POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wprowadzenie do oprogramowania firmowego ETS2 V

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne Podstawowe elementy programu Moduł Ustawienia programowe (Settings) Moduł Koncepcja projektu (Project Design) Moduł Uruchamianie/Testowanie instalacji (Commissioning/Test) Moduł Zarządzanie projektami (Project Administration) Moduł Zarządzanie produktami (Product Administration) Moduł Tworzenie raportów (Reports) 8 3. Proces projektowy oraz jego etapy Tworzenie projektu Tworzenie struktury fizycznej instalacji (adresy fizyczne) Wybór urządzeń magistralnych Tworzenie struktury logicznej instalacji (adresy grupowe) Ustawianie parametrów poszczególnych urządzeń Łączenie obiektów komunikacyjnych poszczególnych urządzeń Programowanie urządzeń oraz uruchamianie instalacji.. 15 LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2

3 1. Informacje wstępne Program narzędziowy ETS (ETS1 oraz ETS2 funkcjonują jako EIB Tool Software, natomiast obecnie ETS3 oraz ETS4 jako Engineering Tool Software) stanowi unikalne oprogramowanie służące do projektowania, konfigurowania oraz programowania instalacji inteligentnych domów i budynków opartych na systemie KNX. Oprogramowanie to jest niezależne od producentów certyfikowanych urządzeń w standardzie KNX. Oznacza to, że wszystkie bazy danych produktów standardu KNX pochodzących od dowolnego producenta mogą być wykorzystywane poprzez oprogramowanie ETS. Zalecane wymagania sprzętowe dla oprogramowania ETS2 w wersji 1.3 to: komputer PC, pamięć minimum 8 MB RAM, MS Windows 3.1/3.11 lub Windows 95, przynajmniej 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Głównym zadaniem programu jest wspieranie wszystkich użytkowników standardu KNX. Cel ten jest realizowany już od etapu planowania, w tym zadań administracyjnych, aż do poziomu technicznego, gdy urządzenia KNX są programowane i następuje uruchomienie instalacji. 2. Podstawowe elementy programu Program ETS2 posiada strukturę modułową, tj. składa się on z kilku, współpracujących ze sobą elementów. Po zainstalowaniu oraz uruchomieniu programu, na ekranie wyświetlane jest okno z menu głównym, w którym zamieszczone są ikony umożliwiające poruszanie się pomiędzy poszczególnymi modułami programu (rys.2.1). Rys Menu główne programu ETS2 V1.3 Menu główne programu ETS2 zawiera następujące moduły: Ustawienia programowe (Settings): moduł ten służy do konfiguracji podstawowych ustawień określających główne parametry programu. Koncepcja projektu (Project Design): moduł ten służy do tworzenia projektu instalacji w systemie KNX. Uruchamianie/Testowanie instalacji (Commissioning/Test): moduł ten służy do uruchamiania i testowania zaprojektowanej instalacji w systemie KNX. Zarządzanie projektami (Project Administration): moduł ten służy do zarządzania projektami znajdującymi się w bazie danych programu. Zarządzanie produktami (Product Administration): moduł ten służy do zarządzania produktami znajdującymi się w bazie danych programu. Tworzenie raportów (Reports): moduł ten służy do tworzenia oraz formatowania raportów dotyczących danego projektu instalacji w systemie KNX. 3 LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4 Eksport plików do Serwera OPC (OPC Export): moduł ten służy do generowania plików z danymi konfiguracyjnymi dla Serwera OPC. Serwer OPC umożliwia przyłączenie do instalacji w systemie KNX narzędzi do wizualizacji oraz nadzorowania uruchomionych aplikacji. Wyjście (Exit): moduł ten służy do zamknięcia i wyjścia z programu ETS2. Po kliknięciu na daną ikonę uruchomiony zostaje odpowiedni moduł. Program ETS2 jest dodatkowo wyposażony w moduły związane ze współpracą instalacji w systemie KNX z Internetem (iets). W czasie instalacji oprogramowania istnieje możliwość wyboru, czy moduły te mają zostać uwzględnione. Moduły iets nie są wymagane do poprawnej pracy programu. W niniejszym opracowaniu ograniczono się do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących jedynie podstawowych modułów programu Moduł USTAWIENIA PROGRAMOWE (Settings) Moduł Ustawienia programowe umożliwia konfigurację podstawowych ustawień określających główne parametry programu. Ustawienia te mają na celu dopasowanie pracy programu do potrzeb indywidualnych użytkownika. Rys Menu modułu Ustawienia programowe (Settings) W menu dostępne są następujące funkcje: Opcje (Options): Konfiguracja ogólnych opcji modułów programowych ETS2. Okno dialogowe opcji modułów umożliwia wprowadzenie modyfikacji poszczególnych ustawień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w oknie dialogowym. Dostępne ustawienia dotyczą między innymi struktury adresów grupowych (2 lub 3-poziomowa), komunikacji szeregowej a także maksymalnej możliwej liczby linii i urządzeń magistralnych. Drukarka (Printer): Konfiguracja drukarki. Hasło (Password): Zarządzanie ochroną hasłem dostępu do zainstalowanych modułów programu ETS2. Ustalone hasło może być zmieniane oraz usuwane przez użytkownika. Adres (Address): Ustawienie formatu adresu korespondencyjnego. Język (Language): Ustawienie języka interfejsu programu ETS2 (angielski, niemiecki, i inne). Język bazy danych (DB Language): Ustawienie języka bazy danych produktów. Ustawieniem domyślnym jest język zgodny z językiem interfejsu wybranym przez użytkownika. Filtr producentów (Manufacturer Filter): Wybór bazy produktów producenta, co ułatwia znalezienie poszczególnych produktów. Pomoc (Help): Dostęp do systemu pomocy programowej. Wyjście (Exit): Zamknięcie i wyjście z modułu do menu głównego programu. LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 4

5 2.2. Moduł KONCEPCJA PROJEKTU (Project Design) Moduł - Koncepcja projektu stanowi podstawowy element programu, w którym tworzony jest projekt danej instalacji w systemie KNX. W module tym powstaje między innymi topologia budynku, planowane jest rozmieszczenie konkretnych urządzeń w pomieszczeniach oraz tworzone są powiązania logiczne pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, które mają realizować przewidziane funkcje sterowania i kontroli. Rys Menu modułu Koncepcja projektu (Project Design) W menu dostępne są następujące funkcje: Otwórz (Open): Otwarcie istniejącego projektu. Nowy (New): Utworzenie nowego projektu. Wykaz urządzeń (DevList): Wyszukiwanie danych urządzeń magistralnych w projekcie. Funkcje (Funct): Przeglądanie struktury funkcyjnej projektu. Grupy (Groups): Przeglądanie struktury adresów grupowych. Topologia (Topo): Przeglądanie struktury topologii. Katalog (Catalog): Otwarcie katalogu produktów wybranego producenta. Filtry (Filter): Tworzenie tabeli filtrów dla sprzęgieł obszarowych i liniowych. Kontrola poprawności (Check): Kontrolowanie poprawności i zgodności aktualnego projektu. Sprawdzane są adresy fizyczne, urządzenia magistralne oraz przyporządkowanie adresów grupowych do urządzeń. Zapisz (Save): Zapisanie wprowadzonych zmian w bazie danych. Pomoc (Help): Dostęp do systemu pomocy programowej. Wyjście (Exit): Zamknięcie i wyjście z modułu do menu głównego programu Moduł URUCHAMIANIE/TESTOWANIE INSTALACJI (Commissioning/Test) Moduł Uruchamianie/Testowanie instalacji umożliwia uruchomienie oraz testowanie stanu instalacji w systemie KNX. W celu rozpoczęcia pracy z modułem należy połączyć komputer, z którego chcemy dokonać uruchomienia danej instalacji. Połączenie następuje poprzez łącze szeregowe RS232 komputera oraz łącze magistralne RS LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6 Rys Menu modułu Uruchamianie/Testowanie instalacji (Commissioning/Test) W menu dostępne są następujące funkcje: Otwórz (Open): Otwarcie istniejącego projektu. Wykaz urządzeń (Device): Wyszukiwanie danych urządzeń magistralnych w projekcie. Funkcje (Funct): Przeglądanie struktury funkcyjnej projektu. Topologia (Topo): Przeglądanie struktury topologii. Grupy (Groups): Przeglądanie struktury adresów grupowych. Załaduj (DLoad): Programowanie urządzeń (wgrywanie adresów fizycznych oraz programów aplikacyjnych). Sprawdź adres fizyczny (TestPA): Diagnozowanie stanu adresów fizycznych urządzeń w przyłączonej instalacji. Informacje o urządzeniu (DevInfo): Wyświetlenie informacji dotyczących aktualnego stanu danego urządzenia (BAU). Zapisz (Save): Zapisanie wprowadzonych zmian w bazie danych. Pomoc (Help): Dostęp do systemu pomocy programowej. Wyjście (Exit): Zamknięcie i wyjście z modułu do menu głównego programu Moduł ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (Project Administration) Zarządzanie projektami stanowi osobny moduł programu. W tym miejscu zawarte są podstawowe informacje o tworzonych projektach. Projekty można w łatwy sposób importować do bazy (wczytywać) oraz eksportować na inne nośniki (zapisywać). Rys Menu modułu Zarządzanie projektami (Project Administration) LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6

7 W menu dostępne są następujące funkcje: Nowy (New): Utworzenie nowego projektu. Odblokuj (Unlock): Odblokowanie projektu chronionego hasłem podczas sesji roboczej w tym module. Usuń (Delete): Po potwierdzeniu polecenia usuwa wybrane projekty z bazy. Modyfikuj (Modify): Otwarcie wybranego projektu w celu dokonania w nim modyfikacji. Kopiuj (Copy): Po potwierdzeniu polecenia kopiuje wybrany projekt. Scal (Merge): Scalenie razem dwóch projektów. Importuj (Import): Importowanie zaznaczonych projektów z danego katalogu/nośnika. Eksportuj (Export): Eksportowanie zaznaczonych projektów do danego katalogu/nośnika. Statystyki (Stat): Wyświetla podsumowanie (liczbowe) projektu. Prezentowane są najważniejsze informacje dotyczące danego projektu takie jak np. liczba zastosowanych urządzeń magistralnych, liczba obszarów, linii czy też liczba adresów grupowych. Zapisz (Save): Zapisanie wprowadzonych zmian w bazie danych. Pomoc (Help): Dostęp do systemu pomocy programowej. Wyjście (Exit): Zamknięcie i wyjście z modułu do menu głównego programu Moduł ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI (Product Administration) Moduł Zarządzanie produktami stanowi bazę danych o urządzeniach poszczególnych producentów. Rys Menu modułu Zarządzanie produktami (Product Administration) Przed rozpoczęciem projektowania w programie ETS należy zaimportować bazy danych produktów (urządzeń) KNX. Bazy te są dostarczane przez producentów urządzeń KNX w formie tzw. baz danych pod ETS. Można je otrzymać bezpośrednio od producentów ze strony internetowej bądź znajduje się one na płytach CD-ROM dołączanych zazwyczaj do zakupionych urządzeń. 7 LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

8 Po zaimportowaniu baz danych wybranych urządzeń (pliki z rozszerzeniami: *.VD1, *.VD2, *.VD3, *.VD4, *.VD5) w banku danych tworzony jest katalog z nazwą danego producenta oraz z oferowanymi przez niego urządzeniami. W bazie znajdują się podstawowe informacje o urządzeniach, takie jak np. program aplikacyjny, opis parametrów, wymiary czy numer katalogowy. Urządzenia są pogrupowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pełnionymi przez nie funkcjami w systemie KNX. W menu dostępne są następujące funkcje: Informacje (Info): Wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących danego produktu. Usuń (Delete): Po potwierdzeniu polecenia usuwa wybrane produkty z bazy. Zmień (Change): Umożliwienie zmiany aktualnej bazy produktów na bazę innego producenta. Importuj (Import): Importowanie produktów z pliku. Zapisz (Save): Zapisanie wprowadzonych zmian w bazie danych. Pomoc (Help): Dostęp do systemu pomocy programowej. Wyjście (Exit): Zamknięcie i wyjście z modułu do menu głównego programu Moduł TWORZENIE RAPORTÓW (Reports) Moduł Tworzenie raportów umożliwia wygenerowanie w formie tabelarycznych zestawień całego projektu lub tylko jego części. Dostępne raporty dotyczą między innymi zestawień adresów grupowych, zestawień zastosowanych urządzeń, ogólnych statystyk danego projektu, zestawień struktury projektu lub przeglądu jego topologii. Rys Okno dialogowe modułu Tworzenie raportów (Reports) LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8

9 3. Proces projektowy oraz jego etapy Przystępując do wykonania projektu instalacji w systemie KNX, w pierwszej kolejności należy wykonać plan rozmieszczenia poszczególnych odbiorników i ich zasilania przewodami energetycznymi, z określonych obwodów poprowadzonych z rozdzielnicy mieszkaniowej. Urządzenia wykonawcze (aktory) mogą być instalowane zarówno bezpośrednio przy odbiornikach (urządzenia w wykonaniu do montażu w głębokiej puszce), jak i w rozdzielnicy (urządzenia w wykonaniu do montażu na szynie), co należy uwzględnić już na etapie planowania. Znając rozkład konstrukcyjny budynku, należy przewidzieć liczbę oraz rozmieszczenie rozdzielnic (np. jedna rozdzielnica na danej kondygnacji budynku). Planując instalacje odbiorcze np. instalację oświetleniową, powinno się uwzględnić przewidywane funkcje sterowania takie jak załączanie/wyłączanie lub ściemnianie grupy punktów oświetleniowych, co umożliwi odpowiednie zasilenie tych odbiorów. Następnie w oparciu o plan rozmieszczenia odbiorników należy zaplanować lokalizację urządzeń magistralnych i urządzeń systemowych instalacji KNX. Liczba przewidzianych urządzeń związana jest z liczbą linii magistralnych (na jedną linię przypadają maksymalnie 64 urządzenia). Do niezbędnych urządzeń systemowych należą zasilacz systemu magistralnego (z wbudowanym dławikiem) oraz złącze do transmisji danych (RS232 komunikacja z komputerem), które zlokalizowane są w rozdzielnicy. Po wstępnym rozplanowaniu instalacji w systemie KNX, rozpoczynany jest proces projektowy z wykorzystaniem oprogramowania firmowego ETS. Wyróżnia się następujące etapy projektowania: tworzenie projektu, tworzenie struktury fizycznej instalacji (adresy fizyczne), wybór urządzeń magistralnych, tworzenie struktury logicznej instalacji (adresy grupowe), ustawianie parametrów poszczególnych urządzeń, łączenie obiektów komunikacyjnych poszczególnych urządzeń Tworzenie projektu Projektowanie w programie narzędziowym ETS rozpoczyna się od uruchomienia programu i przejścia do modułu Koncepcja projektu (Project Design). W module tym należy wybrać ikonę Nowy (New), umożliwiającą utworzenie nowego projektu. Na ekranie pojawia się okno dialogowe, które należy uzupełnić zgodnie z założeniami i danymi o projekcie (rys. 3.1). Projekt zapisywany jest w bazie projektów i będzie on dostępny z poziomu modułu Zarządzanie projektami (Project Administration). Po wprowadzaniu danych w oknie dialogowym oraz potwierdzeniu (przycisk OK ), pojawia się okno projektu o nazwie Widok budynku (Building View), które służy do tworzenia topologii magistrali KNX. 9 LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

10 Rys Okno dialogowe tworzenia nowego projektu 3.2. Tworzenie struktury fizycznej instalacji (adresy fizyczne) Okno dialogowe Widok budynku (Building View) służy do tworzenia topologii instalacji w systemie KNX. Poprzez przenoszenie do okna projektu metodą przeciągnij i puść poszczególnych kondygnacji (Building Part) oraz pomieszczeń (Room) budynku tworzona jest struktura obiektu odpowiadająca stanowi rzeczywistemu. Poszczególnym częściom budynku należy nadać odpowiadające im nazwy. Rozdzielnice należy traktować jako oddzielne pomieszczenia, gdyż zlokalizowane są w nich konkretne urządzenia w wykonaniu do montażu na szynie. W celu podkreślenia, iż dane pomieszczenie pełni funkcję rozdzielnicy należy w oknie dialogowym wstawianego pomieszczenia zaznaczyć pole wyboru Cabinet oznaczające szafę rozdzielnicy (rys. 3.2). W analogiczny sposób, do danych pomieszczeń wstawiane są odpowiednie urządzenia magistralne (Device). Po wstawieniu urządzenia program najczęściej automatycznie nadaje mu adres fizyczny, rozpoczynając od najniższego numeru, tj , a następnie zwiększając go odpowiednio dla kolejnych wstawianych urządzeń. Istnieje możliwość zmiany adresu fizycznego urządzenia z poziomu użytkownika programu. Jeżeli przykładowo w kolejnej części budynku wprowadzona zostanie w miejsce numeru linii cyfra 2, a numerację urządzeń rozpocznie się od 1 (tj. np. zamiast wprowadzony zostanie adres 1.2.1), to program zinterpretuje tę operację jako powstanie nowej linii o numerze 2, a w niej urządzenia o numerze 1. Kolejnym urządzeniom w tym pomieszczeniu będą nadawane kolejne numery w tej linii, a więc 1.2.2, itd. W ten sposób powstaje topologia instalacji kolejnych części budynku w systemie KNX. Należy zaznaczyć, że topologia instalacji powinna być tworzona w sposób przejrzysty i zgodny ze strukturą budynku. LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 10

11 Rys Okno dialogowe wstawiania nowego pomieszczenia w topologii budynku (na przykładzie rozdzielnicy) 3.3. Wybór urządzeń magistralnych Wstawiając urządzenia magistralne postępuje się analogicznie jak w przypadku wstawiania pomieszczeń. Po przeniesieniu (metoda przeciągnij i puść ) ikony urządzenia (Device) do pomieszczenia odpowiadającego jego docelowej lokalizacji, pojawia się okno dialogowe (rys. 3.3). Okno to umożliwia bezpośrednie przeszukanie bazy produktów. Jest ono dostępne również z poziomu modułu Zarządzanie produktami (Product Administration). W tym miejscu należy wybrać producenta urządzeń (Manufacturer) np. Gira, rodzinę produktów (Product family) np. urządzenia systemowe, typ urządzenia (Product type) np. zasilacz, program aplikacyjny (Program name) oraz rodzaj medium transmisyjnego (Medium Type). W ten sposób wyświetlone zostaną jedynie te produkty, które spełniają wszystkie zadane warunki. Przeszukiwanie bazy produktów może również odbywać się przez wprowadzenie numeru katalogowego danego urządzenia (Order number), o ile użytkownik posiada takie informacje np. z katalogu urządzeń. Po odnalezieniu danego urządzenie, należy nacisnąć przycisk Wstaw (Insert), aby został on umieszczony we wskazanym pomieszczeniu. W ten sposób do kolejnych pomieszczeń wstawia się pozostałe urządzenia magistralne, przewidziane na etapie planowania. 11 LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

12 Rys Okno dialogowe wyboru urządzeń 3.4. Tworzenie struktury logicznej instalacji (adresy grupowe) Następnym etapem procesu projektowego jest opracowanie logicznej struktury instalacji. Strukturę tę tworzy się z wykorzystaniem okna Adresy grupowe (Group Addresses), pojawiającego się po naciśnięciu przycisku Grupy (Groups) w menu modułu. Tworzenie struktury logicznej polega na utworzeniu grup adresowych i odpowiadających im adresów grupowych definiujących połączenia funkcjonalne pomiędzy obiektami komunikacyjnymi urządzeń magistralnych. Zależnie od wcześniej wybranej formy prezentacji adresów grupowych tj. wybór liczby poziomów w ustawieniach programowych, okno dialogowe pojawia się jako 3 lub 2 poziomowa struktura adresów grupowych. Opis grup adresowych, czyli przypisanie określonych funkcji poszczególnym grupom zależy jedynie od użytkownika. W przypadku adresów grupowych o strukturze 3-poziomowej, proponuje się następujący sposób oznaczania: opis grupy głównej (G) odpowiadał poszczególnym, charakterystycznym częściom budynku (Building parts), opis grupy pośredniej (S) określał poszczególne funkcje urządzeń, np. oświetlenie lub żaluzje, opis podgrupy (D) określał konkretne zadanie, np. załącz oprawę L1,lub opuść żaluzję. Strukturę grup tworzy się analogicznie jak w przypadku struktury budynku. Poprzez przeciągnięcie kolejno ikon: Grupy głównej (Maingroup), Grupy pośredniej (Middlegroup) oraz Podgrupy (Subgroup), LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 12

13 a następnie opisując je zgodnie z powyższym zaleceniem, otrzymamy pełną strukturę grup adresowych strukturę logiczną instalacji w systemie KNX (rys. 3.4). Rys Okno dialogowe struktury adresów grupowych 3.5. Ustawianie parametrów poszczególnych urządzeń Program umożliwia również zmianę parametrów urządzeń dostosowując w ten sposób ich działanie do wymagań indywidualnych danego projektu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na danym urządzeniu, pojawia się pole z opisem możliwych funkcji modyfikacji. Po zaznaczeniu funkcji Parametry (Parameters) zostanie otwarte okno dialogowe z parametrami aplikacyjnymi danego urządzenia. Możemy tutaj np. przyporządkować kolejnym klawiszom przycisku wielofunkcyjnego poszczególne zadania (rys. 3.5). Niektóre urządzenia współpracują z kilkoma programami aplikacyjnymi. W zależności od potrzeb użytkownik ma możliwość wybrania programu, który w przypadku danej funkcji sterowania jest najbardziej odpowiedni. Pomimo iż programy aplikacyjne dotyczą tego samego urządzenia magistralnego posiadają one inne parametry oraz różne właściwości. Należy o tym szczególnie pamiętać na etapie wybierania urządzeń. 13 LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

14 Rys Okno dialogowe przykład edycji parametrów wielofunkcyjnego czujnika przyciskowego 4-klawiszowego 3.6. Łączenie obiektów komunikacyjnych poszczególnych urządzeń Kolejnym etapem po utworzeniu struktury fizycznej (adresy fizyczne) oraz struktury logicznej (adresy grupowe) jest utworzenie powiązań logicznych pomiędzy obiektami komunikacyjnymi poszczególnych urządzeń magistralnych. W tym celu obydwa okna dialogowe: Widok budynku (Building View) oraz Adresy grupowe (Group Addresses) są ustawiane w układzie poziomym tak, aby możliwe było wygodne poruszanie się pomiędzy tymi oknami. Powiązania logiczne pomiędzy urządzeniami tworzone są poprzez przeciągnięcie myszką ikon poszczególnych obiektów komunikacyjnych do określonych grup adresowych (rys. 3.6). Obiekty komunikacyjne urządzeń magistralnych wyświetlane są po zaznaczeniu pola wyboru Pokazuj obiekty (Show Objects) w prawym górnym rogu okna Widok budynku (Building View). Po przeciągnięciu i wstawieniu danego obiektu komunikacyjnego do określonego adresu grupowego, przy jego opisie program umieszcza automatycznie numer adresu grupowego, do którego został on przypisany. W ten sposób powstają powiązania logiczne pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Jest to ostatni etap procesu projektowego niewymagający komunikacji z instalacją. LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 14

15 4. Programowanie urządzeń oraz uruchamianie instalacji Projekt, który został wcześniej przygotowany w module Koncepcja projektu (Project Design), należy następnie otworzyć w module Uruchamianie/Testowanie instalacji (Commissioning/Test), w którym następuje programowanie poszczególnych urządzeń. Po przejściu do modułu Uruchamianie/Testowanie instalacji następuje próba automatycznego połączenia się oprogramowania z instalacją poprzez łącze szeregowe RS232. Od tej pory wszystkie czynności wykonywane w programie przekazywane są na instalację. Programowanie urządzeń następuje w dwóch fazach. Czynność ta jest wykonywana z użyciem odpowiedniego okna dialogowego (rys. 4.1). Istnieje możliwość wgrania w pierwszej kolejności adresu fizycznego urządzenia a następnie jego aplikacji, bądź jednoczesnego wgrania zarówno adresu fizycznego jak i aplikacji. Zaleca się osobne wgrywanie adresu fizycznego i aplikacji, wówczas faza pierwsza dotyczy wgrania do pamięci urządzeń odpowiadających im adresów fizycznych nadanych w projekcie, natomiast faza druga dotyczy wgrania programu aplikacyjnego wraz z sparametryzowanymi funkcjami dla każdego urządzenia. Rys Okno dialogowe programowania urządzeń magistralnych Podczas wgrywania adresu fizycznego program zgłasza prośbę o naciśnięcie przycisku programowania należącego do urządzenia, któremu ma być nadany dany adres fizyczny. Każde urządzenie jest wyposażone w przycisk programowania umożliwiający jego zaprogramowanie, po włączeniu którego zaświeca się dioda sygnalizacyjna informując, że urządzenie zostało zaktywizowane i rozpoznane przez oprogramowanie (rys. 4.2). W ten sposób eliminowana jest możliwość pomyłki podczas nadawania urządzeniom adresów fizycznych. Jeśli urządzenie ma wgrany adres fizyczny, przy ewentualnej zmianie aplikacji, należy wgrać jedynie aplikację, bez konieczności ponownego wgrywania adresu fizycznego. 15 LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

16 magistrala KNX Rys Budowa przykładowego złącza magistralnego (firmy Gira): 1 moduł użytkowy np. czujnik przyciskowy, 2 interfejs (złączka 10-pinowa), 3 łącznik magistralny z płytą montażową, 4 przycisk programowania, 5 czerwona dioda LED (sygnalizacja stanu) Moduł Uruchamianie/Testowanie instalacji (Commissioning/Test) umożliwia ponadto odpytywanie urządzeń, czyli odczytywanie ich adresów fizycznych. Jest to przydatne przy serwisowaniu instalacji w przypadku niejasności bądź nieścisłości w dokumentacji. Czynność ta może być wykonywana w obydwie strony, tj. poprzez wciśniecie przycisku programowania urządzenia program odczytuje jego adres, bądź poprzez wprowadzenie w programie adresu fizycznego urządzenia program aktywizuje diodę sygnalizacyjną tego urządzenia, co umożliwia jego lokalizację. Po zaprogramowaniu wszystkich planowanych urządzeń, instalacja powinna być już gotowa do użytkowania. LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 16

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 19 Analiza pracy urządzeń KNX/EIB należących do odrębnych linii magistralnych Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie i analiza pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wprowadzenie do oprogramowania firmowego LCN-PRO 4.22 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie klimatem pomieszczeń w systemie KNX/EIB

Inteligentne sterowanie klimatem pomieszczeń w systemie KNX/EIB Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 17 Inteligentne sterowanie klimatem pomieszczeń w systemie KNX/EIB 1. Wstęp Informacje pogodowe coraz częściej wykorzystywane są przez układ

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA LABOR-ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA WSTĘP... 2 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS XP SP3... 3 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 10 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 10... 15 Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570

Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570 Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570 Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyta bazowa DVD 1 2006 oraz płyta z najnowszym uaktualnieniem

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008-

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008- Wersja 1.0.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenck.com.pl http://www.schenckprocess.pl Spis treści: O programie...2

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo