CAJTUNG. Konserwacja zabytku WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ. Nr 4 (46). Maj Jasienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAJTUNG. Konserwacja zabytku WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ. Nr 4 (46). Maj 2013. Jasienie"

Transkrypt

1 CAJTUNG ISSN: Rej. Pr.: 623 Sąd Okręgowy w Opolu Nr 4 (46). Maj 2013 WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ Jasienie Lasowice Małe Radość i satysfakcja z boiska Konserwacja zabytku 21 maja 2013 r. młodzież jasieńska ukończyła prace przy boisku do piłki siatkowej. Inicjatywa zrodziła się w ubiegłym roku. Wtedy też wykonano prace ziemne oraz zamówiono urządzenia sportowe, na które odpowiednią kwotę zorganizował sołtys Jasieni Rajmund Kinder. Reszta pracy to tylko i wyłącznie sukces chłopaków. Ukończone dzieło już od pierwszych chwil zadowala grających. To już kolejna wspólna młodzieżowa inicjatywa dwa lata temu sami urządzili boisko do piłki nożnej. Dorośli są pełni podziwu, że młodzi potrafią się zmobilizować i zrobić coś sami, bez ich pomocy. Mimo niezadowolenia niektórych sąsiadów boiska my dalej będziemy tutaj pracować, aż stworzymy duży kompleks sportowo-rekreacyjny z krytym basenem śmieje się młodzież. Trzymamy za was kciuki! Na przełomie kwietnia i maja 2013 r. mimo świąt i niesprzyjającej pogody robotnicy uwijali się przy wycince drzew w parku zamkowym w Lasowicach Małych, realizując decyzję konserwatora zabytków. Dwór z 1617 r. został odsłonięty, na światło wyszedł katastrofalny stan obiektu. Na terenie gminy Lasowice Wielkie pozostały 3 zespoły siedzib rodowych dawnych właścicieli wsi, wpisane do rejestru zabytków, w: Lasowicach Małych, Tułach i Wędryni. Po 1989 r. wszystkie trafiły w ręce prywatne. Zrujnowane, czekają na dopełnienie swojego żywota. Resztę obiektów w 1945 r. załatwiła Armia Czerwona lub potem Polska Ludowa. Niekiedy w szabrowaniu pomagali miejscowi. Wydany jako ostatni przewodnik Ziemia kluczborsko-oleska na weekend ruiny te wciąż traktuje jako miejsca warte zobaczenia. Zdjęcie: nadesłane Zdjęcie: nadesłane

2 2 Ścierką w pompę Pomoc na poziomie Sebastian Pandel pod firmą PPHU Paga-Pro z Krapkowic najpierw chciał budować kanalizację w Chudobie i Wędryni, ostatecznie otrzymał do realizacji taką samą inwestycję w Trzebiszynie (za cenę ,97 zł). Ledwie ją rozpoczął, a już zrodził się konflikt. Poszło o rodzaj pomp, który zostanie zainstalowany. Gmina, czyli inwestor, twierdzi, że proponowany przez niego sprzęt Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury nie spełnia kryteriów zamówienia publicznego. Wykonawca upiera się, że jest on równie dobry, na dowód czego organizuje prezentację działania urządzenia na tyłach Urzędu Gminy. Ściągnięta widownia może na własne oczy przekonać się, że pompa brzeska jest naprawdę niezła, bo zapycha się dopiero po wrzuceniu do niej ścierki do podłogi. W chwili obecnej trwa przepychanka korespondencyjna. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, zamawiający nie wyklucza zerwania umowy. Łączny nakład finansowy zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie wynosi po zmianie zł, z czego do 2012 r. wydatkowano zł. 15 maja 2013 r., podczas XXV sesji rady gminy Lasowice Wielkie, uchwalono zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na ten cel z WFOŚiGW w Opolu, w kwocie zł. W związku z ujęciem zadania na liście priorytetowej pożyczka zostanie udzielona na warunkach preferencyjnych. W obecnej, VI kadencji zostanie spłacone zł; z oddaniem pozostałych zł będą musiały poradzić sobie władze przyszłej kadencji. Nie wiadomo tylko, kto i kiedy zmierzy się z problemem kanalizacji sanitarnej bloków przy ul. Osiedle w Lasowicach Wielkich ostatnio wyłowiono z niej... karpia. W 2012 r. wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich zamknęły się w sumie zł. Największą część pochłonęły świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe zł. Na zasiłki i pomoc w naturze przyznano zł. Ogółem udzielono wsparcia 282 osobom. W 2013 r. GOPS wprowadza działania wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (zespoły interdyscyplinarne) i wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podejmuje też nowe inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Ważnym wyzwaniem jest, by były to działania skuteczne i efektywne stwierdziła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich Małgorzata Nowak-Szepela. Aby sprostać wzrastającym wymaganiom stawianym placówce, GOPS od dłuższego czasu zabiega o zgodę na przyjęcie dodatkowego, trzeciego pracownika socjalnego. Dożynek gminnych nie będzie Po tym, jak władze sołectwa Lasowice Małe wycofały się z organizowania dożynek gminnych w roku 2013, nie chciała ich też następna w kolejce Wędrynia, gospodarzem postanowiły zostać Gronowice i Laskowice. Radni gminy Lasowice Wielkie podczas XXV sesji, która odbyła 15 maja 2013 r., pogodzili obie strony. Przypomnieli, że już 28 grudnia 2012 r. zapadła decyzja, iż w roku 2013 imprezą kluczową dla gminy będą dwukrotne zawody sportowo-pożarnicze w Chudobie (gminne i powiatowe).

3 3 Lasowice Wielkie Rybactwo premiowane Kolejny laur Sandry 29 kwietnia 2013 r. komitet Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna zatwierdził ostateczne listy rankingowe wniosków do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Wsparcie uzyskały 2 projekty gminy Lasowice Wielkie: Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w miejscowości Chocianowice o wartości ,20 zł z wnioskowaną kwotą pomocy zł oraz Przebudowa istniejącego placu w miejscowości Tuły o wartości ,23 zł z wnioskowaną kwotą pomocy zł. Z uwagi na przekroczenie podwyższonego limitu środków nie uzyskał wsparcia projekt Romualda Jagieły z Laskowic Zakup maszyn i urządzeń służących wsparciu planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej o wartości zł z wnioskowaną kwotą dofinansowania zł. Sandra Gallus z Lasowic Wielkich, reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku, otrzymała V wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Rachunkowości, który odbył się 22 kwietnia 2013 r. w Oleśnicy. Laureatka przygotowywała się pod okiem Agnieszki Kulbit. Chocianowice Będą dotacje na usuwanie azbestu Bójka na boisku 8 maja 2013 r. zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podjął decyzję o zakwalifikowaniu wniosku konkursowego na dofinansowanie działań wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lasowice Wielkie na lata OGŁOSZENIE BEZPŁATNE Lasowice Małe, Lasowice Wielkie Złote gody 11 maja 2013 r. 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Eryka i Ewald Rainszowie z Lasowic Małych. 29 czerwca 2013 r. taką samą rocznicę będą świętować Państwo Elfryda i Ditmar Lindelowie z Lasowic Wielkich. Dostojnym jubilatom gratulujemy wytrwałości małżeńskiej i życzymy 100 lat w zdrowiu! 19 maja 2013 r. w Chocianowicach podczas meczu miejscowego LZS z ZKS Motorem Praszka na murawę wtargnęło 2 kibiców, z których jeden uderzył kapitana gości. Po tym incydencie 23 maja 2013 r. wydział dyscypliny OZPN nałożył na klub karę grzywny 100 zł za brak należytego zabezpieczenia imprezy, a zawodnika z Praszki za niesportowe zachowanie zdyskwalifikował na 2 mecze. Sprostowanie Do artykułu Szczodrze dla Strażaków ( Cajtung 3/2013) wkradł się błąd. Za kwotę 2997 zł, zaksięgowaną na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Wielkich, zakupiono nie medale, a meble. Przepraszamy.

4 4, Trzebiszyn PSZOK w Trzebiszynie będzie, ale od nowego roku Mimo protestów mieszkańców punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) powstanie w Trzebiszynie, jednak zacznie działać prawdopodobnie dopiero od 2014 roku i nie będzie tak groźny dla otoczenia, jak to się pierwotnie wydawało. W chwili obecnej na jego urządzenie zwyczajnie nie ma pieniędzy utrzymanie systemu oświaty gminnej i administracji oraz budowa kanalizacji pochłonęło tegoroczny budżet. Dodatkowo gmina stoi przed koniecznością rozwiązania problemów publicznego transportu zbiorowego, w tym dowozu dzieci do szkół. 24 kwietnia 2013 r. komisja komunalno-rolna i bezpieczeństwa publicznego rady gminy Lasowice Wielkie potwierdziła potrzebę odkupienia od zarządu województwa opolskiego działki gruntu (nr 10/14) po dawnej bazie materiałowo-sprzętowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. W tym miejscu, ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowań mieszkaniowych, będą składowane pod zadaszeniem jedynie odpady nie powodujące uciążliwości zapachowych. 15 maja 2013 r., podczas XXV sesji, radni zdecydowali o jej nabyciu za cenę zł, tj. z 40% upustem z uwagi na przeznaczenie na cele ochrony środowiska. Również 24 kwietnia 2013 r. wójt gminy Lasowice Wielkie poinformował o wpłynięciu wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu PSZOK dla pozostałych odpadów na działce gruntu (nr 1/46) po dawnej tuczarni, której właścicielem jest obecnie Agencja Rynku Rolnego. Równocześnie wystąpiono do inspektora sanitarnego w Kluczborku i dyrektora ochrony środowiska w Opolu ws. konieczności sporządzenia stosownego raportu. Na XXIII sesję rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 27 lutego 2013 r., przybyli mieszkańcy Trzebiszyna. Sołtys Barbara Miska przekonywała radnych, że podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 20 lutego 2013 r., uzyskała zapewnienie, iż PSZOK-u w Trzebiszynie nie będzie. Wójt argumentował, że gmina jest zobowiązana taki punkt urządzić, a inne lokalizacje są skrajnie nieekonomiczne. Zaproponował, by na części działki urządzić plac zabaw dla dzieci. Za wygraną nie dawała członkini rady sołeckiej Barbara Okwieka, która pytała retorycznie, czy ktoś chciałby mieć w centrum wsi składowisko odpadów komunalnych. Przewodniczący rady gminy wyjaśniał, że sprawa trafiła na sesję po wpłynięciu protestu od DFK w Trzebiszynie i że decyzje zapadły poza radą gminy. Radny Józef Kubica stwierdził, że działki te nadają się na lokalizację składowiska. 13 maja 2013 r. Urząd Gminy Lasowice Wielkie opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do 30 czerwca 2015 r. Przetarg nieograniczony wygrała Remondis Opole sp. z o.o. za cenę zł. Wcześniej spółka odgrażała się, że nie interesuje jej zamówienie o tak niskiej wartości, przez co nie będzie się o nie ubiegać. Stawkę wywozu śmieci podbija tzw. opłata marszałkowska. Jednocześnie na składowisku odpadów komunalnych w Gotartowie, dokąd trafiają odpady wytworzone na terenie gminy Lasowice Wielkie, zaplanowano inwestycję budowy kompostowni za 8 mln zł. W 2006 r. posłowie na Sejm RP V kadencji Józef Stępkowski i Marek Wojtera interpelowali w sprawie gotartowskiego wysypiska argumentując, że zasmradza całą okolicę, wrony niszczą zasiewy okolicznym rolnikom a folie fruwają po ich polach. W oficjalnym zapytaniu sugerowali też, że zgodę na jego powstanie uzyskano w drodze zastraszania miejscowych gospodarzy.

5 5 Czy PKS w Kluczborku zastąpi Olestur? Starosta powiatu kluczborskiego Piotr Pośpiech wraz z zarządem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Kluczborku oraz wspólnik Olestur Travel s.c. Jerzy Staroń byli gośćmi XXV sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 15 maja 2013 r. Strony konkurowały, która z nich oferuje wyższą jakość usług publicznego transportu zbiorowego. Obecność starosty wynikała z faktu przejęcia od skarbu państwa kluczborskiego PKS, co nastąpiło 18 marca 2010 r. Oznaką tej zmiany jest przyjęcie planu rozwoju, zaprzestanie likwidacji kursów, wprowadzenie ulg handlowych na popularnych trasach, czy też zawieranie kolejnych umów na przewozy szkolne (Byczyna, Gorzów Śląski, Kluczbork). PKS, oprócz gminy Lasowice Wielkie, chciałby jeszcze zainteresować swoją ofertą Dobrodzień i Olesno. Przedstawiciel Olesturu, który obecnie dowozi dzieci do szkół na terenie gminy Laso wice Wielkie, argumentował, że jeździ tanio, od początku po tej samej stawce i że dysponuje potencjałem zdolnym do wykorzystania w każdej chwili. Stwierdził, że w sprawie przedstawienia swojej oferty chciałby spotkać się w węższym gronie i że jego firmie obiecano, iż będzie realizować przewozy szkolne przez okres 3 lat. Starosta przedstawił swoją ofertę zabezpieczającą potrzeby komunikacyjne uczniów oraz pozostałych mieszkańców gminy. Na początek terminy kursowania niektórych połączeń typowo szkolnych zostałyby rozciągnięte na wszystkie dni robocze, po remoncie drogi autobus zajeżdżałby do Osi, a opcjonalnie powstałby dodatkowy kurs z Lasowic Wielkich do Kluczborka. Starosta zadeklarował głęboką współpracę w zakresie budowy lokalnej sieci transportowej. Uwzględniając ten poszerzony zakres oferty wyszedł z propozycją uruchomienia 4 autobusów po 18,5 tys. zł miesięcznie. Olestur chce 13 tysięcy od autobusu, ale podstawia ich tylko kwietnia 2013 r. komisja komunalno-rolna i bezpieczeństwa publicznego rady gminy Lasowice Wielkie poparła sprawę zamiany przewoźnika z prywatnego na samorządowego. Rok temu żaden z okolicznych przewoźników nie chciał zawieźć odpłatnie naszych dzieci do Główczyc, to PKS w imię szczytnej idei pojechał za darmo. Bilet na komunikację regularną z Lasowic Wielkich do Opola potaniał z 8,80 zł na 7,00 zł. A do Olesturu półtorej roku temu na wniosek rodziców uczniów wysłałem prośbę o podanie rozkładu jazdy i do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi. Mieszkańcy gminy skarżyli się, że kierowcy próbowali kasować ich za bezpłatny przejazd, zaś dzieciom zakazywali przekąszenia czegoś w autobusie, nawet podczas okrężnej drogi ze szkoły. Na domiar na nasz tegoroczny festyn autobus spóźnił się grubo ponad godzinę. Więc co z tego, że parę groszy mniej, jeśli pasażerom i podatnikom nie o taką jakość przewoźnika chodzi. Cieszę się, że władze naszej gminy w porę dostrzegły problem skomentował sprawę prezes stowarzyszenia Nasze Lasowice Grzegorz Szyniec. Sprawnie funkcjonujący publiczny transport pasażerski jest niezbędnym elementem infrastruktury społecznej umożliwiającej zrównoważony rozwój a ten ostatni jest celem działań Państwa określonym konstytucją RP. Współcześnie oferta transportu zbiorowego skierowana jest zarówno do tych, którzy nie mają dostępu do innych środków transportu poprawiając ich jakość życia jak i do osób korzystających z transportu indywidualnego w celu ograniczenia negatywnych, funkcjonalnych i ekologicznych skutków masowej motoryzacji. Wolno zlecić wykonywanie takich usług z wolnej ręki tzw. podmiotowi wewnętrznemu, tj. jednostce wyodrębnionej prawnie, ale podległej właściwemu organowi 1. 1 Senacki zespół infrastruktury, Kondycja publicznego transportu zbiorowego, Warszawa 2013, s. 27

6 6 Lasowice Małe Święto dzieci 25 maja 2013 r. w Lasowicach Małych stowarzyszenie Nasze Lasowice zorganizowało II Kinder-Fest. Przedstawiciele dzieci: Tatiana Janas i Kuba Dziuba dokonali uroczystego otwarcia placu zabaw, który został urządzony przez wsparciu miejscowej jednostki OSP z wykorzystaniem funduszu sołeckiego na lata 2012 i 2013 w sumie ok. 33 tys. zł. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie uczyli profesjonalnie pierwszej pomocy i zaprezentowali bogaty sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zachwyt publiczności wzbudziły występy artystyczne: dzieci z Kluczborskiego Domu Kultury i zespołu Fabryka Muzyki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku. W konkursach sprawnościowych dla najmłodszych najlepsi okazali się uczestnicy spoza Lasowic Małych. Zwycięzcami zostali: Kamil Pasek z Żabińca i Rafał Benna reprezentujący młodzieżową drużynę pożarniczą OSP w Ciasnej (powiat lubliniecki). Wszyscy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci zestawów gadżetów. Jackowi Małysce z Lasowic Małych przypadło I miejsce w rywalizacji dorosłych w zawodach strzeleckich nie miał sobie równych. Paweł Waraksa za 350 zł wylicytował rower. Dochód został przeznaczony na rzecz świetlicy środowiskowej, którą od dwóch lat prowadzi stowarzyszenie (program pn. Nasza salka). Oprócz tego podarował piłki. Na ten sam cel przekazano warte 900 zł artykuły piśmiennicze i sportowe, przyznane przez gminną komisję alkoholową w Lasowicach Wielkich. Wójt gminy Lasowice Wielkie Daniel Gagat zadeklarował, że wkrótce doposaży salkę w potrzebne regały. Ponadto 386,69 zł podarowali goście festynu, za co w podziękowaniu otrzymali poczęstunek pyszne ciasta upieczone przez gospodynie z Lasowic Małych. Matki same złożyły się 200 zł na piasek do piaskownicy. Aby Kinder-fest 2013 mógł odbyć się, obok mieszkańców Lasowic Małych wsparli nas: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Cuprod sp. z o.o. w Kluczborku Klaudiusz Szolc FHU Panda Import-Eksport Lasowice Wielkie Kluczborski Dom Kultury Ochotnicza Straż Pożarna w Chudobie Ochotnicza Straż Pożarna w Ciasnej

7 7 Katarzyna Dziuba i Michał Borowiec z władz stowarzyszenia obiecali, że na najbliższym walnym zebraniu członków sformułują wniosek na zebranie wiejskie, aby już wyodrębnione przez radę gminy środki na rok 2014 ok. 18 tys. zł również przeznaczyć na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej z Lasowic Małych. Członkowie stowarzyszenia myślą nad urządzeniem trwałej mini-sceny estradowej, albowiem obecnie, aby zorganizować festyn, wypożyczają namiot sceniczny od straży, biesiadny od jednego sołectwa, a podesty od drugiego, co logistycznie jest dość karkołomnym przedsięwzięciem. Prezes stowarzyszenia Grzegorz Szyniec złożył podziękowania Państwu Bogusławie i Klaudiuszowi Szolcom z Lasowic Wielkich, którzy wspierają organizację w każdej ciekawej inicjatywie. Tomasz Dziuba z Lasowic Małych został wyróżniony za wydatną pomoc w urządzaniu zarówno mini-boiska, jak i placu zabaw w imieniu nieobecnego męża wyrazy wdzięczności przyjęła Edyta Arndt-Dziuba. Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku Maciej Sitek jednogłośnie otrzymał tytuł najlepszego wolontariusza. Na zakończenie festynu uczestnicy zasiedli wspólnie przy ognisku. Przy organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej zwracamy uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze odciągania od nałogów i używek z roku na rok mamy coraz mniej protestów o to, że impreza w części przeznaczonej dla najmłodszych jest bezalkoholowa. Po drugie jak najlepszego spożytkowania funduszu sołeckiego, który jest bardzo ciekawym narzędziem aktywizacji wsi i poprawy życia mieszkańców gołym okiem można dostrzec przemiany w sołectwach, które żywo angażują się w jego wykorzystanie skomentował działalność stowarzyszenia prezes Grzegorz Szyniec. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork Polskie Koleje Państwowe S.A. Powiat Kluczborski Sebastian Trocha, Lasowice Małe Sołectwo Jasienie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Teresa Tomków, Apteka Herba Lasowice Wielkie, Punkt Apteczny Lasowice Małe Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach

8 8 Święto strażaków Druhowie z gminy Lasowice Wielkie przez trzy dni obchodzili Dzień Strażaka. 3 maja 2013 r. w Jasieniach odbył się capstrzyk strażacki. Gośćmi uroczystości byli: starosta kluczborski Piotr Pośpiech i wójt gminy Lasowice Wielkie Daniel Gagat. Uczestnicy zgromadzili się w kościele pw. św. Rodziny, gdzie mszę świętą w oprawie pocztów sztandarowych wszystkich jednostek z terenu gminy odprawił ks. Andrzej Szymon. Duchowny poświęcił forda transita wóz strażacki, który w roku ubiegłym wszedł na stan Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniach. Potem delegacje udały się do remizy strażackiej na poczęstunek. Druhom wręczono odznaki. Majówce strażackiej nie sprzyjały warunki pogodowe okolicę nękały ulewy i wiatry. 4 maja obchody zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Chudobie. Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. Jana Maksarę w kościele pw. NSPJ. Następnie uczestnicy wysłuchali koncertu zespołu Septo Band, a na zakończenie bawili się przy muzyce zespołu Sekret. Przypominamy, że 2 czerwca w Chudobie odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze, a 10 sierpnia powiatowe. 5 maja odbyła się tradycyjna msza święta za wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowicach. Z remizy strażackiej do kościoła pw. Narodzenia NMP, w asyście orkiestry dętej i pocztu sztandarowego, została przeniesiona figura patrona strażaków św. Floriana. Celebrę prowadził ks. Paweł Stotko. Uroczystość uświetnili swoją obecnością seniorzy jednostki. Zdjęcie: Halina Dawidowicz Zdjęcie: Chocianowice Najlepszy w powiecie z wiedzy o zapobieganiu pożarom 27 kwietnia 2013 r. odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Jedynym przedstawicielem powiatu kluczborskiego, który stanął na podium (III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych), był druh OSP w Chocianowicach Sebastian Segieth. Gratulujemy!

9 9 Sołtysowanie to nie tylko diety Bycie sołtysem to nie tylko prestiż w środowisku lokalnym, ale również szereg obowiązków. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, stąd jego podstawowym obowiązkiem jest realizowanie tego, co uchwali zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Statuty wszystkich sołectw gminy Lasowice Wielkie nakładają na sołtysów szczegółowe obowiązki w różnych obszarach, jak np.: zebrania wiejskie (muszą odbyć się nie mniej niż 2 w roku): zwoływanie, otwieranie, przewodniczenie, podpisywanie uchwał i ogłaszanie ich w sposób przyjęty zwyczajowo; rady sołeckie: zwoływanie posiedzeń (co najmniej 2 razy w roku); rada gminy: uczestniczenie w sesjach i posiedzeniach komisji stałych, zabieranie głosu doradczego podczas sesji oraz zgłaszanie wniosków w imieniu zebrania wiejskiego; narady sołtysów (zwoływane okresowo przez wójta): uczestniczenie; mienie gminy: zarządzanie, dokonywanie rozliczeń finansowych; sprawozdawczość: sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa, przedkładanie na zebraniach wiejskich (co najmniej 2 razy w roku) informacji o swojej dzia łalności oraz o realizacji dochodów i wydatków sołectwa; archiwizacja: prowadzenie dokumentacji zawierającej statut sołectwa, protokoły z zebrań sołeckich (zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej), sprawozdania i umowy. Za pełnienie funkcji społecznych sołtysi otrzymują kwartalne diety: 450 zł Chocianowic, Laskowic, Jasieni; 350 zł Chudoby, Gronowic, Lasowic Małych, Lasowic Wielkich, Wędryni; 200 zł Ciarki, Osi, Szumiradu, Trzebiszyna, Tuł. Oprócz tego sołtysi, za wyjątkiem Jasieni, otrzymują 7% prowizji z inkaso (suma w 2012 r. to zł). Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje wójt i rada gminy za pośrednictwem komisji rewizyjnej, która raz na 4 lata jest zobowiązana dokonać kontroli gospodarki finansowej sołectwa. Sołtys jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zebraniem wiejskim i może być przez nie odwołany przed upływem kadencji, jeżeli: nie wykonuje swoich obowiązków; narusza postanowienia statutu sołectwa i uchwał zebrania wiejskiego; dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska lokalnego. Ponadto równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa jest nieprzyjęcie przez zebranie wiejskie sprawozdania rocznego. Jeżeli po odwołaniu nie uda się wybrać nowego sołtysa, można znieść sołectwo, tj. w uproszczeniu objąć wieś zarządem innego sołectwa.

10 10 Mniejszość niemiecka Pozytywny patriotyzm Uchwała Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim z 20 kwietnia 2013 r. Delegaci zebrani na Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zwracają się z apelem do Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również do dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych, posiadających autonomię w zakresie i sposobie realizacji podstaw programowych, o unikanie w przekazywanych treściach wychowawczych elementów konfrontacyjnych, które nie współbrzmią z obecnym pozytywnym obrazem stosunków polsko-niemieckich. Treści te nie tylko mogą budzić uczucia wrogości, ale często też naruszają i dotykają uczucia uczniów wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej. Działania eliminujące tego rodzaju treści powinny szczególnie dotyczyć wszystkich placówek oświatowych, w których nauczany jest język niemiecki jako język mniejszości. Uzasadnienie Delegaci TSKN na rocznym Walnym Zebraniu, będącym najwyższą władzą Towarzystwa, zwracają się do Wszystkich, którym bliskie są idee porozumienia, zgody, wzajemnego współżycia ludzi różnych narodowości w jednej Polsce, a zwłaszcza do tych, którym na sercu leży pojednanie pomiędzy narodami polskim i niemieckim, z apelem o dalszy postęp na tej drodze. W polskim systemie edukacji często spotykamy treści i praktyki, które wprawdzie posiadały swe historyczne uzasadnienie, ale mają niewiele wspólnego ze współczesnymi relacjami polsko-niemieckimi czy też realizacją praw mniejszości w Polsce. Szczególnie w szkołach, w których nauczany jest język niemiecki jako język mniejszości narodowej, powinno się zwracać uwagę na cel edukacyjny, jaki jest zapisany w polskim prawodawstwie, który mówi o podtrzymywaniu tożsamości narodowej uczniów mniejszości. Poszanowanie odrębności kulturowej, dziedzictwa historycznego nie może się sprowadzać w takiej szkole tylko i wyłącznie do dodatkowych lekcji języka niemieckiego. To poszanowanie powinno mieć miejsce również na zajęciach z innych przedmiotów, jak również podczas uroczystości szkolnych. Województwo opolskie jest regionem, który uznał wielokulturowy charakter swej społeczności za bogactwo godne pielęgnowania i wyróżniające go na tle całego kraju. W tym regionie my, niemieccy Ślązacy, stanowimy najbardziej liczną mniejszość narodową. Po latach zakazów i kulturowej dyskryminacji w poprzednim systemie, od początku swej działalności staramy się nie tylko służyć regionowi, ale także pielęgnować naszą niemiecką kulturę, język oraz pamięć historyczną, w poczuciu odpowiedzialności za zgodę społeczną. To tutaj najwięcej uczniów w skali kraju uczęszcza do szkół, w których nauczany jest język niemiecki jako język mniejszości narodowej, którego nauczanie zgodnie z wolą Sejmu RP oraz międzynarodowymi standardami służyć ma podtrzymywaniu ich niemieckiej tożsamości narodowej. To nauczanie wymaga od wszystkich uczestników

11 11 procesu wychowawczego i edukacyjnego pewnej delikatności i szacunku zarówno wobec uczniów należących do większości, jak i mniejszości narodowych. W tym kontekście zwracamy się z prośbą o eliminowanie w przekazywanych w placówkach oświatowych treściach wychowawczych elementów konfrontacyjnych, które nie współbrzmią z obecnym pozytywnym obrazem stosunków polsko-niemieckich. Przy tym mówiąc o elementach konfrontacyjnych pragniemy podkreślić, iż nie chodzi tutaj o oczywiste fakty historyczne, np.: związane z odpowiedzialnością narodu niemieckiego za tragedię II Wojny Światowej. Jesteśmy przekonani, że niezbędne wychowanie patriotyczne współcześnie nie musi być oparte na przesłaniu wrogości pomiędzy Niemcami a Polakami, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie Polacy i Niemcy mieszkają obok siebie oraz zasiadają razem w ławkach szkolnych. Przykładem takich treści dla wielu uczniów stają się niewątpliwie historycznie uzasadnione, jednak współcześnie nie mające odniesienia słowa trzeciej zwrotki Mniejszość niemiecka Roty : Nie będzie Niemiec pluł nam w Na maturze z WOS-u twarz. Trudno jest pogodzić idee pojednania i szacunku pomiędzy naszymi naropytano o Niemców w Polsce dami z tymi słowami, które od samego momentu powstania stały się przyczyną Maj tradycyjnie dla polskich licealistów podzielonych zdań, kontrowersji i sprzecijest czasem matur. Jak się okazuje młodzież wu, niejednokrotnie również w społeczeńmniejszości niemieckiej w Polsce nie tylko stwie polskim. Dziś mogą być one zrozutak jak pozostali uczniowie musi zmierzyć miałe jedynie w kontekście historycznym się z tym egzaminem, lecz odpowiada na a więc na innym etapie edukacyjnym niż nim na pytania o własną społeczność. ( ) szkoła podstawowa. Obserwując ciągle pytano o największy obszar zamieszkiwawystępujące dowody braku akceptacji dla nia Niemców w Polsce oraz o to, czy mają starań mniejszości niemieckiej o utrzymaoni swojego przedstawiciela w Sejmie. nie własnej tożsamości, dla szyldów dwudla przypomnienia: według art. 13 ust. 7 języcznych czy internetową mowę nienaustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie wiści apelujemy, aby zwłaszcza w szkooświaty Minister właściwy do spraw oświałach położonych na terenach tradycyjnie ty i wychowania podejmie działania w celu zamieszkałych przez niemieckich Ślązapopularyzacji wiedzy o historii, kulturze, jęków nauczyciele starali się unikać treści zyku i o tradycjach religijnych mniejszości budujących antagonizmy narodowościonarodowych i etnicznych oraz społeczności we. Śląsk jest ojczyzną nas wszystkich i posługującej się językiem regionalnym. od nas zależy do jakiej przyszłości oraz w Mniejszość niemiecka cieszy się, że tajakim wzajemnym poszanowaniu wychokie zapisy są realizowane nie tylko w konwamy nasze dzieci. kursach wiedzy o mniejszości, ale także w Stradunia Straduna, województwo państwowych egzaminach. opolskie, 20 kwietnia 2013 r.

12 12 Historia lokalna Stan oblężenia 1845 r. przyniósł wsi górnośląskiej klęskę nieurodzaju i zarazy. Życie przeplatały fale epidemii i głodu. Ośrodki przemysłu przesunęły się bliżej źródeł węgla kamiennego. Chłopi w poszukiwaniu zarobku zaczęli emigrować do miast. Tam zasilali armię bezrobotnych. Pozostali na miejscu zmagali się z pomorem i stosowaniem obcego im języka w sprawach urzędowych. Winą za ten stan obarczali politykę panów feudalnych. W aktach desperacji porywali się do ataków na nich. Do takiego występku doszło w nocy z OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Usługi sprzętem HDS: 6T, 4T, 3T. 3 na 4 grudnia 1848 r. w Rożnowie. Sebastian Wróblewski, Lasowice Małe, Oprócz spustoszenia majątku z rąk rebetel liantów chłopskich zginął właściciel dóbr Doroteusz von Gladis. W odpowiedzi na te wydarzenia władze lokalne za zgodą ministerium królewskiego wprowadziły stan oblężenia. Linia demarkacyjna obejmowała powiat kluczborski i części powiatów: oleskiego, opolskiego i namysłowskiego. Spośród miejscowości tworzących dziś gminę Lasowice Wielkie siły porządkowe objęły wszystkie z nich, oprócz Laskowic. Potrzeba zjednoczenia Niemiec, kryzys rzemiosła i ucisk chłopów były podstawowymi przyczynami zwołania zgromadzenia narodowego we Frankfurcie nad Menem. Posłowie rozpoczęli obrady 18 maja 1848 r., by 28 marca 1849 r. uchwalić konstytucję. Niemcy miały stać się federacją pod berłem Hohenzollernów. 28 kwietnia 1849 r. król pruski Fryderyk Wilhelm IV odrzucił propozycję przyjęcia korony cesarskiej z rąk przedstawicieli narodu. Ostatecznie Wiosna Ludów nie przyniosła im ani jedności, ani wolności. Władza książąt feudalnych nie uległa osłabieniu. Cajtung. Bezpłatny miesięcznik lokalny w gminie Lasowice Wielkie. Nakład: 90 egz. Wydawca i redaktor naczelny: Grzegorz Szyniec ul. Odrodzenia 26b/2 Lasowice Małe Lasowice Wielkie. Współpraca: Agnieszka Szyniec tel.: Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy. Zastrzegamy sobie prawo adiustacji nadesłanych materiałów. Cajtung do pobrania w pliku pdf:

Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r.

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r. GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 Przystajń, 6 marca 2014 r. WSTĘP Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady. Na podstawie 13 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXIV/373/12 Rady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22. UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ Rozdział l Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy,,16 GIGANT POZNAŃ" zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI / 213 /2005 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2005r.

Uchwała Nr XXXVI / 213 /2005 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2005r. Uchwała Nr XXXVI / 213 /2005 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2005r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Witnica nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Chwaszczyno zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/15 WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 12 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 76/15 WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 12 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 76/15 WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia kwietnia 05 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia... 05 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.)

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VO (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy... zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie

Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie UCZEŃ, w dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie. z dnia.. 2015 r. zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie,

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie. z dnia.. 2015 r. zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, PROJEKT UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.. 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.2 pkt. 2 oraz 41

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence I. Prezes OSP Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP. Przewodniczy posiedzeniom

Bardziej szczegółowo

Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r.

Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r. Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r. Świadomość podatkowa Jak powstają zobowiązania Jaki jest związek przepisów podatkowych z normami prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r.

Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r. Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r. I.Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II.Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/372/2014 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/372/2014 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/37/04 RADY GMINY CZERNICA z dnia 9 września 04 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nasza Wieś. 2. Siedzibą Stowarzyszenia, oraz adresem do korespondencji

Bardziej szczegółowo