NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy"

Transkrypt

1 Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska Lichnowy tel fax NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

2 Maria Konopnicka Dzielenie się święconym jajkiem Zadzwoniły już dzwony, dzień nastał wesoły. Pod święconym pieczywem uginają się stoły. Leży jajko święcone malowane farbami kto też dzisiaj tym jajkiem będzie dzielił się z nami? A więc ojciec i matka oni pierwsi najpewniej, potem bracia i siostry, i sąsiedzi i krewni, Potem nie wiem kto dalej, a odgadnąć to sztuka może jakiś gość z drogi do drzwi chaty zapuka. Może dziadziuś zgrzybiały, co się modli w kościele? To się także tym jajkiem z biednym dziadkiem podzielę. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wiosenne życzenia, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy Zbigniew Rybicki Wójt Gminy Lichnowy Jan Michalski

3 Powiatu Tczewskiego. Poinformował również, że zgodnie z planem Powiatu Tczewskiego most powinien być przejezdny już w 2015r. dla samochodów osobowych. Z PRACY RADY GMINY LICHNOWY XLV sesja Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013r Radni na ostatniej sesji w roku 2013 podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawki za ścieki. Nowa stawka wynosi 6,31 zł/1 m3 netto + 8% VAT i obowiązuje od r. do r. Ponadto Rada ustaliła wykaz mienia komunalnego, które zostanie przeznaczone do sprzedaży w 2014r., przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2014r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęła swój plan pracy oraz plany pracy komisji stałych na 2014r. Rada uchwaliła także budżet gminy Lichnowy na 2014r. Pomoc Gminy Lichnowy na remont mostu na rzece Wiśle Rada Gminy Lichnowy na grudniowej sesji postanowiła o przekazaniu zł pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na wykonanie remontu mostu na rz. Wiśle. Wcześniej Rada przekazała zł na dokumentację w/w remontu. Rada zdecydowała o dopłacie do ścieków dla mieszkańców Szymankowa Radni na posiedzeniu w dniu r. podjęli uchwałę, na mocy które Gmina będzie dopłacała do taryf za odbiór ścieków dla mieszkańców Szymankowa. Dopłata będzie wynosiła 3,43 zł netto za 1m3 + podatek VAT. Dopłata pokrywa różnicę w stawkach w zakresie utylizacji ścieków z uwagi na innego odbiorcę ścieków od mieszkańców Szymankowa ścieki płyną do oczyszczalni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu. Dopłata gminy powoduje, iż mieszkańcy Szymankowa nie są zmuszeni do opłacania wyższych stawek za ścieki niż pozostali mieszkańcy gminy. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie gminy kwotę zł. XLVI sesja Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2014r. Radni przyjęli na sesji szereg informacji dot. form promocji gminy Lichnowy w 2014r., informacji o stopniu realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych w 2013r. Rada uchwaliła także nowy statut Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lichnowach oraz kilka uchwał w przedmiocie programu dożywiania na terenie gminy na lata XLVII sesja Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2014r. Z uwagi na tematykę sesji dot. m.in. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Lichnowy Radni gościli na posiedzeniu Pana Andrzeja Szramke Komendanta Powiatowego Policji w Malborku. Komendant odpowiedział na pytania radnych i sołtysów dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy oraz funkcjonowania powstałego od tego roku Komisariatu Policji w Nowym Stawie, obsługującego gminę Lichnowy. Radni przyjęli także materiał pn. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2013r., informację o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego za 2013r. Radni dyskutowali także nad obowiązującym w gminie systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwalono również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014r. Pomoc finansowa dla Gminy Miłoradz Rada Gminy Lichnowy na XLVII posiedzeniu podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Miłoradz w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dwóch mieszkańców naszej gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach. Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw Radni na posiedzeniu w dniu r. podjęli także uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w 2014r. dla Gminy Nowy Staw w wysokości zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie. Decyzja ta wynika z faktu, iż Gmina Lichnowy podpisała umowę na dofinansowanie w ramach PROW inwestycji budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw. Wykonanie na terenie Nowego Stawu wskazanego zadania inwestycyjnego przez Gminę Nowy Staw jest warunkiem koniecznym do realizacji przez Gminę Lichnowy inwestycji objętej dofinansowaniem. Obrady XLVII Sesji Rady Gminy Lichnowy (od lewej: Pan Andrzej Szramke Komendant Powiatowy Policji w M-ku, Pan Józef Puczyński Starosta Powiatu Tczewskiego, Pan Jan Michalski Wójt Gminy Lichnowy, Pan Zbigniew Rybicki Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy) XLVIII sesja Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2014r. Na XLVIII posiedzeniu Rada przyjęła sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2013r., sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r. Rada podjęła również szereg uchwał : w sprawie tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Lichnowy na lata , w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki, w sprawie zmiany opisu siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 3 w gminie Lichnowy. Na każdej z powyższych posiedzeń radni podejmowali decyzje o zmianie uchwały budżetowej na 2014r. w związku z bieżącymi zmianami w dochodach i wydatkach gminy, realizacją zaplanowanych na br. inwestycji i zadań. Co dalej ze sprawą mostu na rz. Wiśle Drugim gościem na XLVII sesji Rady Gminy Lichnowy był Pan Józef Puczyński Starosta Powiatu Tczewskiego, który przekazał radnym informacje dotyczące zaawansowania prac zmierzających do przeprowadzenia remontu mostu na rz.wiśle. Pan Starosta podziękował Gminie Lichnowy za wkład finansowy na remont mostu. Poinformowała, że dokumentacja na remont mostu kosztowała zł. Od Ministra Kultury Powiat Tczewski otrzymał ok. 2 mln na remont wieżyczek na moście. Poinformował, że na I etap remontu mostu Powiat zebrał 10 mln zł: 2 mln zł od Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 mln zł przekazało Miasto Tczew, zł Gmina Lichnowy, natomiast reszta to wkład własny Budżet gminy na 2014r. Rada Gminy Lichnowy na sesji w dniu 19 grudnia 2013r. uchwaliła budżet gminy na 2014r. Ogółem dochody budżetu ustalono na poziomie zł ( w tym dochody własne zł), wydatki to kwota rzędu 3

4 budżet gminy na 2014r. Ogółem dochody budżetu ustalono na poziomie zł ( w tym dochody własne zł), wydatki to kwota rzędu zł. kasy wąskotorówki) z uwagi na brak w tym miejscu przystanku dla osób oczekujących na lokalnego przewoźnika Lisebus, którego właściciel zwrócił się z takim wnioskiem do Wójta Gminy Lichnowy. Inwestycje W budżecie gminy na 2014r. na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę zł. Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2014r. to: Kanalizacja W 2014r. skanalizowana będzie wieś Boręty Pierwsze. Inwestycja jest już w trakcie realizacji. Koszt całkowity budowy kanalizacji wynosi zł. Zadanie jest w 75% dofinansowane z programu PROW. Drogi, chodniki W ramach zadań inwestycyjnych na 2014r. zaplanowano: 1) pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu trzech odcinków dróg położonych w naszej gminie w ramach tzw. Schetynówki : - remont drogi przez wieś Boręty wraz z położeniem nowego chodnika, - remont odcinka drogi powiatowej Starynia-Szymankowo ( ok m), - remont odcinka drogi powiatowej Parszewo-Lichnowy ( ok m) 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Bohaterów Września 1939r. w Szymankowie przed dworcem PKP oraz wykonanie chodnika wartość kosztorysowa zł, 3) wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jesionowej w Lichnowach ( od ul. Tczewskiej do skrzyżowania z ul. Lachowicza) wartość kosztorysowa zł, 4) modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim wartość zadania zł, 5) modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim wartość zadania zł, 6) modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach na pow. 160 m2 ( od drogi powiatowej na ul. Zwycięstwa) wartość zadania zł, Ochrona zdrowia Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości zł. Środki te pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na działalność profilaktyczna i dydaktyczną, pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych osób uzależnionych od alkoholu, koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych itp. Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale na 2014r. skalkulowano na kwotę zł, w tym środki własne to kwota zł. Oświetlenie uliczne Na ten cel przeznaczono w 2014r. kwotę zł, z czego zł to koszt zakupu energii elektrycznej, a zł koszt konserwacji oświetlenia ulicznego. Gospodarka odpadami Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na cały 2014r. Środki te będą przeznaczone na: - zapłatę należności za odbiór odpadów od mieszkańców przez firmę Complex, - utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, - obsługę administracyjną systemu, - opróżnianie pojemników gminnych na selektywną zbiórkę odpadów, - wypłatę inkasa za pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym dziale zaplanowano na 2014r. kwotę zł, które zostaną przeznaczone na utrzymanie 4 jednostek terenowych OSP funkcjonujących w gminie Lichnowy. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach ocieplenie ścian, położenie nowej elewacji, ocieplenie dachu, wymiana pokrycia z opierzeniem daszków zewnętrznych na klatkach schodowych, wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian, wymiana parapetów okiennych. Inwestycja będzie w całości realizowana ze środków własnych jej wartość kosztorysowa wynosi zł. Utrzymanie gminnego zasobu lokalowego Na ten cel przewidziano środki w wysokości zł. Są to m.in. środki przewidziane na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów i lokali użytkowych. Administracja publiczna Ogółem na ten cel zaplanowano w budżecie gminy na 014r. kwotę zł. Są to głównie koszty utrzymania administracji, rady gminy, opłaty składek członkowskich gminy w stowarzyszeniach, wypłaty prowizji dla sołtysów od zebranych podatków i opłat, koszty korespondencji, materiałów biurowych, energii itp. Inwestycje w szkołach W 2014r. zrealizowane będą dwie inwestycje w Zespole Szkół w Lisewie Malborskim tj. termomodernizacja budynku szkoły ( tzw. dużego) przy ul. 10 Marca 51 oraz adaptacja strychu na część dydaktyczną oraz termomodernizacja całego budynku szkoły przy ul. 10 Marca 39 ( tzw. mały budynek byłe przedszkole) tu przewiduje się przebudowę dachu wraz z wymianą poszycia dachowego ( zdjęcie azbestu), wydzielenie pomieszczeń na trzy sale dydaktyczne, ocieplenie ścian i poddasza, budowę sieci wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania ( wymiana starego pieca na nowy). Wartość kosztorysowa obu inwestycje to koszt ,39 zł. Kultura, biblioteka Dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na 2014r. została skalkulowana na poziomie zł., z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach zaplanowano w budżecie dotację w wysokości zł. Sport W tym dziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę zł. Są to koszty utrzymania obiektów sportowych. Z tej kwoty przeznaczono zł dotacji dla Klubu Sportowego Lisovia w Lisewie Malborskim. Pozostałe wydatki budżetowe Nowe przystanki autobusowe W miesiącu maju zostaną zamontowane w trzech miejscowościach na terenie gminy nowe przystanki autobusowe tj. w miejscowości Boręty Pierwsze z uwagi na brak przystanku we wsi i tym samym brak jakiegokolwiek schronienia dla dzieci czekających na autobus szkolny, w Tropiszewie ( wymiana starego drewnianego na nowy), w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca ( naprzeciwko dawnej ŚRODKI UNIJNE Doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach W dniu r. Gmina Lichnowy złożyła wniosek do Urzędu 4

5 Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje we wszystkich trzech szkołach organizację placu zabaw poprzez zakup odpowiedniego sprzętu spełniającego najnowsze standardy. W oddziałach przedszkolnych konieczne jest przeprowadzenie działań umożliwiających dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci najmłodszych. W związku z koniecznością doposażenia pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci najmłodszych w ramach projektu zostaną zakupione odpowiednie meble do sal dydaktycznych (stoły przedszkolne, krzesła, szafki, regały, biurka, dywany, wyposażenie wypoczynkowe) oraz w szatni szafki ubraniowe, wieszaki, a także sprzęt do utrzymania czystości. Ponadto do oddziałów przedszkolnych zostaną zakupione odpowiednie zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt ICT, tablice interaktywne wraz z odpowiednim oprogramowaniem multimedialnym, urządzenia wielofunkcyjne. Wniosek został oceniony pozytywnie i czekamy na podpisanie umowy. Ferie w szkole W radosnej i ciepłej atmosferze przebiegły w Szkole w Lichnowach ferie zimowe Siarczysty mróz nie przeszkodził w doskonałej zabawie i świetnych humorach. Pod hasłem " Uczymy się poprzez zabawę" połączono aktywny wypoczynek z wiedzą nabytą w niecodzienny sposób. Pięćdziesięciu uczestników ferii od pierwszego do ostatniego dnia bawiło się doskonale w myśl utwierdzonej od wielu lat zasady, że FERIE W SZKOLE NIE SĄ NUDNE! I tak: 1. Poniedziałek dzieci spędziły w szkole. Tu w czterech grupach odbyły się ciekawe zajęcia tematyczne i sportowe. 2. Wtorek zdominowały fascynujące zajęcia w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Środa przebiegała na sportowo w kręgielni w Malborku 4. Czwartek to zajęcia plastyczne i zwiedzanie wystawy w Fabryce Sztuk w Tczewie Piątek, zupełnie niespodziewanie (dzięki hojności Sponsorów!) odbyła się wycieczka do kina Helios w Tczewie na film Skubani. Ogródek Żuławy Projekt będzie polegał na utworzeniu i prowadzeniu ogródka połączonego z zajęciami przyrodniczymi oraz zorganizowaniu festynu rodzinnego w miejscowości Lisewo Malb. W świetlicy wiejskiej w Lisewie Malb. dla dzieci w wieku 6-14 lat zostaną przeprowadzone zajęcia przyrodnicze na temat upraw roślin, ich ochrony i zasobów przyrody oraz tradycyjnej roślinności Żuław. Jednocześnie dzieci przy świetlicy stworzą ogródek. Na koniec przedsięwzięcia zostanie zorganizowany festyn rodzinny, na którym nastąpi degustacja potraw przygotowanych m.in. z zebranych plonów, wystawa fotograficzna oraz prezentacja promująca Żuławy. Wniosek na dofinansowanie dokumentacji Chcąc w pełni skanalizować teren gminy Lichnowy Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Starynia i Tropiszewo. Sfinansowanie w części tak dużej dokumentacji pozwoli na aplikowanie w przyszłym okresie programowania o środki na realizację tego zadania. Planuje się iż, wartość projektu wyniesie ,00 zł z dofinansowaniem 75%, tj ,00 zł. Wycieczka do teatru "Ania z Zielonego Wzgórza W dniu roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lichnowach udali się do Gdańska na spektakl pt. Ania z Zielonego Wzgórza. Sztuka została przygotowana przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. Spektakl wyreżyserował Marek Lis-Orłowski. Choć spektakl był dość długi, czas minął niepostrzeżenie i nie dało odczuć się znużenia. Na zakończenie artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wiślana Trasa Rowerowa Gmina Lichnowy przystąpiła również do projektu Wiślana Trasa Rowerowa R-9 odcinek P (prawa strona Wisły). Projekt realizowany będzie w partnerstwie z sąsiednimi samorządami lokalnymi w latach Gmina w ramach tego projektu planuje wybudowanie ścieżki rowerowej z masy bitumicznej od miejscowości Lichnówki do miejscowości Lisewo Malborskie łącząc się z gminą Miłoradz. Zadanie przewiduje również infrastrukturę towarzyszącą taką jak oznaczenie trasy, wykonanie miejsc odpoczynku i tablice informacyjne. Z ŻYCIA SZKÓŁ Dzień Babci i Dziadka 17-go stycznia 2014 r. Szkoła w Lichnowach obchodziła Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji uczniowie klas 0-III SP wraz z wychowawcami przygotowali wspaniałą uroczystość. Zaproszeni dziadkowie spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie złożyli im najserdeczniejsze życzenia. Później, podczas występów artystycznych na sali gimnastycznej zaprezentowane zostały piosenki i tańce. Nie zabrakło też poczęstunku, jak i wspólnej zabawy z babcią i dziadkiem. Przedstawienia teatralne Dnia r. szkołę w Lichnowach odwiedził teatr. Uczniowie klas 0-III SP obejrzeli na pierwszej godzinie lekcyjnej przedstawienie: "Wróżka Malwinka", a uczniowie klas IV-VI na drugiej godzinie lekcyjnej przedstawienie: "O odpowiedzialności bajka krótka". Uczniowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli oba przedstawienia. 5

6 Agnieszką Pieniak odwiedzili targi edukacyjne, odbywające się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertami szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych. Była to także doskonała okazja, żeby porozmawiać z uczniami, absolwentami i studentami. Każde stanowisko zadbało o odpowiednią reklamę w postaci folderów, prospektów i gadżetów. Bal Karnawałowo Walentynkowy Dnia r. w szkole w Lichnowach odbył się BAL KARNAWAŁOWO - WALENTYNKOWY zorganizowany dzięki współpracy Rady Rodziców z Samorządem Szkolnym. W godzinach od 09:00 do 12:00 bawiły się wspólnie z wychowawcami klasy 0 - VI a od 18:00 do 22:00 uczniowie Gimnazjum. Impreza udała się na medal, szczególnie dekoracje i przepiękne stroje przyciągały uwagę. Wycieczka do kina Dnia 26-go marca uczniowie klasy II i III SP w Lichnowach wraz z wychowawcą Panią. A. Piotrowską i Panią. B. Karaś pojechali do kina Helios w Tczewie. Dzieci obejrzały film pt. " Muppety poza prawem". Dzień kobiet Dnia 7-go marca w szkole w Lichnowach obchodzono Dzień Kobiet. Tego dnia wszyscy chłopcy ze szkoły pamiętali o tym święcie i złożyli najserdeczniejsze życzenia swoim paniom jak i uczennicom. Uczennice i panie nauczycielki zostały obdarowane kwiatami oraz słodkimi upominkami. Na górnym korytarzu została wywieszona okolicznościowa gazetka pt. "Kobieta w poezji" Przywitanie wiosny Choć jeszcze nie widać oznaków nowej pory roku, to jednak mamy już kalendarzową wiosnę. Ciesząc się i radując z nadejścia wiosny, kolorowo i radośnie uczniowie Szkoły w Lichnowach przeszli przez całe Lichnowy. Zabawnymi strojami, transparentami, kwiatami i śpiewem przywitali nową porę roku. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwała OSP Lichnowy uczniowie składają serdeczne podziękowania! Wycieczka do Karpacza W niedzielę o godzinie 23:12 grupa uczniów ze szkoły w Lichnowach wraz z Panem M. Czarneckim i Panią. A. Skorupą wyjechała do Karpacza. Podczas pobytu uczniowie mieli wiele atrakcji m. in. naukę jazdy na nartach, zwiedzanie Karpacza, przejazdy wyciągiem krzesełkowym i orczykowym oraz dyskotekę. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili w czwartek rano do domów. Dzień liczby Pi W piątek 14 marca na całym świecie matematycy obchodzili dzień liczby Pi. Święto słynnej liczby, bohaterki dowcipów, wierszy i piosenek obchodzili również uczniowie Zespołu Szkół w Lichnowach. Uczniowie klasy II gimnazjum wraz z p. Anną Kluk wzięli udział w przygotowaniu plakatu na cześć liczby pi - wypisali kilkadziesiąt (tylko ;)) cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby pi, czytali wiersze na cześć liczby pi, stworzyli unikalne menu (porzucając tradycyjne apple PIe) na rzecz PIernika PIerogów (z PIeczarkami), PIzzy, PIstacji. Na korytarzu zawisły plakaty przygotowane przez uczniów dotyczące liczby PI (Mikołaj Ubowski, Paulina Geka, Kamil Haftka - Klasa IB GIM). Targi edukacyjne Dnia 25 marca 2014 r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Lichnowach wraz z wychowawcami Panią Lidią Milewską i Panią 6

7 Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia. Prezentacja projektów Dnia 28-go marca 2014 r. w Zespole Szkół w Lichnowach odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych. Uczniowie klasy II oraz klas III Gimnazjum zaprezentowali komisji następujące tematy projektów: - Różnorodność kręgowców i ich rola w życiu człowieka, - Walory turystyczne województwa pomorskiego, - Złudzenia optyczne, - Oszczędzanie energii elektrycznej w domu, - Godło, barwy i hymn narodowy Rzeczpospolitej Polskiej, - Kalendarz świąt w krajach anglojęzycznych, - Niemieckie kluby piłkarskie, Wszyscy uczniowie zaliczyli projekty edukacyjne. Turniej mini siatkówki dziewcząt Dnia 26 marca 2014r w sali gimnastycznej w Szymankowie odbył się Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt w ramach Igrzysk Żuławskich zorganizowany przez Ewę Bakalarz. Sędzią głównym był Pan Mariusz Dreiforth, któremu serdecznie dziękujemy. W turnieju wzięły udział następujące drużyny: - Szkoła Podstawowa W Kończewicach - Szkoła Podstawowa w Lichnowach - Szkoła Podstawowa w Miłoradzu - Szkoła Podstawowa W Nowej Wsi - Szkoła Podstawowa w Szymankowie Turniej rozgrywany był systemem Każdy z Każdym; na dobrym wyrównanym poziomie, a o końcowej kolejności zadecydował bilans setów w poszczególnych spotkaniach oraz bezpośrednie wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami. WYNIKI KOŃCOWE I miejsce Nowa Wieś II miejsce - Miłoradz III miejsce - Lichnowy IV miejsce - Kończewice V miejsce Szymankowo Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a trzy pierwsze miejsca puchary. Podziękowania należą się również Pani pielęgniarcehalinie Deptuła, która gotowa była nieść pomoc podczas turnieju. Zajęcia w Lisewie Malborskim Dnia 26 marca 2014 roku klasa 0 w Lichnowach została zaproszona w odwiedziny do klasy 0 w Lisewie Malborskim. Wspólne zabawy zorganizowane zostały z okazji rozpoczęcia się wiosny. Dzieci ubrane w stroje żółte i zielone wspólnie uczestniczyły w konkursach, zabawach. Było również malowanie twarzy. Straż Ochrony Kolei 24 marca 2014r gościliśmy w szkole w Szymankowie przedstawicieli Straży Ochrony Kolei, którzy przyjechali do szkoły ze swoim psem. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu na torach. Zwrócono także uwagę na bezpieczeństwo kontaktu ze zwierzętami, umiejętnej obrony przed atakiem psów. Dzieci miały także możliwość poznania wyposażenia funkcjonariusza straży ochrony kolei. Uczniowie otrzymali kolorowe publikacje. Najwięcej emocji wzbudziła jednak możliwość przyglądania się jak pies reaguje na komendy wydawane przez swoich opiekunów. Sporo radości wywołała też możliwość potrzymania psów na smyczy oraz pogłaskania zwierzaków. Sprawdzian szóstoklasisty We wtorek 01 kwietnia uczniowie SP napisali sprawdzian szóstoklasisty, który ma pokazać, czego nauczyli się od początku swojej edukacji. Wszyscy uczniowie rozpoczęli pracę nad arkuszami punktualnie o godzinie 9:00. Szóstoklasiści swoje wyniki poznają w dniu zakończenia roku szkolnego. Sprawdzian trwał 60 minut. Gminny Konkurs Ortograficzny 3-go kwietnia odbył się w Szymankowie Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej. Wśród laureatów, na trzecim miejscu, znalazła się Małgorzata Borawska. 7

8 Święto kota W dniu r. Szkoła Podstawowa w Szymankowie świętowała ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA - święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech (od 1990)i Polsce (od 2006) mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.(źródło: wikipedia.pl) Szkolne korytarze wypełniły się kotami ;) z kolorowymi wąsami, ściany zostały przyozdobione kolorowymi kocimi rysunkami. Dzień Sportu Dnia 21 marca w szkole w Szymankowie odbył się Dzień Sportu połączony z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny. Głównym celem imprezy jest propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, dbałości o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz wychowania do rekreacji. Po trzeciej lekcji razem z nauczycielami każda klasa wykonała swoja Marzannę ubraną na Sportowo. Komisja miała wybrać jedna najbardziej sportową Marzannę, ale okazało się to za trudne. Wybrano trzy Marzanny. Klasy, które w nagrodę miały wybrać sobie jeden dzień bez odpytywania to klasy: II, IV, VI. W trakcie kiedy jury wybierało Marzannę trwała zabawa, czyli konkurencje sportowe na wesoło. Rozpoczęcie projektu Danone-Podziel się Posiłkiem Dnia r. Szkoła Podstawowa w Szymankowie rozpoczęła realizację projektu Danone. Dzięki przystąpieniu do projektu szkoła pozyskała zł ( zł od organizatora oraz 2100 zł od lokalnych sponsorów). W ramach projektu zostanie zorganizowana dzieciom pomoc w zdrowym żywieniu poprzez zapewnienie im pełnowartościowych posiłków. WYDARZENIA W RAMACH PROJEKTU: 1) wycieczka do piekarni NORT oraz firmy Polhoz-Nasiennictwo Bałtyckie 2) Zajęcia warsztatowe: Od ziarenka do bochenka, Jak powstaje twaróg, Od nasiona do owocu 3) Wyjazd na lodowisko 4) Instruktaż pierwszej pomocy 5) Przedstawienie profilaktyczne Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo się odżywiać 6) Konkurs recytatorski i plastyczny 7) Szkolny Dzień Sportu dla społeczności szkolnej i lokalnej 8) Wyjazd 25 osób do Figlolandii Spotkanie autorskie 19 marca 2014r. w Bibliotece Szkoły Podstawowej w Szymankowie odbyło się spotkanie autorskie z Panią Izabelą Chojnacką - Skibicką autorką książki "Miłość na gruzach Kosowa". Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach. Pomagamy pszczołom W styczniu 2014r. szkoła w Szymankowie dołączyła do Akademii Przyjaciół Pszczół. Od organizatorów projektu otrzymaliśmy opracowany pakiet materiałów i scenariuszy zajęć edukacyjnych, które mają na celu przybliżenie najmłodszym świat przyrody i pszczół. Konkurs matematyczny Uczniowie szkoły w Szymankowie Jakub Kudła (kl. VI) oraz Karol Ostrowski (kl. V) zajęli II miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym, który odbył się r. w Gimnazjum Nr 1 w Malborku Akademia czyste ręce Szkoła Podstawowa w Szymankowie po raz drugi przystąpiła do programu AKADEMIA CZYTSYCH RĄK CAREX Realizowane są zajęcia dotyczące higieny rąk, prowadzone przez nauczyciela wf - Ewę Bakalarz W ramach programu zorganizowany jest Konkurs dla uczniów i nauczycieli! Gdzie były, co robiły Twoje ręce? W konkursie do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody. Szkoły, z których nadejdą zwycięskie prace, otrzymają bony edukacyjne o wartości: I miejsce zł, II miejsce zł, III miejsce zł. Bal karnawałowy Jak co roku na zakończenie I semestru roku szk.2013/14 w szkole w Szymankowie odbył się bal karnawałowy. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tej imprezie. Było mnóstwo fantastycznych strojów i pomysłowych konkursów. Między innymi odbył się konkurs na najciekawszy strój karnawałowy. Dzieci odwiedził również Święty Mikołaj. Wycieczka klasy VI SP w Szymankowie We wtorek 11 lutego 2014 roku klasa IV SP w Szymankowie wyruszyła na wycieczkę do Tczewa. Plan wycieczki obejmował wizytę na sali zabaw, małe "conieco" w pizzerii oraz wizytę w Kinie Helios - film "Robaczki z Zaginionej Doliny". 8

9 ryzykownych. - Ukształtowanie postawy tolerancji i akceptacji w stosunku do osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. W czasie poprzedzającym konkurs dla uczniów wyłożone były materiały edukacyjne, prowadzone były zajęcia z edukacji profilaktycznymi. Po tym rozpoczęły się zmagania konkursowe. Uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą z profilaktyki HIV/AIDS. Uczniowie otrzymali test z 18 pytaniami. Pytania miały charakter zarówno otwarty jak i zamknięty. Konkurs został przeprowadzony przez pedagoga szkolnego przy współpracy z GKRPA w Lichnowach. Gminna Komisja ufundowała upominki dla uczestników. Ferie zimowe W dniach 27 31stycznia 2014 r. w czasie ferii zimowych w szkolew Szymankowie zorganizowane zostało półzimowisko. Tegoroczny program był bardzo bogaty i obfitował w mnóstwo atrakcji. Znalazł się w nim wyjazd do CKiS w Tczewie na Dzień Cyrku, wyjazd do Centrum Zabaw Figlolandia w Tczewie oraz do kina Helios. Program obejmował również zajęcia sportowo-rekreacyjne i plastyczne-manualne. Typowo zimowa aura pozwoliła również na zorganizowanie dla dzieci kuligu połączonego z pieczeniem kiełbasek przy ognisku. W trakcie trwania zimowiska dla dzieci przygotowany był ciepły posiłek oraz suchy prowiant, gdy odbywały się wyjazdy. Centrum Nauki EXPERYMENT, kręgle i kino Dzięki aktywnej współpracy szkół z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lichnowych udało się po raz kolejny zorganizować wyjazd dla uczniów kl. IV - V SP do Gdyni. Tym razem było to Centrum Nauki EXPERYMENT. GKRPA w Lichnowach sfinansowała również wyjazd do kina w Tczewie na film pt: Kraina lodu dla uczniów ze Szkoły w Szymankowie oraz kręgle dla uczniów Gimnazjum w Lichnowach. Miasteczko ruchu drogowego W grudniu 2013 roku w szkole w Szymankowie odbyła się uroczystość otwarcia mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Szkoła mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas poruszania się w drodze do i ze szkoły pozyskała środki finansowe pisząc projekt skierowany do Zarządu Firmy Eaton Truck Components w Tczewie. Dzięki pozytywnej opinii zarządu szkoła pozyskała środki w wysokości zł na zakup 6 rowerów, kasków, kamizelek oraz mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie Szkoły Podstawowej w Szymankowie mogą podnosić swoje umiejętności jazdy na rowerze oraz zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mikołajkowa rewia na lodzie Z okazji Mikołajek dnia 5 grudnia 2013r. cała społeczność szkolna z Szymankowa wyjechała na przepiękne widowisko pt. Śpiąca Królewna. Spektakl, który odbył się w hali Oliwii w Gdańsku pozostawił wśród uczniów niezapomniane wrażenia. Wyjazd był prezentem od rodziców dzieci i sponsorów z okazji Mikołajek Szkolne Koło Turystyczne To już drugi rok działalności Szkolnego Koła Turystycznego na terenie szkoły w Szymankowie. Program SKT jest bardzo ciekawy i cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Szkolne Koło Turystyczne w ramach swojej działalności w listopadzie zorganizowało zabawę andrzejkową na sali gimnastycznej. W grudniu członkowie koła pod okiem opiekunów wykonywali kartki świąteczne, które potem zostały wysłane do przyjaciół naszej szkoły. Akcja szkoła w ruchu Wspierając ogólnopolską inicjatywę MEN w roku szk.2013/14 szkoła w Szymankowie przystąpiła do programu Szkoła w ruchu realizując program Ćwiczyć każdy może. Z inicjatywy nauczyciela WF uczniowie w ramach tego programu mają zagospodarowane sportowe piątki oraz spędzają w każdym tygodniu dwie długie przerwy międzylekcyjne na hali sportowej biorąc udział zajęciach rekreacyjno-sportowych pod okiem nauczyciela WF. Konkurs logopedyczny W październiku i listopadzie 2013r. Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Jaśle oraz Wydawnictwo Komlogo wspólnie zorganizowali XIV Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny Łamańce językowe w ulubionym wierszu Juliana Tuwima. Zadaniem uczestników było przedstawienie dowolną techniką plastyczną ulubionego wiersza poety. W konkursie brali udział uczniowie z całej Polski. Łącznie wpłynęło 3986 prac. Ze szkoły z Lisewa Malborskiego wysłano prace osiemnaściorga uczniów. W kategorii wiekowej 7-9 lat I miejsce zajęła Kornelia Wiligalla z klasy II. Konkurs wiedzy o HIV, AIDS i narkomanii Konkurs o powyższej tematyce jest na stałe wpisany w plan działań szkół w gminie Lichnowy. Cel Konkursu: - Zwiększenie świadomości młodzieży o HIV/AIDS, propagowanie wiedzy jak można zakazić się HIV. - Uświadomienie zagrożeń, jakie niesie zjawisko HIV/AIDS. - Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań 9

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 11 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. Pod merytorycznym nadzorem pani Anety Michalskiej oraz przy wsparciu uczniów realizujących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m

Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m Piława Górna 18.02.2016r Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m Sprawozdanie przekazanych środków finansowych zgodnie z Ustawą pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach dotacji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13. Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.0-7.0.015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 sportowo-rekreacyjnie- artystycznie Prowadzący: Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin 1. Dzieci w ruchu organizowane cyklicznych zabaw ruchowych w sali, ogrodzie

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011 ROK

FERIE ZIMOWE 2011 ROK FERIE ZIMOWE 2011 ROK Organizator Termin Rodzaj zajęć Gimnazjum im. Jana Pawła II w 14.02.2011r. Wyjazd na lodowisko do Goleniowa Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w 14.02.2011r. Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach: - Dzień Seniora, zabawa karnawałowa dla dzieci w godz. od 13.00 do 17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach: - Dzień Seniora, zabawa karnawałowa dla dzieci w godz. od 13.00 do 17.00 Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2014/2015 Sobota 17 stycznia 2015 roku - Dzień Seniora, zabawa karnawałowa dla dzieci w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku Punktem wyjścia do planowania realizacji 19 była diagnoza potrzeb uczniów oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice Regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice I. Organizatorzy: Gmina Strzyżewice II. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach III.

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wakacje w mieście - wesoło, aktywnie i bezpiecznie Termin realizacji: I turnus 27. 06. 08. 07. 2016 r. II turnus 11. 07. 22. 07.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez przedszkolnych

Kalendarz imprez przedszkolnych Kalendarz imprez przedszkolnych 28.09.2014 11:24 Kalendarz imprez przedszkolnych 2015/2016 Przedszkole Nr 7 w Koszalinie Lp. Temat plan działań termin 1 Dzień Przedszkolaka 2 Wykopki 3 Sprzątanie Świata

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK ZADANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PRZEWIDYWANE EFEKTY Zwiększenie - Konkurs na kampanię reklamową

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

PLAN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

PLAN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PLAN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PODZIAŁ PRACY ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI TERMIN I. Organizacja pracy środowiskowo - socjoterapeutycznej 2007 /2008 1. Kwalifikowanie uczniów na świetlicę

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE DATA GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE 16 stycznia /niedziela/ 11.00 XIII Przegląd Zespołów Kolędniczych Krasnostawski Dom 17 stycznia /poniedziałek/

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Tydzień Promocji Zdrowia. W Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 24 28.03.2014r.

Tydzień Promocji Zdrowia. W Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 24 28.03.2014r. Tydzień Promocji Zdrowia W Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 24 28.03.2014r. Inicjatywa Akcja Tydzień Promocji Zdrowia jest inicjatywą Rady Rodziców przy ZSS, nie mniej jednak

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39 W Myślenicach podczas ferii zimowych nie ma mowy o nudzie. Przy udziale finansowym Miasta i Gminy Myślenice stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały niezwykle ciekawą i atrakcyjną ofertę zarówno dla

Bardziej szczegółowo

Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce W dniach 25-29 kwietnia br. w ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ TEMAT PÓLKOLONII - OŁAWA MOJE MIASTO TERMINY ORAZ LOKALIZACJA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH : I turnus od

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele prowadzący: mgr Małgorzata Kmicikiewicz dr Grzegorz Patruś

Nauczyciele prowadzący: mgr Małgorzata Kmicikiewicz dr Grzegorz Patruś Szkolne Koło Sportowe w Zespole Szkół w Świlczy, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportowych! Startujemy po najlepsze wyniki sportowe drużynowo i indywidualnie! Nauczyciele prowadzący:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

FERIE W ŚWIETLICACH GOK

FERIE W ŚWIETLICACH GOK 2016-02-15 17:04:34 FERIE W ŚWIETLICACH GOK FERIE W ŚWIETLICACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE 15.02.2016 poniedziałek warsztaty modelarskie w godz.: 12:00 16:00 16.02.2016 w godz.: 10:00 14:00 wtorek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie.

Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie. Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie. Cele i założenia projektu. Cel główny: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Cele

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA SIĘ,,Wiem co jem-czyli

Bardziej szczegółowo

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jak przebiega realizacja projektu od 1 stycznia 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r.

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. I. PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZIĘBICACH (zapisy w sekretariacie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 14.30)

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fa. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ LUDZIKI Z WARZYW W listopadzie uczniowie klasy 1 a rozmawiali na zajęciach o zdrowym odżywianiu. Prezentowali warzywa, które przynieśli do klasy. Na koniec zajęć z warzyw powstały ludziki. Dzieci z dużym

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 14.01.2013 (poniedziałek) Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 8.30 10.00 Turniej gry w piłkę siatkową (gimnazjum) 10.00 11.30 Turniej mini piłki koszykowej, chłopcy i dziewczęta (V-VI) 10.00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym 2014/ Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE 2017

FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE 2017 FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE 2017 Harmonogram zajęć MIEJSKI DOM KULTURY Wspólna zabawa to ferii podstawa" blok zajęć integracyjnych, kreatywnych; gry na X-box dla dzieci 13.02.2017 Zimowe spotkanie z Kopciuszkiem

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Świetlica Wiejska w Borchowie

Świetlica Wiejska w Borchowie Świetlica Wiejska w Borchowie Wtorek 17.01.2017 CZYNNA 16.00-20.00 Gry i zabawy ruchowe z balonami i modelinami. Środa 18.01.2017 CZYNNA 16.00-20.00 Zajęcia z,,panem Robótką'' wykonywanie prac technicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY. Rok szkolny 2015/2016

PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY. Rok szkolny 2015/2016 PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY Rok szkolny 2015/2016 A. Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Rozpoczęcie roku szkolnego 1.0 Zimowa przerwa świąteczna

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

13:00 20:00 Świetlica Wiejska w Bysławiu. 11:00 17:00 Filia Biblioteki Bysław, Sala KGW Bysław

13:00 20:00 Świetlica Wiejska w Bysławiu. 11:00 17:00 Filia Biblioteki Bysław, Sala KGW Bysław HARMONOGRAM FERII ZIMOWYCH 3 lutego 2014r. 14 lutego 2014r. iu, Publicznej w iu Data Rodzaj zajęć Miejsce i czas Opiekun/współorganizator 3.02.2014r. 4.02.2014r. 13:00 15:00 spotkanie grupy teatralnej

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach str. 2 2. Świetlica Wiejska w Namyślinie str. 3 3. Filia Biblioteki Publicznej w Namyślinie str. 4 4.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach str. 2 2. Świetlica Wiejska w Namyślinie str. 3 3. Filia Biblioteki Publicznej w Namyślinie str. 4 4. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach str. 2 2. Świetlica Wiejska w Namyślinie str. 3 3. Filia Biblioteki Publicznej w Namyślinie str. 4 4. Świetlica Wiejska w Reczycach str. 5 5. Świetlica Wiejska

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 wychowawca: mgr Mariola Surma Rocznik 2003-5 latki: 1. Baumgart Jakub 2. Bąbińska Julia 3. Blichowski Mateusz 4. Borowska Karolina 5. Burakowski Marcin 6. Fagin Dawid

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Planu Pracy Opiekuńczo Wychowawczej w 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik do Planu Pracy Opiekuńczo Wychowawczej w 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik do Planu Pracy Opiekuńczo Wychowawczej w 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ 2014/2015 WYKAZ IMPREZ O CHARAKTERZE OGÓLNYM 1. Dzień Chłopaka. 2. Dzień Bursiaka. 3. DEN. 4. Trening ewakuacyjny.

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie w ramach akcji,,podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym.,, Człowiek jest wielki nie przez to,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły.

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Wkrótce będę uczniem Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Sączów 2011/ 2012 Dziecko 5-6 letnie kończąc przedszkole powinno radzić sobie z

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJE OŚWIATOWE PODCZAS FERII W PŁOCKU

WYPOCZYNEK ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJE OŚWIATOWE PODCZAS FERII W PŁOCKU WYPOCZYNEK ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJE OŚWIATOWE PODCZAS FERII W PŁOCKU Szkoła Podstawowa Nr 1 Pierwszy tydzień ferii Dni tygodnia Poniedziałek Rodzaj zaplanowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2015/2016

Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2015/2016 Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2015/2016 30 stycznia 2016 roku (sobota) - Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy w sali

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2013/2014 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na zadanie 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu II.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na zadanie 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu II. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. OR-4.523.3.2015 Współpraca Gminy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy Rok szkolny 2013/2014 Pożegnanie kierownika świetlicy 27 września 2013 r. w świetlicy,,pod Pajęczynką odbyła się uroczystość pożegnania kierownika świetlicy Pani mgr Balbiny Wawrzyniak w związku z przejściem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Stanin realizowany jest projekt Edukacja przedszkolna od najmłodszych lat. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Zimowa akademia zdrowia i zabawy w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim 19.01 30.01.2015 r.

Zimowa akademia zdrowia i zabawy w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim 19.01 30.01.2015 r. Zimowa akademia zdrowia i zabawy w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim 19.01.2015 POZNAJEMY SIĘ... Ruchowe zabawy integracyjne, między innymi Wyruszam w podróż, Masaż z wyobraźnią Wesołe rymy. Wspólne

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE

PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE Wakacje to czas wolny od obowiązków szkolnych. Czas ten powinno się przeznaczać na odpoczynek czynny, rozrywkę oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień. Nie wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: Sprawozdanie z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE `2013 1 Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku Pl. Kilińskiego 3 tel. 33 846 12 96

FERIE ZIMOWE `2013 1 Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku Pl. Kilińskiego 3 tel. 33 846 12 96 14 stycznia poniedziałek FERIE ZIMOWE `2013 1 Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku Pl. Kilińskiego 3 tel. 33 846 12 96 I TYDZIEŃ FERII DATA MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE GODZ. RODZAJ

Bardziej szczegółowo