosił również lokalny przedsiębiorca, dla którego na ten cel wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy. Jednak gmina dla potrzeb budowy osiedla budynków wielorodzinnych zamierza opracować plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższego terenu, który będzie determinował dalszy rozwój tego obszaru. Ponadto w związku z doprowadzeniem do korzystnych uregulowań prawnych w zakresie nabywania mieszkań komunalnych, trwa aktualnie ich sprzedaż. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości Gospodarcze wykorzystanie zasobów gminy Sulejów oparte jest głównie na działalności rolniczej prowadzonej w ramach gospodarstwach indywidualnych. Walory środowiskowe gminy i charakter jej zabudowy (z rosnącą rolą funkcji letniskowej) ograniczają istotnie rozwój przemysłu na tym terenie. Brak zaplecza umożliwiającego rozwój przemysłu, jak również niekorzystna struktura dochodowa rolnictwa powoduje, iż istotną rolę w regionie odgrywa sektor małych firm handlowo-usługowych. Gmina Sulejów prowadzi działania zmierzające w kierunku kreowania wzrostu lokalnej przedsiębiorczości, gdyż tylko rozwój sektora MSP jest jedną z głównych szans rozwoju gminy. W związku z powyższym podjęto działania w kierunku realizacji zadania pod nazwą Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową 6

7 w Sulejowie, na co przeznaczono w budżecie zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej bazy dla zbytu produktów rolnych wytwarzanych na terenie gminy Sulejów i gmin sąsiednich. Projekt przewiduje wybudowanie docelowo 450 stanowisk handlowych. Udostępnienie zmodernizowanego terenu handlowego, w pełni uzbrojonego w infrastrukturę sanitarną, wodociągową wraz z zapleczem parkingowym zachęci wielu inwestorów do tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz nowych miejsc pracy, co będzie sprzyjało rozwojowi gospodarczemu miasta oraz całego regionu. Przewiduje się, iż głównym efektem realizacji projektu będzie powstanie wielu nowych miejsc pracy w handlu i usługach towarzyszących, z uwagi na zwiększenie liczby dni handlowych do 5 dni w tygodniu (z obecnych dwóch). Gmina posiada sporządzoną dokumentację techniczną na powyższe zadanie. Aktualnie trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń związanych z realizacją budowy. Gmina planuje zgłosić niniejsze zadanie do dofinansowania środkami unijnymi w ramach nowego budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2007 r. Równocześnie - mając na uwadze rozwój sfery gospodarczej - gmina wydzieliła na obszarze miasta obszar terenów inwestycyjnych - przeznaczonych do zainwestowania i zagospodarowania przez potencjalnych inwestorów - przy ul. Grunwaldzkiej w Sulejowie. Teren ten jest przeznaczony w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania pod usługi i produkcję. Jest uzbrojony w podstawowe media (wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna) i posiada dostęp do dróg publicznych. Aktualnie trwają procedury przetargowe na sprzedaż kolejnej działki (trzeciej) przeznaczonej do zainwestowania i zagospodarowania przez potencjalnego inwestora. Dane nt. powyższej strefy inwestycyjnej zostały ponadto przekazane przedstawicielom lokalnego biznesu, m.in. w ramach: Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Tryb., Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi, Regionalnego Centrum Eksportu działającego przy Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Planujemy w dalszej kolejności podejmować intensywne działania promocyjne tego terenu w celu pozyskania następnych inwestorów. Nie chcemy bowiem dopuścić, by ten obszar pozostał dużej bez zainwestowania. Jednak nie ma obawy, by dla tego terenu uległo zmianie jego przeznaczenie np. na sferę mieszkaniową. O jedynej formie jego zabudowy decyduje plan miejscowy opracowany dla tego obszaru, który dopuszcza wyłącznie zabudowę pod cele przemysłowe i usługi. Ponadto posiadamy plany związane objęciem terenów przy ul. Grunwaldzkiej specjalną strefą ekonomiczną, co zwiększy ich atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego opracowuje bazę danych terenów gminnych, które mogłyby zostać objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Informacje nt. obszaru do zagospodarowania przy ul. Grunwaldzkiej zostały również zgłoszone do ww. bazy. Ponadto Gmina przejęła w zamian za zadłużenie tereny PKP zlokalizowane w Sulejowie przy ul. Piotrkowskiej, które zamierza się przeznaczyć na cele inwestycyjne. Dla powyższego terenu planujemy w najbliższym czasie opracować plan zagospodarowania przestrzennego celem określenia warunków jego zabudowy dla przyszłych inwestorów. Dodatkowo Gmina Sulejów jest w trakcie zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Gospodarczych z/s w Łodzi, mającego na celu wspieranie przez ww. Stowarzyszenie działań Urzędu Miejskiego w pozyskiwaniu zewnętrznego kapitału m.in. na cele związane ze wsparciem przy powstaniu Funduszu Poręczeń Kredytowych dla przedsiębiorców. 7

8 Do pozostałych działań realizowanych przez gminę Sulejów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości należą: udzielanie pomocy lokalnym przedsiębiorcom oraz bezrobotnym i poszukującym pracy poprzez udostępnianie informacji o ofertach pracy na lokalnym rynku pracy, zasadach rozpoczęcia działalności gospodarczej, programach pomocowych Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym, Norweskim Mechanizmie Finansowym - przy współpracy z Gminnym Centrum Informacji w Sulejowie, działania wspomagające pozyskiwanie środków finansowych z funduszów zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości szkolenia z zakresu możliwości aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich, popularyzację tematyki przedsiębiorczości - współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przedsiębiorczości: Europe Direct, Euro-Centrum, Dom Doradztwa Biznesowego w Kielcach, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Powyższe działania istotnie wspierają rozwój sfery biznesu na naszym terenie. W dalszym okresie zamierzamy kontynuować podjęte działania w tym zakresie. Ochrona środowiska Za sukces przyjęliśmy obalenie mitu Wojewódzkiego Programu Pilica, który odgórnie narzucał nierealne do wykonania inwestycje środowiskowe w naszym regionie i hamował nasze wszelkie inicjatywy w tym zakresie. Program wprowadził szereg ograniczeń dla mieszkańców gmin, które obejmował i nie przyczyniał się do rozwoju rekreacji i wypoczynku na tym terenie. Gmina przyjmując założenia Programu Pilica dotyczące planowanych zadań związanych z budową sieci kanalizacyjnej na jej terenie oczekiwała jak najszybszego terminu przystąpienia do fizycznej realizacji. Brak zagwarantowania źródeł finansowania oraz czytelnych zasad rozliczania inwestycji w trakcie eksploatacji, wpłynął na jej nierealność. Władze Gminy Sulejów zostały pozytywnie ocenione w ramach przeprowadzonej w 2006 r. kontroli przez NIK w zakresie realizacji założeń Programu PILICA. Nie zostały potwierdzone żadne stawiane nam w tym temacie zarzuty. Ze środków finansowych Gminy realizację własnej koncepcji skanalizowania i uporządkowania gospodarki ściekowej rozpoczęto faktycznie od 2004r. Wcześniej Gmina miała związane ręce ustaleniami Programu PILICA i nie podejmowała samodzielnie działań w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Należy jednak dodać, że nastąpi istotne przyspieszenie realizacji tego typu inwestycji, ponieważ na rok 2006 i następne przewidziane są znacznie większe środki z budżetu Gminy na rozbudowę i uszczelnianie kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków (według Wieloletniego Planu Inwestycyjnego łącznie ponad 11 mln zł w latach ). Zadanie pod nazwą Uszczelnianie istniejącej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sulejowie zostało wpisane pod pozycją nr 11 do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sulejów na lata Łączna wartość planowanych w tym zakresie inwestycji wynosi zł. W roku bieżącym Gmina Sulejów realizowała bądź realizuje następujące inwestycje w ramach powyższego zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Nadpilicznej w Sulejowie, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej i Polnej w Sulejowie, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobra Woda w Sulejowie, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Sulejowie, 8

9 Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulic Mauretańska i Rudnickiego w Sulejowie Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej na os. Podklasztorze w Sulejowie. Dla potrzeb realizacji powyższych zadań opracowano koncepcję odwodnienia Podklasztorza, które jest sukcesywnie realizowane (obecnie buduje się zbiornik odparowujący). Planowana jest ponadto budowa kanalizacji deszczowej w ul. Garncarskiej i Nadrzecznej w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Tryb. Zarządem Dróg Powiatowych. Dodatkowo Gmina Sulejów zawarła porozumienie międzygminne z Miastem Piotrków Trybunalski oraz Gminą Rozprza celem budowy ponadgminnej kanalizacji sanitarnej obejmującej m.in. zachodnią część Gminy Sulejów, północną część Gminy Rozprza oraz rejon ulic Mazowiecka, Kujawska i Małopolska w Piotrkowie Tryb. Do miejscowości objętych projektem z obszaru Gminy Sulejów należą: w etapie I - Witów, Zalesice, w etapie II - Zalesice Kolonia, Witów Kolonia, w etapie III - Poniatów i Uszczyn. Ścieki z projektowanej sieci będą odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb. Zadanie pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami umieszczone jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Sulejów na lata Łączny koszt zadania wynosi zł. Na 2006 r. zaplanowany jest etap dokumentacji projektowej. W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg dla potrzeb wyłonienia wykonawcy projektu technicznego. Realizację budowy zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zaplanowano na lata W 2007 r. przewidywane jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń związanych z procesem przebudowy oczyszczalni. Istotnym aspektem wpływającym na fakt uporządkowania gospodarki ściekowej na naszym obszarze jest umieszczenie Gminy Sulejów w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - prowadzonym przez Ministra Środowiska. Poza ww. sprawami posiadamy również wiedzę nt. trudnej sytuacji odwodnienia Uszczyna i Poniatowa. Nasze wcześniejsze zamierzenia blokowane były skutecznie przez Lasy Państwowe. Aktualnie przyjęliśmy koncepcję wykorzystania w tym celu kolektora będącego własnością Gminy Piotrków Tryb. w ramach ujęcia wody w Uszczynie. W chwili obecnej tylko ten kolektor może spełnić nasze oczekiwania w kwestii odwodnienia tego terenu. Ponadto w kwestiach odwodnienia zabudowanych terenów nadrzecznych wzdłuż Pilicy i Luciąży dostrzegamy konieczność egzekucji spraw społecznych od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym celu widzimy konieczność bliskiej współpracy z mieszkańcami, w tym zorganizowanymi w ramach Społecznego Komitetu Mieszkańców Sulejowa Zagrożonych Wypłycaniem Rzeki Pilicy. Następnym ważnym problemem dla całej społeczności, który zostanie rozwiązany już w tym roku, będzie zabezpieczenie w wodę tych terenów, gdzie w okresach letnich brak było ciśnienia w wodociągu dzięki budowie przepompowni wody w Przygłowie. Wybudowane zostało drugie niezależne ujęcie Barbara oraz planuje się budowę trzeciego zbiornika wody przy tym ujęciu. Ponadto zrealizowaliśmy wodociągi we wsiach Zalesice, Łazy Dąbrowa. Dodatkowo regularnie są prowadzone budowy krótkich odcinków wodociągów wraz z równoczesną wymianą rur azbestowych. Jednocześnie zrealizowanie odwodnienia Ronda w Sulejowie oraz Placu Rynku umożliwiło osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych w zakresie udaremnienia lokalnych podtopień. 9

10 W zakresie odpadów stałych za sukces uznajemy uporządkowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Na naszym terenie z powodzeniem weszły w życie i funkcjonują: Gminny Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami - uchwalony przez Radę Miejską dnia 31 marca 2005 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest uchwalony przez Radę Miejskiej w Sulejowie w dniu r. Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Sulejów uchwalony przez Radę Miejską dnia 30 maja Zgodnie z ww. Regulaminu wszyscy właściciele nieruchomości na terenie gminy zostali zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych. Niezastosowanie się do powyższego zapisu regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń zgodnie z 27 punkt 1 niniejszego regulaminu. Powyższy zapis jest skutecznym narzędziem gminy do egzekwowania obowiązku podpisywania umów na odbiór odpadów przez właścicieli nieruchomości na obszarze gminy. Na terenie gminy nie funkcjonują nielegalne wysypiska śmieci każdorazowo wyrzucone odpady poza kontenerami są uprzątane przez pracowników Urzędu Miejskiego dotyczy to jednak głównie kompleksów leśnych położonych wzdłuż drogi krajowej nr 12 zaśmiecanych przez użytkowników tej trasy. W zakresie odpadów niebezpiecznych doprowadziliśmy do podpisania stosownych umów ze specjalistycznymi firmami na ich bezpłatny odbiór od indywidualnych mieszkańców. Na tej podstawie można stwierdzić, iż wszyscy mieszkańcy posiadają dostęp do zorganizowanego systemu odbioru odpadów w ramach umów indywidualnych oraz w ramach rozstawionych ogólnodostępnych pojemników na obszarze całej gminy. Ponadto należy zauważyć, iż na bieżąco prowadzimy wycinki i pielęgnacje drzew na terenie gminy. Doprowadziliśmy do usunięcia z obszaru pasów drogowych topól stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zamian realizujemy systematyczne nasadzenia nowych drzew. Pracujemy cały czas nad estetyką miasta, porządek i czystość są utrzymywane na bieżąco. Utworzyliśmy szalety publiczne dla podróżnych, utrzymujemy miejsca pamięci, tereny zielone, w tym trawniki wzdłuż pasów drogowych, ustawiamy ławki, kosze. Dzięki tym przedsięwzięciom miasto oraz gmina pięknieją, co jest już zauważalne. Komunikacja publiczna Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Sulejów reprezentowany jest głównie przez prywatnych przewoźników w ramach 11 podmiotów gospodarczych, obsługujących ok. 90% łącznej liczby kursów na naszym obszarze. Główne problemy dotyczące komunikacji zbiorowej realizowanej w Gminie Sulejów przez prywatnych przewoźników dotyczą następujących spraw: odjazd z przystanku przed czasem, określonym w rozkładzie jazdy, brak rozkładów jazdy, niewykonana praca przewozowa, brak wewnętrznego oznakowania pojazdu (tablic, wywieszek, informacji), nie obsłużenie przystanku przewidzianego rozkładem jazdy, zły stan techniczny pojazdów. W celu ograniczenia ww. nieprawidłowości Urząd Miejski w Sulejowie zainicjował współpracę z przedstawicielami Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, 10

11 Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb., Komendantem Komisariatu Policji w Sulejowie celem zaostrzenia kontroli wśród przewoźników i egzekucji zobowiązań nałożonych na nich ustawą o transporcie drogowym. Zgodnie z zapisami w umowach zawieranych z przewoźnikami, obowiązkiem każdego przewoźnika jest wywieszanie rozkładu jazdy na przystankach. Niestety przewoźnicy nie stosują się do tego przepisu, gdyż prawo nie przewiduje sankcji za brak rozkładu. Z inicjatywy Urzędu wielokrotnie wywieszano zbiorcze rozkłady jazdy na przystankach przy ul. Ustronnej oraz Dworcowej w Sulejowie. Rozkłady te były jednak zrywane. Celem ostatecznego rozwiązania tej sprawy zamierzamy już we wrześniu na przystankach gminnych ustawić znaki D-15 na dwusłupach z przestrzenią na rozkłady jazdy i definitywnie wyegzekwować na przewoźnikach obowiązek ich upublicznienia. Ponadto definitywnie uporano się z uciążliwym parkowaniem minibusów wokół zamku w Sulejowie przenosząc krańcówkę na ulicę Ustronną. Jednak to przedsięwzięcie nadal budzi niechęć wśród przewoźników, którzy nadal nie akceptują tego rozwiązania. Zapewnienie dobrego funkcjonowania komunikacji zbiorowej jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania bazy rekreacyjnej w Gminie Sulejów, zaplecza turystycznego, rozwoju małej przedsiębiorczości, zwiększenia aktywności społecznej, gospodarczej i inwestycyjnej oraz docelowo zmniejszenie bezrobocia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów obsługujących komunikację zbiorową w miejscowościach Przygłów-Włodzimierzów Gmina Sulejów wystąpiła do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 oraz wojewódzkiej nr 742. Ponadto na terenie gminy wybudowanych zostało 11 nowych przystanków dla poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z komunikacji publicznej w ramach dojazdów do szkół. Temat poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji zbiorowej na drodze krajowej nr 12 podejmuje również opracowany przez GDDKiA projekt modernizacji DK12, który przewiduje zachowanie istniejących zatok autobusowych w nowym kształcie oraz zakłada budowę nowej dwustronnej zatoki z wiatą na km (na wysokości drogi na Murowaniec) w celu obsługi ruchu turystycznego w miejscowości Sulejów-Polanka. Środki pozabudżetowe W okresie pozyskano następujące środki pozabudżetowe na zadania własne Gminy: 2003 rok Dofinansowanie do dróg dojazdowych do pól ,00 zł- Urząd Marszałkowski w Łodzi Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Grant na utworzenie Gminnego Centrum Informacji przy Miejsko - Gminnej Biblitece Publicznej w Sulejowie ,00 zł, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Kontrakt dla Województwa Łódzkiego - Punkt Informacji Turystycznej w Sulejowie przy Miejsko - Gminnej Bibliotece w Sulejowie ,00 zł Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł na zakup samochodu śmieciarki, 2004 rok Kontrakt Województwa Łódzkiego "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przygłowie wraz z wyposażeniem" ,00 zł. 11

12 Grant Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyposażenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przygłowie ,- zł. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Sulejowie" ,00 zł. Dofinansowanie do dróg dojazdowych do pól ,00 PLN - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Doposażenie Szkoły Podstawowej w Witowie ,00 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi rok Kontrakt Województwa Łódzkiego Wymiana parkietu w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przygłowie gm. Sulejów ,00 zł 2006 rok Kontrakt Województwa Łódzkiego Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Poniatowie zł, Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Utworzenie boiska sportowego na potrzeby mieszkańców wsi Uszczyn zł, Grant Komisji Europejskiej na międzynarodową wymianę dzieci z miast Sulejów i Tisnov 4,6 tys.. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nadpilicznej w Sulejowie zł, Budowa zbiornika odparowującego z doprowadzeniem wód opadowych z osiedla Podklasztorze w Sulejowie zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobra Woda w Sulejowie zł, Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rudnickiego w Sulejowie zł, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulejów zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej w Sulejowie zł, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mauretańskiej w Sulejowie zł. Łącznie złożono w 2006 r. do WFOŚIGW w Łodzi wnioski o pożyczki na kwotę zł, z czego umorzeniu podlegać będzie kwota ok. 375,0 tys. zł, część zwrotna natomiast wyniesie 565,8 tys. zł. Bez większych efektów oceniamy działalność Urzędu w kwestiach pozyskania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach Zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie następujących zadań: - Modernizacja targowiska miejskiego w Sulejowie, - Przebudowa drogi gminnej Witów Kolonia Kałek. Wnioski te zostały jednak odrzucone. Uznajemy, iż głównie z przyczyn politycznych. Na bazie naszych negatywnych doświadczeń uczestniczymy jednak w programie organizowanym przez Związek Powiatów Polskich Gmina, powiat otwarte na fundusze strukturalne. Celem projektu jest upowszechnianie wśród samorządów wiedzy na temat dalszych możliwości korzystania z funduszy unijnych a także promowanie gmin i powiatów oraz osób pracujących w samorządzie, zaangażowanych w pozyskiwanie środków zewnętrznych. Certyfikat ten wspomoże nasze działania w zakresie efektywniejszego pozyskania środków w następnym okresie budżetowym UE w latach 12

13 Oferowana nam pomoc posiada charakter doradczy, informacyjny, szkoleniowy i promocyjny. Nasze doświadczenia z zakresu środków UE oraz posiadaną dokumentację zamierzamy z większymi efektami wykorzystać w ramach nowego naboru wniosków w 2007 r. Planujemy w nowym okresie budżetowym UE uzyskać dofinansowanie na następujące zadania: - Modernizacja oczyszczalni ścieków Sulejowie, - Modernizacja targowiska miejskiego w Sulejowie, - Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego w Sulejowie. Współpraca zagraniczna Z sukcesem odbieramy sprawę zawiązania współpracy z partnerem zagranicznym miastem Tisnov w Republice Czeskiej. Znajomość Sulejowa i Tisnova rozpoczęła się w 1998 roku wizytą naszych władz w Czechach, podczas której zaprezentowano sobie obie gminy i podjęto zobowiązanie do wspólnych działań, które przyczyniłyby się do szeroko rozumianego rozwoju obu regionów. Ideę sformalizowania kontaktów między miastami podjęto ponownie w 2005 r. podczas wzajemnych wizyt władz Sulejowa oraz Tisnova. Umowę o współpracy partnerskiej Gmina Sulejów oraz miasto Tisnov podpisały w dn r. Na bazie tych działań powstała koncepcja letniej wymiany młodzieży pomiędzy bliźniaczymi miejscowościami. Planujemy, by cykl wymian dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym wpisał się na stałe w coroczny program imprez lokalnych społeczności Sulejowa i Tisnova. Dodatkowo w dalszej kolejności planuje się spotkanie sportowe reprezentantów lokalnych klubów sportowych z Sulejowa oraz Tisnova. Planujemy, aby te również te imprezy sportowe stały się cykliczne i zostały wpisane na stałe w plan kontaktów lokalnych społeczności z naszych miast partnerskich. Pierwsza wymiana młodzieży, która odbyła się w dniach r. zakończyła się sukcesem. Uczestnicy wymiany z terenu gminy Sulejowa pochodzili w większości z rodzin objętych pomocą społeczną w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie oraz Świetlicy Środowiskowej w Sulejowie. Gmina Sulejów finansuje w całości pobyt grupy dzieci. Na ten cel Urząd Miejski w Sulejowie pozyskał dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 4,6 tys.. Burmistrz Sulejowa dodatkowo wyposaża wyjeżdżające z Sulejowa dzieci w drobne prezenty i upominki. W dalszej kolejności należy zorganizować spotkanie lokalnych przedsiębiorców celem zawiązania współpracy gospodarczej między naszymi regionami. Reasumując, chcemy podkreślić, iż ostatnie cztery lata pracy samorządu lokalnego charakteryzowały się zawiązaniem dobrej współpracy z sołtysami (w ramach organizowanych regularnych spotkań z Burmistrzem), z samorządami mieszkańców, z Radą Miejską (powstające w ramach prac komisji projekty uchwał podejmowane są na sesjach w większości bez uwag). W 2006 r. działalność Urzędu Miejskiego w Sulejowie kontrolowana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Naczelną Izbę Kontroli. Wyniki tych kontroli były pozytywne dla władz samorządowych III kadencji nie potwierdziły się żadne stawiane nam zarzuty. Taki wynik oznacza, iż wszelkie decyzje podejmowaliśmy prawidłowo, a finanse gminy są bezpieczne. Należy więc uznać to za dobre podsumowanie mijającej kadencji. 13

14 WIZJA ROZWOJU GMINY SULEJÓW NA NASTĘPNĄ KADENCJĘ Nasza ambicją jest sukcesywne podnoszenie stanu rozwoju społeczno gospodarczego Gminy Sulejów oraz warunków życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, zapobieganiu patologiom społecznym oraz utrzymaniu więzi międzyludzkich, co jest typowe dla środowisk wiejskich i małych miast. Zamierzeniem lokalnego samorządu jest doprowadzenie gminy do takiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunków życia mieszkańców, które lokowałyby gminę na poziomie powyżej średniej wojewódzkiej w zakresie bezrobocia, przedsiębiorczości oraz stanu rozwoju infrastruktury technicznej, jak również w zakresie ogólnego poziomu życia mieszkańców. Mamy nadzieję, iż obrany przez samorząd podczas mijającej kadencji kierunek działań przyniesie zamierzone efekty. Zapewnienie kontynuacji podejmowanych zamierzeń pozwoli docelowo na osiągnięcie przez Gminę Sulejów: dobrego poziomu rozwoju przedsiębiorczości Dzięki inwestycjom w lokalną oświatę ulegnie poprawie jakość wykształcenia. Przy jednoczesnej pomocy Urzędu Miejskiego w zakresie tworzenia nowych firm (realizowanej w ramach Gminnego Centrum Informacji) liczba firm oraz liczba miejsc pracy na terenie gminy wzrosną. Wskaźnik bezrobocia może się utrzymywać na wysokim poziomie, co jest nieuniknione w związku ze znacznym wzrostem liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, ale aktywna polityka władz lokalnych wspierających rozwój przedsiębiorczości (ulgi podatkowe dla nowych przedsięwzięć gospodarczych, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów planowanych do zainwestowania), przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza sprawią, iż realna stopa bezrobocia będzie niższa niż przeciętnie na obszarach wiejskich województwa. Jeszcze w tym roku zlecone zostanie opracowane planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miedzy ulicą Piotrkowską a Błonie w Sulejowie (tereny PKP) dla potrzeb zewnętrznego zainwestowania. dobrych warunków życia mieszkańców Jakość życia mieszkańców będzie sukcesywnie rosła, na co złożą się czynniki: tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa efektywności rolnictwa, dobry poziom kształcenia w lokalnej bazie edukacyjnej, właściwe funkcjonowanie infrastruktury technicznej oraz wspieranie rozwoju budownictwa społecznego. Jeszcze w tym roku zlecone zostanie opracowane planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Wschodniej w Sulejowie pod budownictwo mieszkaniowe. dużej atrakcyjności inwestycyjnej Gmina prezentować będzie lepsze warunki dla potencjalnych inwestorów niż gminy sąsiednie, co wynika z posiadania przygotowanych terenów inwestycyjnych, prawidłowo wyposażonych w infrastrukturę techniczną, które będą znane dzięki właściwie prowadzonej promocji gospodarczej. Wzrost lokalnej przedsiębiorczości będzie dodatkowym bodźcem przyciągającym nowych inwestorów. Wysokiej jakości produkcja rolnicza może stanowić bazę dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego. dobrego poziomu wykształcenia społeczeństwa Jednym z ważniejszych atutów gminy będzie dobry poziom wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców. Procesy edukacyjne mają charakter wieloletni, stąd nie od razu ulegnie poprawie ogólny poziom wykształcenia społeczeństwa lokalnego. Jednak zrealizowane 14

15 dotychczas zadania inwestycyjne (remonty budynków szkolnych, boisk, wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy, podłączenie do internetu) już przynoszą wymierne efekty i będą je dalej przynosić. Bliska odległość do ośrodków szkolnictwa wyższego (zlokalizowanych w Piotrkowie, Łodzi, Radomiu, Kielcach) powoduje, iż miejscowi absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki bez większych trudności. Większe szanse zdobycia kwalifikacji (lub ich zmiany) pozwoli z jednej strony znaleźć miejsce pracy poza rolnictwem, a jednocześnie umożliwi zmianę pracy na bardziej atrakcyjną. nowoczesnego i efektywnego rolnictwa Liczba osób utrzymujących z rolnictwa zmniejszy się, a przeciętna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wzrośnie dzięki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Rolnicy będą znać wymogi stawiane nowoczesnym producentom żywności. Sprzyjać temu będzie rozwinięte doradztwo w zakresie nowoczesnych metod gospodarki rolnej oraz dopłaty obszarowe i inwestycyjne UE. Jakość życia ludności wiejskiej poprawie się także wskutek wdrażania Strategii rozwoju Obszarów Wiejskich. atrakcyjnej pozycji jako miejsca wypoczynku weekendowego i letniskowego Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz bazy noclegowej, w tym gospodarstw agroturystycznych, sprawie iż gmina stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem wypoczynku, zarówno wakacyjno-pobytowego, jak i weekendowego, skierowanego głównie do mieszkańców pobliskich aglomeracji. Wykorzystane zostaną w tym celu naturalne walory przyrodnicze regionu oraz bogactwo kulturowe (liczne zabytki, w tym, unikalne na skalę ogólnopolską Opactwo Cystersów na Podklasztorzu). Tradycją stały się już organizowane koncerty oraz festyny, licznie odwiedzane przez gości - również spoza terenu gminy. Sulejów nawiąże ponadto współpracę z innymi gminami regionu w celu wspólnej promocji turystycznej oraz wspólnego wykreowania produktu turystycznego. Aktualnie prowadzone są działania z innymi gminami nadpilicznymi w kierunku wykreowania szlaku wodnego rzeki Pilicy. W chwili obecnej inwestor zewnętrzny zgłosił zamiar budowy przystani wodnej w na rzece Pilicy (wykorzystując dawny obiekt GS). odpowiedniego poziomu aktywności społeczeństwa obywatelskiego Realizacja wielu przedsięwzięć na terenie gminy wymagać będzie współpracy i zaangażowania społeczności lokalnej. Powodzenie wielu zamierzeń wymaga współdziałania wszystkich mieszkańców, co istotnie umocni istniejące więzi społeczne. Poczucie lokalnej tożsamości i więzi sąsiedzkiej jest czynnikiem przyspieszającym rozwój i wyróżniającym gminną społeczność na tle innych obszarów. Integracji mieszkańców sprzyjać też będzie działalność instytucji i licznych imprez kulturalnych, wspieranych przez samorząd gminy. Dzięki temu obserwujemy od dawna wzrost jakości i wartości działalności kulturalnej. dobrego stanu środowiska naturalnego Realizacja programów rozwoju infrastruktury technicznej skutkować będzie minimalizacją oddziaływania na środowisko naturalne. Dobry stan środowiska przyrodniczego podniesie atrakcyjność gminy, zarówno dla turystyki, jak też atrakcyjność miejsca zamieszkania i rozwoju przedsiębiorczości. Osiągnięcie stanu przedstawionego w wizji rozwoju wymaga określenia kierunków działań, w ramach których realizowane będą poszczególne zamierzenia. Nadrzędnym celem rozwoju gminy powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia poprzez: tworzenie nowych miejsc pracy, restrukturyzację rolnictwa oraz właściwą realizację zadań własnych gminy, zwłaszcza w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i zapewnienie właściwego poziomu edukacji. 15

16 W ramach tego proponuje się następujące szczegółowe kierunki działania: I. Aktywizacja gospodarcza tworzenie miejsc pracy oraz aktywne pozyskiwanie inwestorów: wzmocnienie Gminnego Centrum Informacji jako ośrodka doradczego dla lokalnej przedsiębiorczości, objęcie statusem specjalnej strefy ekonomicznej terenów inwestycyjnych przy ul Grunwaldzkiej w Sulejowie oraz innych planowanych do zainwestowania, modernizacja targowiska miejskiego celem stworzenia nowoczesnej bazy dla zbytu produktów rolnych oraz zwiększenie liczby dni handlowych wyznaczenie na terenie gminy pozostałych obszarów do zainwestowania przez biznes i opracowanie planów miejscowych dla tych terenów, efektywna promocja terenów inwestycyjnych wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich gminy, a zwłaszcza rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, leśno-spożywczego oraz gospodarki leśnej, wspieranie wszelkich inicjatyw i działalności służących rozwojowi bazy turystycznej oraz aktywne uczestnictwo w rozwoju zagospodarowania turystycznego, wspieranie wszelkich inicjatyw (społecznych, kulturalnych, gospodarczych, sportowo-turystycznych) służących integracji gminnej społeczności i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. II. Poprawa wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców kontynuacja zamierzeń inwestycyjnych w placówkach oświatowych oraz ich sukcesywne doposażenie w pomoce naukowe, objęcie wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów nauką języków zachodnich oraz nauką informatyki, rozwój szkolnej i ogólnodostępnej bazy sportowo-rekreacyjnej, organizacja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy kursów i szkoleń dla dorosłych w kierunkach odpowiadających potrzebom na lokalnym rynku pracy (przy wykorzystaniu środków finansowych UE), III. Rozwój infrastruktury technicznej dokończenie realizacji sieci wodociągowej rozwój sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulejowie wspieranie działań na rzecz przyspieszenia realizacji obwodnicy Sulejowa doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg gminnych, kontynuacja bieżących napraw nawierzchni, uregulowanie kwestii własnościowych nieruchomości, na których zlokalizowana jest główna baza letniskowa w Sulejowie-Polance, aktualnie Gmina Sulejów złożyła do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. pozew p-ko Lasom Państwowym o zwrot powyższych nieruchomości leśnych, aktualnie sprawa nadal jest w toku postępowania sądowego, właściwa gospodarka odpadami stałymi oraz dalszy rozwój systemu segregacji odpadów, dokończenie rozpoczętych remontów obecnej siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Koneckiej oraz starej siedziby urzędu gminy przy ul. Górnej, który docelowo zostanie przekazany dla potrzeb organizacji społecznych oraz Gminnego Centrum Informacji budowa szalet publicznych na terenie Placu Straży w Sulejowie. uporządkowanie spraw związanych z lokalną komunikacją zbiorową, IV. Poprawa sytuacji ekonomicznej ludności pomoc przy organizacji struktur doradztwa rolniczego na terenie gminy 16

17 (przy współpracy z ODR w Bratoszewicach, ARMiR), zajmującego się zarówno tradycyjnym doradztwem, jak też wdrażaniem przedsięwzięć stawianych przez wymogi UE oraz obsługującego rolników w zakresie pozyskiwania środków pomocowych poprawa warunków prowadzenie gospodarki rolnej rozwój infrastruktury dla rolnictwa, poprawa wyposażenia gospodarstw, rozwój infrastruktury technicznej na terenach wiejskich wspieranie rozwoju nietradycyjnych kierunków rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego oraz inicjatyw gospodarczych związanych z rolnictwem wsparcie gospodarstw agroturystycznych zapewnienie sprawnego systemu funkcjonowania systemu pomocy społecznej kontynuacja zainicjowanych programów opieki dla grup Anonimowych Alkoholików i ich rodzin oraz w ramach Świetlicy Środowiskowej dla dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie (aktualnie opracowujemy dla tych potrzeb diagnozę stanu i strategię działania), dalsze zatrudnianie pracowników interwencyjnych, V. Promocja gospodarcza gminy regularne opracowywanie materiałów promocyjnych (foldery, informatory, przewodniki), stworzenie i uaktualnianie banku danych inwestycyjnych zbioru informacji na temat terenów i nieruchomości dostępnych dla inwestorów promocja medialna gminy stworzenie filmu promocyjnego na temat gminy i jego kolportaż w lokalnych telewizjach i internecie, stworzenie i wypromowanie logo i hasła reklamowego gminy uczestnictwo w targach, wystawach, jarmarkach i innych imprezach promocyjnych (samodzielnie lub przy współpracy samorządu powiatowego i wojewódzkiego), dalszy rozwój działalności Miejskiego Domu Kultury wspierający działania promocyjne podejmowane przez Urząd Miejski w Sulejowie, wspieranie wszelkich działań samorządu powiatowego zmierzających do wzmocnienia potencjału społeczno-gospodarczego oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu, dalszy rozwój współpracy z miastem partnerskim w Republice Czeskiej Tisnovem w tym również w obszarze gospodarczym, dalsza pomoc w rozwoju sportu na obszarze gminy. Konieczność realizacji poszczególnych celów powinna być uzależniona od aktualnych uwarunkowań oraz możliwości finansowych gminy. Ponadto widzimy potrzebę większego zaangażowania mieszkańców gminy w realizację inicjatyw społecznych wspierającego działania pro-społeczne podejmowane przez Urząd Miejski w Sulejowie. Realizacja powyższych zamierzeń pozwoli na osiągnięcie zakładanego celu rozwoju gminy, tj. zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia. Obecne władze zainicjowały w ramach III kadencji wyżej przedstawiony kierunek rozwoju gminy. Należy więc oczekiwać w najbliższym czasie zebrania efektów z działania obecnej kadencji. 17

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Informacja o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w IV kadencji samorządu gminy Sulejów w latach 2006-2010.

Informacja o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w IV kadencji samorządu gminy Sulejów w latach 2006-2010. Strona1 Informacja o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w IV kadencji samorządu gminy Sulejów w latach 2006-2010. Dobiega końca IV kadencja sulejowskiego samorządu, którą można zaliczyć

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/405./10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2010 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Rok Inwestycje gminne w Nakłady do rozpoczęcia 2010, w tym:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

dochody własne ,69 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00

dochody własne ,69 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 /www.swierklany.pl/ Dochody budżetu Gminy 30.676.246,69 Wydatki budżetu Gminy Deficyt budżetu Gminy 39.938.865,69 9.262.619,00 Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69 dochody własne 13.255.520,69 udział w

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 21.12.2015 r. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 r. Projekt budżetu na 2016r. zakłada następujące wielkości: Wyszczególnienie Plan na 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo