biometan dla transportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "biometan dla transportu"

Transkrypt

1 biometan dla transportu ODPADY ORGANICZNE ZBIÓRKA ODPADÓW PRODUKCJA OCZYSZCZANIE I WZBOGACANIE DYSTRYBUCJA ZASTOSOWANIE JAKO PALIWO W POJAZDACH

2 »BIOMASTER, EUROPEJSKI PROJEKT DLA ENERGII ODNAWIALNEJ, POMAGA SPEŁNIĆ WYMOGI STRATEGII UE DO 2020«Rocznie w Unii Europejskie wytwarzane jest od 118 do 138 milionów ton odpadów organicznych, z czego około 88 milionów ton stanowią odpady komunalne. Do roku 2020 przewidywany jest wzrost tych wartości o około 10%. Obecnie Unia Europejska posiada jedne z najbardziej surowych standardów legislacyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz ich składowania. Podstawowym celem Unii w tym zakresie jest zapobieganie lub maksymalne ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, gleby, powietrza, środowiska globalnego z uwzględnieniem efektu cieplarnianego oraz wszelkich możliwych zagrożeń dla zdrowia spowodowanych składowaniem odpadów 1. Około 1/3 unijnego celu na BIOMASTER zamierza zwrócić uwagę na cele i wyzwaniami dotyczące energii odnawialnej w Europie do roku Biogaz, spośród wszystkich biopaliw, zapewnia najlepsze rezultaty w zakresie produkcji energii oraz wpływu na środowisko, jest również jedynym biopaliwem skutecznie otrzymywanym z różnych źródeł. Co więcej, należy zauważyć, że skład biometanu, czyli wysoko oczyszczonego i wzbogaconego biogazu, bardzo przypomina skład gazu ziemnego, co pozwala na mieszanie tych paliw w różnych proporcjach bez szkody dla m.in. silników spalinowaych w pojazdach. Iryna Shpulak, Fotolia.com rok 2020 dotyczącego wykorzystywania 10% energii odnawialnej w transporcie można osiągnąć poprzez zastosowanie biometanu produkowanego z bio-odpadów. Podobnie, ok. 2% unijnego celu dotyczącego całkowitego wykorzystania energii odnawialnej do roku , może zostać zaspokojone poprzez energię wytwarzaną z odpadów organicznych. Celem BIOMASTERA jest integrowanie ogniw łańcucha biometanu oraz, poprzez utworzenie lokalnych grup interesariuszy, prowadzenie otwartych dyskusji i kreowania wzajemnego zrozumienia, dla stymulowanie rynku biometanu. 1 Communication COM(2010) 235 of 18 May 2010 on Future steps in bio-waste management in the European Union 2 Communication COM(2011) 0031 of 31 January 2011 on Renewable Energy: Progressing towards the 2020 target

3 »BIOMASTER ANGAŻUJE ODPOWIEDNIE OSOBY, KTÓRE MOGĄ DOPROWADZIĆ DO PRZEŁOMU W ZAKRESIE WYKO- RZYSTANIA BIOMETANU W TRANSPORCIE«Dzięki realizacji projektu z udziałem kilku krajów członkowskich Unii Europejskiej, BIOMASTER stwarza możliwości zbadania różnych sytuacji oraz zmierzenia się z różnymi ograniczeniami w zakresie wykorzystania biometanu dla celów transportu w sposób, który byłby niewykonalny dla pojedynczego kraju. Np. we Włoszech lub w Szwecji znacząca liczba samochodów napędzana jest sprężonym gazem ziemnym (CNG), ale jedynie w Szwecji biometan został szeroko wprowadzony do przemysłu transportowego. Za przykładem Szwecji poszła Austria, Szwajcaria i Niemcy. W Holandii i Wielkiej Brytanii występuje znacząca produkcja biogazu na składowiskach odpadów lub przy pomocy roślin energetycznych, ale nie znajduje on większego zastosowania jako napęd w transporcie. W Polsce i innych krajach, np. na Węgrzech istnieje duży potencjał dla stosowania biometanu, ale potrzebny jest rozwój wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.»wspólne rozwiązania podobnych problemów może stanowić ważny przyczynek dla rozwoju rynku biometanu.«zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim, dla przełamywania barier ograniczających rozwój rynku biometanu. Przyłącz się do sieci BIOMASTER aby wziąć udział w dyskusjach i dzielić się punktem widzenia z innymi. Bierz udział, dyskutuj, sprzeciwiaj się i ucz razem z partnerami z całej Europy jak: wprowadzić biometan do centrum debaty publicznej, współdziałać z biznesem i innymi instytucjami, skupić się na nadrzędnych korzyściach z biometanu, pokonać przeszkody prawne, fiskalne i organizacyjne, wzbudzić zainteresowanie biometanem nie tylko na szczeblu krajowym, ale również międzynarodowym. Promocja ekonomicznych zalet biometanu na poziomie europejskim, poprzez projekt BIOMASTER, jest szczególnie korzystna dla wskazania potencjału rynku biometanu w skali międzynarowowej i może być bardziej skuteczna w osiągnięciu masy krytycznej, niż działania przy pomocy drobnych, krajowych lub regionalnych projektów. Wnioski z programu BIOMASTER mogą zostać wykorzystane przez decydentów i inwestorów,

4 »BIOMASTER WYRAŻA GOTOWOŚĆ DO WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU BIOMETANU ORAZ ZAANGAŻOWANIE W PARTNERSTWO WASTE-TO-WHEEL «Niemal w całej Unii Europejskiej istnieją znaczące bariery dla wykorzystywania biometanu w transporcie. W niektórych krajach biogaz istnieje wyłącznie jako paliwo dla produkcji energii elektrycznej, jego stosowanie wspierane jest systemami zachęt finansowych, podczas gdy brakuje podobnych regulacji dla wykorzystywania biometanu jako paliwa w transporcie. Cztery regiony biorące udział w projekcie BIOMASTER: Małopolska (Polska), Norfolk (Wielka Brytania), Skania (Szwecja) oraz Trentino (Włochy) podejmą się działań zmierzających do wykorzystania potencjału produkcji biometanu oraz jego zastosowania jako paliwa w transporcie, a tym samym przełamania obecnego impasu w tej dziedzinie. Dążyć będą również do integracji kluczowych elementów łańcucha biometanu we wspólną inicjatywę zarówno poprzez stymulowanie inwestycji jak i usuwanie przeszkód pozatechnologicznych. Poprzez realizację projektu BIOMASTER każdy region zamierza zwiększyć produkcje biogazu i rozszerzyc zakres jego stosowania jako paliwa w transporcie, jednocześnie dzieląc się doświadczeniami z pozostałymi krajami Europy. ODPADY ORGANICZNE ZASTOSOWANIE JAKO PALIWO W POJAZDACH ZBIÓRKA ODPADÓW DYSTRYBUCJA biometan dla transportu OCZYSZCZANIE I WZBOGACANIE PRODUKCJA

5 Projekt BIOMASTER koncentruje sie na wszystkich elementach łańcucha biometanu, począwszy od pozyskania surowców i produkcję biogazu, poprzez jego oczyszczanie i wzbogacanie do wymaganej jakości, aż do dystrybucji, nie zapominając przy tym o wykorzystaniu produktów ubocznych oraz pozostałości po procesie produkcji. Mając na uwadze uzasadnienie potencjału produkcji biometanu, każdy region partnerski oceni innowacyjność systemu zbiórki i przetwórstwa substratów, poszukując optymalnych metod komponowania strumieni surowców i biogazu; oceni techniczny i ekonomiczny potencjał technologii oczyszczania i wzbogacania biogazu; zbada kwestie bezpieczeństwa zrównoważonych dostaw surowców i znaczenie zamówień publicznych; zwróci uwagę na rozwój nowoczesnych i kompleksowych metod gospodarki odpadami. Kluczowa część projektu BIOMASTER koncentruje się na wtłaczaniu biometanu do sieci gazu ziemnego oraz innych opcjach jego dystrybucji, zarówno w postaci skompresowenej jak i ciekłej Projekt BIOMASTER zachęca do wtłaczania biometanu do sieci gazu ziemnego z jednoczesnym usprawnianiem przyłączania do sieci; porównuje standardy jakości gazu ziemnego i biometanu na różnych rynkach; ocenia praktyczną, finansową i środowiskową efektywność wtłaczanie biometanu do sieci jako metody dystrybucji, w porównaniu z jego transportem w postaci skompresowanej lub ciekłej; poszerza wiedzę na temat wymogów stawianych stacjom tankowania. Celem programu BIOMASTER jest zwiększenie wykorzystania biometanu w pojazdach jako paliwa odnawialnego oraz rozpowszechnienie zdobytej wiedzy wśród pozostałych krajów europejskich. Ambicją projektu BIOMASTER są działania na rzecz domknięcia pętli biometanu poprzez zainteresowanie nim operatorów flot, nabywców i sprzedawców pojazdów, a tym samym znaczące zwiększenie liczby pojazdów napędzanych biometanem, zarówno w regionach partnerskich jak i poza nimi. Aby to osiągnąć konieczne jest zwrócenie uwagi na wpływ biometanu na działanie silników, innowacyjne technologie poprawiające zasieg pojazdów czy zastosowanie biometanu w różnego rodzaju pojazdach i flotach. Bardzo istotne są działania na rzecz prawnych oraz finansowych zachęt i preferencji poprawiających warunki rozwoju rynku pojazdów zasilanych biometanem np. w dotyczące zamówień publicznych czy ograniczenia zobowiązań w postaci podatków i innych opłat.

6 KONTAKT Z BIOMASTER jest projektem współfinansowanym przez program Inteligentna Energia - Europa i składa się z 17 partnerów pochodzących z Austrii, Włoch, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Rozpoczął się r. i potrwa do r. KOORDYNATOR ISIS, Institute of Studies for the Integration of Systems Rzym, WŁOCHY PARTNERSTWO W PROJEKCIE AUSTRIA FGM-AMOR, Austrian Mobility Research Graz WŁOCHY ACSM S.p.a Fiera di Primiero CRF, FIAT Research Centre Mattarello CRPA, Research Centre on Animal Production Reggio Emilia Group Dolomiti Energia Rovereto FEM, Edmund Mach Foundation San Michele all Adige POLSKA AGH, University of Science and Technology Kraków MSWM, Municipal Services and Waste Management Co. Kraków PGNiG Energia S.A. Warszawa SZWECJA Lunds Energi Lund Region of Skåne Kristianstad SEA-SE, Skåne Energy Agency Malmö WIELKA BRYTANIA NCC, Norfolk County Council Norwich NCS, Norse Commercial Services Norwich NGG, National Grid Gas plc Warwick TTR, Transport & Travel Research Bristol Wyłączna odpowiedzialność za zawartość publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona stanowiska Unii Europejskiej. Ani EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w publikacji informacji. Wydawca: BIOMASTER BIO Methane as an Alternative Source for Transport and Energy Renaissance Projekt: FGM-AMOR, Austrian Mobility Research Wszystkie zdjęcia pochodzą od partnerów projektu (jeśli nie podano inaczej) i zostały zatwierdzone dla celów reprodukcji tej publikacji.

Przyjazne środowisku pojazdy i paliwa alternatywne

Przyjazne środowisku pojazdy i paliwa alternatywne O2 P o l i c y A d v i C E n ot e s Przyjazne środowisku pojazdy i paliwa alternatywne CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego,

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU

POZYTYWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU POZYTYWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU Dariusz FUKSA, Ewa CISZYŃSKA, Paulina ŁYKO Streszczenie: W artykule przedstawiono ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania biogazu.

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej 11 P o l i c y A d v i C E n ot e s Poprawa jakości usług komunikacji publicznej CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Promocja efektywności energetycznej w Europie

Promocja efektywności energetycznej w Europie Krajowe plany działania dotyczące efektywności energetycznej: spostrzeżenia, doświadczenia i wnioski Zdjęcie: Thomas J. Kiefer, Fotolia.de Stopka wydawnicza Broszura przygotowana w ramach projektu Energy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 7.12.2005 COM(2005) 627 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} PL PL SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Rok 14 Numer 570 (24) 18 czerwca 2009 r. W tym numerze: ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA BIOPALIW NOWYM WYZWANIEM DLA UNII EUROPEJSKIEJ

STRONA 1. Rok 14 Numer 570 (24) 18 czerwca 2009 r. W tym numerze: ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA BIOPALIW NOWYM WYZWANIEM DLA UNII EUROPEJSKIEJ Rok 14 Numer 570 (24) 18 czerwca 2009 r. W tym numerze: ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA BIOPALIW NOWYM WYZWANIEM DLA UNII EUROPEJSKIEJ Problem braku zrównoważonej produkcji jeszcze do niedawna był gorącym tematem

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje energooszczędne dzięki zachętom finansowym

Inwestycje energooszczędne dzięki zachętom finansowym Zdjęcie: Nadolica, Fotolia.de Inwestycje energooszczędne dzięki zachętom finansowym Dostarczanie informacji i udzielanie porad odgrywa istotną rolę w uświadamianiu inwestorom konieczności podejmowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń Ochrona środowiska idzie w parze z utrzymywaniem konkurencyjności. 2 Z R O Z

Bardziej szczegółowo

w Europie Samochody bardziej przyjazne dla środowiska Innowacyjność napęd przemysłu samochodowego Marzec 2006

w Europie Samochody bardziej przyjazne dla środowiska Innowacyjność napęd przemysłu samochodowego Marzec 2006 w Europie Marzec 2006 Samochody bardziej przyjazne dla środowiska Innowacyjność napęd przemysłu samochodowego ISSN 1830-303X Zamówienia publiczne jako czynnik stymulujący innowacyjność Przepaść w zakresie

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA 4.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Instytut na rzecz Ekorozwoju Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Raport 2/2001 pod redakcją Wojciecha Stodulskiego

Bardziej szczegółowo