Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne układu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz wyposażenie opcjonalne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne układu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz wyposażenie opcjonalne"

Transkrypt

1 Urządzenie wewnęrzne układu pompy ciepła ypu powierze-woda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

2 EKHBRD011ABV1+Y1 EKHBRD014ABV1+Y1 EKHBRD016ABV1+Y1 EKHBRD011ACV1+Y1 EKHBRD014ACV1+Y1 EKHBRD016ACV1+Y1 Urządzenie wewnęrzne układu pompy ciepła ypu powierze-woda Spis reści Srona Wsęp... 1 Informacje ogólne... 1 Zakres niniejszej insrukcji... 1 Szybki rozruch urządzenia... 2 ryb ogrzewania pomieszczenia... 2 Układ ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego... 2 Obsługa urządzenia... 2 Przyciski i ikony na pilocie zdalnego serowania... 3 Usawianie zegara... 4 ryb ogrzewania pomieszczenia ( )... 5 Serowanie emperaurą w pomieszczeniu... 5 Serowanie emperaurą wody na wylocie... 6 ryb ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego ( )... 7 Auomayczne buforowanie wody... 7 Ręczne buforowanie... 8 Podgrzewanie... 9 Dezynfekcja... 9 Podgrzewanie... 9 Pozosałe ryby pracy Uruchomienie ( ) Odszranianie ( ) Praca w rybie cichym ( ) ryb odczyu emperaury Jednoczesne zaporzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia i podgrzewanie wody na porzeby gospodarswa domowego Działanie włącznika czasowego...11 Ogrzewanie pomieszczenia Układ ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego ryb pracy cichej Programowanie włącznika czasowego i sprawdzanie warości Programowanie ogrzewania pomieszczenia Programowanie rybu pracy cichej lub ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego Sprawdzanie zaprogramowanych działań Wskazówki i sosowane echniki Korzysanie z opcjonalnego alarmu zdalnego Korzysanie z opcjonalnego piloa zdalnego serowania Konfiguracja w miejscu insalacji Procedura abela konfiguracji w miejscu insalacji Konserwacja Czynności konserwacyjne Ważne informacje doyczące używanego czynnika chłodniczego Rozwiązywanie problemów Wymagania doyczące uylizacji Oryginał insrukcji opracowano w języku angielskim. Insrukcje w pozosałych językach są łumaczeniami insrukcji oryginalnej. ego urządzenia nie powinny używać osoby (w ym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeńswem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna. Dzieci należy pilnować, ak by nie bawiły się urządzeniem. Wsęp Informacje ogólne Dziękujemy, że zdecydowali się Pańswo na zakup ego urządzenia. Urządzenie wewnęrzne o insalowana w pomieszczeniu część pompy ciepła powierze-woda ERSQ lub ERRQ. Urządzenia e są przeznaczone do insalacji wewnąrz pomieszczeń, do ogrzewania pomieszczeń. Urządzenie może być używane razem z wymiennikami do ogrzewania pomieszczenia (nie należą do wyposażenia) oraz ze zbiornikiem ciepłej wody EKHS* używanym na porzeby gospodarswa domowego (opcja). Pilo zdalnego serowania oraz ermosa pokojowy należą do sandardowego wyposażenia urządzenia. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED PRZYSĄPIENIEM DO EKSPLOAACJI URZĄDZENIA. INSRUKCJA ZAWIERA INFORMACJE NA EMA PRAWIDŁOWEGO KORZYSANIA Z URZĄDZENIA I MOŻE BYĆ POMOCNA W PRZYPADKU WYSĄPIENIA PROBLEMÓW. PO PRZECZYANIU INSRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ, AK ABY MOŻNA BYŁO DO NIEJ SIĘGNĄĆ W PRZYSZŁOŚCI. Urządzenie zawiera części elekryczne, kóre mogą się nagrzewać. Przed przysąpieniem do obsługi urządzenia należy upewnić się, że insalacja zosała wykonana przez specjalisyczną firmę będącą dealerem firmy Daikin. W przypadku jakichkolwiek wąpliwości odnośnie eksploaacji należy skonakować się z dealerem firmy Daikin w celu uzyskania porady i informacji. Urządzenie wewnęrzne EKHBRD można podłączyć wyłącznie do urządzenia zewnęrznego ERSQ lub ERRQ. Odpowiednie informacje na ema lisy opcji podano w insrukcji monażu. Zakres niniejszej insrukcji W ym podręczniku opisano sposób rozruchu i wyłączania urządzenia, paramery doyczące usawień i konfiguracji włącznika czasowego za pośrednicwem panelu serowania, konserwację urządzenia oraz sposób rozwiązywania problemów związanych z eksploaacją. Szczegółowe informacje na ema procedury podłączania opisano w insrukcji monażu urządzenia wewnęrznego. 1

3 Szybki rozruch urządzenia W ym rozdziale opisano procedury, jakie należy wykonywać krok po kroku w celu uruchomienia ogrzewania pomieszczenia oraz układu ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego. Bardziej szczegółowe informacje doyczące obsługi urządzenia znajdują się w rozdziale "Obsługa urządzenia" na sronie 2. Szybki rozruch daje użykownikowi możliwość rozpoczęcia pracy z urządzeniem, zanim zapozna się on z całą reścią podręcznika. ryb ogrzewania pomieszczenia Naciśnij przycisk Wyświelacz: zaczyna migać wskazanie 88, 8 Nasawa żądanej emperaury w pomieszczeniu (np. 22 C) lub Wyświelacz: " " Funkcja piloa zdalnego serowania ermosaem pokojowym nie jes zainsalowana Układ ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego Układ ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego (ylko wedy, gdy zainsalowany jes zbiornik ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego) Auomayczne buforowanie wody (dzienne ogrzewanie wody, raz w nocy i/lub raz w ciągu dnia) Usaw warość [1-00] lub [1-02], a nasępnie naciśnij przycisk. Parz "Auomayczne buforowanie wody" na sronie 7. Ręczne buforowanie wody Wyświelona zosanie ikona. Ciepła woda zosanie przygoowana przy nasępnym zaprogramowanym zadaniu. W momencie, gdy rozpocznie się podgrzewanie wody, będzie migać (co 1 sekundę) ikona. Ręczne buforowanie wody (raz po ogrzaniu wody)(parz poniższy schema) Naciśnij i przyrzymaj przez 5 sekund przycisk. Parz "Ręczne buforowanie" na sronie 8. Zacznie migać (co 1 sekundę) ikona. Zosanie przygoowana ciepła woda. Powórne ogrzewanie (ciągłe urzymywanie minimalnej emperaury wody) Naciśnij 1 raz przycisk. Parz "Podgrzewanie" na sronie 9. Nasąpi podgrzewanie wody, jeśli jej emperaura w zbiorniku ciepłej wody jes niższa od usawionej. Woda będzie podgrzewana do momenu, aż osiągnie usawioną emperaurę. Naciśnij przycisk lub Naciśnij i przyrzymaj przez 5 sekund przycisk Możliwe jes serowanie "emperaurą w pomieszczeniu w oparciu o" (pilo zdalnego serowania ermosaem pokojowym jes zainsalowany) Możliwe jes serowanie "emperaurą wody na wylocie w oparciu o" Wyświelacz: zaczyna migać ikona Woda będzie podgrzewana do momenu osiągnięcia warości nasawy (czynność jednorazowa) Wyświelacz: " " Brak zainsalowanego zbiornika ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego Nasawa żądanej emperaury wody na wylocie (np. 65 C) Auomayczna emperaura wody na wylocie jes włączona, gdy wyświelacz jes pusy Naciśnij przycisk Dioda LED zacznie świecić i urządzenie się włączy Szczegółowe informacje oraz zalecane usawienia można znaleźć w punkcie "ryb ogrzewania pomieszczenia ( )" na sronie 5. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie "ryb ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego ( )" na sronie 7 Obsługa urządzenia Pilo zdalnego serowania zapewnia pełną konrolę nad insalacją. Może on konrolować wszyskie urządzenia do ogrzewania kóre różnią się pod względem wydajności, zasilania elekrycznego oraz zainsalowanego osprzęu (opcjonalnie). Obsługa urządzenia EKHBRD sprowadza się do korzysania z piloa zdalnego serowania. Zalecane jes korzysanie z piloa zdalnego serowania, kóry posiada funkcję ermosau pokojowego, dosarczonego wraz z urządzeniem. Pozwoli o uniknąć syuacji przegrzewania wnęrz przez wyłączenie urządzenia zewnęrznego oraz wewnęrznego w przypadku, gdy emperaura w pomieszczeniu przekracza nasawę ermosau. W zależności od polecenia wydanego przez użykownika odpowiednie informacje są niezwłocznie przekazywane do układu serowania sprężarki, co opymalizuje wydajność pracy. Szczegółowe informacje doyczące przykładów ypowego zasosowania można znaleźć w insrukcji monażu urządzenia wewnęrznego. 2

4 Nie wolno dopuścić do zamoczenia piloa zdalnego serowania. Może o spowodować porażenie prądem elekrycznym lub pożar. Nie należy naciskać przycisków piloa zdalnego serowania wardymi, osro zakończonymi przedmioami. Może o doprowadzić do uszkodzenia piloa zdalnego serowania. Nie należy dokonywać przeglądów ani napraw piloa samodzielnie; w ym celu należy skonakować się z osobą wykwalifikowaną. Urządzenia wewnęrznego nie wolno zwilżać. Nieodpowiednie posępowanie może spowodować porażenie prądem elekrycznym lub pożar. Nie wolno sawać ani siadać na urządzeniu. Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych przedmioów czy innego sprzęu. Przyciski i ikony na pilocie zdalnego serowania 1. PRZYCISK ON/OFF Przycisk ON/OFF uruchamia i zarzymuje ryb ogrzewania pomieszczenia. Usawiczne naciskanie przycisku ON/OFF może doprowadzić do uszkodzenia układu (maksymalna liczba włączeń o 20 razy na godzinę) Należy zauważyć, że naciskanie przycisku nie ma wpływu na działanie układu ogrzewania ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego. Włączenie lub wyłączenie ogrzewania i buforowania ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego jes możliwe wyłącznie za pośrednicwem przycisku. 2. KONROLKA PRACY Konrolka pracy świeci się, jeśli urządzenie działa w rybie ogrzewania pomieszczenia. Miganie konrolki oznacza userkę. Gdy dioda jes wyłączona, ogrzewanie pomieszczenia nie jes akywne, naomias akywne są pozosałe ryby pracy. 3. IKONY RYBÓW PRACY,, Ikony e oznaczają bieżący ryb pracy: ogrzewanie pomieszczenia ( ), ogrzewanie wody na porzeby gospodarswa domowego ( ) lub ryb pracy cichej ( ). Można łączyć różne ryby, np. ogrzewanie pomieszczenia z ogrzewaniem wody na porzeby gospodarswa domowego, o ile spełnione są narzucone ograniczenia. Jednocześnie będą wyświelane ikony odpowiednich rybów pracy. Jeśli nie zosał zainsalowany zbiornik ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego, ikona nie będzie nigdy wyświelana IKONA SEROWANIA ZEWNĘRZNEGO Ikona a informuje, że urządzenie zewnęrzne jes akywne w rybie wymuszonym. Piloa zdalnego serowania można będzie użyć w momencie, gdy z wyświelacza zniknie a ikona. 5. WSKAŹNIK DNIA YGODNIA en wskaźnik pokazuje akualny dzień ygodnia. Podczas odczyu oraz programowania włącznika czasowego wskaźnik pokazuje usawiony dzień. 6. WYŚWIELACZ ZEGARA Wyświelacz zegara wskazuje bieżący czas. Podczas odczyu oraz programowania włącznika czasowego wyświelacz zegara pokazuje czas działania. 7. IKONA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO Ikona a oznacza, że włącznik czasowy jes akywny. 8. IKONY DZIAŁAŃ Ikony e oznaczają zaprogramowane dla włącznika czasowego działania na każdy dzień. 9. IKONA WYŁĄCZENIA Ikona a oznacza wybrane działanie WYŁĄCZENIA i jes wyświelana podczas programowania włącznika czasowego. 10. WYMAGANY PRZEGLĄD i Ikony e oznaczają konieczność przeprowadzenia przeglądu insalacji. Należy skonakować się z dealerem. 11. WYŚWIELACZ EMPERAURY Wyświelacz wskazuje bieżące usawienie emperaury układu emperaury wody na wylocie lub bieżącego wskazania emperaury w pomieszczeniu. Podczas usawiania nasawy dla emperaury pomieszczenia warość a będzie migać przez 5 sekund, po czym powróci do bieżącej emperaury pomieszczenia. 12. USAWIENIE Nieużywane. Wyłącznie do celów insalacji. 13. ELEMEN NIEDOSĘPNY Ikona a jes wyświelana w przypadku wybrania niezainsalowanej opcji lub niedosępnej funkcji. Niedosępność funkcji może oznaczać niewysarczający poziom uprawnień lub eż może wskazywać na o, że używany jes podrzędny pilo zdalnego serowania (parz insrukcja monażu). WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia WŁĄCZANIE/WYŁĄCZENIE układu ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego Usawianie emperaury wody na wylocie Usawianie emperaury w pomieszczeniu WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE rybu pracy cichej WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE nasawy zależnej od pogody Nadrzędne (Maser) Podrzędne (Slave) Uprawnienia Poziom 2 Poziom 3 Usawianie zegara Programowanie włącznika czasowego WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE włącznika czasowego Konfiguracja w miejscu insalacji Kod błędu na wyświelaczu esowanie = działa 14. IKONY RYBU ODSZRANIANIA/ROZRUCHU Ikona a oznacza, że ryb odszraniania/rozruchu jes akywny. 3

5 15. IKONA SPRĘŻARKI Ikona a informuje, że akywna jes sprężarka urządzenia zewnęrznego. 16. KROK GRZAŁKI W przypadku zainsalowania opcjonalnego zesawu grzałki ikona oznacza, że grzałka działa. 17. IKONA POMPY Ikona a oznacza, że akywna jes pompa obiegowa. 18. WSKAŹNIK EMPERAURY ZEWNĘRZNEJ Gdy miga a ikona, wyświelana jes emperaura panująca na zewnąrz. Więcej informacji można znaleźć w punkcie "ryb odczyu emperaury" na sronie IKONA SEROWANIA NA PODSAWIE POGODY Ikona a wskazuje, że pilo dokona auomaycznie nasawy emperaury wody na wylocie na podsawie emperaury panującej na zewnąrz. 20. IKONA EMPERAURY a ikona jes wyświelona, kiedy pojawia się bieżąca emperaura pomieszczenia lub nasawa emperaury pomieszczenia. Ikona jes również wyświelana, gdy nasawa emperaury jes usawiana w rybie programowania włącznika czasowego. Więcej informacji można znaleźć w punkcie "ryb odczyu emperaury" na sronie IKONA PRACY ESOWEJ Ikona a oznacza, że urządzenie działa w rybie esowym. 22. USAWIENIA KONFIGURACJI Kod en reprezenuje kod z lisy usawień konfiguracyjnych. Parz "abela konfiguracji w miejscu insalacji" na sronie KOD BŁĘDU Kod en odnosi się do lisy kodów błędów i jes przeznaczony wyłącznie do celów serwisowych. Parz do lisy kodów błędów w insrukcji monażu. 24. PRZYCISK OGRZEWANIA WODY NA PORZEBY GOSPODARSWA DOMOWEGO en przycisk akywuje lub dezakywuje różne ryby ogrzewania wody w połączeniu z przyciskiem włącznika czasowego. en przycisk nie jes używany, gdy nie zainsalowano zbiornika ciepłej wody. Należy zauważyć, że naciskanie przycisku nie ma wpływu na działanie układu ogrzewania ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego. Włączenie lub wyłączenie ogrzewania i buforowania ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego jes możliwe wyłącznie za pośrednicwem przycisku. 25. PRZYCISK NASAWY SEROWANIA NA PODSAWIE POGODY Przycisk en akywuje lub dezakywuje funkcję nasawy serowania na podsawie pogody, dosępną w rybie ogrzewania pomieszczenia. Jeśli dla panelu serowania usawiono poziom dosępu 3 (parz "Konfiguracja w miejscu insalacji" w insrukcji monażu), przycisk serowania na podsawie pogody nie będzie działać. 26. PRZYCISK PRACY W RYBIE KONROLI/ESOWANIA Przycisk en służy do monażu oraz dokonywania zmian konfiguracji w miejscu insalacji. Parz "Konfiguracja w miejscu insalacji" na sronie PRZYCISK PROGRAMOWANIA Jes o wielofunkcyjny przycisk służący do programowania panelu. Działanie przycisku zależy od bieżącego sanu panelu serowania lub osaniej czynności wykonanej przez operaora. 28. PRZYCISK WŁĄCZNIKA CZASOWEGO / Główne przeznaczenie ego przycisku wielofunkcyjnego o akywacja i dezakywacja włącznika czasowego. Przycisk en służy również do usawienia zegara oraz programowania panelu serowania. Działanie przycisku zależy od bieżącego sanu panelu serowania lub osaniej czynności wykonanej przez operaora. 29. PRZYCISKI REGULACJI CZASU i e przyciski wielofunkcyjne służą do regulacji zegara, przełączania między warościami emperaur (emperaura wody na wlocie/wylocie urządzenia wewnęrznego, emperaura zewnęrzna, bieżąca emperaura pomieszczenia oraz emperaura ciepłej wody), a akże do programowania włącznika czasowego. 30. PRZYCISKI REGULACJI EMPERAURY WODY NA WYLOCIE and e przyciski wielofunkcyjne służą do regulacji nasawy emperaury wody na wylocie w normalnym rybie pracy lub w rybie programowania włącznika czasowego. Jeśli dla panelu serowania usawiono poziom dosępu 3 (parz "Konfiguracja w miejscu insalacji" w insrukcji monażu), przycisk serowania emperaurą wody na wylocie nie będzie działać. Jeśli wybrano ryb pracy ze serowaniem na podsawie pogody, nasawa urządzenia nie będzie sała. W akim przypadku jes wyświelana ikona oraz warość przełączenia (inna niż zero). 31. PRZYCISKI REGULACJI EMPERAURY POMIESZCZENIA i e przyciski wielofunkcyjne służą do regulacji bieżącej nasawy emperaury pomieszczenia w normalnym rybie pracy lub w rybie programowania włącznika czasowego. Podczas zmiany nasawy emperaury pomieszczenia warość nasawy będzie migać na wyświelaczy. Po 5 sekundach na wyświelaczu pojawi się bieżąca emperaura pomieszczenia. 32. PRZYCISK RYBU PRACY CICHEJ Przycisk en akywuje lub dezakywuje ryb pracy cichej. Jeśli dla panelu serowania usawiono poziom dosępu 2 lub 3 (parz "Konfiguracja w miejscu insalacji" w insrukcji monażu), przycisk rybu pracy cichej nie będzie działać. 33. Przycisk nie działa. Usawianie zegara Po wsępnej insalacji możliwe jes usawienie zegara i dnia ygodnia. Pilo zdalnego serowania jes wyposażony we włącznik czasowy umożliwiający zaprogramowanie poszczególnych czynności. Aby możliwe było korzysanie z włącznika czasowego, konieczne jes usawienie zegara oraz dnia ygodnia. 1 Przyrzymaj przycisk przez 5 sekund. Odczy zegara oraz wskaźnik dnia ygodnia zaczną migać. 2 Za pomocą przycisków i usaw zegar. Każde naciśnięcie przycisku lub spowoduje zwiększenie/zmniejszenie warości o 1 minuę. Każde przyciśnięcie i przyrzymanie przycisku lub spowoduje zwiększenie/zmniejszenie warości o 10 minu. 3 Za pomocą przycisków lub usaw dzień ygodnia. Każde przyciśnięcie przycisków lub spowoduje wyświelenie nasępnego/poprzedniego dnia. 4 Naciśnij przycisk, aby powierdzić bieżące usawienia czasu i dnia ygodnia. Aby przerwać ę procedurę bez zapisywania, naciśnij przycisk. Jeśli przez 5 minu nie naciśnięo żadnego przycisku, zosaną przywrócone osanie obowiązujące usawienia zegara oraz dnia ygodnia. 4

6 Zegar wymaga ręcznego usawienia. W szczególności konieczne jes przesawienie zegara przy zmianie czasu na leni i z powroem. Jeśli dla panelu serowania usawiono poziom dosępu 2 lub 3 (parz "Konfiguracja w miejscu insalacji" w insrukcji monażu), usawienie zegara nie będzie możliwe. Brak zasilania przez czas dłuższy niż 1 godzinę spowoduje wyzerowanie zegara i usawienia dnia ygodnia. Włącznik czasowy będzie działał nadal, lecz na podsawie nienasawionego zegara. Dlaego będzie konieczne usawienie prawidłowej godziny i dnia ygodnia. ryb ogrzewania pomieszczenia ( ) ryb ogrzewania pomieszczenia można usawić na dwa sposoby: - na podsawie emperaury w pomieszczeniu, - na podsawie emperaury wody na wylocie. Poniżej wyjaśniono działanie każdego z rybów oraz sposób konfiguracji. Serowanie emperaurą w pomieszczeniu W ym rybie włączenie ogrzewania w zależności od porzeb określonych warością nasawy emperaury pomieszczenia nasępuje auomaycznie. Nasawę można usawić ręcznie lub przy użyciu włącznika czasowego. Podczas używania funkcji serowania emperaurą w pomieszczeniu, ryb ogrzewania pomieszczenia w oparciu o emperaurę w pomieszczeniu będzie miał wyższy priorye niż serowanie emperaurą wody na wylocie. Należy zauważyć, że emperaura wody na wylocie ma większą warość niż nasawa w przypadku gdy urządzenie jes serowane przez emperaurę w pomieszczeniu. Wybór rybu ogrzewania pomieszczenia 1 Należy użyć przycisku, aby spowodować WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE ogrzewania pomieszczenia ( ). Na wyświelaczu pojawi się ikona oraz odpowiadająca jej warość nasawy bieżąca emperaura pomieszczenia. Zapali się lampka sygnalizacyjna. 2 Za pomocą przycisków i usaw żądaną emperaurę pomieszczenia. Zakres emperaur ogrzewanie: 16 C~32 C (emperaura pomieszczenia) W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem ryb ogrzewania pomieszczenia nie jes dosępny w przypadku wzrosu emperaury zewnęrznej powyżej pewnego poziomu (parz zakres pracy). Informacje na ema usawienia funkcji włącznika czasowego zawiera punk "Programowanie włącznika czasowego i sprawdzanie warości" na sronie 13. Auomayczna funkcja obniżania emperaury Funkcja obniżania emperaury pozwala zmniejszyć emperaurę w pomieszczeniu. Funkcja obniżania emperaury może przykładowo zosać akywowana w nocy, ponieważ wedy zaporzebowanie na ciepło jes inne niż w ciągu dnia. Należy zwrócić uwagę na o, że ikona będzie migać w czasie akywności rybu obniżania emperaury. Funkcja obniżania emperaury jes domyślnie włączona. Funkcję obniżania emperaury można sosować w kombinacji z auomaycznym rybem nasawy zależnej od pogody. Funkcja obniżania emperaury jes funkcją auomayczną, zaplanowaną na każdy dzień. Funkcja a jes konfigurowana w miejscu insalacji Szczegółowe informacje doyczące zmiany usawienia (jednego lub kilku) wprowadzonego podczas konfiguracji zawiera rozdział "Konfiguracja w miejscu insalacji" na sronie 17. [2-00] Saus: określa, czy funkcja obniżania emperaury jes włączona (1), czy wyłączona (0). [2-01] Godzina rozpoczęcia: momen rozpoczęcia obniżania emperaury [2-02] Godzina zakończenia: momen zakończenia obniżania emperaury [5-03] Obniżona emperaura w pomieszczeniu: A A 21 C [5-03] 18 C [2-01] [2-02] Nasawa emperaury w pomieszczeniu Czas emperaura W czasie, gdy funkcja obniżania emperaury jes akywna, nasępuje również obniżanie emperaury wody na wylocie(parz "Serowanie emperaurą wody na wylocie" na sronie 6). Nie należy usawiać zby niskiej warości dla obniżania emperaury, szczególnie w okresie chłodniejszych pór roku (np. w zimie). W przeciwnym razie może nie być możliwe osiągnięcie właściwej emperaury w pomieszczeniu (lub może o zająć dużo więcej czasu), co wynika z różnicy emperaur. 3 Za pomocą przycisków i wybierz emperaurę wody na wylocie, jaka ma być zasosowana do ogrzewania układu (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie "Serowanie emperaurą wody na wylocie" na sronie 6). 5

7 Serowanie emperaurą wody na wylocie W ym rybie włączenie ogrzewania w zależności od porzeb określonych warością nasawy emperaury wody nasępuje auomaycznie. Nasawę można usawić ręcznie, przy użyciu włącznika czasowego, lub usawi się ona auomaycznie w zależności od pogody. Wybór rybu ogrzewania pomieszczenia 1 Należy użyć przycisku, aby spowodować WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ogrzewania pomieszczenia ( ). Na wyświelaczu pojawi się ikona oraz odpowiadająca jej warość nasawy emperaury wody. Zapali się lampka sygnalizacyjna. 2 Za pomocą przycisków i usaw żądaną emperaurę wody na wylocie. Zakres emperaur ogrzewanie: 25 C~80 C (emperaura wody na wylocie) W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem ryb ogrzewania pomieszczenia nie jes dosępny w przypadku wzrosu emperaury zewnęrznej powyżej pewnego poziomu (parz zakres pracy). Informacje na ema usawienia funkcji wyłącznika czasowego zawiera punk "Wyłącznik czasowy piloa zdalnego serowania". Jeśli zainsalowany jes zewnęrzny ermosa pokojowy, ma on wpływ na WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZENIE ermomeru. Pilo zdalnego serowania działa wówczas w rybie serowania emperaurą wody na wylocie, a nie jako ermosa pokojowy. Saus WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA piloa zdalnego serowania ma zawsze wyższy priorye niż zewnęrzny ermosa pokojowy! Wybór nasawy dla rybu zależnego od pogody Akywacja pracy w rybie zależnym od pogody powoduje, że emperaura wody na wylocie określana jes auomaycznie w zależności od emperaury zewnęrznej: w przypadku niskich emperaur zewnęrznych emperaura wody będzie wyższa i odwronie. Nasawa urządzenia jes zmienna. Akywacja pracy w ym rybie pozwoli zmniejszyć pobór mocy, co nie ma miejsca przy ręcznym usawieniu nasawy emperaury wody na wylocie. W rybie pracy zależnym od pogody isnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia docelowej emperaury wody o maksymalnie 5 C. Jes o różnica między nasawą emperaury obliczoną przez serownik a rzeczywisą warością nasawy. Np. dodania warość przełączenia oznacza, że nasawa rzeczywisej emperaury będzie wyższa niż nasawa obliczona. Zalecane jes korzysanie z nasawy zależnej od pogody, ponieważ emperaura wody jes w en sposób dososowywana do fakycznych porzeb ogrzewania pomieszczenia. Dzięki emu podczas używania piloa zdalnego serowania ermosau pokojowego lub zewnęrznego ermosau pokojowego, urządzenie nie będzie nadmiernie się przełączać pomiędzy rybem WŁĄCZONEGO i WYŁĄCZONEGO ermomeru. W ym rybie serownik nie wskazuje nasawy emperaury wody, lecz bieżącą warość przełączenia, kórą użykownik może zmienić. 1 Naciśnij przycisk jednokronie, aby wybrać ryb pracy serowania zależnego od pogody (lub dwukronie, jeśli używana jes funkcja piloa zdalnego serowania ermosau pokojowego). Na wyświelaczu pojawi się ikona oraz warość przełączenia. Warość przełączenia nie jes wyświelana, jeśli jes ona równa 0. 2 Za pomocą przycisków i usaw warość przełączenia. Zakres warości przełączenia: 5 C do +5 C Na wyświelaczu będzie widoczna ikona do czasu, aż nie zosanie wyłączony ryb pracy serowania na podsawie pogody. 3 Naciśnij przycisk, aby wyłączyć ryb pracy ze serowaniem na podsawie pogody. Przycisk i służy do usawienia emperaury wody na wylocie. Konfiguracja w miejscu insalacji umożliwia zdefiniowanie paramerów pracy w rybie zależnym od pogody. Szczegółowe informacje doyczące zmiany usawienia (jednego lub kilku) wprowadzonego podczas konfiguracji zawiera rozdział "Konfiguracja w miejscu insalacji" na sronie 17. Lo_i Hi_i A Docelowa emperaura wody emperaura ooczenia (zewnęrzna) = Dopuszczalna zmiana [3-00] Niska emperaura ooczenia (Lo_A): niska emperaura zewnęrzna. [3-01] Wysoka emperaura ooczenia (Hi_A): wysoka emperaura zewnęrzna. [3-02] Nasawa przy niskiej emperaurze ooczenia (Lo_i): docelowa emperaura wody, kiedy emperaura zewnęrzna jes równa lub spada poniżej warości niskiej emperaury ooczenia (Lo_A). Należy pamięać, że warość Lo_i powinna być wyższa niż warość Hi_i, ponieważ w niższych emperaurach zewnęrznych (j. Lo_A) woda musi być cieplejsza. [3-03] Nasawa przy wysokiej emperaurze ooczenia (Hi_i): docelowa emperaura wody, kiedy emperaura zewnęrzna jes równa lub wzrasa powyżej warości wysokiej emperaury ooczenia (Hi_A). Należy pamięać, że warość Hi_i powinna być niższa niż warość Lo_i, ponieważ w wyższych emperaurach zewnęrznych (j. Hi_A) chłodniejsza woda wysarczy. Lo_A Hi_A A + 05 Jeśli warość [3-03] zosała przypadkowo usawiona na wyższą niż warość [3-02], będzie już zawsze używana warość [3-03]. Auomayczna funkcja obniżania emperaury Funkcja obniżania emperaury pozwala zmniejszyć emperaurę w pomieszczeniu. Funkcja obniżania emperaury może przykładowo zosać akywowana w nocy, ponieważ wedy zaporzebowanie na ciepło jes inne niż w ciągu dnia. Należy zwrócić uwagę na o, że ikona będzie migać w czasie akywności rybu obniżania emperaury. Funkcja obniżania emperaury jes domyślnie włączona. Funkcję obniżania emperaury można sosować w kombinacji z auomaycznym rybem nasawy zależnej od pogody. Funkcja obniżania emperaury jes funkcją auomayczną, zaplanowaną na każdy dzień Shif value 6

8 Funkcja a jes konfigurowana w miejscu insalacji Szczegółowe informacje doyczące zmiany usawienia (jednego lub kilku) wprowadzonego podczas konfiguracji zawiera rozdział "Konfiguracja w miejscu insalacji" na sronie 17. [2-00] Saus: określa, czy funkcja obniżania emperaury jes włączona (1), czy wyłączona (0). [2-01] Godzina rozpoczęcia: momen rozpoczęcia obniżania emperaury [2-02] Godzina zakończenia: momen zakończenia obniżania emperaury [5-02] Obniżona emperaura wody na wylocie (spadek emperaury) A 65 C B 60 C A B 5 C [5-02] ryb ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego ( ) Dosępnych jes kilka operacji związanych z rybem ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego: buforowanie (usawiane auomaycznie lub ręcznie) powórne ogrzewanie dezynfekcja Poniżej wyjaśniono działanie każdej z operacji oraz sposób konfiguracji. ryby ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego D E F G 7 [2-01] [2-02] Normalna nasawa emperaury wody na wylocie emperaura wody na wylocie, przy uwzględnieniu obniżonej emperaury. Czas emperaura Włączenie rybu ogrzewania na porzeby gospodarswa domowego jes niemożliwe, jeśli zbiornik ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego nie zosał zainsalowany. A B C [5-01] A Buforowanie (jeśli zosało akywowane) B Powórne ogrzewanie (jeśli zosało akywowane) C Dezynfekcja (jeśli zosało akywowane) Konfiguracja w miejscu insalacji D emperaura podczas dezynfekcji [5-00] (n.p. 70 C) E emperaura zbuforowanej ciepłej wody [b-03] (n.p.. 60 C) F Maksymalna emperaura ponownie ogrzanej wody [b-01] (n.p. 45 C) G Minimalna emperaura ponownie ogrzanej wody [b-00] (n.p. 35 C) Czas emperaura zbiornika ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego Auomayczne buforowanie wody W ym rybie urządzenie wewnęrzne dosarczy ciepłą wodę do zbiornika, zgodnie z zaplanowanym dla danego dnia usawieniem. ryb en będzie włączony do momenu, aż emperaura zbuforowanej wody osiągnie warość nasawy. Podczas ego rybu będzie migać w odsępie 1 sekundy ikona. Buforowanie auomayczne jes zalecane dla rybu ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego. W ym rybie woda jes podgrzewana przez noc (gdy spada zaporzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia) do momenu, aż emperaura zbuforowanej wody osiągnie warość nasawy. Ciepła woda jes buforowana w zbiorniku i ma ona wyższą emperaurę, dzięki czemu dzienne zaporzebowanie na ciepłą wodę dla gospodarswa domowego zosaje spełnione. Należy zwrócić uwagę na o, że ikona będzie migać ylko w czasie rwania operacji auomaycznego buforowania. Ciągłe świecenie ikony oznacza, że rwa operacja ponownego ogrzewania, a nie auomaycznego buforowania. W rakcie rwania danej operacji isnieje możliwość jej anulowania poprzez naciśnięcie przycisku. Należy zwrócić uwagę, że po naciśnięciu przycisku będzie wciąż wyświelana ikona. Nasawa emperaury buforowanej wody oraz synchronizacja są konfigurowane w miejscu insalacji. Szczegółowe informacje doyczące zmiany usawienia (jednego lub kilku) wprowadzonego podczas konfiguracji zawiera rozdział "Konfiguracja w miejscu insalacji" na sronie 17. [1-00] Saus: określa, czy ogrzewanie wody na porzeby gospodarswa domowego (ryb buforowania) w nocy jes włączone (1) czy nie (0). [1-01] Godzina rozpoczęcia: godzina, o kórej ma rozpocząć się podgrzewanie zbiornika cwu. [1-02] Saus: określa, czy ogrzewanie wody na porzeby gospodarswa domowego (ryb buforowania) w ciągu dnia jes włączone (1) czy nie (0). [1-03] Godzina rozpoczęcia: godzina, o kórej ma rozpocząć się podgrzewanie zbiornika cwu. Pomimo że auomayczne buforowanie wody jes wsępnie zaprogramowanym usawieniem włącznika czasowego, saje się ono akywne ylko po włączeniu włącznika czasowego. Należy zaem nacisnąć przycisk i upewnić się, że jes wyświelany symbol, co oznacza, że auomayczne buforowanie jes akywne. [b-03] Nasawa: emperaura buforowanej wody (parz rysunek "ryby ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego" na sronie 7) wyłącznie jeśli [b-02]=0. [b-02] Saus: określa, czy ogrzewanie wody zależne od pogody jes włączone (1), czy wyłączone (0). Jeśli jes włączone, nasawa zbuforowanej wody będzie zależeć od pogody. W okresach, gdy emperaura zewnęrzna jes wyższa (np. w lecie), emperaura wody dosarczanej do zbiornika ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego będzie również wyższa; można wówczas zmniejszyć warość nasawy dla zbuforowanej wody, co pomoże urzymać równoważną ilość ciepłej wody w ciągu całego roku. Z ego eż względu zaleca się korzysanie z ej funkcji.

9 [b-04] Osiągana auomaycznie maksymalna emperaura buforowanej ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego: warość domyślna = 70 C. [b-04] 55 C A 15 C 25 C emperaura ooczenia emperaura buforowanej ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego emperaury zewnęrzne dla ogrzewania wody zależnego od pogody (parz rysunek) są sałe i nie można ich zmieniać. Jeśli włączono ogrzewanie ciepłej wody zależne od pogody [b-02], nasawa emperaury buforowania zosanie usawiona auomaycznie, zaś usawienie w miejscu insalacji [b-03] nie będzie mieć żadnego znaczenia. Należy upewnić się, ze zbiornik ciepłej wody nie jes ogrzewany powyżej wymaganej emperaury ciepłej wody. Jeśli nie ma porzeby zwiększenia warości nasawy emperaury buforowanej ciepłej wody, usawienie niskiej warości jes wysarczające (wszysko zależy od preferencji doyczących korzysania z wody). Należy zwrócić uwagę na o, aby woda na porzeby gospodarswa domowego nie była nieporzebnie podgrzewana. Na począek wysarczy włączyć auomayczne buforowanie wody w ciągu nocy (usawienie domyślne). W przypadku, gdy buforowanie ciepłej wody w ciągu nocy jes niewysarczające, można dodakowo usawić buforowanie w ciągu dnia. Ze względów oszczędności energii elekrycznej zaleca się usawienie ogrzewania wody w rybie zależnym od pogody. A Ręczne buforowanie ryb en należy usawić ręcznie; odpowiada za błyskawiczne dosarczanie ciepłej wody z urządzenia wewnęrznego do zbiornika ciepłej wody. ryb en będzie włączony do momenu, aż emperaura zbuforowanej wody osiągnie warość nasawy. Jes o funkcja jednorazowa. Wybór rybu buforowania ręcznego do ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego 1 Naciśnij i przyrzymaj przez 5 sekund przycisk, aby akywować ryb buforowania ręcznego. Zacznie migać (co 1 sekundę) ikona. Należy zwrócić uwagę na o, że ikona będzie migać ylko w czasie rwania rybu buforowania auomaycznego. W rakcie rwania ego rybu isnieje możliwość jego anulowania poprzez naciśnięcie przycisku. Należy zwrócić uwagę, że po naciśnięciu przycisku będzie wciąż wyświelana ikona. Oznacza o, że dosępna jes funkcja ponownego podgrzewania. Nasawa emperaury buforowanej wody jes konfigurowana w miejscu insalacji. Szczegółowe informacje doyczące zmiany usawienia (jednego lub kilku) wprowadzonego podczas konfiguracji zawiera rozdział "Konfiguracja w miejscu insalacji" na sronie 17. [b-03] Nasawa: emperaura buforowanej wody (parz rysunek "ryby ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego" na sronie 7) wyłącznie jeśli [b-02]=0. [b-02] Saus: określa, czy ogrzewanie wody zależne od pogody jes włączone (1), czy wyłączone (0). Jeśli jes włączone, nasawa zbuforowanej wody będzie zależeć od pogody. W okresach, gdy emperaura zewnęrzna jes wyższa (np. w lecie), emperaura wody dosarczanej do zbiornika ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego będzie również wyższa; można wówczas zmniejszyć warość nasawy dla zbuforowanej wody, co pomoże urzymać równoważną ilość ciepłej wody w ciągu całego roku. Z ego eż względu zaleca się korzysanie z ej funkcji. [b-04] Osiągana auomaycznie maksymalna emperaura buforowanej ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego: warość domyślna = 70 C. [b-04] 55 C 15 C 25 C A A emperaura ooczenia emperaura buforowanej ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego emperaury zewnęrzne dla ogrzewania wody zależnego od pogody (parz rysunek) są sałe i nie można ich zmieniać. ryb buforowania ręcznego wyłącza się auomaycznie po uzyskaniu nasawy emperaury buforowanej ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego. Można go również wyłączyć w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie przycisku. 8

10 Podgrzewanie Jeśli włączono ogrzewanie ciepłej wody zależne od pogody [b-02], nasawa emperaury buforowania zosanie usawiona auomaycznie, zaś usawienie w miejscu insalacji [b-03] nie będzie mieć żadnego znaczenia. en ryb pozwoli na urzymanie określonej emperaury wody, dzięki czemu będzie ona cały czas ciepła. Po akywowaniu ego rybu urządzenie wewnęrzne dosarczy ciepłą wodę do zbiornika zawsze wedy, gdy zosanie osiągnięa minimalna warość dla podgrzewania. Podgrzewanie wody porwa do momenu, aż zosanie osiągnięa maksymalna emperaura dla podgrzewania. Wybór rybu podgrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego 1 Za pomocą przycisku akywuj ryb podgrzewania. Wyświelona zosanie ikona. Należy zwrócić uwagę na o, że ikona będzie się świecić podczas akywnego rybu podgrzewania i zgaśnie dopiero po wyłączeniu się rybu. Nie ma możliwości sprawdzenia, kiedy urządzenie wewnęrzne podgrzewa zbiornik na ciepłą wodę. 2 Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć ryb podgrzewania. Ikona znika. Nasawy minimalnej i maksymalnej emperaury dla podgrzewania wody są konfigurowane w miejscu insalacji. Szczegółowe informacje doyczące zmiany usawienia (jednego lub kilku) wprowadzonego podczas konfiguracji zawiera rozdział "Konfiguracja w miejscu insalacji" na sronie 17. [b-00] Nasawa: minimalna emperaura buforowanej wody (parz rysunek "ryby ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego" na sronie 7). [b-01] Nasawa: maksymalna emperaura podgrzewanej wody (parz rysunek "ryby ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego" na sronie 7). Należy zauważyć, że naciskanie przycisku nie ma wpływu na działanie układu ogrzewania ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego. Włączenie lub wyłączenie ogrzewania i buforowania ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego jes możliwe wyłącznie za pośrednicwem przycisku. Dezynfekcja en ryb umożliwia dezynfekcję zbiornika cwu przez okresowe podgrzewanie wody użykowej do określonego poziomu emperaury. Podczas ego rybu będzie migać w odsępie 0,5 sekundy ikona. Należy zwrócić uwagę na o, że ikona będzie migać ylko w czasie rwania rybu buforowania auomaycznego. W rakcie rwania rybu dezynfekcji isnieje możliwość jego anulowania poprzez naciśnięcie przycisku. Należy zwrócić uwagę, że po naciśnięciu przycisku będzie wciąż wyświelana ikona. Oznacza o, że dosępna jes funkcja ponownego podgrzewania. Jeśli zainsalowane zbiornik ciepłej wody, funkcja dezynfekcji jes wbudowana domyślnie w urządzenie. Nasawa emperaury dezynfekcji jes konfigurowana w miejscu insalacji, ak samo jak czas urzymania emperaury, dzień i godzina. Szczegółowe informacje doyczące zmiany usawienia (jednego lub kilku) wprowadzonego podczas konfiguracji zawiera rozdział "Konfiguracja w miejscu insalacji" na sronie 17. [4-00] Saus: określa, czy funkcja dezynfekcji jes WŁĄCZONA (1), czy WYŁĄCZONA (0). [4-01] Czas rwania: dzień ygodnia, w kórym ma być podgrzewany zbiornik cwu. [4-02] Godzina rozpoczęcia: momen rozpoczęcia rybu dezynfekcji. [5-00] Nasawa: Docelowa emperaura dezynfekowanej wody (parz rysunek "ryby ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego" na sronie 7). [5-01] Czas rwania: czas, przez jaki ma zosać urzymany osiągnięy poziom emperaury nasawy dezynfekcji. Nawe gdy wszyskie wyłączniki czasowe zosaną wyłączone i funkcja podgrzewania będzie nieakywna, funkcja dezynfekcji będzie działać, o ile zainsalowano zbiornik ciepłej wody, a podczas konfiguracji w miejscu insalacji [4-00] usawiono ę funkcję na WŁĄCZONĄ. Działanie w rybie awaryjnym [8-02] Działanie w rybie awaryjnym W rybie awaryjnym za ogrzewanie odpowiada wyłącznie zesaw grzałki, nie zaś pompa ciepła. Możliwe jes akywowanie rybu awaryjnego przez zmianę usawienia w miejscu insalacji [8-02]=1. Akywacja rybu awaryjnego spowoduje zarzymanie pracy pompy ciepła. Pompa urządzenia wewnęrznego zosanie uruchomiona, lecz samo ogrzewanie będzie odbywało się za pośrednicwem zesawu grzałki. W przypadku braku błędów w ermisorze wody wyloowej lub wloowej zesaw grzałki może zosać uruchomiony w rybie awaryjnym. Przed akywacją rybu awaryjnego należy koniecznie akywować zesaw grzałki. Grzałka pozosanie w rybie awaryjnym aż do przywrócenia domyślnej warości usawienia w miejscu insalacji [8-02]=0. 9

11 Pozosałe ryby pracy Uruchomienie ( ) Podczas uruchamiania zosaje wyświelona ikona, kóra wskazuje na uruchomienie pompy ciepła i niesabilną pracę. Odszranianie ( ) W rybie ogrzewania pomieszczenia lub ogrzewania cwu może wysąpić szronienie zewnęrznego wymiennika ciepła ze względu na niską emperaurę zewnęrzną. W razie wysąpienia akiego ryzyka sysem przechodzi do rybu odszraniania. Nasępuje odwrócenie cyklu i układ pobiera ciepło z pomieszczenia, chroniąc urządzenie zewnęrzne przed zamarzaniem. Odszranianie rwa nie więcej niż 12 minu, po czym sysem powraca ponownie do rybu ogrzewania pomieszczenia. Praca w rybie cichym ( ) Praca w rybie cichym oznacza, że urządzenie wewnęrzne działa przy zmniejszonej prędkości sprężarki, ak że hałas generowany przez urządzenie wewnęrzne spada. Oznacza o, że porzeba więcej czasu, aby emperaura wody mogła osiągnąć warość nasawy. Należy pamięać o ym, rozważając poziom zaporzebowania na ogrzewanie danego pomieszczenia. Wybór pracy w rybie cichym 1 Za pomocą przycisku akywuj pracę w rybie cichym. Pojawi się ikona. Jeśli dla panelu serowania usawiono poziom dosępu 2 lub 3 (parz "Konfiguracja w miejscu insalacji" w insrukcji monażu), przycisk nie będzie działać. 2 Ponowne naciśnięcie przycisku dezakywuje pracę w rybie cichym. Ikona zniknie. Isnieją 3 różne poziomy rybu pracy cichej. Najkorzysniejszy dla panujących warunków poziom rybu pracy cichej jes konfigurowany w miejscu insalacji. Szczegółowe informacje doyczące zmiany usawienia (jednego lub kilku) wprowadzonego podczas konfiguracji zawiera rozdział "Konfiguracja w miejscu insalacji" na sronie 17. [8-03] Saus: określa poziom pracy cichej (ryb pracy cichej). Jednoczesne zaporzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia i podgrzewanie wody na porzeby gospodarswa domowego Urządzenie nie jes w sanie jednocześnie ogrzewać pomieszczenia i wody. Jeśli zażądano pracy obydwu rybów jednocześnie, urządzenie będzie konynuować podgrzewanie wody do momenu, aż zosanie osiągnięa maksymalna emperaura podgrzewania. W ym czasie ogrzewanie pomieszczenia nie jes możliwe. W przypadku gdy pilo zdalnego serowania jes używany do serowania emperaurą pokojową: po osiągnięciu określonej emperaury podgrzewania wody dalsze podgrzewanie zbiornika ciepłej wody będzie zależne od ermosau pokojowego piloa zdalnego serowania; ma o na celu nie dopuszczenie do zbyniego spadku emperaury w pomieszczeniu. W przypadku gdy używany jes zewnęrzny ermosa pokojowy: po osiągnięciu określonej emperaury podgrzewania wody dalsze podgrzewanie zbiornika ciepłej wody będzie zależne od odczyów zewnęrznego ermosau pokojowego oraz działających zegarów czasowych, kóre zosały zaprogramowane przez insalaora. W przypadku gdy pilo zdalnego serowania jes używany do serowania emperaurą wody na wylocie: po osiągnięciu określonej emperaury podgrzewania wody, dalsze podgrzewanie zbiornika ciepłej wody będzie zależne od działających zegarów czasowych, kóre zosały zaprogramowane przez insalaora. A B A B emperaura buforowanej wody Maksymalna emperaura podgrzewania Czas emperaura buforowanej ciepłej wody na porzeby gospodarswa domowego ryb odczyu emperaury Akualna emperaura jes wyświelona na pilocie zdalnego serowania. 1 Naciśnij i przyrzymaj przez 5 sekund przycisk. Wyświelana jes emperaura wody na wylocie (ikony, oraz migają). 2 Za pomocą przycisków i wyświel: emperaura wody na wlocie (ikony i migają, a akże wolno błyska ikona ). emperaura wewnąrz pomieszczenia (ikony i migają). emperaura na zewnąrz (ikony i migają). emperaura ciepłej wody dosarczanej do zbiornika (ikony i migają). 3 Ponownie naciśnij przycisk, aby wyjść z ego rybu. W przypadku, jeśli nie zosanie naciśnięy żaden przycisk, po 10 sekundach pilo zdalnego serowania opuszcza ryb wyświelania. 10

12 Działanie włącznika czasowego W przypadku sosowania włącznika czasowego insalacja jes również serowana przez włącznik. Działania zaprogramowane za pomocą włącznika czasowego zosaną wykonane auomaycznie. Włącznik czasowy można włączyć (pojawia się ikona ) lub wyłączyć (ikona nie pojawia się), naciskając przycisk. Ogrzewanie pomieszczenia Parz "Programowanie ogrzewania pomieszczenia" na sronie 14. Można zaprogramować pięć działań na każdy dzień ygodnia, łącznie 35 działań. Wyłącznik czasowy ogrzewania pomieszczenia można zaprogramować na 2 sposoby: na podsawie nasawy emperaury (emperaura wody na wylocie oraz powierza w pomieszczeniu) albo na podsawie usawienia WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY. Najkorzysniejsza dla panujących warunków meoda jes konfigurowana w miejscu insalacji. Szczegółowe informacje doyczące zmiany usawienia (jednego lub kilku) wprowadzonego podczas konfiguracji zawiera rozdział "Konfiguracja w miejscu insalacji" na sronie 17. [0-03] Saus: określa, czy w wyłączniku czasowym jes możliwe użycie usawienia WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY dla ogrzewania pomieszczenia. Sposób 1 ogrzewanie pomieszczenia na podsawie nasawy emperaury jes usawieniem domyślnym, dlaego możliwe są ylko zmiany emperaury (nie ma możliwości usawienia WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY). Zaleą ego sposobu jes o, że aby wyłączyć ryb ogrzewania pomieszczenia wysarczy ylko nacisnąć przycisk, bez konieczności wyłączania rybu auomaycznego buforowania ciepłej wody (np. laem, kiedy nie ma porzeby ogrzewania pomieszczenia). Poniższe abele przedsawiają oba sposoby inerpreowania działania wyłącznika czasowego. Sposób 1 [0-03]=1 (domyślnie) Podczas pracy Po naciśnięciu przycisku Po naciśnięciu przycisku / (a) Ogrzewanie pomieszczenia na podsawie nasawy emperaury (a) Podczas pracy wyłącznika czasowego świeci się konrolka. Praca włącznika czasowego dla ogrzewania pomieszczenia zosanie przerwana. Serownik wyłączy się (konrolka przesanie świecić). Ikona włącznika czasowego wciąż będzie się wyświelać, co oznacza, że włączone jes ogrzewanie wody. Praca włącznika czasowego dla ogrzewania pomieszczenia i ogrzewania wody zosanie przerwana, a akże zosanie wyłączony ryb pracy cichej. Zniknie ikona włącznika czasowego. Dla emperaury wody na wylocie i/lub emperaury w pomieszczeniu Przykład pracy: Praca włącznika czasowego na podsawie nasaw emperaury. Jeśli włączono funkcję obniżania emperaury, praca w ym rybie będzie miała wyższy priorye niż zadanie zaplanowane we włączniku czasowym C 65 C 21 C 19 C 19 C 64 C 19 C 62 C 62 C 62 C 16:00 0:30 18 C 60 C 16:00 23:00 0:30 57 C 23:00 5:00 A 1 Włącznik czasowy 2 Funkcja obniżania emperaury 3 Jednoczesne włączenie funkcji obniżania emperaury i włącznika czasowego A Funkcja obniżania emperaury Czas Nasawa emperaury emperaura w pomieszczeniu emperaura wody na wylocie 6:30 9:00 22 C 65 C 21 C 19 C 19 C 64 C 19 C 62 C 18 C 62 C 62 C 60 C 57 C 5:00 6:30 9:00 11

13 Sposób 2 [0-03]=0 Podczas pracy Po naciśnięciu przycisku Po naciśnięciu przycisku / Ogrzewanie pomieszczenia na podsawie usawienia WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY W momencie, gdy włącznik czasowy wyłączy ogrzewanie pomieszczenia, serownik wyłączy się (konrolka przesanie świecić). Należy zwrócić uwagę, że nie ma o wpływu na ogrzewanie wody. Praca włącznika czasowego dla ogrzewania pomieszczenia zosanie zarzymana (o ile zosała wcześniej akywowana) i zosanie wznowiona przy nasępnym zaplanowanym włączeniu. Polecenie, kóre zosało zaprogramowane jako "osanie" będzie ważniejsze niż polecenie zaprogramowane "wcześniej" i będzie ono akywne do czasu zaprogramowania "nasępnego" polecenia. Przykład: załóżmy, że jes godzina 17:30, oraz że zaprogramowano działania na godzinę 13:00, 16:00 i 19:00. "Osanie" zaprogramowane polecenie (16:00) spowodowało zasąpienie "poprzednio" zaprogramowanego polecenia (13:00) i pozosanie akywne aż do wybrania "nasępnego" zaprogramowanego polecenia (19:00). Dlaego w celu zapoznania się z rzeczywisą warością nasawy należy sprawdzić osanie zaprogramowane polecenie. Oczywiście "osanie" zaprogramowane polecenie może być daowane na dzień poprzedni. Parz "Sprawdzanie zaprogramowanych działań" na sronie 15. Serownik wyłączy się (konrolka przesanie świecić). Ikona włącznika czasowego wciąż będzie się wyświelać, co oznacza, że włączone jes ogrzewanie na porzeby gospodarswa domowego. Praca włącznika czasowego dla ogrzewania pomieszczenia i ogrzewania wody zosanie przerwana, a akże zosanie wyłączony ryb pracy cichej. Zniknie ikona włącznika czasowego. Przykład pracy: Praca włącznika czasowego na podsawie usawienia WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY. Jeśli włączono funkcję obniżania emperaury, praca w ym rybie będzie miała wyższy priorye niż zadanie zaplanowane we włączniku czasowym, o ile nie akywowano usawienia WŁĄCZONY. Usawienie WYŁĄCZONY jeśli zosało akywowane ma wyższy priorye niż funkcja obniżania emperaury. Usawienie WYŁĄCZONY ma zawsze najwyższy priorye B B 22 C 65 C 21 C 19 C 64 C 19 C 62 C 62 C 16:00 ON ON 16:00 23:00 0:30 18 C 60 C OFF 23:00 5:00 A OFF 6:30 ON 9:00 ON 22 C 65 C 21 C 19 C 64 C 19 C 62 C 18 C 62 C 60 C 6:30 9:00 1 Włącznik czasowy 2 Funkcja obniżania emperaury 3 Jednoczesne włączenie funkcji obniżania emperaury i włącznika czasowego A Funkcja obniżania emperaury B Usawienie WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY Czas Nasawa emperaury emperaura w pomieszczeniu emperaura wody na wylocie Układ ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego Ogrzewanie wody na porzeby gospodarswa domowego może się odbywać poprzez kilka sandardowych rybów pracy: Auomayczne buforowanie wody: zgodnie z konfiguracją w miejscu insalacji, woda jes podgrzewana raz w nocy i/lub raz po południu do momenu, aż osiągnie warość nasawy buforowania. Ręczne buforowanie wody: można skorzysać z ej funkcji, gdy zaisnieje syuacja, w kórej konieczne będzie błyskawiczne podgrzanie wody (aż jej emperaura osiągnie warość nasawy) (1 raz). Podgrzewanie: funkcję podgrzewania można akywować niezależnie od lub razem z rybem auomaycznego buforowania wody, kiedy isnieje porzeba urzymania minimalnej emperaury podgrzewania wody w zbiorniku. 12

14 Oprócz korzysania ze sandardowych rybów ogrzewania wody isnieje również możliwość dowolnego zaprogramowania rybu ogrzewania wody za pomocą włącznika czasowego (parz "Programowanie rybu pracy cichej lub ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego" na sronie 15). ryb jes włączany lub wyłączany o zaprogramowanym czasie. Dla każdego rybu można zaprogramować pięć działań. Zadania e są powarzane każdego dnia (możliwe jes dodakowe zaplanowanie buforowania pod koniec auomaycznej pracy wg planu dnia i nocy). Należy pamięać o ym, że we włączniku czasowym można zaprogramować ylko czas rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania wody. Gdy włączono ogrzewanie wody, będzie ona ogrzewana do momenu, aż osiągnie warość nasawy. Nasawa jes konfigurowana w miejscu insalacji. Ze względów oszczędnościowych podczas programowania włącznika czasowego na porzeby ogrzewania wody należy uwzględnić godziny obowiązywania ańszej aryfy na prąd elekryczny. ryb pracy cichej Parz "Programowanie rybu pracy cichej lub ogrzewania wody na porzeby gospodarswa domowego" na sronie 15. Włącza lub wyłącza ryb o zaprogramowanym czasie. Dla każdego rybu można zaprogramować pięć działań. Działania e są powarzane w cyklu dziennym. Jeśli funkcja auomaycznego resaru jes wyłączona, włącznik czasowy nie zosanie akywowany w przypadku przywrócenia zasilania po jego awarii. Akywowanie lub dezakywowanie włącznika czasowego umożliwia przycisk. Kiedy po awarii zasilania zosanie ono ponownie włączone, funkcja auomaycznego resaru przywróci usawienia inerfejsu użykownika z chwili, w kórej doszło do awarii (o ile czas awarii jes krószy niż 2 godziny). Sąd zalecane jes pozosawienie funkcji auomaycznego resaru włączonej. Włącznik czasowy jes serowany zegarem. Dlaego bardzo ważne jes dokonanie prawidłowego usawienia godziny i dnia ygodnia. Parz "Usawianie zegara" na sronie 4. W przypadku gdy włącznik czasowy nie jes włączony (nie wyświela się ikona ), przydzielone mu zadania nie zosaną wykonane! Zaprogramowane czynności nie są zapisywane według kolejności wysępowania, ale według chwili, w kórej zosały zaprogramowane. Oznacza o, że działanie zaprogramowane jako pierwsze orzymuje numer 1, nawe jeśli jes wykonywane po innym, również zaprogramowanym działaniu. Programowanie włącznika czasowego i sprawdzanie warości Programowanie włącznika czasowego jes procedurą elasyczną (można dodawać, usuwać lub unieważniać zaprogramowane działania, jeśli o konieczne) i prosą (liczbę kroków programowania ograniczono do minimum). Mimo ego przed rozpoczęciem programowania włącznika czasowego należy: Zaznajomić się z ikonami i przyciskami. Będą porzebne podczas programowania. Parz "Przyciski i ikony na pilocie zdalnego serowania" na sronie 3. Wypełnić formularz znajdujący się na końcu insrukcji. Formularz en pomoże określić działania, jakie mają być wykonywane każdego dnia. Należy pamięać, że: - Program ogrzewania pomieszczenia, w zależności od modelu piloa zdalnego serowania umożliwia zaprogramowanie 4 lub 5 działań dla każdego dnia ygodnia. e same działania powarzane są co ydzień. - W rybie ogrzewania cwu i rybie pracy cichej, w zależności od modelu piloa zdalnego serowania, możliwe jes zaprogramowanie 4 lub 5 działań dla danego rybu. e same działania powarzane są codziennie. Model piloa zdalnego serowania: 4 działania Model piloa zdalnego serowania: 5 działań Nie spieszyć się podczas wprowadzania danych. Zaprogramować działania na każdy dzień w sposób chronologiczny: ak, by działanie pierwsze danego dnia miało numer 1, a osanie najwyższy numer działania na dany dzień. Nie jes o wymagane, lecz znacznie uprości późniejszą inerpreację programu. W przypadku zaprogramowania 2 lub więcej działań na en sam dzień i na ę samą godzinę zosanie wykonane działanie o najwyższym numerze. Przykład: Zaprogramowane zadania Czas (godz.) emperaura ( C) Wykonywane zadania Czas (godz.) emperaura ( C) 1 16: : :00 WYŁ. 2 08: : : : :00 WYŁ. 5 18:00 26 Zawsze można zmodyfikować, dodać lub usunąć zaprogramowane działania w późniejszym czasie. 13

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne układu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz wyposażenie opcjonalne

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne układu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz wyposażenie opcjonalne Urządzenie wewnęrzne układu pompy ciepła ypu powierze-woda EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50+80AAV1 EKHVMYD50+80AAV1 Spis treśc Strona 1. Definicje... 1 2. Wstęp... 2 2.1. Informacje ogólne... 2 2.2. Zakres niniejszej instrukcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

G2265pl REV23RF REV-R.02/1. Instrukcja instalacji i uruchomienia. CE1G2265pl /8

G2265pl REV23RF REV-R.02/1. Instrukcja instalacji i uruchomienia. CE1G2265pl /8 G2265pl REV23RF REV-R.02/1 pl Insrukcja insalacji i uruchomienia A D E B C F CE1G2265pl 24.07.2002 1/8 G / 4.2.4 C Nasawa fabryczna / 4.2.4 2211Z16 / 4.2.1 C 2211Z16 1. 2. 1. 2. + CLICK C 12 min 2211Z16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne układu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz wyposażenie opcjonalne EKHBH008AA EKHBX008AA

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne układu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz wyposażenie opcjonalne EKHBH008AA EKHBX008AA Urządzenie wewnętrzne układu pompy ciepła typu powietrze-woda EKHBH008AA EKHBX008AA EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** Urządzenie wewnętrzne układu pompy ciepła typu powietrze-woda Spis treści Strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepła typu powietrze-woda

Instrukcja obsługi. Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepła typu powietrze-woda Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepła typu powietrze-woda EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P EWAQ005ACV3P

Bardziej szczegółowo

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 M Spis treści Strona Podłączanie do urządzenia zewnętrznego EMRQ Informacje ogólne... 1 Połączenie... 1 Podłączanie do

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe ATI opóźnienie załączania Czas Napięcie sterowania Styki Numer katalogowy

Przekaźniki czasowe ATI opóźnienie załączania Czas Napięcie sterowania Styki Numer katalogowy W celu realizowania prosych układów opóźniających można wykorzysać przekaźniki czasowe dedykowane do poszczególnych aplikacji. Kompakowa obudowa - moduł 22,5 mm, monaż na szynie DIN, sygnalizacja sanu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne oraz wyposażenie opcjonalne układu pompy ciepła typu powietrze-woda

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne oraz wyposażenie opcjonalne układu pompy ciepła typu powietrze-woda Urządzenie wewnętrzne oraz wyposażenie opcjonalne układu pompy ciepła typu powietrze-woda EKHBH016BB3V3 EKHBH016BB6V3 EKHBH016BB6WN EKHBH016BB6T1 EKHBH016BB9WN EKHBH016BB9T1 EKHBX016BB3V3 EKHBX016BB6V3

Bardziej szczegółowo

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowy separaor galwaniczny Zasilanie 4 V DC Wejścia ypu PNP/push-pull, syk lub Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne układu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz wyposażenie opcjonalne EKHBH008BA EKHBX008BA

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne układu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz wyposażenie opcjonalne EKHBH008BA EKHBX008BA EKHBH008BA EKHBX008BA EKHBH008BA*** EKHBX008BA*** Spis treści Strona Wstęp... 1 O tym podręczniku... 1 Informacje ogólne... 1 Uwagi na temat bezpieczeństwa... 2 Obsługa urządzenia... 2 Wstęp... 2 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowy separaor galwaniczny Zasilanie 4 V DC Wejścia ypu PNP/push-pull, syk lub NAMUR Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku przekaźnika

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC

PODSTAWY PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC PODSTAWY PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC SPIS TREŚCI WSTĘP JĘZYK SCHEMATÓW DRABINKOWYCH JĘZYK SCHEMATÓW BLOKÓW FUNKCYJNYCH JĘZYK INSTRUKCJI JĘZYK STRUKTURALNY SEKWENCYJNY SCHEMAT FUNKCYJNY PRZYKŁADY PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Urządzenie oraz wyposażenie opcjonalne układu pompy ciepła typu powietrze-woda EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

Instrukcja obsługi. Urządzenie oraz wyposażenie opcjonalne układu pompy ciepła typu powietrze-woda EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 Urządzenie oraz wyposażenie opcjonalne układu pompy ciepła typu EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1 EDLQ014BB6W1

Bardziej szczegółowo

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownicwa i Inżynierii Środowiska Kaedra Ciepłownicwa, Ogrzewnicwa i Wenylacji Insrukcja do zajęć laboraoryjnych Ćwiczenie nr 6 Laboraorium z przedmiou Alernaywne źródła

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU Dioda jako czujnik temperatury

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU Dioda jako czujnik temperatury emperaury 1. Cele Sprawdzenie zależności między emperaurą a naężeniem świała emiowanego przez diodę LED (napięciem baza-emier na ranzysorze) w układzie z Rys.1 (parz srona 1 Budowa układu ). 2. Wykaz przyrządów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 OSTRZEŻENIE - Nie wolno dopuścić do zawilgocenia pilota, może to

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Power Bus

Widok z przodu. Power Bus Separaor sygnałów binarnych Charakerysyka Konsrukcja 1-kanałowy separaor sygnału Zasilanie 2 V DC Wejście dla czujników 2- lub -przewodowych lub źródeł napięcia AC/DC wyjście syku przekaźnika Funkcja czasowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 2 - PRZECHOWYWANIE. Zachować do wglądu

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 2 - PRZECHOWYWANIE. Zachować do wglądu Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 2 - PRZECHOWYWANIE Zachować do wglądu Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie dokumentu YM / SG 2 Spis treści 1 - PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu kω. II 10 kω kω Ω R 2 kω. Power Rail

Widok z przodu kω. II 10 kω kω Ω R 2 kω. Power Rail Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 4 V DC (szyna zasilająca) wejścia sykowe lub ypu NAMUR Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 06/04. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0_PL

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 06/04. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0_PL MICROMASTER 4 Lisa Paramerów Wydanie 6/4 Dokumenacja Użykownika 6SE64-5BA-AP_PL Dokumenacja do MICROMASTER 4 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Insrukcja Obsługi

Bardziej szczegółowo

Zasada działania sprężarki inwerterowej o zmiennej wydajności na przykładzie lodówek firmy Liebherr

Zasada działania sprężarki inwerterowej o zmiennej wydajności na przykładzie lodówek firmy Liebherr Zasada działania sprężarki inwerterowej o zmiennej wydajności na przykładzie lodówek firmy Liebherr Znaczenie terminów VCC (Variae Capacity Compressor) sprężarka o zmiennej wydajności: zmienna wydajność

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu kω. II 10 kω kω Ω R 2 kω. Power Rail

Widok z przodu kω. II 10 kω kω Ω R 2 kω. Power Rail Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 4 V DC (szyna zasilająca) wejścia sykowe lub ypu NAMUR Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD Celem ćwiczenia jes poznanie własności dynamicznych diod półprzewodnikowych. Obejmuje ono zbadanie sanów przejściowych podczas procesu przełączania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2... 3 1-1. Oznaczenia i funkcje...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze-woda (jednostka monoblok)

Pompa ciepła powietrze-woda (jednostka monoblok) Instrukcja obsługi Pompa ciepła powietrze-woda (jednostka monoblok) Instrukcja obsługi Pompa ciepła powietrze-woda (jednostka monoblok) Instrukcja instalacji w załączeniu. 2-15 Polski Modele Jednostka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZUP-230V Nr dok Strona 1/12 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZUP-230V-400, ZUP-230V-700, ZUP-230V-1000, ZUP230V-1500

Instrukcja obsługi ZUP-230V Nr dok Strona 1/12 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZUP-230V-400, ZUP-230V-700, ZUP-230V-1000, ZUP230V-1500 Insrukcja obsługi ZUP-230V Nr dok. 0651.00.95-02.0 Srona 1/12 MERAWEX Sp. z o.o 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8 el. 032 23 99 400 fax 032 23 99 409 e-mail: merawex@merawex.com.pl hp://www.merawex.com.pl

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 1 10. 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10.1. Wprowadzenie Ogólne równanie dynamiki zapisujemy w posaci: M d C d Kd =P (10.1) Zapis powyższy oznacza, że równanie musi być spełnione w każdej

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik kranowy WTA 2875

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik kranowy WTA 2875 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik kranowy WTA 2875 STEROWNIK KRANOWY WTA 2875 RAIN BIRD Dziękujemy za wybór firmy RAIN BIRD. Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji, aby w pełni wykorzystać możliwości

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU BIUROWO- GARAŻOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Piasecznie

BUDYNKU BIUROWO- GARAŻOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Piasecznie DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNKU BIUROWO- GARAŻOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

NEO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

NEO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NEO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 5 2 3 4 6 7 1 Dzień 2 Pożądana (ustalona) temperatura 3 Ogrzewanie włączone/wyłączone 4 Noc 5 Przycisk funkcyjny 6 Obniżenie temperatury w ciągu dnia (5 dni) 7 Obniżenie temperatury

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze-woda

Pompa ciepła powietrze-woda Pompa ciepła powietrze-woda Instrukcja serwisowa T1/R410A/50 Hz Spis treści 1 URZĄDZENIA... 3 1.1 Jednostki wewnętrzne / zewnętrzne...3 1.2 Zbiornik wody...4 2 OZNACZENIA... 4 2.1 Jednostki wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym 2. Sterownik przewodowy Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wybierz prędkość wentylatora. PRZYCISK WYBORU TRYBU Wybierz tryb. PRZYCISK ANULOWANIA Anuluj WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

SS1005. Mini syrena stroboskopowa. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1

SS1005. Mini syrena stroboskopowa. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1 2015 SMANOS HOLDING LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1 SS1005 Mini syrena stroboskopowa Podręcznik użytkownika Funkcje 1. Kompaktowy rozmiar ze złączem wtykowym

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe Opis funkcji przekaźników czasowych

Przekaźniki czasowe Opis funkcji przekaźników czasowych Przekaźniki czasowe Opis funkcji przekaźników czasowych 1. Opóźnione załączenie Po wyzwoleniu nasępuje odmierzanie nasawionego czasu, po czym przekaźnik załącza się i pozosaje załączony do chwili gdy napięcie

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2 hp://www.oucome-seo.pl/excel2.xls DODATEK SOLVER WERSJE EXCELA 5.0, 95, 97, 2000, 2002/XP i 2003. 3 Dodaek Solver jes dosępny w menu Narzędzia. Jeżeli Solver nie jes dosępny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 119. Tabela II. Część P19. Wyznaczanie okresu drgań masy zawieszonej na sprężynie. Nr wierzchołka 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ćwiczenie 119. Tabela II. Część P19. Wyznaczanie okresu drgań masy zawieszonej na sprężynie. Nr wierzchołka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2012 Kaedra Fizyki SGGW Nazwisko... Daa... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień yg.... Godzina... Ruch harmoniczny prosy masy na sprężynie Tabela I: Część X19. Wyznaczanie sałej sprężyny Położenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

Kondensacyjne gazowe nagrzewnice powietrza GMS9- górnonadmuchowy/leżący GDS9 - dolnonadmuchowy

Kondensacyjne gazowe nagrzewnice powietrza GMS9- górnonadmuchowy/leżący GDS9 - dolnonadmuchowy Kondensacyjne gazowe nagrzewnice powierza - górnonadmuchowy/leżący - dolnonadmuchowy Kondensacyjne nagrzewnice gazowe jednosopniowe Goodman / posiadają opaenowany, aluminiowany salowy rurowy wymiennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A T O R t y p PÓ AUTOMAT SUSZARNICZY PS-301. czujnik temperatury tm ( mokrej )typ Pt-1000 DIODY SYGNALIZACYJNE SET.

R E G U L A T O R t y p PÓ AUTOMAT SUSZARNICZY PS-301. czujnik temperatury tm ( mokrej )typ Pt-1000 DIODY SYGNALIZACYJNE SET. R E G U L A T O R y p 3 0 1 PÓ AUTOMAT SUSZARNICZY PS- akualizowano 09 / 2008 czujnik emperaury s ( suchej )yp P-1000 czujnik emperaury m ( mokrej )yp P-1000 pomiar 2,5 44 pomiar s zmiana zmiana s ~230V

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym ĆWIZENIE 4 Badanie sanów nieusalonych w obwodach, i przy wymuszeniu sałym. el ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem w sanach nieusalonych w obwodach szeregowych, i Zapoznanie się ze sposobami

Bardziej szczegółowo

PL Załącznik. Instrukcja. Skylla-i Control GX

PL Załącznik. Instrukcja. Skylla-i Control GX PL Załącznik Instrukcja Skylla-i Control GX PL Załącznik 1. Informacje ogólne Panel Skylla-i to zdalny panel przeznaczony do współpracy z ładowarkami Skylla-i. Ładowarki Skylla-i wykorzystują magistralę

Bardziej szczegółowo