Strategiczne podejście do planowania nieruchomości biurowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategiczne podejście do planowania nieruchomości biurowych"

Transkrypt

1 Wstępne założenia i analiza potrzeb własnych Strategiczne podejście do planowania nieruchomości biurowych Jeden z ważniejszych aspektów planowania w przedsiębiorstwie to planowanie jego nieruchomości. Każde bowiem przedsięwzięcie związane jest z przestrzenią, w której się znajduje i która ma wpływ na jego przebieg oraz rozwój. 44 Facility Manager nr 5 Październik 2007 fot.: Theta

2 Gospodarka rozwija się w bardzo szybkim tempie. Inwestycje zagraniczne i rozbudowa istniejących na naszym rynku firm, krajowych i zagranicznych, nabrały dynamiki iście dalekowschodniej. Również rynek nieruchomości w Polsce przeżywa historyczny wręcz rozwój na wszystkich frontach. Spektakularny jest wzrost budownictwa komercyjnego, szczególnie biurowego. Powstające głównie w dużych miastach biurowce budowane są prawie zawsze czysto spekulacyjnie bez zleceniodawcy, dla przyszłego, anonimowego najemcy. Jest to symptomatyczne dla rynków dynamicznych i rozwijających się w szybkim tempie. Takie fazy istniały już na Dalekim Wschodzie w latach 90., podobnie było w Berlinie po upadku muru berlińskiego. Aktualnie podobną specyfikę można obserwować w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Taka dynamika rynku i rosnące potrzeby jego klientów powodują, że przy podejmowaniu tak strategicznych i długofalowych decyzji, jak tych związanych ze zmianami w zakresie własnego porto folio nieruchomości, niezbędne jest zachowanie pewnego spokoju. Zanim pomyśli się o nowej siedzibie firmy, trzeba dokładnie przeanalizować obecną sytuację aktualne miejsce funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Rynek spowodował, że wiele przedsiębiorstw staje przed koniecznością zmiany wewnętrznego sposobu funkcjonowania. Konsekwencją tego jest poszukiwanie takich rozwiązań przestrzennych, które będą wspomagać ów nowy sposób działania. Celem jest nieruchomość, która będzie najlepiej dopasowana do profilu firmy, procesów pracy w niej zachodzących. Analiza własnych potrzeb jest podstawą podejmowania decyzji o przestrzeni, w której nasza firma będzie najlepiej funkcjonować. Niestety, ten właśnie etap jest często niedoceniany zarówno przez zarządców nieruchomości i facility managerów, jak i przede wszystkim przez kierownictwo firm. To właśnie w tej fazie planowania ma się największe szanse na aktywny wpływ na główne parametry przyszłej nieruchomości. To w tym czasie zbierane są decydujące argumenty dla przyszłych rozwiązań, przyjmuje się kluczowe założenia ekonomiczne i funkcjonalne. Im więcej pracy włoży się w proces planowania, tym szybciej i łatwiej przebiegał będzie okres realizacji wypracowanych założeń. Dlatego też w kilku kolejnych artykułach będziemy zajmować się poszczególnymi aspektami planowania nieruchomości biurowych, takimi jak: analizą potrzeb pod względem nieruchomości, techniką biurową i infrastrukturą techniczną budynków, ekonomią procesu doboru nieruchomości, rewitalizacją istniejących nieruchomości, odpowiednim project managementem gwarantem sukcesu. Powodami, dla których firmy decydują się na zmiany dotyczące swojej R E K L A M A tel. (0-22) , fax (0-22) , ul. Racławicka 131, Warszawa projektowanie wnętrz biurowych inwentaryzacje, space plany dla najemców wymiany wykładzin systemem Renovisions montaż mebli prace remontowo-budowlane wykładziny dywanowe Interface Heuga meble BN Office Solution krzesła Quo Sideo sofy, kanapy i wypoczynki Eljot systemy ścianek działowych Maars

3 siedziby w tym jej przebudowę są na przykład: rozwój wielkościowy firmy i stąd wynikająca potrzeba zwiększenia powierzchni, dążenie do optymalizacji procesów pracy/zmiana kultury pracy w firmie i wynikająca z tego zmiana organizacji przestrzeni firmy, przykłady: open space jako organizacja przestrzeni sprzyjająca komunikacji, pracy grupowej lub połączenie kilku dotychczasowych miejsc działalności w jednym budynku biurowym, dążenie do poprawy parametrów ekonomicznych budynku, np. dążenie do bardziej efektywnego wykorzystania wynajętej powierzchni bądź optymalizacja kosztów facility management, wzrost jakościowych wymagań względem wyposażenia budynku, czyli konieczność polepszenia infrastruktury budynku, np. IT, klimatyzacja, bezpieczeństwo itd., położenie budynku i wynikający z niego prestiż, powiązania komunikacyjne, sąsiedztwo oraz takie parametry, jak bliskość partnerów i dostawców, decyzja odgórna, często z zagranicznej centrali, o przeniesieniu siedziby do innego miasta, fuzje firm szczególny wypadek wymagający uwzględnienia wielu aspektów, także psychologicznych i politycznych. Jasno zdefiniowane cele projektu na wstępnym etapie prac potwierdzone przez najwyższe kierownictwo firmy pomagają je szybciej i precyzyjniej osiągnąć! Najszybszym i najlepszym sposobem uzyskania precyzyjnej definicji celów są warsztaty w kręgu kierowniczym firmy. W trakcie jednego lub dwóch spotkań powinna być przedstawiona analiza aktualnej sytuacji oraz możliwości funkcjonalne i techniczne na przyszłość. Przy pomocy wizualizacji poszczególnych rozwiązań odbyta może zostać krytyczna dyskusja na temat możliwych rozwiązań. Profesjonalne przygotowanie takich warsztatów zapewnić mogą fachowe firmy doradcze. Ich plusem jest poza fachowością i doświadczeniem także emocjonalny dystans do firmy 46 Facility Manager nr 5 Październik 2007

4 i niezależność wobec kierownictwa firmy, a co za tym idzie obiektywizm. O ile określenie motywów zmian jest sprawą dość oczywistą, o tyle niezmiernie trudne jest dzisiaj zdefiniowanie oraz oszacowanie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to pierwszy z decydujących etapów prowadzących do celu określenie własnych potrzeb na przyszły, kilkuletni okres działalności. Praktycznie żadna duża firma nie jest dziś w stanie określić swojego rozwoju w Polsce w perspektywie kilku lat. Dynamika poszczególnych branż jest tak nieprzewidywalna, że realistyczne są oceny roczne, maksimum dwu-, trzyletnie. Nie tylko rozwój własny jest trudny do określenia, ale także warunki makroekonomiczne utrudniają planowanie. Spektakularne przejęcia firm czy fuzje banków niszczą wszelkie, nawet najlepiej opracowane strategie. Na tym etapie pomocne może być doświadczenie z zewnątrz. Polega ono na wykorzystaniu metodyki wypracowanej do ustalania niezbędnych czynników przy tego typu projektach w innych firmach. Pozwala ono na porównanie parametrów. Istnieje na rynku szeroka oferta firm gotowych pomóc w tego typu analizach, np.: pośrednicy nieruchomości (duży wybór także dużych firm, w tym polska firma Emmerson), niezależne firmy doradcze (strategiczne, np. McKinsey, Booz Allen Hamilton lub specjalistyczne, działające wyłącznie na rynku nieruchomości biurowych, np. Quickborner Team), architekci (wielu, w tym zagranicznych, ale jedynie nieliczna grupa znająca specyfikę planowania biurowców). Dobór partnera do takich prac zależy od kilku czynników: czasu przewidzianego na cały proces (okres planowania, ale często również okres, do kiedy należy ewentualnie wymówić istniejące umowy najmu i przenieść firmę do nowej siedziby), ARANŻ ACJE własnych kompetencji i resursów w ramach firmy (na ile samemu jest się w stanie kierować i opracować niezbędne informacje), stadium procesu (np. od abstrakcyjnej analizy potrzeb firmy bez uprzedniego założenia, co ma być celem, np. nowa budowa, wynajem, przebudowa itd., poszukiwanie konkretnego pasującego obiektu lub też od wyboru konkretnego nowego obiektu albo alternatywnie przebudowy istniejącej siedziby), umowa ramowa ze stałym, często ponadnarodowym partnerem, dotychczasowe doświadczenia z konkretnymi firmami oraz ich referencje, niezależności partnera na rynku w celu obiektywnej oceny wypracowanych parametrów i otrzymanych ofert. Często ten ostatni punkt ma dla wielu firm duże znaczenie ze względu na wymagania kontroli wewnętrznej. Zachowanie go daje większą pewność przede wszystkim w dużych i międzynarodowych firmach że decyzje R E K L A M A Komfort w ka dym detalu WARSZAWA ul. Pu awska 354/356, Warszawa, tel fax POZNA Al. SolidarnoÊci 46, Poznaƒ, tel fax SOPOT Al. Niepodleg oêci , Sopot, tel./fax KRAKÓW ul. Wadowicka 6 D, Kraków, tel fax WROC AW ul. Legnicka 51, Wroc aw, tel fax KATOWICE ul. Opolska 22 lok. A-217, Katowice, tel./fax ÓDè ul. Inflancka 71, ódê

5 podejmowane lokalnie, w Polsce, nie zostaną podważone w centrali firmy za granicą. DEFINICJA POTRZEB NIEZBĘD- NE PARAMETRY ANALITYCZNE W optymalnym wypadku należałoby rozpocząć od abstrakcyjnej analizy własnych wymagań. Niezbędne jest przy tym, aby na tym etapie skoncentrować się tylko i wyłącznie na funkcjonowaniu własnej firmy. Wymaga to zrozumienia specyfiki i kultury przedsiębiorstwa. Podstawą są trzy etapy definiowania własnych potrzeb, tych bieżących oraz tych, które wynikną w przyszłości: 1. Analiza decydujących parametrów aktualnej siedziby stan JEST : Liczba pracowników określenie w procentach do tej liczby ilości i jakości miejsc pracy, np.: stałe miejsca pracy w budynku, w tym rozróżnienie wg. hierarchii, ewentualne miejsca pracy w systemie desk sparing, pomocnicze miejsca pracy, np. dla telepracowników, call center, studentów itp.; Struktura i organizacja firmy zależności i sposób funkcjonowania firmy; Miejsca komunikacji formalnej i nieformalnej: centralne pomieszczenia konferencyjne i pokoje spotkań przypisane poszczególnym działom, kuchenki i inne pomieszczenia socjalne, takie jak kantyna czy kawiarnia; Technika IT i TK: pomieszczenia i centrale IT, np. serwerownie, centrale komputerowe itd., centrale telekomunikacyjne, telefoniczne. Infrastruktura i inne wymagania specjalne: archiwa, magazyny, inne: recepcja, poczta, lekarz zakładowy, siłownia oraz inne, specjalne wynikające ze specyficznych wymagań firmy, 48 Facility Manager nr 5 Październik 2007 fot.: Theta

6 dostępność firmy z zewnątrz parkingi, komunikacja publiczna. 2. Określenie oczekiwań w stosunku do przyszłego budynku biurowego stan MA BYĆ zależnie od wymagań i priorytetów firmy, np. Liczba stanowisk pracy w kolejnych latach: optymalnie: perspektywa kolejnych 10 lat; rodzaje pracy w firmie: stała, telepraca, call center, desk sharing, hoteling itd., Schematy powiązań pomiędzy poszczególnymi działami a jednostkami firmy; Jakość stanowisk pracy: preferowana forma biur, w zależności od procesów pracy cellular office osobne pokoje, team office, kombi office, open space itd., wielkość i forma poszczególnych stanowisk pracy (biurek) - np. uwzględnienie specyfikę desk sharing czy call center); Akustyka; Wyposażenie techniczne miejsc pracy: standardy IT (np. notebooki, WiFi/WLAN), standardy telekomunikacyjne (np. VoIP, komórki czy telefony bezsznurowe, fax versus rozwiązania IT server dla faxów); Wyposażenie techniczne budynku, np.: klimatyzacja, ochrona przeciwsłoneczna, oświetlenie, bezpieczeństwo fizyczne tajemnic firmy (np. dostęp do budynku czy poszczególnych jego części), bezpieczeństwo personelu, w tym głównie ochrona przeciwpożarowa; Położenie budynku i jego otoczenie: komunikacja publiczna, lotniska, R E K L A M A Październik 2007 nr 5 Facility Manager 49

7 parkingi, odległość od partnerów i dostawców, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Analiza stanów JEST i MA BYĆ definicja, wypracowanie wytycznych i rekomendacji. Celem takiej analizy jest krytyczne porównanie obu poprzednich kroków względem siebie i w stosunku do założonych początkowo celów projektu. Wynik tego porównania, po odpowiedniej interpretacji i przełożeniu języka danych na język przestrzeni, ma dać nam odpowiedź na zadane wcześniej pytania: jak daleko musimy posunąć się w zmianie przestrzeni, w której istnieje nasza firma, aby zoptymalizować jej funkcjonowanie i poprawić wyniki? Dowiemy się, czy wystarczy jedynie zmiana organizacji biura, czy niezbędna będzie ingerencja w strukturę budynku. Może się również okazać, że najkorzystniej będzie zmienić siedzibę, a może nawet zapadnie decyzja o budowie nowego obiektu. Niezależnie od uzyskanych odpowiedzi możemy mieć pewność, że przeprowadzenie wyżej opisanego procesu ustrzeże nas od popełnienia fałszywych ruchów, które w tej materii są bardzo kosztowne. Co więcej, powyższa analiza przybliża nas w najlepszy możliwy sposób do sytuacji, w której planowane zmiany faktycznie spowodują poprawę efektywności procesów pracy i wykorzystania środków. Tym samym, w kilku aspektach wpłynie ona na poprawę wyników ekonomicznych naszej firmy. Wszystkie rozwiązania muszą spełniać wymagania prawno-techniczne, a to wymaga współpracy wielu fachowców od architektów, poprzez projekt 50 Facility Manager nr 5 Październik 2007 fot.: 2 x Theta

8 managerów, aż po odpowiednich wykonawców i dostawców (uwzględniając przy tym także aspekty ekologiczne!). Przykładowym metodologicznym rozwiązaniem takiej analizy jest Program Funkcjonalno-Przestrzenny, wypracowany przez firmę Quickborner Team. W jej wyniku otrzymuje się kompleksowy przegląd wymaganej dla przedsiębiorstwa powierzchni biurowej, jej klasyfikacje na poszczególne formy użytkowania, a nawet powiązania funkcjonalne np. działów firmy. Takie analizy pozwalają zdecydowanie precyzyjniej podejmować długofalowe decyzje i z góry ocenić pewne ich konsekwencje. Efektem dodatkowym dzięki przejrzystości tego procesu bywa często wzrost akceptacji dla wybranej opcji przez kadrę kierowniczą czy pracowników. W kolejnym numerze skoncentrujemy się na aspektach technicznych planowania biurowców. Bronislaw Wieruszewski Fundacja Facility Management R E K L A M A

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT Rynek nieruchomości biurowych 2015 Polska, głównie za sprawą dynamicznych wzrostów w Warszawie, staje się coraz ważniejszym rynkiem nieruchomości biurowych

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo