MAGAZYN GE MARZEC / KWIECIEŃ 2012 TEMAT GŁÓWNY PROJEKTOWANIE ROZWOJU STRONA WYDAWCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN GE MARZEC / KWIECIEŃ 2012 TEMAT GŁÓWNY PROJEKTOWANIE ROZWOJU STRONA WYDAWCY WWW.GRUPAEKSPERCKA.PL"

Transkrypt

1 MAGAZYN GE MARZEC / KWIECIEŃ 2012 TEMAT GŁÓWNY PROJEKTOWANIE ROZWOJU STRONA WYDAWCY MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 1

2 SPIS TREŚCI ROZWOJOWA MAPA POLSKI 3 GDY DO SZCZĘŚCIA BRAKUJE JUŻ TYLKO SZCZĘŚCIA 4 OKIEŁZNAĆ CHAOS MOŻLIWOŚCI 6 NIEDOROZWINIĘTY SYSTEM ROZWOJU 7 NASZE CIAŁO TO BARDZO STARA TECHNOLOGIA 8 JAK DZIAŁA TWOJE ŻYCIOWE GOOGLE? 9 PERSONALIZACJA ŚCIEŻKI EKSPERCKIEJ 10 JAK RODZĄ SIĘ EKSPERCI? 14 ZEJDŹ SOBIE Z DROGI - 10 BŁĘDÓW 15 ROZKWITNIJ TEJ WIOSNY 17 ĆWICZENIE: KLARYFIKACJA i INTEGRACJA CELÓW 19 ĆWICZENIE: KLARYFIKACJA i INTEGRACJA CELÓW - MATERIAŁY DO DRUKU 20 AUTORZY ARTYKUŁÓW 21 KONTAKT 22 MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 2

3 ROZWOJOWA MAPA POLSKI Od stycznia 2012 prowadziliśmy wewnętrzny projekt badania potrzeb rynku szkoleniowego, w którym kontaktowaliśmy się telefonicznie z ponad osób, które zostały wyłonione według następujących kryteriów: miejsce zamieszkania: Polska, wiek: 25+ praca: zawód, który wymaga ciągłego rozwoju kompetencji miękkich. W t r a k c i e r o z m o w y t e l e f o n i c z n y c h wybraliśmy osób, którym zadaliśmy szczegółowe pytania na temat tego, jak postrzegają swój rozwój i w jaki sposób do tej pory się rozwijały. Analizując 92 godziny rozmów, zebraliśmy wystarczająco dużo informacji jak Polacy postrzegają rozwój, aby potwierdzić lub zaprzeczyć sens promowania rozwoju eksperckiego i metod personalizacji. Udało się nam stworzyć obraz tego, w jaki sposób Polacy rozwijają się, a także w yc iągnęliśmy w i e l e i ntere s u jąc yc h wniosków, którymi postanowiliśmy podzielić się w pierwszym numerze emagazynu GE dedykowanego dla osób, które czują się Ekspertami i chcą korzystać z najlepszych metod w zakresie podnoszenia kompetencji. Na pewno rozpocząłeś już swoją przygodę z rozwojem osobistym już jakiś czas temu i masz już solidny bagaż doświadczeń, w jaki sposób wyruszyć w tę fascynującą podróż. Przed postawieniem pierwszego kroku w kierunku zdobywania nowej wiedzy i praktykowania jej rodzi się wiele wątpliwości oraz pytań. Często poszukiwanie odpowiedzi zajmuje wiele czasu, a wybór konkretnego kierunku nie należy do łatwych zadań. W pierwszym numerze naszego magazynu chcielibyśmy pokazać Ci kilka strategii dzięki którym będziesz mógł przeanalizować swoje dotychczasowe działania i zaplanować kolejne etapy swojej kariery. Nadszedł czas na Twój Rozwój Ekspercki. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 3

4 GDY DO SZCZĘŚCIA BRAKUJE JUŻ TYLKO SZCZĘŚCIA / Aureliusz Górski Żyjemy w świecie nieograniczonych możliwości, w którym na wyciągnięcie ręki mamy dostęp do wszelkich strategii na temat tego, w jaki sposób poprawić jakość swojego życia i pracy. Skoro czytasz ten artykuł jesteś zapewne osobą, która już wcześniej i n t e r e s o w a ł a s i ę tą tematyką. Być może w ł a ś n i e d l a t e g o z a c i e k a w i C i ę ta historia: 1 0 l a t t e m u j a k o zapalony fan rozwoju stojąc przed olbrzymią półką książek w księgarni w dziale psychologia myślałem o tym, że chciałbym to wszystko przeczytać. Zacząłem się uczyć szybkiego czytania i efektywniejszego n o towania, k u p owałem a u d i o b o o k i. Z każdym dniem książek przybywało. Dodatkowo pojawiały się tematy i dziedziny, k t ó r e p r z y c i ą g a ł y m o j ą u w a g ę. W międzyczasie zacząłem uczęszczać na wiele warsztatów i szkoleń. Co chwilę poznawałem kogoś, kto zarażał mnie pasją do czegoś nowego. Po 2 latach intensywnego rozwoju Im dalej w las tym więcej drzew! Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją stosować. Od wiedzieć do robić jest daleka droga - często prowadzi ona właśnie przez las, w którym na dodatek straszy. doszedłem do punktu, w którym wiedziałem o tym, co trzeba zrobić by być szczęśliwym, ale byłem tak zaangażowany w swój rozwój - że nie miałem czasu być szczęśliwym i akceptowałem ten fakt planując to na później, bo były istotniejsze rzeczy. Osiągnąłem magiczny poziom, w którym do szczęścia brakowało mi już tylko szczęścia. M a j ą c p r z y j e m n o ś ć współpracować z różnymi ś r o d o w i s k a m i rozwojowymi w Polsce. Poznałem wiele osób, które miały podobny problem ze skutecznym aplikowaniem wiedzy. Zacząłem wtedy o b s e r w o w a ć c o t a k n a p r a w d ę d z i e j e s i ę w chwili, gdy rozpoczynamy swoją przygodę z rozwojem osobistym i wyciągnąłem konkretne wnioski. Otóż, wiele osób: 1. nie zna siebie i własnych potrzeb szkoleniowych, przez co instalowane są im potrzeby, które często nie są ich własnymi potrzebami. 2. chłonąc wiedzę, zamiast integrować swój system zachowań, rozprasza się w wielu kierunkach. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 4

5 Po pewnym czasie okazuje się, że ludzie, którzy mogliby stać się ekspertami w swoich dziedzinach wybierają drogę osób, które dochodzą do wniosku, że rozwój jest przereklamowany. Im dalej w las tym więcej drzew! Rozmawiałem w ciągu ostatnich kilku dni z osobami, które zawodowo zajmują się szkoleniem innych i potwierdzili to w 100%. Z rozwojem jest tak, że jak już wejdziesz w styl życia oparty o rozwój nie można z tym skończyć. Wyzwaniem jest świadomość tego, że rozwój ma sens tylko wtedy gdy znajdujesz aplikację tej wiedzy w rzeczywistości. Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją stosować. Od wiedzieć do robić jest daleka droga - często prowadzi ona właśnie przez las, w którym na dodatek straszy. Właśnie dlatego wiele osób gubi się w czymś, co nazywam chaosem możliwości. Psychologowie w swoich badaniach doszli do wniosku, że jeżeli coś jest dla nas ważne i robienie tego nie przynosi nam satysfakcji w postaci wymiernych efektów, jest to najszybsza droga do frustracji. To ciągnie za sobą jeszcze większe konsekwencje, bo osoba świadoma swoich możliwości, która nie wykorzystuje ich w życiu, szybko znajdzie ujście dla złych emocji w krytyce, nałogach i wielu innych płaszczyznach. Przełomowym punktem było dla mnie s t w o r z e n i e własnego G P S r o z w o j u i uświadomienie sobie jak ważna jest: precyzja w określaniu tego, czego oczekuję od życia, siebie i od mojego otoczenia, umiejętne selekcjonowanie informacji w oparciu moje cele, a p l i k owanie n ow ych k o m p e tencji i dodawanie tego, co działa do mojej bazy zachowań. Kiedy 6 lat temu usiadłem z kartką papieru i szkicowałem swoje cele biznesowe i zawodowe nie wiedziałem, że tworzę własną ścieżkę ekspercką. Ale już pierwszy rok konsekwentnej realizacji tych planów naprowadził mnie na odpowiedni tor, który sprawia, że czuję się spełnionym człowiekiem i mam wszystko, czego potrzebuję. W następnej części pokażemy Ci kilka paradoksów, które bezpośrednio dotyczą zarządzania własnym rozwojem. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 5

6 OKIEŁZNAĆ CHAOS MOŻLIWOŚCI Tak, jak pisaliśmy w poprzednich artykułach z roku na rok przybywa coraz więcej nowych form i możliwości rozwoju. Od atrakcyjnych k i e r u n k ó w s t u d i ó w, s z k o l eń, p r z e z p o d r ę c z n i k i d o s a m o d o s k o n a l e n i a na Internecie kończąc. Paradoksalnie to, co w tej chwili czytasz jest kolejną formą z a i n t e r e s o w a n i a Twojej uwagi i próbą p o k i e r o w a n i a j e j w jakimś kierunku. Dlatego wierz ymy, że potrafisz odróżnić kolejny newsletter k t ó r e g o n i e przeczytasz od tego, c o c h c e m y Ci przekazać. Jeżeli w trakcie czytania tego materiału nie p o c z u j e s z t e g o, że wiedza tu zawarta w jakościowy sposób m o ż e p o m o c Ci w rozwoju, wg n a s z e j s t r a t e g i i zostaw to i rób to, co d a C i w i ę k s z y pożytek. R o z m a w i a l i ś m y w ciągu ostatnich kilku miesięcy z osób i na podstawie tego, co nam powiedziały opracowaliśmy nowy model, który w szybki s p o s ó b m a s p r a w i ć, ż e z a c z n i e s z koncentrować swoją energię, czas i potencjał w o k ó ł d z i a ł a ń, k t ó r e g w a r a n t u j ą Ci najskuteczniejszy rozwój. Od szkoły podstawowej, otrzymujemy narzędzia, ale nikt nie nauczył nas tego w jaki sposób z tych narzędzi korzystać. Nikt nie wpadł jeszcze na pomysł, że zanim młodego człowieka zacznie się uczyć specjalistycznych przedmiotów powinien on mieć w sobie wypracowany szereg nawyków związanych z zarządzaniem sobą, po to, by mieć szansę 90% osób, które aktywnie się rozwijają ma problem z aplikowaniem wiedzy i przekładają to na później. wykorzystania w pełni swojego potencjału. Ci, którzy mają szansę wychować się wśród osób, które potrafią zarządzać własnym rozwojem otrzymują własną strategię w standardowym pakiecie socjalizacji, ale czasami to, co było skuteczną strategią dla naszych rodziców, nie będzie już skuteczne teraz. Z n a s z y c h a n a l i z wynika, że prawie 9 0 % o s ó b, k t ó r e aktywnie się rozwijają m a p r o b l e m z a p l i k o w a n i e m wiedzy i przekładają t o n a p ó ź n i e j. K o n s e k w e n t n e podążanie tą strategią prowadzi do czegoś, co psychologowie o k r e ś l a j ą j a k o s y n d r o m prokrastynacji, który charakteryzuje się t y m, ż e n a w y k zwlekania, zaczyna się przekładać na wiele innych sfer życia. Zarządzanie sobą i własnym rozwojem to wyzwanie z punktu widzenia selekcji ilości informacji, które świat rzuca Ci pod nogi na Twojej ścieżce rozwoju. Tempo naszego życia, które stanowi fundament prawie każdej w y m ówk i, k tór y m i n i e k tórz y l u d z i e podbudowują fundament nieefektywnych nawyków, to naturalne następstwo wielkiej rewolucji naukowej i technologicznej drugiej połowy XX stulecia. To, co działo się później to już tylko wzrost tempa życia. Nikt pół wieku temu nie podejrzewał, że powszechny dostęp do informacji, który stworzył olbrzymie możliwości roz woju naszego świata zewnętrznego, będzie ograniczeniem w rozwoju świata wewnętrznego. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 6

7 NIEDOROZWINIĘTY SYSTEM ROZWOJU Postęp technologiczny doprowadził nas do sytuacji, w której szkoły i cała branża e d u k a c y j n a s ą b a r d z o m o c n o n i e d o r o z w i n i ę t e w s t o s u n k u do technologicznie rozwiniętego biznesu. Jak p r z e k o n a ć m a ł e d z i e c k o, że supernieatrakc yjna książk a jest ważniejsza i zawiera w sobie więcej mądrości niż gry wideo, które za pomocą kontrolerów gry sterowanych kinestetyką wprowadzają nowy standard. Wyzwaniem XXI wieku będzie przygotowanie takich form nauki, aby dorównywały postępowi technologicznemu. Za wszystko odpowiedzialne jest opóźnienie systemu i fakt tego, że rozwój technologiczny narzuca zdecydowanie szybsze tempo rozwoju. Branża edukacyjna jest bardzo mało atrakcyjna i mało skuteczna w przekazywaniu swoich wartości w porównaniu z wielkimi korporacjami, które zatrudniają najlepszych specjalistów na świecie, by nieustannie podnosili jakość produktów. Co można z tym zrobić? Wystarczy spojrzeć na jakąkolwiek dziedzinę, która odnosi sukcesy w transformowaniu teorii w praktykę. Świetnie widać to na przykładzie branży motoryzacyjnej. By móc w szybszy sposób się p r z e m i e s z c z ać p o t r z e b u j e s z d w ó c h elementów: samochodu (narzędzie) oraz umiejętności jego prowadzenia (wiedza + d o ś w i a d c z e n i e j e j wykorzystania). Jeżeli c h o d z i o b r a n ż ę eduk ac yjną, w d z i s i e j s z y c h c z a s a c h m a m y d o s t ę p d o wielu źródeł wiedzy, ale bardzo mały dostęp do narzędzi, które pomagają tę wiedzę aplikować w życie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której masz już prawo jazdy, ale Twój samochód dostarczono Ci w częściach. Tylko nieliczni znajdą w sobie tyle motywacji, by z porozrzucanych elementów, które otrzymujemy ułożyć wszystkie w całość, aby miały przełożenie na inne etapy swojego r o z w o j u. G d y p o s ł u c h a s z w y w i a d u z prawdziwie spełnionym człowiekiem, on zawsze opowie Ci o własnym systemie, do którego dołącza kolejne części układanki, tworząc dzięki temu własną ścieżkę. Projektując rozwiązania Grupy Eksperckiej wychodzimy naprzeciw potrzebom i łączymy w ramach każdego produktu dwa rodzaje szkoleń: miękkie - uczące kompetencji osobistych potrzebnych do wdrożenia nowej wiedzy, twarde - dostarczamy narzędzi, dzięki którym wdrażanie tej wiedzy możliwe jest zaraz po wyjściu z sali szkoleniowej. Stanowi to gwarancję skuteczności i ułatwia proces zaaplikowania zdobytej wiedzy w praktyce. Dodatkowo każde z rozwiązań jest kompatybilne ze sobą i pozwala na dowolną rozbudowę i łączenie go z innymi dziedzinami rozwoju. Cały ten proces stanowi autorską metodologię, którą nazwaliśmy Procesem Personalizacji Ścieżki Rozwoju. W kolejnej części magazynu na przykładzie jednego ze szkoleń nich pokażemy Ci w jaki sposób dopasowujemy je do osobowości oraz w jaki sposób możesz robić to już teraz i jakie korzyści zaczniesz mieć z wdrożenia tych prostych wskazówek w życie. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 7

8 NASZE CIAŁO TO BARDZO STARA TECHNOLOGIA Za chwilę przekonasz się, że jesteś żyjącym p r z e ż y t k i e m. A p óźniej z o b a c z y s z, że to bardzo dobra informacja. Od momentu kiedy się urodziłeś do teraz, w świecie zewnętrznym zaszło wiele i s t o t n y c h z m i a n m a j ą c y c h s w o j e odzwierciedlenie w tempie życia: pojawił się Internet, który przyspieszył dostęp do informacji, wprowadzono komunikację satelitarną, która sk róciła czas przek az ywania komunikatów, nastała era miniaturyzacji sprzętu, która skróciła długość życia produktów, to tylko mały wycinek czynników, które miały wpływ na wzrost tempa życia. Generalizując, w trakcie gdy świat zewnętrzny w ciągu ostatnich 50 lat zmienił się drastycznie, w fizjologii naszych ciał nie zmieniło się absolutnie nic. Tak naprawdę badacze nie znaleźli żadnych istotnych zmian w fizjologii ludzkiego ciała od tysięcy lat. O z n a c z a t o, ż e n a s z e c i a ł a n i e są przygotowane do tak drastycznych zmian w tempie życia, a biorąc pod uwagę wzrost współczynnika chorób określanych mianem cywilizacyjnych, można dojść do wniosku, że w tym systemie, które oferuje nam XXI wiek jest coś nie tak. Analizując jeszcze naturalne procesy starzenia się komórek naszego ciała i ograniczenia naszej percepcji, świat w którym żyjemy stwarza nam jedno z największych wyzwań XXI wieku - umiejętność skupienia swojej u w a g i n a i s t o t n y c h e l e m e n t a c h rzecz y wistości. Mówimy tu zarówno o k a ż d y m p r o c e s i e Tw o j e g o ż y c i a codziennego, takim jak chociażby to, co wybrałeś dziś do jedzenia, jak i procesie rozwoju i informacjach, którymi karmisz swój mózg. Wszystko to jeden system, a wprowadzenie go na właściwy tor rozwoju jest bardzo proste. W kolejnych artykułach przedstawimy Ci kolejne fragmenty układanki. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 8

9 JAK DZIAŁA TWOJE ŻYCIOWE GOOGLE? Internet jest świetną metaforą tego jak działa Twój mózg i stanowi dobry przykład, na podstawie, którego powiemy Ci o tym czym jest ścieżka ekspercka. Paradygmat i filtr y naszej percepcji to podstawowe pojęcia, które powinny być wykładane jako oddzielny przedmiot już w szkole podstawowej. Rzeczywistość wygląda jednak w ten sposób, że gdyby zapytać potencjalnego człowieka czy zna instrukcję obsługi wyszukiwarki internetowej, wyrecytowałby ją błyskawicznie, natomiast opisanie procesów zachodzących w mózgu nie byłoby już dla niego takie proste. Tak naprawdę wyszukiwarka została wymyślona na bazie funkcji ludzkiego umysłu i w dużym u o g ó l n i e n i u m o ż n a z a r y z y k o w a ć stwierdzenie, że sposób ich funkcjonowania jest identyczny. Skoro 13-letnie dziecko jest w stanie korzystać z wyszukiwarki Google jest też w stanie podrasować swoją wyszukiwarkę w życiu. Codziennie masz zapewne okazję korzystać z wyszukiwarki internetowej i wiesz o tym, że im lepsze jakościowo pytania zadasz, tym lepsze jakościowo informacje otrzymasz. Gdyby nie było wyszukiwarek, codziennie musiałbyś przekopywać się przez śmietnik informacji w poszukiwaniu skrawka czegoś, co w danej chwili jest Ci potrzebne. W świecie rzeczywistym jest dokładnie tak samo. Żyjemy w czasach, w których niby rządzi informacja, ale mamy nad nią tę p r zewagę, że p o d c h o d ząc d o ż yc i a proaktywnie mamy możliwość wpływania na nasz umysł tak, byśmy to my nim zarządzali, a nie on zarządzał nami. Jeżeli wiesz kim jesteś i czego chcesz od życia, Twój umysł automatycznie kieruje Twoje zmysły w taki sposób, by szukały odpowiedzi: Czy powinienem przeczytać tę książkę. Co z niej jest dla mnie ważne? Czy to szkolenie spełni moje cele? Jak to, czym się zajmuję w danej chwili może się przyczynić do zrealizowania moich celów? J a k l u d z i e, k t ó r y c h spotykam mogą mi pomóc? W t e d y z a m i a s t s t a w a ć s i ę wszystkim, stajesz s i ę k o n k r e t n ą i świadomą wersją s i e b i e s a m e g o. D z i ę k i t e m u z y s k u j e s z p ełną kontrolę nad swoim życiem. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 9

10 PERSONALIZACJA ŚCIEŻKI EKSPERCKIEJ Wiele osób spędza całe lata na szukaniu odpowiedzi na pytanie: Czym chciałbym się zajmować?. Czasami przeradza się to w misję życiową Moją misją życiową jest szukanie własnej misji życiowej. Jest to jedno z najbardziej fascynujących zapętleń, w które wpadają ludzie, którzy zbyt słabo znają swoje aktualne zasoby. Z racji tego, że w dzisiejszym świecie, który cały czas stara się odciągać nas od tego typu refleksji, z sytuacją w której wiele osób waha się z podjęciem ważnych decyzji życiowych można się spotkać bardzo często. Paradoksem jest fakt, że żyjemy w świecie nieograniczonych możliwości, a ok. 95% dorosłej populacji Polaków to ludzie, którzy nie są zadowoleni z własnej sytuacji zawodowej. Szkoły wyższe nie dostarczają wystarczająco dobrych strategii i narzędzi, dzięki którym każda z osób osiągających status wykształconej, jest w stanie stworzyć dla siebie warunki, by wejść na wyżyny swoich marzeń o karierze zawodowej. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 10

11 Zmienić to można na dwa sposoby: wieloletnią pracą nad sobą w celu zrozumienia fundamentu własnych zachowań s k o r z y s t a n i e z k w e s t i o n a r i u s z y PERSOLOG, które pomogą Ci w ciągu k i l k u d z i e s i ę c i u m i n u t s t w o r z y ć kompleksową analizę osobowości, która stanowi punkt startowy Twojego rozwoju. Wiele osób ma obiekcje dotyczące tego typu metod, gdyż klasyfikują one zachowania człowieka. Jest to prawda. Wynik takiej analizy nie jest tym samym co człowiek. Ale skoro stanowi bardzo dobry fundament, a skuteczność określana jest w 92%. Oznacza to, że ponad k l i e n t ó w, którzy skorzystali z tych rozwiązań określili procent spójności wyników z ich obserwacją właśnie tym rezultatem. Rozwój psychologii dostarczył bardzo dokładne metody badania specyfiki naszego charakteru w kontekście środowisk a zawodowego,. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie przekazać szereg informacji dotyczących naszej osobowości i wykorzystać je w procesie klaryfikacji ścieżki eksperckiej. Wyniki profesjonalnych badań nad typologią zachowań pokazują, że pomimo tego, iż nie ma dwóch identycznych osób na świecie, nasze zachowania można bardzo łatwo sklasyfikować w jednym z 20 modeli z a c h o w a ń. R ó ż n i ą s i ę o n e procentowym udziałem czterech głównych czynników naszego t e m p e r a m e n t u w zależności od roli, którą przyjmujemy w danym momencie: Jest to tylko informacja zwrotna przeprowadzona na podstawie kwestionariuszy PERSOLOG. W różnych kontekstach w życiu możemy przyjmować inne tendencje zachowań więc mogą się one zmieniać w czasie i przestrzeni. Więcej o tym w jaki sposób tworzymy typologię zachowań znajdziesz na kolejnej stronie. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 11

12 Typ Dominiujący Typ Inicjatywny Typ Stały Typ Krytyczny Osoba o dominującym typie zachowań działa aktywnie i zdecydowanie. Ma silną motywację do rozwiązywania problemów i uzyskiwania szybkich efektów. W procesie nauki licz y się dla niej rzeczowa atmosfera oraz otrzymywanie prostych i skutecznych rozwiązań. Osoba o inicjatywnym typie zachowań jest rozmowna i otwarta. Ma silną motywację, aby przekonywać innych i mieć na nich wpływ. Najczęściej wyraża swoje myśli i u c z u c i a w o p t y m i s t y c z n y sposób. W procesie nauki liczy s i ę d l a n i e j : p o z y t y w n a atmosfera, interesująca forma o r a z o t r z y m y w a n i e innowacyjnych i prestiżowych rozwiązań. Osoba o stałym typie zachowań odznacza się szczerym i chętnym do współpracy zachowaniem. Chce tworzyć wokół siebie przewidywalne środowisko. Realizuje plany, jest cierpliwą osobą i dobrym słuchaczem. W procesie nauki liczy się dla niej: o s o b i s t a a t m o s f e r a o r a z o t r z y m y w a n i e t r w a ł y c h rozwiązań. Osoby o krytycznym typie zachowań działają w sposób z d y s c y p l i n o w a n y i z a p o b i e g a w c z y. D ą ż ą d o osiągania wysokich standardów. Pragną unik nąć kłopotów, przykładają szczególną wagę do p re c y z j i i d o kł a d n ości. W procesie nauki liczy się dla niej: p o w a ż n a a t m o s f e r a o r a z otrzymywanie jakościowych i sprawdzonych rozwiązań. Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny lider Brak rozwoju: poniżanie i n n y c h, b r a k systemat yczności, złe Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny motywator Brak rozwoju: chaotyczne d z i a ł a n i e, p r z e s a d n e u p r a s z c z a n i e, n a ł o g i, nieterminowość Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny partner B r a k r o z w o j u : niezdecydowanie, brak wiary w siebie, reaktywność, brak ambicji Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny organizator Brak rozwoju: lęk przed krytyką, krytykanctwo, brak s p o n t a n i c z n o ś c i, b r a k zaufania d e l e g o w a n i e z a d a ń, egocentryzm MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 12

13 Na przykładzie jednego z naszych rozwiązań, pokażemy Ci jakie efekty uzyskujemy tworząc spersonalizowane rozwiązania. LifeTimePlanner (LTP) to szkolenie na, którym wdrożysz kompletny system narzędzi, który został opracowany w taki sposób, by dopasować się do Twojej osobowości i wprowadzić do Twojego życia trwały, harmonijny rytm, dzięki któremu w pełni będziesz realizować siebie i na nowo odkryjesz piękno w zarządzaniu sobą. LIFE to z b i ó r n a r zędzi podzielonych na 10 sekcji, które reprezentują kluczowe o b s z a r y, b y n a d a ć p l a n n e r o w i T w ó j indywidualny charakter. TIME t o p o n a d wymiennych wkładów, z których skomponujesz swój własny system zarządzania czasem dopasowany do Twojego temperamentu. PLANNER t o j e d e n profesjonalny przedmiot, dzięki któremu odkryjesz na nowo piękno w zarządzaniu sobą. Dla Dominiujących Dla Inicjatywnych Dla Stałych Dla Krytycznych LifeTimePlanner dostarcza m.in.: gotowy system osobistej efektywności esencję ponad 5 0 p u b l i k a c j i n a t e m a t efektywności osobiste narzędzia do planowania pracy i spotka narzędzia do realizacji wielu projektów jednocześnie m e t o d y e l i m i n o w a n i a zakłóceń n a r zędzia d o u s t a l a n i a priorytetów i delegowania zadań n a r zędzia d o o g ó l n e g o planowania i wiele innych narzędzi. LifeTimePlanner dostarcza m.in.: p r e s t i ż o w y p l a n n e r wspierający styl życia oparty o rozwój strategie finalizacji projektów i zadań m e t o d y e l i m i n a c j i d y s t r a k t o r ó w i koncentrowania uwagi na celach s t r a t e g i e p r o w a d z e n i e efektywnych spotkań s y s t e m w s p i e r a j ą c y kreatywne myślenie s t r a t e g i e u t r z y m y w a n i a porządku w biurze narzędzia do szczegółowego planowania i wiele innych narzędzi. LifeTimePlanner dostarcza m.in.: s p r a w d z o n y s y s t e m i metodykę harmonijnego rozwoju strategie proaktywnego działania metodykę podejmowania szybkich decyzji narzędzia do gromadzenia informacji strategie synergicznego realizowania celów narzędzia do rozwijania relacji z otoczeniem narzędzia do szczegółowego planowania i wiele innych narzędzi. LifeTimePlanner dostarcza m.in.: n a j l e p s z e j a k o ś c i o w o n a r z ę d z i a i s t r a t e g i e zarządzania sobą m e t o d y k ę r o z w o j u o s o b o w o ś c i o p a r t ą o wieloletnie badania n a r z ę d z i a w s p i e r a j ą c e orientację na cele n a r z ę d z i a p l a n o w a n i a strategicznego metodykę podejmowania skutecznych decyzji narzędzia do autofeedbacku n a r zędzia d o o g ó l n e g o planowania i wiele innych narzędzi. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 13

14 JAK RODZĄ SIĘ EKSPERCI? Karl Anders Ericsson, szwedzki psycholog przeprowadził badania muzyków w Akademii Muzycznej w Berlinie mające na celu sprawdzić, co różni osoby przeciętne od osób, które w swoich dziedzinach stają się ekspertami. Zebrane dane pozwoliły obliczyć ile czasu poszczególni muzycy spędzili na doskonaleniu umiejętności w przeszłości. To pozwoliło podzielić ich na 4 grupy: NAJLEPSI ponad godzin świadomych ćwiczeń DOBRZY ok godzin świadomych ćwiczeń PRZECIĘTNI ok godzin świadomych ćwiczeń AMATORZY ok godzin świadomych ćwiczeń Z tej teorii wynika, że aby zostać ekspertem w jakiejś dziedzinie, potrzeba około 10 tys. godzin rozwoju kompetencji, co można w łatwy sposób przełożyć na 10-cio letnie doświadczenie we własnej dziedzinie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dużo, ale g d y u ś w i a d o m i s z s o b i e j a k w i e l e doświadczeń już posiadasz zacznie się z tego t w o r z y ć m a p a T w o j e g o r o z w o j u eksperckiego. A gdy spojrzysz na to przez pryzmat informacji o własnej osobowości jesteś w stanie stworzyć idealną strategię integrującą wsz ystk ie doświadczenia dopasowane do Twojej osobowości, które dalej ulegać będzie nieustannym zmianom, ale zmiany te będą świadome, a obserwacja ich będzie dla Ciebie powodem do dumy każdego dnia. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 14

15 ZEJDŹ SOBIE Z DROGI - 10 BŁĘDÓW Często chodząc na szkolenie popełniamy wiele błędów i zabieramy sobie możliwość by szansa w połączeniu z naszymi świadomymi działaniami zamieniła się konkretne rezultaty. W innych artykułach pisaliśmy o tym jakie w y z wania s t awia p r zed n a m i ś w i at zewnętrzny. W tym artykule zobaczysz, że wszystko jednak zależy o Ciebie. W naszym rozumieniu błąd to nieefektywna strategia, która nieświadomie stosowana może doprowadzić do uczenia się nieefektywnych nawyków. 1. D o b ó r r o z w i ą z a ń p o d k ą t e m rekomendacji cudzych, a nie własnych celów Jeżeli punktem referencyjnym dla Ciebie nie jest własny cel i wychodząca z niego potrzeba, zaczynasz żyć nie swoim życiem i spychać na innych ważne decyzje. Najlepiej, gdy wybierasz rozwiązania skoncentrowane na Twoich celach, a dodatkową formą informacji zwrotnej jest rekomendacja osób, które korzystały z tych metod. 2. Ekstremum - Quasi Holistyczny Rozwój Wiele osób myli rozwój holistyczny z powierzchownym. Holistyczny pozwala patrzeć z wielu perspektyw na jedną rzecz i stanowi nieodłączny element rozwoju, gdyż odbudowuje nas energetycznie. Wymaga on głębokiego zrozumienia wielu dziedzin i znalezienia w nich części w s p ó l n y c h. C z ę s t o j e s t m y l o n y z rozwojem powierzchownym, który zakłada, że musimy znać się na wielu tematach, co prowadzi to do sytuacji, w której jesteśmy teoretykami wielu dziedzin. Stanowi to jedno z ekstremów rozwoju. 3. Ekstremum Ograniczanie poprzez kategorie Drugim ekstremem jest ograniczenie swoich zainteresowań do jednej bardzo wąskiej dziedziny i nałożenie sobie paradygmatu, że inne rzeczy nie mają znaczenia. Prowadzi do zamknięcia umysłu na nowe rozwiązania. 4. Chodzenie na Trenera a nie na Temat Bardzo powszechna przypadłość dziedzin, których kluczowym elementem jest osobowości trenera. Może doprowadzić Cię do zatracenia własnej unikalnej osobowości i instalować sposób myślenia, który nie jest Twój. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 15

16 5. Brak programu wdrożeniowego Wielu trenerów zapomina o tym, że szkolenie zaczyna się tak naprawdę w chwili, gdy uczestnicy wrócą do domu. Dlatego każdy z programów rozwojowych p owinien z a k ł a d ać również p l a n wdrożeniowy pozwalający elastycznie zmienić salę szkoleniową na odpowiednie środowisko i zmierzyć efekty szkolenia. 6. Brak punktu odniesienia Jeżeli nie masz własnego systemu k l a s y fi k a c j i w i e d z y i fi l t r ó w selekcjonowania informacji, dużo rzeczy będzie Ci umykało, lub po prostu ich nie zauważysz. Jeżeli uczysz się czegoś absolutnie nowego, zadbaj o to, by otrzymać szczegółowy program szkolenia i zrozumieć jak został skonstruowany. ile rzeczywiście kosztuje Cię udział w szkoleniu. 10. Brak integracji z innymi uczestnikami Jeżeli jesteś już na szkoleniu skorzystaj z niego jak z najlepszej platformy do networkingu. Poznaj wszystkich i daj się poznać innymi. Możesz w ten sposób zyskać oprócz wiedzy kontakty, które pozwolą Ci efektywnie rozwijać dalej swoje umiejętności lub nawiązać nowe możliwości współpracy. 7. Teoria bez aplikacji Na szkoleniach otrzymasz mnóstwo strategii, dlatego chodź na te, które nastawione są na dostarczanie jasnych procesów aplikacji nowej wiedzy w życie lub wybieraj te, które dają możliwość stworzenia swojej własnej metodologii tworzenia planu działania. 8. Brak celu Wiele osób przychodzi na szkolenie bez konkretnego uświadomionego celu. Bez n i e g o c i ę ż k o o e f e k t y w n o ś ć zainwestowanych pieniędzy i czasu. Jeżeli masz własny cel, możesz powiedzieć o tym trenerowi. Dzięki temu zyskujesz bardzo wiele, ponieważ masz podstawę do pracy nad sobą i swoimi działaniami. 9. Cena a efekt Rzeczywisty koszt szkolenia, który musisz zapłacić to kwota inwestycji pieniężnej + czas spędzony na sali i dojazd + wartość praktyczna zdobytej wiedzy + materiały. Często tanie pod kątem inwestycji pieniężnych szkolenia, mają niską wartość praktyczną, a gdy podsumujesz ich rzeczywisty koszt, jest on bardzo wysoki. Warto dokonać takiej analizy sprawdzając MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 16

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

psychologia osiągnięć

psychologia osiągnięć darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy psychologia osiągnięć Aby osiągnąć coś wartościowego w życiu prywatnym i zawodowym, najpierw musisz rozwinąć sam siebie i stać się wartościową osobą.

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego.

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Gdy urządzenie pomimo Twoich wszelkich starań nie działa, sięgnij po instrukcję obsługi Tak widzę świat marketingu. Ten biznes jest robiony w większości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html NOTA PRAWNA UWAGA! ZARÓWNO AUTOR NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, ANI OSOBA DYSTRYBUUJĄCA NINIEJSZY PODRĘCZNIK (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, LUB POŚREDNI) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy 1 Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy Zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów realizujący Programu Liderzy: Katarzyna Czayka-Chełmińska Daniel Lichota

Bardziej szczegółowo

Sławomir Luter. Trening. Mistrzowski umysł Network Marketingu

Sławomir Luter. Trening. Mistrzowski umysł Network Marketingu Sławomir Luter Trening Mistrzowski umysł Network Marketingu Łódź 2013 2 Copyright by Sławomir Luter 2013 Wydanie I ISBN 978-83-923071-2-9 Łódź 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tego wydania

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST.

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST. IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor

Bardziej szczegółowo

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski SPIS TREŚCI 6. WYWIAD Z WITOLDEM ORŁOWSKIM I JACKIEM SANTORSKIM NA TEMAT PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA Marcin Waniek 9. STABILNE PRZYWÓDZTWO SPOSÓB NA UNIKNIĘCIE KOLEJNEGO KRYZYSU Tim Casserley i Bill Critchley

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Uwolnij swoje bogactwo" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Daniel Wilczek, rok

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 6 2/2013 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Profesal Basic Premium na start _5 Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10 Zarządzanie systemem celów w Profesalu

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Autorzy: Ben Yoskovitz i Susan Burns Wydawca w Polsce: HRstandard.pl Tłumaczenie: Magdalena Nowacka, SETENTA 1 Spis treści: Wstęp Dlaczego właśnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo