Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010."

Transkrypt

1 Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Opracował: dr inŝ. Andrzej Wilk Autodesk Inventor jest programem komputerowym umoŝliwiającym uŝytkownikowi opracowanie: 1. komputerowych modeli przestrzennych obiektów 2. rysunków technicznych 3. prezentacji obiektów Gdańsk,

2 2 Temat: Projekt przetwornika elektromechanicznego w programie Inventor 1. Opis graficznego interfejs uŝytkownika programu Autodesk Inventor Interfejs uŝytkownika programu Autodesk Inventor 2010 zawiera: Menu aplikacji Zawiera polecenia uŝywane głównie do zarządzania projektami oraz otwieraniem i zapisywaniem plików. Pasek narzędzi Udostępnia podstawowe narzędzia Autodesk Inventor do modelowania 2D i 3D obiektów oraz edycji parametrów projektu. Panel przeglądarki Informacja o zawartości pliku i historii jego tworzenia. Wspomaga niektóre czynności przy edycji obiektów. Obszar rysowania Wyświetla grafikę obiektu w przestrzeni 2D i 3D. Narzędzia nawigacji Narzędzia sterujące połoŝeniem kamery za pomocą, której obiekty są prezentowane Pasek stanu Wyświetla komunikaty tekstowe dotyczące pracy w środowisku Inventor.

3 3 2. Projekty w Autodesk Inventor Praca inŝyniera w środowisku Autodesk Inventor to praca nad projektem. W celu uporządkowania pracy program Autodesk Inventor uŝywa takŝe pojęcia projektu i udostępnia mechanizmy zapewniające uporządkowanie plików i utworzenie skojarzeń pomiędzy nimi. Środowisko Autodesk Inventor zawiera szereg domyślnych lokalizacji róŝnorodnych katalogów, w których znajdują się zasoby potrzebne do pracy programu. UŜytkownik moŝe poznać połoŝenie tych zasobów poprzez wykonanie następujących czynności: Wybrać z paska narzędzi Tools -> z zakładki Options wybrać Application Options. W oknie dialogowym Application Options wybrać zakładkę File. 3. Utworzenie nowego projektu 3.1. Uruchomić program Inventor

4 4 Otworzyć pasek narzędzi Get Started. Wybrać z zakładki Launch wybrać narzędzie Projects, które otworzy dialog Projects Okno dialogowe Projekty podzielone jest na dwie części. Część górna zawiera nazwy projektów i ich połoŝenie. Część dolna zawiera ustawienia i opcje projektu. Plik zawarty, obszar roboczy i lokalne ścieŝki poszukiwań są uŝywane przy projekcie, nad którym pracuje wielu uŝytkowników. ŚcieŜki poszukiwania grupy roboczej zawierają odnośniki do folderów, gdzie zawarte są pliki części, zespołów, rysunków i prezentacji, nad którymi pracuje projektant. ŚcieŜki poszukiwania bibliotek są odnośnikami do folderów zawierających modele standardowych komponentów zazwyczaj nie podlegających edycji lub modyfikacji. ŚcieŜki poszukiwań mogą odnosić się do lokalnych lub sieciowych folderów W oknie dialogowym Projects kliknij na przycisku New Pojawi się dialog Inventor project wizzard, gdzie uŝytkownik definiuje typ projektu.

5 5 Typ: New Vault Project jest tworzony dla zadania realizowanego przez wielu uŝytkowników nad jednym projektem. Typ: New Single User Project jest tworzony dla pojedynczego uŝytkownika. Ten typ projektu moŝe być dostępny dla projektu grupowego (dla wielu uŝytkowników) po ustawieniu odpowiednich opcji. NaleŜy wybrać typ New Single User Project i kliknąć na przycisku Next Wprowadź nazwę nowego projektu (Project powinien zawierać nazwisko i imię studenta). Zdefiniuj połoŝenie projektu (Workspace) podane przez prowadzącego ćwiczenia. Przejdź dalej przyciskiem Next.

6 Następne okno dialogowe umoŝliwia wybór foldera biblioteki komponentów standardowych. W realizowanym projekcie nie ma potrzeby dodawania bibliotek.

7 Kliknij na przycisku Finish. Potwierdź komunikat informujący o utworzeniu przez program Folderu dla nowego projektu (tylko w przypadku, gdy folder nie istnieje) WskaŜ nazwę nowego projektu (WilkAndrzej) w oknie projekty i kliknij przycisk Apply. Pojawi się znak zatwierdzenia przy nowym projekcie Kliknij przycisk Done, który spowoduje zamknięcie dialogu Projects, ale z aktualnie ustawionym projektem. 4. Rodzaje plików Część (.ipt) Pliki części zawierają model 2D lub 3D pojedynczego obiektu. Odpowiednio zorganizowany zbiór części poszczególnych obiektów moŝe utworzyć plik zespołu. Zespół (.iam) Plik zawierający jedną lub wiele części. MoŜe takŝe zawierać podzespoły. Poszczególne części są zapisane we własnych plikach części i są one jedynie dołączane do pliku zespołu w postaci odnośników zewnętrznych. Prezentacja (.ipn)

8 8 Plik zawierający animację (format AVI) części tworzących zespół. Scenariusz animacji moŝe prezentować sposób montaŝu lub demontaŝu części w zespole urządzenia. Konstrukcja blachowa (.ipt) Są to pliki części zawierające środowisko konstrukcji blachowej. Środowisko to pozwala tworzyć części z blachy lub płaskie wzory. Rysunek (.idw) Pliki zawierające widoki i przekroje rzutów części lub zespołów. zawierają wymiary, opisy oraz tabele niezbędne w dokumentacji technicznej. Projekt (.ipj) Tekstowy plik ASCII zawierający ścieŝki poszukiwań dla wszystkich plików w projekcie. ifeature (.ide) Plik ifeature jest to jeden lub większa ilość elementów, które mogą być zapisane i uŝyte ponownie w innych projektach. Mogą to być elementy szkicowe uŝyteczne dla innych projektów. 5. Opcje aplikacji Opcje aplikacji umoŝliwiają dostosowanie aplikacji do potrzeb uŝytkownika. Wartości lub ustawienia domyślne naleŝy zmieniać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W tym ćwiczeniu zostanie zaprezentowany sposób dostosowania tła obszaru rysowania. Z paska narzędzi naleŝy wybrać kategorię Tools -> z zakładki Options wybrać Application Options. W oknie dialogowym Application Options wybrać zakładkę Colors. Z grupy Color scheme wybrać stosowne tło i zatwierdzić wybór przyciskiem Apply. Zamknąć okno przyciskiem Close.

9 9 6. Narzędzia nawigacji W celu poznania narzędzi nawigacji zostanie aktywowany istniejący juŝ projekt o nazwie samples i zostanie otwarty istniejący juŝ plik. Po załadowaniu pliku do obszaru rysowania będzie moŝna testować narzędzia nawigacji Z kategorii Get Started na pasku narzędziowym wybrać z zakładki Launch opcję Projects. W dialogu Projects wybrać projekt o nazwie samples. Aktywować projekt przyciskiem Apply i zamknąć okno przyciskiem Done.

10 Z kategorii Get Started na pasku narzędziowym wybrać z zakładki Launch opcję Open. W dialogu Open wybrać ścieŝkę dostępu Assemblies\Engine MKII\Components do pliku o nazwie Engine Case Side.ipt i otworzyć ten plik.

11 Po prawej stronie obszaru rysowania pojawią się narzędzia nawigacji zlokalizowane na pasku i w sześcianie widoku Testowanie nawigacji za pomocą sześcianu widoku

12 12 Nawigacja za pomocą sześcianu widoku (ViewCube) polega na kliknięciu w nim poszczególnych płaszczyzn (Top, Bottom, Left itp), krawędzi i wierzchołków. Powrót do widoku pierwotnego zawsze po wybraniu opcji Home (nad sześcianem) lub z menu kontekstowego opcji Home View. Wyprowadzić wnioski dotyczące zasad nawigacji za pomocą ViewCube 6.5. Testowanie nawigacji Pan, Zoom, Orbit, View Face zgrupowanych na pasku nawigacji. Wyprowadzić wnioski dotyczące zasad nawigacji za pomocą tych narzędzi Testowanie nawigacji za pomocą koła sterowego (SteeringWheel) Po kliknięciu na SteeringWheel pojawi się ikona koła sterowego podąŝająca automatycznie za kursorem myszki. Dopóki uŝytkownik nie kliknie na Ŝadnym polu koła sterowego narzędzie to jest nieaktywne podąŝa jedynie za kursorem myszki. Gdy uŝytkownik klinie na jednym z pól: ORBIT, ZOOM, REWIND, PAN, CENTER, WALK, UP/DOWN, LOOK koła sterowego ujawnia się specyficzny dla danego wyboru sposób nawigacji. Wyprowadzić wnioski dotyczące zasad nawigacji za pomocą narzędzi koła sterowego Zamknąć plik bez zapisywania.

Temat: Definiowanie zadań, sekwencji i kamer w prezentacji programu Autodesk Inventor

Temat: Definiowanie zadań, sekwencji i kamer w prezentacji programu Autodesk Inventor Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Definiowanie zadań, sekwencji i kamer w prezentacji programu

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne Strona startowa Elementy strony startowej Panel Recent Project -zawiera listę projektów, nad którymi programista

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Velocity Series i Solid Edge with Synchronous Technology

Velocity Series i Solid Edge with Synchronous Technology Fragmenty Uwaga! Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a takŝe

Bardziej szczegółowo

Borland Developer Studio 2006. Autor: Radosław Bujak

Borland Developer Studio 2006. Autor: Radosław Bujak Borland Developer Studio 2006 Autor: Radosław Bujak Rozdział 1: Wprowadzenie do Delphi 2006 Rozdział ten słuŝy jako wprowadzenie do zintegrowanego środowiska IDE Delphi, a takŝe objaśnia postawy tworzenia

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Pasek narzędziowe programu w wersji 10 Pasek narzędziowy programu Pasek narzędziowy programu umożliwia dostęp do wielu narzędzi pomocnych w pracy z plikami. Standardowo

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL Pierwsze kroki CIMPLICITY Machine Edition Wersja 3.00 Sierpień 2002 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0

Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0 Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0 W tym rozdziale omówione zostaną poniŝsze tematy: Przegląd Ćwiczenie Pierwsze: Tworzenie i uruchamianie programu w C Ćwiczenie Drugie: Modyfikowanie programu w C w celu

Bardziej szczegółowo

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR Witold PAWŁOWSKI, Daniel MOSION Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) są wyposażone w moduły programowe służące

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG

Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG Warszawa 06.08.2010 Strona 1 z 47 Spis treści Nowy Projekt... 3 Deklaracja zmiennych... 6 Tworzenie Ekranów... 8 Bar Graph... 8 Obiekt do zadawania wartości liczbowej....

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo