CAJTUNG. Konserwacja zabytku WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ. Nr 4 (46). Maj Jasienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAJTUNG. Konserwacja zabytku WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ. Nr 4 (46). Maj 2013. Jasienie"

Transkrypt

1 CAJTUNG ISSN: Rej. Pr.: 623 Sąd Okręgowy w Opolu Nr 4 (46). Maj 2013 WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ Jasienie Lasowice Małe Radość i satysfakcja z boiska Konserwacja zabytku 21 maja 2013 r. młodzież jasieńska ukończyła prace przy boisku do piłki siatkowej. Inicjatywa zrodziła się w ubiegłym roku. Wtedy też wykonano prace ziemne oraz zamówiono urządzenia sportowe, na które odpowiednią kwotę zorganizował sołtys Jasieni Rajmund Kinder. Reszta pracy to tylko i wyłącznie sukces chłopaków. Ukończone dzieło już od pierwszych chwil zadowala grających. To już kolejna wspólna młodzieżowa inicjatywa dwa lata temu sami urządzili boisko do piłki nożnej. Dorośli są pełni podziwu, że młodzi potrafią się zmobilizować i zrobić coś sami, bez ich pomocy. Mimo niezadowolenia niektórych sąsiadów boiska my dalej będziemy tutaj pracować, aż stworzymy duży kompleks sportowo-rekreacyjny z krytym basenem śmieje się młodzież. Trzymamy za was kciuki! Na przełomie kwietnia i maja 2013 r. mimo świąt i niesprzyjającej pogody robotnicy uwijali się przy wycince drzew w parku zamkowym w Lasowicach Małych, realizując decyzję konserwatora zabytków. Dwór z 1617 r. został odsłonięty, na światło wyszedł katastrofalny stan obiektu. Na terenie gminy Lasowice Wielkie pozostały 3 zespoły siedzib rodowych dawnych właścicieli wsi, wpisane do rejestru zabytków, w: Lasowicach Małych, Tułach i Wędryni. Po 1989 r. wszystkie trafiły w ręce prywatne. Zrujnowane, czekają na dopełnienie swojego żywota. Resztę obiektów w 1945 r. załatwiła Armia Czerwona lub potem Polska Ludowa. Niekiedy w szabrowaniu pomagali miejscowi. Wydany jako ostatni przewodnik Ziemia kluczborsko-oleska na weekend ruiny te wciąż traktuje jako miejsca warte zobaczenia. Zdjęcie: nadesłane Zdjęcie: nadesłane

2 2 Ścierką w pompę Pomoc na poziomie Sebastian Pandel pod firmą PPHU Paga-Pro z Krapkowic najpierw chciał budować kanalizację w Chudobie i Wędryni, ostatecznie otrzymał do realizacji taką samą inwestycję w Trzebiszynie (za cenę ,97 zł). Ledwie ją rozpoczął, a już zrodził się konflikt. Poszło o rodzaj pomp, który zostanie zainstalowany. Gmina, czyli inwestor, twierdzi, że proponowany przez niego sprzęt Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury nie spełnia kryteriów zamówienia publicznego. Wykonawca upiera się, że jest on równie dobry, na dowód czego organizuje prezentację działania urządzenia na tyłach Urzędu Gminy. Ściągnięta widownia może na własne oczy przekonać się, że pompa brzeska jest naprawdę niezła, bo zapycha się dopiero po wrzuceniu do niej ścierki do podłogi. W chwili obecnej trwa przepychanka korespondencyjna. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, zamawiający nie wyklucza zerwania umowy. Łączny nakład finansowy zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie wynosi po zmianie zł, z czego do 2012 r. wydatkowano zł. 15 maja 2013 r., podczas XXV sesji rady gminy Lasowice Wielkie, uchwalono zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na ten cel z WFOŚiGW w Opolu, w kwocie zł. W związku z ujęciem zadania na liście priorytetowej pożyczka zostanie udzielona na warunkach preferencyjnych. W obecnej, VI kadencji zostanie spłacone zł; z oddaniem pozostałych zł będą musiały poradzić sobie władze przyszłej kadencji. Nie wiadomo tylko, kto i kiedy zmierzy się z problemem kanalizacji sanitarnej bloków przy ul. Osiedle w Lasowicach Wielkich ostatnio wyłowiono z niej... karpia. W 2012 r. wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich zamknęły się w sumie zł. Największą część pochłonęły świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe zł. Na zasiłki i pomoc w naturze przyznano zł. Ogółem udzielono wsparcia 282 osobom. W 2013 r. GOPS wprowadza działania wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (zespoły interdyscyplinarne) i wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podejmuje też nowe inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Ważnym wyzwaniem jest, by były to działania skuteczne i efektywne stwierdziła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich Małgorzata Nowak-Szepela. Aby sprostać wzrastającym wymaganiom stawianym placówce, GOPS od dłuższego czasu zabiega o zgodę na przyjęcie dodatkowego, trzeciego pracownika socjalnego. Dożynek gminnych nie będzie Po tym, jak władze sołectwa Lasowice Małe wycofały się z organizowania dożynek gminnych w roku 2013, nie chciała ich też następna w kolejce Wędrynia, gospodarzem postanowiły zostać Gronowice i Laskowice. Radni gminy Lasowice Wielkie podczas XXV sesji, która odbyła 15 maja 2013 r., pogodzili obie strony. Przypomnieli, że już 28 grudnia 2012 r. zapadła decyzja, iż w roku 2013 imprezą kluczową dla gminy będą dwukrotne zawody sportowo-pożarnicze w Chudobie (gminne i powiatowe).

3 3 Lasowice Wielkie Rybactwo premiowane Kolejny laur Sandry 29 kwietnia 2013 r. komitet Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna zatwierdził ostateczne listy rankingowe wniosków do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Wsparcie uzyskały 2 projekty gminy Lasowice Wielkie: Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w miejscowości Chocianowice o wartości ,20 zł z wnioskowaną kwotą pomocy zł oraz Przebudowa istniejącego placu w miejscowości Tuły o wartości ,23 zł z wnioskowaną kwotą pomocy zł. Z uwagi na przekroczenie podwyższonego limitu środków nie uzyskał wsparcia projekt Romualda Jagieły z Laskowic Zakup maszyn i urządzeń służących wsparciu planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej o wartości zł z wnioskowaną kwotą dofinansowania zł. Sandra Gallus z Lasowic Wielkich, reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku, otrzymała V wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Rachunkowości, który odbył się 22 kwietnia 2013 r. w Oleśnicy. Laureatka przygotowywała się pod okiem Agnieszki Kulbit. Chocianowice Będą dotacje na usuwanie azbestu Bójka na boisku 8 maja 2013 r. zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podjął decyzję o zakwalifikowaniu wniosku konkursowego na dofinansowanie działań wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lasowice Wielkie na lata OGŁOSZENIE BEZPŁATNE Lasowice Małe, Lasowice Wielkie Złote gody 11 maja 2013 r. 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Eryka i Ewald Rainszowie z Lasowic Małych. 29 czerwca 2013 r. taką samą rocznicę będą świętować Państwo Elfryda i Ditmar Lindelowie z Lasowic Wielkich. Dostojnym jubilatom gratulujemy wytrwałości małżeńskiej i życzymy 100 lat w zdrowiu! 19 maja 2013 r. w Chocianowicach podczas meczu miejscowego LZS z ZKS Motorem Praszka na murawę wtargnęło 2 kibiców, z których jeden uderzył kapitana gości. Po tym incydencie 23 maja 2013 r. wydział dyscypliny OZPN nałożył na klub karę grzywny 100 zł za brak należytego zabezpieczenia imprezy, a zawodnika z Praszki za niesportowe zachowanie zdyskwalifikował na 2 mecze. Sprostowanie Do artykułu Szczodrze dla Strażaków ( Cajtung 3/2013) wkradł się błąd. Za kwotę 2997 zł, zaksięgowaną na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Wielkich, zakupiono nie medale, a meble. Przepraszamy.

4 4, Trzebiszyn PSZOK w Trzebiszynie będzie, ale od nowego roku Mimo protestów mieszkańców punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) powstanie w Trzebiszynie, jednak zacznie działać prawdopodobnie dopiero od 2014 roku i nie będzie tak groźny dla otoczenia, jak to się pierwotnie wydawało. W chwili obecnej na jego urządzenie zwyczajnie nie ma pieniędzy utrzymanie systemu oświaty gminnej i administracji oraz budowa kanalizacji pochłonęło tegoroczny budżet. Dodatkowo gmina stoi przed koniecznością rozwiązania problemów publicznego transportu zbiorowego, w tym dowozu dzieci do szkół. 24 kwietnia 2013 r. komisja komunalno-rolna i bezpieczeństwa publicznego rady gminy Lasowice Wielkie potwierdziła potrzebę odkupienia od zarządu województwa opolskiego działki gruntu (nr 10/14) po dawnej bazie materiałowo-sprzętowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. W tym miejscu, ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowań mieszkaniowych, będą składowane pod zadaszeniem jedynie odpady nie powodujące uciążliwości zapachowych. 15 maja 2013 r., podczas XXV sesji, radni zdecydowali o jej nabyciu za cenę zł, tj. z 40% upustem z uwagi na przeznaczenie na cele ochrony środowiska. Również 24 kwietnia 2013 r. wójt gminy Lasowice Wielkie poinformował o wpłynięciu wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu PSZOK dla pozostałych odpadów na działce gruntu (nr 1/46) po dawnej tuczarni, której właścicielem jest obecnie Agencja Rynku Rolnego. Równocześnie wystąpiono do inspektora sanitarnego w Kluczborku i dyrektora ochrony środowiska w Opolu ws. konieczności sporządzenia stosownego raportu. Na XXIII sesję rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 27 lutego 2013 r., przybyli mieszkańcy Trzebiszyna. Sołtys Barbara Miska przekonywała radnych, że podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 20 lutego 2013 r., uzyskała zapewnienie, iż PSZOK-u w Trzebiszynie nie będzie. Wójt argumentował, że gmina jest zobowiązana taki punkt urządzić, a inne lokalizacje są skrajnie nieekonomiczne. Zaproponował, by na części działki urządzić plac zabaw dla dzieci. Za wygraną nie dawała członkini rady sołeckiej Barbara Okwieka, która pytała retorycznie, czy ktoś chciałby mieć w centrum wsi składowisko odpadów komunalnych. Przewodniczący rady gminy wyjaśniał, że sprawa trafiła na sesję po wpłynięciu protestu od DFK w Trzebiszynie i że decyzje zapadły poza radą gminy. Radny Józef Kubica stwierdził, że działki te nadają się na lokalizację składowiska. 13 maja 2013 r. Urząd Gminy Lasowice Wielkie opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do 30 czerwca 2015 r. Przetarg nieograniczony wygrała Remondis Opole sp. z o.o. za cenę zł. Wcześniej spółka odgrażała się, że nie interesuje jej zamówienie o tak niskiej wartości, przez co nie będzie się o nie ubiegać. Stawkę wywozu śmieci podbija tzw. opłata marszałkowska. Jednocześnie na składowisku odpadów komunalnych w Gotartowie, dokąd trafiają odpady wytworzone na terenie gminy Lasowice Wielkie, zaplanowano inwestycję budowy kompostowni za 8 mln zł. W 2006 r. posłowie na Sejm RP V kadencji Józef Stępkowski i Marek Wojtera interpelowali w sprawie gotartowskiego wysypiska argumentując, że zasmradza całą okolicę, wrony niszczą zasiewy okolicznym rolnikom a folie fruwają po ich polach. W oficjalnym zapytaniu sugerowali też, że zgodę na jego powstanie uzyskano w drodze zastraszania miejscowych gospodarzy.

5 5 Czy PKS w Kluczborku zastąpi Olestur? Starosta powiatu kluczborskiego Piotr Pośpiech wraz z zarządem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Kluczborku oraz wspólnik Olestur Travel s.c. Jerzy Staroń byli gośćmi XXV sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 15 maja 2013 r. Strony konkurowały, która z nich oferuje wyższą jakość usług publicznego transportu zbiorowego. Obecność starosty wynikała z faktu przejęcia od skarbu państwa kluczborskiego PKS, co nastąpiło 18 marca 2010 r. Oznaką tej zmiany jest przyjęcie planu rozwoju, zaprzestanie likwidacji kursów, wprowadzenie ulg handlowych na popularnych trasach, czy też zawieranie kolejnych umów na przewozy szkolne (Byczyna, Gorzów Śląski, Kluczbork). PKS, oprócz gminy Lasowice Wielkie, chciałby jeszcze zainteresować swoją ofertą Dobrodzień i Olesno. Przedstawiciel Olesturu, który obecnie dowozi dzieci do szkół na terenie gminy Laso wice Wielkie, argumentował, że jeździ tanio, od początku po tej samej stawce i że dysponuje potencjałem zdolnym do wykorzystania w każdej chwili. Stwierdził, że w sprawie przedstawienia swojej oferty chciałby spotkać się w węższym gronie i że jego firmie obiecano, iż będzie realizować przewozy szkolne przez okres 3 lat. Starosta przedstawił swoją ofertę zabezpieczającą potrzeby komunikacyjne uczniów oraz pozostałych mieszkańców gminy. Na początek terminy kursowania niektórych połączeń typowo szkolnych zostałyby rozciągnięte na wszystkie dni robocze, po remoncie drogi autobus zajeżdżałby do Osi, a opcjonalnie powstałby dodatkowy kurs z Lasowic Wielkich do Kluczborka. Starosta zadeklarował głęboką współpracę w zakresie budowy lokalnej sieci transportowej. Uwzględniając ten poszerzony zakres oferty wyszedł z propozycją uruchomienia 4 autobusów po 18,5 tys. zł miesięcznie. Olestur chce 13 tysięcy od autobusu, ale podstawia ich tylko kwietnia 2013 r. komisja komunalno-rolna i bezpieczeństwa publicznego rady gminy Lasowice Wielkie poparła sprawę zamiany przewoźnika z prywatnego na samorządowego. Rok temu żaden z okolicznych przewoźników nie chciał zawieźć odpłatnie naszych dzieci do Główczyc, to PKS w imię szczytnej idei pojechał za darmo. Bilet na komunikację regularną z Lasowic Wielkich do Opola potaniał z 8,80 zł na 7,00 zł. A do Olesturu półtorej roku temu na wniosek rodziców uczniów wysłałem prośbę o podanie rozkładu jazdy i do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi. Mieszkańcy gminy skarżyli się, że kierowcy próbowali kasować ich za bezpłatny przejazd, zaś dzieciom zakazywali przekąszenia czegoś w autobusie, nawet podczas okrężnej drogi ze szkoły. Na domiar na nasz tegoroczny festyn autobus spóźnił się grubo ponad godzinę. Więc co z tego, że parę groszy mniej, jeśli pasażerom i podatnikom nie o taką jakość przewoźnika chodzi. Cieszę się, że władze naszej gminy w porę dostrzegły problem skomentował sprawę prezes stowarzyszenia Nasze Lasowice Grzegorz Szyniec. Sprawnie funkcjonujący publiczny transport pasażerski jest niezbędnym elementem infrastruktury społecznej umożliwiającej zrównoważony rozwój a ten ostatni jest celem działań Państwa określonym konstytucją RP. Współcześnie oferta transportu zbiorowego skierowana jest zarówno do tych, którzy nie mają dostępu do innych środków transportu poprawiając ich jakość życia jak i do osób korzystających z transportu indywidualnego w celu ograniczenia negatywnych, funkcjonalnych i ekologicznych skutków masowej motoryzacji. Wolno zlecić wykonywanie takich usług z wolnej ręki tzw. podmiotowi wewnętrznemu, tj. jednostce wyodrębnionej prawnie, ale podległej właściwemu organowi 1. 1 Senacki zespół infrastruktury, Kondycja publicznego transportu zbiorowego, Warszawa 2013, s. 27

6 6 Lasowice Małe Święto dzieci 25 maja 2013 r. w Lasowicach Małych stowarzyszenie Nasze Lasowice zorganizowało II Kinder-Fest. Przedstawiciele dzieci: Tatiana Janas i Kuba Dziuba dokonali uroczystego otwarcia placu zabaw, który został urządzony przez wsparciu miejscowej jednostki OSP z wykorzystaniem funduszu sołeckiego na lata 2012 i 2013 w sumie ok. 33 tys. zł. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie uczyli profesjonalnie pierwszej pomocy i zaprezentowali bogaty sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zachwyt publiczności wzbudziły występy artystyczne: dzieci z Kluczborskiego Domu Kultury i zespołu Fabryka Muzyki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku. W konkursach sprawnościowych dla najmłodszych najlepsi okazali się uczestnicy spoza Lasowic Małych. Zwycięzcami zostali: Kamil Pasek z Żabińca i Rafał Benna reprezentujący młodzieżową drużynę pożarniczą OSP w Ciasnej (powiat lubliniecki). Wszyscy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci zestawów gadżetów. Jackowi Małysce z Lasowic Małych przypadło I miejsce w rywalizacji dorosłych w zawodach strzeleckich nie miał sobie równych. Paweł Waraksa za 350 zł wylicytował rower. Dochód został przeznaczony na rzecz świetlicy środowiskowej, którą od dwóch lat prowadzi stowarzyszenie (program pn. Nasza salka). Oprócz tego podarował piłki. Na ten sam cel przekazano warte 900 zł artykuły piśmiennicze i sportowe, przyznane przez gminną komisję alkoholową w Lasowicach Wielkich. Wójt gminy Lasowice Wielkie Daniel Gagat zadeklarował, że wkrótce doposaży salkę w potrzebne regały. Ponadto 386,69 zł podarowali goście festynu, za co w podziękowaniu otrzymali poczęstunek pyszne ciasta upieczone przez gospodynie z Lasowic Małych. Matki same złożyły się 200 zł na piasek do piaskownicy. Aby Kinder-fest 2013 mógł odbyć się, obok mieszkańców Lasowic Małych wsparli nas: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Cuprod sp. z o.o. w Kluczborku Klaudiusz Szolc FHU Panda Import-Eksport Lasowice Wielkie Kluczborski Dom Kultury Ochotnicza Straż Pożarna w Chudobie Ochotnicza Straż Pożarna w Ciasnej

7 7 Katarzyna Dziuba i Michał Borowiec z władz stowarzyszenia obiecali, że na najbliższym walnym zebraniu członków sformułują wniosek na zebranie wiejskie, aby już wyodrębnione przez radę gminy środki na rok 2014 ok. 18 tys. zł również przeznaczyć na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej z Lasowic Małych. Członkowie stowarzyszenia myślą nad urządzeniem trwałej mini-sceny estradowej, albowiem obecnie, aby zorganizować festyn, wypożyczają namiot sceniczny od straży, biesiadny od jednego sołectwa, a podesty od drugiego, co logistycznie jest dość karkołomnym przedsięwzięciem. Prezes stowarzyszenia Grzegorz Szyniec złożył podziękowania Państwu Bogusławie i Klaudiuszowi Szolcom z Lasowic Wielkich, którzy wspierają organizację w każdej ciekawej inicjatywie. Tomasz Dziuba z Lasowic Małych został wyróżniony za wydatną pomoc w urządzaniu zarówno mini-boiska, jak i placu zabaw w imieniu nieobecnego męża wyrazy wdzięczności przyjęła Edyta Arndt-Dziuba. Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku Maciej Sitek jednogłośnie otrzymał tytuł najlepszego wolontariusza. Na zakończenie festynu uczestnicy zasiedli wspólnie przy ognisku. Przy organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej zwracamy uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze odciągania od nałogów i używek z roku na rok mamy coraz mniej protestów o to, że impreza w części przeznaczonej dla najmłodszych jest bezalkoholowa. Po drugie jak najlepszego spożytkowania funduszu sołeckiego, który jest bardzo ciekawym narzędziem aktywizacji wsi i poprawy życia mieszkańców gołym okiem można dostrzec przemiany w sołectwach, które żywo angażują się w jego wykorzystanie skomentował działalność stowarzyszenia prezes Grzegorz Szyniec. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork Polskie Koleje Państwowe S.A. Powiat Kluczborski Sebastian Trocha, Lasowice Małe Sołectwo Jasienie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Teresa Tomków, Apteka Herba Lasowice Wielkie, Punkt Apteczny Lasowice Małe Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach

8 8 Święto strażaków Druhowie z gminy Lasowice Wielkie przez trzy dni obchodzili Dzień Strażaka. 3 maja 2013 r. w Jasieniach odbył się capstrzyk strażacki. Gośćmi uroczystości byli: starosta kluczborski Piotr Pośpiech i wójt gminy Lasowice Wielkie Daniel Gagat. Uczestnicy zgromadzili się w kościele pw. św. Rodziny, gdzie mszę świętą w oprawie pocztów sztandarowych wszystkich jednostek z terenu gminy odprawił ks. Andrzej Szymon. Duchowny poświęcił forda transita wóz strażacki, który w roku ubiegłym wszedł na stan Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniach. Potem delegacje udały się do remizy strażackiej na poczęstunek. Druhom wręczono odznaki. Majówce strażackiej nie sprzyjały warunki pogodowe okolicę nękały ulewy i wiatry. 4 maja obchody zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Chudobie. Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. Jana Maksarę w kościele pw. NSPJ. Następnie uczestnicy wysłuchali koncertu zespołu Septo Band, a na zakończenie bawili się przy muzyce zespołu Sekret. Przypominamy, że 2 czerwca w Chudobie odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze, a 10 sierpnia powiatowe. 5 maja odbyła się tradycyjna msza święta za wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowicach. Z remizy strażackiej do kościoła pw. Narodzenia NMP, w asyście orkiestry dętej i pocztu sztandarowego, została przeniesiona figura patrona strażaków św. Floriana. Celebrę prowadził ks. Paweł Stotko. Uroczystość uświetnili swoją obecnością seniorzy jednostki. Zdjęcie: Halina Dawidowicz Zdjęcie: Chocianowice Najlepszy w powiecie z wiedzy o zapobieganiu pożarom 27 kwietnia 2013 r. odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Jedynym przedstawicielem powiatu kluczborskiego, który stanął na podium (III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych), był druh OSP w Chocianowicach Sebastian Segieth. Gratulujemy!

9 9 Sołtysowanie to nie tylko diety Bycie sołtysem to nie tylko prestiż w środowisku lokalnym, ale również szereg obowiązków. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, stąd jego podstawowym obowiązkiem jest realizowanie tego, co uchwali zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Statuty wszystkich sołectw gminy Lasowice Wielkie nakładają na sołtysów szczegółowe obowiązki w różnych obszarach, jak np.: zebrania wiejskie (muszą odbyć się nie mniej niż 2 w roku): zwoływanie, otwieranie, przewodniczenie, podpisywanie uchwał i ogłaszanie ich w sposób przyjęty zwyczajowo; rady sołeckie: zwoływanie posiedzeń (co najmniej 2 razy w roku); rada gminy: uczestniczenie w sesjach i posiedzeniach komisji stałych, zabieranie głosu doradczego podczas sesji oraz zgłaszanie wniosków w imieniu zebrania wiejskiego; narady sołtysów (zwoływane okresowo przez wójta): uczestniczenie; mienie gminy: zarządzanie, dokonywanie rozliczeń finansowych; sprawozdawczość: sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa, przedkładanie na zebraniach wiejskich (co najmniej 2 razy w roku) informacji o swojej dzia łalności oraz o realizacji dochodów i wydatków sołectwa; archiwizacja: prowadzenie dokumentacji zawierającej statut sołectwa, protokoły z zebrań sołeckich (zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej), sprawozdania i umowy. Za pełnienie funkcji społecznych sołtysi otrzymują kwartalne diety: 450 zł Chocianowic, Laskowic, Jasieni; 350 zł Chudoby, Gronowic, Lasowic Małych, Lasowic Wielkich, Wędryni; 200 zł Ciarki, Osi, Szumiradu, Trzebiszyna, Tuł. Oprócz tego sołtysi, za wyjątkiem Jasieni, otrzymują 7% prowizji z inkaso (suma w 2012 r. to zł). Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje wójt i rada gminy za pośrednictwem komisji rewizyjnej, która raz na 4 lata jest zobowiązana dokonać kontroli gospodarki finansowej sołectwa. Sołtys jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zebraniem wiejskim i może być przez nie odwołany przed upływem kadencji, jeżeli: nie wykonuje swoich obowiązków; narusza postanowienia statutu sołectwa i uchwał zebrania wiejskiego; dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska lokalnego. Ponadto równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa jest nieprzyjęcie przez zebranie wiejskie sprawozdania rocznego. Jeżeli po odwołaniu nie uda się wybrać nowego sołtysa, można znieść sołectwo, tj. w uproszczeniu objąć wieś zarządem innego sołectwa.

10 10 Mniejszość niemiecka Pozytywny patriotyzm Uchwała Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim z 20 kwietnia 2013 r. Delegaci zebrani na Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zwracają się z apelem do Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również do dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych, posiadających autonomię w zakresie i sposobie realizacji podstaw programowych, o unikanie w przekazywanych treściach wychowawczych elementów konfrontacyjnych, które nie współbrzmią z obecnym pozytywnym obrazem stosunków polsko-niemieckich. Treści te nie tylko mogą budzić uczucia wrogości, ale często też naruszają i dotykają uczucia uczniów wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej. Działania eliminujące tego rodzaju treści powinny szczególnie dotyczyć wszystkich placówek oświatowych, w których nauczany jest język niemiecki jako język mniejszości. Uzasadnienie Delegaci TSKN na rocznym Walnym Zebraniu, będącym najwyższą władzą Towarzystwa, zwracają się do Wszystkich, którym bliskie są idee porozumienia, zgody, wzajemnego współżycia ludzi różnych narodowości w jednej Polsce, a zwłaszcza do tych, którym na sercu leży pojednanie pomiędzy narodami polskim i niemieckim, z apelem o dalszy postęp na tej drodze. W polskim systemie edukacji często spotykamy treści i praktyki, które wprawdzie posiadały swe historyczne uzasadnienie, ale mają niewiele wspólnego ze współczesnymi relacjami polsko-niemieckimi czy też realizacją praw mniejszości w Polsce. Szczególnie w szkołach, w których nauczany jest język niemiecki jako język mniejszości narodowej, powinno się zwracać uwagę na cel edukacyjny, jaki jest zapisany w polskim prawodawstwie, który mówi o podtrzymywaniu tożsamości narodowej uczniów mniejszości. Poszanowanie odrębności kulturowej, dziedzictwa historycznego nie może się sprowadzać w takiej szkole tylko i wyłącznie do dodatkowych lekcji języka niemieckiego. To poszanowanie powinno mieć miejsce również na zajęciach z innych przedmiotów, jak również podczas uroczystości szkolnych. Województwo opolskie jest regionem, który uznał wielokulturowy charakter swej społeczności za bogactwo godne pielęgnowania i wyróżniające go na tle całego kraju. W tym regionie my, niemieccy Ślązacy, stanowimy najbardziej liczną mniejszość narodową. Po latach zakazów i kulturowej dyskryminacji w poprzednim systemie, od początku swej działalności staramy się nie tylko służyć regionowi, ale także pielęgnować naszą niemiecką kulturę, język oraz pamięć historyczną, w poczuciu odpowiedzialności za zgodę społeczną. To tutaj najwięcej uczniów w skali kraju uczęszcza do szkół, w których nauczany jest język niemiecki jako język mniejszości narodowej, którego nauczanie zgodnie z wolą Sejmu RP oraz międzynarodowymi standardami służyć ma podtrzymywaniu ich niemieckiej tożsamości narodowej. To nauczanie wymaga od wszystkich uczestników

11 11 procesu wychowawczego i edukacyjnego pewnej delikatności i szacunku zarówno wobec uczniów należących do większości, jak i mniejszości narodowych. W tym kontekście zwracamy się z prośbą o eliminowanie w przekazywanych w placówkach oświatowych treściach wychowawczych elementów konfrontacyjnych, które nie współbrzmią z obecnym pozytywnym obrazem stosunków polsko-niemieckich. Przy tym mówiąc o elementach konfrontacyjnych pragniemy podkreślić, iż nie chodzi tutaj o oczywiste fakty historyczne, np.: związane z odpowiedzialnością narodu niemieckiego za tragedię II Wojny Światowej. Jesteśmy przekonani, że niezbędne wychowanie patriotyczne współcześnie nie musi być oparte na przesłaniu wrogości pomiędzy Niemcami a Polakami, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie Polacy i Niemcy mieszkają obok siebie oraz zasiadają razem w ławkach szkolnych. Przykładem takich treści dla wielu uczniów stają się niewątpliwie historycznie uzasadnione, jednak współcześnie nie mające odniesienia słowa trzeciej zwrotki Mniejszość niemiecka Roty : Nie będzie Niemiec pluł nam w Na maturze z WOS-u twarz. Trudno jest pogodzić idee pojednania i szacunku pomiędzy naszymi naropytano o Niemców w Polsce dami z tymi słowami, które od samego momentu powstania stały się przyczyną Maj tradycyjnie dla polskich licealistów podzielonych zdań, kontrowersji i sprzecijest czasem matur. Jak się okazuje młodzież wu, niejednokrotnie również w społeczeńmniejszości niemieckiej w Polsce nie tylko stwie polskim. Dziś mogą być one zrozutak jak pozostali uczniowie musi zmierzyć miałe jedynie w kontekście historycznym się z tym egzaminem, lecz odpowiada na a więc na innym etapie edukacyjnym niż nim na pytania o własną społeczność. ( ) szkoła podstawowa. Obserwując ciągle pytano o największy obszar zamieszkiwawystępujące dowody braku akceptacji dla nia Niemców w Polsce oraz o to, czy mają starań mniejszości niemieckiej o utrzymaoni swojego przedstawiciela w Sejmie. nie własnej tożsamości, dla szyldów dwudla przypomnienia: według art. 13 ust. 7 języcznych czy internetową mowę nienaustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie wiści apelujemy, aby zwłaszcza w szkooświaty Minister właściwy do spraw oświałach położonych na terenach tradycyjnie ty i wychowania podejmie działania w celu zamieszkałych przez niemieckich Ślązapopularyzacji wiedzy o historii, kulturze, jęków nauczyciele starali się unikać treści zyku i o tradycjach religijnych mniejszości budujących antagonizmy narodowościonarodowych i etnicznych oraz społeczności we. Śląsk jest ojczyzną nas wszystkich i posługującej się językiem regionalnym. od nas zależy do jakiej przyszłości oraz w Mniejszość niemiecka cieszy się, że tajakim wzajemnym poszanowaniu wychokie zapisy są realizowane nie tylko w konwamy nasze dzieci. kursach wiedzy o mniejszości, ale także w Stradunia Straduna, województwo państwowych egzaminach. opolskie, 20 kwietnia 2013 r.

12 12 Historia lokalna Stan oblężenia 1845 r. przyniósł wsi górnośląskiej klęskę nieurodzaju i zarazy. Życie przeplatały fale epidemii i głodu. Ośrodki przemysłu przesunęły się bliżej źródeł węgla kamiennego. Chłopi w poszukiwaniu zarobku zaczęli emigrować do miast. Tam zasilali armię bezrobotnych. Pozostali na miejscu zmagali się z pomorem i stosowaniem obcego im języka w sprawach urzędowych. Winą za ten stan obarczali politykę panów feudalnych. W aktach desperacji porywali się do ataków na nich. Do takiego występku doszło w nocy z OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Usługi sprzętem HDS: 6T, 4T, 3T. 3 na 4 grudnia 1848 r. w Rożnowie. Sebastian Wróblewski, Lasowice Małe, Oprócz spustoszenia majątku z rąk rebetel liantów chłopskich zginął właściciel dóbr Doroteusz von Gladis. W odpowiedzi na te wydarzenia władze lokalne za zgodą ministerium królewskiego wprowadziły stan oblężenia. Linia demarkacyjna obejmowała powiat kluczborski i części powiatów: oleskiego, opolskiego i namysłowskiego. Spośród miejscowości tworzących dziś gminę Lasowice Wielkie siły porządkowe objęły wszystkie z nich, oprócz Laskowic. Potrzeba zjednoczenia Niemiec, kryzys rzemiosła i ucisk chłopów były podstawowymi przyczynami zwołania zgromadzenia narodowego we Frankfurcie nad Menem. Posłowie rozpoczęli obrady 18 maja 1848 r., by 28 marca 1849 r. uchwalić konstytucję. Niemcy miały stać się federacją pod berłem Hohenzollernów. 28 kwietnia 1849 r. król pruski Fryderyk Wilhelm IV odrzucił propozycję przyjęcia korony cesarskiej z rąk przedstawicieli narodu. Ostatecznie Wiosna Ludów nie przyniosła im ani jedności, ani wolności. Władza książąt feudalnych nie uległa osłabieniu. Cajtung. Bezpłatny miesięcznik lokalny w gminie Lasowice Wielkie. Nakład: 90 egz. Wydawca i redaktor naczelny: Grzegorz Szyniec ul. Odrodzenia 26b/2 Lasowice Małe Lasowice Wielkie. Współpraca: Agnieszka Szyniec tel.: Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy. Zastrzegamy sobie prawo adiustacji nadesłanych materiałów. Cajtung do pobrania w pliku pdf:

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie?

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? nr 06 (139) czerwiec/lipiec 2014 ISSN 1233-0574 Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? Opinię Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXV * 24 sierpnia 2012 r. * NR 14 (391) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Dożynki Gminne 2012 30 września coś się wykluje... Foto: W tym numerze: - Zaproszenie do akcji:

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Życie Gminy Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Dąbrowa reklama W numerze: OSP Wrzoski Złote Pióro 2010 Sprzedaż nieruchomości LZS Karczów reklama reklama reklama reklama XI Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo