P R O G R A M. Uczestnicy. Cele ogólne. Cele szczegółowe. InŜynier Jakości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M. Uczestnicy. Cele ogólne. Cele szczegółowe. InŜynier Jakości"

Transkrypt

1 Uczestnicy anagerowie, Kadry Zarządzające, posiadające wykształcenie wyŝsze oraz doświadczenie w Zarządzaniu Jakością. Cele ogólne Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedze na temat ogólnych załoŝeń oraz wdroŝenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), zgodnie z charakterystyką oraz zapotrzebowaniem i wymaganiami zdefiniowanymi w kaŝdej rganizacji Cele szczegółowe kreślenie i usystematyzowanie załoŝeń dotyczących zarządzania jakością; Zdefiniowanie, zaplanowanie i wdroŝenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), uwzględniając wymagania i zapotrzebowanie w strukturze organizacyjnej, charakterze i kulturze rganizacji; owiązanie waŝności zasobów ludzkich, aspektów motywacyjnych i społecznych w rganizacji wraz ze wdroŝeniem Systemu Zarządzania Jakością; naliza Systemu Zarządzania Jakością będącego celem rozwoju rganizacji; ozwój oraz wdroŝenie technik Zarządzania Jakością; kreślenie i wyodrębnienie oraz rozwój cyklu realizacji produktów i usług; kreślenie oraz wdroŝenie technik i narzędzi pomiarowych, słuŝących do analiz i udoskonalania jakości. 1 / 6

2 rogram szkolenia 1. rganizacja i Zarządzanie Jakością 7 godzin 1.1. rganizacja/ rzedsiębiorstwo 1.2 Kultura rganizacyjna 1.3 Integracja Totalnego Systemu Zarządzania Jakością (TQ) w rganizacjach/ rzedsiębiorstwach 2. Totalne Zarządzanie Jakością (TQ) 28 godzin 2.1 oszczególne modele i ich ocena 2.2 Totalny System Zarządzania Jakością (TQ) Normy uprzywilejowane odele Doskonałości Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną 2.3 etodologie wdroŝenia System Zarządzania Jakością 2.4 otencjalna funkcja Jakości 3. Jakość i spekty Zachowań 14 godzin 3.1 rzywództwo ołączenie wysiłku do zrealizowania wspólnych celów, poprzez przywództwo óŝne style rzywództwa Delegacja uprawnień jako niezbędny element procesu efektywności przywództwa. 3.2 raca zespołowa orównanie pracy grupy i pracy zespołowej Czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej 3.3 Komunikacja w Zespole Charakterystyka asertywnej komunikacji Style zachowań uwzględniające asertywność 4. Jakość i przepisy rawa 7 godzin 4.1 odstawowa wiedza na temat rawa 4.2 Jakość według rawa 4.3 Działania nie-naruszające przepisów prawa i bezpieczeństwa 4.4 Zdrowie i bezpieczeństwo z profilaktycznego punktu widzenia 4.5 dpowiedzialność produkcji wadliwych produktów 5. Zakupy i utsourcing 14 godzin 5.1 Zarządzanie Zakupami 5.2 Zakupy i kwalifikacje dostawców 5.3 cena jakości Dostawców 5.4 dświeŝenie relacji Klient - Dostawca 5.5 etoda JIT ( Just-In-Time ) 2 / 6

3 6. rocesy produkcji (materialne składniki majątku) 7 godzin odziny produktów lanowanie wykonania i procesów wspierających Funkcje i odpowiedzialność za procesy Dokumentacja techniczna powiązana z roduktami i rocesami Istotne unkty Kontrolne lanowanie jakości w procesach kontrola planowania rocesy łówne rocesy uditu Zarządzanie wskaźnikami procesów 7. rocesy produkcji (niematerialne składniki majątku) 7 godzin 7.1. Wstęp i definicja 7.2 lanowanie usług 7.3 Elementy niezbędne do rozwoju procesu usług 7.4 Cele i wskaźniki procesu usług mierzenie wydajnością procesu 8. Jakość i Logistyka 7 godzin 8.1. gólne przedstawienie i perspektywy Logistyki: Definicja i załoŝenie Logistyki ddziaływanie z arketingiem i rodukcją Strategiczna istotność logistyki Usługi dla Klientów Strategiczne lanowanie Dystrybucji 8.2 uchy materiałów i magazynów Systemy ruchu i przechowywania materiałów Działania wewnątrz magazynów rganizacja i kontrola agazynów systemy przechowywania 8.3 Transport lternatywne/zastępcze moŝliwości transportu lanowanie dróg transportu Działania na Drogach Transportowych 9. ZuŜycie/ Wykorzystanie produktów po sprzedaŝy i po uzyskaniu informacji zwrotnej 7 godzin 9.1 Systematyczna Kontrola Jakości akowanie uch i przechowywanie Dystrubucja Usługi i działania posprzedaŝowe 9.2 bsługa reklamacji klienta oraz moŝliwości warancji 9.3 dpowiedzialność za produkt rocedury przekwalifikowania i obserwacji 9.4 Jakość w komponentach dostawczych 9.5 Zastosowanie instrukcji 3 / 6

4 10. Kontrola, monitoring i urządzenia pomiarowe 14 godzin 10.1 etrologia i Kalibracja: zastosowanie ogólne i podstawowe 10.2 lanowanie odpowiedzialność Kadr Zarządzających 10.3 System Zarządzania Jakością wdroŝenie lub reorganizacja o rojektu o ealizacji 10.4 etodologie i narzędzia SZJ: o rezentacja etody QFD (Quality Function Deployment, Dom Jakości ) o rezentacja metody FE (Failure ode and Effect nalysis) 10.5 Zarządzanie i monitoring urządzeń pomiarowych 10.6 raca w nawiązaniu do wymogów 10.7 Kalibracja przerw i przedziałów 10.8 lanowanie kalibracji 10.9 Zatwierdzenie i aktualność certyfikatów przedstawianych Klientom Błędy w pomiarach 11. spekty ekonomiczne / Koszty jakości 21 godzin 11.1 odstawowa wiedza na temat księgowości 11.2 Koszty jakości 11.3 etody zbierania i przystosowania (obróbki) danych 11.4 Koszty jakości w Systemie Zarządzania Jakością 11.5 ojęcie cyklu kosztów produktów 12. Narzędzia Jakości 14 godzin 12.1 Tradycyjne narzędzia jakości: przybliŝenie 12.2 Strategiczne narzędzia jakości 12.3 Komplementarność pomiędzy tradycyjnymi i strategicznymi narzędziami jakości 12.4 Zastosowania narzędzi jakości i rozwiązywanie problemów 13. Zastosowanie etod Statystycznych 28 godzin 13.1 ZałoŜenia ogólne 13.2 Testy hipotetyczne 13.3 Listy Kontrolne zmienne losowe 13.4 Interpretacja List Kontrolnych 13.5 pracowanie wydajności procesów 13.6 dpowiedzialność 14. etoda Taguchi 21 godzin 14.1 ZałoŜenia ogólne 14.2 WdroŜenie metodologii planowania Taguchi 15. Narzędzia planowania 21 godzin 15.1 FE: analiza przyczyn i skutków wad 15.2 QFD: narzędzie pomocne przy świadczeniu usług dla Klienta 15.3 Dlaczego FE i QFD? 15.4 Ćwiczenia praktyczne praca zespołowa 4 / 6

5 16. naliza wartości 14 godzin 16.1 Definicja 16.2 Warunki do wdroŝenia: zarządzanie, czynnik ludzki, otoczenie (środowisko) i metody 16.3 Ćwiczenia praktyczne 17. Systemy informatyczne przeznaczone do wsparcia Jakości 14 godzin 17.1 Zastosowanie narzędzi środowiska Windows 17.2 Wsparcie Zarządzania Jakością przez specjalistyczne oprogramowanie 18. cena Systemu Jakości 7 godzin 18.1 udity Systemów Jakości 18.2 Zgodność auditów 18.3 cena auditów 18.4 Kryteria kwalifikacji auditorów 18.5 Zapisy z auditów: raporty, niezgodności i lany działań korygujących. 19. onitoring i pomiary rocesów/ roduktów 7 godzin 19.1 Wstęp. ZałoŜenia ogólne Ustanowienie celów i ich wskaźników 19.3 omiar wyników 19.4 naliza wyników i identyfikacji moŝliwości rozwoju i doskonalenia 20. naliza Satysfakcji Klientów i Współpracowników 14 godzin 20.1 Techniki opracowania ankiet 20.2 etodologie mierzenia poziomu satysfakcji Klientów i Współpracowników 20.3 rzykłady praktyczne 21. cena efektywności Szkoleń 7 godzin 21.1 pracowanie cyku Szkoleń 21.2 rocesy i instrumenty ceny efektywności Szkoleń 21.3 onitoring Szkoleń 21.4 ddziaływanie anagera Jakości na poszczególnych etapach procesów szkoleniowych 22. Doskonalenie Jakości 14 godzin 22.1 rzykładowe koncepcje i ich rozwój 22.2 Zarządzanie procesami udoskonalania jakości 22.3 Udoskonalanie programów i ich wdroŝenia Całkowita liczba godzin: / 6

6 F U L Z L I K C Y J N Y Identyfikacja Imię i Nazwisko: dres: iejscowość: Kod pocztowy: iejsce urodzenia: Data urodzenia: / / Wiek: Nr dowodu osobistego: Narodowość: Telefon: Tel. kom.: Wykształcenie: odstawowe Średnie Licencjat agister Doktor inne (określ) Dane personalne: BieŜąca działalność zawodowa: Firma/ Instytucja: dres: iejscowość: Kod pocztowy: Telefon: Liczba zatrudnionych: Fax: EKD: łówna działalność firmy: Sytuacja zawodowa: Zatrudniony Własny biznes inne (określ) referowane miejsce uczestnictwa w szkoleniu: Warszawa Wroclaw dansk oznan Bialistok Bydgoszcz Lodz Lublin Krakow Sczeczin referowany grafik: godziny pracy po godzinach pracy UW: rosimy o załączenie kopi dowodu osobistego i numeru NI 6 / 6

P R O G R A M. Uczestnicy szkolenia. Główne cele. Manager Jakości. Managerowie, Kadry Zarządzające

P R O G R A M. Uczestnicy szkolenia. Główne cele. Manager Jakości. Managerowie, Kadry Zarządzające anager Jakości Uczestnicy szkolenia anagerowie, Kadry Zarządzające. łówne cele Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat samodzielnego zarządzania Systemem Zarządzania Jakością oraz jego ciągłego udoskonalania.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001, ISO-14001, 18001, ISO/TS 16949,, AS-9100, TQM SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA wg DYREKTYW UE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do wniosku o powołanie studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo