WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA Anna Henclik Małgorzata Wernicka

2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, ICT (Information and Communication Technologies) to wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej. Branża ICT odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu problemów energetycznych i klimatycznych, co zostało również podkreślone w komunikatach i rekomendacjach Komisji Europejskiej (m.in. komunikat z października 2009 r. w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę).

3 ICT W POLSCE W Polsce, od 2009 r., rośnie liczba przedsiębiorstw sektora ICT (z w 2009 r. do w 2012 r., spośród których 87,3% świadczyło usługi ICT), jak również liczba pracujących w sektorze (ze w 2009 r. do w 2012 r. z czego ponad trzy czwarte stanowiły osoby pracujące w usługach ICT, w tym 60,9% w usługach informatycznych). westparkshannon.com

4 ŚLAD WĘGLOWY (CARBON FOOTPRINT) Ślad węglowy w Polsce obliczany jest głównie przez przedsiębiorstwa, które wdrażają systemy eko-etykietowania produktów (np. dla uzyskania przewagi konkurencyjnej), korzystają z handlu uprawnieniami do emisji lub są zobligowani przez partnerów biznesowych. Pojęcie śladu węglowego (carbon footprint) jako wymierny sposób na określenie emisji pochodzi z Wielkiej Brytanii. Bazuje na wyliczeniu całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas całego cyklu życia produktu/przedsiębiorstwa, wyrażonej w CO 2 eq na jednostkę funkcjonalną produktu.

5 METODYKA OBLICZANIA ŚLADU WĘGLOWEGO W związku ze stworzeniem narzędzia do wymiernego określania emisji gazów cieplarnianych podczas cyklu życia wybranego produktu, należało wypracować jednolitą metodologię, stosowaną przez wszystkich decydujących się na liczenie śladu węglowego (również w Polsce). Pierwszą i najbardziej powszechną metodą obliczania carbon footprint w Polsce jest Specyfikacja Publicly Available Specification 2050 (PAS 2050). Kolejną, najnowszą i najdokładniejszą metodą obliczania śladu węglowego, jest norma ISO 14067:2013. science.howstuffworks.com

6 PUBLICLY AVAILABLE SPECIFICATION 2050 (PAS 2050) Specyfikacja PAS 2050 bazuje głównie na istniejących już Normach ISO (Zarządzanie środowiskowe; Ocena cyklu życia; Zasady i struktura) oraz ISO (Zarządzanie środowiskowe; Ocena cyklu życia; Wymagania i Wytyczne). PAS 2050 uwzględnia również wytyczne grupy norm ISO dotyczące ogólnych zasad etykiet i deklaracji środowiskowych. PAS 2050 opracowana została przez British Standards Institute (BSI) we współpracy i szerokimi konsultacjami w branży. PAS 2050 używane jest przez BSI do aktualizacji ilościowego określania emisji gazów cieplarnianych (GHG) w cyklu życia wszelkich towarów i usług, w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi oraz dotychczasowymi doświadczeniami.

7 NORMA ISO 14067:2013 W odróżnieniu od poprzedniej, powszechnie stosowanej specyfikacji PAS 2050, norma ta została opracowana przez zespoły, reprezentujące różne kraje świata, a więc ma status międzynarodowy. Norma ta, jako pierwsza podaje wytyczne dotyczące raportowania i powszechnego udostępniania rezultatów obliczeń. Norma ISO służy do oceny śladu węglowego produktu, jako jednego z aspektów środowiskowych. Z tego powodu nie można jej stosować do określenia konsekwencji ekonomicznych ani społecznych związanych z efektywnością środowiskową dobra, lub usługi. W Polsce jest ona jeszcze rzadko stosowana. cfp.epa.gov.tw

8 ŚLAD WĘGLOWY W POLSCE W Polsce, ślad węglowy obliczają głównie firmy międzynarodowe (często o wyższej świadomości i wiedzy środowiskowej), raportujące do CDP, tworzące raporty CSR oraz takie, które w łańcuchu dostaw posiadają kontrahenta wymagającego podania takich danych. Korzyścią zastosowania narzędzia, jakim jest ślad węglowy jest jego uniwersalność stosowania w każdej branży. ec.europa.eu corporate.morgansindall.com

9 ŚLAD WĘGLOWY BRANŻY ICT Ślad węglowy ICT definiowany jest jako wpływ sieci mobilnych i stałych, sieci korporacyjnych, centrów danych oraz wszelkiego sprzętu przyłączonego do sieci tj. smartfonów, tabletów, komputerów PC i modemów na środowisko. Za największy procent śladu węglowego ICT odpowiada działanie komputerów PC oraz centrów danych. Problemem w branży ICT jest duże zapotrzebowanie na energię, związane głównie z koniecznością ciągłego utrzymywania urządzeń peryferyjnych, np. urządzeń sieciowych, komputerów, centrów danych. Przewiduje się, że w 2020 r. 14% wytworzonej energii elektrycznej na świecie, będzie zużywane przez branżę ICT (~6745 TWh/rok). newtelegraphonline.com

10 ŚLAD WĘGLOWY BRANŻY ICT Gg CO 2 eq 1 Urządzenia i sieci mobilne (w tym tablety); 2 Komputery osobiste (wszystkie typy, bez tabletów); 3 Centra danych, transmisja danych i sieci przedsiębiorstw; 4 Urządzenia abonenckie, telefony stacjonarne (prywatne); 5 Sieci stacjonarne (stałe) Rys. 1. Perspektywa śladu węglowego w branży ITC do roku 2020

11 METODYKA OBLICZANIA ŚLADU WĘGLOWEGO ICT ITU-T L.1410 metodyka oceny wpływu środowiskowego dla produktów teleinformatycznych, sieci i usług; ITU-T L metodyka oceny wpływu środowiskowego dla stosowania rozwiązań ICT w przedsiębiorstwach; ETSI TS ocena cyklu życia dla produktów teleinformatycznych, sieci i usług; GHG Protocol Product Standard ICT-sector Guidance, GHG Protocol Corporate

12 PODSUMOWANIE Branża ICT, mimo że odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu problemów energetycznych i klimatycznych, sama również ma znaczący wpływ na globalne zużycie energii. Prognozowane jest, że w 2020 r, branża ICT będzie potrzebować ok. 14% wytwarzanej globalnie energii elektrycznej, co przekłada się na wielkość emitowanego CO 2. Za największy procent śladu węglowego ICT odpowiada działanie komputerów PC oraz centra danych. Najważniejszą drogą do redukcji śladu węglowego branży ICT, poza ograniczeniem emisji związanej z czynnikami chłodniczymi, będzie wykorzystanie energii odnawialnej. Główną przeszkodą dla wykorzystywania odnawialnych źródeł energii są koszty okres zwrotu z inwestycji wynosi 10 lat przy inwestycjach dotowanych, a bez dotacji jest jeszcze dłuższy. renewableenergy.com.pk

13 PODSUMOWANIE Zmniejszenie śladu węglowego w branży ICT można uzyskać m.in. poprzez: konsolidację, centralizację i wirtualizację infrastruktury informatycznej, system monitorowania i ograniczenia zużycia energii, zastosowanie modułów odzysku ciepła z układów chłodzenia, optymalizację parametrów klimatycznych w pomieszczeniach oraz dostosowywanie mocy chłodniczej w serwerowniach do bieżących potrzeb, identyfikację, likwidację lub przeznaczenie do ponownego wykorzystania infrastruktury informatycznej, która nie pełni istotnych funkcji, zakupy z uwzględnieniem kryterium ochrony środowiska (np. sprzętu o niskiej energochłonności), ograniczenie podróży służbowych zastąpienie kontaktów biznesowych wideokonferencjami, aplikacjami do komunikacji pisemnej.

14 DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT opracowanie: Anna Henclik Kraków, wrzesień 2014 1 1 Opis branży W ostatnich latach obserwuje się postępujący

Bardziej szczegółowo

ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r.

ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r. ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji Warszawa, styczeń 2011 r. Spis treści 1. Geneza problemu... 3 2. Oddziaływanie pośrednie... 3 3. Czynniki bezpośrednie... 4 4. Droga poprawy...

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA 4.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Niepodważalne zalety wirtualnych konferencji Jak konferencje elektroniczne mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i jednocześnie obniżenia kosztów w trudnych czasach E. Brent Kelly, starszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN

Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2 Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2 Podstawowym dokumentem (wytycznymi) jakimi należy się

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej

Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej Marian Noga, Andrzej Ożadowicz, Jakub Grela Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki,

Bardziej szczegółowo

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X 10/2011 W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej PKN www.pkn.pl od numeru 9/2011. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH DLA ZARZĄDZANIA POLSKIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH DLA ZARZĄDZANIA POLSKIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH DLA ZARZĄDZANIA POLSKIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI Izabela ORZOŁ Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie obecnego poziomu wykorzystania technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

JUŻ OD DZIŚ KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH NOWY SYSTEM MECOMS WERSJA 2012 3.0

JUŻ OD DZIŚ KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH NOWY SYSTEM MECOMS WERSJA 2012 3.0 3.0 MDM & CIS KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH JUŻ OD DZIŚ Nowa wersja systemu MECOMS umożliwia maksymalną skuteczność i standaryzację podczas wdrażania procesów biznesowych. Podstawą sukcesu naszego

Bardziej szczegółowo