Raport wstępny Analiza w ramach Programu Południowy Bałtyk INTERREG lva, projekt INTERFACE PLUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport wstępny 20.12.2012 Analiza w ramach Programu Południowy Bałtyk INTERREG lva, projekt INTERFACE PLUS"

Transkrypt

1 Program Południowy Bałtyk Działamy lokalnie. Spełniamy oczekiwania. Łączymy ludzi i idee. Raport wstępny Analiza w ramach Programu Południowy Bałtyk INTERREG lva, projekt INTERFACE PLUS

2 Wprowadzenie Jednym z celów projektu INTERFACE PLUS jest umocnienie i modernizacja połączeń promowych pomiędzy północną Polską a duńską wyspą Bornholm (trasy Kołobrzeg / Darłowo / Ustka Nexø). Partnerzy projektu, tj. port morski Nexø, miasto Ustka i gmina miejska Darłowo (przy udziale Zarządu Portu w Kołobrzegu i innych stowarzyszonych organizacji) prowadzą w tym zakresie bliską współpracę. W ramach 4. komponentu projektu INTERFACE PLUS partnerzy realizują m.in. wspólne kampanie marketingowe, tworzą międzynarodowe kontakty biznesowe i wykonują działania zmierzające do poprawy obsługi pasażerów na lądzie. Działania te polegają m.in. na (prze)budowie terminali pasażerskich w Ustce, Darłowie i Nexø do 2013 roku. W czasie planowania projektu funkcjonowały wszystkie trzy ww. połączenia promowe. Zakładano więc, że partnerzy będą współpracować bezpośrednio z operatorami promów, realizując działania w odniesieniu do istniejących połączeń. Jednak w 2012 roku operator Żegluga Gdańska zrezygnował z połączeń z Nexø do Darłowa i Ustki. Obecnie działa więc tylko połączenie na linii Nexø Kołobrzeg, którego operatorem jest lokalna firma Kołobrzeska Żegluga Pasażerska (KŻP). Dlatego partnerzy projektu INTERFACE PLUS poszerzyli swój plan pracy o proaktywne działania na rzecz zapewnienia połączeń na wszystkich trzech liniach. Najważniejszą sprawą jest wznowienie połączeń z Nexø do Darłowa i Ustki w 2013 roku, a także modernizacja połączenia Nexø Kołobrzeg, najlepiej poprzez wprowadzenie nowej szybszej jednostki i (lub) promu przystosowanego do przewozu samochodów. Związane z tym działania były priorytetem w latach 2011 / Ich celem jest stworzenie podstaw trwałej i długookresowej działalności, która będzie łączyć potencjał rynkowy po stronie dostawcy (operatora) z ewentualną pomocą publiczną. Pomoc ta może być pośrednia (np. pomoc w działaniach marketingowych) lub bezpośrednia w postaci dopłat od samorządu, o ile okażą się one możliwe. 20 portów, samorządów, firm transportowych, operatorów promowych i organizacji turystycznych z Niemiec, Danii i Polski chce wspólnymi siłami usprawnić międzynarodowy transport pasażerski. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 2

3 Celem niniejszego raportu wstępnego jest przede wszystkim zapewnienie podstawy do realizacji warsztatów z udziałem partnerów, które zostały zaplanowane na 17 stycznia 2013 roku w Ustce. Raport ten stanowi więc materiał roboczy przeznaczony do dyskusji i podstawę do podjęcia decyzji, które powinny zapaść na warsztatach. Podjęte decyzje powinny pomóc w wypracowaniu porozumienia pomiędzy partnerami projektu i wyznaczyć poziom oczekiwań od koncepcji połączeń oraz przyszłą strategię udzielania pomocy publicznej. Dlatego zakres raportu końcowego, który zostanie złożony w lutym 2013 roku, jest uzależniony od decyzji podjętych na warsztatach. Niektóre zagadnienia mogą wymagać większego poziomu szczegółowości, a trudności, jakie wynikną w czasie warsztatu zostaną poddane dalszej analizie. Zakres raportu wstępnego jest następujący: Cel raportu wstępnego ogólny opis procesu analizy; główne argumenty za skupieniem działań na przewozach pasażerskich oraz brak podstaw dla wprowadzenia promu samochodowego; omówienie proponowanej koncepcji połączeń promowych oraz rachunku zysków i strat; krótka prezentacja perspektyw w formie trzech scenariuszy przyszłego ruchu pasażerskiego pomiędzy Bornholmem a polskim wybrzeżem; konkretne propozycje pomocy publicznej dla każdego scenariusza. Podsumowanie. 20 portów, samorządów, firm transportowych, operatorów promowych i organizacji turystycznych z Niemiec, Danii i Polski chce wspólnymi siłami usprawnić międzynarodowy transport pasażerski. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 3

4 Plan pracy (1/2) Warsztaty inauguracyjne 1. faza analizy Rozmowy z operatorami promów 2. faza analizy Raport wstępny Warsztaty partnerów projektu 3. faza analizy Raport końcowy 15 listopada Spotkanie inauguracyjne Metody: Osobiste spotkanie w Essen Uczestniczą wszystkie zainteresowane strony Cel: Określenie celu i istotnych warunków zamówienia Wyjaśnienie, dostosowanie i zatwierdzenie zakresu analizy Określenie wstępnego katalogu pomysłów w zakresie pomocy publicznej listopada 1. faza analizy Metody: Opracowanie optymalnej koncepcji połączeń: wyporność jednostek, rozkład połączeń, wymagania portowe, rachunek zysków i strat itp. Opracowanie ostatecznego katalogu możliwych form pomocy publicznej, w tym przegląd obecnie stosowanych praktyk w europejskiej żegludze promowej Cel: Doprecyzowanie koncepcji połączeń, potrzeb finansowych i możliwych form pomocy publicznej 4 11 grudnia Rozmowy z operatorami promów Metody: Rozmowy bezpośrednie: Kołobrzeska Żegluga Pasażerska (KŻP) BornholmerFærgen (część Færgen A/S) Żegluga Gdańska Chistiansøfarten Cel: Weryfikacja koncepcji połączeń i opinii na temat katalogu możliwych form pomocy publicznej Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 4

5 Plan pracy (2/2) Warsztaty inauguracyjne 1. faza analizy Rozmowy z operatorami promów 2. faza analizy Raport wstępny Warsztaty partnerów projektu 3. faza analizy Raport końcowy grudnia 2. faza analizy Metody: Dalsza analiza możliwych problemów wskazanych przez operatorów w czasie przeprowadzonych rozmów Przegląd katalogu możliwych form pomocy publicznej w celu dalszego zawężenia scenariuszy w tym zakresie Dalsze rozpoznanie aspektów prawnych w celu wykluczenia scenariuszy pomocy publicznej niedopuszczalnych ze względu na przepisy prawa duńskiego, polskiego i UE Cel: Złożenie raportu wstępnego do 20 grudnia stycznia Warsztaty partnerów projektu Metody: Warsztaty partnerów projektu z udziałem osób decyzyjnych. Pierwsza połowa obejmuje prezentację i omówienie raportu wstępnego i dotychczasowych wyników. Druga połowa obejmuje omówienie perspektyw dla uwzględnionych w analizie opcji połączeń promowych pomiędzy Bornholmem a Polską. Cel: Wypracowanie porozumienia pomiędzy partnerami projektu w zakresie koncepcji połączeń i strategii udzielania pomocy publicznej 18 stycznia 6 lutego 3. faza analizy Metody: Dalsza analiza możliwych problemów wskazanych przez partnerów projektu oraz uwzględnienie wyników i uwag z warsztatów Ocena finansowa (prawna) najchętniej przyjmowanych rozwiązań w zakresie pomocy publicznej Opracowanie planu i propozycji ewentualnych procedur przetargowych Cel: Złożenie raportu końcowego do 7 lutego Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 5

6 W 2011 roku sieć dróg publicznych w Polsce miała kilometrów, w tym 1069 kilometrów autostrad i 734 kilometry dróg ekspresowych. Obecnie planuje się wydłużenie sieci autostrad do 2085 kilometrów, a dróg ekspresowych do 5466 kilometrów. Jak wynika z ilustracji po prawej stronie, długość zarówno istniejących (kolor czarny), jak i planowanych (kolor niebieski) autostrad w północnozachodniej Polsce jest stosunkowo niewielka. Poważne inwestycje w autostrady są skupione na jednym korytarzu północ-południe z Gdańska do Katowic i dwóch korytarzach wschód-zachód w środkowej i południowej części kraju. Znaczna poprawa warunków drogowych panujących na wybrzeżu w północno-zachodniej Polsce jest więc mało prawdopodobna. Dlatego czas dojazdu (przedstawiony w tabeli po prawej stronie) z większych polskich miast do Kołobrzegu, Ustki i Darłowa pozostanie długi. Na podstawie istniejących połączeń promowych można przewidzieć, że osoby podróżujące na Bornholm z bogatych obszarów środkowej i południowej Polski będą korzystać z linii Sassnitz-Rønne albo ze Świnoujścia do Ystad lub z Gdyni do Karlskrony i dalej z Ystad do Rønne. Informacja o rynku Odległości i czas podróży w Polsce W odniesieniu do planowanych nowych połączeń promowych należy zauważyć, że polskie porty są stosunkowo małe, co znacznie ogranicza wielkość promu, który mógłby obsługiwać te połączenia. Maksymalne wymiary promu, którym można się posłużyć, to 80 metrów długości i 13 metrów szerokości. W takiej sytuacji infrastruktura portowa nie jest przygotowana na przyjęcie dużej liczby pojazdów, przez co szybko powstaną problemy w ruchu ulicznym szczególnie w Kołobrzegu. Kołobrzeg Czas dojazd u Ustka Czas dojazd u Miasto Odległoś ć Odległość Szczecin 144 2h h49 Gdańsk 246 4h h42 Gdynia 223 3h h23 Poznań 288 4h h19 Bydgoszcz 268 4h h14 Wrocław 485 7h h04 Katowice 692 8h h43 Warszawa 552 8h h37 Łódź 505 7h h06 Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 6

7 Zgodnie z wnioskami z badania wstępnego wykonanego w 2010 roku liczba mieszkańców po obu stronach (na Bornholmie i w Polsce) nie daje możliwości utrzymania całorocznego połączenia promowego. Ponieważ sytuacja na rynku nie zmieniła się od 2010 roku, utrzymywanie tradycyjnego połączenia promowego pomiędzy Nexø a Polską, z przewozem samochodów i towaru, nie będzie finansowo opłacalne. Obecny ruch turystyczny pomiędzy Polską a Bornholmem cechuje się jednodniowymi wycieczkami w samym szczycie sezonu (lipiec i sierpień), kiedy turyści przyjeżdżają na polskie wybrzeże. Badania rynku sygnalizują duży potencjał wycieczek na Bornholm. Szacuje się, że Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę i okolice odwiedza około 1,1 miliona turystów. Wielu z nich wykazuje zainteresowanie zwiedzeniem Bornholmu na jednodniowym wyjeździe lub na kilkudniowej wycieczce zorganizowanej. Pomysł wprowadzenia promu samochodowego jest niezasadny, ponieważ turyści nie są zainteresowaniem opłacaniem biletu za przewiezienie samochodu na Bornholm. Daje to jednak możliwość wprowadzenia innych zorganizowanych form wypoczynku, np. Informacja o rynku Ruch turystyczny i jego potencjał wycieczek autobusowych wycieczek rowerowych tanich noclegów. Dlatego należy się skoncentrować na zapewnieniu psozerzonej oferty połączeń promowych (w porównaniu z istniejącym połączeniem Nexø Kołobrzeg) ograniczonych do ruchu pasażerskiego. Kołobrzeg i okolice: Ok turystów Darłowo i okolice: Ok turystów Odległości i czas przejazdu pomiędzy trzema portami po stronie polskiej: Kołobrzeg Darłowo: 81 km / 1h 33 minut Darłowo Ustka: 38 km / 45 minut Kołobrzeg Ustka: 119 km / 2h 18 minut Ustka i okolice: Ok turystów Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 7

8 Proponowana koncepcja połączeń promowych Aby obsłużyć trzy porty po polskiej stronie, proponuje się wprowadzenie dwóch jednostek. Pozwoli to ograniczyć ryzyko pustych przewozów w przypadku konieczności odwołania rejsu z powodu złej pogody. Proponuje się wprowadzenie nowego promu do obsługi rejsów z Darłowa i Ustki. Ze względu na większą odległość, aby podwyższyć jakość usług i zapewnić trwałość koncepcji, zaleca się wprowadzenie jednostki szybszej od Jantara takiej, która pokona całą trasę z portu do portu w czasie nieprzekraczającym 3 godzin. Przykładem może być prom Bornholm Express. Ponadto nowy statek będzie musiał zmieniać porty po polskiej stronie, ale pod każdym innym względem może działać na tych samych zasadach co czynne połączenie Nexo Kołobrzeg. W krótkim terminie Jantar powinien nadal obsługiwać linię Nexø Kołobrzeg, ale w średniej perspektywie należy dążyć do modernizacji lub zamiany tej jednostki, tak aby uzyskać czas rejsu poniżej 3 godzin. Obecnie rocznie wykonywanych jest ok. 80 rejsów. Przy wprowadzeniu szybszego promu i obsłudze dwóch portów proponuję się zwiększenie liczby rejsów do ok. 120 na linii Nexø Darłowo Ustka. Proponowany rozkład połączeń dla nowej jednostki: Sezon Okres Tygodnie Dni rejsowe Powrót Niski kwiecień maj i i sb, nd 16 październik Wydłużony maj czerwiec i i śr, pt, sb, nd 40 wrzesień Wysoki lipiec sierpień Codziennie 63 Razem 119 Nexø Kołobrzeg Jantar, 288 pasażerów Czas rejsu: 4½ godz. Ok. 90 wycieczek w obie strony od maja do września Wypływa z Kołobrzegu o 6 rano, powrót o 23 Nexø Ustka/Darłowo: Bornholm Express lub podobny, 245 pasażerów Czas rejsu: 2½ 3 godz. Ok. 120 wycieczek w obie strony od kwietnia do października Wypływa z Kołobrzegu o 7 rano, powrót o 21 Naprzemienna obsługa portów w Darłowie i Ustce Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 8

9 Omówienie proponowanej koncepcji połączeń Proponowane skrócenie czasu rejsu na trasie Ustka Nexø poniżej 3 godzin wymaga jednostki osiągającej prędkość porównywalną do promu Bornholm Express (24 węzły). To spowoduje oczywiście wzrost kosztów paliwa i charteru, ponieważ taka jednostka jest droższa i zużywa więcej ropy. Dodatkowo wzrosną koszty utrzymania i ubezpieczenia, ponieważ szybsze jednostki są bardziej wrażliwe i mają większe obciążenie silników. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie statku rozwijającego prędkość węzłów, takiego jak Lady Assa, którym Żegluga Gdańska w przeszłości obsługiwała linię z Darłowa i Ustki. W takim przypadku czas rejsu wzrośnie niemal do 4 godzin na trasie z Ustki do Nexø oraz do ponad 3 godzin, gdyby nową jednostką zastąpić Jantar na trasie Kołobrzeg Nexø. W przypadku takiej zamiany należy również pamiętać, że na pokonanie trasy Ustka Nexø Jantar potrzebowałby ponad 5 godzin. Wysokość kosztów rozwiązania z jednostką średniej prędkości kształtuje się na poziomie pomiędzy promami Jantar i Bornholm Express. Innym przykładem jednostki średniej prędkości jest HSC Kosterväg, który obsługuje linię z Strömstad w zachodniej Szwecji na wyspę Koster. Prom ten został zbudowany w 2000 roku i rozwija maksymalną prędkość 20 węzłów. Fair Lady (dawniej Lady Assa ) 700 pasażerów Prędkość: 18 węzłów Data budowy: 1970 Czas rejsu: Nexø Kołobrzeg: 3½ h Nexø Ustka/Darłowo: 4 h Długość: 68,56 m HSC Kostervåg (Strömstad-Koster) 270 pasażerów Prędkość: 20 węzłów Data budowy: 2000 Czas rejsu: Nexø Kołobrzeg: 3 h 15 min Nexø Ustka/Darłowo: 3 h 45 min Długość: 26,04 m Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 9

10 Perspektywy 3 scenariusze przyszłego ruchu pasażerskiego pomiędzy Bornholmem a Polską Prawdopodobieństwo sukcesu/ udoskonalenia połączeń promowych pomiędzy Bornholmem a polskim wybrzeżem Bałtyku Scenariusz 0 Stan obecny Brak dalszego zaangażowania ze strony partnerów projektu. Inicjatywa pozostawiona w całości po stronie rynku i zainteresowanych operatorów. Obecny operator (KŻP) będzie najprawdopodobniej kontynuować działalność w obecnym zakresie. Scenariusz 1 Pomoc pośrednia Średni poziom zaangażowania i nakładów. Pośrednie zaangażowanie partnerów projektu w poszerzenie oferty połączeń promowych. Scenariusz 2 Pomoc bezpośrednia Najwyższy poziom zaangażowania i nakładów. Bezpośrednie zaangażowanie partnerów projektu w poszerzenie oferty połączeń promowych. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 10

11 Kołobrzeska Żegluga Pasażerska (KŻP) rozpoczęła działalność w 1994 roku, z czego wynika, że jej koncepcja przynosi efekty już od 18 lat. Połączenia z Kołobrzegu do Nexø przetrwały rozmaite sytuacje na rynku, zmiany tendencji i zachowań turystów, światowy kryzys finansowy itp. Koszt zakupu Jantara albo zwrócił się już w całości, albo przynajmniej w większej części, zapewniając rentowność dla większości scenariuszy. KŻP jest firmą prywatną, a inwestycja w nowy prom do obsługi połączeń z polskiego wybrzeża na Bornholm wiąże się dla niej ze znacznym ryzykiem ze względu na wysokość koniecznych nakładów pomimo tego, że firma jest stabilna i ma duże doświadczenie w swojej branży. W przyszłości właściciele firmy mogą podjąć decyzję o wymianie Jantara na inny prom albo o prowadzeniu działalności na dwie jednostki, ale w krótkim terminie Jantar pozostanie najprawdopodobniej ich jedynym statkiem; program konserwacji obejmuje jeszcze 4 lata przed rozpoczęciem kolejnego 5- letniego okresu. Ewentualny nowy prom będzie prawdopodobnie podobny do Jantara, aby utrzymać koszty na poziomie absolutnego minimum. W miarę możliwości prom będzie trochę szybszy (tj węzłów), aby skrócić czas rejsu, ale właściciele nie traktują tego jako warunek konieczny. Prawdopodobieństwo pojawienia się nowego operatora na rynku jest również ograniczone, a doświadczenia z przeszłości nie są zbyt zachęcające. Dlatego pozostawienie całej inicjatywy po stronie rynku może oznaczać, że oferta połączeń pozostanie taka jak dziś. Linia rozumowania Scenariusz 0 Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 11

12 Linia rozumowania Scenariusz 1 Zakłada się, że poszerzenie obecnej oferty połączeń promowych wymagaj jakiejś formy wsparcia przynajmniej w fazie początkowej. Pomoc bezpośrednia umożliwia przekazanie do euro w okresie trzech lat bez narażania się na zarzuty o łamanie przepisów UE dot. pomocy państwa. Niezależnie od dopuszczalnego poziomu nakładów pomoc bezpośrednia nie wydaje się najlepszym scenariuszem. Trudno będzie bowiem uzasadnić, że transport turystów z Polski na Bornholm jest obowiązkiem służb publicznych. Dodatkowo koszt organizacji przetargu europejskiego wydaje się nieproporcjonalnie wysoki w porównaniu ze skalą przewozów promowych. Możliwości udzielenia pomocy publicznej są więc ograniczone do mniej bezpośrednich rozwiązań polegających na stworzeniu takich warunków, które przyciągną uwagę operatorów i przechylą szalę obliczeń biznesowych na właściwą stronę. Poniżej przedstawiamy formy pomocy pośredniej, które w odpowiednich okolicznościach nie będą stanowić naruszenia przepisów UE o pomocy państwa: Działania marketingowe mające na celu promocję Bornholmu i pozyskanie turystów z grupy docelowej, czyli bezpośrednio wśród turystów odwiedzających Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę i okolice tych miast. Obniżenie opłat portowych we wszystkich czterech portach. Rozwiązania infrastrukturalne, które pomogą turystom w poruszaniu się po Bornholmie po przybyciu do Nexø. Zwrot części kosztu biletów bezpośrednio pasażerom przybywającym do Nexø, aby uniknąć zarzutu o naruszanie przepisów UE dotyczących pomocy państwa i zasad konkurencji. Ogólnie oznacza to nieprzyznawanie preferencyjnych warunków wybranemu operatorowi, lecz zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom takich samych warunków prowadzenia działalności. W powyższym przykładzie propozycja zwrotu części kosztu biletów pasażerom przybywającym do Nexø musi być skierowana do wszystkich pasażerów posiadających ważny bilet z Polski na Bornholm, a nie tylko do pasażerów wybranego operatora. Podobnie materiały marketingowe powinny promować Bornholm jako cel podróży, a nie przekazywać informacje o atutach wybranego operatora ani promować go. Aby pomoc pośrednia była atrakcyjna dla partnerów projektu, formy tej pomocy powinny zostać określone w umowie, która określi, że działania marketingowe, niższe opłaty portowe itp. przysługują wyłącznie w przypadku poszerzenia oferty połączeń promowych. Oznacza to również, że poszczególne formy pomocy pośredniej wejdą w życie wyłącznie pod warunkiem uruchomienia nowych połączeń promowych. Pomoc pośrednia może wystarczyć, aby zachęcić obecnych i (lub) nowych operatorów do poszerzenia oferty połączeń promowych. Wadą tego rozwiązania jest jednak jego pasywność, która wymaga, aby to operator podjął inicjatywę, zainwestował i uruchomił nowe połączenia. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 12

13 Linia rozumowania Scenariusz 2 Jak wspomniano, największą barierą, która uniemożliwia KŻP poszerzenie obecnej oferty, jest ryzyko związane z inwestycją w nowy statek. Co więcej znalezienie partnera, który sfinansuje zakup statku również może nie być łatwe. Nowy operator napotka te same trudności chyba że będzie już dysponować odpowiednią jednostką lub jest tak dużą firmą, że inwestycja nie będzie przerastać jego możliwości. Dodatkowo nowy operator będzie mieć oczywistą niekorzyść w postaci braku wiedzy o lokalnym rynku i doświadczenia w żegludze po specyficznym akwenie Morza Bałtyckiego. W obecnej sytuacji rynkowej ocenia się, że największe prawdopodobieństwo poszerzenia oferty przewozów promowych pomiędzy Bornholmem a polskim wybrzeżem zapewni skierowanie pomocy do obecnego operatora, przy czym głównymi parametrami są to jego wiedza o i obecność na lokalnym rynku. Partnerzy projektu KŻP 0% 49% Pozostali inwestorzy 51% Nowy statek 0% 49% Dobrym sposobem na opanowanie ryzyka i trudności z finansowaniem będzie założenie nowej spółki, której jedynym celem będzie posiadanie nowej jednostki. Udziałowcami nowo powstałej spółki powinna być KŻP, która obejmie pakiet większościowy, partnerzy projektu Interface Plus oraz ewentualnie inni inwestorzy, jeśli będą zainteresowani. Następnie należy podpisać umowę charterową pomiędzy spółką będącą właścicielem statku i KŻP jako jego operatorem. Treść tej umowy powinna być oczywiście odpowiednio doprecyzowana, ale należy w niej zawrzeć postanowienie, że dochód z realizacji umowy pokryje koszty finansowania statku i administracji. Taki model poza tym, że usuwa bariery uniemożliwiające poszerzenie obecnej oferty połączeń promowych dodatkowo zapewnia zaangażowanie wszystkich stron. Posiadając 51% udziałów, KŻP będzie mieć motywację do tego, aby wykorzystać swoje kwalifikacje i doświadczenie przy zakupie statku, negocjacji cen itp. Dotychczasowa oferta Jantar KŻP Poszerzona oferta Nowy statek Umowa charterowa Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 13

14 Aspekty prawne dotyczące poszczególnych form pomocy Częściowy zwrot kosztu biletów (scenariusz 1) Zwrot kosztów musi dotyczyć wszystkich pasażerów przybywających do Nexø. Przekazywanie zwrotu pieniędzy bezpośrednio pasażerom zapewni zgodność modelu z przepisami określającymi zasady pomocy państwa, ponieważ za taką uznawana jest tylko pomoc na rzecz firm. Dodatkowo oferowanie zwrotu pieniędzy wszystkim pasażerom przybywającym do Nexø z Polski nie łamie zasad konkurencji określonych w artykule 12 Traktatu. Wprowadzenie tego modelu wymaga, aby przepisy prawa krajowego Danii i Polski umożliwiały przekazywanie środków pasażerom. Nabycie statku (scenariusz 2) Jeśli większościowy pakiet udziałów w spółce należy do partnerów prywatnych (51%), przepisy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania. Model ten jest prawdopodobnie zgodny z przepisami prawa krajowego, o ile możliwość wyczarterowania promu będzie przysługiwać wszystkim firmom. Jeśli obecny operator otrzyma wyłączne prawo do czarterowania promu, będzie to oznaczać, że został beneficjentem pomocy publicznej. W takim przypadku należy przeprowadzić dodatkową analizę w celu stwierdzenia, czy taka pomoc podlega któremuś z wyłączeń blokowych (szczególnie w zakresie rozporządzenia 800/2008) lub strukturalnych. Z ogólnej oceny wynika, że kryteria określone w rozporządzeniu 800/2008 (określającym kategorie pomocy zgodne z zasadami wspólnego rynku w związku z art. 87 i 88 Traktatu) są spełnione, ale wymaga to dalszej analizy po doprecyzowaniu modelu. W zakresie europejskich przepisów o konkurencji tego rodzaju model wydaje się dopuszczalny, o ile stawka wynagrodzenia za charter i inne warunki umowy będą typowe dla tego rodzaju operacji. Dodatkowo możliwość wyczarterowania promu musi być dostępna dla każdej firmy, tzn. umowa charterowa nie może zostać zawarta na zbyt długi okres. Najważniejsze kryteria z rozporządzenia 800/2008 Pomocy należy udzielić w regionie, w którym przewidziano taką możliwość na oficjalnej mapie pomocy regionalnej dla kraju członkowskiego na lata Inwestycję należy utrzymać w regionie beneficjenta przynajmniej przez okres pięciu lat, lub trzech lat w przypadku MŚP, od zakończenia całej inwestycji. Intensywność pomocy wyrażona współczynnikiem aktualnej wartości brutto dotacji nie może przekroczyć limitu pomocy regionalnej (10%). Limity określone w paragrafie 3 dotyczą intensywności pomocy obliczonej albo jako procent kwalifikowanych kosztów materialnych i niematerialnych danej inwestycji, albo jako procent kosztu wynagrodzenia wynajętej osoby w okresie dwóch lat. W przypadku obliczania intensywności pomocy na podstawie wysokości kosztów materialnych i niematerialnych lub kosztów przejęcia spółki beneficjent musi wnieść wkład w minimalnej wysokości 25% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych lub zewnętrznych. W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa uwzględniane są wyłącznie koszty nabycia aktywów od stron trzecich, o ile transakcja została zrealizowana w warunkach rynkowych. Z wyłączeniem MŚP i przejęć nabywane aktywa muszą być nowe. W programie zawarto bezpośrednie odniesienie do rozporządzenia, podając jego tytuł i odsyłacz do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (art. 3). Wyłączona jest tylko pomoc o charakterze stymulującym (art. 8). Kryteria, które należy spełnić, zależą od wielkości firmy. Informacje o przekazanej pomocy należy opublikować w Internecie i przesłać Komisji (art. 3 i 9) Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 14

15 Rachunek zysków i strat Poniżej przedstawiono skróconą wersję rachunku operacyjnego. Został on opracowany w przeliczeniu na dzień rejsowy i uwzględnia wyłącznie pozycje mające bezpośredni związek z działalnością operacyjną. Innymi słowy, koszty działań marketingowych i inne koszty administracyjne nie zostały uwzględnione. Rachunek operacyjny na dzień rejsowy (euro) Dni rejsowych w roku Koszty na dzień rejsowy Charter Paliwo Załoga Utrzymanie i ubezpieczenie Opłaty portowe Bornholm Express Jantar Łączny koszt na dzień rejsowy Obroty na dzień rejsowy Pasażerów na dzień rejsowy Średnia cena biletu Udział netto sprzedaży pokładowej Łączne obroty dzienne 8,871 7,258 Dochód na dzień rejsowy 1,240 2,598 Założenia do obliczenia obrotów Do kalkulacji obrotów przyjęto obecny poziom 200 pasażerów na dzień rejsowy. Przyjęto obecną średnią cenę biletu (32 euro) na promie Jantar, linia Kołobrzeg Nexø. Ze względu na krótszy czas podróży dla promu Bornholm Express na trasie Ustka/Darłowo Nexø przyjęto cenę 40 euro. Na obydwu liniach średnia sprzedaż pokładowa wynosi 4 euro na osobę. Założenia do obliczenia kosztów Koszt charteru został obliczony przy założeniu finansowania zewnętrznego. Przyjęto cenę nabycia promu Bornholm Express w wysokości 2,7 miliona euro amortyzowanej przez 10 lat i odsetki w wysokości 6%. Następnie roczny koszt charteru został równo podzielony na dni rejsowe. Koszt paliwa został obliczony przy założeniu 80% obciążenia silnika i obecnej ceny ropy (0,67 euro za litr). Wysokość wynagrodzenia zakłada, że załoga będzie pochodzić z Polski. Do obliczenia opłat portowych przyjęto stawki z portu Nexø zarówno dla Nexø, jak i dla Kołobrzegu (4,63 DKK od pasażera i 22,12 od tony miesięcznie). Ze względu na rodzaj jednostek koszty portowe są minimalne. Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 15

16 Z kalkulacji kosztów operacyjnych wynika, że modernizacja obecnych połączeń promowych poprzez wprowadzenie szybszej jednostki jest na granicy opłacalności. Jeśli uwzględnimy też poziom ryzyka, poszerzenie oferty połączeń jest realistyczne tylko przy jakiejś formie wsparcia. Podsumowanie Stworzenie takich warunków, w których operatorzy udoskonalą swoją obecną ofertę, wymaga wspólnego działania nad realizacją założeń programu Interface Plus. Bez wątpienia szanse na sukces są znacznie większe w przypadku realizacji scenariusza 2 niż scenariusza 0. Realizację scenariusza 2 ułatwi też oczywiście zapewnienie pomocy przewidzianej w scenariuszu 1. Innymi słowy realizacja założeń wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich stron. Scenariusz 0 Scenariusz 1 Scenariusz 2 Dodatkowym efektem współpracy może być również wypracowanie nowego sposobu myślenia Być może wspólnym wysiłkiem uda się zrealizować działania marketingowe, które przyciągną na polskie wybrzeże ludzi z południa kraju i z Niemiec, zainteresowanych skorzystaniem z wypoczynku zorganizowanego z możliwością zwiedzenia Bornholmu. Ostatecznie to partnerzy projektu podejmą decyzję w sprawie dalszej realizacji zamierzeń projektu Interface Plus. Oczywiście może to również być decyzja o odstąpieniu od dalszych działań i pozostaniu przy wymianie poglądów i stanowisk, które pozwolą na osiągnięcie porozumienia. Dlatego jednym z głównych tematów najbliższych warsztatów będzie omówienie poziomu i metod dalszego zaangażowania w zakresie doskonalenia połączeń promowych pomiędzy Bornholmem a polskim wybrzeżem. Omówić i podjąć decyzję na warsztatach 17 stycznia 2013 roku w Ustce Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 16

17 Wprowadzenie Zarys procesu Koncepcja połączeń promowych Pomoc publiczna Podsumowanie Strona 17

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KSIĘGA. SEKTOR KOLEJOWY Infrastruktura i tabor

NIEBIESKA KSIĘGA. SEKTOR KOLEJOWY Infrastruktura i tabor NIEBIESKA KSIĘGA SEKTOR KOLEJOWY Infrastruktura i tabor Warszawa, grudzień 2008 Spis treści Wprowadzenie... 4 Cel... 4 Tło... 4 Zakres podręcznika... 5 Zawartość analizy kosztów i korzyści oraz jej struktura...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Wprowadzenie 2 1.1 Kapitał podwyższonego ryzyka jako cel wspólnotowy 2 1.2 Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalne. Przewodnik na temat finansowania kapitału podwyższonego ryzyka w polityce regionalnej

KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalne. Przewodnik na temat finansowania kapitału podwyższonego ryzyka w polityce regionalnej KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalne Przewodnik na temat finansowania kapitału podwyższonego ryzyka w polityce Lipiec 2004 Centre For Strategy and Evaluation Services (Centrum

Bardziej szczegółowo

XXX KRAJOWY ZJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI:

XXX KRAJOWY ZJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POZNANIU I REGIONIE - Wojciech Tulibacki STAN PRAWNY LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Lp Pytania i wątpliwości

Lp Pytania i wątpliwości Lp Pytania i wątpliwości 1 Prośba o dookreślenie ostatecznego podejścia do OSI. Odpowiedzi Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o wewnętrzne analizy sytuacji społeczno ekonomicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVIII NR B-120 ISSN O860-6366 ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Jędrzejewska ZESZYTY PROBLEMOWE GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2006 Centrum Techniki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski Prace analityczne

Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski Prace analityczne Opracowanie przewidziane do finansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski Prace analityczne Raport

Bardziej szczegółowo