MAGAZYN GE MARZEC / KWIECIEŃ 2012 TEMAT GŁÓWNY PROJEKTOWANIE ROZWOJU STRONA WYDAWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN GE MARZEC / KWIECIEŃ 2012 TEMAT GŁÓWNY PROJEKTOWANIE ROZWOJU STRONA WYDAWCY WWW.GRUPAEKSPERCKA.PL"

Transkrypt

1 MAGAZYN GE MARZEC / KWIECIEŃ 2012 TEMAT GŁÓWNY PROJEKTOWANIE ROZWOJU STRONA WYDAWCY MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 1

2 SPIS TREŚCI ROZWOJOWA MAPA POLSKI 3 GDY DO SZCZĘŚCIA BRAKUJE JUŻ TYLKO SZCZĘŚCIA 4 OKIEŁZNAĆ CHAOS MOŻLIWOŚCI 6 NIEDOROZWINIĘTY SYSTEM ROZWOJU 7 NASZE CIAŁO TO BARDZO STARA TECHNOLOGIA 8 JAK DZIAŁA TWOJE ŻYCIOWE GOOGLE? 9 PERSONALIZACJA ŚCIEŻKI EKSPERCKIEJ 10 JAK RODZĄ SIĘ EKSPERCI? 14 ZEJDŹ SOBIE Z DROGI - 10 BŁĘDÓW 15 ROZKWITNIJ TEJ WIOSNY 17 ĆWICZENIE: KLARYFIKACJA i INTEGRACJA CELÓW 19 ĆWICZENIE: KLARYFIKACJA i INTEGRACJA CELÓW - MATERIAŁY DO DRUKU 20 AUTORZY ARTYKUŁÓW 21 KONTAKT 22 MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 2

3 ROZWOJOWA MAPA POLSKI Od stycznia 2012 prowadziliśmy wewnętrzny projekt badania potrzeb rynku szkoleniowego, w którym kontaktowaliśmy się telefonicznie z ponad osób, które zostały wyłonione według następujących kryteriów: miejsce zamieszkania: Polska, wiek: 25+ praca: zawód, który wymaga ciągłego rozwoju kompetencji miękkich. W t r a k c i e r o z m o w y t e l e f o n i c z n y c h wybraliśmy osób, którym zadaliśmy szczegółowe pytania na temat tego, jak postrzegają swój rozwój i w jaki sposób do tej pory się rozwijały. Analizując 92 godziny rozmów, zebraliśmy wystarczająco dużo informacji jak Polacy postrzegają rozwój, aby potwierdzić lub zaprzeczyć sens promowania rozwoju eksperckiego i metod personalizacji. Udało się nam stworzyć obraz tego, w jaki sposób Polacy rozwijają się, a także w yc iągnęliśmy w i e l e i ntere s u jąc yc h wniosków, którymi postanowiliśmy podzielić się w pierwszym numerze emagazynu GE dedykowanego dla osób, które czują się Ekspertami i chcą korzystać z najlepszych metod w zakresie podnoszenia kompetencji. Na pewno rozpocząłeś już swoją przygodę z rozwojem osobistym już jakiś czas temu i masz już solidny bagaż doświadczeń, w jaki sposób wyruszyć w tę fascynującą podróż. Przed postawieniem pierwszego kroku w kierunku zdobywania nowej wiedzy i praktykowania jej rodzi się wiele wątpliwości oraz pytań. Często poszukiwanie odpowiedzi zajmuje wiele czasu, a wybór konkretnego kierunku nie należy do łatwych zadań. W pierwszym numerze naszego magazynu chcielibyśmy pokazać Ci kilka strategii dzięki którym będziesz mógł przeanalizować swoje dotychczasowe działania i zaplanować kolejne etapy swojej kariery. Nadszedł czas na Twój Rozwój Ekspercki. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 3

4 GDY DO SZCZĘŚCIA BRAKUJE JUŻ TYLKO SZCZĘŚCIA / Aureliusz Górski Żyjemy w świecie nieograniczonych możliwości, w którym na wyciągnięcie ręki mamy dostęp do wszelkich strategii na temat tego, w jaki sposób poprawić jakość swojego życia i pracy. Skoro czytasz ten artykuł jesteś zapewne osobą, która już wcześniej i n t e r e s o w a ł a s i ę tą tematyką. Być może w ł a ś n i e d l a t e g o z a c i e k a w i C i ę ta historia: 1 0 l a t t e m u j a k o zapalony fan rozwoju stojąc przed olbrzymią półką książek w księgarni w dziale psychologia myślałem o tym, że chciałbym to wszystko przeczytać. Zacząłem się uczyć szybkiego czytania i efektywniejszego n o towania, k u p owałem a u d i o b o o k i. Z każdym dniem książek przybywało. Dodatkowo pojawiały się tematy i dziedziny, k t ó r e p r z y c i ą g a ł y m o j ą u w a g ę. W międzyczasie zacząłem uczęszczać na wiele warsztatów i szkoleń. Co chwilę poznawałem kogoś, kto zarażał mnie pasją do czegoś nowego. Po 2 latach intensywnego rozwoju Im dalej w las tym więcej drzew! Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją stosować. Od wiedzieć do robić jest daleka droga - często prowadzi ona właśnie przez las, w którym na dodatek straszy. doszedłem do punktu, w którym wiedziałem o tym, co trzeba zrobić by być szczęśliwym, ale byłem tak zaangażowany w swój rozwój - że nie miałem czasu być szczęśliwym i akceptowałem ten fakt planując to na później, bo były istotniejsze rzeczy. Osiągnąłem magiczny poziom, w którym do szczęścia brakowało mi już tylko szczęścia. M a j ą c p r z y j e m n o ś ć współpracować z różnymi ś r o d o w i s k a m i rozwojowymi w Polsce. Poznałem wiele osób, które miały podobny problem ze skutecznym aplikowaniem wiedzy. Zacząłem wtedy o b s e r w o w a ć c o t a k n a p r a w d ę d z i e j e s i ę w chwili, gdy rozpoczynamy swoją przygodę z rozwojem osobistym i wyciągnąłem konkretne wnioski. Otóż, wiele osób: 1. nie zna siebie i własnych potrzeb szkoleniowych, przez co instalowane są im potrzeby, które często nie są ich własnymi potrzebami. 2. chłonąc wiedzę, zamiast integrować swój system zachowań, rozprasza się w wielu kierunkach. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 4

5 Po pewnym czasie okazuje się, że ludzie, którzy mogliby stać się ekspertami w swoich dziedzinach wybierają drogę osób, które dochodzą do wniosku, że rozwój jest przereklamowany. Im dalej w las tym więcej drzew! Rozmawiałem w ciągu ostatnich kilku dni z osobami, które zawodowo zajmują się szkoleniem innych i potwierdzili to w 100%. Z rozwojem jest tak, że jak już wejdziesz w styl życia oparty o rozwój nie można z tym skończyć. Wyzwaniem jest świadomość tego, że rozwój ma sens tylko wtedy gdy znajdujesz aplikację tej wiedzy w rzeczywistości. Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją stosować. Od wiedzieć do robić jest daleka droga - często prowadzi ona właśnie przez las, w którym na dodatek straszy. Właśnie dlatego wiele osób gubi się w czymś, co nazywam chaosem możliwości. Psychologowie w swoich badaniach doszli do wniosku, że jeżeli coś jest dla nas ważne i robienie tego nie przynosi nam satysfakcji w postaci wymiernych efektów, jest to najszybsza droga do frustracji. To ciągnie za sobą jeszcze większe konsekwencje, bo osoba świadoma swoich możliwości, która nie wykorzystuje ich w życiu, szybko znajdzie ujście dla złych emocji w krytyce, nałogach i wielu innych płaszczyznach. Przełomowym punktem było dla mnie s t w o r z e n i e własnego G P S r o z w o j u i uświadomienie sobie jak ważna jest: precyzja w określaniu tego, czego oczekuję od życia, siebie i od mojego otoczenia, umiejętne selekcjonowanie informacji w oparciu moje cele, a p l i k owanie n ow ych k o m p e tencji i dodawanie tego, co działa do mojej bazy zachowań. Kiedy 6 lat temu usiadłem z kartką papieru i szkicowałem swoje cele biznesowe i zawodowe nie wiedziałem, że tworzę własną ścieżkę ekspercką. Ale już pierwszy rok konsekwentnej realizacji tych planów naprowadził mnie na odpowiedni tor, który sprawia, że czuję się spełnionym człowiekiem i mam wszystko, czego potrzebuję. W następnej części pokażemy Ci kilka paradoksów, które bezpośrednio dotyczą zarządzania własnym rozwojem. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 5

6 OKIEŁZNAĆ CHAOS MOŻLIWOŚCI Tak, jak pisaliśmy w poprzednich artykułach z roku na rok przybywa coraz więcej nowych form i możliwości rozwoju. Od atrakcyjnych k i e r u n k ó w s t u d i ó w, s z k o l eń, p r z e z p o d r ę c z n i k i d o s a m o d o s k o n a l e n i a na Internecie kończąc. Paradoksalnie to, co w tej chwili czytasz jest kolejną formą z a i n t e r e s o w a n i a Twojej uwagi i próbą p o k i e r o w a n i a j e j w jakimś kierunku. Dlatego wierz ymy, że potrafisz odróżnić kolejny newsletter k t ó r e g o n i e przeczytasz od tego, c o c h c e m y Ci przekazać. Jeżeli w trakcie czytania tego materiału nie p o c z u j e s z t e g o, że wiedza tu zawarta w jakościowy sposób m o ż e p o m o c Ci w rozwoju, wg n a s z e j s t r a t e g i i zostaw to i rób to, co d a C i w i ę k s z y pożytek. R o z m a w i a l i ś m y w ciągu ostatnich kilku miesięcy z osób i na podstawie tego, co nam powiedziały opracowaliśmy nowy model, który w szybki s p o s ó b m a s p r a w i ć, ż e z a c z n i e s z koncentrować swoją energię, czas i potencjał w o k ó ł d z i a ł a ń, k t ó r e g w a r a n t u j ą Ci najskuteczniejszy rozwój. Od szkoły podstawowej, otrzymujemy narzędzia, ale nikt nie nauczył nas tego w jaki sposób z tych narzędzi korzystać. Nikt nie wpadł jeszcze na pomysł, że zanim młodego człowieka zacznie się uczyć specjalistycznych przedmiotów powinien on mieć w sobie wypracowany szereg nawyków związanych z zarządzaniem sobą, po to, by mieć szansę 90% osób, które aktywnie się rozwijają ma problem z aplikowaniem wiedzy i przekładają to na później. wykorzystania w pełni swojego potencjału. Ci, którzy mają szansę wychować się wśród osób, które potrafią zarządzać własnym rozwojem otrzymują własną strategię w standardowym pakiecie socjalizacji, ale czasami to, co było skuteczną strategią dla naszych rodziców, nie będzie już skuteczne teraz. Z n a s z y c h a n a l i z wynika, że prawie 9 0 % o s ó b, k t ó r e aktywnie się rozwijają m a p r o b l e m z a p l i k o w a n i e m wiedzy i przekładają t o n a p ó ź n i e j. K o n s e k w e n t n e podążanie tą strategią prowadzi do czegoś, co psychologowie o k r e ś l a j ą j a k o s y n d r o m prokrastynacji, który charakteryzuje się t y m, ż e n a w y k zwlekania, zaczyna się przekładać na wiele innych sfer życia. Zarządzanie sobą i własnym rozwojem to wyzwanie z punktu widzenia selekcji ilości informacji, które świat rzuca Ci pod nogi na Twojej ścieżce rozwoju. Tempo naszego życia, które stanowi fundament prawie każdej w y m ówk i, k tór y m i n i e k tórz y l u d z i e podbudowują fundament nieefektywnych nawyków, to naturalne następstwo wielkiej rewolucji naukowej i technologicznej drugiej połowy XX stulecia. To, co działo się później to już tylko wzrost tempa życia. Nikt pół wieku temu nie podejrzewał, że powszechny dostęp do informacji, który stworzył olbrzymie możliwości roz woju naszego świata zewnętrznego, będzie ograniczeniem w rozwoju świata wewnętrznego. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 6

7 NIEDOROZWINIĘTY SYSTEM ROZWOJU Postęp technologiczny doprowadził nas do sytuacji, w której szkoły i cała branża e d u k a c y j n a s ą b a r d z o m o c n o n i e d o r o z w i n i ę t e w s t o s u n k u do technologicznie rozwiniętego biznesu. Jak p r z e k o n a ć m a ł e d z i e c k o, że supernieatrakc yjna książk a jest ważniejsza i zawiera w sobie więcej mądrości niż gry wideo, które za pomocą kontrolerów gry sterowanych kinestetyką wprowadzają nowy standard. Wyzwaniem XXI wieku będzie przygotowanie takich form nauki, aby dorównywały postępowi technologicznemu. Za wszystko odpowiedzialne jest opóźnienie systemu i fakt tego, że rozwój technologiczny narzuca zdecydowanie szybsze tempo rozwoju. Branża edukacyjna jest bardzo mało atrakcyjna i mało skuteczna w przekazywaniu swoich wartości w porównaniu z wielkimi korporacjami, które zatrudniają najlepszych specjalistów na świecie, by nieustannie podnosili jakość produktów. Co można z tym zrobić? Wystarczy spojrzeć na jakąkolwiek dziedzinę, która odnosi sukcesy w transformowaniu teorii w praktykę. Świetnie widać to na przykładzie branży motoryzacyjnej. By móc w szybszy sposób się p r z e m i e s z c z ać p o t r z e b u j e s z d w ó c h elementów: samochodu (narzędzie) oraz umiejętności jego prowadzenia (wiedza + d o ś w i a d c z e n i e j e j wykorzystania). Jeżeli c h o d z i o b r a n ż ę eduk ac yjną, w d z i s i e j s z y c h c z a s a c h m a m y d o s t ę p d o wielu źródeł wiedzy, ale bardzo mały dostęp do narzędzi, które pomagają tę wiedzę aplikować w życie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której masz już prawo jazdy, ale Twój samochód dostarczono Ci w częściach. Tylko nieliczni znajdą w sobie tyle motywacji, by z porozrzucanych elementów, które otrzymujemy ułożyć wszystkie w całość, aby miały przełożenie na inne etapy swojego r o z w o j u. G d y p o s ł u c h a s z w y w i a d u z prawdziwie spełnionym człowiekiem, on zawsze opowie Ci o własnym systemie, do którego dołącza kolejne części układanki, tworząc dzięki temu własną ścieżkę. Projektując rozwiązania Grupy Eksperckiej wychodzimy naprzeciw potrzebom i łączymy w ramach każdego produktu dwa rodzaje szkoleń: miękkie - uczące kompetencji osobistych potrzebnych do wdrożenia nowej wiedzy, twarde - dostarczamy narzędzi, dzięki którym wdrażanie tej wiedzy możliwe jest zaraz po wyjściu z sali szkoleniowej. Stanowi to gwarancję skuteczności i ułatwia proces zaaplikowania zdobytej wiedzy w praktyce. Dodatkowo każde z rozwiązań jest kompatybilne ze sobą i pozwala na dowolną rozbudowę i łączenie go z innymi dziedzinami rozwoju. Cały ten proces stanowi autorską metodologię, którą nazwaliśmy Procesem Personalizacji Ścieżki Rozwoju. W kolejnej części magazynu na przykładzie jednego ze szkoleń nich pokażemy Ci w jaki sposób dopasowujemy je do osobowości oraz w jaki sposób możesz robić to już teraz i jakie korzyści zaczniesz mieć z wdrożenia tych prostych wskazówek w życie. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 7

8 NASZE CIAŁO TO BARDZO STARA TECHNOLOGIA Za chwilę przekonasz się, że jesteś żyjącym p r z e ż y t k i e m. A p óźniej z o b a c z y s z, że to bardzo dobra informacja. Od momentu kiedy się urodziłeś do teraz, w świecie zewnętrznym zaszło wiele i s t o t n y c h z m i a n m a j ą c y c h s w o j e odzwierciedlenie w tempie życia: pojawił się Internet, który przyspieszył dostęp do informacji, wprowadzono komunikację satelitarną, która sk róciła czas przek az ywania komunikatów, nastała era miniaturyzacji sprzętu, która skróciła długość życia produktów, to tylko mały wycinek czynników, które miały wpływ na wzrost tempa życia. Generalizując, w trakcie gdy świat zewnętrzny w ciągu ostatnich 50 lat zmienił się drastycznie, w fizjologii naszych ciał nie zmieniło się absolutnie nic. Tak naprawdę badacze nie znaleźli żadnych istotnych zmian w fizjologii ludzkiego ciała od tysięcy lat. O z n a c z a t o, ż e n a s z e c i a ł a n i e są przygotowane do tak drastycznych zmian w tempie życia, a biorąc pod uwagę wzrost współczynnika chorób określanych mianem cywilizacyjnych, można dojść do wniosku, że w tym systemie, które oferuje nam XXI wiek jest coś nie tak. Analizując jeszcze naturalne procesy starzenia się komórek naszego ciała i ograniczenia naszej percepcji, świat w którym żyjemy stwarza nam jedno z największych wyzwań XXI wieku - umiejętność skupienia swojej u w a g i n a i s t o t n y c h e l e m e n t a c h rzecz y wistości. Mówimy tu zarówno o k a ż d y m p r o c e s i e Tw o j e g o ż y c i a codziennego, takim jak chociażby to, co wybrałeś dziś do jedzenia, jak i procesie rozwoju i informacjach, którymi karmisz swój mózg. Wszystko to jeden system, a wprowadzenie go na właściwy tor rozwoju jest bardzo proste. W kolejnych artykułach przedstawimy Ci kolejne fragmenty układanki. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 8

9 JAK DZIAŁA TWOJE ŻYCIOWE GOOGLE? Internet jest świetną metaforą tego jak działa Twój mózg i stanowi dobry przykład, na podstawie, którego powiemy Ci o tym czym jest ścieżka ekspercka. Paradygmat i filtr y naszej percepcji to podstawowe pojęcia, które powinny być wykładane jako oddzielny przedmiot już w szkole podstawowej. Rzeczywistość wygląda jednak w ten sposób, że gdyby zapytać potencjalnego człowieka czy zna instrukcję obsługi wyszukiwarki internetowej, wyrecytowałby ją błyskawicznie, natomiast opisanie procesów zachodzących w mózgu nie byłoby już dla niego takie proste. Tak naprawdę wyszukiwarka została wymyślona na bazie funkcji ludzkiego umysłu i w dużym u o g ó l n i e n i u m o ż n a z a r y z y k o w a ć stwierdzenie, że sposób ich funkcjonowania jest identyczny. Skoro 13-letnie dziecko jest w stanie korzystać z wyszukiwarki Google jest też w stanie podrasować swoją wyszukiwarkę w życiu. Codziennie masz zapewne okazję korzystać z wyszukiwarki internetowej i wiesz o tym, że im lepsze jakościowo pytania zadasz, tym lepsze jakościowo informacje otrzymasz. Gdyby nie było wyszukiwarek, codziennie musiałbyś przekopywać się przez śmietnik informacji w poszukiwaniu skrawka czegoś, co w danej chwili jest Ci potrzebne. W świecie rzeczywistym jest dokładnie tak samo. Żyjemy w czasach, w których niby rządzi informacja, ale mamy nad nią tę p r zewagę, że p o d c h o d ząc d o ż yc i a proaktywnie mamy możliwość wpływania na nasz umysł tak, byśmy to my nim zarządzali, a nie on zarządzał nami. Jeżeli wiesz kim jesteś i czego chcesz od życia, Twój umysł automatycznie kieruje Twoje zmysły w taki sposób, by szukały odpowiedzi: Czy powinienem przeczytać tę książkę. Co z niej jest dla mnie ważne? Czy to szkolenie spełni moje cele? Jak to, czym się zajmuję w danej chwili może się przyczynić do zrealizowania moich celów? J a k l u d z i e, k t ó r y c h spotykam mogą mi pomóc? W t e d y z a m i a s t s t a w a ć s i ę wszystkim, stajesz s i ę k o n k r e t n ą i świadomą wersją s i e b i e s a m e g o. D z i ę k i t e m u z y s k u j e s z p ełną kontrolę nad swoim życiem. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 9

10 PERSONALIZACJA ŚCIEŻKI EKSPERCKIEJ Wiele osób spędza całe lata na szukaniu odpowiedzi na pytanie: Czym chciałbym się zajmować?. Czasami przeradza się to w misję życiową Moją misją życiową jest szukanie własnej misji życiowej. Jest to jedno z najbardziej fascynujących zapętleń, w które wpadają ludzie, którzy zbyt słabo znają swoje aktualne zasoby. Z racji tego, że w dzisiejszym świecie, który cały czas stara się odciągać nas od tego typu refleksji, z sytuacją w której wiele osób waha się z podjęciem ważnych decyzji życiowych można się spotkać bardzo często. Paradoksem jest fakt, że żyjemy w świecie nieograniczonych możliwości, a ok. 95% dorosłej populacji Polaków to ludzie, którzy nie są zadowoleni z własnej sytuacji zawodowej. Szkoły wyższe nie dostarczają wystarczająco dobrych strategii i narzędzi, dzięki którym każda z osób osiągających status wykształconej, jest w stanie stworzyć dla siebie warunki, by wejść na wyżyny swoich marzeń o karierze zawodowej. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 10

11 Zmienić to można na dwa sposoby: wieloletnią pracą nad sobą w celu zrozumienia fundamentu własnych zachowań s k o r z y s t a n i e z k w e s t i o n a r i u s z y PERSOLOG, które pomogą Ci w ciągu k i l k u d z i e s i ę c i u m i n u t s t w o r z y ć kompleksową analizę osobowości, która stanowi punkt startowy Twojego rozwoju. Wiele osób ma obiekcje dotyczące tego typu metod, gdyż klasyfikują one zachowania człowieka. Jest to prawda. Wynik takiej analizy nie jest tym samym co człowiek. Ale skoro stanowi bardzo dobry fundament, a skuteczność określana jest w 92%. Oznacza to, że ponad k l i e n t ó w, którzy skorzystali z tych rozwiązań określili procent spójności wyników z ich obserwacją właśnie tym rezultatem. Rozwój psychologii dostarczył bardzo dokładne metody badania specyfiki naszego charakteru w kontekście środowisk a zawodowego,. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie przekazać szereg informacji dotyczących naszej osobowości i wykorzystać je w procesie klaryfikacji ścieżki eksperckiej. Wyniki profesjonalnych badań nad typologią zachowań pokazują, że pomimo tego, iż nie ma dwóch identycznych osób na świecie, nasze zachowania można bardzo łatwo sklasyfikować w jednym z 20 modeli z a c h o w a ń. R ó ż n i ą s i ę o n e procentowym udziałem czterech głównych czynników naszego t e m p e r a m e n t u w zależności od roli, którą przyjmujemy w danym momencie: Jest to tylko informacja zwrotna przeprowadzona na podstawie kwestionariuszy PERSOLOG. W różnych kontekstach w życiu możemy przyjmować inne tendencje zachowań więc mogą się one zmieniać w czasie i przestrzeni. Więcej o tym w jaki sposób tworzymy typologię zachowań znajdziesz na kolejnej stronie. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 11

12 Typ Dominiujący Typ Inicjatywny Typ Stały Typ Krytyczny Osoba o dominującym typie zachowań działa aktywnie i zdecydowanie. Ma silną motywację do rozwiązywania problemów i uzyskiwania szybkich efektów. W procesie nauki licz y się dla niej rzeczowa atmosfera oraz otrzymywanie prostych i skutecznych rozwiązań. Osoba o inicjatywnym typie zachowań jest rozmowna i otwarta. Ma silną motywację, aby przekonywać innych i mieć na nich wpływ. Najczęściej wyraża swoje myśli i u c z u c i a w o p t y m i s t y c z n y sposób. W procesie nauki liczy s i ę d l a n i e j : p o z y t y w n a atmosfera, interesująca forma o r a z o t r z y m y w a n i e innowacyjnych i prestiżowych rozwiązań. Osoba o stałym typie zachowań odznacza się szczerym i chętnym do współpracy zachowaniem. Chce tworzyć wokół siebie przewidywalne środowisko. Realizuje plany, jest cierpliwą osobą i dobrym słuchaczem. W procesie nauki liczy się dla niej: o s o b i s t a a t m o s f e r a o r a z o t r z y m y w a n i e t r w a ł y c h rozwiązań. Osoby o krytycznym typie zachowań działają w sposób z d y s c y p l i n o w a n y i z a p o b i e g a w c z y. D ą ż ą d o osiągania wysokich standardów. Pragną unik nąć kłopotów, przykładają szczególną wagę do p re c y z j i i d o kł a d n ości. W procesie nauki liczy się dla niej: p o w a ż n a a t m o s f e r a o r a z otrzymywanie jakościowych i sprawdzonych rozwiązań. Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny lider Brak rozwoju: poniżanie i n n y c h, b r a k systemat yczności, złe Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny motywator Brak rozwoju: chaotyczne d z i a ł a n i e, p r z e s a d n e u p r a s z c z a n i e, n a ł o g i, nieterminowość Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny partner B r a k r o z w o j u : niezdecydowanie, brak wiary w siebie, reaktywność, brak ambicji Tendencje rozwoju: Spersonalizowany rozwój: idealny organizator Brak rozwoju: lęk przed krytyką, krytykanctwo, brak s p o n t a n i c z n o ś c i, b r a k zaufania d e l e g o w a n i e z a d a ń, egocentryzm MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 12

13 Na przykładzie jednego z naszych rozwiązań, pokażemy Ci jakie efekty uzyskujemy tworząc spersonalizowane rozwiązania. LifeTimePlanner (LTP) to szkolenie na, którym wdrożysz kompletny system narzędzi, który został opracowany w taki sposób, by dopasować się do Twojej osobowości i wprowadzić do Twojego życia trwały, harmonijny rytm, dzięki któremu w pełni będziesz realizować siebie i na nowo odkryjesz piękno w zarządzaniu sobą. LIFE to z b i ó r n a r zędzi podzielonych na 10 sekcji, które reprezentują kluczowe o b s z a r y, b y n a d a ć p l a n n e r o w i T w ó j indywidualny charakter. TIME t o p o n a d wymiennych wkładów, z których skomponujesz swój własny system zarządzania czasem dopasowany do Twojego temperamentu. PLANNER t o j e d e n profesjonalny przedmiot, dzięki któremu odkryjesz na nowo piękno w zarządzaniu sobą. Dla Dominiujących Dla Inicjatywnych Dla Stałych Dla Krytycznych LifeTimePlanner dostarcza m.in.: gotowy system osobistej efektywności esencję ponad 5 0 p u b l i k a c j i n a t e m a t efektywności osobiste narzędzia do planowania pracy i spotka narzędzia do realizacji wielu projektów jednocześnie m e t o d y e l i m i n o w a n i a zakłóceń n a r zędzia d o u s t a l a n i a priorytetów i delegowania zadań n a r zędzia d o o g ó l n e g o planowania i wiele innych narzędzi. LifeTimePlanner dostarcza m.in.: p r e s t i ż o w y p l a n n e r wspierający styl życia oparty o rozwój strategie finalizacji projektów i zadań m e t o d y e l i m i n a c j i d y s t r a k t o r ó w i koncentrowania uwagi na celach s t r a t e g i e p r o w a d z e n i e efektywnych spotkań s y s t e m w s p i e r a j ą c y kreatywne myślenie s t r a t e g i e u t r z y m y w a n i a porządku w biurze narzędzia do szczegółowego planowania i wiele innych narzędzi. LifeTimePlanner dostarcza m.in.: s p r a w d z o n y s y s t e m i metodykę harmonijnego rozwoju strategie proaktywnego działania metodykę podejmowania szybkich decyzji narzędzia do gromadzenia informacji strategie synergicznego realizowania celów narzędzia do rozwijania relacji z otoczeniem narzędzia do szczegółowego planowania i wiele innych narzędzi. LifeTimePlanner dostarcza m.in.: n a j l e p s z e j a k o ś c i o w o n a r z ę d z i a i s t r a t e g i e zarządzania sobą m e t o d y k ę r o z w o j u o s o b o w o ś c i o p a r t ą o wieloletnie badania n a r z ę d z i a w s p i e r a j ą c e orientację na cele n a r z ę d z i a p l a n o w a n i a strategicznego metodykę podejmowania skutecznych decyzji narzędzia do autofeedbacku n a r zędzia d o o g ó l n e g o planowania i wiele innych narzędzi. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 13

14 JAK RODZĄ SIĘ EKSPERCI? Karl Anders Ericsson, szwedzki psycholog przeprowadził badania muzyków w Akademii Muzycznej w Berlinie mające na celu sprawdzić, co różni osoby przeciętne od osób, które w swoich dziedzinach stają się ekspertami. Zebrane dane pozwoliły obliczyć ile czasu poszczególni muzycy spędzili na doskonaleniu umiejętności w przeszłości. To pozwoliło podzielić ich na 4 grupy: NAJLEPSI ponad godzin świadomych ćwiczeń DOBRZY ok godzin świadomych ćwiczeń PRZECIĘTNI ok godzin świadomych ćwiczeń AMATORZY ok godzin świadomych ćwiczeń Z tej teorii wynika, że aby zostać ekspertem w jakiejś dziedzinie, potrzeba około 10 tys. godzin rozwoju kompetencji, co można w łatwy sposób przełożyć na 10-cio letnie doświadczenie we własnej dziedzinie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dużo, ale g d y u ś w i a d o m i s z s o b i e j a k w i e l e doświadczeń już posiadasz zacznie się z tego t w o r z y ć m a p a T w o j e g o r o z w o j u eksperckiego. A gdy spojrzysz na to przez pryzmat informacji o własnej osobowości jesteś w stanie stworzyć idealną strategię integrującą wsz ystk ie doświadczenia dopasowane do Twojej osobowości, które dalej ulegać będzie nieustannym zmianom, ale zmiany te będą świadome, a obserwacja ich będzie dla Ciebie powodem do dumy każdego dnia. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 14

15 ZEJDŹ SOBIE Z DROGI - 10 BŁĘDÓW Często chodząc na szkolenie popełniamy wiele błędów i zabieramy sobie możliwość by szansa w połączeniu z naszymi świadomymi działaniami zamieniła się konkretne rezultaty. W innych artykułach pisaliśmy o tym jakie w y z wania s t awia p r zed n a m i ś w i at zewnętrzny. W tym artykule zobaczysz, że wszystko jednak zależy o Ciebie. W naszym rozumieniu błąd to nieefektywna strategia, która nieświadomie stosowana może doprowadzić do uczenia się nieefektywnych nawyków. 1. D o b ó r r o z w i ą z a ń p o d k ą t e m rekomendacji cudzych, a nie własnych celów Jeżeli punktem referencyjnym dla Ciebie nie jest własny cel i wychodząca z niego potrzeba, zaczynasz żyć nie swoim życiem i spychać na innych ważne decyzje. Najlepiej, gdy wybierasz rozwiązania skoncentrowane na Twoich celach, a dodatkową formą informacji zwrotnej jest rekomendacja osób, które korzystały z tych metod. 2. Ekstremum - Quasi Holistyczny Rozwój Wiele osób myli rozwój holistyczny z powierzchownym. Holistyczny pozwala patrzeć z wielu perspektyw na jedną rzecz i stanowi nieodłączny element rozwoju, gdyż odbudowuje nas energetycznie. Wymaga on głębokiego zrozumienia wielu dziedzin i znalezienia w nich części w s p ó l n y c h. C z ę s t o j e s t m y l o n y z rozwojem powierzchownym, który zakłada, że musimy znać się na wielu tematach, co prowadzi to do sytuacji, w której jesteśmy teoretykami wielu dziedzin. Stanowi to jedno z ekstremów rozwoju. 3. Ekstremum Ograniczanie poprzez kategorie Drugim ekstremem jest ograniczenie swoich zainteresowań do jednej bardzo wąskiej dziedziny i nałożenie sobie paradygmatu, że inne rzeczy nie mają znaczenia. Prowadzi do zamknięcia umysłu na nowe rozwiązania. 4. Chodzenie na Trenera a nie na Temat Bardzo powszechna przypadłość dziedzin, których kluczowym elementem jest osobowości trenera. Może doprowadzić Cię do zatracenia własnej unikalnej osobowości i instalować sposób myślenia, który nie jest Twój. MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 15

16 5. Brak programu wdrożeniowego Wielu trenerów zapomina o tym, że szkolenie zaczyna się tak naprawdę w chwili, gdy uczestnicy wrócą do domu. Dlatego każdy z programów rozwojowych p owinien z a k ł a d ać również p l a n wdrożeniowy pozwalający elastycznie zmienić salę szkoleniową na odpowiednie środowisko i zmierzyć efekty szkolenia. 6. Brak punktu odniesienia Jeżeli nie masz własnego systemu k l a s y fi k a c j i w i e d z y i fi l t r ó w selekcjonowania informacji, dużo rzeczy będzie Ci umykało, lub po prostu ich nie zauważysz. Jeżeli uczysz się czegoś absolutnie nowego, zadbaj o to, by otrzymać szczegółowy program szkolenia i zrozumieć jak został skonstruowany. ile rzeczywiście kosztuje Cię udział w szkoleniu. 10. Brak integracji z innymi uczestnikami Jeżeli jesteś już na szkoleniu skorzystaj z niego jak z najlepszej platformy do networkingu. Poznaj wszystkich i daj się poznać innymi. Możesz w ten sposób zyskać oprócz wiedzy kontakty, które pozwolą Ci efektywnie rozwijać dalej swoje umiejętności lub nawiązać nowe możliwości współpracy. 7. Teoria bez aplikacji Na szkoleniach otrzymasz mnóstwo strategii, dlatego chodź na te, które nastawione są na dostarczanie jasnych procesów aplikacji nowej wiedzy w życie lub wybieraj te, które dają możliwość stworzenia swojej własnej metodologii tworzenia planu działania. 8. Brak celu Wiele osób przychodzi na szkolenie bez konkretnego uświadomionego celu. Bez n i e g o c i ę ż k o o e f e k t y w n o ś ć zainwestowanych pieniędzy i czasu. Jeżeli masz własny cel, możesz powiedzieć o tym trenerowi. Dzięki temu zyskujesz bardzo wiele, ponieważ masz podstawę do pracy nad sobą i swoimi działaniami. 9. Cena a efekt Rzeczywisty koszt szkolenia, który musisz zapłacić to kwota inwestycji pieniężnej + czas spędzony na sali i dojazd + wartość praktyczna zdobytej wiedzy + materiały. Często tanie pod kątem inwestycji pieniężnych szkolenia, mają niską wartość praktyczną, a gdy podsumujesz ich rzeczywisty koszt, jest on bardzo wysoki. Warto dokonać takiej analizy sprawdzając MAGAZYN GE Właścicielem marki Grupa Ekspercka jest firma Górski Investements Górski Investements. 16

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień.

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień. Witaj, Nazywam się Magdalena Kluszczyk. Jestem self-leadership coachem i coachem kariery. Wspieram ludzi w budowaniu i odkrywaniu sukcesu na własnych warunkach. Stwórz wizję kariery to pierwszy krok na

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

CZYM SĄ RUNY BIZNESU?

CZYM SĄ RUNY BIZNESU? COACHING CZYM SĄ RUNY BIZNESU? Autor publikacji: Data publikacji: Runy Biznesu to nowe, świeże spojrzenie na Twój biznes, produkt, usługę, firmę, sytuację. Czym są runy biznesu? 1 Runy zachęcają do twórczego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

tydzień 2: unikalna pozycja

tydzień 2: unikalna pozycja brand ach pionierów program uniqalna tydzień 2: unikalna pozycja archetika. brand ach pionierów Strona 1 Wprowadzenie uniqalnej podróży część kolejna! Mając świadomość na temat tego jaki jest fundament

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Podstawowe formy wspierania i rozwijania kompetencji Prowadzący mgr Olga Samuel-Idzikowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 09.05.2017 r. Warsztat dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Dzięki mojemu poradnikowi poznasz elitarne strategie i techniki, metody znane bardzo nielicznej grupie mężczyzn specjalizujących się w randkowaniu.

Dzięki mojemu poradnikowi poznasz elitarne strategie i techniki, metody znane bardzo nielicznej grupie mężczyzn specjalizujących się w randkowaniu. Zawsze w życiu lubiłem podejmować wyzwania i właśnie tak podchodzę do pracy z Tobą. Być może nie masz jeszcze takich sukcesów z kobietami jakich byś pragnął więc musimy bezwzględnie poprawić ten wynik.

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24.

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24. Autor: Przemysław Jóskowiak 2 Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Kontakt: kontakt@stratego24.pl Treści prezentowane w ramach tej publikacji są subiektywną oceną autora

Bardziej szczegółowo

DESIGN JAM. Blue Owl KONTAKT. Adres Telefon Online. tel office: tel PM:

DESIGN JAM. Blue Owl KONTAKT. Adres Telefon Online. tel office: tel PM: Blue Owl DESIGN JAM KONTAKT Adres Telefon Online Blue Owl Albańska 8/4 60-123 Poznań tel office: 602 575 939 tel PM: 690 900 344 Email office: info@blueowl.pl Email PM: k.stola@blueowl.pl Strona: www.blueowl.pl

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera 9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera Darmowy Ebook Autor: Adam Omelczuk Tytuł: 9 elementów zarządzania projektami W życiu i w biznesie Darmowy Ebook NARZĘDZIA Nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

ZARZĄDZANIE PERSONELEM ZARZĄDZANIE PERSONELEM - program szkolenia Przygotowana w ramach MSUES Opracował: Łukasz Gorzym Kraków, 11 września 2014 1 CELE SZKOLENIA Na poziomie wiedzy uczestnicy: dowiedzą się jak optymalizować komunikację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

e-szkolenia szkolenia biznesowe doradztwo badania organizacji

e-szkolenia szkolenia biznesowe doradztwo badania organizacji oferta Wierzymy, że najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i prostota rozwiązań. Dlatego naszych klientów i partnerów biznesowych otaczamy pełną opieką, tworząc usługi adekwatne do potrzeb. Gramy przewidywalnie

Bardziej szczegółowo

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE Będąc szczęśliwym jesteś niemal jak słońce emanujesz wewnętrznym ciepłem i energią. Blask, który się z Ciebie emanuje ma moc oświetlenia wszystkich ścieżek, którymi chcesz pójść. Czasami jednak boisz się

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim Pearson Online English Pełne zanurzenie w języku angielskim Czym jest Pearson Online English? Pearson Online English to wyjątkowa platforma on-line do nauki języka angielskiego, która w pełni dostosowuje

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT #DECYDUJESZPOMAGAMY?

PORADNIK: JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT #DECYDUJESZPOMAGAMY? PORADNIK: JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT #DECYDUJESZPOMAGAMY? Przekazujemy w Wasze ręce krótki poradnik, w którym znajdziecie kilka rad, jak przygotować dobry projekt oraz jak przełożyć go na czytelny,

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Jak pracować z Points-of-You. Dorota Raniszewska

Jak pracować z Points-of-You. Dorota Raniszewska Jak pracować z Points-of-You Dorota Raniszewska Tak wygląda gra coachingowa Points-of-You Notes Książeczka Karty Plansze W środku jest 65 kart, książka z opowiadaniami, cytatami, dobrymi pytaniami, 4 gotowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Talentów i Dobre Lekcje. zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na FERIE Z TALENTAMI

Centrum Rozwoju Talentów i Dobre Lekcje. zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na FERIE Z TALENTAMI Centrum Rozwoju Talentów i Dobre Lekcje zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na FERIE Z TALENTAMI otwarte warsztaty i prelekcje 16-20 stycznia 2017 Chcesz poznać swoje talenty i

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży

Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Dostarczenie narzędzi do prowadzenia efektywnej sprzedaży. Zapoznanie z procesem sprzedaży. Nauczenie rozwijania profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

10 kroków do osiągnięcia SUKCESU w życiu i biznesie

10 kroków do osiągnięcia SUKCESU w życiu i biznesie 10 kroków do osiągnięcia SUKCESU w życiu i biznesie Wstęp Budowanie biznesu, który odnosi sukces oznacza dla mnie kilka rzeczy. Najważniejsze z nich to pomaganie innym, posiadanie celu większego niż ja

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select. Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl

Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select. Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl Poznaj rekomendowanych kandydatów z bazy Pracuj.pl Zmiany na rynku pracy powodują, że polepsza się sytuacja kandydatów i coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNA Krok po kroku o tym, jak się czegoś dowiedzieć i nie zwariować

DIAGNOZA LOKALNA Krok po kroku o tym, jak się czegoś dowiedzieć i nie zwariować DIAGNOZA LOKALNA Krok po kroku o tym, jak się czegoś dowiedzieć i nie zwariować Co to jest diagnoza lokalna? +Początek każdego projektu/działania, początek każdej współpracy ze społecznością lokalną +Włączenie

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę?

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? Jak motywują się Ci, którzy inspirują się sami? MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? 1. DOBRA WIADOMOŚĆ. 2. MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA. 3. TECHNIKI MOTYWACYJNE. MOTYWACJA czyli co? RODZAJE MOTYWACJI

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

Jak pracowad, żeby nie zwariowad?

Jak pracowad, żeby nie zwariowad? Jak pracowad, żeby nie zwariowad? Wystąpienie przygotowane dla Krajowego Forum Dyrektorów Poznajmy się ZOFIA JAKUBCZYOSKA Trener biznesu Partner Zarządzający i Współwłaściciel marki Value Plus Poznao (60-813),

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Powietrza w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Jak schudnąć, kiedy jeść się chce? Skuteczna motywacja do schudnięcia. Facebook Live,

Jak schudnąć, kiedy jeść się chce? Skuteczna motywacja do schudnięcia. Facebook Live, Jak schudnąć, kiedy jeść się chce? Skuteczna motywacja do schudnięcia Facebook Live, 20.04.2017 Ile Ty masz prób za sobą? 5? 10? 15? Powody, dlaczego Ci się nie udawało Niewłaściwa droga do celu Brakowało

Bardziej szczegółowo

Odbędziesz wstęp do Praktyka NLP i będziesz mógł go kontynuować, kiedy tylko zechcesz, w odpowiednim dla Ciebie terminie.

Odbędziesz wstęp do Praktyka NLP i będziesz mógł go kontynuować, kiedy tylko zechcesz, w odpowiednim dla Ciebie terminie. Intensywne Wprowadzenie do NLP to ekscytująca, wyprawa w świat Twojego własnego umysłu. Jest to, być może, najważniejsza podróż, jaką możesz odbyć. W czasie dwóch dni Intensywnego Wprowadzenia do NLP spędzonych

Bardziej szczegółowo

w sprzedaży Klucz do sukcesu Brian Tracy Hotel Marriott 26 maja 2011 9 00-13 00

w sprzedaży Klucz do sukcesu Brian Tracy Hotel Marriott 26 maja 2011 9 00-13 00 International zaprasza na konferencję prowadzoną przez Briana Tracy: Klucz do sukcesu w sprzedaży Nikomu nie udało się jeszcze odnotować sukcesu w interesach, kierując dużą firmą przy użyciu teorii akademickich.-

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

TRENINGI MENTALNE W BIZNESIE

TRENINGI MENTALNE W BIZNESIE TRENINGI MENTALNE W BIZNESIE Mental Gym Siłownia Mentalna wspiera firmy i ich pracowników, aby skutecznie osiągali swoje cele zawodowe poprzez treningi mentalne. Nasze treningi dedykujemy menedżerom, przedsiębiorcom,

Bardziej szczegółowo

Spersonalizowany Plan Biznesowy

Spersonalizowany Plan Biznesowy Spersonalizowany Plan Biznesowy Zarabiaj pieniądze poprzez proste dzielenie się tym unikalnym pomysłem. DUPLIKOWANIE TWOJEGO BIZNESU EN101 W En101, usiłowaliśmy wyjąć zgadywanie z marketingu. Poniżej,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Katowice, 25.11.2010 r. Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Warsztaty prowadzenie Zofia Oslislo 1 Czy potrzebuję (nowej) strony internetowej? mogę zwiększyć sprzedaż, gdy pozwolę klientom kupować

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie Twój Salon Kosmetyczny na Twój doradca w internecie Czy prowadzisz już fanpage na Facebook Swojego salonu? TAK NIE Sprawdź na kolejnych slajdach czy wszystkie elementy są przez ciebie dobrze przygotowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 1 Poziom 2 Osiąganie Wyznaczanie, żeby osiągnąć sukces Cele szkolenia Zdolność identyfikowania właściwych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011

Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011 Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011 Autor: Elizaberh Gnocco Tytuł: Gotowa na sukces Wydanie I Data: 17.11.2011 ISBN: 978 83 7701 294 9 Projekt okładki: Piotr Łabuz Redakcja: Magdalena

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZAJ SOBĄ WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS

ZARZĄDZAJ SOBĄ WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS ZARZĄDZAJ SOBĄ WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS CZĘŚĆ I. W jaki sposób precyzować swoje cele zawodowe i planować ich realizację. DOBRY PLAN TO WARUNEK DOTARCIA DO CELU. Planowanie to aktywne wykorzystywanie zdobytej

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu -

Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu - Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu - Przed seminarium otrzymasz bonusowe narzędzia w mailu: Przegląd najbardziej zyskownych branż i generatorów pomysłów na biznes dzięki temu otrzymasz inspirację

Bardziej szczegółowo