Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego (WCSS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego (WCSS)"

Transkrypt

1 Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego (WCSS) Wrocław 2010

2 Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe (WCSS) Autorzy: Józef Janyszek Łukasz Dudziński Bartłomiej Balcerek Dorota Sadowska Rysunki i fotografie: Agnieszka Szymańska-Kwiecień Adam Smutnicki Witold Wojciechowski Redakcja: Maria Łyko-Franus Projekt okładki i skład: Tomasz Gracek Druk i oprawa: Drukarnia OWPWr Wprowadzenie W wyniku zmian w Europie środkowej i wschodniej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Polska stopniowo zaczęła uzyskiwać dostęp do najnowszych technologii informatycznych. W pierwszych miesiącach 1990 roku kraj nasz uzyskał dostęp do globalnej sieci komputerowej EARN/Bitnet, a w następnym roku, dzięki zdjęciu ograniczeń COCOM w handlu, do sieci Internet. Wydanie powstało na podstawie publikacji J. Janyszka Dziesięciolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego , Wrocław 2005 r. Powstały też warunki do budowy miejskich akademickich sieci komputerowych. Na początku lat dziewięćdziesiątych sieci te lawinowo zaczęły powstawać w 21 największych ośrodkach akademickich i naukowych w kraju. Copyright by WCSS Wrocław 2010 W 1994 roku podjęto decyzję, aby zasoby w 5 sieciach metropolitalnych rozszerzyć o tzw. komputery dużych ISBN: mocy, obecnie zwane najczęściej zasobami superkomputerowymi. We Wrocławiu do realizacji tych celów powołano Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe (WCSS). 3

3 WCSS zostało powołane do życia zarządzeniem Rektora Politechniki Wrocławskiej (PWr) w dniu 21 grudnia 1994 roku. Zarządzenie Rektora PWr poprzedziło porozumienie uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowobadawczych w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłym korzystaniu z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) i komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM) z dnia 4 maja 1994 roku. Jako samodzielna jednostka WCSS zaczęło działalność w dniu 1 lipca 1995 roku. Główne zadania WCSS to eksploatacja i rozwój WASK i KDM, będących częścią infrastruktury informatycznej nauki z 22 miejskich akademickich sieci komputerowych. Jest też jednym z pięciu centrów komputerów dużej mocy. Między wszystkimi sieciami metropolitalnymi istnieje wiele podobieństw. To samo można powiedzieć o zasobach sieciowych i obliczeniowych. Jednak każde centrum sieciowe lub sieciowo-superkomputerowe posiada specyficzny fragment struktury, którego nie ma w innych centrach lub występuje w niewielkim zakresie. Według autorów, takimi specyficznymi rozwiązaniami w WCSS jest WASK, klaster Nova wraz z systemem plików oraz zintegrowany system usług sieciowych. polskiej. W chwili powstania WCSS większość jego kadry stanowiła grupa osób, która zajmowała się eksploatacją tzw. zasobów ogólnouczelnianych w Centrum Informatycznym PWr., a wcześniej związana była z Centrum Obliczeniowym PWr, które powstało w 1972 roku. W 1995 roku WCSS rozpoczęło działalność od eksploatacji WASK, która była budowana i rozwijana przez Instytut Telekomunikacji i Akustyki PWr od 1993 roku. W grudniu 1995 roku WCSS oddało do eksploatacji pierwszy superkomputer SP2 firmy IBM, który w roku 1996 znalazł się nawet na liście TOP 500. Od tego czasu do chwili obecnej, zarówno WASK, jak i zasoby sieciowe (serwery usług siesiowych) i obliczeniowe, były modernizowane wielokrotnie. WCSS jest operatorem WASK jednej 4

4 Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa WASK wymiana wykorzystywanego sprzętu) będą wdrażane w innych sieciach akademickich w Polsce dopiero w ramach realizowanego właśnie projektu NewMan. Dostawa urządzeń w ramach tego projektu planowana jest na lato 2011 roku, a wdrożenie zakończy się na przełomie 2011/2012 r. Każdy z ruterów jest wyposażony w interfejsy 10 GbE. Zapewni to w najbliższych latach wystarczające pasmo Eksploatacja WASK rozpoczęła się w 1993 roku. Jej konfigurację stanowił pierścień FDDI o przepustowości 100 Mb/s. Do węzłów WASK były podłączone sieci lokalne portami typu Ethernet o przepustowości 10 Mb/s. Przepustowość całego pierścienia wraz z połączeniem zewnętrznym zwiększano później przez instalację przełączników ATM o przepustowości 155 Mb/s (1995 r.) i 622 Mb/s (1996 r.). Były one eksploatowane aż do czerwca 2008 roku. Wcześniej, w 2004 roku, pętlę/pierścień FDDI zastąpiono pętlami o przepustowości 1 Gb/s instalując przełączniki z portami GbEthernet (GbE). W 2009 roku WASK przeszła kolejną modernizację przełączniki CISCO 3550/60 zastąpiono ruterami z portami o przepustowości 10 Gb/s. Obecna konfiguracja WASK pokazana jest na rys. 1. Wdrożone w 2009 roku urządzenia SR 7750 pozwoliły na duży skok technologiczny na wielu płaszczyznach. WCSS tym przedsięwzięciem wyprzedziło inne centra, gdyż rutery podobnej klasy i w takich ilościach (niemal kompletna dla wszelkich usług uruchamianych w szkielecie WASK. Ze względu na wielopierścieniową topologię WASK, w której wszystkie pierścienie są spinane przez pierścień główny, część ruterów (5 sztuk) wyposażonych jest w 6 interfejsów 10 GbE. Pozostałe 14 ruterów posiada 2 interfejsy 10 GbE. Do połączeń w stronę użytkowników wykorzystywane są interfejsy 1 GbE, jednak w przyszłości możliwe będzie zwiększenie tych przepływności do 10 GbE. Warto dodać, że wszystkie interfejsy dostępne w nowej sieci oferują w każdym momencie pełną przepustowość (ang. wirespeed) ich sumaryczne pasmo jest mniejsze niż to dostępne na złączu kart liniowych w kierunku matrycy przełączającej. Stosowanie interfejsów 10 GbE nie jest wyjątkowe dla sieci akademickich w Polsce, jednak to co odróżnia WASK to fakt, że wszystkie połączenia pomiędzy ruterami szkieletowymi mają właśnie przepustowość 10 GbE. Kolejną rewolucyjną zmianą było uruchomienie nowego protokołu transportowego. MPLS, bo o nim mowa, 6 7

5 zastąpił stosowane dotychczas wirtualne sieci LAN (IEEE 802.1q) wspierane protokołem STP. MPLS uzupełniany funkcjonalnie przez Fast Rerouting zapewnia bardzo dobrą protekcję połączeń szkieletowych, w których czasy przełączania poszczególnych ścieżek nie przekraczają 50 ms. Ponadto wdrożenie MPLS pozwoliło na uruchomienie nowych usług. Obok usług transportowych warstwy drugiej pojawiła się także możliwość tworzenia VPN warstwy trzeciej. Chociaż usługa ta nie jest jeszcze zbyt popularna u użytkowników WASK sądzimy, że z czasem może nabrać większego znaczenia. Niektórzy użytkownicy WASK już z niej korzystają. Stosowanie MPLS wyróżnia WASK, gdyż w innych MA Nach nie jest on obecnie jeszcze powszechnie stosowany. Przy okazji prowadzonych zmian przygotowane zostało przedpole na wdrożenie protokołu IP kolejnej generacji (IPv6). Wykorzystywany do tej pory jako protokół rodziny IGP protokół OSPF zastąpiony został przez ISIS, który wspiera wymianę informacji rutingowej nie tylko dla protokołu IPv4, ale również IPv6. Pozwoli to na rezygnację z uruchamiania kolejnego protokołu OSPFv3, który umożliwiłby ruting IPv6. Istotną zmianą jest również architektura ruterów. Oddzielona warstwa sterująca od warstwy przełączającej (ang. Control Plane/Data Plane) zapewnia nie tylko wysoką wydajność ruterów, ale także dużą odporność sieci na ataki typu DDoS kierowane do sieci końcowych. W starej sieci rozle Rys. 1. Topologia logiczna Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 8 9

6 głe ataki tego typu objawiały się znaczną degradacją jakości świadczonych usług. Po modernizacji prowadzone ataki mają wpływ tylko na użytkowników, których komputery są atakowane. Nie wpływa to w żadnym stopniu na jakość usług świadczonych pozostałym użytkownikom. Jeśli zaś chodzi o architekturę, to warto również wspomnieć, że konstrukcja nowych ruterów zapewnia pewną nadmiarowość. Rutery w głównym pierścieniu zostały wyposażone w redundantne matryce przełączające. Pozwala to na wykorzystywanie zalet technologii bezprzerwowego rutingu i przełączania (ang. non-stop routing, non-stop forwarding). Ewentualna awaria jednej z kart nie wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie usług, gdyż obsługa wszystkich wykorzystywanych na ruterze protokołów sieciowych przejmowana jest przez kartę zapasową. Taka architektura pozwala także na minimalizację długości przerwy w przypadku aktualizacji oprogramowania ruterów. Czas ten został skrócony tylko do tego, jaki jest potrzebny na przeładowanie kart liniowych (ok. 45 s). Ponadto, każdy ruter jest wyposażony w nadmiarowe zasilacze chyba najbardziej zawodny element współczesnego sprzętu elektronicznego. Pomimo drobnych trudności w okresie wdrożenia, można z całą pewnością powiedzieć, że zmiany w WASK były bardzo pozytywne. Uruchomiona sieć jest technologicznie jedną z najbardziej zaawansowanych nie tylko w środowisku akademickim, ale w całym sektorze telekomunikacyjnym. Dotyczy to nie tylko obszaru Polski. Wykorzystywane urządzenia są zaliczane do grupy najnowocześniejszych dostępnych na rynku światowym. Szeroki zakres funkcjonalności oraz znaczne możliwości rozbudowy posiadanych ruterów pozwolą na świadczenie wysokiej jakości usług przez kilka następnych lat. Planując rozwój WASK na okres 2 5 lat brane są pod uwagę następujące przedsięwzięcia: 1. Zwiększenie przepustowości węzłów szkieletowych do 100 Gb/s. 2. Zwiększenie liczby węzłów szkieletowych do 6 przez budowę nowego węzła w rejonie placu Maxa Borna w jednym z budynków Uniwersytetu Wrocławskiego. 3. Rozbudowę kilku węzłów dostępowych, między innymi węzła Magnes w rejonie ulicy Gajowickiej, PKP w rejonie ulicy Joanitów, Info w rejonie ulicy Przybyszewskiego, Szpital w rejonie ulicy Kamieńskiego. 4. Budowę nowego węzła dostępowego na terenie nowego kampusu Akademii Medycznej w rejonie ulicy Borowskiej. 5. Rozbudowę infrastruktury światłowodowej poprzez ułożenie kabli światłowodowych w dzierżawionej kanalizacji (np. od TPSA) w celu połączenia węzłów Student rejon ulicy Wróblewskiego i Plastyk rejon 10 11

7 ulicy Traugutta trasą przez nowoprojektowany most przez Odrę w rejonie ulicy Chełmońskiego. Planuje się też ułożenie kabla światłowodowego między nowym Komputery Dużej Mocy KDM kampusem Politechniki Wrocławskiej przy ulicy Długiej a planowanym również do budowy węzłem w rejonie placu Maxa Borna. 6. Modernizację infrastruktury sieciowej WCSS pod kątem zarówno jej bezpieczeństwa instalacja dwóch zapór (firewalls), jak i zwiększenia jej przepustowości, gdyż usługi realizowane w projektach PL Grid i Platon Kontener usług wspólnych wymagają portów o przepustowości 10 Gb/s. 7. Usprawnienie zarządzania siecią przez wprowadzenie przynajmniej do węzłów szkieletowych i niektórych urządzeń sieciowych WCSS urządzeń typu out of band lub zapewnienie dojścia do kluczowych urządzeń WASK poprzez porty szeregowe i sieć telefonii komórkowej. Wraz z rozwojem WASK modernizowane były zasoby sieciowe i obliczeniowe WCSS. Konfigurację zasobów z roku 2010 pokazano na rys. 2. Obecna moc obliczeniowa KDM zainstalowanych w WCSS wynosi około 20 TFlops (komputer SGI 3700Bx2, klaster Nova). Moc klastra Nova zostanie rozbudowana do około 60 TFlops, co może umożliwić WCSS powrót na listę TOP 500. Zasoby obliczeniowe WCSS są integrowane z systemem plików Lustre. Ideę tego rozwiązania pokazuje rys. 3. Wdrożony w WCSS Lustre jest sieciowym rozproszonym systemem plików dedykowanym dla klastrów. Często nazywany jest obiektowym systemem plików ze względu na sposób zapisu i przechowywania danych. Lustre jest systemem wysoce skalowalnym największe światowe instalacje obsługują setki tysięcy klientów jednocześnie i oferują przestrzeń dyskową mierzoną w petabajtach zachowując przy tym wysoką wydajność. 13

8 Specyfikacja Lustre wyróżnia następujące elementy systemu plików: 1. Serwer metadanych MDS przechowuje informacje zapisu lub odczytu trwają nieprzerwanie. Z punktu widzenia klienta występuje najwyżej krótkotrwałe opóźnienie i spadek przepustowości. o obiektach, blokadach, zarządza umiejscowieniem (rozproszeniem) poszczególnych obiektów oraz przeprowadza procesy regeneracji połączenia i operacji I/O w przypadku awarii. Na jeden system plików przypada jedna instancja serwera metadanych. 2. Serwer obiektów OST przechowuje obiekty na podstawie wytycznych dostarczonych przez MDS. 3. Klient systemu plików umożliwia zamontowanie przestrzeni Lustre na węzłach obliczeniowych. Klient może mieć postać modułu do jądra Linux wówczas zasób Lustre zostaje podmontowany tak, jak zwykły dysk lokalny lub sieciowy albo biblioteki liblustre, wykorzystywanej bezpośrednio przez aplikacje. Ważną zaletą Lustre jest wysoka odporność i niezawodność. Dane są rozproszone pomiędzy serwery obiektów i duplikowane, podobnie jak w systemach RAID. W przypadku awarii jednego OST inne serwery przejmują jego funkcję i system kontynuuje pracę. Natomiast serwerowi metadanych najczęściej towarzyszy serwer zapasowy. Ponieważ w całej instalacji może być tylko jeden działający MDS, serwer zapasowy pozostaje pasywny. Dzięki temu podczas awarii, restartu serwera albo aktualizacji oprogramowania operacje Rys. 2. Zasoby WCSS 14 15

9 Rozproszenie i duplikacja danych zapewniają również wysoką wydajność. W prawidłowo skonfigurowanych instalacjach Lustre przesyła dane z pełną przepustowością sieci. Lustre obsługuje większość technologii LAN i SAN, w tym GbE i 10GbE, InfiniBand i MyriNet. Jeżeli sieciowa infrastruktura na to pozwala wykorzystuje się bezpośredni, zdalny dostęp do pamięci. Efektem tego jest nie tylko wysoka przepustowość, ale również niskie opóźnienie. Instalacja zastosowana w WCSS zapewnia następujące przepustowości: zapis liniowy z dowolnego węzła klastra Nova: 1 GB/s łączny odczyt liniowy: 10 GB/s, łączny zapis liniowy: 6 GB/s, łączny odczyt losowy: 6 GB/s, łączny zapis losowy: 6 GB/s. Instalacja Lustre w WCSS składa się z dwóch serwerów metadanych pracujących w systemie Active-Passive oraz ośmiu serwerów OST. Zarówno serwery metadanych jak i serwery obiektów są komputerami SGI Altix XE250. Serwery OST pogrupowane zostały w pary wysokiej dostępności HA(High Availability). Pozwalające z jednej strony na równomierne rozłożenie obciążenia, z drugiej zaś na przejęcie zasobów partnera w przypadku jego awarii lub przerwy serwisowej. Jako system składowania danych wykorzysty Rys. 3. Integracyjne systemy plików LUSTRE z zasobami WCSS (opracowanie SGI) wane są dwie macierze DDN SA 9900, każda ze 160 dyska 16 17

10 mi SAS 147 GB 15 k RPM. Dyski pracują w grupach RAID-6, a macierze posiadają dyski zapasowe (hot spare). Łączna surowa pojemność pamięci to 47 TB. Macierze dyskowe podłączone są do serwerów Lustre poprzez sieć InfiniBand protokołem SRP. Od strony administracyjnej Lustre wymaga sporego nakładu czasu zwłaszcza na etapie wdrożenia i w pierwszych tygodniach pracy. Lustre pozwala na monitorowanie pracy i diagnozowanie problemów w sposób typowy dla systemu Linux: bieżące parametry są widoczne w procentach, a informacja o wszelkich problemach zapisywana jest do logów systemowych. Po każdej awarii Lustre próbuje automatycznie zregenerować operacje I/O podłączonych klientów. Przez ten czas funkcjonalność niektórych jego elementów działa w ograniczonym zakresie. Jednakże dzięki dostarczanym informacjom można przez cały czas monitorować stan systemu plików i oszacować czas pozostały do uzyskania pełnej sprawności. W IV kwartale 2010 roku w ramach projektu PL Grid przewidziana jest instalacja nowego klastra obliczeniowego składającego się z 320 serwerów HP Blade BL 2x220 o mocy obliczeniowej około 40 TFlops. Do klastra tego będzie również dołączony serwer plików typu NAS (Network Attaded Storage) o pojemności fizycznej około 40 TB. Faktyczna pojemność dostępna dla użytkowników wyniesie około 24 TB, gdyż system musi być odporny na awarie dysków. W I kwartale 2011 roku nastąpi połączenie klastra Nova i klastra PL Grid w jedną strukturę, zostaną połączone systemy sieciowe obu klastrów: GbE dla systemów zarządzania i INFIBAND dla wymiany danych. Ujednolicone zostaną też systemy operacyjne na serwerach obu klastrów. Serwery plików NAS i Lustre (wykorzystywany w klastrze Nova) będą dostępne dla wszystkich połączonych serwerów. Serwer plików typu NAS będzie wykorzystywany dla katalogów domowych (home) a serwer plików Lustre dla katalogów roboczych (scratch). W 2011 roku na przełomie kwartałów II i III planuje się dalszą rozbudowę klastra Nova o dalsze węzły obliczeniowe, dzięki czemu moc obliczeniowa klastra zostanie zwiększona o około 15 TFlops. W 2011 roku przewiduje się również modernizację pamięci SAN (Storage Area Network). Istniejący zestaw pamięci (serwery, macierze dyskowe, przełączniki) zostanie zastąpiony sprzętem nowej generacji. Planuje się instalację zestawu pamięci SAN o pojemności około 40 TB. Na przełomie lat 2010/2011 usługi obliczeniowe świadczone przede wszystkim za pośrednictwem klastra Nova zostaną rozszerzone przez tzw. usługi kampusowe też pod nazwą obliczeń kampusowych (campus computing)

11 mi czterema centrami KDM i pięcioma centrami MAN (miejskich sieci metropolitalnych). System powszechnej archiwizacji będzie się składał z dwóch macierzy dyskowych z dyskami szybkimi ( RPM SAS o pojemności 450 GB) i wolnymi (7 200 RPM SATA1, SATA2 o pojemności 1 TB), robota taśmowego oraz serwerów dostępowych. Łączna pojemność pamięci dyskowych (w stanie surowym) wyniesie 236,75 TB, a pamięci taśmowych 2,7 PB. W ramach projektu Platon usługi kampusowe został zakupiony klaster składający się z 32 węzłów usługowych (obliczeniowych) typu Blade i 16 węzłów graficznych. W skład każdego węzła, zarówno usługowego, jak i graficznego, wchodzą dwa procesory czterordzeniowe wyposażone łącznie w 48 GB pamięci operacyjnej. Węzły graficzne dodatkowo wyposażone są w karty graficzne. Węzły usługowe i graficzne połączone są między sobą siecią 10 GbE wykonaną w technologii światłowodowej. Do klastra dołączone są również pamięci dyskowe (4 półki po 12 dysków w każdej półce) o łącznej pojemności 48 TB. Klaster pracuje pod systemem Windows 2008 server, który pozwala wirtualizować zasoby. Wirtualne zasoby mogą pracować pod systemami Windows lub Linux. Moc obliczeniowa (teoretyczna) klastra obliczeń kampusowych wynosi 3,4 TFlops (operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Klaster wyposażony jest w bogate oprogramowanie aplikacyjne typu autodesk, między innymi AutoCad, 3D Studio Max, Adobe, Maple, oprogramowanie matematyczne. Tradycyjne usługi obliczeniowe (wykonywane na klastrze Nova wyposażonym w system kolejkowy) i kampusowe usługi obliczeniowe, wykonywane interakcyjnie na systemach wirtualnych, będą wspomagane przez system powszechnej archiwizacji realizowany wspólnie z pozostały 20

12 towe uruchomione są na sześciu serwerach działających pod kontrolą systemu Solaris, gwarantując stabilność rozwiązania. Dzienny wolumin przetwarzanych przez system listów wynosi tys., z czego tys. klasyfiko Zintegrowany system usług sieciowych wanych jest jako spam, a 1-3 tys. jako wirusy. System ten, mimo swojego zaawansowania, jest przezroczysty dla użytkownika, przez co jest przyjazny i wygodny w użyciu. Zaletami jego są m.in.: obsługa wielodomenowości, spójny system adresowania, automatyczna odpowiedź, kontrola antywiru Oprócz opisanych uprzednio zasobów obliczeniowych WCSS dysponuje zintegrowanym systemem usług sieciowych. W ramach swojej działalności Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe świadczy dla szerokiego grona użytkowników podstawowe usługi sieciowe, tj. poczta elektroniczna, utrzymanie stron WWW, dostęp do baz danych, udostępnianie serwerów aplikacji JAVA, dostęp do grup dyskusyjnych UseNet, serwery ProxyCache, serwery FTP oraz dedykowane serwery wirtualne. Najlepiej rozwinięta i rozpoznawalną wsród użytkowników usługą świadczoną przez WCSS jest poczta elektroniczna. Stale rozbudowywana infrastruktura sprzętowa i programowa zapewnia wysoką wydajność, dostępność, a przede wszystkim zadowolenie użytkownika. Usługi pocz sowa poczty wychodzącej oraz przychodzącej ograniczająca rozprzestrzenianie się wirusów i robaków internetowych. Wdrożono nowoczesne rozwiązanie antyspamowe pozwalające globalnie oznaczać wiadomości jako SPAM, jak również pozwalające użytkownikowi na definiowanie własnych reguł. Jest to znaczna oszczędność czasu niezbędnego do klasyfikowania listów. Stosowany system pocztowy pozwala definiować własne filtry, m.in. sortujące wiadomości do folderów w oparciu o informacje zawarte w nagłówku listu. Dostęp do usługi pocztowej jest możliwy za pośrednictwem ustandaryzowanych protokołów, jak również zapewniony jest dostęp do poczty za pomocą popularnych przeglądarek WWW, co daje możliwość obsługi poczty z dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego. Nowoczesny interfejs WWW został zintegrowany z innymi usługami, tj. kalendarzem oraz książką adresową

13 Fot. 1. Ramię robota taśmowego 24 25

14 W zakresie usług utrzymania stron internetowych (m.in. multihosting) dostępnych jest kilka platform sprzętowych oraz programowych. W zależności od stawianych wymagań udostępniany jest odpowiedni serwer z określonymi zasobami komputera, tj. przestrzeń dyskowa, ilość procesorów, dostępne aplikacje, bądź oprogramowanie usługowe (obsługa aplikacji JAVA, PHP, Python, Ruby, PERL, C). Usługa ta często wykorzystywana jest w powiązaniu z bazami danych. Na serwerach WCSS utrzymywane są różne systemy bazodanowe, począwszy od popularnego MySQL a, poprzez półprofesjonalny PostgreSQL, kończąc na w pełni profesjonalnym systemie ORACLE. Na rzecz społeczności Internetu prowadzone są usługi utrzymania grup dyskusyjnych UseNet, a także serwer ProxyCache. WCSS jest operatorem jednego z największych w Polsce serwerów FTP, udostępniającego wolne oprogramowanie, będąc podstawowym serwerem lustrzanym. W związku z tym, że znaczna część sprzętu przeznaczonego do świadczenia usług sieciowych ma za sobą kilkuletni okres eksploatacji (serwery i macierze firmy SUN) zakłada się stopniową jego wymianę na sprzęt nowej generacji. Na początku 2011 roku zamierza się zakupić 6 serwerów typu Blade w różnej konfiguracji (4 i 6 rdzeniowe, z 1 i 2 procesorami, z pamięcią operacyjną 12 i 24 GB) oraz macierz dyskową o łącznej pojemności 31,2 TB. W skład macierzy będą wchodziły dyski wolne (7,2 krpm), jak i szybkie (15 krpm). W drugiej połowie 2011 roku przewiduje się rozbudowę zasobów usług sieciowych o dalsze serwery typu Blade, a także rozbudowę macierzy dyskowej przy jednoczesnym wycofywaniu z eksploatacji starego sprzętu. Zakres usług sieciowych w 2010 roku został rozszerzony o usługę wideokonferencji. W ramach projektu Platforma Obsługi Nauki Platon Etap I Kontener usług wspólnych została wdrożona usługa wideokonferencji, obejmująca akademickie sieci miejskie, w tym także w WCSS. We Wrocławiu, podobnie jak w każdej sieci miejskiej, został zainstalowany tzw. węzeł wideokonferencyjny, składający się z kodeka sprzętowego H.323/SIP zapewniającego również podłączenie prezentacji z dodatkowego komputera, monitora telewizyjnego LCD 52, projektora, kamery, głośników oraz licencji na oprogramowanie wideokonferencyjne. Usługi wideokonferencji będą świadczone w ramach sieci Pionier dla środowisk i będą wykorzystywane przez środowisko naukowe. WCSS będzie udostępniał ten sprzęt całemu środowisku naukowemu Wrocławia. W ramach tego samego projektu zostanie także uruchomiona w 2011 roku usługa naukowej interaktywnej telewizji HD. Naukowe środowisko Wrocławia będzie miało do dyspozycji studio nagrań wyposażone między innymi w kamerę Full HD, stanowisko nieliniowego systemu kodowa 26 27

15 nia transmisji na żywo, system mikrofonów, oświetlenie. Usługę interaktywnej telewizji HD WCSS będzie świadczył we współpracy z telewizją studencką Styk, która posiada doświadczonych pracowników i odpowiednie zaplecze lokalowe na terenie kampusu domów studenckich. Infrastruktura wspomagająca systemy klimatyzacji i zasilania W celu zapewnienia rozwoju, szczególnie zasobów komputerów dużej mocy i usług sieciowych, WCSS musi dysponować odpowiednią powierzchnią technologiczną oraz systemami zasilania i klimatyzacji. Sale technologiczne, które obecnie wykorzystuje WCSS powstały na bazie biblioteki Instytutu Matematyki i były wykorzystywane przez Centrum Obliczeniowe Politechniki Wrocławskiej. Po podjęciu w 1994 roku przez Senat Politechniki Wrocławskiej uchwały o powołaniu do życia WCSS sale te zostały poddane drobnej modernizacji. Podstawową wadą tych pomieszczeń jest stosunkowa niewielka nośność stropów (od 500 do 700 kg/m 2 ), co ogranicza możliwość instalacji sprzętu komputerowego w szafach do 2, maksymalnie 3 półek z serwerami. Tego problemu nie da 29

16 Fot. 2. System LUSTRE, klaster NOVA w tle serwery usługowe 30 31

17 się rozwiązać bez pozyskania nowej serwerowni, o czym będzie mowa w dalszej części publikacji. Oddzielny problem stanowił zapewnienie odpowiedniego systemu zasilania. W chwili rozpoczęcia działalności przez WCSS w 1995 roku pobór energii był niewielki. Cały sprzęt komputerowy był zasilany przez 1 zasilacz awaryjny (UPS) o mocy 15 kw. W krótkim czasie zainstalowano drugi zasilacz o mocy 30 kw, który później zamieniono na zasilacz o mocy 60 kw. Dalsza rozbudowa byłaby niemożliwa, gdyby nie udało się przenieść zasilania awaryjnego (UPS) do wydzielonego pomieszczenia w piwnicy budynku D2 (obok rozdzielni głównej WCSS). W chwili obecnej znajdują się tam stacji automatycznie przełącza się na drugą stację zasilania. Przerwa w zasilaniu trwa tylko około 1 sekundy. W tym czasie sprzęt komputerowy zasilany jest z baterii. WCSS początkowo posiadał SZR o mocy 400 kw, obecnie po modernizacji stacji zasilania posiada system o mocy 1 MW (to znaczy, że moc 1 MW może być poprowadzona z jednego lub drugiego transformatora). Sprzęt komputerowy rozmieszczony jest w 4 salach komputerowych. Każda z nich posiada niezależny system klimatyzacji. Łączna moc chłodnicza wynosi 400 kw. Wszystkie sale są wyposażone w system wykrywania pożaru, a 3 z nich w system gaszenia pożaru. 3 zasilacze UPS o mocy: kw, kw wraz z przełącznikami serwisowymi i bateriami. W sali komputerowej pozostał tylko 1 zasilacz o mocy 60 kw. Zasilacze awaryjne zapewniają ciągłość zasilania tylko od 15 do 30 minut. Zasilacze awaryjne w WCSS nie obejmują urządzeń klimatyzacyjnych, co może prowadzić do przegrzania szaf serwerowych w przypadku braku zasilania. Ciągłość zasilania zapewniono przez system zasilania rezerwowego (SZR). W ramach tego systemu do WCSS doprowadzono kable zasilające z dwóch stacji zasilających. Stacje te są wprawdzie zasilane z tego samego GPZ (Główny Punkt Zasilania), ale z różnych transformatorów. System działa w ten sposób, że w przypadku braku zasilania z jednej 32

18 Nowa serwerownia WCSS Na pomieszczenia technologiczne w obecnej lokalizacji (budynek D2) WCSS może przeznaczyć około 300 m 2 (5 serwerowni). Jak pokazują przeprowadzone ekspertyzy budowlane pomieszczenia nie odpowiadają współczesnym wymogom serwerowni. Największe ograniczenie to niska nośność stropów ( kg/m 2 ), co wyklucza stosowanie zarówno szaf serwerowych z dużym wypełnieniem sprzętem komputerowym, jak i szaf mniejszych wymiarów. Drugim poważnym mankamentem jest brak technicznych możliwości zainstalowania wydajnej klimatyzacji z wodą lodową jako czynnikiem chłodzącym. WCSS od kilku lat występował do władz Politechniki o przydział lokalu z przeznaczeniem na nową serwerownię. Rozważana była też możliwość budowy budynku na potrzeby WCSS. Na początku 2010 roku pojawiła się możliwość uzyskania dużej powierzchni w nowoprojektowanym budynku Środowiskowej Biblioteki Technicznej. WCSS będzie tam posiadał sale technologiczne o powierzchni ponad m 2, które zostaną podzielone na 4 serwerownie. Między serwerowniami zostaną zlokalizowane urządzenia zasilania awaryjnego (przełączniki obejścia serwisowego i zasilacze awaryjne UPS, w oddzielnym pomieszczeniu zostaną zlokalizowane baterie do zasilaczy UPS) oraz urządzenia gaśnicze w przypadku wykrycia pożaru. Pomieszczenia będą chłodzone wodą lodową, której agregaty będą umieszczone na dachu budynku. Pompy i wymienniki ciepła będą zasilane z zasilaczy awaryjnych UPS, aby zapewnić ciągłość chłodzenia nawet w momencie przełączenia lub startu agregatu prądotwórczego. Zakłada się, że w momencie rozpoczęcia pracy serwerownia będzię pobierała moc 1 MW. Większość urządzeń zasilających, takich jak zasilacze awaryjne, przełączniki serwisowe, szafy zasilania rezerwowego, rozdzielnie rozpływów, zostanie przeniesionych do nowego budynku. W obecnych pomieszczeniach zostaną tylko urządzenia sieci WASK, Pionier i PWrNet oraz serwery usług sieciowych. Z wygospodarowanych dwóch sal jedna wróci do roli sali seminaryjnej, wyposażonej dodatkowo w urządzenia wideokonferencyjne. Druga będzie przeznaczona na salę szko 34 35

19 Fot. 3. Klaster NOVA 36 37

20 leniową, wyposażoną w stanowisk komputerowych. Uruchomienie nowej serwerowni planowane jest na przełom lat 2013 i 2014 r. W przypadku gdyby istniała potrzeba zwiększenia poboru mocy do 2 MW, będzie zapewniona taka możliwość, gdyż będą przewidziane miejsca na rozbudowę systemu zasilania i klimatyzacji. Do tego czasu cały kampus Politechniki Wrocławskiej w rejonie placu Grunwaldzkiego zostanie wyposażony w System Zasilania Rezerwowego, który umożliwi zasilanie kampusu z dwóch różnych Głównych Punktów Zasilania z automatycznym zasilaniem. Dzięki temu zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla WCSS wzrośnie. WCSS jako centrum superkomputerowe będzie mogło odgrywać znaczącą rolę w kraju a nawet w Europie. Uwagi końcowe Jubileusz działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego skłania do porównań i pokazania Centrum przed 15 latami i obecnie. W chwili powołania do życia Centrum w 1995 roku istniała już Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa. Dostęp do niej użytkownicy/abonenci mieli tylko za pomocą łącz o przepustowości 10 Mb/s. Po 15 latach WCSS swym abonentom oferuje porty dostępowe o przepustowości 1000 b/s, czyli łącza 100 razy szybsze. WCSS jest przygotowane, gdyby istniała taka potrzeba, również na udostępnienie największym abonentom łącz o przepustowości 10 Gb/s, czyli łącz 1000 razy szybszych od tych, jakie oferowaliśmy 15 lat temu. W 1995 roku w WCSS moc obliczeniowa (teoretyczna) superkomputera IBM SP2/15 wynosiła 3,99 GFlops (3, operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). W końcu 2010 roku moc obliczeniowa wszystkich komputerów (2 klastry: 1 z serwerami PC, 1 z serwerami Blade oraz SGI 3 700) wynosi około 60 TFlops ( operacji na sekundę), czyli prawie razy więcej. 39

High Performance Computers in Cyfronet. Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009

High Performance Computers in Cyfronet. Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009 High Performance Computers in Cyfronet Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009 Plan Podział komputerów dużej mocy Podstawowe informacje użytkowe Opis poszczególnych komputerów Systemy składowania danych

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępna. Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji. Norbert Meyer, PCSS

Prezentacja wstępna. Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji. Norbert Meyer, PCSS Prezentacja wstępna Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Norbert Meyer, PCSS PLATON-U4 Plan prezentacji Projekt PLATON 5 usług wspólnych Usługa powszechnej archiwizacji (U4) Cechy Krajowego Magazynu

Bardziej szczegółowo

Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści

Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści Krzysztof Góźdź, HP 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Rafał

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Usługi wideokonferencji

Usługi wideokonferencji Usługi wideokonferencji Ireneusz Tarnowski Wrocław, 25-06-2012 Informacje ogólne System wideokonferencyjny PLATON ma na celu realizację łączności audiowizualnej pomiędzy 22 MAN-ami tworzącymi konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER

Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER Prof. Roman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska Rafał Mikołajczak, Marek Zawadzki Poznańskie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Zasoby i usługi Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

Zasoby i usługi Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Zasoby i usługi Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Mateusz Tykierko WCSS 20 stycznia 2012 Mateusz Tykierko (WCSS) 20 stycznia 2012 1 / 16 Supernova moc obliczeniowa: 67,54 TFLOPS liczba

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych. Maciej Brzeźniak, Norbert Meyer, Rafał Mikołajczak, Maciej Stroiński

Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych. Maciej Brzeźniak, Norbert Meyer, Rafał Mikołajczak, Maciej Stroiński Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych Maciej Brzeźniak, Norbert Meyer, Rafał Mikołajczak, Maciej Stroiński PLATON-U4 Plan prezentacji KMD/PLATON-U4: Motywacje, cel, założenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON. Wrocław, czerwiec 2012

Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON. Wrocław, czerwiec 2012 Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON Wrocław, czerwiec 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do usług Platona 2. Opis usługi U3 Opis funkcjonalności Zasoby sprzętowe i aplikacje 3. Dostęp do usługi U3

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM Cyfronet w CTA Andrzej Oziębło DKDM ACK CYFRONET AGH Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Nawojki 11 30-950 Kraków 61 tel. centrali:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH Ważność specyfikacji Od dnia 2011-09-28 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji. Określenia występujące w Specyfikacji 1. Panel Klienta oznacza oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ubiega się o dofinansowanie projektu Wrocław, dnia 29.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Teletechnika Sp. z o.o. e-mail: kmazan@teletechnika.net z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155, 55-428

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Wstęp Pojęcie GRID Aplikacje/Usługi Laboratorium Wirtualne Krajowy Magazyn Danych Zastosowanie Skala i zasięg Użytkownik końcowy Uwarunkowania ekonomiczne Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 5 - POCZĄTKI OSIECIOWANIA - nie były łatwe i oczywiste IBM-owskie pojęcie Connectivity martwy model sieci 1977 - ISO dla zdefiniowania standardów w sieciach opracowała siedmiowarstwowy model sieci OSI

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot:

Wykład 2. Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: Wykład 2 Przedmiot: Zabezpieczenie systemów i usług sieciowych Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego 1 Niezawodność w świecie komputerów Przedmiot: Zabezpieczenie systemów i usług sieciowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Centrum Sieci Komputerowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN Centrum Sieci Komputerowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN Centrum Sieci Komputerowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Centrum Sieci Komputerowych zwane dalej CSK jest jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu utworzoną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource. Piotr Klimek. piko@piko.homelinux.net

Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource. Piotr Klimek. piko@piko.homelinux.net Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource Piotr Klimek piko@piko.homelinux.net Agenda Wstęp Po co to wszystko? Warstwa WWW Warstwa SQL Warstwa zasobów dyskowych Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK ODWIECZNY PROBLEM BIZNES WYMAGA, ABY INFORMACJA POWINNA BYŁA ZAWSZE DOSTĘPNA: -NA CZAS -W śądanym MIEJSCU - W śądanym FORMACIE ABY TO OSIĄGNĄĆ, MUSIMY

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje I. Postanowienia ogólne a. Definicje Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i opłaciła wynagrodzenie zgodnie z procedurami.

Bardziej szczegółowo