ŁOMIANKOWSKA. Liga przedszkolaków w ICDS. Gazeta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁOMIANKOWSKA. Liga przedszkolaków w ICDS. Gazeta"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny Gazeta ŁOMIANKOWSKA ISSN N r 9 ( ) r. Liga przedszkolaków w ICDS Ponadto w numerze: SMOK w gminie VII sesja Rady Miejskiej Wybiegaliśmy rekord Sukces muzyków z Łomianek

2 AKTUALNOŚCI Zdemolowano plac zabaw Wyrwany stolik razem z betonem, zniszczone elementy drewnianej podłogi i uszkodzone przęsła ogrodzenia, to efekt działań wandali na placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach. Naprawy będą kosztować miasto złotych. Kwiaty wyrosły na latarniach Na ozdobnych latarniach przy ul. Warszawskiej w Łomiankach, zamontowano nowe kwietniki. W sumie jest ich 30. Jeden z kwietników będzie zdobił rondo na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brukowej. Sytuacja, w której niszczone są place zabaw i urządzenia zabawowe nie jest odosobniona. W 2009 roku na naprawy wszystkich placów zabaw w gminie miasto wydało zł., w 2010 było to zł. Wszystkim nam zależy, by place zabaw dzieci były dobrym i bezpiecznym miejscem wypoczynku, dlatego apelujemy o zwracanie uwagi na to, co dzieje się dookoła. By zapobiec aktom wandalizmu nie wystarczy niestety jak widać praca straży miejskiej czy policji. Potrzebne jest także zaangażowanie ze strony mieszkańców. Prosimy zatem o zwrócenie baczniejszej uwagi na to, co dzieje się na naszych osiedlach, placach zabaw i skwerach. Każda osoba może zadzwonić pod całodobowy numer telefonu straży miejskiej i poinformować o zaobserwowanych niewłaściwych zachowaniach. S.R. Najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu Wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski ogłosił konkurs na najciekawsze inicjatywy w społecznościach wiejskich. Wyróżnieni otrzymają pomoc na sfinansowanie kolejnych projektów. Zapraszamy do uczestnictwa w nim sołectwa z gminy Łomianki. W ramach konkursu należy złożyć projekt dotyczący ciekawej inicjatywy, którą można realizować w społeczności wiejskiej. Podczas jego oceny będzie brany pod uwagę m.in. wpływ na integrację społeczności lokalnej, zasięg oraz innowacyjność przedsięwzięcia. Istotne będzie również podjęcie przez gminę uchwał o utworzeniu funduszu sołeckiego. Kandydatury może zgłaszać: 15 mieszkańców sołectwa, rady sołeckie, przewodniczący rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie oraz organizacje pozarządowe. Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją można składać (do 15 czerwca 2011 r.) osobiście lub listownie w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegóły znajdują się na stronie: - Sołtys to najważniejsza osoba we wsi. To on zna potrzeby społeczności. Z perspektywy wielkich miast często o tym się zapomina. Konkurs ma być wsparciem dla najaktywniejszych sołectw mówił Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Współorganizatorami konkursu są: Województwo Mazowieckie, Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie oraz Gazeta Sołecka. Projekty oceni powołana przez wojewodę komisja, w skład której organizatorzy wytypowali po dwóch przedstawicieli. O tym które z sołectw jest najaktywniejsze na Mazowszu, będzie można się przekonać we wrześniu. W związku z odejściem Bohaterki Ziemi Łomiankowskiej, żołnierza AK, ppor Ireny Sajdak ps. Ewa wyrazy współczucia dla całej Rodziny składa Łomiankowskie Koło Związku Kombatantów RP i BWP. Koleżance Barbarze Gryziak oraz najbliższej Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają pracownicy Przychodni Rejonowej w Łomiankach SPZZLO Warszawa-Żoliborz Gazeta Łomiankowska 9/2011

3 AKTUALNOŚCI Dyżury radnych Rady Miejskiej w Łomiankach w każdy poniedziałek w UM ul. Warszawska 115 pok. 5, godz Marek Zielski - 30 maja Tadeusz Krystecki - 6 czerwca Przewodniczący Rady Miejskiej, Wojciech Berger - 2 czerwca oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Henryk Staniak - 9 czerwca pełnią dyżury w godz w UM przy ulicy Warszawskiej 115, pokój 5A Dyżury radnych powiatowych Wiesław Bochenek ( ), Marcin Kolwas ( ), Jakub Opara ( ) Edward Wołyński ( ), Magdalena Wójcicka ( ) pełnią dyżury kolejno w każdy poniedziałek, w godzinach , w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, sala nr 5. Radni udzielają informacji pod podanymi numerami telefonów. Remonty dróg W ostatnim czasie dokonano okresowych napraw polegających na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni na fragmentach ulic Warszawskiej, Partyzantów, Sierakowskiej, Konopnickiej i Wiklinowej. Prowadzono także prace związane z równaniem dróg m.in. na ul. Wspólnej, Kościelnej Drodze, Paderewskiego, Poziomkowej, Chopina i Błotnej. W najbliższym czasie poprawiane będą ulice Spokojna i Jeziorna. UM. Zostań rachmistrzem Przypominamy mieszkańcom Łomianek o trwającym do dnia 30 czerwca br. Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań W związku z trudnościami w efektywnej realizacji spisu (do dnia 16 maja 2011 r. spisanych zostało ok. 50% wymaganych punktów adresowych), Urząd ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. (22) , celem uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na rachmistrza. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do dnia 27 maja 2011 r. Ćwiczenia dla sztabów zarządzania kryzysowego SMOK w Łomiankach 17 maja w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym odbyły się specjalne ćwiczenia dla sztabów kryzysowych gmin i powiatu warszawskiego zachodniego pod nazwą SMOK IV. Przy tej okazji burmistrz Łomianek przedstawił koncepcję przeprowadzenia powszechnej ewakuacji w mieście i gminie na wypadek powodzi. Przygotowana prezentacja wskazywała m.in. na konkretne 11 miejsc w poszczególnych częściach gminy, gdzie mogliby gromadzić się mieszkańcy w oczekiwaniu na ewakuację. Wskazywała także na środki transportu jakimi miałoby to się odbywać. Do szybkiej ewakuacji wykorzystane zostanie przykładowo 18 autobusów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łomiankach. Wskazano też potencjalne miejsca, gdzie można by rozlokować ludzi, a także zwierzęta. Koncepcja powszechnej ewakuacji jest kompleksowa, zawiera wiele innych istotnych elementów, od potrzebnej dokumentacji, systemów ostrzegania i środków łączności do takich konkretów, jak ilość osób i sił zaangażowanych w akcję pomocy ludności, środki ratownicze, opieka medyczna i psychologiczna, organizacja ruchu i bezpieczeństwo, a także późniejsza likwidacja skutków ewentualnej powodzi oraz powrót ludzi do swoich domów. Jednym z elementów, który może istotnie pomóc w ocenie zagrożeń jest posiadanie przez gminę elektronicznej mapy numerycznej, na której naniesione są wszystkie obiekty. Poprzez odpowiednie zaprogramowanie, można przy jej pomocy symulować wcześniej ewentualne zagrożenie na danym terenie. Na temat możliwości niesienia pomocy wypowiadali się też m.in. przedstawiciele policji, straży pożarnej, wojska a także weterynarii. Podczas ćwiczeń zaprezentowano funkcjonowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania na bazie mobilnej syreny. O godzinie 13 w mieście można było usłyszeć sygnał dźwiękowy a także komunikaty głosowe. Łomiankowska prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród samorządowców. Oprócz przedstawicieli wielu gmin, byli na niej obecni m.in. starosta powiatu warszawskiego zachodniego, Jan Żychliński, a także starosta powiatu nowodworskiego, Krzysztof Kapusta. Gośćmi ćwiczeń byli także przedstawiciele wojewódzkiego sztabu zarządzania kryzysowego. UM 27 maja 2011 r.

4 Z ŻYCIA GMINY To już 66 lat 8 maja, w 66 rocznicę zakończenia II wojny światowej mieszkańcy Łomianek uczcili pamięć tych, co walczyli i oddali swoje życie za ojczyznę. Dzień później wręczono medale zasłużonym kombatantom. Wojciechowski i por. Leszek Miączyński. Krzyżem kombatanckim Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego odznaczeni zostali: ppłk Paweł Żak i ppor. Jan Stopa. Burmistrz Łomianek serdecznie dziękuje za czynny udział w uroczystościach rocznicowych wszystkim delegacjom szkół na czele z ich pedagogami, a także kombatantom, harcerzom, strażakom, strażnikom miejskim, policjantom, delegacjom gminnych jednostek i mieszkańcom. UM W obecności pocztów sztandarowych, mieszkańców i władz miasta, pod pomnikiem obrońców ojczyzny przy ul. Warszawskiej, delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Dzień później w Urzędzie Miejskim burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski odznaczył medalami przyznanymi przez Zarząd Koła Związku Kombatantów RP i BWP, sześć osób. Krzyżem pamiątkowym Zwycięzcom uhonorowani zostali ppor. Jan Rusek, kpr. pchor. Arkadiusz Matejkowski, kpt. Jarzy Sesja Rady Miejskiej W dniu 19 maja w auli ICDS odbyła się VII sesja Rady Miejskiej. Radni Rady Miejskiej przyjęli kolejne uchwały: 1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej, 2. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości gruntowej oraz zamianę nieruchomości (rejon Dąbrowa Zach.). 3. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości (rejon Dąbrowa Zachodnia). 4. Przyjęcie,,Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata z uwzględnieniem lat Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420 W (Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda). 6. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łomianki za I półrocze. 7. Uchwalenie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Łomiankach. Radny nie pełniący żadnej funkcji otrzyma1600 zł, radny pełniący funkcję przewodniczącego komisji stałej i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zł. Radny, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady zł. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie poręczenia przez gminę Łomianki pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach na cele inwestycyjne pod nazwą budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicach Powstańców Warszawy, Reja, Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich i Weteranów, na kwotę zł. Po wybudowaniu gmina ma możliwość umorzenia z tej kwoty do. 40% kredytu. 9. Podejmujac zmiany w uchwale budżetowej Gminy Łomianki, radni nie zgodzili się na kwotę zł, które miały być przeznaczone na organizację wrześniowych Dni Łomianek. Tym samym impreza ta, stoi pod znakiem zapytania. 10. Przyjęcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łomianki na lata Gazeta Łomiankowska 9/2011

5 Łomianki w pierwszej 10 Łomianki uplasowały się na 9 miejscu w rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu organizowanym przez miesięcznik Forbes. Z ŻYCIA GMINY Bezpieczna droga do szkoły Pomimo ogólnego światowego kryzysu gospodarczego Łomianki w kategorii gmin do 50 tys. mieszkańców nadal znajdują się w pierwszej dziesiątce rankingu organizowanego przez miesięcznik Forbes. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zajmowały miejsce drugie. Tym co brano pod uwagę robiąc zestawienie, była ilość spółek utworzonych i zarejestrowanych w 2010 r. W dziesiątce obok Łomianek znalazły się też takie miasta i gminy, jak Raszyn, Sopot, Tarnowo Podgórne czy Oświęcim. UM Segreguj odpady razem z MPO Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. dbając o środowisko naturalne zachęca mieszkańców gminy Łomianki do segregowania odpadów i w związku z tym w porozumieniu z władzami gminy przedstawiamy daty i miejsca podstawienia specjalnych pojemników do segregacji surowców wtórnych typu Dzwon. 28 maja ul. Brukowa, przy rondzie, Łomianki, 11 czerwca ul. Graniczka, Dziekanów Leśny, 2 lipca ul. Rolnicza, przy szkole, Dziekanów Polski. Zbieramy stare opony Burmistrz Łomianek, zawiadamia wszystkich mieszkańców, że w dniach 28 maja 2 lipca 2011 r. (soboty) podstawiane będą dodatkowe kontenery na zbiórkę opon w ramach akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, organizowanej przez Urząd Miejski w Łomiankach. Kontenery będą podstawione w godz Akcja podstawienia dodatkowych kontenerów obejmuje zbiórkę jedynie opon inne odpady nie będą przyjmowane. Prosimy o niepozostawianie odpadów obok kontenerów oraz w miejscach, z których kontenery zostały zabrane. Akcja będzie nadzorowana i monitorowana przez pracowników Urzędu Miejskiego i Straż Miejską. Terminarz zbiórki opon na terenie gminy Łomianki: 28 maja - ul. Szpitalna, 11 czerwca - przy ul. Graniczka, Dziekanów Leśny, 2 lipca - ul. Rolnicza, przy szkole, Dziekanów Polski. Na zaproszenie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim oraz Szkoły Podstawowej Pro Futuro w Łomiankach, Straż Miejska przeprowadziła zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla klas 0-3, w ramach których poruszono tematy dotyczące bezpieczeństwa. Uczniowie zapoznali się z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz poznali zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i na placach zabaw. Podczas prelekcji wykorzystano plansze edukacyjne ilustrujące prawidłowe zachowanie się w różnych sytuacjach. Na koniec zajęć każde z dzieci otrzymało drobny upominek od funkcjonariusza Straży Miejskiej. Straż Miejska w Łomiankach Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Informujemy mieszkańców, że 4 i 18 czerwca (soboty) kontenery na odpady wielkogabarytowe, będą ustawione w godz w następujących miejscach: 4 czerwca ulice: Szczęśliwa przed nr 9, Armii Poznań przy ul. Batalionów Chłopskich, Skrzetuskiego przy ul. Kmicica, Rolnicza przy ul. Dąbrówki, Wiejska przy ul. Chopina, Szczytowa przy ul. Wiślanej, Wiślana na końcu, Armii Poznań na końcu 18 czerwca ulice: Mokra przy ul. Krzywej, Niegodzisza przy ul. Wiązowej, Ogrodowa przy ul. Cienistej, Konopnickiej przy ul. Akinsa, Miła przy ul. Niskiej, Lotników Alianckich przy ul. Konopnickiej, Graniczka przy ul. Baśniowej Akcja obejmuje zbiórkę jedynie odpadów wielkogabarytowych tj. odpadów komunalnych, których ze względu na swoje rozmiary lub masę, nie można umieszczać w typowych pojemnikach. Inne odpady w tym m.in. gruz, odpady z remontów lub budowy, bieżące odpady z gospodarstw domowych nie będą przyjmowane. Prosimy o nie pozostawianie odpadów obok kontenerów oraz w miejscach, z których kontenery zostały zabrane. Akcja będzie nadzorowana i monitorowana przez pracowników Urzędu Miejskiego i Straż Miejską. 27 maja 2011 r.

6 Z ŻYCIA GMINY Polska Biega Rekordowa frekwencja! Aż 1319 uczestników zgromadziła w gminie Łomianki tegoroczna edycja ogólnopolskiej akcji Polska Biega. To rekord. Wypoczynkowi na świeżym powietrzu sprzyjała pogoda. Biegali i starsi i ci najmłodsi. W dniach maja już po raz siódmy zagościła w Łomiankach akcja Polska Biega. To impreza rekreacyjna, promująca ruch i zdrowy styl życia. Nie liczyły się wiek, kondycja, czy też szybkość i czas pokonania trasy. Celem każdego uczestnika było dotarcie do mety. Wygranym był już ten, kto stanął na starcie. W tym roku była nas rekordowa ilość 1319 osób! Rywalizację podzielono na dwa dni. W piątek biegali uczniowie szkół podstawowych. W sobotę, na boisku ICDS oglądaliśmy zmagania przedszkolaków na dystansie od 200 do 400 m (w zależności od kategorii wiekowej) oraz główny bieg na dystansie ponad 3 km w kategoriach: gimnazjum, liceum & studenci i OPEN. Start i meta zlokalizowane były na boisku Klubu Sportowego Łomianki. Zwycięzcy oraz uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy oraz medale, a najmłodsi drobne upominki, które wręczał Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski oraz Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Piotr Rusiecki. Artur Osiak Koordynator Akcji Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach sobotnich zawodów: Gimnazjum mężczyźni Kamil Żelechowski Gimnazjum kobiety Róża Skorupowska Studenci & liceum mężczyźni Maciej Bodnar OPEN mężczyźni Ryszard Łukaszewicz OPEN kobiety Joanna Wenta Najstarszy zawodnik Kazimierz Konarski (55 lat) Najmłodszy zawodnik Kacper Kobat (7 lat) Gazeta Łomiankowska 9/2011

7 Rozśpiewane przedszkolaki Z ŻYCIA GMINY To już po raz siódmy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym wzięły udział w VII Powiatowym Festiwalu o Zdrowiu zorganizowanym pod hasłem Antybiotykom STOP przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim w dniu 28 kwietnia. Głównym celem konkursu podobnie jak w latach poprzednich było zainteresowanie dzieci tematyką zdrowia i zachęcenie do tworzenia piosenek o tematyce prozdrowotnej. Do udziału zgłosiło się 12 przedszkoli. Wychowawcy z poszczególnych placówek mieli za zadanie przygotować własny tekst utworu o wyżej wymienionej tematyce, natomiast muzyka mogła być własna lub zapożyczona. Rywalizacja była ogromna. Nasze przedszkolaki zaprezentowały się świetnie. Zatańczyły oraz zaśpiewały piosenkę Zdrowym być do muzyki ludowej Hej sokoły, zajmując trzecie miejsce. Małym laureatom wręczono słodkie upominki i dyplomy. Wykonawcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. mgr Elżbieta Nawrocka, mgr Magdalena Leonarczyk Rada Sołecka Kiełpina wraz ze Stowarzyszeniem EKO-Kiełpin zapraszają na PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA 5 czerwca 2011 r. (niedziela) o godz na placu zabaw, przy ul. Rolniczej, róg Cienistej Zapraszamy całe rodziny do świetnej zabawy. Każde dziecko otrzyma zabawkę i słodycze. Zapewniamy bezpłatną zabawę na karuzeli dla dzieci Safari i zjeżdżalni pneumatycznej. Dla dorosłych będą kiełbaski. UWAGA! Podczas Pikniku będą zbierane dary dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Prosimy o hojność! Zbierać będziemy wszystko: pieniądze zabawki, książeczki, art. szkolne, pościel, koce, poszewki, ręczniki, ozdoby, plakaty dla dzieci, zasłonki na okna, kwiaty do ogrodu, art. budowlane (farby, cement, wapno, drewno). Oczekujemy pomocy przy remoncie szpitala. ZAPROSZENIE na Festyn Rodzinny Parafia Matki Bożej Królowej Rodzin i Stowarzyszenie,,Rodzina Rodzinie zaprasza na FESTYN RODZINNY W DZIEKANOWIE LEŚNYM. II Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem,,mama, Tata, Siostra, Brat- cały mój dziecięcy świat, odbędzie się 28 maja w godzinach , przy kościele p.w. Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym. Wśród atrakcji: Zamek dmuchany Zjeżdżalnia gigant Chiński basen z piłkami! Występ artystyczny zespołu,,direct Teatr dla dzieci Loteria fantowa - każdy los wygrywa Rodzinne grillowanie, kawiarenka, ciasta, lody Gry, zabawy, konkursy z nagrodami oraz inne niespodzianki. Organizatorzy serdecznie zapraszają do zabawy mieszkańców z całej gminy. 27 maja 2011 r. 7

8 Z ŻYCIA GMINY Ruszyła Liga Przedszkolaka 19 maja, w hali sportowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach odbyła się uroczysta Inauguracja Ligi Przedszkolaka. Była zacięta walka sportowa, były też nagrody. Kilkaset maluchów z ośmiu przedszkoli z terenu miasta i gminy Łomianki, rywalizowało w wielu sportowych konkurencjach, gdzie należało wykazać się szybkością i zręcznością. Ich zmaganiom przyglądał się m.in. Paweł Nastula, mistrz olimpijski w judo w kategorii - 95kg (1996), a jednocześnie radny gminy Łomianki. Najwierniejszymi kibicami młodych sportowców byli jednak ich przedszkolni koledzy oraz rodzice. Organizatorzy obok konkurencji dla dzieci przygotowali też taką, w której musieli wykazać się dorośli. Zmagania z uwagą śledzili także burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski, zastępca burmistrza ds. społecznych Piotr Rusiecki, dyrektor ICDS Tadeusz Brach oraz kierownik oświaty i kultury fizycznej Hanna Kołakowska. To oni właśnie po turnieju wręczali przedszkolakom słodkie nagrody. Liga przedszkolaków będzie rozgrywana cyklicznie. Zapraszamy przedszkola, które jeszcze nie dołączyły do Ligi do uczestnictwa w kolejnych rozgrywkach, które rozegrane zostaną po wakacjach. Dziękujemy Sponsorom: Firmie NUGATEX, 3 TOPOLE oraz HAPPY- LAND za ufundowanie nagród i słodkości. Końcowe wyniki zmagań przedszkolaków: I miejsce: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, II miejsce: Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym, III miejsce: Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, IV miejsce ex aequo: - Przedszkole Niepubliczne Domowe Przedszkole w Krainie Fantazji, - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów, - Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, - Przedszkole Niepubliczne The Treehouse, - Punkt Przedszkolny Kidi - Mini. Info: ICDS Gazeta Łomiankowska 9/2011

9 Z ŻYCIA GMINY Ciekawe prelekcje i warsztaty Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję uczestniczyć w dwóch ciekawych wykładach i warsztatach muzycznych. Pierwszy z nich odbył się 11 maja. Był poświęcony dolegliwościom ujawniającym się po 50 roku życia w układzie ruchu. Prowadził go dr Grzegorz Adamczyk, specjalista z dziedziny ortopedii i traumatologii. Radził, jak zadbać o odpowiednią aktywność fizyczną (głównie ćwiczenia siłowe i z nastawieniem na wydolność tlenową). Zwracał m.in. uwagę na to by nie lekceważyć małych kontuzji, które są początkiem kłopotów stawowych, zredukować swoją wagę, jeśli jest taka konieczność a także, by starannie leczyć różne infekcje, bo nie wyleczone skutkują stanami zapalnymi stawów. 18 maja odbył się wykład psychologa i trenera biznesu, Iwony Kordjak pt. Budowanie i rozwijanie poczucia obfitości. Uczestnicy rozwiązując krótki test, zastanawiali się, co to jest poczucie obfitości, czy je w sobie mają. Po raz pierwszy w UTW odbyły się warsztaty muzyczne, prowadzone przez pana Michała Straszewskiego. Pierwsze spotkanie było poświecone muzyce średniowiecza. Oprócz wstępu teoretycznego prowadzący śpiewał wybrane pieśni i akompaniował sobie na instrumentach z omawianej epoki. Następne spotkanie z tego cyklu odbędzie się 9 czerwca o godz w Galerii 41. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że prowadzony przez pana Michała Straszewskiego Chór Il Canto został laureatem nagrody Fryderyk 2011 w kategorii Album Roku - Muzyka Dawna i Barokowa. W Łomiankach również mieszkają sławni ludzie. Mamy dla naszych słuchaczy bilety do Teatru Ateneum na 12 czerwca godz Sceny niemalże małżeńskie. Zapisy: Krystyna Szczęsna, tel Przypominamy o wycieczce do Suchej 28 maja. Zapisy prowadzi Maria Zamoyska, tel Najbliższy wykład organizowany przez UTW odbędzie się 1 czerwca o godz w auli ICDS Kobiety pochodzenia żydowskiego w kulturze polskiej Prowadzi: Krystyna Bartos Wstęp wolny. 27 maja 2011 r. 9

10 EDUKACJA Nasi na konkursie Co w Puszczy Piszczy Trzy drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjum reprezentowały gminę Łomianki podczas tegorocznego konkursu wiedzy ekologiczno przyrodniczej Co w Puszczy Piszczy w Nowym Dworze Mazowieckim. Drugie miejsce w konkursie plastycznym zdobyła Marta Kozłowska z Dziekanowa Leśnego. Już po raz szesnasty trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjalnych z otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i Nowego Dworu Mazowieckiego spotkały się 14 maja w Nowodworskim Ośrodku Kultury, by rywalizować w konkursie wiedzy ekologiczno - przyrodniczej pod nazwą Co w Puszczy Piszczy. Wzięło w nim udział 87 uczestników reprezentujących 29 szkół z terenu trzech powiatów. Gminę Łomianki reprezentowała Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach i Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym. Obok zmagań wiedzy ekologicznej rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej konkurs plastyczny pt: Obrazy na powierzchni wody malowane, na który wpłynęły 43 prace. Laureatką II miejsca w kategorii Gimnazjów, została Marta Kozłowska z Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym. Organizatorami konkursu Co w Puszczy Piszczy są Nowodworski Ośrodek Kultury i Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego. Jednym z fundatorów nagród dla laureatów, była gmina Łomianki. sr Rostrzygnięcie konkursu Gazety Łomiankowskiej W konkursie Gazety Łomiankowskiej związanym z zespołem Trubadurzy, jako pierwsze dodzwoniły się do redakcji i podały prawidłową odpowiedź Anna Przybył z Dziekanowa Polskiego oraz Ewa Kałka z Dziekanowa Leśnego. Przypomnijmy, że pytaliśmy w nim: jaki popularny do dnia dzisiejszego artysta śpiewał z Trubadurami w latach 60 i 70. To oczywiście Krzysztof Krawczyk. Nagrodami w konkursie były bilety na łomiankowski koncert Trubadurów w klubie First, ufundowane przez organizatorów. Referat Oświaty, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Łomiankach informuje Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) gmina musi zapewnić dziecku niepełnosprawnemu bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły albo też zwrócić koszty przejazdu ucznia i opiekuna, jeżeli dowóz zapewniają rodzice. W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o składnie wniosków na dziennik podawczy w Urzędzie Miejskim, ul. Warszawska 115 lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 71 do dnia 30 czerwca 2011 r. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce i zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, szkoły specjalnej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej UM, BIP-ie oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 71. Raport z Rajdu Przedobozowego Stara Dąbrowa Dzieci i młodzież z 462 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Zawadzkiego Zośka uczestniczyły podczas długiego majowego weekendu w rajdzie przedobozowym. Rajd odbywał się w położonej w sercu Puszczy Kampinoskiej, zaledwie 30 km od Warszawy, Starej Dąbrowie w Ośrodku Szkolenia Wolontariuszy Dąbrowa. Miał on na celu zapoznanie harcerzy, szczególnie tych nowoprzybyłych z życiem obozowym. Rozstawialiśmy namioty, budowaliśmy i wyplataliśmy prycze. Niejeden z harcerzy pierwszy raz w życiu wbijał gwoździe. Nie mogło zabraknąć harcerskich ognisk i śpiewu przy ognisku. Kilku harcerzy złożyło Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymało Krzyż Harcerski. 1 maja, w dniu beatyfikacji Jana Pawła II cała drużyna udała się na mszę świętą odprawianą w pobliskim kościele w Górkach. Mimo chłodu jaki panował na zewnątrz atmosfera w drużynie była gorąca. Wszyscy żałowali, że tak szybko wracamy do domu. Dh Dariusz Radomski 10 Gazeta Łomiankowska 9/2011

11 Z ŻYCIA GMINY 27 maja 2011 r. 11

12 KULTURA Czarne i białe - przedstawienie dla dzieci Zapraszamy serdecznie na spektakl Teatru lalek pod Orzełkiem. Poeta Pan Czarny i Malarka Pani Biała, stworzą na oczach widza książkę o czarno-białym miasteczku. Poznamy przygody Czernego i Białego Kota, Fotografa, Sroki-kłamczuchy, Białego Kruka, Rodziny Tralalińskich oraz Niedźwiedzia. Atrakcją spektaklu są płaskie lalki przypominające figury wycięte z kart książki. Muzykę do spektaklu stworzyła Agnieszka Glińska. Spektakl odbędzie się w niedzielę 5 czerwca w auli ICDS o godz Bilety w cenie 10 zł do nabycia w sekretariacie Domu Kultury lub bezpośrednio przed spektaklem (od godziny 14.30). Mamo uśmiechnij się! W maju zawsze w szczególny sposób pamiętamy o naszych Mamach. W Burakowie w Filii Domu Kultury już 19-go maja przygotowywaliśmy się do Dnia Mamy. Były konkursy plastyczne, które przygotowała mama Urszula Janiszewska ze swoją córką Magdaleną. Każda grupa losowała bajkę i wybierała postać, do której wspólnie tworzono kostium. Powstawał też plakat ilustrujący baśń. Kolejnym punktem programu był koncert Mamy Ewy Derentowicz - fortepian, córki Marcjanny - skrzypce i syna Wojtka - gitara. Specjalnie dla mam pojawiła się Beata Markiewicz, fryzjer- stylista, która podpowiadała, jakie nowinki można zastosować w naszych fryzurach. W tym czasie dzieci pod okiem Aleksandry Paparo-Bednarskiej tworzyły unikatową biżuterię dla mam. Spotkanie zakończył pokaz Pani Beaty - wariacje na temat warkocza. Najmłodsze modelki były zachwycone, a mamy bardzo uważnie przypatrywały się technice splotów. Po tych wszystkich zabawach możemy potwierdzić, że nasze Mamy mają najpiękniejsze uśmiechy. Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę ul. Wiejska 12a W minionym miesiącu Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego opublikowała raport Czytelnictwa Bibliotek. Analiza została przygotowana w oparciu o podstawowe zmienne: liczbę czytelników, liczbę wypożyczeń, wielkość zbiorów. Rangę i znaczenie biblioteki publicznej powinni dostrzegać mieszkańcy, korzystający z jej zbiorów i szerokiej oferty kulturalno-edukacyjnej. To właśnie dla społeczności lokalnej, dla mieszkańców Łomianek biblioteka zmienia swoje oblicze i poszerza gamę usług. Ranking Bibliotek Powiatu Warszawskiego Zachodniego Biblioteka Publiczna w Łomiankach wypadła bardzo korzystnie na tle innych placówek. W kategorii CZYTELNICY zajęła pierwsze miejsce - uzyskując wyniki znacznie powyżej średniej powiatowej i wojewódzkiej! Odwiedza ją około 200 osób dziennie. Także w kategorii WYPOŻYCZENIA Biblioteka w Łomiankach zajęła pierwsze miejsce, uzyskując wynik lepszy niż większość placówek wojewódzkich oraz warszawskich. Dziękujemy! Biblioteka Publiczna w Łomiankach prowadzi szeroką działalność z zakresu animacji czytelnictwa, szczególnie w grupie najmłodszych użytkowników. Nie pozostaje to bez wpływu na zainteresowanie mieszkańców jej usługami. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, powstała dodatkowa grupa dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z wybranymi przez nas tekstami literackimi dla dzieci oraz uczestniczą w zabawach integracyjnych. W tym czasie rodzice, osoby towarzyszące mogą wypożyczyć interesujące ich publikacje, zapoznać się z nowościami wydawniczymi i ofertą czasopism, a także porozmawiać ze sobą, wymienić doświadczenia, lub sprawdzić pocztę (z bezpłatnego łącza internetowego w tym roku skorzystało już 715 użytkowników). Od listopada 2010 roku biblioteka pracuje w nowym programie Mateusz, pozwala to nie tylko ma pełną automatyzację procesów bibliotecznych, gwarantuje także przyjazny i jednolity system komunikacji z użytkownikiem. Biblioteka otrzyma dodatkową przestrzeń po zakończeniu Rozbudowy, przebudowy i modernizacji Biblioteki Publicznej. Dzięki temu oferta dla mieszkańców znacznie się poszerzy, zwiększy się także jakość usług. Przy placówce działa Młodzieżowe Koło Przyjaciół Biblioteki, które aktywnie włącza się w działalność placówki. Zapraszamy na stronę Grażyna Kozińska 12 Gazeta Łomiankowska 9/2011

13 Sukces łomiankowskich muzyków KULTURA Zakończył się XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarebskiego w Łomiankach. Wśród laureatów znaleźli się także młodzi muzycy z naszego miasta. Konkurs współfinansowany był ze środków gminy Łomianki. Przesłuchania konkursowe z udziałem międzynarodowego jury, trwały przez cały tydzień w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin. Wzięło w nich udział ok.180 młodych muzyków z Polski i kilkunastu krajów świata. Wśród nich było 25 uczniów szkoły muzycznej w Łomiankach. Muzyków oceniano w czterech kategoriach: fortepian solo, duet fortepianowy, wiolonczela oraz duet instrumentalny i zespół kameralny. 15 maja, w auli Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego odbył się koncert laureatów. Trzecie miejsce (w kategorii duet fortepianowy), zdobyły utalentowane Julia Konopczyńska i Nastasja Pinkosz z Łomianek. Ze szkoły w Łomiankach wyróżniono także Piotra Wolskiego (fortepian) i Tomasza Szymańskiego (wiolonczela). Gośćmi koncertu laureatów byli m.in. prawnuczka Juliusza Zarębskiego, Regina Zarębska, a także burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski. Gmina Łomianki jest współorganizatorem konkursu. Jak podkreśla dyrektor konkursu Lucjusz Pinkosz, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie. Nie bez znaczenia jest fakt, że Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego wstąpił w 2010r do elitarnego klubu Alink Argerich i zaliczany jest do największych konkursów pianistycznych dla młodych muzyków na świecie. Organizatorzy dziękują firmie Schimmel Pianos za udostępnienie fortepianów koncertowych. Red. Akcja Neutralizacja - Rewitalizacja Więcej drzew w Łomiankach Przy ul. Warszawskiej posadzono 33 młode drzewa. To wspólna akcja Fundacji Aeris Futuro, Urzędu Miejskiego, lokalnych stowarzyszeń, szkół i przedszkoli w ramach programu Neutralizacja-Rewitalizacja Sadzenie nowych drzew odbyło się 17 maja br. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele fundacji Aeris Futuro, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i domowego przedszkola Kraina Fantazji, pracownicy Urzędu Miejskiego, radni Rady Miejskiej i Powiatu oraz przedstawiciele stowarzyszenia Pracownia Łomianki. Na ul. Warszawskiej posadzono drzewa: lipy, brzozy, klony, jarzębiny a także głóg. Najwięcej frajdy miały dzieci, które z wielką pieczołowitością starały się posadzić swoje drzewa. Każda z sadzonek została wyposażona w tabliczkę z nazwą jej fundatora. Tego dnia odbyła się także prelekcja i debata na temat tego jak zieleń wpływa na mieszkańców osiedli, jak projektować przestrzeń architektoniczną, by była ona przyjazna człowiekowi, a także o tym, czy zieleń miejska pomaga w przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatu. Gośćmi zaproszonymi do Łomianek byli m.in. dr inż. Beata Gawryszewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz doktorant Uniwersytetu Łódzkiego, Piotr Bielski i Patrycja Gowieńczyk z projektu Cała Polska Chodzi Boso. Red. 27 maja 2011 r. 13

14 SPORT/KULTURA Informacje Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach ICDS informuje Od 1 czerwca parking przy obiekcie będzie zamykany w godzinach POWITANIE LATA Już niedługo nadejdzie upragnione lato, a wraz z nim wakacje. Prawdopodobnie po 22 czerwca, czyli po zakończeniu roku szkolnego, wielu mieszkańców Łomianek wyjedzie na wymarzone urlopy. Sobota, 18 czerwca to idealny dzień na integrację z sąsiadami na Festynie Rodzinnym Powitanie lata! To pierwszy festyn organizowany przez Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach. Impreza będzie trwała od godz. 15 do 20 jest więc doskonałym pomysłem na spędzenie popołudnia z całą rodziną. W programie mnóstwo atrakcji, m. in. zawody pływackie, pokazy tańca, pokaz samochodów rajdowych. Młodsze dzieci z pewnością zainteresują: kącik plastyczny, wóz strażacki, szczudlarze, dmuchany zamek, miasteczko gier świata czy chiński basen. Festyn będzie także doskonałą okazją do zapoznania się z firmami działającymi na terenie naszej gminy. Wszystkich, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie organizacji wydarzenia, zapraszamy do kontaktu na podane niżej adresy mailowe i numery telefonów. Szczegóły: Tel.: , , , IV liga w Łomiankach 11 maja piłkarze Klubu Sportowego Łomianki zapewnili sobie awans do czwartoligowych rozgrywek. Żółto-czarni do Milanówka jechali wyłącznie z jednym zadaniem zapewnić sobie awans do IV ligi. Cel ten zrealizowali w stu procentach. Zwycięstwo podopieczni Marka Papszuna tego dnia zapewnili sobie dzięki Tobiaszowi Gacowi, Patrykowi Gacowi (dwie bramki), Damianowi Sokołowskiemu. Wygrana dała piłkarzom z Fabrycznej awans już na pięć kolejek przed końcem. Cztery dni później łomiankowscy futboliści zmierzyli się z juniorami młodszymi warszawskiej Polonii. Młodych chłopców Czarnych Koszul pokonali gładko 4:0. - Rywal był poza zasięgiem, to fakt, jednak niewiele uczyniliśmy, by się mu przeciwstawić. To dobra lekcja futbolu, która powinna w przyszłości zaprocentować komentowali spotkanie trenerzy klubu z Konwiktorskiej. W miniony weekend KS Łomianki na własnym stadionie podejmował Klub Sportowy Raszyn na czele z byłym trenerem żółto-czarnych Jackiem Romańczukiem. Nie było to łatwe spotkanie dla lidera ligi okręgowej, mimo to trzy punkty zostały w Łomiankach. Bramki dla gospodarzy zdobyli Michał Piros oraz Mateusz Sołtys. 15 maja na własnym stadionie kapitalnie zagrali zawodnicy rezerw Klubu Sportowego Łomianki, którzy roznieśli Koronę Jadów, wygrywając aż 10:0. Okazałe zwycięstwo dali wówczas Jakub Szkopiński (trzy bramki), Damian Konopka, Adrian Kaczmarek, Patryk Gac (dwie), Kamil Sobczyk (trzy). Niestety, tydzień później zawodnicy drugiej drużyny seniorów Łomianek nie sprostali w Załubicach tamtejszej Rządzy, przegrywając 3:1. Honorową bramkę dla żółto-czarnych strzelił Bartosz Krężlewicz. Całkiem nieźle radzą sobie drużyny młodzieżowe. Żacy Klubu Sportowego Łomianki po raz drugi wygrali w derbach naszego miasta z Akademią Piłkarską Janusza Domaradzkiego Łomianki. Pokonując rywala zza miedzy 5:3. Zaś tydzień później zawodnicy Michała Pirosa wzięli przykład ze swoich starszych kolegów z KS II Łomianki i rozgromili na własnym stadionie Koronę Jadów 14:1. Z kolei trampkarze młodsi pokonali w wyjazdowym spotkaniu warszawskiego Hutnika 6:2. Niestety, w meczu na szczycie nie dali rady lepiej dysponowanym tego dnia piłkarzom Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, przegrywając 1:3. Najświeższe informacje dotyczące piłkarzy Klubu Sportowego Łomianki znajdziecie na stronie Kokko Art w ICDS Łomianki 4 czerwca (sobota) ok. godz w ramach organizowanego w Łomiankach Dnia Dziecka zapraszamy na WYKŁAD Kiedy Mały lub Duży czuje złość prowadzący - Barbara Dziobek pedagog, coach Wykład będzie oparty o słynne warsztaty dla rodziców na temat radzenia sobie ze złością. 1. Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami, takimi jak złość, gniew, agresja? 2. Jak radzić sobie z buntem i złością dzieci? 3. Gdzie szukać źródeł własnej złości? 4. Jak oswoić negatywne emocje? 5. Co złość ma wspólnego z naszymi potrzebami? 6. Co wspólnego ze złością ma lęk? Poznamy tajemnice złości i będziemy mieć okazję, żeby zajrzeć w głąb siebie. KS Łomianki Homo creator laureatus dla Zbigniewa Adrjańskiego Tegoroczną nagrodę Homo creator laureatus, przyznawaną przez Klub Twórczego Myślenia z Józefowa, otrzymał dziennikarz i literat, mieszkaniec Łomianek, Zbigniew Adrjański. Wręczenie nagrody Homo creator laureatus ( Człowiek twórczy uwieńczony ) odbyło się 15 maja w Józefowie. Laureat otrzymał ją obok szeregu innych osobistości m.in. aktorów Krystyny Jandy i Emiliana Kamińdkiego, rektora SGGW Alojzego Szymańskiego i profesor tej uczelni, Teresy Zaniewskiej. Zbigniew Adrjański to historia polskiej rozrywki lat 60 i 70. Dziennikarz, literat, publicysta muzyczny, autor scenariuszy estradowych, widowisk i tekstów piosenek. Autor audycji radiowych i programów telewizyjnych, konferansjer i reżyser programów estradowych. Był pomysłodawcą m.in. popularnych w tamtych latach Radiowych Giełd Piosenki. Mieszkaniec Łomianek obchodzi w tym roku 50-lecie twórczości literackiej. Gratulujemy. Red. 14 Gazeta Łomiankowska 9/2011

15 INFORMATOR Policja 997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, , /21 Straż Miejska, ul. Warszawska 87, GKRPA (punkt konsult.), Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, , Straż Pożarna, 998 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 12a, Pogotowie gazowe, 992 W-wa ul. Kruczkowskiego 2, Komunikacja Miejska Łomianki, ul. Rolnicza 248, , Filia Wydziału Komunikacji, ul. Warszawska 73, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, Zakład Energetyczny, ul. Kolejowa 123, Pogotowie energetyczne, , Awarie oświetlenia ulicznego, Awarie sygnalizacji świetlnej, Awarie wodociągów i kanalizacji, Informacja dla bezdomnych, 9287 Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115, URZĘDY POCZTOWE Łomianki, ul. Warszawska 258 (pon.-pt , sob ), , Dąbrowa, ul. Kwiatowa 12 (pon.-pt ), Kiełpin, ul. Warszawska 402 (pon.-pt ), ZDROWIE Pogotowie ratunkowe, 999 Nocna i świąteczna wyjazdowa pomoc lekarska i pielęgniarska Falck Medycyna sp. z o. o., Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, pacjenci do lat 18, tel. czynny do godz , Izba przyjęć czynna całą dobę, Przychodnia Rejonowa, ul. Szpitalna 6, (pon.-pt ), NZOZ Łomianki, ul. Warszawska 31, (pon.-pt ), APTEKI SALUD ul. Warszawska 31 (przy POLMO) (pon.-pt ), (sob.-niedz ), CEFARM ul. Szpitalna 4, (pon.-pt ), NATURA Bis sp. z o. o., ul. Warszawska 81 (pon.-pt ), (sob.-niedz ), S&S LABORATORIES, ul. Warszawska 59, (pon.-pt ), (sob.-niedz ), INSTYTUCJE KULTURALNE Biblioteka Publiczna, ul. Wiejska 12a, Dom Kultury, ul. Wiejska 12a, , Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul. Staszica 2, , Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach, ul. Warszawska 73, Dam pracę Akademia Urody na ul. Heroldów zatrudni fryzjera Dam pracę stylistce paznokci Do sprzątania Dyrektorzy Przedszkoli Samorządowych w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym zatrudnią po 1/4 etatu Głównego Księgowego. Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne i minimum 3-letnia praktyka w księgowości, lub co najmniej średnia szkoła ekonomiczna i minimum 6 letnia praktyka w księgowości , Firma szkoleniowa zatrudni na stałe lub zlecenie psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, wykładowców informatyki, przedsiębiorczości, zamówień publicznych, lektorów języków obcych, trenerów wizażu, florystyki, carvingu (praca na terenie Łomianek lub bliskich okolic). CV wraz z oczekiwaniami finansowymi (stawka godzinowa): Firma w Łomiankach zatrudni operatora maszyn produkcyjnych. O kontakt prosimy osoby rzetelne i odpowiedzialne. CV Ogrodnikowi - dojazd samodzielny do Pieńkowa Kampinos Pani do sprzątania i gotowania 2 razy w tygodniu - dojazdy do Pieńkowa Kampinos Praca dla osób z marzeniami i jasno określonym celem w życiu. Praca dodatkowa, sprzątanie, firmy w Łomiankach, 2xtyg po południu Restauracja McDonald s, ul. Pułkowa 60, , zatrudni pracowników pełnoletnich. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt. Szukam dziewczyny do baru grill - chata, od zaraz Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, praca na zmiany Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym w Łomiankach Zatrudnię fryzjerkę Zatrudnię osobę zajmująca się stylizacja paznokci, tipsy, manicure, pedicure Zatrudnię panią do pralni na terenie CH Treny w Laskach Ogłoszenia drobne Zatrudnimy konsultantów do salonu sprzedaży telefonów komórkowych. CV prosimy zostawić w salonie przy ul. Warszawskiej 222, Łomianki (na przeciwko Kościoła) Szukam pracy Doświadczona sprzątaczka przyjmie sprzątanie raz w tygodniu we wtorki kobieta na emeryturze uczciwa, rzetelna pomoże przy dzieciach lub osobie starszej. Posprzątam, zrobię zakupy, posiadam samochód Mama 16-mies Jasia poszukuje pracy jako opiekunka do dziecka Pani na emeryturze zaopiekuje się maluchem do 7godz. dziennie lub 3x/tyg. Dziećmi opiekuje się od 5 lat, mam doświadczenie, dużo cierpliwości, kocham dziec Pani poszukuje pracy w charakterze sprzątania, biur, pomoc do kuchni, pomoc domowa Pomogę w domu Poszukuję sprzatania (od zaraz), doświadczenie i referencje Prace remontowe, ocieplenia, wykończenia, ogrodnicze Przyjmę sprzątanie lub opiekę 2x/ tyg , po 21. Skoszę trawnik, uporządkuje OGŁOSZENIA ogródek, garaż, piwnicę - w sb i nd , Sprzątanie - solidnie i uczciwie Sprzątanie biur, domów, mycie okien, doświadczenie, pomoc do kuchni, sprzedawca, pomoc domowa Sprzątanie domów i mieszkań, tez po remoncie Sprzątanie domów, mycie okien, również po remontach Sprzątanie, mycie okien, pomogę w domu Sprzątanie, mycie okien Sprzątanie domów, mycie okien, też poremontowe Sprzątanie, mycie okien, 2-3x/ tyg Szukam pracy dorywczej jako pracownik fizyczny Szukam pracy jako opiekunka do chorej, starszej osoby. Doświadczenie - referencje Zaopiekuje się dzieckiem w Łomiankach lub w okolicy od września Zaopiekuję się starszą, chorą osobą. Mam duże doświadczenie, posiadam referencje RÓŻNE Oddam 2 urocze 2-miesięczne kotki (czarny oraz popielato-szary) , Burmistrz Łomianek zaprasza mieszkańców na rajd rowerowy z Łomianek do siedziby KPN w Izabelinie. Start 11 czerwca o godz. 9 z pod ICDS. Zapewniamy poczęstunek oraz loterię fantową z atrakcyjnymi nagrodami. Szczegóły wkrótce na: Zapraszamy! Fundacja Promocji Rekreacji KiM, zaprasza na bezpłatne treningi Nordic Walking w Puszczy Kampinoskiej. Terminy: 4,11,18 i 25 czerwca. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje, dostępne są na stronie internetowej fundacji: www. fundacjakim.pl, kontakt telefoniczny: Wydawca: GMINA ŁOMIANKI Redaktor naczelny: Sławomir Robakiewicz, Adres redakcji: Łomianki,ul. Warszawska 71, tel Druk: Drukarnia TOP DRUK, Łomża, ul. Wojska Polskiego 122, tel. : Nakład egz. Fotografie: Agnieszka Grzybowska, Agata Karczmarczyk Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytułów, śródtytułów i skracania tekstów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikacja materiałów niezamówionych do wyłącznej dyspozycji redakcji. 27 maja 2011 r. 15

16 Turniej Tańca Towarzyskiego Małe Mazowsze o Puchar Burmistrza Łomianek 28 maja 2011 r. godz Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe Łomianki, ul. Staszica 2 PROGRAM TURNIEJU: BLOK 1 godz lat kl. E lat kl. E lat kl. E pow. 15 lat kl. E BLOK 2 godz lat kl. C lat kl. D, C pow. 15 lat kl. D BLOK 3 godz lat kl. B pow. 15 lat kl. C, B, A Bilety wstępu - 20 zł Dzieci do lat 6 - bezpłatnie Sponsorzy turnieju: Gmina Łomianki Organizator: CENTRUM TAŃCA SWING XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tańcu na Wózkach 29 maja 2011 r. godz Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe Łomianki, ul. Staszica 2 SPONSORZY: W PROGRAMIE: TAŃCE STANDARDOWE I LATYNOAMERYKAŃSKIE PARY W KAT. DUO I COMBI NA WÓZKACH WSTĘP WOLNY! ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych SWING-DUET Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Łomianki

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Styczeń Luty Termin: 09.01.2016. 05.02.2016 r., godz. 17.00. Miejsce - Czytelnia. Osoby odpowiedzialne - Dorota Trojanowska,

Bardziej szczegółowo

XVII WARMIŃSKO - MAZURSKIE DNI RODZINY RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA HARMONOGRAM LOKALNYCH WYDARZEŃ W GMINIE BISKUPIEC, 04 MAJA - 25 CZERWCA 2015r.

XVII WARMIŃSKO - MAZURSKIE DNI RODZINY RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA HARMONOGRAM LOKALNYCH WYDARZEŃ W GMINIE BISKUPIEC, 04 MAJA - 25 CZERWCA 2015r. XVII WARMIŃSKO - MAZURSKIE DNI RODZINY RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA HARMONOGRAM LOKALNYCH WYDARZEŃ W GMINIE BISKUPIEC, 04 MAJA - 25 CZERWCA 2015r. Data Wydarzenie Organizator 04.05.2015 r. Wyjazd rodzinny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE

DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE CO 2 Mnóstwo atrakcji szykowanych jest dla najmłodszych z okazji ich święta. Przedstawiamy kilka propozycji przygotowanych przez leszczyńskie NGO! SPOTKAJMY SIĘ NA SKATEPLAZIE 1

Bardziej szczegółowo

Imprezę rozpoczęła dyrektor szkoły - pani mgr Iwona Brzezińska, która powitała zgromadzonych w auli szkolnej gości.

Imprezę rozpoczęła dyrektor szkoły - pani mgr Iwona Brzezińska, która powitała zgromadzonych w auli szkolnej gości. W dniu 6 kwietnia 2013 br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Katowicach odbyła się impreza kulturalna II Wielka Zabawa Rodzinna. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice Regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice I. Organizatorzy: Gmina Strzyżewice II. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach III.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza

Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza 1 Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza PN Ks. dr Johannes Chrząszcz pyskowicki proboszcz parafii św. Mikołaja w latach 1890-1928. Zadanie zakłada wydanie książki (skład,

Bardziej szczegółowo

XVII BIEG PO UŚMIECH

XVII BIEG PO UŚMIECH XVII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 11.06.2011 r. Z radością informujemy Paostwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci,

Bardziej szczegółowo

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05.

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05. I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA Grębocice 03.05.2015 REGULAMIN Termin : 03.05.2015 Grębocice start i meta boisko lekkoatletyczne

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Pakiet podstawowy. Pakiet dodatkowy 1. WYKAZ ULIC

Pakiet podstawowy. Pakiet dodatkowy 1. WYKAZ ULIC Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. WYKAZ ULIC Pakiet podstawowy ul. Turystyczna (odcinek od ul. Kolejowej do pętli na ul. Jagodowej),,05 ul. Podróżna (odcinek od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej),,00

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin XXI Edycji Konkursu Ekologicznego Co w Puszczy piszczy? dla szkół podstawowych 11 maj 2016

Regulamin XXI Edycji Konkursu Ekologicznego Co w Puszczy piszczy? dla szkół podstawowych 11 maj 2016 Regulamin XXI Edycji Konkursu Ekologicznego Co w Puszczy piszczy? dla szkół podstawowych 11 maj 2016 1. 1 Organizatorzy: 2. Ośrodek Dydaktyczno Muzealny 2 Adresaci konkursu: Uczniowie szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI Grójecka Dycha. pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w dniu roku.

Regulamin VI Grójecka Dycha. pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w dniu roku. Regulamin VI Grójecka Dycha pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w dniu 02.10.2016 roku. 1. Główny Organizator Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze" 2. Współorganizatorzy Stowarzyszenie Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. REGULAMIN TURNIEJU TEATRU EKOLOGICZNEGO Turniej Teatru Ekologicznego Maj 2013 roku Hasło przewodnie Dowcipne Śmieciuchy 1 Organizator 1. Organizatorem Turnieju Teatru Ekologicznego jest Zakład Utylizacji

Bardziej szczegółowo

24 ŁUKOWSKIE ULICZNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków

24 ŁUKOWSKIE ULICZNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków 24 ŁUKOWSKIE ULICZNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków R e g u l a m i n Łuków, 11 listopada 2016 r. 1. C E L I M P R E Z Y: - uczczenie 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Tarnów. XII Bieg Sanguszków Regulamin zawodów:

Tarnów. XII Bieg Sanguszków Regulamin zawodów: Tarnów XII Bieg Sanguszków 21.05.2016 Regulamin zawodów: CEL: Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Tarnowa, gminy i powiatu. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Bardziej szczegółowo

Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie -Zdroju

Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie -Zdroju Ogólnopolska Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może Obszar nr 2 Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. U króla Maciusia czyli Spartakiada Przedszkolaka U Króla Maciusia

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie Pierwszego Biegu Wąskotorowego: Karczew-Otwock-Józefów I. ORGANIZATOR: Fundacja Sancti Iosephi wspierana przez Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie oraz

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r.

Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r. Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach projektu Kadra przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI Organizator : Przedszkole Anglojęzyczne First Steps Bielsko Biała ul. Br. Czecha 5 43-300 Bielsko Biała Cele festiwalu: 1. Prezentacja twórczości artystycznej

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa

Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa Liczba osób : 250 Czas trwania : 15:00 17:30 Miejsce i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

XIII Bieg Sanguszków

XIII Bieg Sanguszków Tarnów XIII Bieg Sanguszków 20.05.2017 Regulamin zawodów: CEL: Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Tarnowa, gminy i powiatu. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jak przebiega realizacja projektu od 1 stycznia 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Pruszczu oraz Starostwo Powiatowe w Świeciu zapraszają na:

Zespół Szkół w Pruszczu oraz Starostwo Powiatowe w Świeciu zapraszają na: Zespół Szkół w Pruszczu oraz Starostwo Powiatowe w Świeciu zapraszają na: Zawody sportowe z udziałem reprezentacji Szkół Podstawowych Gminy Pruszcz /19.06.17r./ oraz Gimnazjów z Wojnowa, Sicienka /pow.

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa miejscowości: STRUMIEŃ Status miejscowości: MIASTO I GMINA Województwo: ŚLĄSKIE Starostwo: CIESZYN KALENDARZ IMPREZ

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

2010 rok. zobacz więcej zdjęć

2010 rok. zobacz więcej zdjęć 2010 rok 16-17 stycznia - VI Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o puchar prof. M. Wieczystego w Krakowie; para Mateusz Popielarz i Aleksandra Osiecka w kategorii IV zajęła V miejsce; 27-28 lutego - IX

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach

Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Gmina Kiwity Fot. Zbigniew Kraśnicki Gmina typowo rolnicza. Budżet - 12-13 mln rocznie /rok 2015/ Obszar 145

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

"MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu

MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO Regulamin konkursu "MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu I. Cel: Do podstawowych celów i zamierzeń organizowanego konkursu należą: aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. XII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Omnibus Zdrowia i Sportu. Rok szkolny 2012/13

Regulamin. XII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Omnibus Zdrowia i Sportu. Rok szkolny 2012/13 Regulamin XII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Omnibus Zdrowia i Sportu Rok szkolny 2012/13 1. Organizatorem Międzyszkolnego konkursu Omnibus Zdrowia i Sportu jest Gimnazjum nr 16 im. A. Waligórskiego we

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

str. 16 poniedziałek, 4 lipca 2011 www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. POŚWIĘTNO. 14xtu4244 c1 TU04385 czeniu części artystycznej odbyły się rozgrywki rodzinne. Drużyny zmierzyły się w konkurencjach sportowych,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

8 Bieg Uliczny o Łaziskie Liście im. Alojzego Kalei dystans 5 km

8 Bieg Uliczny o Łaziskie Liście im. Alojzego Kalei dystans 5 km 8 Bieg Uliczny o Łaziskie Liście im. Alojzego Kalei dystans 5 km SPRAWDŹ PIĄTKĘ W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne 16 maja 2015 (sobota) REGULAMIN: 1.CEL IMPREZY: Promocja miasta Zachęcenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY: Bajka o piesku. Konkurs organizowany jest w ramach projektu: Sztuka jest szansą ocalenia człowieka,

KONKURS PLASTYCZNY: Bajka o piesku. Konkurs organizowany jest w ramach projektu: Sztuka jest szansą ocalenia człowieka, Krasnystaw 25.05.2012 r. KONKURS PLASTYCZNY: Bajka o piesku Konkurs organizowany jest w ramach projektu: Sztuka jest szansą ocalenia człowieka, realizowanego przez biblioteki szkolne powiatu krasnostawskiego,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

XIX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XIX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XIX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza Patronat Honorowy Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryka Brzyszcza Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK. Projekty realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na terenie powiatu zawierciańskiego.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK. Projekty realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na terenie powiatu zawierciańskiego. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Projekty realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na terenie powiatu zawierciańskiego. Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r.

Regulamin. 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r. Regulamin 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU : * Popularyzacja biegania,jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 8.50-9.35 kl. 5 d Profilaktyka zachowań agresywnych warsztaty Straż Miejska 9. 35 klasy 4 - Gra szkolna Prawa i obowiązki dziecka 9.40-10.25 kl. 5 a Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl PROMOTOR EKOLOGII Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIII Edycji Narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi Organizatorzy: Dariusz Biernacki baryton Społecznik milanowski Truskawkowe Przedszkole Ul. Warszawska 52 05-822 Milanówek Tel. 22 724 60 77 www.truskawkoweprzedszkole.pl Przedszkole nr 1 w Milanówku ul.

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo