KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU"

Transkrypt

1 KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Warszawa ul. Targowa 74 Wykonawca KONSORCJUM Halcrow Group Ltd. Londyn W6 7BY, Vineyard House, 44 Brook Green Wielka Brytania Scott Wilson Ltd. Scott House, Basing View, Basingstoke, Hampshire, RG214JG Wielka Brytania Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena Gdańsk Wrzeszcz Lokalizacja projektu Kraj Polska Województwo Gmina Działki Warmińsko-mazurskie Iława (miasto) Wg załącznika Kod projektu PB.IL.A2.T5-1 Stadium Część projektu Odcinek A2 Stacja Iława Główna Od km 206,300 do km 210,700 Obiekty Budowlane Budowa nastawni Iława Główna Zespół projektowy Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant mgr inŝ. arch. Anna Smółko 376/OL/94 Opracował mgr inŝ. arch. D. Kołłątaj Sprawdzający mgr inŝ. arch. Sł. Bryczkowski PO/KK/121/06 Koordynator projektu mgr inŝ. Stanisław Witkowski 02/Kol/Gd/2004 1

2 Zawartość dokumentacji Kod projektu PW.IL.A2.T1-1 PW.IL.A2.T1-2 Nazwa projektu Projekt zagospodarowania terenu Dokumentacja formalno-prawna PW-IL.A2.T2 Układ torowy PW.IL.A2.T3 Perony PW.IL.A2.T4 Układ drogowy i przejazdy PW.IL.A2.T5- Obiekty budowlane Budowa nastawni Iława Główna PW.IL.A2.T6 Obiekty InŜynieryjne PW.IL.A2.T7 Sieci i obiekty sanitarne PW.IL.A2.T8 Sieć Trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem PW.IL.A2.T9 Linia odbiorów nietrakcyjnych PW.IL.A2.T10 Elektroenergetyka nietrakcyjna PW.IL.A2.T11 Sterowanie Ruchem Kolejowym PW.IL.A2.T12 Telekomunikacja 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Zakres opracowania Stan istniejący Warunki gruntowo-wodne Stosunki wodne Zagospodarowanie wokół budynku Stan projektowany Dane ogólne Fundamenty Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne NadproŜa, podciągi, wieńce Stropy Posadzki Dach Schody Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje cieplne Izolacje akustyczne Wykończenie Stolarka okienna i drzwiowa Wykończenia ścian Wyłazy wewnętrzne Opierzenie i orynnowanie Parapety Instalacje WyposaŜenie budynku Kolorystyka Ochrona przeciwpoŝarowa ZAŁĄCZNIKI

4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania z elementami uzbrojenia 1:500 Rys. nr 2 Rzut fundamentów skala 1:100 Rys. nr 3 Rzut parteru skala 1:100 Rys. nr 4 Rzut piętra skala 1:100 Rys. nr 5 Rzut więźby skala 1:100 Rys. nr 6 Rzut dachu skala 1:100 Rys. nr 7 Przekrój A-A, B-B skala 1:100 Rys. nr 8 Elewacje skala 1:100 Rys. nr 9 Kolorystyka skala 1:100 Rys. nr 10 Zestawienie stolarki otworowej skala 1:100 Rys. nr 11 Zestawienie tablic z nazwą stacji skala 1:25 4

5 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - Umowa nr FS 2004/PL/16/C/PT/ zawarta pomiędzy PKP PLK SA a konsorcjum firm: Halcrow Group Ltd, Scott Wilson sp. z o.o i BPBK SA Gdańsk z dnia r - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji nr W-M/5/05 z dnia r wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - Decyzja środowiskowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr ŚR.I /06/2007 z dnia r - Koncepcja Programowo-Przestrzenna przyjęta przez KOPI PLK IR Gdańsk w dniu oraz Zarząd PKP PLK S.A. w dniu r - Suplement do Koncepcji Programowo-Przestrzennej z sierpnia 2008r - numeryczna mapa do celów projektowych opracowana przez OPGK Olsztyn - Dokumentacja geologiczno-inŝynierska opracowana przez firmę Geostandard Wrocław - Badania podtorza płytą VSS wykonane przez przedsiębiorstwo Geostandard Wrocław - Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umoŝliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei - Decyzja UE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej moŝliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei duŝych prędkości (Dz.U.UE.L ) - Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987) - Wytyczne organizacji i udzielania zamknięć torowych. Decyzja nr 2/2008 członka Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r - Polska Norma PN-69/K Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli, - Wizja lokalna w terenie wraz z uzupełniającymi pomiarami 5

6 2. Zakres opracowania Niniejsza dokumentacja stanowi część projektu wykonawczego dla odcinka od km 184,800 do km 194,850 i stanowi fragment dokumentacji dla modernizacji odcinka od km 184,800 do km 236,900 docelowo zarządzanego z LCS Iława. Dokumentacja projektowa dla całego obszaru LCS Iława podzielona jest na następujące części: Nr Nazwa odcinka Km początkowy Km końcowy B1 Odcinek Granica LCS Iława - Rakowice 184, ,850 A1 Stacja Rakowice 194, ,200 B2 Odcinek Rakowice Iława 197, ,300 A2 Stacja Iława 206, ,700 B3 Odcinek Iława Redaki 210, ,350 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki - Granica LCS Iława 225, ,900 Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje projekt obiektów kubaturowych. 3. Stan istniejący Teren na którym projektowana jest Nastawnia stanowią nieuŝytki. Tory przebiegające przez ten teren tworzą klin, w który wkomponowany jest budynek. 4. Warunki gruntowo-wodne W obrębie budynku nastawni na rzędnej posadowienia fundamentów w przyjętym przekroju geologiczno-inŝynierskim 189,468/1 do 189,468/2 występują grunty warstwy geotechnicznej C2. Grunty te stanowią gliny, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste ze Ŝwirem o I L =0, Stosunki wodne Na rzędnej posadowienia fundamentów w trakcie prowadzonych badań nie stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej. 5. Zagospodarowanie wokół budynku Wokół budynku zaprojektowano: - utwardzenie nawierzchni o powierzchni ~260m² z kostki betonowej grubości 8 cm, ułoŝonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, podbudowie 6

7 z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm i warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego grubości 15cm. - wjazd i plac manewrowy z miejscami postojowymi do budynku o powierzchni ~1077,6m² z kostki betonowej grubości 8 cm, ułoŝonej na podsypce cementowopiaskowej 1:4 grubości 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm i warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego grubości 15cm. - wokół wjazdu i miejsc postojowych trawniki o powierzchni ~2793,5m². 6. Stan projektowany 6.1 Dane ogólne Projektowany budynek nastawni będzie budynkiem technologicznym, obsługi ruchu kolejowego. Usytuowany zostanie na terenach kolejowych, w klinie pomiędzy dwoma torowiskami na terenie stacji Iława Główna. Budynek zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach: 27,60x10,20m. Część budynku będzie dwukondygnacyjna, a część tylko parterowa, całość niepodpiwniczona. WyŜsza część budynku przekryta będzie dachem czterospadowym, a parterowa - trójspadowym. Pod dachem na drugiej kondygnacji powstanie wykusz wsparty na konsolach, umoŝliwiający lepszą obserwację torowiska. Powierzchnia zabudowy: 287,2 m² Powierzchnia całkowita: 483,0 m² Powierzchnia uŝytkowa: 396,5 m² Kubatura: 1896 m³ Zestawienie powierzchni uŝytkowej pomieszczeń: PARTER Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m²) 1. wiatrołap terakota 4,59 2. komunikacja terakota 29,09 3. pomieszczenie agregatu terakota 18,29 4. toaleta terakota 8,8 7

8 5. pomieszczenie dla II etapu podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna 6. pomieszczenie komputerów (serwery), stanowisko FEU 7. pomieszczenie dla urządzeń komputerowych 8. pomieszczenie urządzeń liczników osi 9. pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i akumulatorów dla urządzeń SRK 10. pomieszczenie teletechniczne podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna 13,2 15,87 96,01 17,26 17,39 16,84 237,34 I PIĘTRO Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m²) 11. komunikacja terakota 20, pomieszczenie socjalne terakota 10, szatnia terakota 8, toaleta terakota 11, centrum utrzymania terakota 25,86 i diagnostyki 16. pomieszczenie techniczne terakota 11, pomieszczenie terakota 55,91 obsługi urządzeń 18. pomieszczenie zapowiadania pociągów terakota 15,83 159,16 * posadzka układana na podłodze technologicznej o wysokości 19 cm 6.2 Fundamenty W części parterowej budynku pod ściany zewnętrzne przyjęto ławy fundamentowe o przekroju 50x30cm. Pod słup środkowy przyjęto stopę fundamentową o wymiarach 220x220cm i grubości 30cm. W części piętrowej budynku pod ściany zewnętrzne przyjęto ławy fundamentowe o przekroju 80x30cm, a pod ścianę środkową przyjęto ławę 100x30cm. 8

9 6.3 Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne zaprojektowane zostały jako dwuwarstwowe, gr.42cm: Bloki konstrukcyjne typu SILKA E24, o wym. 33,3x24x19cm Ocieplenie płyta twarda z wełny mineralnej, gr.18cm Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych płytą twardą z wełny mineralnej kamiennej o grubości 18cm. 1/U= R Z +d/λ +R W 1/U= 0,12+0,29+0,04+4+0,04=4,49 m 2 K/W U=0,223W/m 2 K Jest to materiał o wysokich walorach termoizolacyjnych przy zachowaniu najwyŝszej klasyfikacji ogniowej dla materiałów budowlanych (A1). 6.4 Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne zaprojektowano z cegły pełnej silkatowej, gr. 6cm i 12cm. 6.5 NadproŜa, podciągi, wieńce NadproŜa Ŝelbetowe monolityczne. Schody Ŝelbetowe monolityczne. śebra i podciągi Ŝelbetowe monolityczne. 6.6 Stropy Stropy zaprojektowano jako Ŝelbetowe-monolityczne, gr.18cm w części parterowej i 22cm w części dwukondygnacyjnej. 6.7 Posadzki Posadzki na gruncie zaprojektowano na wylewce betonowej: - terakota na zaprawie klejowej 1,5cm - warstwa wyrównawcza 6cm - styropian, gr.10cm - 2 x papa termozgrzewalna - wylewka betonowa B15, gr.15cm - podsypka piaskowo-ŝwirowa 20cm Posadzki na płytach stropowych: - terakota na zaprawie klejowej 1,5cm - warstwa wyrównawcza 4cm - styropian, gr.4cm - płyta Ŝelbetowa-monolityczna 20cm 9

10 - tynk cementowo-wapienny 1,5cm W pomieszczeniach na parterze oznaczonych numerami 5,6,7,8,9,10 i w części korytarza zaprojektowana została podłoga technologiczna wysokości 19cm. Pomieszczeniach te wyposaŝone są w urządzenia teletechniczne i komputery, w związku z czym konieczne jest wykonanie posadzki, pod którą moŝna układać znaczne ilości kabli. Podłoga musi być wzmocniona z uwagi na ustawiane na niej urządzenia. Przyjmuje się podłogi technologiczne podniesione systemowe. Podłoga składa się z dwóch podstawowych warstw: konstrukcji wsporczej na podłoŝu oraz demontowalnych paneli podłogowych. Warstwa konstrukcji wsporczej o wyskości 150 mm składa się z wolnostojących słupków z blachy stalowej ocynkowanej połączonych profilami ocynkowanymi i jest jednocześnie przestrzenią na przewody instalacyjne. Przyjmuje się systemowe panele podłogowe o wymiarach 600x600 mm i grubości 40 mm o klasie nośności 5A. Całkowita grubość podłogi podniesionej wynosi 190 mm. 6.8 Dach Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej. Krokwie w rozstawie co 1,0m o przekroju 8x20cm, płatwie o przekroju 12x20cm, kleszcze o przekroju 12x20cm, słupki o przekroju 12x12cm. 6.9 Schody Schody zewnętrzne Przed drzwiami wejściowymi naleŝy wykonać betonowy podest na gruncie, z trzema stopniami wokół niego. - podest ma wymiary 350x440cm - 3 stopnie wysokość 15cm i szerokość 35cm Schody wewnętrzne Schody wewnętrzne zaprojektowane zostały jako płytowe Ŝelbetowe monolityczne, dwubiegowe ze spocznikiem - spocznik ma wymiary 155x276cm - 2x10 stopni wysokości 16,5cm i szerokości 28cm - biegi szerokości 133cm - dusza szerokości 10cm 10

11 Schody na strych Pomieszczenia strychowe dostępne będą za pomocą typowych drewnianych schodów strychowych składanych o wymiarach 82x140cm w świetle otworu, umieszczonych w stropie korytarza na piętrze Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe Posadzka na gruncie - całości powierzchni posadzki zabezpieczyć folią budowlaną Posadzki pomieszczeń wilgotnych parteru i piętra - naleŝy zabezpieczyć folią budowlaną Ściany zewnętrzne - izolacja pionowa - na wyprawie cokołu ściany do wys. 30 cm ponad poziom terenu naleŝy zastosować przekładki z papy asfaltowej, połączoną z poziomą izolacją pod ścianą w jedną ciągłą szczelną powłokę styropian ocieplający ściany fundamentowe naleŝy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie preparatami izolacyjnymi, następnie osłonić folię fundamentową lejkowa gr.1mm przed zasypaniem fundamentów gruntem. Dach Dachówka bitumiczna i papa asfaltowa układana na deskowaniu Izolacje cieplne Ściany zewnętrzne - naleŝy ocieplić płytą twardą z wełny mineralnej kamiennej o grubości 18cm. Płyty z wyprawą tynkarską z zewnętrzną warstwą tynku mineralnego do pokrycia farbą elewacyjną silikonową lub silikatową. Ściany fundamentowe poniŝej terenu - ocieplone styropianem grubości 10 cm Dach - wełna mineralna miękka grubości 20 cm. Strop nad piętrem, stanowiący posadzkę strychu naleŝy ocieplić warstwą styropianu grubości 12cm Izolacje akustyczne Na posadzkach stropów ponad parterem izolację akustyczną stanowić będzie warstwa styropianu twardego grubości 4cm, układana w grubości stropu. 11

12 6.11 Wykończenie Stolarka okienna i drzwiowa Okna Stolarka okienna z PCV z nawiewnikami, ze skrzydłami rozwieranymi i uchylnymi. Okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym i wypełnieniem z argonu. Pustaki szklane o wymiarach 190x190x80 mm wypełniające otwory okienne. Stolarka okienna w kolorze białym. Drzwi Drzwi zewnętrzne wejściowe szerokości 120cm w świetle ościeŝnicy (90+30cm) płytowe pełne, antywłamaniowe. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia agregatu 130cm w świetle ościeŝnicy, bezklasowe, antywłamaniowe. Drzwi wewnętrzne płytowe szklone. Drzwi do WC z otworami wentylacyjnymi w dole drzwi. Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne w kolorze ciemnego brązu Wykończenia ścian Na ścianach projektuje się okładziny takie jak: a / b / płytki ceramiczne w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych powłoki malarskie na tynkach Wyłazy wewnętrzne Projektuje się schody strychowe rozkładane o wymiarach 82x140cm. Z poddasza zaprojektowany został właz dachowy 80x80cm Opierzenie i orynnowanie Rury spustowe i rynny zawieszane stalowe ocynkowane powlekane plastizolem Opierzenia pokrycia dachu wykończenia systemowe Parapety Parapety zewnętrzne wykonać jako stalowe ocynkowane lub systemowe z aluminium Parapety wewnętrzne wykonać jako drewniane lub PCV 6.12 Instalacje Budynek projektowanej nastawni wyposaŝony jest w następujące instalacje: 12

13 - elektryczna ( oświetlenie i zasilanie gniazd ) - wodno-kanalizacyjna - teletechniczna - instalacja teletechniczna dla potrzeb SRK - wentylacji i klimatyzacji - alarmowa Dodatkowo obiekt wyposaŝony jest w agregat prądotwórczy, na wypadek awarii zasilania elektroenergetycznego Instalacja elektryczna Wewnętrzne instalacje elektryczne a) W budynku naleŝy wykonać wlz kablami YKY ułoŝonym od tablicy licznikowej do rozdzielnic piętrowych na kaŝdym piętrze budynku budynku. W rozdzielnicach piętrowych zaprojektowano : - zabezpieczenia zwarciowe poszczególnych obwodów, - sygnalizację obecności napięcia Tablicę bezpiecznikową wykonać w obudowie modułowej o stopniu ochrony IP40 lub wyŝszym. b) Oświetlenie pomieszczeń nastawni zaprojektowano oprawami świetlówkowymi. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY3x1,5 układanymi p/t lub w korytkach kablowych. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. Łączniki instalować na wysokości 1,4m od posadzki. c)instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana przewodami YDY 3x2,5 układanymi podobnie jak instalacja oświetlenia. Gniazda instalować na wysokości 0,2m od posadzki. Ochrona od poraŝeń. W instalacji elektrycznej 3 x 230/400 V, 50 Hz oprócz ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej) naleŝy zastosować ochronę przed dotykiem pośrednim (dodatkową ochronę od poraŝeń) przez SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA. W części instalacji (tablica pomiarowa) napięcie w stanach awaryjnych będzie samoczynnie wyłączane przez bezpieczniki topikowe (skuteczność samoczynnego wyłączania sprawdzono obliczeniami), w części instalacji (obwody odbiorcze) samoczynne wyłączanie będzie zapewnione przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe i róŝnicowoprądowe. 13

14 W instalacji naleŝy zastosować układ sieciowy TN-S. Wszystkie linie odbiorcze naleŝy wykonać trzyprzewodowe (faza+n+pe). Wszystkie gniazda muszą być wyposaŝone w styk ochronny. W całej instalacji przewód N musi mieć pełną izolację jak przewody fazowe. Bezwzględnie we wszystkich obwodach instalacji 3x230/400V, 50Hz naleŝy przestrzegać obowiązującej kolorystyki Ŝył przewodów. Oznaczenie Ŝółto-zielone moŝe być stosowane wyłącznie do Ŝyły PE, oznaczenie niebieskie wyłącznie do Ŝyły N. Nie są dopuszczalne jakiekolwiek wyjątki, np. zastosowanie przewodów YDY-Ŝo do podłączania łączników oświetlenia. Zabronione jest równieŝ kolorowanie końcówek Ŝył farbami, pisakami i taśmami samoprzylepnymi. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŝy wykonać wymagane przepisami i przez inwestora badania, w szczególności rezystancji izolacji, skuteczności samoczynnego wyłączania oraz prawidłowości zamontowania i działania wyłączników róŝnicowoprądowych Instalacje wodno- kanalizacyjne Budynek nastawni zasilany będzie w wodę z sieci wodociągowej kolejowej za pomocą przyłącza wodociągowego wykonanego z rur Ø40 PE. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur Ø160 PVC odprowadzać będzie ścieki sanitarne z budynku nastawni do sieci kanalizacyjnej istniejącej. Oba włączenia sieci zewnętrznych do budynku od strony torów kolejowych do pomieszczenia toalet na parterze. Instalacja wodociągowa doprowadza wodę do następujących pomieszczeń: - pomieszczenie nr 4 toaleta na parterze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 14 toaleta na piętrze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 18 pomieszczenie socjalne na piętrze zlewozmywak Instalacje wewnętrzne wodociągowe wykonać z rur PE o średnicach DN 15, 20, 32, 40 mm. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w części graficznej. Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki sanitarne z następujących pomieszczeń: - pomieszczenie nr 4 toaleta na parterze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 14 toaleta na piętrze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 18 pomieszczenie socjalne na piętrze zlewozmywak Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o średnicach DN 90, 160 mm. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w części graficznej. 14

15 Teletechnika W pomieszczeniu teletechnicznym nr 10 projektuje się montaŝ następujących urządzeń : - centrala dyspozytorska cyfrowa z układem zasilającym i urządzeniami tele - transmisyjnymi - koncentrator radiotelefonów - zestaw urządzeń zdalnego sterowania radiotelefonami (łączności pociągowej i drogowej) z przeniesionymi manipulatorami z likwidowanych nastawni w Zajączkowie Lubawskim, Rakowicach, Ząbrowie, Redakach i Suszu. - zespół zasilania rezerwowego TVu wraz ze skrzynką przyłączeniową TVu - zestaw rozgłoszeniowy (nagłośnienie peronów stacji Iława 3 wzmacniacze 100W) z zespołem sterującym urządzeniami rozgłoszeniowymi zainstalowanymi w kontenerach TT na peronach w Zajączkowie Lubawskim, Rakowcach, Smolnikach, Iławie Miasto, Ząbrowie, Redakach i Suszu. - zegar sterujący z zasilaniem rezerwowym - centralka p. włamaniowa z włączonymi urządzeniami alarmu włamania zainsta - lowanymi w budynku LCS Iława oraz w kontenerach srk i TT zainstalowanych na szlaku LCS Iława. - urządzenia centrum sterowania informacją wizualną podróŝnych na peronach, w tunelu i w budynku stacyjnym - siłownia telekomunikacyjna. W pomieszczeniu nr 17 projektuje się instalację następujących urządzeń : - 2 pulpity centrali dyspozytorskiej - pulpit koncentratora radiotelefonów - pulpit mikrofonowy - monitory do obserwacji przejazdów [docelowo] - pulpit sterujący informacją wizualną podróŝnych na stacji Iława - centralka p. poŝarowa z włączonymi obwodami dozorowanymi znajdującymi się w pomieszczeniach budynku LCS Iława oraz z moŝliwością sterowania samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi na gazy obojętne np. FM 200, które projektuje się zainstalować w pomieszczeniach budynku LCS. W pomieszczeniach nastawni projektuje się instalację aparatów telefonicznych i zegarów wtórnych. 15

16 Kable i przewody do projektowanych w/w urządzeń i elementów rozdzielczych układane będą na drabinach kablowych, w przestrzeni pod podłogą techniczną lub w naściennych korytach kablowych spełniających wymagania norm dla instalacji teleinformatycznych. Pomiędzy kondygnacjami budynku instalacje kabli i przewodów prowadzone będą w rurkach osłonowych lub w pionowych kanałach, których wykonanie zostanie uwzględnione w projekcie branŝy budowlanej. W pomieszczeniu teletechnicznym projektuje się instalację przełącznicy światłowodowej ODF z wyposaŝeniem kabli OTK o pojemności 150 włókien oraz przełącznicę MDF z wyposaŝeniem dla zakończenia kabli miedzianych o pojemności 600 par. We wszystkich pomieszczeniach wykonać instalację p. włamaniową. We wszystkich pomieszczeniach wykonać instalację p. poŝarową oraz samo - czynne urządzenia gaśnicze, zgodnie z poniŝszymi zasadami : - w przypadku pomieszczeń z komputerami naleŝy stosować wyłącznie stałe urządzenia gaśnicze [SUG] na gazy obojętne lub zamienniki halonu - pomieszczenia bez urządzeń komputerowych mogą być zabezpieczone generatorami aerozolowymi - w przypadku zastosowania w pomieszczeniach klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej stałe urządzenie gaśnicze powinno posiadać sprzęŝenie z tymi urządzeniami, aby w przypadku poŝaru i zadziałania SUG środek gaśniczy nie był wyrzucany prze instalację na zewnątrz [lub wciągany do wnętrza klimatyzatora] - SUG powinno posiadać aktualne dopuszczenie krajowe do stosowania w ochronie przeciwpoŝarowej - SUG powinno być zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentach dopuszczających urządzenie do stosowania - projekt systemu sygnalizacji poŝarowej oraz SUG powinien być uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpoŝarowych. Wskazane jest równieŝ, aby projektantem urządzeń przeciwpoŝarowych była osoba po specjalnym szkoleniu w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony PrzeciwpoŜarowej. Przy proj. budynku LCS Iława projektuje się ustawienie masztu antenowego wykonanego ze słupa betonowego wirowanego o długości 16m. Na maszcie 16

17 projektuje się instalację 6 anten do projektowanych radiotelefonów - stacji bazowych sieci radiołączności w paśmie 150 MHz, które zostaną zainstalowane w budynku LCS Iława w miejsce likwidowanych radiotelefonów w nastawni Ił SRK W budynku nastawni zostaną zabudowane komputerowe urządzenia SRK z licznikami osi. Zostanie zabudowany nowy system zasilania z agregatem i UPS. Urządzenia te będą współpracować z samoczynną blokadą liniową zabudowaną na sąsiednich szlakach. Docelowo zabudowane urządzenia SRK będą sterowane z lokalnego centrum sterowania w Iławie. Po przejęciu sterowania przez LCS Iława posterunek będzie bezobsługowy. Urządzenia zabezpieczone przed dostępem osób niepoŝądanych. Schematy usytuowania urządzeń zostaną wykonane przez dostawcę po jego wyborze w drodze przetargu Agregatornia Pomieszczenie agregatu, oznaczone na rys nr 3 wyposaŝone zostało w agregat prądotwórczy o mocy 60 kva, na olej napędowy na pierwszy moment rozruchu, z uwagi na sporadyczne uruchamianie agregaty. Pojemność zbiornika180l. Wymiary agregatu: 230x73x148cm. W przypadku awarii paliwo jest dowoŝone w testowanych pojemnikach. Olej stosowany do agregatu prądotwórczego o temperaturze zapłonu powyŝej 55ºC. W pomieszczeniu agregatowni zastosowano wentylację mechaniczną Wentylacja Z uwagi na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na stały pobyt ludzi zakłada się utrzymywanie temperatury na poziomie 21 0 C. Za wyjątkiem pomieszczeń samoobsługowych z komputerami i serwerowni, w których temp. ma wynosić 16 0 C. W razie awarii i konieczności obsługi urządzeń przez ludzi w/w pomieszczenia powinny być podgrzane do temp. pokojowej. Wentylacja grawitacyjna obsługiwać będzie pomieszczenia sanitarne. Dla poprawienia skuteczności działania grawitacji sanitariatów na wlotach do kanałów zainstalowane zostaną wentylatory włączające się z zapaleniem światła i ze zwłoką czasową dla wyłączenia. Wentylacja mechaniczna (z odzyskiem ciepła) obsługiwać będzie wszystkie pomieszczenia biurowe, techniczne i socjalne w budynku. Ilości i parametry 17

18 powietrza świeŝego dostarczanego do pomieszczeń zgodna będzie z PN-78/B Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej NiezaleŜny układ wentylacyjny i odprowadzania spalin posiadał będzie awaryjny agregat prądotwórczy. Układy klimatyzacyjne zainstalowane zostaną w wybranych pom. technicznych (serwerownie, pomieszczenie SRK). Klasa urządzeń klimatyzacyjnych dopasowana zostanie do wymagań technologicznych. Moc chłodnicza układów klimatyzacyjnych wyliczona będzie na podstawie wbudowanej technologii i zysków ciepła od nasłonecznienia WyposaŜenie budynku Budynek będzie ogrzewany piecami akumulacyjnymi elektrycznymi. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane będą grzejnikami elektrycznymi wyposaŝonymi w termostaty. Temperatury wewnętrzne zgodne z aktualnymi wymaganiami Warunków Technicznych. Poszczególne pomieszczenia technologiczne zostały wyposaŝone w odpowiedni sprzęt i urządzenia. Pomieszczenie komputerów (serwery) i stanowisko FEU, oznaczone na rys. nr 6, wyposaŝono w stanowisko serwisowe oraz komputer zaleŝnościowy srk oraz goracą rezerwę i serwery. Pomieszczenie dla urządzeń komputerowych, oznaczone na rys. nr7 wyposaŝono w szafy sterowników SIC oraz tablice bezpiecznikowe. Pomieszczenie urządzeń liczników osi, oznaczone na rys. nr8 wyposaŝono w szafy liczników osi oraz szafy blokad liniowych. Pomieszczenie obsługi urządzeń, oznaczone na rys. nr19 wyposaŝono w tablicę bezpieczników nastawczych i tablice kontrolną oraz stanowisko pracy dyŝurnego. W pomieszczeniu zaprojektowany został równieŝ kanał na kable przy zewnętrznej ścianie. Maszt do radiotelefonu Niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń technologicznych maszt do radiotelefonu został usytuowany na zewnątrz budynku. Masz wykonano jako słup betonowy wirowany, o wysokości 16,0m. 18

19 Usuwanie nieczystości stałych: W budynku nastawni nie przewiduje się pomieszczeń do gromadzenia odpadów, będą one systematycznie wynoszone do kontenera na nieczystości stałe, usytuowanego na zewnątrz budynku Kolorystyka Kolorystyka elewacji Tynk silikatowy cienkowarstwowy pokryty farbą w kolorach: RAL 1015, RAL 1001; RAL 9003 szczegółowe rozmieszczenie kolorystyki podane w części rysunkowej Cokół Od poziomu gruntu obłoŝony płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi w kolorze RAL Stolarka Okna PCV w kolorze białym RAL Drzwi zewnętrzne płytowe i wewnętrzne płytowe z przeszkleniem utrzymane w jednolitej kolorystyce mahoniu Dach Dachówka bitumiczna w kolorze czerwonym Tablice na budynku Czcionka : PANEUROPA, kolor tablicy niebieski RAL 5005, litery w kolorze białym RAL Wymiary podano w części rysunkowej. 7. Ochrona przeciwpoŝarowa 7.1 Wysokość budynku - 2 kondygnacje, zaliczony do niskich N. 7.2 Odległość od obiektów sąsiadujących - budynek usytuowany jest na międzytorzu, gdzie nie występują Ŝadne inne budynki 7.3 Materiały palne wyposaŝenie, artykuły biurowe, paliwo do agregatu 7.4 ObciąŜenie ogniowe podstawową funkcją budynku jest automatyczne sterowanie ruchem kolejowym. Przyjęto obciąŝenie ogniowe do 500 MJ/m Kategoria zagroŝenia poŝarowego: PM, (budynki produkt.- magazynowe) z pom. pojedyńczymi zaliczanymi do ZL III. 7.6 ZagroŜenie wybuchem - nie występuje. 19

20 7.7 Klasa odporności poŝarowej - D naleŝy wykonać budynek z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia, zgodnie z paragrafem &212 ust.4 Warunków Technicznych 7.8 Wymagana odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku: Poszczególne elementy budynku powinny mieć następującą minimalną odporność ogniową: Klasa odporności poŝarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) "D" R 30 (-) R E I 30 E I 30 (-) (-) Szczególne wymagania dotyczą pomieszczenia, w którym zlokalizowano agregat prądotwórczy. Ściany pomieszczenia powinny mieć odporność ogniową REI 60, stropy - REI 60, drzwi zewnętrzne: stalowe, bezklasowe. Olej stosowany do agregatu prądotwórczego powinien mieć temperaturę zapłonu powyŝej 55ºC. 7.9 Wymagany stopień rozprzestrzeniania ognia dla poszczególnych elementów budynku wymóg spełniony Poszczególne elementy budynku powinny być: - główne konstrukcje nośne nierozprzestrzeniające ognia - stropy nierozprzestrzeniające ognia - ścianki działowe i ścianki osłonowe nierozprzestrzeniające ognia - dachy, konstrukcje nośne dachu zabezpieczone preparatem ogniochronnym do drewna 7.10 Dopuszczalna wielkość strefy poŝarowej m 2 nie została przekroczona, w związku z czym dopuszcza się traktowanie całego budynku jako jednej strefy poŝarowej Wymagania w zakresie ewakuacji Wymagania dla pomieszczeń i przejść w pomieszczeniach wymóg spełniony Długość przejścia mierzona od najdalszego miejsca, w którym moŝe przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną, nie powinna przekraczać 40m. Długość dojścia ewakuacyjnego - nie powinna przekraczać 30m. 20

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz. Nr 1 Kod Stadium Część projektu LCS IŁAWA Budowa wiaduktu kolejowego w km 215,263 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 3 Kod Stadium Część projektu Wykonawca LCS IŁAWA Od km 206,300 do km 210,700 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 Kod PB.IL.B1-2.OR-1 Stadium Część projektu LCS IŁAWA Odcinek Granica LCS Iława Rakowice Od km

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 Kod Stadium Część projektu LCS IŁAWA Od km 210,700 do km 223,300 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210, ,300 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226, ,920

Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210, ,300 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226, ,920 ZAWARTOŚĆ TOMU V Nr Nazwa odcinka Km początkowy Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210,700 223,300 A3 Stacja Redaki 223,300 226,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226,000 236,920 1 Tom V/A3

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający ` Wykonawca FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 Kod Stadium Część projektu LCS IŁAWA Budowa wiaduktu kolejowego w km 191,528 z drogą równoległą

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 LCS IŁAWA Kod Stadium Część projektu Wykonawca LCS IŁAWA Od km 206.300 do km 210.700 Obiekty

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU równoległą od likwidowanego KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz. Nr 1 Kod Stadium Część projektu LCS IŁAWA od km 210,700 do km 223,300 ELEKTROENERGETYKA KONSORCJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz. Nr 1 LCS MALBORK Kod Stadium Część projektu LCS MALBORK Od km 240.620 do km 243.260 Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 199,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 117,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Sympatyczny

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Sympatyczny 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 8 Ławy fundamentowe B-20 29,26 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 104,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 948,54 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PIERWSZY DOM III wrd

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PIERWSZY DOM III wrd 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 Ławy fundamentowe B-20 11,4,00 zł Stopy fundamentowe B-20 1,48 Ściany fundamentowe 56,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 047,2,00 zł bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Przejazd w km 0.173 bocznicy do Lubawy

Przejazd w km 0.173 bocznicy do Lubawy KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający Wykonawca FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 163,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU"ZGRABNY 5 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMUZGRABNY 5 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 4 5 6 7 Ławy fundamentowe B-20 16,54 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 85,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 598,85 bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm 0,00

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 166,65 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

TOM V/A/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Stacja SOPOT

TOM V/A/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Stacja SOPOT TOM V/A/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA STACJE Stacja SOPOT CZĘŚĆ M.08 Obiekty inŝynieryjne Przejście podziemne w km 11,580 M.08-1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo