RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 1 (337)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 1 (337)"

Transkrypt

1 W tym numerze DODATKI: Rachunkowość w oświacie Rachunkowość w jednostkach pomocy społecznej PREZENT dla Prenumeratorów: ZBIÓR PRAW DWUTYGODNIK ISSN NR INDEKSU stycznia 2014 Rok XVI CENA 33,50 zł (w tym 5% VAT) RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 1 (337) KSIĘGOWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODATKI NICZEGO NIE PRZEGAPISZ! INFORorganizer Pobierz bezpłatnie EWIDENCJA, KLASYFIKACJA Jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację druków ścisłego zarachowania W jednostce inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania na dzień 31 grudnia roku obrotowego była dotąd dokumentowana na drukach arkuszy spisu z natury, jednak obecnie po wprowadzeniu ewidencji komputerowej środków trwałych program daje możliwość wydrukowania jedynie formularzy do spisu z natury środków trwałych i wyposażenia. Czy w związku z tym na dowód przeprowadzenia spisu druków ścisłego zarachowania można sporządzić protokół podpisany przez głównego księgowego? SPRAWOZDAWCZOŚĆ Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Od 1 stycznia 2014 r. w klasyfikacji budżetowej należy uwzględnić trzy zmiany: jedną wprowadzoną w lutym 2013 r. oraz dwie wprowadzone w grudniu 2013 r PODATKI Nowe zasady powstawania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony Od 1 stycznia 2014 r. zasady powstawania prawa do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z którego korzysta wiele jednostek sektora finansów publicznych, określają przepisy art. 86 ust h ustawy o VAT. Istotnie zmieniły one obowiązujące do końca 2013 r. zasady powstawania prawa do odliczenia ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Nowe zasady dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych Pierwsza z zapowiadanych nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych została uchwalona przez Parlament 8 listopada 2013 r. Przyjęta ustawa z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób kompleksowy reguluje kwestie dotyczące podwykonawstwa przy realizacji zamówień w szczególności zamówień na roboty budowlane ISSN PRAWO PRACY Fakultatywne dodatki do wynagrodzenia pracowników samorządowych Pracownicy samorządowi otrzymują różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia. Ogólnie można je podzielić na dodatki obligatoryjne i fakultatywne (umowne). Do tej drugiej kategorii należą: dodatek funkcyjny oraz specjalny. Pracownik samorządowy otrzyma tego typu dodatki tylko wtedy, gdy takie uprawnienie wynika z regulaminu wynagradzania. W regulaminie kryteria, warunki przyznawania i wysokość dodatków określa kierownik jednostki

2 niczego nie przegapisz! Infororganizer nowoczesne narzędzie księgowych Terminarz aktualności Wyszukiwarka Wskaźniki i stawki aktywne formularze Kalkulatory infororganizer to nowoczesne narzędzie, które błyskawicznie wyszuka potrzebne informacje o prawie, podatkach i rachunkowości. Głosowo przypomni o ważnych terminach i spotkaniach. Na bieżąco poinformuje o zmianach w prawie oraz dostarczy kalkulatory niezbędne w pracy. Można go również wykorzystać prywatnie nie zrobi kawy, ale przypomni o urodzinach cioci. To wszystko zawsze pod ręką, na pulpicie Twojego komputera. Tylko z INFORorganizerem oszczędzisz swój czas. Pobierz bezpłatnie

3 Spis treści PLATFORMA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ Jak najszybciej znaleźć rozwiązanie problemu?... 4 PRZEPISY I NOWOŚCI PRAWNE Zmiany dotyczące podwykonawców w systemie zamówień publicznych... 5 Wzór sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych... 5 e-deklaracje dla podatku akcyzowego... 5 Zmiany w VAT... 5 Nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej... 6 Identyfikacja podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych... 6 Przeznaczenie środków pochodzących z mandatów ITD... 6 Przeniesienie składek OFE do ZUS... 6 KALENDARIUM BUDŻETOWE Małgorzata Majewska Kalendarium budżetowe styczeń EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ Izabela Motowilczuk Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych nieprzewidzianych w budżecie Jan Charytoniuk Jak księgować plan wydatków niewygasających i jego realizację Izabela Motowilczuk Jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację roczną druków ścisłego zarachowania Izabela Motowilczuk Czy do prowadzenia ewidencji syntetycznej należności i zobowiązań można stosować program generujący per salda kont rozrachunkowych Krystyna Gąsiorek Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2014 r Krystyna Gąsiorek Zmiany w sprawozdaniu Rb-Z w praktyce Agata Piłat Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach W którym kodzie ująć wydatki dotyczące przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych PODATKI Która jednostka jest właściwa do wykazywania wydatków strukturalnych Czy zakup piekarnika elektrycznego do stołówki stanowi wydatek strukturalny Czy do wydatków strukturalnych zalicza się wynagrodzenie pracowników socjalnych za pracę w terenie W którym kodzie ująć wydatki ponoszone na funkcjonowanie koła turystycznego Czy wydatki strukturalne stanowią wydatki ponoszone na zagospodarowanie odpadów komunalnych Tomasz Krywan Kto będzie miał prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonywanych przez gminną jednostkę budżetową Tomasz Krywan Jakie skutki podatkowe powoduje nieodpłatne otrzymanie programu komputerowego Tomasz Krywan Nowe zasady powstawania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony Tomasz Krywan Jak opodatkować opłaty za biwakowa nie w miejscach wyznaczonych przez gminę Tomasz Krywan Kiedy jednostka może wystawiać faktury bez podpisu wystawcy ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Magdalena Bielikow Nowe zasady dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych PRAWO PRACY Leszek Jaworski Fakultatywne dodatki do wynagrodzenia pracowników samorządowych DODATKI: Rachunkowość w oświacie nr 1/2014 Rachunkowość w jednostkach pomocy społecznej nr 1/2014 ZBIÓR PRAW nr 1/2014 nr 1/2014 3

4 RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA rekomenduje podpowiada Platforma Księgowych INFOR RB zawiera szeroką bazę wyroków, uchwał i postanowień SN, NSA, TK oraz sądów administracyjnych, które pomogą wyjaśnić liczne problemy interpretacyjne przepisów. Poleć znajomemu ABY SPRAWNIE DOTRZEĆ DO ZAWARTYCH W BAZIE INFORMACJI, WYSTARCZY POZNAĆ 5 PROSTYCH KROKÓW. KROK 1 W menu bocznym wybieramy zakładkę ORZECZENIA. KROK 2 Z lewej strony pojawiło się drzewo z orzeczeniami uporządkowanymi według działów tematycznych (podatki, kadry i płace, ZUS, rachunkowość budżetowa, sprawozdawczość i zamówienia publiczne). Wybierając jedną z tych kategorii, można wstępnie zawęzić wyniki szukania. KROK 3 Na górze strony z orzeczeniami umieszczone są dwie wyszukiwarki. W jednej z nich (górnej) wpisujemy szukaną frazę (np. odliczenie VAT). Wyszukiwarka ustawiona jest domyślnie na przeszukiwanie ORZECZEŃ, ale możemy także rozszerzyć wyszukiwane wyniki o wszystkie grupy dokumentów. Przeszukując kategorię ORZECZENIA, jako wynik otrzymujemy wszystkie orzeczenia, które spełniają warunki wpisanej frazy. KROK 4 Druga (dolna) wyszukiwarka pozwala wyszukać żądane orzeczenie po sygnaturze. Jako wynik wyszukiwania pojawi się konkretne orzeczenie, któremu nadano wpisaną sygnaturę. KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 5 Orzeczenia możemy też posegregować według daty wyniki zostaną ułożone od najnowszych, albo według trafności wówczas wyświetlą się najpierw te orzeczenia, które najwierniej lub najczęściej zawierają wpisaną w wyszukiwarkę frazę. Poznaj Platformę Rachunkowości Budżetowej na stronie KROK stycznia 2014 roku

5 Zmiany dotyczące podwykonawców w systemie zamówień publicznych Uchwalono pierwszą z zapowiadanych nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają zabezpieczyć sytuację podwykonawców i dalszych wykonawców realizujących zlecenia na rzecz głównego wykonawcy. Nowelizacja wprowadza definicję legalną umowy o podwykonawstwo oraz określa zasady dotyczące stawiania wymagań w zakresie tych umów już na etapie przetargu. Nowe przepisy umożliwiają też zamawiającemu określenie w SIWZ wymagań, jakie powinna spełniać umowa o podwykonawstwo robót budowlanych, a także nakładają na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu takich umów zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane. Ponadto w sytuacji, w której wykonawca będzie się uchylał od obowiązku zapłaty, podwykonawcy będą mieli prawo zwrócić się do zamawiającego o dokonanie zapłaty bezpośredniej. Przykładowo, z nowo dodanego art. 143a ust. 2 upzp wynika, że w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, warunkiem wypłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, lub udzielenia mu kolejnej zaliczki, jest przedstawienie przez wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym wykonawcom. Zmiany wprowadziła obowiązująca od 24 grudnia 2013 r. ustawa z 8 listo pada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473). Wprowadzone do Prawa zamówień publicznych zmiany dotyczące podwykonawstwa omawiamy szczegółowo w bieżącym numerze RB w artykule: Nowe zasady dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na str. 34. Wzór sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie rocznego sprawozdania o udzielonych przez zamawiającego zamówieniach publicznych. W rozporządzeniu określono, jakie dane musi zawierać oznaczenie sporządzającego je podmiotu, a także zakres informacji, w zależności od rodzaju i wartości zamówienia publicznego. Nowy wzór tego sprawozdania zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. z 2013 r. poz. 1530). e-deklaracje dla podatku akcyzowego Od 14 grudnia 2013 r. katalog deklaracji, które mogą być składane elektronicznie, został uzupełniony o deklarację dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (AKC-WG) z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1547). Zmiany w VAT Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT. Dotyczą one podstawowych obowiązków podatnika takich jak: ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, odliczania VAT naliczonego i zasad wystawiania faktur. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 35). Zmiany objęły także przepisy wykonawcze do ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2014 r. większość przepisów dotyczących zasad wystawiania faktur została przeniesiona bezpośrednio do ustawy o VAT. Kilka kwestii Minister Finansów unormował jednak w nowym rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. Wskazał w nim m.in. obowiązkowe dane, które musi zawierać faktura dokumentująca czynności zwolnione z VAT. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485). Wszystkie zmiany w VAT, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., omawiamy na łamach Rachunkowości Budżetowej. Dotychczas w ramach cyklu VAT 2014 ukazały się następujące artykuły: u Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego (RB 23/2013, str. 29), u Nowe przepisy określające zasady wystawiania faktur VAT (RB 24/2013, str. 26), u Nowe zasady powstawania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (RB 1/2014, str. 28). Codziennie aktualizowane zmiany i nowości w prawie znajdziesz na Platformie Rachunkowości Budżetowej INFORRB (www.inforrb.pl). nr 1/2014 5

6 PRZEPISY I NOWOŚCI PRAWNE Poleć znajomemu Nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy wzór wniosku PIT-16 o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Podatnicy, którzy zamierzają w 2014 r. wybrać opodatkowanie w tej formie, powinni złożyć wniosek do 20 stycznia 2014 r. Nowy wzór zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1501). Aktywny formularz nowego wzoru PIT-16 dostępny jest na w zakładce FORMULARZE. Identyfikacja podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych Od 1 stycznia 2014 r. nazwa biuro wymiany informacji została zmieniona na jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawie identyfikacji podmiotów z innych państw dla celów rozliczeń wewnątrzwspólnotowych. Nadal funkcję tę pełni Izba Skarbowa w Poznaniu. Zmianę wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 1299). Przeznaczenie środków pochodzących z mandatów ITD Od 1 stycznia 2014 r. środki uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących są przekazywane w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, a także na finansowanie budowy lub przebudowy dróg krajowych. Stanowi o tym ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1543). Przeniesienie składek z OFE do ZUS Sejm i Senat przyjęły ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Ustawa ma zmniejszyć ponoszone przez bud żet koszty systemu emerytalnego. Przewiduje ona, że ubezpieczeni otrzymają prawo wyboru, czy chcą, by część ich składki była jak dotychczas odprowadzana do OFE, czy też przekazywana na subkonto w ZUS. Ubezpieczeni będą mogli złożyć (między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r.) oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Brak takiego oświadczenia będzie traktowany jako wybór ZUS-u. OFE zostały zobowiązane do przekazania do ZUS 51,5% wartości swoich aktywów netto, które ZUS ma zaewidencjonować na specjalnych subkontach osób ubezpieczonych. Ustawa przewiduje również, że osoby, które pozostaną w OFE, będą przekazywały do niego 2,92% pensji brutto (a nie 3,5% jak obecnie). Ponadto obniżone o połowę (z 3,5% do 1,75%) mają być opłaty pobierane przez OFE od składek. Także o połowę (z 0,8% do 0,4%) mają spaść opłaty za przekazywanie składek, pobierane przez ZUS. Ponadto środki osób, które wybrały OFE, przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone do ZUS. Przepisy zakazują także inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Oznacza to, że fundusze będą mogły inwestować w akcje, obligacje samorządowe, drogowe oraz korporacyjne. Takie zmiany wprowadzi ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (status dokumentu nr 1946 ustawa przekazana Prezydentowi do podpisu). MICHAŁ RYLSKI prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym NICZEGO NIE PRZEGAPISZ! INFORorganizer Zawsze na pulpicie Twojego komputera Pobierz bezpłatnie 6 5 stycznia 2014 roku

7 KALENDARIUM BUDŻETOWE MAŁGORZATA MAJEWSKA redaktor merytoryczny RB Wszystkie terminy ważne dla księgowych można znaleźć w TER- MINARZU na nowej Platformie Rachunkowości Budżetowej Kalendarium budżetowe styczeń b76e a8-b93a-570b563b418d Uwaga! Kalendarium zostało przygotowane na podstawie projektu z 12 listopada 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zgodnie z 21 ust. 4 (rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe ) do sprawozdań za grudzień 2013 r., za IV kwartał 2013 r. i za rok 2013 mają zastosowanie terminy określone w nowych załącznikach: nr 42 w zakresie budżetu państwa i 44 w zakresie budżetów JST. Termin do dnia Rodzaj dokumentu Podmiot składający Podmiot otrzymujący pt budżet państwa: kwartalne sprawozdania Rb-70 (za IV kwartał 2013 r.) budżety jednostek samorządu terytorialnego: miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S dysponenci środków budżetu państwa III stopnia jednostki budżetowe dysponenci środków budżetu państwa II stopnia lub dysponenci części budżetowych zarządy jednostek samorządu terytorialnego 16 cz budżet państwa: kwartalne sprawozdania Rb-70 (za IV kwartał 2013 r.) dysponenci środków budżetu państwa II stopnia kierownicy uczelni publicznych dysponenci części budżetowych dysponenci części budżetowych budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW dysponenci środków budżetu państwa III stopnia dysponenci środków budżetu państwa II stopnia lub dysponenci części budżetowych budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy dysponenci środków budżetu państwa III stopnia dysponenci środków budżetu państwa II stopnia lub dysponenci części budżetowych 20 pn budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa dysponenci środków budżetu państwa III stopnia urzędy skarbowe dysponenci środków budżetu państwa II stopnia lub dysponenci części budżetowych izby skarbowe budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 izby celne Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa budżet środków europejskich: miesięczne sprawozdania Rb-28UE dysponenci środków budżetu państwa III stopnia dysponenci środków budżetu państwa II stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa 21 wt budżety jednostek samorządu terytorialnego: miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowe i jako organ) zarządy jednostek samorządu terytorialnego nr 1/2014 7

8 KALENDARIUM BUDŻETOWE śr budżety jednostek samorządu terytorialnego: miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW dysponenci środków budżetu państwa II stopnia dysponenci części budżetowych Poleć znajomemu 23 cz 27 pn budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR budżet środków europejskich: miesięczne sprawozdania Rb-28UE budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa budżet państwa: kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N (za IV kwartał 2013 r.) budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-FUS budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-FER budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW dysponenci środków budżetu państwa II stopnia dysponenci środków budżetu państwa II stopnia dysponenci środków budżetu państwa II stopnia izby skarbowe dysponenci środków budżetu państwa III stopnia Prezes ZUS Prezes KRUS dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) dysponenci części budżetowych dysponenci części budżetowych dysponenci główni środków budżetu państwa Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa dysponenci środków budżetu państwa II stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy dysponenci części budżetowych Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej 28 wt budżet państwa: miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR dysponenci części budżetowych Ministerstwo Finansów Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa budżet państwa: kwartalne sprawozdania Rb-70 (za IV kwartał 2013 r.) dysponenci części budżetowych Główny Urząd Statystyczny Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu budżet środków europejskich: miesięczne sprawozdania Rb-27UE dysponent części 87 Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej 8 5 stycznia 2014 roku

9 KALENDARIUM BUDŻETOWE wt budżet środków europejskich: miesięczne sprawozdania Rb-28UE budżet środków europejskich: miesięczne sprawozdania Rb-28UE WPR dysponenci główni środków budżetu państwa dysponenci główni środków budżetu państwa Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej (kopie do wiadomości: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Ekonomiczno-Finansowy) Ministerstwo Finansów Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa 30 cz budżety jednostek samorządu terytorialnego: miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów budżet środków europejskich: roczne sprawozdania Rb-28UE (za 2013 r.) dysponenci środków budżetu państwa III stopnia dysponenci środków budżetu państwa II stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa budżety jednostek samorządu terytorialnego: kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ (za IV kwartał 2013 r.) jednostki bezpośrednio realizujące zadania zarządy jednostek samorządu terytorialnego 31 pt budżety jednostek samorządu terytorialnego: kwartalne sprawozdania Rb-50 (za IV kwartał 2013 r.) budżety jednostek samorządu terytorialnego: kwartalne sprawozdania Rb-30S (za IV kwartał 2013 r.) jednostki bezpośrednio realizujące zadania samorządowe zakłady budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego zarządy jednostek samorządu terytorialnego budżety jednostek samorządu terytorialnego: kwartalne sprawozdania Rb-34S (za IV kwartał 2013 r.) jednostki budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego kwartalne sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego (za IV kwartał 2013 r.) jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów Ministerstwo Finansów Departament Gwarancji i Poręczeń oraz Główny Urząd Statystyczny Uwaga! Zgodnie z projektem w przypadku, gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy to terminem przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego jest (nie później niż) pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Polecamy styczniowy numer PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej (PRB 1/2014): Kalendarz rachunkowo-sprawozdawczy 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych, a w nim: n terminy sztywne dla jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustawy o finansach publicznych, dla których było możliwe ustalenie konkretnych dat w kalendarzu 2014 r., n dni wolne i dni ustawowo wolne od pracy (dla każdego miesiąca w formie macierzowej i chronologicznie) z oznaczeniem dni tygodnia, n terminy dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych (w tym kontrowersyjny termin zamknięcia ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek budżetowych), sprawozdań budżetowych (zgodnie z najnowszym rozporządzeniem), sprawozdań z operacji finansowych (według zmian z 4 grudnia 2013 r.) i inne wynikające z aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych. Zachęcamy do prenumeraty PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej na 2014 r. Informacje i zamówienia: tel.: , ; PODSTAWY PRAWNE ffzałącznik nr 41, załącznik nr 43 do rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) ffzałącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1344) f f 21 ust. 4, załącznik nr 42, załącznik nr 44 do projektu z 12 listopada 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej nr 1/2014 9

10 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ IZABELA MOTOWILCZUK magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji Poleć znajomemu Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych nieprzewidzianych w budżecie b919caf5-d d0a ae2 NIEPRAWIDŁOWOŚCI OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Kontrola wykazała, że w sytuacji gdy po zakończeniu realizacji przez gminę zadań inwestycyjnych pozostawały w budżecie wolne środki, były one wydatkowane na podstawie decyzji burmistrza, bez zmiany planu wydatków, na inne cele (burmistrz nie dokonywał zmian planu wydatków, ponieważ nie miał stosownego upoważnienia udzielonego przez radę miasta). Fakt nieuprawnionego wydatkowania środków przez burmistrza był ukrywany w ewidencji księgowej przez skarbnika, który kwalifikował poniesione koszty i wydatki do paragrafów klasyfikacji budżetowej planowo prowadzonych zadań inwestycyjnych, co w konsekwencji doprowadziło do nierzetelnego ustalenia nakładów na te zadania oraz wartości początkowej wytworzonej w ich wyniku środków trwałych. Burmistrz w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, że nie uważa, aby dopuścił się przekroczenia zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków budżetowych, ponieważ dysponował jedynie środkami, które pozostały po zadaniach przewidzianych w budżecie. Według niego, zwracanie się każdorazowo do rady miasta z wnioskami o zmianę ich przeznaczenia mogłoby tylko przynieść szkody jednostce, ponieważ ze względu na duże różnice poglądów politycznych radnych trudno było w krótkim czasie uzyskać ich konsensus co do rodzaju zadań, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Przewlekłość debaty radnych sprawiała, że oszczędzone w danym roku środki budżetowe nie były na bieżąco angażowane do realizacji niezbędnych zadań gminy, ale wygasały z upływem roku budżetowego. Z kolei skarbnik gminy wyjaśnił, że ewidencjonował poniesione przez jednostkę koszty i wydatki niezgodnie ze stanem rzeczywistym, ponieważ na skutek nieprzedłożenia mu do kontrasygnaty przez wójta umów o realizację dodatkowych zadań był stawiany przed faktem dokonanym kiedy nie pozostawało już nic innego jak zaewidencjonowanie powstałych kosztów i zrealizowanych wydatków zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. KOMENTARZ: Stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości dotyczyły wydatków dokonywanych w latach , gdzie pozostałe po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych środki były przeznaczane przez burmistrza zarówno na pokrywanie kosztów innych zadań inwestycyjnych, nieujętych w planie na dany rok, jak i kosztów bieżących remontowych. Na przykład środki pozostałe po: realizacji zadania Budowa szkoły podstawowej w miejscowości X, zakończonego w 2012 r., w kwocie zł, wydatkowano na przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji Budowa wielorodzinnego domu na lokale socjalne, której ewentualna realizacja była wstępnie rozpatrywana przez radę gminy dopiero po 2014 r., realizacji inwestycji pod nazwą Budowa drogi w miejscowości Y, zakończonej w 2013 r., w kwocie zł, wydatkowano w tym samym roku na remont dachu kamienicy czynszowej, nieprzewidziany w ogóle w budżecie na ten rok, przebudowie ośrodka pomocy społecznej, zakończonej w 2013 r., w kwocie zł, przeznaczono w tym samym roku na remont pomieszczeń urzędu gminy, również nieplanowany do wykonania w roku stycznia 2014 roku

11 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ Działania te zostały zakwestionowane przez kontrolujących, ponieważ ustalenie polityki społecznej i gospodarczej realizowanej przez daną gminę należy do jej organu stanowiącego (rady gminy). Również do tego organu należy określenie celów i zadań, jakie mają być osiągnięte w ramach przyjętej polityki społeczno-gospodarczej, a wyrazem przyjętych przez niego założeń jest budżet uchwalany na dany rok, w którym decyduje on o kierunkach wydatkowania środków publicznych (art. 6, 7, art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Do wójta gminy jako organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, należy natomiast prowadzenie jej gospodarki finansowej, w ramach czego ma on wyłączne prawo do: zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy, dokonywania wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. Szczegółowe zasady uchwalania budżetu, wprowadzania do niego zmian i realizacji przewidzianych w nim wydatków zostały określone w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). W odniesieniu do wydatków majątkowych, obejmujących inwestycje i zakupy inwestycyjne, ich nieprzekraczalne limity ustala rada gminy w uchwale budżetowej (art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 uofp). Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest realizowany przez urząd tej jednostki (urząd gminy) oraz pozostałe gminne jednostki budżetowe, które są zobowiązane do ustalenia planów swoich dochodów i wydatków (inaczej planów finansowych) z zachowaniem zgodności z kwotami dochodów i wydatków przewidzianych dla tych jednostek w uchwale budżetowej. Przy konstruowaniu planów finansowych jednostek realizujących budżet obowiązuje zasada, że wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego i wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz wszystkie wydatki nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych ujmuje się w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego (urzędu miasta) art. 249 ust. 1 5 uofp. Obowiązki i uprawnienia, jakie należą do zarządu jednost ki samorządu terytorialnego (burmistrza) w toku wykonywania budżetu (planu finansowego urzędu), przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Zasady obowiązujące burmistrza w to ku wykonywania budżetu (planu finansowego urzędu miasta) Przepis uofp art. 254 pkt 3 art. 257 pkt 1, 3 i 4 i art. 258 ust. 1 art. 261 Wybrane fragmenty uregulowań prawnych odnośnie do wykonywania wydatków majątkowych W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej: dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków: związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Kierownik samorządowej jednostki budżetowej może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki. Zgodnie z uregulowaniami podanymi w tabeli 1, opisane działania burmistrza były niezgodne z prawem, ponieważ nie miał on prawa do tego, aby w ramach kwot wydatków zaplanowanych na realizację danych zadań inwestycyjnych: zaciągnąć zobowiązania (zawrzeć umowy) na realizację innych zadań inwestycyjnych i remontowych, nieprzewidzianych do realizacji w budżecie na dany rok, dokonać wydatków w ramach realizacji tych umów. nr 1/

12 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ Poleć znajomemu Nawet jeśli w ocenie burmistrza rada miasta nie działała wystarczająco sprawnie ze względu na niemożność uzyskania szybkiego porozumienia pomiędzy przedstawicielami różnych opcji politycznych, nie mogło to być wystarczającą podstawą do przejmowania jej funkcji ustawowych przez organ wykonawczy. W opisanej sytuacji jedynym zgodnym z prawem działaniem, jakie mogło być podjęte przez burmistrza w razie stwierdzenia, że po zakończeniu zaplanowanych zadań inwestycyjnych w budżecie pozostały niewykorzystane środki, było przedłożenie radzie miasta propozycji dokonania zmian w budżecie, pozwalających na ich inne przeznaczenie, zgodnie z celami, jakie za najważniejsze dla danej społeczności lokalnej uzna organ powołany do reprezentacji jej interesów. Jeśli rada nie zdążyłaby podjąć odpowiednich decyzji przed końcem roku budżetowego, to fakt, że niewykorzystane środki na wydatki wygasają (art. 263 ust. 1 uofp), nie oznacza ich bezpowrotnego przepadku, a jedynie to, że będą mogły być rozdysponowane przez właściwy organ w ramach budżetu na kolejny rok. WSKAZANIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH: Za zaistniałą sytuację przede wszystkim odpowiada burmistrz, który z pełną świadomością bezprawności swoich działań zaciągał zobowiązania niemieszczące się w budżecie na co wskazuje fakt nieprzedkładania zawartych umów z wykonawcami usług projektowych i remontowych do kontroli skarbnikowi, mimo że powinny one być obowiązkowo przez niego kontrasygnowane, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Negatywnie należy także ocenić postępowanie skarbnika, który nie wywiązał się z obowiązków w zakresie przeprowadzania wstępnej kontroli operacji gospodarczych, nałożonych na niego przez art. 54 ust. 1 pkt 3 uofp. W zakresie dokonywania wydatków jednostki wykonują operacje gospodarcze polegające na: zaciągnięciu zobowiązań, zapłacie zobowiązań wobec usługodawców i dostawców. Nawet jeśli burmistrz ukrył przed skarbnikiem fakt zawarcia umów na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót remontowych, uniemożliwiając mu w ten sposób dokonanie wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym zaciąganych zobowiązań, to odpowiednie dokumenty trafiły do niego przed zleceniem dokonania wydatków. Na tym etapie powinien on był odmówić złożenia podpisu na dokumentach dotyczących tych operacji, z zastosowaniem procedury określonej w art. 54 ust. 3 6 uofp, ze wskazaniem, że zaciągnięte zobowiązania i zlecone w ramach ich wykonania wydatki nie mieszczą się w planie finansowym jednostki. Odmowa złożenia podpisu powinna była być wniesiona na piśmie do kierownika jednostki z podaniem jej przyczyny. Gdyby w tej sytuacji burmistrz wydał jednak pisemne polecenie wykonania kwestionowanych operacji gospodarczych, o fakcie tym musiałby poinformować radę miasta oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową, co powinno było powstrzymać go przed popełnianiem kolejnych podobnych naruszeń prawa. W opisanej jednostce jednak skarbnik zamiast odmówić realizacji niezgodnych z prawem finansowym sektora publicznego operacji, wykonywał je bez zastrzeżeń, dodatkowo łamiąc przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji księgowej, w celu ich ukrycia, co spowodowało nierzetelność ksiąg rachunkowych urzędu miasta oraz nierzetelność sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych za lata 2012 i Naruszone przez skarbnika przepisy i skutki tych nieprawidłowości dla prowadzonej przez jednostkę ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań przedstawia tabela 2. W efekcie podanych nieprawidłowości księgi rachunkowe urzędu gminy nie spełniały warunków określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 3 odnośnie do rzetelności (zgodności ze stanem rzeczywistym) i bezbłędności. PODSUMOWANIE: Zarówno działania podejmowane przez burmistrza, jak i skarbnika wypełniają znamiona czynów zabronionych określonych w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych), polegających na: art. 15 zaciągnięciu zobowiązania bez upoważnienia określonego uchwałą budżetową lub planem finansowym, art. 11 dokonaniu wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego uchwałą budżetową lub planem finansowym, art. 18b pkt 1 nienależytym dokonaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym, jeżeli miało ono wpływ na dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Przy orzekaniu w tych sprawach pod uwagę będzie brany nie tylko fakt, że obie te osoby dopuściły się czynów zabronionych z pełną świadomością bezprawności swojego działania, ale także sposób ich zachowania po popełnieniu czynów zabronionych, kiedy to zarówno burmistrz, jak i skarbnik zamiast próbować naprawić skutki swoich działań (np. poinformować radę miasta o zaciągniętych zobowiązaniach i wnioskować o zmianę planu wydatków), ukrywały fakt naruszania prawa poprzez prowadzenie nierzetelnej ewidencji księgowej (art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych) stycznia 2014 roku

13 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ Tabela 2. Skutki ukrywania wykonywania niezgodnych z prawem operacji polegających na zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków niemieszczących się w planie finansowym urzędu gminy Naruszone przepisy art. 39 uofp i załączniki nr 2 i 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych art. 3 ust. 1 pkt 16, art. 4 ust. 2, art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) art. 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 8, art. 31 ust. 1 uor art. 6, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 1 uor Konsekwencje dla rachunkowości i sprawozdawczości jednostki Klasyfikowanie poniesionych wydatków nieprzewidzianych w budżecie na wykonanie dokumentacji projektowej i robót remontowych w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej nieodpowiadających rodzajom działalności oraz rodzajom wydatków spowodowało nierzetelność zapisów na temat wysokości zaangażowania wydatków i faktycznych kwot wykonanych wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej na kontach bilansowych i pozabilansowych oraz sporządzanych na ich podstawie sprawozdaniach budżetowych z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S). Zaliczenie wydatków bieżących remontowych do kosztów inwestycji spowodowało zawyżenie kosztów: inwestycji w ogóle, poszczególnych zadań inwestycyjnych. Z kolei zaliczenie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lokali socjalnych do kosztów budowy szkoły spowodowało: zawyżenie kosztów budowy szkoły, zaniżenie kosztów budowy budynku socjalnego. Ponieważ wartość początkową środków trwałych w chwili ich oddania do użytkowania ustala się na podstawie ogółu kosztów poniesionych za okres ich budowy i ulepszenia, zaliczenie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz remontów do wartości inwestycji spowodowało zawyżenie wartości początkowej środków trwałych: budynku szkoły podstawowej o zł, drogi gminnej o zł, nakładów na ulepszenie budynku ośrodka pomocy społecznej o zł. Nieprawidłowe ustalenie wartości początkowej środków trwałych miało także konsekwencje dla naliczania amortyzacji, która w przypadku: drogi gminnej i przebudowy ośrodka pomocy społecznej była naliczana od nakładów w kwotach odpowiednio zł i zł, które powinny być odniesione w koszty bezpośrednio w chwili ich poniesienia, a nie stopniowo w postaci odpisów amortyzacyjnych, nakładów na dokumentację projektową budynku socjalnego została rozpoczęta przed wybudowaniem i oddaniem do użytkowania tego środka trwałego. Kontrola wykazała, że dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez gminny ośrodek pomocy społecznej, pobierane od podopiecznych przez opiekunki, były wbrew zasadom ustalonym przez radę gminy wpłacane bezpośrednio do kasy urzędu miejskiego i ujmowane w jego planie dochodów budżetowych, co miało negatywny wpływ na prawidłowość wykonywania i ewidencjonowania związanych z tym operacji gospodarczych. W kolejnym numerze wskażemy, jak postępować w przypadku wykrycia tego typu nieprawidłowości. Zachęcamy do prenumeraty RB na 2014 r.! Informacje i zamówienia: tel ; PODSTAWY PRAWNE ffart. 6, art. 7, art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 46 ust. 3, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt 1, 3, 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1318) ffart. 39, art. 54 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 6, art. 236 ust. 1, ust. 4 pkt 1, art. 249 ust. 1 5, art. 254 pkt 3, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1, art. 261, art. 263 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 938) ffart. 3 ust. 1 pkt 16, art. 4 ust. 2, art. 6, art. 24 ust. 1, 2 i 3, art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 8, art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613) ffart. 15, art. 11, art. 18b pkt 1, art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 168) ffzałącznik nr 2, załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1487) nr 1/

14 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ Poleć znajomemu JAN CHARYTONIUK wieloletni pracownik kontroli skarbowej oraz finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej Jak księgować plan wydatków niewygasających i jego realizację Na jakich kontach należy ewidencjonować w budżecie jednostki samorządu terytorialnego operacje związane z ustaleniem wykazu i planu wydatków niewygasających oraz związane z jego realizacją według obowiązujących zasad? Do ewidencji operacji związanych z realizacją planu wydatków niewygasających przyjęto w wykazie kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego konta: 903 Niewykonane wydatki, 904 Niewygasające wydatki. Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych. Na stronie Wn ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961. Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta ujmuje się wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225, oraz przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe. Natomiast na stronie Ma ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków. Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. Tabela. Ewidencja księgowa operacji dotyczących planu wydatków niewygasających i jego realizacji w bud żecie jednostki samorządu terytorialnego Lp. Treść operacji Wn Ma 1. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego ustalone w wykazie niewygasających wydatków określonym uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 2. Przelew środków z rachunku podstawowego budżetu na rachunek niewygasających wydatków na realizację w następnym roku planu niewygasających wydatków Wpływ środków na rachunek niewygasających wydatków przelanych z rachunku podstawowego budżetu Przeksięgowanie na koniec roku wydatków objętych wykazem niewygasających wydatków na wynik budżetu za bieżący rok budżetowy Okresowe przelewy środków na realizację planu niewygasających wydatków jednostek budżetowych Niewygasające wydatki urzędu i innych jednostek budżetowych dokonane bezpośrednio z rachunku środków na niewygasające wydatki (wypłaty równoważne z okresowymi przelewami na rachunki bieżące środków na realizację planu niewygasających wydatków jednostek budżetowych) 7. Przeksięgowanie na podstawie otrzymanych sprawozdań budżetowych wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją planu niewygasających wydatków 8. Zwroty środków niewykorzystanych przez jednostki budżetowe na realizację planu niewygasających wydatków na rachunek środków na niewygasające wydatki 9. Zwrot środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasających wydatków z rachunku niewygasających wydatków na rachunek podstawowy budżetu Wpływ środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasających wydatków na rachunek podstawowy budżetu Przeniesienie środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasających wydatków na dochody budżetu Przeksięgowanie wyniku budżetu z tytułu ujęcia w poprzednim roku budżetowym na koncie 961 kwoty wydatków objętych wykazem niewygasających wydatków na konto PODSTAWA PRAWNA ffzałącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289) 14 5 stycznia 2014 roku

15 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ IZABELA MOTOWILCZUK magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji Jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację roczną druków ścisłego zarachowania 2bc84b9b d20-28a58834e824 W jednostce inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania na dzień 31 grudnia roku obrotowego była dotąd dokumentowana na drukach arkuszy spisu z natury, jednak obecnie po wprowadzeniu ewidencji komputerowej środków trwałych program daje możliwość wydrukowania jedynie formularzy do spisu z natury środków trwałych i wyposażenia. Czy w związku z tym na dowód przeprowadzenia spisu druków ścisłego zarachowania można sporządzić protokół podpisany przez głównego księgowego? Tak, pod warunkiem że odpowiednie postanowienia zostaną wprowadzone do dokumentacji opisującej politykę rachunkowości jednostki. Ogólnie obowiązujące przepisy nie regulują kwestii związanych z dokumentowaniem faktu przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji. Przepisy nakazują jedynie, aby było to odpowiednio udokumentowane (art. 27 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; dalej: uor). Szczegółowy sposób faktu przeprowadzania i dokumentowania wyników inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, zarówno przechowywanych w kasie, jak i w innych pomieszczeniach jednostki, powinien być określony przez kierownika jednostki w dokumentacji opisującej przyjęte w niej zasady (politykę) rachunkowości, ustalanej na podstawie art. 10 uor. Zwyczajowo rozstrzygnięć w tym zakresie należy szukać w instrukcjach: inwentaryzacyjnej, kasowej, druków ścisłego zarachowania. W protokole z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania powinny znaleźć się informacje na temat: nazwy jednostki, nazwy dokumentu (protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania), rodzaju inwentaryzacji (doraźna, roczna, zdawczo- -odbiorcza), daty przeprowadzenia spisu z natury, składu komisji inwentaryzacyjnej/zespołu spisowego (imiona, nazwiska, funkcje) przeprowadzającego inwentaryzację doraźną lub okresową, bądź wskazania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie spisu w przypadku inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej (imię, nazwisko, funkcja), imienia, nazwiska i stanowiska osoby materialnie odpowiedzialnej, imion i nazwisk innych osób obecnych w czasie spisu, nazw, symboli i ilości poszczególnych druków ścisłego zarachowania objętych spisem, zgodności ilości druków spisanych ze stanem ewidencyjnym, stanu zabezpieczeń miejsc przechowywania druków, innych uwag i wyjaśnień wniesionych przez członków komisji inwentaryzacyjnej/zespołu spisowego oraz osobę materialnie odpowiedzialną. Protokół inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania sporządza się w dwóch egzemplarzach, które podpisują poszczególni członkowie komisji inwentaryzacyjnej/zespołu spisowego (ewentualnie osobę wyznaczoną do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- -odbiorczej), osoba materialnie odpowiedzialna oraz inne osoby obecne w czasie spisu. Przedstawiono wzór (str. 16) wypełnionego protokołu inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania w urzędzie gminy, gdzie poza kasą u pracownika referatu podatkowego były przechowywane druki ścisłego zarachowania: kwitariusze przychodowe wydawane sołtysom do poboru łącznego zobowiązania pieniężnego oraz dowody opłaty targowej, wydawane inkasentom tej opłaty. Inwentaryzację w przykładowej jednostce przeprowadził zespół spisowy wyznaczony przez wójta w obecności osoby odpowiedzialnej za gospodarkę i prowadzenie ewidencji ww. druków. nr 1/

16 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ Wzór. Protokół inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania przechowywanych poza pomieszczeniem kasowym Nazwa jednostki (pieczęć) Data sporządzenia: 31 grudnia 2013 r. Urząd Gminy ul. Miła Turów Protokół inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Poleć znajomemu przeprowadzonej 31 grudnia 2013 r. w godzinach od do na stanowisku pracy inspektora ds. rozliczania i ewidencji podatków i opłat lokalnych przez zespół spisowy w składzie wyznaczonym zarządzeniem Wójta Gminy nr 58/2013 z 27 grudnia 2013 r.: 1) kierownik referatu księgowości Anna Poniedziałek, 2) inspektor ds. księgowości budżetowej Jolanta Wtorek, 3) referent ds. księgowości budżetowej Zofia Środa w obecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki i ewidencji druków ścisłego zarachowania kwitariuszy przychodowych K-103 oraz dowodów wpłaty opłaty targowej: inspektora ds. rozliczania i ewidencji podatków i opłat lokalnych Heleny Piątek. W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje: 1. Stan druków ścisłego zarachowania powierzonych inspektorowi ds. rozliczania i ewidencji podatków i opłat lokalnych Helenie Piątek: ewidencyjny: 1) kwitariusze przychodowe K bloków, 2) dowody wpłaty opłaty targowej według nominałów: n 10 zł 6 bloków, n 20 zł 8 bloków, n 50 zł 1 blok, n 100 zł 2 bloki, n 500 zł 1 blok; faktyczny: 1) kwitariusze przychodowe K bloków, 2) dowody wpłaty opłaty targowej według nominałów: n 10 zł 5 bloków, n 20 zł 8 bloków, n 50 zł 1 blok, n 100 zł 2 bloki, n 500 zł 1 blok. 2. Różnica pomiędzy stanem ewidencyjnym a faktycznym brak jednego bloku dowodów wpłaty opłaty targowej o nominale 10 zł. Stan rzeczywisty pozostałych druków zgodny ze stanem ewidencyjnym. 3. Dodatkowe uwagi zespołu spisowego: Inspektor ds. rozliczania i ewidencji podatków i opłat lokalnych Helena Piątek prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania w odrębnych księgach inwentarzowych dla poszczególnych druków, zgodnie z instrukcją ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania urzędu gminy. Uwagi o zabezpieczeniu miejsca przechowywania druków ścisłego zarachowania: druki oraz księgi ewidencyjne druków przechowywane są w szafie metalowej. Klucze do szafy posiada inspektor ds. rozliczania i ewidencji podatków i opłat lokalnych Helena Piątek, komplet zapasowych kluczy znajduje się w depozycie w kasie jednostki. Sposób przechowywania druków jest zgodny z wymaganiami instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania urzędu gminy stycznia 2014 roku

17 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ 4. Oświadczenia i uwagi osoby odpowiedzialnej: Osoba odpowiedzialna za druki: inspektor ds. rozliczania i ewidencji podatków i opłat lokalnych Helena Piątek nie wniosła zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole* ). Na tym ustalenia kontroli zakończono. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono u inspektora ds. rozliczania i ewidencji podatków i opłat lokalnych Heleny Piątek. Zespół spisowy: 1) kierownik referatu księgowości: Anna Poniedziałek 2) inspektor ds. księgowości budżetowej: Jolanta Wtorek 3) referent ds. księgowości budżetowej: Zofia Środa Inspektor ds. rozliczania i ewidencji podatków i opłat lokalnych: Helena Piątek *) W trakcie rozliczania wyników inwentaryzacji inspektor ds. rozliczania i ewidencji podatków i opłat lokalnych Helena Piątek przedłożyła przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej dowód zakupu bloków opłaty targowej z 4 kwietnia 2013 r. na podstawie którego ustalono, że różnica pomiędzy stanem ewidencyjnym a faktycznym 1 bloku opłaty targowej o nominale 10 zł powstała na skutek pomyłki przy wpisywaniu do księgi druków ścisłego zarachowania ilości zakupionych i przyjętych na stan druków. Wyjaśnienia zostały przyjęte, a błędne zapisy w księdze druków skorygowane. Ostateczne wyniki inwentaryzacji druków nie wykazały różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a ewidencyjnym. PODSTAWA PRAWNA ffart. 10, art. 27 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613) IZABELA MOTOWILCZUK magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji Czy do prowadzenia ewidencji syntetycznej należności i zobowiązań można stosować program generujący per salda kont rozrachunkowych e484ed6b-bc33-4dae-b73e-fd74fd4b9dd1 Jednostka budżetowa używa do prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie kont zespołu 2 dwa różne programy, z czego ewidencja syntetyczna w programie X wykazuje na kontach rozrachunkowych per salda, a ewidencja analityczna w programie Y faktyczne salda należności i zobowiązań. Czy w takiej sytuacji można zaakceptować oprogramowanie służące do prowadzenia kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych jako spełniające wymogi z ustawy o rachunkowości? Nie, ponieważ nieprawidłowe funkcjonowanie programu służącego do ewidencji syntetycznej rozrachunków i rozliczeń narusza zasady ewidencji aktywów i pasywów na kontach zespołu 2 Rozrachunki i rozliczenia oraz powoduje brak możliwości uzgodnienia sald kont syntetycznych z zestawieniem sald kont ksiąg pomocniczych. nr 1/

18 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ Większość kont zespołu 2, zgodnie z opisem zasad ich funkcjonowania zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest kontami dwusaldowymi co oznacza, że mogą one jednocześnie wykazywać saldo po stronie Wn i po stronie Ma. ma zobowiązania w kwocie zł. W ten sposób z ksiąg rachunkowych jednostki nie można uzyskać pewnych i wiarygodnych informacji na temat stanu jej aktywów i pasywów. Ponieważ kompensowanie ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów jest zakazane przez art. 7 ust. 3 zd. drugie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), programy księgowe naruszające tę zasadę nie powinny być używane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Poleć znajomemu Przykład Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami : 1) obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, 2) uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń, w związku z czym mogą na nim wystąpić jednocześnie dwa salda, a mianowicie po stronie: Wn oznaczające stan należności i roszczeń, Ma oznaczające stan zobowiązań. Dość powszechny błąd w funkcjonowaniu programów komputerowych służących do prowadzenia ksiąg rachunkowych (zarówno w ujęciu syntetycznym, jak i analitycznym) polega na tym, że na kontach rozrachunkowych, zamiast dwu osobnych sald, wykazywane jest tylko jedno (nazywane właśnie per saldem lub saldem sald). Powstaje ono na skutek przetwarzania danych przez system komputerowy w taki sposób, że w ramach danego konta syntetycznego saldo należności jest kompensowane z saldem zobowiązań, co daje jedno saldo wykazywane po jednej stronie konta Wn lub Ma, w zależności od tego, czy wyższą kwotę stanowiły w danym momencie aktywa czy pasywa jednostki. Przykład Jeśli na 31 grudnia 2013 r. konto 201 według ewidencji analitycznej jednostki wykazywałoby saldo: Wn w kwocie 1500 zł oznaczające, że jednostka ma należności w kwocie 1500 zł, Ma w kwocie zł oznaczające, że jednostka ma zobowiązania w kwocie zł, to z zapisów na koncie syntetycznym wykazującym per saldo po stronie Ma w kwocie zł wynikałoby, że jednostka nie ma żadnych należności, natomiast W opisanej w pytaniu sytuacji nie można niestety przyjąć, że jeśli prawidłowo działa program stosowany do prowadzenia ewidencji szczegółowej rozrachunków, tzn. można z niego odczytać prawidłowe stany należności i zobowiązań jednostki, to program służący do prowadzenia ewidencji syntetycznej już takich wymagań spełniać nie musi. Dzieje się tak dlatego, że art. 16 ust. 1 uor wymaga, aby zapisy dokonywane na kontach ksiąg pomocniczych były uzgodnione z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Warunek ten nie może być spełniony w sytuacji, gdy na kontach ksiąg pomocniczych wykazywane są salda należności i zobowiązań, a na kontach syntetycznych wyłącznie ich per salda. Przy podanej niezgodności nie jest możliwe wykonywanie w prawidłowy sposób okresowej kontroli prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych na podstawie porównania zgodności sald kont syntetycznych i analitycznych, która jest istotna zwłaszcza przy prowadzeniu ewidencji syntetycznej i szczegółowej techniką mieszaną (np. przy prowadzeniu ewidencji syntetycznej komputerowo, a analitycznej ręcznie lub też, jak w sytuacji opisanej w pytaniu, każdej z tych ewidencji za pomocą różnych, niewspółpracujących ze sobą programów komputerowych). Przy prawidłowym przetwarzaniu danych stwierdzone różnice pomiędzy saldami w ewidencji syntetycznej i analitycznej pozwalają na szybkie wykrycie nieprawidłowości polegających np. na nieujęciu operacji w jednej z ewidencji bądź ujęciu jej po niewłaściwej stronie konta w sposób niezgodny z jej treścią ekonomiczną, co nie jest możliwe w sytuacji, gdy konta syntetyczne wykazują per salda, a konta analityczne salda należności i zobowiązań. Jest tak dlatego, że nie da się wprost porównać danych na temat wysokości kwot należności i zobowiązań na poszczególnych kontach syntetycznych i odpowiadających im kontach szczegółowych, a porównanie kwoty uzyskanej przez skompensowanie wielkości aktywów i pasywów wykazanych na kontach analitycznych z per saldem wykazanym na koncie syntetycznym może być mylące stycznia 2014 roku

19 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ Przykład Jeśli konto syntetyczne 201 wykazuje per saldo po stronie Ma w kwocie zł (dane z poprzedniego przykładu), to może ono być wynikiem skompensowania: należności w kwocie 1500 zł i zobowiązań w kwocie zł (zgodnych z saldami wynikającymi z ewidencji analitycznej jednostki), ale także równie dobrze należności w kwocie zł i zobowiązań w kwocie zł lub jakichkolwiek innych kwot, których różnica będzie się wyrażała ujemną liczbą zł. Tego typu błędy nie zostaną jednak wykryte ze względu na pozorną zgodność per salda kont analitycznych z per saldem wykazanym w ewidencji syntetycznej. PODSTAWY PRAWNE ffart. 7 ust. 3 zd. drugie, art. 16 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613) ffzałącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289) KRYSTYNA GĄSIOREK ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autor licznych publikacji w tej dziedzinie, wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. d4f2fda6-87ed f-b988edd2519e Od 1 stycznia 2014 r. w klasyfikacji budżetowej należy uwzględnić trzy zmiany: jedną wprowadzoną w lutym 2013 r. oraz dwie wprowadzone w grudniu 2013 r. Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadził kolejne zmiany w rozporządzeniu z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana z 11 lutego 2013 r. W dniu 11 lutego 2013 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Większa część zmian weszła w życie z dniem ogłoszenia (tj. 14 lutego 2013 r.), z mocą od 1 stycznia 2013 r. (zmiany te szczegółowo opisywaliśmy w RB 5/2013 na str. 18), ale część zmian weszła w życie 1 stycznia 2014 r. i miała zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2014 r. Zmiany te przedstawiamy w tabeli 1. Tabela 1. Zmiany wynikające z rozporządzenia zmieniającego z 11 lutego 2013 r. obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Dodano Nowe brzmienie Załącznik nr 4 klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) paragrafy: 220 Rezerwy wraz z objaśnieniem: Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie: 320, 481, 482 i Rezerwy wraz z objaśnieniem: Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie: 220, 481, 482 i 680 grupy wydatków: Dotacje i subwencje: 200 do 204, 211 do 213, 220 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 323 do 326 objaśnień do paragrafu 481 Rezerwy : Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafach: 220, 320, 482 i 680 nr 1/

20 EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ Zmiana z 3 grudnia 2013 r. W dniu 3 grudnia 2013 r. Minister Finansów wydał kolejne rozporządzenie zmieniające klasyfikację budżetową. Część zmian weszła w życie z dniem ogłoszenia (tj. 9 grudnia 2013 r.), z mocą od 1 listopada 2013 r., ale część zmian weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Zmiany te przedstawiamy w tabeli 2. Tabela 2. Zmiany wynikające z rozporządzenia zmieniającego z 3 grudnia 2013 r. obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Załącznik nr 2 klasyfikacja rozdziałów Nowe brzmienie rozdziału Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego Poleć znajomemu Dodano Nowe brzmienie objaśnień do rozdziałów: Rodziny zastępcze : W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm.) Wspieranie rodziny : W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego rozdziały: Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z objaśnieniami: W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części 34. Rozwój regionalny oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowania krajowego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z objaśnieniami: W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części 34. Rozwój regionalny oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i współfinansowania krajowego Załącznik nr 3 klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) paragrafu 097 Wpływy z różnych dochodów Paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, a w szczególności: rozliczenia z lat ubiegłych, spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp., zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpłaty z konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz z późn.zm.), wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego Nowe brzmienie Załącznik nr 4 klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) objaśnień do paragrafów: 441 Podróże służbowe krajowe : Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości 442 Podróże służbowe zagraniczne : Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej nazwy paragrafu 857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto 20 5 stycznia 2014 roku

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.0210.13.15 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo