Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego (WCSS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego (WCSS)"

Transkrypt

1 Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego (WCSS) Wrocław 2010

2 Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe (WCSS) Autorzy: Józef Janyszek Łukasz Dudziński Bartłomiej Balcerek Dorota Sadowska Rysunki i fotografie: Agnieszka Szymańska-Kwiecień Adam Smutnicki Witold Wojciechowski Redakcja: Maria Łyko-Franus Projekt okładki i skład: Tomasz Gracek Druk i oprawa: Drukarnia OWPWr Wprowadzenie W wyniku zmian w Europie środkowej i wschodniej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Polska stopniowo zaczęła uzyskiwać dostęp do najnowszych technologii informatycznych. W pierwszych miesiącach 1990 roku kraj nasz uzyskał dostęp do globalnej sieci komputerowej EARN/Bitnet, a w następnym roku, dzięki zdjęciu ograniczeń COCOM w handlu, do sieci Internet. Wydanie powstało na podstawie publikacji J. Janyszka Dziesięciolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego , Wrocław 2005 r. Powstały też warunki do budowy miejskich akademickich sieci komputerowych. Na początku lat dziewięćdziesiątych sieci te lawinowo zaczęły powstawać w 21 największych ośrodkach akademickich i naukowych w kraju. Copyright by WCSS Wrocław 2010 W 1994 roku podjęto decyzję, aby zasoby w 5 sieciach metropolitalnych rozszerzyć o tzw. komputery dużych ISBN: mocy, obecnie zwane najczęściej zasobami superkomputerowymi. We Wrocławiu do realizacji tych celów powołano Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe (WCSS). 3

3 WCSS zostało powołane do życia zarządzeniem Rektora Politechniki Wrocławskiej (PWr) w dniu 21 grudnia 1994 roku. Zarządzenie Rektora PWr poprzedziło porozumienie uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowobadawczych w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłym korzystaniu z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) i komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM) z dnia 4 maja 1994 roku. Jako samodzielna jednostka WCSS zaczęło działalność w dniu 1 lipca 1995 roku. Główne zadania WCSS to eksploatacja i rozwój WASK i KDM, będących częścią infrastruktury informatycznej nauki z 22 miejskich akademickich sieci komputerowych. Jest też jednym z pięciu centrów komputerów dużej mocy. Między wszystkimi sieciami metropolitalnymi istnieje wiele podobieństw. To samo można powiedzieć o zasobach sieciowych i obliczeniowych. Jednak każde centrum sieciowe lub sieciowo-superkomputerowe posiada specyficzny fragment struktury, którego nie ma w innych centrach lub występuje w niewielkim zakresie. Według autorów, takimi specyficznymi rozwiązaniami w WCSS jest WASK, klaster Nova wraz z systemem plików oraz zintegrowany system usług sieciowych. polskiej. W chwili powstania WCSS większość jego kadry stanowiła grupa osób, która zajmowała się eksploatacją tzw. zasobów ogólnouczelnianych w Centrum Informatycznym PWr., a wcześniej związana była z Centrum Obliczeniowym PWr, które powstało w 1972 roku. W 1995 roku WCSS rozpoczęło działalność od eksploatacji WASK, która była budowana i rozwijana przez Instytut Telekomunikacji i Akustyki PWr od 1993 roku. W grudniu 1995 roku WCSS oddało do eksploatacji pierwszy superkomputer SP2 firmy IBM, który w roku 1996 znalazł się nawet na liście TOP 500. Od tego czasu do chwili obecnej, zarówno WASK, jak i zasoby sieciowe (serwery usług siesiowych) i obliczeniowe, były modernizowane wielokrotnie. WCSS jest operatorem WASK jednej 4

4 Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa WASK wymiana wykorzystywanego sprzętu) będą wdrażane w innych sieciach akademickich w Polsce dopiero w ramach realizowanego właśnie projektu NewMan. Dostawa urządzeń w ramach tego projektu planowana jest na lato 2011 roku, a wdrożenie zakończy się na przełomie 2011/2012 r. Każdy z ruterów jest wyposażony w interfejsy 10 GbE. Zapewni to w najbliższych latach wystarczające pasmo Eksploatacja WASK rozpoczęła się w 1993 roku. Jej konfigurację stanowił pierścień FDDI o przepustowości 100 Mb/s. Do węzłów WASK były podłączone sieci lokalne portami typu Ethernet o przepustowości 10 Mb/s. Przepustowość całego pierścienia wraz z połączeniem zewnętrznym zwiększano później przez instalację przełączników ATM o przepustowości 155 Mb/s (1995 r.) i 622 Mb/s (1996 r.). Były one eksploatowane aż do czerwca 2008 roku. Wcześniej, w 2004 roku, pętlę/pierścień FDDI zastąpiono pętlami o przepustowości 1 Gb/s instalując przełączniki z portami GbEthernet (GbE). W 2009 roku WASK przeszła kolejną modernizację przełączniki CISCO 3550/60 zastąpiono ruterami z portami o przepustowości 10 Gb/s. Obecna konfiguracja WASK pokazana jest na rys. 1. Wdrożone w 2009 roku urządzenia SR 7750 pozwoliły na duży skok technologiczny na wielu płaszczyznach. WCSS tym przedsięwzięciem wyprzedziło inne centra, gdyż rutery podobnej klasy i w takich ilościach (niemal kompletna dla wszelkich usług uruchamianych w szkielecie WASK. Ze względu na wielopierścieniową topologię WASK, w której wszystkie pierścienie są spinane przez pierścień główny, część ruterów (5 sztuk) wyposażonych jest w 6 interfejsów 10 GbE. Pozostałe 14 ruterów posiada 2 interfejsy 10 GbE. Do połączeń w stronę użytkowników wykorzystywane są interfejsy 1 GbE, jednak w przyszłości możliwe będzie zwiększenie tych przepływności do 10 GbE. Warto dodać, że wszystkie interfejsy dostępne w nowej sieci oferują w każdym momencie pełną przepustowość (ang. wirespeed) ich sumaryczne pasmo jest mniejsze niż to dostępne na złączu kart liniowych w kierunku matrycy przełączającej. Stosowanie interfejsów 10 GbE nie jest wyjątkowe dla sieci akademickich w Polsce, jednak to co odróżnia WASK to fakt, że wszystkie połączenia pomiędzy ruterami szkieletowymi mają właśnie przepustowość 10 GbE. Kolejną rewolucyjną zmianą było uruchomienie nowego protokołu transportowego. MPLS, bo o nim mowa, 6 7

5 zastąpił stosowane dotychczas wirtualne sieci LAN (IEEE 802.1q) wspierane protokołem STP. MPLS uzupełniany funkcjonalnie przez Fast Rerouting zapewnia bardzo dobrą protekcję połączeń szkieletowych, w których czasy przełączania poszczególnych ścieżek nie przekraczają 50 ms. Ponadto wdrożenie MPLS pozwoliło na uruchomienie nowych usług. Obok usług transportowych warstwy drugiej pojawiła się także możliwość tworzenia VPN warstwy trzeciej. Chociaż usługa ta nie jest jeszcze zbyt popularna u użytkowników WASK sądzimy, że z czasem może nabrać większego znaczenia. Niektórzy użytkownicy WASK już z niej korzystają. Stosowanie MPLS wyróżnia WASK, gdyż w innych MA Nach nie jest on obecnie jeszcze powszechnie stosowany. Przy okazji prowadzonych zmian przygotowane zostało przedpole na wdrożenie protokołu IP kolejnej generacji (IPv6). Wykorzystywany do tej pory jako protokół rodziny IGP protokół OSPF zastąpiony został przez ISIS, który wspiera wymianę informacji rutingowej nie tylko dla protokołu IPv4, ale również IPv6. Pozwoli to na rezygnację z uruchamiania kolejnego protokołu OSPFv3, który umożliwiłby ruting IPv6. Istotną zmianą jest również architektura ruterów. Oddzielona warstwa sterująca od warstwy przełączającej (ang. Control Plane/Data Plane) zapewnia nie tylko wysoką wydajność ruterów, ale także dużą odporność sieci na ataki typu DDoS kierowane do sieci końcowych. W starej sieci rozle Rys. 1. Topologia logiczna Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 8 9

6 głe ataki tego typu objawiały się znaczną degradacją jakości świadczonych usług. Po modernizacji prowadzone ataki mają wpływ tylko na użytkowników, których komputery są atakowane. Nie wpływa to w żadnym stopniu na jakość usług świadczonych pozostałym użytkownikom. Jeśli zaś chodzi o architekturę, to warto również wspomnieć, że konstrukcja nowych ruterów zapewnia pewną nadmiarowość. Rutery w głównym pierścieniu zostały wyposażone w redundantne matryce przełączające. Pozwala to na wykorzystywanie zalet technologii bezprzerwowego rutingu i przełączania (ang. non-stop routing, non-stop forwarding). Ewentualna awaria jednej z kart nie wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie usług, gdyż obsługa wszystkich wykorzystywanych na ruterze protokołów sieciowych przejmowana jest przez kartę zapasową. Taka architektura pozwala także na minimalizację długości przerwy w przypadku aktualizacji oprogramowania ruterów. Czas ten został skrócony tylko do tego, jaki jest potrzebny na przeładowanie kart liniowych (ok. 45 s). Ponadto, każdy ruter jest wyposażony w nadmiarowe zasilacze chyba najbardziej zawodny element współczesnego sprzętu elektronicznego. Pomimo drobnych trudności w okresie wdrożenia, można z całą pewnością powiedzieć, że zmiany w WASK były bardzo pozytywne. Uruchomiona sieć jest technologicznie jedną z najbardziej zaawansowanych nie tylko w środowisku akademickim, ale w całym sektorze telekomunikacyjnym. Dotyczy to nie tylko obszaru Polski. Wykorzystywane urządzenia są zaliczane do grupy najnowocześniejszych dostępnych na rynku światowym. Szeroki zakres funkcjonalności oraz znaczne możliwości rozbudowy posiadanych ruterów pozwolą na świadczenie wysokiej jakości usług przez kilka następnych lat. Planując rozwój WASK na okres 2 5 lat brane są pod uwagę następujące przedsięwzięcia: 1. Zwiększenie przepustowości węzłów szkieletowych do 100 Gb/s. 2. Zwiększenie liczby węzłów szkieletowych do 6 przez budowę nowego węzła w rejonie placu Maxa Borna w jednym z budynków Uniwersytetu Wrocławskiego. 3. Rozbudowę kilku węzłów dostępowych, między innymi węzła Magnes w rejonie ulicy Gajowickiej, PKP w rejonie ulicy Joanitów, Info w rejonie ulicy Przybyszewskiego, Szpital w rejonie ulicy Kamieńskiego. 4. Budowę nowego węzła dostępowego na terenie nowego kampusu Akademii Medycznej w rejonie ulicy Borowskiej. 5. Rozbudowę infrastruktury światłowodowej poprzez ułożenie kabli światłowodowych w dzierżawionej kanalizacji (np. od TPSA) w celu połączenia węzłów Student rejon ulicy Wróblewskiego i Plastyk rejon 10 11

7 ulicy Traugutta trasą przez nowoprojektowany most przez Odrę w rejonie ulicy Chełmońskiego. Planuje się też ułożenie kabla światłowodowego między nowym Komputery Dużej Mocy KDM kampusem Politechniki Wrocławskiej przy ulicy Długiej a planowanym również do budowy węzłem w rejonie placu Maxa Borna. 6. Modernizację infrastruktury sieciowej WCSS pod kątem zarówno jej bezpieczeństwa instalacja dwóch zapór (firewalls), jak i zwiększenia jej przepustowości, gdyż usługi realizowane w projektach PL Grid i Platon Kontener usług wspólnych wymagają portów o przepustowości 10 Gb/s. 7. Usprawnienie zarządzania siecią przez wprowadzenie przynajmniej do węzłów szkieletowych i niektórych urządzeń sieciowych WCSS urządzeń typu out of band lub zapewnienie dojścia do kluczowych urządzeń WASK poprzez porty szeregowe i sieć telefonii komórkowej. Wraz z rozwojem WASK modernizowane były zasoby sieciowe i obliczeniowe WCSS. Konfigurację zasobów z roku 2010 pokazano na rys. 2. Obecna moc obliczeniowa KDM zainstalowanych w WCSS wynosi około 20 TFlops (komputer SGI 3700Bx2, klaster Nova). Moc klastra Nova zostanie rozbudowana do około 60 TFlops, co może umożliwić WCSS powrót na listę TOP 500. Zasoby obliczeniowe WCSS są integrowane z systemem plików Lustre. Ideę tego rozwiązania pokazuje rys. 3. Wdrożony w WCSS Lustre jest sieciowym rozproszonym systemem plików dedykowanym dla klastrów. Często nazywany jest obiektowym systemem plików ze względu na sposób zapisu i przechowywania danych. Lustre jest systemem wysoce skalowalnym największe światowe instalacje obsługują setki tysięcy klientów jednocześnie i oferują przestrzeń dyskową mierzoną w petabajtach zachowując przy tym wysoką wydajność. 13

8 Specyfikacja Lustre wyróżnia następujące elementy systemu plików: 1. Serwer metadanych MDS przechowuje informacje zapisu lub odczytu trwają nieprzerwanie. Z punktu widzenia klienta występuje najwyżej krótkotrwałe opóźnienie i spadek przepustowości. o obiektach, blokadach, zarządza umiejscowieniem (rozproszeniem) poszczególnych obiektów oraz przeprowadza procesy regeneracji połączenia i operacji I/O w przypadku awarii. Na jeden system plików przypada jedna instancja serwera metadanych. 2. Serwer obiektów OST przechowuje obiekty na podstawie wytycznych dostarczonych przez MDS. 3. Klient systemu plików umożliwia zamontowanie przestrzeni Lustre na węzłach obliczeniowych. Klient może mieć postać modułu do jądra Linux wówczas zasób Lustre zostaje podmontowany tak, jak zwykły dysk lokalny lub sieciowy albo biblioteki liblustre, wykorzystywanej bezpośrednio przez aplikacje. Ważną zaletą Lustre jest wysoka odporność i niezawodność. Dane są rozproszone pomiędzy serwery obiektów i duplikowane, podobnie jak w systemach RAID. W przypadku awarii jednego OST inne serwery przejmują jego funkcję i system kontynuuje pracę. Natomiast serwerowi metadanych najczęściej towarzyszy serwer zapasowy. Ponieważ w całej instalacji może być tylko jeden działający MDS, serwer zapasowy pozostaje pasywny. Dzięki temu podczas awarii, restartu serwera albo aktualizacji oprogramowania operacje Rys. 2. Zasoby WCSS 14 15

9 Rozproszenie i duplikacja danych zapewniają również wysoką wydajność. W prawidłowo skonfigurowanych instalacjach Lustre przesyła dane z pełną przepustowością sieci. Lustre obsługuje większość technologii LAN i SAN, w tym GbE i 10GbE, InfiniBand i MyriNet. Jeżeli sieciowa infrastruktura na to pozwala wykorzystuje się bezpośredni, zdalny dostęp do pamięci. Efektem tego jest nie tylko wysoka przepustowość, ale również niskie opóźnienie. Instalacja zastosowana w WCSS zapewnia następujące przepustowości: zapis liniowy z dowolnego węzła klastra Nova: 1 GB/s łączny odczyt liniowy: 10 GB/s, łączny zapis liniowy: 6 GB/s, łączny odczyt losowy: 6 GB/s, łączny zapis losowy: 6 GB/s. Instalacja Lustre w WCSS składa się z dwóch serwerów metadanych pracujących w systemie Active-Passive oraz ośmiu serwerów OST. Zarówno serwery metadanych jak i serwery obiektów są komputerami SGI Altix XE250. Serwery OST pogrupowane zostały w pary wysokiej dostępności HA(High Availability). Pozwalające z jednej strony na równomierne rozłożenie obciążenia, z drugiej zaś na przejęcie zasobów partnera w przypadku jego awarii lub przerwy serwisowej. Jako system składowania danych wykorzysty Rys. 3. Integracyjne systemy plików LUSTRE z zasobami WCSS (opracowanie SGI) wane są dwie macierze DDN SA 9900, każda ze 160 dyska 16 17

10 mi SAS 147 GB 15 k RPM. Dyski pracują w grupach RAID-6, a macierze posiadają dyski zapasowe (hot spare). Łączna surowa pojemność pamięci to 47 TB. Macierze dyskowe podłączone są do serwerów Lustre poprzez sieć InfiniBand protokołem SRP. Od strony administracyjnej Lustre wymaga sporego nakładu czasu zwłaszcza na etapie wdrożenia i w pierwszych tygodniach pracy. Lustre pozwala na monitorowanie pracy i diagnozowanie problemów w sposób typowy dla systemu Linux: bieżące parametry są widoczne w procentach, a informacja o wszelkich problemach zapisywana jest do logów systemowych. Po każdej awarii Lustre próbuje automatycznie zregenerować operacje I/O podłączonych klientów. Przez ten czas funkcjonalność niektórych jego elementów działa w ograniczonym zakresie. Jednakże dzięki dostarczanym informacjom można przez cały czas monitorować stan systemu plików i oszacować czas pozostały do uzyskania pełnej sprawności. W IV kwartale 2010 roku w ramach projektu PL Grid przewidziana jest instalacja nowego klastra obliczeniowego składającego się z 320 serwerów HP Blade BL 2x220 o mocy obliczeniowej około 40 TFlops. Do klastra tego będzie również dołączony serwer plików typu NAS (Network Attaded Storage) o pojemności fizycznej około 40 TB. Faktyczna pojemność dostępna dla użytkowników wyniesie około 24 TB, gdyż system musi być odporny na awarie dysków. W I kwartale 2011 roku nastąpi połączenie klastra Nova i klastra PL Grid w jedną strukturę, zostaną połączone systemy sieciowe obu klastrów: GbE dla systemów zarządzania i INFIBAND dla wymiany danych. Ujednolicone zostaną też systemy operacyjne na serwerach obu klastrów. Serwery plików NAS i Lustre (wykorzystywany w klastrze Nova) będą dostępne dla wszystkich połączonych serwerów. Serwer plików typu NAS będzie wykorzystywany dla katalogów domowych (home) a serwer plików Lustre dla katalogów roboczych (scratch). W 2011 roku na przełomie kwartałów II i III planuje się dalszą rozbudowę klastra Nova o dalsze węzły obliczeniowe, dzięki czemu moc obliczeniowa klastra zostanie zwiększona o około 15 TFlops. W 2011 roku przewiduje się również modernizację pamięci SAN (Storage Area Network). Istniejący zestaw pamięci (serwery, macierze dyskowe, przełączniki) zostanie zastąpiony sprzętem nowej generacji. Planuje się instalację zestawu pamięci SAN o pojemności około 40 TB. Na przełomie lat 2010/2011 usługi obliczeniowe świadczone przede wszystkim za pośrednictwem klastra Nova zostaną rozszerzone przez tzw. usługi kampusowe też pod nazwą obliczeń kampusowych (campus computing)

11 mi czterema centrami KDM i pięcioma centrami MAN (miejskich sieci metropolitalnych). System powszechnej archiwizacji będzie się składał z dwóch macierzy dyskowych z dyskami szybkimi ( RPM SAS o pojemności 450 GB) i wolnymi (7 200 RPM SATA1, SATA2 o pojemności 1 TB), robota taśmowego oraz serwerów dostępowych. Łączna pojemność pamięci dyskowych (w stanie surowym) wyniesie 236,75 TB, a pamięci taśmowych 2,7 PB. W ramach projektu Platon usługi kampusowe został zakupiony klaster składający się z 32 węzłów usługowych (obliczeniowych) typu Blade i 16 węzłów graficznych. W skład każdego węzła, zarówno usługowego, jak i graficznego, wchodzą dwa procesory czterordzeniowe wyposażone łącznie w 48 GB pamięci operacyjnej. Węzły graficzne dodatkowo wyposażone są w karty graficzne. Węzły usługowe i graficzne połączone są między sobą siecią 10 GbE wykonaną w technologii światłowodowej. Do klastra dołączone są również pamięci dyskowe (4 półki po 12 dysków w każdej półce) o łącznej pojemności 48 TB. Klaster pracuje pod systemem Windows 2008 server, który pozwala wirtualizować zasoby. Wirtualne zasoby mogą pracować pod systemami Windows lub Linux. Moc obliczeniowa (teoretyczna) klastra obliczeń kampusowych wynosi 3,4 TFlops (operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Klaster wyposażony jest w bogate oprogramowanie aplikacyjne typu autodesk, między innymi AutoCad, 3D Studio Max, Adobe, Maple, oprogramowanie matematyczne. Tradycyjne usługi obliczeniowe (wykonywane na klastrze Nova wyposażonym w system kolejkowy) i kampusowe usługi obliczeniowe, wykonywane interakcyjnie na systemach wirtualnych, będą wspomagane przez system powszechnej archiwizacji realizowany wspólnie z pozostały 20

12 towe uruchomione są na sześciu serwerach działających pod kontrolą systemu Solaris, gwarantując stabilność rozwiązania. Dzienny wolumin przetwarzanych przez system listów wynosi tys., z czego tys. klasyfiko Zintegrowany system usług sieciowych wanych jest jako spam, a 1-3 tys. jako wirusy. System ten, mimo swojego zaawansowania, jest przezroczysty dla użytkownika, przez co jest przyjazny i wygodny w użyciu. Zaletami jego są m.in.: obsługa wielodomenowości, spójny system adresowania, automatyczna odpowiedź, kontrola antywiru Oprócz opisanych uprzednio zasobów obliczeniowych WCSS dysponuje zintegrowanym systemem usług sieciowych. W ramach swojej działalności Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe świadczy dla szerokiego grona użytkowników podstawowe usługi sieciowe, tj. poczta elektroniczna, utrzymanie stron WWW, dostęp do baz danych, udostępnianie serwerów aplikacji JAVA, dostęp do grup dyskusyjnych UseNet, serwery ProxyCache, serwery FTP oraz dedykowane serwery wirtualne. Najlepiej rozwinięta i rozpoznawalną wsród użytkowników usługą świadczoną przez WCSS jest poczta elektroniczna. Stale rozbudowywana infrastruktura sprzętowa i programowa zapewnia wysoką wydajność, dostępność, a przede wszystkim zadowolenie użytkownika. Usługi pocz sowa poczty wychodzącej oraz przychodzącej ograniczająca rozprzestrzenianie się wirusów i robaków internetowych. Wdrożono nowoczesne rozwiązanie antyspamowe pozwalające globalnie oznaczać wiadomości jako SPAM, jak również pozwalające użytkownikowi na definiowanie własnych reguł. Jest to znaczna oszczędność czasu niezbędnego do klasyfikowania listów. Stosowany system pocztowy pozwala definiować własne filtry, m.in. sortujące wiadomości do folderów w oparciu o informacje zawarte w nagłówku listu. Dostęp do usługi pocztowej jest możliwy za pośrednictwem ustandaryzowanych protokołów, jak również zapewniony jest dostęp do poczty za pomocą popularnych przeglądarek WWW, co daje możliwość obsługi poczty z dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego. Nowoczesny interfejs WWW został zintegrowany z innymi usługami, tj. kalendarzem oraz książką adresową

13 Fot. 1. Ramię robota taśmowego 24 25

14 W zakresie usług utrzymania stron internetowych (m.in. multihosting) dostępnych jest kilka platform sprzętowych oraz programowych. W zależności od stawianych wymagań udostępniany jest odpowiedni serwer z określonymi zasobami komputera, tj. przestrzeń dyskowa, ilość procesorów, dostępne aplikacje, bądź oprogramowanie usługowe (obsługa aplikacji JAVA, PHP, Python, Ruby, PERL, C). Usługa ta często wykorzystywana jest w powiązaniu z bazami danych. Na serwerach WCSS utrzymywane są różne systemy bazodanowe, począwszy od popularnego MySQL a, poprzez półprofesjonalny PostgreSQL, kończąc na w pełni profesjonalnym systemie ORACLE. Na rzecz społeczności Internetu prowadzone są usługi utrzymania grup dyskusyjnych UseNet, a także serwer ProxyCache. WCSS jest operatorem jednego z największych w Polsce serwerów FTP, udostępniającego wolne oprogramowanie, będąc podstawowym serwerem lustrzanym. W związku z tym, że znaczna część sprzętu przeznaczonego do świadczenia usług sieciowych ma za sobą kilkuletni okres eksploatacji (serwery i macierze firmy SUN) zakłada się stopniową jego wymianę na sprzęt nowej generacji. Na początku 2011 roku zamierza się zakupić 6 serwerów typu Blade w różnej konfiguracji (4 i 6 rdzeniowe, z 1 i 2 procesorami, z pamięcią operacyjną 12 i 24 GB) oraz macierz dyskową o łącznej pojemności 31,2 TB. W skład macierzy będą wchodziły dyski wolne (7,2 krpm), jak i szybkie (15 krpm). W drugiej połowie 2011 roku przewiduje się rozbudowę zasobów usług sieciowych o dalsze serwery typu Blade, a także rozbudowę macierzy dyskowej przy jednoczesnym wycofywaniu z eksploatacji starego sprzętu. Zakres usług sieciowych w 2010 roku został rozszerzony o usługę wideokonferencji. W ramach projektu Platforma Obsługi Nauki Platon Etap I Kontener usług wspólnych została wdrożona usługa wideokonferencji, obejmująca akademickie sieci miejskie, w tym także w WCSS. We Wrocławiu, podobnie jak w każdej sieci miejskiej, został zainstalowany tzw. węzeł wideokonferencyjny, składający się z kodeka sprzętowego H.323/SIP zapewniającego również podłączenie prezentacji z dodatkowego komputera, monitora telewizyjnego LCD 52, projektora, kamery, głośników oraz licencji na oprogramowanie wideokonferencyjne. Usługi wideokonferencji będą świadczone w ramach sieci Pionier dla środowisk i będą wykorzystywane przez środowisko naukowe. WCSS będzie udostępniał ten sprzęt całemu środowisku naukowemu Wrocławia. W ramach tego samego projektu zostanie także uruchomiona w 2011 roku usługa naukowej interaktywnej telewizji HD. Naukowe środowisko Wrocławia będzie miało do dyspozycji studio nagrań wyposażone między innymi w kamerę Full HD, stanowisko nieliniowego systemu kodowa 26 27

15 nia transmisji na żywo, system mikrofonów, oświetlenie. Usługę interaktywnej telewizji HD WCSS będzie świadczył we współpracy z telewizją studencką Styk, która posiada doświadczonych pracowników i odpowiednie zaplecze lokalowe na terenie kampusu domów studenckich. Infrastruktura wspomagająca systemy klimatyzacji i zasilania W celu zapewnienia rozwoju, szczególnie zasobów komputerów dużej mocy i usług sieciowych, WCSS musi dysponować odpowiednią powierzchnią technologiczną oraz systemami zasilania i klimatyzacji. Sale technologiczne, które obecnie wykorzystuje WCSS powstały na bazie biblioteki Instytutu Matematyki i były wykorzystywane przez Centrum Obliczeniowe Politechniki Wrocławskiej. Po podjęciu w 1994 roku przez Senat Politechniki Wrocławskiej uchwały o powołaniu do życia WCSS sale te zostały poddane drobnej modernizacji. Podstawową wadą tych pomieszczeń jest stosunkowa niewielka nośność stropów (od 500 do 700 kg/m 2 ), co ogranicza możliwość instalacji sprzętu komputerowego w szafach do 2, maksymalnie 3 półek z serwerami. Tego problemu nie da 29

16 Fot. 2. System LUSTRE, klaster NOVA w tle serwery usługowe 30 31

17 się rozwiązać bez pozyskania nowej serwerowni, o czym będzie mowa w dalszej części publikacji. Oddzielny problem stanowił zapewnienie odpowiedniego systemu zasilania. W chwili rozpoczęcia działalności przez WCSS w 1995 roku pobór energii był niewielki. Cały sprzęt komputerowy był zasilany przez 1 zasilacz awaryjny (UPS) o mocy 15 kw. W krótkim czasie zainstalowano drugi zasilacz o mocy 30 kw, który później zamieniono na zasilacz o mocy 60 kw. Dalsza rozbudowa byłaby niemożliwa, gdyby nie udało się przenieść zasilania awaryjnego (UPS) do wydzielonego pomieszczenia w piwnicy budynku D2 (obok rozdzielni głównej WCSS). W chwili obecnej znajdują się tam stacji automatycznie przełącza się na drugą stację zasilania. Przerwa w zasilaniu trwa tylko około 1 sekundy. W tym czasie sprzęt komputerowy zasilany jest z baterii. WCSS początkowo posiadał SZR o mocy 400 kw, obecnie po modernizacji stacji zasilania posiada system o mocy 1 MW (to znaczy, że moc 1 MW może być poprowadzona z jednego lub drugiego transformatora). Sprzęt komputerowy rozmieszczony jest w 4 salach komputerowych. Każda z nich posiada niezależny system klimatyzacji. Łączna moc chłodnicza wynosi 400 kw. Wszystkie sale są wyposażone w system wykrywania pożaru, a 3 z nich w system gaszenia pożaru. 3 zasilacze UPS o mocy: kw, kw wraz z przełącznikami serwisowymi i bateriami. W sali komputerowej pozostał tylko 1 zasilacz o mocy 60 kw. Zasilacze awaryjne zapewniają ciągłość zasilania tylko od 15 do 30 minut. Zasilacze awaryjne w WCSS nie obejmują urządzeń klimatyzacyjnych, co może prowadzić do przegrzania szaf serwerowych w przypadku braku zasilania. Ciągłość zasilania zapewniono przez system zasilania rezerwowego (SZR). W ramach tego systemu do WCSS doprowadzono kable zasilające z dwóch stacji zasilających. Stacje te są wprawdzie zasilane z tego samego GPZ (Główny Punkt Zasilania), ale z różnych transformatorów. System działa w ten sposób, że w przypadku braku zasilania z jednej 32

18 Nowa serwerownia WCSS Na pomieszczenia technologiczne w obecnej lokalizacji (budynek D2) WCSS może przeznaczyć około 300 m 2 (5 serwerowni). Jak pokazują przeprowadzone ekspertyzy budowlane pomieszczenia nie odpowiadają współczesnym wymogom serwerowni. Największe ograniczenie to niska nośność stropów ( kg/m 2 ), co wyklucza stosowanie zarówno szaf serwerowych z dużym wypełnieniem sprzętem komputerowym, jak i szaf mniejszych wymiarów. Drugim poważnym mankamentem jest brak technicznych możliwości zainstalowania wydajnej klimatyzacji z wodą lodową jako czynnikiem chłodzącym. WCSS od kilku lat występował do władz Politechniki o przydział lokalu z przeznaczeniem na nową serwerownię. Rozważana była też możliwość budowy budynku na potrzeby WCSS. Na początku 2010 roku pojawiła się możliwość uzyskania dużej powierzchni w nowoprojektowanym budynku Środowiskowej Biblioteki Technicznej. WCSS będzie tam posiadał sale technologiczne o powierzchni ponad m 2, które zostaną podzielone na 4 serwerownie. Między serwerowniami zostaną zlokalizowane urządzenia zasilania awaryjnego (przełączniki obejścia serwisowego i zasilacze awaryjne UPS, w oddzielnym pomieszczeniu zostaną zlokalizowane baterie do zasilaczy UPS) oraz urządzenia gaśnicze w przypadku wykrycia pożaru. Pomieszczenia będą chłodzone wodą lodową, której agregaty będą umieszczone na dachu budynku. Pompy i wymienniki ciepła będą zasilane z zasilaczy awaryjnych UPS, aby zapewnić ciągłość chłodzenia nawet w momencie przełączenia lub startu agregatu prądotwórczego. Zakłada się, że w momencie rozpoczęcia pracy serwerownia będzię pobierała moc 1 MW. Większość urządzeń zasilających, takich jak zasilacze awaryjne, przełączniki serwisowe, szafy zasilania rezerwowego, rozdzielnie rozpływów, zostanie przeniesionych do nowego budynku. W obecnych pomieszczeniach zostaną tylko urządzenia sieci WASK, Pionier i PWrNet oraz serwery usług sieciowych. Z wygospodarowanych dwóch sal jedna wróci do roli sali seminaryjnej, wyposażonej dodatkowo w urządzenia wideokonferencyjne. Druga będzie przeznaczona na salę szko 34 35

19 Fot. 3. Klaster NOVA 36 37

20 leniową, wyposażoną w stanowisk komputerowych. Uruchomienie nowej serwerowni planowane jest na przełom lat 2013 i 2014 r. W przypadku gdyby istniała potrzeba zwiększenia poboru mocy do 2 MW, będzie zapewniona taka możliwość, gdyż będą przewidziane miejsca na rozbudowę systemu zasilania i klimatyzacji. Do tego czasu cały kampus Politechniki Wrocławskiej w rejonie placu Grunwaldzkiego zostanie wyposażony w System Zasilania Rezerwowego, który umożliwi zasilanie kampusu z dwóch różnych Głównych Punktów Zasilania z automatycznym zasilaniem. Dzięki temu zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla WCSS wzrośnie. WCSS jako centrum superkomputerowe będzie mogło odgrywać znaczącą rolę w kraju a nawet w Europie. Uwagi końcowe Jubileusz działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego skłania do porównań i pokazania Centrum przed 15 latami i obecnie. W chwili powołania do życia Centrum w 1995 roku istniała już Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa. Dostęp do niej użytkownicy/abonenci mieli tylko za pomocą łącz o przepustowości 10 Mb/s. Po 15 latach WCSS swym abonentom oferuje porty dostępowe o przepustowości 1000 b/s, czyli łącza 100 razy szybsze. WCSS jest przygotowane, gdyby istniała taka potrzeba, również na udostępnienie największym abonentom łącz o przepustowości 10 Gb/s, czyli łącz 1000 razy szybszych od tych, jakie oferowaliśmy 15 lat temu. W 1995 roku w WCSS moc obliczeniowa (teoretyczna) superkomputera IBM SP2/15 wynosiła 3,99 GFlops (3, operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). W końcu 2010 roku moc obliczeniowa wszystkich komputerów (2 klastry: 1 z serwerami PC, 1 z serwerami Blade oraz SGI 3 700) wynosi około 60 TFlops ( operacji na sekundę), czyli prawie razy więcej. 39

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012. Lata akademickie 2008/2009 2011/2012 były okresem dynamicznej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 2012-06-24 Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 Spis treści Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2012...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwi¹zania

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwi¹zania IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Dariusz Daniluk Warszawa, czerwiec 2006r. Streszczenie Praca zawiera obszerne

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia ewaluacji

Metody i narzędzia ewaluacji Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura) Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 1 Krzysztof Wołk "Mac OS X Server 10.8" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana,

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA APLIKACJI. PORÓWNANIE TECHNOLOGII

WIRTUALIZACJA APLIKACJI. PORÓWNANIE TECHNOLOGII POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Kierunek: Informatyka Przemysłowa Rodzaj studiów: Stacjonarne II stopnia praca dyplomowa magisterska

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT

Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement WIRTUALIZACJA Computerworld Custom Publishing Konsolidacja serwerów i ciągłość biznesowa Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska e-mail: Daniel.J.Bem@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo