Program współpracy transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Cross-border Cooperation Programme Poland- Belarus-Ukraine

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program współpracy transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013 Cross-border Cooperation Programme Poland- Belarus-Ukraine 2007-2013"

Transkrypt

1 Program współpracy transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Cross-border Cooperation Programme Poland- Belarus-Ukraine Obszar wsparcia/ Cooperation areas Główny obszar wsparcia zielony Core area - green Obszar przyległy jasnozielony Adjacent area light green Białostocko -Suwalski Łomżyński Ostrołęcko- Sudecki Grodno Lwów Zakarpacie Brześć Bialskopodlaski Wołyń Lubelski Chełmsko- Rzeszowsko- Zamojski Tarnobrzeski Krośnieńsko -Przemyski Mińsk Równe Tarnopol Iwano-Frankowsk Gomel

2 Drugi nabór wniosków obejmuje/ Second call for proposals includes: Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Priority 1. Increasing competitiveness of the border area Działanie 1.1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości Measure 1.1. Better conditions for entrepreneurship Działanie 1.2. Rozwój turystyki Measure 1.2. Tourism development Działanie 1.3. Poprawa dostępności regionu Measure 1.3. Improving access to the region Priorytet 2: Poprawa jakości życia Priority 2. Improving the quality of life Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym Measure 2.1. Natural environment protection in the borderland Działanie 2.2. Sprawne i bezpieczne granice Measure 2.2. Efficient and secure borders

3 Drugi nabór wniosków obejmuje/second call for proposal incudes: Priorytet 3: Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Priority 3. Networking and people-to-people cooperation Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy zagranicznej Measure 3.1. Regional and local cross-border cooperation capacity building Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Measure 3.2. Local communities initiatives

4 Kwota dofinansowania/ Size of grants EUR Maksymalny czas realizacji projektu: 24 miesiące/ Duration time 24 months Rodzaje projektów: Types of project realized under the Programme Prosty Simple projects with a cross-border effect, taking place mostly or exclusively on one side of the border but for the benefit of both partners Symetryczny Symmetrical projects, where similar activities are carried out in parallel on both sides of the border Zintegrowany Integrated projects, where partners carry out part of the actions of a joint project for their respective side of the border Partnerstwo/Partnership: Polska-Białoruś-Ukraina Polska-Ukraina Polska-Białoruś

5 Wnioski aplikacyjne złożone w priorytecie 3/Projects submitted - Priority 3 Działanie/ Measure Liczba projektów/num ber of projects Wnioskowane dofinansowanie/ Grant requested ,78 EUR ,17 EUR

6 Liczba projektów złożonych przez wnioskodawców z Polski/ Number of projects submitted by applicants from Poland Województwo Voivoidship Wnioski aplikacyjne złożone w priorytecie 3 Projects submitted Priority 3 Liczba projektów Number of projects Wnioskowane dofinansowanie/ Grant requested Lubelskie ,68 EUR Mazowieckie ,14 EUR Podkarpackie ,46 EUR Podlaskie ,60 EUR TOTAL ,88 EUR

7 Wnioski aplikacyjne złożone w priorytecie 3/ Projects submitted Priority 3 Liczba projektów złożonych przez wnioskodawców z Białorusi / Number of projects submitted by applicants from Belarus Region Liczba projektów/ Number of projects Wnioskowane dofinansowanie/ Grant requested Brześc ,08 EUR Grodno ,20 EUR Mińsk ,77 EUR TOTAL ,05 EUR

8 Wnioski aplikacyjne złożone w priorytecie 3 Projects submitted Priority 3 Liczba projektów złożonych przez wnioskodawców z Ukrainy/ Number of projects submitted by applicants from Ukraine Region Liczba projektów Number of projects Wnioskowane dofinansowanie/ Grant requested Ivano-Frankivsk ,00 EUR Wołyń ,99 EUR Lwów ,66 EUR Rivne Region ,05 EUR Zakarpacie ,29 EUR TOTAL ,99 EUR

9 Wyniki oceny jakościowej/ Quality evaluation results Priorytet 3/ Priority projekty poddano ocenie jakościowej/ Quality evaluation of 102 projects następnie/then: 30 projektów zatwierdzono do dofinansowania/ 30 projects approved for funding Kwota całkowita/total amount ,30 EUR 19 projektów umieszczono na liście rezerwowej 19 projects on reserve list Kwota całkowita/total amount ,41 EUR 53 projekty odrzucono/ 53 projects rejected

10 Projekty zatwierdzone do dofinansowania Priorytet 3 Projects approved Priority 3 Kraj partnera wiodącego/ Leading partner Polska 23 Ukraina 3 Białoruś 4 Liczba projektów Number of projects Suma/Total 30 ( ,30 EUR)

11 Integracja naukowa obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego w zakresie monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku Kwota dofinansowania: EUR (projekt miękki, 24 miesiące/ soft project, duration 24 months) Wnioskodawca/Applicant : Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszow Partner: Instytut Biologii Komórki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Ukraina/Institute of Cell Biology NANU, Lviv, Ukraine

12 Cel główny: Podniesienie i poprawa integracji oraz instytucjonalnego potencjału współpracy między uczelniami a instytutami badawczymi Polski i Ukrainy z terenu pogranicza Overall objectives: Improvement institutional capacity for cooperation between Polish universities and Ukrainian research institutes and universities from the cross-border areas

13 Cele szczegółowe/ Specific objectives: 1. Wymiana wiedzy i potencjału badawczego obu przygranicznych regionów oraz wzmocnienie stałej współpracy. Exchanging knowledge and research potential of the crossborder regions and strengthening permanent cooperation. 2. Stworzenie stałych kanałów przekazywania i wymiany informacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji elektronicznej The creation of permanent channels of communication and information exchange through the use of modern methods of an electronic communications.

14 3. Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy regionalnych uniwersytetów i jednostek badawczych Improvement of the cross-border abilities for the cooperation of the regional universities and research institutes. 4. Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami badawczymi (w tym molekularnymi) oraz sprzętem wykorzystywanym w monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku Learning modern research methods (including molecular) and equipment used in the field of monitoring and detoxification of harmful substances in environment

15 Planowane działania/ Planned activities: Warsztaty naukowe / workshops Seminaria naukowe / seminars Videokonferencje / videoconferences Konferencja naukowa / scientific conference Badania naukowe, 2 1-miesięczne wyjazdy uczestników grupy badawczej / scientific research Artykuły naukowe, monografia/ Scientific publications, monograph Strona internetowa projektu /website of the project Zakup sprzętu laboratoryjnego, odczynników/ purchase of equipment, chemicals etc.

16 Warsztaty naukowe/ Workshops 6 warsztatów (dla studentów i doktorantów z Polski i Ukrainy, 10 osób na każdym warsztacie) 6 workshops (intended for students, PhD students from Poland and Ukraine, each workshop designated for 10 students) Każdy warsztat trwający 5 dni (30 godzin dydaktycznych) Duration of each workshop 30 hours of practical and theoretical training within 5 days 3 warsztaty w Polsce i 3 warsztaty we Lwowie 3 workshops in Poland and 3 in Lviv Dla uczestników warsztatów wyjazdowych zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne projektu

17 Warsztaty/ Workshops 1. Aktualne problemy monitoringu środowiska w Polsce ( ) 1 Current problems on environment monitoring in Poland ( ) 2. Substancje szkodliwe i ich detoksykacja na Ukrainie ( ) 2 Harmful substances and their detoxification -in Ukraine ( ) 3. Metody molekularne w konstruowaniu szczepów wykorzystywanych do detoksykacji środowiska - w Polsce ( ) 3 Molecular methods in constructing strains used in detoxification of the environment - in Poland ( ) 4. Biosensory do oznaczania toksycznych związków w środowisku na Ukrainie ( ) 4 Biosensors for marking for toxic compounds in the environment in Ukraine ( ) 5. Wykorzystanie szczepów drożdży niekonwencjonalnych do usuwawania metali ciężkich ze ścieków przemysłowych w Polsce ( ) 5 The use of the unconventional yeasts strains to remove heavy metals from liquid industrial waste in Poland ( ) 6. Konstruowanie szczepów drożdży ze zwiększona zdolnością do detoksykacji ścieków na Ukrainie ( ) 6 Creating yeast strains with enhanced capacity for waste detoxification in Ukraine ( )

18 Seminaria naukowe/ Scientific seminars 1. Metody detoksykacji ksenobiotyków oraz metali ciężkich przez mikroorganizmy i rośliny w Polsce ( ) 1 Methods in detoxifications of xenobiotics and heavy metals by microorganisms and plants in Poland ( ) 2. Nowe metody oznaczania substancji szkodliwych w środowisku - na Ukrainie ( ) 2 New methods of marking the toxic compounds in the environment in Ukraine ( ) Each seminar is provided for minimum 70 participants (45 from partner s institution from abroad and at least 25 from the organizer s institution), including master students, PhD students, scientific workers, project partners and all interested in questions of harmful substances detoxification performed by plants and microorganisms. Seminars with employees of industrial and sewage treatment branch.

19 Konferencja naukowa/ Scientific conference ( ) Mikroorganizmy w detoksykacji metali ciężkich i ksenobiotyków w Polsce Microorganisms in detoxification of heavy metals and xenobiotics in Poland. The conference (3-day lasting) for 50 participants: M. Sc, Ph.D students and scientists, 25 from Poland and 25 from Ukraine. The conference will be held in Krasiczyn, in Poland. Monografia/ Monograph (in English, at least 30 articles)

20 Strona internetowa projektu jako platforma współpracy Website of the project as a cooperation platform Informacje na temat działań w projekcie/ informations about activities in the project Osiągnięcia w projekcie/ results of the project Umieszczanie materiałów utworzonych w trakcie trwania projektu/placements of materials created during the project Utrzymanie współpracy między partnerami/ maintaining cooperation between partners

21 Wspólne badania naukowe Joint scientific research Grupa naukowa składająca się z 4 osób Research group 4 researchers Nowoczesne metody monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku New methods for monitoring and detoxification of harmful substances in the environment

22 Zapraszamy do udziału w projekcie We invite you to participate in the project Dziękuję za uwagę Thank you for your attention

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Polityka regionalna i działania transgraniczne Publikacja współfi nansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publication co-fi nanced from the technical assistance founds under

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Polityki Erasmusa / Erasmus Policy Statement

Deklaracja Polityki Erasmusa / Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa / Erasmus Policy Statement Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania nad literaturą i kulturą polską i jest najważniejszym w kraju centrum badań w

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Warszawa, 16 października 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju

POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Warsaw University of Technology 5 1 maja 2004 r., godz. 00:00 Wybrane inicjatywy i projekty obszaru Energia - Środowisko Dr inŝ. Roman Babut Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Programmes of the Foundation for Polish Science

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Programmes of the Foundation for Polish Science Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Programmes of the Foundation for Polish Science 2015 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną organizacją typu

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Szanowni Pañstwo, mam ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu folder ilustruj¹cy efekty projektów realizowanych w ramach instrumentów finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo