Raport wstępny Analiza w ramach Programu Południowy Bałtyk INTERREG lva, projekt INTERFACE PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport wstępny 20.12.2012 Analiza w ramach Programu Południowy Bałtyk INTERREG lva, projekt INTERFACE PLUS"

Transkrypt

1 Program Południowy Bałtyk Działamy lokalnie. Spełniamy oczekiwania. Łączymy ludzi i idee. Raport wstępny Analiza w ramach Programu Południowy Bałtyk INTERREG lva, projekt INTERFACE PLUS

2 Wprowadzenie Jednym z celów projektu INTERFACE PLUS jest umocnienie i modernizacja połączeń promowych pomiędzy północną Polską a duńską wyspą Bornholm (trasy Kołobrzeg / Darłowo / Ustka Nexø). Partnerzy projektu, tj. port morski Nexø, miasto Ustka i gmina miejska Darłowo (przy udziale Zarządu Portu w Kołobrzegu i innych stowarzyszonych organizacji) prowadzą w tym zakresie bliską współpracę. W ramach 4. komponentu projektu INTERFACE PLUS partnerzy realizują m.in. wspólne kampanie marketingowe, tworzą międzynarodowe kontakty biznesowe i wykonują działania zmierzające do poprawy obsługi pasażerów na lądzie. Działania te polegają m.in. na (prze)budowie terminali pasażerskich w Ustce, Darłowie i Nexø do 2013 roku. W czasie planowania projektu funkcjonowały wszystkie trzy ww. połączenia promowe. Zakładano więc, że partnerzy będą współpracować bezpośrednio z operatorami promów, realizując działania w odniesieniu do istniejących połączeń. Jednak w 2012 roku operator Żegluga Gdańska zrezygnował z połączeń z Nexø do Darłowa i Ustki. Obecnie działa więc tylko połączenie na linii Nexø Kołobrzeg, którego operatorem jest lokalna firma Kołobrzeska Żegluga Pasażerska (KŻP). Dlatego partnerzy projektu INTERFACE PLUS poszerzyli swój plan pracy o proaktywne działania na rzecz zapewnienia połączeń na wszystkich trzech liniach. Najważniejszą sprawą jest wznowienie połączeń z Nexø do Darłowa i Ustki w 2013 roku, a także modernizacja połączenia Nexø Kołobrzeg, najlepiej poprzez wprowadzenie nowej szybszej jednostki i (lub) promu przystosowanego do przewozu samochodów. Związane z tym działania były priorytetem w latach 2011 / Ich celem jest stworzenie podstaw trwałej i długookresowej działalności, która będzie łączyć potencjał rynkowy po stronie dostawcy (operatora) z ewentualną pomocą publiczną. Pomoc ta może być pośrednia (np. pomoc w działaniach marketingowych) lub bezpośrednia w postaci dopłat od samorządu, o ile okażą się one możliwe. 20 portów, samorządów, firm transportowych, operatorów promowych i organizacji turystycznych z Niemiec, Danii i Polski chce wspólnymi siłami usprawnić międzynarodowy transport pasażerski. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 2

3 Celem niniejszego raportu wstępnego jest przede wszystkim zapewnienie podstawy do realizacji warsztatów z udziałem partnerów, które zostały zaplanowane na 17 stycznia 2013 roku w Ustce. Raport ten stanowi więc materiał roboczy przeznaczony do dyskusji i podstawę do podjęcia decyzji, które powinny zapaść na warsztatach. Podjęte decyzje powinny pomóc w wypracowaniu porozumienia pomiędzy partnerami projektu i wyznaczyć poziom oczekiwań od koncepcji połączeń oraz przyszłą strategię udzielania pomocy publicznej. Dlatego zakres raportu końcowego, który zostanie złożony w lutym 2013 roku, jest uzależniony od decyzji podjętych na warsztatach. Niektóre zagadnienia mogą wymagać większego poziomu szczegółowości, a trudności, jakie wynikną w czasie warsztatu zostaną poddane dalszej analizie. Zakres raportu wstępnego jest następujący: Cel raportu wstępnego ogólny opis procesu analizy; główne argumenty za skupieniem działań na przewozach pasażerskich oraz brak podstaw dla wprowadzenia promu samochodowego; omówienie proponowanej koncepcji połączeń promowych oraz rachunku zysków i strat; krótka prezentacja perspektyw w formie trzech scenariuszy przyszłego ruchu pasażerskiego pomiędzy Bornholmem a polskim wybrzeżem; konkretne propozycje pomocy publicznej dla każdego scenariusza. Podsumowanie. 20 portów, samorządów, firm transportowych, operatorów promowych i organizacji turystycznych z Niemiec, Danii i Polski chce wspólnymi siłami usprawnić międzynarodowy transport pasażerski. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 3

4 Plan pracy (1/2) Warsztaty inauguracyjne 1. faza analizy Rozmowy z operatorami promów 2. faza analizy Raport wstępny Warsztaty partnerów projektu 3. faza analizy Raport końcowy 15 listopada Spotkanie inauguracyjne Metody: Osobiste spotkanie w Essen Uczestniczą wszystkie zainteresowane strony Cel: Określenie celu i istotnych warunków zamówienia Wyjaśnienie, dostosowanie i zatwierdzenie zakresu analizy Określenie wstępnego katalogu pomysłów w zakresie pomocy publicznej listopada 1. faza analizy Metody: Opracowanie optymalnej koncepcji połączeń: wyporność jednostek, rozkład połączeń, wymagania portowe, rachunek zysków i strat itp. Opracowanie ostatecznego katalogu możliwych form pomocy publicznej, w tym przegląd obecnie stosowanych praktyk w europejskiej żegludze promowej Cel: Doprecyzowanie koncepcji połączeń, potrzeb finansowych i możliwych form pomocy publicznej 4 11 grudnia Rozmowy z operatorami promów Metody: Rozmowy bezpośrednie: Kołobrzeska Żegluga Pasażerska (KŻP) BornholmerFærgen (część Færgen A/S) Żegluga Gdańska Chistiansøfarten Cel: Weryfikacja koncepcji połączeń i opinii na temat katalogu możliwych form pomocy publicznej Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 4

5 Plan pracy (2/2) Warsztaty inauguracyjne 1. faza analizy Rozmowy z operatorami promów 2. faza analizy Raport wstępny Warsztaty partnerów projektu 3. faza analizy Raport końcowy grudnia 2. faza analizy Metody: Dalsza analiza możliwych problemów wskazanych przez operatorów w czasie przeprowadzonych rozmów Przegląd katalogu możliwych form pomocy publicznej w celu dalszego zawężenia scenariuszy w tym zakresie Dalsze rozpoznanie aspektów prawnych w celu wykluczenia scenariuszy pomocy publicznej niedopuszczalnych ze względu na przepisy prawa duńskiego, polskiego i UE Cel: Złożenie raportu wstępnego do 20 grudnia stycznia Warsztaty partnerów projektu Metody: Warsztaty partnerów projektu z udziałem osób decyzyjnych. Pierwsza połowa obejmuje prezentację i omówienie raportu wstępnego i dotychczasowych wyników. Druga połowa obejmuje omówienie perspektyw dla uwzględnionych w analizie opcji połączeń promowych pomiędzy Bornholmem a Polską. Cel: Wypracowanie porozumienia pomiędzy partnerami projektu w zakresie koncepcji połączeń i strategii udzielania pomocy publicznej 18 stycznia 6 lutego 3. faza analizy Metody: Dalsza analiza możliwych problemów wskazanych przez partnerów projektu oraz uwzględnienie wyników i uwag z warsztatów Ocena finansowa (prawna) najchętniej przyjmowanych rozwiązań w zakresie pomocy publicznej Opracowanie planu i propozycji ewentualnych procedur przetargowych Cel: Złożenie raportu końcowego do 7 lutego Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 5

6 W 2011 roku sieć dróg publicznych w Polsce miała kilometrów, w tym 1069 kilometrów autostrad i 734 kilometry dróg ekspresowych. Obecnie planuje się wydłużenie sieci autostrad do 2085 kilometrów, a dróg ekspresowych do 5466 kilometrów. Jak wynika z ilustracji po prawej stronie, długość zarówno istniejących (kolor czarny), jak i planowanych (kolor niebieski) autostrad w północnozachodniej Polsce jest stosunkowo niewielka. Poważne inwestycje w autostrady są skupione na jednym korytarzu północ-południe z Gdańska do Katowic i dwóch korytarzach wschód-zachód w środkowej i południowej części kraju. Znaczna poprawa warunków drogowych panujących na wybrzeżu w północno-zachodniej Polsce jest więc mało prawdopodobna. Dlatego czas dojazdu (przedstawiony w tabeli po prawej stronie) z większych polskich miast do Kołobrzegu, Ustki i Darłowa pozostanie długi. Na podstawie istniejących połączeń promowych można przewidzieć, że osoby podróżujące na Bornholm z bogatych obszarów środkowej i południowej Polski będą korzystać z linii Sassnitz-Rønne albo ze Świnoujścia do Ystad lub z Gdyni do Karlskrony i dalej z Ystad do Rønne. Informacja o rynku Odległości i czas podróży w Polsce W odniesieniu do planowanych nowych połączeń promowych należy zauważyć, że polskie porty są stosunkowo małe, co znacznie ogranicza wielkość promu, który mógłby obsługiwać te połączenia. Maksymalne wymiary promu, którym można się posłużyć, to 80 metrów długości i 13 metrów szerokości. W takiej sytuacji infrastruktura portowa nie jest przygotowana na przyjęcie dużej liczby pojazdów, przez co szybko powstaną problemy w ruchu ulicznym szczególnie w Kołobrzegu. Kołobrzeg Czas dojazd u Ustka Czas dojazd u Miasto Odległoś ć Odległość Szczecin 144 2h h49 Gdańsk 246 4h h42 Gdynia 223 3h h23 Poznań 288 4h h19 Bydgoszcz 268 4h h14 Wrocław 485 7h h04 Katowice 692 8h h43 Warszawa 552 8h h37 Łódź 505 7h h06 Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 6

7 Zgodnie z wnioskami z badania wstępnego wykonanego w 2010 roku liczba mieszkańców po obu stronach (na Bornholmie i w Polsce) nie daje możliwości utrzymania całorocznego połączenia promowego. Ponieważ sytuacja na rynku nie zmieniła się od 2010 roku, utrzymywanie tradycyjnego połączenia promowego pomiędzy Nexø a Polską, z przewozem samochodów i towaru, nie będzie finansowo opłacalne. Obecny ruch turystyczny pomiędzy Polską a Bornholmem cechuje się jednodniowymi wycieczkami w samym szczycie sezonu (lipiec i sierpień), kiedy turyści przyjeżdżają na polskie wybrzeże. Badania rynku sygnalizują duży potencjał wycieczek na Bornholm. Szacuje się, że Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę i okolice odwiedza około 1,1 miliona turystów. Wielu z nich wykazuje zainteresowanie zwiedzeniem Bornholmu na jednodniowym wyjeździe lub na kilkudniowej wycieczce zorganizowanej. Pomysł wprowadzenia promu samochodowego jest niezasadny, ponieważ turyści nie są zainteresowaniem opłacaniem biletu za przewiezienie samochodu na Bornholm. Daje to jednak możliwość wprowadzenia innych zorganizowanych form wypoczynku, np. Informacja o rynku Ruch turystyczny i jego potencjał wycieczek autobusowych wycieczek rowerowych tanich noclegów. Dlatego należy się skoncentrować na zapewnieniu psozerzonej oferty połączeń promowych (w porównaniu z istniejącym połączeniem Nexø Kołobrzeg) ograniczonych do ruchu pasażerskiego. Kołobrzeg i okolice: Ok turystów Darłowo i okolice: Ok turystów Odległości i czas przejazdu pomiędzy trzema portami po stronie polskiej: Kołobrzeg Darłowo: 81 km / 1h 33 minut Darłowo Ustka: 38 km / 45 minut Kołobrzeg Ustka: 119 km / 2h 18 minut Ustka i okolice: Ok turystów Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 7

8 Proponowana koncepcja połączeń promowych Aby obsłużyć trzy porty po polskiej stronie, proponuje się wprowadzenie dwóch jednostek. Pozwoli to ograniczyć ryzyko pustych przewozów w przypadku konieczności odwołania rejsu z powodu złej pogody. Proponuje się wprowadzenie nowego promu do obsługi rejsów z Darłowa i Ustki. Ze względu na większą odległość, aby podwyższyć jakość usług i zapewnić trwałość koncepcji, zaleca się wprowadzenie jednostki szybszej od Jantara takiej, która pokona całą trasę z portu do portu w czasie nieprzekraczającym 3 godzin. Przykładem może być prom Bornholm Express. Ponadto nowy statek będzie musiał zmieniać porty po polskiej stronie, ale pod każdym innym względem może działać na tych samych zasadach co czynne połączenie Nexo Kołobrzeg. W krótkim terminie Jantar powinien nadal obsługiwać linię Nexø Kołobrzeg, ale w średniej perspektywie należy dążyć do modernizacji lub zamiany tej jednostki, tak aby uzyskać czas rejsu poniżej 3 godzin. Obecnie rocznie wykonywanych jest ok. 80 rejsów. Przy wprowadzeniu szybszego promu i obsłudze dwóch portów proponuję się zwiększenie liczby rejsów do ok. 120 na linii Nexø Darłowo Ustka. Proponowany rozkład połączeń dla nowej jednostki: Sezon Okres Tygodnie Dni rejsowe Powrót Niski kwiecień maj i i sb, nd 16 październik Wydłużony maj czerwiec i i śr, pt, sb, nd 40 wrzesień Wysoki lipiec sierpień Codziennie 63 Razem 119 Nexø Kołobrzeg Jantar, 288 pasażerów Czas rejsu: 4½ godz. Ok. 90 wycieczek w obie strony od maja do września Wypływa z Kołobrzegu o 6 rano, powrót o 23 Nexø Ustka/Darłowo: Bornholm Express lub podobny, 245 pasażerów Czas rejsu: 2½ 3 godz. Ok. 120 wycieczek w obie strony od kwietnia do października Wypływa z Kołobrzegu o 7 rano, powrót o 21 Naprzemienna obsługa portów w Darłowie i Ustce Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 8

9 Omówienie proponowanej koncepcji połączeń Proponowane skrócenie czasu rejsu na trasie Ustka Nexø poniżej 3 godzin wymaga jednostki osiągającej prędkość porównywalną do promu Bornholm Express (24 węzły). To spowoduje oczywiście wzrost kosztów paliwa i charteru, ponieważ taka jednostka jest droższa i zużywa więcej ropy. Dodatkowo wzrosną koszty utrzymania i ubezpieczenia, ponieważ szybsze jednostki są bardziej wrażliwe i mają większe obciążenie silników. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie statku rozwijającego prędkość węzłów, takiego jak Lady Assa, którym Żegluga Gdańska w przeszłości obsługiwała linię z Darłowa i Ustki. W takim przypadku czas rejsu wzrośnie niemal do 4 godzin na trasie z Ustki do Nexø oraz do ponad 3 godzin, gdyby nową jednostką zastąpić Jantar na trasie Kołobrzeg Nexø. W przypadku takiej zamiany należy również pamiętać, że na pokonanie trasy Ustka Nexø Jantar potrzebowałby ponad 5 godzin. Wysokość kosztów rozwiązania z jednostką średniej prędkości kształtuje się na poziomie pomiędzy promami Jantar i Bornholm Express. Innym przykładem jednostki średniej prędkości jest HSC Kosterväg, który obsługuje linię z Strömstad w zachodniej Szwecji na wyspę Koster. Prom ten został zbudowany w 2000 roku i rozwija maksymalną prędkość 20 węzłów. Fair Lady (dawniej Lady Assa ) 700 pasażerów Prędkość: 18 węzłów Data budowy: 1970 Czas rejsu: Nexø Kołobrzeg: 3½ h Nexø Ustka/Darłowo: 4 h Długość: 68,56 m HSC Kostervåg (Strömstad-Koster) 270 pasażerów Prędkość: 20 węzłów Data budowy: 2000 Czas rejsu: Nexø Kołobrzeg: 3 h 15 min Nexø Ustka/Darłowo: 3 h 45 min Długość: 26,04 m Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 9

10 Perspektywy 3 scenariusze przyszłego ruchu pasażerskiego pomiędzy Bornholmem a Polską Prawdopodobieństwo sukcesu/ udoskonalenia połączeń promowych pomiędzy Bornholmem a polskim wybrzeżem Bałtyku Scenariusz 0 Stan obecny Brak dalszego zaangażowania ze strony partnerów projektu. Inicjatywa pozostawiona w całości po stronie rynku i zainteresowanych operatorów. Obecny operator (KŻP) będzie najprawdopodobniej kontynuować działalność w obecnym zakresie. Scenariusz 1 Pomoc pośrednia Średni poziom zaangażowania i nakładów. Pośrednie zaangażowanie partnerów projektu w poszerzenie oferty połączeń promowych. Scenariusz 2 Pomoc bezpośrednia Najwyższy poziom zaangażowania i nakładów. Bezpośrednie zaangażowanie partnerów projektu w poszerzenie oferty połączeń promowych. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 10

11 Kołobrzeska Żegluga Pasażerska (KŻP) rozpoczęła działalność w 1994 roku, z czego wynika, że jej koncepcja przynosi efekty już od 18 lat. Połączenia z Kołobrzegu do Nexø przetrwały rozmaite sytuacje na rynku, zmiany tendencji i zachowań turystów, światowy kryzys finansowy itp. Koszt zakupu Jantara albo zwrócił się już w całości, albo przynajmniej w większej części, zapewniając rentowność dla większości scenariuszy. KŻP jest firmą prywatną, a inwestycja w nowy prom do obsługi połączeń z polskiego wybrzeża na Bornholm wiąże się dla niej ze znacznym ryzykiem ze względu na wysokość koniecznych nakładów pomimo tego, że firma jest stabilna i ma duże doświadczenie w swojej branży. W przyszłości właściciele firmy mogą podjąć decyzję o wymianie Jantara na inny prom albo o prowadzeniu działalności na dwie jednostki, ale w krótkim terminie Jantar pozostanie najprawdopodobniej ich jedynym statkiem; program konserwacji obejmuje jeszcze 4 lata przed rozpoczęciem kolejnego 5- letniego okresu. Ewentualny nowy prom będzie prawdopodobnie podobny do Jantara, aby utrzymać koszty na poziomie absolutnego minimum. W miarę możliwości prom będzie trochę szybszy (tj węzłów), aby skrócić czas rejsu, ale właściciele nie traktują tego jako warunek konieczny. Prawdopodobieństwo pojawienia się nowego operatora na rynku jest również ograniczone, a doświadczenia z przeszłości nie są zbyt zachęcające. Dlatego pozostawienie całej inicjatywy po stronie rynku może oznaczać, że oferta połączeń pozostanie taka jak dziś. Linia rozumowania Scenariusz 0 Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 11

12 Linia rozumowania Scenariusz 1 Zakłada się, że poszerzenie obecnej oferty połączeń promowych wymagaj jakiejś formy wsparcia przynajmniej w fazie początkowej. Pomoc bezpośrednia umożliwia przekazanie do euro w okresie trzech lat bez narażania się na zarzuty o łamanie przepisów UE dot. pomocy państwa. Niezależnie od dopuszczalnego poziomu nakładów pomoc bezpośrednia nie wydaje się najlepszym scenariuszem. Trudno będzie bowiem uzasadnić, że transport turystów z Polski na Bornholm jest obowiązkiem służb publicznych. Dodatkowo koszt organizacji przetargu europejskiego wydaje się nieproporcjonalnie wysoki w porównaniu ze skalą przewozów promowych. Możliwości udzielenia pomocy publicznej są więc ograniczone do mniej bezpośrednich rozwiązań polegających na stworzeniu takich warunków, które przyciągną uwagę operatorów i przechylą szalę obliczeń biznesowych na właściwą stronę. Poniżej przedstawiamy formy pomocy pośredniej, które w odpowiednich okolicznościach nie będą stanowić naruszenia przepisów UE o pomocy państwa: Działania marketingowe mające na celu promocję Bornholmu i pozyskanie turystów z grupy docelowej, czyli bezpośrednio wśród turystów odwiedzających Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę i okolice tych miast. Obniżenie opłat portowych we wszystkich czterech portach. Rozwiązania infrastrukturalne, które pomogą turystom w poruszaniu się po Bornholmie po przybyciu do Nexø. Zwrot części kosztu biletów bezpośrednio pasażerom przybywającym do Nexø, aby uniknąć zarzutu o naruszanie przepisów UE dotyczących pomocy państwa i zasad konkurencji. Ogólnie oznacza to nieprzyznawanie preferencyjnych warunków wybranemu operatorowi, lecz zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom takich samych warunków prowadzenia działalności. W powyższym przykładzie propozycja zwrotu części kosztu biletów pasażerom przybywającym do Nexø musi być skierowana do wszystkich pasażerów posiadających ważny bilet z Polski na Bornholm, a nie tylko do pasażerów wybranego operatora. Podobnie materiały marketingowe powinny promować Bornholm jako cel podróży, a nie przekazywać informacje o atutach wybranego operatora ani promować go. Aby pomoc pośrednia była atrakcyjna dla partnerów projektu, formy tej pomocy powinny zostać określone w umowie, która określi, że działania marketingowe, niższe opłaty portowe itp. przysługują wyłącznie w przypadku poszerzenia oferty połączeń promowych. Oznacza to również, że poszczególne formy pomocy pośredniej wejdą w życie wyłącznie pod warunkiem uruchomienia nowych połączeń promowych. Pomoc pośrednia może wystarczyć, aby zachęcić obecnych i (lub) nowych operatorów do poszerzenia oferty połączeń promowych. Wadą tego rozwiązania jest jednak jego pasywność, która wymaga, aby to operator podjął inicjatywę, zainwestował i uruchomił nowe połączenia. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 12

13 Linia rozumowania Scenariusz 2 Jak wspomniano, największą barierą, która uniemożliwia KŻP poszerzenie obecnej oferty, jest ryzyko związane z inwestycją w nowy statek. Co więcej znalezienie partnera, który sfinansuje zakup statku również może nie być łatwe. Nowy operator napotka te same trudności chyba że będzie już dysponować odpowiednią jednostką lub jest tak dużą firmą, że inwestycja nie będzie przerastać jego możliwości. Dodatkowo nowy operator będzie mieć oczywistą niekorzyść w postaci braku wiedzy o lokalnym rynku i doświadczenia w żegludze po specyficznym akwenie Morza Bałtyckiego. W obecnej sytuacji rynkowej ocenia się, że największe prawdopodobieństwo poszerzenia oferty przewozów promowych pomiędzy Bornholmem a polskim wybrzeżem zapewni skierowanie pomocy do obecnego operatora, przy czym głównymi parametrami są to jego wiedza o i obecność na lokalnym rynku. Partnerzy projektu KŻP 0% 49% Pozostali inwestorzy 51% Nowy statek 0% 49% Dobrym sposobem na opanowanie ryzyka i trudności z finansowaniem będzie założenie nowej spółki, której jedynym celem będzie posiadanie nowej jednostki. Udziałowcami nowo powstałej spółki powinna być KŻP, która obejmie pakiet większościowy, partnerzy projektu Interface Plus oraz ewentualnie inni inwestorzy, jeśli będą zainteresowani. Następnie należy podpisać umowę charterową pomiędzy spółką będącą właścicielem statku i KŻP jako jego operatorem. Treść tej umowy powinna być oczywiście odpowiednio doprecyzowana, ale należy w niej zawrzeć postanowienie, że dochód z realizacji umowy pokryje koszty finansowania statku i administracji. Taki model poza tym, że usuwa bariery uniemożliwiające poszerzenie obecnej oferty połączeń promowych dodatkowo zapewnia zaangażowanie wszystkich stron. Posiadając 51% udziałów, KŻP będzie mieć motywację do tego, aby wykorzystać swoje kwalifikacje i doświadczenie przy zakupie statku, negocjacji cen itp. Dotychczasowa oferta Jantar KŻP Poszerzona oferta Nowy statek Umowa charterowa Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 13

14 Aspekty prawne dotyczące poszczególnych form pomocy Częściowy zwrot kosztu biletów (scenariusz 1) Zwrot kosztów musi dotyczyć wszystkich pasażerów przybywających do Nexø. Przekazywanie zwrotu pieniędzy bezpośrednio pasażerom zapewni zgodność modelu z przepisami określającymi zasady pomocy państwa, ponieważ za taką uznawana jest tylko pomoc na rzecz firm. Dodatkowo oferowanie zwrotu pieniędzy wszystkim pasażerom przybywającym do Nexø z Polski nie łamie zasad konkurencji określonych w artykule 12 Traktatu. Wprowadzenie tego modelu wymaga, aby przepisy prawa krajowego Danii i Polski umożliwiały przekazywanie środków pasażerom. Nabycie statku (scenariusz 2) Jeśli większościowy pakiet udziałów w spółce należy do partnerów prywatnych (51%), przepisy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania. Model ten jest prawdopodobnie zgodny z przepisami prawa krajowego, o ile możliwość wyczarterowania promu będzie przysługiwać wszystkim firmom. Jeśli obecny operator otrzyma wyłączne prawo do czarterowania promu, będzie to oznaczać, że został beneficjentem pomocy publicznej. W takim przypadku należy przeprowadzić dodatkową analizę w celu stwierdzenia, czy taka pomoc podlega któremuś z wyłączeń blokowych (szczególnie w zakresie rozporządzenia 800/2008) lub strukturalnych. Z ogólnej oceny wynika, że kryteria określone w rozporządzeniu 800/2008 (określającym kategorie pomocy zgodne z zasadami wspólnego rynku w związku z art. 87 i 88 Traktatu) są spełnione, ale wymaga to dalszej analizy po doprecyzowaniu modelu. W zakresie europejskich przepisów o konkurencji tego rodzaju model wydaje się dopuszczalny, o ile stawka wynagrodzenia za charter i inne warunki umowy będą typowe dla tego rodzaju operacji. Dodatkowo możliwość wyczarterowania promu musi być dostępna dla każdej firmy, tzn. umowa charterowa nie może zostać zawarta na zbyt długi okres. Najważniejsze kryteria z rozporządzenia 800/2008 Pomocy należy udzielić w regionie, w którym przewidziano taką możliwość na oficjalnej mapie pomocy regionalnej dla kraju członkowskiego na lata Inwestycję należy utrzymać w regionie beneficjenta przynajmniej przez okres pięciu lat, lub trzech lat w przypadku MŚP, od zakończenia całej inwestycji. Intensywność pomocy wyrażona współczynnikiem aktualnej wartości brutto dotacji nie może przekroczyć limitu pomocy regionalnej (10%). Limity określone w paragrafie 3 dotyczą intensywności pomocy obliczonej albo jako procent kwalifikowanych kosztów materialnych i niematerialnych danej inwestycji, albo jako procent kosztu wynagrodzenia wynajętej osoby w okresie dwóch lat. W przypadku obliczania intensywności pomocy na podstawie wysokości kosztów materialnych i niematerialnych lub kosztów przejęcia spółki beneficjent musi wnieść wkład w minimalnej wysokości 25% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych lub zewnętrznych. W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa uwzględniane są wyłącznie koszty nabycia aktywów od stron trzecich, o ile transakcja została zrealizowana w warunkach rynkowych. Z wyłączeniem MŚP i przejęć nabywane aktywa muszą być nowe. W programie zawarto bezpośrednie odniesienie do rozporządzenia, podając jego tytuł i odsyłacz do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (art. 3). Wyłączona jest tylko pomoc o charakterze stymulującym (art. 8). Kryteria, które należy spełnić, zależą od wielkości firmy. Informacje o przekazanej pomocy należy opublikować w Internecie i przesłać Komisji (art. 3 i 9) Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 14

15 Rachunek zysków i strat Poniżej przedstawiono skróconą wersję rachunku operacyjnego. Został on opracowany w przeliczeniu na dzień rejsowy i uwzględnia wyłącznie pozycje mające bezpośredni związek z działalnością operacyjną. Innymi słowy, koszty działań marketingowych i inne koszty administracyjne nie zostały uwzględnione. Rachunek operacyjny na dzień rejsowy (euro) Dni rejsowych w roku Koszty na dzień rejsowy Charter Paliwo Załoga Utrzymanie i ubezpieczenie Opłaty portowe Bornholm Express Jantar Łączny koszt na dzień rejsowy Obroty na dzień rejsowy Pasażerów na dzień rejsowy Średnia cena biletu Udział netto sprzedaży pokładowej Łączne obroty dzienne 8,871 7,258 Dochód na dzień rejsowy 1,240 2,598 Założenia do obliczenia obrotów Do kalkulacji obrotów przyjęto obecny poziom 200 pasażerów na dzień rejsowy. Przyjęto obecną średnią cenę biletu (32 euro) na promie Jantar, linia Kołobrzeg Nexø. Ze względu na krótszy czas podróży dla promu Bornholm Express na trasie Ustka/Darłowo Nexø przyjęto cenę 40 euro. Na obydwu liniach średnia sprzedaż pokładowa wynosi 4 euro na osobę. Założenia do obliczenia kosztów Koszt charteru został obliczony przy założeniu finansowania zewnętrznego. Przyjęto cenę nabycia promu Bornholm Express w wysokości 2,7 miliona euro amortyzowanej przez 10 lat i odsetki w wysokości 6%. Następnie roczny koszt charteru został równo podzielony na dni rejsowe. Koszt paliwa został obliczony przy założeniu 80% obciążenia silnika i obecnej ceny ropy (0,67 euro za litr). Wysokość wynagrodzenia zakłada, że załoga będzie pochodzić z Polski. Do obliczenia opłat portowych przyjęto stawki z portu Nexø zarówno dla Nexø, jak i dla Kołobrzegu (4,63 DKK od pasażera i 22,12 od tony miesięcznie). Ze względu na rodzaj jednostek koszty portowe są minimalne. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 15

16 Z kalkulacji kosztów operacyjnych wynika, że modernizacja obecnych połączeń promowych poprzez wprowadzenie szybszej jednostki jest na granicy opłacalności. Jeśli uwzględnimy też poziom ryzyka, poszerzenie oferty połączeń jest realistyczne tylko przy jakiejś formie wsparcia. Podsumowanie Stworzenie takich warunków, w których operatorzy udoskonalą swoją obecną ofertę, wymaga wspólnego działania nad realizacją założeń programu Interface Plus. Bez wątpienia szanse na sukces są znacznie większe w przypadku realizacji scenariusza 2 niż scenariusza 0. Realizację scenariusza 2 ułatwi też oczywiście zapewnienie pomocy przewidzianej w scenariuszu 1. Innymi słowy realizacja założeń wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich stron. Scenariusz 0 Scenariusz 1 Scenariusz 2 Dodatkowym efektem współpracy może być również wypracowanie nowego sposobu myślenia Być może wspólnym wysiłkiem uda się zrealizować działania marketingowe, które przyciągną na polskie wybrzeże ludzi z południa kraju i z Niemiec, zainteresowanych skorzystaniem z wypoczynku zorganizowanego z możliwością zwiedzenia Bornholmu. Ostatecznie to partnerzy projektu podejmą decyzję w sprawie dalszej realizacji zamierzeń projektu Interface Plus. Oczywiście może to również być decyzja o odstąpieniu od dalszych działań i pozostaniu przy wymianie poglądów i stanowisk, które pozwolą na osiągnięcie porozumienia. Dlatego jednym z głównych tematów najbliższych warsztatów będzie omówienie poziomu i metod dalszego zaangażowania w zakresie doskonalenia połączeń promowych pomiędzy Bornholmem a polskim wybrzeżem. Omówić i podjąć decyzję na warsztatach 17 stycznia 2013 roku w Ustce Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 16

17 Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 17

Wprowadzenie. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie...Wnioski z warsztatów Strona 2

Wprowadzenie. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie...Wnioski z warsztatów Strona 2 Raport końcowy Sposoby na wzmocnienie i modernizację połączeń promowych pomiędzy północną Polską a Bornholmem Analiza w ramach Programu Południowy Bałtyk INTERREG lva, projekt INTERFACE PLUS 01.03.2013

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Polskie promy... POLFERRIES. Gdańsk - Nynäshamn. ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 2014. ważny do 31.01.2015 POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA

Polskie promy... POLFERRIES. Gdańsk - Nynäshamn. ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 2014. ważny do 31.01.2015 POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA Polskie promy... POLFERRIES Gdańsk - Nynäshamn ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 0 ważny do.0.0 POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA 0 00.00.00* WYJAZD PRZYJAZD GDAŃSK - NYNÄSHAMN m/f Scandinavia.0.0 -.0.0 ROZKŁAD GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

POLFERRIES. ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 2014. Polskie promy... Świnoujście - Ystad Świnoujście - Kopenhaga via Ystad. ważny do 31.01.

POLFERRIES. ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 2014. Polskie promy... Świnoujście - Ystad Świnoujście - Kopenhaga via Ystad. ważny do 31.01. Polskie promy... POLFERRIES Świnoujście - Ystad Świnoujście - Kopenhaga via Ystad ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 2014 ważny do 31.01.2015 POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA ROZKŁAD ŚWINOUJŚCIE - YSTAD 23.02.2014-31.01.2015

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Załącznik Nr 1 WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew STRESZCZENIE (skrót z opracowania wykonanego w X/XI 2006 przez konsorcjum firm PriceWaterhouseCoopers i York Aviation na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

Świnoujście-Ystad v. v. 01.02.2012 31.01.2013 m/f Polonia i m/f Skania

Świnoujście-Ystad v. v. 01.02.2012 31.01.2013 m/f Polonia i m/f Skania Świnoujście-Ystad v. v. 01.02.2012 31.01.2013 m/f Polonia i m/f Skania CENNIK I ROZKŁAD REJSÓW Opłaty w SEK (każdorazowo przeliczane na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia voucheru/biletu). Zniżki

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/34( KNZ/16/15 )/15/GK Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, Łódź: Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Warszawy dla 25 dzieci + 3 opiekunów ze świetlicy środowiskowej przy ul. Senatorskiej 4. Numer ogłoszenia: 253752-2014;

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH OSÓB obowiązujące w Politechnice Śląskiej. Rodzaj pojazdu

ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH OSÓB obowiązujące w Politechnice Śląskiej. Rodzaj pojazdu ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH OSÓB obowiązujące w Politechnice Śląskiej A. Zakres usługi transportowej: 1. Usługa transportowa polega na wynajmie autokarów, busów, minibusów wraz z kierowcą/kierowcami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

/2010 Załącznik nr 7 SIWZ UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR /09

/2010 Załącznik nr 7 SIWZ UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR /09 34341-07/2010 Załącznik nr 7 SIWZ UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR 34341 07/09 zawarta w dniu...w Płośnicy pomiędzy Gminą Płośnica, 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52 zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012 Podsumowanie roku 211 - praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 212 Plan prezentacji Otoczenie rynkowe najważniejsze zagadnienia Priorytety 211

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

Rentowność najmu przebiła lokaty i obligacje

Rentowność najmu przebiła lokaty i obligacje najmu przebiła lokaty i obligacje Autor: Emil Szweda, Bernard Waszczyk, Open Finance 13.09.2010. Portal finansowy IPO.pl Szczyt sezonu najmu, związany z napływem studentów na uczelnie i spadek oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9232

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9232 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9232 UCHWAŁA NR 123/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 26 kwietnia 2012 1 Fakty a mity Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość 2 Kontekst

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie idei Car Clubs w Warszawie. 9 maja 2011 Piotr Mierzejewski

Wdrożenie idei Car Clubs w Warszawie. 9 maja 2011 Piotr Mierzejewski Wdrożenie idei Car Clubs w Warszawie 9 maja 2011 Piotr Mierzejewski W Warszawie Car Clubs mogą w znaczący sposób zmniejszyć zatłoczenie i poprawić przepustowość miejskiego systemu transportowego: jeden

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10 Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr../10 Zawarta w Warszawie dnia..2010 r. pomiędzy: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MSWIA z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Formularz raportu postępów i zasady oceny

Formularz raportu postępów i zasady oceny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Formularz raportu postępów i zasady oceny Warszawa, 11 czerwca 2013 Plan wystąpienia Omówienie formularza raportu

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny

Wydział Organizacyjno-Prawny 0, 0*0 +0++,+ DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 071 39 74 200 fax 071 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl Wrocław, dnia 31.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. ZALECENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW OKREŚLAJĄCYCH REALIZACJĘ PRAKTYK, STAŻY I SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.1. I 7.1.2.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012 42 dni do EURO 2012 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Czasy przejazdów porównanie Czasy przejazdów pociągów PKP IC Euro 2012 relacja pociągi "EURO" czas jazdy pociągi stałego kursowania czas jazdy od do od do

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 określenia oznaczają: 1) Biznesplan część Planu operacyjnego Funduszu Kapitałowego (załącznik nr

Użyte w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 określenia oznaczają: 1) Biznesplan część Planu operacyjnego Funduszu Kapitałowego (załącznik nr Słowniczek definicji Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 1 Użyte w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 określenia oznaczają: 1) Biznesplan część Planu operacyjnego Funduszu Kapitałowego (załącznik

Bardziej szczegółowo

Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020

Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 Zgodnie z przekazanymi informacjami, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację POPT wyniesie 700,1 mln EUR wkładu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku

Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku www.pwc.com Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku Utrzymanie dróg samorządowych w modelu ppp - korzyści dla strony publicznej 22 października

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. REGON:... NIP:... reprezentowaną przez: 1... -...

UMOWA - WZÓR. REGON:... NIP:... reprezentowaną przez: 1... -... UMOWA - WZÓR Załącznik nr 5 do siwz zawarta w dniu... pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996, Regon 320933250 reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Świnoujście-Ystad v. v. (m/f Polonia i m/f Skania)

Świnoujście-Ystad v. v. (m/f Polonia i m/f Skania) Świnoujście-Ystad v. v. (m/f Polonia i m/f Skania) 01.02.2014 31.01.2015 CENNIK I ROZKŁAD REJSÓW (Opłaty w i ) Opłaty za przewóz w jedną stronę i obie strony, nie zawierają dodatku paliwowego i opłaty

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na Imprezy turystyczne Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na własną i zleconą, z kolei te na grupowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg W jakich warunkach pracujemy Istnieje uświadomiona politycznie i społecznie potrzeba

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2745 UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czym jest pomoc publiczna udzielana w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Bydgoszczy 2011. 28 czerwca 2012

Budżet Miasta Bydgoszczy 2011. 28 czerwca 2012 Budżet Miasta Bydgoszczy 2011 28 czerwca 2012 Budżet 2011 struktura prezentacji Bilans otwarcia projekt budżetu z 15.11.2010r. Wykonanie budżetu 2011 Umiejscowienie budżetu Bydgoszczy wśród metropolii

Bardziej szczegółowo

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Jan Raczyński Warszawa, 21.06.2007 Koleje dużych prędkości generują wzrost przewozów Pociągi dużych prędkości mają obecnie

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego RADA

Bardziej szczegółowo

Wizyty Studyjne. Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014

Wizyty Studyjne. Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014 1 Spis treści: Finansowanie działania-kategorie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI MS TFI Shipyards & Offshore Group MS TFI Shipyards & Offshore Group MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza grupą trzech stoczni remontowych: Stocznią

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2014 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2014r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 /dotyczy tylko naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

ROBOCZE TŁUMACZENIE STANOWISKA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEGO VIII OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ

ROBOCZE TŁUMACZENIE STANOWISKA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEGO VIII OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ ROBOCZE TŁUMACZENIE STANOWISKA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEGO VIII OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ Szanowny Panie Ministrze Zdaję sobie sprawę z dyskusji, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy, wliczając

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA SIERADZA z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA SIERADZA z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Projekt UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA SIERADZA z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl 04--7 Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/04-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad7.pdf Budowa autostrady Możliwe sytuacje Projekt

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /../2012 Rady Miasta Ustka z dnia 2012 r.

Uchwała Nr /../2012 Rady Miasta Ustka z dnia 2012 r. Uchwała Nr /../2012 Rady Miasta Ustka z dnia 2012 r. w sprawie: przejęcia przez Burmistrza Miasta Ustka od Zarządu Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1202G w ciągu ulicy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CPV 62110000-6, Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, samolotami rejsowymi, usługi przewozów pasażerskich lotniczych zagranicznych. Przewidywana liczba zakupu

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres od r. do r. Poznań, 10 maja 2012 r.

Raport Roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres od r. do r. Poznań, 10 maja 2012 r. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. VERBICOM S.A. Poznań, 10 maja 2012 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo