Osoby długotrwale bezrobotne przyczyny i propozycje rozwiązania problemu bezrobocia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osoby długotrwale bezrobotne przyczyny i propozycje rozwiązania problemu bezrobocia"

Transkrypt

1 Osoby długotrwale bezrobotne przyczyny i propozycje rozwiązania problemu bezrobocia Michal Holý, Urząd Pracy, Czechy filia w Jabloncu nad Nisou Prezentacja w ramach programu Uczenie się przez całe życie Projekt partnerski Improving Employment Opportunities in the Labour Market for październik 2012

2 Spis treści Ogólny zarys Osoby długotrwale bezrobotne przyczyny i propozycje rozwiązania problemu bezrobocia - Bezrobocie z perspektywy bezrobotnych - Sytuacja ekonomiczna osób długotrwale bezrobotnych - Motywacja do pracy - Proces poszukiwania pracy - Inne rozwiązanie problemu bezrobocia aktywna polityka zatrudnienia

3 Bezrobocie z pespektywy bezrobotnych Postrzegane przyczyny braku zatrudnienia Wcześniejsza kariera zawodowa 2 typy Istotną rolę odgrywa czas obecności na rynku pracy, liczba i długość okresów wcześniejszego bezrobocia, wcześniejsze doświadczenia związane z brakiem zatrudnienia a) nagłe, niespodziewane bezrobocie najczęstszy typ zakończenia poprzedniej pracy zawodowej większość osób zakończyła pracę wbrew swojej woli typowe dla starszych pracowników pracowali przez wiele lat wykonując tę samą pracę w Czechach przyczyną utraty pracy była często restrukturyzacja przemysłu np. obuwniczego, tekstylnego, szklarskiego oraz górnictwa dodatkowy czynnikiem pogarszającym możliwość zatrudnienia jest zaawansowany wiek oraz gorszy stan zdrowia

4 Bezrobocie z pespektywy bezrobotnych Postrzegane przyczyny braku zatrudnienia Wcześniejsza kariera zawodowa b) fragmentaryczna kariera zawodowa Ta grupa bezrobotnych ma więcej doświadczenia z bezrobociem Podejmowali się jednocześnie wielu prac, czasem na bardzo krótki okres Większość to osoby o niskim poziomie wykształcenia i osoby wykonujące pracę fizyczną

5 Bezrobocie z pespektywy bezrobotnych Postrzegane przyczyny braku zatrudnienia Przyczyny rozwiązania stosunku pracy bezrobotni, którym obiecano pracę lub którzy wierzą, że mogą zdobyć lepszą pracę nie byli w stanie pracować jest to związane z negatywnym postrzeganiem jakości pracy oraz złymi warunkami pracy redukcja miejsc pracy, dobrowolne odejście, po urlopie macierzyńskim/ojcowskim bezrobotni nie radzili sobie z wykonywaną przez siebie pracą niskie zarobki absolwenci bez doświadczenia zawodowego kobiety, które były na urlopie macierzyńskim

6 Bezrobocie z pespektywy bezrobotnych Postrzegane przyczyny braku zatrudnienia Wyjaśnienie przyczyn długotrwałego bezrobocia 1) Przyczyny strukturalne, w szczególności warunki panujące na rynku pracy brak miejsc pracy w regionie zmniejszająca się liczba firm zmniejszająca się liczba wolnych miejsc pracy, niewiele lub brak stanowisk w ramach poszczególnych branż (upadek przemysłu, biur, budownictwa) wielu kandydatów do pracy w danej branży region z wysokim wskaźnikiem bezrobocia lub z dużą liczbą osób poszukujących pracy

7 Bezrobocie z pespektywy bezrobotnych Postrzegane przyczyny braku zatrudnienia Wyjaśnienie przyczyn długotrwałego bezrobocia 2) Przyczyny ekonomiczno-polityczne Ludzie obwiniają o bezrobocie rząd lub skarżą się na nieetyczne zachowanie niektórych grup ekonomicznych problemy związane z prywatyzacją, złe prawo czasem celowe zmniejszanie niektórych sektorów gospodarki niewielki wysiłek i zainteresowanie firm sytuacją bezrobotnych ogólne niezadowolenie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa rynkowego

8 Bezrobocie z pespektywy bezrobotnych Postrzegane przyczyny braku zatrudnienia Wyjaśnienie przyczyn długotrwałego bezrobocia 3) Przyczyny indywidualne niskie wykształcenie brak umiejętności (obsługa komputera) nieznajomość języków obcych brak doświadczenia brak informacji brak wiedzy i kontaktów społecznych gorszy stan zdrowia opieka nad dziećmi lub rodzicami jest priorytetem

9 Sytuacja ekonomiczna osób długotrwale bezrobotnych Podział ze względu na zależność finansową 1) bezrobotni i ich rodziny, którzy są uzależnieni od zasiłków socjalnych, szczególnie zasiłków gwarantujących minimum na przeżycie (ubóstwo), zasiłków dla osób niepełnosprawnych, emerytury lub zasiłków rodzicielskich 2) bezrobotni, którzy polegają na dochodach innych członków gospodarstwa domowego 3) kategoria bezrobotnych, która uzupełniają pozostałe dwa typy, tzn. osoby korzystające z innych źródeł dochodu

10 Sytuacja ekonomiczna osób długotrwale bezrobotnych Konieczne rozwiązania trudnej sytuacji finansowej bezrobotnych strategia oszczędzania uważne zarządzanie środkami strategie oszczędzania kosztów w zakresie warunków mieszkaniowych (członkowie rodziny należący do różnych pokoleń w jednym gospodarstwie, mieszkanie z rodzicami) minimalizowanie kosztów poszczególnych produktów (jedzenie, ubrania) rezygnacja z pewnych rodzajów aktywności oraz ograniczenie konsumpcji zastępowanie kosztów korzystaniem z własnej pracy lub produkcji (uprawianie warzyw, hodowanie zwierząt, szycie ubrań) pożyczanie pieniędzy częste długi

11 Postrzeganie bezrobocia przez osoby bezrobotne oraz ich otoczenie Bezrobocie jest zupełnie nowym doświadczeniem lub niespodziewaną sytuacją życiową - Początkową ulgę związaną z możliwością odpoczynku zastępują pojawiające się później negatywne emocje pojawiające się, gdy osoba bezrobotna nie jest w stanie znaleźć pracy Utrata kontaktów towarzyskich Poczucie zaszufladkowania, nudy i pustki Negatywne doświadczenia związane z poszukiwaniem pracy Zły kontakt z władzami

12 Motywacja do pracy Praca jako źródło pieniędzy praca jest konieczna i obowiązkowa Z moralnego punktu widzenia zapewnienie odpowiednich warunków do życia, utrzymywanie rodziny, nie można siedzieć w domu, będąc w wieku produkcyjnym, należy pracować itp. Potrzeba finansowej niezależności (kobiety w instytucjach partnerskich państwa opiekuńczego) Istotne znaczenie korzyści niefinansowych ludzie chcą być w kontakcie z innymi ludźmi chcą robić coś użytecznego chcą zdobyć doświadczenie

13 Obniżona motywacja bezrobotnych do tego, by podjąć pracę Przyczyny zniechęcające do podjęcia pracy - kobiety: liczba i wiek dzieci, kobiety chcą być same w domu z dziećmi, szczególnie jeśli dzieci są wciąż małe, bliska osoba (np. partner) nie jest w stanie lub nie chce zająć się dzieckiem, kobiety boją się lub nie chcą powierzać opieki nad dziećmi obcym nie mogą znaleźć pracy w odpowiadającym im wymiarze godzin, brak odpowiedniej publicznej opieki nad dziećmi.

14 Obniżona motywacja bezrobotnych do tego, by podjąć pracę Umyślne pozostawanie w rejestrze bezrobotnych w urzędach pracy opłacone ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób, które tylko zarejestrują się w urzędzie pracy Tymczasowa lub trwała rezygnacja z poszukiwania zatrudnienia Strategia wyjścia" szczególnie w przypadku wcześniejszej emerytury lub renty lub, w niektórych przypadkach, opieki nad dzieckiem lub bliskimi

15 Obniżona motywacja bezrobotnych do przyjęcia oferty pracy Bezrobotni odrzucają prace niewymagające kwalifikacji (np. produkcja taśmowa, ciężka praca fizyczna, sprzedaż w hipermarkecie) firmy o złej reputacji niekorzystne warunki pracy pracę niestałą prace wymagające od pracowników elastyczności czasowej prace wyczerpujące i wymagające pod względem wysiłku nieodpowiednie wymagania i zobowiązania w stosunku do możliwości niewłaściwe (bezduszne, aroganckie) zachowanie przełożonych niewypłacanie zarobków

16 Obniżona motywacja bezrobotnych do przyjęcia oferty pracy Problem pułapki bezrobocia niska oferowana płaca płaca minimalna lub nawet niższa, poniżej minimum potrzebnego do przeżycia podjęcie pracy nie jest korzystne niska motywacja do pracy wysokie koszty i długi czas związany z dojazdem do pracy zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania posiłki z dala od rodziny

17 t Obniżona motywacja bezrobotnych do przyjęcia oferty pracy Przyjęcie gorszej oferty pracy - przyczyny osoby długotrwale bezrobotne nie chcą być dłużej bezrobotne nie chcą pozostawać na zasiłku nabierają pewności będąc zatrudnionymi oczekują lepszej sytuacji w przyszłości doceniają ważność pracy oraz niefinansowe korzyści płynące z zatrudnienia nie są w stanie zdobyć lepszej pracy ze względu na ich indywidualne możliwości obawiają się długotrwałego bezrobocia

18 Poszukiwanie pracy strategie bezrobotnych 1) uzyskanie informacji na temat istniejących ofert 2) pierwszy kontakt z pracodawcą w celu uzyskania informacji na temat możliwości zatrudnienia (spotkania osobiste, rozmowa telefoniczna 3) etap ubiegania się o pracę (rozmowy kwalifikacyjne, przesłuchania) W niektórych przypadkach bezrobotni nie mają umiejętności komunikacyjnych przeżywają stres podczas poszukiwania pracy odczuwają stres związany z powtarzającymi się sytuacjami odrzucenia przez pracodawców

19 Poszukiwanie pracy strategie bezrobotnych Pośrednictwo pracy - problemy 1) urzędy pracy nie dysponują odpowiednimi ofertami pracy dla wielu bezrobotnych (bezrobocie strukturalne) 2) bezrobotni mający lepsze możliwości ubiegania się o pracę uzyskują więcej informacji o wolnych miejscach pracy 3) urzędy pracy nie mają wystarczająco czasu i środków, by odpowiednio zajmować się bezrobotnymi często skupiają się na spełnieniu warunków formalnych, ale brakuje im potencjału, by polepszyć sytuację marginalizowanych bezrobotnych

20 Poszukiwanie pracy strategie bezrobotnych Pośrednictwo pracy - problemy 4) urzędy pracy odnoszą wrażenie, że niektórym bezrobotnym nie zależy na znalezieniu pracy; urzędnicy nie zwracają na nich uwagi, ponieważ generuje to niepotrzebną pracę 5) w niektórych przypadkach urzędy pracy rezygnują z możliwości poszukiwania zatrudnienia dla bezrobotnych 6) niska aktywność zarówno bezrobotnych, jak i urzędu jest efektem wzajemnej umowy

21 Poszukiwanie pracy strategie bezrobotnych Proces poszukiwania zatrudnienia przyczyny niskiej aktywności 1) efekt wakacji" bezrobotni opóźniają rejestrację w urzędzie pracy 2) efekt zdrowotny" bezrobotni z poważnymi problemami zdrowotnymi tymczasowo rezygnują z poszukiwania pracy 3) efekt opieki" bezrobotni preferują swój obowiązek opieki sytuacje związane z poważną chorobą lub śmiercią członka rodziny 4) efekt dochodowy" skupienie się na wypoczynku, wśród ankietowanych w wieku przedemerytalnym 5) umyślne wykorzystywanie systemu ze względów ekonomicznych praca nie jest korzystna, hojny system pomocy społecznej

22 Inne rozwiązania problemu bezrobocia Dodatkowe kwalifikacje (samokształcenie) osoby bezrobotne są często zainteresowane poprawą swoich umiejętności bezrobotni mają dużo więcej czasu na tego rodzaju aktywność brak niezbędnych środków finansowych motywacja, żeby zwiększyć swoje szanse lub zrobić coś ze swoim życiem spędzenie czasu w sposób pożyteczny wysiłek pozwalający na zmniejszenie negatywnych psychologicznych skutków bezrobocia

23 Inne rozwiązania problemu bezrobocia Aktywna polityka zatrudnienia wspierająca: Młodzież, pracowników w wieku 55+, osoby z grup szczególnie narażonych, rodziny itd. Wpływanie na uczniów, studentów oraz ich rodziców w wyborze zawodu. Pogłębianie i rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami podstawowymi i średnimi oraz pracodawcami. Wspieranie miejsc pracy, które umożliwiają nabycie nowych umiejętności zawodowych oraz kompetencji. Wspieranie dostępu kobiet do zatrudnienia oraz pogodzenia pracy oraz życia rodzinnego.

24 Aktywna polityka zatrudnienia w Republice Czeskiej Projekty i działania Krajowe projekty indywidualne ESF Edukacja dla rozwoju, Praktyki w firmach, Kształć się dla rozwoju przekwalifikowanie, prace publiczne, ) Regionalne projekty indywidualne ESF Projekty stypendialne Narodowy system zawodowy i rady branżowe Narzędzie pracodawców umożliwiające rozwój zasobów ludzkich praca społeczna, ustawodawstwo, itd.

25 Aktywna polityka zatrudnienia Przekwalifikowanie Podwyższenie poziomu edukacji Bezrobotni mają większą motywację do nauki niż w przypadku samokształcenia Efekty społeczne nie mają nic do roboty, nudzą się, przychodzą by poznać nowe pomysły i nowych ludzi Zwiększenie szans na znalezienie pracy

26 Aktywna polityka zatrudnienia Przekwalifikowanie Przekwalifikowanie i rozwijanie umiejętności użytecznych w różnych rodzajach prac (obsługa komputera, języki ) jest szczególnie ważne dla bezrobotnych w starszym wieku, dla których te umiejętności nie były częścią edukacji i są im obce, oraz dla osób z innej branży lub posiadających tylko podstawowe umiejętności. Szczególna grupa, dla której przekwalifikowanie wydaje się kluczowe, to ankietowani z wykształceniem podstawowym, którzy mogliby powrócić do praktyki i uzyskać świadectwo zawodowe przekwalifikowanie mogłoby znacząco podnieść zatrudnialność tych kandydatów Niektóre osoby bezrobotne poddawały się kolejnym szkoleniom przekwalifikowującym; w tych przypadkach ważne jest, by nowe umiejętności zostały wykorzystane w nowej pracy, np. uzyskanej za pośrednictwem urzędu pracy lub w ramach AEPM (APZ).

27 Aktywna polityka zatrudnienia praca na rzecz społeczności lokalnej program prac publicznych zapewniający pracę w niepełnym wymiarze godzin przy utrzymaniu miejsc publicznych i infrastruktury, przez maksymalnie 12 miesięcy, z możliwością odnowienia umowy. Urząd pracy może zapewnić wsparcie w wysokości kwoty minimalnych zarobków wraz z składką na ubezpiecznie społeczne; bardzo użyteczne rozwiązanie dla osób długotrwale bezrobotnych lub osób z wykształceniem podstawowym prace społecznie użyteczne ustanowione przez pracodawców dla osób poszukujących pracy, które nie mogą znaleźć innego zatrudnienia. Koszty są pokrywane przez Urząd Pracy przez okres do sześciu miesięcy (12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat i powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych oraz absolwentów uczelni minimum 2 lata od zakończenia studiów i do ukończenia 30 roku życia).

28 Aktywna polityka zatrudnienia Regionalne projekty indywidualne Ponad sto projektów regionalnych w latach Bardzo dobrze zaplanowane z punktu widzenia skierowania do odpowiednich odbiorców Zgodnie z potrzebami regionu Zgodnie z osobowością klientów Bardzo dobrze zarządzane Dostarczają kompleksowych usług nacisk na indywidualne postawy, aktywny udział Połączenie różnych rodzajów działań

29 Aktywna polityka zatrudnienia Regionalne projekty indywidualne przykład dobrej praktyki Region pilzneński 4 programy Aktywnie do pracy, Nowy start, Rodzina to nie utrudnienie, Praca z pomocą Program Aktywnie do pracy Długotrwale bezrobotni 2 lata/428 klientów (303 kobiety) Indywidualne podejście do klienta, Połączone działania Podsumowanie Program motywacyjny Przekwalifikowanie Kurs komunikacji Doradztwo, diagnostyka Korzyści dla pracodawców

30 Aktywna polityka zatrudnienia Regionalne projekty indywidualne przykład dobrej praktyki Aktywnie do pracy 23,36 % zatrudnionych klientów = 100 (428) 558 osób ukończyło kursy obsługi komputera 394 zawodowe (profesjonalne) kursy przekwalifikowujące Indywidualne podejście Połączone działania Ścisła współpraca z pracodawcami Wielkie wyzwanie dla wszystkich ciężka praca

31 Dziękuję za uwagę Michal Holý, Urząd Pracy, Czechy filia w Jabloncu nad Nisou

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia...

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia... :. Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Wpływ demograficznego starzenia się na miasta. Polityki dotyczące aktywnego starzenia się, płci oraz zatrudnienia...5 Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7

Bardziej szczegółowo

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Badania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY Poradnik dla instytucji szkoleniowych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZJA PORADNIKA Lucyna Machol Zajda

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Promocja równości szans kobiet i mężczyzn oraz aktywności społecznej i ekonomicznej kobiet Piotr Buczek 2013 rok Projekt Aktywne kobiety podkarpackich wsi jest dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Jacek Liwiński Urszula Sztanderska Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Jacek Liwiński Urszula Sztanderska Spis treści 1. Wstęp...3 2. Powody stosowania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KSZTAŁCENIA A MOŻLIWOŚC ZNALEZIENIA PRACY. WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy

KIERUNEK KSZTAŁCENIA A MOŻLIWOŚC ZNALEZIENIA PRACY. WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy 1 Pozycja młodych ludzi na rynku pracy nie jest stabilna oraz podlega częstym zmianom. Międzynarodowa Organizacja Pracy ostrzega, że obecnie 75 milionów młodych w skali globu pozostaje bez pracy, zaś w

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo