MAGAZYN GE MARZEC / KWIECIEŃ 2012 TEMAT GŁÓWNY PROJEKTOWANIE ROZWOJU STRONA WYDAWCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN GE MARZEC / KWIECIEŃ 2012 TEMAT GŁÓWNY PROJEKTOWANIE ROZWOJU STRONA WYDAWCY WWW.GRUPAEKSPERCKA.PL"

Transkrypt

1 MAGAZYN GE MARZEC / KWIECIEŃ 2012 TEMAT GŁÓWNY PROJEKTOWANIE ROZWOJU STRONA WYDAWCY MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 1

2 SPIS TREŚCI ROZWOJOWA MAPA POLSKI 3 GDY DO SZCZĘŚCIA BRAKUJE JUŻ TYLKO SZCZĘŚCIA 4 OKIEŁZNAĆ CHAOS MOŻLIWOŚCI 6 NIEDOROZWINIĘTY SYSTEM ROZWOJU 7 NASZE CIAŁO TO BARDZO STARA TECHNOLOGIA 8 JAK DZIAŁA TWOJE ŻYCIOWE GOOGLE? 9 PERSONALIZACJA ŚCIEŻKI EKSPERCKIEJ 10 JAK RODZĄ SIĘ EKSPERCI? 14 ZEJDŹ SOBIE Z DROGI - 10 BŁĘDÓW 15 ROZKWITNIJ TEJ WIOSNY 17 ĆWICZENIE: KLARYFIKACJA i INTEGRACJA CELÓW 19 ĆWICZENIE: KLARYFIKACJA i INTEGRACJA CELÓW - MATERIAŁY DO DRUKU 20 AUTORZY ARTYKUŁÓW 21 KONTAKT 22 MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 2

3 ROZWOJOWA MAPA POLSKI Od stycznia 2012 prowadziliśmy wewnętrzny projekt badania potrzeb rynku szkoleniowego, w którym kontaktowaliśmy się telefonicznie z ponad osób, które zostały wyłonione według następujących kryteriów: miejsce zamieszkania: Polska, wiek: 25+ praca: zawód, który wymaga ciągłego rozwoju kompetencji miękkich. W t r a k c i e r o z m o w y t e l e f o n i c z n y c h wybraliśmy osób, którym zadaliśmy szczegółowe pytania na temat tego, jak postrzegają swój rozwój i w jaki sposób do tej pory się rozwijały. Analizując 92 godziny rozmów, zebraliśmy wystarczająco dużo informacji jak Polacy postrzegają rozwój, aby potwierdzić lub zaprzeczyć sens promowania rozwoju eksperckiego i metod personalizacji. Udało się nam stworzyć obraz tego, w jaki sposób Polacy rozwijają się, a także w yc iągnęliśmy w i e l e i ntere s u jąc yc h wniosków, którymi postanowiliśmy podzielić się w pierwszym numerze emagazynu GE dedykowanego dla osób, które czują się Ekspertami i chcą korzystać z najlepszych metod w zakresie podnoszenia kompetencji. Na pewno rozpocząłeś już swoją przygodę z rozwojem osobistym już jakiś czas temu i masz już solidny bagaż doświadczeń, w jaki sposób wyruszyć w tę fascynującą podróż. Przed postawieniem pierwszego kroku w kierunku zdobywania nowej wiedzy i praktykowania jej rodzi się wiele wątpliwości oraz pytań. Często poszukiwanie odpowiedzi zajmuje wiele czasu, a wybór konkretnego kierunku nie należy do łatwych zadań. W pierwszym numerze naszego magazynu chcielibyśmy pokazać Ci kilka strategii dzięki którym będziesz mógł przeanalizować swoje dotychczasowe działania i zaplanować kolejne etapy swojej kariery. Nadszedł czas na Twój Rozwój Ekspercki. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 3

4 GDY DO SZCZĘŚCIA BRAKUJE JUŻ TYLKO SZCZĘŚCIA / Aureliusz Górski Żyjemy w świecie nieograniczonych możliwości, w którym na wyciągnięcie ręki mamy dostęp do wszelkich strategii na temat tego, w jaki sposób poprawić jakość swojego życia i pracy. Skoro czytasz ten artykuł jesteś zapewne osobą, która już wcześniej i n t e r e s o w a ł a s i ę tą tematyką. Być może w ł a ś n i e d l a t e g o z a c i e k a w i C i ę ta historia: 1 0 l a t t e m u j a k o zapalony fan rozwoju stojąc przed olbrzymią półką książek w księgarni w dziale psychologia myślałem o tym, że chciałbym to wszystko przeczytać. Zacząłem się uczyć szybkiego czytania i efektywniejszego n o towania, k u p owałem a u d i o b o o k i. Z każdym dniem książek przybywało. Dodatkowo pojawiały się tematy i dziedziny, k t ó r e p r z y c i ą g a ł y m o j ą u w a g ę. W międzyczasie zacząłem uczęszczać na wiele warsztatów i szkoleń. Co chwilę poznawałem kogoś, kto zarażał mnie pasją do czegoś nowego. Po 2 latach intensywnego rozwoju Im dalej w las tym więcej drzew! Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją stosować. Od wiedzieć do robić jest daleka droga - często prowadzi ona właśnie przez las, w którym na dodatek straszy. doszedłem do punktu, w którym wiedziałem o tym, co trzeba zrobić by być szczęśliwym, ale byłem tak zaangażowany w swój rozwój - że nie miałem czasu być szczęśliwym i akceptowałem ten fakt planując to na później, bo były istotniejsze rzeczy. Osiągnąłem magiczny poziom, w którym do szczęścia brakowało mi już tylko szczęścia. M a j ą c p r z y j e m n o ś ć współpracować z różnymi ś r o d o w i s k a m i rozwojowymi w Polsce. Poznałem wiele osób, które miały podobny problem ze skutecznym aplikowaniem wiedzy. Zacząłem wtedy o b s e r w o w a ć c o t a k n a p r a w d ę d z i e j e s i ę w chwili, gdy rozpoczynamy swoją przygodę z rozwojem osobistym i wyciągnąłem konkretne wnioski. Otóż, wiele osób: 1. nie zna siebie i własnych potrzeb szkoleniowych, przez co instalowane są im potrzeby, które często nie są ich własnymi potrzebami. 2. chłonąc wiedzę, zamiast integrować swój system zachowań, rozprasza się w wielu kierunkach. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 4

5 Po pewnym czasie okazuje się, że ludzie, którzy mogliby stać się ekspertami w swoich dziedzinach wybierają drogę osób, które dochodzą do wniosku, że rozwój jest przereklamowany. Im dalej w las tym więcej drzew! Rozmawiałem w ciągu ostatnich kilku dni z osobami, które zawodowo zajmują się szkoleniem innych i potwierdzili to w 100%. Z rozwojem jest tak, że jak już wejdziesz w styl życia oparty o rozwój nie można z tym skończyć. Wyzwaniem jest świadomość tego, że rozwój ma sens tylko wtedy gdy znajdujesz aplikację tej wiedzy w rzeczywistości. Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją stosować. Od wiedzieć do robić jest daleka droga - często prowadzi ona właśnie przez las, w którym na dodatek straszy. Właśnie dlatego wiele osób gubi się w czymś, co nazywam chaosem możliwości. Psychologowie w swoich badaniach doszli do wniosku, że jeżeli coś jest dla nas ważne i robienie tego nie przynosi nam satysfakcji w postaci wymiernych efektów, jest to najszybsza droga do frustracji. To ciągnie za sobą jeszcze większe konsekwencje, bo osoba świadoma swoich możliwości, która nie wykorzystuje ich w życiu, szybko znajdzie ujście dla złych emocji w krytyce, nałogach i wielu innych płaszczyznach. Przełomowym punktem było dla mnie s t w o r z e n i e własnego G P S r o z w o j u i uświadomienie sobie jak ważna jest: precyzja w określaniu tego, czego oczekuję od życia, siebie i od mojego otoczenia, umiejętne selekcjonowanie informacji w oparciu moje cele, a p l i k owanie n ow ych k o m p e tencji i dodawanie tego, co działa do mojej bazy zachowań. Kiedy 6 lat temu usiadłem z kartką papieru i szkicowałem swoje cele biznesowe i zawodowe nie wiedziałem, że tworzę własną ścieżkę ekspercką. Ale już pierwszy rok konsekwentnej realizacji tych planów naprowadził mnie na odpowiedni tor, który sprawia, że czuję się spełnionym człowiekiem i mam wszystko, czego potrzebuję. W następnej części pokażemy Ci kilka paradoksów, które bezpośrednio dotyczą zarządzania własnym rozwojem. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 5

6 OKIEŁZNAĆ CHAOS MOŻLIWOŚCI Tak, jak pisaliśmy w poprzednich artykułach z roku na rok przybywa coraz więcej nowych form i możliwości rozwoju. Od atrakcyjnych k i e r u n k ó w s t u d i ó w, s z k o l eń, p r z e z p o d r ę c z n i k i d o s a m o d o s k o n a l e n i a na Internecie kończąc. Paradoksalnie to, co w tej chwili czytasz jest kolejną formą z a i n t e r e s o w a n i a Twojej uwagi i próbą p o k i e r o w a n i a j e j w jakimś kierunku. Dlatego wierz ymy, że potrafisz odróżnić kolejny newsletter k t ó r e g o n i e przeczytasz od tego, c o c h c e m y Ci przekazać. Jeżeli w trakcie czytania tego materiału nie p o c z u j e s z t e g o, że wiedza tu zawarta w jakościowy sposób m o ż e p o m o c Ci w rozwoju, wg n a s z e j s t r a t e g i i zostaw to i rób to, co d a C i w i ę k s z y pożytek. R o z m a w i a l i ś m y w ciągu ostatnich kilku miesięcy z osób i na podstawie tego, co nam powiedziały opracowaliśmy nowy model, który w szybki s p o s ó b m a s p r a w i ć, ż e z a c z n i e s z koncentrować swoją energię, czas i potencjał w o k ó ł d z i a ł a ń, k t ó r e g w a r a n t u j ą Ci najskuteczniejszy rozwój. Od szkoły podstawowej, otrzymujemy narzędzia, ale nikt nie nauczył nas tego w jaki sposób z tych narzędzi korzystać. Nikt nie wpadł jeszcze na pomysł, że zanim młodego człowieka zacznie się uczyć specjalistycznych przedmiotów powinien on mieć w sobie wypracowany szereg nawyków związanych z zarządzaniem sobą, po to, by mieć szansę 90% osób, które aktywnie się rozwijają ma problem z aplikowaniem wiedzy i przekładają to na później. wykorzystania w pełni swojego potencjału. Ci, którzy mają szansę wychować się wśród osób, które potrafią zarządzać własnym rozwojem otrzymują własną strategię w standardowym pakiecie socjalizacji, ale czasami to, co było skuteczną strategią dla naszych rodziców, nie będzie już skuteczne teraz. Z n a s z y c h a n a l i z wynika, że prawie 9 0 % o s ó b, k t ó r e aktywnie się rozwijają m a p r o b l e m z a p l i k o w a n i e m wiedzy i przekładają t o n a p ó ź n i e j. K o n s e k w e n t n e podążanie tą strategią prowadzi do czegoś, co psychologowie o k r e ś l a j ą j a k o s y n d r o m prokrastynacji, który charakteryzuje się t y m, ż e n a w y k zwlekania, zaczyna się przekładać na wiele innych sfer życia. Zarządzanie sobą i własnym rozwojem to wyzwanie z punktu widzenia selekcji ilości informacji, które świat rzuca Ci pod nogi na Twojej ścieżce rozwoju. Tempo naszego życia, które stanowi fundament prawie każdej w y m ówk i, k tór y m i n i e k tórz y l u d z i e podbudowują fundament nieefektywnych nawyków, to naturalne następstwo wielkiej rewolucji naukowej i technologicznej drugiej połowy XX stulecia. To, co działo się później to już tylko wzrost tempa życia. Nikt pół wieku temu nie podejrzewał, że powszechny dostęp do informacji, który stworzył olbrzymie możliwości roz woju naszego świata zewnętrznego, będzie ograniczeniem w rozwoju świata wewnętrznego. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 6

7 NIEDOROZWINIĘTY SYSTEM ROZWOJU Postęp technologiczny doprowadził nas do sytuacji, w której szkoły i cała branża e d u k a c y j n a s ą b a r d z o m o c n o n i e d o r o z w i n i ę t e w s t o s u n k u do technologicznie rozwiniętego biznesu. Jak p r z e k o n a ć m a ł e d z i e c k o, że supernieatrakc yjna książk a jest ważniejsza i zawiera w sobie więcej mądrości niż gry wideo, które za pomocą kontrolerów gry sterowanych kinestetyką wprowadzają nowy standard. Wyzwaniem XXI wieku będzie przygotowanie takich form nauki, aby dorównywały postępowi technologicznemu. Za wszystko odpowiedzialne jest opóźnienie systemu i fakt tego, że rozwój technologiczny narzuca zdecydowanie szybsze tempo rozwoju. Branża edukacyjna jest bardzo mało atrakcyjna i mało skuteczna w przekazywaniu swoich wartości w porównaniu z wielkimi korporacjami, które zatrudniają najlepszych specjalistów na świecie, by nieustannie podnosili jakość produktów. Co można z tym zrobić? Wystarczy spojrzeć na jakąkolwiek dziedzinę, która odnosi sukcesy w transformowaniu teorii w praktykę. Świetnie widać to na przykładzie branży motoryzacyjnej. By móc w szybszy sposób się p r z e m i e s z c z ać p o t r z e b u j e s z d w ó c h elementów: samochodu (narzędzie) oraz umiejętności jego prowadzenia (wiedza + d o ś w i a d c z e n i e j e j wykorzystania). Jeżeli c h o d z i o b r a n ż ę eduk ac yjną, w d z i s i e j s z y c h c z a s a c h m a m y d o s t ę p d o wielu źródeł wiedzy, ale bardzo mały dostęp do narzędzi, które pomagają tę wiedzę aplikować w życie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której masz już prawo jazdy, ale Twój samochód dostarczono Ci w częściach. Tylko nieliczni znajdą w sobie tyle motywacji, by z porozrzucanych elementów, które otrzymujemy ułożyć wszystkie w całość, aby miały przełożenie na inne etapy swojego r o z w o j u. G d y p o s ł u c h a s z w y w i a d u z prawdziwie spełnionym człowiekiem, on zawsze opowie Ci o własnym systemie, do którego dołącza kolejne części układanki, tworząc dzięki temu własną ścieżkę. Projektując rozwiązania Grupy Eksperckiej wychodzimy naprzeciw potrzebom i łączymy w ramach każdego produktu dwa rodzaje szkoleń: miękkie - uczące kompetencji osobistych potrzebnych do wdrożenia nowej wiedzy, twarde - dostarczamy narzędzi, dzięki którym wdrażanie tej wiedzy możliwe jest zaraz po wyjściu z sali szkoleniowej. Stanowi to gwarancję skuteczności i ułatwia proces zaaplikowania zdobytej wiedzy w praktyce. Dodatkowo każde z rozwiązań jest kompatybilne ze sobą i pozwala na dowolną rozbudowę i łączenie go z innymi dziedzinami rozwoju. Cały ten proces stanowi autorską metodologię, którą nazwaliśmy Procesem Personalizacji Ścieżki Rozwoju. W kolejnej części magazynu na przykładzie jednego ze szkoleń nich pokażemy Ci w jaki sposób dopasowujemy je do osobowości oraz w jaki sposób możesz robić to już teraz i jakie korzyści zaczniesz mieć z wdrożenia tych prostych wskazówek w życie. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 7

8 NASZE CIAŁO TO BARDZO STARA TECHNOLOGIA Za chwilę przekonasz się, że jesteś żyjącym p r z e ż y t k i e m. A p óźniej z o b a c z y s z, że to bardzo dobra informacja. Od momentu kiedy się urodziłeś do teraz, w świecie zewnętrznym zaszło wiele i s t o t n y c h z m i a n m a j ą c y c h s w o j e odzwierciedlenie w tempie życia: pojawił się Internet, który przyspieszył dostęp do informacji, wprowadzono komunikację satelitarną, która sk róciła czas przek az ywania komunikatów, nastała era miniaturyzacji sprzętu, która skróciła długość życia produktów, to tylko mały wycinek czynników, które miały wpływ na wzrost tempa życia. Generalizując, w trakcie gdy świat zewnętrzny w ciągu ostatnich 50 lat zmienił się drastycznie, w fizjologii naszych ciał nie zmieniło się absolutnie nic. Tak naprawdę badacze nie znaleźli żadnych istotnych zmian w fizjologii ludzkiego ciała od tysięcy lat. O z n a c z a t o, ż e n a s z e c i a ł a n i e są przygotowane do tak drastycznych zmian w tempie życia, a biorąc pod uwagę wzrost współczynnika chorób określanych mianem cywilizacyjnych, można dojść do wniosku, że w tym systemie, które oferuje nam XXI wiek jest coś nie tak. Analizując jeszcze naturalne procesy starzenia się komórek naszego ciała i ograniczenia naszej percepcji, świat w którym żyjemy stwarza nam jedno z największych wyzwań XXI wieku - umiejętność skupienia swojej u w a g i n a i s t o t n y c h e l e m e n t a c h rzecz y wistości. Mówimy tu zarówno o k a ż d y m p r o c e s i e Tw o j e g o ż y c i a codziennego, takim jak chociażby to, co wybrałeś dziś do jedzenia, jak i procesie rozwoju i informacjach, którymi karmisz swój mózg. Wszystko to jeden system, a wprowadzenie go na właściwy tor rozwoju jest bardzo proste. W kolejnych artykułach przedstawimy Ci kolejne fragmenty układanki. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 8

9 JAK DZIAŁA TWOJE ŻYCIOWE GOOGLE? Internet jest świetną metaforą tego jak działa Twój mózg i stanowi dobry przykład, na podstawie, którego powiemy Ci o tym czym jest ścieżka ekspercka. Paradygmat i filtr y naszej percepcji to podstawowe pojęcia, które powinny być wykładane jako oddzielny przedmiot już w szkole podstawowej. Rzeczywistość wygląda jednak w ten sposób, że gdyby zapytać potencjalnego człowieka czy zna instrukcję obsługi wyszukiwarki internetowej, wyrecytowałby ją błyskawicznie, natomiast opisanie procesów zachodzących w mózgu nie byłoby już dla niego takie proste. Tak naprawdę wyszukiwarka została wymyślona na bazie funkcji ludzkiego umysłu i w dużym u o g ó l n i e n i u m o ż n a z a r y z y k o w a ć stwierdzenie, że sposób ich funkcjonowania jest identyczny. Skoro 13-letnie dziecko jest w stanie korzystać z wyszukiwarki Google jest też w stanie podrasować swoją wyszukiwarkę w życiu. Codziennie masz zapewne okazję korzystać z wyszukiwarki internetowej i wiesz o tym, że im lepsze jakościowo pytania zadasz, tym lepsze jakościowo informacje otrzymasz. Gdyby nie było wyszukiwarek, codziennie musiałbyś przekopywać się przez śmietnik informacji w poszukiwaniu skrawka czegoś, co w danej chwili jest Ci potrzebne. W świecie rzeczywistym jest dokładnie tak samo. Żyjemy w czasach, w których niby rządzi informacja, ale mamy nad nią tę p r zewagę, że p o d c h o d ząc d o ż yc i a proaktywnie mamy możliwość wpływania na nasz umysł tak, byśmy to my nim zarządzali, a nie on zarządzał nami. Jeżeli wiesz kim jesteś i czego chcesz od życia, Twój umysł automatycznie kieruje Twoje zmysły w taki sposób, by szukały odpowiedzi: Czy powinienem przeczytać tę książkę. Co z niej jest dla mnie ważne? Czy to szkolenie spełni moje cele? Jak to, czym się zajmuję w danej chwili może się przyczynić do zrealizowania moich celów? J a k l u d z i e, k t ó r y c h spotykam mogą mi pomóc? W t e d y z a m i a s t s t a w a ć s i ę wszystkim, stajesz s i ę k o n k r e t n ą i świadomą wersją s i e b i e s a m e g o. D z i ę k i t e m u z y s k u j e s z p ełną kontrolę nad swoim życiem. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 9

10 PERSONALIZACJA ŚCIEŻKI EKSPERCKIEJ Wiele osób spędza całe lata na szukaniu odpowiedzi na pytanie: Czym chciałbym się zajmować?. Czasami przeradza się to w misję życiową Moją misją życiową jest szukanie własnej misji życiowej. Jest to jedno z najbardziej fascynujących zapętleń, w które wpadają ludzie, którzy zbyt słabo znają swoje aktualne zasoby. Z racji tego, że w dzisiejszym świecie, który cały czas stara się odciągać nas od tego typu refleksji, z sytuacją w której wiele osób waha się z podjęciem ważnych decyzji życiowych można się spotkać bardzo często. Paradoksem jest fakt, że żyjemy w świecie nieograniczonych możliwości, a ok. 95% dorosłej populacji Polaków to ludzie, którzy nie są zadowoleni z własnej sytuacji zawodowej. Szkoły wyższe nie dostarczają wystarczająco dobrych strategii i narzędzi, dzięki którym każda z osób osiągających status wykształconej, jest w stanie stworzyć dla siebie warunki, by wejść na wyżyny swoich marzeń o karierze zawodowej. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 10

11 Zmienić to można na dwa sposoby: wieloletnią pracą nad sobą w celu zrozumienia fundamentu własnych zachowań s k o r z y s t a n i e z k w e s t i o n a r i u s z y PERSOLOG, które pomogą Ci w ciągu k i l k u d z i e s i ę c i u m i n u t s t w o r z y ć kompleksową analizę osobowości, która stanowi punkt startowy Twojego rozwoju. Wiele osób ma obiekcje dotyczące tego typu metod, gdyż klasyfikują one zachowania człowieka. Jest to prawda. Wynik takiej analizy nie jest tym samym co człowiek. Ale skoro stanowi bardzo dobry fundament, a skuteczność określana jest w 92%. Oznacza to, że ponad k l i e n t ó w, którzy skorzystali z tych rozwiązań określili procent spójności wyników z ich obserwacją właśnie tym rezultatem. Rozwój psychologii dostarczył bardzo dokładne metody badania specyfiki naszego charakteru w kontekście środowisk a zawodowego,. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie przekazać szereg informacji dotyczących naszej osobowości i wykorzystać je w procesie klaryfikacji ścieżki eksperckiej. Wyniki profesjonalnych badań nad typologią zachowań pokazują, że pomimo tego, iż nie ma dwóch identycznych osób na świecie, nasze zachowania można bardzo łatwo sklasyfikować w jednym z 20 modeli z a c h o w a ń. R ó ż n i ą s i ę o n e procentowym udziałem czterech głównych czynników naszego t e m p e r a m e n t u w zależności od roli, którą przyjmujemy w danym momencie: Jest to tylko informacja zwrotna przeprowadzona na podstawie kwestionariuszy PERSOLOG. W różnych kontekstach w życiu możemy przyjmować inne tendencje zachowań więc mogą się one zmieniać w czasie i przestrzeni. Więcej o tym w jaki sposób tworzymy typologię zachowań znajdziesz na kolejnej stronie. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 11

12 Typ Dominiujący Typ Inicjatywny Typ Stały Typ Krytyczny Osoba o dominującym typie zachowań działa aktywnie i zdecydowanie. Ma silną motywację do rozwiązywania problemów i uzyskiwania szybkich efektów. W procesie nauki licz y się dla niej rzeczowa atmosfera oraz otrzymywanie prostych i skutecznych rozwiązań. Osoba o inicjatywnym typie zachowań jest rozmowna i otwarta. Ma silną motywację, aby przekonywać innych i mieć na nich wpływ. Najczęściej wyraża swoje myśli i u c z u c i a w o p t y m i s t y c z n y sposób. W procesie nauki liczy s i ę d l a n i e j : p o z y t y w n a atmosfera, interesująca forma o r a z o t r z y m y w a n i e innowacyjnych i prestiżowych rozwiązań. Osoba o stałym typie zachowań odznacza się szczerym i chętnym do współpracy zachowaniem. Chce tworzyć wokół siebie przewidywalne środowisko. Realizuje plany, jest cierpliwą osobą i dobrym słuchaczem. W procesie nauki liczy się dla niej: o s o b i s t a a t m o s f e r a o r a z o t r z y m y w a n i e t r w a ł y c h rozwiązań. Osoby o krytycznym typie zachowań działają w sposób z d y s c y p l i n o w a n y i z a p o b i e g a w c z y. D ą ż ą d o osiągania wysokich standardów. Pragną unik nąć kłopotów, przykładają szczególną wagę do p re c y z j i i d o kł a d n ości. W procesie nauki liczy się dla niej: p o w a ż n a a t m o s f e r a o r a z otrzymywanie jakościowych i sprawdzonych rozwiązań. Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny lider Brak rozwoju: poniżanie i n n y c h, b r a k systemat yczności, złe Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny motywator Brak rozwoju: chaotyczne d z i a ł a n i e, p r z e s a d n e u p r a s z c z a n i e, n a ł o g i, nieterminowość Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny partner B r a k r o z w o j u : niezdecydowanie, brak wiary w siebie, reaktywność, brak ambicji Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny organizator Brak rozwoju: lęk przed krytyką, krytykanctwo, brak s p o n t a n i c z n o ś c i, b r a k zaufania d e l e g o w a n i e z a d a ń, egocentryzm MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 12

13 Na przykładzie jednego z naszych rozwiązań, pokażemy Ci jakie efekty uzyskujemy tworząc spersonalizowane rozwiązania. LifeTimePlanner (LTP) to szkolenie na, którym wdrożysz kompletny system narzędzi, który został opracowany w taki sposób, by dopasować się do Twojej osobowości i wprowadzić do Twojego życia trwały, harmonijny rytm, dzięki któremu w pełni będziesz realizować siebie i na nowo odkryjesz piękno w zarządzaniu sobą. LIFE to z b i ó r n a r zędzi podzielonych na 10 sekcji, które reprezentują kluczowe o b s z a r y, b y n a d a ć p l a n n e r o w i T w ó j indywidualny charakter. TIME t o p o n a d wymiennych wkładów, z których skomponujesz swój własny system zarządzania czasem dopasowany do Twojego temperamentu. PLANNER t o j e d e n profesjonalny przedmiot, dzięki któremu odkryjesz na nowo piękno w zarządzaniu sobą. Dla Dominiujących Dla Inicjatywnych Dla Stałych Dla Krytycznych LifeTimePlanner dostarcza m.in.: gotowy system osobistej efektywności esencję ponad 5 0 p u b l i k a c j i n a t e m a t efektywności osobiste narzędzia do planowania pracy i spotka narzędzia do realizacji wielu projektów jednocześnie m e t o d y e l i m i n o w a n i a zakłóceń n a r zędzia d o u s t a l a n i a priorytetów i delegowania zadań n a r zędzia d o o g ó l n e g o planowania i wiele innych narzędzi. LifeTimePlanner dostarcza m.in.: p r e s t i ż o w y p l a n n e r wspierający styl życia oparty o rozwój strategie finalizacji projektów i zadań m e t o d y e l i m i n a c j i d y s t r a k t o r ó w i koncentrowania uwagi na celach s t r a t e g i e p r o w a d z e n i e efektywnych spotkań s y s t e m w s p i e r a j ą c y kreatywne myślenie s t r a t e g i e u t r z y m y w a n i a porządku w biurze narzędzia do szczegółowego planowania i wiele innych narzędzi. LifeTimePlanner dostarcza m.in.: s p r a w d z o n y s y s t e m i metodykę harmonijnego rozwoju strategie proaktywnego działania metodykę podejmowania szybkich decyzji narzędzia do gromadzenia informacji strategie synergicznego realizowania celów narzędzia do rozwijania relacji z otoczeniem narzędzia do szczegółowego planowania i wiele innych narzędzi. LifeTimePlanner dostarcza m.in.: n a j l e p s z e j a k o ś c i o w o n a r z ę d z i a i s t r a t e g i e zarządzania sobą m e t o d y k ę r o z w o j u o s o b o w o ś c i o p a r t ą o wieloletnie badania n a r z ę d z i a w s p i e r a j ą c e orientację na cele n a r z ę d z i a p l a n o w a n i a strategicznego metodykę podejmowania skutecznych decyzji narzędzia do autofeedbacku n a r zędzia d o o g ó l n e g o planowania i wiele innych narzędzi. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 13

14 JAK RODZĄ SIĘ EKSPERCI? Karl Anders Ericsson, szwedzki psycholog przeprowadził badania muzyków w Akademii Muzycznej w Berlinie mające na celu sprawdzić, co różni osoby przeciętne od osób, które w swoich dziedzinach stają się ekspertami. Zebrane dane pozwoliły obliczyć ile czasu poszczególni muzycy spędzili na doskonaleniu umiejętności w przeszłości. To pozwoliło podzielić ich na 4 grupy: NAJLEPSI ponad godzin świadomych ćwiczeń DOBRZY ok godzin świadomych ćwiczeń PRZECIĘTNI ok godzin świadomych ćwiczeń AMATORZY ok godzin świadomych ćwiczeń Z tej teorii wynika, że aby zostać ekspertem w jakiejś dziedzinie, potrzeba około 10 tys. godzin rozwoju kompetencji, co można w łatwy sposób przełożyć na 10-cio letnie doświadczenie we własnej dziedzinie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dużo, ale g d y u ś w i a d o m i s z s o b i e j a k w i e l e doświadczeń już posiadasz zacznie się z tego t w o r z y ć m a p a T w o j e g o r o z w o j u eksperckiego. A gdy spojrzysz na to przez pryzmat informacji o własnej osobowości jesteś w stanie stworzyć idealną strategię integrującą wsz ystk ie doświadczenia dopasowane do Twojej osobowości, które dalej ulegać będzie nieustannym zmianom, ale zmiany te będą świadome, a obserwacja ich będzie dla Ciebie powodem do dumy każdego dnia. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 14

15 ZEJDŹ SOBIE Z DROGI - 10 BŁĘDÓW Często chodząc na szkolenie popełniamy wiele błędów i zabieramy sobie możliwość by szansa w połączeniu z naszymi świadomymi działaniami zamieniła się konkretne rezultaty. W innych artykułach pisaliśmy o tym jakie w y z wania s t awia p r zed n a m i ś w i at zewnętrzny. W tym artykule zobaczysz, że wszystko jednak zależy o Ciebie. W naszym rozumieniu błąd to nieefektywna strategia, która nieświadomie stosowana może doprowadzić do uczenia się nieefektywnych nawyków. 1. D o b ó r r o z w i ą z a ń p o d k ą t e m rekomendacji cudzych, a nie własnych celów Jeżeli punktem referencyjnym dla Ciebie nie jest własny cel i wychodząca z niego potrzeba, zaczynasz żyć nie swoim życiem i spychać na innych ważne decyzje. Najlepiej, gdy wybierasz rozwiązania skoncentrowane na Twoich celach, a dodatkową formą informacji zwrotnej jest rekomendacja osób, które korzystały z tych metod. 2. Ekstremum - Quasi Holistyczny Rozwój Wiele osób myli rozwój holistyczny z powierzchownym. Holistyczny pozwala patrzeć z wielu perspektyw na jedną rzecz i stanowi nieodłączny element rozwoju, gdyż odbudowuje nas energetycznie. Wymaga on głębokiego zrozumienia wielu dziedzin i znalezienia w nich części w s p ó l n y c h. C z ę s t o j e s t m y l o n y z rozwojem powierzchownym, który zakłada, że musimy znać się na wielu tematach, co prowadzi to do sytuacji, w której jesteśmy teoretykami wielu dziedzin. Stanowi to jedno z ekstremów rozwoju. 3. Ekstremum Ograniczanie poprzez kategorie Drugim ekstremem jest ograniczenie swoich zainteresowań do jednej bardzo wąskiej dziedziny i nałożenie sobie paradygmatu, że inne rzeczy nie mają znaczenia. Prowadzi do zamknięcia umysłu na nowe rozwiązania. 4. Chodzenie na Trenera a nie na Temat Bardzo powszechna przypadłość dziedzin, których kluczowym elementem jest osobowości trenera. Może doprowadzić Cię do zatracenia własnej unikalnej osobowości i instalować sposób myślenia, który nie jest Twój. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 15

16 5. Brak programu wdrożeniowego Wielu trenerów zapomina o tym, że szkolenie zaczyna się tak naprawdę w chwili, gdy uczestnicy wrócą do domu. Dlatego każdy z programów rozwojowych p owinien z a k ł a d ać również p l a n wdrożeniowy pozwalający elastycznie zmienić salę szkoleniową na odpowiednie środowisko i zmierzyć efekty szkolenia. 6. Brak punktu odniesienia Jeżeli nie masz własnego systemu k l a s y fi k a c j i w i e d z y i fi l t r ó w selekcjonowania informacji, dużo rzeczy będzie Ci umykało, lub po prostu ich nie zauważysz. Jeżeli uczysz się czegoś absolutnie nowego, zadbaj o to, by otrzymać szczegółowy program szkolenia i zrozumieć jak został skonstruowany. ile rzeczywiście kosztuje Cię udział w szkoleniu. 10. Brak integracji z innymi uczestnikami Jeżeli jesteś już na szkoleniu skorzystaj z niego jak z najlepszej platformy do networkingu. Poznaj wszystkich i daj się poznać innymi. Możesz w ten sposób zyskać oprócz wiedzy kontakty, które pozwolą Ci efektywnie rozwijać dalej swoje umiejętności lub nawiązać nowe możliwości współpracy. 7. Teoria bez aplikacji Na szkoleniach otrzymasz mnóstwo strategii, dlatego chodź na te, które nastawione są na dostarczanie jasnych procesów aplikacji nowej wiedzy w życie lub wybieraj te, które dają możliwość stworzenia swojej własnej metodologii tworzenia planu działania. 8. Brak celu Wiele osób przychodzi na szkolenie bez konkretnego uświadomionego celu. Bez n i e g o c i ę ż k o o e f e k t y w n o ś ć zainwestowanych pieniędzy i czasu. Jeżeli masz własny cel, możesz powiedzieć o tym trenerowi. Dzięki temu zyskujesz bardzo wiele, ponieważ masz podstawę do pracy nad sobą i swoimi działaniami. 9. Cena a efekt Rzeczywisty koszt szkolenia, który musisz zapłacić to kwota inwestycji pieniężnej + czas spędzony na sali i dojazd + wartość praktyczna zdobytej wiedzy + materiały. Często tanie pod kątem inwestycji pieniężnych szkolenia, mają niską wartość praktyczną, a gdy podsumujesz ich rzeczywisty koszt, jest on bardzo wysoki. Warto dokonać takiej analizy sprawdzając MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 16

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień.

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień. Witaj, Nazywam się Magdalena Kluszczyk. Jestem self-leadership coachem i coachem kariery. Wspieram ludzi w budowaniu i odkrywaniu sukcesu na własnych warunkach. Stwórz wizję kariery to pierwszy krok na

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

tydzień 2: unikalna pozycja

tydzień 2: unikalna pozycja brand ach pionierów program uniqalna tydzień 2: unikalna pozycja archetika. brand ach pionierów Strona 1 Wprowadzenie uniqalnej podróży część kolejna! Mając świadomość na temat tego jaki jest fundament

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

e-szkolenia szkolenia biznesowe doradztwo badania organizacji

e-szkolenia szkolenia biznesowe doradztwo badania organizacji oferta Wierzymy, że najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i prostota rozwiązań. Dlatego naszych klientów i partnerów biznesowych otaczamy pełną opieką, tworząc usługi adekwatne do potrzeb. Gramy przewidywalnie

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

ZARZĄDZANIE PERSONELEM ZARZĄDZANIE PERSONELEM - program szkolenia Przygotowana w ramach MSUES Opracował: Łukasz Gorzym Kraków, 11 września 2014 1 CELE SZKOLENIA Na poziomie wiedzy uczestnicy: dowiedzą się jak optymalizować komunikację

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Odbędziesz wstęp do Praktyka NLP i będziesz mógł go kontynuować, kiedy tylko zechcesz, w odpowiednim dla Ciebie terminie.

Odbędziesz wstęp do Praktyka NLP i będziesz mógł go kontynuować, kiedy tylko zechcesz, w odpowiednim dla Ciebie terminie. Intensywne Wprowadzenie do NLP to ekscytująca, wyprawa w świat Twojego własnego umysłu. Jest to, być może, najważniejsza podróż, jaką możesz odbyć. W czasie dwóch dni Intensywnego Wprowadzenia do NLP spędzonych

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE Będąc szczęśliwym jesteś niemal jak słońce emanujesz wewnętrznym ciepłem i energią. Blask, który się z Ciebie emanuje ma moc oświetlenia wszystkich ścieżek, którymi chcesz pójść. Czasami jednak boisz się

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZAJ SOBĄ WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS

ZARZĄDZAJ SOBĄ WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS ZARZĄDZAJ SOBĄ WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS CZĘŚĆ I. W jaki sposób precyzować swoje cele zawodowe i planować ich realizację. DOBRY PLAN TO WARUNEK DOTARCIA DO CELU. Planowanie to aktywne wykorzystywanie zdobytej

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/06/8786/7514 Cena netto 1 950,00 zł Cena brutto 2 398,50 zł Cena netto za godzinę 121,88

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera 9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera Darmowy Ebook Autor: Adam Omelczuk Tytuł: 9 elementów zarządzania projektami W życiu i w biznesie Darmowy Ebook NARZĘDZIA Nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24.

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24. Autor: Przemysław Jóskowiak 2 Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Kontakt: kontakt@stratego24.pl Treści prezentowane w ramach tej publikacji są subiektywną oceną autora

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji

Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji Trening praktyczny WARSZTAT OTWARTY 26-27.10. MIEJSCE: WARSZAWA GODZINY: 9:00-17:00 www.aktren.pl e-mail biuro@aktren.pl 2 Specjalizujemy się w prezentacjach

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Dwudniowy warsztat, podczas którego uczestnicy rozwijają umiejętności i kształtują postawy, wymiernie poprawiając rezultaty pracy.

Dwudniowy warsztat, podczas którego uczestnicy rozwijają umiejętności i kształtują postawy, wymiernie poprawiając rezultaty pracy. 7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA Dwudniowy warsztat, podczas którego uczestnicy rozwijają umiejętności i kształtują postawy, wymiernie poprawiając rezultaty pracy. O P I S S Z K O L E N I A CELE SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu Menedżer Sukcesu Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills Programrozwoju SuccessSkills Opisprogramu MenedżerSukcesu Metodologia Opispodejściadorozwoju

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

w sprzedaży Klucz do sukcesu Brian Tracy Hotel Marriott 26 maja 2011 9 00-13 00

w sprzedaży Klucz do sukcesu Brian Tracy Hotel Marriott 26 maja 2011 9 00-13 00 International zaprasza na konferencję prowadzoną przez Briana Tracy: Klucz do sukcesu w sprzedaży Nikomu nie udało się jeszcze odnotować sukcesu w interesach, kierując dużą firmą przy użyciu teorii akademickich.-

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE W OPARCIU O MODEL

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE W OPARCIU O MODEL WSPÓŁPRACA W ZESPOLE W OPARCIU O MODEL FRIS DLA KOGO? Dla kierowników, liderów, menedżerów, którzy chcą spojrzeć na zespół w kontekście posiadanych zasobów i skutecznie je alokować zgodnie z realizowanym

Bardziej szczegółowo

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Katowice, 25.11.2010 r. Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Warsztaty prowadzenie Zofia Oslislo 1 Czy potrzebuję (nowej) strony internetowej? mogę zwiększyć sprzedaż, gdy pozwolę klientom kupować

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

Kreatywność w zarządzaniu projektami

Kreatywność w zarządzaniu projektami Anna Nowakowska Kreatywność w zarządzaniu projektami Dane adresowe Symetria Agencja e-biznes i dom mediowy ul. Wyspiańskiego 10/4 60-749 Poznań Kontakt tel.: 061 864 36 55 faks: 061 864 36 55 e-mail: symetria@symetria.pl

Bardziej szczegółowo

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Współpraca Biznes NGO: stan wiedzy, dotychczasowe doświadczenia, postawy i oczekiwania Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Plan prezentacji Plan prezentacji O czym będzie mowa? 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ Gra symulacyjna nr 5: AUTOPREZENTACJA pt. Moja kariera zawodowa Cel gry: obserwacja i rozpoznanie świadomości obrazu samego siebie (autorefleksji), a także przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

1. KURS LIDERSKI - SZKOLENIA - 80 h (5 zjazdów szkoleniowych)

1. KURS LIDERSKI - SZKOLENIA - 80 h (5 zjazdów szkoleniowych) W ramach projektu oferujemy: 1. KURS LIDERSKI - SZKOLENIA - 80 h (5 zjazdów szkoleniowych) 1.1 MÓJ POTENCJAŁ 16 h (7-8 wrzesień 2013, Kraków) Wydaje Ci się czasami, że nie masz potencjału, aby angażować

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ZMIEŃ TO NATYCHMIAST!

ZMIEŃ TO NATYCHMIAST! 4 siły sprzedaży LANCO Selling System Strategia negatywnego odwracania, NLP, Psychologia wywierania wpływu, Question algorithm 4-ro KROTNIE skuteczniejszy proces perswazji z dnia na dzień Jeżeli: Stosowałeś

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

COACHING. Czym jest, a czym nie jest coaching

COACHING. Czym jest, a czym nie jest coaching COACHING Czym jest, a czym nie jest coaching Hanna Grendel-Wielisiej Fundacja OGRODY TWOJEGO SUKCESU COACHING JAKO Możliwość rozwoju Budowanie relacji Wspieranie osiągania ważnych celów życiowych Droga

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

na przykładzie EWALUACJI EX-ANTE konkursu Rozwiązania jutra w HR

na przykładzie EWALUACJI EX-ANTE konkursu Rozwiązania jutra w HR 2012 Ewaluacja 2.0 nowe formy komunikacji w badaniach jakościowych na przykładzie EWALUACJI EX-ANTE konkursu Rozwiązania jutra w HR GSE POKL Miedzeszyn, 11.06.2012 r. Dotychczasowe konkursy nie przyniosły

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

System Szkoleniowy Lidermatic dla branży reklamowej

System Szkoleniowy Lidermatic dla branży reklamowej System Szkoleniowy Lidermatic dla branży reklamowej Proponujemy udział w unikalnym Systemie Szkoleniowym Lidermatic opracowanym specjalnie na potrzeby wsparcia biznesu agencji. KIM JESTEŚMY I CO OFERUJEMY?

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo