DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rodzaj zamówienia : usługi I. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowej imprezy plenerowej w formie pikniku lotniczego na terenie miasta Płocka w dniach sierpnia 2015r. Pod nazwą VII Płocki Piknik Lotniczy. Impreza będzie składała się z II części: 1) pokazy lotnicze (strefa pokazów: przestrzeń powietrzna nad rzeką Wisła od Mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego do kąpieliska miejskiego Sobótka ; strefa publiczności: zostanie wyznaczona na północnym brzegu Wisły (plaże, bulwary, rejon Wzgórza Tumskiego, pl. G. Narutowicza, Stary Rynek), strefa komentatora pokazów: punkt widokowy znajdujący się na działce nr 484/34); 2) wystawa statyczna sprzętu lotniczego: teren - lotnisko Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej oraz wyznaczony teren nad Wisłą; w wystawie będą brały udział statki powietrzne biorące uprzednio udział w pokazie lotniczym. 3) Zamawiający dopuszcza komercyjne przeloty dla publiczności pikniku lotniczego; Piknik lotniczy będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Udział publiczności w imprezie będzie bezpłatny. II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie organizacji pokazów lotniczych: 1) kompleksowa organizacja pokazów lotniczych, który łączny czas trwania podczas każdego dnia nie będzie krótszy niż 5 godzin (zapewnienie ciągłości atrakcji w ciągu 5 godzin pokazu), w tym: a. pokazy gwiazd akrobacji lotniczej według oryginalnych, autorskich programów: (Grupa Akrobacyjna Żelaźni, FLYING BULLS, Jurgis Kairys i AIR BANDITS, Péter Besenyei, RETRO SKY TEAM, Peggi Krainz, Artur Kielak, Zespół akrobacyjny ORLIK, Wing-Walking) - min. 3 gwiazdy według wskazanej listy; b. prezentacje w locie statków powietrznych polskich oraz zagranicznych (np. samolotów, śmigłowców (historyczne, wojskowe): (Supermarine Spitfire, Harvard, Jak 18, RWD 5, Bücker Bü 131 Jungmann, Tiger Moth, Curtiss JN-4 Jenny,PO 2, Stearman PT- 17, Bleriot, TS-11 Iskra, Mig-29, F-16, Casa C-295, C-130 Herkules, SU-22, PZL-M28, CSS13, Boieng Stream) - min. 3 jednostki według wskazanej listy; c. śmigłowce (Robinson R-22, Robinson R-44, Euocopter, Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, Kaman SH-2, W-3RM Anakonda, SW-4 Puszczyk, SW-3A Sokół, AW149, BLACK HAWK,

2 Augustawestland), ) - min. 3 jednostki według wskazanej listy; d. prezentacje w locie innych statków powietrznych polskich oraz zagranicznych (motolotnie, motoparalotnie, wiatrakowce, samoloty ultralekkie, szybowce, motoszybowce) - min. 3 jednostki, według wskazanej listy; e. pokazy skoków spadochronowych - (według wyboru Wykonawcy) 2) zapłata wynagrodzenia dla załóg występujących w pokazach lotniczych 3) zabezpieczenie wszystkich potrzeb organizacyjnych i logistycznych załóg występujących w pokazach lotniczych ( w tym np. przygotowanie dokumentacji pokazów lotniczych do ULC), zabezpieczenie paliwa lotniczego, oleju do samolotów, parafiny itp., zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, zapewnienie chronionego miejsca postoju statków powietrznych kontakt z Aeroklubem Ziemi Mazowieckiej mieszczącym się w Płocku przy ul. Bielska 60 - w celu uzgodnienia, udostępnienia/użyczenia lotniska, itp.). 3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie organizacji wystawy statycznej sprzętu lotniczego 1) Zabezpieczenie miejsca na przygotowanie wystawy naziemnej sprzętu lotniczego w szczególności w zakresie komfortowego dostępu komunikacyjnego dla odwiedzających wystawę oraz jego przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu wystawy - kontakt z Aeroklubem Ziemi Mazowieckiej mieszczącym się w Płocku przy ul. Bielska 60 - w celu uzgodnienia, udostępnienia/ użyczenia lotniska, itp.. 2) Wykonawca opracowuje harmonogram przylotów i odlotów załóg, który nie będzie kolidował z programem pokazów lotniczych 3) Wykonawca odpowiada za zapewnienie podstawowego wyposażenia niezbędnego do zorganizowania wystawy (np. stoliki, krzesła, ewentualnie namioty i inne wymogi na życzenie załóg) 4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy, związane z organizacją wydarzenia: 1) ustawienie ogrodzenia ażurowego oraz płotków ochronnych na potrzeby organizacji imprezy; 2) uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zamówienia pozwoleń, decyzji, opinii i pokrycie kosztów związanych z opłatami za decyzje administracyjne, pozwolenia, opinie, podatek VAT, opłaty licencyjne na właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w tym opłacenie tantiem ZAIKS, ZPAV. 3) dopełnienie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawnych, w szczególności ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych,instrukcji Operacyjnej Lotniska Płock.: 4) zapewnienie dyrektora pokazu lotniczego, kierownika programu pokazu lotniczego,

3 kierownika lotów, kierownika skoków, oraz innych osób niezbędnych do organizacji pokazu lotniczego; 5) przygotowanie programu pokazu lotniczego zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych - zapewnienie ciągłości atrakcji w ciągu 5 godzin pokazu; 6) zapewnienie systemu łączności; 7) wyznaczenie strefy pokazu lotniczego; 8) zapewnienie rejestracji lotów w formie wideo oraz nagranie korespondencji radiowej prowadzonej podczas pokazu lotniczego; zapewnienie transmisji w jednej z ogólnopolskiej stacji telewizyjnej; przekazanie Zamawiającemu materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu pokazu lotniczego; 9) uzyskanie zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie pokazu lotniczego oraz wszelkich zgód, koniecznych do przeprowadzenia przedmiotowej Imprezy, których obowiązek uzyskania wynika z treści rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych oraz ustawy Prawo lotnicze (Dz.U. Z 2012 r. poz. 933, z późn. zm) 10) zapewnienie, aby wszystkie statki powietrzne uczestniczące w imprezie były ubezpieczone, a piloci wykonujący loty posiadali ważną licencje wraz z ważnymi uprawnieniami z których będą korzystali podczas pokazu. Powyższy wymóg nie dotyczy pilotów wykonujących loty na statkach powietrznych wojskowych; Wykonawca sprawdzi spełnienie obowiązku w zakresie ubezpieczenia OC przez podmioty, z którymi podejmie współpracę w celu organizacji imprezy (m. in. Ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej). 11) przygotowanie regulaminu imprezy zapewniającego bezpieczeństwo uczestników; 12) opracowanie planu ochrony imprezy masowej; 13) uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz przeprowadzenie pokazu z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ; 14)zapewnienie służb porządkowych i informacyjnych, działających na rzecz bezpieczeństwa i

4 porządku publicznego podczas imprezy, w tym zapewnienie kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej; 15) zapewnienie zaplecza higieniczno - sanitarnego zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora sanitarnego w Płocku (toalety, pojemniki na śmieci); 16) zapewnienie zabezpieczenia medycznego zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz zabezpieczenia WOPR; zabezpieczenie przeciwpożarowe zgodne z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. 17) poinformowanie o pokazach lotniczych następujące instytucje: Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, pobliskie kluby żeglarskie oraz parafie kościelne; 18) zapewnienie akredytacji dziennikarzy na konferencję dot. Pikniku Lotniczego w Płocku 19) opracowanie projektu organizacji ruchu kołowego związanego z imprezą (dojazd, parkingi) wraz z uzyskaniem pozwoleń od Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku oraz uzgodnieniem go z Zamawiającym. 20) uzyskanie zgody od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 21) zapewnienie prowadzącego konferansjera imprezy oraz komentatora pokazów lotniczych (osoba związana z tematyką lotniczą, mająca doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pikniku o tematyce lotniczej - min. 2 pikniki w dorobku zawodowym); 22) przygotowanie studia pikniku lotniczego, z którego prowadzący będzie prowadził piknik (namiot, odpowiednie nagłośnienie zapewniające dobry odsłuch dla publiczności); 23) kampania promocyjna imprezy plakaty, bilbordy, informacje w portalach internetowych; a. kampania plakatowa: - wydruk i dystrybucja 1500 sztuk plakatów (typu B2) według własnego projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego i dystrybucja na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Płocka (30 sztuk) w gminach powiatu płockiego oraz w następujących sąsiadujących powiatach t.j.: lipnowskim, gostynińskim, sochaczewskim, płońskim, sierpeckim, włocławskim (w promieniu 150 km); - wydruk 1 sztuki plakatu o wymiarach 223x154 cm i zawieszenie - w gablocie informacyjnej obok wejścia do Amfiteatru w Płocku; - wydruk 22 sztuk plakatów typu city light (metodą solwentową) o wymiarach 180x117 cm i dystrybucja - na przystankach autobusowych Komunikacji Miejskiej w Płocku; b. kampania billbordowa reklama na bilbordach zlokalizowanych przy głównych ciągach

5 komunikacyjnych miast, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych, przy czym w obrębie jednego miasta billboardy powinny być zlokalizowane w miejscach, które bezpośrednio ze sobą nie sąsiadują: Płock (17 sztuk), Włocławek 2 (sztuki), Łódź (2 sztuki) Toruń (2 sztuki), Warszawa (2 sztuki), Ciechanów (2 sztuki), Płońsk (2 sztuki), Sochaczew (2 sztuki), Kutno (2 sztuki), Bydgoszcz (2 sztuki) - minimalne wymiary billbordów 5,04 x 2,38 m. Kampania powinna rozpocząć się co najmniej na 4 tygodnie przed terminem imprezy. Projekt graficzny billbordów oraz ich lokalizacje podlegają akceptacji Zamawiającego. Billbordy powinny posiadać estetyczną ramę, powinny być w całości widoczne oraz posiadać oświetlenie. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe zrealizowanie kampanii billboardowej w pełnym zakresie, dopuszcza się zastosowanie zastępczych form promocji o nie mniejszym zasięgu za zgodą Zamawiającego wyrażona na piśmie; c. wykonanie koszulki promocyjnej jako gadżet piknikowy w ilości 300 sztuk d. promocja internetowa w portalach internetowych na 10 dni przed imprezą; utworzenie strony internetowej oraz profilu wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook wraz z prowadzeniem go do min. do dnia obowiązywania umowy. e. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ekspozycji logo Zamawiającego na wszystkich materiałach reklamowych, wyznaczenie miejsca pod stoisko promocyjne Zamawiającego w miejscu odbywania się pokazów lotniczych, ekspozycja brandingu zewnętrznego Zamawiającego, który zostanie przekazany Wykonawcy. f. kreowanie pozytywnego wizerunku Zamawiającego podczas realizacji zamówienia. g. przygotowanie konferencji prasowej przed imprezą; h. objęcie imprezy patronatami medialnymi; i. realizacja kampanii promocyjnej zostanie potwierdzona raportem zbiorczym kampanii, opracowanym po jej zakończeniu. 24) Zorganizowanie strefy VIP z cateringiem w miejscu utworzenia strefy komentatora i punktu widokowego: a. zorganizowanie strefy VIP, w której będą serwowane posiłki dla ok. 100 osób: zaproszonych przez Zamawiającego, akredytowanych dziennikarzy. b. strefa VIP czynna w godzinach od 12:00 do 20:00; c. w ramach wyżywienia będzie zapewniony stały dostęp do dań gorących (typu zupy, mięsa, ryby, dodatki), zimnych przekąsek (typu sałatki, wędliny, roladki, pieczone mięsa, pieczywo), ciastek oraz napojów zimnych i ciepłych ; d. Wykonawca zapewni pełne wyposażenie niezbędne do wykonania usługi (w tym niezbędne meble stoliki, krzesła, itp. oraz naczynia, serwis do kawy i herbaty, sztućce, serwetki, itp.); e. Wykonawca za podanie ich zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego; f. Wykonawca odpowiada za usuwanie i utylizację odpadów i śmieci. 9) Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie.

6 25) Zabezpieczenie energii elektrycznej niezbędnej do realizacji imprezy oraz pokrycie kosztów z tym związanych. 26) Sprzątanie terenu imprezy po jej zakończeniu z przywróceniem go do stanu pierwotnego. 27) Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu końcowego raportu z realizacji zamówienia po jego zakończeniu. Raport będzie obejmował w szczególności: harmonogram realizacji imprezy, dokumentację fotograficzną imprezy, materiały wideo oraz audio zgromadzone podczas pokazów wraz z przekazaniem praw dla Zamawiającego 28.Wykonawca ma obowiązek wykupienia polisy OC (obowiązującej w czasie trwania Imprezy) zgodnie z następującymi wymaganiami: a. polisa OC Wykonawcy powinna wyraźnie ujmować, iż ubezpieczone są również wszystkie zdarzenia szkodowe wynikające i związane z użyciem w trakcie Imprezy pojazdów powietrznych i sprzętu pomocniczego oraz z organizacją lotów tych pojazdów powietrznych. b. ochrona powinny być objęte szkody osobowe wszystkich osób uczestniczących w Imprezie (widzów w szczególności), a także wolontariuszy, służb porządkowych, przedstawicieli podmiotów organizujących szeroko pojęte zaplecze Imprezy gastronomii, stoisk, itp. c. ochroną ubezpieczeniową muszą być objęte także szkody w mieniu osób trzecich, za które uważa się również podmioty gospodarcze oraz Gminę Miasto Płock i wszystkie jednostki organizacyjne. d. suma gwarancyjna polisy OC powinna wynosić minimum 15 mln złotych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię opłaconej polisy OC wraz z raportem częściowym w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku III. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający użyczy Wykonawcy teren działki o nr 1/11 oraz 1/13 na plaży nad Wisłą pod organizację imprezy; 2. Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia projektów materiałów promocyjnych przedstawionych przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych od daty przedstawienia tych projektów a Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia zmian w projektach materiałów promocyjnych, przedstawionych przez Zamawiającego z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych dostępnych Wykonawcy. 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, którego wysokość oraz warunki płatności określa umowa. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania przez Wykonawcę dodatkowych sponsorów imprezy oraz podnajem części terenu imprezy innym podmiotom. Forma ich promocji w czasie imprezy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie działalności zarobkowej podczas imprezy typu: przeloty samolotami, gastronomia, inne zgłoszone i zaakceptowane przez Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza, aby Aeroklub Ziemi Mazowieckiej podczas trwania imprezy wykonywał loty dla zaproszonych gości, a także miał możliwość prezentowania swoich statków

7 powietrznych na wystawie statycznej po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą. 7. Zamawiający użyczy Wykonawcy nośniki reklamy w postaci 17 sztuk bilbordów oraz 22 sztuki city lighty na przystankach autobusowych Komunikacji Miejskiej w Płocku. Załączniki: 1. Pismo Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji:

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji: Podstawowym warunkiem rozwoju sportu i spełnienia przezeń funkcji społecznej jest właściwa realizacja współzawodnictwa. Stąd też działalność wszystkich osób oraz instytucji związanych ze sportem jest skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza?

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza? Poradnik organizatora imprez Zorganizowanie imprezy - koncertu, festynu czy zawodów - zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Organizacja imprezy plenerowej pn. Festiwal Muzyki Elektronicznej Płock 2012 Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PN POLISH HIP HOP FESTIVAL

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PN POLISH HIP HOP FESTIVAL P Ł O CK, DN. 03.03.201 5 R. OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PN POLISH HIP HOP FESTIVAL Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych działającym w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki oraz Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz. Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.pl/przetargi Bydgoszcz: Działania promocyjne dla realizacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/42 Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie ORGANIZATORKO, ORGANIZATORZE! Jednym z kluczowych etapów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 18.06.2015 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo