INSTRUKCJA OBSŁUGI LIGHT4ME MATRIX PRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI LIGHT4ME MATRIX PRO"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI LIGHT4ME MATRIX PRO

2 ZAWARTOŚĆ 1 Instrukcja Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Bezpieczeństwo i konserwacja Bezpiecznie użytkowanie Zasilanie, przewody i podłączenie zasilania Obudowa Otoczenie użytkowe Instalacja Użytkowanie Sterowanie Struktura menu Kanały DMX Wymiana bezpiecznika Konserwacja Parametry techniczne

3 DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR TECHNOLOGII NASZEJ FIRMY Aby uniknąć niebezpieczeństwa nie należy modyfikować ani przerabiać tego produktu. Prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie nie są objęte gwarancją. Produkt ten przeszedł szczegółową inspekcję przed transportem, prosimy więc o przestrzeganie instrukcji i środków bezpieczeństwa aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem spowoduje rozwiązanie umowy gwarancyjnej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz uszkodzenia ciała spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nie przestrzeganiem instrukcji obsługi. 1. Instrukcja 1.1. Używanie zgodnie z przeznaczeniem Produkt został wyprodukowany w oparciu o technologię oświetleniową do projekcji efektów świetlnych. Aby wytwarzać te efekty, musi zostać podłączony do zasilania i kontrolera kompatybilnego z protokołem DMX512. Produkt zaprojektowany do użytku przy napięciu v50hz / 60 hz, AC V. Jeśli produkt jest używany niezgodnie ze specyfikacją, może zostać uszkodzony, tego rodzaju uszkodzenia nie podlegają gwarancji. Przy czym inne niebezpieczeństwa mogą spowodować uszkodzenia produktów, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem, itp. Podczas trwania okresu gwarancyjnego numer seryjny nie może zostać usunięty. 1.2 Bezpieczeństwo i Konserwacja Tylko do użytku wewnętrznego Podczas pracy na wysokościach prosimy upewnić się, że mocowanie może wytrzymać dziesięciokrotność wagi urządzenia Podczas wymiany części, bezpieczników lub innych części upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu Produkt musi zostać podłączony do urządzenia zabezpieczającego przed spadkami napięcia W razie problemów technicznych prosimy o kontakt ze specjalistą 1.3. Bezpieczne użytkowanie Nie używaj bez obudowy lub soczewek Nie patrz bezpośrednio w światło Wymień diodę natychmiast po jej zepsuciu Nie oświetlaj przedmiotów znajdujących się bliżej niż 50cm Nie używaj jeśli temperatura przekracza 40 stopni 2. Napięcie, wtyczka zasilania i podłączenie do zasilania. UWAGA: ZAGROŻENIE ŻYCIA! RYZYKO POPARZEŃ! RYZYKO POŻARU! RYZYKO SPIĘCIA! Używania produktu pod napięciem wymaga pewnej ostrożności z uwagi na ryzyko śmiertelnych porażeń prądem, ryzyko pożaru oraz ryzyko spowodowania zwarcia! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami:

4 Trzymaj produkt z dala od zasięgu dzieci. Użytkowanie przez dzieci tylko pod szczególnym nadzorem dorosłych! W przypadku użytku komercyjnego zgodnie z zasadą zapobiegania wypadkom, w takich miejscach jak szkoły, placówki treningowe, warsztaty, itp. Używanie urządzenia musi być nadzorowane przez wyspecjalizowany personel. Sprawdzaj regularnie czy produkt nie posiada jakiegokolwiek uszkodzenia wtyczki zasilania. Jeśli jest jakikolwiek problem z wtyczką zaprzestań użytkowania lub łączenia produktów, skontaktuj się ze specjalistą w celu przeprowadzenia profesjonalnej naprawy. Zwracaj uwagę na to czy podczas instalacji, pracy, transportu czy przechowywania urządzenia łączące z prądem nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne związane z wilgocią, zbyt wysoką lub niską temperaturą czy zalaniem. Nie ciągnij za przewód. Zawsze podłączaj przewód zasilający jako ostatni. Produkt musi być podłączone do odpowiedniego źródła zasilania. Używaj przedłużaczy tylko zgodnie z ich specyfikacją! Nie pozwól aby przewód zasilający wchodził w kontakt z innymi przewodami. Nie narażaj wtyczki, przewodu czy gniazdka na kontakt z wodą ani nie dotykaj tych części mokrą ręką. Po użyciu produktu odłącz z zasilania, uprzątnij przewody, nie ciągnij za przewód. 3. Obudowa UWAGA: ZAGROŻENIE ŻYCIA! RYZYKO POPARZEŃ! RYZYKO POŻARU! RYZYKO SPIĘCIA! Upewnij się, że podczas instalacji, pracy, transportu czy przechowywania żadne siły, drgania nie mają wpływu na obudowę! Podczas pracy obudowa nie może mieć styczności z innymi urządzeniami czy przedmiotami. Łatwopalne materiały, jak materiały dekoracyjne oraz inne powierzchnie czy przedmioty muszą być ustawione w odległości minimum 3m od obudowy! Urządzenie powinno być zamontowane w odległości co najmniej 50cm od ściany, w miejscu zapewniającym dobrą cyrkulacją powietrza. Nie dotykaj obudowy bezpośrednio po pracy, zostaje ono nagrzane, Bezpieczne dotykanie obudowy następuje po około 5 minutach od zakończenia pracy. Prosimy o nie noszenie urządzenia w sposób inny niż trzymając za specjalne uchwyty po bokach obudowy. Nie pozwól na dostanie się płynu lub wilgoci do wnętrza produktu, może to spowodować zwarcie i uszkodzenie urządzenia. Jeśli płyn lub wilgoć dostanie się do środka natychmiast odetnij dopływ zasilania i przerwij pracę urządzenia oraz skontaktuj się ze specjalistą. Uszkodzenia spowodowane zamoczeniem nie są objęte gwarancją. Nie pozwól na dostanie się metalu do wnętrza produktu, może to spowodować zwarcie i uszkodzenie urządzenia. Jeśli drobinki metalu lub większe metalowe elementy dostaną się do środka natychmiast odetnij dopływ zasilania i przerwij pracę urządzenia oraz skontaktuj się ze specjalistą. Uszkodzenia spowodowane dostaniem się metalu do wnętrza produktu nie są objęte gwarancją.

5 4. Otoczenie użytkowe UWAGA: ZAGROŻENIE ŻYCIA! RYZYKO POPARZEŃ! RYZYKO POŻARU! RYZYKO SPIĘCIA! Upewnij się, że produkt jest używany i przechowywany w suchym otoczeniu. Chlapiąca woda, deszcz, wilgoć czy dym może zmniejszyć izolację i w rezultacie doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia produktu. Produkt ten należy użytkować w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 45 stopni oraz wilgotności powietrza poniżej 50%. Zaleca się ustawienie produktu 1,5m nad ziemią i używanie go gdy widoczność spowodowana nagromadzeniem gazu w pomieszczeniu nie jest mniejsza niż 10m. Upewnij się, że temperatura otoczenia mieści się w zakresie 5-45 stopni, chroń urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym, lub kontaktem z przedmiotami o dużej temperaturze, np. kaloryfer. Jeśli produkt jest przeniesiony z niskiej temperatury do miejsca o wyższej temperaturze, odczekaj aż urządzenie osiągnie temperaturę otoczenia, zanim zaczniesz pracę. W innym przypadku produkt może ulec uszkodzeniu. Utrzymuj produkt w czystości, kurz i zabrudzenia mogą spowodować spięcie i uszkodzenie produktu. Produkt przeznaczony do użytku na wysokościach od 20mppm do 3000mnpm Podczas wyładowań atmosferycznych zaleca się nie używania produktu, niestałe napięcie może spalić produkt. Produkt powinien być ustawiony w odległości 12m od przedmiotów, które ma oświetlać. 5. Instalacja UWAGA: ZAGROŻENIE ŻYCIA! Produkt może działać w zawieszeniu lub stojąc samodzielnie. Jeśli produkt jest uszkodzony, zaleca się zatrzymanie instalacji oraz oddanie produktu do naprawy profesjonalistom. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją. Jako niezależny system, urządzenie musi zostać zamocowane pionowo w czystej, solidnej, stabilnej i zabezpieczonej przed ogniem pozycji. Instalacja produktu powinna zostać przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel, a materiały powinny zostać odpowiednio dopasowane. Do zawieszenia efektów oświetleniowych powinien zostać dobrany odpowiedni system zawieszenia, lampy nie mogą drgać wewnątrz, instalacja musi być stabilna. Produkt musi zostać przymocowany za pomocą dwóch certyfikowanych haków oraz obręczy omega do konstrukcji. Śrub używaj wyłącznie na dolnej podstawie. Pierwsze użycie po instalacji powinno zostać przetestowane i przeprowadzone przez specjalistów i techników zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Upewnij się, że przynajmniej raz w roku wyspecjalizowany personel sprawdzi instalację oraz stan urządzenia. Podczas procesu instalacji żadne niepożądane osoby nie powinny stać poniżej urządzenia. Podczas instalacji produkt powinien być zamocowany linką bezpieczeństwa, która może wytrzymać obciążenie 12 razy większe niż masa urządzenia i nie przekraczać 20cm długości.

6 6. Użytkowanie UWAGA: ZAGROŻENIE ZDROWIA! 6.1 Struktura menu: A. Przycisk funkcji B. Przycisk dodawania C. Przycisk odejmowania D. Przycisk zatwierdzenia E. Okno wyświetlacza A B C D Użytkowanie: Wciśnij A będą się wyświetlać kolejno 8 funkcji efektów. Pierwsze 2 znaki reprezentują aktualną funkcję, kolejne 2 kod adresu lub parametr funkcji (szybkość). Wciskając B lub C możesz zmienić wartość parametru. Przyciskiem D zatwierdzamy zmiany Struktura menu Nr Wyświetlacz Opis Funkcji 1 DMX-16 MODE Adres DMX w 16-to kanałowym trybie( ) channel D: 001 Przyciski B i C zmieniają wartość adresu 2 DMX37 MODE Adres DMX w 37-mio kanałowym trybie ( ) channel D: 001 Przyciski B i C zmieniają wartość adresu 3 DMX112 MODE Adres DMX w 112-to kanałowym trybie ( ) channel D: 001 Przyciski B i C zmieniają wartość adresu 4 Color Cycle Przeskakiwanie kolorów (01-99) Speed 50 Przyciski B i C zmieniają szybkość przeskakiwania 5 Gradual change Stopniowa zmiana kolorów(01 99) Speed 50 Przyciski B i C zmieniają szybkość zmiany 6 Pulse change Pulsacyjna zmiana kolorów(01 99) Speed 50 Przyciski B i C zmieniają szybkość pulsowania 7 Color Run Przechodzenie kolorów (01-99) M 00 Sp 50 Przyciski B i C modyfikują wzór i szybkość przechodzenia 8 Color Voice Sterowanie dźwiękiem Mood 00 Przyciski B i C zmieniają tryb sterowania 9 Color Red Natężenie koloru czerwonego ( ) Speed 200 Przyciski B i C zmieniają natężenie

7 10 Color Green Natężenie koloru zielonego ( ) Speed 200 Przyciski B i C zmieniają natężenie 11 Color Blue Natężenie koloru niebieskiego ( ) Speed 200 Przyciski B i C zmieniają natężenie 12 Color White Natężenie koloru białego ( ) Speed 200 Przyciski B i C zmieniają natężenie 13 Slave Tryb slave 25Eye Slave 14 Restore Factory Przywrócenie ustawień Yes? fabrycznych 6.3 Kanały DMX Tryb 16-to kanałowy Kanał Funkcja OPIS 1CH Motor X 2CH Motor Y 3CH X szczegółowy(16bit) 4CH Y szczegółowy (16Bit) 0--4: brak; 5CH : Obrót X (wolno-szybko); : Odwrócony obrót X (szybko-wolno); 0--4: brak ; 6CH : Obrót Y (wolno-szybko) : Odwrócony obrót Y (szybko-wolno); 7CH Szybkość motorów XY szybko-wolno 8CH Total dimmer R G B W główny dimmer, liniowy, od ciemnego do jasnego 9CH Total strobe R G B W główny stroboskop, od wolnego do szybkiego 0--24: Kontrola 14 kanałów DMX; 10CH Function : wybór kolorów(motor jest kontrolowany przez 512) selection : skokowa zmianna(motor jest kontrolowany przez 512); : stopniowa i pulsacyjna zmiana(motor jest kontrolowany przez 512 ) : tryb auto 1(motor jest kontrolowany przez 512) : tryb auto 2(motor jest kontrolowany przez 512) :tryb auto 23 (motor jest kontrolowany przez 512) :Sterowanie dźwiękiem(motor jest kontrolowany przez 512));

8 :Wybrów kolorów(motor przez wbudowane programy); :Skokowa zmiana (Motor przez wbudowane programy); :Stopniowa i pulsacyjna zmiana(motor przez wbudowane programy) :Tryb auto 1(Motor przez wbudowane programy ); :Tryb auto 2(Motor przez wbudowane programy); :Tryb auto 23(Motor przez wbudowane programy); :Sterowanie dźwiękiem (Motor przez wbudowane programy); 0--5: Kontrola 14 kanałów DMX; 11CH Function : wybór ustawionych 124 trybów (motor kontrolowany przez 512) :wybór ustawionych 124 trybów (motor kontrolowany przez selection2 wbudowane programy) 12CH Function speed Szybkość funkcji, wolno - szybko 1 Function speed 0--31: Ustawiony kierunek funkcji 1; :Ustawiony kierunek funkcji 2; :Ustawiony kierunek funkcji 3; : Ustawiony kierunek funkcji 4; :Obrót funkcji, wolno szybko ; :Odwrócony obrót funkcji, wolno-szybko; 13CH R dimmer Dimmer liniowy koloru czerwonego, ciemny-jasny 14CH G dimmer Dimmer liniowy koloru zielonego, ciemny-jasny 15CH B dimmer Dimmer liniowy koloru niebieskiego, ciemny-jasny 16CH W dimmer Dimmer liniowy koloru białego, ciemny-jasny Tryb 37-mio kanałowy Kanał Funkcja OPIS 1CH Motor X 2CH Motor Y 3CH X szczegółowy(16bit) 4CH Y szczegółowy (16Bit) 0--4: brak; 5CH : Obrót X (wolno-szybko); : Odwrócony obrót X (szybko-wolno); 0--4: brak ; 6CH : Obrót Y (wolno-szybko)

9 : Odwrócony obrót Y (szybko-wolno); 7CH Szybkość motorów XY szybko-wolno 8CH Total dimmer R G B W główny dimmer, liniowy, od ciemnego do jasnego 9CH Total strobe R G B W główny stroboskop, od wolnego do szybkiego 0--24: Kontrola 35 kanałów DMX; 10CH Function : wybór kolorów(motor jest kontrolowany przez 512) selection : skokowa zmianna(motor jest kontrolowany przez 512); : stopniowa i pulsacyjna zmiana(motor jest kontrolowany przez 512 ) : tryb auto 1(motor jest kontrolowany przez 512) : tryb auto 2(motor jest kontrolowany przez 512) :tryb auto 23 (motor jest kontrolowany przez 512) :Sterowanie dźwiękiem(motor jest kontrolowany przez 512)); :Wybrów kolorów(motor przez wbudowane programy); :Skokowa zmiana (Motor przez wbudowane programy); :Stopniowa i pulsacyjna zmiana(motor przez wbudowane programy) :Tryb auto 1(Motor przez wbudowane programy ); :Tryb auto 2(Motor przez wbudowane programy); :Tryb auto 23(Motor przez wbudowane programy); :Sterowanie dźwiękiem (Motor przez wbudowane programy); 0--5: Kontrola 35 kanałów DMX; 11CH Function : wybór ustawionych 124 trybów (motor kontrolowany przez 512) :wybór ustawionych 124 trybów (motor kontrolowany przez selection2 wbudowane programy) 12CH Function speed Szybkość funkcji, wolno - szybko 1 Function speed 0--31: Ustawiony kierunek funkcji 1; :Ustawiony kierunek funkcji 2; :Ustawiony kierunek funkcji 3; 13CH 1dimmer Dimmer R, G, B, W 14CH 2dimmer Dimmer R, G, B, W 15CH 3dimmer Dimmer R, G, B, W 16CH 4dimmer Dimmer R, G, B, W CH 25dimmer Dimmer R, G, B, W : Ustawiony kierunek funkcji 4; :Obrót funkcji, wolno szybko ; :Odwrócony obrót funkcji, wolno-szybko;

10 Tryb 112-to kanałowy Kanał Funkcja OPIS 1CH Motor X 2CH Motor Y 3CH X szczegółowy(16bit) 4CH Y szczegółowy (16Bit) 0--4: brak; 5CH : Obrót X (wolno-szybko) : Odwrócony obrót X (szybko-wolno); 0--4: brak; 6CH : Obrót Y (wolno-szybko) : Odwrócony obrót Y (szybko-wolno); 7CH Szybkość motorów XY szybko-wolno 8CH Total dimmer R G B W główny dimmer, liniowy, od ciemnego do jasnego 9CH Total strobe R G B W główny stroboskop, od wolnego do szybkiego 0--24: Kontrola 110 kanałów DMX; 10CH Function : wybór kolorów(motor jest kontrolowany przez 512) selection : skokowa zmianna(motor jest kontrolowany przez 512); : stopniowa i pulsacyjna zmiana(motor jest kontrolowany przez 512 ) : tryb auto 1(motor jest kontrolowany przez 512) : tryb auto 2(motor jest kontrolowany przez 512) :tryb auto 23 (motor jest kontrolowany przez 512) :Sterowanie dźwiękiem(motor jest kontrolowany przez 512)); :Wybrów kolorów(motor przez wbudowane programy); :Skokowa zmiana (Motor przez wbudowane programy); :Stopniowa i pulsacyjna zmiana(motor przez wbudowane programy) :Tryb auto 1(Motor przez wbudowane programy ); :Tryb auto 2(Motor przez wbudowane programy); :Tryb auto 23(Motor przez wbudowane programy); :Sterowanie dźwiękiem (Motor przez wbudowane programy);

11 11CH Function selection2 0--5: Kontrola 35 kanałów DMX; : wybór ustawionych 124 trybów (motor kontrolowany przez 512) :wybór ustawionych 124 trybów (motor kontrolowany przez wbudowane programy) 12CH Function speed Szybkość funkcji, wolno - szybko 1 Function speed 0--31: Ustawiony kierunek funkcji 1; :Ustawiony kierunek funkcji 2; :Ustawiony kierunek funkcji 3; : Ustawiony kierunek funkcji 4; :Obrót funkcji, wolno szybko ; :Odwrócony obrót funkcji, wolno-szybko; 13CH R dimmer Liniowy dimmer R, od ciemnego do jasnego 14CH G dimmer Liniowy dimmer G, od ciemnego do jasnego 15CH B dimmer Liniowy dimmer B, od ciemnego do jasnego 16CH W dimmer Liniowy dimmer W, od ciemnego do jasnego 13CH R2 dimmer Liniowy dimmer R2, od ciemnego do jasnego 14CH G2 dimmer Liniowy dimmer G2, od ciemnego do jasnego 15CH B2 dimmer Liniowy dimmer B3, od ciemnego do jasnego 16CH W2 dimmer Liniowy dimmer W3, od ciemnego do jasnego 109CH R25 dimmer Liniowy dimmer R25, od ciemnego do jasnego 110CH G25 dimmer Liniowy dimmer G25, od ciemnego do jasnego 111CH B25 dimmer Liniowy dimmer B25, od ciemnego do jasnego 112CH W25 dimmer Liniowy dimmer W25, od ciemnego do jasnego 7. Wymiana bezpiecznika UWAGA! ZAGROŻENIE ŻYCIA! Nie podłączaj zasilania przed wymianą bezpiecznika. Upewnij się, że wymieniany bezpiecznik jest tego samego typu, inny bezpiecznik może spowodować uszkodzenie urządzenia. Użyj odpowiedniego śrubokrętu aby otworzyć szufladkę, wyjmij stary bezpiecznik i włóż nowy. Nie podłączaj zasilania dopóki urządzenie nie jest w pełni skręcone. 8. Konserwacja Produkt należy regularnie czyścić, ponieważ brud i zanieczyszczenia mogą powodować zwarcia. Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu przed czyszczeniem. Używaj suchej ściereczki do czyszczenia, nie używaj detergentów, rozpuszczalników czy benzyny. Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche zanim ponownie je włączysz.

12 9. Parametry techniczne Zasilanie:AC V 50/60Hz Zużycie energii:365w Źródło światła:25 x 10W RGB 4 w 1 LED Kanały DMX 16/37/112DMX kanałów do wyboru Kąt świecenia:6.5 Pan/ Tilt: częstotliwość odświeżania1000hz Efekt zaciemniania i stroboskopu 0-100% Każda dioda może być kontrolowana indywidualnie Sterowanie dźwiękiem poprzez wbudowany mikrofon o regulowanej czułości Łatwy w obsłudze wyświetlacz LED Chłodzenie wentylatorami Hak zabezpieczający

LIGHT4ME 5R BARREL INSTRUKCJA OBSŁUGI

LIGHT4ME 5R BARREL INSTRUKCJA OBSŁUGI LIGHT4ME 5R BARREL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis Treści 1. Zastosowanie... 3 1.1 Przeznaczenie... 3 1.2 Środki ostrożności i konserwacja... 3 1.3 Bezpieczne używanie... 3 2. Napięcie, wtyczka zasilania i podłączenie

Bardziej szczegółowo

LIGHT4ME IRON PAR RGBW

LIGHT4ME IRON PAR RGBW LIGHT4ME IRON PAR RGBW Instrukcja Obsługi Dziękujemy za wybór naszego reflektora LED PAR, dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z tą instrukcją przed użyciem urządzenia. Uwaga: Ta instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

LED GŁOWICA RUCHOMA DOUBLE 72x3W RGB + WA INSTRUKCJA OBSŁUGI.

LED GŁOWICA RUCHOMA DOUBLE 72x3W RGB + WA INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED GŁOWICA RUCHOMA DOUBLE 72x3W RGB + WA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji,

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 108x3W RGBW

GŁOWICA RUCHOMA LED 108x3W RGBW GŁOWICA RUCHOMA LED 108x3W RGBW INSTRUKCJA OBSŁUGI www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 Dane Techniczne Zasilanie: 110V- 250V / 50-60Hz Moc: 25W Kolory: RGBW Color Mixing LED: 2x10W RGBW Waga: 3.0Kg Wymiary: 250 260 250 mm

Bardziej szczegółowo

Ściemniacz przewodowy Nr produktu

Ściemniacz przewodowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz przewodowy Nr produktu 000702801 Strona 1 z 5 Ściemniacz przewodowy do ściemniania: Świetlówek 230 V Lamp halogenowych 230 V- Niskonapięciowych lamp halogenowych w połączeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Głowica Ruchoma LED 15W

Instrukcja obsługi Głowica Ruchoma LED 15W Instrukcja obsługi Głowica Ruchoma LED 15W 1 Konserwacja 1. Urządzenie należy użytkować w suchym miejscu i unikać wilgoci 2. Stosowanie urządzenia z przerwami może przedłużyć jego żywotność 3. Należy regularnie

Bardziej szczegółowo

FLG-256 INSTRUKCJA OBSŁUGI FLG-256.

FLG-256 INSTRUKCJA OBSŁUGI FLG-256. INSTRUKCJA OBSŁUGI FLG-256 www.flash-butrym.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI FLG - 256 UWAGA! Trzymaj urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Odłącz zasilanie urządzenia przed otwarciem obudowy. Dla własnego bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED

LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - DMX Control 24 Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa...3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia...3 3. Opis urządzenia...4 4. Instalacja...6 Sterowanie dźwiękiem...6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

LASER RED + VIOLET 300mW Instrukcja Obsługi

LASER RED + VIOLET 300mW Instrukcja Obsługi LASER RED + VIOLET 300mW Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Page 1 Instalacja 1. Upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu działającego urządzenia nie ma żadnych przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Lampa LED sceniczna PAR Eurolite Spot LED PAR 64, Multikolor.

Lampa LED sceniczna PAR Eurolite Spot LED PAR 64, Multikolor. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000591316 Lampa LED sceniczna PAR Eurolite Spot LED PAR 64, Multikolor. Strona 1 z 6 Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi specyfikacjami krajowymi i europejskimi.. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

LIGHT4ME WASH 7. Instrukcja obsługi ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁE POTRZEBY

LIGHT4ME WASH 7. Instrukcja obsługi ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁE POTRZEBY LIGHT4ME WASH 7 Instrukcja obsługi ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁE POTRZEBY 1. Rozpakowywanie Dziękujemy za wybór naszej technologii. Dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z tą instrukcją przed użyciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300

INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300 INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300 NIEBEZPIECZEŃSTWO!!! Ryzyko porażenia prądem! Podwodna lampa basenowa musi być zainstalowany przez licencjonowanego/certyfikowanego elektryka lub wykwalifikowanego serwisanta,

Bardziej szczegółowo

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielokolorowej taśmy LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

LED BAR 17W Lampa LED z uchwytem ręcznym

LED BAR 17W Lampa LED z uchwytem ręcznym LED BAR 17W Lampa LED z uchwytem ręcznym Dziękujemy za zakup produktu Fomei. Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę instrukcję. E-mail: sls@fomei.com Website: www.fomei.com Przed użyciem: 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - Haze 400 FT Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia... 3 3. Rozpakowanie... 4 4. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 5. Uruchomienie... 4 6. Protokół

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel.

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel. CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1030 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./faks 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera S88B Audio. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Lampy grzewcze. Model: , , , , , , , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Lampy grzewcze. Model: , , , , , , , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampy grzewcze v1.0-08.2015 Model: 692400, 692410, 692500, 692600, 692601, 692602, 692610, 692611, 692612 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax:

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Numer produktu: 751533 Instrukcja obsługi Wersja 10/08 Użytkowanie Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ służy do instalowania, ochrony, odizolowanych, krytycznych obszarów

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilacz awaryjny UPS MODEL: 53970, 53971,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilacz awaryjny UPS MODEL: 53970, 53971, INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz awaryjny UPS MODEL: 53970, 53971, 53972 www.qoltec.com 1. Opis produktu Zasilacze awaryjne UPS z tej serii zapewniają kompleksową ochronę przed przepięciami oraz skokami napięcia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi TRACER 4000 GR 0030 HMI 4000

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi TRACER 4000 GR 0030 HMI 4000 Instrukcja obsługi TRACER 4000 GR 0030 HMI 4000 1 Spis treści Zawartość opakowania...3 Środki bezpieczeństwa...3 Instalacja...4 Obsługa...5 Konserwacja...6 Specyfikacja techniczna...7 2 Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

LED Mini Moving head light 60W LED,30W LED

LED Mini Moving head light 60W LED,30W LED LED Mini Moving head light 60W LED,30W LED Instrukcja obsługi www.flash-butrym.pl 1. Przedmowa 1.1 Zawartość opakowania Nazwa Głowica ruchoma Kabel zasilający Instrukcja obsługi Ilość 1szt 1szt 1szt 1.2

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Elation Architectural Instrukcja Obsługi

Elation Architectural Instrukcja Obsługi Elation Architectural Instrukcja Obsługi Rev. 11/07 Elation Architectural Elation Professional Europe A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.elationlighting.eu Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc.

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc. Woltomierz samochodowy Equus Instrukcja obsługi Nr produktu: 842060 Produkt ten spełnia wymagania norm krajowych i europejskich. Przeznaczenie Woltomierz przeznaczony jest do wyświetlania na pokładzie

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) INSTRUKCJA OBSŁUGI Quick TS1100 Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) 1 1. BEZPIECZEŃTWO! OSTRZEŻENIE Gdy stacja lutownicza jest włączona, temperatura grota jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Lampa Toolcraft 22 W ze szkłem powiększającym 3 dioptrie

Lampa Toolcraft 22 W ze szkłem powiększającym 3 dioptrie Lampa Toolcraft 22 W ze szkłem powiększającym 3 dioptrie Instrukcja obsługi Nr produktu: 821663 Wersja 03/10 1. Przeznaczenie Produkt ten jest szkłem powiększającym o mocy 3 dioptrii, zamontowanym na ramieniu

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi NAWILŻANIE POWIETRZA STERYLIZACJA POWIETRZA UPIĘKSZENIE DOMU KOMFORTOWE ŻYCIE To urządzenie nie powinno być używane przez osoby (wliczając dzieci)

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

TESTER NAPIĘCIA AX-T902

TESTER NAPIĘCIA AX-T902 ~ AC TESTER NAPIĘCIA AX-T902 L1 L2 V AUTO TEST Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE OPIS PRODUKTU WSTĘP Produkt ten jest wysokiej klasy sprzętem prasującym o estetycznym designie, urządzenie łatwe w obsłudze, ekonomiczne bezpieczne. Urządzenie znajdzie zastosowanie w wielu sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Kamery & Kamery kopułkowe

Podręcznik użytkownika Kamery & Kamery kopułkowe Podręcznik użytkownika Kamery & Kamery kopułkowe PL GKB-A0040P Sterownik GKB-A0040P.78.1.05.11.2012 ASP AG Zawartość: 1. Główne funkcje 1 2. Instrukcje bezpieczeństwa 1 3. Przyciski sterowania 2 4. Użycie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 1000, 1500, 2000 LED USB

ORVALDI 1000, 1500, 2000 LED USB INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 1000, 1500, 2000 LED ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia serwis@orvaldi.pl www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie.... 4 2. Skład kompletu... 4 3. Dane techniczne... 5 4. Znamionowe warunki użytkowania... 7 5. Ogólne wytyczne eksploatacji i bezpieczeństwa.... 8 6. Wykonywanie pomiarów rezystancji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRODUKCIE

INFORMACJE O PRODUKCIE INFORMACJE O PRODUKCIE DiCHO Ozonator TIENS II Generacji powstał w wyniku połączenia wiedzy z dziedzin mikrobiologii, elektroniki oraz inżynierii przemysłowej. Urządzenie zaopatrzone w chip sterujący,

Bardziej szczegółowo

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu 000111182 Strona 1 z 6 Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A b/n 111199 12/24V 6/6A b/n 111182 CE Z automatycznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Ipea pl Konstantynowska 34. T F

Ipea pl Konstantynowska 34. T F Instrukcja obsługi ------------------------------------------------------------ Spis treści: Ostrzeżenia Podstawowa obsługa/funkcje Podstawowe informacje Najczęściej zadawane pytania Gwarancja Numery seryjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA v3.0-06.2013 MODEL: 692211, 692216, 692221 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo