Lekcja Kontra Infekcja Projekt Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lekcja Kontra Infekcja Projekt Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland"

Transkrypt

1 Lekcja Kontra Infekcja Projekt Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland https://www.facebook.com/lekcjakontrainfekcja

2 2 Lekcja Kontra Infekcja Spis treści Informacja na temat IFMSA-Poland... 3 Uzasadnienie projektu... 4 Kontekst... 4 Opis projektu... 5 Cele... 7 Cele główne... 7 Cele szczegółowe... 7 Grupa docelowa... 8 Realizacja... 9 Plan działań w roku Zasoby i środki realizacji projektu Organizacja Budżet Ewaluacja Kontakt Miejsce na notatki... 12

3 Lekcja Kontra Infekcja 3 Informacja na temat IFMSA-Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny IFMSA (czyli: International Federation of Medical Students Associations). W Polsce Stowarzyszenie działa od 1956 roku, początkowo pod nazwą Komitet Koordynacyjny Studentów Akademii Medycznych (KKSAM), a od 1990 roku jako Polish Medical Students International Committee (PolMSIC). Osobowość prawną posiada od momentu zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w kwietniu 1996 roku. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Od 1957 roku należy do IFMSA. W 2000 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, a w dniu 25 kwietnia 2003 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie. Przynależność do organizacji jest dobrowolna każdy student medycyny i młody lekarz może stać się jej członkiem po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały na wszystkich Wyższych Uczelniach Medycznych w Polsce. Organem zarządzającym organizacją jest Zarząd Główny, na czele którego stoi Prezydent IFMSA-Poland. Organem nadzorującym jest Komisja Rewizyjna. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany raz w roku na walnym zebraniu zwanym Zgromadzeniem Delegatów. Spotkania takie odbywają się dwa razy w roku: na jesieni i na wiosnę, przy czym spotkanie jesienne jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Ponieważ liczba członków jest odpowiednio duża, są to spotkania delegatów, jednak każdy członek Stowarzyszenia może wziąć udział w zebraniu. Współpracą z IFMSA i poszczególnymi projektami zajmują się Koordynatorzy Narodowi Programów Stałych, których zakres działania pokrywa się z Programami Stałymi wewnątrz IFMSA: NEO koordynuje działalność Programu Stałego ds. Praktyk Wakacyjnych (SCOPE) NORE koordynuje działalność Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE) NOME koordynuje działalność Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) NPO koordynuje działalność Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH) NORA koordynuje działalność Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (SCORA) NORP koordynuje działalność Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP) Strukturę tę stosuje się odpowiednio na poziomie lokalnym. IFMSA-Poland tworzona jest przez setki młodych ludzi chcących dzielić się swoją wiedzą i energią. To właśnie członkowie Naszego Stowarzyszenia mają okazję rozwijać się nie tylko czytając podręczniki akademickie, ale podróżując, spotykając ludzi z całego świata, odbywając praktyki studenckie w egzotycznych krajach oraz uczestnicząc w międzynarodowych projektach. Nie bez przyczyny IFMSA-Poland nazywane jest Stowarzyszeniem Ludzi z Pasją...

4 4 Lekcja Kontra Infekcja. Uzasadnienie projektu Kontekst Antybiotyki to jedno z najważniejszych odkryć w historii medycyny. Zrewolucjonizowały sposób leczenia zakażeń bakteryjnych, przyczyniając się do zmniejszenia zachorowalności na choroby bakteryjne i związaną z nimi śmiertelność. Stanowią one podstawowe narzędzie współczesnej medycyny zarówno w terapii ambulatoryjnej jak i w terapii pacjentów hospitalizowanych. Narastanie oporności bakterii na antybiotyki to naturalna konsekwencja ich stosowania. Antybiotykooporność jest coraz poważniejszym problemem zdrowia publicznego w Europie. Według danych Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) w wielu krajach wskaźniki oporności na antybiotyki wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ubiegłych pięciu lat. Rosnąca antybiotykooporność zagraża skuteczności antybiotyków obecnie i w przyszłości. Niestety, nie tylko nadużywanie tej grupy leków, ale również niewłaściwy sposób ich stosowania może przyczynić się do powstawania i selekcji bakterii opornych. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków polega nie tylko na niepotrzebnym przepisywaniu ich przeciwko zakażeniom wirusowym, na które nie mają wpływu, ale i na stosowaniu antybiotyków o zbyt wąskim lub zbyt szerokim spektrum działania w wypadku, gdy diagnozy nie są precyzyjnie postawione. Oporność na tę grupę leków może rozwinąć się również, gdy terapia nie zostaje zmieniona na celowaną wraz z dostępnością wyniku badania mikrobiologicznego. Niewłaściwe dobranie dawki leku, czy zbyt późne jego włączenie do terapii również może doprowadzić do rozwoju antybiotykooporności. Narastanie antybiotykoooporności bakterii jest niebezpieczne z kilku względów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że antybiotykooporność: 1. zabija - choroby zakaźne powodowane przez oporne mikroorganizmy nie odpowiadają na standardowe leczenie, co skutkuje dłuższym okresem trwania zakażenia i tym samym większym ryzykiem śmierci. Wskaźnik śmiertelności wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu poważnych zakażeń spowodowanych szczepami opornymi na standardową terapię antybiotykami jest około dwukrotnie wyższy niż w przypadku zakażeń powodowanych przez szczepy bakterii poddające się standardowej terapii, 2. utrudnia kontrolowanie infekcji antybiotykoopornośc zmniejsza efektywność terapii, przez co pacjenci pozostają zakaźni przez dłuższy okres czasu, co zwiększa ryzyko szerzenia się opornych szczepów bakterii w populacji, 3. zagraża powrotem do ery sprzed antybiotyków, gdyż powoduje wzrost braku kontroli i możliwości wyleczenia wielu chorób zakaźnych,

5 Lekcja Kontra Infekcja 5 4. zagraża osiągnięciom współczesnej medycyny takim jak transplantacje organów, chemioterapia, duża chirurgia, które wymagają stosowania leków przeciwbakteryjnych w profilaktyce i terapii infekcji, 5. zwiększa koszty opieki zdrowotnej - podczas zakażenia bakterią oporną na leki pierwszego rzutu, należy stosować droższe terapie. Dłuższy czas trwania choroby i leczenia, hospitalizacja powodują wzrost kosztów opieki zdrowotnej i tym samym obciążenie ekonomiczne rodzin i społeczeństw. Europejskie Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) wskazuje trzy strategiczne obszary działania, które powinny być traktowane priorytetowo : 1. racjonalne stosowanie dostępnych antybiotyków, czyli tylko wtedy, gdy są one potrzebne, przy prawidłowym dawkowaniu- właściwych odstępach między dawkami i czasie stosowanej terapii, 2. wdrożenie higienicznych środków ostrożności chroniących przed transmisją szczepów opornych między pacjentami- w tym propagowanie podstawowych zasad higieny rąk, 3. prowadzenie badań w celu stworzenia antybiotyków o nowym mechanizmie działania. Opis projektu Projekt Lekcja Kontra Infekcja jest na etapie rozpoczynania swojej działalności. Chcielibyśmy propagować wiedzę na temat antybiotykooporności oraz (co najważniejsze) metod jej zapobiegania w czasie akcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. W związku z tym, że w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH IFMSA-Poland istnieje kilka projektów, których grupami odbiorczymi są dzieci, wydaje się, że dotarcie przez Projekt Lekcja Kontra Infekcja do dokładnie tej grupy dałoby największą szansę na wyedukowanie dużej liczby osób. W praktyce oznaczałoby to prowadzenie prelekcji Lekcja Kontra Infekcja w czasie niezależnie zaplanowanych akcji Projektów SCOPH skierowanych do dzieci. Prelekcja miałaby trwać minut i dotyczyć podstawowych zasad higieny, które pozwalają na ograniczenie szerzenia się infekcji w populacji, a pośrednio narastania antybiotykooporności. Wydaje się, że wyżej zaproponowana strategia polegająca na wykorzystanie potencjału, jaki już teraz oferuje IFMSA-Poland pod względem ilości edukowanych odbiorców, zamiast zdobywanie nowych, własnych grup odbiorczych przez Projekt Lekcja Kontra Infekcja, pozwoliłaby na wyedukowanie większej ilości dzieci niż poprzez organizację odrębnych akcji, co ilustruje graf:

6 6 Lekcja Kontra Infekcja 1. Możliwa efektywność Projektu Lekcja Kontra Infekcja w standardowym modelu Projektów Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH IFMSA-Poland. 2. Możliwa efektywność Projektu Lekcja Kontra Infekcja w modelu prelekcji Lekcja Kontra Infekcja w czasie akcji innych projektów. Planujemy również realizację Projektu Lekcja Kontra Infekcja poprzez dystrybucję materiałów Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w czasie akcji Zdrowie pod Kontrolą jesień 2014, podczas konferencji Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej SCOME IFMSA-Poland, skierowanych do studentów medycyny oraz prowadzenie FanPage a Projektu Lekcja Kontra Infekcja na portalu społecznościowym Facebook.

7 Lekcja Kontra Infekcja 7 Cele Cele główne Cele główne Projektu Lekcja Kontra Infekcja : 1. przybliżenie tematyki związanej z antybiotykoopornością, 2. edukacja w zakresie podstawowych zasad higieny. Cele Projektu Lekcja Kontra Infekcja zgodne są z dwoma z trzech strategicznych obszarów działania wymienionych przez Europejskie Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC), które powinny być traktowane priorytetowo w walce z antybiotykoopornością : 1. racjonalne stosowanie dostępnych antybiotyków, czyli tylko wtedy, gdy są one potrzebne, przy prawidłowym dawkowaniu- właściwych odstępach między dawkami i czasie stosowanej terapii, 2. higieniczne środki ostrożności chroniące przed transmisją szczepów opornych między pacjentami- w tym propagowanie podstawowych zasad higieny rąk, 3. prowadzenie badań w celu stworzenia antybiotyków o nowym mechanizmie działania. Cele szczegółowe Cele szczegółowe Projektu Lekcja Kontra Infekcja : 1. Wyedukowanie ok uczniów przedszkoli w 12 miastach w Polsce do końca 2014 roku w zakresie podstawowych zasad higieny. Dane liczbowe wynikają z raportów akcji Ogólnopolskiego Projektu Szpital Pluszowego Misia z 2013 roku. Rozpropagowanie materiałów Kampanii Pogromcy Zarazków wśród dzieci. Rozpropagowanie materiałów Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w odwiedzonych przedszkolach w celu zasygnalizowania problemu antybiotykooporności w społeczeństwie (tutaj główną grupą odbiorczą sa nauczyciele przedszkoli oraz rodzice). 2. Ekspozycja wystawy plakatów NPOA w czasie akcji Zdrowie pod Kontrolą jesień 2014 w 12 miastach celem propagowania wiedzy na temat antybiotykooporności. W czasie akcji Zdrowie Pod Kontrolą jesień 2013 zostało przebadanych 9810 osób, natomiast zasięg pośredni akcji oceniony na podstawie ilości rozdanych ulotek wynosi ok osób.

8 8 Lekcja Kontra Infekcja Proponujemy ekspozycję w czasie jesiennej akcji Zdrowie pod Kontrolą ze względu na bliski termin ze Światowym Dniem Mycia Rąk oraz Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach Rozpropagowanie materiałów Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w czasie konferencji Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej SCOME w celu zasygnalizowania problemu antybiotykooporności wśród studentów medycyny. Wg raportów z 2013 roku w akcjach konferencyjnych SCOME wzięło udział ok studentów medycyny z całej Polski. Grupa docelowa Grupy odbiorcze: 1. dzieci w wieku przedszkolnym, 2. rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, 3. studenci medycyny, 4. osoby dorosłe.

9 Lekcja Kontra Infekcja 9 Realizacja Plan działań w roku Zależny od planowanych akcji Projektów Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH współpracujących z Projektem Lekcja Kontra Infekcja. Głównie zależy nam na prowadzeniu prelekcji Lekcja Kontra Infekcja w czasie akcji Projektu Szpital Pluszowego Misia. 2. W zależności od zdobytych partnerów, udział w: - Światowym Dniu Mycia Rąk Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach Ze względu na terminy wyżej wymienionych wydarzeń, możliwe włączenie ich idei w akcję Zdrowie pod Kontrolą jesień 2014, która najprawdopodobniej odbędzie się w okolicach połowy listopada. 3. Próba zasygnalizowania problemu antybiotykooporności studentom medycyny poprzez utworzenie FanPage a Projektu Lekcja Kontra Infekcja na portalu społecznościowym Facebook, gdzie byłyby udostępanianie materiały edukacyjne ECDC, WHO, Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków i artykułów dotyczących antybiotykooporności pochodzących z innych źródeł (głównie internetowych portali medycznych, a także poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych NPOA skierowanych do lekarzy w czasie konferencji IFMSA-Poland.

10 10 Lekcja Kontra Infekcja Zasoby i środki realizacji projektu Planujemy korzystać z materiałów edukacyjnych następujących Kampanii Edukacyjnych po nawiązaniu współpracy na zasadzie partnerstwa: Narodowy Program Ochrony Antybiotyków: Pogromcy Zarazków: Organizacja Akcje w przedszkolach Prelekcja na temat bakterii, wirusów. Prezentacja podstawowych zasad higieny z użyciem materiałów edukacyjnych zdobytych od wyżej wymienionych planowanych partnerów. Czas trwania: 10-15min. Akcje popularyzacyjne Utworzenie FanPage a Projektu Lekcja Kontra Infekcja na portalu społecznościowym Facebook i próba zasygnalizowania problemu antybiotykooporności studentom medycyny poprzez udostępanianie materiałów edukacyjnych ECDC, WHO, Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. Popularyzacja materiałów edukacyjnych NPOA w czasie akcji Zdrowie pod Kontrolą jesień Popularyzacja materiałów edukacyjnych NPOA w czasie konferencji IFMSA-Poland skierowanych do studentów medycyny. Budżet Koszta akcji związane z produkcją materiałów edukacyjnych kampanii, z którymi chcielibyśmy współpracować, tj. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków i Pogromcy Zarazków. Szczegóły dotyczące budżetu znajdują się w załączonym pliku Lekcja kontra infekcja-budżet.

11 Lekcja Kontra Infekcja 11 Ewaluacja Tworzenie sprawozdań akcji w formie raportów. Raporty pozwalają nam określić ilość wyedukowanych osób w przedszkolach, uczestników akcji popularyzacyjnych oraz konferencji. Kontakt Katarzyna Kowal Koordynator Projektu Lekcja Kontra Infekcja Tel Marek Dryżałowski Koordynator Narodowy Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH Tel Maciej Janik Wiceprezydent IFMSA-Poland ds. marketingu Tel

12 12 Lekcja Kontra Infekcja Miejsce na notatki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 2011 w roku 2007

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 2011 w roku 2007 Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 2011 w roku 2007 Część I Warszawa 2008 SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE 1 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia PROGRAM ZDROWOTNY pt.: Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 2011 Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem Biuro Regionalne Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Nowoczesny nadzór nad zakażeniami PTZS i KAMSOFT w profilaktyce zakażeń szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia http://www.who.int/substance_abuse/publications/principles_drug_dependence_treatment.pdf Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia ZASADY

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wiedza ratuje życie. Zrób test na HIV. Niezależnie od wyniku masz szanse na normalne życie. Materiały prasowe

Wiedza ratuje życie. Zrób test na HIV. Niezależnie od wyniku masz szanse na normalne życie. Materiały prasowe Wiedza ratuje życie Zrób test na HIV. Niezależnie od wyniku masz szanse na normalne życie. Materiały prasowe www.aids.gov.pl Telefon Zaufania HIV/AIDS: 80 888 448* 22 692 82 26 *płatne za pierwszą minutę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

European Primary Immunodeficiencies Consensus Conference Consensus Report and Recommendations

European Primary Immunodeficiencies Consensus Conference Consensus Report and Recommendations European Primary Immunodeficiencies Consensus Conference Consensus Report and Recommendations European Commission Raport Europejskiej Konferencji Konsensusu Pierwotnych Niedoborów Odporności Zawartość

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY REGIONALNEGO ZWIĄZKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PSZCZELARZY W TORUNIU. Rozwój programu Młody Pszczelarz

PERSPEKTYWY REGIONALNEGO ZWIĄZKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PSZCZELARZY W TORUNIU. Rozwój programu Młody Pszczelarz PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W TORUNIU Rozwój programu Młody Pszczelarz Ljuba Ivasivka, Roslava Stoyanova, Wiktoria Kowalińska, Katarzyna Cieśla 7/26/2013 ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących

Bardziej szczegółowo